SU SOĞUTMA GRUPLARINDA PERİYODİK KORUYUCU BAKIMIN ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU SOĞUTMA GRUPLARINDA PERİYODİK KORUYUCU BAKIMIN ÖNEMİ"

Transkript

1 SU SOĞUTMA GRUPLARINDA PERİYODİK KORUYUCU BAKIMIN ÖNEMİ 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi Nisan 2000, Çukurova Üniversitesi, Adana Kadir ĠSA*, Salim ÖZÇELEBĠ** *İ.Ü., Teknik Bilimler M.Y.O., Avcılar Kampusu İstanbul **İ.Ü., Mühendislik Fakültesi, Avcılar Kampusu İstanbul ÖZET: Su soğutma grupları, teknik ve bakım müdürleri için önemli elemanlardır. İşletim, bakım ve değişim maliyetlerinin yüksek olmaları yanında, arızalandıkları andaki zaman ve üretim kaybından doğan maliyetler de oldukça yüksektir. Birçok tesiste, merkezi su soğutma grubu tek başına elektrik sarfiyatının önemli bir kısmını temsil eder. Buna rağmen birçok sorumlu müdür geniş kapsamlı bir su soğutma grubu bakım programına sahip değildir. Kapsamlı bir bakım programını yürürlüğe koymak, birçok problemi çözecektir. İyi düzenlenmiş bakım programları genellikle o kadar etkilidir ki, amorti süreleri haftalarla ölçülür. Anahtar Kelimeler: Su soğutma grubu, koruyucu bakım, iklimlendirme, servis. THE IMPORTANCE OF PERIODICAL PREVENTIVE MAINTENANCE IN WATER CHILLERS ABSTRACT: Chillers are important items for maintenance and engineering managers. Not only are they expensive to operate, maintain and replace, but they also can be very costly in terms of lost time and productivity should they fail. In most facilities, the central chiller represents the single largest electrical load. In spite of this, many managers still don t have comprehensive chiller maintenance program. Implementing a comprehensive maintenance program can help to correct many problems. Most programs are so effective that their payback period is measured in weeks, not years. Key Words: Chiller, preventive maintenance, air conditioning, service. 1. GĠRĠġ Su soğutma grupları, gerek ısıl konfor, gerek ise endüstriyel amaçlı iklimlendirme sistemlerinde kuruluş ve işletme giderleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Periyodik koruyucu bakımın sağladığı avantajları özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:. Cihazın ömrünü uzatır.. Sistemin arıza riskini azaltır.

2 . Enerji sarfiyatını azaltır.. Tamir masraflarını azaltır.. Soğutucu akışkan kaçaklarını en aza indirerek şarj için gerekli olan iş gücü ve soğutucu akışkan giderlerini azaltır, ozon tabakasına verilen zarar da nispeten önlenmiş olur. Koruyucu bakım programı uygulamaya konulduğu ilk anlarda iş yükü yoğunlaşır ancak, olumsuzluk gibi görünen bu durumun aslında doğru bir yaklaşım olduğu, işletim verimindeki artış ve acil tamir masraflarının azalması ile anlaşılacaktır. Bakımdan sorumlu yöneticiler; işletmenin ihtiyaç ve kapasitesine göre, bu programı yürütmek amacıyla ellerindeki mevcut personeli kullanabilecekleri gibi, profesyonel şirketler ile periyodik bakım anlaşmaları da yapabilirler. 2. KORUYUCU BAKIM PROGRAMININ ELEMANLARI Bir su soğutma grubu periyodik bakım programının üç elemanı vardır:. Cihazın servis el kitabı,. Kayıt kartları (loglar) ve. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık test ve periyodik bakım programları Cihazın Servis El Kitabı Cihazın servis el kitabı, su soğutma grubunu tanımlayan karakteristik bilgileri ve uygulanacak koruyucu bakım konularını içermelidir[1]. Cihazı tanımlayan karakteristik bilgiler cihazın seçiminde önemli olduğu kadar soğutma grubunun işletim sırasındaki gerçek performansını değerlendirmek için de gereklidir. Bunlar; yoğuşturucu ve buharlaştırıcının giriş ve çıkışlarındaki su sıcaklıkları ile basınç farkları, soğutucu akışkan devresindeki emme ve basma basınçları, tahrik motorlarının elektriksel güç tüketiminin belirlenmesine yönelik bilgiler, karterdeki yağ seviyesi ve basıncı, soğutma kapasitesi eğrisi ile kısmi yük eğrisi (IPLV) dir[2] Kayıt Kartları Su soğutma grubunun maksimum verim değerinde çalışmasını sağlamak için yapılması gereken önemli işlerden biri de, işletim şartlarının ve yapılan bakımların kayıtlarının titizlikle tutulmasıdır. Bu işlemin en azından günlük olarak yapılması gerekir. Kayıt kartlarında şu bilgiler kesinlikle bulunmalıdır; yoğuşturucu ve buharlaştırıcının giriş ve çıkışlarındaki su sıcaklıkları ile basınç farkları, soğutucu akışkan devresindeki emme ve basma basınçları, tahrik motorlarının elektriksel güç tüketiminin belirlenmesine yönelik bilgiler, karterdeki yağ seviyesi ve basıncı. Amaçlanan işletim değerlerinden meydana gelen sapmalar, soğutma grubunun bakıma ihtiyaç duyduğunun veya yavaş gelişen bir problemin belirtileridir[3].

3 2.3. Bakım Programları Yerine getirilmesi gereken bakım görevleri ve sıklığı, soğutma grubunun tür, model ve kapasitesine göre değişir, genellikle günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlar söz konusudur. Özel durumlarda, örneğin büyük santrifüj gruplarda, bazı bakım işlemlerinin daha sık yapılması gerekebilir. 24 saat çalışması gereken bilgisayar sistem odaları ve yedeği olmayan soğutma grupları gibi kritik durumlarda bakım konusunda daha dikkatli olunmalıdır[4] Su Soğutma Gruplarının Periyodik Bakımı Su soğutma grupları için uygulanacak temel periyodik bakım işlemleri esnasında kaydedilecek değerler ve kontrol edilecek devre elemanları aşağıda verilmiştir: Günlük Bakım. Yoğuşturucu ve buharlaştırıcının giriş ve çıkışlarındaki su sıcaklıkları ile basınç farkları.. Soğutucu akışkan devresindeki emme ve basma basınçları. Elektriksel güç tüketiminin belirlenmesine yönelik bilgiler.. Karterdeki yağ seviyesi ve basıncı.. Aşırı gürültü ve titreşim var mı? Haftalık Bakım. Soğutucu akışkan kaçağı.. Kayış ve kavrama ayarları.. Yağın renginde değişim var mı? Aylık Bakım. Kontrol elemanları ve ayarları.. Kompresör yüksüzleştirme (unloading) düzeneği.. Karter ısıtıcısı.. Su devrelerindeki filitreler Yıllık Bakım. Tüm kablo, kontak, starter ve devre kesicileri.. Emniyet kontrolları.. Motor sarımlarının yalıtım ve topraklama.. Pompa salmastraları.

4 . Kontrol elemanlarının kalibrasyonu.. Kontrol devresi ve ayarları.. Elektrik devresindeki kontakların temizliği.. Kompresör yağının laboratuar kontrolünün yaptırılması, gerekiyorsa değiştirilmesi.. Yağ filtresinin değiştirilmesi.. Yoğuşturucu boruları. (Yoğuşturucu ve buharlaştırıcı borularına üç yılda bir eddy current testi uygulanmalıdır) lerde tesis edilen su soğutma gruplarında tam yükteki enerji tüketimi kw/ton iken, yeni nesil yüksek verimli su soğutma gruplarında bu değer kw/ton dur. 25 yıllık soğutma grupları normal aşınma sonucunda günümüzde 0.95 kw/ton u aşan değerlerde çalışmaktadırlar. Dolayısıyla eski grupları, yeni nesil yüksek verimli modellerle değiştirmek, soğutmadan kaynaklanan yıllık enerji ihtiyacımızı yaklaşık %30 azaltacaktır Kontrol Panelini Kullanarak Yapılan Kontroller Yağ seviyesi dışındaki günlük kontroller, mikroişlemci esaslı kontrol paneli veya grubun üzerindeki termometre ve manometreler yardımıyla yapılabilir. Eğer değerler kontrol panelinden alınıyorsa; operatörün, sisteme girmeyi ve panelde kullanılan kodları bilmesi gerekmektedir. Günümüzdeki bazı modern gruplarda paneldeki değerler direkt olarak bir yazıcıya gönderilmekte ve DDC(Direkt Sayısal Kontrol) sistemin ekranında görüntülenmektedir. Tesisteki ilgili personelin kontrol paneli ve DDC sistemi hakkında eğitilmeleri yerinde olacaktır. Panel ya da DDC ekranındaki değerlerle cihazın servis el kitabındaki veriler karşılaştırılmalıdır[5]. Bazı modern panellerde, problemin kaynağına dikkat çeken teşhis mesajları yer almaktadır. Operatör buradaki bilgiyi cihazın bakım kayıt kartına girer. Eğer soğutma grubu DDC sistemine bağlıysa, bilgisayar bu verileri hafızasına kaydedecektir. Yetkili servisin periyodik bakım ziyaretleri esnasında bu kayıtların büyük önemi vardır. Geleceğin su soğutma grubu bakım programları, yeni donanımlardan ziyade yeni yazılımlarca yönlendirilecektir. Fuzzy lojik algoritmaları kullanan yapay zeka teknikleri, su soğutma gruplarının kendi işletim parametrelerini görüntüleyip problem oluşmadan önce gerekli ayarlamaları yapmasını sağlayacaktır. Bununla beraber, uygun ve verimli işletim için her zaman olduğu gibi gelecekte de eğitilmiş insana ihtiyaç duyulacaktır. Diğer yandan, servis esnasında soğutucu akışkanın atmosfere

5 kaçması konusunda son yıllarda getirilen kısıtlamalar, bakım işini daha ciddi kılmaktadır. Bununla beraber, bilgisayar destekli izleme ve teşhis yöntemlerindeki gelişmeler bakım elemanının işini kolaylaştırmaktadır. Koruyucu bakım soğutucu akışkan kaçağı konusunda bilgili olması yanında, servis esnasında soğutucu akışkan şarjını minimuma indirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Emişi atmosfer basıncının altında çalışan soğutma gruplarında (örneğin HCFC-123 gibi) sorumlu teknik elemanlar, hava alma (purge) sisteminin de kontrolünü yapıp kaydını tutmak zorundadırlar. Pozitif basınçlı sistemlerde hava alma sistemine ihtiyaç yoktur[6] Cihaz/Alet Ġhtiyacı Koruyucu bakım işlemlerinin ne kadarının tesisteki mevcut personel tarafından yapılması gerektiği konusundaki belirleyici faktör, kullanılan özel cihazların mevcudiyeti ve bunları kullanacak eğitilmiş eleman ihtiyacıdır. Hassas dijital termometreler, manifold setleri, basınç fark manometreleri ve pense ampermetre rutin bakım işlemleri için gereken temel aletlerdir. Koruyucu bakım işlemlerinde kullanılan gelişmiş cihazlar ise şunlardır:. Yoğuşturucu borularının durumunu incelemek için eddy current test cihazı. Motor sargılarının yalıtımını test etmek için meg-ohmmetre. Elektrik kontaklarında ve devre kesicilerdeki aşırı ısınmayı tespit için kızılötesi tarayıcılar. Soğutma grubunun mikroişlemcisi ile iletişim kurmak üzere diz üstü bilgisayar Sınırlı sayıda su soğutma grubuna sahip tesislerde, bir yetkili servisle bakım sözleşmesi yapmak maliyet açısından en uygunudur. Büyük tesislerde ise gerekli cihazları temin edip, personeli eğitmek daha uygun bir çözüm olarak görülmektedir. 3. BAKIM PROGRAMLARINI YÜRÜRLÜĞE KOYMA Özellikle çok sayıda gruba sahip büyük tesislerde bakım programının tüm gruplar için aynı anda yürürlüğe konması; yeterli sayıda bakım elemanının bulunmaması veya yetkili servis şirketinin programının dolu olması sebebiyle güç olabilir. Bu durumda sorumlu müdürlerin hangi cihazların bakıma alınacağı konusunda bir öncelik belirlemeleri gerekir. Öncelik konusunda etkili olan faktörleri;. Su soğutma grubunun kapasitesi,. Soğutma yükünün profili,. Yedek (backup) bir grubun devreye alınıp alınamayacağı

6 . Cihazın enerji ekonomisi yönünden önemi şeklinde sıralayabiliriz. Öncelikler belirlendikten sonra bir uygulama planı geliştirilmelidir. Yıllık bakımların, soğutma grubunun devrede olmadığı ölü sezonlara programlanması önerilir. Bakım yapıldıktan sonra amaca ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilmeli, gerekiyorsa bakım görevlerinde ve sıklıklarında değişiklikler yapılmalıdır[7]. 4. SONUÇ VE ÖNERĠLER Periyodik koruyucu bakımın, gerek konfor gerek ise endüstriyel iklimlendirme uygulamalarında kritik roller üstlenmiş olan su soğutma gruplarının teknik güvenilirliğini arttırması ve işletme giderlerini azaltması yönlerinden çok önemli olduğu açıktır. Avrupa ve özellikle A.B.D de servis esnasında uygulanan yöntemlere, soğutucu akışkanı atmosfere minimum ölçüde bırakma yönünden getirilen kısıtlamalar ülkemizde de uygulanmalıdır. Su soğutma gruplarının kontrol ve izleme sistemlerindeki gelişmeler, servis elemanlarının işini kolaylaştırmakla beraber, ek bir hizmet içi eğitimi zorunlu kılmaktadır. İletişim teknolojisindeki ilerlemeye paralel olarak, cihazların arıza teşhis kodlarının bir merkez tarafından algılanıp çözüm önerilerinin sahadaki personele kısa sürede bildirilmesi de yakın bir gelecekte gerçekleşecek gibi görünmektedir. Kaynaklar [1] Piper, James A., Chiller Checks: Effective PM can put muscle into facility plans to control energy and costs., Maintenance Solutions Online, July [2] Carrier, 19 DK,DM Packaged Hermetic Centrifugal Liquid Chiller D-1000 Series Product Data. [3] Rosaler, Robert C., HVAC Maintenance and Operations Handbook, McGraw Hill, [4] Monger Samuel C., HVAC Systems: Operation, Maintenance, and Optimization, Prentice-Hall, [5] Carrier, 30 GT Flotronic Reciprocating Liquid Chillers - Controls and Troubleshooting Manual. [6] Shir, Henry, Maximum chiller performance: Minimizing leaks requires strategic maintenance plan., Maintenance Solutions, June [7] Shir, Henry, Hot Issue, Cool Choices: Staffing and training decisions define the success of chiller maintenance programs., Maintenance Solutions, September

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi *

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi * Kadir İSA 1 Hüseyin BULGURCU 2 Murat ADAKÖY 3 1 İstanbul Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Avcılar Yerleşkesi İSTANBUL

Detaylı

GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 1, (1999), 48-60 GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Faruk MENDİ *, Mustafa Kemal KÜLEKÇİ ** (*) Gazi

Detaylı

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir.

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir. 84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen (Başkan) Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı) Birol Eker (Başkan Yardımcısı) Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı) Züleyha Özcan (Genel Sekreter) Fuzuli Topal (Sayman Üye)

Detaylı

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI II. CİLT İZMİR mmo yayın no : 203/2 KASIM 1997 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ

12.04.2010 BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ Bina otomasyon sistemleri (BOS), akıllı binalarda bulunan teknik sistemlerin (ağırlıklı olarak HVAC+Aydınlatma) bilgisayar teknolojisi kullanılarak izleme-kumanda-kontrol yapılabilmesine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU MUSTAFA BIÇAKLI DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. M. CENGİZ KAYACAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ISPARTA-2005

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ GİRİŞ BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU KU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU ÖZKAN POMPA SANAYİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİSİTESİ 104 SOKAK C BLOK NO 13 BAŞAKŞEHİR -

Detaylı

MEKANİK TASARIMCI VE BİNA OTOMASYONU 2

MEKANİK TASARIMCI VE BİNA OTOMASYONU 2 82. Sayının ekidir. MEKANİK TASARIMCI VE BİNA OTOMASYONU 2 ÖNSÖZ Bina otomasyon sistemlerinin değerlendirilmesinde alışılagelmiş özelliklerinin yanı sıra, teknolojinin gelişmesi sonucunda kazandığı diğer

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASI ARIZA TESPİTİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALT YAPI DONANIMLARININ PLANLAMASI, İNŞAATINDA YAŞANAN SORUNLAR ve KAYSERİ ÖRNEĞİ Bildiriler 49 50 KAYNAKLAR 1. Grischek, T., Foley, A., Schoenheinz, D. and Gutt, B. (2002) Effects of Interaction between Surface Water and Groundwater on Groundwater Flow and Quality beneath Urban Areas,

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 1 Temmuz - Ağustos 214 Say : 2 1 9 7 2 Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 9 7 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 www.escon.com.tr 1 1 9 9 7 7 2 2 Sunuş 1 Enerjiye olan talep, gerek

Detaylı

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 1 KATKILARIYLA YAYINLANMAKTADIR

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 1 KATKILARIYLA YAYINLANMAKTADIR Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal Temel Bilgiler, Tasarım ve Uygulama Eki / Sayı / Number: 31 Fundamentals

Detaylı

Baskı ve Cilt Özgün Ofset 4. Levent Tel: (0212) 280 00 09

Baskı ve Cilt Özgün Ofset 4. Levent Tel: (0212) 280 00 09 Bu kitapta yayınlanan yazı ve grafiklerin her hakkı mahfuzdur. Sektörel Fuarcılık Ltd. Şti nin yazılı izni alınmadan, kaynak gösterilerek de olsa iktibas edilemez. Bildirilerin bütün sorumluluğu yazarlarına,

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ OTOMOTİV YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti

Yetkili Servisler ve Müşteri Memnuniyeti Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 OTOMOBİL SERVİSLERİNDEN YARARLANAN

Detaylı

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ)

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) Ahmet ÇOŞGUN Ahmet KORKMAZ Nafel DOĞDU ÖZET Türkiye de son yıllarda, hastanelerde bebek ölümlerinde hızlı

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı