ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ"

Transkript

1 ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİ SB Aile Hekimliği Uygulamasında Periyodik Muayene Rehberi Hazırlık Çalışmaları-1, Nisan 2012 Dr. Tuğba Yurdakul

2 Periyodik Sağlık Muayenesi Sağlıklı gözüken insanların belli aralıklarla, fizik muayene,laboratuar tetkikleri,danışmanlık, aşılama gibi bir dizi standart işlem kullanılarak değerlendirilmelerine Periyodik Sağlık Muayenesi denir.

3 Tarihçe Hastalık belirtisi olmayan kişilerin periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi 1861 lere uzanmaktadır.(ingiltere de Dr.Horace Dobel ) 1900 lerin başlarında çalışanların sağlık kontrolleri ve işe alınma muayenelerinde, sigorta şirketlerinin poliçe düzenleme öncesinde yıllık sağlık muayenesi yapılmış. Holland W. Periodic health examination-a brief history and critical assessment Euro health 2010;15(4):16-20.

4 Tarihçe 1921 de bir sigorta şirketinin yaptığı bir araştırmada düzenli sağlık kontrolünden geçen kişilerde mortalitenin düştüğünün saptanması ve yayınlanması ile ABD de hasta olmayan kişilerin yıllık sağlık muayenesi popülarite kazanmış.

5 Tarihçe 1922 de Amerikan Tıp Birliği her yıl bir dizi standart testi içeren ayrıntılı bir muayene yapılmasını önermiştir.

6 Check up tan PSM ye 1970 lerde yıllık sağlık muayenelerinin yeterli olmadığı ve bu muayenelerin yaşa ve cinsiyete özgü, etkinliği kanıtlanmış testlere odaklanması gerektiğini görülmüştür.

7 Check up tan PSM ye Bazı hastalıkların muayene sırasında henüz tanısal büyüklüğe ulaşmadığı için kolaylıkla gözden kaçabildiği, tanısal büyüklüğe ulaştığında ise zaten semptom verdiği için ek tarama ya da tetkik yapılmasına gerek kalmadığı saptanmıştır.

8 Check up tan PSM ye Bu nedenlerle, yıllık sağlık muayeneleri veya check-up ların yerine periyodik sağlık muayenesi tanımı getirilerek kontrollerin sıklığı, yaş, cinsiyet ve maruziyet gibi kriterlerin ön plana geçtiği her bir parametrenin farklı dönemlerde ele alındığı yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir.

9 Periyodik Muayene Rehberleri Günümüze ulaşan süreçte en kapsamlı kanıta dayalı toplumsal tarama rehberlerinin ilki Kanada da 1976 yılında Kanada Periyodik Sağlık Muayenesi Çalışma Grubu (Canadian Task Force on Preventive Health Care, CTFPHC) tarafından oluşturulmuştur.

10 Periyodik Muayene Rehberleri Bunu ABD de 1984 yılında hazırlanan Amerika Birleşmiş Devletler Önleyici Hizmetler Çalışma Grubu (The U.S. Preventive Services Task Force,USPSTF) izlemiştir. Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı 2012 yılında periyodik muayene rehber taslağı hazırlamıştır.bakanlık rehber tamamlandıktan sonra, önerilerin pozitif performans ile yaygınlaşmasını planlamaktadır.

11 ABD Önleyici Hizmetler Çalışma Grubu (USPSTF) Öneri Derecelendirme Tablosu A Öneri: Net yararın belirgin olduğu kesindir. B Öneri: Net yararın orta derecede olduğu kesin ya da net yararın orta derecede veya belirgin olduğu orta derecede kesin. C Öneri: Rutin kullanım karşıtı öneri. Hizmetin bazı bireylere kullanımıyla ilgili düşünceler olabilir. Net yararın düşük olduğuna dair en azından bazı deliller. D Öneri: Hizmetin kullanımına karşı. Yarar olmadığını veya zararın ağır bastığını gösteren iyi ya da vasat kanıtlar. I yetersiz kanıt: Kanıt yok ya da kalitesiz veya sonuçlar çelişkili ve yarar/zarar dengesini belirlemiyor SB Aile Hekimliği Uygulamasında Periyodik Muayene Rehberi Öneri Derecelendirme Tablosu Kuvvetle önerilenler (5 puan) : Faydası hakkında yüksek düzeyde kanıt olanlar. Uygulanması maliyet etkin olup, bireylerin hemen hepsi tarafından kabul edilebilirdir. Aile hekimliği uygulamasında uygulanabilirliği kuvvetle önerilir? Önerilenler (4 puan): Faydası hakkında kanıt olmasına rağmen faydanın göreceli olarak az olduğu ya da kanıtın zayıf olduğu haller. Uygulanması maliyet etkin ve bireylerin hemen hepsi tarafından kabul edilebilirdir. Aile hekimliği uygulamasında uygulanabilirliği önerilir. Önerilmeyenler (3 puan): Faydasının olmadığı hakkında güçlü ya da zayıf kanıt olanlar. Aile hekimliği uygulamasında uygulanabilirliği önerilmez. Seçenek olarak sunulanlar (2 puan): Az da olsa faydasının olduğu hakkında iyi ya da zayıf kanıt olanlar. Maliyet etkinliği bilinmeyebilir ya da bireyler uygulamanın kabul edilebilirliği hakkında hemfikir olmayabilirler. Aile hekimliği uygulamasında uygulanabilirliği teklif edilebirlir. Hakkında yetersiz kanıt olanlar (1 puan): Var olan kanıtların ya zayıf ya da tartışmalı olduğu testler. Aile hekimliği uygulamasında uygulanabilirliği yoktur.

12 Neden Periyodik Sağlık I. Birincil koruma II. III. IV. Muayenesi? Sık görülen hastalıklar için risk faktörlerini belirleme Sağlıklı davranışları artırmak İkincil koruma Hastalıkları erken tespit etme ve erken tedavi Hastanın klinik verilerinin güncellenmesi Hasta- hekim ilişkisinin güçlenmesi

13 PSM Nasıl Uygulanmalıdır? Bu uygulama çeşitli testlerin yapılmasını içerebileceği gibi daha çok muayene etme (boy, kilo, tansiyon ölçümü gibi), danışmanlık verilmesi (sigara, alkol, kazalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi) ve aşı yapılmasını da içermektedir. Hikaye alma Kapsamlı fizik muayene Tarama testleri Danışmanlık Sağlık eğitimi Kemoprofilaksi

14 PSM Nasıl Uygulanmalıdır? PSM uygulaması bireye özgü olmalıdır. Her birey, yaş, cins ve çeşitli risk faktörlerinden kaynaklanan durumuna göre belli aralıklarla görüşmeye çağrılmalıdır. Kontrole gelen bireye en uygun kanıtlar çerçevesinde PSM uygulanmalıdır.

15 Tarama Testinin Özelliği Asemptomatik dönemde hastalığın saptanmasında yeterli duyarlılığı olmalı Yalancı pozitif sonuçları en aza indirecek özgüllüğü olmalı

16 Tarama testimiz ne kadar iyi? Duyarlılık (Sensitivite) : Hastalık varken testin pozitif çıkma olasılığı Özgüllük (Spesifite) : Hastalık yokken testin negatif çıkma olasılığı Pozitif prediktif değer :Test pozitif iken hastalığın bulunma olasılığı. Negatif prediktif değer:test negatif iken hastalığın bulunmama olasılığı

17 Taranacak Hastalık Toplum sağlığına önemli bir etkisi olmalı Mortalite ve morbiditesi yüksek Prevalansı yüksek Prevalans: Bir hastalığın (eski ya da yeni olgular bir arada), belli bir olayın (devam eden ve yeni başlayan) bir toplumda görülme sıklığıdır. Asemptomatik dönemde saptanması mümkün olmalı Asemptomatik dönemde tedaviyle iyileşebilmeli

18 Taranan Popülasyon Yeterli tıbbi bakıma ulaşılabilir olmalı Hastalar önerilecek ileri tetkik ve tedaviye razı olabilmeli

19 Tarama Testleri İşe Yarıyor mu? ABD de İnme mortalitesi 1972 den beri %50 azalmıştır Hipertansiyonun erken tanısı ve etkin tedavisi Serviks kanseri mortalitesi %80 azalmıştır Neonatal tarama Zihinsel engellilikte azalma Fenilketonüri taraması Doğumsal hipotiroidi National Center for Health Statistics.

20 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Erişkinlerde Periyodik Muayene Önerileri Aile Hekimliği Uygulamasında Periyodik Muayene Rehberi Hazırlık Çalışmaları Nisan 2012

21 Kardiyovasküler hastalıklarda aspirin koruyuculuğu (erkek) yaş grubu erkeklerde miyokard enfarktüsünden korunmada aspirinin kullanılması önerilir. Derecelendirme: 4 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2009) Bartoluci Aa, Tendera M And Howard G Meta-Analisis Of Multiple Primary Prevention Trials Of Cardipovascular Events Using Aspirin. Am J Cardiol 2011; Doı: /J.Amcard Available At:

22 Kardiyovasküler hastalıklarda aspirin koruyuculuğu (kadın) yaş grubu kadınlarda iskemik inmenin önlenmesi amaçlı aspirinin kullanılması önerilir. Derecelendirme: 4 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2009) Bartoluci Aa, Tendera M And Howard G Meta-Analisis Of Multiple Primary Prevention Trials Of Cardipovascular Events Using Aspirin. Am J Cardiol 2011; Doı: /J.Amcard Available At:

23 Tansiyon arteriyel ölçümü (kadın/erkek) 18 yaşından büyük erkek ve kadınlarda hipertansiyon tanısının erken tespiti için yilda en az 1 (bir) kez tansiyon arteriyel ölçümü kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2007) 2007 Guidelines Fort He Management Of Arterial Hypertension,

24 Serum lipid profili taraması (kadın/erkek) 35 yaşından büyük kişilerde hiperlipidemi erken tanısı için 5 (beş) yılda bir serum lipit profili taramasını kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2008) Anderson J W, Reynolds R L, Bush HM, Rinsky JL, Washnock C. Effect of a behavioral/ nutrional ıntervention program on weight loss in obez adult: A Randomized Controlled Trial. Post graduate medicine 2011; 123 (5):205-13

25 Açlık Kan Şekeri ölçümleri Tip 2 DM risk faktörlerinden en az 1 (bir) tanesine sahip olan, asemptomatik ve normotansif olan sağlıklı erişkinlerde (kadın/erkek) BKI >25 kg/m2 ve bel çevresi kadında >88cm, erkekte >102 cm) olan kişilerde 3 (üç) yılda bir AKŞ ile diyabet taraması yapılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'B' level recommendation, 2008) 30 yaşından itibaren 45 yaşından itibaren Diabetes Mellitus VE Komplikasyonlarının TANI, Tedavi Ve İzlem Kılavuzu. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği 2009: 25-25, 2011: 26

26 Tip 2 DM de risk faktörleri 1. Birinci derece yakınlarında diyabet bulunan kişiler 2. Diyabet prevalansı yüksek etnik gruplara mensup kişiler 3. İri bebek doğuran veya daha önce GDM tanısı almış kadınlar 4. Hipertansif bireyler (kan basıncı: KB 140/90 mmhg) 5. Dislipidemikler (HDL-kolesterol 35 mg/dl veya trigliserid 250 mg/dl) 6. Daha önce IFG veya IGT saptanan bireyler 7. Polikistik over sendromu (PKOS) olan kadınlar 8. İnsülin direnci ile ilgili klinik hastalığı veya bulguları (akantozis nigrikans) bulunan kişiler 9. Koroner, periferik veya serebral vasküler hastalığı bulunanlar 10. Düşük doğum tartılı doğan kişiler 11. Sedanter yaşam süren veya fizik aktivitesi düşük olan kişiler 12. Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük beslenme alışkanlıkları olanlar 13. Şizofreni hastaları ve atipik antipsikotik ilaç kullanan kişiler

27 Periferik arter hastalığı taraması (kadın/erkek) 50 yaş üstü riskli kişilerde yürüme sırasında bacak semptomları olan kişilerde 70 yaş üzerindeki tüm bireylerde periferik arter hastalığı açısından periferik nabızlara bakılması önerilir. Derecelendirme:4 puan (USPSTF I' level recommendation, 2013) Türk Kalp Damar cerrahisi Derneği Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Tedavi Kılavuzu 2008-Ankara

28 Tiroid fonksiyon anomalileri (kadın/erkek) ailesinde tiroid hastalığı öyküsü bulunanlara ilk muayenede 35 yaşin üzerindeki tüm erişkinlere 5 (beş) yılda bir tiroid fonksiyon testlerinin yapılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF I' level recommendation, 2004) ATA Rehberi

29 Sağlıklı diyet danışmanlığı, (kadın/erkek) yaş grubu 65 yaş üzeri her iki dönemde de en az birer kez sağlıklı diyet danışmanlığı verilmesi kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF C' level recommendation, 2012 ) Summary of.s for Clinical Preventive Services, American Academy of Family Physicians (AAFP) Policy Action(http://www.ahrq.gov) November 1996, Order No. 1968, June 2011

30 Obezite taraması (kadın/erkek) yaş grubunda ağırlık, boy, BKI ve bel çevresi ölçümleri kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'B' level recommendation 2012) Anderson J W, Reynolds R L, Bush HM, Rinsky JL, Washnock C. Effect of a behavioral/ nutrional ıntervention program on weight loss in obez adult: A Randomized Controlled Trial. Post graduate medicine 2011; 123 (5):205-13

31 Pasif ve aktif sigara içiciliği sorgulaması, (erkek/kadın) Doğumdan itibaren pasif ve aktif sigara içiciliğinin sorgulanması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2009) Hunt A, Crawford JA, Rosenbaum PF, Abraham JL. Levels of household particulate matter and environmental tobacco smoke exposure in the first year of life for a cohort at risk for asthma in urban Syracuse, NY. Environ Int Oct;37(7): Epub 2011 May 28.

32 Tüberküloz (erkek/kadın) Riskli kişilerde tüberküloz tarama yöntemi olarak Mantoux testi (Tuberkülin deri testi) yapılması önerilir. Derecelendirme:4 puan USPSTF CDC nin önerilerinin dikkate alınmasını önermiş (1996) 1.http://www.verem.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar/kitaplar/ turkiyede_tuberkulozun_kontrolu_icin_basvuru_kitabi.pdf 2. Lawn SD, Zumla AI. Tuberculosis. Lancet Jul 2;378(9785): Epub 2011 Mar 21.

33 Risk grupları: 1-Kızamık veya boğmaca gecirenler, HIV, AIDS, diabet, lenfoma ve losemi gibi hematolojik bozukluklar, 2-Kronik peptik ulser, kronik malabsorbsiyon sendromları, orofarinks ve ust gastrointestinal sistem karsinomları, gastrektomi, barsak rezeksiyonu, kronik alkolizm, 3-Silikozis, pnomokonyoz, 4-Kronik bobrek yetmezliği, 5-Uzun sure yuksek doz kortikosteroid ve diğer bağışıklığı baskılanmış tedavi gerektiren durumlar) [2-4 hafta sureyle gunde 15 mg ve ustu prednizon dozuna eşdeğer steroid dozları yeterli yuksek doz kabul edilmektedir 6-Bakımevlerinde, huzurevlerinde kalanlar, evsizler 7-Endemik bölgeden gelen göçmenler 8-Sağlık çalışanları

34 Meme kanseri (kadın) (ailede meme ca hikayesi +) 20 yaş üstü kadınlarda en az bir kez kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verilmesi ve ayda bir kez uygulamasın ı önerilir. Derecelendir me:4 puan 25 yaşından büyük ve yüksek risk grubunda yer alan kadınlarda kendi kendine meme muayenesi ile beraber yılda bir kez hekim tarafından rutin klinik muayenenin yapılması önerilir. Derecelendirme:4 puan 40 yaşından büyük kadınlarda iki yılda bir dijital/konvansiyo nel mamografi yapılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan Yüksek risk grubundaki kadınlarda Meme MRI ya da dijital/konva nsiyonel mamografi yapılması önerilir. Derecelendi rme:4 puan Yüksek riskli kadınlarda BRCA1 ya da BRCA2 tespiti açısından genetik uzmanlarına yönlendirilmesi önerilir. Derecelendirme:4 puan (USPSTF B' level recommendation 2005,

35 Meme kanseri (kadın) (ailede meme ca hikayesi -) 20 yaş üstü kadınlarda en az 1 (bir) kez kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verilmesi ve ayda bir kez uygulamasının önerilmesi önerilir. Derecelendirme:4 puan 20 ila 40 yaş arası kadınlarda 2 (iki) yılda bir, 40 yaşından büyük kadınlarda yılda bir hekim tarafından yapılan rutin klinik muayene önerilir. Derecelendirme:4 puan

36 Kolorektal kanser (erkek/kadın) yaş yetişkinlerde yılda 1 (bir) kez gaitada gizli kan testi, tüm testler negatif dahi olsa 10 (on) yılda bir kolonoskopi veya 5 (beş) yılda bir sigmoidoskopi yapılmasını kuvvetle önermektedir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2008) Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Standartları NCCN-2011,ASC0-2003

37 Kolorektal kanser (erkek/kadın) Birinci derece akrabalarında kolorektal kanser veya adenomatöz polip öyküsü olanlarda taramanın 40 yaşında başlaması, birinci derece akrabalarında erken yaşta kolorektal kanser ortaya çıkan bireylerde kanserin çıkış yaşından 5 yıl önce taramaların başlatılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Standartları NCCN-2011,ASC0-2003

38 Serviks kanseri ve prekanseröz lezyonlar yaş arası kadınlarda her 5 yılda bir PAP Smear ya da HPV testi kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2012) tarih, 2007/40 sayılı genelge ile yayınlanan Kadınlarda Serviks Kanseri Taramaları İçin Ulusal Standartları 2-ESGO Textbook of Gynaecological Oncology 2011, sayfa

39 Melanoma, skuamöz hücreli kanser, bazal hücreli kanser ve diğer deri kanserleri Tüm yaşlarda deride sonradan oluşan leke/ yara ya da hızla büyüyen lezyon ve deride mevcut nevüslerin ABCDE kuralı ile takibi (ailede deri kanseri öyküsü varsa kuvvetle) önerilir. Derecelendirme: 4 puan (ailede deri ca öyküsü varsa 5 puan) (USPSTF I' level recommendation, 2009)

40 ABCDE risk derecelendirmesi Asymmetrical skin lesion.(asimetrik lezyon) Border of the lesion is irregular.(düzensiz sınır) Color: melanomas usually have multiple colors.(renkli) Diameter: moles greater than 6 mm are more likely to be melanomas than smaller moles.(çap) Evolution: The evolution (change) of a mole or lesion may be a hint that the lesion is becoming malignant(lezyonda değişiklik)

41 Prostat kanseri Ailesinde prostat kanseri hikayesi olan 40 yaşından büyük erkeklerde ve ailesinde prostat kanseri hikayesi olmayan 50 yaşından büyük erkeklerde rektal tuşe değerli olup tek başına PSA nın ölçümünü yetersizdir. Ileri tetkik yapilmasi düşünülen hastanın bir ürolog hekime yönlendirilmesi kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF D' level recommendation, 2012) American Cancer Society ve American Urological Association

42 Gonore (cinsel olarak riskli davranış gösteren erkek) Cinsel olarak aktif erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili danışmanlık verilmesi önerilebilir. Derecelendirme: 4 puan (USPSTF B' level recommendation, 2008) Europen Association of Urology

43 Gonore kültür alma (kadın, erkek) Seks işçilerinde gonore taramasının yapılması kuvvetle önerilir Derecelendirme: 5 puan (USPSTF B (WOMEN), I (MEN) level recommendation, 2005) USPSTF ve AFP, Sağlık Bakanlığı

44 Erişkin bağışıklama (kadın/erkek) 18 yaş ve üzeri erişkinlerde tetanoz, difteri, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, Hepatit B, Hepatit A, influenza, polisakkarit pnömokok, suçiçeği, meningokok aşılarının uygulanmış olması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan USPSTF CDC nin önerilerini dikkate almayı öneriyor (1996) Normal ve Risk Grubu Erişkinlerde Aşılama Şeması, Bağışıklama Danışma Kurulu. Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı, Kızamıkçık Eliminasyonu ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Kontrolü Programı Sağlık Bakanlığı

45 HIV (kadın/erkek) Cinsel aktif ve yüksek riskli cinsel davranışı olan bireylerde HIV taramasının yararı hakkındaki deliller yetersiz bulunmuştur.ancak seks işçilerinde HIV taraması yapılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme: 3 puan (seks işçilerinde 5 puan) (USPSTF 'A' level recommendation, 2013 USPSTF ve AFP, Sağlık Bakanlığı

46 Sifiliz (kadin/erkek) Seks işçilerinde sifiliz taramasının yapılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme: 5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2004) USPSTF ve AFP, Sağlık Bakanlığı

47 Kemik sağlığının korunması danışmanlığı (kadın/erkek) Sigara kullanımının ve aşırı alkol alımının önlenmesi, diyetle yaşa göre yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alinmasınin sağlanmasi, yeterli güneş işığına maruz kalma hakkında ve günlük fiziksel egzersizler (tempolu yürüme, hafif koşu gibi yük bindirici egzersizler ve kas güçlendirici egzersizler) hakkında bilgilendirme yapilmasi, ayrica ev, iş, trafik kazalarindan ve özellikle 65 yaş ve üzerinde düşme ve carpmalardan korunma yolları hakkinda danışmanlik hizmetleri verilmesi kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF B' level recommendation, 2012)

48 Osteoporoz, Osteopeni, Osteomalazi, Kırık riski (kadın/erkek) Tüm yaş gruplarında osteoporoz, osteopeni, osteomalazi ve kırık riskinin önlenmesinde Osteoporoz risk sorgulama anketi (Var/Yok) uygulanması ve 5 (bes) yılda bir bu testin tekrarlanmasi kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF B (WOMEN), I (MEN) level recommendation, 2009) 1- Türkiye Osteoporoz Derneği Dökümanı Canadian Osteoporoz Guideline3- American Academy of Family Physicians.

49 Sekonder Osteoporoz/kırık riski (kadın/erkek) 65 yaş ustu tum kisilerde ve 65 yas alti risk faktörü taşıyan eriskinlerde en az 1 (bir) kez biyokimyasal testlerin yapilmasi (iyonize kalsiyum, tam kan sayımı, kreatinin, alkalen fosfataz, TSH, 25-hidroksivitamin D ölçümleri), risk faktörleri ve kemik kirigi varligina göre ftr, endokrinoloji ve/veya ortopedi uzmanina yönlendirilmesi önerilir. Derecelendirme:4 puan 2010 Canadian Osteoporoz Guideline

50 Risk faktörleri: Kırık öyküsü (50 yaşından önce kırık geçirmiş olmak yada ailede kalça kırığı öyküsü) - En az 3 ay süreyle 7,5 mg/gün ve üzeri kortikosteroid kullanımı, diğer medikal tedaviler (aromataz inhibitörleri, androjen tedavisi, antiepileptik kullanımı vb.) - Hipogonadizm ve premature menapoz (45 yaş altı) - Malabsorbsiyon sendromu - Primer hiperparatiroidizm - Hızlı kemik kaybıyla seyreden diğer hastalıklar (uzamış immobilite, organ transplantasyonu, tip-1 diabet, KOAH, inflamatuar hastalıklar, maligniteler, tiroid fonk. boz. vb.) - Sigara ve alkol tüketimi - Düşük vücut kütle indeksi (25 kg/m2)

51 Orak hücreli anemi Özellikle orak hücreli aneminin sık görüldüğü illerde (Hatay, Mersin, Adana,) cocuk sahibi olmak isteyen çiftlere orak hücreli anemi sorgulamasi önerilir. Derecelendirme: 4 puan

52 Talassemi major Cocuk sahibi olmak isteyen çiftlere talasseminin erken tanısı amaciyla talasemi taraması ve sorgulamasi yapılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan

53 Aile içi şiddet (kadın/erkek) 18 yaşından büyüklerde aile içi şiddet yönünden sorgulama, gözlem ve muayene yapılması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF B' level recommendation, 2013) T.C. Sağlık Bakanlığı Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede sağlık hizmetleri 2008, sayfa 74-83

54 Alkol kötüye kullanımı, Alkol bağımlılığı Alkol kullanmayan 18 yaş üstü yetişkinlerde tarama yapılmaması, ancak alkolun zararlı kullanımi varsa yılda 1(bir) kez e tarama yapilmasi önerilir. Derecelendirme:4 puan (USPSTF B' level recommendation, 2013)

55 Alkol kötüye kullanımı, Alkol bağımlılığı yaş grubu doğurganlık çağındaki kadınlara alkolun gebeliğe ve kadın sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri konusunda eğitim verilmesi önerilir. (USPSTF).

56 Depresyon (kadın/erkek) yaş yetişkinlerde iki soru ile depresyon taraması yapılması kuvvetle önerilir. 1- Son iki hafta içinde kendinizi çökmüş ya da umutsuz hissettiğiniz oldu mu? 2- Son iki haftadır ilgi kaybı ya da hayattan zevk alamama gibi yakınmalarınız oldu mu? Derecelendirme:5 puan (USPSTF B' level recommendation, 2009)

57 Depresyon (kadın/erkek) Yüksek risk gruplarına (geçirilmiş depresyon öyküsü, açıklanamayan kronik ağrı ve somatik belirtiler, alkol ve madde kullanımı, komorbid psikiyatrik durumlar ) klinik psikiyatrik görüşme kuvvetle önerilir. Derecelendirme: 5 puan (USPSTF B' level recommendation, 2009)

58 Gebelerde ağız diş sağlığı ve eğitimi Diş eti hastalıkları ve diş çürüğünün önlenmesinde gebe eğitimi kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan USPSTF birinci basamakta diş sağlığı önerilerinin etkin olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını belirtmiştir (1996)

59 Gebelerde ağız diş sağlığı ve eğitimi yaş arası gebe ve anne adaylarında diş eti hastalıkları, diş çürüğü ve oral lezyonların önlenmesi amaciyla ağız ve dis muayenesi önerilir. Derecelendirme:5 puan Migliorati CA. Madrid C.The interface between oral and systemic health: the need for more collaboration. Clin Microbiol Infe ct. 2007; 13 (Suppl. 4):

60 Gebede Hepatit B taraması Gebelerde hepatit B taraması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2009)

61 Gebede demir eksikliği taraması Gebelerde demir eksikliği taraması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF B' level recommendation, 2006)

62 Gebede asemptomatik bakteriüri taraması Gebede asemptomatik bakteriüri taraması (kültür ile) kuvvetle önerilir. Derecelendirme:4 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2008)

63 Gebede HIV taraması Gebede HIV Taraması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2013)

64 Gebede Rh uygunsuzluğu taraması Gebede Rh uygunsuzluğu taraması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2004)

65 Gestasyonel diyabet taraması Gebede gestasyonel diyabet taraması kuvvetle önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF I' level recommendation, 2008)

66 Folik asit takviyesi Gebelik planlanmış ise gebelik öncesi 3 ay ve gebelikteki ilk trimesterda günlük µg folik asit alınması önerilir. Derecelendirme:5 puan (USPSTF 'A' level recommendation, 2009)

67 TEŞEKKÜR EDERİM

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği YENİLENMİŞ 5. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2011 ISBN 978-605-4011-10-0 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i

Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i YEN LENM fi 4. BASKI Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i D ABETES MELL TUS VE KOMPL KASYONLARININ TANI, TEDAV VE ZLEM KILAVUZU-2009 Diabetes Mellitus Çalıflma Grubu Bu materyal Türkiye Endokrinoloji

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 - ) ANKARA, 2013 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Rengin Erdal Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Güzel Dişçigil Prof. Dr. Recep Erol Sezer Doç. Dr. Serap Çifçili

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı