T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 1 EYLÜL 2012 Saat: CUMRTESİ 1. OTURUM GRUP KODU S101 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar Hisse Senetleri Piyasaları Tahvil ve Bono Piyasaları Temel Finansman Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali naliz DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 1. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kuruluş şartları arasında yer almaz? ) nonim ortaklık şeklinde kurulmaları B) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması C) Hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması D) Sermayelerinin Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen miktardan az olmaması 4. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kanunu nda ihraççı olarak sayılmamıştır? ) Mahalli idareler B) nonim ortaklıklar C) Kamu iktisadi teşebbüsleri D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar 2. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kanunu nda düzenlenen sermaye piyasası faaliyetlerinden değildir? ) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri B) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı C) Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık D) Döviz, mal, kıymetli maden veya Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı 3. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu na göre hapis cezasını gerektiren suçlardan biri değildir? ) Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek, aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımının yapılması B) Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışını yapan ihraççılar veya aracı kuruluşların, satışın sonuçları hakkında, Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermemeleri C) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi verilmesi, haber yayılması ve yorum yapılması D) Karşılıksız olarak sermaye piyasası araçlarının geri alım taahhüdü ile satımı 5. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Yönetmeliği çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi Borsa yı geçici olarak kapatmaya yetkili mercilerden biri değildir? ) Başbakan B) Borsa Başkanı C) Bakanlar Kurulu D) Sermaye Piyasası Kurulu 6. şağıdakilerden hangisi Yatırımcıları Koruma Fonu nun gelirlerinden değildir? ) Fon varlığının getirisi B) racı kuruluşlarca yatırılan yıllık ödentiler C) Merkezi Kayıt Kuruluşunun gelirlerinden alınan pay D) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezaları 7. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (Borsa) üyelerinin, Borsa işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve Borsa ya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, yatırmak zorunda oldukları tutara ne ad verilir? ) Takas ücreti B) Kurtaj C) Borsa payı D) Üyelik teminatı 2

3 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 8. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Belirli bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla süreli olarak kurulabilirler. B) Çıkarılmış sermayelerinin asgari % 49 oranında hisselerini halka arz etmek üzere kurulurlar. C) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler. D) Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve/veya gayrimenkule dayalı haklara aktif toplamının en az % 50 si oranında yatırım yapmak zorunludadırlar. 9. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bankaların yapabilecekleri sermaye piyasası faaliyetlerinden değildir? 11. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği uyarınca, dışarıda yerleşik ortaklıklar hariç olmak üzere, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin uygulaması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerinden biri değildir? ) Genel kurul toplantısının pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması B) Genel kurul toplantı ilanının her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılması C) Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikasının şirketin internet sitesinde yer alması D) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının aranması, çoğunluğunun onaylamaması halinde işlemin genel kurul onayına sunulması ) Repo-ters repo B) Türev araçların alım satımına aracılık C) Daha önce ihraç edilmiş hisse senetlerinin borsada alım satımına aracılık D) Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının borsa dışında alım satımına aracılık 10. I- Borçlanma araçlarının satışı II- napara ödemesi III- Faiz ödemesi Halka arz edilen borçlanma araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması ve satışına ilişkin düzenlemeler uyarınca, aracı kuruluş kullanma zorunluluğu yukarıdakilerden hangisi/hangilerini kapsar? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 12. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların aracılık faaliyetinde bulunmak üzere faaliyet izni almak talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmaları hâlinde aranan genel şartlardan biri değildir? ) Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olmaları B) Kuruluş sermayelerinin asgari kısmının nakden ve tamamen ödenmiş olması C) Sermaye yeterliliği yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması D) racı kurumun tüm yönetim kurulu üyelerinin 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları 13. I- Yatırım danışmanlığı II- Yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık III- Ödünç para verme Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, yukarıdakilerden hangisi/hangileri Portföy Yönetim Şirketlerince yapılamaz? ) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) Yalnız II 3

4 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 14. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, aşağıdakilerden hangisi aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilebilecek sermaye piyasası faaliyetlerinden biri değildir? ) Gayrimenkul ticareti B) Yatırım danışmanlığı C) Portföy yöneticiliği D) Repo 18. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili İlke Kararı çerçevesinde getirilen, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli olarak işlem yapma yasağına ilişkin süre, tedbirin alındığı tarihten itibaren kaç yıldır? ) 2 B) 3 C) 4 D) şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun Borçlanma raçlarının Kurul Kaydına lınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde borçlanma araçları arasında yer almaz? ) Tahvil B) Platin Bonosu C) Sigorta Poliçesi D) Finansman Bonosu 19. Sermaye Piyasası Kurulunun Yatırım Fonlarının Sınıflandırılması Kriterine ilişkin tarihli İlke Kararı çerçevesinde aşağıdaki sınıflandırma kriterlerinden hangisi yanlıştır? ) Likit Fonlar: Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi gün olan fonlar B) Tahvil-Bono Fonları: Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi gün olan fonlar C) Endeksli Hisse Senedi Fonları: Bir endeksi takip eden fonlar D) Uluslararası Hisse Fonlar: Karşılaştırma ölçütü ağırlığında en az %75 yabancı hisse senedi endeksi olan fonlar 16. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem racılık Şirketinin kuruluş şartlarından biri değildir? ) nonim ortaklık şeklinde kurulması B) Sermayesinin tamamının ödenmiş olması C) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması D) Kurucularının muaccel vergi ve prim borcunun bulunmaması 17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları aşağıdakilerden hangisine yatırım yapamaz? ) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetleri B) ltın ve kıymetli madenler C) Vadeli mevduat D) Ters repo 20. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde kurulan Gelişen İşletmeler Piyasası na (GİP) ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? ) GİP, Borsa kotasyon şartlarını sağlayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü piyasadır. B) GİP listesine kabul işlemi, sadece mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılır. C) GİP listesine kabul için başvuran şirketin anonim şirket statüsünde olması gerekir. D) GİP te işlem görecek payların Sermaye Piyasası Kurulu kaydında olmasına gerek yoktur. 4

5 SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 21. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üyesi olamaz? ) Yatırım Fonları B) racı Kurumlar C) Ticari Bankalar D) Yatırım ve Kalkınma Bankaları 22. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca menkul kıymetler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 24. Bankacılık Kanunu uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere verilen görevleri ifa etmek için oluşturulan Finansal Sektör Komisyonuna aşağıdakilerden hangisi katılamaz? ) Sermaye Piyasası Kurulu Temsilcisi B) İMKB Takas ve Saklama Ş Temsilcisi C) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Temsilcisi D) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası Ş Temsilcisi ) Menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda giriş çıkışı Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. B) Türkiye de yerleşik kişiler, yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını aracı kuruluşlar vasıtasıyla satın alabilirler. C) Dışarıda yerleşik kişilerin, Türkiye de menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri ve bunların halka arz ve satışı Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. D) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, Türkiye de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçları Sermaye Piyasası Kurulu na kaydettirilmeleri koşuluyla yurt dışında satılabilir. 25. Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşları Birliği (Birlik) Disiplin Yönetmeliği uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Üyeler arasında haksız rekabete neden olacak davranışlarda bulunmak para cezasını gerektirir. B) Mesleğin onuruna aykırı ihmalkâr davranışlarda bulunmak uyarıyı gerektirir. C) Birliğin itibarını zedeleyici yayında bulunmak kınamayı gerektirir. D) Müşteri talimatlarına karşı kayıtsız ve dikkatsiz davranmak kınamayı gerektirir. 23. Suç Gelirlerinin klanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in Üçüncü Tarafa Güven hükmü çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü taraftan derhal temin edileceğinden emin olunması, üçüncü tarafa güvenilebilmesinin koşullarındandır. B) Üçüncü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis eden veya işlem yapan finansal kuruluşun müşterinin kimlik bilgilerini üçüncü taraftan almasına gerek yoktur. C) Üçüncü tarafa güven ilkesi, üçüncü tarafın riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda uygulanmaz. D) Finansal kuruluşların kendi aralarında müşterileri adına yaptıkları işlem üçüncü tarafa güven ilkesi kapsamında değildir. 5

6 1. Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul kıymet adedi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? HİSSE SENETLERİ PİYSLRI 5. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Kotasyon Yönetmeliği çerçevesinde menkul kıymetlerin Borsa da işlem görmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İşlem miktarı B) İşlem hacmi C) İşlem birimi D) Lot 2. I- Hisse Senetleri Piyasasında, lot ve özel emirler için, fiyat aralıkları, baz fiyatın % 10 altı ve üstü ile sınırlıdır. II- Toptan Satışlar Pazarı işlemleri %10 luk fiyat aralığı sınırlamasına tabidir. III- Rüçhan Hakkı Kupon Pazarında fiyat aralığı %15 olarak uygulanır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası nda fiyat aralığı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II 3. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası nda kullanılan işlem yöntemlerinden biridir? ) çılış seansı Çok fiyat B) Sürekli müzayede sistemi Tek fiyat C) Piyasa yapıcılı kapanış seansı Tek fiyat D) Piyasa yapıcılı sürekli müzayede Çok fiyat ) Kota alınmış menkul kıymetlerin hangi pazarda işlem göreceğine Borsa Yönetim Kurulu karar verir. B) Kottan geçici çıkarılmış menkul kıymetler, çıkarma kararında aksine hüküm yok ise, kot dışı pazarda işlem görür. C) Kot içi pazarda işlem gören menkul kıymetler, Borsa Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. D) Bir ortaklığın farklı haklara sahip olarak halka arz edilmiş hisse senetleri bulunuyor olsa da tüm hisse senetleri aynı işlem sırasında işlem görür, birden fazla işlem sırası açılamaz. 6. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Yönetmeliği ne göre payların GİP listesine kabul kriterlerinden biri değildir? ) GİP listesine kabul başvurusunda bulunan şirketin en az 5 takvim yılı önce kurulmuş olması B) En az 2 yıl süreyle geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması C) GİP listesine kabul başvurusunun yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması ya da tahsisli sermaye artımı suretiyle ihraç edilecek paylar için yapılmış olması D) Şirket ana sözleşmesinde GİP te işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümlerin bulunmaması 4. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası ndaki açılış seansında kullanılabilecek emir türlerinden biridir? ) Özel emir B) Limit fiyatlı emir C) Kalanı iptal et emri D) Özel limit fiyatlı emir 7. I- lım satıma aracılık yetki belgesine sahip aracı kurumlar II- Halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgelerine sahip aracı kurumlar III- Bankalar Kanunu na göre Türkiye de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almış bankalar Yukarıda hakkında bilgi verilen şirketlerden hangisi/hangileri borsa üyesi olarak nitelendirilebilir? ) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III 6

7 8. Borsa işlemleri defterine aşağıdaki bilgilerden hangisi kaydedilmez? ) Müşteri temsilcisinin kimlik bilgileri B) Borsada gerçekleşen emirler ve emirlere ait bilgiler C) Müşterilerden Borsaya intikal ettirilen alım satım istekleri D) Borsa işlemlerinden alınan komisyon, gider karşılıkları ve diğer gelirler 9. şağıdakilerden hangisi, menkul kıymet borsalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında, borsa üyelerinin müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere yatırabilecekleri teminat çeşitlerinden biri değildir? HİSSE SENETLERİ PİYSLRI 12. BZ FİYT RLIĞI - TL FİYT DIMI - TL 0,01-5,00 0,01 B 5,02-10,00 0,02 C 10,05-25,00 0,05 D 25,10-50,00 0,10 E 50,25-100,00 0,25 Baz Fiyat - Fiyat dımı tablosu yukarıdaki gibi olan bir piyasada işlem gören BC hisse senedinin 1. seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatı 21,37 TL dir. Bir sonraki seans hisse senedinin baz fiyatı ve uygulanacak fiyat adımı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmektedir? ) 21,35 TL; 0,10 TL B) 21,35 TL; 0,05 TL C) 21,40 TL; 0,10 TL D) TL; 0,05 TL ) Nakit B) Hisse Senedi C) Devlet Tahvili D) Banka Teminat Mektubu 10. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, halka açık olmayan ortaklıkların halka arz edilecek hisse senetlerinin öncelikle hangi kurum tarafından kayda alınması gerekmektedir? ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası C) Sermaye Piyasası Kurulu D) Hazine Müsteşarlığı 11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası nda bulunan Toptan Satışlar Pazarı na (TSP) ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Fiyat adımı 1 (bir) kuruştur. B) İşlem saatleri 10:30-12:00 arasındadır. C) TSP de işlemler peşin esasına göre yapılır. D) Hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin TSP de satışında asgari işlem miktarı İMKB Başkanlığı nca belirlenir. 13. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Piyasası Gözaltı Pazarı işlem kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Gözaltı Pazarında işlem gören hisse senetleri C listesi kapsamında değerlendirilir. B) İşlemler sürekli müzayede sistemi çoklu fiyat yöntemi ile gerçekleşir. C) çılış emirleri toplanması ve açılış fiyatı belirlenmesi yapılmaz. D) İşlem saatleri 14:00-15:30 saatleri arasındadır. 14. I- çılış seansı Borsa ya iletilen emirlerin normal seans öncesinde eşleştirilebildiği zaman dilimidir. II- çılış fiyatı, açılış seansında gerçekleşen işlemlere göre hesaplanan fiyattır. III- çılış seansının zamanı ve süresi, açılış seansında uygulanacak işlem yöntemi ve açılış fiyatı hesaplama esasları Borsa Denetleme Kurulunca belirlenir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Hisse Senetleri Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, çılış Seansı ve çılış Fiyatı ile ilgili olarak, yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri yanlıştır? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Yalnız III 7

8 15. I- Miktarın sıfır olarak girildiği, fiyat girilen, maksimum işlem değerinin TL olarak yazıldığı emir türü II- Fiyat ve miktar girilen, emir girildiği anda kısmen veya tamamen işlem olmazsa gerçekleşmeyen kısım, fiyat ve zaman öncelik sıralamasına uygun olarak hisse senedinin açık emir dosyasına yazılan emir türü III- Fiyat ve miktarın girildiği, ancak sisteme gönderildiği anda hiç işlem görmezse tamamı, kısmen işlem gördüğü durumda görmeyen kısmın emir dosyasına pasif olarak yazılmayarak iptal edildiği emir türü şağıdakilerin hangisinde normal emir çeşitleri yukarıdaki tanımlamalarla paralel olarak doğru sırasıyla verilmektedir? ) Limit Fiyatlı Emirler, Özel Emirler, Kalanı İptal Et Emirleri B) Kalanı İptal Et Emirleri, Özel Emirler, Özel Limit Değerli Emirler C) Özel Limit Değerli Emirler, Limit Fiyatlı Emirler, Kalanı İptal Et Emirleri D) Özel Limit Fiyatlı Emirler, çılış Fiyatlı Emirler, Kapanış Fiyatlı Emirler HİSSE SENETLERİ PİYSLRI 18. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası ndaki öncelik kurallarının işleyişine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyat önceliğine, fiyatın aynı olması durumunda miktar önceliğine bakılmaktadır. B) Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce zaman önceliğine, eş zamanlı olması durumunda fiyat önceliğine bakılmaktadır. C) Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyat önceliğine, fiyatın aynı olması durumunda zaman önceliğine bakılmaktadır. D) Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce zaman önceliğine, eş zamanlı ise fiyat önceliğine, fiyat da aynı ise miktar önceliğine bakılmaktadır. 19. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında sürekli müzayede seanslarında alış ve satış emirleri için emir iyileştirilmesi kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 16. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası nda, her hisse senedi için ikincil piyasada seans içinde çok fiyat yöntemine göre önerilebilecek fiyatların belirlenmesinde dikkate alınan fiyat değişimi sınırları için baz fiyata uygulanan fiyat marj oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) ± % 5 B) ± % 10 C) ± % 20 D) ± % şağıdaki emirlerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası nda kullanılan emir türlerinden biri olan anlık emir olarak nitelendirilemez? ) çığa satış emri B) Kalanı iptal et emri C) Özel limit fiyatlı emir D) Özel limit değerli emir ) Hem alış hem de satış emirleri için fiyatı düşürmek B) Hem alış hem de satış emirleri için fiyatı yükseltmek C) lış emri için fiyatı düşürmek, satış emri için fiyatı yükseltmek D) lış emri için fiyatı yükseltmek, satış emri için fiyatı düşürmek 20. Kısa adı GT-30 olan Türk-Yunan Ortak Endeksi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Her iki ülke piyasasında işlem gören ve toplam piyasa değeri en yüksek hisse senetleri arasından seçilen 15 er hisseden oluşmaktadır. B) Hem fiyat hem de getiri endeksi olarak, hem TL hem de EURO para birimleri bazında hesaplanmaktadır. C) Endeks, içeriğindeki hisse senetleri ve hisse senetlerinin endeksteki ağırlıkları bakımından yılda bir kez (ralık ayında) gözden geçirilmektedir. D) GT-30 endeksini baz alan finansal ürün ihraç edilebilmesi için yatırım kuruluşları ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve/veya tina Borsası arasında lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. 8

9 21. BC Ş nin çıkarılmış sermayesi TL olup, hisse senetlerinin sermaye artırımı öncesindeki en son seans ağırlıklı ortalama fiyatı 120 TL dir. BC Ş nin sermaye artırım oranı % 50 ise TL fon temin etmek ve hesaplanacak baz fiyatın 100 TL olmasını sağlamak için rüçhan haklarını kaç TL den kullandırması gerekmektedir? ) 70 B) 60 C) 50 D) Temettü ödemelerinde teorik fiyatın belirlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) yrı bir sırada işlem gören yeni hisse senedi bulunuyorsa, yeni hisse senetlerinin en son ağırlıklı ortalama fiyatı teorik fiyat olarak dikkate alınır. B) Var olan yeni hisse senetleri ayrı bir sırada işlem görmüyorsa, teorik fiyat, eski hisse senetlerinin en son ağırlıklı ortalama fiyatından brüt temettü tutarı çıkarılarak bulunur. C) Yeni hisse senedi bulunmuyorsa, teorik fiyat, eski hisse senetlerinin en son ağırlıklı ortalama fiyatından brüt temettü tutarı çıkarılarak bulunur. D) Temettü dağıtılmaması kararlaştırıldıysa ve var olan yeni hisse senetleri ayrı bir sırada işlem görmüyorsa, eski hisse senetlerinin, en son ağırlıklı ortalama fiyatı teorik fiyat olarak dikkate alınır HİSSE SENETLERİ PİYSLRI 23. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemleri hakkındaki düzenlemeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Kurul kaydına alınan sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılık faaliyetini aracılık yüklenimi şeklinde gerçekleştiren aracı kurumlar halka arz süresince bu menkul kıymetlerle ilgili kredili işlem yapamazlar. B) Bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında net varlığının bulunması zorunludur. C) Sermaye piyasası aracı ihraç eden şirketin yönetim kurulu üyelerinin söz konusu ihraççının sermaye piyasası aracında açığa satış işlemi yapmaları yasaktır. D) Özkaynağın, tamamlama bildiriminin müşteriye yapıldığı andan itibaren onbeş iş günü içerisinde tamamlanması zorunludur. 24. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanmış olan işlem manipülasyonu suçunun maddi unsurlarından biri değildir? ) Yapay olarak arz ve talebi etkilemek B) Yapay olarak gerçekleştirilen işlemler sonucu menfaat elde etmek C) Yapay olarak aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak D) Yapay olarak fiyatları aynı seviyede tutmak, arttırmak veya azaltmak Sermaye piyasalarında yapılan bir eylemin İçeriden Öğrenenlerin Ticareti kapsamında değerlendirilebilmesi için, eylemin amacı/sonucu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Menfaat sağlama amacıyla yapılan eylem sonucunda kâr elde edilmiş ya da bir zarar ortadan kaldırılmış olmalıdır. B) Yalnızca menfaat sağlama amacının olması yeterlidir, eylem sonucunda kâr edilmiş olup olmadığı dikkate alınmaz. C) Eylem sonucunda kâr elde edilmiş olması yeterlidir, menfaat sağlama amacına bakılmaz. D) Eylem sonucunda bir zararın ortadan kaldırılmış olması yeterlidir, menfaat sağlama amacına bakılmaz.

10 1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası nda işlem yapabilme limiti içerisindeki her bir kademeye ne ad verilir? THVİL VE BONO PİYSLRI 5. Bir borçlanma aracının vade bitiminde anapara ve (varsa) kupon faizinin ihraççı tarafından borçlanma aracının sahibine ödenmesine ne denir? ) Tranş B) Valör C) İtfa D) Kupür ) Kupür B) Temerrüt C) Temettü D) İtfa 2. şağıdaki emir türlerinden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası nda kullanılabilen emir türlerinden biri değildir? ) Kalanı iptal emri B) Limitli emir C) Piyasa emri D) Özel limit fiyatlı emir 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin lım Satım Pazarı nda alım satım emirleri menkul kıymetlerin ihraç edildiği para birimleri cinsinden kaç birim fiyat tabanı esas alınarak iletilir? ) 100 B) C) D) şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin lım Satım Pazarı nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların yerine getirmeleri gereken şartlardan değildir? ) Bu Pazar da işlem yapmak üzere, İMKB ye yazılı başvuruda bulunularak, işlem yapabilme üst limiti talep edilmesi B) Noter onaylı Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi nin Borsaya iletilmesi C) Sermaye Piyasası Kurulundan Kesin lım Satım Yetki Belgesi alınması D) İşlem limiti karşılığının Borsa tarafından belirlenen hesaplara yatırılması 7. I- Pazar da işlem yapan aracı kuruluşlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. II- Pazar da işlemler çok fiyat sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. III- Pazar da ileri başlangıç valörlü işlem yapılamaz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde yer alan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı na ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III 4. şağıdakilerden hangisi tahvili hisse senedinden ayıran özelliklerden değildir? ) Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerinde, alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. B) Tahviller halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir. C) Tahvil sahibi tahvil ihraç eden şirketin kârzarar riskine katılmaz. D) Tahviller sahiplerine herhangi bir ortaklık hakkı vermez. 8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin lım-satım Pazarı nın işleyişine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kesin lım-satım Pazarı nda sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılır. B) Pazar da yetkili üyeler tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetler üzerinde yapılacak işlemlerin erken itfa ya da yeni ihraca yol açmaması üyelerin sorumluluğundadır. C) Kesin lım-satım Pazarı nda sadece Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) işlem görebilir. D) Kabul edilebilir en az ve en fazla ileri valör tarihi menkul kıymet türü bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 10

11 9. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil Bono Piyasası fiyat tiplerinden biri olan ve menkul kıymetin işlemiş faizini içermeyen fiyatı olarak tanımlanan fiyat aşağıdakilerden hangisidir? ) Primli Fiyat B) Kirli Fiyat C) Takas Fiyatı D) Temiz Fiyat THVİL VE BONO PİYSLRI 13. I- Karşıt emirler eşleştirilmez. II- Varolan satış emrinin fiyatından daha yüksek fiyatlı alış emri geldiğinde iki karşıt emir eşleşebilir. III- Emirler çok fiyat-tek müzayede yöntemiyle eşleşmektedir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin lım Satım Pazarı nda geçerli emir eşleşme kuralları açısından doğrudur? 10. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil Bono Piyasası Kesin lım Satım Pazarında yapılacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) işlemlerinde valör süresi en fazla kaç gündür? ) 120 B) 90 C) 60 D) şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasının pazarlarından değildir? ) Kurumsal Ürünler Pazarı B) Kesin lım Satım Pazarı C) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı D) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı 12. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İşlemler çok fiyat-sürekli müzayede yöntemine göre gerçekleştirilir. B) Pazar da işlem yapan aracı kuruluşlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. C) T.C. Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri bu Pazar da işlem göremez. D) Bu Pazar da işlem yapan aracı kuruluşlar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının, aynı aracı kuruluş tarafından repo yoluyla satılmaması esastır. ) Yalnız II B) Yalnız I C) II ve III D) I ve III 14. şağıdakilerden hangisi tek başına tahvil fiyatlarında düşüşe neden olmaz? ) Döviz fiyatlarında hızlı artış B) Merkez Bankasının döviz alışı C) Ekonomik ve politik istikrarsızlık D) Hazine ihalesinde beklenenden yüksek satış 15. TL ve Repo Faiz Oranlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Likidite Rezerv Rakamının Düşük (-) açıklanması faiz oranlarını artırır. B) Döviz fiyatlarında hızlı artış, faiz oranlarını düşürür. C) Hazinenin bono itfası faiz oranlarını düşürür. D) Merkez Bankasının döviz satışı faiz oranlarını artırır. 16. şağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının kullandığı dolaylı (Endirekt) para politikası araçlardan biri değildir? ) çık piyasa işlemleri B) Döviz-Efektif işlemleri C) Disponibilite uygulaması D) Zorunlu karşılık oranları 11

12 17. I- Merkez Bankasınca kendi nam ve hesabına ihraç edilirler. II- 91 günü aşmayan vadelerde ihraç edilirler. III- İskontolu olarak ihraç edilemezler. Para politikası aracı olarak kullanılan likidite senetlerine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) II ve III B) I ve II C) I ve III D) Yalnız I THVİL VE BONO PİYSLRI 21. şağıdakilerden hangisi Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti adına Devlet iç borcu ve Devlet dış borcu almaya yetkilidir? ) Başbakan B) Maliye Bakanı C) T.C. Merkez Bankası D) Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan 18. şağıdakilerden hangisi Devlet İç Borçlanma senetleri (DİBS) ihraç yöntemlerinden değildir? ) Piyasa yapıcılığı yöntemi B) Halka arz yöntemi C) İhale yöntemi D) TP yöntemi 19. şağıdakilerden hangisi, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) lerde piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde düzenlenen piyasa yapıcılığı sözleşmesine göre piyasa yapıcılara tanınan haklar arasında yer almaz? ) DİBS ihalelerine teminatsız katılma B) Geri alım ve değişim ihalelerine katılma C) Hazinenin para piyasasında yapacağı nakit işlemlerine taraf olma D) Doğrudan satış yöntemiyle yapılan satışlardan münhasıran faydalanma 20. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, borçlanma limitinin hesaplanmasına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Limit %5 oranında artırılabilir. B) Limit ek bütçelerle değiştirilebilir. C) Limit net borç kullanımını esas almaktadır. D) İkrazen ihraç olunan özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri limite dâhil değildir. 22. şağıdakilerden hangisinin Hazine Müsteşarlığı tarafından kamu açıklarının kapatılması için Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı yoluyla yapılan borçlanmaların genel ekonomi üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? ) Reel faizlerin yükselmesi tasarrufların yatırıma dönüşmesinde önemli bir engeldir. B) Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde gelir dağılımını bozucu etki yapması mümkündür. C) Kamunun kolay borçlanabilmesi özel sektörün borç senedi ihracını teşvik eder. D) Kamu kesiminin piyasadaki fonlara aşırı talebi enflasyonist etki yaratır. 23. Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirimi ve tesciline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Tescil işlemlerine ilişkin tescil ücretleri aylık olarak ödenir. B) İptali yapılan hatalı tescil bildirimlerine ilişkin ödenmiş olan tescil ücretleri iade edilir. C) T.C. Merkez Bankası açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler tescil edilmez ve bu işlemler için tescil ücreti ödenmez. D) Görev zararı karşılığı kamu bankalarına Hazine tarafından yapılan menkul kıymet ihraçları tescile tabi değildir. 12

13 24. Devlet İç Borçlanma senetleri (DİBS) Fiyat Endeksleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? THVİL VE BONO PİYSLRI ) Fiyat endeksleri, piyasa faiz oranındaki değişme nedeniyle DİBS fiyatındaki artışı/azalışı gösterir. B) Fiyat endekslerinin hesaplanmasında hem piyasa faiz oranındaki değişim hem de vadeye kalan gün sayısındaki azalma dikkate alınır. C) Endeksin hesaplanmasında esas alınan fiyatlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası nda o gün gerçekleşen işlemlerden hesaplanan ağırlıklı ortalama fiyatlardır. D) Endeks portföyü Hazine bonosu ve kuponsuz Devlet tahvillerinden oluşur. 25. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endekslerinden Performans Endekslerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Gün sonunda hesaplanırlar. B) Baz tarihleri 2 Ocak 2001 dir. C) Standart vadeli bir tahvil/bononun fiyatında, sadece piyasa faiz oranlarının değişmesi nedeniyle meydana gelen değişimleri gösterirler. D) En az 91, en fazla 456 günlük olmak üzere farklı vadeler için ayrı ayrı hesaplanırlar. 13

14 TEMEL FİNNS MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ 1. TEY Ş, çalışanlarının net maaşlarına 6. İMKB-100 Endeksine ilişkin olarak aşağıda yer döneminde geçerli olmak üzere % 15 zam yapmıştır. ynı dönemde alan ifadelerden hangisi doğrudur? enflasyon ise % 9,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre, dönemi için TEY Ş nin çalışanlarına yapılan reel zam yüzde kaç olmalıdır? ) 3,40 B) 4,93 C) 5,65 D) 6,75 2. Yıllık k faizle n yıl sonra elde edilen 1 TL nin bugünkü değeri 0,45 ise, k faizinden bugün yatırılan 1 TL nin n yıl sonraki değeri kaçtır? ) İMKB-100 Endeksinin değeri aritmetik ortalama formülüne göre hesaplanmaktadır. B) İMKB-100 Endeksi İMKB-30 Endeksinde yer alan hisse senetlerini kapsamaz. C) Ulusal Pazar da işlem gören hisse senetlerinin İMKB-100 Endeksine alınabilmesi için; değerleme dönemleri sonu itibarıyla Borsa da en az 60 gün süreyle işlem görmesi şarttır. D) İMKB-100 Endeksine, birden fazla grup hisse senedi bulunan şirketin tüm grup hisse senetleri dâhil edilir. ) 0,65 TL B) 1,45 TL C) 2,22 TL D) 2,85 TL 3. Nominal faiz oranının her iki yıl içinde % 15, birinci yıl enflasyon oranının % 5, ikinci yıl enflasyon oranının % 8 olduğu varsayıldığında, bugün yatırılan TL nin iki yıl sonra kazanacağı reel faiz miktarı ne kadardır? 7. şağıda yer alan değişimlerden hangisi işletmeye fon kaynağı sağlayacak nitelikte bir değişimdir? ) Duran Varlıkların tutarındaki artışlar. B) Dönen Varlıkların tutarındaki artışlar. C) Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların tutarındaki azalışlar. D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların tutarındaki artışlar. ) TL B) TL C) TL D) TL 4. Yıllık nominal % 16 faiz oranı ile bankaya yatırılan 3 ay vadeli mevduatın efektif faiz oranı yaklaşık olarak % kaçtır? ) 16 B) 16,37 C) 16,99 D) 17, TL lik birikimini yıllık % 10 bileşik faiz oranı üzerinden bankaya yatıran bir tasarruf sahibi, üçüncü yılın sonunda kaç TL lik bir tutara sahip olur? 8. I- racı kurumlar yıllık ve üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablolarını düzenlemekle yükümlüdürler. II- İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar, yıllık ve üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablolarını düzenlemekle yükümlüdürler. III- Portföy yönetim şirketleri üç aylık finansal tablo düzenlemekle yükümlü değillerdir. Sermaye Piyasası Kurulunun sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri kapsamında finansal tablo düzenleme yükümlülüklerine ilişkin olarak yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) I, II ve III ) B) C) D)

15 TEMEL FİNNS MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ 11. Temettü Kapitalizasyonu ile Değerleme Yöntemi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru Kasa TL Bankalar TL değildir? Kısa Vadeli Ticari lacaklar TL Stoklar TL Duran Varlıklar TL Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar TL Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar TL Özsermaye TL Yukarıda bilanço kalemleri verilen bir Şirketin likidite oranı (asit-test oranı) aşağıdakilerden hangisidir? ) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 ) Gordon Büyüme Modeli kullanılarak değerleme yapılabilir. B) Yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde uygulanması gerçek kârlılığa ulaşma açısından sorunlar barındırmaktadır. C) Gerek temettü büyüme oranı gerekse iskonto oranı tahmine dayandığından hisse senedi değerine ulaşmakla ilgili sorunlar içerir. D) Cari yılda elde edilen temettü tutarından bağımsız olarak, geçmiş yıllarda elde edilen temettü oranlarının iskonto oranlarıyla düzeltilerek ve büyüme oranı dahil edilerek ulaşılan tutardır. 10. BC Ş Tutar (TL) Tutar (TL) VRLIKLR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari lacaklar İlişkili Taraflardan Ticari lacaklar Diğer Ticari lacaklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar - - Maddi Duran Varlıklar (Net) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) Ertelenen Vergi Varlıkları TOPLM VRLIKLR Yukarıda, BC Ş nin tarihli bilançosunun aktif kısmı, tarihli bilançosu ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. BC Ş nin ilişkili taraflardan alacaklarının, tarihi itibarıyla toplam varlıklarının % kaçını oluşturduğunu ve tarihine oranla % değişimini aşağıdakilerden hangisi sırasıyla göstermektedir? (2010 ve 2011 yıllarında enflasyonun sıfır olduğunu varsayınız.) 12. şağıda bir şirketin finansman maliyetlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. kd (Borç Maliyeti) = % 15 ke (Özkaynak Maliyeti) = % 24 D (Net Finansal Borç) = E (Hisse Senetlerinin Toplam Değeri) = t (Kurumlar Vergisi Oranı) = % 20 Yukarıdaki bilgilere göre şirketin ğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti yüzde kaçtır? ) 19 B) 20 C) 21 D) şağıdakilerden hangisi şirket değerleme yöntemlerinden biri değildir? ) Binom ğacı B) Net ktif Değeri C) Piyasa Çarpanları ile Değerleme D) Piyasa Değeri ile Defter Değeri Oranı 14. şağıdaki faktörlerden hangisi borçlanma araçlarının nominal faizinin oluşmasında doğrudan etki yaratmaz? ) % 6,17; % 15,40 B) % 7,48; % 18,21 C) % 6,17; % 18,21 D) % 7,48; % 15,40 15 ) Vade riski primi B) Likidite risk primi C) Geri ödememe risk primi D) İkame finansal araç risk primi

16 TEMEL FİNNS MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ 15. şağıdakilerden hangisi bir şirketin belli bir 19. Satın alma Tarihi Miktar Birim Maliyet yıl için serbest nakit akımlarının hesaplanmasında kullanılan değerlerden değildir? Dönembaşı Mal TL Mevcudu ) Esas Faaliyet Kârı B) Yatırım Harcamaları C) Hisse Senetlerinin Toplam Değeri D) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler 16. Hazine tarafından, getiri oranı % 8 olan, kupon ödemesiz, 10 yıllık ve TL nominal değerinde Devlet tahvili ihraç edilmesi planlanmaktadır. Tahvilin satış fiyatı kaç TL dir? ) TL B) TL C) TL D) TL 11 Şubat TL 17 Nisan TL 21 ğustos TL Otomotiv yedek parçası üretimi alanında faaliyet gösteren ve stoklarını ilk giren ilk çıkar yöntemi (FIFO) ile değerleyen bir işletmenin dönem sonunda adet stoku bulunduğu anlaşılmakta olup, yukarıda yer alan stok hareketlerine göre işletmenin satılan mallar maliyeti kaydı ne kadar olacaktır? ) TL B) TL C) TL D) TL 17. Nominal değeri TL, yılda bir defa 200 TL kupon ödemesi olan, kupon ödemesi üzerinden % 10 oranında stopaja tabi 2 yıl vadeli bir tahvilin, yatırımcısına net % 10 getiri sağlaması için satış fiyatı kaç TL olmalıdır? ) 1.125,65 B) 1.138,84 C) 1.183,25 D) 1.196, I- Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutardan fazla veya az gösterilmemelidir. II- Maddi duran varlıklar için amortisman veya tükenme payı ayrılmamalıdır. III- rızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmelidir. Gelir Tablosu İlkeleri ne ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 20. Ödenmiş sermayesi 60 milyon TL tutarında olan BC Ş nin sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle % 25 oranında artırılmasına ve artırılan sermayeye karşılık gelen payların borsada satış yoluyla halka arz edilmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımına konu paylar 1 TL nominal bedelli pay başına 3 TL üzerinden satılmıştır. Yapılan halka arz işlemi sonrası BC Ş nin özkaynak kalemlerindeki değişime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Ödenmiş sermaye 15 milyon TL, sermaye yedekleri 30 milyon TL artar. B) Ödenmiş sermaye 45 milyon TL artar, diğer kalemlerde değişiklik olmaz. C) Ödenmiş sermaye 30 milyon TL, kâr yedekleri 15 milyon TL artar. D) Ödenmiş sermaye 15 milyon TL, kâr yedekleri 30 milyon TL artar. ) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III 16

17 TEMEL FİNNS MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ 21. Tek Düzen Muhasebe Sistemine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hesap gruplarından hangisi 7/ seçeneğinde maliyet hesap grupları arasında yer alır? 24. Sermaye Piyasası Kurulunun aracılık faaliyetinde belge ve kayıt düzeni hakkındaki düzenlemelerine göre, Müşteri Emri Formları düzenlenme tarihinden itibaren kaç yıl süreyle saklanmak zorundadır? ) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler B) İlk Madde ve Malzeme Giderleri C) Genel Üretim Giderleri D) İşçi Ücret ve Giderleri ) 5 B) 4 C) 3 D) Tek Düzen Muhasebe Sistemine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hesap kalemlerinden hangisi Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar altında yer alan Mali Borçlar hesap grubunun altında yer almaz? ) Menkul Kıymetler İhraç Farkı B) lınan Depozito ve Teminatlar C) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler D) Uzun Vadeli Kredilerin napara Taksitleri ve Faizleri 25. I- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve aracı kurum politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini belirler. II- Öngörülebilir risklere karşı iç denetim birimi tarafından hazırlanan iç kontrol programını onaylar. III- İç kontrol politikaları ile prosedürlerinin hazırlanmasından ve yönetim kurulunun onayına sunulmasından sorumludur. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, aracı kurumlarda iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin görevleri arasındadır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 23. I- Müşterilerden tahsilat yapıldığında nakit alındı belgesi düzenlenir. II- Müşterilere ödeme yapıldığında ödendi belgesi düzenlenir. III- Nakit alındı belgesinin müşteriye imzalatılması gereklidir. Sermaye Piyasası Kurulunun aracılık faaliyetinde belge ve kayıt düzeni hakkındaki düzenlemelerine göre nakit alındı belgesi ve ödendi belgesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III 17

18 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

19 1 EYLÜL 2012 TRİHİNDE YPILN PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) GRUBU (S101) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI SERMYE PİYSSI MEVZUTI, İLGİLİ MEVZUT VE ETİK KURLLR (1120) 1. c 2. a 3. b 4. d 5. a 6. c 7. d 8. b 9. c 10. d 11. a 12. d 13. b 14. a 15. c 16. b 17. b 18. d 19. a 20. d 21. a 22. a 23. b 24. b 25. d HİSSE SENETLERİ PİYSLRI (1160) 1. a 2. c 3. d 4. b 5. d 6. a 7. c 8. a 9. b 10. c 11. d 12. b 13. a 14. d 15. c 16. b 17. a 18. c 19. d 20. c 21. b 22. a 23. d 24. b 25. a THVİL VE BONO PİYSLRI (1180) 1. a 2. d 3. c 4. b 5. d 6. a 7. b 8. c 9. d 10. b 11. a 12. c 13. a 14. b 15. b 16. c 17. b 18. a 19. d 20. b 21. d 22. c 23. a 24. b 25. c TEMEL FİNNSMN MTEMTİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHSEBE VE MLİ NLİZ (1240) 1. b 2. c 3. d 4. c 5. b 6. c 7. d 8. b 9. c 10. a 11. d 12. b 13. a 14. d 15. c 16. a 17. b 18. d 19. c 20. a 21. c 22. b 23. d 24. a 25. d

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? A) Tahvil B) Hazine bonosu C) B Tipi yatırım fonu katılma belgesi D) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi E) İntifa

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ULUSAL ve ULUSLARARASI PİYASALAR...1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 20 ĞUSTOS

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? ) Birincil piyasa B) Üçüncül piyasa C) Dördüncül

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı