Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı"

Transkript

1 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı Bir günde 2 ayrı açılı Meram Belediyesi tarafından Karahüyük Mahallesi nde yakla ık 91 bin metrekarelik alanda yapılan hobi bahçeleri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konya nın ilk organik ürün pazar yerini hizmete açan Meram Belediyesi aynı günde hobi bahçelerinin de açılı ını gerçekle tirdi. Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri nin açılı törenine Ak Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. lhan Yerlikaya, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, AK Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut, meclis üyeleri, ba kan yardımcıları, muhtarlar, daire müdürleri ve vatanda lar katıldı. Açılı tan önce protokol üyeleri hobi bahçelerini gezdiler. Do aya Özlem Burada Giderilecek Ramazanda verdikleri 1 aylık aradan sonra açılı ve temel atma programlarına aynı hızla devam ettiklerini belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Sabahleyin Konya nın ilk organik ürün pazar yerini hizmete açtıktan sonra imdi de hobi bahçelerinin açılı ını gerçekle tiriyoruz. Yakla ık 91 bin metrekarelik alanda yaptı ımız hobi bahçelerinde; vatanda larımızın ekip dikebilece i 200 er metrekarelik alan, kamelyalar, bay ve bayan mescit ve çocuk oyun grubu yer almaktadır. devamı 3. sayfada Meram Belediyesi tarafından Melik ah Mahallesi nde yapımı tamamlanan ve vatanda ların da özlemle bekledi i Konya nın ilk yüzde yüz ekolojik organik ürün pazar yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılı törenine Ak Parti Konya Milletvekilleri Prof. Dr. lhan Yerlikaya, Hüseyin Üzülmez, Ay e Türkmeno lu, Gülay Samancı ve Mustafa Balo lu ile Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek, Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü yi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Ba kanı Vildan Karaarslan, Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Ba kanı U ur brahim Altay, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, l Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü.Bülent Alparslan, Konya Müftüsü ükrü Özbu day, Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Ak Parti l ve merkez ilçe te kilat yöneticileri, Konya l Genel Meclisi Üyeleri, belediye meclis üyeleri, di er protokol mensupları ve vatanda lar katıldı. lklerin Belediyesi Meram Konya nın ilk, Türkiye nin de 5 inci organik pazar yeri olan Melik ah Pazarı nın, çar amba günleri semt pazarı, cumartesi günleri ise yüzde yüz ekolojik pazar olarak hizmet verece ini belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Belediyemiz yaptı ı farklı hizmetlerle ilklerin belediyesi olmaya devam ediyor. Tohumdan hasada ve hasattan tüketiciye sunulu una kadar tüm a amalarının kontrol altında tutuldu u yüzde yüz organik ürünlerin satılaca ı bu pazarda sadece sebze ve meyve ürünleri satılmayacak. Aynı zamanda kuru baklagiller, zeytinya ı, et ve süt ürünleri, bal, un, kozmetik, bebek maması vb. di er organik ürünlerin de satı ı olacak. Pazarda satılacak ürünlerin kontrolünü ise Bu day Ekolojik Ya amı Destekleme Derne i yapacak Bu Nimete Sahip Çıkalım Ekolojik tarımın ülkemizde daha hızlı geli mesi için herkesten destek beklediklerini kaydeden Bu day Ekolojik Ya amı Destekleme Derne i Ba kan Yardımcısı Batur ehirlio lu da, Konya halkının da bu nimete sahip çıkaca ına inanıyorum. Endüstriyel tarım dedi imiz petrokimyasallara ba lı, yo un ilaç kullanılan, topra ı fenni gübreye ba ımlı kılan, hormona, gıda katkı maddelerine ba ımlı tarım sektörü sadece insan sa lı ını hedef almıyor. Gelece imizin sigortası olan su kaynaklarımızı, tarım topraklarımızı ve do amızı geri dönü ü olmayan bir ekilde yok ediyor diyerek organik tarımın önemine dikkat çekti. devamı 3. sayfada Kentsel dönü üm çalı maları devam ediyor Meram Belediyesi tarafından yakla- ık 600 konutun yapılaca ı Çayba ı Mahallesi 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi nde vatanda larla anla ma sa lanıp yıkımlara ba landı. Meram da Ramazan Ak amları na Renk Kattılar Meram Belediyesi tarafından Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi ak amları düzenlenen Meram da Ramazan Ak amları etkinliklerinde birbirinden de erli sanatçılar Konyalılarla bulu tu. Oynanan oyunu birlikte bozaca ız Terörü lanetleyen Ba kan Kalaycı, Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlara kar ı dik durmalı, birlik ve beraberli imizi bozmamalıyız Biz Üstad ile Büyüdük Modern Ça ın Ozanı olarak tanımlanıyor. I ılak la müzik hayatını, Üstad albümünü, Meram da Ramazan ı ve hedeflerini konu tuk. Mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayar Meram Belediyesi, ilçe genelindeki 87 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye etti. Türkmenler den Konya ya Te ekkür Kerkük le Konya nın karde ehir olması kararının ardından, Irak Türkmen Cephesi Genel Ba kanı Er at Salihi ba kanlı ındaki heyet, te ekkür ziyareti için Konya ya geldi.

2 2 A USTOS 2012 Kentsel dönü üm çalı maları devam ediyor Meram Belediyesi tarafından yakla ık 600 konutun yapılaca ı Çayba ı Mahallesi 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi nde vatanda larla anla ma tamamlanarak eski evlerin yıkımında sona gelindi. u anda proje a amasında olan konutların yapımına ise kısa bir süre içinde ba lanacak. Kentsel Dönü ümde Örnek Proje Yakla ık 43 bin metrekarelik alanda uygulanacak Çayba ı 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi yle 600 konutun yapılaca ını belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Çayba- ı Kentsel Dönü üm Projesi nin ilk etabını olu turan Mesnevi Konutları nın anahtar teslimini 2010 yılında gerçekle tirmi tik. Vatanda larımıza bu bölgede kentsel dönü üm çalı malarının devam edece i vaadinde bulunmu tuk. Bu do rultuda ikinci etapta ise 26 bin metrekarelik alanda 250 konutluk Reyhanpark Konutları nın temelini attık ve in aatı hızlı bir ekilde sürüyor. Üçüncü etapta ise 43 bin metrekarelik alanda yakla ık 600 konutun temelini yakın bir zamanda ataca ız. Vatanda larımızla görü meler tamamlandı. Tahliyesi yapılan eski evlerin büyük ço unlu u yıkılarak bölgenin temizlenmesinde son a amaya gelindi. 300 civarında parsel için yakla ık 1000 civarında hissedarla tek tek görü mek suretiyle anla tık. u anda proje çalı maları devam eden Çayba ı 3. Etap Kentsel Dönü üm Projesi yle 123, 160 ve 180 metrekare büyüklüklerinde yakla ık 600 konut yapılacak diye konu tu. 23 Blokta Sona Yakla ıldı 3 yıl içinde toplamda 6 binin üzerinde konut in- aatını ba lattıklarını hatırlatan Ba kan Kalaycı, Belediyemiz ve TOK i birli iyle Konya nın en büyük ve ülkemizin de en önemli kentsel dönü- üm projelerinden birini Yenice - Hacı sa Efendi Mahallelerinde hayata geçiriyoruz. Konevi Konutları ismini ta ıyan ve toplamda 2 bin 624 konutun yapılaca ı kentsel dönü üm projesinde ilk etabın in aatı hızlı bir ekilde devam ediyor. Bu etapta 100, 150 ve 200 metrekarelik konutlardan olu an 23 blo un yapımında sona yakla ıldı. Tamamı arsa sahiplerine verilecek bu konutların alanı 110 bin metrekaredir. Bu etaptan sonra 2. etabın ihalesi yapılacak ve 1404 konutla birlikte toplam 2 bin 624 konut yapılacak Meram Belediyesi öncülü ünde Gödene Mahallesi nde kurulan Seyirtepe Kooperatifi nde ise 672 konutun in aatı devam ediyor. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, ehrimizin ilk uydu kenti olan Gödene deki konutla ma çalı malarına dikkat çekerek, Belediyemiz öncülü- ündeki Seyirtepe Yapı Kooperatifi tarafından ilk etapta 15, ikinci etapta 25 blok olmak üzere toplam 1200 daireden olu acak 40 blok yapılmaktadır ifadelerini kullandı. Küçük Kovana zı nda 2 Farklı Konut Hamlesi Meram Belediyesi öncülü ünde Küçük Kovana zı Mahallesi nde Serra Park ve Güven Park adlarıyla yapılan 2 ayrı konut hamlesi de devam ediyor. ehir merkezine yakla ık 2 kilometre mesafede yapımı devam eden 376 dairelik Serra Park Konutları; 6 katlı, asansörlü, kaloriferli, do algazlı, ısı ve su yalıtımlı ve deprem yönetmeli ine uygun ve site anlayı ı ile in a ediliyor. Yakla ık 60 bin metrekarelik alanı kapsayan bu projede ye il alan oranı yüzde 80. Yine Küçük Kovana zı Mahallesi nde kurdukları 620 konutluk Güvenpark Konutları nda da in aatın hızla devam etti ini belirten Ba kan Kalaycı, Bu konutlardaki ye il alan oranı da yüzde 79,5 dur. Bu da ye il alana verdi imiz önemin bir göstergesidir. Güvenpark Yapı Kooperatifi nde 23 blok 147 metrekare, 3 blok da 115 metrekarelik konutlardan olu acak smail Adile AVCAN.Ö.O. E itime Hazır Meram Belediyesi ve hayırsever Hasan Avcan i birli iyle Alpaslan Mahallesi nde yapımı devam eden 16 derslikli ilkö retim okulu yeni e itim döneminde hizmete açılacak. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Alpaslan Mahallesi nde in ası süren smail Adile Avcan lkö retim Okulu nda incelemelerde bulundu. 3 yılda 3.okul Belediye olarak e itim alanındaa yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Ba kan Kalaycı, Göreve geldi imizde ilk olarak Hasanköy Mahallesi nde 16 derslikli ilkö retim okulunu tamamlayarak hizmete açtık. Daha sonra Ladikli Mahallesi ne de 16 derslikli bir ilkö retim okulu kazandırdık. u anda da hayırsever Hasan Avcan ile birlikte Alpaslan Mahallesi nde yapımı devam eden 16 derslikli ilkö retim okulunda inceleme yapıyoruz. n asında son a maya gelinen bu okul da tamamlandıktan sonra yeni e itim dönemine yeti tirilecek -Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, 3 yıl içinde yaptı ımız 3 adet 16 derslikli ilkö retim okuluyla birlikte birçok anaokulunun da yapımını gerçekle tirdik. Ayrıca çok sayıda okulumuzun bahçe düzenlemesini yaptık. Yakın bir zamanda da Gülbahçe Mahallemizde 30 derslikli Tahir Büyükkörükçü mam Hatip Lisesi nin temelini ataca ız. Proje çalı maları tamamlanan ve ihale hazırlıkları devam eden bu e itim kompleksi de yakla- ık 7-8 milyon TL ye mal olacak diye konu tu. Halkımızın deste i gücümüzü artırıyor Yeni yapılan okul ve dersliklerle birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi nin Meram bölgesine kazandırılması ve arsa temini noktasında da belediye olarak üzerlerine dü- eni yaptıklarını kaydeden Ba kan Kalaycı bütün bunları, gücümüze güç katan ve her zaman yanımızda olan vatanda larımızın bize verdi i destekle gerçekle tirdik. Bu nedenle halkımıza çok te ekkür ediyorum Asfaltta adım adım hedefe Meram Belediyesi Fen leri Müdürlü ü, ilçenin farklı bölgelerinde yol geni letme ve asfalt kaplama çalı malarını yo un bir tempo ile sürdürüyor. Boyalı Mahallesi ne ula ımı sa layan Konak Caddesi ndeki yol geni letme çalı maları tamamlanarak so uk asfaltı döküldü için hedef 150 bin ton asfalt Fen i leri ekiplerinin ilçenin farklı mahallelerinde yo un bir tempo ile çalı malarını sürdürdü ünü belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Geni li i ortalama 10 metreye çıkarılan ve Boyalı Mahallesi ne ula ımı sa layan yakla- ık 5 kilometre uzunlu undaki Konak Caddesi nde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra asfaltlandı. Antalya Çevre Yolu ile Alakova, Loras ve Telafer Mahalleleri arasında ula ımı sa layan Karatepe Soka ı nın geni li i de 6 metreden 12 metreye çıkarılarak sıcak asfalt çalı maları tamamlandı Ba kan Kalaycı, 2012 yılı için 150 bin ton asfalt hedefi do rultusunda ilçenin farklı mahallelerinde asfaltlama çalı malarının da devam etti ini söyledi. A USTOS 2012 YIL:3 SAYI:29 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni HARUN ÇÖPÜR Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin aylık ücretsiz haber bültenidir.

3 A USTOS Meram Belediyesi nden bir ilk daha 1. sayfadan devam Bu Pazar Çiftçilerde Heyecan Uyandırdı Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci de son yıllarda ülkemizde ekolojik tarım konusunda önemli geli melerin ya andı ını belirterek Türkiye nin 5 inci ekolojik pazar yerinin Konya ya açılmasının takdire ayan oldu unu söyledi. Melik ah Organik Ürün Pazar Yeri yle bir hayalin gerçek oldu unu kaydeden Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi ise, l Özel daremizin destekleriyle Konyamızın çok sayıda ilçesi ve beldesinde ekolojik tarım geli meye ba lamı tır. Bu pazarın açılacak olması çiftçilerimizde ayrı bir heyecan uyandırmı tır. Organik tarım nedeniyle bugün köyden ehre göç de azalmı tır eklinde konu tu. Akyürek ehir Adına Te ekkür Etti Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek ise açılı ı yapılan tesisin farklı bir estetik ve güzel bir mimari tarzda yapımıyla Meram ilçesine de er kattı ını kaydederek Organik pazar ve modern pazarın yapımı nedeniyle Meram Belediye Ba kanımıza ehrimiz adına te ekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonra yapılacak kapalı pazarlara da bir model te kil etmi tir. Belediyeler olarak Konyamıza anıtsal yapılar kazandırmak için canla ba la çalı maya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Ekolojik Tarım Hızla Geli iyor Organik tarımın ülkemizde 1985 te ba ladı ını belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü yi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Ba kanı Vildan Karaarslan da 2002 yılında 57 bin hektarlık alanda yapılan ekolojik tarım 2011 itibariyle 442 bin hektarlık alana ula mı tır. Organik ürün de aynı dönemde 310 bin tondan 3 milyon tona ula mı tır. Bakanlık olarak 2005 ten beri organik tarıma destek veriyoruz. Organik Ürünler Çok De erli Programda son olarak Ak Parti Konya Milletvekilleri adına Prof. Dr. lhan Yerlikaya konu tu. Organik ürün konusunda dünyada ve ülkemizde hızlı bir trendin ya andı ını belirten Yerlikaya, Organik ürünün yeti mesinde güne, toprak, hava ve su 4 temel unsurdur. Yeti mesi biraz zordur ancak çok faydalıdır. Çok fazla endüstriyel de ildir fakat çok de erlidir. Avrupa da ve ülkemizde artık büyük marketlerde organik ürün reyonları bulunmaktadır. Bu pazarın ehrimize hayırlı olmasını diliyorum diye konu tu. Konu malardan sonra Konya Müftüsü ükrü Özbu day ın duasıyla Melik ah Organik Ürün Pazar Yeri hizmete açıldı. TRT Türk Halk Müzi i Ses Sanatçısı Barı Akpınar da açılı programı kapsamında bir konser verdi. 4 bin metrekarelik alana kurulan kapalı pazar yakla ık 2.5 milyon TL ye mal oldu. Do aya özlem burada giderilecek 1. sayfadan devam Birçok yönüyle ilk olan hobi bahçeledrimizde engelli vatanda larımıza yüzde 10 luk kontenjan ayrılmı tır. Hobi Bahçeleri nin içindeki yol ve sokaklara da çiçek ve a aç isimleri verilmi tir. Buranınn hemen yanı ba ında bulunan Demirlihan da restore edilmi tir. Vatanda larımızınn yakla ık 1 yıldır kullandıkları bu hobi bahçeleri; ehir hayatının stresinden uzak olmak, do aya olan özlemlerini gidermek, piknik yapmak, kendi ürettikleri ürünleri sa lıklı bir ortamda yeti tirmek ve bo zamanlarını en güzel ekilde de erlendir- di mek isteyecekleri bir merkez haline gelmi tir diye konu tu. Meramın Güzellikleri Artıyor AK Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut da, Ba kanımız Ramazan da açılı ve temel atma programlarına 1 aylık ara verdik dedi ama aslında hiç ara verilmedi. Ramazanda belediyemizin düzenledi i birçok etkinlikte vatanda larımızla iç içe olduk. Özellikle ev ziyaretleri çok önemliydi. Yapılan bu programlarla Konya mızın, Meram ımızın güzelliklerini daha yakından görmü oldum. Hobi bahçeleri, ehrin içindeki negatif enerjiyi pozitife dönü türen, insanlarımızın ne- fes alabilece i önemli mekânlardır. Ba kanımızı tebrik ediyorum Türkiye Tarımsal Üretimde Yükseliyor AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. lhan Yerlikaya ise, zirai üretimin önemine i aret ederek, Az önce bir kaç hobi bahçesini gezdik, gerçekten çok güzel. 91 bin metrekarelik alanda bir karı bo yer kalmamı. Vatanda la- rımızın böyle güzel ortamlarda rahatlaması, pozitif enerjiyle dolması çok iyi bir ey. Son zamanlarda ülkemiz tarımsal üretimde dünya 11 incili inden 7 ncili e yükseldi. 2 ya da 3 üncülü e kadar ilerlemeliyiz. Çünkü özellikle kriz dönemlerinde ziraat çok önemli. Pazarlama sorunu yok ve ülkemize de er katıyor Bahçe Sahipleri Ödüllendirildi Protokol üyeleri konu malardan sonra seçilen En Güzel Bahçe sahiplerine tarım bahçe seti hediye etti. Bahçe sahibi bir vatanda yeti tirdi i kavunu Ba kan Kalaycı ya ikram etti. Açılı programı kapsamında mangal ziyafeti de düzenlendi. Palyaçoların yaptı ı yarı malarla doyasıya e lenen çocuklara da çe itli hediyeler verildi.

4 4 A USTOS 2012 Meram da Ramazan Ak amları na Renk Kattılar Meram Belediyesi tarafından Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi ak- amları düzenlenen Meram da Ramazan Ak amları etkinliklerinde birbirinden de erli sanatçılar Konyalılarla bulu tu. 2.Hafta Sa ındık ık ve Mürare Sahne Aldı Etkinliklerin ikinci haftasında ilk gün Hasan Sa ındık, ikinci gün ise Umut Mürare sahne aldı. Konsere, sözleri Abdürrahim Karakoç a a ait Ben Hep Seni Dü ünürüm eseriyle ba layan Hasan Sa ındık, Öncelikle le Ramazan-ı erifinizi tebrik ederim. n allah Rabbimiz, tuttu umuz oruçları, kıldı ımız namazları ve di er ibadetlerimizi kabul buyurur. Bizleri sizlerle bulu turdu u için Meram Belediyemize çok te ekkür ediyorum. Türkiye nin ya ayan en büyük halk airi olan Abdürrahim Karakoç kısa bir süre önce Hakk ın rahmetine kavu mu tu. u. Ona rahmet diliyor ve konseribir eserleri yorumlamaktan mutluluk duyuyorum mizde, sözleri ona ait Güller Açmasa da adlı sevilen eseriyle konserine ba layan Umut Mürare ise, Bu güzel etkinli i düzenleyen eyen Meram Belediyemizi tebrik ediyorum. Ramazan ayı kapsamında Konya da oldu u gibi yurt içi ve yurt dı ında da birbirinden güzel etkinlikler tertipleniyor. Allah a ükür Ramazan ayını gördük. n allah bu rahmet ayından en güzel bir ekilde istifade edip bayrama da ula mayı Rabbimizden niyaz ediyorum Karao lu ve Ayna grubu ndan muhte em konser Meram Belediyesi tarafından tarihi Me- ram Köprüsü nde düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinin üçüncü haftası ise Ömer Karao lu konseriyle ba ladı. kinci gün de Erhan Güleryüz ve Ayna Konseri icra edildi. Ku lar adlı özgürlük ezgisiyle konserine ba layan Karao lu, Mübarek ve kutlu bir ay olan Ramazan a bizleri eri tirdi i için Yüce Allah a ne kadar hamd etsek az. Sizinle bulu ma- mıza vesile oldu u için Meram Bele- diye Ba kanımıza ve ekibine ükranlarımı arz ediyorum. Konya nın bizim için in ayrı bir yeri ve önemi var. Umarım biz de bu ehir için öyleyizdir. Konserin sonunda Ömer Karao lu, yeni albümünü imzalayarak sevenleriyle sohbet etti. Erhan Güleryüz ve Grup Ayna nın katıldı ı etkinli e ise Ak Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıo lu, Hollanda Türk Demokratlar Birli i Ba kanı Veyis Güngör, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ve binlerce ki i katıldı. Kiziro lu Mustafa Bey adlı me hur arkısıyla konsere ba layan Grup Ayna, Akdeniz, Vur Sineme Öldür Beni, Gesi Ba ları, Bari Sen Unutma Beni ve Dereden Tepeden Gel gibi arkıları ve yeni albümünden eserleri büyük bir co kuyla icra etti. Konsere katılanlar da Grup Ayna ya e lik etti. Çok güzel bir Ra- mazan gecesinde arkıları ve türküleri seyircilerle birlikte söylemekten mutluluk duydu unu d ifade eden Erhan Güleryüz, Bütün günlerimiz böyle bayram tadında olsun. 4. Haftaya Demirci ve Ku kaya Damgası Sevilen sanatçı Mustafa Demirci nin muhte emem yorumuyla ba layan 4. haftada sahne alan di er sanatçı ise Aykut Ku kaya oldu. Mustafa Demirci nin konserinde söz alan ve sanatçıya günün anısınana hediye veren Meram Bele- diye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı önemli bir hatırlatmada bulunarak, Dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören Müslüman karde lerimize de dualarınızı eksik etmeyin. Dünyanın neresinde bir zulüm ya ansa hükümetimiz hemen yardım elini oraya ula tırıyor. Ba bakanımızın e i Sayın Emine Erdo an Hanımefendi ve Dı i leri Bakanımız Sayın Ahmet Davuto lu Arakan a giderek ülkemizin yardım elini uzattılar diye konu tu. u. Aykut Ku kaya Konserine Türkmen Heyet De Katıldı Meram Belediyesi tarafından tarihi Meram Köprüsü nde düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinde sahne alan Aykut Ku kaya da, Konyalılara güzel bir gece ya attı. Programa Kerkük ten gelen Türkmen heyeti de katıldı. Son Hafta E ref Ziya Terzi ve U ur I ılak Sevenleriyle Bulu tu Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinin son haftasında E ref Ziya Terzi icuma ak amı, U ur I ılak ise Arefe gecesinde sahne aldı. Sevilen sanatçı E ref Ziya Terzi, verdi i konserle Konyalılara güzel bir gece ya attı. Konsere Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Hollanda Türk Demokratlar Birli i Ba kanı Veyis Güngör ve çok sayıda vatanda katıldı. U ur I ılak tan Muhte em Veda Meram Belediyesi nce Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi ak amları tarihi Meram Köprüsü nde düzenlenen Ramazan Ak amları etkinliklerinin son konu u ça da halk ozanı U ur I ılak oldu. Meram için besteledi i Meram a Geldim adlı eserle konsere ba layan U ur I ılak, daha sonra Üstad albümünden de Kaldırımlar ı söyledi. Konserde eski ve yeni birçok eserini seslendiren sanatçı, 1 aydır Konya dayız. ftar programı yaptık. Bize gösterdi iniz ilgiden dolayı çok te ekkür ederim. Bu programların düzenlenmesine vesile olan Meram Belediyemizin çok de erli ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ya da ükranlarımı sunuyorum. Konya ulular diyarıdır. Buraya gelip de hisse almamak mümkün de il. Hele hele 12 ayın en bereketli ayında gelirseniz ehrin manevi atmosferinden çok daha fazla etkilenirsiniz. Konya ya gelip de hisse almıyorsanız bu sizin kalbinizdendir. Meram, adına beste yaptı ımız nadir yerlerden biridir. Bu da size besledi imiz sevginin bir göstergesidir. diye konu tu.ba kan Kalaycı, U ur I ılak a, bir belediye çalı anı tarafından çizilen portre resmini hediye etti. U ur I ılak konseri, Vatan Sa Olsun, Haydi Anadolu gibi eserlerle sona erdi.

5 A USTOS Oynanan oyunu birlikte bozaca ız Meram Belediyesi çalı anları bayram tatili sonrası ilk mesaiye bayramla ma töreniyle ba ladı. Terörü lanetleyen Ba kan Kalaycı, Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlara kar ı dik durmalı, birlik ve beraberli imizi bozmamalıyız Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, sabah da Belediyenin Arif Bilge Tesisleri nde i çilerle bir araya geldi. Buradaki bayramla ma törenine ba kan yardımcıları, muhtarlar, daire müdürleri ve i çiler katıldı. Bayram tatilinde ve Ramazan ayındaki özverili çalı malarından dolayı belediye çalı anlarına te ekkür eden Ba kan Kalaycı, Meram a hizmet eden tüm mesai arkada larımız bizlerin yüzünü a arttı. Omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edece iz. Kalaycı, bayram tatilindeki hain terör eylemiyle ilgili olarak da unları söyledi: Ülkemizde bin yıldır nasıl birlik ve beraberlik içinde ya adıysak bundan sonra da ya amaya devam edece iz. Birlik ve beraberlik içerisinde hain planları yok edece iz. Konya Muhtarlar Derne i Ba kanı Celal Duran, kısa bir konu ma yaparak belediye çalı anlarının bayramını tebrik etti. Konu malardan sonra Ba kan Kalaycı, ba kan yardımcıları, muhtarlar ve daire müdürleri Arif Bilge Tesisleri ndeki çalı anlarla tek tek bayramla tılar. Ba kan Kalaycı, Arif Bilge Tesisleri nden sonra Belediye Meclis Salonu nda hizmet binasındaki çalı- anların bayramlarını kutladı. Buradaki konu masında da terörü lanetleyen Kalaycı, Ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunlara kar ı dik durmalıyız. Dü üncesi, etnik unsuru ne olursa olsun ülkemizdeki tüm insanlar olarak birlik ve beraberlik içinde ya- amaya devam edece iz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz diye konu tu. Yapılan hizmetlerle Meram ın artık sınırları a tı ını vurgulayan Ba kan Kalaycı, Kabu umuza da i in do rusu sı mıyoruz. Fikir üreterek, proje üreterek, hizmet üreterek Meram ın ismini herkesin gönlüne yerle tirmeye devam edece iz. Ba kan Kalaycı, belediyede çalı an tüm personelle de tek tek tokala arak bayramlarını tebrik etti. Kabu umuza da i in do rusu sı mıyoruz. Fikir üreterek, proje üreterek, hizmet üreterek Meram ın ismini herkesin gönlüne yerle tirmeye devam edece iz. Bereket Stantları lgi oda ı oldu Meram Belediyesi tarafından Meram Son Durak ta eski ükrü Doruk lkö retim Okulu nun bulundu u alanda Ramazan boyunca açık kalan Bereket Stantları, Konyalıların ilgi oda ı oldu. Ba kan Kalaycı dan anlamlı iftar Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Ramaza nda ilçedeki öksüz ve yetimlerle iftar programında bir araya geldi. Meram Belediyesi ndeki iftara yakla ık 200 ki i katıldı. Yemekten sonra bir konu ma yapan Ba kan Kalaycı, Davetimize icabet ettiniz, eref verdiniz. Bizleri kırmadı ınız için hepinize çok te ekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Belediye olarak halkımızın ihtiyaçları do rultusunda hizmet ederken kayna mamıza vesile olacak bu tür programlar da düzenliyoruz. Rabbim, a zımızın tadımızı bozmasın Ba kan Kalaycı, davette tüm misafirlerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Meram ailesi iftarda bulu tu Meram Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Meram l Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Ak Parti Te kilat Yöneticileri bir araya geldi. Dedeman Otel deki iftar programına Ak Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez ve Prof. Dr. lhan Yerlikaya, Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Ak Parti l Ba kan Vekili Bestami nan, Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Meram ilçesi l Genel Meclis Üyeleri, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri ve ba kan yardımcıları, muhtarlar, Ak Parti Meram lçe Te kilatı nın yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri ile mahalle temsilcileri katıldı. On bir ayın sultanı Ramazan ı, ruhuna uygun bir ekilde de erlendirmek için farklı etkinlikler düzenlediklerini belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Bunlardan bir tanesi de Ramazan ayının ba ında açılı ını yaptı ımız Bereket Stantları idi. 120 farklı i yeri ile çocuk oyun ve e lence alanlarının bulundu u bu stantlar vatanda larımızın Ramazan ak amlarına renk kattı. Halkımızın yo un ilgi gösterdi i bu mekanlar her gece saat ye kadar hizmet verdi. Yardımla ma ve dayanı manın en üst seviyeye çıktı ı bu rahmet ve bereket ayında belediye olarak dar gelirli vatanda larımıza gıda paketi ve iftariyelik da ıtımımız da tüm hızıyla sürdü. 5 ayrı televizyon kanalında ilgiyle takip etti iniz iftar programımız ayrıca Cuma ve Cumartesi ak amları Teravih Namazı sonrasında tarihi Meram Köprüsü nde düzenledi imiz Meram da Ramazan Ak amları adlı konserlere de birbirinden de erli sanatçılarımız katılarak Ramazana renk kattı diye konu tu. Bu tat Meram da gelenekselle ti Meram Belediyesinin, özel gün ve gecelerde Meramlılara ikram ederek gelenekselle tirdi i gül erbeti uygulaması her geçen gün daha da yaygınla tırılıyor. Geride bıraktı ımız mübarek Kadir Gecesi nde Meram Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü ekipleri tarafından özel olarak hazırlanan erbet, teravih namazı sonrası Kapı Camii nde vatanda lara sunuldu. Kapı Camii nde hatimle kılınan teravih namazı sonrası cemaate erbet ikramının yanı sıra limonata, vi ne suyu ve portakal suyundan olu an 4 çe it so ukluk ikram edildi. Meram Belediyesi ekiplerince hazırlanan erbet ve di er me rubatların yakla ık 3 bin ki iye ikram edildi i belirtildi. Senegalliler de stand açtı Ülkemizin dört bir kö esinden katılımın oldu u Bereket Stantları nda Senegalli Sow un açtı ı Babakar Sow adlı stant da ilgi çekti. Meram Belediyesi Meslek Edindirme Kursları na ait el eme i, göz nuru ürünlerin de sergilendi i Bereket Stantları, Ramazan ayı sonuna kadar Konyalıların ilgi oda ı oldu. Meram Belediyesinin, özel gün ve gecelerde Meramlılara ikram ederek gelenekselle tirdi i gül erbeti uygulaması her geçen gün daha da yaygınla tırılıyor.

6 Biz Üstad ile Büyüdük Meram Gazetesi: Müzik hayatınız çok erken ya ta ba ladı, ozanlık sizde aileden gelen bir gelenek midir, yoksa bu konuda sizi harekete geçiren neydi ve kendinizi müzi in içinde bulmanız nasıl oldu? U ur I ILAK: lk iirle buldum ben kendimi. Ya dört ya be ya larındaydım. Evvela kitaplardaki var olan iirler ilgimi çekti. Hatta o kadar dikkatimi çekti ki, iki okumada nerdeyse iiri ezberleyebiliyordum. Bu da iire olan ilgimden kaynaklanıyor. Bu on be ya ına kadar böyle devam etti. On iki ya larında Abdurrahim Karakoç un iirleriyle ve kitaplarıyla tanı tım. O beni çok etkiledi. Dolayısıyla Karakoç benim halk ozanı olmama sebep olan en önemli ki- ilerden biridir. Çünkü airlik denince, halk airli i denince aklıma ilk gelen isim Abdurrahim Karakoç oluyor. O dönemlerde abim evde ba lama çalıyordu, onun ba lama tınısıyla geçti çocuklu umuz. Altı yedi ya larındayım, dayıma gidiyorum o da ba lama çalıyor, onun duvarında da ba lama var. Dolayısıyla ba lama çalınan bir ortamda büyümü oldum hep. Dayım iirden de anlardı. iir yazan, iirden anlayan ki ilerin arasında yeti tim. Derken Yusuf Polato lu ile tanı tım ve onun gerçekten airli i tartı ılmaz, yani kalemi çok güçlü aynı zamanda ar ivleri de çok sa lam. Halk iiri adına Türkiye de belki en sa lam ar ivleri olan airlerden biridir. O da beni çok etkiledi. Süreç böyle ba lamı oldu. 21. Yüzyılın Ozanı Türkiye onu Dönen Alçak Olsun isimli arkısı ve ozanca duru uyla tanıdı. Üstad Necip Fazıl Kısakürek in iirlerini besteleyerek çok konu ulan bir albüme imza atan U ur I ılak Ramazan boyunca Meram daydı. Kendine özgü çizdi i yolda ba arıyla yürüyen ve hep halka yakın durmasıyla bilinen sanatçı, sevenlerince Modern Ça ın Ozanı olarak tanımlanıyor. I ılak la müzik hayatını, Üstad albümünü, Meram da Ramazan ı ve hedeflerini konu tuk. Meram Gazetesi: Peki yazdı ınız ilk iiri hatırlıyor musunuz? U ur I ILAK: Hatırlamıyorum. lk iiri bırakın onlu ya larda yazdı ım iirlerin bile ço unu yırtım attım, yaktım hiçbiri hafızamda de il. Çünkü insan hep bir seviye atlayınca eskilere bakıyor gülüyor, onları yırtıyor. Tabi bu olgunla ana kadar böyle devam ediyor. Olgunla tıktan ve belli bir kemâle ula tıktan sonra artık geçmi e baktı ınızda yırtmak yerine böyle dü ünmü üm demek ki o zaman diliminde diyor. Aslında udur; o dönemlerde yazılan iirler taklit iirlerdir, özendi imiz iirlerdir. Karakoç a benzemeye, Yunus Emre ye benzemeye çalı mı ızdır. Bir bakarsın Pir Sultan okumu uzdur, ona benzemeye çalı mı ızdır, Karacao lan okumu uzdur ona benzemeye çalı mı ızdır. Üstad bende çok önemli izler bıraktı Meram Gazetesi: Üstad ile ne zaman tanı tınız, sizi en çok etkileyen ne oldu? U ur I ILAK: Üstad ın kitaplarıyla on altı ya ında tanı tım ve sadece iirlerini de il, di er eserlerini de okudum, anlamaya çalı tım. Daha sonra yirmi dört ya ıma geldi imde yetmi tane eserini okumu oldum Üstad ın. Üstad bende çok önemli etkiler, izler bıraktı. Üstad ın sadece airli ini de il fikir adamlı ını da çok takdir ediyorum. air olarak da bu kadar hece kalıbında vezinli iirler yazıp bu kadar orijinal olabilmek ve bugüne kadar söylenmemi ve kullanılmamı ifadeleri kullanabilmek yepyeni bir dil, yepyeni bir a ız olu turabilmek, iir a zı olu turabilmek gerçekten her ki inin harcı de- il. Bu sadece Üstad Necip Fazıl ın yapabilece i bir i gibi geliyor bana. Meram Gazetesi: Yani bir daha Üstad gibi bir air gelmez mi? U ur I ILAK: Gelir gelmesine de Birçok airin referans noktası Üstad olunca Üstad ın taklidi oluyor. Üstad albümünü bestelemek deli cesareti Meram Gazetesi: Necip Fazıl airli inin yanı sıra fikirleriyle de bir döneme yön vermi ve Türkiye de nesillerin büyük ço unlu unu fikirleriyle beslemi önemli bir ahsiyet. Tabi bunun akabinde sormamız gereken önemli sorulardan birisi Üstad albümü. Büyük bir Üstad ın sözlerini alıp müzikle birle tirerek insanlara güzel duygular ya atmak zor bir i. Nasıl oldu da böyle bir i in içerisinde buluverdiniz kendinizi? U ur I ILAK: unu söyleyebilirim; airlik çok güzel, iir yazmak tamam. Bu önemli, fakat bundan daha önemli olan bir ey var, orjinalliktir. Hem orijinal olacaksınız hem de çok güzel yazacaksınız. Üstad albümüne gelince; Üstad albümünü bestelemek deli cesareti gerektiren bir ey. Çünkü Üstad ı zaten memnun etmek kolay de il. Üstad sa olsa herhalde cesaret edemezdim böyle bir eye. Çünkü o, hiçbir eyden tatmin olmayacak bir yapıya sahip. Ama biz cesaret ettik. Üstad ın iirlerini daha iyi yorumlayabilecek bir adamın oldu unu çok da dü ünmüyorum i in açı ı. Meram Gazetesi: Bu iddialı bir söz... U ur I ILAK: Yani öyle bir ey; hem müzik camiasından olacak, hem sanatla içli dı lı olacak, hem Üstad ı çok iyi okumu olacak, 70 eserini hatmetmi olacak, iirlerini çok iyi analiz etmi olacak ve bütün bunlarla beraber bestekâr olacak. Böyle bir adam yok zaten. Üstad ın Sakarya nın yeri bir ba ka Meram Gazetesi: Üstad Albümündeki tüm eserler çok güzel. Ancak Sakarya nın yeri bir ba ka. Albüm içerisinde fark ediliyor, müzi i ve ritmi ile. U ur I ILAK: Sakarya iir olarak da bir ba ka. ni leri, çıkı ları, yumu amaları, sertle meleri olan, yani bir anda sizi bir sükûnete davet ederken, hemen akabinde sizi tekrar haykırı a ça ıran bir yapıda. Nasıl bir duru sergileyece inizi bilemiyorsunuz iiri okurken. Ben sakin mi duraca ım, yoksa aha mı kalkaca ım? syan mı edece im, haykıracak mıyım bir eylere? Ama aynı zamanda bir serzeni te mi bulunmam lazım bazı eylere? Her mısra sizde farklı bir halet-i ruhiye uyandırıyor. Üstad ın iirlerini yeni neslin bestelerimizle ezberlemesinden gurur duyuyorum Meram Gazetesi: Üstad konserinde dikkatimi çeken bir ey oldu. Sakarya Türküsü nü okurken müzik ba layıp da söze girdi inizde salonda bir alkı tufanı koptu. Sakarya Türküsü nün hem müzi i hem de sözleri çok etkileyici. Ba arılı bir albüm ve ba arılı bir çalı ma. Bununla ilgili geri dönü ümler nasıl oldu? U ur I ILAK: Çok iyi. ten anlayanların hepsi takdir ediyor. ten anlamayan, müzikal olarak pop kültürüyle yeti enlerin böyle bir müzik dinleyebilmesi, sabırla dinleyebilmesi mümkün de il. Çünkü 7,5-8 dakikalık bir eser. Bu biraz daha aklı ba ında olanlara hitap eden bir albüm. Biraz daha olgun, biraz daha edebi bilgisi, tecrübesi olanlar için. Bu albümü dinlemek için belli bir çıtanın üzerinde olmak lazım. Halkın her kesimine hitap eden bir albüm de il. nsanları dı lamak için söylemiyorum ama öyle bir sınıflandırma yapabiliriz; edebi eserlere önem verenler ve edebiyatla hiç alakası olmayan insanlar olarak sınıflara ayırabiliriz. Edebiyatla hiç alakası olmayan milyonlarca insan var ülkemizde. Ama edebiyata çok yatkın olan, edebi eserlerle içli dı lı olan yine milyonlarca insanımız da var. Bizim hedef kitlemiz onlar. Ama, bizim ismimizden mülhem bu çalı mayı alanları ve sahiplenenleri de gördüm. Bunlar daha ya ında çocuklar. Edebiyattan da anlamaz, Yahya Kemal den de anlamaz, Necip Fazıl dan da anlamaz, Ahmet Hamdi den de anlamaz normalde. Ama bunlar almı Sakarya iirini, Kaldırımlar iirini ezberlemi ler. Bugüne kadar eline alıp okumamı belki de bu iirleri ama yaptı ımız beste vesilesiyle bunlara ula mı ve ezberlemi ler. Bunları görünce de gurur duyuyorum. Üstad 2 albümü önümüzdeki yıla hazır olacak Meram Gazetesi: Yapılan bu çalı malarla Üstad ın eserlerini bilmeyenler de Sakarya yı bilecek Kaldırımlar ı bilecek, Üstadı daha iyi tanıyacak. Bu albümlerle bu çalı malarla alarla Üstad gelecek nesillere yeniden aktarılmı arılmı oldu. En büyük mutluluk bu de il mi? U ur I ILAK: n allah, ah, daha Üstad 2 yi yapaca ız. Önümüzdeki yıla hazırlayaca- ız onu da. Çünkü telenecek en az 10 tane daha iiri var Üstad ı. Hatta birkaç tanesini ni bes- besteledim. Bu albüm uzun oldu u için onları almadık. Önümüzdeki albüme almak için onları bir kenara koyduk u anda demleniyorlar. Çok güzel eserler var. n allah 10 eserlik Üstad 2 albümü de gelecek nesillere aktarma noktasında çok ciddi katkıları olacak diye dü ünüyorum. ünüyorum. Meram Gazetesi: Peki Üstad ın ailesi bu çalı manızı nasıl kar ıladı? U ur I ILAK: Biz Üstadın o lu Mehmet Kısakürek a abey ve Torunu Emrah ile irtibattaydık. Mehmet a abeyle çok önceden tanı ıyoruz zaten. Muhatabımız oydu ve asıl onun onayı gerekiyordu. Albüm çalı maları esnasında kendisini stüdyoya davet ettik. Sakarya ile Kaldırımları dinledikten sonra Gerisini dinlememe gerek yok karde im, sen bu i e muvafıksın Aynen kullandı ı ifade bu. Onunla irtibatımız böyle. Çok iyi bir insan. Meram Gazetesi: Bir aydır Konya dasınız, Meram dasınız.meram deyince ve Konya da Ramazan deyince Mevlana deyince neler ça rı ıyor sizde? Bu Ramazan sizin için nasıl geçti? Bizim için asıl olan de erleri korumak U ur I ILAK: Bir ay boyunca büyük kazanımlarımız oldu. Bir ay boyunca Konya nın havasını teneffüs ettik, manevi atmosferini soluduk. Bu yönüyle Konya bize çok ciddi artılar sa ladı. Meram deyince aklıma ilk olarak Serdar Kalaycı Bey geliyor. Gerçekten bizim için iyi bir dost. Kendisini tanıdı ımız ilk günden bugüne kadar o dostlu umuz devam ediyor. Birkaç belediye ba kanı vardır bizim gerçekten böyle dost olarak gördü- ümüz, aynı ifadeyi kullanabilece im. Bir de akran olu umuzdan kaynaklanıyor herhalde, aynı ya lardayız çünkü. Hem çalı kan, hem mütevazi, hem de halkın içinden biri oldu unu biliyoruz. Bizim için bir ki inin mevkisi makamı çok önem- li de il, insan olması önemli. Belki bizi de sevenler bu yüzden seviyor. Yani bugüne kadar bulundu umuz mevki, konum, makam, öhret bunlar bizim için çok önem arz etmedi. Bizim için aslolan de erleri korumak, de- erlerle ya- ayabilmek, de erlerle hemhal olabilmek, insa- nı insan olarak görebilmek. Yani nerde olmak çok önemli de il son va- raca ımız yer nasıl olsa belli. te topra ın altı, en son makam orası. Dolayısıyla bunu bil- dikten bu bilinçle ya adıktan sonra da gerçekten herkes insani tarafını ortaya çıkarır. te ba kan da bunun bilincinde biri. Tabi Meram dedi imiz zaman Meram ba ları aklımıza geliyor, Meram Ba ları deyince Mesnevi nin yazıldı ı yerler aklımıza geliyor. Sonra Konya dendi i zaman zaten aklımıza ilk olarak Hz. Mevlana geliyor. ems-i Tebrizi akla geliyor. Fakat Konya sadece Mevlana dan ibaret de- il, burada yatan bir çok büyük zat var. Dolayısıyla böyle bir diyardan bahsediyoruz. Ve Ramazan ba lı ba ına bir bereket ayı. Sizin gönlünüzde ciddi bereketlenmelere vesile oluyor. Her eyiniz de i iyor, agresiflikler gidiyor, dünyaya dair hırslarınız kayboluyor, o bile çok büyük bir kazanım. Yabancılar relaks diyor ya en azından bir aylık relaks dönemi ya ıyorsunuz. Bir nevi rehabilitasyon dönemi. Ramazan e ittir rehabilitasyon dönemi. Ve bu rehabilitasyonun Konya da olması bizim için çok iyi oldu. Ama aslolan her an yenilenme içinde olmak. Yunus Emre diyor ya Her dem yeniden do arız bizden kim usanası diye. Gerçekten yeniden do mak lazım. Çünkü bizim dinimizin, bizim maneviyatımızın ve ulularımızın, önderlerimizin direktifi de bu do rultuda. Meram Gazetesi: Çok te ekkür ediyoruz. U ur I ILAK: Ben de Konya ya ve Konya halkına çok te ekkür ediyorum, bizleri en iyi ekilde a ırladılar. Bu arada Meram Belediyesi personeline, tüm arkada lara, sizlere çok te ekkür ediyorum. 30 gün boyunca burada bizleri yalnız bırakmadınız. Ve kahrımızı çeken, bizlerle her türlü samimi ba ları kurarak her türlü destekte bulunan Konyalı dostlara te ekkür ediyorum. Soka a çıktı ımız zaman bizlere ilgi gösteren Konya halkına ve bize destek veren herkese te ekkür ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin.

7 A USTOS Zafer Bayramı nda Nazmiye den Büyük Zafer 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Excel Arena da yapılan müsabakalarda, ilk hakkında 100, ikinci hakkında 104 kilo kaldıran milli halterci, 3. hakkında 106 kilo kaldırarak paralimpik rekoru kırdı. Altın madalya kazanan sporculara verilen dünya rekoru kırma hakkını kullanan ve bir kez daha salonu dolduran seyircilerin yo un tezahüratları arasında podyuma çıkan Nazmiye Muslu, 4. hakkında 109 kiloyu kaldırarak dünya rekorunu kırdı. Daha önceki dünya rekoru da milli sporcuya aitti. Nazmiye Muslu, bu yıl ubat ayında da Dubai de 106,5 kilo kaldırarak dünya rekoru kırmı tı. Ba kan Kalaycı dan Destek Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Milli sporcuya destek olmak için müsabakayı Londra da takip etti. Muslu nun bu ba arısıyla büyük gurur duydu unu ifade eden Ba kan Kalaycı, Ülkemize hayırlı olsun. Bize bu sevinci ya atan karde imize ve antrenörüne, kulüp ba kanımıza te ekkür ederim. Meram ımıza, Konya mıza ve Ülkemize böyle güzel bir duyguyu ya attı ı için sporcumuz Nazmiye Muslu ya te ekkürler. Hamdolsun, burada canlı canlı bu duyguyu ya amak daha farklıydı. Bayra ımız göndere çekilirken ve stiklal Mar ımız okunurken gözlerimiz doldu Cumhurba kanı Gül Ve Ba bakan Erdo an dan Tebrik Paralimpik Oyunları nda ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Meram Belediyesporlu Nazmiye Muslu ya ampiyonlu un ardından tebrik telefonları ya dı. Cumhurba kanı Abdullah Gül, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve çok sayıda üst düzey protokol üyesi Milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti. Mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayar Meram Belediyesi, ilçe genelindeki 87 mahalle muhtarına dizüstü bilgisayar hediye etti. Muhtarların mahalle sakinlerine daha iyi hizmet sunabilmelerini sa lamak amacıyla daha önce muhtar ofisleri in a eden Meram Belediyesi, imdi de muhtarlara dizüstü bilgisayar hediye etti. Belediye ile sürekli diyalog halindeyiz Bilgisayarlarını almak için belediyeye gelen muhtarlara hediyelerini veren Meram Belediyesi Ba kan Yardımcısı Celal Can, Muhtarlarımızın mahallelerine daha iyi hizmet verebilmelerini sa lamak amacıyla Belediye Ba kanımız Dr. Serdar Kalaycı nın talimatıyla 87 adet dizüstü bilgisayarı aldık. Bilgi lem Müdürlü ümüz tarafından Muhtar programı ve di er programlar yüklendikten sonra da teslim edilmektedir. Hayırlı olmasını diliyorum Arma an Mahallesi Muhtarı Mehmet Ragıp Ay, Bu onurlandırıcı hediyeden dolayı ba kanımıza çok te ekkür ediyorum. Belediyemize yapaca- ı hizmetlerde ba arılar diliyorum Karadi in Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilekçi ile A kan Mahalle Muhtarı Ömer Gür de bu güzel hediyeden dolayı Ba kan Kalaycı ya te- ekkür ettiler. Bu bilgisayarla halka daha güzel hizmet sunacaklarını belirten Mehmet Vehbi Mahalle Muhtarı Mustafa Güven ise, Muhtarlar olarak Belediye ba kanımızla ve yardımcılarıyla sürekli diyalog halindeyiz Pendik Belediye Ba kanı ndan ziyaret stanbul un Pendik Belediye Ba kanı Kenan ahin, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı yı makamında ziyaret etti. Ara tırmacı yazar M. Fatih Çıtlak ın da katıldı ı ziyarette her iki belediyenin teknik ba kan yardımcıları da hazır bulundu. Kentsel Dönü ümü Önemsiyoruz Yaptıkları önemli hizmetler hakkında bilgi veren Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, En fazla önemsedi imiz çalı maların ba ında kentsel dönü üm gelmektedir. 3 yıl içinde yakla ık 6 bin konut ba lattık. Bunların yarısını TOK ile birlikte gerçekle tiriyoruz. Tarihi eserlerin restorasyon çalı maları da tüm hızıyla sürüyor. 2 yıldan beri Nisan ayından ba layarak Ekim ayına kadar her hafta per embe günleri açılı ve temel atma programlarımız oluyor. Yeni kurulan Necmettin Erbakan Üniversitesi ne 1 milyon metrekarelik arsa tahsisi gerçekle tirdik. 1,5 yıl önce kendi hizmet binamıza kavu tuk ve Ramazan ın ba ında da yeni belediye hizmet binamızın temelini attık. Rutin belediyecilik hizmetleriyle birlikte sosyal ve kültürel belediyecili e de önem veriyoruz diye konu tu. Belediyecilik Ufuk i Pendik Belediye Ba kanı Kenan ahin de, Biz de önceki dönemden devraldı ımız çıtayı biraz daha yükseltmeye gayret ediyoruz. Allah a hamd olsun güzel çalı malar var. Meram Belediyemiz, belediye hizmet binasına kavu tuktan sonra yeni hizmet binasının da temelini atmı. Gerçekten takdire ayan. Belediyecili in okulu yok. Ufukla ilgili. Sadece ba kanların ufkuyla de il ekibinin ufkuyla da alakalı Pendik Belediye Ba kanı Kenan ahin, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ya tezhip çalı ması olan bir tablo hediye etti. Ba kan Kalaycı da meslekta ına, Sırçalı Medrese nin kapısının maketi ile Sırçalı ismiyle tescillettikleri kravatı hediye etti.

8 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanlık 2005 Basın Yayın ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zabıta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hattı Örnek sosyal proje: Yalnız De ilsiniz Meram Belediyesi nin önemli sosyal projelerinden biri olan Yalnız De- ilsiniz projesi ile ilçede ya ayan 65 ya ve üzerindeki ya lı ve bakıma muhtaç ki ilere evlerinde hizmet veriliyor. Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü tarafından hazırlanan proje kapsamında Meram da yalnız ya ayan yakla ık 200 ki iye evde bakım hizmeti veriliyor. Mahalle muhtarlarının da yardımı ile tespit edilen bakıma muhtaç ya lıların evlerine gidilerek tüm ihtiyaçları gideriliyor. Belirlenen bakıma muhtaç ya lılar için dosya açılarak sa lık muayeneleri yapıldıktan sonra ev temizlikleri yapılıyor. htiyacı olanlara gıda paketi ve di er ev e yaları veriliyor. Onlar geçmi ile gelecek arasında köprüdür Ya lıların sosyal hayata katılmalarını sa lamanın ça da toplumun gereklerinden biri oldu unu belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Ya lılarımız geçmi ile gelecek arasında bir köprüdür. Hayat tecrübeleri ve kültürleriyle herkesin yolunu aydınlatırlar. Milletimiz, tarihinin her döneminde ya lısına gereken de eri vererek bunu en önemli töre ve gelenek haline getirmi tir. Bu saygı, sa lam ve güçlü bir toplum olu turmu tur. Belediye olarak yakla ık 1,5 yıldır sürdürdü ümüz Yalnız De ilsiniz projesi ile ya lılarımızın her türlü ihtiyaçlarını kar ılayarak yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz. Mahalle muhtarlarımızın yardımı ile toplam 200 ki i tespit ettik. Ya lılarımızın her türlü ihtiyaçları giderildi i gibi belediyemiz tarafından özel bir hastanede de tedavileri yaptırılıyor diye konu tu. Bu proje sayesinde çe itli sebeplerden dolayı kimsesiz kalmı ve ihtiyaçlarını kar ılayamaz hale gelmi ya lılarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirten Ba kan Kalaycı, Ya lılarımıza hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz. Sosyal içerikli projelerimiz devam edecek Türkmenler den Konya ya te ekkür Dı i leri Bakanı Ahmet Davuto lu nun Kerkük ziyareti sırasında Kerkük le Konya nın karde ehir olması kararının ardından, Irak Türkmen Cephesi Genel Ba kanı Er at Salihi ba kanlı ındaki heyet, te ekkür ziyareti amacıyla geldi i Konya da Meram Belediyesi Meclis Salonu nda düzenlenen programa katıldı. Burada konu an Salihi, Irak Türkmenleri nin gönlünde Türki-ye nin, Türkiye nin gönlünde de Irak Türkmenleri nin ayrı bir yerinin oldu- unu söyledi. Konya ube Ba kanı Dr. Aydın Beyatlı ise, Bugün sadece Türkmenlerin de il, Irak taki Kürt ve ii karde lerimizin Türkiye ye bakı ı da çok farklı bir hale gelmi tir yakla ık 1 ay önce Irak tan gelen 35 bayan karde imize MERMEK bünyesinde e itim verdik. Bu protokolle birlikte çok farklı çalı malar yapaca ız diye konu tu. Durdu umuz Yer Do ru Irak Türkmenleri nin hak ve hukuku mazlumiyete u radı ında artık birilerinin çıkıp kendilerine sahip çıkaca ını bildiklerini kaydeden Salihi, Bundan önceki dönemlerde bizler Türkiye nin 5. taburu olarak görülüyorduk. Ama artık meclisin içinde ciddi bir ekilde Sayın Davuto lu nun Kerkük ziyaretini savunduk ve do ru bir karar oldu unu kanıtladık. Bu, bizim siyaset denklemi içinde do ru bir yerde oldu umuzu gösteriyor. Irak Türkmenleri artık siyasi bir unsur olarak Irak ta temsil edilmeye ba landı. Her Türkmen, Türklük varlı ının hükmünü ya amı tır ve bu sevdayı ya amaya devam edecektir. Bu muhabbeti, u an kritik durumda olan bölgemiz ve özellikle Suriye de olan Türkmenler için duymalıyız AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı da bölgede bir dirili in ya andı ına dikkat çekerek, 1. Dünya Sava ı nda cetvelle sınırları çizenlere kar ı bir dirili bu. Bölgedeki bütün ülkeler petrol ve do algazla ekonomisini yürütürken, bölgedeki tek üreten ve sektörel çe itlili i olan ülke Türkiye dir ifadelerini kullandı. Irak Türkleri Kültür ve Yardımla ma Derne i Biz Türkiyenin Bir Parçasıyız Türkiye hariç Irak ın tüm kom ularının Irak a terör ihraç etti ini belirten Irak Türkmeneli Partisi Genel Ba kanı Riyaz Sarıkahya da Irak ta fırtına öncesi bir sessizli in ya andı ını ifade ederk Biz de bu çalkantı öncesinde Türkmenler olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ancak bazı eyler bizi a ıyor. Türkiye nin deste ine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biz Türkiye nin, 90 yıl önce koparılmı tabii bir uzantısıyız eklinde konu tu. Ak Parti Konya l Ba kanı Ahmet Sorgun da, Kerkük ile Konya zaten karde ehirlerdi. Dı- i leri Bakanımız Sayın Ahmet Davuto lu, bunu resmi olarak ilan etmi oldu Karde lik Ba larımız Güçlenecek Meram ile Irak ın Telafer ehrinin karde ehir oldu unu u belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı ise, Karde ehir ili kileri ba lamadan, adan, Türkiye Yükselen Güç Programda bir konu ma yapan Eski Tarım Bakanı ve Ak Parti 22. Dönem Konya Milletvekili Prof. Dr. Sami Güçlü de, Ülkemizin kültürel ba ları olan toplumlarla aramızdaki ili kiler konusunda farklı bir döneme girilmi tir. Bugün bunun bir tezahürünü ya ıyoruz. Bu durum Türkiye nin yükselen gücüyle ilgilidir Programa Salihi nin yanı sıra Türkmeneli Partisi Genel Ba kanı Riyaz Sarıkahya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, AK Parti 22. dö- nem milletvekili Prof. Dr. Sami Güçlü, Ak Parti Konya l Ba kanı Ahmet Sorgun, Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Ba kanı Kemal Beyatlı, Irak Türkleri Kültür ve Dayanı ma Derne i Ba kanı Mehmet Tütüncü, Irak Türkleri Kültür ve Yardımla ma Derne i Konya ube Ba kanı Dr. Aydın Beyatlı ile Iraklı Türkmenler katıldı. Toplantıdan sonra Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Irak Türkmen Cephesi Genel Ba kanı ve Milletvekili Er at Salihi ye tarihi Sahib-i Ata Camii nin maketini hediye etti.

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Meram a 1 milyar TL lik yatırım

Meram a 1 milyar TL lik yatırım Meram a 1 milyar TL lik yatırım Hacı İsa Efendi Mahallesi nde inşaatı hızlı bir şekilde devam eden Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın tamamlanmasıyla bölgenin çehresi değişecek. Meram Belediye Başkanı

Detaylı

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld

Meram a fonksiyonel B R TES S Ertuğrul Gazi Sosyal Tesisleri hizmete aç ld MERAM BELEDİYESİ 02.05.2011 22:51 Page 1 Meram Belediyesi tarafından düzenlenen ve içerisinde aile hekimliği merkezi, emekliler konağı, internet evi, muhtar odası, MERMEK eğitim merkezi ve fitness salonunun

Detaylı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı

Hasta Konukevi ni Başbakan Erdoğan Hizmete Açtı Yeni Yasa İle Hizmet Kalitesi Artacak Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı, 2014 yılı mahalli seçimleriyle birlikte Meram Belediyesi nin mahallesi haline gelecek 6 beldenin belediye başkanları ve

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs- TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL www.kilispostasi.com U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi admin@kilispostasi.com Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Ahmet T UNGA. Merhabalar Sevgili SES Okurları. Ausgabe 36 Dezember 2012 / Januar 2013

Ahmet T UNGA. Merhabalar Sevgili SES Okurları. Ausgabe 36 Dezember 2012 / Januar 2013 1 2 Ausgabe 36 Dezember 2012 / Januar 2013 Berlin-SES Türkisch-Deutsches Stadtmagazin Beckerstr. 3 12157 Berlin www.berlin-ses.com Berlin-SES@gmx.de Infotelefon / Anzeigenberatung: Mobil 0174-796 52 04

Detaylı

Bosna Hersek te Meram Sergisi

Bosna Hersek te Meram Sergisi Ana Baba okulu için kayıtlar başlıyor Meram Belediyesi ile Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle organize edilen Ana Baba Okulu nun üçüncüsüne kayıtlar başladı. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2012.

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı

ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı haziran 2012 sayı 27 ü m r a n i y e b e l e d i y e s i a y l ı k s ü r e l i y a y ı n ı En Başarılı Belediye Başkanı sf.22 Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu sf.18 AK Parti Ümraniye İlçe Kongresi sf.10

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

Kurban Bayram ı nızm übarek olsun

Kurban Bayram ı nızm übarek olsun SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI AVRUPA Birliği Bölgeler Komitesi, Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ı, Avrupa Türkiye ilişkilerinin değerlendirileceği Brüksel deki toplantıya davet

Detaylı

Katılımıyla Hizmetinizde

Katılımıyla Hizmetinizde mart 2013 sayı 36 Ümraniye Belediyesi Yeni Hizmet Binamız Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın Katılımıyla Hizmetinizde Bizim Siyasetimiz Hizmet Siyasetidir sf. 06 Metro Çalışmaları Ümraniye den

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı