Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı"

Transkript

1 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı Bir günde 2 ayrı açılı Meram Belediyesi tarafından Karahüyük Mahallesi nde yakla ık 91 bin metrekarelik alanda yapılan hobi bahçeleri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konya nın ilk organik ürün pazar yerini hizmete açan Meram Belediyesi aynı günde hobi bahçelerinin de açılı ını gerçekle tirdi. Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri nin açılı törenine Ak Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. lhan Yerlikaya, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, AK Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut, meclis üyeleri, ba kan yardımcıları, muhtarlar, daire müdürleri ve vatanda lar katıldı. Açılı tan önce protokol üyeleri hobi bahçelerini gezdiler. Do aya Özlem Burada Giderilecek Ramazanda verdikleri 1 aylık aradan sonra açılı ve temel atma programlarına aynı hızla devam ettiklerini belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Sabahleyin Konya nın ilk organik ürün pazar yerini hizmete açtıktan sonra imdi de hobi bahçelerinin açılı ını gerçekle tiriyoruz. Yakla ık 91 bin metrekarelik alanda yaptı ımız hobi bahçelerinde; vatanda larımızın ekip dikebilece i 200 er metrekarelik alan, kamelyalar, bay ve bayan mescit ve çocuk oyun grubu yer almaktadır. devamı 3. sayfada Meram Belediyesi tarafından Melik ah Mahallesi nde yapımı tamamlanan ve vatanda ların da özlemle bekledi i Konya nın ilk yüzde yüz ekolojik organik ürün pazar yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılı törenine Ak Parti Konya Milletvekilleri Prof. Dr. lhan Yerlikaya, Hüseyin Üzülmez, Ay e Türkmeno lu, Gülay Samancı ve Mustafa Balo lu ile Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek, Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü yi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Ba kanı Vildan Karaarslan, Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Ba kanı U ur brahim Altay, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, l Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü.Bülent Alparslan, Konya Müftüsü ükrü Özbu day, Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Ak Parti l ve merkez ilçe te kilat yöneticileri, Konya l Genel Meclisi Üyeleri, belediye meclis üyeleri, di er protokol mensupları ve vatanda lar katıldı. lklerin Belediyesi Meram Konya nın ilk, Türkiye nin de 5 inci organik pazar yeri olan Melik ah Pazarı nın, çar amba günleri semt pazarı, cumartesi günleri ise yüzde yüz ekolojik pazar olarak hizmet verece ini belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Belediyemiz yaptı ı farklı hizmetlerle ilklerin belediyesi olmaya devam ediyor. Tohumdan hasada ve hasattan tüketiciye sunulu una kadar tüm a amalarının kontrol altında tutuldu u yüzde yüz organik ürünlerin satılaca ı bu pazarda sadece sebze ve meyve ürünleri satılmayacak. Aynı zamanda kuru baklagiller, zeytinya ı, et ve süt ürünleri, bal, un, kozmetik, bebek maması vb. di er organik ürünlerin de satı ı olacak. Pazarda satılacak ürünlerin kontrolünü ise Bu day Ekolojik Ya amı Destekleme Derne i yapacak Bu Nimete Sahip Çıkalım Ekolojik tarımın ülkemizde daha hızlı geli mesi için herkesten destek beklediklerini kaydeden Bu day Ekolojik Ya amı Destekleme Derne i Ba kan Yardımcısı Batur ehirlio lu da, Konya halkının da bu nimete sahip çıkaca ına inanıyorum. Endüstriyel tarım dedi imiz petrokimyasallara ba lı, yo un ilaç kullanılan, topra ı fenni gübreye ba ımlı kılan, hormona, gıda katkı maddelerine ba ımlı tarım sektörü sadece insan sa lı ını hedef almıyor. Gelece imizin sigortası olan su kaynaklarımızı, tarım topraklarımızı ve do amızı geri dönü ü olmayan bir ekilde yok ediyor diyerek organik tarımın önemine dikkat çekti. devamı 3. sayfada Kentsel dönü üm çalı maları devam ediyor Meram Belediyesi tarafından yakla- ık 600 konutun yapılaca ı Çayba ı Mahallesi 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi nde vatanda larla anla ma sa lanıp yıkımlara ba landı. Meram da Ramazan Ak amları na Renk Kattılar Meram Belediyesi tarafından Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi ak amları düzenlenen Meram da Ramazan Ak amları etkinliklerinde birbirinden de erli sanatçılar Konyalılarla bulu tu. Oynanan oyunu birlikte bozaca ız Terörü lanetleyen Ba kan Kalaycı, Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlara kar ı dik durmalı, birlik ve beraberli imizi bozmamalıyız Biz Üstad ile Büyüdük Modern Ça ın Ozanı olarak tanımlanıyor. I ılak la müzik hayatını, Üstad albümünü, Meram da Ramazan ı ve hedeflerini konu tuk. Mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayar Meram Belediyesi, ilçe genelindeki 87 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye etti. Türkmenler den Konya ya Te ekkür Kerkük le Konya nın karde ehir olması kararının ardından, Irak Türkmen Cephesi Genel Ba kanı Er at Salihi ba kanlı ındaki heyet, te ekkür ziyareti için Konya ya geldi.

2 2 A USTOS 2012 Kentsel dönü üm çalı maları devam ediyor Meram Belediyesi tarafından yakla ık 600 konutun yapılaca ı Çayba ı Mahallesi 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi nde vatanda larla anla ma tamamlanarak eski evlerin yıkımında sona gelindi. u anda proje a amasında olan konutların yapımına ise kısa bir süre içinde ba lanacak. Kentsel Dönü ümde Örnek Proje Yakla ık 43 bin metrekarelik alanda uygulanacak Çayba ı 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi yle 600 konutun yapılaca ını belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Çayba- ı Kentsel Dönü üm Projesi nin ilk etabını olu turan Mesnevi Konutları nın anahtar teslimini 2010 yılında gerçekle tirmi tik. Vatanda larımıza bu bölgede kentsel dönü üm çalı malarının devam edece i vaadinde bulunmu tuk. Bu do rultuda ikinci etapta ise 26 bin metrekarelik alanda 250 konutluk Reyhanpark Konutları nın temelini attık ve in aatı hızlı bir ekilde sürüyor. Üçüncü etapta ise 43 bin metrekarelik alanda yakla ık 600 konutun temelini yakın bir zamanda ataca ız. Vatanda larımızla görü meler tamamlandı. Tahliyesi yapılan eski evlerin büyük ço unlu u yıkılarak bölgenin temizlenmesinde son a amaya gelindi. 300 civarında parsel için yakla ık 1000 civarında hissedarla tek tek görü mek suretiyle anla tık. u anda proje çalı maları devam eden Çayba ı 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi yle 123, 160 ve 180 metrekare büyüklüklerinde yakla ık 600 konut yapılacak diye konu tu. 23 Blokta Sona Yakla ıldı 3 yıl içinde toplamda 6 binin üzerinde konut in- aatını ba lattıklarını hatırlatan Ba kan Kalaycı, Belediyemiz ve TOK i birli iyle Konya nın en büyük ve ülkemizin de en önemli kentsel dönü- üm projelerinden birini Yenice - Hacı sa Efendi Mahallelerinde hayata geçiriyoruz. Konevi Konutları ismini ta ıyan ve toplamda 2 bin 624 konutun yapılaca ı kentsel dönü üm projesinde ilk etabın in aatı hızlı bir ekilde devam ediyor. Bu etapta 100, 150 ve 200 metrekarelik konutlardan olu an 23 blo un yapımında sona yakla ıldı. Tamamı arsa sahiplerine verilecek bu konutların alanı 110 bin metrekaredir. Bu etaptan sonra 2. etabın ihalesi yapılacak ve 1404 konutla birlikte toplam 2 bin 624 konut yapılacak Meram Belediyesi öncülü ünde Gödene Mahallesi nde kurulan Seyirtepe Kooperatifi nde ise 672 konutun in aatı devam ediyor. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, ehrimizin ilk uydu kenti olan Gödene deki konutla ma çalı malarına dikkat çekerek, Belediyemiz öncülü- ündeki Seyirtepe Yapı Kooperatifi tarafından ilk etapta 15, ikinci etapta 25 blok olmak üzere toplam 1200 daireden olu acak 40 blok yapılmaktadır ifadelerini kullandı. Küçük Kovana zı nda 2 Farklı Konut Hamlesi Meram Belediyesi öncülü ünde Küçük Kovana zı Mahallesi nde Serra Park ve Güven Park adlarıyla yapılan 2 ayrı konut hamlesi de devam ediyor. ehir merkezine yakla ık 2 kilometre mesafede yapımı devam eden 376 dairelik Serra Park Konutları; 6 katlı, asansörlü, kaloriferli, do algazlı, ısı ve su yalıtımlı ve deprem yönetmeli ine uygun ve site anlayı ı ile in a ediliyor. Yakla ık 60 bin metrekarelik alanı kapsayan bu projede ye il alan oranı yüzde 80. Yine Küçük Kovana zı Mahallesi nde kurdukları 620 konutluk Güvenpark Konutları nda da in aatın hızla devam etti ini belirten Ba kan Kalaycı, Bu konutlardaki ye il alan oranı da yüzde 79,5 dur. Bu da ye il alana verdi imiz önemin bir göstergesidir. Güvenpark Yapı Kooperatifi nde 23 blok 147 metrekare, 3 blok da 115 metrekarelik konutlardan olu acak smail Adile AVCAN.Ö.O. E itime Hazır Meram Belediyesi ve hayırsever Hasan Avcan i birli iyle Alpaslan Mahallesi nde yapımı devam eden 16 derslikli ilkö retim okulu yeni e itim döneminde hizmete açılacak. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Alpaslan Mahallesi nde in ası süren smail Adile Avcan lkö retim Okulu nda incelemelerde bulundu. 3 yılda 3.okul Belediye olarak e itim alanındaa yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Ba kan Kalaycı, Göreve geldi imizde ilk olarak Hasanköy Mahallesi nde 16 derslikli ilkö retim okulunu tamamlayarak hizmete açtık. Daha sonra Ladikli Mahallesi ne de 16 derslikli bir ilkö retim okulu kazandırdık. u anda da hayırsever Hasan Avcan ile birlikte Alpaslan Mahallesi nde yapımı devam eden 16 derslikli ilkö retim okulunda inceleme yapıyoruz. n asında son a maya gelinen bu okul da tamamlandıktan sonra yeni e itim dönemine yeti tirilecek -Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, 3 yıl içinde yaptı ımız 3 adet 16 derslikli ilkö retim okuluyla birlikte birçok anaokulunun da yapımını gerçekle tirdik. Ayrıca çok sayıda okulumuzun bahçe düzenlemesini yaptık. Yakın bir zamanda da Gülbahçe Mahallemizde 30 derslikli Tahir Büyükkörükçü mam Hatip Lisesi nin temelini ataca ız. Proje çalı maları tamamlanan ve ihale hazırlıkları devam eden bu e itim kompleksi de yakla- ık 7-8 milyon TL ye mal olacak diye konu tu. Halkımızın deste i gücümüzü artırıyor Yeni yapılan okul ve dersliklerle birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi nin Meram bölgesine kazandırılması ve arsa temini noktasında da belediye olarak üzerlerine dü- eni yaptıklarını kaydeden Ba kan Kalaycı bütün bunları, gücümüze güç katan ve her zaman yanımızda olan vatanda larımızın bize verdi i destekle gerçekle tirdik. Bu nedenle halkımıza çok te ekkür ediyorum Asfaltta adım adım hedefe Meram Belediyesi Fen leri Müdürlü ü, ilçenin farklı bölgelerinde yol geni letme ve asfalt kaplama çalı malarını yo un bir tempo ile sürdürüyor. Boyalı Mahallesi ne ula ımı sa layan Konak Caddesi ndeki yol geni letme çalı maları tamamlanarak so uk asfaltı döküldü için hedef 150 bin ton asfalt Fen i leri ekiplerinin ilçenin farklı mahallelerinde yo un bir tempo ile çalı malarını sürdürdü ünü belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Geni li i ortalama 10 metreye çıkarılan ve Boyalı Mahallesi ne ula ımı sa layan yakla- ık 5 kilometre uzunlu undaki Konak Caddesi nde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra asfaltlandı. Antalya Çevre Yolu ile Alakova, Loras ve Telafer Mahalleleri arasında ula ımı sa layan Karatepe Soka ı nın geni li i de 6 metreden 12 metreye çıkarılarak sıcak asfalt çalı maları tamamlandı Ba kan Kalaycı, 2012 yılı için 150 bin ton asfalt hedefi do rultusunda ilçenin farklı mahallelerinde asfaltlama çalı malarının da devam etti ini söyledi. A USTOS 2012 YIL:3 SAYI:29 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni HARUN ÇÖPÜR Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin aylık ücretsiz haber bültenidir.

3 A USTOS Meram Belediyesi nden bir ilk daha 1. sayfadan devam Bu Pazar Çiftçilerde Heyecan Uyandırdı Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci de son yıllarda ülkemizde ekolojik tarım konusunda önemli geli melerin ya andı ını belirterek Türkiye nin 5 inci ekolojik pazar yerinin Konya ya açılmasının takdire ayan oldu unu söyledi. Melik ah Organik Ürün Pazar Yeri yle bir hayalin gerçek oldu unu kaydeden Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi ise, l Özel daremizin destekleriyle Konyamızın çok sayıda ilçesi ve beldesinde ekolojik tarım geli meye ba lamı tır. Bu pazarın açılacak olması çiftçilerimizde ayrı bir heyecan uyandırmı tır. Organik tarım nedeniyle bugün köyden ehre göç de azalmı tır eklinde konu tu. Akyürek ehir Adına Te ekkür Etti Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek ise açılı ı yapılan tesisin farklı bir estetik ve güzel bir mimari tarzda yapımıyla Meram ilçesine de er kattı ını kaydederek Organik pazar ve modern pazarın yapımı nedeniyle Meram Belediye Ba kanımıza ehrimiz adına te ekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonra yapılacak kapalı pazarlara da bir model te kil etmi tir. Belediyeler olarak Konyamıza anıtsal yapılar kazandırmak için canla ba la çalı maya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Ekolojik Tarım Hızla Geli iyor Organik tarımın ülkemizde 1985 te ba ladı ını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü yi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Ba kanı Vildan Karaarslan da 2002 yılında 57 bin hektarlık alanda yapılan ekolojik tarım 2011 itibariyle 442 bin hektarlık alana ula mı tır. Organik ürün de aynı dönemde 310 bin tondan 3 milyon tona ula mı tır. Bakanlık olarak 2005 ten beri organik tarıma destek veriyoruz. Organik Ürünler Çok De erli Programda son olarak Ak Parti Konya Milletvekilleri adına Prof. Dr. lhan Yerlikaya konu tu. Organik ürün konusunda dünyada ve ülkemizde hızlı bir trendin ya andı ını belirten Yerlikaya, Organik ürünün yeti mesinde güne, toprak, hava ve su 4 temel unsurdur. Yeti mesi biraz zordur ancak çok faydalıdır. Çok fazla endüstriyel de ildir fakat çok de erlidir. Avrupa da ve ülkemizde artık büyük marketlerde organik ürün reyonları bulunmaktadır. Bu pazarın ehrimize hayırlı olmasını diliyorum diye konu tu. Konu malardan sonra Konya Müftüsü ükrü Özbu day ın duasıyla Melik ah Organik Ürün Pazar Yeri hizmete açıldı. TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatçısı Barı Akpınar da açılı programı kapsamında bir konser verdi. 4 bin metrekarelik alana kurulan kapalı pazar yakla ık 2.5 milyon TL ye mal oldu. Do aya özlem burada giderilecek 1. sayfadan devam Birçok yönüyle ilk olan hobi bahçeledrimizde engelli vatanda larımıza yüzde 10 luk kontenjan ayrılmı tır. Hobi Bahçeleri nin içindeki yol ve sokaklara da çiçek ve a aç isimleri verilmi tir. Buranınn hemen yanı ba ında bulunan Demirlihan da restore edilmi tir. Vatanda larımızınn yakla ık 1 yıldır kullandıkları bu hobi bahçeleri; ehir hayatının stresinden uzak olmak, do aya olan özlemlerini gidermek, piknik yapmak, kendi ürettikleri ürünleri sa lıklı bir ortamda yeti tirmek ve bo zamanlarını en güzel ekilde de erlendir- di mek isteyecekleri bir merkez haline gelmi tir diye konu tu. Meramın Güzellikleri Artıyor AK Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut da, Ba kanımız Ramazan da açılı ve temel atma programlarına 1 aylık ara verdik dedi ama aslında hiç ara verilmedi. Ramazanda belediyemizin düzenledi i birçok etkinlikte vatanda larımızla iç içe olduk. Özellikle ev ziyaretleri çok önemliydi. Yapılan bu programlarla Konya mızın, Meram ımızın güzelliklerini daha yakından görmü oldum. Hobi bahçeleri, ehrin içindeki negatif enerjiyi pozitife dönü türen, insanlarımızın ne- fes alabilece i önemli mekânlardır. Ba kanımızı tebrik ediyorum Türkiye Tarımsal Üretimde Yükseliyor AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. lhan Yerlikaya ise, zirai üretimin önemine i aret ederek, Az önce bir kaç hobi bahçesini gezdik, gerçekten çok güzel. 91 bin metrekarelik alanda bir karı bo yer kalmamı. Vatanda la- rımızın böyle güzel ortamlarda rahatlaması, pozitif enerjiyle dolması çok iyi bir ey. Son zamanlarda ülkemiz tarımsal üretimde dünya 11 incili inden 7 ncili e yükseldi. 2 ya da 3 üncülü e kadar ilerlemeliyiz. Çünkü özellikle kriz dönemlerinde ziraat çok önemli. Pazarlama sorunu yok ve ülkemize de er katıyor Bahçe Sahipleri Ödüllendirildi Protokol üyeleri konu malardan sonra seçilen En Güzel Bahçe sahiplerine tarım bahçe seti hediye etti. Bahçe sahibi bir vatanda yeti tirdi i kavunu Ba kan Kalaycı ya ikram etti. Açılı programı kapsamında mangal ziyafeti de düzenlendi. Palyaçoların yaptı ı yarı malarla doyasıya e lenen çocuklara da çe itli hediyeler verildi.

4 4 A USTOS 2012 Meram da Ramazan Ak amları na Renk Kattılar Meram Belediyesi tarafından Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi ak- amları düzenlenen Meram da Ramazan Ak amları etkinliklerinde birbirinden de erli sanatçılar Konyalılarla bulu tu. 2.Hafta Sa ındık ık ve Mürare Sahne Aldı Etkinliklerin ikinci haftasında ilk gün Hasan Sa ındık, ikinci gün ise Umut Mürare sahne aldı. Konsere, sözleri Abdürrahim Karakoç a a ait Ben Hep Seni Dü ünürüm eseriyle ba layan Hasan Sa ındık, Öncelikle le Ramazan-ı erifinizi tebrik ederim. n allah Rabbimiz, tuttu umuz oruçları, kıldı ımız namazları ve di er ibadetlerimizi kabul buyurur. Bizleri sizlerle bulu turdu u için Meram Belediyemize çok te ekkür ediyorum. Türkiye nin ya ayan en büyük halk airi olan Abdürrahim Karakoç kısa bir süre önce Hakk ın rahmetine kavu mu tu. u. Ona rahmet diliyor ve konseribir eserleri yorumlamaktan mutluluk duyuyorum mizde, sözleri ona ait Güller Açmasa da adlı sevilen eseriyle konserine ba layan Umut Mürare ise, Bu güzel etkinli i düzenleyen eyen Meram Belediyemizi tebrik ediyorum. Ramazan ayı kapsamında Konya da oldu u gibi yurt içi ve yurt dı ında da birbirinden güzel etkinlikler tertipleniyor. Allah a ükür Ramazan ayını gördük. n allah bu rahmet ayından en güzel bir ekilde istifade edip bayrama da ula mayı Rabbimizden niyaz ediyorum Karao lu ve Ayna grubu ndan muhte em konser Meram Belediyesi tarafından tarihi Me- ram Köprüsü nde düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinin üçüncü haftası ise Ömer Karao lu konseriyle ba ladı. kinci gün de Erhan Güleryüz ve Ayna Konseri icra edildi. Ku lar adlı özgürlük ezgisiyle konserine ba layan Karao lu, Mübarek ve kutlu bir ay olan Ramazan a bizleri eri tirdi i için Yüce Allah a ne kadar hamd etsek az. Sizinle bulu ma- mıza vesile oldu u için Meram Bele- diye Ba kanımıza ve ekibine ükranlarımı arz ediyorum. Konya nın bizim için in ayrı bir yeri ve önemi var. Umarım biz de bu ehir için öyleyizdir. Konserin sonunda Ömer Karao lu, yeni albümünü imzalayarak sevenleriyle sohbet etti. Erhan Güleryüz ve Grup Ayna nın katıldı ı etkinli e ise Ak Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıo lu, Hollanda Türk Demokratlar Birli i Ba kanı Veyis Güngör, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ve binlerce ki i katıldı. Kiziro lu Mustafa Bey adlı me hur arkısıyla konsere ba layan Grup Ayna, Akdeniz, Vur Sineme Öldür Beni, Gesi Ba ları, Bari Sen Unutma Beni ve Dereden Tepeden Gel gibi arkıları ve yeni albümünden eserleri büyük bir co kuyla icra etti. Konsere katılanlar da Grup Ayna ya e lik etti. Çok güzel bir Ra- mazan gecesinde arkıları ve türküleri seyircilerle birlikte söylemekten mutluluk duydu unu d ifade eden Erhan Güleryüz, Bütün günlerimiz böyle bayram tadında olsun. 4. Haftaya Demirci ve Ku kaya Damgası Sevilen sanatçı Mustafa Demirci nin muhte emem yorumuyla ba layan 4. haftada sahne alan di er sanatçı ise Aykut Ku kaya oldu. Mustafa Demirci nin konserinde söz alan ve sanatçıya günün anısınana hediye veren Meram Bele- diye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı önemli bir hatırlatmada bulunarak, Dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslüman karde lerimize de dualarınızı eksik etmeyin. Dünyanın neresinde bir zulüm ya ansa hükümetimiz hemen yardım elini oraya ula tırıyor. Ba bakanımızın e i Sayın Emine Erdo an Hanımefendi ve Dı i leri Bakanımız Sayın Ahmet Davuto lu Arakan a giderek ülkemizin yardım elini uzattılar diye konu tu. u. Aykut Ku kaya Konserine Türkmen Heyet De Katıldı Meram Belediyesi tarafından tarihi Meram Köprüsü nde düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinde sahne alan Aykut Ku kaya da, Konyalılara güzel bir gece ya attı. Programa Kerkük ten gelen Türkmen heyeti de katıldı. Son Hafta E ref Ziya Terzi ve U ur I ılak Sevenleriyle Bulu tu Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinin son haftasında E ref Ziya Terzi icuma ak amı, U ur I ılak ise Arefe gecesinde sahne aldı. Sevilen sanatçı E ref Ziya Terzi, verdi i konserle Konyalılara güzel bir gece ya attı. Konsere Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Hollanda Türk Demokratlar Birli i Ba kanı Veyis Güngör ve çok sayıda vatanda katıldı. U ur I ılak tan Muhte em Veda Meram Belediyesi nce Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi ak amları tarihi Meram Köprüsü nde düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinin son konu u ça da halk ozanı U ur I ılak oldu. Meram için besteledi i Meram a Geldim adlı eserle konsere ba layan U ur I ılak, daha sonra Üstad albümünden de Kaldırımlar ı söyledi. Konserde eski ve yeni birçok eserini seslendiren sanatçı, 1 aydır Konya dayız. ftar programı yaptık. Bize gösterdi iniz ilgiden dolayı çok te ekkür ederim. Bu programların düzenlenmesine vesile olan Meram Belediyemizin çok de erli ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ya da ükranlarımı sunuyorum. Konya ulular diyarıdır. Buraya gelip de hisse almamak mümkün de il. Hele hele 12 ayın en bereketli ayında gelirseniz ehrin manevi atmosferinden çok daha fazla etkilenirsiniz. Konya ya gelip de hisse almıyorsanız bu sizin kalbinizdendir. Meram, adına beste yaptı ımız nadir yerlerden biridir. Bu da size besledi imiz sevginin bir göstergesidir. diye konu tu.ba kan Kalaycı, U ur I ılak a, bir belediye çalı anı tarafından çizilen portre resmini hediye etti. U ur I ılak konseri, Vatan Sa Olsun, Haydi Anadolu gibi eserlerle sona erdi.

5 A USTOS Oynanan oyunu birlikte bozaca ız Meram Belediyesi çalı anları bayram tatili sonrası ilk mesaiye bayramla ma töreniyle ba ladı. Terörü lanetleyen Ba kan Kalaycı, Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlara kar ı dik durmalı, birlik ve beraberli imizi bozmamalıyız Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, sabah da Belediyenin Arif Bilge Tesisleri nde i çilerle bir araya geldi. Buradaki bayramla ma törenine ba kan yardımcıları, muhtarlar, daire müdürleri ve i çiler katıldı. Bayram tatilinde ve Ramazan ayındaki özverili çalı malarından dolayı belediye çalı anlarına te ekkür eden Ba kan Kalaycı, Meram a hizmet eden tüm mesai arkada larımız bizlerin yüzünü a arttı. Omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edece iz. Kalaycı, bayram tatilindeki hain terör eylemiyle ilgili olarak da unları söyledi: Ülkemizde bin yıldır nasıl birlik ve beraberlik içinde ya adıysak bundan sonra da ya amaya devam edece iz. Birlik ve beraberlik içerisinde hain planları yok edece iz. Konya Muhtarlar Derne i Ba kanı Celal Duran, kısa bir konu ma yaparak belediye çalı anlarının bayramını tebrik etti. Konu malardan sonra Ba kan Kalaycı, ba kan yardımcıları, muhtarlar ve daire müdürleri Arif Bilge Tesisleri ndeki çalı anlarla tek tek bayramla tılar. Ba kan Kalaycı, Arif Bilge Tesisleri nden sonra Belediye Meclis Salonu nda hizmet binasındaki çalı- anların bayramlarını kutladı. Buradaki konu masında da terörü lanetleyen Kalaycı, Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlara kar ı dik durmalıyız. Dü üncesi, etnik unsuru ne olursa olsun ülkemizdeki tüm insanlar olarak birlik ve beraberlik içinde ya- amaya devam edece iz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz diye konu tu. Yapılan hizmetlerle Meram ın artık sınırları a tı ını vurgulayan Ba kan Kalaycı, Kabu umuza da i in do rusu sı mıyoruz. Fikir üreterek, proje üreterek, hizmet üreterek Meram ın ismini herkesin gönlüne yerle tirmeye devam edece iz. Ba kan Kalaycı, belediyede çalı an tüm personelle de tek tek tokala arak bayramlarını tebrik etti. Kabu umuza da i in do rusu sı mıyoruz. Fikir üreterek, proje üreterek, hizmet üreterek Meram ın ismini herkesin gönlüne yerle tirmeye devam edece iz. Bereket Stantları lgi oda ı oldu Meram Belediyesi tarafından Meram Son Durak ta eski ükrü Doruk lkö retim Okulu nun bulundu u alanda Ramazan boyunca açık kalan Bereket Stantları, Konyalıların ilgi oda ı oldu. Ba kan Kalaycı dan anlamlı iftar Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Ramaza nda ilçedeki öksüz ve yetimlerle iftar programında bir araya geldi. Meram Belediyesi ndeki iftara yakla ık 200 ki i katıldı. Yemekten sonra bir konu ma yapan Ba kan Kalaycı, Davetimize icabet ettiniz, eref verdiniz. Bizleri kırmadı ınız için hepinize çok te ekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Belediye olarak halkımızın ihtiyaçları do rultusunda hizmet ederken kayna mamıza vesile olacak bu tür programlar da düzenliyoruz. Rabbim, a zımızın tadımızı bozmasın Ba kan Kalaycı, davette tüm misafirlerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Meram ailesi iftarda bulu tu Meram Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Meram l Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Ak Parti Te kilat Yöneticileri bir araya geldi. Dedeman Otel deki iftar programına Ak Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez ve Prof. Dr. lhan Yerlikaya, Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Ak Parti l Ba kan Vekili Bestami nan, Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Meram ilçesi l Genel Meclis Üyeleri, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri ve ba kan yardımcıları, muhtarlar, Ak Parti Meram lçe Te kilatı nın yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri ile mahalle temsilcileri katıldı. On bir ayın sultanı Ramazan ı, ruhuna uygun bir ekilde de erlendirmek için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Bunlardan bir tanesi de Ramazan ayının ba ında açılı ını yaptı ımız Bereket Stantları idi. 120 farklı i yeri ile çocuk oyun ve e lence alanlarının bulundu u bu stantlar vatanda larımızın Ramazan ak amlarına renk kattı. Halkımızın yo un ilgi gösterdi i bu mekanlar her gece saat ye kadar hizmet verdi. Yardımla ma ve dayanı manın en üst seviyeye çıktı ı bu rahmet ve bereket ayında belediye olarak dar gelirli vatanda larımıza gıda paketi ve iftariyelik da ıtımımız da tüm hızıyla sürdü. 5 ayrı televizyon kanalında ilgiyle takip etti iniz iftar programımız ayrıca Cuma ve Cumartesi ak amları Teravih Namazı sonrasında tarihi Meram Köprüsü nde düzenledi imiz Meram da Ramazan Ak amları adlı konserlere de birbirinden de erli sanatçılarımız katılarak Ramazana renk kattı diye konu tu. Bu tat Meram da gelenekselle ti Meram Belediyesinin, özel gün ve gecelerde Meramlılara ikram ederek gelenekselle tirdi i gül erbeti uygulaması her geçen gün daha da yaygınla tırılıyor. Geride bıraktı ımız mübarek Kadir Gecesi nde Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü ekipleri tarafından özel olarak hazırlanan erbet, teravih namazı sonrası Kapı Camii nde vatanda lara sunuldu. Kapı Camii nde hatimle kılınan teravih namazı sonrası cemaate erbet ikramının yanı sıra limonata, vi ne suyu ve portakal suyundan olu an 4 çe it so ukluk ikram edildi. Meram Belediyesi ekiplerince hazırlanan erbet ve di er me rubatların yakla ık 3 bin ki iye ikram edildi i belirtildi. Senegalliler de stand açtı Ülkemizin dört bir kö esinden katılımın oldu u Bereket Stantları nda Senegalli Sow un açtı ı Babakar Sow adlı stant da ilgi çekti. Meram Belediyesi Meslek Edindirme Kursları na ait el eme i, göz nuru ürünlerin de sergilendi i Bereket Stantları, Ramazan ayı sonuna kadar Konyalıların ilgi oda ı oldu. Meram Belediyesinin, özel gün ve gecelerde Meramlılara ikram ederek gelenekselle tirdi i gül erbeti uygulaması her geçen gün daha da yaygınla tırılıyor.

6 Biz Üstad ile Büyüdük Meram Gazetesi: Müzik hayatınız çok erken ya ta ba ladı, ozanlık sizde aileden gelen bir gelenek midir, yoksa bu konuda sizi harekete geçiren neydi ve kendinizi müzi in içinde bulmanız nasıl oldu? U ur I ILAK: lk iirle buldum ben kendimi. Ya dört ya be ya larındaydım. Evvela kitaplardaki var olan iirler ilgimi çekti. Hatta o kadar dikkatimi çekti ki, iki okumada nerdeyse iiri ezberleyebiliyordum. Bu da iire olan ilgimden kaynaklanıyor. Bu on be ya ına kadar böyle devam etti. On iki ya larında Abdurrahim Karakoç un iirleriyle ve kitaplarıyla tanı tım. O beni çok etkiledi. Dolayısıyla Karakoç benim halk ozanı olmama sebep olan en önemli ki- ilerden biridir. Çünkü airlik denince, halk airli i denince aklıma ilk gelen isim Abdurrahim Karakoç oluyor. O dönemlerde abim evde ba lama çalıyordu, onun ba lama tınısıyla geçti çocuklu umuz. Altı yedi ya larındayım, dayıma gidiyorum o da ba lama çalıyor, onun duvarında da ba lama var. Dolayısıyla ba lama çalınan bir ortamda büyümü oldum hep. Dayım iirden de anlardı. iir yazan, iirden anlayan ki ilerin arasında yeti tim. Derken Yusuf Polato lu ile tanı tım ve onun gerçekten airli i tartı ılmaz, yani kalemi çok güçlü aynı zamanda ar ivleri de çok sa lam. Halk iiri adına Türkiye de belki en sa lam ar ivleri olan airlerden biridir. O da beni çok etkiledi. Süreç böyle ba lamı oldu. 21. Yüzyılın Ozanı Türkiye onu Dönen Alçak Olsun isimli arkısı ve ozanca duru uyla tanıdı. Üstad Necip Fazıl Kısakürek in iirlerini besteleyerek çok konu ulan bir albüme imza atan U ur I ılak Ramazan boyunca Meram daydı. Kendine özgü çizdi i yolda ba arıyla yürüyen ve hep halka yakın durmasıyla bilinen sanatçı, sevenlerince Modern Ça ın Ozanı olarak tanımlanıyor. I ılak la müzik hayatını, Üstad albümünü, Meram da Ramazan ı ve hedeflerini konu tuk. Meram Gazetesi: Peki yazdı ınız ilk iiri hatırlıyor musunuz? U ur I ILAK: Hatırlamıyorum. lk iiri bırakın onlu ya larda yazdı ım iirlerin bile ço unu yırtım attım, yaktım hiçbiri hafızamda de il. Çünkü insan hep bir seviye atlayınca eskilere bakıyor gülüyor, onları yırtıyor. Tabi bu olgunla ana kadar böyle devam ediyor. Olgunla tıktan ve belli bir kemâle ula tıktan sonra artık geçmi e baktı ınızda yırtmak yerine böyle dü ünmü üm demek ki o zaman diliminde diyor. Aslında udur; o dönemlerde yazılan iirler taklit iirlerdir, özendi imiz iirlerdir. Karakoç a benzemeye, Yunus Emre ye benzemeye çalı mı ızdır. Bir bakarsın Pir Sultan okumu uzdur, ona benzemeye çalı mı ızdır, Karacao lan okumu uzdur ona benzemeye çalı mı ızdır. Üstad bende çok önemli izler bıraktı Meram Gazetesi: Üstad ile ne zaman tanı tınız, sizi en çok etkileyen ne oldu? U ur I ILAK: Üstad ın kitaplarıyla on altı ya ında tanı tım ve sadece iirlerini de il, di er eserlerini de okudum, anlamaya çalı tım. Daha sonra yirmi dört ya ıma geldi imde yetmi tane eserini okumu oldum Üstad ın. Üstad bende çok önemli etkiler, izler bıraktı. Üstad ın sadece airli ini de il fikir adamlı ını da çok takdir ediyorum. air olarak da bu kadar hece kalıbında vezinli iirler yazıp bu kadar orijinal olabilmek ve bugüne kadar söylenmemi ve kullanılmamı ifadeleri kullanabilmek yepyeni bir dil, yepyeni bir a ız olu turabilmek, iir a zı olu turabilmek gerçekten her ki inin harcı de- il. Bu sadece Üstad Necip Fazıl ın yapabilece i bir i gibi geliyor bana. Meram Gazetesi: Yani bir daha Üstad gibi bir air gelmez mi? U ur I ILAK: Gelir gelmesine de Birçok airin referans noktası Üstad olunca Üstad ın taklidi oluyor. Üstad albümünü bestelemek deli cesareti Meram Gazetesi: Necip Fazıl airli inin yanı sıra fikirleriyle de bir döneme yön vermi ve Türkiye de nesillerin büyük ço unlu unu fikirleriyle beslemi önemli bir ahsiyet. Tabi bunun akabinde sormamız gereken önemli sorulardan birisi Üstad albümü. Büyük bir Üstad ın sözlerini alıp müzikle birle tirerek insanlara güzel duygular ya atmak zor bir i. Nasıl oldu da böyle bir i in içerisinde buluverdiniz kendinizi? U ur I ILAK: unu söyleyebilirim; airlik çok güzel, iir yazmak tamam. Bu önemli, fakat bundan daha önemli olan bir ey var, orjinalliktir. Hem orijinal olacaksınız hem de çok güzel yazacaksınız. Üstad albümüne gelince; Üstad albümünü bestelemek deli cesareti gerektiren bir ey. Çünkü Üstad ı zaten memnun etmek kolay de il. Üstad sa olsa herhalde cesaret edemezdim böyle bir eye. Çünkü o, hiçbir eyden tatmin olmayacak bir yapıya sahip. Ama biz cesaret ettik. Üstad ın iirlerini daha iyi yorumlayabilecek bir adamın oldu unu çok da dü ünmüyorum i in açı ı. Meram Gazetesi: Bu iddialı bir söz... U ur I ILAK: Yani öyle bir ey; hem müzik camiasından olacak, hem sanatla içli dı lı olacak, hem Üstad ı çok iyi okumu olacak, 70 eserini hatmetmi olacak, iirlerini çok iyi analiz etmi olacak ve bütün bunlarla beraber bestekâr olacak. Böyle bir adam yok zaten. Üstad ın Sakarya nın yeri bir ba ka Meram Gazetesi: Üstad Albümündeki tüm eserler çok güzel. Ancak Sakarya nın yeri bir ba ka. Albüm içerisinde fark ediliyor, müzi i ve ritmi ile. U ur I ILAK: Sakarya iir olarak da bir ba ka. ni leri, çıkı ları, yumu amaları, sertle meleri olan, yani bir anda sizi bir sükûnete davet ederken, hemen akabinde sizi tekrar haykırı a ça ıran bir yapıda. Nasıl bir duru sergileyece inizi bilemiyorsunuz iiri okurken. Ben sakin mi duraca ım, yoksa aha mı kalkaca ım? syan mı edece im, haykıracak mıyım bir eylere? Ama aynı zamanda bir serzeni te mi bulunmam lazım bazı eylere? Her mısra sizde farklı bir halet-i ruhiye uyandırıyor. Üstad ın iirlerini yeni neslin bestelerimizle ezberlemesinden gurur duyuyorum Meram Gazetesi: Üstad konserinde dikkatimi çeken bir ey oldu. Sakarya Türküsü nü okurken müzik ba layıp da söze girdi inizde salonda bir alkı tufanı koptu. Sakarya Türküsü nün hem müzi i hem de sözleri çok etkileyici. Ba arılı bir albüm ve ba arılı bir çalı ma. Bununla ilgili geri dönü ümler nasıl oldu? U ur I ILAK: Çok iyi. ten anlayanların hepsi takdir ediyor. ten anlamayan, müzikal olarak pop kültürüyle yeti enlerin böyle bir müzik dinleyebilmesi, sabırla dinleyebilmesi mümkün de il. Çünkü 7,5-8 dakikalık bir eser. Bu biraz daha aklı ba ında olanlara hitap eden bir albüm. Biraz daha olgun, biraz daha edebi bilgisi, tecrübesi olanlar için. Bu albümü dinlemek için belli bir çıtanın üzerinde olmak lazım. Halkın her kesimine hitap eden bir albüm de il. nsanları dı lamak için söylemiyorum ama öyle bir sınıflandırma yapabiliriz; edebi eserlere önem verenler ve edebiyatla hiç alakası olmayan insanlar olarak sınıflara ayırabiliriz. Edebiyatla hiç alakası olmayan milyonlarca insan var ülkemizde. Ama edebiyata çok yatkın olan, edebi eserlerle içli dı lı olan yine milyonlarca insanımız da var. Bizim hedef kitlemiz onlar. Ama, bizim ismimizden mülhem bu çalı mayı alanları ve sahiplenenleri de gördüm. Bunlar daha ya ında çocuklar. Edebiyattan da anlamaz, Yahya Kemal den de anlamaz, Necip Fazıl dan da anlamaz, Ahmet Hamdi den de anlamaz normalde. Ama bunlar almı Sakarya iirini, Kaldırımlar iirini ezberlemi ler. Bugüne kadar eline alıp okumamı belki de bu iirleri ama yaptı ımız beste vesilesiyle bunlara ula mı ve ezberlemi ler. Bunları görünce de gurur duyuyorum. Üstad 2 albümü önümüzdeki yıla hazır olacak Meram Gazetesi: Yapılan bu çalı malarla Üstad ın eserlerini bilmeyenler de Sakarya yı bilecek Kaldırımlar ı bilecek, Üstadı daha iyi tanıyacak. Bu albümlerle bu çalı malarla alarla Üstad gelecek nesillere yeniden aktarılmı arılmı oldu. En büyük mutluluk bu de il mi? U ur I ILAK: n allah, ah, daha Üstad 2 yi yapaca ız. Önümüzdeki yıla hazırlayaca- ız onu da. Çünkü telenecek en az 10 tane daha iiri var Üstad ı. Hatta birkaç tanesini ni bes- besteledim. Bu albüm uzun oldu u için onları almadık. Önümüzdeki albüme almak için onları bir kenara koyduk u anda demleniyorlar. Çok güzel eserler var. n allah 10 eserlik Üstad 2 albümü de gelecek nesillere aktarma noktasında çok ciddi katkıları olacak diye dü ünüyorum. ünüyorum. Meram Gazetesi: Peki Üstad ın ailesi bu çalı manızı nasıl kar ıladı? U ur I ILAK: Biz Üstadın o lu Mehmet Kısakürek a abey ve Torunu Emrah ile irtibattaydık. Mehmet a abeyle çok önceden tanı ıyoruz zaten. Muhatabımız oydu ve asıl onun onayı gerekiyordu. Albüm çalı maları esnasında kendisini stüdyoya davet ettik. Sakarya ile Kaldırımları dinledikten sonra Gerisini dinlememe gerek yok karde im, sen bu i e muvafıksın Aynen kullandı ı ifade bu. Onunla irtibatımız böyle. Çok iyi bir insan. Meram Gazetesi: Bir aydır Konya dasınız, Meram dasınız.meram deyince ve Konya da Ramazan deyince Mevlana deyince neler ça rı ıyor sizde? Bu Ramazan sizin için nasıl geçti? Bizim için asıl olan de erleri korumak U ur I ILAK: Bir ay boyunca büyük kazanımlarımız oldu. Bir ay boyunca Konya nın havasını teneffüs ettik, manevi atmosferini soluduk. Bu yönüyle Konya bize çok ciddi artılar sa ladı. Meram deyince aklıma ilk olarak Serdar Kalaycı Bey geliyor. Gerçekten bizim için iyi bir dost. Kendisini tanıdı ımız ilk günden bugüne kadar o dostlu umuz devam ediyor. Birkaç belediye ba kanı vardır bizim gerçekten böyle dost olarak gördü- ümüz, aynı ifadeyi kullanabilece im. Bir de akran olu umuzdan kaynaklanıyor herhalde, aynı ya lardayız çünkü. Hem çalı kan, hem mütevazi, hem de halkın içinden biri oldu unu biliyoruz. Bizim için bir ki inin mevkisi makamı çok önem- li de il, insan olması önemli. Belki bizi de sevenler bu yüzden seviyor. Yani bugüne kadar bulundu umuz mevki, konum, makam, öhret bunlar bizim için çok önem arz etmedi. Bizim için aslolan de erleri korumak, de- erlerle ya- ayabilmek, de erlerle hemhal olabilmek, insa- nı insan olarak görebilmek. Yani nerde olmak çok önemli de il son va- raca ımız yer nasıl olsa belli. te topra ın altı, en son makam orası. Dolayısıyla bunu bil- dikten bu bilinçle ya adıktan sonra da gerçekten herkes insani tarafını ortaya çıkarır. te ba kan da bunun bilincinde biri. Tabi Meram dedi imiz zaman Meram ba ları aklımıza geliyor, Meram Ba ları deyince Mesnevi nin yazıldı ı yerler aklımıza geliyor. Sonra Konya dendi i zaman zaten aklımıza ilk olarak Hz. Mevlana geliyor. ems-i Tebrizi akla geliyor. Fakat Konya sadece Mevlana dan ibaret de- il, burada yatan bir çok büyük zat var. Dolayısıyla böyle bir diyardan bahsediyoruz. Ve Ramazan ba lı ba ına bir bereket ayı. Sizin gönlünüzde ciddi bereketlenmelere vesile oluyor. Her eyiniz de i iyor, agresiflikler gidiyor, dünyaya dair hırslarınız kayboluyor, o bile çok büyük bir kazanım. Yabancılar relaks diyor ya en azından bir aylık relaks dönemi ya ıyorsunuz. Bir nevi rehabilitasyon dönemi. Ramazan e ittir rehabilitasyon dönemi. Ve bu rehabilitasyonun Konya da olması bizim için çok iyi oldu. Ama aslolan her an yenilenme içinde olmak. Yunus Emre diyor ya Her dem yeniden do arız bizden kim usanası diye. Gerçekten yeniden do mak lazım. Çünkü bizim dinimizin, bizim maneviyatımızın ve ulularımızın, önderlerimizin direktifi de bu do rultuda. Meram Gazetesi: Çok te ekkür ediyoruz. U ur I ILAK: Ben de Konya ya ve Konya halkına çok te ekkür ediyorum, bizleri en iyi ekilde a ırladılar. Bu arada Meram Belediyesi personeline, tüm arkada lara, sizlere çok te ekkür ediyorum. 30 gün boyunca burada bizleri yalnız bırakmadınız. Ve kahrımızı çeken, bizlerle her türlü samimi ba ları kurarak her türlü destekte bulunan Konyalı dostlara te ekkür ediyorum. Soka a çıktı ımız zaman bizlere ilgi gösteren Konya halkına ve bize destek veren herkese te ekkür ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin.

7 A USTOS Zafer Bayramı nda Nazmiye den Büyük Zafer 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Excel Arena da yapılan müsabakalarda, ilk hakkında 100, ikinci hakkında 104 kilo kaldıran milli halterci, 3. hakkında 106 kilo kaldırarak paralimpik rekoru kırdı. Altın madalya kazanan sporculara verilen dünya rekoru kırma hakkını kullanan ve bir kez daha salonu dolduran seyircilerin yo un tezahüratları arasında podyuma çıkan Nazmiye Muslu, 4. hakkında 109 kiloyu kaldırarak dünya rekorunu kırdı. Daha önceki dünya rekoru da milli sporcuya aitti. Nazmiye Muslu, bu yıl ubat ayında da Dubai de 106,5 kilo kaldırarak dünya rekoru kırmı tı. Ba kan Kalaycı dan Destek Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Milli sporcuya destek olmak için müsabakayı Londra da takip etti. Muslu nun bu ba arısıyla büyük gurur duydu unu ifade eden Ba kan Kalaycı, Ülkemize hayırlı olsun. Bize bu sevinci ya atan karde imize ve antrenörüne, kulüp ba kanımıza te ekkür ederim. Meram ımıza, Konya mıza ve Ülkemize böyle güzel bir duyguyu ya attı ı için sporcumuz Nazmiye Muslu ya te ekkürler. Hamdolsun, burada canlı canlı bu duyguyu ya amak daha farklıydı. Bayra ımız göndere çekilirken ve stiklal Mar ımız okunurken gözlerimiz doldu Cumhurba kanı Gül Ve Ba bakan Erdo an dan Tebrik Paralimpik Oyunları nda ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Meram Belediyesporlu Nazmiye Muslu ya ampiyonlu un ardından tebrik telefonları ya dı. Cumhurba kanı Abdullah Gül, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve çok sayıda üst düzey protokol üyesi Milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti. Mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayar Meram Belediyesi, ilçe genelindeki 87 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye etti. Muhtarların mahalle sakinlerine daha iyi hizmet sunabilmelerini sa lamak amacıyla daha önce muhtar ofisleri in a eden Meram Belediyesi, imdi de muhtarlara dizüstü bilgisayar hediye etti. Belediye ile sürekli diyalog halindeyiz Bilgisayarlarını almak için belediyeye gelen muhtarlara hediyelerini veren Meram Belediyesi Ba kan Yardımcısı Celal Can, Muhtarlarımızın mahallelerine daha iyi hizmet verebilmelerini sa lamak amacıyla Belediye Ba kanımız Dr. Serdar Kalaycı nın talimatıyla 87 adet dizüstü bilgisayarı aldık. Bilgi lem Müdürlü ümüz tarafından Muhtar programı ve di er programlar yüklendikten sonra da teslim edilmektedir. Hayırlı olmasını diliyorum Arma an Mahallesi Muhtarı Mehmet Ragıp Ay, Bu onurlandırıcı hediyeden dolayı ba kanımıza çok te ekkür ediyorum. Belediyemize yapaca- ı hizmetlerde ba arılar diliyorum Karadi in Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilekçi ile A kan Mahalle Muhtarı Ömer Gür de bu güzel hediyeden dolayı Ba kan Kalaycı ya te- ekkür ettiler. Bu bilgisayarla halka daha güzel hizmet sunacaklarını belirten Mehmet Vehbi Mahalle Muhtarı Mustafa Güven ise, Muhtarlar olarak Belediye ba kanımızla ve yardımcılarıyla sürekli diyalog halindeyiz Pendik Belediye Ba kanı ndan ziyaret stanbul un Pendik Belediye Ba kanı Kenan ahin, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı yı makamında ziyaret etti. Ara tırmacı yazar M. Fatih Çıtlak ın da katıldı ı ziyarette her iki belediyenin teknik ba kan yardımcıları da hazır bulundu. Kentsel Dönü ümü Önemsiyoruz Yaptıkları önemli hizmetler hakkında bilgi veren Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, En fazla önemsedi imiz çalı maların ba ında kentsel dönü üm gelmektedir. 3 yıl içinde yakla ık 6 bin konut ba lattık. Bunların yarısını TOK ile birlikte gerçekle tiriyoruz. Tarihi eserlerin restorasyon çalı maları da tüm hızıyla sürüyor. 2 yıldan beri Nisan ayından ba layarak Ekim ayına kadar her hafta per embe günleri açılı ve temel atma programlarımız oluyor. Yeni kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi ne 1 milyon metrekarelik arsa tahsisi gerçekle tirdik. 1,5 yıl önce kendi hizmet binamıza kavu tuk ve Ramazan ın ba ında da yeni belediye hizmet binamızın temelini attık. Rutin belediyecilik hizmetleriyle birlikte sosyal ve kültürel belediyecili e de önem veriyoruz diye konu tu. Belediyecilik Ufuk i Pendik Belediye Ba kanı Kenan ahin de, Biz de önceki dönemden devraldı ımız çıtayı biraz daha yükseltmeye gayret ediyoruz. Allah a hamd olsun güzel çalı malar var. Meram Belediyemiz, belediye hizmet binasına kavu tuktan sonra yeni hizmet binasının da temelini atmı. Gerçekten takdire ayan. Belediyecili in okulu yok. Ufukla ilgili. Sadece ba kanların ufkuyla de il ekibinin ufkuyla da alakalı Pendik Belediye Ba kanı Kenan ahin, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ya tezhip çalı ması olan bir tablo hediye etti. Ba kan Kalaycı da meslekta ına, Sırçalı Medrese nin kapısının maketi ile Sırçalı ismiyle tescillettikleri kravatı hediye etti.

8 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanlık 2005 Basın Yayın ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zabıta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hattı Örnek sosyal proje: Yalnız De ilsiniz Meram Belediyesi nin önemli sosyal projelerinden biri olan Yalnız De- ilsiniz projesi ile ilçede ya ayan 65 ya ve üzerindeki ya lı ve bakıma muhtaç ki ilere evlerinde hizmet veriliyor. Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü tarafından hazırlanan proje kapsamında Meram da yalnız ya ayan yakla ık 200 ki iye evde bakım hizmeti veriliyor. Mahalle muhtarlarının da yardımı ile tespit edilen bakıma muhtaç ya lıların evlerine gidilerek tüm ihtiyaçları gideriliyor. Belirlenen bakıma muhtaç ya lılar için dosya açılarak sa lık muayeneleri yapıldıktan sonra ev temizlikleri yapılıyor. htiyacı olanlara gıda paketi ve di er ev e yaları veriliyor. Onlar geçmi ile gelecek arasında köprüdür Ya lıların sosyal hayata katılmalarını sa lamanın ça da toplumun gereklerinden biri oldu unu belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Ya lılarımız geçmi ile gelecek arasında bir köprüdür. Hayat tecrübeleri ve kültürleriyle herkesin yolunu aydınlatırlar. Milletimiz, tarihinin her döneminde ya lısına gereken de eri vererek bunu en önemli töre ve gelenek haline getirmi tir. Bu saygı, sa lam ve güçlü bir toplum olu turmu tur. Belediye olarak yakla ık 1,5 yıldır sürdürdü ümüz Yalnız De ilsiniz projesi ile ya lılarımızın her türlü ihtiyaçlarını kar ılayarak yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz. Mahalle muhtarlarımızın yardımı ile toplam 200 ki i tespit ettik. Ya lılarımızın her türlü ihtiyaçları giderildi i gibi belediyemiz tarafından özel bir hastanede de tedavileri yaptırılıyor diye konu tu. Bu proje sayesinde çe itli sebeplerden dolayı kimsesiz kalmı ve ihtiyaçlarını kar ılayamaz hale gelmi ya lılarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirten Ba kan Kalaycı, Ya lılarımıza hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz. Sosyal içerikli projelerimiz devam edecek Türkmenler den Konya ya te ekkür Dı i leri Bakanı Ahmet Davuto lu nun Kerkük ziyareti sırasında Kerkük le Konya nın karde ehir olması kararının ardından, Irak Türkmen Cephesi Genel Ba kanı Er at Salihi ba kanlı ındaki heyet, te ekkür ziyareti amacıyla geldi i Konya da Meram Belediyesi Meclis Salonu nda düzenlenen programa katıldı. Burada konu an Salihi, Irak Türkmenleri nin gönlünde Türki-ye nin, Türkiye nin gönlünde de Irak Türkmenleri nin ayrı bir yerinin oldu- unu söyledi. Konya ube Ba kanı Dr. Aydın Beyatlı ise, Bugün sadece Türkmenlerin de il, Irak taki Kürt ve ii karde lerimizin Türkiye ye bakı ı da çok farklı bir hale gelmi tir yakla ık 1 ay önce Irak tan gelen 35 bayan karde imize MERMEK bünyesinde e itim verdik. Bu protokolle birlikte çok farklı çalı malar yapaca ız diye konu tu. Durdu umuz Yer Do ru Irak Türkmenleri nin hak ve hukuku mazlumiyete u radı ında artık birilerinin çıkıp kendilerine sahip çıkaca ını bildiklerini kaydeden Salihi, Bundan önceki dönemlerde bizler Türkiye nin 5. taburu olarak görülüyorduk. Ama artık meclisin içinde ciddi bir ekilde Sayın Davuto lu nun Kerkük ziyaretini savunduk ve do ru bir karar oldu unu kanıtladık. Bu, bizim siyaset denklemi içinde do ru bir yerde oldu umuzu gösteriyor. Irak Türkmenleri artık siyasi bir unsur olarak Irak ta temsil edilmeye ba landı. Her Türkmen, Türklük varlı ının hükmünü ya amı tır ve bu sevdayı ya amaya devam edecektir. Bu muhabbeti, u an kritik durumda olan bölgemiz ve özellikle Suriye de olan Türkmenler için duymalıyız AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı da bölgede bir dirili in ya andı ına dikkat çekerek, 1. Dünya Sava ı nda cetvelle sınırları çizenlere kar ı bir dirili bu. Bölgedeki bütün ülkeler petrol ve do algazla ekonomisini yürütürken, bölgedeki tek üreten ve sektörel çe itlili i olan ülke Türkiye dir ifadelerini kullandı. Irak Türkleri Kültür ve Yardımla ma Derne i Biz Türkiyenin Bir Parçasıyız Türkiye hariç Irak ın tüm kom ularının Irak a terör ihraç etti ini belirten Irak Türkmeneli Partisi Genel Ba kanı Riyaz Sarıkahya da Irak ta fırtına öncesi bir sessizli in ya andı ını ifade ederk Biz de bu çalkantı öncesinde Türkmenler olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ancak bazı eyler bizi a ıyor. Türkiye nin deste ine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biz Türkiye nin, 90 yıl önce koparılmı tabii bir uzantısıyız eklinde konu tu. Ak Parti Konya l Ba kanı Ahmet Sorgun da, Kerkük ile Konya zaten karde ehirlerdi. Dı- i leri Bakanımız Sayın Ahmet Davuto lu, bunu resmi olarak ilan etmi oldu Karde lik Ba larımız Güçlenecek Meram ile Irak ın Telafer ehrinin karde ehir oldu unu u belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ise, Karde ehir ili kileri ba lamadan, adan, Türkiye Yükselen Güç Programda bir konu ma yapan Eski Tarım Bakanı ve Ak Parti 22. Dönem Konya Milletvekili Prof. Dr. Sami Güçlü de, Ülkemizin kültürel ba ları olan toplumlarla aramızdaki ili kiler konusunda farklı bir döneme girilmi tir. Bugün bunun bir tezahürünü ya ıyoruz. Bu durum Türkiye nin yükselen gücüyle ilgilidir Programa Salihi nin yanı sıra Türkmeneli Partisi Genel Ba kanı Riyaz Sarıkahya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, AK Parti 22. dö- nem milletvekili Prof. Dr. Sami Güçlü, Ak Parti Konya l Ba kanı Ahmet Sorgun, Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Ba kanı Kemal Beyatlı, Irak Türkleri Kültür ve Dayanı ma Derne i Ba kanı Mehmet Tütüncü, Irak Türkleri Kültür ve Yardımla ma Derne i Konya ube Ba kanı Dr. Aydın Beyatlı ile Iraklı Türkmenler katıldı. Toplantıdan sonra Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Irak Türkmen Cephesi Genel Ba kanı ve Milletvekili Er at Salihi ye tarihi Sahib-i Ata Camii nin maketini hediye etti.

Ahmet POYRAZ. Değerli Çekmeköylüler

Ahmet POYRAZ. Değerli Çekmeköylüler 2016 RH z E r T T v H R G Değerli Çekmeköylüler İçerisinde bin aydan daha hayırlı, Kur an ın indirildiği gecenin bulunduğu kutsal bir zaman dilimindeyiz. Duaların makbul, geçen her saatin ibadet kabul

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI YI KIRIKHAN DA AĞIRLADI BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI VE TUZLA BELEDİYESİNDEN GELEN KONUKLARINI

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 9 Aralık 2014 Salı günü saat 13.00 de toplandı. Eski tutanak özetinin oybirliği

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

BODTO, HİJYEN EĞİTİMLERİ BAŞLADI

BODTO, HİJYEN EĞİTİMLERİ BAŞLADI BODTO, HİJYEN LERİ BAŞLADI Bodrum Ticaret Odası BODTO, Yönetmenliği kapsamında, gıda hijyeni konusunda Muğla Üniversitesi ile işbirliği içerisinde verilen eğitim çalışmaları başladı. Muğla Üniversitesi

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ

3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ 3-4 - 5 MAYIS 2016 LİSE TANITIM GÜNLERİ GENEL GÖSTERİ TAKVİMİ Tarih/ Saat 09:30 10:00 11:30 13.30 14:30 3 Mayıs Salı Osman Altuntaş Ortaokulu Faruk Öztürk Hikmet YILDIRIM (Müzik Etkinliği) Trabzon Anadolu

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI AĞUSTOSAYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİVE ÇOÇUK OYUN PARKLARI YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemiz YeniMahalle 80.Sokak yolu çevre düzenlemesi

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Karabağlar'da imece usulü iftar Arap Hasan Mahallesi sakinleri esnaf ile ele ele vererek iftar yemeği düzenledi. Karabağlar

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar No : 52 Karar Konusu : Plan değişikliği yapılması. T.C. Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(Katılmadı), Erdoğan KARAKAŞ, Mustafa YAZICI, Özcan REFAH, Nuh

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ Sıra no Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 GİRİŞİMCİ KADINLAR -2 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADIN DERNEĞİ (TODEK) Sosyal İçerme 80.000

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

Meram n en büyük imar plan

Meram n en büyük imar plan Üstâd a Konya da destans anma Meram Belediyesi, büyük air, yazar ve mütefekkir Üstâd Necip Faz l K sakürek in vefat n n 29 uncu y ldönümü sebebiyle muhte em bir anma töreni düzenledi. Sanatç U ur I lak

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar'da her gün 800 kişiye iftar Karabağlar Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 4 noktada,

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı

18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Ramazan Etkinlik Alanı Kur an-ı Kerim Tilaveti Söyleşi Şiir Ezgi Konser Sohbet Tiyatro Gösterimi Çocuk Gösterileri Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı 18 Haziran - 19 Temmuz Atatürk Bulvarı Üzeri Etkinlik Alanı MANEVİ İKLİMİ DOYASIYA

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Bodrum aşığı yabancıların buluşması

Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum aşığı yabancıların buluşması Bodrum da yaşayan, çoğunluğu yabancı uyruklu olan Internations üyeleri, Bodrum Eski Çeşme Mahallesi ndeki Sugar and Salt restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

GEZİLERİMİZ GİTTİK-GEZDİK-GÖRDÜK-GELDİK 6 GÜNLÜK EGE GEZİMİZİ ÇOK ŞÜKÜR TAMAMLADIK.HER ZAMANKİ GİBİ SON DERECE GÜZEL GEÇEN GEZİMİZDEN BAZI BÖLÜMLER...

GEZİLERİMİZ GİTTİK-GEZDİK-GÖRDÜK-GELDİK 6 GÜNLÜK EGE GEZİMİZİ ÇOK ŞÜKÜR TAMAMLADIK.HER ZAMANKİ GİBİ SON DERECE GÜZEL GEÇEN GEZİMİZDEN BAZI BÖLÜMLER... GEZİLERİMİZ Onaylayan yonetici Cuma, 14 Mayıs 2010 Son Güncelleme Çarşamba, 13 Şubat 2013 GİTTİK-GEZDİK-GÖRDÜK-GELDİK 6 GÜNLÜK EGE GEZİMİZİ ÇOK ŞÜKÜR TAMAMLADIK.HER ZAMANKİ GİBİ SON DERECE GÜZEL GEÇEN

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI Başkan Kocadon Muğla genelinde müdürlüklerini oluşturmuş, bütçelerini ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden geçirebilmiş tek belediyeyiz Kocadon: Özlenen

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr

EKİM 15. Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU. kultur@ordu.bel.tr EKİM EKİM 15 Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr Sevgili Ordulular Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüz, kent ve insanımızı birlikte inşa etmek için çıktığımız

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü Programı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :8. SYF BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU YENİ VİZYON GAZETESİ Sayfası :8. Syf Sayfası :8. Syf Karabağlar Belediyesi spora da önem veriyor Karabağlar Belediyesi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU BUCAK BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU YAYINA HAZIRLIK ve BASKI Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Nanecioğlu Editör Öğr.Gör.Oğuzhan Erdoğan İletişim Tel: 0 248 325 10 01 www.bucak.bel.tr

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları

Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları Editör Hakkı Acun T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3101 SANAT ESERLERİ DİZİSİ 466

Detaylı

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU A- YAPIM İŞLERİ: 1- İlçemize bağlı Tekke Mahallesi Tekke Cami yanı Çevre duvar, Abdestlik, Bay Bayan WC, Bahçe karo taş döşeme çalışmaları

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

nacak mahalleli, pusulada yer alan çocuk parkı, spor merkezi, gençlik merkezi, aile yaşam

nacak mahalleli, pusulada yer alan çocuk parkı, spor merkezi, gençlik merkezi, aile yaşam Meram Belediyesi nden Konya da bir ilk; Plebisit Meram Belediyesi, Konya da ilk defa plebisit uygulaması yapacak. 24 Ağustos ta 4 mahalleyi kapsayan ve 10 bin kişinin oy kullanacağı plebisit uygulamasıyla

Detaylı

Borsa gıda yardımını sürdürüyor

Borsa gıda yardımını sürdürüyor Borsa gıda yardımını sürdürüyor Burdur Ticaret Borsası (BTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)un katkılarıyla geleneksel hale getirdiği Ramazan yardımlarını, bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Detaylı