Hacettepe Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) Prof.Dr. Müberra Babaoğul

2 AMAÇ: Hacettepe Üniversitesine bağlı bir kurum olan ve 30 Haziran 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulan Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile Tüketici ve Pazar ilişkileri ile ilgili her alanda araştırma yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle Üniversitenin kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve kamuoyunun bu alanda bilgilendirilmesine ve eğitilmesine katkıda bulunmaktır.

3 YÖNETİM KURULU Prof.Dr.Müberra BABAOĞUL (Müdür) İ.İ.B.F.Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Arzu ŞENER (Müd. Yrd.) İ.İ.B.F.Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Prof.Dr.Fethiye ERDİL Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Prof. Dr. Çağlar ÖZEL İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doç. Dr. M. Kemal ÖKTEM İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

4 MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

5 Araştırma Faaliyetleri Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin; ambalajında, fiyat etiketi ve tarifesinde, tanıtma kullanma kılavuzunda, reklam ve ilanlarında, standardında veya teknik düzenlemesinde vaat edilen özellikleri taşıyıp taşımadığına ilişkin araştırmalar yapmak,

6 Firma, marka ve piyasaya sunulan mal ve hizmetlere yönelik tutundurma ve reklam faaliyetlerinin hedef kitle üzerindeki olası veya gerçekleşen etkilerine ilişkin araştırmalar yapmak, Gazete, radyo, televizyon ve diğer iletişim yöntemleri kullanılarak tüketiciye duyurulan satışlarda, gerek firma hedefleri gerekse tüketici tatmini açısından araştırmalar yapmak,

7 Bireysel kredi veren finans kurumları ile bu kurumlar aracılığıyla kredi kullanan tüketicilere yönelik araştırmalar yapmak, Piyasaya sunulan ürünlerde; malzeme, işçilik, montaj ve üretimden kaynaklanan ayıplara ve bu ayıplar nedeniyle ortaya çıkan zararlara yönelik araştırmalar yapmak,

8 Piyasaya sunulan ürünlerde, kullanıcı hatası sonucu ortaya çıkan sorunlara yönelik araştırmalar yapmak, Tüketici talep ve tercihleri ile davranış kalıplarındaki değişiklikleri belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak.

9 Danışmanlık ve Eğitim Faaliyetleri Yurt dışında ve ülkemizde yerleşik tüketici ve satıcılara, ürettikleri ve sattıkları hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler konusunda danışmanlık hizmeti vermek, Sektör dernekleri ile meslek örgütleri ve bunların üst kurullarına, üyelerinin piyasaya sundukları mal ve hizmetler nedeniyle üstlendikleri yükümlülükler konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

10 İlk iki maddede yer alan konularda kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, Evrensel ve ulusal tüketici hakları ve tüketicinin korunmasına ilişkin uygulamalar konusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

11 Tüketicileri kalite ve fiyat mukayesesi yapabilecek şekilde eğitmek ve bilgilendirmek, Test ve deney sonuçlarını yayın yoluyla tüketicilere ileterek enformasyonu sağlamak,

12 Tüketicilerin daha iyi ekonomik kararlar vermelerine yardımcı olacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, Tüketicileri kaynak kullanımı konusunda bilinçlendirip yaşama düzeylerini yükseltecek eğitim, danışmanlık ve yayım faaliyetleri yapmak.

13 Test ve Belgelendirme Faaliyetleri Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zararlı veya tehlikeli olup olmadıklarına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek, Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olup, olmadıklarına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek,

14 Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin üreticisi veya satıcısı tarafından vaat edilen özellikleri taşıyıp taşımadığına yönelik testler yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek, Farklı üretici veya satıcılar tarafından piyasaya sunulan benzer ürün veya hizmetlere yönelik karşılaştırma testlerini yapmak ve gerektiğinde test sonuçlarına ilişkin belge düzenlemek.

15 AKADEMİK ETKİNLİKLER

16 KONFERANSLAR

17 Üreticinin Sorumluluğu Elektromanyetik ve Nükleer Kirlilik- Tüketici Sağlığı ve Alınabilecek Önlemler Sağlıkta Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklamlar Kredi Kartları Kanunu Işığında Tüketici Kredileri Avrupa Birliğinde Tüketici Hakları

18 ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

19 Hacettepe Üniversitesi Tüketici-Pazar- Araştırma-Danışma-Test ve Eğitim Merkezi (TÜPADEM) ve Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) işbirliği ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın katkıları ile "Tüketicinin Korunması ve Tüketici Haklarına İlişkin Bilinç Düzeyi" araştırması gerçekleştirildi. Araştırma Türkiye geneli temsiliyetine sahip 12 ilden "Kotalı Rastlantısal Örnekleme" yöntemi ile seçilen 18 yaş ve üzerinde 784 kişi üzerinde yürütülmüştür.

20 Araştırma sonuçları tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda yapılan toplantı ile kamuoyu ile paylaşılmış, araştırma raporu kitap olarak yayınlanmıştır.

21 BİLİMSEL YAYINLAR

22

23 TÜKETİCİ YAZILARI I (2007) İÇİNDEKİLER Bölüm 1- TÜKETİCİNİN KORUNMASI ve TÜKETİCİ HAKLARI Hukuksal Açıdan Tüketicinin Korunması ve Tüketicinin Korunma Gerekliliğine İlişkin Bir Değerlendirme Evrensel Tüketici Hakları Tüketici Hakları ve Toplumda Algılanışı: Hukuk Ve Kamu Yönetimi Açısından Geçiş Süreci Tüketicinin Korunmasında Avrupa Birliği Müktesebatının Neresindeyiz? Bölüm 2-TÜKETİCİNİN KORUNMASI ve REKLAMLAR Tüketicinin Korunması Açısından Reklam Kurulu Çalışmaları Reklam Söyleminde Yanıltıcı Argümanlar ve Tüketici Farkındalığı Sağlık Alanında Tanıtım İhlalleri

24 TÜKETİCİ YAZILARI I İÇİNDEKİLER Bölüm 3- ÖZEL TÜKETİCİ GRUPLARI Çocuk ve Genç Tüketiciler Bölüm 4- TÜKETİCİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Türkiye de Sağlık Reformları ve Hasta Açısından Yeni Sistemin Getirdikleri Türkiye de Hasta Hakları ve Türk Sağlık Sektöründe Yaşanan Sorunların Hasta Haklarına Yansıyan Görünümleri Tüketici Sağlığı, Yaşam Kalitesi ve Optimal Beslenme Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Üretiminde Yenilikler Bölüm 5- TÜKETİM KÜLTÜRÜ KALİTE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Kültür-Tüketim İlişkisi ve Kültür Ekonomisi Küreselleşen Dünyada Yerli Malı Hayal Mi?. Tüketici, Kalite, Verimlilik ve Yurttaş Mutluluğu

25 TÜKETİCİ YAZILARI II (2010) İÇİNDEKİLER Türkiye de ve AB Ülkelerinde Tüketici Eğitimi Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi Bağlamında Bireyin Yeri: Vatandaş Mı Tüketici Mı? Ekonominin Yükselen Değerleri; "Etik Tüketicilik ve Etik Ticaret Küresel Kriz Ortamında Tüketici Davranışları Yöndeş Teknolojiler Bireyler, İhtiyaçları ve Çelişkiler Yeni Teknolojiler ve Tüketici Etkileşimi Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Aile, Tüketim ve Çevre Tüketici Eğitimi Perspektifinde Reklam ve Reklamın Sosyal Sorumluluğu Medya, Reklam ve Tüketim: Çocuklar Açısından Bir Değerlendirme Görme Engelli Tüketiciler: Satın Almada Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Öneriler Yaşlılık Dönemi ve Tüketim Tüketici Hakları ve Halk Sağlığı Açısından Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Yanlılığı ve Tüketici(lik) Davranışları: Genel Bir Çerçeve ve Türkiye nin Durumu

26 TÜKETİCİ YAZILARI II (2010) İÇİNDEKİLER İlaç Tüketicisinin Belirlenmesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme Tüketicilerin Bilgi Kaynağı Olarak Gıda Ürünlerindeki Etiketi Okuma ve Anlamada Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi Ambalaj Tasarımında Görsel Bir Unsur Olarak Rengin, Tüketici Algısı Üzerindeki Rol Tüketici Bilgilendirme Aracı Olarak Gıda Ambalajları Lüks Tüketim ve Lüks Markalar Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Halkla İlişkilerde Tanıtım Tüketiciler Açısından Serbest Zaman Faaliyetleri ve Alışveriş Merkezler Türkiye de İşyerinde Kantin İçin İşverenin Rızasına Bırakılmasının, Tüketici Hakları Açısından İrdelenmesi

27 DİĞER FAALİYETLER VE İŞBİRLİKLERİ

28 Merkezimiz TSE Tarafsızlık Komitesi nde, TSE Standart Hazırlama Üst Kurulunda Merkez Müdürü tarafından temsil edilmektedir.

29 20 Nisan 2011 tarihinde Merkezimiz ile Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

30 Bu protokol çerçevesinde; Ülke ekonomisinin ve pazar düzeninin geliştirilebilmesi için üretici, satıcı, sağlayıcı, bayii ve tüketiciler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, taraflar arasındaki ilişkilerde ortaya çıkabilecek çatışma alanlarının azaltılması, etkin, verimli, bilinçli, rekabetçi ve iyi işleyen bir pazar düzeninin sağlanması,

31 Üretici, satıcı ve tüketici bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Ülke ekonomisinin taraflar açısından memnuniyet verici bir düzeye ulaştırılması, Ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanımı,

32 Kaynak israfının önlenmesi, Üretimde olduğu kadar tüketimde de etkinliğin sağlanarak sürdürülebilir tüketim davranışının geliştirilebilmesi için tüketiciüretici ve kamu çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri

33 Tüketici-Pazar ilişkileri, Sürdürülebilir üretim ve tüketim, Çevre korunması ve çevre bilinci,

34 Kaynak kullanımı, Tüketici davranışları ve paydaşlardan gelen taleplere bağlı olarak verimlilik, tüketim, tüketici ilgili her konuda araştırma faaliyetleri etkin, tarafsız, objektif ve bilimsel ilkeler ışığında yürütülebilecektir.

35 2012 Yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler; Tüketici Yazıları III

36 Detaylı bilgi için

37 Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler; Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte Tüketici Memnuniyetinin Sağlanmasında Bir Yöntem Olarak Tüketici Odaklı Organizasyon-Bilgilendirme-Eğitim ve Uygulama Sertifika Eğitim Programı Reklam Kurulu ile yapılacak protokol çerçevesinde aldatıcı-yanıltıcı reklamlara ilişkin bilirkişilik

38 Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler; TÜPADEM Teknokent işbirliği ile Çocuklarda Bilinçli Tüketim Davranışı Geliştirmeye Yönelik animasyonlu Tüketici Eğitimi CD seti hazırlamak.

39 Nihai hedef; Üniversitemiz bünyesinde tarafsız, bilimsel alt yapısı güçlü, bilimsel ilkelere göre faaliyet gösteren Test ve Belgelendirme Laboratuarı kurarak üniversitemizi ve TÜPADEM i markalaştırmak.

40 Bu ancak disiplinler arası çalışma ve üniversitemiz yönetiminin desteği ile gerçekleştirilebilecektir.

41 Merkezimiz 2011 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Tüketici ödülleri kapsamında yaptığı faaliyetler nedeniyle Merkez Müdürü şahsında Bakanlık özel ödülü olan Hizmet Ödülü ile ödüllendirilmiştir.

42 Detaylı bilgi adresinden edinilebilir.

43 TEŞEKKÜRLER

44 Araştırmanın Amacı 44 Ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından farklılık gösteren coğrafi bölgelerinde yaşayan 18 yaş ve üzeri tüketicilerin tüketicinin korunması ve tüketici hakları konusunda sorumlu tarafların uygulamalarına ilişkin bilgi ve bilinç düzeyleri ile davranışlarını tanımlamak ve elde edilen verilerin ışığında sorumlu tarafların uygulamalarını geliştirecek politika ve stratejileri belirleyerek tüketici eğitimine yön vermektir.

45 Araştırmanın Kapsamı ve Metodoloji Araştırma evreni kentsel Türkiye genelini temsil eden 12 il merkezinde yaşayan 18 yaş ve üzeri kişidir. Türkiye geneli temsiliyetine sahip 12 il İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması(IBBS) Düzey 2 de olan illerdir. Bu sınıflandırma Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi ne uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geliştirilen sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre oluşturulmuştur. 45

46 Örneklem Görüşülen Kişilerin Cinsiyet Dağılımı Görüşülen Kişilerin Medeni Durumu Diğer; 8,1 Bekar; 32,7 Kadın; 45,7 Erkek; 54,3 Evli; 59,2 Görüşülen Kişilerin Yaş Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 17,9 15,4 11,5 11,5 10,2 8,0 Baz : Yaş , ,6

47 Örneklem Görüşülen Kişilerin Eğitim Durumu Y. Lisans ve üzeri 0,8 Üniversite 14,9 Lise 34,8 İlköğretim ve altı 49,6 47 Baz : 784

48 Her alışverişten önce alışveriş listesi hazırlarım Kapıdan hiçbir ürün/hizmet satın almam Kampanyalı/indirimli ürünleri takip ederim Alışveriş öncesi, bir ürünü hizmeti satın almadan önce mutlaka fiyat araştırması yaparım Tüketicilerin Alışveriş Yapmadan Önceki Tutum ve Davranışları 57,7 70,9 81,5 83,8 42,3 29,1 18,5 16,2 Tüketicilerin büyük bir kısmında alışveriş yapmadan önce alışveriş listesi hazırlama alışkanlığının olduğu görülmektedir. Tüketicilerin genelde; kampanyalı/indirimli ürünleri takip ettikleri ve alışveriş öncesinde fiyat araştırması yaptıkları görülmektedir. Evet Hayır 48 Baz: 784

49 Tüketicilerin Alışveriş Sırasındaki Tutum ve Davranışları Taksitli bir ürün ya da hizmet satın alırsam sözleşmeyi okumadan imzalarım 24,1 75,9 Alışveriş sırasında pazarlık yaparım. Fiş veya fatura almayacağımı belirtip indirim talep ederim Ucuz olması halinde taklit ürün satın alırım Bir mal ya da hizmet satın alırken reklamlardan etkilenirim Alışveriş sırasında ürün gramajına mutlaka bakarm 56,5 57,4 59,3 76,7 43,5 42,6 40,7 23,3 Yeşil çerçeve ile belirtilen sorular tüketicilerin bilinç seviyeleriyle doğrudan ilişkilendirilmektedir ve bilinçli tüketim davranışı değildir. Alışveriş sonrası mutlaka fiş/fatura alırım Çevreye dost ürünleri tercih ederim Alıveriş sırasında ürünün son kullanma tarihine mutlaka bakarım Genellikle ambalajı ürünleri tercih ederim Bir mal ya da ürün satın alırken temel gereksinimlerimi ön planda tutarım Ürün ya da hizmet satın alacağım firmaların güvenilir olmasına dikkat ederim 83,3 88, ,3 90, ,7 11,6 11 9,7 9,2 6 Tüketicilerin %75 ve daha fazlası bilinçli tüketim davranışları olarak adlandırabileceğimiz davranışları gösterdiklerini belirtmişlerdir. Evet Hayır 49 Baz: 784

50 Tüketicilerin Alışveriş Sonrasındaki Tüketici Tutum ve Davranışları Yasal haklarımdan haberdarım 62,2 37,8 Satın aldığım ürün/hizmete ilişkin bir sorunla karşılaştığımda hak arama yollarına başvururum Satın almış olduğum ürünün kullanma kılavuzunu okurum 78,8 85,6 21,2 14,4 Tüketicilerin yaklaşık 2/3 ü yasal haklarından haberdardır ve bir sorunla karşılaştığında hak arama yollarına başvuran tüketici oranı %80 e yakındır Alışveriş sonrası mutlaka garanti belgesi ararım 88,4 11,6 50 Evet Baz: 784 Hayır

51 Tüketicilerin Alışveriş Davranışlarına Göre Kategorilere Ayrılması C Grubu Tüketici; 3,2 Tüketicilerin alışveriş davranışlarını belirleyen bu 19 kritere verdikleri cevaplar puanlanarak tüketiciler kategorilere ayrılmıştır. Toplam 19 kritere verilen cevaplardan alınabilen en düşük puan 0, en yüksek puan ise 19 dur. Tüketicilerin aldıkları puanların ortalamaları 13,8 dir. A Grubu Tüketici; 59,3 B Grubu Tüketici; 37,5 Davranışlarına göre kategorilere ayrılan tüketici grupları ile tüketicilerin eğitim durumları arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Baz: 784 A grubu tüketicilerin toplam aldıkları puan aralığı 14 ile 19 puan arasındadır. B grubu tüketicilerin toplam aldıkları puan aralığı 9 ile 13 puan arasındadır. C grubu tüketicilerin toplam aldıkları puan aralığı 4 ile 8 puan arasındadır. 51

52 Tüketicilerin Kategorilerine Göre Alışveriş Davranışları A Grubu Tüketici B Grubu Tüketici C Grubu Tüketici %98,7' si alışveriş sırasında ürünün son kullanma tarihine bakmaktadır. %97,2' si alışveriş sonrası mutlaka garanti belgesi aramaktadır. %96,8' i satın almış olduğu ürünün kullanma kılavuzunu okumaktadır. %97' si genellikle ambalajlı ürünleri tercih etmektedir. %96,1' i çevreye dost ürünleri tercih etmektedir. %97' si ürün ya da hizmet satın alırken firmaların güvenilir 52 olmasına dikkat etmektedir. %79,3' ü alışveriş sırasında ürünün son kullanma tarihine bakmaktadır. %77,9' u alışveriş sonrası mutlaka garanti belgesi aramaktadır. %83' ü genellikle ambalajlı ürünleri tercih etmektedir. %81,3' ü çevreye dost ürünleri tercih etmektedir. %85,4' ü bir mal ya da ürün satın alırken temel gereksinimlerini ön planda tutmaktadır. %90,5' i ürün ya da hizmet satın alırken firmaların güvenilir olmasına dikkat etmektedir. %48' i alışveriş sonrası mutlaka fiş/fatura almaktadır. %48' i alışveriş sonrası mutlaka garanti belgesi aramaktadır. %52' si genellikle ambalajlı ürünleri tercih etmektedir. %56' sı taksitli bir ürün ya da hizmet satın alırken sözleşmeyi okumadan imzalamamaktadır. %64' ü bir mal ya da ürün satın alırken temel gereksinimlerini ön planda tutmaktadır. %80' i ürün ya da hizmet satın alırken firmaların güvenilir olmasına dikkat etmektedir.

53 Tüketicilerin Tüketici Hakları İle İlgili Bilgi Düzeylerine Göre Kategorilere Ayrılması Tüketicilerin tüketici hakları ile ilgili bilgi düzeylerini ölçümlemek amacıyla 9 kriter sorgulanmaktadır ve bu kriterlere uygun olarak verilen cevaplar puanlanarak tüketiciler kategorilere ayrılmaktadır. Toplam 9 kritere verilen cevaplardan alınan en düşük puan 0, en yüksek puan ise 90 dır. Tüketicilerin aldıkları puanların ortalamaları 46,3 dür. Buradan hareketle tüketicilerin kategorileri yandaki grafikte gösterilmiştir. Düşük Bilinçli Tüketici; 22,4 Yüksek Bilinçli Tüketici; 23,2 Orta Bilinçli Tüketici; 54,3 Baz: 784 Tüketici bilinci eğitimle doğru orantılı olarak artmaktadır. Bilinç düzeyi ile tüketicilerin eğitim seviyeleri arasında %95 güven sınırında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 53

54 Tüketicilerin Kategorilerine Göre Tüketici Hakları İle İlgili Bilgi Düzeyleri Yüksek Bilinçli Tüketici Orta Bilinçli Tüketici Düşük Bilinçli Tüketici ALO 175 Tüketici danışma hattının numarasını %24,2'si doğru bilmektedir ALO 175 Tüketici danışma hattının numarasını %3,3'ü doğru bilmektedir ALO 175 Tüketici danışma hattının numarasını %0,6'sı doğru bilmektedir Ülkemizde tüketicinin korunması ile ilgili ayrı bir yasanın olduğundan %97,3'ü haberdardır Ülkemizde tüketicinin korunması ile ilgili ayrı bir yasanın olduğundan %40,4'ü haberdardır Ülkemizde tüketicinin korunması ile ilgili ayrı bir yasanın olduğundan %5,7'si haberdardır Tüketicinin korunması ile ilgili yasanın uygulanmasından hangi bakanlığın sorumlu olduğunu olduğunu %57,6'sı bilmektedir Tüketicinin korunması ile ilgili yasanın uygulanmasından hangi bakanlığın sorumlu olduğunu olduğunu %15,7'si bilmektedir Tüketicinin korunması ile ilgili yasanın uygulanmasından hangi bakanlığın sorumlu olduğunu olduğunu hiçbiri bilmemektedir Ayıplı mal/hizmet satın aldığı durumda tüketici haklarından yararlanabilmek için belirli bir süre içerisinde satıcı firmaya haber verme zorunluluğu olduğunu %97,3'ü bilmektedir Ayıplı mal/hizmet satın aldığı durumda tüketici haklarından yararlanabilmek için belirli bir süre içerisinde satıcı firmaya haber verme zorunluluğu olduğunu %65,5'i bilmektedir Ayıplı mal/hizmet satın aldığı durumda tüketici haklarından yararlanabilmek için belirli bir süre içerisinde satıcı firmaya haber verme zorunluluğu olduğunu %14,2'si bilmektedir Ayıplı mal ile karşılaşma durumu hakkında doğru cevap verme oranı %87,5'tir Kapıdan satışlarda tüketicilerin almış oldukları malı 7 gün içerisinde neden belirtmeden iade etme hakkını %29,7'si bilmektedir. Taksitli satışlarla ilgili doğru cevap verme oranı %78'dir Satın alınan sanayi mallarında azami garanti süresini bilenlerin oranı %33'dür Garanti süresi içerisindeki arızalar için azami tamir süresini 54 %18,7'si bilmektedir Ayıplı mal ile karşılaşma durumu hakkında doğru cevap verme oranı %91,6'dır Kapıdan satışlarda tüketicilerin almış oldukları malı 7 gün içerisinde neden belirtmeden iade etme hakkını %9,4'ü bilmektedir. Taksitli satışlarla ilgili doğru cevap verme oranı %71,6'dır Satın alınan sanayi mallarında azami garanti süresini bilenlerin oranı %40,4'dür Garanti süresi içerisindeki arızalar için azami tamir süresini %9,4'ü bilmektedir Ayıplı mal ile karşılaşma durumu hakkında doğru cevap verme oranı %93,6'dır Kapıdan satışlarda tüketicilerin almış oldukları malı 7 gün içerisinde neden belirtmeden iade etme hakkını hiçbiri bilmemektedir. Taksitli satışlarla ilgili doğru cevap verme oranı %69,1'dir Satın alınan sanayi mallarında azami garanti süresini bilenlerin oranı %10,8'dir Garanti süresi içerisindeki arızalar için azami tamir süresini hiçbiri bilmektedir

Tüketici Yazıları (I)

Tüketici Yazıları (I) Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi H.Ü TÜPADEM Tüketici Yazıları (I) Editörler Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL Doç.Dr. Arzu ŞENER TÜKETİCİ YAZILARI (I) Editörler Prof.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

BESLENME, SAĞLIK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

BESLENME, SAĞLIK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM BESLENME, SAĞLIK VE SAĞLIKLI İLETİŞİM Ülkemizde son yıllarda yapılan araştırmalar, medyadaki sağlık konulu haber, program, reklam içerikli yayınların takip edilme oranları: -İnternet ortamında % 27 -Televizyonlarda

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ Eylül 2011 Ankara Bilinçli Tüketici - Tüketici Bilinci www. tuketici.gov.tr

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı