LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY"

Transkript

1 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Özet- Küresel ticarette rekabetçilik, ulaşım ve dağıtım ağı yanında lojistik sektörünün niteliği ile yakından ilgilidir. Dış ticarette ulusal pozisyonun gelişimi, malların üretim yerinden tüketim merkezlerine düşük maliyette, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırabilme becerisini gerektirmektedir. Küresel ekonomideki temel değişim göstergelerinden biri de lojistik hizmetlerin giderek artması ve çeşitlenmesidir. Lojistik sektöründe yetersizlik, mal ve hizmet piyasalarında maliyetleri artırmaktadır. Artan öneminin farkında olan birçok ülke, sektörün etkinliğini artırma çabasındadır. Lojistik, Türkiye de de en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Ancak, yük taşımacılığında karayolu seçeneğine ağırlık veren politikalar nedeniyle ulaşım türlerinin dengeli bir şekilde geliştirilmesi mümkün olmamıştır.bu çalışmanın amacı, lojistik sektöründe havayolu yük taşımacılığının önemini ele almak; Türkiye de mevcut durumu ve potansiyeli, verilerle değerlendirmektir. Ayrıca, havayolu sektörünün Türkiye deki konumu, lojistik alanında öne çıkan ülkelerle karşılaştırılacaktır. Anahtar Kelimeler- Lojistik Sektör, Hava Taşımacılığı AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY Abstract- Competitiveness in global trade, together transport and distribution network related to quality of logistics sector. The development of national position in foreign trade requires the ability to transfer the goods from the place of production to the center of consumption at a low cost, quickly and safely. Decrease and diversity of logistics service is one of the key advance indicator in global economy. Inabilities in logistics sector enhance costs in good and service markets. Many countries that aware of the growing importance of the sector is struggling to increase the effectiveness of it. Logistic sector is one of the sectors that grows much in Turkey. However, because of Turkey s transportation politics depend on roads, transportation modes don t improve. The purpose of this study is to deal with the importance and position of air freight transport and to evaluate potential of sector with datas in Turkey. In addition to, this position will be compared with other countries. Keywords- Logistics sector, Air freight transportation. Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü, Umuttepe Kocaeli / Kocaeli Universtiy, Department of Economics, Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü, Umuttepe Kocaeli tr / Kocaeli Universtiy, Department of Economics, 80

2 I. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ Lojistik, uygun maliyet ve kar maksimizasyonu gözetilerek, malzeme, parça ve nihai ürünlerin hareketi ve depolanması gibi işlemlerin tedarik zinciri içinde stratejik olarak yönetilmesi sürecidir (Christopher, 2005: 4). Ürünlerin satıcılardan alıcılara ulaştırılırken taşınması, depolanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve dağıtılması gibi birçok işlem lojistik hizmet kapsamında yer almaktadır. İşletmelerin toplam maliyetleri içerisinde lojistik faaliyetler sonucu oluşan maliyetlerin oldukça yüksek oranlara ulaştığı görülmektedir. Üretim maliyetlerinin ve tüketiciye teslim fiyatlarının azaltılmalarına yönelik çalışmalar fiziki mal akışının önemli olduğunu ortaya çıkarmış ve lojistiğin önem kazanmasına neden olmuştur (Kaynak, 2003: 16). Lojistik faaliyetler sadece eşya ve belgelerin hareketliliği ile sınırlı kalmamış; zamanla uluslararası ticaretin bir alt fonksiyonu haline gelmiştir (Onay ve Kara, 2009: 595). Lojistik sektörünün etkinliği, ürünün üreticiden çıkış fiyatı ile tüketiciye yansıyan fiyatı arasındaki farkı düşürerek tüketici refahının artmasını sağlamaktadır (OKA, 2010: 83). Ayrıca sektörün gelişmişliği ölçüsünde diğer sektörler de rekabet avantajı yakalamaktadır. İlaveten bu sektör, çok çeşitli alanlarda istihdam olanağı sunmaktadır. II. HAVAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Kıtalar arası yük taşımacılığında havayolu ve denizyolu olmak üzere iki ulaştırma türü öne çıkmaktadır. Denizyolu taşımacılığında en önemli avantaj düşük maliyet, havayolu taşımacılığında ise hız ve emniyettir (Boeing, 2012: 8). Bununla beraber, havalimanlarında verilen yük indirme-bindirme ve elleçleme hizmetlerinin yavaşlığı havayolu taşımacılığının hız avantajını olumsuz etkilemektedir (Ghiani, 2004: 38). Uzun mesafeler için, hem yük hem de yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığının avantajları fazladır. Ancak havayolu taşımacılığında birim taşıma maliyetleri diğer taşıma türlerine göre daha yüksektir. Bu yüzden, uzun mesafelerde daha çok, küçük hacimli ve kıymetli kargolar havayolu ile taşınmaktadır. Havayolu ile hem yük hem de yolcu akışında kara ulaşım araçlarına transfer işlemi gerekmektedir. Taşınan malların kara ulaşım araçları ile hinterlanda aktarılmasında havalimanının altyapı, üstyapı ve teknik yeterlilik düzeyi önem arz etmektedir. Havalimanının depolama ve aktarma fonksiyonu, teknolojik yeterlilik düzeyi, gerekli ekipmanla donatılması ve geniş alana sahip olması gibi özelliklere bağlıdır. Buna karşın havayolu, havalimanları dışında taşıma yolu yatırımı gerektirmeyen bir ulaştırma sistemidir. Havayolu ulaştırması sektörü, yolcu ve yük taşımaya yönelik faaliyet ve birimlerden meydana gelmektedir. Bu bağlamda, havaalanı yapımı, havaalanı işletmeciliği, havayolu işletmeciliği, hava seyrüsefer ve hava trafik kontrol hizmetleri, yer ve ikram hizmetleri, eğitim, bakım, ilgili alt ve üst yapılar ve diğer havacılık faaliyetleri ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kurallara göre koordinasyonu ve denetimini kapsamaktadır (Özenen, 2003: 1). Havayolu yük taşımacılığı, denizyolu yük taşımacılığında olduğu gibi, özellikle küçük ülkeler bağlamında, daha çok uluslararası ticarette önemli rol oynamaktadır. Tüm dünyada ülkeler arası artan etkileşimin bir sonucu olarak hava taşımacılığı gelişmekte ve sektöre olan talep hızla artmaktadır. Ticarette ortaya çıkan büyüme, teknolojinin gelişmesi ile geniş gövdeli uçakların üretimi, yeni hizmet sunum süreçleri gibi etkenler, sektörün ilerleyen yıllarda öneminin daha da artacağını göstermektedir. 81

3 Hava ulaşımı, 1950 lerin sonlarında uzun yol jet uçaklarının ortaya çıkması ve 1967 de geniş gövdeli jetlerin taşımacılığa girmesiyle önem kazanmıştır (Candemir, 2002: 10). Ancak havayolu yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığının çok gerisinde kalmıştır. Pahalı olması, uçak ve havaalanlarının yük taşıma, indirme, bindirme ve depolama gibi hizmetleri teknik olarak karşılayamaması, sektörün havayolu işletmecileri açısından karlı görülmemesi gibi nedenlerden ötürü, havayolu yük taşımacılığı diğer ulaştırma türlerine nispeten gelişme gösterememiştir Havayolu Taşımacılığında Havalimanları Havalimanı inşa maliyetinin çok yüksek olması, bu yatırımların kamu kaynaklarıyla yapılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden dünyadaki havalimanlarının çoğu kamuya aittir. Havaalanlarının işletilmesi ve yönetilmelerinde özel sektör payının giderek artması ile beraber küresel ve sektörel eğilimler havaalanı işletmeciliğini ticari odaklı olmaya itmektedir. Havacılık gelirlerindeki düşüş, kamu kontrolündeki azalma, Avrupa içinde gümrüksüz mağazaların kaldırılması, değişen müşteri beklentileri, politik ve terörist riskler ile sağlıkla ilgili tehditler nedeniyle talepte meydana gelen aşırı dalgalanmalar, havaalanı yönetimlerini yeni gelir kaynakları aramaya ve maliyetlerini kısmaya yöneltmektedir (DPT, 2005: 7). Yük trafiğinde uçaklara aktarma süreci kritik bir öneme sahiptir. Bu yüzden havalimanlarının yük taşımacılığı açısından, firmaların rekabet avantajlarını destekleyecek teknoloji ve altyapı olanaklarına sahip olması gerekmektedir Bölgesel Havayolu Taşımacılığı Metropoliten alanlarla küçük yerleşim yerleri arasında yolcu, kargo ve postanın tarifeli ve tarifesiz olarak nispeten küçük uçaklarla taşınması bölgesel havayolu taşımacılığı olarak ifade edilmektedir. Bölgeler arasında ulaşımı kolaylaştırarak, turizm ve ticareti geliştirmeyi amaçlayan bu model, coğrafi nedenlerle ulaşılması zor olan bölgelerin büyük yerleşim yerlerine ulaşımını sağlamakta; küçük yerleşim yerlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında rol oynamaktadır (DPT, 2005: 13). III. TÜRKİYE DE HAVAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Lojistik geniş bir faaliyet alanına sahip olmasına rağmen, Türkiye de daha çok taşımacılık üzerine odaklanmış bir sektördür. Bu yüzden lojistik kapsamına giren pek çok hizmet yaygınlık kazanmamıştır ve sektörde nakliye hizmetleri ve karayolu taşımacılığı daha yoğundur yılına kadar küresel lojistik pazarının trilyon dolarlık hacme ulaşacağı hesaplanmakta; Türkiye nin payının ise milyar dolar arasında olması beklenmektedir. Sektör, 1500 şirket, 46 bin araç, 5 milyar Euro luk yatırım ve 400 bin kişilik istihdam içermektedir te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan Türkiye, lojistik sektöründe de 50 milyar dolarlık ciro ve 1.5 milyon kişilik istihdamı hedeflemektedir (Fortune, 2012: 4). Türkiye de tekstil, elektronik, makine ve ekipmanları, bilgisayar, otomotiv, ilaç sanayi ve çiçekçilik sektörlerinin gelişmesi, hava kargo taşımacılığına olan talebi artırmıştır. Bununla birlikte, Türkiye nin, geniş bir coğrafyaya ve doğu bölgelerinin engebeli arazi yapısına sahip olması, Avrupa ve Asya arasındaki jeostratejik konum, hava taşımacılığına olan ihtiyacı artırmaktadır (DPT, 2005: 26). Geçmişte yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde yük taşınması ile başlayan havayolu yük taşımacılığı, artan yük kapasitesi ile kargo amaçlı uçakların devreye girmesini sağlamıştır. Artan kargo talebi sonunda havayolu kargo taşımacılığına yönelik yatırımlar artmıştır (OKA, 2010: 106). 82

4 Türkiye nin kıtalararası coğrafi konumu ile sürdürdüğü dışa açılma ve dış ticaret politikaları, ülke açısından uluslararası hava taşımacılığının önemini artırmaktadır. Ancak tüm çabalara rağmen, havayolu taşımacılığı sektörü istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır (Korul ve Küçükönal, 2003: 24). Türkiye, havayolu yolcu ve kargo hizmetlerinde payını giderek artırsa da, bu pay, karayolu ve demiryoluna göre oldukça düşük seviyelerdedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında havayolu taşımacılığının daha yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. Türkiye deki havayolu işletmelerinin filosunda dar ve geniş gövdeli jetler yer almakta; bölgesel uçak bulunmamaktadır (Sarılgan, 2011: 76). Uçak alım satım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sektörde faaliyet gösteren işletmeler uçak kiralama yolunu tercih edebilmektedir (Gerede, 2011: 529). Türkiye nin iki büyük şehri Ankara ve İstanbul la Anadolu daki şehirlerin havayolu bağlantısı büyük ölçüde sağlansa da, bölgesel havayolu taşımacılığı olmadığı için küçük ve orta büyüklükteki şehirler arası ve küçük şehirler ile büyük şehirler arasında havayolu ulaşımı yapılmamaktadır (Sarılgan, 2011: 77). Havayolu yük taşımacılığının düzeyini anlama açısından öncelikle, ihracat değerleri ile ihracatın ulaştırma türleri açısından dağılımı, uçak ve havaalanı sayısı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Tablo-1 de arasında dünyada gerçekleşen toplam ihracat, toplam hizmet ihracatı ve toplam ulaştırma hizmetleri ihracatı görülmektedir yılı hariç tutulursa, dünyada toplam mal ve hizmet ihracı her yıl artış göstermiştir. Ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler içindeki payı, söz konusu yıllar içinde yüzde 19 ile 22 arasında değişmektedir. Bu oranlar, dünya genelinde ulaştırma sektörünün hizmetler sektörü içinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Tablo-1: Dünya İhracatı, Hizmet İhracatı ve Ulaştırma Hizmetleri İhracatı (milyon $) Yıllar Toplam Değişim Toplam Hizmet Değişim Ulaştırma Hizmetleri Değişim İhracat (%) İhracatı (%) İhracatı (%) ,012, , , ,140,000 15, ,700 12,5 890,700 16, ,542,000-22, ,700-11,1 684,600-23, ,274,000 21, ,900 10,1 790,800 15, ,255,000 19, ,800 10,7 860,100 8,8 Kaynak: WTO (2012) Tablo-2 de arasında Türkiye de gerçekleşen toplam ihracat, toplam hizmet ihracatı ve toplam ulaştırma hizmetleri ihracatı görülmektedir. Yine 2009 yılı hariç tutulursa, Türkiye de toplam mal ve hizmet ihracı her yıl artış göstermiştir. Türkiye de ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler içindeki payı, ele alınan dönemde yüzde 22 ile 27 arasında değişmektedir. Bu oranlar, dünyadaki oranlara nispeten Türkiye de ulaştırma sektörünün hizmet sektörü içindeki payının daha fazla olduğunu göstermektedir. Tablo-2 de Türkiye ihracatının dünya toplamı içindeki yerini yansıtan oranlar da verilmiştir. Türkiye ihracatının dünya toplam ihracatındaki payı binde 7-8 arasında değişirken, 2008 den sonra bu oranlar azalmaya başlamıştır. Toplam hizmet ihracatının payı ise ortalama binde 9 civarındadır. Ulaştırma hizmetleri ihracatının payı ise daha yüksek bir seviyededir ve 2011 de binde 12,1 e ulaşmıştır. Küresel krizin etkisiyle 2009 da Türkiye de toplam ihracat yüzde 22,6 azalırken ulaştırma hizmetleri ihracatı aynı yıl yüzde 0,4 oranında artmıştır. 83

5 Tablo-2: Türkiye İhracatı, Hizmet İhracatı ve Ulaştırma Hizmetleri İhracatı (milyon $, dünyadaki pay) Yıllar Toplam Ulaştırma Toplam Değişim Pay Değişim Pay Değişim Pay Hizmet Hizmetleri İhracat (%) (binde) (%) (binde) (%) (binde) İhracatı İhracatı ,272-7,7 28,624-8,4 6,541-8, ,027 23,1 8,2 34,783 21,5 9,0 7,793 19,1 8, ,143-22,6 8,1 33,195-4,6 9,7 7,825 0,4 11, ,883 11,5 7,5 33,957 2,3 9,0 9,022 15,3 11, ,918 18,5 7,4 37,846 11,5 9,1 10,387 15,1 12,1 Kaynak: WTO (2012) Türkiye de dış ticaret işlemlerinde denizyolu ve karayolu taşımacılığı tercih edilmekte; ihracatın yaklaşık yüzde 50 si denizyolu, yüzde 40 ı ise karayolu ile yapılmaktadır. Havayolu taşımacılığı ise geri planda kalmıştır. Tablo-3: Türkiye İhracatında Ulaştırma Türlerinin Payları (%) Yıllar Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu ,5 0,9 42,9 6, ,2 1,0 43,0 5, ,9 1,1 41,1 5, ,6 1,0 41,5 6, ,3 1,0 38,6 7, ,2 0,9 41,5 9, ,7 0,9 40,3 6, ,5 0,9 37,3 6,4 Kaynak: TÜİK (2012d) Tablo-4 te görüldüğü üzere, Türkiye de havayolu yük trafiğinin yaklaşık yüzde 70 i dış hatlarda gerçekleşmektedir. Bu durum, havayolu taşımacılığının daha çok uluslararası düzeyde yapıldığını göstermektedir. Tablo-4: Türkiye de İç ve Dış Hat Havayolu Yük Trafiği (Bagaj+Kargo+ Posta; ton) Yıllar İç Hat Dış Hat Toplam , , , , , , , ,461 1,123, , ,697 1,249, , ,934 1,346, ,192 1,131,833 1,546, ,213 1,130,464 1,529, ,833 1,241,512 1,726, ,710 1,466,366 2,021, ,835 1,631,639 2,249,474 Kaynak: TÜİK (2012a) 84

6 Tablo-4 teki veriler daha ayrıntılı incelendiğinde, havayolu yük trafiği, 2008 hariç her yıl önemli oranlarda artış göstermiştir. Tablo-5 te iç hat ve dış hat ayrımı yapılarak Türkiye de gerçekleşen havayolu yük trafiği değişim oranları sunulmaktadır. Tablo-5: Türkiye de Havayolu Yük Trafiği Değişim Oranları (%) Yıllar İç Hat Dış Hat Toplam ,3 6,2 5, ,0 15,9 20, ,3 8,5 11, ,1 4,3 7, ,0 16,2 14, ,6-0,1-1, ,4 9,8 12, ,4 18,1 17, ,4 11,3 11,3 Kaynak: TÜİK (2012a) dan türetilmiştir. Türkiye de havaalanı sayısı 2007 den 2011 e kadar her yıl bir adet artmıştır. Uçak sayısı ise 2011 de 349 a ulaşmıştır. 10. Ulaştırma Şurası nda 2023 yılı hedefleri kapsamında alınan kararlarda, mevcut havaalanları arasında hava kargo taşımacılığına uygun olanların serbest bölge olarak ilan edilmesi yer almaktadır. Ayrıca hava filosunun 2023 yılında 100 geniş gövde, 450 dar gövde, 200 bölgesel uçak olacak şekilde 750 uçaklık bir yapıya ulaştırılması planlanmaktadır (Fortune, 2012: 7). Tablo-6: Türkiye de Havaalanı ve Uçak Sayıları Yıllar Havaalanı Sayısı Uçak Sayısı Kaynak: TÜİK (2012c) Tablo-7 de mevcut uçaklardan kargo uçağı tipinde olanların sayısı yer almaktadır itibarıyla Türkiye de toplam 26 hava kargo uçağı bulunmaktadır. Tablo-7: Türkiye de Kargo Uçağı Sayısı A-300 A-310 A-330 B-737 B Kaynak: TÜİK (2012b) 2010 da havayolu ile taşınan yük dünyada 189 milyar ton-km iken Türkiye de 1,1 milyar ton-km olarak gerçekleşmiştir. Türkiye bu verilere göre, dünya genelinde yaklaşık binde 5,8 oranında bir paya sahiptir. Tablo-7 de, arası dünyada ve Türkiye de gerçekleşen yük trafiğinin miktarı ve Türkiye nin payı görülmektedir. Türkiye nin özellikle 2009 ve 2010 yıllarında önemli bir yükseliş yakaladığı anlaşılmaktadır. 85

7 Tablo-8: Dünyada ve Türkiye de Havayolu ile Taşınan Yük Miktarı (milyon ton-km) Yıllar Dünya Türkiye (milyon ton-km) (milyon ton-km) Türkiye'nin payı (binde) ,183,3 209,6 2, ,098,2 214,7 2, ,164,6 207,3 2, ,876,1 255,4 2, ,788,3 246,6 2, ,629,6 312,9 2, ,257,2 385,0 3, ,860,8 350,0 3, ,506,7 380,8 3, ,203,2 376,7 3, ,032,9 370,2 2, ,842,9 382,9 2, ,203,1 463,9 3, ,667,9 466,1 3, ,198,4 480,7 3, ,136,0 856,0 4, ,325,4 1,100,7 5,8 Kaynak: World Bank (2012) Dünya genelinde havayolu kargo trafiği 2010 da yüzde 18,5 oranında artmış; 2011 de ise yaklaşık yüzde 1 oranında azalmıştır daki aşırı genişleme, küresel krizin yük trafiğini 2008 de yüzde 3,2, 2009 da ise yüzde 9,6 oranında düşürmesi ve bu hızlı düşüşün ardından değerlerin normale dönmesinden kaynaklanmaktadır. Havayolu kargo trafiği 2001 den itibaren yıllık ortalama yüzde 3,2 oranında artış göstermiştir. Verilere 2004 ten itibaren bakıldığında, yük trafiğindeki artış yüzde 2 düzeyinde kalmıştır aralığında ortalama her yıl yüzde 6,7 oranında artış göz önüne alınırsa, 2004 ten sonraki büyüme oranındaki düşük seviye, küresel krizin etkilerine ve yakıt fiyatlarındaki yükselişe bağlanabilir (Boeing, 2012: 1). Tablo-10 da dünyada ve çeşitli bölgeler arasında havayolu yük trafiğinin dönemi ve arası değişim oranları ile arasındaki tahmini değişim oranları görülmektedir. Dünya genelinde havayolu kargo trafiği 2011 de yaklaşık yüzde 1 oranında azalmıştır. En yüksek düşüş ise Asya ve Avrupa arasında yaşanmış; iki kıta arasındaki havayolu yük trafiği bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında azalmıştır. Asya ve Kuzey Amerika arasında gerçekleşen yük trafiğindeki azalma yüzde 5 oranındadır. Öte yandan Avrupa nın Kuzey Amerika ve Latin Amerika ile olan yük trafiği, sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,4 oranında artış göstermiştir. 86

8 Tablo-9: Dünya ve ABD Havayolu Yük Trafiği (milyon ton-km) Yıllar ABD Değişim (%) Diğer Değişim (%) Dünya Değişim (%) Ülkeler ,218-98, , ,753 6,0 106,488 8,4 151,241 7, ,326 3,5 111,963 5,1 158,289 4, ,914 5,6 127,332 13,7 176,246 11, ,44 1,1 129,593 1,8 179,033 1, ,625 2,4 137,251 5,9 187,876 4, ,818 0,4 146,066 6,4 196,884 4, ,967-3,6 141,629-3,0 190,596-3, ,418-13,4 129,941-8,3 172,359-9, ,224 13,7 155,986 20,0 204,21 18, ,097 1,8 153,281-1,7 202,378-0,9 Kaynak: Boeing (2012) arasındaki daha geniş bir zaman aralığı incelendiğinde, dünya genelinde havayolu yük trafiğinin ortalama yüzde 3,7 oranında arttığı gözlenmektedir. En büyük artış yüzde 10,1 oranı ile Çin in iç bölgelerinde gerçekleşen yük trafiğinde görülmektedir. Avrupa nın Orta Doğu, Asya ve Güney Asya ile olan havayolu yük trafiği de sırasıyla yüzde 9,5, 6,2 ve 6,1 oranında artış göstermiştir. Tablo-10: Kıtalar ve Bölgeler Arası Havayolu Kargo Taşımacılığı Büyüme Oranları Yıllık Değişim (% 2011) Değişim (% ) Projeksiyon (%, ) Dünya -0,9 3,7 5,2 Kuzey Amerika (İç bölgeler) -1,1-1,5 2,3 Latin Amerika-Kuzey Amerika 1,1 1,8 5,6 Latin Amerika-Avrupa 3,8 3,2 5,3 Avrupa-Kuzey Amerika 3,4 1,5 3,5 Avrupa (İç bölgeler) 0,1 1,6 2,4 Orta Doğu-Avrupa 2,3 9,5 5,7 Afrika-Avrupa -0,6 3,2 4,8 Asya-Kuzey Amerika -5,0 4,3 5,8 Avrupa-Asya -7,0 6,2 5,7 Asya (İç bölgeler) -1,9 4,5 6,9 Güney Asya-Avrupa 2,0 6,1 5,8 Çin (İç bölgeler) 2,8 10,9 8,0 Kaynak: Boeing, (2012) dönemi için yapılan tahminlere göre, havayolu yük trafiğinin en yüksek düzeyde artış göstereceği yerler sırasıyla, Çin in ve Asya nın iç bölgeleri, Asya-Kuzey Amerika, Güney Asya-Avrupa, Avrupa-Asya, Orta Doğu-Avrupa arasında şeklindedir. Dikkat edilirse, yük trafiğinin Asya ile Avrupa arasında yoğunlaşacağı anlaşılmaktadır. Türkiye nin bu iki kıtayı birbirine bağlaması ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı önemli bir avantaj olarak görülebilir. Yerli 87

9 lojistik firmaları, iki kıta arasında yük trafiğini kontrol etme ve ülkeyi lojistik merkez haline getirme gibi işlevler yüklenebilirler. Grafik-1: Dünya Genelinde Havayolu Yük Trafiği (milyar ton-km) Kaynak: Boeing (2012) Grafik-1, dünyada havayolu yük taşımacılığının genel olarak yükselme trendine sahip olduğunu göstermektedir. Dikkat edilirse, döneminde artış oranı yüzde 6,9, döneminde artış oranı yüzde 6,1, döneminde artış oranı yüzde 3,7 dir. Tablo 9 da verilen tahmini değerlere göre, gelecek 20 yılda havayolu yük trafiğinin yüzde 5,2 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Dünyada artan ticaret ve iktisadi etkileşim, havayolu ulaşımına olan talebin de artacağının işaretlerini vermektedir. Havayolu ulaşımı giderek daha fazla tercih edilen bir ulaştırma türü haline gelmektedir. Sonuç Küresel ekonomide lojistik faaliyetlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Etkin lojistik hizmeti, ürünlere katma değer sağlamakta ve işletmelerin pazardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Firmalar küresel ticaretten daha fazla pay almak, değişen piyasa dinamiklerine cevap verebilmek ve rekabet gücünü artırmak üzere, lojistik hizmeti veren firmalardan yoğun şekilde faydalanmaktadır. Taşıma maliyetlerinin önemi, ulaştırma sistemleri tercihini öne çıkaran bir etken haline gelmiştir. Öte yandan, piyasaların serbestleşmesi ve pazarın büyümesi nedeniyle geniş coğrafi bölgelerde faaliyet gösterilmesi hız ve erişimin önemini artırmıştır. Havayolu taşımacılığı uluslararası taşımacılıkta önemini giderek artıran alt ulaşım sistemlerinden biridir. Türkiye de yük taşımacılığında hava yolunun payının arttırılmasına yönelik yeterli girişim olmamış; yolcu ve yük taşımacılığı ağırlıklı olarak karayollarında yoğunlaşmıştır. Buna rağmen dünyadaki havayolu yük trafiğinde Türkiye nin payı giderek artmaktadır.türkiye de havayolu yük taşımacılığının ülke çapında yaygınlaştırılması, büyük gövdeli uçakların güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanlarının genişletilmesi ve yük trafiği açısından yeterli altyapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için ulusal havacılık sektörünün çıkarlarını gözeten çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 88

10 KAYNAKLAR Boeing (2012), World Air Cargo Forecast , mercial/cargo/wacf.pdf [Erişim Tarihi: 23 Kasım 2012]. Candemir, Y. (2002), Uluslararası. Ulaştırma ve Türkiye'nin Önündeki Sorunlar ve Olanaklar, ODTÜ VI. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Eylül, Ankara. Christopher, M. (2005), Logistics and Supply Chain Management Creating Value-Adding Networks, Prentice Hall Financial Times, Great Britain. DPT (2005), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 9. Kalkınma Planı Havayolu Ulaşımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayını. Fortune (2012), Lojistik, Fortune Türkiye Eki. Gerede, E. (2011), Türkiye deki Havayolu Taşımacılığına İlişkin Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu İşletmelerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2): Ghiani, G., Laporte, G. and Musmanno, R. (2004), Introduction to Logistics Systems Planning and Control, John Wiley & Sons Ltd., England. Kaynak, M. (2003), Ulaştırma ve Lojistikte Bölgesel Rekabet ve Türkiye, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara. Korul, V. ve H. Küçükönal (2003), Türk Sivil Havacılık Sisteminin Yapısal Analizi, Ege Akademik Bakış, 3 (1): OKA (2010), TR83 Bölgesi Lojistik Master Planı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yayını, Samsun. Onay, M. ve H. S. Kara (2009), Lojistik Dış Kaynaklama Uygulamalarının Örgüt Performansı Üzerine Etkileri, Ege Akademik Bakış, 9 (2): Özenen, C. G. (2003), Havaalanı Yatırımlarında Özelleştirme Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler, DPT Uzmanlık Tezi Yayın No : Sarılgan, A. E. (2011), Türkiye de Bölgesel Havayolu Taşımacılığının Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 11, sayı:1: TÜİK (2012a), Havayolu İstatistikleri, b_id= 376 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. TÜİK (2012b), Tiplerine Göre Uçak Sayısı, ab_ id=378 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. TÜİK (2012c), Ulaştırma İstatistikleri Özeti 2012, TÜİK Matbaası, Ankara. TÜİK (2012d), Yollara Göre İhracat, ab_id=642 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. World Bank (2012), Air Transport Freight, IS.AIR.GOOD.MT.K1 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. WTO (2012), Language=E [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. 89

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi: 37-50 Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Özet ABD konut piyasalarında başlayan ekonomik

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları ULAŞIM Günümüzde ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerin artması ve insanların daha uzak mesafelere daha çabuk, zamanında ve konforlu biçimde erişme isteği ulaşım sektörünün önemini arttırmıştır. AB 27

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Endüstriyel koruyucu boyalar talep hacminin %5 ini ve küresel boya satışlarının %7 sini oluşturmaktadır. Koruyucu boyaların hacimsel

Detaylı

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret OTOMOTİV, LOJİSTİK, ULAŞIM 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALT TEMALAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret Türk Markalı Otomobil Projesi Otomotiv Sektöründe Lojistik

Detaylı

Nereden nereye? Hava Taşımacılığında Durum

Nereden nereye? Hava Taşımacılığında Durum Nereden nereye? Hava Taşımacılığında Durum Can EREL Uçak Mühendisi can.erel@canerel.com.tr St. Petersburg Airboat Line şirketinin, Benoist Type XIV uçan botu ile, ödeme karşılığı uçan İLK yolcuyu taşıdığı

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ?

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ? DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2013 N201345 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil BİLGİÇ ALPASLAN 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri İrem KIZILCA 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri TAKİPÇİ ÜLKELER,

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

Havayolu Sektörü - 2015 e Bakış

Havayolu Sektörü - 2015 e Bakış 17 Şubat 2015 Havayolu Sektörü - 2015 e Bakış Havayolu Sektörü Küresel Görünüm Havayolu sektörünün küresel toplam cirosu 2014 senesinde 751 milyar dolar olarak kaydedilirken, sektör toplamda 58 milyon

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU Ağustos 2010 TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 2010 YILI İLK YARISINDA 3,2 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yılının ilk yarısında, Türkiye ye

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Türk Hava Yolları 1Ç2017 Sonuçları

Türk Hava Yolları 1Ç2017 Sonuçları 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 10 16 11 16 12 16 01 17 02 17 03 17 04 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Mayıs 2017 Türk Hava Yolları 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO TI/THYAO.IS)

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO TI/THYAO.IS) Ata Yatırım Araştırma 17 Ağustos 20 Havacılık TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO TI/THYAO.IS) AL Düşük baz etkisi verilere yansıdı, ancak sonuçları hala olumlu buluyoruz Haziran ayında Ramazan etkisi ile ertelenen

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren

Detaylı

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi

Ulaştırma ve Lojistik Üniversitesi 1.Adı Soyadı: GÖZDE YANGINLAR 2. Doğum Tarihi: 19.08.1985.Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora 5. Çalıştığı Kurum: Beykent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek lisans Ulaştırma ve Lojistik

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013

I. Ulusal Liman Kongresi. 1-2 Kasım 2013 I. Ulusal Liman Kongresi Küresel Rekabette Tedarik Zinciri Etkinliği 1-2 Kasım 2013 http://web.deu.edu.tr/ulk2013/ Onursal Başkan Prof.Dr. Mehmet FÜZUN Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bilim Kurulu Başkanı

Detaylı

Türk Hava Yolları bugün 69 ülkede 138 şehirde 141 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir.

Türk Hava Yolları bugün 69 ülkede 138 şehirde 141 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI, 1 Aralık 2007 Ocak-Eylül 2007 dönemi mali sonuçlarına ilişkin verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son yıllarda Türk Hava Yolları olarak elde ettiğimiz başarılı sonuçlar hepimiz

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Ana Hatlar Dünyada ve Türkiye de Sivil Havacılık Sektörü Sivil Havacılıkta Çalışma Alanları, Fırsatlar ve Başarı Örnekleri Sivil Havacılık Sektöründe

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 17.12.2014 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Çin e ihracat yapan 86 firma bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle

Detaylı

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82 AB PAZARINDA TÜRKİYE VE RAKİPLERİ Zümrüt İmamoğlu Son günlerde büyük tartışma yaratan TEPAV ın AB pazarındaki ihracat kayıpları adlı politika notunda Türkiye nin Avrupa Birliği deki (AB) pazar payının

Detaylı

Özel Hastanelere Yabancı Sermaye İlgisi

Özel Hastanelere Yabancı Sermaye İlgisi 5-8 Kasım 2015 Özel Sermaye Fonları Özel sermaye fonları ağırlıklı olarak 100 milyon TL ile 400 milyon TL ciro aralığında ve gelişmekte olan Türk şirketlerine, fonun sektör tecrübesi ve kuruluş amacına

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı