T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. T.C. İSTATİSTİK YILLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI. Turkish State Railways. Annual Statistics

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. T.C. İSTATİSTİK YILLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI. Turkish State Railways. Annual Statistics 2009 -- 2013"

Transkript

1 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI ISSN İSTATİSTİK YILLIĞI T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI T.C. DEVLET İSTATİSTİK Turkish State DEMİRYOLLARI YILLIĞI Railways İSTATİSTİK Annual Statistics T.C. YILLIĞI DEVLET Turkish DEMİRYOLLARI State Railways İSTATİSTİK Turkish Annual State Statistics YILLIĞI Railways Annual 2009 Statistics Turkish State Railways Annual Statistics ISSN T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: Gar /ANKARA T.C. T.C. Devlet Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Genel Müdürlüğü Altındağ Tel : (312) İlçesi, İlçesi, 311 Anafartalar Mahallesi Fax : (312) Hipodrom Caddesi 84 Caddesi No:3 No: Gar Gar /ANKARA Tel Internet Tel : (312) : (312) 311 : Fax Fax : (312) : (312) : Internet T.C. : Devlet : Demiryolları İşletmesi Genel : Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: Gar Gar /ANKARA Tel Tel : (312) Fax Fax : (312) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi 84 Başkanlığı İstatistik Şubesi Araştırma Planlama Internet : ve Koordinasyon ve Dairesi Başkanlığı : İstatistik Şubesi Şubesi Research Research Planning Planning & Coordination && Coordination Department Department Statistics Statistics Office Office Office Araştırma T.C. Devlet Planlama Demiryolları ve İşletmesi Koordinasyon Genel Müdürlüğü Dairesi Başkanlığı İstatistik Şubesi Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: Gar /ANKARA Tel : Research (312) Planning 66 Fax & : (312) Coordination Department Statistics Office Internet :

2

3 İÇİNDEKİLER - TABLE OF CONTENTS Sayfa-Page BÖLÜM I PART GENEL BİLGİLER GENERAL INFORMATION 1.1. TCDD nin Kısa Tarihçesi...3 A Brief History of TCDD 1.2. Organizasyon...4 Organization 1.3. Görev...4 Function 1.4. Teşkilat Şeması...5 Organization Chart 1.5. TCDD Haritası TCDD Map 1.6. Bağlı Ortaklıklarımız...8 Affiliated Companies 1.7. İştiraklerimiz...9 Partnerships 1.8. Fabrikalar...10 Factories 1.9. Personel...11 Staff Personel Eğitim Programları...12 Personnel Training Programmes BÖLÜM II PART II YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HIGH SPEED TRAIN (HST) 2.1. Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği...15 High Speed Train Operations 2.2. Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Yol Bilgileri...16 High Speed Rail Line Permanent Way Information 2.3. Ülkelere Göre Yüksek Hızlı Demiryolu İşletmeciliği...17 High Speed Rail Operating by Countries I

4 BÖLÜM III MEVCUT DURUM PART III CURRENT SITUATION 3.1. Yol Durumu Lines Yüksek Hızlı ve Konvansiyonel Hat Uzunlukları...21 Length of High Speed and Conventional Lines Konvansiyonel Hatların Uzunluğu...22 Length of Conventional Lines Konvansiyonel Hatların Bölgelere Göre Dağılımı...23 Regional Distribution of Conventional Lines Elektirifikasyon...24 Electrification Elektrikli Hat Uzunlukları...24 Lenght of Electrified Lines Telekomünikasyon...25 Telecommunication Sinyalli Hat Uzunlukları...25 Length of Signalled Lines Konvansiyonel Hatların Yol Bilgileri...26 Permanent Way Information of Conventional Lines Rayların Yaşlarına Göre Dağılımı...27 Distribution of Rails by Age Groups Bölgelere Göre Ray Tipleri...27 Type of Rails by Region Bölgelere Göre Travers Tipleri...27 Type of Sleepers by Region Tünel Sayı ve Uzunluklarının Bölgelere Göre Dağılımı...28 Regional Distribution of Tunnels Tünel Yaşlarının Bölgelere Göre Dağılımı...28 Regional Distribution of Tunnels by Age Groups Köprü ve Menfez Tiplerinin Bölgelere Göre Dağılımı...29 Regional Distribution of Bridges and Culverts Köprü ve Menfez Yaşlarının Bölgelere Göre Dağılımı...29 Regional Distribution of Bridges and Culverts by Age Groups Köprü ve Menfezlerin Dingil Basıncına Göre Dağılımı...29 Distribution of Bridges and Culverts by Axle Load II

5 Hemzemin Geçit Tiplerinin Bölgelere Göre Dağılımı...30 Regional Distribution of Level Crossings by Regions Kaplama Tiplerine Göre Hemzemin Geçitler...30 Level Crossings by Types of Flooring Yol Bakım ve Onarım Üniteleri...31 Track Maintenance and Repair Units Yol ve İş Makinalarının Bölgelere Göre Dağılımı...31 Distribution of Track and Work Machines by Region 3.2 Cer Durumu Traction Çeken Araçların Faaliyet Durumları...32 Availability of Tractive Stock Lokomotiflerin Gücü ve Yaşlarına Göre Dağılımı...33 Distribution of Locomotives by Power and Age Çeken Araçların Toplam Güçleri...34 Total Power of Tractive Stock Elektrikli Loko ve Dizilerin Teknik Özellikleri...35 Technical Specifications of Electric Locos and Railcars Dizel Anahat Lokomotiflerin Teknik Özellikleri...35 Technical Specifications of Mainline Diesel Locos Yolcu Araç Sayıları...36 Number of Passenger Cars Yolcu Araç Kapasiteleri...36 Capacities of Passenger Cars Yolcu Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı...37 Distribution of Passenger Cars by Age Groups Yük Vagonlarının Faaliyet Durumları ve Kapasiteleri...38 Operational Situation and Capacities of Freight Wagons Yük Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı...39 Distribution of Freight Wagons by Age Groups Yük Vagonlarının Tonajlarına Göre Kapasiteleri...39 Loading Capacities of Freight Wagons Rotasyon...39 Turn-around Time Lokomotif ve Vagon Bakım Onarım Kuruluşları...40 Loco and Wagon Maintenance and Repair Units 3.3. Gar, İstasyon, Lojistik Müdürlükleri-Banliyö Gar ve İstasyon Şeflikleri...40 Terminal, Station, Logistics Managers-Suburban, Terminal and Station Chief Offices III

6 BÖLÜM IV İŞLETME FAALİYETLERİ PART IV OPERATIONAL ACTIVITIES 4.1. Hamton - Kilometre Grosstonne - Kilometers Lokomotif Tiplerine ve Bölgelere Göre Hamton - Km...43 Grosstonne - Km by Types of Locomotives and Regions Lokomotif Cinslerine Göre Hamton - Km...44 Grosstonne - Km by Types of Locomotives Bölgelere Göre Yolcu ve Yük Hamton - Km...46 Passenger and Freight Grosstonne Km by Regions Tren Cinslerine Göre Hamton - Km...48 Grosstonne - Km by Type of Trains Hat Kesimlerine Göre Tren - Km Train - Km by Line Sections Hat Kesimlerine Göre Hamton - Km Grosstonne - Km by Line Sections Hat Kesimlerine Göre Netton - Km Tonne - Km by Line Sections 4.2. Tren - Kilometreler Train - Kilometers Lokomotif ve Tren Tiplerine Göre Tren- Kilometreler...56 Train - Kilometers by Types of Train and Tractive Stock Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Tren - Km...57 Train - Km by Regions and Types of Tractive Stock 4.3. Lokomotif - Kilometreler Locomotive - Kilometers Lokomotif Cinslerine Göre Lokomotif - Km...58 Loco-Km by Types of Traction Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Loko - Km...59 Loco- Km by Regions and Types of Tractive Stock 4.4. Koltuk - Kilometreler...60 Seat - Kilometers 4.5. Vagon - Kilometreler...60 Wagon - Kilometers 4.6. Dingil - Kilometreler...60 Axle - Kilometers IV

7 4.7. Lokomotiflerin Faal ve Gayrifaal Saatleri Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock Lokomotiflerin yıllara Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri...61 Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock Lokomotiflerin Bölgelere Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri...62 Regional Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock 4.8. Yolcu Taşımaları Passenger Transport Tren Cinslerine Göre Yolcu Sayısı...63 Number of Passengers by Type of Trains Tren Cinslerine Göre Yolcu-Km...63 Passenger - Km by Type of Trains 4.9. Yük Taşımaları Freight Transport Net-Ton...65 Tonnes Net-Ton Kilometre...65 Tonne Kilometer Bölgelere Göre Yurtiçi Taşımalar (Net-Ton)...65 Domestic Transport by Regions (Tonne) Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton)...67 International Freight Transport (Tonne) Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton Km)...67 International Freight Transport (Tonne-Km) Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton)...69 Freight Transport by Type of Commodities (Tonne) Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton-Km)...71 Freight Transport by Type of Commodities (Tonne-Km) Madde Cinslerine Göre Dolan Yük Vagon Adedi...72 Number of Loaded Wagons by Type of Commodities Demiryolu İşletme Kazaları...73 Railway Operating Accidents V

8 BÖLÜM V PART V LİMANLAR PORTS 5.1. Limanlara Ait Bilgiler...77 Information on Ports 5.2. Vangölü Feribot İşletmeciliği...77 Train Ferry Operation over Lake Van 5.3. Liman Trafiği...78 Ports Traffic 5.4. Yıllar İtibariyle Yükleme-Boşaltma...80 Annual Loading - Unloading Activities 5.5. Limanlarda Elleçlenen Eşyanın Gruplara Göre Dağılımı...80 Distribution by Groups of Commodities Handled at Ports 5.6. Limanların Gelir Gider Durumu...81 Revenues- Expenditures of Ports BÖLÜM VI MALİ DURUM PART VI FINANCIAL STRUCTURE 6.1. Gelirler...85 Revenues 6.2. Madde Cinslerine Göre Yük Taşıma Gelirleri...86 Revenues of Freight Transport by Type of Commodities 6.3. TCDD nin Genel Gider Tablosu...87 General Expenditures of TCDD 6.4. Demiryolları ve Limanlar Genel Gider Tablosu...88 General Expenditures of Railways and Ports 6.5. Enerji Tüketim Giderleri...89 Energy Consumption Expenditures 6.6. İşletme Faaliyetlerinde Gelir-Gider Dengesi...90 Revenue-Expenditure Balance of Operational Activities 6.7. Kâr - Zarar Tablosu...91 Income Statement VI

9 BÖLÜM VII YATIRIMLAR PART VII INVESTMENTS 7.1. Projeler İtibariyle Yatırımlardaki Fiziki Gerçekleşmeler...95 Physical Performance of Investments by Projects 7.2 Sektörler İtibariyle Yatırımlardaki Nakdi Gerçekleşmeler...95 Financial Performance of Investmens by Sectors 7.3. Mağazalarda Bulunan Stok Miktarı...96 Number of Stocks in Stores 7.4. Mal ve Hizmet Alım İhaleleri...96 Tenders for Supply of Goods and Services BÖLÜM VIII VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE YAKIT TÜKETİMLERİ PART VIII CRITERION OF UTILIZATION AND ENERGY CONSUMPTION 8.1. Verimlilik kriterleri Criteria for Utilization Yolcu Taşıma Verimliliği Utilization of Passenger Transport Yük Taşıma Verimliliği Utilization of Freight Transport Tren Kilometre Verimliliği Utilization of Train Kilometer Lokomotif ve Tren Verimliliği Utilization of Locomotive and Train Diğer Oranlar Other Ratios Birim Taşıma Gelirleri Transport Revenues per unit Genel Ortalama Maliyetler ve Sübvansiyon Oranları General Average Costs and Subsidy Ratios Madde Cinslerine Göre Ortalama Yük Taşıma Uzaklıkları Average Freight Transport Distance by Commodities Madde Cinslerine Göre Taşınan Yükün Bir Ton - Km Geliri Revenue per tonne-km by Commodities VII

10 8.2. Enerji Tüketimleri Energy Consumption Katı, Sıvı Yakıt ve Elektrik Enerjisi Tüketimleri Consumption of Solid and Liquid Fuel and Electricity Kilometre Başına Düşen Yakıt Miktarı Energy Consumption per Kilometer BÖLÜM IX ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE TAŞIMALAR PART IX TRANSPORT BY TRANSPORT MODES 9.1. Türkiye de Ulaştırma sistemlerine Göre Yolcu Taşımaları Passenger Transport by Transport Modes in Turkey 9.2. Türkiye de Ulaştırma sistemlerine Göre Yük Taşımaları Freight Transport by Transport Modes in Turkey 9.3. Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yolcu Taşımaları Passenger Transport by Countries and Transport Modes 9.4. Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yük Taşımaları Freight Transport by Countries and Transport Modes BÖLÜM X PART X ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR INTERNATIONAL COMPARISON Uluslararası Karşılaştırmalar International Comprasion BÖLÜM XI İLLERE GÖRE DEMİRYOLU İSTATİSTİKLERİ PART XI RAILWAY STATISTICS BY PROVINCES İllere Göre Demiryolu Anahat Uzunlukları Lengths of Mainlines by Provinces İllere Göre Anahat Yolcu Sayıları Number of Mainline Passengers by Provinces İllere Göre Yük Taşımaları (Netton) Freight Shipments by Provinces (Tonne) Özet Bilgiler Summary Information Tanımlar Definitions Açıklamalar Explanation VIII

11 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER PART I GENERAL INFORMATION

12

13 1.1. TCDD'NİN 1.1. TCDD'NİN KISA KISA TARİHİ TARİHİ 1.1. A 1.1. BRIEF A BRIEF HISTORY HISTORY OF TCDD OF TCDD Türkiye'de Türkiye'de ilk demiryolu, ilk demiryolu, tarihinde tarihinde bir İngiliz bir İngiliz şirketine şirketine The first The railway first railway in Turkey in Turkey was constructed was constructed between between İzmir- İzmirverilen verilen imtiyazla, imtiyazla, İzmir İzmir - Aydın - Aydın arasında arasında inşa inşa edilmiş, edilmiş, 130 km. 130 km. Aydın Aydın under under the privilege the privilege granted granted to an to English an English company company in in uzunluğundaki uzunluğundaki bu hattın bu hattın yapımı yapımı 1866'da 1866'da tamamlanabilmiştir The The construction construction of the of 130 the km 130 line km was line was completed completed in in İmtiyaz İmtiyaz verilen verilen başka başka bir İngiliz bir İngiliz şirketi şirketi tarafından tarafından yapılan yapılan İzmir - (Kasaba) Turgutlu - Afyon hattı ile Manisa - Bandırma İzmir - (Kasaba) Turgutlu - Afyon hattı ile Manisa - Bandırma hattının 98 km.lik kısmı da 1865 yılında tamamlanarak The The İzmir İzmir (Kasaba)-Turgutlu-Afyon line line and and 98 km. 98 km. o o hattının 98 km.lik kısmı da 1865 yılında tamamlanarak işletmeye açılmış, hattın kalan bölümleri ise sonraki yıllarda the line were constructed by another English işletmeye açılmış, hattın kalan bölümleri ise sonraki yıllarda the Manisa-Bandırma line were constructed by another English tamamlanmıştır yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch'e company granted privilege and put in service in The tamamlanmıştır yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch'e company granted privilege and put in service in The verilen verilen km.lik km.lik şark şark demiryollarının demiryollarının milli milli sınırlar sınırlar içinde içinde remaining remaining section section of the of Manisa-Bandırma the Manisa-Bandırma line was line constructed was constructed kalan kalan 336 km.lik 336 km.lik İstanbul İstanbul - Edirne - Edirne ve Kırklareli ve Kırklareli - Alpullu - Alpullu kesiminin kesiminin in the in subsequent the subsequent years. years. Construction Construction privileges privileges of the of the 1888'de 1888'de bitirilerek bitirilerek işletmeye işletmeye açılmasıyla açılmasıyla da İstanbul da İstanbul Avrupa Avrupa km. km. Orient Orient Railways Railways was was granted granted to Baron to Baron Hirsch Hirsch in in demiryollarına demiryollarına bağlanmıştır. bağlanmıştır İstanbul-Edirne İstanbul-Edirne and Kırklareli-Alpullu and Kırklareli-Alpullu lines lines completed completed in in Anadolu'da Anadolu'da yapımı yapımı tasarlanan tasarlanan demiryollarının demiryollarının devlet devlet eliyle eliyle 1888, 1888, the section the section within within national national borders, borders, linked linked İstanbul İstanbul to to inşaatı inşaatı düşünülmüş düşünülmüş ve 1871 ve 1871 tarihinde tarihinde çıkarılan çıkarılan bir irade bir irade ile ile Europe. Europe. Haydarpaşa Haydarpaşa - İzmit - İzmit hattının hattının yapımına yapımına başlanılmış başlanılmış ve emaneten ve emaneten üç üç Following Following an imperial an imperial rescript rescript in 1871, in 1871, construction construction of 91 of 91 bölümde bölümde yapılan yapılan 91 km.lik 91 km.lik hat 1873 hat 1873 yılında yılında bitirilmiştir. bitirilmiştir. km. km. Haydarpaşa-İzmit Haydarpaşa-İzmit line line was was completed completed in 1873 in 1873 with with the the Ancak Ancak bundan bundan sonra sonra mali mali imkansızlıklar imkansızlıklar nedeniyle nedeniyle yapımına yapımına states own means. However, due to financial difficulties, devam edilemeyen Anadolu Demiryolları ile Bağdat ve states own means. However, due to financial difficulties, devam edilemeyen Anadolu Demiryolları ile Bağdat ve construction of Anatolian Railways as well as Baghdat and Cenup Demiryollarının yapımları Alman sermayesi ile construction of Anatolian Railways as well as Baghdat and Cenup Demiryollarının yapımları Alman sermayesi ile Southern Railways were realized through German fînancing. gerçekleştirilmiştir. Southern Railways were realized through German fînancing. gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Cumhuriyet döneminde önce çeşitli yabancı şirketler When Turkish Republic was declared in Bu şekilde Cumhuriyet döneminde önce çeşitli yabancı şirketler When Turkish Republic was declared in tarafından inşa edilerek işletilen demiryollarının yaklaşık approximately km. of the lines built and operated by tarafından inşa edilerek işletilen demiryollarının yaklaşık approximately km. of the lines built and operated by km.lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli sınırlar various foreign companies remained within the national km.lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli sınırlar various foreign companies remained within the national içerisinde kalmıştır tarihinde çıkarılan 506 Sayılı borders of the new State. These lines were nationalized by içerisinde kalmıştır tarihinde çıkarılan 506 Sayılı borders of the new State. These lines were nationalized by Kanun'la Kanun'la bu hatlar bu hatlar millileştirilmiş millileştirilmiş ve " ve Anadolu-Bağdat " Anadolu-Bağdat Law Law No: No: 506, 506, passed passed on on and and establishing establishing the the Demiryolları Demiryolları Müdüriyeti Müdüriyeti Umumiyesi" Umumiyesi" kurulmuştur. kurulmuştur. "General "General Directorate Directorate of of Anatolian-Baghdat Anatolian-Baghdat Railways". Railways". Demiryollarının Demiryollarının yapımı yapımı ve işletilmesinin ve işletilmesinin bir arada bir arada yürütülmesi yürütülmesi ve ve Following Following Law Law No: No: passed passed on on the name the name daha daha geniş geniş çalışma çalışma imkanları imkanları verilmesini verilmesini sağlamak sağlamak amacıyla amacıyla was was changed changed to "General to "General Administration Administration of State of State Railways Railways çıkarılan çıkarılan tarih tarih ve 1042 ve 1042 Sayılı Sayılı Kanun'la Kanun'la "Devlet "Devlet and Ports"in order to unite the railway construction and Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi" adını almıştır. and Ports"in order to unite the railway construction and Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi" adını almıştır. operational activities under one authority and to broaden the 1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde operational activities under one authority and to broaden the 1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde scope of functioning. yönetilen Kuruluşumuz, tarihinden itibaren 6186 scope of functioning. yönetilen Kuruluşumuz, tarihinden itibaren 6186 The Administration functioning as a supplementary Sayılı Kanun'la "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları The Administration functioning as a supplementary Sayılı Kanun'la "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü budgeted public enterprise until was converted İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü budgeted public enterprise until was converted haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı to a Public Economical Enterprise under the name"republic of haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı to a Public Economical Enterprise under the name"republic of KHK ile "Kamu İktisadi Kuruluşu" hüviyetini almıştır. Turkey General Directorate of State Railways Administration KHK ile "Kamu İktisadi Kuruluşu" hüviyetini almıştır. Turkey General Directorate of State Railways Administration ANKARA-İSTANBUL Yüksek Hızlı Tren Hattının (TCDD)" with a Goverment Decree No: 233 in statutory ANKARA-İSTANBUL Yüksek Hızlı Tren Hattının (TCDD)" with a Goverment Decree No: 233 in statutory yapımına 2003 yılında başlanılmış ve Sincan-Eskişehir kesimi decree. yapımına 2003 yılında başlanılmış ve Sincan-Eskişehir kesimi decree. tamamlanarak, tarihinde ANKARA-ESKİŞEHİR Ankara İstanbul High Speed Train Line tamamlanarak, tarihinde ANKARA-ESKİŞEHİR Ankara İstanbul High Speed Train Line arasında, Polatlı-Konya kesimi tamamlanarak, construction was started in Sincan Eskişehir arasında, Polatlı-Konya kesimi tamamlanarak, construction was started in Sincan Eskişehir tarihinde ANKARA-KONYA arasında YHT ile yolcu tarihinde ANKARA-KONYA arasında YHT ile yolcu section of this line was completed on 13 March 2009 and taşımacılığına başlanmıştır. section of this line was completed on 13 March 2009 and taşımacılığına başlanmıştır. so, transports of passenger by YHT between Ankara tarihli 6461 sayılı TÜRKİYE DEMİRYOLU so, transports of passenger by YHT between Ankara tarihli 6461 sayılı TÜRKİYE DEMİRYOLU Eskişehir has been begun. In addition, Polatlı Konya ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA Eskişehir has been begun. In addition, Polatlı Konya ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA section of this line was completed 24 August 2011 and KANUN ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi section of this line was completed 24 August 2011 and KANUN ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi transport of passenger between Ankara Konya and Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olarak transport of passenger between Ankara Konya and Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi olarak Eskişehir Konya by YHT has been begun. yapılandırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Eskişehir Konya by YHT has been begun. yapılandırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi The law numbered 6461 concerning the Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi The law numbered 6461 concerning the olarak bir şirket kurulması sağlanmıştır. Liberalization of the Turkish Railway Transport was olarak bir şirket kurulması sağlanmıştır. Liberalization of the Turkish Railway Transport was entered into force by publishing in the official gazette entered into force by publishing in the official gazette numbered and dated 1 May TCDD has been numbered and dated 1 May TCDD has been structured as the railway infrastructure manager in order structured as the railway infrastructure manager in order to operate railway infrastructure in its initiative and open to operate railway infrastructure in its initiative and open it to railway undertakings. On the purpose of carrying it to railway undertakings. On the purpose of carrying out freight and passenger transport and their subsidiary out freight and passenger transport and their subsidiary services on railway infrastructure based on commercial services on railway infrastructure based on commercial procedures, TCDD Taşımacılık A.Ş. will be established procedures, as TCDD s TCDD Affiliate Taşımacılık Company. A.Ş. will be established as TCDD s Affiliate Company. 3

14 ORGANİZASYON ORGANIZATION TCDD'nin TCDD'nin hükümet hükümet düzeyindeki düzeyindeki gözetimi, gözetimi, koordinasyonu koordinasyonu ve ilişkileri ve ilişkileri Ulaştırma Ulaştırma Bakanlığı'nca Bakanlığı'nca yürütülmektedir. yürütülmektedir. Başkanı Başkanı Genel Müdür Genel Müdür olmak olmak üzere, başkan üzere, başkan ve beş ve beş üyeden üyeden meydana meydana gelen Yönetim gelen Yönetim Kurulu Kurulu ile Genel ile Müdür Genel Müdür ve beş ve Genel beş Genel Müdür Müdür Yardımcısından Yardımcısından kurulu kurulu yürütme yürütme organı organı TCDD'nin TCDD'nin yüksek yüksek kademedeki kademedeki sevk ve sevk idare ve idare teşkilatını teşkilatını oluşturmaktadır. oluşturmaktadır. Merkezi Merkezi Yönetim Yönetim 20 İhtisas 20 İhtisas Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı ile, ile, Teftiş Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkanlığı, Hukuk Hukuk Müşavirliği Müşavirliği ve Basın ve Basın Yayın Yayın Halkla Halkla İlişkiler İlişkiler Müşavirliğinden Müşavirliğinden oluşmaktadır. oluşmaktadır. Demiryolu Demiryolu taşımacılığı taşımacılığı ile ilgili ile hizmetler ilgili hizmetler 7 Bölge 7 Bölge Müdürlüğünce Müdürlüğünce yürütülmektedir. Ayrıca Ayrıca 3 3 limanımızın limanımızın verdiği verdiği hizmetlerin hizmetlerin sorumluluğu sorumluluğu Genel Genel Müdürlüğümüzdedir. Diğer yandan Diğer yandan TCDD'nin TCDD'nin demiryolu demiryolu endüstrisinde endüstrisinde faaliyet faaliyet gösteren gösteren üç bağlı üç ortaklığı bağlı ortaklığı bulunmaktadır. bulunmaktadır. Bunlar Bunlar aşağıdadır: aşağıdadır: TÜLOMSAŞ, TÜLOMSAŞ, (Türkiye (Türkiye Lokomotif Lokomotif ve Motor ve Motor Sanayi, Sanayi, Eskişehir) Eskişehir) Lisans Lisans Lokomotif Lokomotif üretimi üretimi yapılmaktadır. yapılmaktadır. TÜVASAŞ, TÜVASAŞ, (Türkiye (Türkiye Vagon Vagon Sanayi Sanayi Adapazarı) Adapazarı) Yolcu vagon Yolcu üretimi vagon üretimi yapılmaktadır. yapılmaktadır. TÜDEMSAŞ, TÜDEMSAŞ, (Türkiye (Türkiye Demiryolu Demiryolu Makinaları Makinaları Sanayi, Sanayi, Sivas) Sivas) Yük vagonları Yük vagonları üretimi üretimi yapılmaktadır. yapılmaktadır. TCDD TCDD Organizasyonu Organizasyonu dinamik dinamik ve esnek ve olup esnek zaman olup zaman içinde içinde işletme işletme şartlarına şartlarına göre değişebilme göre değişebilme yeteneğine yeteneğine sahiptir. sahiptir GÖREV 1.3. GÖREV 233 Sayılı 233 Sayılı Kamu Kamu İktisadi İktisadi Teşebbüsleri Teşebbüsleri Hakkında Hakkında Kanun Kanun Hükmünde Hükmünde Kararname Kararname esaslarına esaslarına tabi olarak tabi olarak faaliyette faaliyette bulunmak bulunmak üzere "TÜRKİYE üzere "TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYETİ DEVLET DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ İŞLETMESİ GENEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" MÜDÜRLÜĞÜ" adı altında adı altında teşkil olunan teşkil olunan Kuruluşumuz, Kuruluşumuz, ana statüsünde ana statüsünde belirtilen belirtilen ve ana ve başlıklar ana başlıklar itibariyle itibariyle : : Devletçe Devletçe kendisine kendisine verilen verilen demiryolları, demiryolları, limanları, limanları, işletmek, işletmek, yeni demiryolu yeni demiryolu yapmak, yapmak, genişletmek genişletmek ve ve yenilemek, yenilemek, Kanun, Kanun, tüzük, tüzük, yönetmelikler yönetmelikler ile kalkınma ile kalkınma ve yıllık ve yıllık programlar programlar çerçevesinde çerçevesinde bağlı ortaklarını bağlı ortaklarını ve iştiraklerini ve iştiraklerini yönlendirmek yönlendirmek ve bunlar ve arasında bunlar arasında koordinasyonu koordinasyonu sağlamak, sağlamak, Tamamlayıcı Tamamlayıcı işler olarak işler gerektiğinde; olarak gerektiğinde; Demiryolları Demiryolları taşımacılığını taşımacılığını tamamlayıcı tamamlayıcı nitelikteki, nitelikteki, feribot feribot dahil her dahil her türlü türlü deniz deniz ve kara ve taşıma kara taşıma işlerini işlerini yapmak, yapmak, Çeken Çeken ve çekilen ve çekilen araç ve araç gereçler ve gereçler ile benzerlerini ile benzerlerini yapmak yapmak ve yaptırmak; ve yaptırmak; görevlerinin görevlerinin gerektirdiği gerektirdiği ambar, ambar, antrepo, antrepo, depo ve depo benzeri ve benzeri tesisler tesisler ile yolcu ile ihtiyaçları yolcu ihtiyaçları için için gerekli gerekli tesisleri tesisleri kurup işletmek, kurup işletmek, Yurtiçinde Yurtiçinde ve dışında ve dışında yapılmakta yapılmakta ve yapılacak ve yapılacak olan, olan, demiryolu demiryolu inşaatlarını inşaatlarını yalnız başına yalnız veya başına ortaklık veya ortaklık halinde halinde üstlenmek, üstlenmek, Faaliyet Faaliyet konulan konulan ile ilgili ile olarak ilgili olarak Bakanlar Bakanlar Kurulu Kurulu tarafından tarafından verilen verilen görevleri görevleri yapmakla yapmakla yükümlü yükümlü bulunmaktadır. bulunmaktadır. Ministry Ministry of Transport of Transport carries carries out the out Goverment the Goverment level coordination level coordination and supervision and supervision of TCDD. of TCDD. Board Board of Directors of Directors comprised comprised of 5 members of 5 members and and chaired chaired by the by Director the Director General General and the and Executive the Executive Unit Unit comprising comprising of the of Director the Director General General and 5 and Deputies 5 Deputies form the form high the level high authority level authority in TCDD. in TCDD. There There exists exists 20 Departments 20 Departments in addition in addition to to Inspection Inspection Board Board and Legal, and Legal, Press & Press Public & Public Affairs Affairs Consultancy Consultancy at the at Headquarters. the Headquarters. Railway Railway transportation transportation services services are carried are carried out by out 7 by 7 Regional Regional Directorates Directorates countrywide. countrywide. Furthermore, Furthermore, the responsibility responsibility of the of services the services given by given our by 3 our ports 3 ports belongs belongs to our General to our General Directorate Directorate Active Active in the fıeld in the of fıeld railway of railway industry, industry, there are there 3 are 3 affiliated affiliated corporations: corporations: TULOMSAS TULOMSAS (Locomotive (Locomotive and Motor and Motor Corporation Corporation of Turkey) of Turkey) based in based Eskişehir in Eskişehir manufactures manufactures locomotives locomotives under licence; under licence; TUVASAS TUVASAS (Wagon (Wagon Industry Industry Corporation Corporation of Turkey) of Turkey) based in based Adapazarı in Adapazarı manufactures manufactures passenger passenger coaches: coaches: TUDEMSAS TUDEMSAS (Railway (Railway Machines Machines Industry Industry Corporation Corporation of Turkey) of Turkey) based in based Sivas in manufactures Sivas manufactures freight freight wagons. wagons. Dynamic Dynamic and flexible and flexible organizational organizational structure structure of of TCDD TCDD enables enables changes changes in accord in accord with the with varying the varying operational operational demand. demand FUNCTION 1.3. FUNCTION Established Established by a Goverment by a Goverment Decree Decree No: 233 No: in 233 in Power Power of Law of "REPUBLIC Law "REPUBLIC OF TURKEY OF TURKEY GENERAL GENERAL DIRECTORATE OF STATE OF STATE RAILWAYS RAILWAYS ADMINISTRATION" functions functions in the fields in the stated fields in stated its main its status main which status which are listed are below listed in below headlines: headlines: Operate, Operate, construction construction of a new of a line new enlarge line enlarge and and renew renew the railways, the railways, ports delivered ports delivered to it by to the it by state; the state; Guide Guide and coordinate and coordinate its affiliated its affiliated corporations corporations and shares and shares in accordance in accordance with the with laws the and laws regulation and regulation within within the framework the framework of development of development plans and plans annual and annual programmes; programmes; When When necessary necessary carry carry out all out kinds all kinds of of complementary complementary activities activities regarding regarding rail transport rail transport i.e. i.e. maritime maritime and land and transport land transport including including ferry operations; ferry operations; Manufacture Manufacture rolling rolling stock and stock similar and similar vehicles, vehicles, set up set warehouses, up warehouses, depots depots and passenger and passenger facilities; facilities; Undertake Undertake railway railway construction construction works works home and home and abroad; abroad; Fulfill Fulfill all tasks all entrusted tasks entrusted by the by Council the Council of of Ministers Ministers related related to its to field its of field activities. of activities. 4

15 1.4. TCDD TEŞKİLAT ŞEMASI - Organization Chart ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communiations YÖNETİM KURULU Board of Directors BAŞKAN Chairman ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Member Member Member Member Member Müşavirler Consultants GENEL MÜDÜR Özel Kalem Director General Private Secretariate BAĞLI ORTAKLIKLAR Affiliated Companies TÜLOMSAŞ Gn. Md. General Directorate ESKİŞEHİR TÜDEMSAŞ Gn. Md. General Directorate SİVAS GENEL MÜD. YARD. Deputy Director General (5) TÜVASAŞ Gn. Md. General Directorate ADAPAZARI Teftiş Kurulu Başkanlığı Inspection Board Yol Dairesi Başkanlığı Permanent Way Department Sağlık Dairesi Başkanlığı Health Department Cer Dış İlişkiler Hukuk Müşavirliği Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Legal Consultancy Traction Foreign Relations Department Department Yönetim Kurulu Müdürlüğü Private office of the Board Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Press and Public Affairs Consultancy 1. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate HAYDARPAŞA 2. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate ANKARA 3. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate İZMİR 4. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate SİVAS 5. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate MALATYA Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Railway Construction InformationTechnology (IT) Department Department APK Dairesi Başkanlığı Research, Planning&Coord Department Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Real Estates& Building Department Yolcu İnsan Kaynakları Fabrikalar Pazarlama Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Passenger Human Resources Factories Marketing Department Department Department Department Mali İşler Malzeme Eğitim ve Öğretim Trafik Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Financial Affairs Procurement Training&Education Traffic Department Department Department Department Emniyet Yönetim 6. Bölge Müdürlüğü Yük Sistemi Müdürlüğü Regional Directorate Dairesi Başkanlığı Safety Management ADANA Freight System Department Department 7. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate AFYON YHT Bölge Müdürlüğü HST Regional Directorate ANKARA Limanlar Tesisler Dairesi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı Ports Installations (EST) Department Department Etüt Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Survey, Project and Investment Department Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Protection&Security Office 5

16

17

18 1.6. BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ Affiliated Companies SERMAYE (Milyon) ALAN Total Area (1000 m 2 ) PERSONEL - Personnel Capital (Million) KAPALI Covered AÇIK Open MEMUR Officer SÖZLEŞMELİ Contracted Staff İŞÇİ Worker TÜLOMSAŞ TÜVASAŞ TÜDEMSAŞ ÜRETİM CİNSİ Production Type ÜRETİM KAPASİTESİ Production Capacity ONARIM CİNSİ Repair Type ONARIM KAPASİTESİ Repair Capacity E-DE ANAHAT VE DH MANEVRA LOKOMOTİF E-DE mainline and DH shunting Locomotive BOJİLİ YÜK VOGONU Freight wagon with bogie 100 Adet-Units 500 Adet-Units E-DE ANAHAT VE DH MANEVRA LOKOMOTİF E-DE mainline and DH shunting Locomotive BOJİLİ YÜK VOGONU Freight wagon with bogie 30 Adet-Units 250 Adet-Units ÇEŞİTLİ TİPTE DİZEL MOTOR Various types of diesel motors 100 Adet-Units DİZEL MOTOR - Diesel motors 50 Adet-Units CER MOTORU-Traction motor 500 Adet-Units CER MOTORU -Traction motor 200 Adet-Units BOJİ-Bogie 3000 Adet-Units ALTERNATÖR-Alternator 50 Adet-Units YOLCU VAGONU Passenger Coaches MOTORLU TREN Diesel Railbus JENERATÖR VAGON Generator Coaches 35 Adet-Units 30 Adet-Units 10 Adet-Units Çeşitli Demiryolu araçları Various of Rail Vehicles 500 Adet-Units BOJİLİ YÜK VAGONU Freight wagon with Bogie 421 Adet-Units YÜK VAGONU Freight Wagon Adet-Units 8

19 1.7. İŞTİRAKLERİMİZ Partnerships KURULUŞ YILI Foundation Year İZBAN 2007 HYUNDAI EUROTEM A.Ş VADEMSAŞ Voestelpine Kardemir Demiryolu Sis.Sn.Tic A.Ş SİTAŞ Sivas Travers İmalat Sanayi ve Ticaret A. Ş EUROFIMA 1955 INTERCONTAINER INTERFRIGO ICF 1949 BCC 1925 KURULUŞ AMACI Purpose of Establishment ALİAĞA/ALSANCAK VE ALSANCAK/BUCA/CUMAOVASI HATLARINDA METRO STANDARTLARINDA TOPLU ULAŞIM İŞLETMECİLİĞİ YAPMAK Operation of public transport according to metro standarts on the Aliağa- Alsancak and Alsancak-Buca -Cumaovası lines. TÜRKİYE'DE MODERN DEMİRYOLU ARAÇLARI ÜRETMEK To manufacture modern rolling-stock in Turkey. KONVANSİYONEL VE YÜKSEK HIZA UYGUN MAKAS ÜRETMEK An appropriate switch production for conventional and high-speed ÇEŞİTLİ TİP VE STANDARTLARDA BETON TRAVERS ÜRETMEK To manufacture concrete sleepers in several types and standarts ORTAKLARINA TEK TİP DEMİRYOLU MALZEMESİ TEMİN VE BUNLARIN FİNANSMANINI ORGANİZE ETMEK To provide uniform railway equipment to shareholders and to organize their finance SOĞUK HAVA TERTİBATLI VAGONLAR İMAL ETMEK, ÜRETİLEN VAGONLARI ÜYE OLAN DEMİRYOLLARINA TAHSİS ETMEK To manufacture refrigerated wagons and to assign these wagons to member railways MERKEZİ TAKAS SİSTEMLERİYLE ÜYELER ARASINDAKİ BORÇ VE ALACAKLARIN MİKTARINI VE SAYISINI AZALTMAK To reduce the amount of debts and receivables among the members by central compensation 2013 NOMİNAL SERMAYE Nominal Capital (TL) TCDD HİSSE - Share (TL) % , , , , , , ,68 9

20 1.8. FABRİKALAR Factories ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI Ankara Railway Factory BEHİÇBEY RAY KAYNAK VE YOL MAKİNALARI ONARIM FABRİKASI Behiçbey Rail Welding and Track Machines Repair Factory SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI Sivas Concrete Sleeper Factory AFYON BETON TRAVERS FABRİKASI Afyon Concrete Sleeper Factory ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI Çankırı Turnout Factory 2013 KURULUŞ YILI Foundation Year 1944 ALAN - Area (m 2 ) AÇIK Open KAPALI Covered MEMUR Officer PERSONEL - Staff SÖZLEŞMELİ Contracted Staff DAİMİ İŞCİ Worker 155 CİNSİ -Type ÜRETİM - Production KAPASİTE Capacity Adet- - Units GERÇEKLEŞME Realization Loko Komple Revizyonu - Complete Loco Overhauling Dizel Motor Revizyonu - Diesel Engine Overhauling 2 2 Motor - Motor (Maybach, MTU, Commins) 1 2 Cer Motoru - Traction Motor Tekerlek Tamiri - Wheel Repairing Turbo Kompresör - Turbo Compressor Hava Kompresörü - Air Compressor Dizel Motor Regulatörü - Diesel Engine Regulator Enjeksiyon Pompası - Injection pump Uzun Ray Kaynağı - Long Rail Welding Travers - Sleeper Travers - Sleeper Makas - Turnout

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 2006-2010. istatistik YILLIĞI. Turkish State Railways Annual Statistics

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 2006-2010. istatistik YILLIĞI. Turkish State Railways Annual Statistics ISNN 13-253 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 26-21 istatistik YILLIĞI Turkish State Railways Annual Statistics T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 633 Gar /ANKARA Tel : (312) 311

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

DEMİRYOLLARININ DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

DEMİRYOLLARININ DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI DEMİRYOLLARININ DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Haziran2013 İÇİNDEKİLER DEMİRYOLLARININ DÜNÜ DEMİRYOLLARININ BUGÜNÜ DEMİRYOLLARININ YARINI DEMİRYOLLARINDA DÜNDEN BUGÜNE YIL 2013 YIL 2009 YIL 2008 YIL 2004 YIL 2003

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years 1 www.tcdd.gov.tr 2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years Demiryolları, Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır. Railways are the ways of prosperity and civilization of Turkish people. Mustafa

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD )

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) 2009 Yılı İÇİNDEKİLER Sayfa I- Dünyada Demiryollarının Durumu 1 II- Türkiye de Demiryolu Sektörünün Durumu 3 III- Demiryolu

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında

faaliyet raporu RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! annual report Niğde de elmanın kırmızısında B U TO P R A Ğ I N RENKLERİNDE B İ Z VA R I Z! Adana da pamuğun beyazında Konya da başağın sarısında İzmir de asmanın yeşilinde Antalya da portakalın turuncusunda BİZ VARIZ! faaliyet raporu Niğde de elmanın

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

Gündem - Agenda. Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Gündem Agenda Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Agenda of The Ordinary General Assembly 1 2 3 Başkan,katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi, Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

"Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız." Mustafa Kemal ATATÜRK

Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Mustafa Kemal ATATÜRK Koordinatör Coordinator Dz. Yb. Ahmet KENDİR Grafik Tasarım Designed By Gv. Tğm. Ervin ESEN İngilizce Tercüme English Translation Nova Tercüme Dz. Tğm. Deniz GEBEŞ Gv. Atğm. Kıvanç OK Fotoğraflar Photographs

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Tülay Akarsoy Altay, Haziran 2014

Tülay Akarsoy Altay, Haziran 2014 Tülay Akarsoy Altay, Haziran 2014 Yüksek hızlı tren hizmete girdi. O hattı komple Çinliler yaptı, raylar İspanya dan geldi, lokomotifler İspanya dan geldi, vagonlar Güney Kore, makinistler Almanya da eğitildi,

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics EKOVİZYON 2013 4 9 12 GENEL BİLGİLER Brief Information GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information GAZİANTEP SANAYİSİ GENEL BİLGİLER Gaziantep Industry-General Information 22 GAZİANTEP

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı