Kabil Caddesi Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: (Pbx) Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com."

Transkript

1 TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu Kabil Caddesi Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: (Pbx) Faks: ANKARA 2013

2 Proje Sahibinin Adı : TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adresi : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya / ANKARA Telefonu ve Faks Numarası : / Projenin Adı : 380 kv Pervari HES TM-Pervari Havza TM 380 kv Siirt TM-Pervari Havza TM EİH ÇED Raporu Proje Bedeli : Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi : Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zone Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/ Çalışma Grubunun Adı Raporu Hazırlayan Kuruluşun/ Çalışma Grubunun Adresi, Telefonu Ve Faks Numaraları Raporu Hazırlayan Kuruluşun Yeterlik Belgesi No'su, Tarihi Raporun Sunum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : 15/04/2013 : : Pafta No: M47-b2/L47-c3/L48-d4/M48-a2/M48-b1/M48-b2/M49-a1 Some Noktalarının Koordinatları SOME NO ZON DOĞU KUZEY ZON ENLEM BOYLAM 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM EİH ND S S S S S S UTM_ED-50 DOM45_ZON38 S S ND kv PERVARİ HAVZA TM-SİİRT TM EİH ND S S S.2A S.2B S S S.4A S.4B S.4C S S S S S S S S S S.13A S.13B ND UTM_ED-50 DOM45_ZON38 EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Madde kv (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları). : SELİN İnşaat Turizm Müşavirlik San. ve Tic. Ltd. Şti : : Kabil Caddesi Sok. No:20/10 Aşağıöveçler / ANKARA 0 (312) (Pbx) / 0 (312) Veriliş Tarihi: Yeterlik No: 05 Karar No ve Tarihi :.. / COĞRAFİ WGS 84 COĞRAFİ WGS 84

3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI... 1 (Proje Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar Veya Hizmet Alanları Ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik Ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge Ve/Veya İl Ölçeğinde Önem Ve Gereklilikleri)... 1 BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Hat Güzergahı ve Trafo Merkezinin Arazi Kullanım Haritası Üzerinde Gösterimi, Yerleşim Alanlarına Mesafesi, Mevcut Arazi Kullanım Haritası veya Kroki Üzerinde Gösterimi, Hat Güzergahı ve Yakın Çevresinde Bulunan Tarım, Sanayi ve Koruma Alanlarının, Sağlık Koruma Bandı nın Harita Üzerinde Gösterilmesi, Mesafelerin Belirtilmesi, Alanın/Yakın Çevresinin Panoramik Fotoğraflandırılması, II.2. Hat Güzergahı ve Trafo Merkezi İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatifleri, II.3. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün İdari ve Sosyal Ünitelerin, teknik alt yapı ünitelerinin ve varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi) BÖLÜM III: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III. 1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Finans Kaynakları, III.2. Proje Bedeli III.3. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu, III.4. Projenin Fayda Maliyet Analizi, III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesine Bağlı Olarak, Yatırımcı Firma veya Diğer Firmalar Tarafından Gerçekleştirilmesi Tasarlanan Diğer Ekonomik, Sosyal Ve Altyapı Faaliyetleri, III.6. Kamulaştırma, (Kamulaştırılacak alanların 1/25.000'lik harita üzerinde gösterimi, mevcut kullanım ve mülkiyet durumu, istimlak ve izin irtifak hakkı ile ilgili bilgi verilmesi) III.7. Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) III.8. Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin Kısaca Açıklanması, Zamanlama Tablosu III.9. Diğer Hususlar BÖLÜM IV: PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi, (Etki Alanının Nasıl ve Neye Göre Belirlendiği Açıklanacak Ve Etki Alanı Harita Üzerinde Gösterilecek) IV.2. Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal Kaynakların Kullanımı, IV.2.1. Hat Güzergahı Ve Trafo Merkezinin Jeolojik Özellikleri (Tektonik hareketler, topoğrafik özellikler, mineral kaynaklar, heyelan, benzersiz oluşumlar, Çığ, sel, kaya düşmesi vb. 1/25000'lik jeoloji haritası ve kesitler), IV.2.2. Hat Güzergahı Ve Trafo Merkezindeki Yeraltı Ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri (Su seviyeleri, miktarları emniyetli çekim değerleri, kaynakların debileri halen mevcut ve planlanan kullanımı), 62 IV.2.3. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrolojik Mevcut Ve Planlanan Kullanımı (İçme, kullanma, sulama suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri istihsali, su yolu ulaşımı tesisleri, turizm, spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları, diğer kullanımlar) (1/25000 lik topoğrafik haritada gösterilmesi), IV İletim Hattının Şirvan Barajı Rezervuarında, Alkumru Barajı Kuyruk Kısmında Kaldığı Ve Siirt İçme Suyu Hattına Yakın Geçtiği Tespit Edildiğinden, Maksimum Su Kotları Verilen Barajların (Alkumru: 647 m, Şirvan: 688 m) Durumu Dikkate Alınarak Baraj Rezervuarlarına Denk Gelmeyecek Şekilde Geçirilmesi IV.2.4. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu (Toprağın arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, mera, çayır, toprağın mevcut kullanım durumları vb.), (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa Göre Gerekli İzinlerin Alınması) IV.2.5. Tarım Alanları (Tarımsal gelişim proje alanları, Özel mahsul plantasyon alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları), IV Mera Vasfında Olan Yerler mevcutsa 4342 Sayılı Mera Kanunu Hükümleri, Zeytinlik Olan Yerler Için 3573 Sayılı Zeytinlerin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Ve Ek 4086 Sayılı Zeytincilik Kanunu Hükümleri Ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Hükümlerine Göre Irdelenmesi IV Arazi Vasfı İle İlgili Bilgiler (Tapu Kayıtları), 1/ Ölçekli Ve 1/5.000 Ölçekli Alanların İşaretlenmiş Olduğu Onaylı (Koordinatlı) Harita Ve Vaziyet Planı IV.2.6. Orman Alanları (Orman Alanı Miktarı (m 2 ), Ağaç Türleri Ve Miktarları, Kapladığı Alan Büyüklükleri Ve Kapalılığı, Bunların Mevcut Ve Planlanan Koruma Ve/Veya Kullanım Amaçları, 1/ Ölçekli Meşcere Haritası, Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü İle ÇED İnceleme Değerlendirme Formu, 6831 sayılı Orman i

4 Kanununun 17/3. Maddesi Gereğince İzin Alınacağının Girilmesi v.b.) (Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümündeki Direk Sayısının Belirtilmesi) IV.2.7. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Korunma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Arkeolojik, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Mer'a Kanunu kapsamındaki alanlar) IV.2.8. Flora ve Fauna (Türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların yaşama ortamları, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bu türler için alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) Proje alanı üzerindeki vejetasyon tiplerinin ve örnekleme alanlarının bir harita üzerinde gösterilmesi, projede faaliyetten etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma tedbirleri (inşaat ve işletme aşamalarında), (flora ve fauna arazi çalışmasının hangi tarihlerde ve kim tarafından yapıldığının belirtilmesi) IV.2.9. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlandırılmış alanlar vb.), IV Diğer Özellikler IV.3. Sosyo Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV.3.1. Ekonomik özellikler (Enerjinin iletildiği yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler), IV.3.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler), IV.3.3. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (Eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) IV.3.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (Yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, konutlar, turizm alanları vb.), IV.3.5. Diğer Özellikler BÖLÜM V: PROJENİN BÖLÜM IV'TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (Bu Bölümde Projenin Fiziksel Ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Tanımlanır Bu Etkileri Önlemek En Aza İndirmek Ve İyileştirmek İçin Alınacak Yasal, İdari Ve Teknik Önlemler V.1 Ve V.2 Başlıkları İçin Ayrı Ayrı Ve Ayrıntılı Şekilde Açıklanır.) V.1. Hat Güzergahı Boyunca ve Trafo Merkezi Alanında Arazinin Hazırlanması, İnşaat Ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel Ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Ve Alınacak Önlemler V.1.1. Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde Ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemelerden Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Toksik Olanların Taşınımları, Depolanmaları Ve Kullanımları, V.1.2. Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum Vb Maddelerin Nerelere Taşınacakları Veya Hangi Amaçlar Için Kullanılacakları, V.1.3. Nakil Hatlarına Ait Servis Yollarının Inşası Ile Ilgili Işlemler; Kullanılacak Malzemeler, (yapılacak yolların yamaçlardan aşağı toprak kaydırmayacak şekilde eksvatörle ve orman alanı içinde B Tipi orman yolu standartlarında yapılması) V.1.4. İletim Hatları ve Trafo Merkezi Inşası Ile Ilgili Işlemler, V.1.5. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Taşıma Ve Depolama Gibi Toz Yayıcı Işlemler, V.1.6. Proje Kapsamında Oluşacak Katı Atık Miktarı Ve Özellikleri, Nasıl Bertaraf Edileceği, V.1.7. Proje Kapsamında Kullanılacak Su Miktarları, Nereden Ve Nasıl Temin Edileceği, Bu Suların Kullanımı Sonucu Oluşacak Atık Suların Hangi Işlemlerden Sonra Hangi Alıcı Ortama Nasıl Verileceği Ve Bu Suların Özellikleri, V.1.8. Enerji Iletim Hatlarında Yapılacak Topraklama Ile Ilgili Işlemler, V.1.9. Arazinin Hazırlanması Ve Tesislerin Inşası Sırasında Yapılacak Işler Nedeni Ile Meydana Gelecek Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi, V Arazinin Hazırlanması Ve Inşaat Alanı Için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri Ve Ne Kadar Alanda Bu Işlerin Yapılacağı, V Arazinin Hazırlanması Ve Inşaat Alanı Için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri Ve Tarım Ürün Türleri, Tarımsal Amaçlı Arazi Kullanım Izni, ii

5 V Arazinin Hazırlanması Ve Inşaat Alanı Için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Kesilecek Ağaçların Tür Ve Sayıları, Meşcere Tipi, Kapalılığı, Orman Alanları Üzerine Olası Etkiler Ve Alınacak Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler, V Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına Dek Yerine Getirilecek Işlerde Çalışacak Personel Için Kurulacak Şantiye Alanı Ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı Ihtiyaçlarının Nerelerde Ve Nasıl Temin Edileceği, V Hat güzergahı, Trafo Merkezi ve yakın çevresinde yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi, V Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına Dek Sürdürülecek Işlerden, Insan Sağlığı Ve Çevre Için Riskli Ve Tehlikeli Olanlar, V Taşkın Önleme ve Drenaj İle İlgili İşlemler ( tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık genelgesinin (2006/27) ilgili hükümlerine uyulacağının taahhüt edilmesi (derelerin üzeri kapatılmayacak, dere yataklarına hafriyat, molozlar ve her türlü atık malzemenin dökülmeyeceği) (Enerji iletim hattının dere yatağından geçtiği yerlerde yeterli sayıda uyarı levhaları ve işaretleri konulması) V Diğer faaliyetler V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel Ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Ve Alınacak Önlemler V.2.1. Hat Güzergahı ve Trafo Merkezindeki Temel Yapıların (Direkler, izolatörler, iletkenler, kuleler vb.) Diğer Ünitelerin Özellikleri, Boyutları, Kapasiteleri vb. Diğer Bilgiler, V.2.2. Hat Güzergahı ve Trafo Merkezinin Bakımı Için Ne Gibi Işlemler Yapılacağı, Kullanılacak Malzemeler, Çıkacak Atıkların Tür Ve Miktarları, Özellikleri, Boyutları, Özellikleri Ve Nasıl Bertaraf Edileceği, V.2.3. Trafo Merkezinin Kaç Adet Olduğu, Tipi Ve Özellikleri, Ne Kadar Alanı Kaplayacağı, Bakımı, Arıza Ve Kaza Durumlarında Oluşacak Trafo Yağı Vb. Maddelerin Yaratacağı Kirliliğe Karşı Alınacak Önlemler, V.2.4. Trafo yağının kimyasal özellikleri, V.2.5. Hat ve Trafo Merkezinden Kaynaklanan Elektrik Ve Manyetik Alan Şiddetleri, Etkileri, Ulusal Ve Uluslararası Standartlar Ile Kıyaslanması, Olası Etkilerinin Insan Sağlığı Ve Çevre Açısından Değerlendirilmesi Ve Alınacak Önlemlerin Belirtilmesi, V.2.6. Hattın Haberleşme Ile Ilgili Tesislere (PTT Hatları, Radyo, TV Vericileri vs.) Etkileri, V.2.7. Orman Alanlarına Olabilecek Etki Ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Tedbirlerin Tanımlanması, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler, V.2.8. Hat ve Trafo Merkezinin Bölgedeki Sulak Alanlara Etkileri, (Proje alanı içindeki mevcut olan derelerin yatakları korunmalı, bu dere yataklarına hiçbir şekilde müdahale yapılmayacağının taahhüdü) V.2.9. Diğer Faaliyetler V.3. Projenin Çevresel Fayda Maliyet Analizi BÖLÜM VI: İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VI.1. Arazi Islahı, VI.2. Diğer Çalışmalar, BÖLÜM VII: PROJENİN ALTERNATİFLERİ (Bu bölümde yer seçimi, teknoloji ve alınacak önlemlerin alternatiflerin karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması yapılacaktır.) BÖLÜM VIII: İZLEME PROGRAMI VIII.1. Faaliyetin Inşaatı Için Önerilen Izleme Programı, Faaliyetin Işletmesi Ve Işletme Sonrası Için Önerilen Izleme Programı Ve Acil Müdahale Planı (Doğal Afetler Riski İçin Ne Gibi Önlemler Alınacağı) VIII.2. ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Yeterlik Tebliği'nde "Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri" Başlığının Dördüncü Maddesinde Yer Alan Hususların Gerçekleştirilmesi Ile Ilgili Program BÖLÜM IX: HALKIN KATILIMI (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) BÖLÜM X: YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin, mümkün olduğunca basit, teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması) iii

6 BÖLÜM XI: SONUÇLAR (Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme, proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri) Ekler: (Raporun hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan sağlanan bilgi, belge ve tekniklerden rapor metninde sunulamayanlar) Notlar ve Kaynaklar: ÇED Raporunu hazırlayanların tanıtımı (Adı Soyadı, Mesleği, 1 kişi için 1 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmış kısa özgeçmiş, Referansları ve Rapordan sorumlu olduğunu belirten imzası) (Bilgilenme Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısında ÇED Raporunun, başvuru dosyasını hazırlayan meslek grubuna ilave olarak Ziraat Mühendisi ve Elektrik Mühendisi eklenmesine karar verilmiştir. iv

7 TABLOLAR SAYFA NO Tablo 1: Planlanan EİH Inşaatında Yapılacak Işler, Süreleri ve Kişi Sayısı... 6 Tablo 2: Proje Güzergahında Bulunan Some Noktalarının Baştan Mesafeleri, Ara Mesafeleri ve Hat (Kırılma) Açıları... 7 Tablo 3: Hat Güzergahında Yer Alacak Some Noktalarının Koordinatları Tablo 4: 380 kv Pervari HES TM Pervari Havza TM 380 kv Siirt TM Pervari Havza TM Enerji Iletim Hattı Güzergahı Güncel Arazi Kullanım Durumu Tablo 5: Enerji Iletim Hattı Güzergahında Bulunan Yerleşim Yerleri ve Hat Güzergahına Mesafeleri Tablo 6 : Projenin Zamanlama Tablosu Tablo 7: Aktif Fayların Enerji Iletim Hattına Mesafeleri Ve Yönü Tablo 8: Enerji İletim Hattı Güzergahı Arazi Kullanım Durumu Tablo 9: Arazi Kullanım Haritası na Göre Proje Alanı Ait Toprak Özellikleri ve Arazi Kullanım Durumu Tablo 10: Proje Alanının Korunan Alanlara Olan Mesafe ve Yönleri Tablo 11: Pervari HES TM Pervari HAVZA TM, Pervari Havza TM Siirt TM EİH Floristik Listesi Tablo 12: Proje Alanı İkiyaşamlı (Amphibia) Türleri ve Koruma Statüleri Tablo 13: Proje Alanı Sürüngen Türleri (Reptilia) ve Koruma Statüleri Tablo 14: Proje Sahası Sınırları İçerisinde ve Yakın Çevre Kuş (Aves) Türleri, Koruma Statüleri Tablo 15: Proje Sahası Sınırları İçerisinde ve Yakın Çevrede Yaşayan Memeli Hayvan Türleri (Mammalia) ve Koruma Statüleri Tablo 16: Siirt İli Hayvan Mevcudu Tablo 17: Siirt İli Ekonomik Veriler Tablo 18: Siirt İli İstihdam Durumu Tablo 19: Siirt İli Nüfus Bilgileri Tablo 20: Siirt İli Eğitim Durumu Tablo 21: Dicle Bölgesi Sağlık Sektörü Gelişmişliği Tablo 22: Etki Alanındaki Yerleşim Yerlerinin Nüfusu (2011) Tablo 23: Planlanan EİH Inşaatında Yapılacak Işler Ve Süreleri Tablo 24: Toz (PM10) Ölçüm Sonuçları Tablo 25: Enerji İletim Hatlarının Bakımında Kullanılacak Malzemeler Ve Özellikleri Tablo 26: Elektromanyetik Alan Sınır Değerleri Tablo 27 : 50/60 Hz Elektromanyetik Alana Maruz Kalma Süreleri (IRPA / INIRC, 1990) Tablo 28 : Hava Hattı Iletkenlerinin En Büyük Salgı Durumunda Üzerinden Geçtikleri Yerlere Olan En Küçük Düşey Uzaklıkları Tablo 29 : Hava Hattı Iletkenlerinin En Büyük Salınımlı Durumda Yapılara Olan En Küçük Yatay Uzaklıkları 212 Tablo 30 : Hava Hattı Iletkenlerinin Ağaçlara Olan En Küçük Yatay Uzaklıkları Tablo 31 : Yüksek Gerilimli Elektrik İletim Tesislerinden Kaynaklı Elektrik ve Manyetik Alanlar (Elektrik Alanları ve Manyetik Alanlar, TEİAŞ Çevre Dairesi Başkanlığı) Tablo 32 : Güvenli Yaklaşım Için Gerekli Düşey Mesafe Tablo 33 : Güvenli Yaklaşım Için Gerekli Yatay Mesafe Tablo 34: Fayda/Maliyet Analizi Tablo 35 : İzleme Programı v

8 ŞEKİLLER SAYFA NO Şekil 1: Enerji İletim Hattı Güzergahını Gösterir Pafta Indeksi... 3 Şekil 2 : Enerji İletim Hattı İnşaatı İş Akım Şeması... 6 Şekil 3: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari HES TM Pervari Havza TM_ND.1 S.5)... 9 Şekil 4: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari HES TM Pervari Havza TM_S.2 S.8)... 9 Şekil 5: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM) Şekil 6: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.1) Şekil 7: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.1 S.3) Şekil 8: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.3 S.4B) Şekil 9: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.4B S.8) Şekil 10: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.8 S.9) Şekil 11: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.9 S.10) Şekil 12: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.10 S.13) Şekil 13: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM Siirt TM_S.13 ND.2) Şekil 14: Yer Bulduru Haritası Şekil 15: Proje Inceleme Alanı Ve Çevresindeki Yerleşim Yerlerini Gösterir Harita Şekil 16: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari HES TM Pervari Havza TM_ND.1 S.5) Şekil 17: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari HES TM Pervari Havza TM_S.2 S.8) Şekil 18: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM) Şekil 19: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.1) Şekil 20: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.1 S.3) Şekil 21: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.2B S.4B) Şekil 22: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.4B S.8) Şekil 23: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.8 S.9) Şekil 24: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.9 S.10) Şekil 25: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.10 S.13) Şekil 26: Hat Güzergahını Gösterir Vaziyet Planı (Pervari Havza TM Siirt TM_S.13 ND.2) Şekil 27: Planlanan EİH Güzergahı İnceleme ve Etki Alanını Gösterir Kroki Şekil 28: Bölgede Izlenen Allokton Konumlu Kaya Birimlerine Ait Basitleştirilmiş Stratigrafik Sütun Kesitler. 44 Şekil 29: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Şekil 30 : Proje Alanını Gösterir Deprem Haritası Şekil 31 : EİH Güzergahı ve Çevresini Gösterir Aktif Fay Haritası Şekil 32 : EİH Güzergahı ve Çevresini Gösterir Aktif Fay Haritası Şekil 33: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (ND.1 S.4) Şekil 34: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.1 S.8) Şekil 35: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.8 ND.2) Şekil 36: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (Pervari Havza TM ND.1) Şekil 37: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (ND.1 S.1) Şekil 38: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.1 S.2) Şekil 39: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.1 S.4) Şekil 40: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.4 S.6) Şekil 41: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.6 S.8) Şekil 42: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.8 S.9) Şekil 43: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.10 S.11) Şekil 44: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.11 S.13A) Şekil 45: Enerji İletim Hattı Inceleme Alanı Içerisinde Yer Alan Yüzeysel Su Kaynakları (S.13B ND.2) Şekil 46: EİH Baraj Geçişlerini Gösterir Kroki Şekil 47: EİH Baraj Geçişlerini Gösterir Kroki Şekil 48: Siirt İçme Suyu Projesi Kapsamında Yer Alan İsale Hatları Şekil 49: Siirt İçme Suyu Projesi Kapsamında Yer Alan İsale Hatları Şekil 50: Pervari HES TM Pervari Havza TM Arası Arazi Kullanım Haritasına Göre Arazi Kullanım Durumu Şekil 51: Pervari Havza TM Siirt TM Arası Arazi Kullanım Haritasına Göre Arazi Kullanım Durumu Şekil 52: Pervari HES TM Pervari Havza TM Arası Çevre Düzeni Planına Göre Arazi Kullanım Durumu Şekil 53: Pervari Havza TM Siirt TM Arası Çevre Düzeni Planına Göre Arazi Kullanım Durumu vi

9 Şekil 54: Pervari HES TM Pervari Havza TM Arası Meşcere Haritasına Göre Arazi Kullanım Durumu Şekil 55: Pervari Havza TM Siirt TM Arası Meşcere Haritasına Göre Arazi Kullanım Durumu Şekil 56: Siirt İçme Suyu Hattı Koruma Alanları ve Projenin Etkisi Şekil 57 : Korunan Alanları Gösterir Harita (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi) Şekil 58: Proje Alanını Gösterir Açık ve Kapalı Alanlar Haritası (Kaynak: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) Şekil 59: EİH Güzergahının Maden Sahalarına Göre Konumunu Gösterir Kroki Şekil 60: Pervari Havza TM Siirt TM_ND.1 S.1 Noktası (Doğal ve ağaçlık karakterli korunacak alan) Şekil 61: Pervari HES TM Pervari Havza TM_S.1 S.2 Noktası (Ekolojik öneme sahip alan) Şekil 62: Siirt İli Arazi Kullanım Şekli Şekil 63: Proje Etki Altında Kalan Yerleşim Yerlerinin Kırsal Nüfus Oranı Şekil 64: Siirt İli Göç Durumu Şekil 65: Siirt İli Okuma Yazma Durumu Şekil 66: Siirt İli Eğitim Durumu Şekil 67: Enerji İletim Hattı İnşaatı İş Akış Şeması Şekil 68: Temel Kazma Işlemini Gösterir Örnek Fotoğraf Şekil 69: Temel Kazma Işlemini Gösterir Örnek Fotoğraf Şekil 70: Alt Montaj Işlemlerinin Gösterir Örnek Fotoğraf Şekil 71: Alt Montaj Işlemlerinin Gösterir Örnek Fotoğraf Şekil 72: Üst Montaj Işlemini Gösterir Örnek Bir Fotoğraf (a) Şekil 73: Üst Montaj Işlemini Gösterir Örnek Bir Fotoğraf (b) Şekil 74: Tel Çekme Işlemini Ve Kullanılan Ekipmanları Gösterir Örnek Bir Fotoğraf Şekil 75: Tel Çekme Işlemini Gösterir Örnek Bir Fotoğraf Şekil 76: 3 Fazlı Iletkeni Gösterir Şematik Çizim (A 1. faz, B 2. faz, C 3. faz) Şekil 77 : 3 Fazlı Iletkeni Gösterir Örnek Fotoğraf (A 1. faz, B 2. faz, C 3. faz) Şekil 78 : Ulusal Gazete İlanı Şekil 79 : Yerel Gazete İlanı Şekil 80: Projeyi Tanıtıcı Broşür Şekil 81: Halkın Katılımı Toplantısına Ait Fotoğraflar Şekil 82: Halkın Katılımı Toplantısına Ait Fotoğraflar vii

10 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI (Proje konusu faaliyetin tanımı, ömrü, hizmet amaçları, pazar veya hizmet alanları ve bu alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gereklilikleri) TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri sınırları içerisinde, yaklaşık 66 km uzunluğunda 380 kv Pervari HES TM-Pervari Havza TM kv Siirt TM-Pervari Havza TM Enerji İletim Hattının (EİH) yapılması planlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında herhangi bir trafo merkezinin inşası söz konusu olmayıp, iş bu ÇED Raporu na konu olan yatırım; enerji iletim hatlarının yapılmasıdır. 154 kv ve üzeri gerilime sahip ulusal enterkonnekte sisteminden sorumlu tek yetkili kuruluş olan TEİAŞ Genel Müdürlüğü, ulusal enterkonnekte sisteme bağlantı yapacak olan üretici ve tüketicilerle Sistem Bağlantı Anlaşması yapmaktadır. Bu bağlamda, Pervari Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü arasında tarihinde Sistem Bağlantı Anlaşması yapılmış olup söz konusu bağlantı anlaşması ÇED Raporu ekinde (Bkz. EK-11) sunulmuştur. TEİAŞ Genel Müdürlüğü nün prosedürü gereği, TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile sistem bağlantı anlaşması yapan firmalar tarafından ÇED Raporu Hazırlanması işi finanse edilmekte ancak, sistem bağlantı anlaşması ile birlikte hattın mülkiyeti TEİAŞ Genel Müdürlüğü ne geçmektedir. Projenin gerçekleşmesi ile enterkonnekte sistem ile enerji ihtiyacı bulunan bölgelere enerji imkanı sağlanacaktır. Planlanan hat ile Türkiye genelinde tüketicilere 380 kv gerilim kademesinde daha güvenli, kesintisiz ve kaliteli elektrik beslenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla projenin tesis edilmesi, hem bölge ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecektir. Yapımı planlanan enerji iletim hattında Pervari HES TM ile Pervari Havza TM arasında 2 x 954 MCM, Pervari Havza TM ile Siirt TM arasında 954 MCM kesite sahip iletkenli tel kullanılacaktır. Bu tellerden volt gerilimde enerji taşınacaktır. Planlanan EİH nın Pervari HES TM den Pervari Havza TM ye kadar olan kısmı 9.520,50 m, Pervari Havza TM den Siirt TM ye kadar olan kısmı ise ,34 m olup, proje kapsamında planlanan EİH nin toplam uzunluğu ,84 m dir. Projenin Amacı, Önemi, Ekonomik Ömrü 380 kv Pervari HES TM-Pervari Havza TM 380 kv Siirt TM-Pervari Havza TM Enerji İletim Hattının tesis edilmesindeki amaç, Pervari HES te üretilecek enerjinin Pervari Havza TM ve Siirt TM ye aktarılarak enterkonnekte sisteme verilmesini sağlamaktır. Yapılması planlanan projenin ekonomik ömrü 30 yıldır. Pervari Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından Siirt İli, Pervari İlçesinde elektrik enerjisi üretmek amacı ile 400 MWe gücünde Pervari Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Söz konusu HES projesinin inşaatı henüz başlamamıştır. Pervari Barajı ve HES projesi için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve 4948/32466 sayı ile ÇED Olumlu kararı (Bkz. EK-16) verilmiştir. Planlanan enerji iletim hattı ile Pervari HES tesislerinde üretilecek enerji, yaklaşık 9,5 km lik 380 kv Pervari HES TM-Pervari Havza TM EİH ile planlanan Pervari Havza Trafo Merkezi ne aktarılarak, buradan yaklaşık 56,7 km lik 380 kv Pervari Havza TM - Siirt TM EİH ile planlanan Siirt Trafo Merkezi ne aktarılmak suretiyle enterkonnekte sisteme verilerek ülke kullanımına sunulacaktır. 380 kv Pervari HES TM-Pervari Havza - 1 -

11 TM 380 kv Siirt TM-Pervari Havza TM Enerji İletim Hattına ait onaylı güzergah planı rapor ekinde (Bkz. EK-9) verilmiştir. Söz konusu proje, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayı ile değişiklik yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği nin EK-I 32. Maddesi 154 kv (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları) uyarınca; Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler listesinde yer almaktadır. Hat güzergahını gösterir 1/ ölçekli topoğrafik harita, someler arasında kalan direk yerlerini gösterir topoğrafik harita ve hat güzergahının gösterildiği fotoğraflar rapor ekinde (Bkz. EK-1, EK-8 ve EK-17) verilmiştir. Enerji sektöründe temel amaç, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetlerle karşılanabilmesidir. Enerji üretimi, tüm gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi, hızla gelişmekte olan ülkemizde de önemli bir ihtiyaçtır. Ülke enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve ülke enerji ihtiyacının karşılanması açısından yeni projelerin gerçekleştirilip, hizmete geçmesi önem kazanmaktadır. Enerji kaynağı olarak hidroelektrik enerjinin büyük bir önemi vardır. Enerji tüketimleri günün belli saatlerinde artma ve azalma göstermektedir. Bu sebeplerle talepleri anında karşılayabilmek ve taleplerin azalması halinde de, anında devreden çıkabilme özelliğine sahip enerji üretim tesislerinin başında, hidroelektrik enerji santralleri gelmektedir. Hidroelektrik santrallerde üretilen enerjinin ülke ihtiyaçları için kullanılabilmesi için enerji iletim hatları vasıtasıyla enterkonnekte sisteme bağlanmaları gerekmektedir. Pervari Barajı ve HES tesislerinde üretilecek enerjinin, Pervari Havza TM ve Siirt TM ile enterkonnekte sisteme bağlantısının yapılması amacıyla söz konusu proje planlanmıştır. İnceleme ve Etki Alanı; Kesin proje çalışmaları sırasında, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda ve teknik gerekçeler nedeni ile EİH güzergahında yapılacak olası değişiklikler de göz önüne alınarak; güzergahın sağından ve solundan 2,5 km olmak üzere toplam 5 km lik koridor proje inceleme alanı olarak belirlenmiştir. Yaklaşık 66 km uzunluğundaki güzergahın çevresel etkilerinin irdelenmesi açısından ise, sağından 150 m solundan 150 m olmak üzere toplam 300 m lik koridor proje etki alanı olarak kabul (Bkz. EK-1) edilmiştir. Planlanan EİH güzergahı, Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri sınırlarında kalmakta olup iletim hattının güzergahı M47-b2, L47-c3, L48-d4, M48-a2, M48-b1, M48-b2 ve M49-a1 paftalarında (Bkz. Şekil 1) yer almaktadır

12 Şekil 1: Enerji İletim Hattı Güzergahını Gösterir Pafta Indeksi - 3 -

13 Yapılması planlanan EİH güzergahına yönelik, floristik ve faunistik özellikleri, jeolojik ve hidrolojik özellikleri, bölgenin mevcut çevresel özelliklerini belirlemek amacıyla belirlenen koridor boyunca arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda planlanan projenin çevreye olası etkileri ile öngörülen önlemlerini ortaya koymak ve projeyi boyutları ile tanıtmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın 07/01/2013 tarih ve 234 sayılı yazısı ekinde verilen özel formatı dikkate alınarak iş bu Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmıştır. Proje özel formatı, ÇED Raporu ekinde (Bkz. EK-20) sunulmuştur. Proje alanını içerisinde bulunduran 1/ ölçekli Mardin-Batman-Siirt-Şırnak- Hakkari Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı na (Bkz. EK-4) göre EİH güzergahının bir kısmı çayır-mera, bir kısmı tarım alanı, bir kısmı orman ve az bir kısmı da kayalık-taşlık alan ve kumul alan üzerinde kalmaktadır. Ayrıca EİH güzergahı yer yer, bu alanlar üzerinde belirlenmiş olan ekolojik öneme sahip alan, doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan, plan-proje aşamasında olan baraj sınırı ile hava alanı mania sınırı içinde de kalmaktadır. SİİRT_ND.2 some noktası ise planlanan OSB sınırları içinde kalmaktadır. Proje güzergahının işlendiği Arazi Kullanım Haritası na (Bkz. EK-2) göre EİH güzergahının bir kısmı orman, bir kısmı mera, bir kısmı fundalık, bir kısmı nadaslı ve nadassız kuru tarım alanları ve az miktarda ırmak taşkın yatakları ile terkedilmiş (hali) arazi üzerinde kalmaktadır. TEİAŞ tarafından, Kamulaştırma Kanunu gereğince, kamulaştırma planı doğrultusunda gerek mülkiyet gerekse irtifak tesisi için istimlak komisyonu marifetiyle kamulaştırmalar yapılarak, hak sahiplerine arazi bedelleri ödenecektir. Planlanan EİH güzergahının üzerinden geçtiği orman alanları için kamulaştırma söz konusu olmadığından bu alanlarda 6831 sayılı Orman Kanunu nun 17. maddesi gereğince izin alınacaktır. Proje güzergahı üzerinde kalan tarım arazileri ve çıkması durumunda bağ, bahçeler için gerekli koruma tedbirleri alınacak ve hattın inşaatına başlamadan önce; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Siirt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü nden Tarım Dışı Amaçla Kullanım İzni alınacaktır. Ayrıca kamulaştırma sırasında Mera vasfında olan yerlerin çıkması durumunda 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca gerekli izinler alınacaktır. İzin alınmadan faaliyete başlanmayacaktır. Projenin uygulanması sırasında çevreye, mera ve tarım arazilerine zarar vermeyecek tedbirler alınacaktır. Proje kapsamında işletme aşamasında enerji iletim hattından kaynaklanacak önemli bir çevresel sorun oluşmayacaktır. Sadece geçici olarak inşaat aşamasında çevresel etkiler doğabilir. Bu etkiler de; ilgili mevzuatlar ışığında alınacak tedbirler ile ortadan kaldırılacak veya en aza indirgenecektir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın resmi web sitesindeki Coğrafi Bilgi Sistemi nden temin edilen korunan alanlara ait haritaya göre (Bkz. Şekil 57), 1/ ölçekli Mardin- Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı göre (Bkz. EK-4), arazi gözlemlerimiz ve literatür çalışmalarımıza göre, Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri sınırları içerisinde yer alan Proje alanı ve çevresinin, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayı ile değişiklik yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-V Duyarlı - 4 -

14 Yöreler kapsamında değerlendirilmesi Bölüm IV.2.7 de verilmiş olup, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda planlanan Enerji İletim Hattı güzergahı üzerinde; Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiat Koruma Alanları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası, Özel Çevre Koruma Alanı, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Turizm Alan ve Merkezleri, Tohum Meşcereleri, Gen Koruma Alanları, Arkeolojik Sit Alanları, Doğal Sit Alanları, bulunmadığı tespit edilmiştir. Çevre düzeni planına göre Pervari HES TM-Pervari Havza TM EİH nın S.8 some noktasının yaklaşık 350 m kuzeyinde Doğa Turizmi alanı bulunmaktadır. Korunan alanlar haritasına göre planlanan enerji iletim hattı güzergahına en yakın korunan alan yaklaşık 23,8 km kuzeybatıda yer alan Veysel Karani Tabiat Parkı dır. Planlanan enerji iletim hattı güzergahının çevresinde yer alan koruma alanları, hatta olan mesafeleri ve yönleri ile birlikte Bölüm IV.2.7 de (Bkz. Şekil 57) verilmiştir. Diğer taraftan yapılması planlanan yatırım kapsamında; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nden görüşler alınmıştır. Söz konusu görüş yazılarına aşağıda değinilmiş olup ilgi yazılar ÇED raporu ekinde (Bkz. EK-19) verilmiştir. - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayı ile gelen görüş yazısında, söz konusu EİH boyunca dere geçişlerinde gerekli tedbirlerin alınması, akış yönlerinin değiştirilmemesi, enerji iletim hattının inşası esnasında güzergah üzerinde bulunan flora ve faunanın en az zarar görecek şekilde tedbirlerin alınması, projenin uygulanmasında doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin korunmasına gerekli hassasiyetin gösterilmesi kaydıyla güzergahın uygun mütalaa edildiği belirtilmiştir (Bkz. EK-19). - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayı ile gelen görüş yazısında, proje alanının bir kısmının Siirt Havalimanı Mania Planı kapsamında kaldığı, planlanan EİH direklerinin yüksekliklerinin, Siirt Havalimanı Mania Planı kriterleri ile SHGM nin genelgesinde belirtilen hususları ihlal etmemesi şartıyla yapılmasının uygun mütalaa edildiği belirtilmiştir (Bkz. EK-19). - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayı ile gelen görüş yazısında, EİH proje alanının, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilen herhangi bir Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında kalmadığı ifade edilmiştir (Bkz. EK-19). Planlanan proje kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan diğer görüşler ÇED Raporu ekinde (Bkz. EK-19) sunulmuştur

15 TEKNİK ANLATIM Yapımı planlanan enerji iletim hattında Pervari HES TM ile Pervari Havza TM arasında 2 x 954 MCM, Pervari Havza TM ile Siirt TM arasında 954 MCM kesite sahip iletkenli tel kullanılacaktır. Bu tellerden volt gerilimde enerji taşınacaktır. Enerji iletim hattı inşaatı direk temel kazılarının ve temellerin atılmasının yapılacağı alt montaj, üst montaj ve tel çekiminden oluşacaktır. Planlanan EİH inşaatına ait iş akım şeması Şekil 2 de verilmiş olup, projenin inşaat süresi Tablo 1 de verilmiştir. Şekil 2 : Enerji İletim Hattı İnşaatı İş Akım Şeması Tablo 1: Planlanan EİH Inşaatında Yapılacak Işler, Süreleri ve Kişi Sayısı Aşama İnşaat Süresi (Gün) Çalışacak Kişi Sayısı Kazı Temel İşleri Montaj İşleri Tel Çekme İşleri Enerji iletim hattının inşası sırasında yapılacak ilk işlem direklerin yerleştirilmesi için çukur açılmasıdır. Bir direk için, her ayağa bir tane olacak şekilde, dört çukur açılacaktır. Bu işlem kapsamında temel kalıbı hazırlanacak, beton demirleri ve montaj elemanı yerleştirilecek, beton dökülecek ve sonra temel dolgusu yapılacaktır. Açılacak çukurun dibine topraklama elektrotları yerleştirilecektir. Direk temellerinin atıldığı alt montaj işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çelik kontrüksiyonların örüldüğü üst montaj işlemleri gerçekleştirilecektir. Alt ve üst montaj işlemlerinin tamamlanması ardından iletken tel çekilecektir. Enerji iletim hattının tamamlanması ile birlikte, Pervari HES de üretilecek enerji Pervari Havza Trafo Merkezi ve Siirt Trafo Merkezi vasıtası ile enterkonnekte sisteme verilecektir

16 İş bu ÇED Raporunda incelenen 380 kv Pervari HES TM-Pervari Havza TM 380 kv Siirt TM-Pervari Havza TM EİH projesi kapsamında bir trafo merkezinin inşası söz konusu değildir. Proje alanına en yakın yerleşim yeri; Pervari Havza TM-Siirt TM EİH nın S.5 S.6 some noktaları arasında hatta yaklaşık 150 m mesafede yer alan Yatağan Mahallesi dir. Diğer taraftan hattın S.7-S.8 some noktaları arasında yer alan 94 ve 95 no.lu direkler arasında kalan bölümü, Hacıhalit evlerinin üzerinden geçmektedir. Ancak söz konusu muhitte herhangi bir yerleşke olmayıp bulunan evler harabe niteliği taşıyan yapılar olarak kalmıştır. İşletme aşamasında beklenen en önemli etki elektromanyetik alan etkisi olup, TEİAŞ Genel Müdürlüğü bu konuda TÜBİTAK ile EİH ndan kaynaklı manyetik alan konusunda mevcut hatlarda çalışma yaptırmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye deki çeşitli EİH daki manyetik alan ölçümleri yapılmış ve sonuçlarına göre kaynaktan uzaklaştıkça manyetik değerin azaldığı tespit edilmiştir. Yine söz konusu EİH, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ne göre tesis edildiğinden yatay ve düşey mesafeler manyetik alanın etkilemeyeceği şekilde ayarlanmıştır. Enerji iletim hattı üzerinde toplamda 4 adet nihayet direği, 28 adet some noktası bulunacaktır. Direklerin, 380 kv 2 x 954 MCM İletkenli Pervari HES TM-Pervari Havza TM Enerji İletim Hattında S1, S2, S3, T1, T2 ve T3 tipinde; 380 kv 954 MCM İletkenli Pervari Havza TM-Siirt TM Enerji İletim Hattında ise 3A1, 3B1, 3C1, 3D, 3E ve 3F tipinde olması planlanmıştır. Yatırımı planlanan 380 kv Pervari HES TM-Pervari Havza TM EİH na ait ND.2 nihayet direği ile 380 kv Siirt TM-Pervari Havza TM EİH na ait ND.1 nihayet direk yerleri, TEİAŞ yatırım programında olan Pervari Havza TM nin fider çıkışlarının belli olması neticesinde netlik kazanacak olup, EİH projesine yönelik tespiti yapılan direk tevzi listesi, rapor ekinde (Bkz. Ek 9) sunulmuştur. Proje güzergahında bulunan some noktalarının baştan mesafeleri, ara mesafeleri ve hat (kırılma) açıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 2: Proje Güzergahında Bulunan Some Noktalarının Baştan Mesafeleri, Ara Mesafeleri ve Hat (Kırılma) Açıları 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM EİH NOKTA NO BAŞTAN MESAFE ARA MESAFE HAT (KIRILMA) AÇISI ND ,00 758,09 S ,09 230, ,07 S ,16 249, ,35 S ,51 240, ,11 S ,62 186, ,94 S ,56 162, ,79 S ,35 249, ,20 S ,55 224, ,46 S ,01 227, ,49 ND ,50-7 -

17 380 kv PERVARİ HAVZA TM - SİİRT TM EİH NOKTA NO BAŞTAN MESAFE ARA MESAFE HAT (KIRILMA) AÇISI ND , S ,93 199, S ,44 249, S.2/A ,00 187, S.2/B ,66 229, S ,62 151, S ,74 218, S.4/A ,00 202, S.4/B ,89 193, S.4/C ,42 204, S ,50 173, S ,27 203, S ,98 234, S ,92 187, S ,02 170, S ,07 173, S ,70 150, S ,55 175, S ,89 191, S.13/A ,69 195, S.13/B ,00 201, ND ,34 Proje güzergahını gösterir uydu görüntüsü ve üç boyutlu uydu görüntüleri rapor ekinde (Bkz. EK-6 ve EK-7) verilmiş olup güzergahın bölümler halinde gösterildiği uydu görüntüleri aşağıdaki şekillerde verilmiştir

18 Şekil 3: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari HES TM-Pervari Havza TM_ND.1-S.5) Şekil 4: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari HES TM-Pervari Havza TM_S.2-S.8) - 9 -

19 Şekil 5: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM) Şekil 6: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM-Siirt TM_S.1)

20 Şekil 7: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM-Siirt TM_S.1-S.3) Şekil 8: Proje Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Pervari Havza TM-Siirt TM_S.3-S.4B)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380+154 kv TEPEÖREN-KURTKÖY-KARTAL ENERJİ İLETİM HATTI (YENİLEME) VE 154 kv YERALTI KABLOSU PROJESİ NİHAİ ÇED RAPORU İSTANBUL İLİ, KARTAL, PENDİK VE TUZLA

Detaylı

154 kv Kayseri Kapasitör-Talas Enerji İletim Hattı ve Talas TM ÇED Raporu

154 kv Kayseri Kapasitör-Talas Enerji İletim Hattı ve Talas TM ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Kayseri Kapasitör-Talas Enerji İletim Hattı ve Talas TM ÇED Raporu KAYSERİ İLİ KOCASİNAN, MELİKGAZİ ve TALAS İLÇELERİ ANKARA - 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI Türkiye

Detaylı

154 kv ELİF HAVZA TM-ERZURUM I ENERJİ İLETİM HATTI VE ELİF HAVZA TRAFO MERKEZİ

154 kv ELİF HAVZA TM-ERZURUM I ENERJİ İLETİM HATTI VE ELİF HAVZA TRAFO MERKEZİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv ELİF HAVZA TM-ERZURUM I ENERJİ İLETİM HATTI VE ELİF HAVZA TRAFO MERKEZİ Erzurum ili; Tortum, Yakutiye ve Palandöken İlçeleri ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu

Detaylı

154 kv Pınarbaşı-Şarkışla Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Pınarbaşı-Şarkışla Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Pınarbaşı-Şarkışla Enerji İletim Hattı ÇED Raporu KAYSERİ İLİ PINARBAŞI İLÇESİ VE SİVAS İLİ ŞARKIŞLA İLÇESİ ANKARA - 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI Türkiye Elektrik

Detaylı

154 kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Tortum 380 TM-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ UZUNDERE, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN

Detaylı

380 kv Kurşunlu-Bağlum-Sincan Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

380 kv Kurşunlu-Bağlum-Sincan Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv KurşunluBağlumSincan Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ANKARA İLİ, SİNCAN, KEÇİÖREN, KAZAN ve ÇUBUK İLÇELERİ ÇANKIRI İLİ, ORTA ve KURŞUNLU İLÇELERİ

Detaylı

154 kv Tümosan- Sultanhanı-Kızören Enerji İletim Hattı ve Sultanhanı Trafo Merkezi ÇED Raporu

154 kv Tümosan- Sultanhanı-Kızören Enerji İletim Hattı ve Sultanhanı Trafo Merkezi ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Tümosan- Sultanhanı-Kızören Enerji İletim Hattı ve Sultanhanı Trafo Merkezi ÇED Raporu AKSARAY İLİ, MERKEZ VE ESKİL İLÇELERİ VE KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ ANKARA

Detaylı

154 kv GELENDOST-EĞİRDİR ENERJİ İLETİM HATTI VE GELENDOST TM

154 kv GELENDOST-EĞİRDİR ENERJİ İLETİM HATTI VE GELENDOST TM TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv GELENDOST-EĞİRDİR ENERJİ İLETİM HATTI VE GELENDOST TM Isparta İli, Gelendost ve Eğirdir ilçeleri ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA 2012 Başlık Sayfası

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

380 kv İSPİR-ARKUN ENERJİ İLETİM HATTI

380 kv İSPİR-ARKUN ENERJİ İLETİM HATTI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv İSPİR-ARKUN ENERJİ İLETİM HATTI Artvin ili; Yusufeli İlçesi, Erzurum ili; İspir İlçesi ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA 2013 Başlık Sayfası Proje Sahibinin

Detaylı

154 kv Elif Havza TM- Tortum TM Enerji İletim Hattı ÇED Dosyası

154 kv Elif Havza TM- Tortum TM Enerji İletim Hattı ÇED Dosyası TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Elif Havza TM- Tortum TM Enerji İletim Hattı ÇED Dosyası ERZURUM İLİ, UZUNDERE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2013 4. Cadde (Eski 67. Sok.) 22. Sok. No: 17/8 Emek

Detaylı

154 kv Tümosan Trafo Merkezi- Ortaköy Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı ve 154 kv Ortaköy Trafo Merkezi Nihai ÇED Raporu

154 kv Tümosan Trafo Merkezi- Ortaköy Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı ve 154 kv Ortaköy Trafo Merkezi Nihai ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Tümosan Trafo Merkezi- Ortaköy Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı ve 154 kv Ortaköy Trafo Merkezi Nihai ÇED Raporu AKSARAY İLİ MERKEZ VE ORTAKÖY İLÇELERİ ANKARA

Detaylı

ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES KURULU GÜCÜ 3,968 MW m /3,79 MW e PROJESİ

ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES KURULU GÜCÜ 3,968 MW m /3,79 MW e PROJESİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ ANTALYA İLİ, KUMLUCA İLÇESİ, BÜYÜKALAN KÖYÜ, ALAKIR ÇAYI ARÜV ÇEVRE MÜH. MÜŞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANTALYA-2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

380 kv VAN BACK TO BACK SİSTEMİ (B2B)-İRAN SINIR ENERJİ İLETİM HATTI VE VAN B2B SİSTEMİ

380 kv VAN BACK TO BACK SİSTEMİ (B2B)-İRAN SINIR ENERJİ İLETİM HATTI VE VAN B2B SİSTEMİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv VAN BACK TO BACK SİSTEMİ (B2B)-İRAN SINIR ENERJİ İLETİM HATTI VE VAN B2B SİSTEMİ Van İli; Merkez, Özalp, Gürpınar, Saray ve Başkale İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 154 kv ARDAHAN OLUR ENERJİ İLETİM HATTI NİHAİ ÇED RAPORU

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 154 kv ARDAHAN OLUR ENERJİ İLETİM HATTI NİHAİ ÇED RAPORU TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv ARDAHAN OLUR ENERJİ İLETİM HATTI NİHAİ ÇED RAPORU ARDAHAN İLİ MERKEZ, GÖLE İLÇESİ İLE ERZURUM İLİ OLUR İLÇESİ EKİM 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI Türkiye

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ KARDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES 4,511 MWe / 4,650 MWm ÇED RAPORU Od Ordu İli, Gölköy İlçesi, i Gölköy Çayı Üzerinde Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler /

Detaylı

154 kv KEBAN ŞALT II - MALORSA TM ENERJİ İLETİM HATTI

154 kv KEBAN ŞALT II - MALORSA TM ENERJİ İLETİM HATTI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv KEBAN ŞALT II - MALORSA TM ENERJİ İLETİM HATTI Elazığ İli, Keban ve Baskil İlçeleri; Malatya İli, Arapgir, Arguvan, Yazıhan, Merkez, Akçadağ ve Yeşilyurt

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

380 KV KAYABAŞI ESER ENERJİ İLETİM HATTI

380 KV KAYABAŞI ESER ENERJİ İLETİM HATTI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 KV KAYABAŞI ESER ENERJİ İLETİM HATTI Amasya İli, Merkez İlçesi; Çorum İli, Sungurlu, Uğurludağ, Merkez ve Mecitözü İlçeleri; Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi;

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv TATAR HES TM SEYRANTEPE HES TM ENERJİ İLETİM HATTI Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Balcalı Köyü ile Kovancılar İlçesi, Nişankaya Köyü Arası Duru Çevre Teknolojileri

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

380 kv KOZAN TM-YEŞİLHİSAR ENERJİ İLETİM HATTI (ÇİFT HAT) Kayseri İli, Yeşilhisar ve Yahyalı İlçeleri, Adana İli, Feke ve Kozan İlçeleri

380 kv KOZAN TM-YEŞİLHİSAR ENERJİ İLETİM HATTI (ÇİFT HAT) Kayseri İli, Yeşilhisar ve Yahyalı İlçeleri, Adana İli, Feke ve Kozan İlçeleri TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv KOZAN TM-YEŞİLHİSAR ENERJİ İLETİM HATTI (ÇİFT HAT) Kayseri İli, Yeşilhisar ve Yahyalı İlçeleri, Adana İli, Feke ve Kozan İlçeleri ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

380 KV BAĞIŞTAŞ-KEBAN ENERJİ İLETİM HATTI VE BAĞIŞTAŞ 380 TRAFO MERKEZİ

380 KV BAĞIŞTAŞ-KEBAN ENERJİ İLETİM HATTI VE BAĞIŞTAŞ 380 TRAFO MERKEZİ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 KV BAĞIŞTAŞ-KEBAN ENERJİ İLETİM HATTI VE BAĞIŞTAŞ 380 TRAFO MERKEZİ Erzincan İli, İliç ve Kemaliye İlçeleri; Malatya İli, Arapgir İlçesi; Elazığ İli, Ağın

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e )

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e ) KOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (7,773 MW m, 7,465 MW e ) ADIYAMAN İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, HAMZALAR KÖYÜ, ÇORAK TEPE MALATYA İLİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİ, KAPIDERE KÖYÜ, GÜVERCİN KAYASI MEVKİİ, KAPI DERESİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

380 KV ESER- BAĞLUM ENERJİ İLETİM HATTI

380 KV ESER- BAĞLUM ENERJİ İLETİM HATTI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 KV ESER- BAĞLUM ENERJİ İLETİM HATTI Kırıkkale ili, Yahşihan ve Merkez İlçesi; Ankara ili, Kalecik, Çubuk, Pursaklar, Keçiören ve Yenimahalle İlçeleri ÇED

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1. A, B, C ve D tipi Mesire yerlerinin kuruluşu BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI 2.PİST VE MÜTEMMİMLERİ İNŞAATI İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ, KURTKÖY X ÇED RAPORU NİHAİ ÇEDRAPORU ADRES: ŞEREFLİ

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TÜFEKÇİKONAK HİDRO ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TÜFEKÇİKONAK HİDROELEKTRİK SANTRALİ (HES) (5,4 MW m / 5.184 MW e Kapasiteli) REGÜLATÖR İLAVESİ VE PROJE DEĞİŞİKLİĞİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ TÜFEKÇİKONAĞI

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ

RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ SANTRAL SAHASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Santral sahasının ön analizinin yapılması Mülkiyete ilişkin verilerin ve kısıtların belirlenmesi Micrositing çalışması

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı