Kaynak Hataları Çizelgesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak Hataları Çizelgesi"

Transkript

1 Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana gelen bir süreksizlik 1001 Mikro çatlak Sadece mikroskop altında görülebilen bir çatlaktır. 101 Boyuna çatlak Kaynak kök eksenine paralel olarak uzanan bir çatlaktır. Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilir: Kaynak metalinde Kaynağın birleşme yerinde Isıdan etkilenmiş bölgede Esas metalde 102 Enine çatlak Kaynak kök eksenine dik veya dike yakın uzanan çatlak Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilir: Kaynak metalinde Isıdan etkilenmiş bölgede Esas metalde

2 103 Yayılan çatlaklar Bir ortak noktadan yayılan çatlaklardır. Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilir: Kaynak metalinde Isıdan etkilenmiş bölgede Esas metalde Not: Bu tip küçük çatlaklar yıldız çatlakları olarak adlandırılır. 104 Krater çatlağı Bir kaynağın uç kraterinde meydana gelebilen bir çatlaktır Boyuna çatlama Enine çatlama Yıldız çatlaması 105 Bağlantısız çatlaklar grubu Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilen bir bağlantısız çatlaklar grubudur Kaynak metalinde Isıdan etkilenmiş bölgede Esas metalde 106 Dallanan çatlaklar Ortak bir çatlaktan hasıl olan ve bağlantısız çatlaklardan (105) ve yayılan çatlaklardan (103) ayır edilebilen bir bağlantılı çatlaklar grubudur. Aşağıdaki yerlerde meydana gelebilirler: Kaynak metalinde Isıdan etkilenmiş bölgede Esas metalde

3 Grup No: 2 Boşluklar 200 Boşluk 201 Gaz boşluğu Hapsolan gaz vasıtasıyla biçimlenen bir boşluktur Gaz gözeneği Esas itibariyle küre biçimindeki gaz boşluğudur Düzgün dağılmış gözenek Kaynak metali boyunca esas itibariyle düzgün olarak dağılmış çok miktarda gaz gözeneğidir. Sıra halindeki gözeneklerle ( 2014 ) karıştırılmamalıdır Kümelenmiş gözenek Grup halinde oluşmuş gaz boşluklarıdır Sıra halinde gözenekler Kaynak kök eksenine paralel bir çizgi boyunca sıralanmış gaz gözenekleridir Uzun boşluk Ana boyutu, kaynak kök eksenine yaklaşık paralel olan küresel olmayan uzun boşluktur.

4 2016 Kurt oyuğu ( Kurtçuk ) Serbest kalan gazın sebep olduğu kaynak metalindeki boru biçimindeki boşluktur. Kurt oyuklarının biçim ve konumu katılaşma şekli ve gaz kaynağı vasıtasıyla tayin edilir. Genellikle toplu olarak gruplaşmıştır Yüzeysel gözenek Kaynak yüzeyine açılan küçük gaz gözeneğidir. 202 Çekme boşluğu Katılaşma esnasında çekme sonucunda meydana gelen boşluktur Dentritler arası çekme Soğuma esnasında dentritler arasında şekillenen hapsolmuş gaz ihtiva edebilen uzamış çekme boşluğudur. Böyle bir hata genellikle kaynak köküne dik olarak bulunur Krater boşluğu Bir kaynak pasosu sonundaki çekme boşluğudur ve sonra gelen pasolardan önce veya pasolar esnasında giderilemez Son krater kanalı Kaynak enine kesitine doğru azalan bir açık krater. 203 Mikro çekme Sadece enine kesitine doğru azalan bir açık kreter Dentritler arası mikro çekme Soğuma esnasında, dentritler arasında biçimlenen tane sınırlarını takip eden uamış bir çekme boşluğudur Taneleri kesen mikro çekme Katılaşma esnasında taneleri kesen uzamış bir çekme boşluğudur.

5 Grup No: 3 Katı kalıntılar 300 Katı kalıntılar Kaynak metali içinde kalan yabancı katı maddelerdir. 301 Cüruf kalıntısı Kaynak metali içinde kalan cüruftur. Biçimlerinin durumlarına göre kalıntıları şu durumda olabilir: Doğrusal Tek tek Kümelenmiş Toz kalıntısı Kaynak metali içinde kalan tozdur. Durumlarına göre kalıntıları şu durumlarda olabilir: Doğrusal Tek tek Kümelenmiş Oksit kalıntısı Katılaşma esnasında kaynak metalinde kalan metalik oksitler şu durumlarda olabilir: Doğrusal Tek tek Kümelenmiş Referans Referans Buruşma Belirli durumda, özellikle alüminyum alaşımlarında atmosferik kirlenmeden yetersiz koruma ve kaynak banyosundaki türbülans birleşmesinin sebep olabileceği kaba oksit filmi katmanıdır. 304 Metalik kalıntı Kaynak metalinde kalan yabancı metal parçacıklarıdır. Bunlar: Tungsten Bakır Diğer metaller Referans Referans

6 400 Yetersiz ergime ve nüfuziyet Grup No: 4 Yetersiz ergime ve nüfuziyet Yetersiz (Tamamlanmamış ) ergime Kaynak metali ve esas metal veya kaynak metali arasındaki yetersiz birleşmedir. Aşağıdaki şekillerde olabilir: Yetersiz yan duvar ergimesi Pasolar arası yetersiz ergime Kaynak kökünde yetersiz ergime 402 Yetersiz (Tamamlanmamış) nüfuziyet Gerçek ve anma nüfuziyetleri arasındaki fark. 1 Gerçek nüfuziyet 2 Anma nüfuziyet 4021 Tamamlanmamış kök nüfuziyet Kökün bir veya her iki ergime yüzeyinin erimemesi. 403 Başaklanma Bir testere dişi görüntüsü veren, elektron demeti ve lazer kaynağında meydana gelen son derece düzensiz nüfuziyet. Bu boşlukları, çatlakları, çentikleri vb. ihtiva edebilir.

7 Grup No: 5 Kusurlu biçim 500 Kusurlu biçim Kaynak dış yüzeylerinin kusurlu biçimi veya hatalı birleştirme geometrisi. 501 Yanma oluğu Kaynak esnasında esas metalde, bir kaynak pasosunun kenarında veya önceden yığılan kaynak metalindeki düzensiz oluk Kesintisiz yanma oluğu Kesintisiz önemli boyda yanma oluğu 5012 Kesintili yanma oluğu Kaynak boyunca aralıklı kısa boyda yanma oluğu Çekme oluğu Kök pasonun her iki tarafında gözle görülebilir çekme olukları Pasolar arası yanma oluğu Kaynak pasoları arasında boyuna yöndeki yanma oluğu Bölgesel kesintili yanma oluğu Kaynak pasoları kenarında veya yüzeyindeki düzensiz yerleşmiş yanma olukları. 502 Aşırı kaynak metali Bir alın kaynağı yüzeyindeki aşırı kaynak metali. 1 - Normal

8 503 Aşırı dış bükeylik Bir iç köşe kaynağı yüzeyindeki aşırı kaynak metali. 1 Normal 504 Aşırı nüfuziyet ( Kök sarkması ) Bir kaynak kökünde içeriye çıkıntı yapan aşırı kaynak metali. Şu şekilde olabilir: Mevzii aşırı nüfuziyet Sürekli aşırı nüfuziyet İçe ergime 505 Yanlış kaynak profili Esas metal yüzey düzlemi ile kaynak kenarında kaynak pasosu yüzeyine teğet bir düzlem arasındaki olması gerekenden küçük açı 1 Normal 506 Taşma Aşırı kaynak metalinin esas metal yüzeyini ergitmeden kaplaması. Şu şekillerde olabilir Kener taşması Kaynak kenarında kenar taşması 5062 Kök taşması Kaynak kökünde taşma

9 507 Doğrusal (Kenar) kaçıklığı (Yanlış hizalama) Yüzey düzlemleri paralelken istenen aynı paralel düzlemde olmayan kaynaklı iki parça arasındaki kaçıklık. Bunlar aşağıdaki gibidir: Plakalar arasındaki doğrusal kaçıklık Parçalar plakadır. Borular arasındaki doğrusal kaçıklık Parçalar borudur. 508 Açısal kaçıklık Yüzey düzlemleri paralel veya planlanan açıda olmayan kaynak edilmiş iki parça arasındaki kaçıklık. 509 Sarkma Ağırlık sebebiyle kaynak metali sarkması. Bunlar çevreye göre aşağıdaki gibi olabilir: Yatay konumda sarkma Düz veya tavan konumunda sarkma Bir iç köşe kaynağında sarkma Kaynak kenarında sarkma 510 İçe yanma Kaynakta bir delikle sonuçlanan bir kaynak banyosu çökmesidir. 511 Tam doldurulmamış kaynak ağzı Kaynak ilave metalinin yeterli yığılamamasının sebep olduğu bir kaynağın yüzeyindeki boyuna devamlı veya kesintili bir kanal. 512 Aşırı derecede simetrik olmayan iç köşe kaynağı (Aşırı derecede eşit olmayan kenar uzunlukları) 1 Anma biçimi 2 Gerçek biçim

10 513 Düzensiz genişlik Kaynak genişliğindeki aşırı farklılık 514 Düzensiz yüzey Aşırı yüzey pürüzlülüğü 515 Kök iç bükeyliği Bir alın kaynağının kökünde çekmenin sebep olduğu sığ oluk. 516 Kök gözeneği Katılaşma anında kaynak metalinin köpürmesi sebebiyle bir kaynağın kökünde biçimlenen süngerleşme. 517 Kötü tekrar başlama Kaynağa tekrar başlamada mevzii bir düzensiz yüzey. Bu aşağıdaki gibi olabilir: Kapak pasoda Kök pasoda 520 Aşırı çarpılma Kaynakların çekme ve gerilmelerin sebep olduğu boyutsal çarpılma. 521 Yanlış kaynak boyutları İstenen kaynak boyutlarından sapma Aşırı kaynak kalınlığı Kaynak kalınlığı çok büyük. 1 Anma kalınlığı 2 Gerçek kalınlık 5212 Aşırı kaynak genişliği Kaynak genişliği çok büyük. 1 Anma kalınlığı 2 Gerçek kalınlık

11 5213 Yetersiz kaynak yüksekliği İç köşe kaynağının gerçek kaynak kalınlığı çık büyük. 1 Anma kalınlığı 2 Gerçek kalınlık 5214 Aşırı kaynak yüksekliği İç köşe kaynağının gerçek kaynak kalınlığı çık küçük. 1 Anma kalınlığı 2 Gerçek kalınlık 600 Çeşitli kusurlar Grup No: 6 Çeşitli kusurlar Gurup 1 ve grup 5 arasında kapsanamayan bütün hatalar. 601 Ark sapması Kaynak ağzı dışında ark başlatma veya çarptırma sonucunda kaynağa bitişik esas metal yüzeyi üzerindeki mevzii hasar. 602 Sıçrantı Kaynak metali veya ilave metal dışına atılan ve esas metal veya katılaşmış kaynak metali yüzeyine yapışan damlalar. Tungsten sıçrantısı 6021 Esas metal veya katılaşmış kaynak metali yüzeyine elektrottan geçen tungsten parçacıkları. 603 Yırtılmış yüzey Yırtılmış yüzey olarak kaynatılan eklerin kırılarak çıkartılmasının sebep olduğu yüzey hasarları. 604 Taşlama izi Taşlamanın sebep olduğu hasar. 605 Çentik (Keski) İzi Bir keski veya diğer takımların kullanılmasının sebep olduğu hasar.

12 606 Derin taşlama Aşırı taşlamanın sebep olduğu iş parçasındaki yetersiz kalınlık. 607 Punta kaynak kusuru Hatalı punta kaynağından meydana gelen kusur. Bunlar: Aralıklı dikiş veya nüfuziyetsizlik Aşağı kaynatılmış hatalı punta 608 Ters (Karşılıklı) pasoların kaçıklığı Birleştirmenin test taraflarına yapılan iki dikişin orta eksenleri arasındaki fark. 610 Meneviş rengi (Gözle görülebilen oksit filmi) Paslanmaz çeliklerde olduğu gibi kaynak bölgesindeki hafifçe oksitlenmiş yüzey. 613 Tufalleşmiş yüzey Kaynak bölgesinde yoğun olarak oksitlenmiş yüzey. 614 Toz artığı Yüzeyden yeterince giderilmemiş toz kalıntısı 615 Toz artığı Kaynak yüzeyinde yeterince giderilmemiş curuf kalıntısı 617 İç köşe kaynakları için yanlış kök aralığı Birleştirilecek parçaların arasındaki aşırı veya yetersiz aralık. 618 Şişme Katılaşma aşamasında uzun süreli tutmadan kaynaklanan, hafif alaşımlardaki kaynaklı birleştirmelerde bir yanmanın sebep olduğu hasar.

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI

KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI KAYNAK AĞIZLARININ HAZIRLANMASI Kaynak birleştirme yerinin hazırlanması bilhassa ark kaynağında son derece önemlidir. «İyi bir hazırlık, kaynağı yarı yarıya başarıya ulaştırmak demektir» sözünü her kaynakçının

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

TEMEL KAYNAK YÖNTEMLERİ VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI

TEMEL KAYNAK YÖNTEMLERİ VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI TEMEL KAYNAK YÖNTEMLERİ VE PLASTİKLERİN KAYNAĞI *Hikmet Nazım EKİCİ Kaynak Nedir? Kaynak belirli yöntemler kullanılarak iki malzemenin birleştirilmesi veya aşınmış,çatlamış bölgelerin doldurulması işlemidir.ancak

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden

Erimeyen bir elektrod kullanıldığı için kıvrık alın kaynak ağzı hazırlanmış ince parçalar, ek kaynak metaline gereksinme göstermeden TIG KAYNAK YÖNTEMİ TIG KAYNAĞI Çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kaynakçı tarafından kullanılması kolaydır. Prensip olarak gaz eritme kaynağını andırır, yalnız torç biraz değişiktir, yanıcı yakıcı

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK SÜREÇLERİ

TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK SÜREÇLERİ TİTANYUM VE ALAŞIMLARININ KAYNAK SÜREÇLERİ Titanium ve alaşımlarının çoğu başlıca TIG, plasma-ark, MIG ve elektron huzme süreçleriyle kaynak edilebilirler. Sair süreçler aşağıda ayrıca irdelenmiştir. Uygulamalar

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isıl enerji kullanarak şekil verme İş parçasından malzeme kaldırmak için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanan yöntemlerdir. Isı enerjisi kaynağı

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı