Makale Article. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makale Article. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line?"

Transkript

1 Makale Article Capt. Koray Karagöz Genel Müdür / General Manager Marine Line Coating San. İç ve Dış Tic. A.Ş. Kaplama İşlemleri Firma Sahibinin Nihai Kar Zarar Hanesine Nasıl Katkıda Bulunur? How Coatings Contribute to an Owner s Bottom Line? 18 Zorlu dönemlerde farklı kargo alanları arasında hızla hareket edebilme kabiliyeti hayati önem taşımaktadır. Doğru kaplama seçimi kargo çeşitlerini arttırmakta ve bunları değiştirmek için gerekli zamanı azaltmaktadır. Taşımacılıkta kullanılan kimyasal ve ürün tankerlerinin sahipleri için kilit önemdeki bir karar, kargo tankerinin astarlaması/kaplaması veya yatırımın karşılığını en iyi şekilde veren tank malzemesinin seçimidir. Tankerlerle taşınan sıvı likit kargoları geniş skalası üç kategoriye ayrılmaktadır: Diğer kimyasalları veya plastik ve reçine üretmek için kullanılan, yağ ve doğal gaz gibi hidrokarbonlardan oluşan organik kimyasallar. Sözkonusu grup sıvı kimyasal pazarının yaklaşık %60 ını oluşturmakta olup, bunlara metanol, MTBE, ksilen, stiren, benzen, tulen ve diğerleri de dahildir. Çoğu asitten oluşan organik olmayan kimyasallar, sıvı taşımacılık pazarının bir diğer %15 ini oluşturmaktadır. Hurma yağı ve soya yağı gibi bitkisel yağlar ve hayvansal yağlar bir dizi endüstriyel süreç için hammadde olarak kullanılmaktadır. Bunlar, taşımacılık pazarının geri kalan %25 ini oluşturmaktadır. In a downturn the ability to move quickly between different cargoes is imperative. Selecting the right coating extends the range of cargoes and reduces the time needed to switch between them. A key decision for owners of chemical and product tankers is choosing the cargo tank lining/coating or tank material that delivers the highest return on investment (ROI). The wide range of liquid chemical cargoes carried in tankers divides into three categories: Organic chemicals, made from hydrocarbons such as oil and natural gas, which are used to produce other chemicals or to make plastics and resins. This group represents about 60 per cent of the liquid chemicals market and includes methanol, MTBB, xylene, styrene, benzene, toulene and others. Inorganic chemicals, which are mostly acids, make up another 15 per cent of the liquid transport market. Vegetable oils and animal fats, such as palm oil and soybean oil, are used as feedstock for a range of industrial processes. They make up the remaining 25 per cent of the carriage market. Bach chemical cargo is classified according to its carriage requirement, as defined by the International Bulk Chemical Code, which imposes strict regulations on the design of the ship, equipment on board, and handling procedures. IMO assigns a grade to each cargo depending on its flamrnability, toxicity, corrosiveness and reactivity. The carriage of a certain chemical requires the shipowner to check if that cargo matches the tanker s capabilities. Obviously, if owners want to maximise the sales potential of their fleets, they should carry the most profitable high-specification cargoes whenever possible, and should accept offered cargoes to make full use of the tanker s cargo volume. This means tankers should be able to carry organic chemicals and vegetable oils/ animal fats that comprise 85 per cent of the liquid carriage market.

2 Her bir kimyasal kargo Uluslararası Dökme Kimyasal Kurallar uyarınca tanımlandığı haliyle taşımacılık gerekliliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Söz konusu kurallar tankerin, ekipmanının tasarımı ve işlem süreçlerine ilişkin katı gereklilikler empoze etmektedir. IMO, tutuşabilirliği, toksisitesi, paslanırlığı ve reaktivitesine dayanarak her bir kargo tankını bir derecelendirmeye tabi tutmaktadır. Belirli türdeki kimyasalların taşınması, tanker sahibinin söz konusu kargonun tankerin kapasitesine/özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol etmesini gerektirmektedir. Tanker sahiplerinin çeşitli kargo tiplerini değerlendirmeleri ve mevcut gemileri/tankerleri güncellemeleri ve/veya yeni inşa edilmiş gemileri/tankerleri satın alarak, daha fazla kar anlamına gelen ve çeşitlilik sağlayan yüksek spesifikasyonlu kargoların taşınmasını sağlamaları ve önerilen kargoları, geminin/tankerin kargo kapasitesinden tam fayda sağlamak amacıyla kabul etmeleri gerekmektedir. Bunun anlamı, geminin sıvı taşıyıcılık pazarının %85 ini oluşturan organik kimyasal ve bitkisel/hayvansal yağları taşıyabilmesi gerekmektedir. Kargo tankerleri kullanım kapasitesinin sefer başına azamiye çıkartılması büyük çaplı mali getiriler sağlamaktadır. Değerlendirilecek bir sonraki husus, hangi türde tank malzemesinin veya astarlamanın/kaplamanın mevcut ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacağıdır. Bir ihtimal paslanmaz çelik tankerleri inşa etmektir. Bir diğer seçenek, fenollü veya çinko silikat kaplamalı karbon çeliği tankerlerini veya ChemLine ile yüksek performanslı polimer tabanlı gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplama/astarlama belirlemektir. Hangi yaklaşımın en iyi yatırım getirisini sağladığını belirlemek için, izleyenlerin dikkate alınması gerekmektedir: performans kapasitesi, tank inşaatı, uygulama ve teftiş ve ayrıca süregelen işletim ve temizlik meseleleri. Paslanmaz bir çelik tankının, kapsamlı bir dizi kimyasalı taşıyabilmeleri için paslanmaya dayanabilen pasifleştirilmiş bir yüzeyi bulunmaktadır. Paslanmaz çelik iyi bir performans geçmişine sahip olmakla beraber yeni inşa edilmiş tankerler için yüksek bir başlangıç noktası oluşturmakta ve bunun bakımı çok masraflı olmaktadır. Paslanmaz çelik tanklarının paslanmaya dayanıklı olan ve böylelikle geniş bir kimyasallar aralığının taşınmasını sağlayan pasifleştirilmiş bir yüzeyi bulunmaktadır. Paslanmaz çelik tankerlerinin performansı, bilhassa pasivasyona nüfuz eden klorür başta olmak üzere, halojen tuza maruz kaldıklarında dramatik bir düşüş kaydetmektedir. Klorürler doğadaki en yaygın elementlerden biri olup, yüksek tamir ve bakım masrafları anlamına gelecek, paslanma veya kimyasal saldırılar için ideal koşulların oluşumuna neden olmaktadırlar. Bu sorunla mücadele etmek için, daha fazla sayıdaki gemi sahipleri dubleks paslanmaz çelikten üretilmiş ve daha yüksek fiyata temin edilmekle beraber daha yüksek paslanmaya dayanıklılığı olan tankerleri seçmektedirler. Çinko kaplama piyasanın %5 ini oluşturmaktadır. Sıradan çinko kaplama uzun ömürlü olup, ısıya ve aşınmaya dayanıklıdır. Çinko kaplama tankların temel dezavantajı buna ilişkin sınırlı bir servis kapasitesinin olmasıdır: Sadece 6 ila 9 arasındaki ph değerlerine dayanıklılık göstermekte olduğundan bu aralık ha- Tremendous financial benefits stem from maximising cargo tanks on every voyage. Tanker owners must assess the various types of cargoes and plan to upgrade existing ships and/or purchase newbuilds to carry higher specification cargoes that mean more profit, and/or provide more versatility. The next thing to consider is what type of tank material or lining/ coating best serves needs. One possibility is to construct stainless steel tanks. The other is to specify carbon steel tanks with a conventional protective coating such as phenolic epoxy or zinc silicate, or with MarineLine/Chemline, a high-performance polymerbased lining/coating. To determine which approach delivers the highest ROI, the following must be taken into account: performance capability; tank construction; application and inspection, and ongoing operating and cleaning issues. A stainless steel tank has a passivated surface that resists corrosion and rusting so it can carry a range of chemicals. Stainless steel has a good performance history, but it comes with a high entry point for newbuild construction and costly ongoing maintenance. The performance of a stainless steel tank drops off dramatically when exposed to halogen salts, especially chlorides that penetrate the passivation and allow corrosive attack. Chlorides are one of the most common elements in nature, resulting in ideal conditions or corrosion or chemical attack that mean extensive repair and maintenance costs. To combat this problem, more owners are specifying duplex stainless steel tanks, which offer higher corrosion resistance - at a price. 19

3 20 ricindeki kimyasalları taşımak kaplamaya büyük hasar verebilmekte ve bu nedenle tankın tamamının püskürtme yöntemiyle yeniden kaplanmasını gerektirmektedir. Çinko kaplama asitlere, kostik maddelere ve ayrıca asit içeren yağlara ve ürelere dayanıklı değildir. Ayrıca, çinkonun geçirgen kimyasal yapısı kargo emilimine neden olmaktadır. Yağ gibi kalıcı kargolar tutulmakta ve bu durum müteakip kargoların soruna neden olarak, geri dönüş güzergâhında yeni kargo taşınmasını ve servis imkanlarını sınırlamaktadır. Konvansiyonel epoksi ve fenolik epoksi kimyasal tanker pazarının yaklaşık %59 unu oluşturmaktadır. Bunlar bazı organik asitler, alkoller, sofra yağları, diğer yağlar ve solventler de dahil olmak üzere bir dizi taşıma hizmeti için kullanılmaktadır. Ancak bu tür bir kaplama, çok paslanır sıvılar için uygun değildir. Çoğu imalatçı ilk üç ay içerisinde hiçbir agresif içerikli kargonun yüklenemeyeceğini belirtmektedir. Agresif içerikli bir kargonun taşınmasından sonra, taşınacak müteakip kargo, kaplama sorunlarını önlemek için agresif içeriği olmadığı onaylanmış bir kargo türü olmalıdır. Kargoların bu tür güçlüklerle/ sınırlamalarla taşınması karlı kargo taşıma silsilelerinde, çeşitlilikten ödün verilmesine neden olmakta ve bunlar potansiyel karları düşürmektedir. Tanker sahipleri için nihai seçenek, geliştirilmiş polimer kaplama kapsamındaki yüksek çapraz bağlı ileri teknoloji polimer kaplamaları almaktır. MarineLine/Chemline ürünleri bu özelliklere sahiptir ve yaklaşık on sene önce piyasaya sürüldüğünden beri tanker pazarının yaklaşık %12 sini ele geçirmiştir. Bunun sebebi büyük oranda yüksek kimyasal dayanıklılığı, çeşitliliği ve temizleme kolaylığıdır. MarineLine/Chemline molekül başına 28 işlevsel grubun kullanıldığı eşsiz bir polimerle formüle edilmiştir. Tümüyle kür edildiğinde, kaplama azami 784 çapraz bağlı, üç boyutlu ekran benzeri, geçirmez bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapıda dört çapraz bağ oluşturulması için molekül başına sadece iki işlevsel grup kullanan bir epoksinin minimal çapraz bağlaması söz konusudur. Daha az çapraz bağlı daha geçirgen bir yüzey kolay kimyasal saldırılara ve kargo emilimine imkan vermektedir (bkz. aşağıdaki grafik) Zinc coatings account for about 5 per cent of the market. Conventional zinc coating is durable, heat resistant and abrasion resistant, and provides good mechanical strength. The main drawback is a zinc coating s limited service capability: it only provides resistance for ph values between 6 and 9, so carrying chemicals outside this range can severely damage the coating, forcing an entire tank reblasting and recoating. Zinc coating is not resistant to adds, caustics, and acid-containing oils and urea. Some owners use zinc-lined carriers for dedicated methanol service. But when a ship carries methanol to its destination and returnswith no backhaul cargo, it is surely a profit drain. Also, the porous chemical structure of zinc coating allows some cargo absorption. Non-volatile oil-like cargoes are retained, which can cause problems with purity in subsequent cargoes, limiting backhauling and service. Conventional epoxy and phenolic epoxy coatings represent about 59 per cent of the tanker market. These are used for a range of services including some organic acids, alcohols, edible oils, fats, and solvents. These coatings, however, are unsuitable for very corrosive liquids. Many manufacturers specify that no aggressive cargoes be loaded in the first three months. After carrying an aggressive cargo, the next cargo to be carried should be an approved non-aggressive one, so as to prevent any coating problems. This juggling of cargoes takes its toll on profitable cargo sequencing and compromises versatility, all reducing potential profits. The final option for owners is to specify high cross link advanced polymer coating systems such MarineLine/Chemline products from Advanced Polymer Coatings. MarineLine/Chemline has captured about 12 per cent of the tanker market since its introduction a decade ago, largely because of its high chemical resistance, versatility and ease of cleaning. MarineLine/Chemline is formulated with a unique polymer using 28 functional groups per molecule. When fully cured, the coating forms a nearly impermeable 3D screen-like structure with up to 784 cross-links, compared with the minimal cross-linking of an epoxy that only uses two functional groups per molecule to form four cross-links. A more permeable surface with fewer cross-links allows easy chemical attack and cargo absorption (see graphic below). epoxy 2 functionality Forms 4 cross-links MarineLine functionality forms up to 784 cross-links, the highest cross-link density

4 Line/Chemline products main benefits are that it allows ships to carry a wide range of aggressive cargoes and CPPs, PFADs, biofuels, methanol, ethanol and others, and to easily switch cargoes. They are also generally recognised as safe (GRAS) for food-grade cargoes, and complies with FDA regulations and all applicable food additive regulations. Stainless steel tank construction typically costs about three times as much as the construction of a carbon steel tank coated with either phenolic epoxy or MarineLine/Chemline. Stainless steel tanks may last the life of the ship but ongoing passivation adds heavily to maintenance costs. 22 MarineLine/Chemline in temel faydaları gemilerde ve tankerlerde kolay kargo değişiminin sağlanması ve CPP, PHAD, biyolojik yakıtlar, metanol, etanol ve diğerleri gibi geniş kapsamlı agresif kargo türlerinin taşınmasına izin vermesidir. MarineLine/Chemline ayrıca gıda saflığında/gıdada kullanılabilir kargolar için güvenli olarak sınıflandırılmış (GRAS) olup, FDA düzenlemeleri ile tüm uygulanabilir gıda ek maddeleri düzenlemelerine riayet etmektedir. Paslanmaz çelik tanklarının inşaatı tipik olarak fenolik epoksi veya MarineLine karbon çelik tanklarının inşaatının üç misli masraf oluşturmaktadır. Paslanmaz çelik tankları geminin kullanım ömrü boyunca sürebilir ancak süregiden pasifleştirme işlemleri bakım masraflarını önemli oranda arttırmaktadır. Organik astarlama/kaplama zamanla eskiyecek ve bu eskime kargo değişim döngüsü için yapılan çabuk temizleme işlemlerinden ötürü hızlanacaktır. Astarlı/kaplamalı tankların belirli aralıklarla tamir edilmesi ve/veya yeniden kaplanması gerektiğinden, bu işlemler masrafları arttırmaktadır. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamalı tanklar uzun servis ömrüne sahip olup, paslanmaz çeliğe kıyasla çok daha düşük bakım masrafları olmaktadır. Yatırım getirileri, ilk inşaat masrafları paslanmaz çeliğin inşaat masraflarının üçte biri olduğundan çok daha kısa sürede sağlanmaktadır. Aynı zamanda MarineLine/Chemline in yüksek çeşitliliği, fenolik epoksi kaplama tanklara kıyasla daha fazla kargonun taşınmasına imkan tanımaktadır. Paslanmaz çelik söz konusu olduğunda, klorür saldırısıyla alakalı esaslı sorunlar tank temizliğini masraflı kılabilir. Tankların yıkanması tipik olarak, kargo artıklarının temizlenmesi için belirli bir ısıda gerçekleştirilmektedir. Bu işlemi mümkünse klorün temizlenmesi için saf su ile durulama takip etmektedir. Bazı kargolar için sadece temiz/taze su kullanılmaktadır. Kaliteli bir paslanmaz çelik tankının bakımı kargo tankının kullanım döngüsü boyunca çeşitli zamanlarda pasifleştirme işleminin yapılmasını gerektirmektedir. Pasifleştirme işlemi taşınan kargolara bağlıdır. Bir paslanmaz çelik tankerinin bakım bütçesinin tamamının yüzde 16 sının tankın tanker kullanım süresi boyunca bakımının yapılmasına ayrıldığı Organic lining/coatings will age with time, and aging may be accelerated with aggressive cleaning for quick turnaround and cargo cycling. Lined/coated tanks need to be repaired and/or recoated on occasion, resulting in downtime. Line/Chemline products coated tanks exhibit a long service life and have a much lower maintenance cost than stainless steel. ROI is achieved faster since the initial construction cost is only onethird that of stainless construction, while their higher versatility allows more cargoes to be carried than phenolic epoxy-coated tanks. With stainless steel, inherent problems with chloride attack can make tank cleaning costly. Typically, washing is first carried out with sea water at a certain temperature to remove cargo residues, where possible followed by washing with freshwater to remove chlorides. For some cargoes only fresh water is used. Maintaining a quality stainless steel tank requires passivation at various points throughout the cargo tank s lifecycle. Passivation is dependent on cargoes carried. It is estimated that 16 per cent of an entire stainless steel tanker s maintenance budget is devoted to maintaining its tanks over the lifetime of the ship. In zinc-coated tanks, traditional cleaning chemicals can destroy zinc when cleaning a dyed gasoline, gasoil, or vegetable oil cargo and switching to methanol or MEG. Only zinc-safe cleaning chemicals can be used. Zinc silicate tanks are inherently porous, and previously carried cargoes can migrate into pores and capillaries.

5 24 tahmin edilmektedir. Çinko kaplı tanklarda, geleneksel temizleme kimyasalları boyalı benzin, kırsal motorin veya bitkisel yağ içerikli kargo tankının temizlenmesinde, metanol veya MEG e geçişte çinkoyu yok edebilir. Sadece çinkoya zarar vermeyen temizleme kimyasalları kullanılabilir. Çinko silikat tankları kendilerinden geçirgen olup, evvelce taşınmış kargolar mevcut gözeneklerden nüfuz edebilirler. Fenolik epoksi kaplamanın çok yüksek emilim özellikleri olup, temizlik ve kargo yükleme için yüksek kısıtlamalar getirmektedir. Sofra yağlarının ve diğer hassas kimyasalların taşınması konusunda katı kargo kısıtlamaları bulunmaktadır. Ayrıca, agresif içerikli, suda çözünür kargoların taşınmasından sonra, kargo tanklarının kaplama durumu havalandırma ile eski haline döndürülmeden kargo tankı buhar, sintine suyu, yıkama suyu, çamur veya sulu kargolarla temas etmeyecektir. Paslanmaz çelik, çinko ve epoksiye ilişkin tüm bu ilave temizleme gereklilikleri ve taşıma sınırlamaları gelir kaybına neden olmaktadır. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamaların yüzeyi genelde kullanılan kimyasallarla kolaylıklı temizlenmekte, böylelikle uzun havalandırma sürelerini ve bir sonraki kargonun kirlenme riskini azaltmakta, geminin daha erken sürede hizmete dönmesini sağlamaktadır. Bağımsız laboratuvar testleri MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamaların paslanmaz çelik ve diğer kaplamalarla kıyaslandığında temizlik ve kimyasal dayanıklılık konusunda daha iyi olmasa da eşit kalitede olduğunu göstermektedir. MarineLine/Chemline tanklarında metanol taşınması, taşıma işleminin tamamlanmasından sonra 24 saat süreyle havalandırma gerektirmekte ve kargo tanklarının buharla temizlenmesine metanolün boşaltılmasından sonra izin verilmemektedir. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamaların daha düşük değerlerin daha kaygan addedildiği ( RA), yüzey sertliğini ölçen laboratuvar yüzey topografya testlerinde fenolik epoksiler (Ra 1.8. ila 2.1) ve paslanmaz çelikle (Ra 3.2. ila 4.5) kıyaslanan grupta başı çekmektedir. MarineLine/Chemline gibi yüksek çapraz bağlı polimer kaplamalar diğer kaplamaların nazaran daha ön planda olmasının nedeni, anılanın teslimat üzerine dayanıklılık listesindeki tüm kargoların yüklenmesi için hazır olmasıdır. Diğer kaplamalar söz konusu olduğunda, bazı agresif olmayan kargoların yüklenmesinden önce doğal kür uygulaması için bir süre beklenmesi gerekmekte olup, bazı agresif içerikli kargolarda bekleme süresi, üç aylık servis ve sıcak kür uygulamasını kapsamaktadır. Phenolic epoxy coatings have very high absorption properties, and have high restrictions for cleaning and cargo loading. There are strong cargo restrictions on the carriage of edible oils and other sensitive chemicals. Also, after carriage of aggressive watersoluble cargoes, no steam, ballast water, wash water, slops or aqueous cargoes may come into contact with the phenolic epoxy coating before its coating condition is restored by ventilation. All these extra cleaning requirements and carriage limitations of stainless steel, and zinc and epoxy coatings translate into lost revenue. Line/Chemline products surface is easily cleaned with common chemicals, diminating the need for long ventilation times, greatly reducing the risk of next-cargo contamination, and allowing the ship to get back into service faster. Independent laboratory tests show MarineLine/Chemline to be equal if not better in cleaning and chemical resistance when compared with stainless steel and other coatings. Carriage of methanol in high cross link advanced polymer coating systems such MarineLine/Chemline products tanks requires forced ventilation for 24 hours after completion, and steaming of cargo tanks is not allowed after discharge of methanol. In laboratory surface topography tests measuring surface roughness, with the lower number being more slippery, MarineLine/ Chemline (Ra 0.7 to 0.9) leads the pack compared with phenolic epoxies (Ra 1.8 to 2.1) and stainless steel (Ra 3.2 to 4.5). One reason why MarineLine/Chemline stands out from other coatings is that it is ready for loading of all cargoes in the resistance list upon delivery. Other coatings must wait a while for natural cure before certain non-aggressive cargoes can be loaded, and with certain aggressive cargoes the waiting period may be up to three months of service and hot curing.

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir)

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) ARALIK 2010 NEW IMO REGULATIONS AND AMENDMENTS (CARGO AND

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

Türk Loydu Summary Report - MSC 91

Türk Loydu Summary Report - MSC 91 Türk Loydu Summary Report - MSC 91 15 ŞUBAT 2013 TLR /MSC 91 Türk Loydu Summary Report lara www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. IMO nun 91. Deniz Emniyeti Komitesi (Maritime Safety Committee

Detaylı

NEWS HABER. 2 May Mayıs 2014 MILLER MAGAZINE

NEWS HABER. 2 May Mayıs 2014 MILLER MAGAZINE NEWS HABER 2 May Mayıs 2014 MILLER MAGAZINE EdItOr EDİTÖR Importance of mill design Değirmen tasarımının önemi Dear readers, Since the beginning of mankind, bread has always held in high esteem

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

TAŞIT TEKNOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA

TAŞIT TEKNOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TAŞIT TEKNOLOJİSİ GÖVDE (KAROSER/İ/ - KAPORTA) BİRLESTİRME/BAGLANTI TAMAMLAMA BOYAMA Audi Q7 Servis Eğitimi İşlem Görmemiş Karoseri

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com

SAYI 7/2012. www.havakargoturkiye.com SAYI 7/2012 www.havakargoturkiye.com General Coordinatör Künye Rasih ULUTÜRK TÜRK HAVA YOLLARI HER YERDE UBM Aviation tarafından yayınlanan Official Airline Guide'ın raporuna göre, tüm dünyada faaliyet

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1)

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1) T Ü R K Ç E ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-T385 P/N : MFL67525101(1.1) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Wi-Fi (WLAN) Wi-Fi (WLAN) Bu cihaz

Detaylı

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting

Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting ENDÜSTRİYEL ve DIŞ MEKAN AYDINLATMA KATALOĞU INDUSTRIAL and OUTDOOR LIGHTING CATALOG Verimli Aydınlatma Uzmanı Expertise in Efficient Lighting /LightmasterTR /Light_MasterTR info@lightmaster.com.tr www.lightmaster.com.tr

Detaylı

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

Mini Besleyici MİNİ BESLEYİCİ YÜKSEK EKSOTERMİK / HIGH EXOTHERMIC

Mini Besleyici MİNİ BESLEYİCİ YÜKSEK EKSOTERMİK / HIGH EXOTHERMIC Mini Besleyici MİNİ BESLEYİCİ M I N I R I S E R YÜKSEK EKSOTERMİK / HIGH EXOTHERMIC MİNİ BESLEYİCİ M I N I R I S E R YÜKSEK EKSOTERMİK / HIGH EXOTHERMIC Nokta besleme yapmak için geliştirilen bu ürün,

Detaylı

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL Döküman Kodu: OZB. M.FP Revizyon Tarihi: 21.04.2014 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.FP.05-21/04/2014 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ

ANDREA DUVIA JOSEPH BONAFIN TURBODEN BİLDİRİ. Bu bir MMO yayınıdır MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ TESKON 2015 / JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BAVYERA'DAKİ TURBODEN

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı