GOLDEN SOFTWARE. GRAPHER v D Graphing System. Kullanım KıIavuzu Üzerine Notlar. Yard.Doç.Dr. Orhan POLAT. Eylül 2002, DEÜ İzmir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOLDEN SOFTWARE. GRAPHER v2.01. 2D Graphing System. Kullanım KıIavuzu Üzerine Notlar. Yard.Doç.Dr. Orhan POLAT. Eylül 2002, DEÜ İzmir"

Transkript

1 GOLDEN SOFTWARE GRAPHER v2.01 2D Graphing System Kullanım KıIavuzu Üzerine Notlar Yard.Doç.Dr. Orhan POLAT Eylül 2002, DEÜ İzmir

2 ÖNSÖZ Bu notlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Müh. Böl. 'de verilmekte olan 3.yarıyıl programına ait BİL-203 kod numaralı JEOFİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - I dersini alan öğrencilere, başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapçıktaki metin bilgilerinin oluşturulmasında, Grapher yazılımının "Help" menüsü ve yazılım üzerindeki "deneyim" dikkate alınmıştır. Bu bir kullanım kılavuzunun türkçe tercümesi değil, tamamen yazılım üzerinde deneyim sonrası kazanılan, öğrencinin işine yarayacak temel bilgilerin ve kullanım kılavuzu üzerine notların yer aldığı bir açıklama dökümanıdır. Şekillerin oluşturulmasında; Grapher'ın "Samples" dosyaları ve özel olarak yaratılan dosyalar kullanılmıştır. Metindeki olası hataların düzeltilmesine ve bir daha tekrarlanmamasına yardımcı olmak bakımından, gerekli görüldüğünde aşağıdaki adresine konu ile ilgili mesaj gönderilebilir : deu.edu.tr Golden Software firmasının çıkardığı Grapher (ver. 2.01) 'ın kullanımına ilişkin bilgilerin verildiği bu notların, öğrencilere faydası olması dileğiyle. Yrd.Doç.Dr. Orhan POLAT İzmir, Ekim 2002

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ VERİ OLUŞTURMA (WORKSHEET) ÜST BAR File (Dosya) Edit (Düzenle) Sembol-Çizgi-Boyama Ayarları Eksen Ayarları View (Görünüm) Draw (Çiz) Arrange (Düzenle) Graph (Grafik) Line/Symbol (Çizgi/Sembol) Bar Chart (Düşey Çizgisel Çizim) Function (Fonksiyon) Hi-Low Close (Yüksek-Düşük Açılış/Kapanış Grafiği) Polar Pie Chart (Elma Diyagramı) Histogram (Düşey Diktörtgen Çizim) Window (Pencere) Help (Yardım)... 17

4 GRAPHER v GİRİŞ : Golden Software firmasının çıkardığı "Grapher" yazılımı, iki boyutlu (2D) verilerin çizdirilmesinde kullanılır. Genellikle temel bilimlerde ve mühendislik uygulamalarında tercih edilir. Verilerin istatiksel analizlerini yapabilir. İstenirse bu sonuçları hem ekrana yansıtır, hem de bir dosyaya kaydeder. Açılış ekran görüntüsü Şekil 1.1 'de verilmiştir. Grapher logosunun Üst Bar yatay ikonlar düşey ikonlar koordinatlar Şekil 1.1 Grapher programı açılış görüntüsü altında yer alan sayfa yapısı dinamiktir. Yani mouse oynatıldığında, o an üzerinde bulunduğu grid alanının X-Y koordinat birimleri (şekilde sol altta) sürekli değişir. Bu birimler, istenirse "cm" veya "inch" olarak kullanıcı tarafından değiştirilebilir (cm seçilmesi tavsiye edilir). Bunun için sırasıyla "File Preferences" ikonlarına tıklanır (Şekil 1.2) ve ekrana gelen "General" menüsünde "Page Units" isteğe göre değiştirilir. Yapılan hataların kaç defa (aralıksız) geriye alınabileceği ise, soldaki "Number of Undo Levels" penceresinde belirlenir (bu sayı en çok 25 olabilir). Ayrıca üstteki "Rulers/Grid" menüsü içerisinde, her cm' nin kaça bölüneceği, "Horizontal (Yatay)" ve "Vertical (Düşey)" pencereleri içerisinde yer alan "Ruler divisions per cm" rakamları değiştirilerek tespit edilir (10 yapılması tavsiye edilir, 1 cm=10 mm). 1

5 Dinamik sayfa üzerinde grid nokta sayısının belirlenmesi (Ruler divisions per cm) ve grid alanının ekranda gösterilip gösterilmeyeceği (Display Options Display grid) yine burada yapılır. Yapılan bu değişiklikler hafızada tutulur ve program her çalıştırıldığında aynı işlemlerin bir daha yapılmasına gerek kalmaz. Öte yandan Grapher açılış ekranında görülen yatay ve düşey ikonların amacı, kullanıcının Şekil 1.2 "File Preferences" penceresi bazı önemli işlemleri, Üst Bar'ı kullanmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapmasını sağlamaktır. Bu ikonların isimleri, mouse ile üzerlerine gelindiğinde (ve bir süre beklendiğinde) ekranda küçük bir pencere içinde belirir. İkonun amacının ne olduğuna dair açıklama ise, altta X-Y koordinat satırının solunda verilir. 2. VERİ OLUŞTURMA (WORKSHEET) : Grapher'da çizim yapabilmek için bir veri dosyasına gereksinim vardır. Bu veri dosyası, Bölüm 3.6'da anlatılacağı gibi yedi farklı çizim formatından biri (Function) hariç, altısı (Line/Symbol, Bar Chart, Hi-Low Close, Polar, Pie Chart, Histogram) kullanılarak çizdirilir. Yaratılacak veri dosyasının uzantısı.dat olmalıdır. Veriler eğer bir ascii editöründe (Notepad, Edit, vb) yazılacaksa, her satırda yer alan faklı sütun değerleri arasına virgül (comma) veya TAB (boşluk) konur. Sütun başlıkları ise çift-tırnak ( " " ) veya tek tırnak ( ' ' ) içinde yazılır (Şekil 2.1). Eğer veriler doğrudan Grapher'da yazılacaksa (ki küçük boyutlu veriler için tavsiye edilen budur), o taktirde "File New Worksheet" ikonlarına tıklanır ve ekrana gelen sayfada veri girişine derhal başlanır (Şekil 2.2). Veri girişi direkt olarak Grapher'da yapıldığından satır ve sütunlara rakamlardan başka herhangi bir karakter (virgül, TAB, vb) konulmaz. Veri girişi bittikten sonra, satır ve sütunlardaki rakamların birbirlerinden nasıl ayrılacakları (virgül, TAB, " ", ' ', vb) Grapher tarafından (kullanıcının kontrolünde) otomatik olarak yapılır. Sütun aralıkları (istenirse) A,B,C,... ikon sınırları arasına mouse ile tıklanıp, sağa-sola sürüklenerek genişletilebilir. Ekrana girilen verinin X-Y düzleminde çizdirilmesi ise, "Graph New Graph " menüsü içinde seçilecek bir grafik formatı (Function hariç) ile yapılır. Bu konuda detay bilgiler için Bkz. Bölüm

6 Şekil 2.1 "Notepad" ile yazılmış veri Şekil 2.2 "Worksheet" de veri girişi 3. ÜST BAR : Üst Bar'da yer alan File, Edit, View, Draw, Arrange, Graph, Window, Help menü açıklamaları kısaca şu şekildedir : File (Dosya) : Üzerine tıklandığında ekrana gelen menüler Şekil 3.1 'de verilmiştir. Yeni sayfa yaratma (New), Varolan dosyayı açma (Open), Kapatma (Close), Üzerine (Save) veya Farklı İsimle Kaydet (Save As) gibi Windows işletim sisteminin temel komutları burada yer alır. "Import" ile farklı yazılımlar tarafından yaratılmış dosyalar Grapher formatına dönüştürülür "Export" ile Grapher dosyaları diğer yazılımlara ait farklı formatlara dönüştürülür. Açılış sayfasının yatay (landscape) veya düşey (vertical) olarak belirlenmesi ile sayfa formatı (A4, A3, vb) değişiklikleri "Page Setup" altında yapılır. "Preferences" ile Bölüm 1'de anlatıldığı gibi ileri düzey açılış düzenlemeleri yapılır. Şekil 3.1 " File (Dosya) " penceresi Grapher dosya uzantısı. grf 'dir. 3

7 3.2 - Edit (Düzenle) : Üzerine tıklandığında ekrana gelen menüler Şekil 3.2A'da verilmiştir. Geri (Undo), İleri (Redo) alma, Kesme (Cut), Kopyalama (Copy), Yapıştırma (Paste), Silme (Delete), Tümünü Seçme (Select All), İşaretlenenin Tersini Seçme (Invert Selection) gibi Windows işletim sisteminin temel komutları bu bölümde yer alır. "Insert New Object (Yeni Nesne Yerleştir)" komutu ile Grapher'ın desteklediği bir yazılım açılır (örneğin Adobe Illustrator, Ulead Photo Impact, vb). Çizimler o yazılımda yapılır ve yazılımdan çıkıldığında o yazılımda hazırlanmış olan çizim (veya text) otomatik olarak Grapher ana sayfasına getirilir. "Object Manager (Nesne Yöneticisi)" ise dinamik sayfa üzerinde yer alan çizimlere ait eksen ve veri düzenlemelerini yapar (Şekil Şekil 3.2A " Edit (Düzenle) " penceresi 3.2B). Bu komut, dinamik sayfa üzerinde ve çizim olmayan herhangi bir boşlukta çift-mouse tıklamasıyla da çalışır. "Properties (Özellikler)" ise, ekrandaki çizim üzerinde mouse ile işaretlenmiş istenilen bir özelliğin (eksen, metin yazısı, grafik, vb) düzenlemelerini yapar. Ekranda "Line/Symbol" (Bkz. Bölüm 3.6) formatındaki bir çizime ait "grafik" işaretli iken "Properties" ikonuna tıklandığında ekrana gelen menü Şekil 3.2C 'de verilmiştir. Burada "Line Plot" menüsü içinde, veri dosyası "Worksheet", X (yatay) ve Y (düşey) eksen özellikleri ise hemen altta yer alan "X Axis - Y Axis" ikonlarına tıklanarak değiştirilir. Veri dosyasında ikiden fazla sütun varsa, hangi sütunların hangi eksenleri temsil edeceği "Worksheet Columns" penceresinde belirlenir. Grafiğin, otomatik çizimi istenmediğinde "Auto" işareti kaldırılır ve çizimin hangi satır aralıklarında, kaçar adımda yapılacağı "First, Las t, Step" hanelerine birer sayı girilmesiyle Şekil 3.2B "Object Manager " penceresi 4

8 girilmesiyle olur. X ve Y eksenlerine ait verilerin istenilen aralıktaki değerleri çizdirmek için, altta yer alan "Limit Curve To" penceresi kullanılır. Veriler içinde çizilmesi istenen en küçük (min) ve en büyük (max) sayı aralıkları, önce ilgili pencerede "Custom" seçeneğinin işaretlenmesi (genelde ilk açılışta "None" dur) ve sonra "Value" kısmına (limitler arasında kalma koşuluyla) bir sayı girilmesiyle olur. Örnekleme adımları Şekil 3.2C " Properties (Özellikler) " penceresi (Frequency)'nın grafik üzerinde çeşitli sembollerde gösterilmesi, "Symbol" ikonuna tıklamayla yapılır (Şekilde içi dolu daire). "Frequency" değeri sıfır seçilirse, semboller grafik üzerinde gösterilmez ve sadece çizgi (line) ekranda yer alır Sembol-Çizgi-Boyama Ayarları : Ekrandaki bir grafiğe ait bu düzenlemeleri yapmak için önce boş bir alanda çift-mouse tıklaması yapılır veya "Object Manager" çağrılır. Burada herhangi bir "Line Plot" işaretlenerek "Properties" ikonuna tıklanır. Böylece bu çizime ait sembol büyüklüğü, şekil ve renk istendiği şekilde değiştirilebilir. Grapher'ın en etkili yönlerinden birisidir. Böylece aynı X-Y eksenine ait bir çok grafik, bu yöntemle farklı biçimlerde gösterilebilir. Sembol çizimleri ile ilgili yapılabilen ayarlamalar, grafik çizgi (line)'leri içinde yapılabilir. Ama bu düzenlenmeler "Line Properties" menüsü içinde yapılır. "Fill Properties" menüsü içinde ise, çizilen eğrinin altında kalan alanın hangi renge yada desene boyanacağı belirtilir. Bütün bu anlatılanlara ilişkin örnek bir grafik Şekil 'de verilmiştir Eksen Ayarları : Eksen düzenlemelerinin yapılacağı pencere iki türlü çağrılabilir. Ya "Object Manager" dan "X-Y Axis" seçilip "Properties" ikonuna tıklanır, yada şeklin çizili olduğu ekranda X veya Y ekseni üzerine mouse ile çift tıklanır. Bu takdirde ekrana gelen görüntü aşamaları (a,b,c,d) sırasıyla Şekil 'deki gibi olur. Bu pencerelerin açıklamaları şu şekildedir : 5

9 Şekil "Line/Symbol" grafiğinde "Sembol, Çizgi, Boyama" seçenekleri (a) (b) (c) (d) Şekil "X-Y Eksen" ayar pencereleri (a) penceresi : "Scale (Ölçek)" ikonu ile eksen, lineer veya logaritmik yapılır. "Lenght" ile eksen uzunluğu değiştirilebilir, "X: Y:" değerleri ise eksenin sol alt köşe başlangıcının dinamik sayfa üzerindeki koordinatlarını belirler. En küçük yada en büyük eksen değeri (kullanıcının tercihine göre) "Axis min-max" da verilir ("Auto" penceresindeki işaret kaldırılarak). "Descending (Aşağı Doğru)" ile eksen üzerindeki rakamlar aşağıdan-yukarı yerine yukarıdan-aşağı dizilir. Eksen ismi "Title" (renk ve büyüklük değişiklikleri için "Editor" a tıklayın), ismin eksenden ne kadar uzakta yazılacağı da "X-Y offset" pencerelerinde belirlenir. Eksen adının çeşitli açılarda döndürülerek yazımı, "Angle" penceresine " o " arasında bir rakam girilmesiyle yapılır. Eksene dik 6

10 doğrultuda grid çizgileri ise "Grid Lines" ikonuna tıklanarak yapılır. Çizilen şekilde eksenin görülmesi istenmiyorsa, "Hide axis" ikonuna tıklanır. (b) penceresi : Eksen üzerindeki ölçeklendirmeler, "Major (Ana)" ve "Minor (Yardımcı)" pencerelerinde "Spacing (Ölçek Aralığı)" ve "Divisions (Yardımcı Ölçek Aralıkları)" pencerelerinde yapılır. İstenirse ölçek çizgileri eksenin üzerinde (Show ticks on top) gösterilebilir. Ölçek aralıkların hangi değerden başlayacağı ve hangi değerde biteceği, alttaki "Tick Range (Ölçek Aralığı)" penceresinde yer alan "First (İlk)" ve "Last (Son)" satırlarında belirlenir. (c) penceresi : Ölçeklere ait rakamlar ile ilgili her türlü format düzenlemeleri "Major-Minor Tick Labels" pencerelerinde yapılır. "Show labels" işareti kaldırılarak rakamların ekranda gösterilmeleri önlenebilir. Yada rakamların, ölçek çizgilerinin üstünde (Above) veya altında (Below) yazılmaları sağlanır. Ölçek çizgilerinden bağımsız olarak kaç adet rakam gösterileceği "Frequency" değerinin değiştirilmesiyle mümkün olur. "Format" ikonuna tıklandığında, rakamların hangi matematiksel formatta yazılacağı ve virgülden sonra kaç hane duyarlı (Digits after decimal point) olacağı belirlenebilir. Ayrıca rakam font tipinin değiştirilmesi "Text Properties" alt menüsüne tıklanarak yapılır. (d) penceresi : X ekseninin çizgi tipi (kesikli, düz, vb) "Style", rengi "Color" ve kalınlığı "Witdth" ile değiştirilebilir. Penceredeki ilgili menüler kullanılarak eksen başlangıç veya bitiş noktaları, ok işaretleri ( ) ile gösterilebilir View (Görünüm) : Üzerine tıklandığında ekrana gelen menüler Şekil 3.3 'de verilmiştir. "Fit to Window" seçildiğinde ekrandaki şekil, Grapher yazılım penceresinin kapladığı bütün alana yayılır. "Page" ile şeklin yer aldığı sayfa, Grapher yazılım penceresinin kapladığı bütün alana yayılır. "Actual Size" ile şeklin gerçek boyutu ekrana getirilir. "Full Screen" ile şekil, mönitör'ün her tarafını kapsayacak şekilde ekrana gelir. Eski hale dönmek için "Esc" tuşuna veya mouse'a tıklanır. "Zoom" da şekil boyutları değiştirilir. "In" ile büyütme, "Out" ile küçültme yapılır. Bu işlemler "Bölüm 1 Giriş" te gösterilen "Düşey ikonlar" kullanılarak daha kolay yapılır. "Rectangle" ile, kullanıcının şekil üzerinde görmek istediği bir alan diktörtgen'le büyültülür. "Selected" ile şekil üzerinde mouse ile işaretli bir yer (eksen, grafik noktaları, vb) büyültülür. 7

11 3.4 - Draw (Çiz) : Üzerine tıklandığında ekrana gelen menüler Şekil 3.4 'de verilmiştir. Grafiğin okumasına ve yorumlanmasına yardımcı olabilecek çeşitli şekillerin (Text, Polygon, Polyline, Symbol, Rectangle, Rounded Rect, Ellipse) ekrana çizilmesini sağlar. Bu komutların seçimi, yine ekranın solundaki "Düşey İkonlar" kullanılarak, daha kolay yapılabilir. İstenilen bir şeklin çizimi bittikten sonra "Select" ikonuna basılarak, şekil ile ilgili çizgi kalınlığı, rengi ve iç boyamaları yapılabilir. Şekil 3.3 " View (Görünüm) " penceresi Arrange (Düzenle) : Üzerine tıklandığında ekrana gelen menüler Şekil 3.5 'de verilmiştir. Aynı sayfada birden fazla şeklin olması durumunda, bunların öncelik sıralarına göre ekrana getirilmesi ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı bölümdür. "Move to Front" ile seçili bir şekil yada nesne, en üste gönderilir. "Move to Back" ile, en alta gönderilir. "Move Forward" şeklin bir adım üste, "Move Backward" ise bir adım alta gönderilmesini sağlar. Şekil 3.4 "Draw (Çiz)" penceresi Şekil 3.5 " Arrange (Düzenle) " penceresi "Combine (Birleştir)" ile iki yada daha fazla şekil tek bir şekilmiş gibi davranır ve birleşirler. "Break Apart (Ayır)" ile kombine hale getirilmiş olan şekiller ayrılırlar. "Rotate (Döndür)" ile seçili bir nesne o arasında döndürülür. "Free Rotate (Serbest Dönme)" ile seçili bir nesne, mouse ile istenildiği kadar serbestçe döndürülür. "Align Objects (Nesneleri Hizala)" ile birden fazla şekil ve nesnelerin yatay (horizontal) veya düşey (vertical) hizalamaları yapılır. 8

12 3.6 - Graph (Grafik) : Grapher yazılımında verilerin 2-boyutlu çizimlerinin yapıldığı en önemli bölümdür. Burada "Yeni Grafik (New Graph)" çizimleri yapıldığı gibi (Şekil 3.6A), "Add to Graph (Grafiğe Ekle)" ile mevcut şekle; yeni eksen, veri, lejand ilave edilebilir (Şekil 3.6B). Ayrıca mevcut şekilde, işaretlenmiş bir eksenin kopyası karşı kenara otomatik olarak çizdirilir (Duplicate Axis, Ekseni Kopyala). Şekil 3.6A "Graph (Grafik)" penceresinde "Yeni Grafik (New Graph)" yaratılması Şekil 3.6B "Graph (Grafik)" penceresinde "Add to Graph (Grafiğe Ekle)" yaratılması Line/Symbol (Çizgi/Sembol) : Grapher'da, Worksheet ile girilen verilerin X-Y düzlemindeki çizimleri burada yapılır. Örneğin Şekil 2.2'de verilen ve Worksheet'de girişi yapılmış Kuyu Log'u özdirenç (Ω.m) verilerini ele alalım. Çeşitli derinlikler için 3 ayrı kuyuya ait ölçüm sonuçları ve derinlik değerleri ile beraber toplam 4 Sütun (Column) oluşturulmuştur. Sırasıyla "Graph New Graph Line/Symbol" ikonlarına tıklandığında ve Şekil 3.2C 'dekine benzer bir görüntü ekrana gelir. X için A-derinlik sütunu, Y için B-(1.KUYU) özdirenç sütünu seçilsin. "OK" 9

13 tuşuna tıklandığında sonuç derhal ekrana çizilecektir (Şekil 3.6.1a). Buradan sonra eğri üzerinde istenilen değişiklikleri yapmak için, Bölüm 3.2 Properties'de anlatılan işlemler takip edilebilir. Aynı şekil üzerine diğer kuyulardan elde edilen ölçüm sonuçlarını çizdirmek için önce "Edit Select All", sonra "Graph Add to Graph Plot Line/Symbol Plot" yapılır. Ekrana gelen pencerede, mevcut grafik üzerine çizim yapılacağı belirtildikten ("OK" tuşuna basıldıktan) sonra, "Open Worksheet" penceresi açılır. Şekil 3.6.1a'daki çizimde kullanılan aynı. dat verisi açılır. Bu sefer Y sütunu için C-(2.KUYU) özdirenç sütunu seçilir ve "OK" tuşuna basılır. Aynı işlemler D sütunundaki 3.KUYU verileri için de Şekil 3.6.1a "Line/Symbol" ile tekli grafik yaratılması yapıldığında ekrana görüntüsü, Şekil 3.6.1b ' deki gibi olur. Böylece tek bir dosya içinde yer alan verilerle, ortak eksenlere sahip çoklu grafik çizimi elde edilmiş olur. Boşlukta çift-mouse tıklandığında "Object Manager" penceresi açılır (Şekil 3.6.1c). Burada yer alan eğri (plot) ve eksen (axis) isimleri üzerinde "EditID" yapılarak yeniden adlandırma yapılmıştır. Böylece hangi eğrinin, hangi kuyu verisine ait olduğu daha rahat görülür. Kuyu verilerinin çizim sırası, istendiğinde sağdaki "Up" ve "Down" ikonlarına tuşlanarak değiştirilebilir. Şekil 3.6.1b "Line/Symbol" ile çoklu grafik yaratılması Bu aşamadan sonra kuyu verileri tek tek işaretlenir ve "Properties" ikonuna tıklanarak Bölüm 3.2'de anlatıldığı gibi "Line, Fill Properties" ve "Symbol" özellikleri, büyüklük-renk-desen özellikleri ile birlikte değiştirilir. İşlemler her bir 10

14 kuyu verisi için tek tek yapıldığında, ekrana gelecek olan görüntü Şekil d 'deki gibi olacaktır. Dikkat edilirse en sağda yer alan şekilde, istenilen bütün değişikliklerin yapılmış ve eğri değişikliklerinin son halini almış olduğu görülür. Eksen isimleri ve ölçeklendirmeleri, Şekil 3.6.1c'deki X- Derinlik, Y-Özdirenç seçenekleri işaretlenip "Properties" ikonuna tıklanarak yapılır. Bu aşama Bölüm Eksen Ayarları' nda anlatıldığı gibi yapıldığından, artık şekil üzerinde istenen bütün düzenlemeler tamamlanmış olur (Şekil 3.6.1e). Şekil 3.6.1c "EditID " ile yeniden isimlendirilen "Object Manager" penceresi Şekil 3.6.1d Kuyu verisi eğrilerinin "Özelliklerinin" değiştirilmesi Şekil 3.6.1e Kuyu verisi grafiğine ait eksen düzenlemeleri 11

15 Bar Chart (Düşey Çizgisel Çizim) : Grapher'da, Worksheet ile girilen verilerin Düşey Çizgisel Gösterimleri (Bar Chart) burada yapılır. Sırasıyla "Graph New Graph Bar Chart" ikonlarına tıklanarak ve Bölüm 3.6.1'deki işlem sırası takip edilerek Şekil 'deki görüntü elde edilir. Şekil Kuyu verilerinin "Bar Chart" formatında gösterimi Function (Fonksiyon) : Dışarıdan veri dosyası okutulmadan, verilerin matematiksel bir fonksiyonla Grapher tarafından hesaplanıp çizdirilebildiği tek seçenektir. Örneğin, y = x 3 3 x + e 2 + 5x + 7x + 3 2x denkleminde çeşitli x değerlerine karşılık gelen y değerlerinin Grapher tarafından hesaplanıp çizdirilmesi için, "Graph New Graph Function" ikonlarına tıklanır. Ekrana gelen menüde "Equation (Eşitlik)" penceredeki "Y = F(X) =" satırına, ( ( sqrt (pow (x,3) ) ) / (pow (x,3) + 5*pow (x,2) + 7*x + 3 ) ) + ( exp (2*x) ) yazılır ve "OK" tuşuna basılır (Şekil 3.6.3a). Sonuç hızlı bir şekilde Grapher tarafından hesaplanır ve ekrana çizilir (Şekil 3.6.3b). Diğer matematiksel ve istatistiksel fonsksiyonlar aşağıda verilmiştir : 12

16 Trigonometrik Fonksiyonlar : sin(x) : sinüs cos(x) : kosinüs tan(x) : tanjant asin(x) : ark sinüs acos(x) : ark kosinüs atan(x) : ark tanjant Eksponensiyel Fonksiyonlar : exp(x) : eksponensiyel fonksiyon (e x ) sinh(x) : hiperbolik sinüs cosh(x) : hiperbolik kosinüs tanh(x) : hiperbolik tanjant ln(x) : Doğal logaritma log10(x) : 10 tabanına göre logaritma pow(x,y) : x'in y.inci kuvveti (x y ). Çeşitli Fonksiyonlar : min(x,y) : en küçük x ve y değerleri max(x,y) : en küçük x ve y değerleri randn(x,y) : Gauss dağılımına uyan, aritmetik ortalaması x ve standart sapması y değerine karşılık gelen rasgele bir sayı üretir randu(x) : 0 ile x arasında rasgele bir sayu üretir sqrt(x) : x'in karekökü ( x ) Istatistiksel Fonksiyonlar sum(a..z) : Bir sütündaki sayıların toplamı avg(a..z) : Bir sütündaki sayıların ortalaması std(a..z) : Bir sütündaki sayıların standart sapması (standard deviation) rowmin(a..z) : Bir sütündaki en küçük sayıyı bulur rowmax(a..z) : Bir sütündaki en büyük sayıyı bulur Şekil 3.6.3a "Function" a ait formül giriş penceresi 13

17 Şekil 3.6.3b "Function" da tanımlanan formüle ait grafik Hi-Low Close (Yüksek-Düşük Açılış/Kapanış Grafiği) : Grapher'da, Yer Bilimcilerden ziyade istatiksel amaçlı olarak Temel bilimciler tarafından kullanılan bir grafik gösterim formatıdır. Daha çok sürekli verilerin belli zaman aralıklarından değişimlerinin görülmesi amacıyla kullanılır. Özellikle borsa verilerinin açılış/kapanış zamanlarında yaptığı en yüksek ve en düşük işlem hacimleri 5 sütun olacak şekilde bir veri dosyasına girildiğinde (Şekil 3.6.4a), değişimlerin grafiksel olarak izlenmesi için "Hi-Low Close" çizim formatı tercih edilir (Şekil 3.6.4b). Bu şekilde düşey çizgiler en büyük ve en düşük değerleri, sola dönük yatay çizgi açılış endeksini, sağa dönük yatay çizgi ise kapanış endeksini göstermektedir. Şekil 3.6.4a "Hi-Low Close" için Worksheet'de yazılmış bir veri dosyası 14

18 Şekil 3.6.4b Borsa açılış/kapanış endeks değerlerinin "Hi-Low Close" da gösterimi Polar : Grapher'da derece, radyan veya grad birimlerinin, radyal uzaklığa göre çizdirilmesi istendiğinde kullanılan grafik şeklidir (Şekil 3.6.5). Şekil "Polar" grafik çizim örneği 15

19 Pie Chart (Elma Diyagramı) : Grapher'da 2-boyutlu verilerin, elma dilimi şeklinde çizdirilmesi için kullanılan grafik şeklidir. Örnek bir veri girişi Worksheet kullanılarak yapılmış (Şekil 3.6.6a) ve bu veriye ait "Pie Chart" menüsü, " Graph New Graph Pie Chart " yapılarak Şekil 3.6.6a "Pie Chart" için Worksheet'de yazılmış dosya Şekil 3.6.6b ' de verilmiştir. Burada her bir dilimin Şekil 3.6.6b "Pie Chart" penceresi merkezden ne kadar uzakta olacağı (Explode) ve içlerinin hangi renk yada desene boyanacağı belirlenir. Dilim açıklamalarının (başlıklar) uzaklığı ise "Distance" ikonu ile yapılır. Bu şekilde hazırlıklar bittiğinde "OK" tuşuna basılır (Şekil 3.6.6c). Şekil 3.6.6c "Pie Chart" grafik çizim örneği 16

20 Histogram (Düşey Diktörtgen Çizim) : Grapher'da X ve Y değerlerinin birbirlerine eşit olmadığı durumlarda kullanılan bir çizim şeklidir. Daha çok Yer bilimcilerin kullandığı Histogram türü grafik çizimlerine ait bir örnek Şekil 'de verimiştir. Şekil "Histogram" veya "Bar Chart" ile hazırlanmış grafik örneği Window (Pencere) : Windows işletim sisteminin, hemen her yazılımda yer alan değişmeyen temel menülerinden birisidir. Pencerelerin büyütülmesinde/küçültülmesinde kullanılır Help (Yardım) : Windows işletim sisteminin, hemen her yazılımda yer alan ve sadece o yazılıma özel temel menülerden birisidir. "Help Help Topics" tıklandığında Grapher ile ilgili herhangi bir konuda ister konu başlıkları (Content), ister İndex, istenirse harf girilerek ve aratma yapılarak (Find) bilgi alınır. SON 17

GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA

GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA 2- Açılan pencereden input Raster File yazan kısımdan sınıflandırma yapacağımız resmi seçeriz. 3-Output kısmından işlem sonunda verimizin kayıtedileceği alanı ve yeni adını gireriz

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

AUTOCAD: Çizim Limitleri

AUTOCAD: Çizim Limitleri AUTOCAD: Çizim Limitleri Command: limits Specify lower left corner or [ON/OFF] : 0,0 Specify upper right corner :1000,1000 Çizimde kullanılacak AutoCAD uzayının sınırlarını

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın)

BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) BÖLÜM 10 10. KATMAN OLUŞTURMA (LAYER) Çizim alanına yeni katmanlar oluşturur. Object Properties toolbar: Format menu: Layer Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) LAYER komutu

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ

BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 GİRİŞ Microsoft Excel de dosyalar çalışma kitabı olarak isimlendirilir. Bu dosyalar normal belge türüdür. Dosya ismi üzerine fare ile tıklandığında dosya açılır. Excel dosyaları tablolardan

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ Pro/ENGINEER programında 10 değişik modelleme kısmı bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan ve bizim de işleyeceğimiz parça modelleme (Part) kısmıdır. Bunun yanında montaj (assembly),

Detaylı

NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir.

NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir. NURBS ÖRNEKLER NOTU: Model FRONT görünümde orijin noktasından başlanarak ilk iki noktası gride snap edilmiş bir şekilde meydana getirilmiştir. Gerektiği yerlerde eğri nokataları Move aracıyla taşınarak

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS de harita sayısallaştırma ve diğer işlemler kadar layout işlemleri de oldukça önemlidir. Bu işlemler hazırlanan haritanın görsel hale getirilmesi, ölçek, yön oku ve lejant

Detaylı

MONTAJ ( ASSEMBLIES )

MONTAJ ( ASSEMBLIES ) 95 MONTAJ ( ASSEMBLIES ) Assemblies, çizidiğimiz veya çizeceğimiz parçaların (Part) bir dosya altında birleştirilmesi yani montaj yapılması işlemidir. Bunun için ilk önce FILE=>NEW komutu ile yeni Assembly

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 130 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Ders Sunumu 2 Yrd. Doç. Dr. Eray Arslan eray.arslan@inonu.edu.tr Çizim Alanı Sınırlarının Ayarlanması (Limits komutu)

Detaylı

Round-Chamfer / Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY

Round-Chamfer / Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY ROUND ve CHAMFER KOMUTLARI 1. Round ve Chamfer komutlarını uygulamak için daha önceden çizilmiş bir katı modele ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzen ilk olarak herhangi bir katı model FILE menüsünden OPEN komutu

Detaylı

Grafik Komutları. Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri

Grafik Komutları. Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri Matlab Grafikler Grafik Türleri Grafik Komutları Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri Yardımcı Komutlar hold

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN

SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS SOLİDWORKS E GİRİŞ 01 İSMAİL KELEN SOLİDWORKS E GİRİŞ: MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç

Detaylı

Part-Helical Sweep/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY

Part-Helical Sweep/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT- Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY HELICAL SWEEP YÖNTEMİ İLE CİVATA ÇİZİMİ 1. Bu ve bundan sonraki hafta basit bir cıvata çizimi yapılacaktır. Cıvata çizimi için ilk olarak cıvata başını çizmek gerekir. Bunun için bir altıgen çizip bu altıgeni

Detaylı

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1

Başlarken. AutoCAD Arayüzü. AutoCAD Arabirimleri. AutoCAD Arabirimleri. Şablon (Template) Seçimi. Yeni çizim dosyası açmak. Ekran Formatı B Ö L Ü M 1 Başlarken AutoCAD Arayüzü B Ö L Ü M 1 Ekran Formatı Program ilk çalıştırıldığında AutoCAD yazılımının ilk ekran görünüşüdür AutoCAD arabirimlerinden 2D Drafting & Annotation format görünümüdür. 1 2 AutoCAD

Detaylı

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ

TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ TABLO ve HÜCRE SEÇİMİ ÇALIŞMA TABLOSU (SAYFASI) İŞLEMLERİ Tablo seçimi: Çalışma kitabında işlemler normal olarak etkin bir çalışma tablosunda yapılır. Bazı hallerde birden fazla çalışma tablosu etkin hale

Detaylı

UFRS ANALİZ DOKÜMANI

UFRS ANALİZ DOKÜMANI UFRS ANALİZ DOKÜMANI Versiyon 7.0.7 MatriksMatriksMatriksMatriksMa 25.10.2013 triksmat Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. riksmatriksmatriksmatriksmatriksiksmatr iksmatriksmatriksmatriksmatriksmatriks İÇİNDEKİLER

Detaylı

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma BÖLÜM14 4. EXCEL DE GRAFİK Excel programının en üstün özelliklerinden bir diğeri de grafik çizim özelliğinin mükemmel olmasıdır. Excel grafik işlemleri için kullanıcıya çok geniş seçenekler sunar. Excel

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd. Doç. Dr. Muhammed Arslan OMAR CHAMFER (Pah kırma) Objelerin köşelerine pah kırmak için kullanılır. [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ Kullanıcı Dokümantasyonu B&M MUHSINOGLU BILISIM HIZMETLERI A.S. 4/21/2014 Içindekiler DOKÜMAN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER... 3 DOKÜMAN KAPSAMI... 4 YÖNETİM PANELİ ÜZERİNDEN

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

22. Ölçü ve Kot Eklemek

22. Ölçü ve Kot Eklemek 22. Ölçü ve Kot Eklemek Bu Konuda Öğrenilecekler: Ölçülendirme birimi ve hassasiyetini ayarlamak Doğrusal ölçülendirme aracı geçerli ayarları ile çalışmak Doğrusal ölçülendirme çizgisi oluşturmak Mevcut

Detaylı

AUTOCAD: Çizime hazırlık

AUTOCAD: Çizime hazırlık AUTOCAD: Çizime hazırlık Layer Ayarları Menü : FORMAT LAYERS Komut: layers Komut Kısaltma: LA Çizimde kullanılacak katmanları (layers) ve her katmanda kullanılacak çizgi tipini, rengini ve kalınlığı ayarlanır.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR DONUT İçi dolu daireler ve halkalar çizmek için kullanılan bir komuttur. Kullanım şekli, Draw menüsünde bulunan Donut seçeneği

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: 1. Adım Uzunlukları diş üstü dairesi çapından biraz büyük olacak şekilde bir yatay ve bir düşey çizgi çizilir.

DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: 1. Adım Uzunlukları diş üstü dairesi çapından biraz büyük olacak şekilde bir yatay ve bir düşey çizgi çizilir. DİŞLİ ÇARK ÇİZİMİ: Bir dişli çarkın çizilebilmesi için gerekli boyutların tanımlaması gerekir. Yandaki şekilde gösterilen boyutların hesaplanması için gerekli formüller aşağıda belirtilmiştir. Do= Bölüm

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

1- adresine girilir. Buradan Adobe Photoshope 5.0 programı bilgisayara indirilip, kurulur.

1-  adresine girilir. Buradan Adobe Photoshope 5.0 programı bilgisayara indirilip, kurulur. ANİMASYONLAR: Resim Oluşturma: 1- http://bilmuh.ege.edu.tr/~download adresine girilir. Buradan Adobe Photoshope 5.0 programı bilgisayara indirilip, kurulur. Masaüstüne indirilen photoshop programı çalıştırılır.

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2000

MICROSOFT EXCEL 2000 MICROSOFT EXCEL 2000 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

MAYA ile 3D Modelleme

MAYA ile 3D Modelleme KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ LABORATUARI MAYA ile 3D Modelleme 1. Giriş 3D oyunlar ve animasyonlar Bilgisayar Grafiklerinin günümüzde en yaygın uygulama

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2002

MICROSOFT EXCEL 2002 MICROSOFT EXCEL 2002 Microsoft Excel, verileri hesaplama, yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.excel dosyalarında verilerin

Detaylı

24. Yazdırma ve Plot Alma

24. Yazdırma ve Plot Alma 24. Yazdırma ve Plot Alma Bu Konuda Öğrenilecekler: Yazdırma işlemini gerçekleştirmek Plot etme işlemini gerçekleştirmek PlotMaker programı ile çalışmak Projenin kağıda dökülme evresinde yazdırma ve plot

Detaylı

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA

BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA BLEND YÖNTEMİ İLE KATI MODEL OLUŞTURMA Bu yöntem ile çizilen iki kesit katı olarak birleştirilir. Aşağıdaki şekilde blend yöntemi ile oluşturulan bir katı model gözükmektedir. 1. FILE menüsünden New seçilir.

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ

BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ BĐLGĐSAYARDAN BAĞIMSIZ YAZDIRMA ĐŞLEMĐ Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısını bilgisayardan bağımsız kullanabilmek için Argox X-2000+ barkod / etiket yazıcısı ile birlikte verilen CD içerisinde bulunan

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2000

Microsoft PowerPoint 2000 Microsoft PowerPoint 2000 PowerPoint yazı, çizim, grafik, ses, video gibi unsurlar ile desteklenebilen sunular hazırlanmasına, slayt gösterileri yapılmasına imkan veren bir programdır. PowerPoint programı

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı

Mücavir İşlemlerinin NETCAT ile Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz

Mücavir İşlemlerinin NETCAT ile Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz Mücavir İşlemlerinin NETCAT ile Hazırlanmasına İlişkin Kılavuz NETCAD İLE MÜCAVİR ONAMA 1. Yeni bir proje açılır. Proje > yeni 2. Proje > özellikler menüsünden projenin projeksiyonu, datumu ve dilim nosu

Detaylı

SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek. için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları

SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek. için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları 11 SOLIDWORKS E GİRİŞ MENÜLER SolidWORKS te rahat çizim yapabilmek, komutlara rahat ulaşabilmek için Windows ta da olduğu gibi araç çubukları vardır. Bazı araç çubukları kullanım zamanı geldiğinde bilgisayarın

Detaylı

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. 7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Perspektif Çizimler...

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI 1 Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI A Model Tree ( Model Ağacı ) sıralanır. Program Ekranı : Bu kısımda parça modelleme sırasında uygulanan işlemler B Browser Çizim Alanı : Bu kısım Pro\ENGINEER

Detaylı

SCALE. Ölçek Kayar menü Insert Features Scale. Araç Çubuğu Features Scale

SCALE. Ölçek Kayar menü Insert Features Scale. Araç Çubuğu Features Scale SCALE Araç Çubuğu Features Scale Ölçek Kayar menü Insert Features Scale Modelin geometrisini girilen ölçek değerinde küçültmek veya büyültmek için kullanılan bir komuttur. Scale Özellik Yöneticisinde,

Detaylı

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Adım Adım SPSS. 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Adım Adım SPSS 1- Data Girişi ve Düzenlemesi 2- Hızlı Menü Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 File (Dosya) Menüsü Excel dosyalarını SPSS e aktarma Variable View (Değişken Görünümü 1- Name (İsim - Kod)

Detaylı

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2000 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması

AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması AutoCad 2010 Programının Çalıştırılması 1- Masaüstünden AutoCad 2010 simgesine mouse ile çift tıklanarak çalıştırılabilir. 2- Başlat menüsünden çalıştırılabilir. 3- Başlat menüsü > Autodesk > Autocad 2010

Detaylı

ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler

ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler ABAQUS Programına Giriş Kullanılacak Sürümler (1) Abaqus Öğrenci Sürümü (Student Edition) (Abaqus SE): Akademik öğrenciler tarafında indirilebilen ücretsiz Sonlu Elemanlar probram sürümüdür. İndirilme

Detaylı

Grafik Hazırlama Aracı

Grafik Hazırlama Aracı Grafik Hazırlama Aracı Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon 4.0.4 Uygulama Netsis Grafik Hazırlama aracı ile programın raporlarından

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR)

TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR) TAKIM YOLU DÜZENLENMESİ (TOOLPATH EDITOR) TOOLPATH > MODIFY > START TOOLPATH EDITOR komutuyla veya aşağıdaki araç çubuğunun ilk tuşuyla takım yolu düzenlemesi açılır. Takım yolunu siler. Takım yolunun

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAZIRLAYAN Müh. Uzm. İbrahim ÇETİN Fotogrametri Anabilim Dalı İstanbul, 2012 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

SPSS-Tarihsel Gelişimi

SPSS-Tarihsel Gelişimi SPSS -Giriş SPSS-Tarihsel Gelişimi ilk sürümü Norman H. Nie, C. Hadlai Hull ve Dale H. Bent tarafından geliştirilmiş ve 1968 yılında piyasaya çıkmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4)

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) 0.4 cm 0.6 cm 0.2 cm 1/1000 Şekil 1.1. Hiperstatik sistem EA GA 0, EI = 3.10 4 knm 2, E =4.25.10 8, t =10-5 1/, h =50cm (taşıyıcı

Detaylı

SIEMENS STEP 7 SP1 ve SP5 KURULUM KILAVUZU

SIEMENS STEP 7 SP1 ve SP5 KURULUM KILAVUZU SIEMENS STEP 7 SP1 ve SP5 KURULUM KILAVUZU 1. Siemens Step 7 SP1 Kurulumu Siemens in PLC editörü olan Step 7 SP1 i kurmak için aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır. Step 7 SP5 programının kurulumu için önce

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

2. SCADA PROGRAMI. TEOS' un size sunduğu bir çok hizmet içerisinde en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 2. SCADA PROGRAMI Bu bölümde ülkemizde sıklıkla kullanılmaya başlayan, ülkemiz mühendislerince geliştirilmiş bir scada yazılım programı olan TEOS SCADA programı hakkında bilgiler vereceğiz. TEOS SCADA

Detaylı

ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu

ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu 1- Sistem Modülüne Giriş ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu Herhangi bir Grafik penceresinin başlığındaki S harfine basılarak açılan menüden yapılabilen seçimlerle kullanılmaya başlanır. Bu menüden,

Detaylı

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 1 İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 5 Cihazdan Sayım İşlemleri... 8 Sayım Dosyasının Hitit e Okutulması...

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır?

AutoCAD SORULARI 3. 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında toplanmıştır? AutoCAD SORULARI 3 1) AutoCAD'de yaratılmış bir çizgi üzerinde oynamaya yarayan komutlar hangi menü altında c) Help d) Modify 2) AutoCAD'de çizgi/obje üretmeye (çizmeye) yarayan komutlar hangi menü altında

Detaylı

Bu Hafta Öğreneceklerimiz

Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Bu Hafta Öğreneceklerimiz Klavye, tuşlardan oluşan ve bilgisayardaki veri giriş işlemlerini yapan önemli bir donanım birimidir. Bilgisayarda yazı yazabilmek, veri ve komut girişi

Detaylı

DİJİTAL BİLGİLENDİRME EKRANLARI (DISE) YÖNERGESİ DISE COMPOSER DA FUAYE YE TEK GÖRSEL EKLEMEK - ÇIKARMAK - DISE BRIDGE DE GÜNCELLEMEK

DİJİTAL BİLGİLENDİRME EKRANLARI (DISE) YÖNERGESİ DISE COMPOSER DA FUAYE YE TEK GÖRSEL EKLEMEK - ÇIKARMAK - DISE BRIDGE DE GÜNCELLEMEK DİJİTAL BİLGİLENDİRME EKRANLARI (DISE) YÖNERGESİ DISE COMPOSER DA FUAYE YE TEK GÖRSEL EKLEMEK - ÇIKARMAK - DISE BRIDGE DE GÜNCELLEMEK Masaüstündeki «Dise Composer» simgesi çift tıklanır. «Open File» simgesi

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

NETCAD GIS. Dr. Cemal Sevindi

NETCAD GIS. Dr. Cemal Sevindi NETCAD GIS Dr. Cemal Sevindi NETCAD Kullanıcı Karşılama Ekranı NETCAD Araç Çubukları NETCAD Araç Çubukları ve Özellikleri Yazılımın ekranının en üst kısmında Windows standart tanım çubuğu bulunmaktadır.

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

Ipad,Ipone ve Android Mobil Aygıtlar İçin İş Zekası Mobil Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu

Ipad,Ipone ve Android Mobil Aygıtlar İçin İş Zekası Mobil Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu Ipad,Ipone ve Android Mobil Aygıtlar İçin İş Zekası Mobil Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu https://mobiliz.sbm.org.tr/ İçindekiler. Uygulamanın mobil aygıtlara yüklenmesi... 3. Uygulamanın başlatılması ve

Detaylı

Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line)

Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line) HAFTA-3 Ölçek Kavramı Görünüşler AutoCAD ile çizime hazırlık Komut Anlatımı Komut Satırı Koordinat Girişi (Line) Çizime hazırlık (Çizim Kolaylıkları ve Layer Kavramı 0/17 ÖLÇEK Nesnenin gerçek boyutları

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-053 0 03.01.2012 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 0 İlk Çıkış 03.01.2012 TALM-001-053 03.01.2012 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş...4 2

Detaylı

CAEeda ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM ÇÖZÜMÜ YAPILMIŞ NACA 0012 KANADI İÇİN 2B ÇİZİM EĞİTİM NOTU EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Çözümü yapılmış *.pos.edf dosyasında bulunan çözümağını al. Sonlu eleman modeli üzerinde bulunan

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

1. Akıllı Ulaşım Menüsü

1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1.1. Operasyon Takip Araç sefer durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşmak ve haritada görüntülemek için kullanılan bölümdür. İstenilen aracın sefer bilgilerine ulaşmak ve incelemek

Detaylı

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller

BÖLÜM12. 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM. 2.1. Formüller BÖLÜM12 2- FORMÜLLER ve OTOMATİK TOPLAM 2.1. Formüller Formül, bir sayfadaki verilerin aritmetiksel, mantıksal, istatistiksel vb. işlemleri yapması için kullanılan denklemlerdir ve bize sonuç bildirirler.

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

Pencereler Pencere Özellikleri

Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Pencere Özellikleri Pencereler Windows işletim sistemleri pencere yapıları üzerine inşa edilmiştir. WINDOWS 7 de tüm işlemler pencereler yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir. Programlar ve

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

2 BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI

2 BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI AUTOCAD DERS NOTLARI AutoCad Programı: Autocad programı çizim, 3 boyutlu modelleme, görsel modelleme, vs gibi konularda çizim yapmamızı sağlayan, dünyada bu konuda en yaygın kullanılan programdır. Ekran

Detaylı

SKETCHUP PROGRAMI ARAÇLAR VE GÖREVLERİ

SKETCHUP PROGRAMI ARAÇLAR VE GÖREVLERİ SKETCHUP PROGRAMI ARAÇLAR VE GÖREVLERİ Sketchup programı, üç boyutlu çizimler yapmamızı sağlayan bir programdır. Line (Çizgi) Aracı; çalışma ekranında düz çizgi oluşturmaya yarar. Select (Seçim) aracı;

Detaylı

GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI

GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI İlkay TÜRK ÇAKIR SANAEM- TAEK HPFBO-Çukurova Üniversitesi GENEL ÖZELLİKLER -I Taşınabilir bilimsel bir görselleştirme programıdır. Gnuplot fonksiyonların ve verilerin grafigini komut

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI

UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI 1 UYGULAMA 2 TABLO YAPIMI Amaç: SPSS 10 istatistiksel paket programında veri girişi ve tablo yapımı. SPSS 10 istatistiksel paket programı ilk açıldığında ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir. Bu pencere

Detaylı