T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI"

Transkript

1 T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1. TARAFLAR Bu sözleşmede taraflar, T.C. Çerkezköy Belediyesi ile ( yüklenici ) dir. Madde 2. TANIMLAR Bu sözleşmede geçen; 2.1 Belediye: T.C. Çerkezköy Belediyesi, 2.2 Yüklenici: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularında akredite olmuş A tipi muayene kuruluşu olan ( yüklenici ) yi, 2.3 Taraflar: Belediye ve Yükleniciden her birini, 2.4 İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini, 2.5 A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC standardı kapsamında akredite olan Türkiye de yerleşik özel veya kamu kuruluşunu, 2.6 Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya asansörün monte edileceği mevcut binada bina sorumlusunu, 2.7 Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi, 2.8 Yetkili servis: Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi, 2.9 Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi, 2.10 Takip kontrolü: Asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetini, 2.11 İlk periyodik kontrol: Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün tescil aşamasından önce yapılan periyodik kontrolünü, 2.12 Tescil: Asansörün resmî olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınmasını, 2.13 Yeni asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten sonra piyasaya arz edilen asansörü, 2.14 Mevcut asansör: Yönetmeliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihinden önce monte edilen ve halen kullanılmakta olan asansörü, 1/7

2 2.15 Sokak taraması: Belediye sınırları içerisindeki binalarda bulunan asansörlerin mevcudiyetlerini tespit etmek amacıyla Yüklenici tarafından bütün binalarda yapılacak tarama faaliyetini, 2.16 TS EN standardı: Asansörler - Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel Uygulamalar - Bölüm 80: Mevcut Yolcu ve Yük Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme Kurallarını, 2.17 Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 2.18 Yönetmelik: Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ni, 2.19 Komisyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan çalışma grubunu, 2.20 Tebliğ: A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar, A tipi muayene kuruluşları tarafından uyulması gereken kurallar, periyodik kontrol neticesinde tespit edilen uygunsuzlukların hangilerinin hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz kategorisine girdiğine dair hususlar ile periyodik kontrol tavan ve taban fiyatları ile ilgili konularda, Komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından yayımlanacak olan tebliği, 2.21 İş: Belediye sınırları içerisinde bulunan (organize sanayi bölgeleri vb. dâhil), 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamına giren tüm asansörlerin periyodik kontrollerinin (takip kontrolü dâhil), sözleşme süresi boyunca, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve asansörlerle alakalı diğer yasal mevzuat kapsamında yapılarak sonuçlarının raporlanması, raporların taraflara sunulması, asansörlere kimlik numarası verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, veri tabanının oluşturulması ve bu sözleşmede bulunan diğer hususların gerçekleştirilmesini ifade eder. 3. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ: Tarafların yasal adresleri şöyledir. 3.1 T.C. Çerkezköy Belediyesi: T.C. Çerkezköy Belediye Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Atatürk Caddesi No.: Çerkezköy TEKİRDAĞ 3.2 A Tipi Muayene Kuruluşu: ( yüklenici adresi ) 3.3 Sözleşmenin taraflarının yasal ikametgahı ve geçerli tebligat adresleri yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde belirtilen adresleridir. İş bu adreslerde mukim herhangi bir kişiye yapılan tebligat geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bu sözleşmede belirtilen adresini değiştiren taraf söz konusu değişikliği noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmedikçe bu sözleşmedeki adrese yapılan tebligatların geçerliliği hususunda herhangi bir itirazda bulunmayacaktır. Bu sözleşmede adreslerini değiştiren taraf söz konusu değişikliği en geç (15) on beş gün içerisinde birbirlerine ihbar etmekle yükümlüdür. Bu yapılmadığı takdirde beyan edilmiş olan adreslere gönderilen tebligatlar yerine ulaşmış sayılır. 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI, DAYANAĞI: 4.1 Sözleşme konusu iş; Belediye sınırları içerisinde bulunan (organize sanayi bölgeleri vb. dâhil), 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamına giren tüm asansörlerin periyodik kontrollerinin (takip kontrolü dâhil), sözleşme süresi boyunca, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve asansörlerle alakalı diğer yasal mevzuat kapsamında yapılarak 2/7

3 sonuçlarının raporlanması, raporların taraflara sunulması, asansörlere kimlik numarası verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, veri tabanının oluşturulması ve bu sözleşmede bulunan diğer hususların gerçekleştirilmesi işidir. 4.2 Çerkezköy Belediyesi sınırlarının herhangi bir sebeple değişmesi halinde tüm yasal sınırlar geçerli olacaktır. 5. YÜKLENİCİNİN NİTELİKLERİ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI: 5.1 Yüklenici, TÜRKAK tarafından EN ISO/IEC standardına göre asansörlerde periyodik kontrol ve muayene (TS EN 81-1, TS EN 81-2 vb.) konularını içerecek şekilde akredite A tipi Muayene Kuruluşu olmalıdır. 5.2 Yüklenici, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, Bakanlık tarafından yayımlanacak olan ve bu Sözleşmenin 2.20 maddesinde belirtilen tebliğ vb. yasal mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 5.3 Yüklenici, belediye sınırları içerisindeki mevcut tüm asansörleri teklif ve belediye tarafından onaylanan kontrol ve muayene bedeli karşılığı -15 gün içerinde- kontrol etmek ve kontrol sonuçlarını raporlamak zorundadır. Yüklenici, belirtilen hususu yerine getirebilecek gerek ve yeter sayıda doküman, araç, gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdür. 5.4 Yükleniciden kaynaklanmayan herhangi bir sorun sebebi (randevu alınmasına rağmen yetkili servisin muayeneye katılmaması vb.) ile kontrol gerçekleştirilemiyor ise bu husus, ilgili binanın yöneticisine ve istenmesi halinde gerekçeleri ile birlikte Belediyeye bildirilecektir. 5.5 Periyodik kontrol faaliyeti, Yüklenici tarafından görevlendirilen muayene personeli veya muayene ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Periyodik kontrol faaliyeti; hastane, otel, kamuya açık vb. binalarda talep edilmesi halinde hafta içi resmi mesai saatleri dışında ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) da gerçekleştirilebilecektir. 5.6 Yüklenici, sözleşme konusu işe başlamadan önce kapsamlı sokak taraması yapacak ve Belediyenin hazırlayacağı duyuru metnini binalardaki bina sorumlularına teslim edecektir. Bina sorumlularının bulunamaması halinde asansörlerin uygun yerlerine görülebilecek şekilde iliştirecektir. 5.7 Sokak taraması ile birlikte tespit edilen asansörler, adres vb. bilgileri ile birlikte, yasal mevzuatta aksi bir hüküm bulunmaması halinde veri tabanına kaydedilecektir. Ayrıca bu bilgiler veri tabanı dışında Belediye ile paylaşılacaktır. 5.8 Sokak taraması sonrası güncel kırmızı bilgi etiketi bulunan ya da verilen süre bitiminde bina sorumlusu tarafından periyodik kontrol yaptırılmayan asansör 15 gün içerisinde Belediyeye bildirilir. 5.9 Yüklenici, yasal mevzuatta belirtilen şartlarda oluşturacağı veri tabanını güncel tutacaktır. Bu maksatla Yüklenici, Belediyenin talebi vb. gerekli hallerde sokak taraması yaparak ve güncel asansör mevcudiyetini tespit ederek veri tabanının güncel olmasını sağlayacaktır Yüklenicinin oluşturacağı veri tabanında yasal mevzuatta doğrudan bir hüküm bulunmaması halinde en az; asansörün bulunduğu açık adres bilgileri, kadastral adres bilgileri (ada, parsel vb.), asansör kimlik numarası, bina sorumlusu bilgileri, asansör bilgileri ve muayene raporu hakkında bilgiler olacaktır Muayene kuruluşu yaptığı kontrollere ve sonuçlarına dair tüm bilgileri; bir önceki ay için, sonrasındaki 3/7

4 ayın ilk haftasında e-posta, yazılı rapor şeklinde ve veri tabanı üzerinden Belediyeye sunacaktır Yüklenici, periyodik kontrol ve takip kontrolü başvurusu için bir form oluşturacak ve bu formun Yükleniciye (Muayene Kuruluşuna) teslimi ile başvuru yapılmış sayılacaktır. Kontrol, 15 (onbeş) gün içinde gerçekleştirilecektir. Herhangi bir sorun sebebi ile kontrol için verilen randevu tarihinde kontrol gerçekleştirilemiyor ise bu husus, ilgili binanın yöneticisine ve istenmesi halinde Belediyeye bildirilecektir Takip kontrol süresinin belirlenmesinde, takip kontrolü başvuru formunun Yükleniciye (Muayene Kuruluşuna) teslim tarihi esas alınacak olup, bu süre periyodik kontrolün yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yılı geçmedi ise ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Ancak kontrol için verilen randevu gününde yetkili servisin muayeneye katılmaması gibi Yüklenici ile ilgili olmayan sebeplerle muayenenin yapılamaması halinde Yüklenici (Muayene Kuruluşu) ücret talep edebilir Periyodik kontrol ve takip kontrol başvuru formunda asansörün monte edildiği adres vb. bilgilerin yanı sıra bina sorumlusu ve asansörün yetkili servisinin onay kısımları da bulunacaktır. Periyodik kontrol ve takip kontrol başvuru formu, muayene sonuç raporu ile birlikte bina sorumlusu ve asansör yetkili servisine ilgili rapor nüshalarıyla birlikte teslim edilecektir. Formda ayrıca, takip kontrolü için ücret ödenmemesi için muayene tarihinden sonra, 1 (bir) yıl içinde başvurulması gerekliliği belirtilmelidir Gerek periyodik kontrol ve gerekse takip kontrollerinin herhangi birinde; asansör yaptırıcısı, bina sorumlusu ya da teknik servisten kaynaklanmayan sorunlar (elektrik kesintisi vb.) sebebiyle kontrolün iptal olması halinde kontrol, bir sefere mahsus olmak üzere yapılmamış kabul edilecek ve Yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeyecektir Yüklenici, tescil öncesi yapılacak olan ilk periyodik kontrolü en az 1 (bir) gün öncesinde Belediye ye bildirecek ve gerekli görülmesi halinde, Belediye tarafından görevlendirilmiş teknik personel periyodik muayene sürecine eşlik edecektir. Belediye tarafından istenmesi halinde Yüklenici, ek Yapı Bilgi Formunu doldurularak en geç 1 (gün) içerisinde Belediye ile paylaşacaktır. Bu sebeple Yüklenici; Belediyeden, asansör yaptırıcısından, bina sorumlusundan ya da teknik servisten ek ücret talep etmeyecektir Kontrol ve muayene ekibi hizmeti yerine getirirken belediye tarafından kendisine verilen kimlik kartını yanında bulunduracak ve gerektiğinde ibraz edecektir Yüklenicinin, Belediyemiz sınırları içerisinde sabit bir irtibat ofisi/bürosu olacak ve bu alanın gerek personel gerekse ekipman açısından uygunluğu belediye tarafından denetlenebilecektir İrtibat ofisinin/bürosunun yeni olarak temin edilmesi ya da yerinin değiştirilmesi işlemleri en fazla 30 gün içerinde tamamlanacak ve iletişim bilgileri en geç 3 gün içerisinde Belediye ile paylaşılacaktır. Yüklenici, yukarıda belirtilen işlemler için gerekirse Belediyeden sürenin uzatılmasını talep edebilir. Sürenin uzatılması talebinin uygunluğunun kararında Belediyemiz yetkilidir. İrtibat ofisinin/bürosunun faaliyette olmaması bu Sözleşmenin 5.3 maddesinde periyodik kontrol ve raporlama için belirtilen sürenin (15 gün) aşılmasına gerekçe gösterilemez İrtibat ofisinde/bürosunda haftanın en az 3 (üç) günü tam zamanlı olarak ofis elemanı bulundurulacaktır. Ofis elemanının sabit olarak irtibat ofisinde/bürosunda bulunduğu günler Belediye ile paylaşılacaktır Periyodik kontrol çalışmalarında görev alan personelin ücretlerine ilişkin her türlü vergi, sigorta vb. ödemeler Yüklenici tarafından zamanında ödenecek, ödemelere ilişkin belgeler istenmesi durumunda Belediyeye sunulacaktır. Personel değişiklikleri 15 (onbeş) gün içerisinde Belediyeye bildirilecektir Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında Belediye teknik elemanları tarafından gerçekleştirilecek gözetim 4/7

5 denetimlerine yardımcı olacaklardır Yüklenici, belediyeyi en iyi şekilde temsil etmekle ve taraflar birbirlerinin ticari, siyasi saygınlıklarını zedeleyici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdürler. 6. BELEDİYENİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI: 6.1 Belediye; 5393 sayılı Belediye Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği vb. yasal mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 6.2 Belediye, sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılabilmesi için elindeki asansörlü binalara ilişkin adres veri tabanını, harita vb. dokümanları yükleniciye verecektir. Gerekmesi halinde adreslerin güncellenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. 6.3 Belediye, yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izin belgesini vermediği binalarda/yapılarda bulunan (Organize Sanayi Bölgeleri vb.) asansörlerle ilgili bilgileri gerekli yazışmaların ardından Yüklenici ile paylaşacaktır. 6.4 Belediye, Yüklenici tarafından kontrol ve muayene çalışmalarında görevlendirilen personele, Yüklenicinin talep etmesi halinde onaylı Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı verecektir. 6.5 Yıllık kontrolün yürütülmesine ilişkin yükleniciden gelen bilgi, istek ve olurlara mümkün olan en kısa zamanda yanıt verilecektir. 6.6 Belediye, bina sorumlularının yıllık kontrol için gelen yüklenicinin personeline yardımcı olması, raporlarının teslim alınması ve muhafaza edilmesi veya bu kontroller sonucu oluşturulan raporlarda belirtilen eksik ve hataların giderilmesi konularında, raporlarını almayan ve raporlarda belirtilen eksik ve hataları gidermemekte ısrarcı olan bina sorumlularına veya asansör firmalarına ilgili mevzuata göre cezai yaptırım uygulayacaktır. 6.7 Belediye, kendini ve/veya yükleniciyi çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduğunda derhal yükleniciyi uyaracak ve gerekli görmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 7. PERİYODİK KONTROL BEDELİ: 7.1 Belediye, sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin periyodik muayenesi için yükleniciye herhangi bir ücret ödemeyecektir. Yüklenici belirlenen asansör kontrol ve muayene bedelini yasal mevzuatta belirtildiği şekilde tahsil edecektir. 7.2 Periyodik kontrol ücreti, her bir asansör için ( XXX,XX...) Türk Lirasıdır. 7.3 Komisyon kararı doğrultusunda tespit edilerek Bakanlık tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyatlandırmasından sonra Belediye, periyodik kontrol ücretini ve Belediyeye aktarılacak yüzdelik kısım konularını, Belediyenin karar organı tarafından alınacak karar doğrultusunda yeniden değerlendirmeye alabilir. Bu hususta, bu sözleşmenin 13.2 maddesinde belirtilen hükümler uygulanır. 7.4 Resmi kurum ve kuruluşlardan periyodik muayene ücreti alınmayacaktır. 7.5 Periyodik kontrol esnasında eksikliği tespit edilen ve takip kontrolü yapılması gereken asansörlerde yapılacak takip kontrolüne ait ücretlendirme yasal mevzuatta belirtildiği şekilde yapılacaktır. İlk takip 5/7

6 kontrolünün ardından hala can güvenliğini tehdit eden bulgular kapatılmamış ve devam ediyorsa üçüncü ve sonraki takip kontrolleri için Yüklenici tarafından ilk muayene ücreti alınabilir. 7.6 Bakanlık tarafından bir önceki A tipi muayene kuruluşunun yetkisinin iptal edilmesi durumlarında, bu sözleşmeye taraf A tipi muayene kuruluşu tarafından, ilk takip kontrolü için ücret alınmayacaktır. İlk takip kontrolünün ardından hala can güvenliğini tehdit eden bulgular kapatılmamış ve devam ediyorsa üçüncü ve sonraki takip kontrolleri için Yüklenici tarafından ilk muayene ücreti alınabilir. 7.7 Yüklenici tarafından kesilen tüm faturalar ve tutarları her ayın sonunda, istenmesi halinde, Belediyenin bilgisine sunulur. 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: 8.1 Sözleşme imzalandığı tarih itibarı ile yürürlüğe girer ve sözleşmenin süresi 2 (iki) yıldır. 8.2 Tarafların karşılıklı mutabakatı ile bu süre uzatılabilir. 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ: 9.1 Yüklenicinin, asansör periyodik kontrolü esnasında uyması gereken yasal mevzuata uymadığının tespiti halinde ilgili yasal mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır. 9.2 Yüklenicinin, bu sözleşmede belirtilen hususlara uymadığının tespiti halinde, yasal mevzuatta belirtilen doğrudan bir hüküm yoksa Yüklenici, Belediye tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarılara rağmen Yüklenici tespit edilen uygunsuzlukları düzeltmez ise Belediye sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 9.3 Madde 9.1 ve 9.2 de belirtilen durumlar dışında sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi tarafların karşılıklı yazılı mutabakatına bağlıdır. Ancak, Yüklenicinin görevini kötüye kullandığının tespit edilmesi veya herhangi bir çıkar ilişkisi içerisinde olduğunun görülmesi üzerine ya da iş ahlakına uygun olmayan davranışlarının gözlemlenmesi durumunda Belediye, yazılı mutabakat aranmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih nedeniyle Yüklenici Belediyeden herhangi bir hak talep edemez. 10. TİCARİ SIR VE GİZLİLİK: 10.1 Tarafların, sözleşme kapsamındaki ticari faaliyetler ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler ile yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. Taraflar tüm bu bilgi ve dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip söz konusu ticari sır ve gizli bilgiyi koruyacaklarını, kopyalamayacaklarını ve üçüncü şahıs kurum ve kuruluşların kullanımına vermeyeceklerini çalışanlarına işin doğru şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarıyla açıklayacaklarını ve kendi faaliyeti ile ilgili iş ve faaliyetleri dışında kullanmayacaklarını, kullandırtmayacaklarını her türlü sorumluluğu kendisine ait olma üzere taahhüt ederler. Ancak kanuni zorunluluk gereği mevzuat ile yetkili kılınan kişi veya kuruluşlar bundan müstesnadır. 11. SÖZLEŞMEDEKİ HAK VE YETKİLERİN DEVREDİLMEZLİĞİ: 11.1 Taraflar Sözleşme ile aldığı hak ve yetkileri tamamen veya kısmen 3. şahıslara devredemezler. 12. İHBARLAR VE İHTARLAR: 12.1 Sözleşme süresince Taraflar arasında yapılacak tüm ihbarlar ve ihtarlar sözleşmede taraf adresi olarak belirtilmiş olan adreslerde yazılı olarak yapılacaktır. Faks ve elektronik posta ile yapılmış olan ihbarlar; başka bir yazılı belge ile teyit edilmedikçe geçerli olmayacaktır. 6/7

7 13. DEĞİŞİKLİK: 13.1 Sözleşme, taraflar arasındaki mutabakatın tamamını oluşturur. Sözleşmenin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik, yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz Sözleşme süresi boyunca bu sözleşmede belirtilen yasal mevzuatta değişiklik olması, yürürlükten kaldırılması ya da ilave yasal mevzuatların yürürlüğe konması halinde taraflardan en az birinin yazılı talebi halinde, sözleşmenin şartlarını değerlendirir. Karşılıklı mutabakat ile ilave şartlar eklenip çıkarılabilir. Mutabakat sağlanamaz ise sözleşme feshedilir. 14. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Çerkezköy Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır. 14 (ondört) ana maddeden oluşan bu sözleşme, / / 2015 tarihinde imza edilmiş ve birer nüshası taraflarca alınmıştır. Ekler: 1) Yapı Bilgi Formu 7/7

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OPTİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1.1. Taraflar Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile. ünvanlı optisyenlik müessesesi sahibi. ve müessesenin mesul müdürü..

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı