ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

2 Sonsuz Anısına... 2

3 SUNUŞ TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi kurulduğu tarihten bu yana Maden Mühendislerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak, mesleklerini toplum yararına kullanmalarına yönelik mekanizmaları yaratmak, madencilik politikalarının halkın yararına düzenlenmesi ve uygulanması için öneriler geliştirmek, bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak misyonunu üstlenmiştir. Bu misyon çerçevesinde örgütlülüğümüzü güçlendirerek üyelerimizden aldığımız destek ve diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içinde ülkemizin ve mesleğimizin sorunlarının çözümüne daha fazla müdahil olmayı bir görev kabul ediyoruz. Ülke kaynaklarını kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler, kalkınmanın ve sanayileşmenin temel unsurlarındandır. Ülkelerin kalkınmaları ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temellerini de Madencilik Sektörü oluşturmaktadır. Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalardan en fazla zarar gören sektörlerin başında Madencilik Sektörü gelmektedir. Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik önemi, sadece fazla miktarda üretilip, yurt dışına satılarak döviz elde edilmesinde değil, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasıdır. Bu anlamda madencilik ve sanayi sektörü karşılıklı olarak, birbirlerini besleyen sektörlerdir ve entegrasyon sağlandığı ölçüde büyürler. Madencilik sektörünün işlevi, ülkeye döviz girdisi sağlamak üzere yurtdışına hammadde ihracı yapma düzeyine indirgenmiştir. Her yıl maden ihracatımız kadar (Ülkemizde yeterli ölçüde ve kalitede kömüre sahip olmamıza rağmen..) sadece ithal kömür ve demire döviz ödenmesi, yapılan yanlışlığı ve cari açığı ortaya koymaktadır. Madencilik Sektörü, doğası gereği özellik arz eden ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş koludur. Maden kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni olduğu görülmektedir. Bu sorunların çözümü ise kazaları kader olarak görmek yerine, özellikle yer altı kömür işletmelerine destek sağlayarak ve konusunda uzman Maden Mühendislerinin, denetimde yer alması ile mümkün olabilecektir. Ancak 6331 sayılı Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sorunu çözmek yerine işverenin sorumluluklarının büyük bir kısmını meslektaşlarımıza yüklemekte ve meslektaşlarımız günah keçisi görülüp ceza evlerinde yatmaktadır. Ülkemizde son dönemde özelleştirme politikaları sonucu stratejik yeraltı kaynaklarımızın ve enerji hammaddelerimizin kamunun tasarrufundan çıkartılması, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını ortadan kaldırdığı gibi sektörde çalışan meslektaşlarımız da hiçbir bildirim olmadan mağdur edilmektedir. Meslektaşlarımızın ve madenciliğin sorunlarını çözmek hepimizin görevi olmalıdır. Bu görevi yerine getirmek ancak birlik ve beraberlik ile mümkündür. Bu birliğin adresi de TMMOB Maden Mühendisleri Odası dır. Maden Mühendisleri Odası, kimseyi ötekileştirmeden, herkesin kendini ifade etmesine, dün olduğu gibi bugün ve yarında olanak sağlayacaktır. Üyede dostluğu, düşüncede hoşgörüyü, farklılıkta zenginliği, gençlikte dinamizmi, meslekte bilgiyi, üretkenliği ve onuru yaşam ilkesi olarak gören bir yönetim anlayışı ile, daha güçlü bir Maden Mühendisleri Odası mücadelesine katkı koyan tüm üye ve dostlarımızı saygı ile selamlıyoruz. TMMOB Maden Mühendisler Odası Đzmir Şubesi X. Dönem Yönetim Kurulu 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐZMĐR ŞUBESĐ 11.GENEL KURUL TAKVĐMĐ VE GÜNDEMĐ... 1 Sayfa 1 TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI VE ĐZMĐR ŞUBE KURULLARI ÇALIŞMALARI TMMOB Maden Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu TMMOB Maden Mühendisleri Odası 43. Dönem Danışma Kurulları Đzmir Şube Danışma Kurulları Đzmir Şube Temsilcileri Toplantıları ĐZMĐR ŞUBE-ÜYE ĐLĐŞKĐLERĐ Şubeye Bağlı Đllerde Gerçekleştirilen Üye Toplantıları Emekli Üyeler Đle Đlişkiler Öğrenci Üyeler Đle Đlişkiler ĐŞYERĐ ZĐYARETLERĐ MESLEK ĐÇĐ EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ Teknik Nezaret Sertifikası Yenileme Eğitimleri Madencilik Yazılımları Eğitimleri PANEL, SEMPOZYUM VE TEKNĐK RAPOR ÇALIŞMALARI ĐZMĐR ŞUBE ve GÜNCEL OLAYLARA KATILIM SOSYAL ETKĐNLĐKLER ĐZMĐR ŞUBE X. DÖNEM GELĐR-GĐDER ÇĐZELGESĐ

5 TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi 11.Dönem Olağan Genel Kurulu Takvimi Çoğunluklu Toplantı Tarihi: 04 Ocak 2014 Saat: Yer: 154. Sok. No: 6 Daire:1 Ufuk Apt. Bornova/ĐZMĐR Çoğunluklu Seçim tarihi: 05 Ocak 2014 Saat: Yer: 154. Sok. No: 6 Daire:1 Ufuk Apt. Bornova/ĐZMĐR Çoğunluksuz Toplantı Tarihi: 11 Ocak 2014 Saat: Yer: Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Büyük Park Đçi Bornova / ĐZMĐR Çoğunluksuz Seçim Tarihi: 12 Ocak 2014 Saat: :00 Yer: 154. Sok. No: 6 Daire: 1 Ufuk Apt. Bornova/ĐZMĐR Gündem 1.Gün : 1- Açılış 2- Başkanlık Divan Seçimi ve Saygı Duruşu 3-Açılış Konuşmaları 4- Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 5- Şube Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması 6-Oda Genel Kurul Asıl ve Yedek Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması 7- Dilek, Öneriler ve Kapanış 2.Gün: Seçimler 5

6 X. Dönem Seçimlerinin sonucunda oluşan Yönetim Kurulu tarihinde dönemin ilk toplantısını yapmış ve yapılan oylama sonucu Đzmir Şubesi nin yeni yönetim kurulu, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. YÖNETĐM KURULU Başkan II. Başkan Yazman Üye Sayman Üye Üye Üye Üye : Muhammet YILDIZ : Aykut AKDEMĐR : Doğan KARAKUŞ : M.Sezai TĐMUR : Cemil SEÇKĐN : Ceren ŞAHĐN : Đlker EREN YEDEK ÜYELER Mehmet URCUN Gül UZUN AYDIN Kemal SÖYLEMEZ Öznur ÖNEL Betül YALIM Murat DÖRTYAMA Fatih Muhammet ÖZKAN Şube Yönetim Kurulu nda şube sayman Mehmet Sezai TĐMUR un elim bir kasa sonucu aramızdan ayrılması nedeniyle ve Mehmet URCUN un askere gitmesi dolayısıyla tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda, aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. YÖNETĐM KURULU Başkan : Muhammet YILDIZ II. Başkan : Aykut AKDEMĐR Yazman Üye : Doğan KARAKUŞ Sayman Üye : Gül UZUN AYDIN Üye : Cemil SEÇKĐN Üye : Ceren ŞAHĐN Üye : Đlker EREN YEDEK ÜYELER Kemal SÖYLEMEZ Öznur ÖNEL Betül YALIM Murat DÖRTYAMA Fatih Muhammet ÖZKAN 6

7 X. Dönem süresince Şubemize bağlı Đllerde görev alan Temsilci ve Temsilci yardımcıları aşağıda verilmiştir. Temsilcilikler : AYDIN Đl Temsilcisi: Hüseyin Turhan ALTINDAĞ Aydın Đl Temsilci Yrd.: Mesut KÖKEN Aydın Đl Temsilci Yrd.: Tuncer TUFAN Aydın Đl Temsilci Yrd.: Nusret ERDEN Aydın Đl Temsilci Yrd.: Hasibe YILMAZ BALIKESĐR Đl Temsilcisi: Metin YILMAZ ÇANAKKALE Đl Temsilcisi: Kemal CANPOLAT Çanakkale Đl Temsilci Yrd.: Erdoğan YAVUZ Çanakkale Đl Temsilci Yrd.: Arzu BENDEŞ Çanakkale Đl Temsilci Yrd.: Betül YILMAZ Çanakkale Đl Temsilci Yrd.: Levent Burak ÜNAL DENĐZLĐ Đl Temsilcisi : Ali EDEM Denizli Đl Temsilci Yrd.: Sevgi ÖZMEN Denizli Đl Temsilci Yrd.: Çağrı ÜNAL MANĐSA Đl Temsilcisi: Efkan KURT Manisa Đl Temsilci Yrd.: Kadir ARTAN Manisa Đl Temsilci Yrd.: Birol GÜNEŞ Manisa Đl Temsilci Yrd.: Ali Haydar SAKĐK Manisa Đl Temsilci Yrd.: Đlhan ÇOLAK Manisa Đl Temsilci Yrd.: Tamer ERGÜN 7

8 MUĞLA Đl Temsilcisi: Tayfun ALTUĞ Muğla Đl Temsilci Yrd.: Mehmet Ali DEMĐRÖREN Muğla Đl Temsilci Yrd.: Muhammet OKSAŞ Milas TKĐ Yeniköy Đşletme Đşyeri Temsilcisi: Metin KAÇAN Yatağan TKĐ GELĐ Müessese Müd. Đşyeri Temsilcisi: Osman YILMAZLAR UŞAK Đl Temsilcisi: Muzaffer KÖSE DEÜ Müh. Fak. Maden Müh.Blm. Öğrenci Temsilcisi: Meltem TOPCAN Muğla Üni. Müh. Fak. Maden Müh.Blm. Öğrenci Temsilcisi: Zehra GÖKALP 8

9 1. TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ve ĐZMĐR ŞUBE KURULLARI ÇALIŞMALARI 1.1 TMMOB Maden Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu Odamızın 43. Olağan Genel Kurulu, Mart 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilmiştir. 408 delegenin katıldığı Genel Kurul da, Şubemiz delegeleri de katılmış ve görüşmelere katkı koymuşlardır. ülkemizin, maden mühendislerinin ve madencilik sektörünün sorunları tartışılmıştır. Genel Kurul son gün yapılan seçimlerle sona ermiştir TMMOB Maden Mühendisleri Odası 43. Dönem Danışma Kurulları TMMOB Maden Mühendisleri Odası Merkez Yönetimi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Danışma Kurullarına katılım sağlanmış, Şubemizin ve meslektaşlarımızın talepleri Danışma Kurullarına aktarılarak gündem dahilinde kararlara katılım sağlanmıştır. Bu toplantılarda dönem değerlendirmesi ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler ile güncel konular değerlendirilmiştir Merkez Danışma Kurulu 9

10 1.3. Đzmir Şube Danışma Kurulları Đzmir Şube Yönetim Kurulu tarafından periyodik olarak Đl, Đlçe ve Đşyeri temsilcilerimiz ile Danışma Kurulu toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar genel olarak Merkez Danışma Kurulu toplantılarından önce ve gündemli olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıların gündemi yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve yapılması gereken faaliyetler ile ilgili görüşmeler ekseninde yürütülmüştür Đzmir Şube Danışma Kurulu 1.4. Đzmir Şube Temsilcileri Toplantıları Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Đl temsilcileri, temsilci yardımcıları ile ve tarihinde olmak üzere çalışma dönemi boyunca toplantılar düzenlenmişştir. Toplantılarda Danışma Kurullarında alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ile ilgili değerlendirmeler yapılarak gelecek döneme yönelik öneri ve talepler alınmıştır. Bu toplantılar sonucunda uygulamaya dair; Daha önce de olduğu gibi işyeri ziyaretlerine devam edilmesi, Her Đlin kendi yeraltı kaynaklarını ortaya koyan yerel çalıştayların yapılması, Meslektaşlarımızın en çok ihtiyacı olan konular tespit edilerek bu konularda söyleşi ve seminerler düzenlenmesi, 10

11 Tüm illerde üye toplantılarının yapılması Madencilik Faaliyetlerinin Doğaya Kazandırılması konulu çalıştayların düzenlenmesi. Meslektaşlarımızın ücretlerini asgari ücret üzerinden alması için girişimlerin artarak devam ettirilmesi Tüm illerde Madenciler Günü Kutlamalarının yapılması, Hususunda görüş birliğine varılmıştır Şube Temisciler Toplantısı Şube Temisciler Toplantısı 2. ĐZMĐR ŞUBE-ÜYE ĐLĐŞKĐLERĐ TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi üye sayısı ve iller göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Toplam üye sayısı : 2530 Đllere göre dağılım Đzmir : 1060 Balıkesir : 286 Manisa : 328 Muğla : 304 Aydın : 170 Çanakkale : 137 Denizli : 183 Uşak : 62 11

12 TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesinin 10. Dönemi kapsayan süre boyunca üylerimiz ile ilişkileri Şubeye bağlı illerde gerçekleştirilen üye toplantıları, emekli üyeler ile yapılan toplantılar ve maden mühendisi adayı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinlikler başlıkları altında aşağıda günce sırası ile verilmektedir. 2.1.Şubeye Bağlı Đllerde Gerçekleştirilen Üye Toplantıları Üyelerimizin sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların TMMOB Maden Mühendisleri Kurullarına aktarılması ve çözüm süreçlerinin başlatılabilmesi için Şubeye bağlı illerde toplantılar gerçekleştirilmiştir. Aydın Üye Toplantısı tarihinde Makine Mühendisleri Odası Aydın Temsilciliği Binasında Aydın ve ilçelerinde çalışan üyelerimiz ile bir araya gelindi. Aydın temsilci ve temsilci yardımcılarınında hazır bulunduğu toplantıda yerelde üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Odamızın ilgili konularla ilgili yaptığı çalışmalara yönelik üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Aydın ve bağlı ilçelerde önümüzdeki dönemde yapılması istenen etkinliklerle ilgili üyelerimiz ile karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur. Toplantı üyelerimizin dilek ve temennilerinin alınması ile son bulmuştur Aydı Üye Toplantısı

13 Denizli Üye Toplantısı tarihinde Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Denizli de üyelerimiz ile bir araya gelerek, meslekte yaşadıkları sorunları, odadan beklentilerini ve yaşanan sorunlara alternatif olarak ürettikleri çözümleri paylaşmışlardır Denizli Üye Toplantısı Çanakkale Üye Toplantısı Yönetim Kurulu üyelerimiz tarihinde Çanakkale'de üylerimiz, 18 Mart Üni. Maden Müh. Bölüm temsilcileri, madenci dernek temsilcileri ve madencilik firma temsilcileri ile toplanarak, odamızın madencilik alanındaki görüşlerini ve Çanakkalede Madencilik alanındaki güncel gelişmeleri konuşmuşlardır. Toplantıda, madencilik faaliyetlerinin son teknolojilerin kullanılarak ve çevreye duyarlı bir şekilde yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır tarihinde Çanakkalede bir basın toplantısı ve akşamında Madenciler Günü gala Yemeği düzenlenmiştir. 13

14 2.2 Emekli Üyeler Đle Đlişkiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesinin 9. Dönemde de gerçekeleştirilmiş olan Emekli Üyeler ile biraraya gelerek yürütülen sohbet toplantılarına bu çalışma döneminde de devam edillmiştir. Emekli üyeler toplantıları ve tarihinde Şubemizde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda; Genç ve emekli üyelerin bir araya geleceği bir söyleşi düzenlenerek, emekli üyelerimizin tecrübelerini genç üyelere aktarabileceği bir platform oluşturulması, Đleriki dönem oluşturulacak çalışma gruplarında emekli üyelerinde mutlaka olması gerektiği, Emekli üyelerimizin birbirleri ile olan ilşkilerinin iyileştirilmesi amacıyla toplantının periyodik olarak tekrarlanması, sonuçlarına ulaşılmıştır tarihli Emekli Üye Toplantısı 14

15 tarihli Emekli Üye Toplantısı 2.3. Öğrenci Üyeler Đle Đlişkiler Maden Mühendisliği öğrencilerimizin gerçekleştirdiği etkinliklere 10. Dönem süresince katılım ve destek sağlanmıştır. Kurumsal katılım ve destek sağlanan bu etkinlikler aşağıda verilmektedir. DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Đle Meslek Söyleşileri Şubemiz tarafından her yıl öğrencilere yönelik düzenlenen meslek söyleşileri 10. dönemi kapsayan süreçte öğretim döneminde, öğretim döneminde gerçekleştirilmiştir öğretim döneminde tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet YILDIZ'ın, tarihinde üyemiz Barbaros KARGI`nın yaptıkları sunumlar ile gerçekleştirilmiştir. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet YILDIZ sunumunda Odamızın yapısı ve çalışma şeklini genç meslektaşlarımız ile paylaşmış, aynı zamanda Maden Mühendislerinin çalışma alanları, meslekte karşılaştıkları problemler ve bu problemlerin çözümünde odamızın rolü ortaya konmuştur. Meslektaş adaylarımızı çalışma hayatına hazırlamayı amaçlayan ve 60 öğrencinin katıldığı söyleşi, soru cevap kısmının ardından sona ermiştir. Barbaros KARGI`nın sunumda ise Mermer üretimi ve Đş Güvenliği konularına değinilmiştir. Sunumun sonunda öğrencilerin konu ile ilgili sorunları cevaplandırılmıştır. 15

16 tarihli Meslek Söyleşileri Toplantısı öğrenim yılında DEÜ MAden Mühendisliği son sınıf öğrencilerine yönelik olarak Meslek Söyleşileri kapsamında tarihinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet YILDIZ'ın sunumu ile gerçekleştirildi. Yapılan sunumda Odamızın meslek hayatındaki yeri, faaliyetleri, nezaretçilikte yaşanan sorunlar ve maden mühendislerinin çalışma alanlarına ilişkin konulara değinilmiştir. Sunum sonrasında YILDIZ, öğrencilerin oda, meslek yaşamı ve sektöre ilşkin sorularına cevap vermiştir tarihli Meslek Söyleşileri Toplantısı 16

17 DEÜ Maden Mühendisliği Bölümünde MADĐLET ve Öğrenci Temsilcilerimizin Ortak Kullanacağı Đletişim Merkezi Açılışı ( ) DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Maden Mühendisleri Đletişim Topluluğu (Madilet) ve Öğrenci temsilcilerimizin çalışmalarını daha iyi koşullarda yürütebilmesi için, Şubemizin önerisi ve Bölüm Đdaresinin kararı ile Bölümde bir iletişim merkezi tahsis edilmiştir. Söz konusu merkezin açılışına Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz de katılmışlardır. Đletişim alt yapısı ve bilgisayar bulunan iletişim merkezinde ayrıca oda yayınlarımız yer almaktadır. Yine bu iletişim merkezinde Oda yayınları dışında Oda Mevzuatı ve çalışma şekline ilişkin dokümanlarla ve yapılacak olan etkinliklere ait broşür ile duyurular öğrenci üyelerimiz ile paylaşılmaktadır. Henüz üye olmamış öğrencilerin kaydı için gerekli olan formlar yine bu merkezde kolay ulaşılabilir duruma getirilmiştir DEÜ Maden Mühendisliği Bölümün'de Öğrenci iletişim Merkezi Açılışı Etkinliği 17

18 Şubemiz Öğrenci Çalışma Grubu Tarafından Gerçekleştirilen Tenik Geziler DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrenci çalışma grubu tarafından mesleğe ilgili öürenci üyelerin katılımı ile çevre illerde maden işletmelerine teknik gezi ziyaretleri yapılmıştır tarihinde Dere Madencilik Firmasına tesislerine yapılan geziye 25 öğrenci ile birlikte Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Đlker Eren, Mehmet Urcun ve Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet V. Özdoğan katılmıştır. Gezide Açık Đşletme faaliyetleri yerinde incelenmiş, öğrencilerin görmesi amaçlı delik doldurma işlemi gerçekleştirilmiş ve sonrasında patlama yapılmıştır. Patlatmadan sonra sırasıyla Kırma-Eleme Tesisi, Hazır Beton Tesisi, Asfalt Üretim Tesisi ve son olarak Prefabrik Birimi gezilerek gezi sonladırılmıştır. Dere Madencilik Firmasına Teknik Gezisi Teknik gezi faaliyetlerinin ikincisi tarihinde Tire Linyit Firmasının Yeraltı işletmesine gerçekleştirilmiştir. Geziye 23 öğrenci katılım sağlamış, yeraltı ocağı işletme şartları öğrenciler tarafından incelenmiştir. 18

19 Tire Linyit Yeraltı Ocağı Teknik Gezisi tarihinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik teknik gezi faaliyetin de Ege Doğaltaş Traverten Ltd.Şti. ne ait Manisa nın Saruhanlı ilçesindeki mermer ocağına ziyaret edilmiştir. Teknik geziye 28 öğrenci ve Şube Yönetim Kurulu üyesi Aykut Akdemir katılmıştır. Gezide mermer işletmeciliği hakkında detaylı bilgi alınarak çalışmalar yerinde görülmüştür. Ege Doğaltaş Traverten Ltd.Şti Teknik Gezisi

20 DEÜ Maden Mühendisliği Bölümününe Yeni Başlayan Öğrencilere Odanının Tanıtımı Etkinlikleri MAden Mühendisliği Bölümünü kazanan yeni öğrencilere Odamızın tanıtımının sağlanması için kayıtlar sırasında tanıtım masası ile 1. sınıf öğrencilerine oda tanıtım sunumları gerçekleştirilmiştir öğretim dönemi kayılarında Eylül 2012 tarihinde Meslektaş adaylarımıza Oda Çalışmaları ve Odanın Kurumsal kimliği hakkında bigiler ile gerekli dökümanlar verilmiştir Eylül 2012 Maden Mühendisliği Bölümünü Kayıt Masası Oda Tanıtımı DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik olarak kayıt sırasında tanıtım çalışmalarının yanında ayrıca Odamızın tanıtılmasına yönelik sunum yapılmıştır. Sunumda Şube Başkanı Muhammet YILDIZ, odanın meslek hayatındakı yeri, oda faaliyetleri konularında değinmiş devamında öğrenci temsilcimiz Zekeriya Demirci geçmişte yapılan öğrenci faaliyetlerinden ve Genç Madenci yapılanmasından söz etmiştir. 20

21 tarihinde gerçekleştirilen DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Birinci Sınıflara Yönelik Oda Tanıtım Sunumu öğrenim yılında DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencileriyle tanışma toplantısı düzenlenmiştir. Bölümün toplantı salonunda Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı Hocaların katılımı ile Odamız faaliyetleri ve Odamızın yapısı 1. sınıf öğrencilerine tanıtılmıştır tarihinde gerçekleştirilen 1. Sınıf Öğrencileri Oda Tanıtım toplantısı 21

22 DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nün Meslek Stajında Başarılı Olan Öğrencilere Ödül Etkinliği Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından stajlarında başarı gösteren öğrencilere yönelik, geleneksel olarak yapılan ödül törenine Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağladı. Bölüm Öğretim Üyelerinin de katıldığı törende Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme, Maden Đşletme ve Maden Mekanizasyonu alanlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi öğrenim döneminde tarihinde, öüğrenim döneminde tarihinde gerçekleştirilmiş olan staj ödül töreninde Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz katılım sağlamış başarılı öğrenciler ödüllendirilmiştir tarihinde gerçekleştirilen Staj Ödül töreni tarihinde gerçekleştirilen Staj Ödül töreni

23 DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Törenine Katılım DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezuniyet töreni Şube Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kurumsal katılım sağlanmıştır öğrenim yılı mezuniyet töreni tarihinde, öğretim dönemi mezuniyet töreni tarihinde gerçekleştirilmiştir. Her iki mezuniyet töreninde de dereceye giren öğrencilerimize ödüller verilmiştir tarihinde gerçekleştirilen Mezuniyet töreni tarihinde gerçekleştirilen Mezuniyet töreni

24 DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilciliği Toplantıları Çalışma sürsini kapsayan 10. dönem boyunca DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrenci temsilcimiz ve beraberindeki öğrenciler Şubemizde faaliyetlerine yönelik olarak toplantılar düzenlemiştir. Toplantılarda hazır bulunan Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, odanın işlevini, meslek hayatındaki önemli, yapılan etkinlikleri, üyelik biçimlerini gelen öğrencilere ifade etmişlerdir tarihinde gerçekleştirilmiş olan Öğrenci Temsilcisi ve öğrenciler toplantısı Öğrenci Temsilciliği Tarafından Düzenlenen 4 Aralık Madenciler Günü Etkinlikleri Her yıl Maden Mühendisleri Odası tarafından kutlanan 4 Aralık MAdenciler günü etkinlikleri kapsamında Odamızın öğrenci çalışma grubu tarafından DEÜ MAden Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilen etkinliklere destek ve katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda 04 Aralık 2012 tarihinde bir program dahilinde kutlanmıştır. Program Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Đlker EREN ve Bölüm Başkanı A.Hakan ONUR un açılış konuşmaları ile başlamış, EREN açılış konuşmasında öğrenci örgütlenmesinin önemini vurgulayarak tüm öğrencileri oda çalışmalarında yer almaya davet etmiştir.sonrasında Üyelerimiz Onur DEMĐR, metal madenciliği, Alp YAKABAĞ ise ĐSG konusunda birer sunum yaparak öğrencilerin sorunlarını yanıtlamışlardır. Sunumlar sonrasında düzenlenen kokteyle öğrenciler, öğretim üyeleri ve yönetim kurulu üyelerimiz katılmışlardır. Etkinlik sırasında öğrenciler bir müzik dinletisi de sunmuşlardır. 24

25 Öğrenci Çalışma Grubu Tarafından Düzenlenen 04 Aralık 2012 Madenciler Günü Etkinliği Öğrenci Üyelerimizin Organize Ettiği Uygur URCUN Futbol Turnuvası Etkinliği Uygur Urcun anısına düzenlenen ve öğrenci çalışma grubu tarafından organize edilen halı saha turnuvası 2012 ve 2013 yıllarında da gerçekleştirilmiştir. Turnuvalara öğrencilerin kurduğu takımlar katılım sağlamış ve dereceye giren takımlara Odamız tarafından ödüller verilmiştir. Turnuvaların ödül törenleri tarihinde ve tarihinde gerçekleştirilmiştir yılı Uygur Urcun Futbol Turnuvası 25

26 2013 yılı Uygur Urcun Futbol Turnuvası ödül töreni DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Pikniği ( ) Düzenlenmesi geleneksel hale gelen, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri ve Odamızı bir araya getiren piknik bu çalışma döneminde de gerçekleştirilmiştir öğrenim dönemi son sınıf öğrencileri mezuniyet pikniği tarihinde, öğrenim dönemi son sınıf öğrencileri mezuniyet pikniği tarihinde gerçekleştirilmiştir.bu pikniklere Şube Yönetim Kurulu üyeleri tarafından katılım ve destek sağlanmıştır Son sınıf öğrencileri mezuniyet pikniği

27 Son sınıf öğrencileri mezuniyet pikniği 3. ĐŞYERĐ ZĐYARETLERĐ Çalışma dönemini kapsayan süreçte Şube bölgesinde yer alan isyerleri farklı tarihlerde ziyaret edilerek üyelerimiz ile mesleğin sorunlarına ve çözüm önerilerine dair toplantılar gerçekleştirilmiştir. Aşağıda işyeri ziyaretleri günce olarak verilmektedir. Manisa Gördes`de Yeralan Meta Nikel Ve Kobalt Aş Işletmesi Çalişan Üyelerimiz Ziyareti tarihinde Meta Nikel ve Kobalt AŞ Đşletmesinde çalışan üyelerimiz ziyaret edilerek, çalışmalar konusunda bilgi alındı. Meslektaşlarımızın oda faaliyetleri ile ilgili görüş ve önerileri alınmış ve oda çalışmaları konusunda bilgi aktarılmıştır. Meslektaşlarımız özellikle, madenciliğin topluma yeterince anlatılarak madencilik bilincinin oluşturulması konusunda odamızın çaba sarf etmesini istemişlerdir. 27

28 Meta Nikel ve Kobalt AŞ Đşletmesi ETĐ Maden Đşletmeleri Genel Müdürlüğü Đzmir Đhracat Müdürlüğü Ziyareti Đhracat müdürlüğündeki meslektaşlarımız ziyaret edilerek, özellikle maden ihracatı konusunda bilgi alışverişi yapılmıştır. Bu yıl, ilk kez Bigadiçten Đzmir Limanına tren yolu ile konteynırlarla taşımacılık yapılması sonucu 20% tasarruf sağlandığı, önümüzdeki yıllarda bu taşımacılığın yoğunlaşarak süreceği belirtilmiştir. Ayrıca Bor konusunda yanlış bilgilendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik odada üyelerimize bilgi aktarılması için bu konudaki uzman meslektaşlarımızın görevlendirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır ETĐ Maden Đşletmeleri Genel Müdü

29 Kışladağ Altin Madeni Ziyareti Uşak Đl temsilcimiz Muzaffer Köse, 10 Şubat 2012 tarihinde Tüprag Kışladağ Altın Madeni Đşletmesini ziyaret ederek, bu işletmede çalışan meslektaşlarımız ile bir toplantı düzenlemiştir. Şube Yönetim Kurulu ve Delegasyon seçimlerinin sonuçlarına ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı toplantıya, 9 meslektaşımız katılmış olup mesleğimiz ve altın madenciliği konuları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Mesleğimize olan duyarlılık ve hakettiği saygının yine üyelerimizin çabası ve ilgisi sayesinde artacağı ve meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi için üyelerimizin oda faaliyetlerine daha fazla katkı yapmasının ne denli önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Meslektaşlarımız; madenciliğin, herkes tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılması ve sektöre yabancı insanların, farkındalığını bir nebze olsun daha arttırmak için yapılabilecek bilgilendirme çalışmalarının faydalı olacağını belirtmişlerdir Kışladağ Altin Madeni Kışladağ Altin Madeni'nde yoğun yağışların ardından yerel ve ulusal basın tarafından gündeme taşınan iddiaların araştırılması amacı ile uzman üyelerimizden oluşan bir çalışma grubu oluşturularak incelemelerde bulunulmuş ve Kamuoyu konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. 29

30 Kışladağ Altın Madeni Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Ziyareti tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Yönetimi Şubemizi ziyaret ederek Yönetim Kurulumuza yeni dönemde başarı dileklerinde bulunmuşlardır. Ziyarette Oda Üniversite iş birliği ile yapılacak faaliyetlere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Yönetimi Şubemizi ziyareti 30

31 DEÜ Jeotermal Enerji Araştirma Ve Uyguluama Merkezi (JENARUM) Müdürü'nün Şubemizi Ziyareti tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Çağatay PAMUKÇU, Şubemizi ziyaret etmiş, ziyaret sırasında Yönetim Kurulu üyelerimize, JENARUM amaç ve hedefleri konusunda bilgi vermiştir. Bu bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından odamızın Jeotermal Enerji Konusunda yaptığı çalışmalar özetlenmiştir.toplantı, beraber yapılabilecek etkinliklere ilşkin görüş alışverişi ile sona ermiştir tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ziyareti Soma Đşyeri Ziyaretleri Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarihinde Soma da Kamu ve özel sektöre ait işletmeler ile Maden-Đş Sendikasını ziyaret ederek, yetkililer ile görüşmüştür. Görüşmelerde Maden Kanunda ve Soma yerilinde yasanan sorunlar hakkında bilgi alış verişi bulunulmuştur. Görüşmeler sırasında Odamız tarafından getirilen kaza sigortasının önemli bir destek olduğu üyelerimiz tarafından vurgulanmış ve yapılan ziyaretlerin ardından Soma'da ki üyelerimiz ile toplantı yapılarak üyelerimizin oda faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerini alınmıştır. 31

32 4. MESLEK ĐÇĐ EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi'nin 10. Çalışma dönemini kapsayan süreçte Đzmir ve çevre illerde meslek içi eğitim faaliyetlerine önem verilmiş ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda içeriği belirlenen konularda eğitimler gerçekleştirilmiştir. Aşağıda çalışma dönemini kapsayan süreçte yapılmış olan eğitimler günce olarak verilmektedir Teknik Nezaret Sertifikası Yenileme Eğitimleri TMMOB Maden Mühendisleri Odası mevzuatı gereği Teknik Nezaretçilik Sertifikalarına sahip üyelerimizin sertifikalarını yenileyebilmesi için 5 yılda bir eğitim almaları gerekmektedir. Bu kapsamda 2012 ve 2013 yılllarında Teknik Nezaretcilik Yenileme Eğitimleri gerçekleştirilmiştir yılı Teknik Nezaretcilik Eğitimi tarihinde Đzmir de ve tarihinde Aydın da düzenlenmiştir. Toplamda 110 meslektaşımıza; Maden Kanunda Maden Mühendisinin yeri ve sorumlulukları, Çevre Mevzuatı ve Madencilik, Đş Mevzuatı, Đş Sağlığı ve Güvenliğinde Sorumluluklar konularını içeren güncel bilgiler aktarılmıştır. Eğitime kamu ve özel sektörden katılan meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmek üzere not edilmiştir. Zaman zaman karşılıklı soru cevap şeklinde geçen eğitimlerde üyelerimiz konular ile ilgili sorularının cevaplarını konusunda uzman eğitimcilerimizden almışlardır yılı Teknik Nezaretcilik Yenileme Eğitimi 32

33 2013 yılı Teknik Nezaretcilik Eğitimi 02/02/2013 tarihinde Đzmir de, Bornava Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenmiştir. Eğitime 60 üyemiz katılmış olup, gün boyu Maden Kanununda maden mühendisi, Madencilik ve Çevre Mevzuatı, Đş Mevzuatı ve Đş Sağlığı konularında gerçekleşen son gelişmeler hakkında bilgi almışlardır yılı Teknik Nezaretcilik Yenileme Eğitimi 4.2. Madencilik Yazılımları Eğitimleri Meslek içi eğitim faaliyetleri kapsamında madencilik sektöründe yaygın olarak kullanılan modelleme programı NETCAD Cevher Modelleme ve Açık Ocak Projelendirme eğitimi Ocak 2013 tarihleri arasında Denizli de, Mart 2013 Muğla Đl Temsilciliğimiz yürütmesindeyatağan TKĐ-GELĐ Müessesesinde, tarihlerinde Đzmir'de düzenlenmiştir. Ayrıca Şubemizde "Madencilik Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları Semineri" 26 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu seminerde -Madencilik arayüzüne sahip CAD programlarının tanıtımı, -3 boyutlu modelleme ve yüzeyler, -Programlarda hacim hesaplama prensipleri, -Arazi uygulamaları tanıtımı, -Kalite ve tenör dağılımı (Blok model kavramı), 33

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VIII.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (30.01.2008-22.01.2010) TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Çoğunluklu Toplantı Tarihi: 16

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM - 13 MALİ RAPOR 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 2014-2015 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 44. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2014 ve 2015 bütçelerinin

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber Genel Merkezde Çay Partisi GGıda Mühendisleri Odası nın Ankara üniversiteleri temsilcilikleri arasında yaptıkları çay partisi Mart ayında gerçekleşti.

Detaylı

BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU

BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU BÖLÜM-12 2006 VE 2007 YILLARI MALİ RAPORU 2006 ve 2007 YILLARI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 39.Genel Kurulumuzca kabul edilen 2004 ve 2005 bütçelerinin uygulanması

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU

EDİRNE TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU EDİRNE TABİP ODASI 2013 2014 ÇALIŞMA RAPORU Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı ve diğer organlarda görev alan meslektaşlarımızın isimleri aşağıda ki gibi sıralanmıştır. BAŞKAN GENEL SEKRETER

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ FAALİYET BÜLTENİ Mart 2017 İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi FAALİYETLERİMİZ Seydikemer Bölgesinde Balıkçılık Faaliyetinde Bulunan Firmalar Ziyaret Edildi Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları

Detaylı

2.9. EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ

2.9. EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ 2.9. EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ Şube sınırlarımız içerisindeki Anadolu, Eskişehir Osmangazi, Dumlupınar ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitelerinde eğitim gören EMO-Genç üyelerimize çeşitli etkinlikler düzenlenmiş

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( )

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( ) Đçindekiler Önsöz Sunuş Mühendisliğin Tanımı Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye deki Đlk Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri Cumhuriyet Döneminde Örgütlenmeler 1954 Yılına Kadar Yasal Süreç TMMOB nin ve

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) Sayın Meclis Üyeleri, YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.04.2017-25.05.2017) Oda Meclisimizin 25 Mayıs 2017 tarih ve 51 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim Kurulumuzun 28.04.2017-25.05.2017

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 27 Şubat 2008 Üyemiz H. Mehmet Mısırlı ya Meslekte 50. Yıl Plaketi verildi. 04 Mart 2008 Bilgisayar Mühendisi üyelerimizle toplantı 13 Mart 2008 Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ I M C E T 2 0 1 3 Birinci Duyuru 16-19 Nisan 2013 ANTALYA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRENİN AMACI TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından,

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik.

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar günü saat:12.00 de Galatasaray Lisesi önünde meslektaşlarımızla toplanarak, balonlar pankartlar eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 1 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 28 Mart - 03 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanacak olan 47. KÜTÜPHANE HAFTASI'nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 28 Mart 2011 Saat: 14:00 : Antik

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU ALMATI (20-23 KASIM 2015) 20 Kasım 2015 Cuma: İlk gün konu ile ilgili öğrenci haricinde konunun ilgililerinin katıldığı bir panel düzenlendi.

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ.

AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. YÖN. KUR. BŞK. Ş. ARIKAN VE MEC. ÜYESİ İ. Faaliyet Raporu Ocak 2016 FAALİYETLER AYLIK ŞUNE MECLİSİ VE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI YAPILDI. TEKNE İMALATINDAN KAYNAKLANAN ÖTV SORUNUNA ÇÖZÜM ARANDI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ODAMIZDA

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message. TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 40. DÖNEM/3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 20-21/01/2007 ANKARA İÇİNDEKİLER 1- GÜNDEM... 2 2- DÖNEM ÇALIŞMALARI... 3 2.1.GENEL...3 2.2.YÖNETSELDURUM...3 2.2.1.TMMOB,İKK

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ IX. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 14 OCAK 2012 1- TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ X. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

Detaylı

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı Toplantı Tarihi: 17.02.2014 Toplantıya Katılanlar: Şehmus Alparslan, Levent Yergök, Zafer Erbay, Deniz Kaypak Tona, Veli Gökkaya, Nuray Yumukgöz, Eyüp Civelek, Ahmet Pan Toplantı Gündemi: 1. Son toplantıdan

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 11 Ekim 2012 Şube EMO-Genç Komisyonu toplantısı Şube Eğitim Salonunda yapıldı. Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler'in katılım sağladığı toplantıya yaklaşık 40 EMO-Genç üyesi katılım sağlarken, yeni dönem

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 ŞUBAT-2014 27.02.2014 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME YAPILDI. MART-2014 01.03.2014 ODAMIZ 44. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni Kayıt : Vefat Eden : SMM Üye sayısı :11 Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : YAZIŞMA

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 25.03.2014 22.04.2014 ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL E HAYIRLI OLSUN TİCARETİ-09 OCAK 2014 30 MART 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN SEÇİMLER SONUCUNDA HİZMET BAYRAĞINI

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

PANEL: "Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş"

PANEL: Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş E- BÜLTEN Sayı: 03 Mart 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com PANEL: "Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş" Odamızın paydaşı olduğu BUSİAD Gıda Uzmanlık Grubu

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Daha sonra katılımcı firmalar tarafından sektör hakkında görüş alışverişinde bulunularak, sektöre ait sorun ve çözüm önerileri dile getirildi.

Daha sonra katılımcı firmalar tarafından sektör hakkında görüş alışverişinde bulunularak, sektöre ait sorun ve çözüm önerileri dile getirildi. MART - 2017 Öğretim üyemiz, Kamu Üniversite Sanayi İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Burak CEYHAN ın düzenlediği, katıldığı ve katkı sağladığı etkinlikler 1- Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) çerçevesinde

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı