ARGO ÇEŞİTLERİ. Argo Sözlüğü -Aabondone. 1 Cinsel argo. 2 Denizcilik argosu. 3 Dilenci argosu. 4 Eğlence yerleri argosu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARGO ÇEŞİTLERİ. Argo Sözlüğü -Aabondone. 1 Cinsel argo. 2 Denizcilik argosu. 3 Dilenci argosu. 4 Eğlence yerleri argosu."

Transkript

1 ARGO ÇEŞİTLERİ 1 Cinsel argo 2 Denizcilik argosu 3 Dilenci argosu 4 Eğlence yerleri argosu 5 Esnaf argosu 6 Eşcinsel argosu 7 Fuhuş argosu 8 Göçmen argosu 9 Hapishane, tutukevi argosu 10 Hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu 11 Kabadayı argosu 12 Kışla, asker argosu 13 Kumar argosu 14 Manga argosu 15 Spor argosu 16 Şoför argosu 17 Uyuşturucu argosu 18 Yatılı okul, okul, öğrenci argosu Argo Sözlüğü -Aabondone : pes etmek abanmak : birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak abtestini vermek : azarlamak afi : gösteriş afi kesmek :gösteriş yapmak aftos : metres,oynaş aklına tükürmek : birinin düşüncesini beğenmemek akmak : çabucak savuşmak,ortadan kaybolmak alabandayı yemek : adamakıllı azarlamak alarga : uzaktan,açıktan alarga etmek : geri çekilmek,uzaklaşmak alay geçmek : alay etmek alengirli :gösterişli,yakışıklı anam avradım olsun : birini kesin olarak inandırmak için söylenen söz

2 anam babam :teklifsiz bir seslenme ananın örekesi : saçma bir söze karşı verilen karşılık anasının gözü : çok kurnaz,çok açıkgöz anafordan :yolsuz veya emeksiz olarak anaforcu : yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan anaforlamak : yolsuz veya emeksiz kazanç elde etmek anahtarcı :kapı,kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse andaval : aptal,ahmak,beceriksiz andavallı :görgüsüz,beceriksiz anlamak : sahip olmayı istemek anzarot : rakı aparmak : gizlice çalmak apiko : hazır,tetik arakçı : hırsız armut : fazla aptal,budala asıntı : sırnaşan,tebelleş olan kimse asıntı olmak : sırnaşmak,tebelleş olmak aşıramento :çalma,aşırma aşmak : görünmeden kaçmak aşna fişne :gizli dost atmak : 1.bilmeden,kestirerek söylemek 2.yalan veya abartılı söz söylemek 3.söylemek atma Recep,din kardeşiyiz : söylediklerin hep yalan,farkındayız aval : saflığı sersemlik derecesine varan kimse aval aval :aptal bir biçimde,aptal aptal avanta : bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç avantacı : çıkarcı,beleşçi,bedavacı avurtlu : çalım satan,yüksekten atan ayarlamak :kandırmak ayazda kalmak : boş yere beklemek ayna : iyi bir durumda,yolunda aynalı : parlak yüzlü,yakışıklı,güzel aynasız : hoşa gitmeyen,kötü,yakışıksız,çirkin,ters,biçimsiz ayran ağızlı : aptal,budala,sersem ayvayı yemek : kötü duruma düşmek,işi bozulmak Argo Sözlüğü -B-

3 babaçko : güçlü ve gösterişli,iri yarı kadın babalanmak : diklenmek,kabadayıca davranmak bal kabağı : aptal,beyinsiz balta olma : direnerek birşey istemek,asılmak,musallat olmak bamya tarlası : mezarlık bas git : çekil,yürü git,defol bayılmak : vermek,ödemek bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmak,küfretmek becermek : 1.ırzına geçmek,kirletmek 2.birisini öldürmek beleş : karşılıksız,emeksiz,parasız elde edilen bıçkın : kabadayı bilezik : kelepçe bitirim : 1.çok hoşa giden kimse,yer 2.kahve,kumarhane 3.yaman,zeki,çok beğenilen bitirmiş : bilgili,açıkgöz bitmek : 1.çok sevmek,bayılmak,beğemek 2.beklenmedik bir anda ortaya çıkmak boğuntu : bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi bozuk çalmak : canı sıkılmış,yüzü asılmış olmak bozum havası : utangaçlık,mahcupluk bozum olmak : utanmak,utanacak duruma düşmek bözük : yüreklilik,cesaret Argo Sözlüğü -Ccaddeyi tutmak : korkulu bir durumda başını alıp gitmek,uzaklaşmak caka : gösteriş,çalım,kabadayılık,fiyaka caka satmak : gösteriş yapmak,çalım satmak camekan : gözlük canına ezan okumak : bir kimsenin hakkından gelmek canını cehenneme göndermek : öldürmek cart kaba kağıt : yüksekten atana karşı söylenen söz carta : yellenme cartayı çekmek : ölmek cavalacoz : değersiz,önemsiz,derme çatma cavlamak : ölmek cebellezi : hakkı olmayan bir şeyi cebine koyma,sahip çıkma cebellezi etmek : cebine koymak cızlam : kaçma,savuşma

4 cızlamı çekmek : kaçmak,savuşup gitmek cicoz : hiç yok cicozlamak : kaçamak,uzaklaşmak cilalamak : neşesini arttırmak cins : garip,tuhaf Argo Sözlüğü -Ççaça : sokak kadını çakal : kurnaz,yalancı,düzenci,aşağılık kimse çakmak : 1.kabul edilmeyecek birşeyi kurnazlıkla kabul ettirmek 2.içki içmek çakar almaz : işe yaramayacak durumda olan çarık : para cüzdanı çarkına etmek : birine büyük kötülük yapmak çekmek : içki içmek çeyrek : alman markı çıkmak : vermeye katlanmak çıngar : kavga,gürültü çifte dikiş : bir sınıfta iki yıl okuma çuvallamak : başaramamak Argo Sözlüğü -Ddalga : 1.gizli iş,dalavere 2.dalgınlık 3.geçici sevgili dalgaya gelmek : yanılmak,dalgınlıkla unutmak dalgaya getirmek : birinin dalgınlığından yararlanmak dalgıç : birinden habersiz birşeyi almakhuyunda olan kimse dam : tutuk evi damlamak : biryere çağrılmadan birdenbire gitmek dava : sevgili davul tozu : gerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanulan söz dehlemek : kovmak delik : cezaevi demirhindi : pinti,hasis deve olmak : kaybolmak dik alası : genellikle hoş karşılanmayan birşeyin aşırılığını anlatır dikiz : bakma,gözetleme dikizlemek : sezdirmeden bakmak,gözetlemek

5 dinine yandığım : öfk,kızgınlık gibi duyguları belirtmek için kullanılan ilenme sözü diskur çekmek : nutuk verir gibi konuşmak dolma : yaln hile,dalavere dolma yutmak : kanıp aldanmak dubara : oyun,düzen dubaracı : oyunla,düzenle iş gören,düzenci duman : 1.kötü,yaman 2.esrar duman attırmak : kötü duruma düşürmek,geride bırakma,birini yıldırma duman etmek : dağıtmak,bozmak,yoketmek duman olmak : işi,durumu berbet olmak dut gibi olmak : çok sarhoş olmak,utanmak,mahçup olmak düdük : akılsız,boş kafalı düdük makarnası : aptal,anlayışsız düdüklemek : cinsel ilişkide bulunmak,aldatmak,kandırmak dükkan : kumarhane dümen : dalavere,hile dümen kullanmak : bir işi kurnazca yönetmek dümen yapmak : dalavere,hile ile birini kandırmak,aldatmaya çalışmak dümeni kırmak : çekip gitmek,uzaklaşmak,kaçmak dümenci : 1.en geride olan,sonuncu,en tembel 2.dalavereci,hileci,düzenbaz dümencilik : 1.en geride olama durumu,sonuncu olma durumu 2.dalaverecilik,hilecilik,düzenbazlık Argo Sözlüğü -Eekmek : 1.birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek,atlatmak 2.boşuna harcamak,ziyan etmek 3.yarışta geçmek ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanılan kimse ekişmek : 1.utanmak,mahçup olmak 2.sırnaşmak,ısrar etmek elden gel : ver emmek : uzun süre yararlanmak enayi : fazla bön,avanak enayi dümbeleği : çok enayi ense yapmak : hiç çalışmadan rahatça yaşamak enselemek : yakalamak enselenmek : yakalanmak erteke : dikiz esnaf : kötü yola sapmış kadın eşek cenneti : öbür dünya

6 eşekten düşmüş karpuza dönmek : 1.çok sarsılmak 2.kötü bir duruma düşmek ezmek : harcamak Argo Sözlüğü -Ffaça : 1.yüz,çehre,surat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altındaki kağıt façasını almak : birini mahçup etmek,bozmak fasarya : boş anlamsız söz fayrap(fire up) : açma,çıkarma fayrap etmek : 1.herhangi bir işi veya şeyi hızlandırmak 2.açmak,çıkarmak fertik çekmek : kaçmak fır : piç,fırlama fırlama : piç filinta : yakışıklı,güzel film çevirmek : eğlenmek hoş vakit geçirmek filo : bit fino : esrar fişek atmak : cinsel ilişkide bulunmak fit olmak : ödeşmek,razı olmak fiyaka satmak : gösteriş yapmak fora etmek : çekip çıkarmak fos : çürük,boş,kof fos çıkmak : bir işin sonu gelmemek foslatmak : utandırmak frigo : sevimsiz soğuk kimse frikik : eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi frikik yakalamak : açık bacak görmek Argo Sözlüğü -Ggaco : kadın,dost,sevgili,metres gaga : ağız gazlamak : kaçmak gazla : defol,git gazoz ağacı : bir sözün çok saçma olduğunu bildirmek için söylenen söz gebeş : aptal,sersem geçmişi kınalı : sövgü yerine söylenen bir söz gerzek : gerizekalı

7 gevşemek : sevmek,hoşlanmak geyik : karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek gıcık : sözleriyle,davranışlarıyla karşısındakini kızdıran,sinirlendiren,sıkan kimse gıcık kapmak : bir davranışa veya bir kimseye sinirlenmek gıcık etmek : sinirlendirmek,öfkelendirmek gıcır : yeni gır : 1.söz,lakırdı 2.yalan,uydurma gır atmak : konuşmak,laf atmak gır geçmek : bol bol konuşmak,çene çalmak gır gır geçmek : alay etmek gır kaynatmak : işlerini bırakıp yarenlik etmek gümlemek : sınıfta kalmak güneşe karşı işemek : saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık etmek Argo Sözlüğü -Hhacamat : hafif yaralama hacamat etmek : hafifçe yaralamak hacamatlamak : hafifçe yaralamak hafız : 1.aptal,ahmak,bön 2.birşeyi anlamadan ezberleyen kimse hafızlık : aptallık,ahmaklık hali duman olmak : kötü duruma düşmek hallenmek : birşeye karşı istek duymak hamamcı olmak : güsul aptesi alması gerekmek hanım evladı : piç hap : bir içimlik afyon harcamak : yokolmasına,ölmesine sebep olmak hasbi geçmek : önem vermemek,ilgi göstermemek,kısa kesmek hasta : parasız,züğürt haşatı çıkmak : bozulmak,işe yaramaz hale gelmek,çok yorulmak,bitkin düşmek hava almak : umduğunu bulamamak,hiçbirşey kazanamamak hava basmak : büyüklenmek,gururlanmak hava gazı : boş laf,önemsiz şey havyar kesmek : vaktini boşa geçirmek haybe : boş,işe yaramaz,anlamsız haybeci : işsiz güçsüz,bedavadan geçinen haydamak : kovmak,defetmek

8 haza : etkisiz,kusursuz hırbo : 1.iri yarı kimse 2.sersem,salak ve kaba saba hırboluk : sersemlik,salaklık hırt : sersem,budala,ahmak hırtapoz : sersem,aptal,şaşkın hırtapozluk : hırtapoz olma durumu hırtlık : sersemlik,budalalık,ahmaklık hışır : aptal,sersem hıyar : kaba saba,görgüsüz,budala hıyarlaşmak : kaba saba,budalaca davranışlarda bulunma hoşur : şişman,dolgun,güzel kadın hödük : görgüsüz,kaba,anlayışı kıt kimse Argo Sözlüğü -Iıska : boşa çıkarma,rast getirememe ıska geçmek : 1.hedefe rast getirememe 2.üzerinde durmamak,önem vermemek ıskalamak : hedefe rast getirememe ıslak karga : çok korkak,çekingen ıslatmak : dayak atmak veya ağır harakette bulunmak Argo Sözlüğü -İiç etmek : eline geçen birşeyi sahibine bildirmeden kendine mal etmek içinden okumak : sessiz bir biçimde sövmek ifadesini almak : üstün gelmek,yenmek iki seksen uzanmak : bir çarpma,vurma sonucu boylu boyuna serilmek ilik gibi : çok güzel,istek uyandıran(kadın) imam kayığı : tabut imam suyu : rakı imanım : kardeş,arkadaş anlamında bir sesleniş inek : 1.çok çalışkan öğrenci 2.ibne ineklemek : çok çalışmak,çok çalışarak öğrenmek,hafızalamak inmek : vurmak iplemek : saygı göstermek,değer vermek iskandil etmek : gözetlemek,çevreyi kollamak iskele almak : sarkıntılık etmek

9 işini görmek : öldürmek iyi etmek : soymak,parasını ve/veya malını almak Argo Sözlüğü -Kkafa ütülemek : çok laf edip tedirgin etmek kafayı bulmak : sarhoş olup,neşesi keyfi yerine gelmek kafayı çekmek : içki içmek kafayı tütsülemek : sarhoş olmak kafes : hapishane kafese girmek : aldatılıp kendisinden çıkar sağlanmak kafese koymak : aldatıp çıkar sağlamak kakırdamak : ölmek kalay : sövme,küfür kalayı basmak : adamakıllı küfür etmek kaldırmak : çalmak,aşırmak kalıbını basmak : birşeyi güvenle doğrulamak kamanço etmek : yüklemek,aktarmak,elden ele geçirmek kamış koymak : birine oyun etmek,arabozanlık etmek kandil : çok sarhoş kantarlı : ağır sövgü,ağır sövmek kaparoz : yolsuzca veya zorla elde edilen mal kaput gitmek : hiçbir sınavı verememek karavana : atış taliminde hedefi vuramama karga bokunu yemeden : çok erken bir saatte kaşalot : aptal,budala kaşar : oyunda açıkgöz,kurnaz olan kimse kaşkaval : aptal,sersem katakulli : yalan,dolan,oyun,tuzak,düzen kayarto : ahlaksız kimse,melun,pezevenk kayışa çekmek : aldatmak,kandırmak kaynamak : arada kaybolmak kaynatmak : 1.belli etmeden almak,unutturmak 2.konuşmak,sohbet etmek kaypak : sözünde durmayan,dönek kelek : aptal kemik atmak : susturmak kendini fasulye gibi nimetten saymak : kendini çok önemli biri gibi görmek

10 kepçe kuruk : başkalarının sırtından bedavadan geçinen keriz : kolayca kandırılabilen kişi kesilmek : çok beğenmek,çok hoşlanmak kesişmek : (erkek&kadın)bakışarak anlaşmak kesmek : uydurmak,yalan söylemek keş : aptal kıç atmak : çok istemek kıkırdamak : ölmek kırmak : kaçmak,uzaklaşmak kışlatmak : musallat etmek kıtıpiyos : değersiz,bayağı,kötü kıtır : uydurma söz,yalan kıtır atmak : yalan uydurup söylemek kıtıra almak : alay etmek kıtırcı : çok yalan söyleyen kimse kıyak çakmak : çok uygun düşmek,yakışık almak kıyakçı : gözüpek kıytırık : değersiz,bayağı,basit kirişi kırmak : bulunduğu yerden ayrılmak,kaçıp gitmek kocakarı : anne kodes : tutukevi,hapishane,karakol kokoroz : çirkin kimse kokoz : parası olmayan,züğürt koltuk : genelev kontak : ruh sağlığı yerinde olmayan kimse kopil : 1.arsız sokak çocuğu 2.piç kova : futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım koyduğum yerde otluyor : hiçbir ilerleme gösteremeyenler için kullanılır kuyruğu titremek : ölmek kül yutmak : kurnazca yapılan bir oyuna düşmek küp : sarhoş Argo Sözlüğü -Llolo : gösteriş,kabadayılık lüp : hiç emek vermeden kazanılan şey

11 Argo Sözlüğü -Mmadara : kötü,sevimsiz madara etmek : kötü duruma düşürmek madara olmak : kötü duruma düşmek madik atmak : dolap çevirmek,hile yapmak makaraları koyvermek : kendini tutamayarak kahkayla gülmeye başlamak mandepsi : tuzak,oyun mandepsiye basmak : tuzağa düşmek,aldatılmak mangiz : para mantar : uydurma söz,yalan mantar atmak : yalan söylemek mantarlamak : aldatmak,yalan söylemek mars olmak : söz söyleyemeyecek duruma düşmek mastor : çok sarhoş matiz olmak : sarhoşluktan sızacak duruma gelmek matrak : eğlenceli,gülünç,hoş maval : yalan,uydurma söz maya : arsız,utanmaz kimse mayası bozuk : kötü yaradılışlı,karaktersiz mehterhane : hapishane mektep çocuğu : acemi,toy mıhsıçtı : cimri,elisıkı mortlamak : ölmek mortoyu çekmek : ölmek mortocu : imam mostra olmak : kendini gülünç bir duruma sokmak mostralık : kötü veya yersiz davranışlarıyla göze batan kimse mum olmak : razı olmak Argo Sözlüğü -Nnağme yapmak : bildiği bir şeyi bilmez görünmek nalları dikmek : ölmek nallamak : öldürmek nanay : yok ne çiçektir,biliriz : ne mal olduğunu biliriz

12 Argo Sözlüğü -Ookumak : sövmek,küfretmek okutmak : satarak elinden çıkarmak oltayı yutmak : aldanmak omuzlamak : alıp götürmek,sırtlayıp kaçırmak,aşırmak orostopolluk : kurnazca iş,dalavere,dolap ortaya balgam atmak : bir iş kıvamında iken herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek ot : esrar Argo Sözlüğü -Ööküz : cıvalı zar ölüsü kınalı : iyi gitmeyen bir iş için sövgü yerine kullanılır ördek : uzun yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu ötmek : 1.anlamsız,boş konuşmak 2.kusmak Argo Sözlüğü -Ppaçoz : fahişe,orospu palas : 1.rahat,kolay 2.kolaylık gösteren,hoşa giden pantuflacı : dolandırıcı,yankesici papaz uçurmak : içkili eğlence düzenlemek parlak : yüzü güzel oğlan parlatmak : içki içmek pas vermek : kadının,bakışı ve davranışı ile erkeğe cesaret vermesi paspal : kötü cins esrar pata çakmak : askerce selam vermek payandaları çözmek : ayrılmak,kaçmak,uzaklaşmak perdahlamak : 1.birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak 2.sövmek,küfretmek pestil : hasta peygamber öküzü : aptal,ahmak,budala pırpırı : uçarı,hovarda piç etmek : yapayım derken bozmak,tadını kaçırmak pilaki : aptal,ahmak piliç gibi : güzel ve sevimli kız pinpon : yaşlı,çökmüş piyaz : bir çıkar sağlamak için söylenen övücü söz piyazcı : yüze gülücü,içten olmayan davranışlarda bulunma

13 piyazlamak : bir çıkar sağlamak için birini aşırı övmek plak bozulmak : can sıkmak postu deldirmek : kurşunla vurulmak puluç : ibne Argo Sözlüğü -Rracon : 1.yol,yöntem,usul 2.gösteriş,fiyaka racon kesmek : 1.görünüşe göre hüküm vermek 2.gösteriş yapmak rampa etmek : birinin içki masasına çağrılmadığı halde oturmak röntgenci : kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek röntgenlemek : kadınları gizlice gözetlemek Argo Sözlüğü -Ssağmak : aldatarak parasını çekmek sağmal inek : aptal yerine konularak kendisinden sürekli çıkar sağlanan saksı : baş,kafa sallamak : vurmak,tokatlamak sallamamak : önem vermemek saloz : salak salozlaşmak : salak durumuna düşmek saraka : alay istihza sarakaya almak : alay etmek sepet havası çalmak : işinden çıkarmak,sepetlemek sigortası atmak : çığrından çıkmak,kötüleşmek sinek avlamak : işi veya müşterisi olmamak,boş oturmak sivil : çıplak sökmek : çıkagelmek su kaçırmak : baş ağrıtmak,can sıkmak su koyuvermek : cıvıtmak,sözünde durmamak sulamak : ödemek,vermek,harcamak sulanmak : imrendiğini açığa vurmak süt : benzin,mazot süzme : kötü,aşağılık,malın gözü Argo Sözlüğü -Şşaban : aptal,alık,saf,şaşkın,budala şapa oturmak : içinden çıkılması güç bir duruma düşmek

14 şarj etmek : bir şeyi anlamaya,kavramaya çalışmak şaşkoloz : şaşı veya şaşkın kimselere hakaret yollu söylenir şavalak : aptal,alık,sersem,budala şinanay : yok şişlemek : kama,çakı gibi bir araçla yaralamak şişmek : bozulmak,bozum olmak,utanmak şorolap : yalan Argo Sözlüğü -Ttakmak : 1.önemsememek 2.borç bırakmak 3.sınavını başaramamak tayfa : bir adamın yanında bulunan yardakçıları tekke : esrar içilen üstü kapalı yer teklemek : kekelemek temize havale etmek : kısa yoldan çözümlemek tıkır : para tıngır : para traş : yalan,asılsız,bıktırıcı söz tırtıklamak : aşırmak,çalmak tiye almak : biryle alay etmek,eğlenmek toka etmek : vermek topu atmak : sınıfta kalmak torpillemek : sınıfta kalmak toslamak : para vermek tuzlayalım da kokmasın : birine,düşüncesinde aldandığını ve aklının bir şeye ermediğini anlatmak için kullanılır tünel geçmek : aklını yaptığı işe vermemek tütsü : içki tütsülemek : içki içmek,sarhoş olmak tütsülü : sarhoş Argo Sözlüğü -Uuçlanmak : vermek uçurmak : gizlice alıp gitmek uydu : birşeye bağımlılığı olan uydulaşmak : uydu durumuna gelmek uydurmak : cinsel birleşmede bulunmak Argo Sözlüğü -Ü-

15 üç buçuk atmak : çok korkmak üstünden geçmek : ırzına geçmek üşütmek : delirmek,saçmalamak üşütük : aklını yitirmiş,saçmalayan kimse Argo Sözlüğü -Vvamp : erkek peşinde koşan kadın vardakosta : iri yarı ve gösterişli kadın varta : tehlikeli durum vartayı atlatmak : tehlikeden kurtulmak veledi zina : piç voli : vurgun,kazanç,kar voli çevirmek : tuzağa düşürmek voli vurmak : vurgun vurmak volta : aşağı yukarı gidip gelme volta atmak : bir aşağı,bir yukarı dolaşmak volta vurmak : bir aşağı bir yukarı dolaşmak voltasını almak : kaçmak,çekilmek,gitmek voyvo : alay ederek sataşmak için söylenir vurmak : 1.yolsuzca para almak,soymak 2.içki içmek Argo Sözlüğü -Yyağcı : dalkavuk yahudi : cimri yaş : kötü,korkulu,zor yaylanmak : çekilip gitmek yemlik : kumarda kandırılıp parası alınan kimse yeşermek : çok beklemek yeşillenmek : 1.birine karşı duyduğu cinsel isteği kendisine sezdirmek,sarkıntılık yapmak 2.başkasının malında gözü olmak,elde etmeye çalışmak yırtık : utanması çekinmesi olmayan yolunu bulmak : yasal olmayan yollardan kazanç sağlamak yollu : kolayca elde edilen kadın yutmak : iyice eksiksiz olarak öğrenmek yüklü : 1.çok sarhoş 2.varlıklı,paralı

16 yürümek : ölmek yürütmek : habersiz almak,çalmak Argo Sözlüğü -Zzamazingo : dost,metres zamkinos : 1.adı birden hatırlanamayan küçük,değersiz şeyler için kullanılır 2.dost,metres 3.kaçma zamkinos etmek : kaçmak zarta : yellenme zartayı çekmek : ölmek zemzem kuyusuna işemek : adı anılsın diye herkesi iğrendirip kızdıran kötü bir iş yapmak zımbalamak : bıçaklamak,öldürmek zırtapoz : zıpır,utanmaz,saygısız,hayta zırtapozluk : haytalık zirzop : aklına eseni yapan zirzopluk etmek : uygunsuz,yakışıksız davranışlarda bulunmak zokayı yutmak : aldatılıp zarara sokulmak zom : 1.olgun kimse 2.çok sarhoş olan zom olmak : çok sarhoş olmak zula : kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer zula etmek : çalmak,aşırmak

17 Nakliye Sözlüğü / Transport Dictionary A aaaa abs abt acct or a/c acot addr agw ah aht aid aims anfood aphos aps ara arag asf aux awb awes MARITIME ABBREVIATIONS always afloat always accessible American Bureau of Shipping about account Advisory Committee of Offshore Technology address (commission) all going well antwerp-hamburg range Anchor Handling Tug Agency for International Development American Institute of merchant Shipping animal food (type of cargo) african phosphate c/p Arriving Pilot Station antwerp-rotterdam- amsterdam Antwerp - Rotterdam - Amsterdam - Gent Asian Shipowners' Forum auxiliary air waybill Association of Western European Shipbuilders B b b/l b/n b/s b4 ba Beam bill of lading booking note bill of sale Before buenos aires

18 baf bbb bc be bends bfi bgd bhp biac bifa biffex bimco bisco bl blk blt boc bod bof br br brg brkrs brl bs bsc bsea bsi btms bv bunker adjustment factor before breaking bulk Bulk Carrier both ends both ends Baltic Freight Index bagged brake horse power Business and Industry Advisory Committee British International Freight Association Baltic International Freight Futures Exchange Baltic and International Maritime Council British Iron and Steel COrporation bale bulk Built Bulk Oil Carrier board of directors Best Offer Bulgarian Register brazil Bridge brokers barrel Bahamas British Shippers Council black sea British Standards Institution bottoms (parcels) Bureau Veritas

19 C c&f c.i.s. cabaf caf can cancl casa cbm cbs cc cc ccc cf cfr cfs cgo chopt chrts cif cif cip cmi cmpl cob cob cob cod cogsa comb Cost and Freight commonwealth independent states (ex soviet republics) currency and bunker adjustment factor currency adjustment factor canada cancelling casablanca cubic metres Cyprus Bereau of Shipping cargo capacity Cement Carrier customs cooperation council cubic feet Cost and FReight container freight station cargo charterers option charterers cost insurance freight Cost Insurance and Freight Carriage and Insurance Paid to Committee maritime international Completed Clean On Board cargo on board closing of business cash on delivery carriage of goods by sea act Combinable

20 coms Cont cont cop core7 cp cpt cpt cqd crns csc csh ct ct ctl cuft cyl commissions Container Ship Continent custom of the port c/p for iron ore transportation charter party Carriage Paid To captain customary quick despatch cranes container safety convention Cargo Ship Chemical Tanker combined transport constructive total loss cubic feet Cylinders D d d.o. da daf dap dap dd ddp ddu ddu de dely Depth Diesel Oil disbursement accounts Delivered At Frontier days all purposes dia-ammonium sulphate dry dock delivered duty paid Delivered Duty Unpaid Delivered DUty paid Deemed / Earned (freight) delivery

21 dems deq des df or d.f. dims disp doc dolsp dop dpa drft drgr drx dur dw dwcc dwt Demurrage Delivered Ex Quay Delivered Ex Ship dead freight dimensions Displacement document of compliance (ism) dropping outward last sea pilot Dropping Out Pilot designated person ashore (ism) draft Dredge - r hellenic drachma (currency) duration Dead Weight dead weight- cargo capacity deadweight E ec ecgb ecsa ecuk ecus efta egy eiu epirb er eta etc east coast east coast Great Britain east coast south america east coast United Kingdom east coast United States european free trade association Egypt even if used emergency position indicating radio beacon Engine Room estimated time of arrival expected time of commencement (or completion)

22 etd ets euc (euro) excl exw estimated time of departure estimated time of sailing european currency units excluding Ex Works F f.o. fac fas fas fb fca fcc fcl fcr fd fd&d fdd fdeocl ferts feu fgi fhex fhex fhinc filo fio fios fiost fiot Fuel Oil fast as can free alongside ship Free Alongside Ferry Boat Free CArrier first class charterers Full Container Load Floating Crane free despatch freight deadfreight & demurrage freight demurrage defence (p&i) freight deemed earned on completion loading fertilizers Forty Feet Equivalent Units for guidance and information fridays holidays excluded fridays holidays excluded fridays holidays included free in liner out free in out free in out stowed free in out spout trimmed free in out trimming

23 fish flg flo-flo flt fmc fms fob fob fob foq for fot fpa fpt fr fr frght fso ftc fui fw fwa fwad fwd fwd fxd fyg Fishing Boat flag FLoat On - FLoat Off full liner terms federal maritime commission fathoms free on board free on board Free On Board free on quay free on rail free on truck free of particular average fore peak tank freight France freight fleet safety officer (ism) Free Transferable currency for your information fresh water fresh water allowance fresh water arrival draft fresh water draft forward fixed for your guidance G ga ga general average Go Ahead (telex operator)

24 gatt gc gcn gd geo gib gl gmdss gmt gr Gr gr grd grls grt gspb gtee General Agreement on Tariffs and Trade Gas Carrier gencon good geographical (rotation) Gibraltar Germanischer Lloyd global maritime distress and safety system greenwich mean time grain Greece (Hellas) greece geared gearless gross register tons Good Safe Port Berth guarantee H h.s.a. ha hd hdwts hf hfo hh hh or hoha hhs hk hl or h/l ho hellenic shipbrokers association hatch half despatch half despatch working time saved Hydrofoil heavy fuel oil holds hatches holds / hatches heavy handy scrap hong kong Heavy Lift hold

25 hoha hond hrs hrs hsa hss hss holds hatches Honduras Hellenic Register of Shipping hours Hellenic Shipbrokers Association heavy grain,soya,sorghum High-speed Sea Service I i/o icc ics ics ifo igs ihp ilohc ilow imco imdg code imo incl inclad inco terms isf ism iso iwl instead of international chamber of commerce international chamber of shipping institute of chartered shipbrokers intermediate fuel oil inert Gas System Indicated Horse Power in lieu of holds cleaning in lieu of weight intergovernmental maritime commission international maritime dangerous goods code international maritime organization Including including address international commercial terms international safety federation bla bla bla bla bla bla institute warranties limits J jpn japan K

26 kr Korean Register of Shipping L l l.b.h. l.m.c. l.t. l/c l/c l/d la lash lash lat lbp lc or l/c ldg lgc lhar lifo lo/lo loa loi long lpg lpgc lr ls lsc Lubs Length length / breadth/ height Lloyd's machinery certificate Long Tons lay can letter of credit loading / discharging los angeles (usa) Lighter Aboard SHip Lighter Aboard Ship latitude Length Between Perpeticulars letter of credit loading Liquefied Gas Carrier london, hull, antwerp, rotterdam range liner in free out Lift On / Lift Off Length Over All Letter Of Indemnity longitude Liquefied Petroleum Gas liquefied petroleum gas carrier Lloyds Register Light Ship Live Stock Carrier Lubricants M

27 m. metres m.e. m/s m/v m/y mald mdc mdo me or m.e med mga mgo mic mid min/max mip miss mm moa mol molchopt moloo mop mos mou paris mpp mrble mt mtc mti Main Engine motor ship motor vessel Motor Yacht Maldives Islands marina di carrara marine diesel oil main engine mediterranean master's general account marine gas oil man in charge middle minimum/maximum marine insurance policy mississippi river minimum/maximum memorandum of agreement (S&P) more or less more or less at charterers' option more or less at owners' option muriate of potash months memorandum of understanding (paris) multi purpose (type of ship) marble metric tons moment to alter trim once centimeter moment to alter trim one inch

28 mv or m/v motor vessel N na or n/a naa naabsa ncb ncr ncv ng nhp nk No nola NOR norgrain nr or n.r. nrt nsf ny nype nype not applicaple - not acceptable -not available not always afloat not always afloat but safely aground national cargo bureau non conformance report (ism) no commercial value Nigeria nominal horse power nippon kaiji Kyokai Number North Lakes Notice of Readiness voyage c/p for carriage of grains (usa-can) northern range (from norfolk to portland in usec) net register tons Norwegian Sales Fort new york new york produce exchange charter party New York Produce Exchange (charter party) O oa obc obct obo oc od onw ooc over aged Ore Bulk Carrier Ore Bulk Container Oil Bulk Ore Ore Carrier outside diameter onwards Ore Oil Carrier

29 opt osd osd ows option Open Shelter Decker open shelter decker owners P p&c p&i p.p.i. p/f p/l p/n pa pan pandi pass pb pc pcc pd pd ph phil phos pls plts pmo pmt pod pod posn Private & Confidential protection and indemnity (club) policy proof of interest proforma partial loss promissory note particular average Panama p&i Passenger Ship permanent bunkers Product Carrier Pure Car Carrier Per Day port dues per hatch Philippines phosphate please palletes passing muscat outbound Per Metric Ton paid on delivery port of delivery position

30 ppse ppt pr prt psa psc pt pton pts pus pus pv pwh propose prompt Polski Rejestr Statkow port Passenger Ship Association port state control Product Tanker Per Ton spanish pesetas (currency) past us (commissions) past us (coms) Peru per workable hatch Q qar qt qte quality assurance representative (ism) Qatar quote R r r/v rd rdc rdly rdr redely ref reg rep req rge Are round voyage running days running down clause redelivery radar redelivery Refrigerator Ship regarding representative require range

31 ri (rina) rnd rnge RoRo rqrd rt rt ryt Registro Italiano round (voyage) range Roll on Roll off required Radio Telephone radio telephone re your telex / telegram / telephone S s&p brkr s.s. s/n s/p s/r s/s saoclonl SatCom SatNav satshex sb sbm se shex shinc sid smc smm smp sms Sob sale and purchase broker Special Survey shipping note Submersible Pontoon Signing / Releasing (bills of lading) Steamship Ship And Or Cargo Lost Or Not Lost Satellite Communication Satellite Navigation saturdays sundays holidays excluded safe berth soya bean meal south east Sundays Holidays Excluded sundays holidays included single decker safety management certificate (ism) safety management manual (ism) soya bean meal pallets safety management system (ism) shipped on board

32 soc Sof solas sop sopep sp sp spn spore spt sr src sshex ssv ssw st stbd stc stcw code stcw convention stds stem stg stl sub swd swl syna Shipper owned container Statement of Facts Safety Of Life At Sea sulphate of potash shipboard oil pollution emergency plan (ism safe port Spain spain Singapore spot Soviet Register Slops Receiving Station Saturdays Sundays Holidays Excluded Support Supply Vessel sawn soft wood Side Tank Starboard Said To Contain SEAFARERS' training certification and watch-keeping international convention on standards of training certification and watch-keeping for seafarers standards subject to existence of merchandise Salvage Tug steel subject to salt water draft Safe Working Load synacomex T

33 t/l tc tct teu tg tnge tns tpc tpi tr ts tsh tsp tss ttl tw tween total loss time charter time charter trip Twenty Feet Equivalent Units Tug tonnage tons tons per centimetre tons per inch Trawler tons Tanker Ship triple super phosphate tailshaft survey total tween decker tweendecker U u uce uk uk/cont ulcc unqt up river usa usd usec usg usnh You unforseen circumstances excepted united kingdom united kingdom / continent range Ultra Large Crude Carrier unquote upper ports of river parana (argentina) United States of America united states dollars united states east coast United States Gulf united states, north of cape hateras

Denizcilik Sektörü. Neden Deniz Taşı. Navlun ve diğer kazançlar İstihdam Politik ve askeri bağı Prestij Toplum ve kamu yararı

Denizcilik Sektörü. Neden Deniz Taşı. Navlun ve diğer kazançlar İstihdam Politik ve askeri bağı Prestij Toplum ve kamu yararı Denizcilik Sektörü 1 Neden Deniz Taşı şımacılığıığı??? Navlun ve diğer kazançlar İstihdam Politik ve askeri bağı ğımsızlık Prestij Toplum ve kamu yararı 2 Denizcilik Sektörü Gemi İnşaat Mühendisleri Denizcilik

Detaylı

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

20.03.2012 MARITIME TRANSPORTATION

20.03.2012 MARITIME TRANSPORTATION MARITIME TRANSPORTATION Bir defada çok fazla yük ulaştırılması Güvenilir olması Sınır aşımı olmaması Mal zayiatının min. olması Havayoluna göre 14, karayoluna göre7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz

Detaylı

Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D "Agency for International Developement"için kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı.

Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D Agency for International Developementiçin kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı. Uluslararası Nakliye Lojistik Terimleri Sözlüğü A A.I.D "Agency for International Developement"için kısaltma.abd Uluslar arası Kalkınma Ajansı. ABD hükümetinin özellikle savaş,iç savaş,salgın hastalık,kıtlık

Detaylı

İngilizce Türkçe Sözlük

İngilizce Türkçe Sözlük İngilizce Türkçe Sözlük Lojistik Terimler Sözlüğü ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TERİMLERİ Doküman içinde arama yapabilmek için Ctrl+F tuşuna basarak kelime yazmanız yeterli olacaktır. A A.I.D "Agency

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler.

Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler. Management: Arap KARADUMAN Date: 00.00.0000 emails: info@sternnet.com Homepage: www.sternnet.com Telephone: 0049 151 47101943 Analiz Raporu ve Pazarladigimiz ürünler hakkinda genel bilgiler. Firmamiz SternNET

Detaylı

Taşınan eşya ile birlikte alıcısına oluşturulan belgeler

Taşınan eşya ile birlikte alıcısına oluşturulan belgeler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z A (EN BAŞA DÖN) AIRWAY BILL ALL IN ATA CARNET ABSOLUTE LIABILITY ABSOLUTE OWNERSHIP ACCEPTANCE LETTER OF CREDIT ACCOMPANYING DOCUMENTS ACTUAL IMPORT ACTUAL

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

Turkish Vocabulary List

Turkish Vocabulary List Turkish Vocabulary List acaip acı açık açık açık hava açlık açmak adam adı adil adres affedersiniz afiş, poster afiyet olsun ağ ağaç ağır ağız ahududu aile akarsu, dere akraba, hısım akşamleyin alabalık

Detaylı

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly,

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly, 21- SPACE TOURISM regular pleasure guidance sightseers proposal possibility Japan's Shimizu Corporation is making plans for the day that there are (1) flights into space, not by astronauts, but by tourists

Detaylı

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal. ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.com) The 8 Golden Rules of / 8 Altın kural Permit to work / çalışma izni

Detaylı

Hulki Aktunç - Büyük Argo Sözlüğü www.cepsitesi.net

Hulki Aktunç - Büyük Argo Sözlüğü www.cepsitesi.net Hulki Aktunç - Büyük Argo Sözlüğü www.cepsitesi.net TÜRKÇENİN BÜYÜK ARGO SÖZLÜĞÜ (Tanıklarıyla) Hulki Aktunç (1949 İstanbul). Günümüz şair ve yazarı. Askeri okullardaki orta ve lise yıllarından sonra İ.Ü.

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir)

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER (YÜK ve YOLCU GEMİLERİ) (MSC 85, MSC86, MSC 87, MEPC 58, MEPC 59 ve MEPC 60 kararlarını içermektedir) ARALIK 2010 NEW IMO REGULATIONS AND AMENDMENTS (CARGO AND

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ / CASE ANALYSIS

KARAR İNCELEMESİ / CASE ANALYSIS KARAR İNCELEMESİ / CASE ANALYSIS Kemal BAŞLAR Kararlar (1) Cape Maleas Davası, Yargıtay 8. Ceza Dairesi, E. 1992/3846, K. 1992/7568, K.T. 3.6.1992 Konu: Özet: Anahtar Kelimeler Derleyen (2) Case of Islamic

Detaylı

Turizmde en baflarılı Türkiye

Turizmde en baflarılı Türkiye Lea ding Bu si ness Monthly - The Voi ce of Tur kish Spea king Bu si ness Com mu nity Is su e 7 September 2009 ISSN: 2040-2163 Turizmde en baflarılı Türkiye Turkey most successful in tourism The Times

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

BEYPAZARI AĞZINDAN SÖZCÜKLER

BEYPAZARI AĞZINDAN SÖZCÜKLER BEYPAZARI AĞZINDAN SÖZCÜKLER. A GET YAVU ABA ABA ABABA ABARİ ABARİN ABDES ALMAK ABDESTLİK ABDILLAH ABİ ABICA ABILDAMAK ABİLTİ GABİLTİ ABOO : Bir işi veya olayı anlatan kişiye karşı, öyle olmadığıı anlatmak

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi. Hazırlayan Gürhan ALAN. Tez Danışmanı Doç. Dr. Yücel ACER

Yüksek Lisans Tezi. Hazırlayan Gürhan ALAN. Tez Danışmanı Doç. Dr. Yücel ACER T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DENİZLERDE EMNİYET VE GÜVENLİK: ULUSLARARASI VE ULUSAL MEVZUAT VE KURUMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek

Detaylı

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA

KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA KITA nın ABD üssü KITA s Main Base in USA Houston IATA da zirveyi zorluyoruz We are pushing the limits for Air Cargo Melek Yatırımın Yolları How to Meet with Business Angels Tek Tıkla Kontrol Webtracks

Detaylı

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color Lexicarry Turkish Word List Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3 Pro Lingua s Color Pictures for Learning Languages Patrick R. Moran Copyright 2007 Patrick R. Moran

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

TÜRK LOYDU VAKFI T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE TERSANELERİ MASTER PLANI TÜRKTERMAP SONUÇ RAPORU. Nisan 2007 İstanbul

TÜRK LOYDU VAKFI T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE TERSANELERİ MASTER PLANI TÜRKTERMAP SONUÇ RAPORU. Nisan 2007 İstanbul TÜRK LOYDU VAKFI T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE TERSANELERİ MASTER PLANI TÜRKTERMAP SONUÇ RAPORU Nisan 2007 İstanbul Türk Loydu Vakfı İçindekiler Tanımlar ve Kısaltmalar Şekil Listesi

Detaylı