TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ"

Transkript

1 TAMFA İNŞAAT YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖNSÖZ

2 ÖNSÖZ Her kuruluş faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bu, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir biçimde yönetmek veya müşteri memnuniyetini artırmak şeklinde de olabilir. Bizler de ticari bir işletme olarak pazar payımızı büyütmeyi ve para kazanmayı hedefliyoruz. Ancak bunu yaparken yaptığımız işin kalitesinden ödün vermemek en önemli kriterimiz. Kalite Yönetim Sistemleri, her faaliyetimizde performans izleyebilmek ve arttırabilmek için gereken çerçeveyi bizlere sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini arttırarak, çalışanlarımızın motivasyonunu yükselterek ve sürekli gelişmemizi sağlayarak hedeflerimizden sapmadan ilerlememize olanak sağlamaktadır. TAMFA İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak 2007 yılında faaliyete başlarken toplam satışlarda Türkiye'nin ilk on büyük inşaat firmasından biri olmayı hedefledik. Hitap ettiğimiz müşteri kitlesi ve müşterilerimizin memnuniyeti hedefimize ulaşmamızın ilk şartıydı. Bu şartın gerçekleşmesi için de en büyük etken kaliteli işler yapabilmekti. Kalite bilinci, müşteri memnuniyeti, pazar payının arttırılması derken çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve çevremize olan sorumluluğumuzu da unutmadık. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde kurduk. Farkındalıklarımız, farklarımız, çalışanlarımıza ve müşterilerimize verdiğimiz değer, sürekli gelişen sistemlerimiz ile hedeflediğimiz doğrultuda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Bunu yaparken oluşturduğumuz entegre sistemi sürekli iyileştireceğimizi ve şirketimizi ilgilendiren kanun ve nizamlara uyacağımızı taahhüt ederiz. Tamer ALTUNCUOĞLU Finans İşleri Direktörü Emre ALTUNCUOĞLU İnşaat İşleri Direktörü

3 KALİTE POLİTİKAMIZ Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine uyarak çalışmak, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli gelişen bir kuruluş haline gelmektir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak bir hizmet anlayışı içerisinde, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, gerekli eğitimler ile çalışanlarımızın hizmet bilincini sürekli geliştirmek, müşteri ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap vermek politikamızın ana öğeleri ve vazgeçilmez koşullarıdır. TAMFA İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sağlayacak çalışmaları uygulamayı taahhüt ediyoruz. Müşterilerimiz var olma sebebimizdir. Kaliteli hizmet sunmak, ihtiyaçlarını yerinde anlayıp memnuniyetlerini sağlamak öncelikli değerimizdir. İnşaat alanında faaliyet göstermekte olan bir firma olarak, yaptığımız işlerin müşterilerimizi mutlu etmesi bizim en önemli amacımızdır. VİZYONUMUZ: Toplam satışlarda Türkiye'nin ilk on büyük inşaat firmasından biri olmak MİSYONUMUZ:Yaptığı işi en iyi optimumla teslim etmek; daha iyisi daha hızlı ve ucuza yapılamaz!

4 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Kuruluşumuz, doğru ve verimli çalışma faaliyetlerinin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle çalışanlarımızın iş yerinde ve mahallinde geçirdiği süre içerisinde normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri, öncelikli ilkemizdir. Bu inanç ve ilkemizi hayata geçirmek üzere, kuruluşumuzda OHSAS Standardına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmış, eğitimler düzenlenmiş, dokümanlar hazırlanarak ilgili personele iletilmiş, hedefler belirlenmiş ve uygulamanın sürekliliği tesis edilmiştir. Çalışmalarımızın bir göstergesi olarak, kaza sıklık ve ağırlık oranlarını izlemekte ve her yıl bir önceki yıla kıyasla daha düşük değerlere ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yönetim olarak oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi ve şirketimizi ilgilendiren kanun ve nizamlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

5 ÇEVRE POLİTİKAMIZ TAMFA İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için ilgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamayı bir görev edindik. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı bilinçlendiriyoruz. Amacımız; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya bırakabilmek, çevre ve enerji yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirebilmektir. Müşterilerimize hizmet sunarken, teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, doğal kaynakları korumayı hedefledik. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları azaltmak, geri dönüşüm ve yeniden kullanım alternatiflerini değerlendirmek için tüm çalışanlarımızı eğittik. Çalışmalarımız sırasında, hava ve su kirliliğini, sızıntı ve döküntüleri ve gürültüyü mümkün olduğunca azaltmak konusunda gereken tüm tedbirleri almaktayız. TAMFA İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, Türkiye'de ilk enerji üreten yeşil çatı uygulamasını hayata geçirdik.

6 TAMFA İNŞAAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

7 ÖNSÖZ Kuruluşumuz, doğru ve verimli çalışma faaliyetlerinin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında geçekleşebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle çalışanlarımızın iş yerinde ve mahallinde geçirdiği süre içerisinde normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri, öncelikli ilkemizdir. Bu inanç ve ilkemizi hayata geçirmek üzere, çalışma alanlarımızın daha güvenli hale getirilmesi, iş kazalarının önlenebilmesi için; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmekte, önlemleri almaktayız. Ayrıca kuruluşumuzda OHSAS Standardına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmış, eğitimler düzenlenmiş, dokümanlar hazırlanarak ilgili personele iletilmiş, hedefler belirlenmiş ve uygulamanın sürekliliği tesis edilmiştir. Çalışmalarımızın bir göstergesi olarak, kaza sıklık ve ağırlık oranlarını izlemekte ve her yıl bir önceki yıla kıyasla daha düşük değerlere ulaşmayı hedeflemekteyiz. Yönetim olarak oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi ve şirketimizi ilgilendiren kanun ve nizamlara uyacağımızı taahhüt ederiz. Tamer ALTUNCUOĞLU Finans İşleri Direktörü Emre ALTUNCUOĞLU İnşaat İşleri Direktörü

8 TAMFA İNŞAAT olarak bizler, çalıştığımız sektörün tehlikelerini, bu sektörde yaşanan iş kazalarının, iş kazaları listesinde ilk sıralarda yer aldığını biliyoruz. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili konularda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Çünkü çalışanlarımızın sağlığına, mutluluğuna önem veriyoruz. İş kazaları ile ilgili olarak istatistiklere baktığımızda; aşağıda gösterilen tablo ile yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırma sonuçlarını görmekteyiz. Sektörlere göre iş kazaları geçirenlerin oranını gösteren tabloda, inşaat sektörü ilk 4 sektör içerisinde yer almaktadır. Benzer şekilde aşağıdaki diğer tablo ise sektörlere göre işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranını göstermektedir. Sağlık sorunları açısından incelendiğinde ise inşaat sektörü ilk 3 sektör içerisinde yer almaktadır. Bu veriler, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine gereken hassasiyeti göstererek doğru bir yol izlediğimizi bizlere bir kez daha göstermektedir SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

9 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tabii olduğumuz kanun, tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dur. Bu kanunun amacı; işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların, görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmayı, İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmesini, denetlenmesini ve uygunsuzlukların giderilmesini, Risk değerlendirmesi yapılmasını, Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alınmasını, Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, İşyeri tehlike sınıfını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurulmasını, Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılmasını, acil durum planlarının hazırlanmasını, Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını, zorunlu kılmıştır.

10 % FİRMAMIZDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İş Organizasyonu İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarda, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından; Çalışanlarımıza yasal mevzuat kapsamındaki eğitimler verilmektedir. Eğitimler; - Ofis çalışanları için; Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, - Şantiye sahalarındaki çalışanlarımıza ise; Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi, Acil Durum Bilgilendirme Eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Güvenli İskele Kullanımı Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte geçen diğer eğitimler verilmektedir. Verilecek eğitimler için Yıllık Eğitim Planı hazırlanmaktadır.

11 İşin yürütümü sırasında, Risk Değerlendirme Ekibi tarafından çalışma alanlarımız (ofis ve şantiye sahaları) ayrı ayrı dolaşılarak buralardaki tehlike ve riskler belirlenmekte, belirlenen durumlar Risk Değerlendirme Ekibi tarafından her bir çalışma alanı için ayrı olmak üzere Risk Değerlendirmesi ile yazılı hale getirilmektedir. İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum planları da hazırlanmaktadır. Acil durum ekipleri oluşturulmakta, eğitilmekte, böylelikle olası iş kazaları ve acil durumların da en az hasarla yönetilmesi hedeflenmektedir. Çalışanlarımızın sağlık kontrolleri, işe giriş kontrolleri de dahil olmak üzere işyeri hekimi tarafından periyodik olarak yapılmakta ve değerlendirilmektedir. İş güvenliği uzmanımız kontrolleri sırasında; saha gözetimi yapmakta, çalışanların eğitimlerde anlatıldığı gibi güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığını, verilen kişisel koruyucu donanımları doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları gözlemlemektedir. Tespit ettiği uygunsuzluklara anında müdahale etmekte, çalışanlarımızı sürekli olarak yönlendirmektedir. İncelemeler neticesinde şantiye sahalarımızın ortam ölçümleri, iş ekipmanlarımızın periyodik kontrolleri yaptırılmaktadır. Ayrıca acil durum tatbikatı ve yangın tatbikatları da her inşaat için yasal zorunluluk olarak yerine getirilmektedir. TAMFA İNŞAAT Türkiye nin ilk on büyük inşaat firmasından biri olmayı hedefleyerek bu yola çıkmıştır ve bu yolda ilerlerken kalitesinden asla taviz vermemektedir. Bugün bizler emin adımlarla ilerleyebiliyorsak bu TAMFA İNŞAAT çalışanları sayesindedir ve çalışanlarımız bizim en büyük değerlerimizdir.

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ

SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ SİZ DÜŞÜNMEYİN, BİZ VARIZ Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biri Ç alışma hayatında işletme sahiplerinin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları ise; hem

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler MsC.M.Ayhan KENTBUĞA Gelişim Üniversitesi Öğr.Grv. www.kentbuga.com 533 955 69 88 10.11.2012 1 ayhan@kentbuga.com

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

www.aspirisguvenligi.com

www.aspirisguvenligi.com www.aspirisguvenligi.com kimlerle çalışıyoruz? BUCAKÖY HES NTON BETON ENERJİ NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. K A S ESSARAN T AMBALAJ OZALTIN TOPRAK SANA ve ALPER ÇELEB KATSAN K Quality-Our Reason For Being

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri.

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyerinizde yürütülecek olan ve yasal zorunluluk içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Çalışma İş Yeri Hekimliği ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com info@merkezsaglikosgb.com Ortak Sağlık Güvenlik Birimi HAKKIMIZDA Merkez Sağlık OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. biz kimiz? Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

www.evrenselosgb.com.tr Sayın Yetkili,

www.evrenselosgb.com.tr Sayın Yetkili, TANITIM BÜLTENİ Sayın Yetkili, 2014 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın onayı ile yetkilendirilmiş olan Evrensel Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İstanbul - Esenler ilçesinde iş sağlığı

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı