LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY"

Transkript

1 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Özet- Küresel ticarette rekabetçilik, ulaşım ve dağıtım ağı yanında lojistik sektörünün niteliği ile yakından ilgilidir. Dış ticarette ulusal pozisyonun gelişimi, malların üretim yerinden tüketim merkezlerine düşük maliyette, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırabilme becerisini gerektirmektedir. Küresel ekonomideki temel değişim göstergelerinden biri de lojistik hizmetlerin giderek artması ve çeşitlenmesidir. Lojistik sektöründe yetersizlik, mal ve hizmet piyasalarında maliyetleri artırmaktadır. Artan öneminin farkında olan birçok ülke, sektörün etkinliğini artırma çabasındadır. Lojistik, Türkiye de de en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Ancak, yük taşımacılığında karayolu seçeneğine ağırlık veren politikalar nedeniyle ulaşım türlerinin dengeli bir şekilde geliştirilmesi mümkün olmamıştır.bu çalışmanın amacı, lojistik sektöründe havayolu yük taşımacılığının önemini ele almak; Türkiye de mevcut durumu ve potansiyeli, verilerle değerlendirmektir. Ayrıca, havayolu sektörünün Türkiye deki konumu, lojistik alanında öne çıkan ülkelerle karşılaştırılacaktır. Anahtar Kelimeler- Lojistik Sektör, Hava Taşımacılığı AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY Abstract- Competitiveness in global trade, together transport and distribution network related to quality of logistics sector. The development of national position in foreign trade requires the ability to transfer the goods from the place of production to the center of consumption at a low cost, quickly and safely. Decrease and diversity of logistics service is one of the key advance indicator in global economy. Inabilities in logistics sector enhance costs in good and service markets. Many countries that aware of the growing importance of the sector is struggling to increase the effectiveness of it. Logistic sector is one of the sectors that grows much in Turkey. However, because of Turkey s transportation politics depend on roads, transportation modes don t improve. The purpose of this study is to deal with the importance and position of air freight transport and to evaluate potential of sector with datas in Turkey. In addition to, this position will be compared with other countries. Keywords- Logistics sector, Air freight transportation. Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü, Umuttepe Kocaeli / Kocaeli Universtiy, Department of Economics, Kocaeli Üniversitesi, İktisat Bölümü, Umuttepe Kocaeli tr / Kocaeli Universtiy, Department of Economics, 80

2 I. LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ Lojistik, uygun maliyet ve kar maksimizasyonu gözetilerek, malzeme, parça ve nihai ürünlerin hareketi ve depolanması gibi işlemlerin tedarik zinciri içinde stratejik olarak yönetilmesi sürecidir (Christopher, 2005: 4). Ürünlerin satıcılardan alıcılara ulaştırılırken taşınması, depolanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve dağıtılması gibi birçok işlem lojistik hizmet kapsamında yer almaktadır. İşletmelerin toplam maliyetleri içerisinde lojistik faaliyetler sonucu oluşan maliyetlerin oldukça yüksek oranlara ulaştığı görülmektedir. Üretim maliyetlerinin ve tüketiciye teslim fiyatlarının azaltılmalarına yönelik çalışmalar fiziki mal akışının önemli olduğunu ortaya çıkarmış ve lojistiğin önem kazanmasına neden olmuştur (Kaynak, 2003: 16). Lojistik faaliyetler sadece eşya ve belgelerin hareketliliği ile sınırlı kalmamış; zamanla uluslararası ticaretin bir alt fonksiyonu haline gelmiştir (Onay ve Kara, 2009: 595). Lojistik sektörünün etkinliği, ürünün üreticiden çıkış fiyatı ile tüketiciye yansıyan fiyatı arasındaki farkı düşürerek tüketici refahının artmasını sağlamaktadır (OKA, 2010: 83). Ayrıca sektörün gelişmişliği ölçüsünde diğer sektörler de rekabet avantajı yakalamaktadır. İlaveten bu sektör, çok çeşitli alanlarda istihdam olanağı sunmaktadır. II. HAVAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Kıtalar arası yük taşımacılığında havayolu ve denizyolu olmak üzere iki ulaştırma türü öne çıkmaktadır. Denizyolu taşımacılığında en önemli avantaj düşük maliyet, havayolu taşımacılığında ise hız ve emniyettir (Boeing, 2012: 8). Bununla beraber, havalimanlarında verilen yük indirme-bindirme ve elleçleme hizmetlerinin yavaşlığı havayolu taşımacılığının hız avantajını olumsuz etkilemektedir (Ghiani, 2004: 38). Uzun mesafeler için, hem yük hem de yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığının avantajları fazladır. Ancak havayolu taşımacılığında birim taşıma maliyetleri diğer taşıma türlerine göre daha yüksektir. Bu yüzden, uzun mesafelerde daha çok, küçük hacimli ve kıymetli kargolar havayolu ile taşınmaktadır. Havayolu ile hem yük hem de yolcu akışında kara ulaşım araçlarına transfer işlemi gerekmektedir. Taşınan malların kara ulaşım araçları ile hinterlanda aktarılmasında havalimanının altyapı, üstyapı ve teknik yeterlilik düzeyi önem arz etmektedir. Havalimanının depolama ve aktarma fonksiyonu, teknolojik yeterlilik düzeyi, gerekli ekipmanla donatılması ve geniş alana sahip olması gibi özelliklere bağlıdır. Buna karşın havayolu, havalimanları dışında taşıma yolu yatırımı gerektirmeyen bir ulaştırma sistemidir. Havayolu ulaştırması sektörü, yolcu ve yük taşımaya yönelik faaliyet ve birimlerden meydana gelmektedir. Bu bağlamda, havaalanı yapımı, havaalanı işletmeciliği, havayolu işletmeciliği, hava seyrüsefer ve hava trafik kontrol hizmetleri, yer ve ikram hizmetleri, eğitim, bakım, ilgili alt ve üst yapılar ve diğer havacılık faaliyetleri ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kurallara göre koordinasyonu ve denetimini kapsamaktadır (Özenen, 2003: 1). Havayolu yük taşımacılığı, denizyolu yük taşımacılığında olduğu gibi, özellikle küçük ülkeler bağlamında, daha çok uluslararası ticarette önemli rol oynamaktadır. Tüm dünyada ülkeler arası artan etkileşimin bir sonucu olarak hava taşımacılığı gelişmekte ve sektöre olan talep hızla artmaktadır. Ticarette ortaya çıkan büyüme, teknolojinin gelişmesi ile geniş gövdeli uçakların üretimi, yeni hizmet sunum süreçleri gibi etkenler, sektörün ilerleyen yıllarda öneminin daha da artacağını göstermektedir. 81

3 Hava ulaşımı, 1950 lerin sonlarında uzun yol jet uçaklarının ortaya çıkması ve 1967 de geniş gövdeli jetlerin taşımacılığa girmesiyle önem kazanmıştır (Candemir, 2002: 10). Ancak havayolu yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığının çok gerisinde kalmıştır. Pahalı olması, uçak ve havaalanlarının yük taşıma, indirme, bindirme ve depolama gibi hizmetleri teknik olarak karşılayamaması, sektörün havayolu işletmecileri açısından karlı görülmemesi gibi nedenlerden ötürü, havayolu yük taşımacılığı diğer ulaştırma türlerine nispeten gelişme gösterememiştir Havayolu Taşımacılığında Havalimanları Havalimanı inşa maliyetinin çok yüksek olması, bu yatırımların kamu kaynaklarıyla yapılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden dünyadaki havalimanlarının çoğu kamuya aittir. Havaalanlarının işletilmesi ve yönetilmelerinde özel sektör payının giderek artması ile beraber küresel ve sektörel eğilimler havaalanı işletmeciliğini ticari odaklı olmaya itmektedir. Havacılık gelirlerindeki düşüş, kamu kontrolündeki azalma, Avrupa içinde gümrüksüz mağazaların kaldırılması, değişen müşteri beklentileri, politik ve terörist riskler ile sağlıkla ilgili tehditler nedeniyle talepte meydana gelen aşırı dalgalanmalar, havaalanı yönetimlerini yeni gelir kaynakları aramaya ve maliyetlerini kısmaya yöneltmektedir (DPT, 2005: 7). Yük trafiğinde uçaklara aktarma süreci kritik bir öneme sahiptir. Bu yüzden havalimanlarının yük taşımacılığı açısından, firmaların rekabet avantajlarını destekleyecek teknoloji ve altyapı olanaklarına sahip olması gerekmektedir Bölgesel Havayolu Taşımacılığı Metropoliten alanlarla küçük yerleşim yerleri arasında yolcu, kargo ve postanın tarifeli ve tarifesiz olarak nispeten küçük uçaklarla taşınması bölgesel havayolu taşımacılığı olarak ifade edilmektedir. Bölgeler arasında ulaşımı kolaylaştırarak, turizm ve ticareti geliştirmeyi amaçlayan bu model, coğrafi nedenlerle ulaşılması zor olan bölgelerin büyük yerleşim yerlerine ulaşımını sağlamakta; küçük yerleşim yerlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında rol oynamaktadır (DPT, 2005: 13). III. TÜRKİYE DE HAVAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Lojistik geniş bir faaliyet alanına sahip olmasına rağmen, Türkiye de daha çok taşımacılık üzerine odaklanmış bir sektördür. Bu yüzden lojistik kapsamına giren pek çok hizmet yaygınlık kazanmamıştır ve sektörde nakliye hizmetleri ve karayolu taşımacılığı daha yoğundur yılına kadar küresel lojistik pazarının trilyon dolarlık hacme ulaşacağı hesaplanmakta; Türkiye nin payının ise milyar dolar arasında olması beklenmektedir. Sektör, 1500 şirket, 46 bin araç, 5 milyar Euro luk yatırım ve 400 bin kişilik istihdam içermektedir te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan Türkiye, lojistik sektöründe de 50 milyar dolarlık ciro ve 1.5 milyon kişilik istihdamı hedeflemektedir (Fortune, 2012: 4). Türkiye de tekstil, elektronik, makine ve ekipmanları, bilgisayar, otomotiv, ilaç sanayi ve çiçekçilik sektörlerinin gelişmesi, hava kargo taşımacılığına olan talebi artırmıştır. Bununla birlikte, Türkiye nin, geniş bir coğrafyaya ve doğu bölgelerinin engebeli arazi yapısına sahip olması, Avrupa ve Asya arasındaki jeostratejik konum, hava taşımacılığına olan ihtiyacı artırmaktadır (DPT, 2005: 26). Geçmişte yolcu uçaklarının kargo bölümlerinde yük taşınması ile başlayan havayolu yük taşımacılığı, artan yük kapasitesi ile kargo amaçlı uçakların devreye girmesini sağlamıştır. Artan kargo talebi sonunda havayolu kargo taşımacılığına yönelik yatırımlar artmıştır (OKA, 2010: 106). 82

4 Türkiye nin kıtalararası coğrafi konumu ile sürdürdüğü dışa açılma ve dış ticaret politikaları, ülke açısından uluslararası hava taşımacılığının önemini artırmaktadır. Ancak tüm çabalara rağmen, havayolu taşımacılığı sektörü istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır (Korul ve Küçükönal, 2003: 24). Türkiye, havayolu yolcu ve kargo hizmetlerinde payını giderek artırsa da, bu pay, karayolu ve demiryoluna göre oldukça düşük seviyelerdedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında havayolu taşımacılığının daha yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir. Türkiye deki havayolu işletmelerinin filosunda dar ve geniş gövdeli jetler yer almakta; bölgesel uçak bulunmamaktadır (Sarılgan, 2011: 76). Uçak alım satım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sektörde faaliyet gösteren işletmeler uçak kiralama yolunu tercih edebilmektedir (Gerede, 2011: 529). Türkiye nin iki büyük şehri Ankara ve İstanbul la Anadolu daki şehirlerin havayolu bağlantısı büyük ölçüde sağlansa da, bölgesel havayolu taşımacılığı olmadığı için küçük ve orta büyüklükteki şehirler arası ve küçük şehirler ile büyük şehirler arasında havayolu ulaşımı yapılmamaktadır (Sarılgan, 2011: 77). Havayolu yük taşımacılığının düzeyini anlama açısından öncelikle, ihracat değerleri ile ihracatın ulaştırma türleri açısından dağılımı, uçak ve havaalanı sayısı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır. Tablo-1 de arasında dünyada gerçekleşen toplam ihracat, toplam hizmet ihracatı ve toplam ulaştırma hizmetleri ihracatı görülmektedir yılı hariç tutulursa, dünyada toplam mal ve hizmet ihracı her yıl artış göstermiştir. Ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler içindeki payı, söz konusu yıllar içinde yüzde 19 ile 22 arasında değişmektedir. Bu oranlar, dünya genelinde ulaştırma sektörünün hizmetler sektörü içinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Tablo-1: Dünya İhracatı, Hizmet İhracatı ve Ulaştırma Hizmetleri İhracatı (milyon $) Yıllar Toplam Değişim Toplam Hizmet Değişim Ulaştırma Hizmetleri Değişim İhracat (%) İhracatı (%) İhracatı (%) ,012, , , ,140,000 15, ,700 12,5 890,700 16, ,542,000-22, ,700-11,1 684,600-23, ,274,000 21, ,900 10,1 790,800 15, ,255,000 19, ,800 10,7 860,100 8,8 Kaynak: WTO (2012) Tablo-2 de arasında Türkiye de gerçekleşen toplam ihracat, toplam hizmet ihracatı ve toplam ulaştırma hizmetleri ihracatı görülmektedir. Yine 2009 yılı hariç tutulursa, Türkiye de toplam mal ve hizmet ihracı her yıl artış göstermiştir. Türkiye de ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler içindeki payı, ele alınan dönemde yüzde 22 ile 27 arasında değişmektedir. Bu oranlar, dünyadaki oranlara nispeten Türkiye de ulaştırma sektörünün hizmet sektörü içindeki payının daha fazla olduğunu göstermektedir. Tablo-2 de Türkiye ihracatının dünya toplamı içindeki yerini yansıtan oranlar da verilmiştir. Türkiye ihracatının dünya toplam ihracatındaki payı binde 7-8 arasında değişirken, 2008 den sonra bu oranlar azalmaya başlamıştır. Toplam hizmet ihracatının payı ise ortalama binde 9 civarındadır. Ulaştırma hizmetleri ihracatının payı ise daha yüksek bir seviyededir ve 2011 de binde 12,1 e ulaşmıştır. Küresel krizin etkisiyle 2009 da Türkiye de toplam ihracat yüzde 22,6 azalırken ulaştırma hizmetleri ihracatı aynı yıl yüzde 0,4 oranında artmıştır. 83

5 Tablo-2: Türkiye İhracatı, Hizmet İhracatı ve Ulaştırma Hizmetleri İhracatı (milyon $, dünyadaki pay) Yıllar Toplam Ulaştırma Toplam Değişim Pay Değişim Pay Değişim Pay Hizmet Hizmetleri İhracat (%) (binde) (%) (binde) (%) (binde) İhracatı İhracatı ,272-7,7 28,624-8,4 6,541-8, ,027 23,1 8,2 34,783 21,5 9,0 7,793 19,1 8, ,143-22,6 8,1 33,195-4,6 9,7 7,825 0,4 11, ,883 11,5 7,5 33,957 2,3 9,0 9,022 15,3 11, ,918 18,5 7,4 37,846 11,5 9,1 10,387 15,1 12,1 Kaynak: WTO (2012) Türkiye de dış ticaret işlemlerinde denizyolu ve karayolu taşımacılığı tercih edilmekte; ihracatın yaklaşık yüzde 50 si denizyolu, yüzde 40 ı ise karayolu ile yapılmaktadır. Havayolu taşımacılığı ise geri planda kalmıştır. Tablo-3: Türkiye İhracatında Ulaştırma Türlerinin Payları (%) Yıllar Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu ,5 0,9 42,9 6, ,2 1,0 43,0 5, ,9 1,1 41,1 5, ,6 1,0 41,5 6, ,3 1,0 38,6 7, ,2 0,9 41,5 9, ,7 0,9 40,3 6, ,5 0,9 37,3 6,4 Kaynak: TÜİK (2012d) Tablo-4 te görüldüğü üzere, Türkiye de havayolu yük trafiğinin yaklaşık yüzde 70 i dış hatlarda gerçekleşmektedir. Bu durum, havayolu taşımacılığının daha çok uluslararası düzeyde yapıldığını göstermektedir. Tablo-4: Türkiye de İç ve Dış Hat Havayolu Yük Trafiği (Bagaj+Kargo+ Posta; ton) Yıllar İç Hat Dış Hat Toplam , , , , , , , ,461 1,123, , ,697 1,249, , ,934 1,346, ,192 1,131,833 1,546, ,213 1,130,464 1,529, ,833 1,241,512 1,726, ,710 1,466,366 2,021, ,835 1,631,639 2,249,474 Kaynak: TÜİK (2012a) 84

6 Tablo-4 teki veriler daha ayrıntılı incelendiğinde, havayolu yük trafiği, 2008 hariç her yıl önemli oranlarda artış göstermiştir. Tablo-5 te iç hat ve dış hat ayrımı yapılarak Türkiye de gerçekleşen havayolu yük trafiği değişim oranları sunulmaktadır. Tablo-5: Türkiye de Havayolu Yük Trafiği Değişim Oranları (%) Yıllar İç Hat Dış Hat Toplam ,3 6,2 5, ,0 15,9 20, ,3 8,5 11, ,1 4,3 7, ,0 16,2 14, ,6-0,1-1, ,4 9,8 12, ,4 18,1 17, ,4 11,3 11,3 Kaynak: TÜİK (2012a) dan türetilmiştir. Türkiye de havaalanı sayısı 2007 den 2011 e kadar her yıl bir adet artmıştır. Uçak sayısı ise 2011 de 349 a ulaşmıştır. 10. Ulaştırma Şurası nda 2023 yılı hedefleri kapsamında alınan kararlarda, mevcut havaalanları arasında hava kargo taşımacılığına uygun olanların serbest bölge olarak ilan edilmesi yer almaktadır. Ayrıca hava filosunun 2023 yılında 100 geniş gövde, 450 dar gövde, 200 bölgesel uçak olacak şekilde 750 uçaklık bir yapıya ulaştırılması planlanmaktadır (Fortune, 2012: 7). Tablo-6: Türkiye de Havaalanı ve Uçak Sayıları Yıllar Havaalanı Sayısı Uçak Sayısı Kaynak: TÜİK (2012c) Tablo-7 de mevcut uçaklardan kargo uçağı tipinde olanların sayısı yer almaktadır itibarıyla Türkiye de toplam 26 hava kargo uçağı bulunmaktadır. Tablo-7: Türkiye de Kargo Uçağı Sayısı A-300 A-310 A-330 B-737 B Kaynak: TÜİK (2012b) 2010 da havayolu ile taşınan yük dünyada 189 milyar ton-km iken Türkiye de 1,1 milyar ton-km olarak gerçekleşmiştir. Türkiye bu verilere göre, dünya genelinde yaklaşık binde 5,8 oranında bir paya sahiptir. Tablo-7 de, arası dünyada ve Türkiye de gerçekleşen yük trafiğinin miktarı ve Türkiye nin payı görülmektedir. Türkiye nin özellikle 2009 ve 2010 yıllarında önemli bir yükseliş yakaladığı anlaşılmaktadır. 85

7 Tablo-8: Dünyada ve Türkiye de Havayolu ile Taşınan Yük Miktarı (milyon ton-km) Yıllar Dünya Türkiye (milyon ton-km) (milyon ton-km) Türkiye'nin payı (binde) ,183,3 209,6 2, ,098,2 214,7 2, ,164,6 207,3 2, ,876,1 255,4 2, ,788,3 246,6 2, ,629,6 312,9 2, ,257,2 385,0 3, ,860,8 350,0 3, ,506,7 380,8 3, ,203,2 376,7 3, ,032,9 370,2 2, ,842,9 382,9 2, ,203,1 463,9 3, ,667,9 466,1 3, ,198,4 480,7 3, ,136,0 856,0 4, ,325,4 1,100,7 5,8 Kaynak: World Bank (2012) Dünya genelinde havayolu kargo trafiği 2010 da yüzde 18,5 oranında artmış; 2011 de ise yaklaşık yüzde 1 oranında azalmıştır daki aşırı genişleme, küresel krizin yük trafiğini 2008 de yüzde 3,2, 2009 da ise yüzde 9,6 oranında düşürmesi ve bu hızlı düşüşün ardından değerlerin normale dönmesinden kaynaklanmaktadır. Havayolu kargo trafiği 2001 den itibaren yıllık ortalama yüzde 3,2 oranında artış göstermiştir. Verilere 2004 ten itibaren bakıldığında, yük trafiğindeki artış yüzde 2 düzeyinde kalmıştır aralığında ortalama her yıl yüzde 6,7 oranında artış göz önüne alınırsa, 2004 ten sonraki büyüme oranındaki düşük seviye, küresel krizin etkilerine ve yakıt fiyatlarındaki yükselişe bağlanabilir (Boeing, 2012: 1). Tablo-10 da dünyada ve çeşitli bölgeler arasında havayolu yük trafiğinin dönemi ve arası değişim oranları ile arasındaki tahmini değişim oranları görülmektedir. Dünya genelinde havayolu kargo trafiği 2011 de yaklaşık yüzde 1 oranında azalmıştır. En yüksek düşüş ise Asya ve Avrupa arasında yaşanmış; iki kıta arasındaki havayolu yük trafiği bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında azalmıştır. Asya ve Kuzey Amerika arasında gerçekleşen yük trafiğindeki azalma yüzde 5 oranındadır. Öte yandan Avrupa nın Kuzey Amerika ve Latin Amerika ile olan yük trafiği, sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,4 oranında artış göstermiştir. 86

8 Tablo-9: Dünya ve ABD Havayolu Yük Trafiği (milyon ton-km) Yıllar ABD Değişim (%) Diğer Değişim (%) Dünya Değişim (%) Ülkeler ,218-98, , ,753 6,0 106,488 8,4 151,241 7, ,326 3,5 111,963 5,1 158,289 4, ,914 5,6 127,332 13,7 176,246 11, ,44 1,1 129,593 1,8 179,033 1, ,625 2,4 137,251 5,9 187,876 4, ,818 0,4 146,066 6,4 196,884 4, ,967-3,6 141,629-3,0 190,596-3, ,418-13,4 129,941-8,3 172,359-9, ,224 13,7 155,986 20,0 204,21 18, ,097 1,8 153,281-1,7 202,378-0,9 Kaynak: Boeing (2012) arasındaki daha geniş bir zaman aralığı incelendiğinde, dünya genelinde havayolu yük trafiğinin ortalama yüzde 3,7 oranında arttığı gözlenmektedir. En büyük artış yüzde 10,1 oranı ile Çin in iç bölgelerinde gerçekleşen yük trafiğinde görülmektedir. Avrupa nın Orta Doğu, Asya ve Güney Asya ile olan havayolu yük trafiği de sırasıyla yüzde 9,5, 6,2 ve 6,1 oranında artış göstermiştir. Tablo-10: Kıtalar ve Bölgeler Arası Havayolu Kargo Taşımacılığı Büyüme Oranları Yıllık Değişim (% 2011) Değişim (% ) Projeksiyon (%, ) Dünya -0,9 3,7 5,2 Kuzey Amerika (İç bölgeler) -1,1-1,5 2,3 Latin Amerika-Kuzey Amerika 1,1 1,8 5,6 Latin Amerika-Avrupa 3,8 3,2 5,3 Avrupa-Kuzey Amerika 3,4 1,5 3,5 Avrupa (İç bölgeler) 0,1 1,6 2,4 Orta Doğu-Avrupa 2,3 9,5 5,7 Afrika-Avrupa -0,6 3,2 4,8 Asya-Kuzey Amerika -5,0 4,3 5,8 Avrupa-Asya -7,0 6,2 5,7 Asya (İç bölgeler) -1,9 4,5 6,9 Güney Asya-Avrupa 2,0 6,1 5,8 Çin (İç bölgeler) 2,8 10,9 8,0 Kaynak: Boeing, (2012) dönemi için yapılan tahminlere göre, havayolu yük trafiğinin en yüksek düzeyde artış göstereceği yerler sırasıyla, Çin in ve Asya nın iç bölgeleri, Asya-Kuzey Amerika, Güney Asya-Avrupa, Avrupa-Asya, Orta Doğu-Avrupa arasında şeklindedir. Dikkat edilirse, yük trafiğinin Asya ile Avrupa arasında yoğunlaşacağı anlaşılmaktadır. Türkiye nin bu iki kıtayı birbirine bağlaması ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı önemli bir avantaj olarak görülebilir. Yerli 87

9 lojistik firmaları, iki kıta arasında yük trafiğini kontrol etme ve ülkeyi lojistik merkez haline getirme gibi işlevler yüklenebilirler. Grafik-1: Dünya Genelinde Havayolu Yük Trafiği (milyar ton-km) Kaynak: Boeing (2012) Grafik-1, dünyada havayolu yük taşımacılığının genel olarak yükselme trendine sahip olduğunu göstermektedir. Dikkat edilirse, döneminde artış oranı yüzde 6,9, döneminde artış oranı yüzde 6,1, döneminde artış oranı yüzde 3,7 dir. Tablo 9 da verilen tahmini değerlere göre, gelecek 20 yılda havayolu yük trafiğinin yüzde 5,2 oranında artış göstermesi beklenmektedir. Dünyada artan ticaret ve iktisadi etkileşim, havayolu ulaşımına olan talebin de artacağının işaretlerini vermektedir. Havayolu ulaşımı giderek daha fazla tercih edilen bir ulaştırma türü haline gelmektedir. Sonuç Küresel ekonomide lojistik faaliyetlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Etkin lojistik hizmeti, ürünlere katma değer sağlamakta ve işletmelerin pazardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Firmalar küresel ticaretten daha fazla pay almak, değişen piyasa dinamiklerine cevap verebilmek ve rekabet gücünü artırmak üzere, lojistik hizmeti veren firmalardan yoğun şekilde faydalanmaktadır. Taşıma maliyetlerinin önemi, ulaştırma sistemleri tercihini öne çıkaran bir etken haline gelmiştir. Öte yandan, piyasaların serbestleşmesi ve pazarın büyümesi nedeniyle geniş coğrafi bölgelerde faaliyet gösterilmesi hız ve erişimin önemini artırmıştır. Havayolu taşımacılığı uluslararası taşımacılıkta önemini giderek artıran alt ulaşım sistemlerinden biridir. Türkiye de yük taşımacılığında hava yolunun payının arttırılmasına yönelik yeterli girişim olmamış; yolcu ve yük taşımacılığı ağırlıklı olarak karayollarında yoğunlaşmıştır. Buna rağmen dünyadaki havayolu yük trafiğinde Türkiye nin payı giderek artmaktadır.türkiye de havayolu yük taşımacılığının ülke çapında yaygınlaştırılması, büyük gövdeli uçakların güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanlarının genişletilmesi ve yük trafiği açısından yeterli altyapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için ulusal havacılık sektörünün çıkarlarını gözeten çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 88

10 KAYNAKLAR Boeing (2012), World Air Cargo Forecast , mercial/cargo/wacf.pdf [Erişim Tarihi: 23 Kasım 2012]. Candemir, Y. (2002), Uluslararası. Ulaştırma ve Türkiye'nin Önündeki Sorunlar ve Olanaklar, ODTÜ VI. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Eylül, Ankara. Christopher, M. (2005), Logistics and Supply Chain Management Creating Value-Adding Networks, Prentice Hall Financial Times, Great Britain. DPT (2005), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 9. Kalkınma Planı Havayolu Ulaşımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayını. Fortune (2012), Lojistik, Fortune Türkiye Eki. Gerede, E. (2011), Türkiye deki Havayolu Taşımacılığına İlişkin Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu İşletmelerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2): Ghiani, G., Laporte, G. and Musmanno, R. (2004), Introduction to Logistics Systems Planning and Control, John Wiley & Sons Ltd., England. Kaynak, M. (2003), Ulaştırma ve Lojistikte Bölgesel Rekabet ve Türkiye, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara. Korul, V. ve H. Küçükönal (2003), Türk Sivil Havacılık Sisteminin Yapısal Analizi, Ege Akademik Bakış, 3 (1): OKA (2010), TR83 Bölgesi Lojistik Master Planı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yayını, Samsun. Onay, M. ve H. S. Kara (2009), Lojistik Dış Kaynaklama Uygulamalarının Örgüt Performansı Üzerine Etkileri, Ege Akademik Bakış, 9 (2): Özenen, C. G. (2003), Havaalanı Yatırımlarında Özelleştirme Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler, DPT Uzmanlık Tezi Yayın No : Sarılgan, A. E. (2011), Türkiye de Bölgesel Havayolu Taşımacılığının Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 11, sayı:1: TÜİK (2012a), Havayolu İstatistikleri, b_id= 376 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. TÜİK (2012b), Tiplerine Göre Uçak Sayısı, ab_ id=378 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. TÜİK (2012c), Ulaştırma İstatistikleri Özeti 2012, TÜİK Matbaası, Ankara. TÜİK (2012d), Yollara Göre İhracat, ab_id=642 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. World Bank (2012), Air Transport Freight, IS.AIR.GOOD.MT.K1 [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. WTO (2012), Language=E [Erişim Tarihi 23 Kasım 2012]. 89

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri Doç. Dr. Erol Kutlu Yrd. Doç. Dr. Banu Başar Doç. Dr. Erol KUTLU Yrd. Doç. Dr. Banu BAŞAR Anadolu Üniversitesi İİBF Özet Alıcı ve satıcı arasında önemli bağ kuran

Detaylı

Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu

Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründeki Konumu Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Yrd. Doç. Dr. Haşmet GÖKIRMAK Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 9. KALKINMA PLANI HAVAYOLU ULAŞIMI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KATILIMCI LİSTESİ Komisyon Başkanı : Halil

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey Volume 3 Number 2 2012 pp. 97-109 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi Oya Korkmaz a Özet: Bu çalışmada, Türkiye deki limanlara 2004-2010

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Lojistik ilintili faaliyetlerin bir araya getirildiği yerler olan

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 1-18

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 1-18 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 1-18 TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESSMENT OF TOURISM SECTOR AND ITS SIGNIFICANCE IN THE TURKISH ECONOMY

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SERVICES SECTOR IN TURKEY

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SERVICES SECTOR IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.53-68. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI...

TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI... İçindekiler TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI... 12 Amaç... 12 Özel Amaç... 13 Beklenen Sonuçlar... 13 Proje Zaman Çizelgesi... 17 Proje Ekibi... 18 YÖNTEM... 20 Amaç... 20 Analiz Yöntemi...

Detaylı

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ Doç. Dr. Serdar ALTINOK Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü saltinok@selcuk.edu.tr Arş.Gör. İbrahim Halil SUGÖZÜ Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

LOJİSTİK BİR MERKEZ OLARAK HADIMKÖY VE SORUNLARI (Hadımkoy as a Logistic Center and Its Problems)

LOJİSTİK BİR MERKEZ OLARAK HADIMKÖY VE SORUNLARI (Hadımkoy as a Logistic Center and Its Problems) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 269-286 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com LOJİSTİK BİR MERKEZ OLARAK HADIMKÖY VE SORUNLARI (Hadımkoy as a Logistic

Detaylı

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Cilt 2 Sayı 2 2010 İÇİNDEKİLER SAYFA Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1 Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı