ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye Geneli Değerlendirme ARITMA ÇAMURU MİKTARLARININ BELİRLENMESİ (İP 2) Giriş Çamur Üretimine Ait Hesaplama Yöntemi Çamur Miktarlarının Değerlendirilmesi Bölgesel Bazda Değerlendirme Türkiye Genelinde Değerlendirme PLANLANAN TESİSLER (İP 3) Çamur Hesaplama Yöntemi Çamur Miktarları YASAL MEVZUAT (İP 4) Ulusal Çevre Mevzuatı Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı resmi gazete) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) i

2 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Avrupa Birliği (AB) Çevre Mevzuatı Atık Çerçeve Direktifi (75/442/EC-2006/12/EC-2008/98/EC) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılması Sırasında Doğanın ve Toprağın Korunmasına yönelik Arıtma Çamuru Direktifi (86/278/EEC) Çamur Konusunda Çalışma Dokümanı - 3. Taslak ( ) Tehlikeli Atıklar Direktifi (91/689/EC) Atıkların Yakılmasına İlişkin Direktif (2000/76/EC) Tehlikeli Atıkların Yakılması Direktifi (94/67/EC) Atıkların Düzenli Depolama Direktifi (99/31/EC) Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi (91/271/EEC) Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen Enerjinin Kullanılmasına ilişkin Direktif (2009/28/EC) Arıtma Çamurlarının Yönetim ve Bertarafına İlişkin Türk ve AB Çevre Mevzuatının Karşılaştırılması tarihli Çamur Konusunda Çalışma Dokümanı (3. Taslak) ile Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin Çamur Yönetimi Açısından Karşılaştırılması Kentsel Atık Su Arıtımı konusunda tarihli ve 91/271/EEC sayılı Konsey Direktifi ile Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği nin Çamur Yönetimi Açısından Karşılaştırılması Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin Çamur Yönetimi Açısından Avrupa Birliği Direktifleri ile Karşılaştırılması Amerika Birleşik Devletleri - U.S. EPA Mevzuatı Genel Hükümler (Altbölüm A) Çamurun Araziye Uygulanması (Altbölüm B) Yüzeyde Bertaraf Uygulaması (Altbölüm C) Patojen ve Vektör Azaltılması (Altbölüm D) Yakma (Altbölüm E) Kanada Mevzuatı British Columbia Alberta ii

3 Saskatchewan Manitoba Ontario Ottawa Quebec Güney Afrika Mevzuatı Bölüm 1: Atıksu Arıtma Çamurunun Kullanımı ve/veya Bertarafı için Yol Haritasının Belirlenmesi: Bölüm 2: Çamurun Tarımsal Kullanımı İçin Gerekli Şartlar Bölüm 3: Çamurun Yerinde ve Uzakta Bertarafı İçin Gerekli Şartlar Bölüm 4: Çamurun Yararlı Kullanımı için Gerekli Şartlar Bölüm 5: Çamurun Termal İşlem Uygulamaları ve Çamur İçeren Ticari Ürünlerin Kullanımında Gerekli Koşullar Genel Değerlendirme LİTERATÜR ARAŞTIRMASI (İP 5) Türkiye de Arıtma Çamuru Sorunu Türkiye de Evsel ve Kentsel Arıtma Çamuru Yönetimi Konusunda Mevcut Durum Arıtma Çamuru Yönetim Sistemleri Nasıl Tasarlanmalıdır? Arıtma Çamurlarının Evsel Nitelikli Katı Atıklarla Birlikte Depolanması Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu Anaerobik Çürütme Aerobik Çürütme Alkali Stabilizasyon Kompostlaştırma Biyoreaktörler Arıtma Çamurlarının Minimizasyonu Çamur Dezentegrasyonu Arıtma Çamurlarının Kaynağında Minimizasyonu Koku Kontrolü Arıtma Çamurlarının Yararlı Kullanımı Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanımı Arıtma Çamurlarının Kurutulması ve Ek Yakıt Olarak Kullanımı VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) 379 ÇAMUR KEKİNDE YAPILACAK ANALİZLER (İP 7) Mevsimsel Farklılıkların Değerlendirilmesi DEÜ Grubu Tarafından Yürütülen Çalışmalar ODTÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar iii

4 Bölgesel Değerlendirme DEÜ Grubu Tarafından Yürütülen Çalışmalar ODTÜ Grubu Tarafından Yürütülen Çalışmalar Biyolojik Arıtma Prosesi ve Çamur İşleme Yöntemlerine göre Değerlendirme DEÜ Grubu Tarafından Yürütülen Çalışmalar ODTÜ Grubu Tarafından Yürütülen Çalışmalar Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Kapasitesine Göre Değerlendirme Orijinal Çamur Keki Katı Madde ve Organik Madde Analiz Sonuçları Orijinal Çamur Keki Toplam Organik Karbon ve Eluat Çözünmüş Organik Karbon Analiz Sonuçları Orijinal Çamur Keki Ağır Metal Analiz Sonuçları ÇAMUR MİNİMİZASYONU (İP 8) BÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Dezentegrasyon İşlemleri Mikrodalga Dezentegrasyon Çalışmaları Marmara ve Karadeniz Bölgeleri için Minimizasyon Çalışmaları Değerlendirmesi Arıtma Çamurunda Kalıntı Antibiyotik Tespiti ve İleri Oksidasyon Prosesinin Uygulanması ile Çamurda Antibiyotik Giderimi DEÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Fenton Prosesi Dezentegrasyon Çalışmaları Ozon Oksidasyonu Ultrasonik Dezentegrasyon Çalışmaları Mikrodalga Dezentegrasyon Çalışmaları Enzimatik parçalama Ege ve Akdeniz Bölgeleri için Minimizasyon Çalışmaları Değerlendirmesi İTÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Alkali Dezentegrasyon Çalışmaları Fenton Oksidasyonu Deneyleri Ozonlama Deneyleri Ultrasonik Çamur Dezentegrasyonu Mikrodalga Dezentegrasyon Çalışmaları İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri için Minimizasyon Çalışmaları Değerlendirmesi Genel Değerlendirme ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) BÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Aerobik Stabilizasyon Uygulamaları Anaerobik Stabilizasyon Uygulamaları iv

5 Alkali Stabilizasyon Uygulamaları Arıtma Çamurlarının Simüle Biyoreaktörlerde Evsel Çöp İle Beraber Stabilizasyonu 693 DEÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Aerobik Stabilizasyon Uygulamaları Anaerobik Stabilizasyon Uygulamaları Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması İTÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Çamur Karakterizasyonu Aerobik Stabilizasyon Uygulamaları Anaerobik Stabilizasyon Uygulamaları Membran Filtrasyon Yöntemi ile Stabilizasyon İşlemlerinin Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi Arıtma Çamurlarına Uygulanan Farklı Ön İşlemlerin Çamur Stabilizayonuna Etkilerinin Araştırılması Uygulanan Aerobik ve Anaerobik Stabilizasyon Çalışmalarının Tüm Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Aerobik Stabilizasyon Uygulamalarının Bölgesel Bazda Değerlendirilmesi Anaerobik Stabilizasyon Uygulamalarının Bölgesel Bazda Değerlendirilmesi Genel Değerlendirme Çamurun Stabilizasyonu Genel Değerlendirme ARITMA ÇAMURLARININ TARIMDA KULLANIMI (İP10) ODTÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına İlişkin Sağlık Risklerinin Analizi Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Diğer Risk Analizleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarafından Yürütülen Çalışmalar Türkiye de Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanım Ve Potansiyelinin Belirlenmesi 1049 DEÜ Grubu Tarafından Yapılan Çalışmalar Materyal ve Yöntem Profil Tanımlaması Profil Tanımlaması Profil Tanımlaması Profil Tanımlaması Arıtma Çamuru Uygulamalarının Mısır Ve Buğday Verimi Üzerine Etkileri Arıtma Çamuru Uygulamalarının Deneme Topraklarının Kimi Özellikleri Üzerine Etkileri Arıtma Çamuru Uygulamalarının Topraktaki Bitki Besin Maddeleri Üzerine Etkileri 1115 v

6 Arıtma Çamuru Uygulamalarının Topraktaki Ağır Metal Birikimine Etkileri Arıtma Çamuru Uygulamalarının Mısır Tanesinin Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkileri Arıtma Çamuru Uygulamalarının Buğday Tanesinin Ağır Metal İçeriği Üzerine Etkileri Arıtma Çamuru Uygulamalarının Topraktaki Alınabilir Ağır Metal Birikimine Etkileri Arıtma Çamuru Uygulamalarının Ağır Metallerin Biyo-Alınabilirlikleri (Transfer Faktörü) Üzerine Etkileri Sonuçların Değerlendirilmesi ve Öneri ARITMA ÇAMURLARININ EK YAKIT OLARAK KULLANIMI (İP 11) ODTÜ GRUBU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR ARITMA ÇAMURLARININ ISIL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ YAKMA DENEMELERİ SEÇİLMİŞ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ PİŞEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ ARITMA ÇAMURLARININ KURUTULMASI VE KURUTMA MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TESİSLER İÇİN OPTİMUM KURUTMA SİSTEMİNİN OPTİMİZASYON MODELİ İLE SEÇİLMESİ TAM ÖLÇEKLİ YAKMA DENEMELERİ TESİSLER İÇİN ÇAMUR TAŞIMA MALİYETİ BAKIMINDAN OPTİMUM YARARLI KULLANIM YÖNTEMLERİNİN SEÇİLMESİ DEÜ GRUBU TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR Baca Adı Baca Adı Baca Adı ARITMA ÇAMURLARININ YAKILMASI HAKKINDA ELDE EDİLEN BULGULARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Yönetim Sistematiğinin Oluşturulması (IP 12) Genel ÇAMUR YÖNETİMİ KOMBİNASYONLARI Farklı Ülkelerde Kullanılan Çamur Yönetim Sistemleri Türkiye de Çamur Arıtım Yöntemleri ile Mevcut ve Planlanan Atıksu Arıtma Tesislerinden Oluşacak Çamur Miktarı ve Nihai Bertaraf Yöntemleri Çamur Yönetim Sistemleri Maliyetleri Türkiye için Önerilen Çamur Yönetim Sistemi Arıtma Çamuru Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması (IP 13) Yönetmelik Değişikliği Önerisi EL KİTABI HAZIRLANMASI (İP 14) vi

7 15. PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI (İP 15) KAYNAKLAR EKLER... vii

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

Şekil 1.43: Ege Bölgesi AAT lerinde Birim Debi Başına Toplam Atıksu Arıtma Maliyeti (Not: Yüksek debili olan (636.000 m 3 /gün) A2/O prosesli tesisin

Şekil 1.43: Ege Bölgesi AAT lerinde Birim Debi Başına Toplam Atıksu Arıtma Maliyeti (Not: Yüksek debili olan (636.000 m 3 /gün) A2/O prosesli tesisin ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1: Marmara Bölgesi AAT Debi Değerlerine Göre Atıksu Arıtma Türü... 4 Şekil 1.2: Marmara Bölgesi AAT lerinde Uygulanan Arıtma Yöntemleri... 5 Şekil 1.3: Marmara Bölgesi Arıtılmış Su

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ABD DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) 1. SINIF 1. DÖNEM (I. YARIYIL) DERS LİSTESİ ÇMB 501 SU ARITIM TEKNOLOJİLERİ I 3 0 3 6 Izgaralar, Kum ve Yağ

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMAŞ ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır. Suyu alınmış çamur

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Konusunda Uygulamada Belediyelerin Rolü Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı İSTANBUL, 2012 Kapsam Yasal Çerçeve Entegre Katı Atık

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ

1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ 1. KATI ATIK YÖNETİMİNE GİRİŞ Artan nüfus ve hızlı gelişen sanayileşme gittikçe büyüyen ve güncel bir sorun olan evsel ve sanayi kökenli katı atıklar sorunun da beraberinde getirmiştir. Yerleşim merkezlerinin

Detaylı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı

Evsel Atıksu Akımı. Katı Atık Akımı Evsel Atıksu Akımı Katı Atık Akımı AB ye üyelik sürecindeki ülkemiz için de, halen tamama yakını düzenli depolama tesislerine gönderilen evsel katı atıklar içerisindeki biyolojik olarak bozunabilir (organik)

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

Bakanlığı sunulması gerekmektedir. Ancak istatistiksel anlamda değerlendirilebilecek nitelikte veri derlenemediğinden veri yayımlanamamıştır.

Bakanlığı sunulması gerekmektedir. Ancak istatistiksel anlamda değerlendirilebilecek nitelikte veri derlenemediğinden veri yayımlanamamıştır. 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları yürütülmektedir. Su Yönetimi Genel

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ

ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İŞLETME MALİYETLERİ Remondis Su ve Atık Su Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Deniz KURT Proje Müdürü 1 ARITMA ÇAMURLARI ve TÜRKİYE DEKİ GENEL DURUM 2 Arıtma Çamurları

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı