T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI AB UZMAN YARDIMCISI ANKARA

2 İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Özet...4 Abstract 6 GİRİŞ...8 BİRİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ VE GÜMRÜKLER 1.1 Arz Zinciri Arz Zinciri Güvenliğinin Önemi Yüzyıla Kadar Gümrükler Yüzyılda Gümrükler 16 İKİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.1. DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Kuruluş ve Fonksiyonları Organizasyon Faaliyet DGÖ ve Arz Zinciri Güvenliği

3 DGÖ Standartlar Çerçevesi DGÖ Standartlar Çerçevesine İlişkin Kendi Kendini Değerlendirme Formu Columbus Programı Johannesburg Sözleşmesi ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ IMO nun Kısa Tarihi ISPS Kodu Konteyner Güvenliği Konusunda IMO DGÖ İşbirliği.67 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜLKE UYGULAMALARI 3.1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Terörizme Karşı Gümrük Ticaret İşbirliği Programı Deniz Taşımacılığı Güvenliği Kanunu Konteyner Güvenliği Girişimi Büyük Limanlar Girişimi Güvenli Taşımacılık Girişimi AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa Birliği nin Gümrükle İlişkili Güvenlik Girişimleri /2005 sayılı Avrupa Topluluğu Tüzüğü ve Uygulama Hükümleri Gümrük Güvenlik Programı Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör.102 2

4 Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri İşbirliği Avrupa Birliği Çin Halk Cumhuriyeti İşbirliği RUSYA FEDERASYONU Yeşil Koridor.115 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE 4.1. Konteyner Güvenliği Girişimi Yeşil Koridor Rusya Federasyonu Ukrayna Türkiye DGÖ İlişkileri DGÖ Standartlar Çerçevesi ve Kendi Kendini Değerlendirme Formu Columbus Programı Johannesburg Sözleşmesi Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör 148 SONUÇ 151 KAYNAKÇA TABLOLAR 160 3

5 ÖZET Bu çalışma, uluslararası arz zinciri zincirinin güvenliği konusunda Dünya da yaşanan gelişmeleri, geliştirilen ulusal ve uluslararası model ve uygulamaları, bu uygulamaların uluslararası ticarete olası etkilerini ve Türkiye uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle gümrük idarelerinin tarihsel gelişimine ve hammaddenin çıkarılmasından nihai ürünün nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar oldukça uzun bir süreç olan arz zincirine, arz zincirinin Dünya ticareti için önemine ilişkin kısa bilgi verilecektir. İkinci bölümde DGÖ bünyesinde konuya ilişkin yürütülen çalışmalara, SAFE Standartlar Çerçevesi ne, bu Çerçeve ye ilişkin kendi kendini değerlendirme formuna, Columbus Programı na ve Johannesburg Sözleşmesi ne, ayrıca IMO nun kısa tarihine, IMO bünyesinde hazırlanan ISPS Kodu na ve konteyner güvenliği konusundaki DGÖ IMO işbirliğine değinilecektir. Üçüncü bölümde ülke uygulamaları değerlendirilerek öncelikle ABD nin bu alanda yürüttüğü faaliyet ve programlara yer verilecek, terörizme karşı gümrük ticaret işbirliği programı, deniz taşımacılığı güvenliği kanunu, konteyner güvenliği girişimi, büyük limanlar girişimi ve güvenli taşımacılık girişimi ele alınacak daha sonra Avrupa Birliği nde konuya ilişkin yapılan çalışmalara yer verilecek, AB nin gümrükle ilişkili güvenlik girişimleri, 648/2005 sayılı AT tüzüğü, gümrük güvenlik programı, yetkilendirilmiş ekonomik operatör, AB - ABD işbirliği ve AB Çin işbirliğine değinilecek son olarak da Rusya Federasyonu nda uygulanmakta olan Yeşil Koridor sistemine yer verilecektir. Dördüncü bölümde Türkiye de arz zinciri 4

6 güvenliği konusunda yürütülen faaliyetler incelenecek, bu faaliyetler, konteyner güvenliği girişimi, Türkiye DGÖ ilişkileri, Yeşil Koridor ve yetkilendirilmiş ekonomik operatör başlıkları altında değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde ise konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak, arz zinciri güvenliği konusunda yürütülen faaliyetlerin uluslararası ticarete olası etkileri üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 5

7 ABSTRACT This study aims to analyze the developments in the field of the security of the international trade supply chain, the models and applications that are developed on the national and international basis, the effects of these models and applications on the international trade and the applications in Turkey. In this regard, first, a brief information will be given about the historical developments of the customs administrations and about the supply chain and its importance. The first chapter will be devoted to the studies that are held in the World Customs Organization, by giving special emphasis to the SAFE Framework of Standards, self-assessment checklist of the SAFE Framework of Standards, Columbus Program and Johannesburg Convention, which will be followed by the brief history of the International Maritime Organization, the International Ship and Port Facility Security Code, and IMO WCO cooperation on container security. Third chapter will be on country applications in this area: the applications and programs of the USA in the field of the supply chain security including the Customs Trade Partnership Against Terrorism, Maritime Transport Security Act, Container Security Initiative, Megaports Initiative and the Secure Freight Initiative; the studies that are held by the EU in this area, including security initiatives of the EU related to the customs, Council Regulation of 648/2005, customs security program, authorized economic operator, EU USA cooperation, and EU China cooperation; and the Green Corridor application of Russian Federation. Chapter four will be about the 6

8 studies in the field of the supply chain security in Turkey that will be stated under the headings of container security initiative, Turkey WCO relations, Green Corridor and the authorized economic operator. Finally, a general evaluation of the subject will be supported by the estimated effects of the supply chain security activities on the international trade. 7

9 GİRİŞ Özellikle iletişim ve ulaşım alanındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak giderek küçülen ve günümüzde 1990 ların moda deyimiyle ifade etmek gerekirse küreselleşen bir köy haline gelen dünyamızda hiçbir siyasi, ekonomik, sosyal, askeri, vb. olay diğer alanlardaki gelişmelerden bağımsız olarak tek başına değerlendirilemez. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde 2 kutuplu, soğuk bir dengede bulunan uluslararası ilişkiler, 1990 lı yılların başında Doğu Blok unun çökmesiyle birlikte sıcak bir dengesizliğin içine düşmüş, Pandora nın Kutusu nun açılmasıyla birlikte sosyal bilimlerin konusu olabilecek tüm alanlarda baş döndürücü bir hızda cereyan eden bir etkileşim tüm dünyayı sarmaya başlamıştır. Yaklaşık elli yıl boyunca tüm dünyada biriken enerji birden boşalmış, siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri gelişmeler birbirini tetikleyerek on beş yılda yeryüzünü her alanda farklı bir dünya haline getirmiştir. Bu çalışmanın esasını oluşturan ve ilk bakışta sadece ekonomik ilişkileri ilgilendiren bir sorun gibi görünen arz zinciri güvenliği konusu da aslında iç içe geçmiş siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik gelişmelerin neticesinde ve son altı yıldır tüm dünyayı kana bulamak için meşru ve yeterli bir sebep olarak öne sürülen 11 Eylül 2001 olaylarının hemen akabinde gündeme getirilmiş bir meseledir. O güne kadar göz ardı edilmiş bulunan ve kitlesel iletişim araçlarının da etkin kullanımıyla birdenbire tüm dünyanın en önemli meselesi olarak uluslararası 8

10 ilişkilerin merkezine yerleştirilen terör ya da küresel terör, uluslararası ticareti de tüm boyutlarıyla etkisi altına almış ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın ekonomik, politik ve askeri açıdan önemli güçleri dünya ticaretine kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir düzen vermek için kolları sıvamışlardır. Bu çerçevede 2002 yılından itibaren etkin bir şekilde başlatılan çalışmalar halen devam etmekte ve belirli bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. İşte bu çalışma, arz zinciri güvenliği konusunda gümrük alanında bugüne kadar kaydedilen aşamaları tarihsel bir bakış içerisinde özetlemeyi, DGÖ, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu gibi etkili ve söz sahibi kurum ve ülkelerin bu alanda yaptıkları çalışmaları incelemeyi ve konunun Türkiye deki yansımalarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 9

11 BİRİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ VE GÜMRÜKLER 1.1. Arz Zinciri Bir ürün veya hizmetin, fiziksel ya da hakiki (zımni) anlamda, organizasyonların, faaliyetlerin, insanların, bilginin ve kaynakların içinde yer aldığı koordineli bir sistem ile tedarikçiden tüketiciye hareketine arz zinciri, lojistik ağı ya da arz ağı denmektedir. Arz zinciri faaliyetleri, nihai tüketiciye teslim edilmek üzere ham maddeleri ve parçaları nihai ürüne dönüştüren faaliyetler bütünüdür. Günümüzde standart tüketici ürünlerinin giderek artan teknolojik karmaşıklığı küresel pazarın giderek artan çapı ve derinliği ile birleştiğinde satıcı ile tüketici arasındaki ilişkinin, uzun ve karmaşık arz zincirinin sadece en son halkasını oluşturduğu gözlemlenmektedir. Arz zinciri, hammaddenin çıkarılması ile başlamakta, parça üretimi, birleştirme, montaj, çeşitli boyutlardaki depolama alanlarına ve en ücra noktalara kadar sevk etme ile devam etmekte ve nihai tüketiciye ulaştırma ile sona ermektedir. 10

12 Bugünün küreselleşen dünyasında her ne kadar uluslararası düzeyde faaliyet gösteren birçok şirket ve kurum mevcut olsa da bunların hiç biri hammaddenin çıkarılmasından ürünün nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar süren karmaşık ve uzun arz zincirinin tamamını kontrol edebilecek büyüklük ve yeteneğe sahip değildir. Dolayısıyla, arz zinciri içerisinde yaşanan ürünlerin el değiştirmesi faaliyetleri, birbirleriyle doğrudan bağlantılı olan şirketler dışında, karlarını maksimize etmeye çalışan ama arz zinciri içerisindeki diğer aktörlerin çıkarlarına ilişkin bilgisi çok az olan veya hiç olmayan şirketler arasında cereyan etmekte ve bu nedenle de arz zinciri karmaşık ve bir anlamda kaotik bir yapı arz etmektedir Arz Zinciri Güvenliğinin Önemi Gelişen teknoloji, artan ihtiyaçlar, kolaylaşan iletişim ve ulaşım, ülkelerin birbirlerine ekonomik olarak giderek daha fazla bağımlı hale gelmeleri gün geçtikçe Dünya genelindeki uluslararası ticaret hacminin artmasına yol açmaktadır. Büyük ekonomik durgunluk ve/veya siyasal kriz dönemleri hariç tutulduğunda Dünya ticaret hacminin düzenli olarak artmakta olduğunu gözlemlemekteyiz (Tablo 1-2). Bununla birlikte, yukarıda zikredilen ve Dünya ticaret hacminin sürekli bir şekilde artmasına neden olan sebepler aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin, kaçakçılığın terörist aktivitelerin de artmasına yardımcı olmaktadır. Bu tip yasal ticaretin dışında kalan faaliyetler çoğu zaman yasal ticaretin yapıldığı yolları da kullanarak amaçlarına ulaşmakta veya ulaşmayı denemektedirler. Bu durumda da ülkelerin hem ticari hem de güvenlik kaygılarıyla ülke sınırlarını korumaya yönelik 11

13 tedbirler almaları ve var olan tedbirleri artırmaları da doğal karşılanmaktadır. Ancak 11 Eylül 2001 olaylarından sonra ABD öncülüğünde Dünya genelinde güvenlik konusunda başlatılan faaliyetler ticari sahaya da sıçramış bulunmaktadır. Bu çerçevede, geleneksel olarak risk grubuna giren vergi kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, doğrudan eşya kaçakçılığının yanı sıra nükleer ve radyoaktif madde kaçakçılığı ile terörist saldırı ve faaliyetlere yönelik olarak da artmakta olan Dünya ticaretinin akışını sağlayan arz zincirlerinin güvenli hale getirilmesine ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmaya, sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Yeni dönemde ülkelerin sınırlarını ticari faaliyetler açısından korumakla da görevli olan gümrük idarelerine yeni tehdit alanlarında da görevler yüklenmekte ve ticari kargoların yeni güvenlik mülahazalarına da uygun bir şekilde kontrol ve sevkiyatlarının yapılması talep edilmektedir. Türkiye özelinde de ülkemizin coğrafi konumu ve ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunması, bunların yanı sıra içinde bulunulan bölgede son yıllarda yaşanan savaşlar ve bölge ülkeleri arasında devam etmekte olan siyasi sorunlar nedeniyle vergi ve eşya kaçakçılığının yanı sıra nükleer ve radyoaktif maddeler, uyuşturucu maddeler, terörist faaliyetler ile insan kaçakçılığı konuları Türkiye için önemli risk unsurları olarak arz zinciri güvenliği konusunda ön planda yer almaktadır. Türkiye nin yasa dışı faaliyetler konusundaki hassas konumu kaçak yakalamalarına ilişkin tablodan da anlaşılmaktadır (Tablo 3). Arz zinciri güvenliğinin Türkiye açısından bir diğer hassas boyutu da Dünya nın en önemli TIR filolarından birinin Türk taşımacılık sektörüne ait 12

14 olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle arz zincirinde ve ticari eşya sevkiyatlarında meydana gelebilecek sorunların Türkiye ye yansımaları diğer bazı ülkelerden daha fazla olabilme potansiyelini içinde barındırmaktadır Yüzyıla Kadar Gümrükler Gümrük idareleri tarih boyunca iki temel işlevi yerine getirmekle sorumlu olmuşlardır. Bunlardan birincisi dış ticarete ilişkin vergileri toplamak, ikincisi ise ülke sınırlarında kaçakçılığı önlemek olmuştur. Bu durum bir açıdan bakıldığında tarih sahnesinde yer aldıklarından bu yana devlet organlarının yürütmekte olduğu iki temel işlevin (vergi toplamak ve sınırları korumak) aynı yerde toplandığı belki de tek kurum olarak gümrük idarelerine işaret etmektedir. Tarih boyunca gümrük idarelerine yüklenen farklı görevler bulunsa da gümrük idarelerinin esas ilgi alanı yukarıda da belirtildiği üzere vergi toplamak ve kaçakçılığa karşı ülke sınırlarını korumak olmuştur. Yine bu görevlerle bağlantılı olarak gümrük teşkilatları ya sınır boylarında ya da limanlarda örgütlenmişlerdir. İç bölgelerde gümrük idarelerinin tesis edilmesi ise görece yeni bir oluşumdur ve 20. yüzyılın ilerlemesi ile birlikte artan küresel ticaretin zorlaması ve bilişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemelerin yardımı ile mümkün olabilmiştir. Tarih sahnesinde ilk kez yer almalarından 21. yüzyılın başlarına kadar olan süreçte gümrük idareleri silahlı bir güç olmaktan öte vergi toplayan kurumlar olmuş ve ülkelerin aralarında yaptıkları anlaşmalar temelinde her bir ülkeyle ticarete konu 13

15 olan eşyaya farklı vergiler uygulanabilmiştir. Bu nedenle gümrük idareleri için eşyanın menşeinin belirlenmesi öncelikli bir konu olmuştur. Diğer yandan her bir ülkede ticarete konu olan eşyanın farklı adlarının ve tanımlarının bulunması eşyanın tanımlanması sorununu doğurmuş ve bu sorunu çözmek için de ticarete konu olan eşyanın uluslararası kabul görecek şekilde sınıflandırılması küresel ticaretin 19. yüzyılın sonlarından itibaren artan hacmi sebebiyle gümrük idarelerinin en önemli uğraş alanlarından ve sonrasında da işbirliği alanlarından biri olmuştur. Böylece eşyanın sınıflandırılması yoluyla hazırlanan tarife cetvellerinin hazırlanması ve eşyanın menşeinin tespiti ile ticarete konu olan eşyanın vergilendirilmesi için geriye tek bir aşama kalmaktadır: Vergilendirmeye esas olacak eşyanın kıymeti. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkelerin gümrük idarelerinin ortak bir zeminde buluşması ve gümrüğün en temel üç konusu olan tarife, menşe ve kıymet konularında küresel ticareti kolaylaştıracak şekilde uyumlu ve uluslararası kabul gören çözümlerin bulunabilmesi amacıyla gümrük idarelerinin bir araya gelebileceği uluslararası bir örgütün kurulması yönündeki çabalar 1952 yılında o zamanki adıyla Gümrük İşbirliği Örgütü olan Dünya Gümrük Örgütü nün kurulması ile meyvesini vermiştir. Kuruluşundan itibaren DGÖ uluslararası ticarete ilişkin genel kabul görmüş kuralların belirlenmesi ve ticaretin kolaylaştırılması yönünde çabaların içinde olmuş, küresel ticaretin hızlanmasının önündeki en önemli engellerden biri olan sınırlardaki fiziki gümrük kontrollerinin azaltılması için de risk analizi yöntemleri geliştirilmeye çalışılmıştır. 14

16 DGÖ bünyesinde yürütülen çalışmalar ve ülkelerin de istekli olmaları neticesinde 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyıla girerken artık gümrük konularında genel kabul görmüş tarife, menşe ve kıymet uygulama ve kuralları belirlenmiş, sınırlardaki kontrollerin ve transit eşyaya uygulanan kontrollerin en aza indirilebilmesi için de gelişen teknolojinin de yardımıyla birçok ülkede risk analizi ve risk yönetimi metotları uygulanır olmuştur. Buraya kadar kısaca özetlenen gümrüklerin tarihsel gelişiminde de görüleceği üzere gümrük idareleri arz zincirinin sadece eşyaların ülke değiştirmeleri aşamalarında devreye girmiş ve büyük ölçüde de ithalat sırasında yapılan kontroller ve vergilendirmeler sırasında kendini göstermiştir. Zaten esas yükümlülüğü kaçakçılığı önlemek ve dış ticarete konu olan eşyaya ilişkin vergileri tespit ve tahsil etmek olan gümrük idarelerinin hammaddenin ortaya çıkarılmasından nihai ürürünün nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar çok geniş bir süreci kapsamakta olan arz zincirine daha fazla müdahil olması da asli görevleriyle uyuşmayacak şekilde görev ve yetkilerini zorlamak anlamına gelirdi. Ancak 21. yüzyılın hemen başında 11 Eylül 2001 tarihinde ABD nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi nin ikiz kulelerine yapılan saldırılar o günden sonra dünyadaki pek çok işleyişi ve algılamayı değiştirdiği gibi gümrük idarelerinin yetki ve sorumlulukları üzerindeki algılamayı da derinden etkilemiş ve değiştirmiştir. Artık gümrük idareleri geleneksel görevlerinin dışında arz zinciri güvenliğinin sağlanmasında da rol almaya yönlendirilmişlerdir. 15

17 Yüzyılda Gümrükler Yukarıda da belirtildiği üzere 21. yüzyıla kadar geleneksel misyonlarını yürütmekte olan gümrük idarelerine 11 Eylül olaylarından sonra yeni görevler yüklenmiştir. Günümüzde ekonomik, siyasi ve askeri açılardan dünyanın en etkili ülkesi konumundaki pozisyonunu ve uluslararası örgütlerdeki etkinliğini sürdürmekte olan ABD, 11 Eylül olaylarından sonra geliştirdiği yeni güvenlik misyonu çerçevesinde önce kendi gümrük idaresinin yapısını değiştirmiş ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı altında Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi adı altında yeniden organize edilen ABD gümrük idaresinin en temel misyonu olarak da ABD ana vatanını ABD sınırlarında ve ABD sınırlarının ötesinde korumak olarak belirlemiştir. ABD gümrük idaresi de bu yeni misyonu çerçevesinde ve terörist eylemler olarak nitelenen 11 Eylül saldırılarının Dünya genelinde meydana getirdiği havanın da yardımıyla hem ABD de hem diğer ülkeler nezdinde hem de uluslararası örgütlerde çalışmalara başlamış ve arz zinciri güvenliği projesi kavramının etrafında büyük bir güvenlik projesine start vermiştir. ABD, hem ikili görüşmeler yoluyla hem de çok taraflı örgütler vasıtasıyla Dünya genelindeki gümrük örgütlerinin yapılarını veya en azından ilgi alanlarını değiştirmek ve küresel arz zincirinin güvenliğini tesis etmek yolunda başlattığı çalışmalarda siyasi, ekonomik ve sosyal gücünün de etkisiyle kısa sürede mesafe kat etmeyi başarmıştır. Özellikle DGÖ ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya uluslararası metinler çıkmış ve ikili anlaşmalar ve protokoller yoluyla da arz zinciri güvenliğini sağlamak adına ABD Gümrük İdaresi personelleri birçok ülkenin önemli limanlarında çeşitli programlar çerçevesinde görev alır olmuşlardır. 16

18 ABD nin önderliği ve teşviki ile 11 Eylül olayları sonrasında Dünya genelinde oluşturulan havanın da etkisi ile gümrük idareleri arz zinciri güvenliği konusunun içine çekilmiş, bu konuda çeşitli modeller geliştirilmiş ve ülkemiz de bu konunun tam olarak içinde yer almasa da uzağında da kalamamıştır Eylül ünden bu yana gümrük alanında yürütülmekte olan çalışmalar büyük ölçüde birbirleriyle ve arz zinciri güvenliği ile bağlantılı çalışmalardır. Arz zinciri güvenliğinin artırılmasına yönelik olan çalışmalar ağırlıklı olarak devletler arasında ya da devlet kurumları arasında yürütülmekle beraber küresel ticaret özünde özel sektörün uğraş alanı olduğundan özel sektörün de bazen zorlayıcı bazen de kolaylaştırıcı tedbirlerle sürecin içine çekilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yine de resmin geneline bakıldığında 2001 Eylül ünden sonra gümrük alanında yaşanan gelişmelerin özel sektör ya da diğer devletlerden çok ABD nin çıkarlarına hizmet ettiği, ABD nin kendi terör algılamasına karşı güvenliğini artırmaya yönelik çabalar olduğu, diğer ülkelerin ve özel sektörün tüm bu çalışmalardan elde edecekleri çıkarların netleşmediği, 20. yüzyıl boyunca ticareti kolaylaştırma ve hızlandırma yolunda atılan adımlardan geriye doğru keskin bir dönüş olduğu ve gümrük idarelerine geleneksel yetki ve görevleri ile kapasitelerinin uzağında ve ötesinde yükümlülükler getirdiği düşünülmektedir. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde DGÖ, IMO, ABD, AB, Rusya Federasyonu ve Türkiye de arz zinciri güvenliği konusunda bugüne kadar kaydedilen 17

19 gelişmelere seçici bir üslupla temas edilerek yukarıdaki paragrafta yer alan tez ile bu konudaki gelişmelerin ne derece uyumlu olduğu konusunda bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 18

20 İKİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.1. DGÖ (WORLD CUSTOMS ORGANIZATION) Kuruluş ve Fonksiyonları tarihinde Gümrük İşbirliği Konseyi olarak kurulan ve 1994 yılında çalışma ismi olarak Dünya Gümrük Örgütü adını alan Kuruluş, gümrük idarelerinin etkinliğini ve etkililiğini arttırmak amacına hizmet eden, 171 üyeli, gümrük konularında uluslararası alanda tek yetkili, bağımsız, hükümetler arası bir organdır. Üyeleri itibariyle uluslararası ticaretin % 95 inden fazlasının işleyişinden sorumludur. Söz konusu amacın icrası için DGÖ: - Malların, insanların ve taşıtların gümrük sınırlarını geçişini ilgilendiren kolaylaştırılmış ve etkili gümrük sistem ve prosedürlerinin yeknesak uygulanması ve uyumlaştırılması için uluslararası araçları kurar, korur, destekler ve teşvik eder. 1 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 19

21 - Üye ülkelerin mevzuatla uyumlarını, üyelerin birbirleriyle ve uluslararası örgütlerle gümrük ve diğer sınır aşan suçlarla mücadelede gerekli işbirliğini sağlayıcı araç ve politikaları geliştirir, - Üyelerin modern iş dünyasının gerekliliklerine ve değişen durumlara uyum sağlaması konusunda, üyeler arasında ve uluslararası örgütlerle iletişim ve işbirliğini geliştirir. - Dürüstlük, şeffaflık, insan kaynakları gelişimi, gümrük idarelerinde uygulanan işlem ve çalışma metotları ve örnek uygulamaların paylaşılmasını temin ve teşvik eder Organizasyon 2 DGÖ birçok üye ülke delegesinin gümrük meselelerini eşit haklarla çözümlediği bir forum niteliğindedir. Her üye ülkenin bir temsilcisi ve bir oy hakkı vardır. Üye ülkeler teknik yardım ve eğitim hizmetlerinden de faydalanabilmektedir. DGÖ, Yüksek Konsey ve 24 üyeli Politika Komisyonu tarafından, 17 üyeli Mali Komite nin mali tavsiyesi yoluyla idare edilmektedir. DGÖ, Konseyce her yıl onaylanan DGÖ Stratejik Planının temel faaliyetleri çerçevesindeki çalışmaları yapan Komiteler ve Sekreterlik ile çalışır. şunlardır: DGÖ nün ülkemiz tarafından da katılım sağlanan başlıca Komiteleri 2 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 20

22 - Daimi Teknik Komite (Bilgi İşlem Alt Komitesi dahil) - Kaçakçılıkla Mücadele Komitesi - Armonize Sistem Komitesi (Armonize Sistem Revizyon Alt Komitesi ve Bilimsel Alt Komite dahil) - Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi - Menşe Kuralları Teknik Komitesi Faaliyet 3 DGÖ uzun yıllardır uluslararası gümrük prosedürlerinin uyumlaştırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede DGÖ, - Malların sınıflandırılmasında dünyaca esas alınan Uyumlaştırılmış Mallar Tanımı ve Kodlama Sistemi ni, - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Revize Sözleşmesi ni, - DGÖ Kıymet Sözleşmesi ve Uyumlaştırılmış Menşe Kuralları nı, - Gümrük Reform ve Modernizasyonu ile Columbus Kapasite Geliştirme Programını, - Gümrük ve uyuşturucu gibi organize suçlarla mücadelede üye ülkelerce kullanılmak üzere uluslararası veri tabanını, - Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele alanında başlıca yöntem ve prensipleri, 3 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 21

23 geliştirmiş ve uygulamaktadır DGÖ ve Arz Zinciri Güvenliği 4 DGÖ bünyesinde yürütülmekte olan arz zinciri güvenliğine yönelik çalışmalar 11 Eylül 2001 olaylarının ardından Amerika Birleşik Devletleri nin öncülüğünde başlatılmıştır. DGÖ nün Haziran 2002 deki Genel Konsey Toplantısı nda uluslararası arz zincirinin güvenliği ve küresel ticaretin kolaylaştırılması hakkında bir dizi tedbirlerin alınmasını içeren bir Karar Genel Konsey tarafından kabul edilmiştir. Bu Karar uyarınca, Karar da belirtilen tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında Genel Sekreter e yardımcı olmak üzere bir Görev Gücü (Task Force) oluşturulmuştur. DGÖ nün Haziran 2003 teki Genel Konsey Toplantısı nda, üyeleri tarafından ulusal gerekliliklerin uygulanmasında ve yasal ticaretin akışını hızlandırırken uluslararası ticari arz zincirinin güvenli hale getirilmesinde kullanılmak üzere uluslararası en iyi uygulamalar ve standartlar için sağlam bir çerçeve oluşturulmasına imkan tanıyacak bir tedbirler dizisini kabul etmiştir. Bu tedbirler, uluslararası arz zincirinin kitle imha silahlarının naklinde kullanılabileceğine dair uluslararası endişelere cevap olmak üzere hazırlanmıştır. 4 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 22

24 DGÖ Genel Konseyi tarafından kabul edilen tedbirler aşağıdaki konuları içermektedir: - Gümrük konularında karşılıklı idari yardıma ilişkin yeni bir Konvansiyon ve izahatların hazırlanması (Johannesburg Konvansiyonu); - DGÖ Veri Modeli ve yüksek riskli teslimatların belirlenmesinde gerekli olan verile ilişkin bir liste hazırlanması; - Kargo ön bildirimine ilişkin uluslararası gümrük rehberleri hazırlanması (her bir sanayi kolu için özel rehberler için çalışmaların da yapılması kaydıyla); - Gümrük verilerinin toplanması ve aktarılmasına dair ulusal yasaların geliştirilmesine yönelik rehberler hazırlanması; - Arz zincirinin güvenliğini artırmak için DGÖ üyeleri ile özel sektör arasında işbirliği düzenlemelerine yönelik yüksek düzeyli rehberler hazırlanması; - DGÖ RILO (regional intelligence liaison offices bölgesel istihbarat irtibat ofisleri) ağının çalışmalarını da içerecek şekilde DGÖ nün iletişim ve istihbarat stratejisinin geliştirilmesi; - DGÖ üyelerinin yasa dışı teslimat ve markaların tespitine yönelik ürün ve hizmetleri tanımlayabilmesi için ileri teknoloji konusunda Internet tabanlı yeni bir Veri Bankası kurulması. DGÖ nün Haziran 2004 teki Genel Konsey Toplantısı nda ise bir Yüksek Düzeyli Strateji Grubu (High Level Strategic Group) kurulmasına ilişkin ikinci bir Karar Genel Konsey tarafından benimsenmiştir. Alınan Karar uyarınca kurulacak olan Yüksek Düzeyli Strateji Grubu nun, daha önce kurulmuş olan Görev Gücü nün çalışmalarını temel alarak bunları geliştirmesi ve gönüllü üye ülke gümrük 23

25 idarelerinin Genel Müdürleri nin (ya da gümrük idaresi başkanları) katılımıyla oluşturulması benimsenmiştir. Yüksek Düzeyli Strateji Grubu nun, güvenlik ve kolaylaştırma konularında DGÖ nün ve gümrük idarelerinin pozisyonlarını belirlemede liderlik ve kılavuzluk görevlerini üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, DGÖ nün 24 Haziran 2005 teki Genel Konsey Toplantısı nda Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma Standartları DGÖ Çerçevesi kabul edilmiştir. Söz konusu Çerçeve, küresel ticarete konu olan yasal ticari mal hareketlerini kolaylaştırma ve uluslararası arz zincirinin güvenliğini sağlama konularında gümrük idarelerine ve onların ticari ortaklarına yapısal ve istekli bir çerçeve temin etmektedir. Çerçeve aynı zamanda, uluslararası ticarete konu olan malların ticaretini kolaylaştırırken arz zinciri güvenliğini sağlayan gümrük kontrol standartlarını yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için gümrük idareleri arasındaki işbirliği düzenlemelerini güçlendirerek yüksek risk taşıyan teslimatların tespit edilmesi yönündeki kapasitelerini artırmayı ve gümrük idareleri ile ticaret dünyası arasında ilk defa resmi işbirliği düzenlemeleri yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Çerçeve nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan 17 standart sadece ticaretin kolaylaştırılması ile güvenlik ihtiyaçlarına yönelik tedbirlerin dengelenmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda özellikle gelişmekte olan ülkelerde gümrük vergilerinin daha iyi toplanmasını da sağlayacaktır. 24

26 DGÖ Üyeleri, Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma Standartları DGÖ Çerçevesi ni uygulama konusunda tüm DGÖ Üyeleri nin yetenek ve kapasitelerini belirlemeye yönelik teşhis çalışmalarını (diagnostic studies) da içerecek şekilde düşünülen kapasite geliştirme girişimlerini finanse etmekte kullanılacak bir Fon kurulması konusunda da anlaşmaya varmışlardır. Ayrıca, Çerçeve kapsamında artık üzerinde uzlaşmaya varılmış olan Standartları karşılamak için kapasitelerini geliştirmek isteyen her bir üye ülkeye de yardım etme kararı alınmıştır. Haziran 2007 deki DGÖ Genel Konseyi sırasında görev süresi Haziran 2007 de sona eren Yüksek Düzeyli Strateji Grubu nun yerini almak üzere bir SAFE Çalışma Grubu nun (SAFE Working Group - SWG) kurulması kararlaştırılmıştır. SWG, DGÖ SAFE Standartları nın sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla görevlendirilen yeni bir çalışma organı olarak kurulmuştur. Her ne kadar SAFE Çerçevesi DGÖ Genel Konseyi tarafından kabul edilmiş ve DGÖ üyelerinin büyük çoğunluğu Çerçeve yi uygulayacaklarına dair niyet beyanında bulunmuş olsalar da her gün değişen ve gelişen küresel ticari arz zincirinin gereksinimleri karşısında Çerçeve nin güncelliğini koruyabilmesini sağlayabilmek için gerekli düzenleme ve uyarlamaların yapılmasına ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. SWG, tüm DGÖ üyelerine, özel sektör danışma gruplarına (private sector consultative group) ve yetkilendirilmiş DGÖ gözlemcilerine açıktır. SWG, gündemindeki konunun teknik ya da politik olmasına bağlı olarak Daimi Teknik 25

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL**

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Nurdan BAYRAKTAR* Oğuz ÖNAL** 1. Kuruluş Amacı ve Tarihçe: Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş,

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN

DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DENİZCİLİK FAL KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYSERİ 2 Nisan 2013 Ocak 2017, Ankara 1/13 2/13 AMAÇ ve KAPSAM: Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi Facilitation of International

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI Suç gelirlerinin aklanması

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Basel Bankacılık Denetim Komitesi Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Ağustos 2003 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) KPMG Türkiye kpmg.com.tr Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS / AEO) nedir? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, uluslararası

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK

yenilikçi yaklașım GÜMRÜK GÜMRÜK DOGAN Gümrük Müșavirliği Loj. Hiz. Ltd. Ști. Talatpașa Bulvarı No: 84 TR 355220 Alsancakl-İZMİR/TÜRKİYE Tel: 0.232.466 06 01 info@dogangumruk.com.tr www.dogangumruk.com.tr yenilikçi yaklașım www.dogangumruk.com.tr

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE LOJİSTİK ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı