AIP ENR TRNC 18 APR 02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIP ENR 1.10-1 TRNC 18 APR 02"

Transkript

1 AIP ENR TRNC 18 APR 02 ENR 1-10 UÇUŞ PLANLAMA 1. UÇUŞ PLANLARI 1.1. Tanımı Uçuş planı, bir havaaracının planlanan uçuşuna dair özel bilgileri sunma işlemidir. 1.2 Bir uçuş planı sunma gerekliliği Ercan Tavsiyeli Havasahası içinde herhangi bir uçuşa başlamadan önce yetkili ATS birimine bir uçuş planı sunulmuş olacaktır. Uçuş planı ICAO dökümanı Annex - 2 madde uyarınca aşağıdaki uçuşlar öncesinde sunulacaktır. ENR 1-10 FLIGHT PLANNING 1. FLIGHT PLANS 1.1. Definition The flight plan is a compilation of specified data regarding a planned flight of an aircraft to be submitted. 1.2 Requirement to submit a Flight Plan Prior to operating any flight within Ercan Advisory Airspace, a flight plan shall be submitted to the competent ATS unit. A flight plan shall be submitted in accordance with ICAO Annex , prior to operating: a) Herhangi bir IFR uçuş, b) Herhangi bir VFR uçuş tan önce IFR veya VFR olmasına bakılmaksızın, KKTC havasahası sınırları içerisinde yapılacak olan her uçuş için kalkış zamanından en az 30 dakika öncesi, kalkış meydanındaki ilgili AIS veya ATS birimine bir uçuş planı sunulacaktır ICAO Uçuş Plan (FPL) formunun ve Sürekli Uçuş Planların (RPL) doldurulması için EUR-RVSM uçuş planlama gereklilikleri, ICAO EUR Bölgesel Ek işlemlerinde ( Doc 7030/4 EUR) bulunmaktadır. Ayrıca, uçuş planlama gerekliliklerine ilave olarak ICAO EUR Bölgesel Ek işlemleri ( DOC 7030 / 4 EUR aşağıdaki gerekliliği de içermektedir. Askeri uçuşlara ilaveten, Gümrük ve Polis uçakları da uçuş Plan Formunun 8. maddesine M harfini koyacaklardır. 1.3 Uçuş planı sunma amacı a) Hava Trafik Kontrol tavsiye hizmeti sağlamak, b) Uçuş bilgi, ikaz, Arama ve Kurtarma hizmet önlemlerini kolaylaştırmak, c) Ulusal hava savunma amaçları için, 1.4 Uçuş plan tipleri a) Münferit uçuş planı ( FPL ) Münferit her uçuş için özel bir uçuş planı doldurulacaktır. Hem birkaç uçağın katılımıyla oluşan a) any IFR Flight b) any VFR Flight For any flight operating within TRNC airspace boundaries regardless of whether VFR or IFR, a flight plan shall be submitted to the appropriate AIS or ATS unit at the departure aerodrome at least 30 minutes prior to departure The EUR RVSM flight Planning requirements for the completion of the ICAO Flight Plan (FPL) Form and the Repetitive Flight plan (RPL) are contained in the ICAO EUR Regional Supplemantary Procedures ( DOC / 4 - EUR ). Furthermore, the following requirement is in addition to the flight planning requirements contained in the ICAO EUR Regional Supplementary Procedures (Doc.7030/4-EUR) : In addition to milıtary operations, operators of customs or police aircraft shall insert the letter M in item 8 of the ICAO Flight Plan Form. 1.3 Purpose of the Flight Plan a) To provide air traffic control advisory service, b) To facilitate to provisions of flight information, alerting, search and rescue services and, c) For national air defence purposes. 1.4 Types of Flight Plan a) Individual Flight Plan ( FPL ) For each individual flight, for which a flight plan is filed, an individual flight plan shall be filed. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

2 ENR AIP 18 APR 02 TRNC uçuşlar, hemde uçuşun her bir ayrı safhasındaki ara duraklı uçuşlar münferit uçuş sayılır. b) Sürekli uçuş planı ( RPL ) Aynı uçak işleticisi tarafından planlanan en az 10 IFR uçuş için Sürekli bir Uçuş Planı doldurulabilir. Aynı amaçlı ve düzenli yapılması planlanan bu uçuşları yerine getirmek için, ilk uçuştan en az iki hafta önce-sinden sürekli uçuş planı sunulmalıdır. 2. UÇUŞ PLANI SUNMA İŞLEMLERİ 2.1 Sunma maksadı ne olursa olsun, bir uçuş planını tamamlamada; uçuş planı üzerinde yer alan tüm madde bilgileri yer alacaktır IFR veya VFR uçuş planları, ICAO DOC 4444, Ek-2 de yer alan tüm madde bilgilerini kapsayacak, sadece Hakiki Hava sürati olarak hız Knot şeklinde doldurulacaktır Entegre uçuş plan işleme sistemi (IFPS) veri tabanına uyum sağlamak amacıyla KKTC deki havaalanı veya limanlarına iniş/kalkış yapmayı planlayan tüm uçak şirketleri doldurulacakları uçuş planının yol hanesine ATS yollarıyla meydan arasında bağlantıyı sağlayacak tüm noktalar ile TMA ye giriş/çıkış noktalarını dahil edeceklerdir. 2.2 Kaptan pilot yetkili otorite tarafından onaylanan Uçuş Plan Formunun bir kopyasını aşağıda belirtilen durumlarda kullanmak için yanında bulunduracaktır. 2.3 Sunma Yeri a) Bir uçuş planı, Havaalanındaki Meydan İşletme veya ATS birimine veya Entegre Uçuş Plan İşleme Sistemi (IFPS) birimine kalkıştan önce kaptan pilot, şirketin temsilcisi veya yetkilisi tarafından sunulmuş olacaktır. b) Kalkış meydanında ATS birimi yoksa; uçuş planı telefon, fax veya herhangi bir haberleşme aracı vasıtasıyla mümkün olan en yakın ATS birimine sunulmuş olacaktır. Flights, in which several aircraft take part in a formation, as well as every separate stage of flight for flights with intermediate stops, shall also be regarded as individual flight. b) Repetitive Flight Plan ( RPL ) For several, however, at least 10 IFR flights planned by the same aircraft operator a Repetitive Flight Plan may be filed, provided that these flights are planned to be conducted regulary and in the same manner and submitted at least two weeks prior of the first flight. 2. PROCEDURES FOR SUBMISSION OF A FLIGHT PLAN 2.1 Completion of a flight plan whatever the purpose for which it is submitted, a flight plan shall contain information, as applicable on all items A flight plan either IFR or VFR shall comprise all items contained in appendix 2, ICAO Doc 4444, except that airspeed shall be filled only as True Airspeed in knots In order to be in harmony with IFPS database, aircraft operators flight planing for landing to or departing from aerodromes or airports in TRNC, shall include all the points and TMA entry/exit points within their FPLs in order to provide connection between ATS routes and aerodromes. 2.2 Pilot in-command should carry in the aircraft copies of the approvided by the competent authorities Flight Plan Form which will be used in the below cases. 2.3 Place of submission a) The individual Flight plans shall be submitted in person by the pilot-in-command, his designated representative or authorized representative of the operator to the Aedrodrome Operation Unit or ATS unit of the aerodrome of departure or transmitted their flight plans to the Integrated initial Flight Plan Processing System (IFPS) Units by own means. b) In the absence of such an ATS unit at the departure aerodrome, a flight plan shall be submitted by telephone, fax or any communication means available to the nearest ATS unit. AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

3 AIP ENR TRNC 18 APR 02 c) Haberleşme kolaylıkları mümkün olmayan yerlere veya yerlerden yapılan VFR uçuşlarda ; Havaaraçlarına olağanüstü durumlarda Hava Trafik Hizmetlerinin yapılabilmesi için ; uçuş planı önceden doldurularak ve ilgili otoriteye verilecektir. d) ATS ve COM kolaylıkları olan meydanlardan olmayan meydanlara yapılacak uçuşlarda; bir ara duraktaki yerde harcanacak zamana bakılmaksızın, ara duraklar olmasına rağmen ayrı bir uçuş planı sunulmuş olunacaktır. 2.4 Uçuş Planının Doldurulması ve Kabulu ATC izninin çıkarılmasını hızlandırmak için IFR uçuş planları ; kalkıştan en az 30 dakika öncesi ve en fazla 6 gün öncesi sunulmuş olacaktır. 2.5 Meydan İşletme Birimi, uçak işleticisi şayet isterse ; uçuş plan ve uçuş planlarıyla ilgili mesajların işlemine ve adreslenmesi gibi uçuşun yapılmasına destek olacaktır Uçak işleticisi, uçuş planlarını göndermekten sorumludur. 2.6 Uçuş plan formu (Bkz. FPL formu ) veya bilgisayardan derlenen bir uçuş plan formu kullanılacaktır. Form açıkça okunabilir ve tamamen doldurulmuş olmalıdır. Uçuştan sorumlu pilotun ismi uçuş plan formunda bulunan bölümde bu amaçlar için gösterilecektir. 2.7 Meydan İşletme Birimi, uçuş planının doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayacaktır Aşağıdaki durumlarda, Meydan İşletme Birimi uçuş planını göndermeyecektir: a) Uçuş plan bilgisi tanımlanan formla uyumlu değilse, b) Uçuş planındaki bilgi okunamıyorsa, c) Bir kaptan pilot veya havaaracın uçuşuna, bir otorite tarafından yasaklama getirilmiş ve AIS böyle bir yasaktan haberdar olmuşsa uçuş planını göndermeyecektir. c) For aircraft on a VFR flight to or from points where communication facilities are not available, the flight plan may be submitted to any authority where from, in case of emergency, the air traffic services may derive from that flight plan any useful information. d) A seperate flight plan though intermediate stops should be submitted for flights from aerodrome(s) where ATS and COM facilities are available to other aerodrome(s) where such facilities are not available regardless of the time to be spent on the ground at an intermediate stop. 2.4 Filling and acceptance of the Flight Plan To expedite the issuance and delivery of ATC clearances IFR flight plans should be submitted at least 30 minutes prior departure time and 6 days at the earliest. 2.5 The Aerodrome Operation Unit will support the aircraft operator, If requested, when verifying the feasibility of the flight as well as the processing and addressing of the flight plan and their associated messages The aircraft operator is responsible for forwarding the flight plans. 2.6 The flight plan form ( See FPL form ), or a flight plan form compiled by computer, shall be used. The form must be clearly legible and filled in completely. The name of the pilot incommand responsible for the flight shall be indicated in the field of the flight plan form provided for this purpose. 2.7 Aerodrome Operation Unit will ensure that the flight plan is transmitted correctly In the following cases, Aerodrome Operation Unit will not transmit the flight plan : a) The flight plan does not correspond to the prescribed form, b) The information in the flight plan is illegible. c) A take-off ban has been imposed by on authority on a pilot-in - command or aircraft and AIS has been notified of such a ban. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

4 ENR AIP 18 APR 02 TRNC 2.8 Uçuş Esnasında Uçuş Planı Doldurma Şayet, kalkıştan önce pilot tarafından bilinmeyen özel durumlar ortaya çıkmışsa ve bunu yapmak gerekiyorsa ; Kaptan pilot uçuş esnasında bir uçuş planı doldurabilir. Bu durumda, uçuş plan bilgilerini yetkili AIS e aktarmak için uygun ATS birimi ile radyo frekansları üzerinden irtibat kurulacaktır. Ara duraklardan sonra devam eden uçuşlarla yabancı ülkelere giriş yapan uçakların uçuş planları muaftırlar. 2.9 VFR uçuşlar için uçuş Planı İstenildiği veya gerektiği kadarıyla, VFR bir uçuş için kalkıştan önce Meydan İşletme Birimine veya ATS e sunmak amacıyla bir uçuş planı doldurulacaktır Kaptan Pilot veya uçak işleticisi aşağıdaki hususları sağlamaktan sorumlu olacaktır: a) Tam ve doğru veri sağlamaktan, b) Uçuş öncesi bilgi ve ATC müsaadesi temin etmekten, c) Tam adreslemeden, d) Sağlanan uçuş öncesi bilgiye dayanarak diğer şeyler arasında, uçuşun yapılabilirliğini kanıtlamaktan Yedek Uçuş Planları Doldurma Bir uçuş için, farklı uçak tanıtmaları veya yollar kullanılarak, birkaç uçuş planı doldurulmasına müsaade edilmez ATFM önlemlerinden etkilenen bir uçuşla ilgili yol değişikliği yapılması için yedek bir uçuş planı doldurulabilir. Eğer kaptan pilot, uçak işletme firması veya yetkili bir personel isterse; işlemde olan önceki uçuş planını iptal ettikten sonra yedek bir uçuş planını devreye verebilir. Böyle durumlarda, iptalin teyidi için IFPS ten bir ACK gelmesi beklenecektir. 3. UÇUŞ PLANINDA DEĞİŞİKLİK 3.1 Eğer IFR /GAT uçuşlarla ilgili uçuş planlarında bir değişiklik yapılması istenirse, değişiklikler tercihen doğrudan Meydan İşletme Birimine yapılacak veya bu ünitelere rapor edilecektir. 2.8 Filling of Flight Plans During of the Flight If special circumstances, unknown to the pilot prior to take-off, make it necessary, the pilot-in command may file a flight plan during the flight. In this case, appropriate ATS unit will accept the flight plan data on the established radio freguencies for transmission to the competent AIS. Exempt are flight plans for continuing flights after intermediate stops and for flights into foreign countries. 2.9 A Flight Plan for VFR Flights For a VFR flight, a flight plan shall be filed with Aerodrome Operation Unit or ATS prior to takeoff, as far as is necessary or desired The aircraft operator or Pilot-in-command is responsible for : a) correct and complete data, b) obtaining pre-flight information and ATC clearance, c) complete addressing, d) Verification of the feasibility of the flight, among other things on the basis of the pre-flight information obtained Filling of Alternate Flight Plans The Filling of several flight Plans with different aircraft identifications or routings for one flight is not permited An alternative flight can be filed with changed routing for a flight affected by ATFM measures. An alternate flight plan will only be activated flight plan will only be activated if requested by the pilot - in- command, the aircraft operating agency or an authorized person after cancellation of the previously activiated flight plan. In such cases, the confirmation of the cancellation by IFPS ( ACK) shall be waited. 3. CHANGE OF THE FLIGHT PLAN 3.1 If a change of flight plans is intended for IFR/ GAT flights, the changes shall be filed preferably directly with Aerodrome Operation Unit or reported to those units. AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

5 AIP ENR TRNC 18 APR VFR uçuş planında yapılacak önemli değişiklikler, ilgili ATS birimine en kısa zamanda bildirilecektir. 3.3 IFR / GAT uçuşları ile ilgili uçuş plan bilgi - lerinden aşağıdakiler değiştiğinde ; - Uçağın tanıtması, - Kalkış meydanı, - Uçuş tarihi ( DOF), - Varış meydanı, - Tahmini takoz çekme zamanı (EOBT), - RNAV techizatı (kalkış öncesi kısa süreli arızalanır veya derecesi düşerse), Uçuş planı bir iptal mesajı (CNL ) ile iptal edilmeli ve yeni bir uçuş planı doldurulmalıdır. NOT: Kalkıştan önce sunulmuş olan uçuş planındaki yakıt miktarı veya taşınan yolcu miktarında bir değişiklik yapılmışsa bu durum uçak kalkmadan önce ilgili ATS birimine bildirilecektir. 3.4 Uçuş Planlarında değişiklik olduğunda, işletici aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur; a) Tam ve doğru veri sağlamaktan, b) Tam adresleme ve gönderme yapmaktan sorumludur. 3.5 Eğer, uçuş planının değişikliğinden dolayı, yeni uçuş öncesi bilgi ve/veya yeni bir müsaade alınacaksa bundan uçak işleticisi sorumlu olacaktır. 3.6 Her ne zaman, uçuş planı sunulmuş olan bir uçuş iptal olduğunda, uygun ATS birimi hemen haberdar edilecektir. 4. UÇUŞ PLANININ İPTALİ 4.1 Eğer, IFR /GAT uçuşlarına dair uçuş planlarından birinin iptali isteniyorsa, iptal işlemleri tercihen doğrudan Meydan İşletme Birimine yapılacaktır. 3.2 Significant changes to a flight plan submitted for a VFR flight shall be reported as soon as practicable to the appropriate ATS unit. 3.3 In case of changes of flight plans for IFR/ GAT flights concerning: - Aircraft identification, - Aerodrome of departure, - Date of flight (DOF), - Aerodrome of destination, - Estimated off Block Time ( EOBT ), - RNAV equipment ( short-term break down or downgrading prior to take-off ), The flight plan must be cancelled by means of a cancellation message (CNL) and a new flight plan must be filled. NOTE: Information submitted prior to departure regarding fuel Endurance or Total number of persons carried on board, if incorrect time of departure constitudes a significant change to the flight plan and as such must be reported to the appropriate ATS unit. 3.4 When modifiying flight plans, the operator is responsible for : a) Complete and correct data, b) Complete addressing and transmitting. 3.5 If, due to the modification of the flight plan, new pre-flight information and/or a new clearance has to be obtained, the aircraft operator is responsible for this. 3.6 Whenever a flight, for which a flight plan has been submitted, is cancelled, the appropriate ATS unit shall be informed immediately. 4. CANCELLATION OF FLIGHT PLAN 4.1 If a cancellation of flight plans is intended for IFR/GAT flights, the cancellations shall be filed preferably directly with Aerodrome Operation Unit. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

6 ENR AIP 18 APR 02 TRNC 4.2 İptal mesajları aşağıdaki veriyi içerecektir: a) Uçak tanıtması, b) Kalkış meydanı, c) EOBT (Kalkış) zamanı, d) Varış meydanı, e) Eğer gerekliyse, mesajda bildirilen zaman 24 saati geçtiğinde uçuş tarihi (DOF) yazılacaktır. 4.3 Uçuş Planının Kapatılması KKTC havasahası içinde yapılan bir uçuşun tamamı veya iniş meydanına kadar kalan diğer kısmı için sunulmuş olan bir uçuş planı, inişten sonra kısa bir zaman içinde iniş meydanındaki ATS birimine şahsen gidilerek veya uygun bir haberleşme vasıtasıyla varış raporu aktarılarak kapatılacaktır Sunulmuş olan bir uçuş planının, sadece tamamlanan ilk kısmı, ilgili ATS birimine verilecek rapor ile kapatılacaktır Varış meydanında Hava Trafik Hizmet (ATS) biriminin olmaması durumunda, iniş bilgisi inişten sonra en kısa zamanda, var olan en hızlı imkanlarla ilgili ATS birimine veya en yakın ATS birimi aracılığı ile bildirilecektir İniş meydanında iletişim kolaylıklarının olmadığı kesin olarak bilindiğinde veya iniş raporlarının yerdeki işlemleri için başka bir anlaşma olmadığında aşağıdaki şekilde hareket edilecektir. Uçak inişten hemen önce mümkünse radyo ile Hava Trafik Hizmet birimlerine, gerektiğinde varış raporu yerine geçecek bir mesaj gönderecektir. Normalde bu mesaj uçağın içinde bulunduğu Tavsiyeli Havasahası ya da Uçuş Bilgi Bölgesinden (FIR) sorumlu Hava Trafik Hizmet (ATS) birimine verilecektir Varış meydanı dışında bir havalanına iniş yapıldıysa, mahalli ATS birimi özellikle bilgilendirilecektir. İniş yerinde lokal bir ATS birimi 4.2 Cancellation messages shall contain the following data : a) The aircraft identification, b) The aerodrome of departure, c) The EOBT d) The destination aerodrome, and e) If necessary, the date of flight (DOF) in case the advance time for the message exceeds 24 hours. 4.3 Closing a Flight Plan A report of arrival shall be made, either in person or by telecommunications means at the earliest possible moment after landing, to the appropriate ATS unit at the aerodrome of arrival for any flight, terminating within TRNC airspace for which a flight plan has been submitted covering the entire flight or remaining portion of a flight to destination When a flight plan has been submitted only in respect of a flight other than the remaining portion of a flight to destination, it shall when required, be closed by a report to the relevant ATS unit When no Air Traffic Services unit exists at the aerodrome of arrival, the arrival report, when required, shall be made as soon as practicable after landing and by the quickest means available directly to the appropriate ATS unit or via the nearest ATS unit When communication facilities at the aerodrome of arrival are known to be inadequate and alternate arrangement for the handling of arrival reports on the ground are not available, the following action shall be taken. Immediately prior to landing the aircraft shall, if practicable transmit by radio to an appropriate ATS unit a message comparable to an arrival report, where such a report is required. Normally this transmission shall be made to the Aeronautical station serving to Air Traffic Services unit in charge of the Flight Information region ( FIR) in which the aircraft is operated After landing at an aerodrome which is not the destination aerodrome (diversionary landing ), the local ATS shall be specifically AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

7 AIP ENR TRNC 18 APR 02 yoksa, gidiş meydanına bir varış raporu sunmakla pilot sorumlu olacaktır Varış raporlarında aşağıdaki bilgiler yer alacaktır; - Uçak tanıtması - Kalkış meydanı - Gidiş meydanı - Varış zamanı 4.4 Uçuş Planına Uymak Bir sonraki rapor noktasına, Uçuş Bilgi Bölge (FIR) sınırına veya iniş meydanına tahmin edilen zaman değişikliklerin hangisi önce ise, Hava Trafik Servislerine bildirilen tahmini zamandaki 3 dakikayı geçen hata, düzeltilmiş yeni bir tahmini zaman olarak ilgili Hava Trafik Hizmet birimine en kısa zamanda bildirilecektir. 5. UÇUŞ PLAN FORMUNU TAMAMLAMA TALİMATI 5.1 Genel - Bilgiyi yerleştirmeye ilk boşluktan itibaren başlayınız. Fazla boşluk varsa doldurmadan bırakınız - Tüm zamanları 4 rakamlı UTC (Düzenlenmiş uluslararası zaman) sistemine göre doldurunuz. - Tüm Tahmini Toplam Zamanları 4 rakamlı (saat ve dakika ) olarak doldurunuz. informed accordingly. In the absence of a local ATS unit at the aerodrome of diversionary landing, the pilot is responsible for passing the arrival report to the destination aerodrome Arrival reports shall contain the following elements of information ; - Aircraft identification - Departure aerodrome - Destination aerodrome - Time of arrival 4.4 Adherence to Flight Plan Inadvertent change is estimated time at the next applicable reporting point, Flight Information Region (FIR) boundary or aerodrome of intended landing, whichever comes first, is found to be in error in excess of 3 minutes from that notified to air traffic services, a revised estimated time shall be notified as soon as possible, to the appropriate ATS unit. 5. INSTRUCTIONS FOR THE COMPLETION OF THE FLIGHT PLAN FORM 5.1 General - Commence inserting data in the first space provided. Where excess spaces is available leave unused spaces blank. - Insert all clock times in 4 figures UTC - Insert all Estimated Elapsed Times in 4 figures ( hours and minutes ). Not: Uçuş Planında kullanılan Havaalanı ifadesi; havaaraçlarının bazı tipleri (örneğin helikopter veya balonlar) tarafından kullanılmakta olan havaalanlarından başka yerleri de kapsar manada olabilir. Note: The term Aerodrome where used in flight plan is intended to cover also sites other than aerodromes which may be used by certain types of aircraft, e.g. helicopters or balloons. 5.2 Uçuş Plan Formu ve içeriği Uçuş Plan ( FPL) formu (Bakınız ENR ) veya bilgisayardan derlenmiş bir uçuş plan formu kullanılacaktır. 5.2 Contents and form of Flight Plan The Flight Plan form (see page ENR ) or a flight plan form compiled by computer, shall be used. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

8 ENR AIP 18 APR 02 TRNC Form üzerindeki madde numaraları, ATS mesajlarındaki Alan Tip numarasına benzediğinden birbirini izlemezler. Uçuş Plan Maddeleri aşağıda gösterildiği gibi doldurulacaktır. MADDE 3 : MESAJ TİPİ : FPL tanıtma grubu, uçuş planına bir mesaj tipi olarak girilecektir. Halihazırda, bu tanıtma Türk uçuş Plan formuna girilmiştir. MADDE 7 : UÇAK TANITMASI Uçak tanıtması olarak kabul edilen aşağıdaki gruplar, 7 karakteri geçmeyecek şekilde oluşturulur. (a) Uçak tescil markası ile bağıntılı Milliyeti gösteren harfler: Örnek : TCJAB, D 2345, HÜRKUŞ İnsansız balonlar için kullanılan havaaracı tanıtmaları 7 karakteri geçiyorsa ZZZZ harf grubu yazılır ve Tüm Uçak Tanıtması 18.maddede REG/ tanıtmasıyla belirtilir. (b) Uçak işleticisi tarafından tahsis edilen uçuş tanıtması ile bağlantılı, ICAO tarafından uçak işleticisine verilen kısaltma. Items numbers on the form are not consecutive, as they correspond to Field Type numbers in ATS messages. Complete items as indicated hereunder; ITEM 3 : MESSAGE TYPE The identification group FPL shall be entered in the flight Plan as message type. This type has already been entered in the Turkish flight Plan form. ITEM 7 : AIRCRAFT IDENTIFICATION The following groups consisting of not more than 7 characters, are acceptable as aircraft identification : (a) The Letter(s) indicating the nationality in connection with the registration mark of aircraft. or the assigned code number of gliders or name of mannedfree balloons. e.g: TCJAB, D 2345, HÜRKUŞ, In case the aircraft idendification for the manned free ballon compries more than seven characters, the letter group ZZZZ and the complete aircraft idendification shall be indicated in item 18, preceded by the idendification group REGI/. (b) The abbreviation assigned to the aircraft operator by ICAO in connection with the flight idendification assigned by the aircraft operator. Örnek: THY225, KAC123, KLM 511 e.g. THY 225, KAC123, KLM511 (c) Askeri uçaklar için kullanılan Radyo telefon çağrı işareti. Örnek : TURKAIR225, HAWK55B Eğer birkaç uçak birlikte uçuyorsa, liderlik yapan uçağın yada ilk kalkış yapacak uçağın tanıtması gösterilir. Diğer uçak tanıtmaları 18.maddede REG/ tanıtma grubu ile gösterilecektir. (c) a Radio telephony call sign used for military aircraft. e.g. TURKAIR 225, HAWK 55 B If several aircraft are involved, the aircraft idendification of the leading aircraft or of the taking off first first shall be indicated; the idendifications of other aircraft shall be indicated in item 18, Preceded by the idendification group REG/. AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

9 AIP ENR TRNC 18 APR 02 MADDE 8 : UÇUŞ KURALLARI VE UÇUŞUN TİPİ Uçuş Kuralları : (Bir veya iki karakter) Pilotun isteğine göre, uçuş kurallarının kategorilerini belirlemek için aşağıdaki harflerden birini, yazınız: I IFR ise V VFR ise Y Önce IFR ise, uçuş kurallarında değişiklik yapılması planlanan noktaları 15. maddede belirtiniz. Z Önce VFR ise uçuş kurallarında değişiklik yapılması planlanan noktaları 15. maddede belirtiniz. Uçuş Tipi Uçuş tipini belirtmek için aşağıdaki harflerden birini kullanınız : ITEM 8 : FLIGHT RULES AND TYPE OF FLIGHT Flight Rules :( One or two characters) INSERT one of the following letters to denote the category of flight rules with which the pliot intends to comply : I If IFR V If VFR Y If IFR first and specify in Item 15 the point or points where a change of flight rules is planned. Z If VFR first and specify in Item 15 the point or points where a change of flight rules is planned. Type of Flight Insert one of the following letters to denote the type of the flight : S Tarifeli Uçuş ise N Tarifesiz Uçuş ise G Genel Havacılıkla ilgili ise S if N if G if Scheduled Flights Non - scheduled Flights General Aviation flights M Askeri ise ( Gümrük ve Polis uçakları dahil) X Yukarıda belirtilen kategorilere girmeyen bir uçuş olduğunda ( Eğitim, test ve onay etme uçuşları). MADDE 9 : UÇAK SAYISI, TİPİ VE KALKIŞ TÜRBÜLANS KATEGORİSİ Uçak Sayısı (Bir veya iki Karakterli) Birden fazla ise uçakların sayısını yazınız. Uçak Tipi (İkiden dört karaktere kadar ) ICAO,, Dökümanı Uçak Tipi Göstergeleri ne uygun göstergeleri koyunuz, veya şayet Doc.8643 te benzeri gösterilmemişse veya birden fazla uçak tipini içeriyorsa ZZZZ koyunuz ve Madde 18 de uçak (sayı ve) tiplerini TYP/ i takiben açıklayınız. M if Military Flights ( Include Customs and Police flights) X if Other than any of the defined categories above (for training, test and acceptance flights). ITEM 9 : NUMBER AND TYPE OF AIRCRAFT AND WAKE TURBULENCE CATEGORY Number of Aircraft ( 1 or 2 Characters ) INSERT the number of aircraft, if more than one. Type of Aircraft (2 to 4 characters) INSERT the appropriate designator as specified in ICAO DOC 8643 Aircraft Type Designators, OR, if no such designator has been assigned, or in case of formation flights comprising more than one type, insert ZZZZ, and specify in Item 18, the numbers and type (s) of aircraft preceded by TYP/. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

10 ENR AIP 18 APR 02 TRNC Kalkış Türbülans Kategorisi (Bir Karakter) (/) kesme çizgisini takiben uçağın kalkış türbülans kategorisini aşağıda verilen harflerden biriyle belirtiniz: H - AĞIR, azami kalkış ağırlığı KG veya daha fazla belirlenen uçakların tipini gösterir; M - ORTA, azami kalkış ağırlığı KG DAN az.fakat 7000 kg dan fazla olan uçak tipini gösterir; L - HAFİF, azami kalkış ağırlığı 7000 kg veya daha az olan uçak tipini gösterir. Wake Turbulence Category (1 Character ) INSERT an oblique stroke followed by one of the following letters to indicate the wake turbulence category of the aircraft : H - HEAVY, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take - off mass of kg or more; M - MEDIUM, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take - off mass of less than kg but more than 7000 kg or less. L - LIGHT, to indicate an aircraft type with a maximum certificated take-off mass of 7000 kg MADDE 10 : TECHİZAT Radyo Muhabere, Yol Radyo Seyrüsefer ve Yaklaşma Yardımcı Cihazları için Aşağıda verilen harflerden birini koyunuz : N - Şayet COM / NAV/ approach yardımcı cihazı çalışmıyorsa veya hizmet vermeye yeterli değilse, S - Şayet COM / NAV / approach yardımcı cihazı çalışıyor ve hizmet vermeye yeterli ise (bak Not 1 ), ve / veya COM / NAV / Yaklaşma yardımcı cihazı veya hizmet türünü gösteren aşağıdaki harflerden birini veya daha fazlasını koyunuz : A ADF B (Belirsiz) C LORAN C D DME E Yüksek son FMS F Tek FMS G GNSS H HF RTF I INS (Devamlı Seyrüsefer) j Veri Bağlantısı K MLS L ILS M Omega O VOR P Doppler Q (Belirsiz ) R RNP(RNAV yol cihazı) T VORTAC, TACAN U UHF RTF V VHF RTF W RVSM ITEM 10 : EQUPMENT The Radio Communication, Radio Navigation equipment for enroute and Approach Aid Equipment INSERT one letter as follows : N - if no COM / NAV / approach aid equipment for the route to be flown is carried, or the equipment is unserviceable, or S - if standard COM / NAV / approach aid equipment for the route to be flown is carried and serviceable (see Note 1 ), and / or Insert one or more of the following letters to indicate the COM / NAV / approach aid equipment available and serviceable : A ADF B (Not allocated) C LORAN C D DME E High end FMS F Single FMS G GNSS H HF RTF I NS (Inertial Navigation) j Data Link K MLS L ILS M Omega O VOR P Doppler Q (Not allocated) R RNP (RNAV route equipment) T VORTAC, TACAN U UHF RTF V VHF RTF W RVSM AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

11 AIP ENR TRNC 18 APR 02 X ATS tarafından belirlendiğinde Y 8.33 KHZ Z Diğer taşınan cihazlar (Bak Not 2 ). Not 1.- Uygun ATS otoritesince başka bir kısaltma düzenlenmedikçe VHF RTF, ADF, VOR, ve ILS Standart cihaz olarak gözönünde tutulmalıdır. Not 2 : Eğer Z harfi kullanılırsa, diğer taşınan cihaz, COM/ ve / veya NAV/ i takiben 18.maddede belirtilir. Not 3 : j harfi kullanılmışsa, ek bilgi 18. madde de DAT/ takiben bir veya daha fazla karakterle yazılır. Not 4: RNAV techizatı bulunmayan Devlet uçakları, Askeri, Gümrük ve Polis uçuş planlarının 10. maddesine S veya R tanıtması koymayacaklardır. Madde 18 e STS/NONRNAV koyulacaktır. Not 5 : İstenilen asgari şartlara uzun süreli uyum göstermeyen yada kısa süreli çalışmayan RNAV techizatlı uçaklar için, uçuş planının 10.maddesine,,R ve,,s harfleri girilmeyecektir. 18. maddeye STS/RNAVINOP girilecektir. Not 6. RVSM müsaadeleri olmayan devlet uçakları, 18.maddeye STS/NONRVSM olarak işaretlenecektir. X When prescribed by ATS Y 8.33 KHZ Z Other equipment carried (See Note 2 ). Note 1. - Standard equipment is considered to be VHF RTF, ADF, VOR and ILS, unless another combination is prescribed by the appropriate ATS authority. Note 2. - If the letter Z is used, specify in Item 18 the other equipment carried, preceded by COM/ and / or NAV/, as appropriate. Note 3: If the letter j is used, supplementary information shall be given in Item 18, with theidentification group,, DAT/ followed by one or more letters. Note 4: State aircraft, not equipped with RNAV, shall not insert the designators,, S or,, R in Item 10 of the flight plan. Item 18 shall contain STS/NONRVSM Note 5: For aircraft, the RNAV equipment of which is inoperable ot short notice or no longer complies with the required minimum conditions, the letter,, S and,, R may not be entered in Item 10 of the flight plan. Item 18 shall be entered with STS/RNAVINOP Note 6: State aircraft, without RVSM permission will be marked by the entry STS/NONRVSM in Item 18. SSR Cihazı SSR Equipment Taşınan SSR cihazının serviste olanını belirtmek için aşağıdaki harflerden birini yazınız : N Uçakta transponder cihazı yoksa veya taşınan SSR transponder çalışmıyorsa A Transponder - Mode a ( 4 tam sayılı kodları ) C Transponder - Mode A ve C ( 4 tam sayılı kodları ) X Transponder - Mode S uçak tanıtması ve irtifa bilgisi alınamıyorsa. P Transponder - Mode S, basınç - irtifa aktarımı olup, uçak tanıma aktarımı olmadığında I Transponder - Mode S, uçak tanıtma aktarımı olup, basınç - irtifa aktarımı olmadığında INSERT one of the following to describe the serviceable SSR equipment carried : N If no SSR transponder is carried or if the SSR transponder equipment carried is unserviceable A Transponder - Mode A ( 4 digits codes) C Transponder - Mode A and C ( 4 digits codes) X Transponder - Mode S without both aircraft idendification and pressure - altitude transmission P Transponder - Mode S, including pressure - altitude transmission, but no aircraft identification transmission I Transponder - Mode S, including aircraft identification transmission, but no pressure - altitude transmission CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

12 ENR AIP 18 APR 02 TRNC S Transponder - Mode S, basınç - irtifa ve uçak tanıtma aktarımlarının her ikisi varsa. D ADS kapasitesi S Transponder - Mode S including both pressure - altitude and aircraft identification transmission. D ADS capability MADDE 13 : KALKIŞ HAVAALANI VE TAHMİNİ TAKOZ ÇEKME ZAMANI ( 8 Karakterli ) Kalkış Meydanı ve Tahmini Takoz çekme zamanı (EOBT) aşağıdaki gibi gösterilecektir; a) Kalkış meydanının ICAO yer gösterge tanıtması kullanılacaktır. Kalkış meydanının ICAO yer göstergesi bulunuyorsa ZZZZ harf grubu ile 18.madde de DEP / tanıtma grubu beraberinde kalkış meydanının adı veya gerekirse 1 / ölçekli ICAO Havacılık haritasındaki en yakın yerleşim alanı yazılır. Eğer uçuş planı havada (uçuşta iken ) doldurulmuş ise, Kalkış meydanı yerine AFIL harf grubu girilecektir. Ek uçuş plan verisi istenebilen birim belirtilecek ve 18.maddeye DEP tanıtma grubu ile birlikte gösterilecektir. b) Şayet uçuş planı doldurulması zorunlu olan bir yolun sadece bazı kısımları için uçuş planı doldurulmuşsa, Kalkış meydanı göstergesi yerine ZZZZ harf grubu kullanılacaktır. Ayrıca, uçuş planının uygulandığı yerdeki yol noktası, uçuş planının 18. maddesinde DEP / tanıtma grubu ile birlikte yazılacaktır. c) Tahmini Takoz Çekme Zamanı (EOBT), Kalkış meydanının tanıtmasını takiben boşluk bırakmadan 4. rakamlı bir grup ile gösterilecektir. Uçuş esnasında bir kaptan Pilot tarafından doldurulan uçuş planlarında ise, uçuş planın uygulanacağı yol üzerindeki noktaya tahmini varış zamanı, EOBT yerine yazılacaktır. MADDE 15 : HIZ VE İSTENİLEN SEYİR SEVİYESI ; YOL Aşağıda madde (a) da tarif edildiği gibi ilk seyir hızını ve madde (b) de tarif edildiği gibi ilk seyir seviyesini boşluk bırakmadan yerleştiriniz. Daha sonra, ok yönünü takip ederek, beyan edilen yolu madde (c) de olduğu gibi yerleştiriniz. ITEM 13 : DEPARTURE AERODROME AND ESTIMATED OFF - BLOCK TIME ( 8 Characters ) The departure aerodrome and the Estimated Off Block Time (EOBT) shall be indicated as follows; a) To designate the Departure Aerodrome, the ICAO iocation indicator shall be used. If no ICAO Location indicator has been assigned to the departure aerodrome, the letter group ZZZZ and the name of the departure aerodrome if required, by referring to the nearest locality depicted on the Aeronautical Chart ICAO 1/ shall be indicated in Item 18 preceded by the identification group, DEP/. If the flight plan is filed during the flight, the letter group AFIL shall be entered instead of the indication of the departure aerodrome, and the unit, from which the additional flight plan data may be requested, shall be indicated in Item 18 together with the identification group, DEP / b) If the flight plan is filed only for a certain part of the route for which the filing of a flight plan is compulsory, the letter group ZZZZ shall be used instead of the indication of the departure aerodrome, and the route point, from where the Flight plan shall apply, shall be inserted together with the idendification group DEP / in item 18. c) The estimated off-block time (EOBT) shall be indicated by a four-figure group following the designation of the departure aerodrome. For light plans filed by a pilot in - command during the flight, the estimated time of arrival over the point on the route from where the flight plan shall indicated instead of the EOBT. ITEM 15 : SPEED AND REQUESTED CRUISING LEVELS; ROUTE INSERT the first Cruising Speed as in (a) and the first Cruising Level as in (b), without a space between them. Then, following the arrow, INSERT the route description as in (c). AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

13 AIP ENR TRNC 18 APR 02 (a) Seyir Hızı (Maksimum 5 karakterli) Uçuşun tamamı veya ilk kısmı için belirlenen Hakiki Hava Süratini (TAS) aşağıdaki terimlerle belirtiniz : (a) Cruising Speed (Maximum 5 Characters ) INSERT the True Air Speed (TAS) for the first or the whole cruising portion of the flight, in terms of : Knots, N i takiben 4 rakamla ifade edilir (örnek NO485),veya Saatte kilometre, K yı takiben 4 rakamla ifade edilir (örnek KO830), veya, Mach sayısı, uygun ATS otoritesince düzenlendiğinde Mach birimine en yakın yüzde esas alınarak M yi takiben 3 rakamla ifade edilir (örnek MO82). (b) Seyir Seviyesi (Maksimum 5 karakterli ) Uçulmakta olan yolun tamamı veya ilk bölümü için planlanan seyir seviyesi, aşağıdaki terimlerle belirtilir: Uçuş seviyesi, F yi takiben 3 rakamla ifade edilir (örnek F085, F330 ), veya, *Standart Metrik Seviye metrenin ondalığı ile S yi takiben 4 rakamla ifade edilir (örnek S1130) veya, * Uygun ATS otoritelerince düzenlendiğinde. İrtifa feet in yüz katlarıyla A yı takiben 3 rakamla ifade edilir (örnek A045; A100), İrtifa metrenin ondalığı ile M yi takiben 4 rakamla ifade edilir, (örnek M0840 ), veya Kontrolsuz VFR uçuşlar, VFR harfleri ile ifade edilir. Knots, expressed as N followed by 4 figures (e.g. NO485 ), or, Kilometres per hour, expressed as K followed by 4 figures (e.g. KO830), or, Mach number, when so prescribed by the appropriate ATS authority, to nearest hundredth of unit Mach, expressed as M followed by 3 figures (e.g. MO82). (b) Cruising Level (Maximum 5 Characters) INSERT the planned cruising level for the first or the whole portion of the route to be flown, in terms of : Flight level, expressed as F followed by 3 figures (e.g. FO85, F330), or, *Standart Metric Level in tens of metres, expressed as S followed by 4 figures (e.g. S1130 ), or, *When so prescribed by the appropriate ATS authorities. Altitude in hundreds of feet expressed as A followed by 3 figures. Altitude in tens of metres expressed as M followed by 4 figures (e.g. MO840), or, For uncontrolled VFR flights, the letters VFR. c) Yol ( Hız, Seviye ve / veya Uçuş Kurallarındaki Değişiklikler dahil ) I- Tanımlana ATS yolları üzerindeki uçuşlar Eğer kalkış meydanı, ATS yolu üzerinde veya buna bağlantılı ise ilk ATS yolunun tanıtmasını yazınız, veya Eğer kalkış meydanı, ATS yolu üzerinde değilse veya buna bağlantılı değilse, DCT ifadesini takiben ilk ATS yoluna varılan nokta ile bunu takiben yolun tanıtması yazılır. (c) Route (Including Changes of Speed, Level and / or Flight Rules) I- Flights along designated ATS routes Insert if the departure aerodrome is located on, or connected to the ATS route, the designator of the first ATS route, or, If the departure aerodrome is not on, or connected to the ATS route, the letters DCT followed by the point of joining the first ATS route, followed by the designator of the ATS route. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

14 ENR AIP 18 APR 02 TRNC Ondan sonra, Her noktada yapılacak hız, seviye, yol veya uçuş kurallarında planlanan her değişikliği belirtiniz. Bir öncekinde olduğu gibi, daha sonra gelen ATS yol bölümlerinin tanıtmaları, veya, Her iki nokta, coğrafi koordinatlarla belirtilmedikçe tanımlanan bir yolun dışındaki bir noktaya olan uçuşun her pozisyonu DCT ifadesini takiben belirtilecektir. Not - Daha alt veya üst ATS yolu ya da yolları arasında, aynı yönde planlanan bir geçiş olduğunda, katediş noktasını yazmaya gerek yoktur. MADDE 16 : GİDİŞ MEYDANI VE TOPLAM TAHMİNİ SÜRE, YEDEK MEYDAN ( LAR ) Gidiş Meydanı ve Toplam Tahmini Süre ( 8 Karakterli) Gidiş Meydanının dört - harfli ICAO yer göstergesini takiben, boşluk bırakmadan toplam tahmini boşluk bırakmadan toplam tahmini süreyi (EET) yerleştiriniz, veya, yer göstergesini belirtilmemişse, boşluk bırakmaksızın ZZZZ yi takiben toplam tahmini süre yer almalı ve meydanın adı 18. maddede DEST / i takiben belirtilir. Not - Uçuştaki bir uçaktan alınan uçuş planı için düşünülen tahmini süre, uçuş planında belirtilen yolun ilk noktasından itibaren geçecek tahmini süredir. Yedek Meydan (lar) (4 Karakterli ) Bir boşluk ile ayrılan ve ikiden fazla olmayan yedek meydanların dört - harfli ICAO yer göstergesini yerleştiriniz, veya; yedek meydanın yer göstergesi olmadığı belirtilmişse ZZZZ yerleştirin ve Madde 18 de ALTN / den sonra meydanın ismini yazınız. MADDE 18 : DİĞER BİLGİLER Başka bir bilgi yoksa, 0 (sıfır) yerleştirin veya 7 den 16. Maddeye kadarki konularla ilgili tamamlayıcı bilgiler yada diğer tamamlayıcı bilgiler olduğunda; aşağıdaki tanıtıcı gruplarıyla gösterilecektir: RFP/Qn Değiştirilen uçuş planı (Başka bir Plan yerine geçen, yedek uçuş Plan ) n uçuşla ilgili yenilenen uçuş planların 1 den 9 a kadarki Then,Insert each point at which either a change of speed or level, a change of ATS route, and / or a change of flight rules is planned, or Followed in each case by the designator of the next ATS route segment, even if the same as the previous one,or By DCT, if the flight to the next point will be outside a designated route, unless both points are defined by geographical co - ordinates. Note.- When a transition is planned between a lower and upper ATS route and the routes are oriented in the same direction, the point of transition need not be inserted. ITEM 16 : DESTINATION AERODROME AND TOTAL ESTIMATED ELAPSED TIME, ALTER- NATE AERODROME (S) Destination Aerodrome And Total Estimated Elapsed Time (8 Characters ) INSERT the ICAO four - letter location indicator of the destination aerodrome followed, without a space, by the Total Estimated Elapsed Time, or if no location indicator has been assigned, INSERT ZZZZ followed, without a space, by the total estimated elapsed time, (EET) and SPECIFY in Item 18 the name of the aerodrome, preceded by DEST /. Note - For a flight plan received from an aircraft in flight, the total estimated elapsed time is the estimated time from the first point of the route to which the flight plan applies. Alternate Aerodrome (s) (4 Characters ) Insert the ICAO four - letter location indicator (s) of not more than two alternate aerodromes, separated by a space, or, if no location indicator has been assigned to the alternate aerodrome, Insert ZZZZ and Specify in Item 18 the name of the aerodrome, preceded by ALTN/. ITEM 18: OTHER INFORMATION As far as supplementary information with regard to Items 7 to 16 or other additional information becomes necessary, it shall be indicated by using the following identification groups: RFP/Qn Replacement flight plan (replacement, alternative flight plan ),,, n indicating the cur- AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

15 AIP ENR TRNC 18 APR 02 geçerli numarasını gösterir. AWR/Rn Uçak işleticisinin Ne - Eğer yeni yol Fonksiyonuna (AOWIR) dayandırılan yedek uçuş planı, n tanıtması olduğunda, AOWIRfonksiyonlu yedek uçuş planının geçerli numarasını verir. EET/ Önemli noktalara, uçuş kural değişikliği yapılacak noktalara, FIR sınırlarına veya yer göstergelerine kadar Hesaplanan Tahmini Süreyi belirtir. Örnekler : EET/ CAP 0745 EET /LTBB 0204 RIF/ Değiştirilen gidiş meydanı ve / veya değişiklik yapılan havaalanı için ilgili yol değişikliklerini belirtir. Yeniden gözden geçirilen yol, uçuşta yeni bir müsaade gerektirir. Örnek : RIF / RIF LTAC RIF / DTA HEC KLA REG / Eğer Uçak tescili, madde 7 deki uçak tanıtmasından farklı ise, SEL / SELCAL Kodu OPR / Eğer Uçak işleticisi, FPL madde 7 deki uçak tanıtmasından belli olmuyorsa. TYP/ Eğer madde 9 a ZZZZ harf grubu konmuşsa, Havaaracının tipi. PER/ Uçak performans bilgisi, ( örnek: tırmanma oranı) COM/ Madde 10 a Z harfi yazılmışsa, Taşınan radyo telefon cihazlarını belirtir. Örnek : COM / UHF sadece DAT/ Veri bağlantısıyla alakalı bilgiyi, S harfi uydu H ( HF için ), V (VHF için ), ve / veya M harfi ( SSR mode S için ) takip eder. NAV/ Maddede 10 da Z harfi gösterildiyse; taşınan radyo seyrüsefer techizat bilgiler; yazılır. Örnek : NAV / INS rent number 1-9 of the replacement flight plan for the flight concerned AWR / Rn Alternative flight plan on the basis of the Aircraft Oprerator What-If Re - route Function ( AOWIR ), whereby, n designates the current number of the AOWIR alternative flight plan. EET/ significant points, with change of flight rules, indication of locations or FIR boundaries with accumulated estimated elapsed time Examples: EET / CAP 0745 EET/ LTBB 0204 RIF/ changes of routing to the changed destination aerodrome and/or changed destination aerodrome. The revised route is subject to reclearance in flight. Example : RIF / RIF/LTAC RIF / DTA HEC KLA REG/ Aircraft registration if different from the aircraft identification in Item 7. SEL/ SELCAL Code OPR/ Aircraft operator, if not obvious from the aircraft identification in Item 7 of the flight plan form TYP/ Type of aircraft if the letter group ZZZZ is inserted in item 9 PER/ Aircraft performance data (e.g. rate of climb) COM/ Indication of radio telephony equipment carried if letter,,z is indicated in ıtem 10 e.g. COM / UHF only DAT/ Data related to data link; followed by the letters S(for satellite), H (for HF), V ( for VHF), and/or M (for SSR Mode S ) NAV/ Indication about the radio navigation equipment carried if the letter Z is indicated İn item 10 e.g. NAV / INS CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

16 ENR AIP 18 APR 02 TRNC DEP / Şayet 13. maddeye ZZZZ harf grubu konulmuşsa kalkış meydanı yada uçuş planı uygulandığı meydan adı yazılır. Yada, 13. maddeye AFIL yazılmışsa, Ek uçuş plan verisinden sağlanmış olan yerin (ATS biriminin) ICAO yer kodu yerleştirilir. DOF / Uçuş Tarihi ; Veri Yıl / Ay / Gün sırasıyla yazılır. Örnek : DOF / DEST / Madde 16 da ZZZZ yazılmışsa, gidiş meydanının adı. ALTN / Madde 16 da ZZZZ harf grubu yazılmışsa, gidilecek yedek meydan veya meydanların adı. RALT / Yedek havaalanların yol adı RMK / ATS tarafından uçuşta işleme girmesi gerekli görülen diğer bilgiler (açık lisanla yazılmalı). RVR / Pist görüş mesafesi ( metre olarak ) CODE / Uygun ATS birimi tarafından istendiğinde ( 6 karakterli hem rakam hemde harflerden oluşacak bir tarzda belirtilen ) Havaaracın adresi, MDCN / Askeri uçaklar için gerekiyorsa Askeri Diplomatik Müsaade numarası DEP/ departure aerodrome if the letter group ZZZZ is inserted in ıtem 13 or the point from which the flight plan is applicable, or the position from which supplementary flight plan data may be obtained if the letter group AFIL is inserted in item 13 DOF/ Date of flight; data in the sequence year - month - day e.g. DOF / DEST/ destination aerodrome if the letter group,, ZZZZ is inserted in ıtem 16 ALTN/ destination alternate aerodrome if the letter group,, ZZZZ RALT/ name of enroute alternate aerodromes RMK/ any other remark significant for the handling of the flight by ATS ( any other plain language remarks). RVR/ RWY visual range (in metres) CODE/ Aircraft address (expressed in the form of an alphanumerical code of six hexadecimal characters) when required by the appropriate MDCN/ Military Diplomatic Clearance Number; for military aircraft, if necessary STS / Özel işlemli uçuşlar STS/ reasons for special handling STS/SAR Arama ve Kurtarma görevleriyle uğraşan uçuşlar. STS/HOSP Acil tıbbi yardıma ihtiyacı olan Hasta veya yaralı kişilerle alakalı uçuşlar yada Hayati önem arzeden hasta ve yaralı personelin acil olarak taşınmasını gerektiren uçuşlar. STS/SAR Flights engaged in Search and Rescue missions STS/HOSP Flights with sick or injured persons needing immediate medical assistance, incluing flights urgently required for life-saving medical care of sick or injured persons. STS/HUM İnsani yardım nedenli uçuşlar STS/HUM reasons Flights operating for humanitarian STS/HEAD Devlet Başkanlarıyla ilgili uçuşlar STS/HEAD Flights with Heads of states. STS/STATE KKTC Sivil Havacılık düzenlemeleriyle uyumlu Hükümet erkanı taşınan uçuşlar STS / PROTECTED Uçuş planı kısıtlı sayıda alıcıya ulaştırılan, güvenlik açısından kritik uçuşlar. STS/STATE Government flights in accordance with the TRNC CAA regulations. STS / PROTECTED Flights critical to safety, the flight plan of which is only to be made available to a limited circle of recipients. AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

17 AIP ENR TRNC 18 APR 02 STS / NONRNAV Bir yol bölümü,bir yol ve/veya bir saha için salık verilen RNP tipli ; cihazla donanmamış devlet uçakları. STS/RNAVINOP istenilen asgari şartlara uzun süreli uymayan veya RNAV techizatı kısa süreli çalışmayan havaaraçları için. STS / EXM 833 Bir saha için salık verilen 8.33 khz kanal aralığı radyo cihazı ile techiz edilmemiş, devlet havaaraçları STS / NONRNAV State aircraft, not equipped with type RNP prescribed for a route segment, a routing and/or an area STS / NAVINOP For aircraft, the RNAV equipment of which is inoperable at short notice or no longer complies with the required minimum conditions STS / EXM833 State aircraft, not equipped with 8.33 khz channel spacing radio equipment prescribed for an area. STS/NONRVSM Devlet Uçakları RVSM müsaadesi olmayan STS/NONRVSM RVSM permission. State aircraft without Not : Devlet Uçakları; Askeri, gümrük ve polis hizmetlerinde kullanılan uçaklardır. Emercensi görevlerden sonra dönüş yapan uçaklar, yukarıda bahsedilen öncelik işlemine konu olmazlar. Madde 18 e birkaç STS girişi aynı zamanda yapılabilir. Yukarıda bahsedilen verilere ilaveten, bir STS yi takiben formatsız doğrudan bir metin girişi yapılabilir. Örnek : STS/HEAD STS/PROTECTED STS/NO DIVERSON POSSIBLE. Uçuş Plan formunun 18.ci maddesi ile alakalı bilgiye gerek duyulmuyorsa 0 sıfır rakamı girilecektir. MADDE 19 : TAMAMLAYICI EK BİLGİLER Yakıt Miktarının Süresi E/ den sonra yakıt miktarının süresini veren 4 rakamlı saat ve dakika grubu yazılır. Uçaktaki Kişi Sayısı P/ den sonra uçaktaki (yolcular ve mürettebat) kişi sayısı yazılır. Şayet plan doldurulurken toplam kişi sayısı bilinmiyorsa TBN (to be notified-bildirilecek) ibaresi koyulur. Acil Durum ve Kurtarma Teçhizatı R /(RADYO) Şayet MHZ UHF frekansı mevcut değilse U yu çiziniz. Şayet MHZ VHF frekansı mevcut değilse V yi çiziniz. Şayet acil durum uçak yer bikını (ELBA) mevcut değilse E yi çiziniz. Note : State aircraft are aircraft used in military, customs or police services. Return flights after emergency missions not fulfiling the above mentioned criteria are not subject to priority treatment. Several STS entries in Item 18 may be made at the same time. In addition to the above-mentioned data, a STS entry, followed by a text without format, may be indicated. Example: STS/HEAD STS/PROTECTED STS/NO DIVERSION POSSIBLE If data relating to ıtem 18 o the flight plan form are not necessary, the figure,,0 shall be entered. ITEM 19 : SUPPLEMENTARY INFORMATION Endurance After E/ Insert a 4-figure group giving the fuel endurence in hours and minutes. Persons On Board After P/ Insert the total number of persons (passengers and crew) on board. Insert TBN (to be notified) if the total number of persons is not known at the time of filing. Emergency And Survival Equipment R/ (RADIO ) cross out U if UHF on frequency MHz is not available cross out V if VHF on frequency MHz is not available, cross out E if emergency location beacon - aircraft (ELBA) is not available. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

18 ENR AIP 18 APR 02 TRNC S/ (KURTARMA TEÇHİZATI) Şayet kurtarma teçhizatı taşınmıyorsa tüm göstergeleri işaretleyiniz. Şayet kutup kurtarma teçhizatı tışınmıyorsa P yi çiziniz. Şayet çölle ilgili kurtarma teçhizatı taşınmıyorsa D yi çiziniz. Şayet çölle ilgili kurtarma teçhizatı taşınmıyorsa M yi çiziniz. Şayet denizle ilgili kurtarma teçhizatı taşınmıyorsa M yi çiziniz. Şayet ormanla ilgili kurtarma teçhizatı taşınmıyorsa J yi çiziniz. J / (YELEKLER) Şayet can yelekleri taşınmıyorsa tüm göstergeleri çiziniz. Şayet can yelekleri ışıklarla donatılmamış ise L yi çiziniz. Şayet can yelekleri flüor ışıkla donatılmamış ise F yi çiziniz. Şayet yeleklerde, yukarıda R / de gösterilen radyo güçlerinden hiç biri bulunmuyorsa U veya V nin her ikisinide çiziniz. D / ( BOT ) ( SAYISI ) Şayet bot taşınmıyorsa D ve C göstergelerini çiziniz; veya taşınan bot sayısını yazınız; ve (KAPASİTE) Tüm botların taşıdığı, bizzat toplam kapasiteyi belirtiniz ve; (KILIF) Şayet botlar kılıfsız ise C göstegesini çiziniz; ve (RENK) Şayet bot taşınıyorsa rengini yazınız. A/ ( UÇAĞIN RENGİ VE İŞARETLERİ ) Uçağın renk ve önemli işaretlerini yazınız. S/ (SURVIVAL EQUIPMENT ) Cross out all indicators if survival equipment is not carried. Cross out P if polar survival equipment is not carried. Cross out D if desert survival equipment is not carried. Cross out M if maritime survival equipment is not carried. Cross out J if jungle survival equipment is not carried. J / (JACKETS ) Cross out all indicators if life jackets are not carried. Cross out L if life Jackets are not equipped with lights. Cross out F if life jackets are not equipped with fluorescein. Cross out U or V or both as in R / above to indicate radio capability of jackets, if any D/ ( DINGHIES ) (NUMBER ) Cross out indicators D and C if no dinghies are carried, or INSERT number of dinghies carried; and (CAPACITY) Insert total capacity, in persons, of all dinghies carried; and (COVER) Cross out indicator C if dinghies are not covered; and (COLOUR) Insert colour of dinghies if carried. A/(AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS) Insert colour of aircraft and significant markings. AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

19 AIP ENR TRNC 18 APR 02 N/ ( NOTLAR ) Şayet belirtecek bir not yok ise N göstergesini çiziniz, veya taşınan herhangi bir kurtarma teçhizatı bulunuyorsa ve kurtarma teçhizatına ait belirtilecek başka bir husus varsa belirtiniz. C/ (PİLOT) Kaptan pilotun adını belirtiniz. Dolduran Uçuş planını dolduran birimin, şirketin veya personelin adını yazınız. 6. Uçak Işleticisinin Adı Sorumlu uçak işleticisinin adı verilecektir. 6.1 İlave Bilgiler Planlanan uçuşla alakalı bilgi verebilmek için Uçuş plan formu üzerine bir telefon ve/veya Fax numarası belirtilecektir. N/ ( REMARKS ) Cross out indicator N if no remarks, or Indicate any other survival equipment carried and any other remarks regarding survival equipment. C/ (PILOT ) Insert name of pilot - in-command. Filed by Insert the name of the unit, agency or person filing the flight plan. 6. Name of the Aircraft Operator The name of the responsible aircraft operator shall be given. 6.1 Additional Data A telephone and fax number should be indicated on the flight plan form, to which information in connection with the intended flight can be passed on. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

20 ENR AIP 18 APR 02 TRNC AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS. 1. Yetkili birimler. 1. Responsible Services. 2. Haritaların Güncelleştirilmesi:

GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS. 1. Yetkili birimler. 1. Responsible Services. 2. Haritaların Güncelleştirilmesi: AIP GEN 3.2-1 GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI 1. Yetkili birimler 1.1 KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü sivil havacılık alanında kullanılan haritaların büyük bir bölümünü sağlar. ICAO havacılık haritalar

Detaylı

AIP ENR 1.9-1 TRNC 18 APR 02

AIP ENR 1.9-1 TRNC 18 APR 02 AIP ENR 1.9-1 ENR 1.9.1 VHF RADYO MUHABERE BAN- DINDA 8.33 KHZ KANAL ARALIĞI UYGULA- MASI 1. Genel ICAO SUPPS DOC 7030/4 EUR/RAC-4 Dökümanı gereği ve sonrasında EUROCONTROL ACG de alınan erteleme kararı

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

FLIGHT PLANNING ENR JAN 17 TURKEY DHMI - ANKARA AIRAC AMDT 01/17

FLIGHT PLANNING ENR JAN 17 TURKEY DHMI - ANKARA AIRAC AMDT 01/17 ENR-1.10-1 ENR 1.10 UÇUŞ PLANLAMA FLIGHT PLANNING 1. UÇUŞ PLANLARI 1. FLIGHT PLANS 1.1 Referans Dokümanlar 1.1 Reference Documents a) ICAO Annex 2, Chapter 3.3 b) ICAO Doc 4444 Chapter 4, Chapter 11, Chapter

Detaylı

ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI ENR 1-3 INSTRUMENT FLIGHT RULES AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR

ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI ENR 1-3 INSTRUMENT FLIGHT RULES AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR 1.1 Havaaracı Techizatı Uçaklar, uçuşla ilgili seyrüsefer techizatları ve uygun aletlerle donanmış olacaklardır.

Detaylı

Pre-departure Clearance Manual 2017

Pre-departure Clearance Manual 2017 Pre-departure Clearance Manual 2017 This document provided by TRvACC and SHOULD NOT BE USED FOR REAL LIFE AVIATION TURKISH PDC MANUAL Pre Departure Clearance Tanımı Yoğun trafiği olan meydanlarda DELIVERY

Detaylı

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 PREFACE GEN 0.1 GİRİŞ. 1. Name of the publishing authority

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 PREFACE GEN 0.1 GİRİŞ. 1. Name of the publishing authority AIP GEN 0.1-1 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı KKTC'de, havacılık bilgilerinin yayınlanmasından ve dağıtımından Bayındırlık

Detaylı

GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ GEN 3-3 AIR TRAFFIC SERVICES. 1. Responsible Authority. 1. Sorumlu Otorite. 2. Sorumluluk Sahası

GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ GEN 3-3 AIR TRAFFIC SERVICES. 1. Responsible Authority. 1. Sorumlu Otorite. 2. Sorumluluk Sahası AIP GEN 3.3-1 TURKEY 07 JAN 16 GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ 1. Sorumlu Otorite Türkiyede, Hava Trafik Hizmetlerinden (ATS) sorumlu otorite DHMİ Genel Müdürlüğüdür. Sorumluluk alanı aşağıda 2. maddede

Detaylı

AD 2 LTBA-21 TURKEY 05 MAY 11

AD 2 LTBA-21 TURKEY 05 MAY 11 AIP AD 2 LTBA-21 TURKEY 05 MAY 11 LTBA AD 2.21 GÜRÜLTÜ ÖNLEME USULLERİ Pilotlar 3000 FT i katedinceye kadar ICAO Doc 8186 Vol-1 de açıklanan Noise Abatement Departure Procedures 1 (NADP1) usulünü uygulayacaklardır.

Detaylı

ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES AIP ENR 1.6-1 TRNC 18 APR 02. 1. Kontrol servislerinin yetkileri

ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES AIP ENR 1.6-1 TRNC 18 APR 02. 1. Kontrol servislerinin yetkileri AIP ENR 1.6-1 ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ 1. Kontrol servislerinin yetkileri TRAFİK ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES 1. Delegation of services 1.1 Radar hizmetleri, Yaklaşma Kontrol

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS ADAYIN/APPLICANT S ADI / NAME SOYADI / SURNAME Y.U. NUMARASI / FR NUMBER YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS SINAV SALON NO

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ GEN 0.1 PREFACE. 1. Name of the publishing authority

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ GEN 0.1 PREFACE. 1. Name of the publishing authority AIP GEN 0.1-1 TURKEY 01 MAY 14 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı Türkiye de, havacılık bilgilerinin toplanıp, yayınlanmasından

Detaylı

AIP GEN 3.6-1 TURKEY 28 APR 16

AIP GEN 3.6-1 TURKEY 28 APR 16 AIP GEN 3.6-1 TURKEY 28 APR 16 GEN 3.6 ARAMA VE KURTARMA 1. Sorumlu Birimler 1.1 Ankara ve İstanbul FIR ları dahilinde Arama ve Kurtarma Hizmetleri ICAO uluslararası standart ve tavsiye edilen usullere

Detaylı

VFR UÇUŞ PLANI TEMEL

VFR UÇUŞ PLANI TEMEL 1 1.Giriş VFR UÇUŞ PLANI TEMEL Uçuş planının (FPL=Filed Flight Plan) amacı hava trafik servis birimlerine belirli bilgileri sağlamaktır; * Kullanılan uçağın tipi ve özelliklerinden bazıları * Amaçlanan

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

AIP ENR TRNC 08 AUG Introduction

AIP ENR TRNC 08 AUG Introduction AIP ENR 1.7-1 TRNC 08 AUG 02 ENR 1.7 KKTC HAVASAHASI İÇİNDE ALTİMETRE AYAR USULLERİ 1. Giriş Genelde kullanılan altimetre ayar usuleri, ICAO DOC 8168 Cilt I, Kısım 6 da ve aşağıda tümü verilenlerle uyumludur.

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SERBEST BÖLGELERE VEYA GÜMRÜK ANTREPOLARINA GĠRĠġ ĠÇĠN VEYA GEMĠ KUMANYACILIĞI ĠÇĠN GÖNDERĠLEN ÜRÜNLERĠN VETERĠNER KONTROLLERĠNE ĠLĠġKĠN KURALLAR HAKKINDA TEBLĠĞ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES GEN 1.7 ICAO STANDART, ÖNERİLEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİYLE FARKLILIKLAR

GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES GEN 1.7 ICAO STANDART, ÖNERİLEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİYLE FARKLILIKLAR AIP GEN 1.7-1 GEN 1.7 ICAO STANDART, ÖNERİLEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİYLE FARKLILIKLAR Annex 1 - Personel Lisansı - Annex 2 - Hava Kuralları GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,RECOMMENDED PRACTICES

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1. TARAFLAR: İstanbul Valiliği İl Savunma Müdürlüğü ile Çeviri Derneği dir. 2. AMAÇ: Ülkemizde meydana

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ İçindekiler Tablosu... 1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK TAKİP SİSTEMİ KULLANICI KLAVUZU(OKUL)... 3 1.ETS (Evrak Takip Sistemi )Nedir?... 3

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

AIP GEN 3.4-1 TRNC 18 APR 02

AIP GEN 3.4-1 TRNC 18 APR 02 AIP GEN 3.4-1 TRNC 18 APR 02 GEN 3.4 HABERLEŞME HİZMETLERİ 1. Sorumlu servisler KKTC'de Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü seyrüsefer ve muhabere imkanlarını sağlamada sorumlu ünitedir. Posta Adresi: Bayındırlık

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT

A Y I K BOYA SOBA SOBA =? RORO MAYO MAS A A YÖS / TÖBT 00 - YÖS / TÖBT. ve. sorularda, I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen sözcüğün hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

AIC TURKİYE AIS. PHONE : 90 (312) 2126120/2285 FAX : 90 (312) 2220976 TELEX 44083 DHMI-TR AFTN LTAAYEYX Comm NOTOF ANKARA AVRUPA RVSM PROGRAMI

AIC TURKİYE AIS. PHONE : 90 (312) 2126120/2285 FAX : 90 (312) 2220976 TELEX 44083 DHMI-TR AFTN LTAAYEYX Comm NOTOF ANKARA AVRUPA RVSM PROGRAMI DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Enformasyon Müdürlüğü 06330 Etiler - ANKARA AIC TURKİYE AIS B SERİSİ NR : 06/00 30 KASIM 2000 PHONE : 90 (312) 2126120/2285 FAX : 90 (312) 2220976 TELEX 44083 DHMI-TR AFTN LTAAYEYX

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

BELGE SAYI SĐSTEMĐ II. BELGE SAYI FORMATI

BELGE SAYI SĐSTEMĐ II. BELGE SAYI FORMATI BELGE SAYI SĐSTEMĐ I. GĐRĐŞ Kurum ve Kuruluşlarda yazılı iletişimin çağa uygun olarak geliştirilmesi için arşivlerde kullanılan giden ve gelen evrak takiplerindeki genel esaslar değerlendirilmiştir. Bu

Detaylı

Yazıcı, Seçenek ve Sehpa Uyumluluğu Kılavuzu. Lazer Yazıcılar

Yazıcı, Seçenek ve Sehpa Uyumluluğu Kılavuzu. Lazer Yazıcılar Yazıcı, Seçenek ve Sehpa Uyumluluğu Kılavuzu Lazer Yazıcılar Ağustos 2014 İçindekiler 2 İçindekiler Desteklenen en yüksek yapılandırmalar...4 Yazıcı makine türü 5027...4 Yazıcı makine türü 7527...5 Yazıcı

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır.

çok daha geniş menzilli başka sistemler de kullanılır. Denizde radyo dalgaları ile haberleşmenin ve bilgi akışı sağlamanın en pratik yöntemi VHF Deniz Bandı üzerinden yapılan telsiz görüşmeleridir. Ancak mesafesi geniş bir alanı kapsamaz. VHF Deniz Bandı ortalama

Detaylı

TIR Karnesi Nasıl Doldurulur

TIR Karnesi Nasıl Doldurulur TIR Karnesi Nasıl Doldurulur TIR karnesi kapsamında gerçekleştirilen taşımaya dair sorularınız için lütfen Kefil Kuruluşunuz ile irtibata geçiniz. İletişim bilgileri: TIR Acil Yardım Hattı TIR Sözleşmesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL

SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL SEYAHAT PERFORMANSI MENZİL Uçakların ne kadar paralı yükü, hangi mesafeye taşıyabildikleri ve bu esnada ne kadar yakıt harcadıkları en önemli performans göstergelerinden biridir. Bir uçağın kalkış noktasından,

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı