T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI TİCARETTE ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ, ÜLKE UYGULAMALARI VE TÜRKİYE UZMANLIK TEZİ ADEM YAZICI AB UZMAN YARDIMCISI ANKARA

2 İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Özet...4 Abstract 6 GİRİŞ...8 BİRİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ VE GÜMRÜKLER 1.1 Arz Zinciri Arz Zinciri Güvenliğinin Önemi Yüzyıla Kadar Gümrükler Yüzyılda Gümrükler 16 İKİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.1. DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ Kuruluş ve Fonksiyonları Organizasyon Faaliyet DGÖ ve Arz Zinciri Güvenliği

3 DGÖ Standartlar Çerçevesi DGÖ Standartlar Çerçevesine İlişkin Kendi Kendini Değerlendirme Formu Columbus Programı Johannesburg Sözleşmesi ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ IMO nun Kısa Tarihi ISPS Kodu Konteyner Güvenliği Konusunda IMO DGÖ İşbirliği.67 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜLKE UYGULAMALARI 3.1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Terörizme Karşı Gümrük Ticaret İşbirliği Programı Deniz Taşımacılığı Güvenliği Kanunu Konteyner Güvenliği Girişimi Büyük Limanlar Girişimi Güvenli Taşımacılık Girişimi AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa Birliği nin Gümrükle İlişkili Güvenlik Girişimleri /2005 sayılı Avrupa Topluluğu Tüzüğü ve Uygulama Hükümleri Gümrük Güvenlik Programı Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör.102 2

4 Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri İşbirliği Avrupa Birliği Çin Halk Cumhuriyeti İşbirliği RUSYA FEDERASYONU Yeşil Koridor.115 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE 4.1. Konteyner Güvenliği Girişimi Yeşil Koridor Rusya Federasyonu Ukrayna Türkiye DGÖ İlişkileri DGÖ Standartlar Çerçevesi ve Kendi Kendini Değerlendirme Formu Columbus Programı Johannesburg Sözleşmesi Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör 148 SONUÇ 151 KAYNAKÇA TABLOLAR 160 3

5 ÖZET Bu çalışma, uluslararası arz zinciri zincirinin güvenliği konusunda Dünya da yaşanan gelişmeleri, geliştirilen ulusal ve uluslararası model ve uygulamaları, bu uygulamaların uluslararası ticarete olası etkilerini ve Türkiye uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle gümrük idarelerinin tarihsel gelişimine ve hammaddenin çıkarılmasından nihai ürünün nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar oldukça uzun bir süreç olan arz zincirine, arz zincirinin Dünya ticareti için önemine ilişkin kısa bilgi verilecektir. İkinci bölümde DGÖ bünyesinde konuya ilişkin yürütülen çalışmalara, SAFE Standartlar Çerçevesi ne, bu Çerçeve ye ilişkin kendi kendini değerlendirme formuna, Columbus Programı na ve Johannesburg Sözleşmesi ne, ayrıca IMO nun kısa tarihine, IMO bünyesinde hazırlanan ISPS Kodu na ve konteyner güvenliği konusundaki DGÖ IMO işbirliğine değinilecektir. Üçüncü bölümde ülke uygulamaları değerlendirilerek öncelikle ABD nin bu alanda yürüttüğü faaliyet ve programlara yer verilecek, terörizme karşı gümrük ticaret işbirliği programı, deniz taşımacılığı güvenliği kanunu, konteyner güvenliği girişimi, büyük limanlar girişimi ve güvenli taşımacılık girişimi ele alınacak daha sonra Avrupa Birliği nde konuya ilişkin yapılan çalışmalara yer verilecek, AB nin gümrükle ilişkili güvenlik girişimleri, 648/2005 sayılı AT tüzüğü, gümrük güvenlik programı, yetkilendirilmiş ekonomik operatör, AB - ABD işbirliği ve AB Çin işbirliğine değinilecek son olarak da Rusya Federasyonu nda uygulanmakta olan Yeşil Koridor sistemine yer verilecektir. Dördüncü bölümde Türkiye de arz zinciri 4

6 güvenliği konusunda yürütülen faaliyetler incelenecek, bu faaliyetler, konteyner güvenliği girişimi, Türkiye DGÖ ilişkileri, Yeşil Koridor ve yetkilendirilmiş ekonomik operatör başlıkları altında değerlendirilecektir. Sonuç bölümünde ise konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak, arz zinciri güvenliği konusunda yürütülen faaliyetlerin uluslararası ticarete olası etkileri üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 5

7 ABSTRACT This study aims to analyze the developments in the field of the security of the international trade supply chain, the models and applications that are developed on the national and international basis, the effects of these models and applications on the international trade and the applications in Turkey. In this regard, first, a brief information will be given about the historical developments of the customs administrations and about the supply chain and its importance. The first chapter will be devoted to the studies that are held in the World Customs Organization, by giving special emphasis to the SAFE Framework of Standards, self-assessment checklist of the SAFE Framework of Standards, Columbus Program and Johannesburg Convention, which will be followed by the brief history of the International Maritime Organization, the International Ship and Port Facility Security Code, and IMO WCO cooperation on container security. Third chapter will be on country applications in this area: the applications and programs of the USA in the field of the supply chain security including the Customs Trade Partnership Against Terrorism, Maritime Transport Security Act, Container Security Initiative, Megaports Initiative and the Secure Freight Initiative; the studies that are held by the EU in this area, including security initiatives of the EU related to the customs, Council Regulation of 648/2005, customs security program, authorized economic operator, EU USA cooperation, and EU China cooperation; and the Green Corridor application of Russian Federation. Chapter four will be about the 6

8 studies in the field of the supply chain security in Turkey that will be stated under the headings of container security initiative, Turkey WCO relations, Green Corridor and the authorized economic operator. Finally, a general evaluation of the subject will be supported by the estimated effects of the supply chain security activities on the international trade. 7

9 GİRİŞ Özellikle iletişim ve ulaşım alanındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak giderek küçülen ve günümüzde 1990 ların moda deyimiyle ifade etmek gerekirse küreselleşen bir köy haline gelen dünyamızda hiçbir siyasi, ekonomik, sosyal, askeri, vb. olay diğer alanlardaki gelişmelerden bağımsız olarak tek başına değerlendirilemez. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde 2 kutuplu, soğuk bir dengede bulunan uluslararası ilişkiler, 1990 lı yılların başında Doğu Blok unun çökmesiyle birlikte sıcak bir dengesizliğin içine düşmüş, Pandora nın Kutusu nun açılmasıyla birlikte sosyal bilimlerin konusu olabilecek tüm alanlarda baş döndürücü bir hızda cereyan eden bir etkileşim tüm dünyayı sarmaya başlamıştır. Yaklaşık elli yıl boyunca tüm dünyada biriken enerji birden boşalmış, siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri gelişmeler birbirini tetikleyerek on beş yılda yeryüzünü her alanda farklı bir dünya haline getirmiştir. Bu çalışmanın esasını oluşturan ve ilk bakışta sadece ekonomik ilişkileri ilgilendiren bir sorun gibi görünen arz zinciri güvenliği konusu da aslında iç içe geçmiş siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik gelişmelerin neticesinde ve son altı yıldır tüm dünyayı kana bulamak için meşru ve yeterli bir sebep olarak öne sürülen 11 Eylül 2001 olaylarının hemen akabinde gündeme getirilmiş bir meseledir. O güne kadar göz ardı edilmiş bulunan ve kitlesel iletişim araçlarının da etkin kullanımıyla birdenbire tüm dünyanın en önemli meselesi olarak uluslararası 8

10 ilişkilerin merkezine yerleştirilen terör ya da küresel terör, uluslararası ticareti de tüm boyutlarıyla etkisi altına almış ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın ekonomik, politik ve askeri açıdan önemli güçleri dünya ticaretine kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir düzen vermek için kolları sıvamışlardır. Bu çerçevede 2002 yılından itibaren etkin bir şekilde başlatılan çalışmalar halen devam etmekte ve belirli bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. İşte bu çalışma, arz zinciri güvenliği konusunda gümrük alanında bugüne kadar kaydedilen aşamaları tarihsel bir bakış içerisinde özetlemeyi, DGÖ, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu gibi etkili ve söz sahibi kurum ve ülkelerin bu alanda yaptıkları çalışmaları incelemeyi ve konunun Türkiye deki yansımalarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 9

11 BİRİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ VE GÜMRÜKLER 1.1. Arz Zinciri Bir ürün veya hizmetin, fiziksel ya da hakiki (zımni) anlamda, organizasyonların, faaliyetlerin, insanların, bilginin ve kaynakların içinde yer aldığı koordineli bir sistem ile tedarikçiden tüketiciye hareketine arz zinciri, lojistik ağı ya da arz ağı denmektedir. Arz zinciri faaliyetleri, nihai tüketiciye teslim edilmek üzere ham maddeleri ve parçaları nihai ürüne dönüştüren faaliyetler bütünüdür. Günümüzde standart tüketici ürünlerinin giderek artan teknolojik karmaşıklığı küresel pazarın giderek artan çapı ve derinliği ile birleştiğinde satıcı ile tüketici arasındaki ilişkinin, uzun ve karmaşık arz zincirinin sadece en son halkasını oluşturduğu gözlemlenmektedir. Arz zinciri, hammaddenin çıkarılması ile başlamakta, parça üretimi, birleştirme, montaj, çeşitli boyutlardaki depolama alanlarına ve en ücra noktalara kadar sevk etme ile devam etmekte ve nihai tüketiciye ulaştırma ile sona ermektedir. 10

12 Bugünün küreselleşen dünyasında her ne kadar uluslararası düzeyde faaliyet gösteren birçok şirket ve kurum mevcut olsa da bunların hiç biri hammaddenin çıkarılmasından ürünün nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar süren karmaşık ve uzun arz zincirinin tamamını kontrol edebilecek büyüklük ve yeteneğe sahip değildir. Dolayısıyla, arz zinciri içerisinde yaşanan ürünlerin el değiştirmesi faaliyetleri, birbirleriyle doğrudan bağlantılı olan şirketler dışında, karlarını maksimize etmeye çalışan ama arz zinciri içerisindeki diğer aktörlerin çıkarlarına ilişkin bilgisi çok az olan veya hiç olmayan şirketler arasında cereyan etmekte ve bu nedenle de arz zinciri karmaşık ve bir anlamda kaotik bir yapı arz etmektedir Arz Zinciri Güvenliğinin Önemi Gelişen teknoloji, artan ihtiyaçlar, kolaylaşan iletişim ve ulaşım, ülkelerin birbirlerine ekonomik olarak giderek daha fazla bağımlı hale gelmeleri gün geçtikçe Dünya genelindeki uluslararası ticaret hacminin artmasına yol açmaktadır. Büyük ekonomik durgunluk ve/veya siyasal kriz dönemleri hariç tutulduğunda Dünya ticaret hacminin düzenli olarak artmakta olduğunu gözlemlemekteyiz (Tablo 1-2). Bununla birlikte, yukarıda zikredilen ve Dünya ticaret hacminin sürekli bir şekilde artmasına neden olan sebepler aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin, kaçakçılığın terörist aktivitelerin de artmasına yardımcı olmaktadır. Bu tip yasal ticaretin dışında kalan faaliyetler çoğu zaman yasal ticaretin yapıldığı yolları da kullanarak amaçlarına ulaşmakta veya ulaşmayı denemektedirler. Bu durumda da ülkelerin hem ticari hem de güvenlik kaygılarıyla ülke sınırlarını korumaya yönelik 11

13 tedbirler almaları ve var olan tedbirleri artırmaları da doğal karşılanmaktadır. Ancak 11 Eylül 2001 olaylarından sonra ABD öncülüğünde Dünya genelinde güvenlik konusunda başlatılan faaliyetler ticari sahaya da sıçramış bulunmaktadır. Bu çerçevede, geleneksel olarak risk grubuna giren vergi kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, doğrudan eşya kaçakçılığının yanı sıra nükleer ve radyoaktif madde kaçakçılığı ile terörist saldırı ve faaliyetlere yönelik olarak da artmakta olan Dünya ticaretinin akışını sağlayan arz zincirlerinin güvenli hale getirilmesine ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmaya, sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Yeni dönemde ülkelerin sınırlarını ticari faaliyetler açısından korumakla da görevli olan gümrük idarelerine yeni tehdit alanlarında da görevler yüklenmekte ve ticari kargoların yeni güvenlik mülahazalarına da uygun bir şekilde kontrol ve sevkiyatlarının yapılması talep edilmektedir. Türkiye özelinde de ülkemizin coğrafi konumu ve ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunması, bunların yanı sıra içinde bulunulan bölgede son yıllarda yaşanan savaşlar ve bölge ülkeleri arasında devam etmekte olan siyasi sorunlar nedeniyle vergi ve eşya kaçakçılığının yanı sıra nükleer ve radyoaktif maddeler, uyuşturucu maddeler, terörist faaliyetler ile insan kaçakçılığı konuları Türkiye için önemli risk unsurları olarak arz zinciri güvenliği konusunda ön planda yer almaktadır. Türkiye nin yasa dışı faaliyetler konusundaki hassas konumu kaçak yakalamalarına ilişkin tablodan da anlaşılmaktadır (Tablo 3). Arz zinciri güvenliğinin Türkiye açısından bir diğer hassas boyutu da Dünya nın en önemli TIR filolarından birinin Türk taşımacılık sektörüne ait 12

14 olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle arz zincirinde ve ticari eşya sevkiyatlarında meydana gelebilecek sorunların Türkiye ye yansımaları diğer bazı ülkelerden daha fazla olabilme potansiyelini içinde barındırmaktadır Yüzyıla Kadar Gümrükler Gümrük idareleri tarih boyunca iki temel işlevi yerine getirmekle sorumlu olmuşlardır. Bunlardan birincisi dış ticarete ilişkin vergileri toplamak, ikincisi ise ülke sınırlarında kaçakçılığı önlemek olmuştur. Bu durum bir açıdan bakıldığında tarih sahnesinde yer aldıklarından bu yana devlet organlarının yürütmekte olduğu iki temel işlevin (vergi toplamak ve sınırları korumak) aynı yerde toplandığı belki de tek kurum olarak gümrük idarelerine işaret etmektedir. Tarih boyunca gümrük idarelerine yüklenen farklı görevler bulunsa da gümrük idarelerinin esas ilgi alanı yukarıda da belirtildiği üzere vergi toplamak ve kaçakçılığa karşı ülke sınırlarını korumak olmuştur. Yine bu görevlerle bağlantılı olarak gümrük teşkilatları ya sınır boylarında ya da limanlarda örgütlenmişlerdir. İç bölgelerde gümrük idarelerinin tesis edilmesi ise görece yeni bir oluşumdur ve 20. yüzyılın ilerlemesi ile birlikte artan küresel ticaretin zorlaması ve bilişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemelerin yardımı ile mümkün olabilmiştir. Tarih sahnesinde ilk kez yer almalarından 21. yüzyılın başlarına kadar olan süreçte gümrük idareleri silahlı bir güç olmaktan öte vergi toplayan kurumlar olmuş ve ülkelerin aralarında yaptıkları anlaşmalar temelinde her bir ülkeyle ticarete konu 13

15 olan eşyaya farklı vergiler uygulanabilmiştir. Bu nedenle gümrük idareleri için eşyanın menşeinin belirlenmesi öncelikli bir konu olmuştur. Diğer yandan her bir ülkede ticarete konu olan eşyanın farklı adlarının ve tanımlarının bulunması eşyanın tanımlanması sorununu doğurmuş ve bu sorunu çözmek için de ticarete konu olan eşyanın uluslararası kabul görecek şekilde sınıflandırılması küresel ticaretin 19. yüzyılın sonlarından itibaren artan hacmi sebebiyle gümrük idarelerinin en önemli uğraş alanlarından ve sonrasında da işbirliği alanlarından biri olmuştur. Böylece eşyanın sınıflandırılması yoluyla hazırlanan tarife cetvellerinin hazırlanması ve eşyanın menşeinin tespiti ile ticarete konu olan eşyanın vergilendirilmesi için geriye tek bir aşama kalmaktadır: Vergilendirmeye esas olacak eşyanın kıymeti. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkelerin gümrük idarelerinin ortak bir zeminde buluşması ve gümrüğün en temel üç konusu olan tarife, menşe ve kıymet konularında küresel ticareti kolaylaştıracak şekilde uyumlu ve uluslararası kabul gören çözümlerin bulunabilmesi amacıyla gümrük idarelerinin bir araya gelebileceği uluslararası bir örgütün kurulması yönündeki çabalar 1952 yılında o zamanki adıyla Gümrük İşbirliği Örgütü olan Dünya Gümrük Örgütü nün kurulması ile meyvesini vermiştir. Kuruluşundan itibaren DGÖ uluslararası ticarete ilişkin genel kabul görmüş kuralların belirlenmesi ve ticaretin kolaylaştırılması yönünde çabaların içinde olmuş, küresel ticaretin hızlanmasının önündeki en önemli engellerden biri olan sınırlardaki fiziki gümrük kontrollerinin azaltılması için de risk analizi yöntemleri geliştirilmeye çalışılmıştır. 14

16 DGÖ bünyesinde yürütülen çalışmalar ve ülkelerin de istekli olmaları neticesinde 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyıla girerken artık gümrük konularında genel kabul görmüş tarife, menşe ve kıymet uygulama ve kuralları belirlenmiş, sınırlardaki kontrollerin ve transit eşyaya uygulanan kontrollerin en aza indirilebilmesi için de gelişen teknolojinin de yardımıyla birçok ülkede risk analizi ve risk yönetimi metotları uygulanır olmuştur. Buraya kadar kısaca özetlenen gümrüklerin tarihsel gelişiminde de görüleceği üzere gümrük idareleri arz zincirinin sadece eşyaların ülke değiştirmeleri aşamalarında devreye girmiş ve büyük ölçüde de ithalat sırasında yapılan kontroller ve vergilendirmeler sırasında kendini göstermiştir. Zaten esas yükümlülüğü kaçakçılığı önlemek ve dış ticarete konu olan eşyaya ilişkin vergileri tespit ve tahsil etmek olan gümrük idarelerinin hammaddenin ortaya çıkarılmasından nihai ürürünün nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar çok geniş bir süreci kapsamakta olan arz zincirine daha fazla müdahil olması da asli görevleriyle uyuşmayacak şekilde görev ve yetkilerini zorlamak anlamına gelirdi. Ancak 21. yüzyılın hemen başında 11 Eylül 2001 tarihinde ABD nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi nin ikiz kulelerine yapılan saldırılar o günden sonra dünyadaki pek çok işleyişi ve algılamayı değiştirdiği gibi gümrük idarelerinin yetki ve sorumlulukları üzerindeki algılamayı da derinden etkilemiş ve değiştirmiştir. Artık gümrük idareleri geleneksel görevlerinin dışında arz zinciri güvenliğinin sağlanmasında da rol almaya yönlendirilmişlerdir. 15

17 Yüzyılda Gümrükler Yukarıda da belirtildiği üzere 21. yüzyıla kadar geleneksel misyonlarını yürütmekte olan gümrük idarelerine 11 Eylül olaylarından sonra yeni görevler yüklenmiştir. Günümüzde ekonomik, siyasi ve askeri açılardan dünyanın en etkili ülkesi konumundaki pozisyonunu ve uluslararası örgütlerdeki etkinliğini sürdürmekte olan ABD, 11 Eylül olaylarından sonra geliştirdiği yeni güvenlik misyonu çerçevesinde önce kendi gümrük idaresinin yapısını değiştirmiş ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı altında Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi adı altında yeniden organize edilen ABD gümrük idaresinin en temel misyonu olarak da ABD ana vatanını ABD sınırlarında ve ABD sınırlarının ötesinde korumak olarak belirlemiştir. ABD gümrük idaresi de bu yeni misyonu çerçevesinde ve terörist eylemler olarak nitelenen 11 Eylül saldırılarının Dünya genelinde meydana getirdiği havanın da yardımıyla hem ABD de hem diğer ülkeler nezdinde hem de uluslararası örgütlerde çalışmalara başlamış ve arz zinciri güvenliği projesi kavramının etrafında büyük bir güvenlik projesine start vermiştir. ABD, hem ikili görüşmeler yoluyla hem de çok taraflı örgütler vasıtasıyla Dünya genelindeki gümrük örgütlerinin yapılarını veya en azından ilgi alanlarını değiştirmek ve küresel arz zincirinin güvenliğini tesis etmek yolunda başlattığı çalışmalarda siyasi, ekonomik ve sosyal gücünün de etkisiyle kısa sürede mesafe kat etmeyi başarmıştır. Özellikle DGÖ ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya uluslararası metinler çıkmış ve ikili anlaşmalar ve protokoller yoluyla da arz zinciri güvenliğini sağlamak adına ABD Gümrük İdaresi personelleri birçok ülkenin önemli limanlarında çeşitli programlar çerçevesinde görev alır olmuşlardır. 16

18 ABD nin önderliği ve teşviki ile 11 Eylül olayları sonrasında Dünya genelinde oluşturulan havanın da etkisi ile gümrük idareleri arz zinciri güvenliği konusunun içine çekilmiş, bu konuda çeşitli modeller geliştirilmiş ve ülkemiz de bu konunun tam olarak içinde yer almasa da uzağında da kalamamıştır Eylül ünden bu yana gümrük alanında yürütülmekte olan çalışmalar büyük ölçüde birbirleriyle ve arz zinciri güvenliği ile bağlantılı çalışmalardır. Arz zinciri güvenliğinin artırılmasına yönelik olan çalışmalar ağırlıklı olarak devletler arasında ya da devlet kurumları arasında yürütülmekle beraber küresel ticaret özünde özel sektörün uğraş alanı olduğundan özel sektörün de bazen zorlayıcı bazen de kolaylaştırıcı tedbirlerle sürecin içine çekilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yine de resmin geneline bakıldığında 2001 Eylül ünden sonra gümrük alanında yaşanan gelişmelerin özel sektör ya da diğer devletlerden çok ABD nin çıkarlarına hizmet ettiği, ABD nin kendi terör algılamasına karşı güvenliğini artırmaya yönelik çabalar olduğu, diğer ülkelerin ve özel sektörün tüm bu çalışmalardan elde edecekleri çıkarların netleşmediği, 20. yüzyıl boyunca ticareti kolaylaştırma ve hızlandırma yolunda atılan adımlardan geriye doğru keskin bir dönüş olduğu ve gümrük idarelerine geleneksel yetki ve görevleri ile kapasitelerinin uzağında ve ötesinde yükümlülükler getirdiği düşünülmektedir. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde DGÖ, IMO, ABD, AB, Rusya Federasyonu ve Türkiye de arz zinciri güvenliği konusunda bugüne kadar kaydedilen 17

19 gelişmelere seçici bir üslupla temas edilerek yukarıdaki paragrafta yer alan tez ile bu konudaki gelişmelerin ne derece uyumlu olduğu konusunda bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. 18

20 İKİNCİ BÖLÜM ARZ ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖRGÜTLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.1. DGÖ (WORLD CUSTOMS ORGANIZATION) Kuruluş ve Fonksiyonları tarihinde Gümrük İşbirliği Konseyi olarak kurulan ve 1994 yılında çalışma ismi olarak Dünya Gümrük Örgütü adını alan Kuruluş, gümrük idarelerinin etkinliğini ve etkililiğini arttırmak amacına hizmet eden, 171 üyeli, gümrük konularında uluslararası alanda tek yetkili, bağımsız, hükümetler arası bir organdır. Üyeleri itibariyle uluslararası ticaretin % 95 inden fazlasının işleyişinden sorumludur. Söz konusu amacın icrası için DGÖ: - Malların, insanların ve taşıtların gümrük sınırlarını geçişini ilgilendiren kolaylaştırılmış ve etkili gümrük sistem ve prosedürlerinin yeknesak uygulanması ve uyumlaştırılması için uluslararası araçları kurar, korur, destekler ve teşvik eder. 1 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 19

21 - Üye ülkelerin mevzuatla uyumlarını, üyelerin birbirleriyle ve uluslararası örgütlerle gümrük ve diğer sınır aşan suçlarla mücadelede gerekli işbirliğini sağlayıcı araç ve politikaları geliştirir, - Üyelerin modern iş dünyasının gerekliliklerine ve değişen durumlara uyum sağlaması konusunda, üyeler arasında ve uluslararası örgütlerle iletişim ve işbirliğini geliştirir. - Dürüstlük, şeffaflık, insan kaynakları gelişimi, gümrük idarelerinde uygulanan işlem ve çalışma metotları ve örnek uygulamaların paylaşılmasını temin ve teşvik eder Organizasyon 2 DGÖ birçok üye ülke delegesinin gümrük meselelerini eşit haklarla çözümlediği bir forum niteliğindedir. Her üye ülkenin bir temsilcisi ve bir oy hakkı vardır. Üye ülkeler teknik yardım ve eğitim hizmetlerinden de faydalanabilmektedir. DGÖ, Yüksek Konsey ve 24 üyeli Politika Komisyonu tarafından, 17 üyeli Mali Komite nin mali tavsiyesi yoluyla idare edilmektedir. DGÖ, Konseyce her yıl onaylanan DGÖ Stratejik Planının temel faaliyetleri çerçevesindeki çalışmaları yapan Komiteler ve Sekreterlik ile çalışır. şunlardır: DGÖ nün ülkemiz tarafından da katılım sağlanan başlıca Komiteleri 2 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 20

22 - Daimi Teknik Komite (Bilgi İşlem Alt Komitesi dahil) - Kaçakçılıkla Mücadele Komitesi - Armonize Sistem Komitesi (Armonize Sistem Revizyon Alt Komitesi ve Bilimsel Alt Komite dahil) - Gümrük Kıymeti Teknik Komitesi - Menşe Kuralları Teknik Komitesi Faaliyet 3 DGÖ uzun yıllardır uluslararası gümrük prosedürlerinin uyumlaştırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede DGÖ, - Malların sınıflandırılmasında dünyaca esas alınan Uyumlaştırılmış Mallar Tanımı ve Kodlama Sistemi ni, - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Ahenkleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) ve Revize Sözleşmesi ni, - DGÖ Kıymet Sözleşmesi ve Uyumlaştırılmış Menşe Kuralları nı, - Gümrük Reform ve Modernizasyonu ile Columbus Kapasite Geliştirme Programını, - Gümrük ve uyuşturucu gibi organize suçlarla mücadelede üye ülkelerce kullanılmak üzere uluslararası veri tabanını, - Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele alanında başlıca yöntem ve prensipleri, 3 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 21

23 geliştirmiş ve uygulamaktadır DGÖ ve Arz Zinciri Güvenliği 4 DGÖ bünyesinde yürütülmekte olan arz zinciri güvenliğine yönelik çalışmalar 11 Eylül 2001 olaylarının ardından Amerika Birleşik Devletleri nin öncülüğünde başlatılmıştır. DGÖ nün Haziran 2002 deki Genel Konsey Toplantısı nda uluslararası arz zincirinin güvenliği ve küresel ticaretin kolaylaştırılması hakkında bir dizi tedbirlerin alınmasını içeren bir Karar Genel Konsey tarafından kabul edilmiştir. Bu Karar uyarınca, Karar da belirtilen tedbirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında Genel Sekreter e yardımcı olmak üzere bir Görev Gücü (Task Force) oluşturulmuştur. DGÖ nün Haziran 2003 teki Genel Konsey Toplantısı nda, üyeleri tarafından ulusal gerekliliklerin uygulanmasında ve yasal ticaretin akışını hızlandırırken uluslararası ticari arz zincirinin güvenli hale getirilmesinde kullanılmak üzere uluslararası en iyi uygulamalar ve standartlar için sağlam bir çerçeve oluşturulmasına imkan tanıyacak bir tedbirler dizisini kabul etmiştir. Bu tedbirler, uluslararası arz zincirinin kitle imha silahlarının naklinde kullanılabileceğine dair uluslararası endişelere cevap olmak üzere hazırlanmıştır. 4 Bu bölümdeki bilgiler ağırlıklı olarak Internet adresinden alınmıştır. 22

24 DGÖ Genel Konseyi tarafından kabul edilen tedbirler aşağıdaki konuları içermektedir: - Gümrük konularında karşılıklı idari yardıma ilişkin yeni bir Konvansiyon ve izahatların hazırlanması (Johannesburg Konvansiyonu); - DGÖ Veri Modeli ve yüksek riskli teslimatların belirlenmesinde gerekli olan verile ilişkin bir liste hazırlanması; - Kargo ön bildirimine ilişkin uluslararası gümrük rehberleri hazırlanması (her bir sanayi kolu için özel rehberler için çalışmaların da yapılması kaydıyla); - Gümrük verilerinin toplanması ve aktarılmasına dair ulusal yasaların geliştirilmesine yönelik rehberler hazırlanması; - Arz zincirinin güvenliğini artırmak için DGÖ üyeleri ile özel sektör arasında işbirliği düzenlemelerine yönelik yüksek düzeyli rehberler hazırlanması; - DGÖ RILO (regional intelligence liaison offices bölgesel istihbarat irtibat ofisleri) ağının çalışmalarını da içerecek şekilde DGÖ nün iletişim ve istihbarat stratejisinin geliştirilmesi; - DGÖ üyelerinin yasa dışı teslimat ve markaların tespitine yönelik ürün ve hizmetleri tanımlayabilmesi için ileri teknoloji konusunda Internet tabanlı yeni bir Veri Bankası kurulması. DGÖ nün Haziran 2004 teki Genel Konsey Toplantısı nda ise bir Yüksek Düzeyli Strateji Grubu (High Level Strategic Group) kurulmasına ilişkin ikinci bir Karar Genel Konsey tarafından benimsenmiştir. Alınan Karar uyarınca kurulacak olan Yüksek Düzeyli Strateji Grubu nun, daha önce kurulmuş olan Görev Gücü nün çalışmalarını temel alarak bunları geliştirmesi ve gönüllü üye ülke gümrük 23

25 idarelerinin Genel Müdürleri nin (ya da gümrük idaresi başkanları) katılımıyla oluşturulması benimsenmiştir. Yüksek Düzeyli Strateji Grubu nun, güvenlik ve kolaylaştırma konularında DGÖ nün ve gümrük idarelerinin pozisyonlarını belirlemede liderlik ve kılavuzluk görevlerini üstlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, DGÖ nün 24 Haziran 2005 teki Genel Konsey Toplantısı nda Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma Standartları DGÖ Çerçevesi kabul edilmiştir. Söz konusu Çerçeve, küresel ticarete konu olan yasal ticari mal hareketlerini kolaylaştırma ve uluslararası arz zincirinin güvenliğini sağlama konularında gümrük idarelerine ve onların ticari ortaklarına yapısal ve istekli bir çerçeve temin etmektedir. Çerçeve aynı zamanda, uluslararası ticarete konu olan malların ticaretini kolaylaştırırken arz zinciri güvenliğini sağlayan gümrük kontrol standartlarını yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için gümrük idareleri arasındaki işbirliği düzenlemelerini güçlendirerek yüksek risk taşıyan teslimatların tespit edilmesi yönündeki kapasitelerini artırmayı ve gümrük idareleri ile ticaret dünyası arasında ilk defa resmi işbirliği düzenlemeleri yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Çerçeve nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan 17 standart sadece ticaretin kolaylaştırılması ile güvenlik ihtiyaçlarına yönelik tedbirlerin dengelenmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda özellikle gelişmekte olan ülkelerde gümrük vergilerinin daha iyi toplanmasını da sağlayacaktır. 24

26 DGÖ Üyeleri, Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma Standartları DGÖ Çerçevesi ni uygulama konusunda tüm DGÖ Üyeleri nin yetenek ve kapasitelerini belirlemeye yönelik teşhis çalışmalarını (diagnostic studies) da içerecek şekilde düşünülen kapasite geliştirme girişimlerini finanse etmekte kullanılacak bir Fon kurulması konusunda da anlaşmaya varmışlardır. Ayrıca, Çerçeve kapsamında artık üzerinde uzlaşmaya varılmış olan Standartları karşılamak için kapasitelerini geliştirmek isteyen her bir üye ülkeye de yardım etme kararı alınmıştır. Haziran 2007 deki DGÖ Genel Konseyi sırasında görev süresi Haziran 2007 de sona eren Yüksek Düzeyli Strateji Grubu nun yerini almak üzere bir SAFE Çalışma Grubu nun (SAFE Working Group - SWG) kurulması kararlaştırılmıştır. SWG, DGÖ SAFE Standartları nın sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla görevlendirilen yeni bir çalışma organı olarak kurulmuştur. Her ne kadar SAFE Çerçevesi DGÖ Genel Konseyi tarafından kabul edilmiş ve DGÖ üyelerinin büyük çoğunluğu Çerçeve yi uygulayacaklarına dair niyet beyanında bulunmuş olsalar da her gün değişen ve gelişen küresel ticari arz zincirinin gereksinimleri karşısında Çerçeve nin güncelliğini koruyabilmesini sağlayabilmek için gerekli düzenleme ve uyarlamaların yapılmasına ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. SWG, tüm DGÖ üyelerine, özel sektör danışma gruplarına (private sector consultative group) ve yetkilendirilmiş DGÖ gözlemcilerine açıktır. SWG, gündemindeki konunun teknik ya da politik olmasına bağlı olarak Daimi Teknik 25

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ Gülcan SAYAR AB Uzman Yardımcısı EKİM 2007; ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER İlkay Gürbüz 2501990165 Danışman:

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı