TESİS ve MAKİNALAR KONUSUNDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESİS ve MAKİNALAR KONUSUNDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ"

Transkript

1 TESİS ve MAKİNALAR KONUSUNDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1

2 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU 30 Haziran Geçerlilik tarihi İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. MADDE 26/1-a (CEZA) Mesleki risklerin önlenmemesi, Eğitim ve bilgi verilmemesi dâhil her türlü tedbirin alınmaması, Organizasyonun yapılmaması, Gerekli araç ve gereçlerin sağlanmaması, Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmemesi, Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmaması, İzlememe, denetlememe, Uygunsuzlukları gidermeme Her bir uygunsuzluk için TL 2

3 Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 10 (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. MADDE 26/1-ç (CEZA) Risk değerlendirmesi yapmamak TL, Aykırılığın devam ettiği her ay / TL Periyodik kontrollerin yapılmaması TL Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu MADDE 24 (2) Bakanlık, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Kontrol ve denetimin usul ve esasları Bakanlıkça düzenlenir. MADDE 26/1-k (CEZA) Bakanlık yetkililerine işlerinde engel olmak, TL, 3

4 2 DENETİM ORGANİZASYONU 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 3 ÖRNEK PROJE: PRESLERDE RİSKLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 12

13 Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörler; İnşaat, Maden ve Metal sanayi sektörleridir. Metal sanayinde meydana gelen uzuv kayıplı iş kazaları ağırlıklı olarak PRESlerle yapılan çalışmalarda meydana gelmektedir. 13

14 Bu tür iş kazalarını önlemek amacıyla, PRESLER üzerinde asgari iş güvenliği tedbir ve donanımlarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Preslerde Güvenli Çalışma Koşullarını Sağlamaya Yönelik Programlı Teftiş kapsamında BURSA ili pilot bölge olarak seçilmiştir. 14

15 Pres Çeşitleri Mekanik Pres Hidrolik Pres 15 15

16 Güvenlik Ekipmanları 1. Çift El Kumanda 2. Acil Stop Butonu 3. Işık Bariyeri 4. Mekanik Koruyucu 5. Ayak Pedal Koruyucusu 6. Emniyet Takozu 16

17 Çift El Kumanda Tertibatı BUTONLAR Muhafaza İçinde Olmalı Eşzamanlı Çalışmalı (Zaman Roleli) Koç Başı Alt Ölü Noktaya İnene Kadar Basılı Tutulmalı 17

18 Çift El Kumanda Tertibatı İstem dışı hareketlerle butona basılmaya engel olacak şekilde muhafaza mevcut olmalıdır. Butonlar arası en fazla 0,5 sn lik gecikme ile koç başı harekete geçmelidir, Butonların her ikisinden ya da sadece bir tanesinden el çekildiğinde koç başı durmalıdır. 18

19 Çift El Kumanda Tertibatı 19

20 Kaza «Geliyorum» Der 20

21 21

22 Çift El Kumanda Tertibatı 22

23 23

24 Acil Stop Butonu Farkedilebilir Ayırtedilebilir Kolay Ulaşılabilir Basıldığında Kalıcı, Olmalı Sistemi Tamamen Durdurmalı Reset Butonuna Basılmadan Pres Çalışmamalı 24

25 25

26 26

27 Işık Bariyeri Operasyon bölgesine girildiğinde sistemi durduracak şekilde konumlandırılmalı Operasyon bölgesine olan mesafe CE ye göre belirlenmeli Işık bariyeri ışın aralıkları: Dikey için 14 mm-20 mm olmalıdır. Yatay için mm 27

28 Işık Bariyeri Operatörlerin yükleme ve boşaltma yaptığı yere konulmalıdır. EN999 ve diğer standartlar tarafından öngörüldüğü gibi; operatörün tehlikeli alana temasından önce makineyi durdurmak için gerekli olan minimum mesafeye yerleştirilmelidir. Presle dikey ışık bariyeri arasında ölü alan kalması durumunda, sisteme yatay ışın bariyeri de eklenmelidir. 28

29 Işık Bariyeri Alıştırma ve deneme preslerinde olduğu gibi, operatör ışık bariyerini geçip içerideki kalıp üzerinde bir işlem yapacak ise, ışık bariyeri her defasında manuel resetlenmelidir. Arka ısık bariyerleri sadece arkadan,ön ışık bariyerleri de sadece önden resetlenebilmelidir. 29

30 Işık Perdesinin Boyutu Pres İçin Uygun Olmalıdır 30

31 31

32 Alan Tarama Sensörü Alan tarama sensörleri hareketli otomasyon (akıllı robot) sistemlerinin bulunduğu preslerde çalışma alanı içerisindeki nesneleri algılayarak makinenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Alan tarama sensörlerinin kullanım amacı ağırlığa duyarlı paspaslarla benzerlik göstermektedir. Alan tarama sensörleri çok daha hassas ve gelişmiş sisteme sahiptir. Mesafe ayarları ile farklı uygulama koşullarına elverişli oluşu tercih sebebi olmaktadır. 32

33 Kullanım Alanları 33

34 Mekanik Koruyucu Tertibatı İş alıp verilen kısım dışındaki bölümleri kapatmalı Switch tertibatlı olmalı Açıldığında sistemi tamamen durdurmalı Resetlemeden tekrar çalışmamalı 34

35 35

36 36

37 37

38 Küçük parçaların savrulma riskinin olduğu preslerde açılırkapanır fensler kullanılmalıdır. Fenslerde açıklık bulunmamalıdır 38

39 39

40 40

41 41

42 Transmisyon tertibatı uygun mekanik koruyucu ile kapatılmalıdır 42

43 Ayak Pedal Koruyucusu Sadece kapalı kalıplarda kullanılmalı Koruyucu sert, sağlam malzemeden olmalı Ayak pedalı konumuna geçişler, kumanda panosunda bulunan anahtarlı düğmeler ile sağlanmalı Ayak pedalları yetkili kişilerde bulunmalı 43

44 44

45 Ayak Pedalıyla Çalışırken; Ayak pedalına bastıktan sonra her defasında ayak pedaldan çekilmeli, böylece ayaktaki kas yorulmalarına engel olunur. Bu durum istemsiz basmaların önüne geçer. 45

46 46

47 Emniyet Takozu Pres makinalarında bakım, kalıp bağlama vb. durumlarda yeteri sağlamlıktaki takozlar, tabla aralarına konularak güvenli çalışma sağlanmalıdır. Operator tarafından emniyet takozları kolondan alındığında presin emniyet devresi, koç tablanın hareketini engelleyici yapıda olmalıdır. 47

48 48

49 Ahşap, takoz için uygun bir malzeme değildir. 49

50 50

51 Görsel Koordinasyon Birden fazla operatörün çalıştığı preslerde operatörlerin birbirlerini görebileceği ve gerektiğinde iletişim kurabileceği çalışma ortamı sağlanmalıdır. Presin çeşitli kısımlarında bulunan bütün çalışma butonlarına aynı anda basılmadan pres çalışmayacaktır. Durdurma butonlarının sadece birine basılmasıyla presin durması sağlamalıdır. 51

52 İş Ekipmanlarının Güvenli Hale Getirilmesi Pres Kontrol Panosu Şartlandırıcı Manometre ve Emniyet Ventili Pres Emniyet Valfi Kompresör Hava Kurutucu, Hava-Yağ Filtresi Çember Korkuluk, Platform Korkuluğu Pres Periyodik Kontrolü Ergonomik Koşullar Pres Kalıp İstifi 52

53 Pres Kontrol Panosu Pres kontrol panosunda çalışma konumlarını değiştiren buton enmiyet kilitli olmalıdır, Emniyet kilidi sadece yetkili kişilerde olmalıdır, Emniyet kilidi olmadan presin çalışma konumunda değişiklik yapılamamalıdır, 53

54 54

55 55

56 Pres Kontrol Panosunun Üstündeki Yazılar Yabancı Dilde Olmamalıdır 56

57 4 DENETİM ORGANİZASYONU 57

58 Pres CE/Kategori Kontrolü PRES PERİYODİK KONTROL FORMU Kontrol Tarihi: TEKNİK ÖZELLİKLER Markası : Kapasitesi (ton) : Tipi : Strok Mesafesi (mm) : Seri No : İmal Yılı : Demirbaş No: UYGUN U.DEĞİL 1. Presin CE işareti var mı? veya Pres Katagori 4'e yükseltilmiş mi? 2. Hidrolik ünite CE işareti var mı? (Hidrolik Presler) 3. Çalışma ortamı, temiz ve düzenli, aydınlatma ve havalandırma yeterli mi? 4. Presin üst kısmında bakım vb. amaçlı platform ve korkuluk var mı? (H tipi Presler) 5. Presin üstüne güvenli bir şekilde çıkılabilecek etrafı kapalı çember korkuluklu bir merdiven var mı? (H tipi Presler) 6. Preste çalışma bölgesine girişi engelleyecek mekanik önlem alınmış mı? (ön, ark a ve yan taraflarında mek anik fens vb.) 7. Presin çalışma bölgesine girişi engelleyecek elektrisel bir önlem alınmış mı? (Işık lı Emniyet bariyeri gibi) 8. Emniyet sistemleri çalışır durumda mı? (mekanik - elektriksel ışık bariyeri) 9. Makina üzerinde uyarı ve ikaz etiketleri mevcut mu? 10. Elektrik kaçaklarına karşı topraklama yapılmış mı? (Toprak hattı, yeşil-sarı renk li standart k ablo olmalı) 11. Presin zeminle bağlantısı yapılmış mı? 12. Çift El kumanda mevcut mu? Fonksiyonunu yerine getiriyor mu? 13. Acil stop butonları; yeterli sayıda, operatörün erişimine uygun bir yerde, çalışır durumda mı? 14. Pres kontrol sisteminde Safety PLC mevcut mu? 15. Risklere karşı, elektrik bağlantı noktaları etiketle tanımlanmış ve yazılı dokümanlarda belirtilmiş mi? 16. Kurs Pozisyon göstergesi mevcut mu? (H tipi Mek anik Presler) 17. Kurs Pozisyon göstergesi mekanizmasında en az 2 swich mevcut mu?(h tipi Mek anik Presler) 18. Kavrama/Fren grubunu kontrol eden Dual Selenoid Valf (emniyet valfi) mevcut mu? ( Mek anik Presler) 19. Kavrama/Fren hava tankında manometre ve emniyet valfi mevcut mu? ( Mek anik Presler) 20. Kavrama/Fren grubunda Fren çalışır durumda mı? (Üst Ölü Nokta kontrolü - kurs pozisyon göstergesi) ( Mek anik Pres) 21. Pres hava girişinde şartlandırıcı (yağ ve hava filtreleri) var mı? ( Mek anik Presler) 58

59 PRESLERDE CE BELGESİ CE (CONFORMITY EUROPE): Birçok ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe dolasabilmesi icin, Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve uyumlaştırılmış standartlara uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluğu belgeleyen işaret CE işaretidir. Uyumlaştırılmış yasalar çerçevesinde 2003 yılından itibaren Türkiye de de bu durum zorunlu hale gelmiştir. Presler için CE İşareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktifleri «Makine Emniyet Yönetmeliği» dir. Halen Sanayi Bakanlığı tarafından Makine Emniyet Yönetmeliği çerçevesinde üretime izin verilmektedir. 59

60 Programlı Teftiş Sonuçları 90 işyerinde programlı teftiş yapıldı. Teftişlerde 1837 pres üzerinde noksanlıklar tespit edildi. 63 işyerinde çift el kumanda tertibatı, 84 işyerinde mekanik koruyucu, 79 işyerinde ışık bariyeri olmadan çalışıldığı tespit edildi

61 Sonuç Güvenlik Önlemi Almak Kolaydır Ancak Hiçbir Uzuv Parayla Satın Alınamaz 61 61

62 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 62

PRESLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ÖNLEMLERĐ

PRESLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ÖNLEMLERĐ PRESLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ ÖNLEMLERĐ Emir ÖZASLAN Otomasyon Kısım Müd. TEKNOLOJĐ GRUBU COŞKUNÖZ METAL FORM SUNUM ĐÇERĐĞĐ: 1. HĐDROLĐK VE MEKANĐK PRES TANITIMI 2. PRESLERDE ĐLGĐLĐ CE REFERANSLARI 3. PRESLERDE

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com RESİMDE NE GÖRMEKTESİNİZ? www.ankaraisguvenligi.com NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? www.ankaraisguvenligi.com

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun;

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU. Uygulama Tarihi. MADDE 38 (1) Bu Kanunun; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Ceza Maddeleri ve Cezalar TABLOSU İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TALAŞLI İMALATTA KULLANILAN PRESLERDE TSE STANDARTLARI VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ İş Müfettişi

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış Halil POLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamudakiler dahil bütün

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

Makine Mühendisi. Sinan ÇÖREKLİ İş Müfettişi Proje Koordinatörü Uşak-2013

Makine Mühendisi. Sinan ÇÖREKLİ İş Müfettişi Proje Koordinatörü Uşak-2013 Makine Mühendisi Sinan ÇÖREKLİ İş Müfettişi Proje Koordinatörü Uşak-2013 KANUN GEREKÇELERİ 89/391 EEC Sayılı Çerçeve Direktif (Üye ve aday ülkelerin uyumlaştırması mecburi çerçeve direktif) Ulusal Program

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (SPG) VE AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA İş Sağlığı ve Güvenliğinde nız olalım 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER Dr.Erkan ATMACA İşyeri Hekimi DAYANAK OSGB Medikal Koordinatör NELER GETİRİYOR

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr

Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Merkez : Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center Balgat/ANKARA Tel: 0312.472 22 76, E-Posta: info@riskmed.com.tr Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 116 Ak İş Merkezi Balgat/ANKARA Tel: 0312.473 40 91 E-Posta:

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 17 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28628 Resmi Gazete Tarihi 25.04.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı