Makale Article. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makale Article. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line?"

Transkript

1 Makale Article Capt. Koray Karagöz Genel Müdür / General Manager Marine Line Coating San. İç ve Dış Tic. A.Ş. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line? 18 Zorlu dönemlerde farklı kargo alanları arasında hızla hareket edebilme kabiliyeti hayati önem taşımaktadır. Doğru kaplama seçimi kargo çeşitlerini arttırmakta ve bunları değiştirmek için gerekli zamanı azaltmaktadır. Taşımacılıkta kullanılan kimyasal ve ürün tankerlerinin sahipleri için kilit önemdeki bir karar, kargo tankerinin astarlaması/kaplaması veya yatırımın karşılığını en iyi şekilde veren tank malzemesinin seçimidir. Tankerlerle taşınan sıvı likit kargoları geniş skalası üç kategoriye ayrılmaktadır: Diğer kimyasalları veya plastik ve reçine üretmek için kullanılan, yağ ve doğal gaz gibi hidrokarbonlardan oluşan organik kimyasallar. Sözkonusu grup sıvı kimyasal pazarının yaklaşık %60 ını oluşturmakta olup, bunlara metanol, MTBE, ksilen, stiren, benzen, tulen ve diğerleri de dahildir. Çoğu asitten oluşan organik olmayan kimyasallar, sıvı taşımacılık pazarının bir diğer %15 ini oluşturmaktadır. Hurma yağı ve soya yağı gibi bitkisel yağlar ve hayvansal yağlar bir dizi endüstriyel süreç için hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunlar, taşımacılık pazarının geri kalan %25 ini oluşturmaktadır. In a downturn the ability to move quickly between different cargoes is imperative. Selecting the right coating extends the range of cargoes and reduces the time needed to switch between them. A key decision for owners of chemical and product tankers is choosing the cargo tank lining/coating or tank material that delivers the highest return on investment (ROI). The wide range of liquid chemical cargoes carried in tankers divides into three categories: Organic chemicals, made from hydrocarbons such as oil and natural gas, which are used to produce other chemicals or to make plastics and resins. This group represents about 60 per cent of the liquid chemicals market and includes methanol, MTBB, xylene, styrene, benzene, toulene and others. Inorganic chemicals, which are mostly acids, make up another 15 per cent of the liquid transport market. Vegetable oils and animal fats, such as palm oil and soybean oil, are used as feedstock for a range of industrial processes. They make up the remaining 25 per cent of the carriage market. Bach chemical cargo is classified according to its carriage requirement, as defined by the International Bulk Chemical Code, which imposes strict regulations on the design of the ship, equipment on board, and handling procedures. IMO assigns a grade to each cargo depending on its flamrnability, toxicity, corrosiveness and reactivity. The carriage of a certain chemical requires the shipowner to check if that cargo matches the tanker s capabilities. Obviously, if owners want to maximise the sales potential of their fleets, they should carry the most profitable high-specification cargoes whenever possible, and should accept offered cargoes to make full use of the tanker s cargo volume. This means tankers should be able to carry organic chemicals and vegetable oils/ animal fats that comprise 85 per cent of the liquid carriage market.

2 Her bir kimyasal kargo Uluslararası Dökme Kimyasal Kurallar uyarınca tanımlandığı haliyle taşımacılık gerekliliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Söz konusu kurallar tankerin, ekipmanının tasarımı ve işlem süreçlerine ilişkin katı gereklilikler empoze etmektedir. IMO, tutuşabilirliği, toksisitesi, paslanırlığı ve reaktivitesine dayanarak her bir kargo tankını bir derecelendirmeye tabi tutmaktadır. Belirli türdeki kimyasalların taşınması, tanker sahibinin söz konusu kargonun tankerin kapasitesine/özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol etmesini gerektirmektedir. Tanker sahiplerinin çeşitli kargo tiplerini değerlendirmeleri ve mevcut gemileri/tankerleri güncellemeleri ve/veya yeni inşa edilmiş gemileri/tankerleri satın alarak, daha fazla kar anlamına gelen ve çeşitlilik sağlayan yüksek spesifikasyonlu kargoların taşınmasını sağlamaları ve önerilen kargoları, geminin/tankerin kargo kapasitesinden tam fayda sağlamak amacıyla kabul etmeleri gerekmektedir. Bunun anlamı, geminin sıvı taşıyıcılık pazarının %85 ini oluşturan organik kimyasal ve bitkisel/hayvansal yağları taşıyabilmesi gerekmektedir. Kargo tankerleri kullanım kapasitesinin sefer başına azamiye çıkartılması büyük çaplı mali getiriler sağlamaktadır. Değerlendirilecek bir sonraki husus, hangi türde tank malzemesinin veya astarlamanın/kaplamanın mevcut ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacağıdır. Bir ihtimal paslanmaz çelik tankerleri inşa etmektir. Bir diğer seçenek, fenollü veya çinko silikat kaplamalı karbon çeliği tankerlerini veya ChemLine ile yüksek performanslı polimer tabanlı gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplama/astarlama belirlemektir. Hangi yaklaşımın en iyi yatırım getirisini sağladığını belirlemek için, izleyenlerin dikkate alınması gerekmektedir: performans kapasitesi, tank inşaatı, uygulama ve teftiş ve ayrıca süregelen işletim ve temizlik meseleleri. Paslanmaz bir çelik tankının, kapsamlı bir dizi kimyasalı taşıyabilmeleri için paslanmaya dayanabilen pasifleştirilmiş bir yüzeyi bulunmaktadır. Paslanmaz çelik iyi bir performans geçmişine sahip olmakla beraber yeni inşa edilmiş tankerler için yüksek bir başlangıç noktası oluşturmakta ve bunun bakımı çok masraflı olmaktadır. Paslanmaz çelik tanklarının paslanmaya dayanıklı olan ve böylelikle geniş bir kimyasallar aralığının taşınmasını sağlayan pasifleştirilmiş bir yüzeyi bulunmaktadır. Paslanmaz çelik tankerlerinin performansı, bilhassa pasivasyona nüfuz eden klorür başta olmak üzere, halojen tuza maruz kaldıklarında dramatik bir düşüş kaydetmektedir. Klorürler doğadaki en yaygın elementlerden biri olup, yüksek tamir ve bakım masrafları anlamına gelecek, paslanma veya kimyasal saldırılar için ideal koşulların oluşumuna neden olmaktadırlar. Bu sorunla mücadele etmek için, daha fazla sayıdaki gemi sahipleri dubleks paslanmaz çelikten üretilmiş ve daha yüksek fiyata temin edilmekle beraber daha yüksek paslanmaya dayanıklılığı olan tankerleri seçmektedirler. Çinko kaplama piyasanın %5 ini oluşturmaktadır. Sıradan çinko kaplama uzun ömürlü olup, ısıya ve aşınmaya dayanıklıdır. Çinko kaplama tankların temel dezavantajı buna ilişkin sınırlı bir servis kapasitesinin olmasıdır: Sadece 6 ila 9 arasındaki ph değerlerine dayanıklılık göstermekte olduğundan bu aralık ha- Tremendous financial benefits stem from maximising cargo tanks on every voyage. Tanker owners must assess the various types of cargoes and plan to upgrade existing ships and/or purchase newbuilds to carry higher specification cargoes that mean more profit, and/or provide more versatility. The next thing to consider is what type of tank material or lining/ coating best serves needs. One possibility is to construct stainless steel tanks. The other is to specify carbon steel tanks with a conventional protective coating such as phenolic epoxy or zinc silicate, or with MarineLine/Chemline, a high-performance polymerbased lining/coating. To determine which approach delivers the highest ROI, the following must be taken into account: performance capability; tank construction; application and inspection, and ongoing operating and cleaning issues. A stainless steel tank has a passivated surface that resists corrosion and rusting so it can carry a range of chemicals. Stainless steel has a good performance history, but it comes with a high entry point for newbuild construction and costly ongoing maintenance. The performance of a stainless steel tank drops off dramatically when exposed to halogen salts, especially chlorides that penetrate the passivation and allow corrosive attack. Chlorides are one of the most common elements in nature, resulting in ideal conditions or corrosion or chemical attack that mean extensive repair and maintenance costs. To combat this problem, more owners are specifying duplex stainless steel tanks, which offer higher corrosion resistance - at a price. 19

3 20 ricindeki kimyasalları taşımak kaplamaya büyük hasar verebilmekte ve bu nedenle tankın tamamının püskürtme yöntemiyle yeniden kaplanmasını gerektirmektedir. Çinko kaplama asitlere, kostik maddelere ve ayrıca asit içeren yağlara ve ürelere dayanıklı değildir. Ayrıca, çinkonun geçirgen kimyasal yapısı kargo emilimine neden olmaktadır. Yağ gibi kalıcı kargolar tutulmakta ve bu durum müteakip kargoların soruna neden olarak, geri dönüş güzergâhında yeni kargo taşınmasını ve servis imkanlarını sınırlamaktadır. Konvansiyonel epoksi ve fenolik epoksi kimyasal tanker pazarının yaklaşık %59 unu oluşturmaktadır. Bunlar bazı organik asitler, alkoller, sofra yağları, diğer yağlar ve solventler de dahil olmak üzere bir dizi taşıma hizmeti için kullanılmaktadır. Ancak bu tür bir kaplama, çok paslanır sıvılar için uygun değildir. Çoğu imalatçı ilk üç ay içerisinde hiçbir agresif içerikli kargonun yüklenemeyeceğini belirtmektedir. Agresif içerikli bir kargonun taşınmasından sonra, taşınacak müteakip kargo, kaplama sorunlarını önlemek için agresif içeriği olmadığı onaylanmış bir kargo türü olmalıdır. Kargoların bu tür güçlüklerle/ sınırlamalarla taşınması karlı kargo taşıma silsilelerinde, çeşitlilikten ödün verilmesine neden olmakta ve bunlar potansiyel karları düşürmektedir. Tanker sahipleri için nihai seçenek, geliştirilmiş polimer kaplama kapsamındaki yüksek çapraz bağlı ileri teknoloji polimer kaplamaları almaktır. MarineLine/Chemline ürünleri bu özelliklere sahiptir ve yaklaşık on sene önce piyasaya sürüldüğünden beri tanker pazarının yaklaşık %12 sini ele geçirmiştir. Bunun sebebi büyük oranda yüksek kimyasal dayanıklılığı, çeşitliliği ve temizleme kolaylığıdır. MarineLine/Chemline molekül başına 28 işlevsel grubun kullanıldığı eşsiz bir polimerle formüle edilmiştir. Tümüyle kür edildiğinde, kaplama azami 784 çapraz bağlı, üç boyutlu ekran benzeri, geçirmez bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapıda dört çapraz bağ oluşturulması için molekül başına sadece iki işlevsel grup kullanan bir epoksinin minimal çapraz bağlaması söz konusudur. Daha az çapraz bağlı daha geçirgen bir yüzey kolay kimyasal saldırılara ve kargo emilimine imkan vermektedir (bkz. aşağıdaki grafik) Zinc coatings account for about 5 per cent of the market. Conventional zinc coating is durable, heat resistant and abrasion resistant, and provides good mechanical strength. The main drawback is a zinc coating s limited service capability: it only provides resistance for ph values between 6 and 9, so carrying chemicals outside this range can severely damage the coating, forcing an entire tank reblasting and recoating. Zinc coating is not resistant to adds, caustics, and acid-containing oils and urea. Some owners use zinc-lined carriers for dedicated methanol service. But when a ship carries methanol to its destination and returnswith no backhaul cargo, it is surely a profit drain. Also, the porous chemical structure of zinc coating allows some cargo absorption. Non-volatile oil-like cargoes are retained, which can cause problems with purity in subsequent cargoes, limiting backhauling and service. Conventional epoxy and phenolic epoxy coatings represent about 59 per cent of the tanker market. These are used for a range of services including some organic acids, alcohols, edible oils, fats, and solvents. These coatings, however, are unsuitable for very corrosive liquids. Many manufacturers specify that no aggressive cargoes be loaded in the first three months. After carrying an aggressive cargo, the next cargo to be carried should be an approved non-aggressive one, so as to prevent any coating problems. This juggling of cargoes takes its toll on profitable cargo sequencing and compromises versatility, all reducing potential profits. The final option for owners is to specify high cross link advanced polymer coating systems such MarineLine/Chemline products from Advanced Polymer Coatings. MarineLine/Chemline has captured about 12 per cent of the tanker market since its introduction a decade ago, largely because of its high chemical resistance, versatility and ease of cleaning. MarineLine/Chemline is formulated with a unique polymer using 28 functional groups per molecule. When fully cured, the coating forms a nearly impermeable 3D screen-like structure with up to 784 cross-links, compared with the minimal cross-linking of an epoxy that only uses two functional groups per molecule to form four cross-links. A more permeable surface with fewer cross-links allows easy chemical attack and cargo absorption (see graphic below). epoxy 2 functionality Forms 4 cross-links MarineLine functionality forms up to 784 cross-links, the highest cross-link density

4 Line/Chemline products main benefits are that it allows ships to carry a wide range of aggressive cargoes and CPPs, PFADs, biofuels, methanol, ethanol and others, and to easily switch cargoes. They are also generally recognised as safe (GRAS) for food-grade cargoes, and complies with FDA regulations and all applicable food additive regulations. Stainless steel tank construction typically costs about three times as much as the construction of a carbon steel tank coated with either phenolic epoxy or MarineLine/Chemline. Stainless steel tanks may last the life of the ship but ongoing passivation adds heavily to maintenance costs. 22 MarineLine/Chemline in temel faydaları gemilerde ve tankerlerde kolay kargo değişiminin sağlanması ve CPP, PHAD, biyolojik yakıtlar, metanol, etanol ve diğerleri gibi geniş kapsamlı agresif kargo türlerinin taşınmasına izin vermesidir. MarineLine/Chemline ayrıca gıda saflığında/gıdada kullanılabilir kargolar için güvenli olarak sınıflandırılmış (GRAS) olup, FDA düzenlemeleri ile tüm uygulanabilir gıda ek maddeleri düzenlemelerine riayet etmektedir. Paslanmaz çelik tanklarının inşaatı tipik olarak fenolik epoksi veya MarineLine karbon çelik tanklarının inşaatının üç misli masraf oluşturmaktadır. Paslanmaz çelik tankları geminin kullanım ömrü boyunca sürebilir ancak süregiden pasifleştirme işlemleri bakım masraflarını önemli oranda arttırmaktadır. Organik astarlama/kaplama zamanla eskiyecek ve bu eskime kargo değişim döngüsü için yapılan çabuk temizleme işlemlerinden ötürü hızlanacaktır. Astarlı/kaplamalı tankların belirli aralıklarla tamir edilmesi ve/veya yeniden kaplanması gerektiğinden, bu işlemler masrafları arttırmaktadır. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamalı tanklar uzun servis ömrüne sahip olup, paslanmaz çeliğe kıyasla çok daha düşük bakım masrafları olmaktadır. Yatırım getirileri, ilk inşaat masrafları paslanmaz çeliğin inşaat masraflarının üçte biri olduğundan çok daha kısa sürede sağlanmaktadır. Aynı zamanda MarineLine/Chemline in yüksek çeşitliliği, fenolik epoksi kaplama tanklara kıyasla daha fazla kargonun taşınmasına imkan tanımaktadır. Paslanmaz çelik söz konusu olduğunda, klorür saldırısıyla alakalı esaslı sorunlar tank temizliğini masraflı kılabilir. Tankların yıkanması tipik olarak, kargo artıklarının temizlenmesi için belirli bir ısıda gerçekleştirilmektedir. Bu işlemi mümkünse klorün temizlenmesi için saf su ile durulama takip etmektedir. Bazı kargolar için sadece temiz/taze su kullanılmaktadır. Kaliteli bir paslanmaz çelik tankının bakımı kargo tankının kullanım döngüsü boyunca çeşitli zamanlarda pasifleştirme işleminin yapılmasını gerektirmektedir. Pasifleştirme işlemi taşınan kargolara bağlıdır. Bir paslanmaz çelik tankerinin bakım bütçesinin tamamının yüzde 16 sının tankın tanker kullanım süresi boyunca bakımının yapılmasına ayrıldığı Organic lining/coatings will age with time, and aging may be accelerated with aggressive cleaning for quick turnaround and cargo cycling. Lined/coated tanks need to be repaired and/or recoated on occasion, resulting in downtime. Line/Chemline products coated tanks exhibit a long service life and have a much lower maintenance cost than stainless steel. ROI is achieved faster since the initial construction cost is only onethird that of stainless construction, while their higher versatility allows more cargoes to be carried than phenolic epoxy-coated tanks. With stainless steel, inherent problems with chloride attack can make tank cleaning costly. Typically, washing is first carried out with sea water at a certain temperature to remove cargo residues, where possible followed by washing with freshwater to remove chlorides. For some cargoes only fresh water is used. Maintaining a quality stainless steel tank requires passivation at various points throughout the cargo tank s lifecycle. Passivation is dependent on cargoes carried. It is estimated that 16 per cent of an entire stainless steel tanker s maintenance budget is devoted to maintaining its tanks over the lifetime of the ship. In zinc-coated tanks, traditional cleaning chemicals can destroy zinc when cleaning a dyed gasoline, gasoil, or vegetable oil cargo and switching to methanol or MEG. Only zinc-safe cleaning chemicals can be used. Zinc silicate tanks are inherently porous, and previously carried cargoes can migrate into pores and capillaries.

5 24 tahmin edilmektedir. Çinko kaplı tanklarda, geleneksel temizleme kimyasalları boyalı benzin, kırsal motorin veya bitkisel yağ içerikli kargo tankının temizlenmesinde, metanol veya MEG e geçişte çinkoyu yok edebilir. Sadece çinkoya zarar vermeyen temizleme kimyasalları kullanılabilir. Çinko silikat tankları kendilerinden geçirgen olup, evvelce taşınmış kargolar mevcut gözeneklerden nüfuz edebilirler. Fenolik epoksi kaplamanın çok yüksek emilim özellikleri olup, temizlik ve kargo yükleme için yüksek kısıtlamalar getirmektedir. Sofra yağlarının ve diğer hassas kimyasalların taşınması konusunda katı kargo kısıtlamaları bulunmaktadır. Ayrıca, agresif içerikli, suda çözünür kargoların taşınmasından sonra, kargo tanklarının kaplama durumu havalandırma ile eski haline döndürülmeden kargo tankı buhar, sintine suyu, yıkama suyu, çamur veya sulu kargolarla temas etmeyecektir. Paslanmaz çelik, çinko ve epoksiye ilişkin tüm bu ilave temizleme gereklilikleri ve taşıma sınırlamaları gelir kaybına neden olmaktadır. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamaların yüzeyi genelde kullanılan kimyasallarla kolaylıklı temizlenmekte, böylelikle uzun havalandırma sürelerini ve bir sonraki kargonun kirlenme riskini azaltmakta, geminin daha erken sürede hizmete dönmesini sağlamaktadır. Bağımsız laboratuvar testleri MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamaların paslanmaz çelik ve diğer kaplamalarla kıyaslandığında temizlik ve kimyasal dayanıklılık konusunda daha iyi olmasa da eşit kalitede olduğunu göstermektedir. MarineLine/Chemline tanklarında metanol taşınması, taşıma işleminin tamamlanmasından sonra 24 saat süreyle havalandırma gerektirmekte ve kargo tanklarının buharla temizlenmesine metanolün boşaltılmasından sonra izin verilmemektedir. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamaların daha düşük değerlerin daha kaygan addedildiği ( RA), yüzey sertliğini ölçen laboratuvar yüzey topografya testlerinde fenolik epoksiler (Ra 1.8. ila 2.1) ve paslanmaz çelikle (Ra 3.2. ila 4.5) kıyaslanan grupta başı çekmektedir. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamalar diğer kaplamaların nazaran daha ön planda olmasının nedeni, anılanın teslimat üzerine dayanıklılık listesindeki tüm kargoların yüklenmesi için hazır olmasıdır. Diğer kaplamalar söz konusu olduğunda, bazı agresif olmayan kargoların yüklenmesinden önce doğal kür uygulaması için bir süre beklenmesi gerekmekte olup, bazı agresif içerikli kargolarda bekleme süresi, üç aylık servis ve sıcak kür uygulamasını kapsamaktadır. Phenolic epoxy coatings have very high absorption properties, and have high restrictions for cleaning and cargo loading. There are strong cargo restrictions on the carriage of edible oils and other sensitive chemicals. Also, after carriage of aggressive watersoluble cargoes, no steam, ballast water, wash water, slops or aqueous cargoes may come into contact with the phenolic epoxy coating before its coating condition is restored by ventilation. All these extra cleaning requirements and carriage limitations of stainless steel, and zinc and epoxy coatings translate into lost revenue. Line/Chemline products surface is easily cleaned with common chemicals, diminating the need for long ventilation times, greatly reducing the risk of next-cargo contamination, and allowing the ship to get back into service faster. Independent laboratory tests show MarineLine/Chemline to be equal if not better in cleaning and chemical resistance when compared with stainless steel and other coatings. Carriage of methanol in high cross link advanced polymer coating systems such MarineLine/Chemline products tanks requires forced ventilation for 24 hours after completion, and steaming of cargo tanks is not allowed after discharge of methanol. In laboratory surface topography tests measuring surface roughness, with the lower number being more slippery, MarineLine/ Chemline (Ra 0.7 to 0.9) leads the pack compared with phenolic epoxies (Ra 1.8 to 2.1) and stainless steel (Ra 3.2 to 4.5). One reason why MarineLine/Chemline stands out from other coatings is that it is ready for loading of all cargoes in the resistance list upon delivery. Other coatings must wait a while for natural cure before certain non-aggressive cargoes can be loaded, and with certain aggressive cargoes the waiting period may be up to three months of service and hot curing.

Makale Article. Koray Karagöz

Makale Article. Koray Karagöz Makale Article Koray Karagöz Genel Müdür / General Manager MarineLine Türkiye A.Ş MarineLine /Chemline Tank Kaplamaları Kullanmak için kararı Ekonomi Verdirir Economics Drive The Decision to Employ MarineLine

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU MATIBA 977 C MATIBA 977 C Yüzey üzerinde herhangi bir kumlama ilşlemi yapmadan, ETS- MATIBA 977 yüzey kaplama işlemi uygulanır. ETS MATIBA 977, yüzey hazırlığında

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz Marsilya Kiremit Marsilya Akdeniz Kiremit Akdeniz 2800 gr. / adet 410 x 230 mm. 2900 gr. / adet 410 x 230 mm. KR 01 Marsilya Kiremit: Ülkemizdeki en eski kiremit modelidir. Uygulama kolaylığı, buzlanma

Detaylı

Trim Optimizasyonu. P r o f. D r. A l i C a n T A K İ N A C I

Trim Optimizasyonu. P r o f. D r. A l i C a n T A K İ N A C I Trim Optimizasyonu P r o f. D r. A l i C a n T A K İ N A C I İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 27. ITTC Direnç Komitesi Üyesi (2011-2014) 26. ITTC İz Ölçeklendirme Komitesi Üyesi

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

FEREX PELLET. Türkçe English

FEREX PELLET. Türkçe English FEREX PELLET Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif ince

Detaylı

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK

HAKKIMIZDA. www.yildizpompa.com.tr. About Us KALİTE & MÜKEMMELLİK www.yildizpompa.com.tr About Us HAKKIMIZDA Yıldız Pompa 35 Yıla yakın Tecrübesiyle sanayimizin dişli pompa ihtiyacını karşılamaktadır. Sanayiyi yakından ilgilendiren viskoz ve yarı viskoz akışkanların

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I www.greenbin.com.tr I M E T R E C Y C L E Hakkında About Referanslar References D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I I M

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY CLEANING AND SURFACE PROCESSING SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY Ümit Tekeli, Global Area Sales Turkey Forum: Surfaces in the metalworking industry, Istanbul, February 2016 www.durr.com DÜRR

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E

Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins. www.greenbin.com.tr. Design by Yasemin Artut Z A M A N D Ö N Ü Ş Ü M R E C Y C L E Geri Dönüşüm ve Genel Atık Üniteleri Recycle & General Waste Bins D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I www.greenbin.com.tr I M E T R E C Y C L E Hakkında About Referanslar References D Ö N Ü Ş Ü M Z A M A N I I M

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TANKERLERDE KARGO DEVRESĐ VE MALĐYET ĐLĐŞKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ.

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TANKERLERDE KARGO DEVRESĐ VE MALĐYET ĐLĐŞKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ. ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TANKERLERDE KARGO DEVRESĐ VE MALĐYET ĐLĐŞKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mert Yahya BEKTAŞ Gemi Đnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı Gemi

Detaylı

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com EN Lighting Balloons are practical and efficient light source for construction sites, special events or rescue operations. Lighting Balloons provide a powerful source of light with absolutely no glare.

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR T 100 APPROVED BY THE HIGHER COUNCIL OF FRANSIZ PUBLIC HALK HEALTH SAĞLIĞI YÜKSEK OF FRANCE, KURULU UNDER AYRICA THE SAĞLIK SUPERVISION VE ÇEVRE BAKANLIĞI OF THE MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR HEALTH

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

TÜRKAK TEST RAPORU. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No: Çiğli/İZMİR

TÜRKAK TEST RAPORU. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sok. No: Çiğli/İZMİR Müşterinin Adı / Adresi Customer Name / Address : DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:2 35620 Çiğli/İZMİR Teklif Numarası / Tarihi : 1388 / 06.04.2016 Order

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

PowerBalance gen2 sustainable performance

PowerBalance gen2 sustainable performance Lighting sustainable performance When it comes to lighting an office space with LED luminaires, people are usually willing to invest in sustainability provided the investment pays back. At the same time,

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them.

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them. INHOUSE DESIGN departmanı, Hannover Messe International Istanbul tarafından standlarının kurumsal imajlarına uygun, efektif bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını isteyen firmaların taleplerine cevap

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER Şarküteri, et, balık, hazır yemek ve meze ürünlerinizi aynı hat üzerinde sergileyebileceğiniz Aventurin, statik

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması.

Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması. Kimyasal madde ve ürün tankerleri için sektörde öncü yük tankı kaplaması. Advanced Polymer Coatings in ürettiği, kimyasal madde ve ürün taşımacıları için mevcut en iyi yük tankı kaplama sistemi ve bütün

Detaylı

POMPA YLP-1" KULLANIM ALANLARI USES

POMPA YLP-1 KULLANIM ALANLARI USES YLP-1" POMPA KULLANIM ALANLARI Gıda Proseslerinde Meşrubatlarda Süt Ürünlerinde Kişi Temizlik Ürünlerinde İlaç sektöründe Biolojik uygulamalarda Kimyasal Endüstriyel Malzeme Özellikleri Ana Ürünle Temas

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı