ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ"

Transkript

1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe EDEBALĐ - Bedri SERTER - Cengiz KOCAGĐL - Erdoğan KÜRÜM - Erkan ÖZKAN - Fahri ELMAS - Fevzi AYDIN - Hamdi YAPICI - Hamdin ERĐŞEN - Hasan AKBULUT - Hasan Rıza EVCĐM - Hasan SARIKAYA - Hüseyin ÜNAL - Hüseyin YURT - Đrfan CAN - Đsmail BÜYÜKDOĞAN - Kemal ŞAHĐN - Mehmet Ali ÇAVUŞ - Murat AKDEMĐR - Murat Haluk ÖNCEL - Muslu YILMAZ - Mustafa ALKAN - Nazmi MARANGOZ - Nazife TAŞDEMĐREL - Polat MANDUZ - Rukiye ACAR - Sahip Selim GÖKDEMĐR - Salih GÖÇMEN - Şemsettin DEMĐR - Şener UYMA - Şemsettin GÜNER - Tahsin KESERER - Uğur YELEKLĐ - Ümit KAYA - Ünal ÖZSIR - Yaşar ÖTNÜ - Yılmaz SUNAN - Yusuf Ali KARAMAN. BAŞKAN-Sayın meclis üyeleri, sayın Konak Belediyesi mesai arkadaşlarımız sayın konuklar sayın gazeteci arkadaşlarımız ve sayın Cumhuriyet Halk Partisi Đlçe Başkanımız hepiniz Ekim meclisimizin ikinci oturumuna hoşgeldiniz. Biliyorsunuz bu oturum 7 Ekim 2008 tarihli gündemin devamı o yüzden oradan başlayalım. Buyurun komisyonlardan gelen raporlar numaralı rapor lütfen. (233-Çalıkuşu Mahallesi 22M-IVb pafta, Yeşillik parkında 2.65x3.65 ebadında trafo yeri ayrılması hakkındaki Đmar-Çevre komisyonu raporu okunduktan sonra.) (234-Güzelyalı Mahallesi 43 ve 54 Sokaklar kesişimindeki yeşil alanda 2.65x3.65 ebadında trafo yeri ayrılması hakkındaki Đmar-Çevre komisyonu raporu okunduktan sonra.) BAŞKAN-Evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Sayın başkanım, meclisin değerli üyeleri, kıymetli bürokrat arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi Konak Đlçe Başkanım, Sevgili Konakın değerli halkı hepiniz hoşgeldiniz. Grubum adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gündemimizin 1.ve 2.maddesini oluşturan 233 ve 234 nolu raporların gruptan geldiği gibi oylanıp kabulünü diliyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Uygun mu? Erkan ÖZKAN-Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli basın mensupları ve değerli katılımcılar misafirler biz de Adalet ve Kalkınma Grubu olarak öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Belediye meclis üyesi arkadaşımız Zeki GÜNEN in kardeşinin vefatını öğrenmiş bulunuyoruz kendisine grubumuz adına başsağlığı diliyoruz. Yine maalesef geçen mecliste de bu duyguları paylaşmıştık şehit cenazelerimiz vardı. Bu iki meclis arasında yine çok üzücü bizleri derinden yaralayan şehit cenazeleri oldu. Maalesef Đzmir e de ateş düştü burada sayın meclis üyemiz Şener UYMA nın da bir yakınının, akrabasının, şehitlerden bir tanesinin yakını olduğunu duyduk. Hem genel anlamda bütün şehitlerimizin ailelerine ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Şener arkadaşımızın ailesine de ayrıca başsağlığı diliyoruz. Bizde 233 ve 234 nolu raporların komisyondan geldiği gibi oylanmasını kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Teşekkür ederim oyluyorum. 233 ve 234 numaralı raporların komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 182 nolu rapor. (182-Konak 22L-IIc pafta, 763 ada, 8 parselde plan notu belirlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki Đmar komisyonu raporu okunduktan sonra.) BAŞKAN-Evet komisyon görüşü lütfen. Muslu YILMAZ-Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri 763 ada 8 parsel bitişiğindeki 7 ve 1/21

2 16 parsellerdeki yapıların ortalaması olacaktır, kat yüksekliği konusunda ortalaması olacaktır şeklinde bir plan notu getirilmesini talep etmiştir. Đmar yönetmeliğimizde bu şekilde bir tarifleme yok burası imar planlarında bitişik nizam 4 kattır. 7 parselde ve 16 parselde kottan kat kazanımı var ise bunda da olacaktır. Bu nedenle bu talebi komisyonumuz uygun bulmamış olup planın aynen korunmasını kararlaştırmıştır. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Komisyondan geldiği şekliyle oylanıp kabulünü diliyorum. Erkan ÖZKAN-Bizde Adalet ve Kalkınma grubu olarak komisyon görüşüne katılıyoruz. BAŞKAN-Teşekkür ederim.182 numaralı raporu komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 183 numaralı rapor lütfen. (183-Akdeniz Mahallesi 994 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki Đmar komisyonu raporu okunduktan sonra.) BAŞAKAN-Evet Buyurun. Muslu YILMAZ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri Akdeniz Mahallesi 994 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul de plan değişikliği talep edilmiştir. Bu talep de bu bölgenin metropoliten aktivite merkezi olarak belirlenmesi istenmiş ve hmax:79.30 mt. yapılaşma koşulu talep edilmiş ve hazırlanan yansıtmada da görülen imar planında köşelerin terk edilerek o bölgedeki trafik rahatlığı dönüşlerin sağlanması talep edilmiş ve zemin altında parselin tamamında otopark yapılması talep edilmiş komisyonumuz yaptığı incelemede kazanılmış imar hakkı olan 9372 m2 yi geçmemek koşulu ile hmax:79.30 mt. yüksekliğinde yapı yapılmasını zemin altında parselin tamamının otopark olarak kullanılmasını ve parselden yola terk edecek kısımların terk edildikten sonra inşaat ruhsatı verilmesi yolunda imar komisyonumuz karar vermiştir. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Sayın başkan imar komisyonu başkanımız bu rapor hakkında gerekli bilgiyi vermiştir biz grup olarak komisyondan geldiği gibi oylanıp kabulünü talep ediyoruz. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Buyurun. Erkan ÖZKAN-Bu konu ile ilgili komisyonda görev alan arkadaşımız ayrıca grup başkan vekilimiz bir görüş bildirmek istiyor. BAŞKAN-Evet buyurun. Yaşar ÖTNÜ-Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım söz konusu önergede bir yüksek yapı talebi var 994 ada 1 parselde.burada m2 inşaat alanı isteniyor hmax:79.30 mt isteniyor zemin+otopark alanlarında da parsel yüzölçümünün tamamı kullanılmak isteniyor. Birde TM olan yapılaşma koşulunu metropoliten aktivite merkezi olarak değiştirilmesi isteniyor. Biz grubumuzda bunu görüştük biz bu tür yüksek yapılara şimdiye kadar hep olumlu kararlar verdik. Ancak burada bu maddelerden yüksek yapı talebini biz kabul etmiyoruz. Bu TM koşulundan Metropoliten Aktivite Merkezi koşuluna geçmede bizim için bir sakınca teşkil etmiyor. Ancak zemin + otopark katlarının parsel yüzölçümünün tamamında kullanılmasında Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğine aykırı durumu var o yüzden biz bunu ya değiştirilsin diyoruz değiştirilmezse eğer ret oyu vereceğimizi söylüyoruz. BAŞKAN-Biliyorsunuz benzer bir durum vardı ve Büyükşehir den oybirliği ile geçti sizinde zaten buna imzanız var komisyon kararında. Yani eğer böyle düşünseydiniz yanlış olduğunu, imza atmazdınız imzanız var ama herhalde burada bir siyasi yaklaşım yapıyorsunuz çünkü ben de şaşırdım şimdi Büyükşehir de Selim bey de burada benzer bir karar orada da tümünü kaplayacak şekilde bodrum geçmişti oybirliği ile tabi bu sizin görüşünüz. Yaşar ÖTNÜ-Şimdi Belediyeniz arkasındaki o verdiğimiz şey komisyondan geçerken... 2/21

3 BAŞKAN-Hayır ben Büyükşehir meclisindeki Ak Parti grubundan bahsediyorum. Evet buyurun. Yaşar ÖTNÜ-Ama Konak Belediyesi imar komisyonu olarak bizim aldığımız şeyi söylüyorum. BAŞKAN-Đmzanız var. Yaşar ÖTNÜ-Belediyenin arkasındaki önergede de o aynı şekilde yönetmeliğe uygun olarak gitmişti kuruldan o şekilde geldi değişti. BAŞKAN-Hayır şimdi bu kararda imzanız var da ondan şaşırdım. Yaşar ÖTNÜ-Hayır muhalefet ettim ben. BAŞKAN-Hayır imzanız var. Yaşar ÖTNÜ-Hayır muhalefet ediyorum. BAŞKAN-Buyurun. Muslu YILMAZ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri Belediyenin arka tarafında buna benzer bir yer vardı Yaşar Bey in belirttiği gibi daha önce inşaat alanının altında yani parselin tamamında otopark yapılması yönünde bir bilgi yoktu bilahare koruma kuruluna gitti. Koruma kurulundan bu tür bir talep geldi parselin tamamında otopark yapılması yönünde bu karar doğrultusunda da komisyonumuz ve akabinde meclisimiz onu olumlu buldu. Buradaki görüşmelerimizde Đzmir kentinde otopark ihtiyacı oldukça fazla bu otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla zemin altında hiç kimseye de zarar vermeyecek şekilde parselin tamamında otopark yapılması talep edilmektedir. Komisyonumuzda biz bunu uzun süre tartıştık Yaşar Bey de o zaman kesin olmamakla beraber olumlu bakıyordu bir anlamda. Ancak gruplarından sanıyorum bu konuda farklı karar çıktı burada imar hakkını herhangi bir arttırma söz konusu değildir. Talep evet m2 inşaat hakkı talep edilmektedir ama komisyonumuz onu vermemiştir. Kazanılmış imar hakkı olan 9372 m2 ye vermiştir. Sadece burada parselin tamamında zemin altında altını çizerek belirtiyorum otopark yapılması ile ilgili teklifi kabul etmiştir. Bilgilerinize arz ederim. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Buyurun. Fevzi AYDIN-Teşekkür ederim sayın başkanım yalnız bizim bu Büyükşehir de oybirliği ile geçirilen projeyi ben tam hatırlayamadım açarsanız hatırlatırsanız memnun olurum. BAŞKAN-Selim bey bu konuya açıklık getirebilir. Buyurun. Fevzi AYDIN-Biz otoparka falan karşı değiliz burada da otoparkın yapılmasında da zaten dört tane bodrum kat yapılmaktadır. Ancak zaman içerisinde bu yolların giderek ihtiyaç karşılamadığından dolayı yine de genişletilme gibi bir durumla karşı karşıya kalırsak büyük problemler yaşarız. Bu nedenle belirtilen parselin üç cephesinde de ana yollar mevcuttur bu ana yollara bakan cepheler içerisindeki çekme mesafelerin kesinlikle uygulanması gerekir diye düşünmekteyiz. Dört yerine beş tane zemin altı yaparlar, altı tane zemin altı yaparlar ve bunu bu şekilde çözerler diye düşünmekteyiz. Yaklaşımımızda bu olmuştur. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Ama bu 5 metre çekme mesafesi kullanılıyor zaten orada. Evet buyurun. Bir daha onu geri çektirmez yol genişlemez. Buyurun. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Sayın başkanım, değerli meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adım geçtiği için cevap hakkı kullanmak istiyorum. Şimdi biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak genel prensibimiz ilkemiz şu, Đzmir deki bütün yatırımların ve yatırımcıların yanındayız. Bu tip yatırımların şehrimize yarar getirdiği inancı ve kanaatindeyiz. Bahsettiğiniz konu doğrudur benzer bir proje oybirliği ile geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesinde geçmiştir. Şimdi burada şu hususu hatırlatmakta fayda var. Benzer bir proje ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesinin ayrı, ayrı kurumları var hem imar komisyonu ayrı çalışıyor hem ayrı raporlar veriliyor. Biz şöyle bir şey yapmıyoruz hangi partiden hangi karar alınırsa alınsın Büyükşehir Belediyesinde imar komisyonu olarak bağımsız değerlendiriyoruz. Yani alınan kararlar oybirliği ile oyçokluğu ile alınmış olabilir. Büyükşehir Belediyesinin verdiği raporlar çerçevesinde oradaki arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz. Büyükşehir in yararına bir kararsa onu veriyoruz aleyhineyse vermiyoruz. O konudaki 3/21

4 görüşümü belirtmek istiyorum ikincisi zaman açısından ben arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum Büyükşehirle Konak arasında bizim Ak Parti olarak her zaman bir koordinasyonumuz olmuyor. Takdir edersiniz Büyükşehir Belediyesi imar komisyonu haftada üç gün toplanıyor bu nedenle ben Konak daki dosyalarla ilgili bilgi alamıyorum ve buna da zaten özen göstermiyoruz. Her Belediyenin kendi içinde bağımsız çalışması bizim prensiplerimizden bir tanesi bunu açıklama gereğini gösteriyor. Grup başkan vekilimiz de ifade etti otopark yapılmasına da karşı değiliz benim dosya ile ilgilide hiçbir teknik bilgim yok şuanda, maalesef meclisten önceki grup toplantısına da zaman açısından katılma imkanım olmadı ama Büyükşehir e geldiğinde biz bunu Büyükşehir deki yine Ak Partideki arkadaşlarımızla tekrar değerlendireceğiz oradaki raporları inceleriz düzeltilmesi gereken bir şey varsa düzeltiriz. Burada yalnız bildiğimiz bir konu vardı onu ben sayın imar komisyonu başkanımıza sormak istiyorum. Đmar affı ile ilgili bir sorun vardı o çözüldü mü? Çözülmedi mi? Yani hatırladığım kadarıyla Gaziosmanpaşa Bulvarında yandaki köşedeki parselle ilgili. BAŞKAN-Evet çözüldü. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Đmar hattı çekiliyor mu 5 mt kadar. BAŞKAN-Đşte onun için Fevzi Bey in dediği geçerli. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Yani imar hattı çekiliyor. Çünkü bu şehrimizin kanayan bir yarasıdır. Bu binanın aslında böyle şehrin merkezinde şehre kazandırılması lazım sayın başkanım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de orada bir çökme oldu galiba bu basına yansıdı vs. çekilmiş durumda değil mi imar hattı sorunu. BAŞKAN-Evet son sözü verip oylayalım. Muslu YILMAZ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri bu talep daha önceki meclislerde de gelmişti. O zaman çekme mesafesi yoktu ondan dolayı da ret görmüştü meclisimizden, şimdi yoldan imar hattından 5 mt. çekmesi vardır. Sadece zemin altında otopark parselin tamamında otopark talebi vardır. Ancak parselin tamamında derken uçlarından terk edilen yerlerde değil oralarda yapılmayacaktır. Çünkü parsel terk edildikten sonra imar parseli haline gelecek o parselin altında otopark talebi vardır.çekme ise 5 mt.yollardan çekmeleri vardır. Sahip Selim GÖKDEMĐR -Muslu Bey kurul kararı da var mı? Bununla ilgili. Muslu YILMAZ-Hayır bununla ilgili kurul kararı yok. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Yok. Çünkü karşı tarafta da tarihi eser var. BAŞKAN-Hayır kurula gidecek zaten. Muslu YILMAZ-Kurula gidecek. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Đşte başkanım biraz önce bahsettiğiniz farklılık oradan doğuyor. Bahsettiğiniz dosyada kurul kararı geldi ve kurul kararlarının önceliği var kurul kararı lehte gelince biz Büyükşehir Belediyesince ona uyma yükümlülüğümüz var zaten ondan kaynaklanıyor. BAŞKAN-Biliyorum. Muslu YILMAZ-Tabiki bu da kurula gidecek kurulun görüşü doğrultusunda. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Şimdi ilçe belediyesinde biz bu kararı alacağız. BAŞKAN-Đşte onun için bizde oybirliği ile geçseydi daha iyi olurdu. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Genelde şöyle oluyor ihtisas komisyonlarında çalışan arkadaşlarımız bilgi sahibi oluyorlar mecliste yeterince tartışılmıyor. Şimdi durum netleşti imar hattı ile ilgili sorun çözülmüş durumda sadece kurulun vereceği karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi değerlendirecek. Durum bundan ibaret teşekkür ederim. BAŞKAN-Buyurun. Sizden sonra oylayayım. Salih GÖÇMEN-Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar üç yıl evvel Konak Belediyesi meclisinden ve yine üç yıl veya ikibuçuk yıl evvel Büyükşehir meclisinden geçen 1/1000 ve 1/5000 talebi olan bir yer vardı. Hepiniz hatırlayacaksınız Alsancak ta beden terbiyesine bağlı kapalı spor salonumuz var. Orada bir yer altı otoparkı yapma talebi gelmişti ve biz yine bu mecliste tartışmıştık. Beden terbiyesinin talebi yolun sınırına kadar yerin altında otopark yapma talebi vardı 4/21

5 ve biz oybirliği ile tüm meclis oybirliğiyle bu kararı almıştık hatta ben o gün bu mecliste şu konuşmayı dinledim değerli arkadaşlarımdan, kamuya sağlanan bu sıcak yaklaşımın özel sektör taleplerinde de göz önüne alınması talepleri gelmişti. Ben bunu hatırlatmak için söz aldım teşekkür ederim. BAŞKAN-Oylayalım lütfen. Evet 183 numaralı raporu kabul edenler (çok el kalkar) kabul etmeyenler (az el kalkar) oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 185 numaralı rapor lütfen. (185-Bozyaka Mahallesi 22M-Id ve 22M-IVa pafta, ada, 1 parselin Dispanser alanından çıkarılarak E: 1,50 koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı olması için plan değişikliği hakkındaki Đmar-Sağlık komisyonu raporu okunduktan sonra) Muslu YILMAZ-Sayın Başkan, söz konusu ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul imar planlarında dispanser alanında ve 0,60 yapılaşma koşuluna müsaittir. Đlgilileri tarafından bu parsel üzerinde 1,50 emsalli özel sağlık tesisi yapılması talep edilmiş komisyonumuzda görüşmeleri devam ederken ilgilisi tarafından geri çekilmiştir bu talep, komisyonumuzda imar ve sağlık komisyonumuzda ortak olarak bunun geri çekilmesi ve meclis gündeminden düşürülmesi konusunda karar almıştır. BAŞKAN-Onaylıyor musunuz.? Erkan ÖZKAN-Evet BAŞKAN-O zaman 185 numaralı raporun gündemden düşürülmesini kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 214 numaralı rapor lütfen. (214-Alsancak 1125 ada, 1 parseldeki tescilli yapıları koruyacak şekilde plan değişikliği hakkındaki Đmar komisyonu raporu okunduktan sonra) BAŞKAN-Buyurun Muslu YILMAZ-Alsancak ta 1125 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul içerisinde tescilli yapılar bulunmaktadır. Bu tescilli yapıların tamamını koruyacak şekilde bir plan değişikliği yapılması talebi gelmiştir. Ancak 1/5000 lik planlarımızda Şair Eşref Bulvarının karşısından 20 metrelik yeni bir yol açılmaktadır planlarımızda bu değişiklik talebinin 1/5000 lik nazım imar planlarında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek komisyonumuzca bu planın aynen korunması yönünde karar alınmıştır. BAŞKAN-Tütün deposu, evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Komisyon kararını uygulayalım efendim. Erkan ÖZKAN-Sayın Başkanım biz bu açılacak planda gözüken, düşünülen bu yolun Đzmir için çok önemli olduğu düşüncesindeyiz, çok soluk getireceği düşüncesindeyiz bunun komisyon görüşüne bizde bu yüzden katılıyoruz. BAŞKAN-Yalnız burada problem tescilli yapıların içinde zamanında dikkat edilmemiş yeni değil bu yol tescilli yapıların içinde bu kilisenin karşısındaki tütün deposu biliyorsunuz, oraya şimdi bir kültür merkezi yapılacak onun içinden geçirilmiş onun düzeltilmesi lazım yoksa o tescilli yapılar nedeniyle bu yolun açılması mümkün değil yani o zaman bir hata yapılmış onu düzeltme yönünde bir plan çalışması yapılması isteniyor zannediyorum. Değil mi?... Erkan ÖZKAN-Komisyon çalışmalarının görüşüne katılıyoruz. BAŞKAN-Tamam buyurun. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Sayın Başkan, değerli meclis ben konu ile ilgili olduğu için bir görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz takriben 5 yıla yaklaşan bir görev süremiz var dönemimizin de sonuna gelmekteyiz, maalesef seçildiğimiz ilk günlerde yaptığım bir tespit vardı önce onu aktarmak istiyorum. Kurul kararları sayın Başkan tartışılmaz değil yani korumacılık anlayışı da günümüzde artık bir binanın sanat tarihi açısından tarih açısından çok özel bir koruma sebebi yoksa her zaman şehrin planları, şehrin menfaatleri o binanın korunmamasının önüne geçebilir şimdiye kadar dikkatimi çeken husus şudur Belediyelerimiz bir hukuk devleti olmamıza rağmen yasal haklarını bu konuda hiç kullanmamışlar yani şuraya gelmek istiyorum buradaki detay- 5/21

6 ları bilmiyorum ama bir yolun açılması çok önemli bir konudur. Yani birçok binanın da hele ikinci derece tarihi eserse vs. birinci bile olsa önemi tartışılabilir bir tane bina olsa, iki tane binaysa mesela özellikle belediyemizin yaptığı çok faydalı bir çalışma var Kemeraltı, mesela Kemeraltı şehrimiz açısından çok önemli bir çalışmadır çünkü bir bölgenin korunması söz konusudur yoksa bir iki tane taş binanın korunması açısından şehrin geleceğini ilgilendiren bir bulvarın açılmamasını doğru bulmuyorum. Ben şahsi görüşümü burada aktarıyorum. Maalesef bu bir alışkanlık haline gelmiş, bir teamül haline gelmiş yani hem ilçe belediyelerimize hem de Büyükşehir Belediyesinde kurulun görüşleri sorgulanmıyor ben inanıyorum ki şehrimizin, ilçemizin geleceği açısından bu kararlar bundan sonra sorgulanmalıdır. Ama mutlaka şu olabilir çok özelliği olan bir tarihi bina olabilir onun korunması gerekebilir dünyada da bunun örnekleri var ama böyle bir özelliği yoksa bu dosyada böyle olup olmadığını bilmiyorum orada yolun açılmasının veya genişletilmesinin hem ilçe hem şehir açısından faydası olacağı için önceliği olması lazım bunu sizinle paylaşmak istiyordum teşekkür ederim. BAŞKAN-Buyurun Yaşar ÖTNÜ-Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu planda gördüğünüz yol hakikaten Đzmir için Konak için trafik açısından çok önemli olan bir yol Şair Eşref Bulvarını Alsancak stadyumunun köşesine bağlayan bir yol bu tekel arazisinin içindeki tescilli binalar buna mani oluyor planda şu anda zaten o yol teknolojik olarak o binaların altından geçmesi lazım çünkü onun arkasında tekel binalarının arkasında da Devlet Demir Yollarının hatları var Devlet Demir Yolu hattı var. Zaten bu alttan geçecek, alttan geçecek bir yol dolayısıyla inşaat mühendisleri teknolijisinin son derece ilerlediği günümüzde bu yolun açılması mümkündür diyorum ben bir inşaat mühendisi olarak yani bunun da yapılması için kime ne görev düşüyorsa burası tabi Konak Belediye meclisi Büyükşehir Belediyesine daha büyük bir görev düşüyor bu konuda herkes elinden geleni yapmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok önemli bir yol bu birde biz bunu 5000 lik planlarda alternatif yol olarak bu ve birkaç tane daha yol kondu bunlar konduktan sonra plana alternatif yol olarak konuyor bütün o planlar buna göre yapılıyor ondan sonra da çeşitli engellerle bu yollar yapılamama durumuna geliyor şimdi olduğu gibi bence herkes üzerine düşen görevi yapsın veya yapılacak bir şey varsa bunda kurul kararları gözden geçirmekte dahil tabi kurul kararları neticede onlarda bir karar veriyorlar belki onlarda kararın yanlış olduğunu kabul ederler yani bu konuda herkesin bir şey yapması gerektiğine inanıyorum. BAŞKAN-Şimdi tabi bana göre belki yol açısından önemli olabilir ama işte burası bu alan geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz özelleştirme kurulu tarafından bir ihale edildi. Đşte onlar işe giriyorlar ve bu tescilli binaların tekrar restorasyonu vs. herhalde düşünerek ben projeyi görmedim bir işe girecekler ama böyle bir durumla karşılaşıyorlar şimdi tabi alttan geçmesi güzel olur ama alttan geçtiği zaman orası kilise, karşı köşesi kilise buradan daldığınız zaman oluşacak yarık ve onun orada yaratacağı problem mi?..şimdi tabi burada yeri değil yani yoksa Vahap Özaltay meydanının tümüyle alta alınıp orada bir göbekteki rahatlamayı sağlamak mı bu bir mühendislik sorunu şimdi burada tartışmayalım isterseniz, yani bu tartışılacak bir konu mesela bütün Vahap Özaltay meydanını alta alıp, oradan limana bir yürüme yolu garın işlev kazandırılması giderek tabi bu kültür merkezinin işlev kazandırılması burada m2 kültür alanı var Đzmir için çok güzel bir çalışma olur yani ben sadece bu yolu o anlamda görmüyorum bu yolun tam tersine onu bozacaktır. Az ötede Özaltay da yapacağımız bir yer altı çalışması Đzmir için çok daha güzel sonuç verecektir. Teşekkür ediyorum ve oyluyorum. 214 numaralı raporu komisyondan geldiği gibi kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 235 numaralı rapor lütfen. (235-Yenişehir 8426 ada, 12 parselin Özel Sağlık Tesisi olarak belirlenmesi hakkındaki Đmar-Sağlık komisyonu raporu okunduktan sonra) BAŞKAN-Evet buyurun Muslu YILMAZ-Sayın Başkan,değerli meclisüyeleri Yenişehir mahallesi 8426 ada, 12 numaralı parsel 2008 in1.ayında Belediye meclisimizden Özel Sağlık Tesisi olarak kabul edilerek

7 Büyükşehir belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediyesinden de yine 2008 in 6.ayında ret olarak tekrar bize geldi. Ret gerekçeleri de ilgili kurumlardan görüşlerinin süresi içerisinde yetişmemesinden biliyorsunuz ilçe belediyelerden giden kararlar üç ay içerisinde Büyükşehir meclisince karara bağlanması gerekiyor bu süre içerisinde kurumlardan görüşleri tamamlanmadığı için ret olarak bize geri geldi. Şimdi görüşleri tamamlanmış ilgili kurumlar burasının Özel Sağlık Tesisi yapılmasında sakınca olmadığında belirttiğinden yine Đmar ve Sağlık komisyonlarımız oybirliği ile buranın Özel Sağlık Tesisi olarak yapılmasını uygun bulmuştur. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Evet Nazmi MARANGOZ-Oylanmasını talep ediyoruz. Erkan ÖZKAN-Komisyon görüşü uygundur sayın Başkanım. BAŞKAN-Evet 235 numaralı raporu komisyon görüşü doğrultusunda kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 242 numaralı rapor lütfen. (242-Belediyemiz performans programı hakkındaki Plan ve Bütçe komisyonu raporu okunduktan sonra) BAŞKAN-Buyurun. Şener UYMA-Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım öncelikle Ferdi Sefa KILIÇ benim akrabam cuma günü cenazesi kaldırıldı. Sayın Valime, sayın Büyükşehir Belediyesi vekili sayın Yusuf Ali KARAMAN a Muzaffer bey size ve hiç eksiksiz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum cenazeye katıldığınız için ruhu şad olsun. Sayın başkan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun uygulanmaya başlaması ile birlikte kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması amaçlanmış ve hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Belediyemizin yılları Stratejik Planına uygun olarak 2009 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Ancak 5747 sayılı kanunla Belediyemizin bölünme sürecine girmesi, performans programı ve bütçe hazırlama çalışmalarında belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olumsuzluklara rağmen 2009 yılı performans programı Konak halkına en iyi hizmeti sunmaya yönelik hazırlanmıştır. Belediyemizin misyon ve vizyonu ile uyumlu temel hedefleri olan kentleşme ve bayındırlık hizmetleri ile çevre ve sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, hizmet kalitesini arttırmak ve katılımcı yönetim ile kurumsal yapının gösterilmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerle bunların kaynak ihtiyaçlarına hazırlanan performans programında detaylı olarak yer verilmiştir. Kentleşme ve Bayındırlık hizmetlerini gerçekleştirme kapsamında pazaryerleri yapımı ve düzenlenmesi, muhtarlık ofislerinin yapılması, okul bakım ve onarımları, cadde ve sokakların düzenlenmesi, yeni parkların yapılması ve mevcut parkların bakımının yapılması, kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapılması ve tarihi kent mekanlarının korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması, kamulaştırma çalışmaları ve yeni imar uygulamalarının yapılmasına yönelik faaliyetler ve bunların bütçe ile uyumu detaylandırılması. Sosyal ve Kültürel çalışmalar kapsamında; Semt merkezlerimizde okuma yazma, meslek edindirme ve hobi kursları açılması, dar gelirli ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve araç - gereç, okul kıyafeti v.s. eğitim yardımı yapılması, sokaklarda yaşayan çocukların, engelli vatandaşların ve kadınlarımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması, spor faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası fonlardan yararlanılmasına yönelik tüm faaliyetler detaylandırılarak kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında halkın beklentilerine uygun hizmet üretiminde teknoloji ve iletişim araçlarından üst düzeyde yararlanmak, kentin esenlik ve düzenini korumaya yönelik çalışmalar yapmak Belediyemizin güçlü mali yapısının devamlılığını sağlamaya yönelik faaliyetler detaylandırılmıştır. Çevre ve Sağlık hizmetleri alanında halkı bilinçlendirmek Sağlıklı ve kontrollü hayvan popülasyonu oluşturmak ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltarak, gayri sıhhi müesseselere yönelik denetim ve ruhsatlandırma çalışmaları yapmak ve katı atık yönetim 7/21

8 hizmetlerinin etkin şekilde çağdaş yöntemlerle sunulmasını sağlamaya yönelik faaliyetler detaylandırılmıştır. Katılımcı yönetim anlayışı içerisinde halkın belediye hizmetleri ile ilgili karar ve uygulamalara katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Kurumsal yapının geliştirilmesinde çalışanlara yönelik eğitim çalışmalarına yer verilmiştir. Sonuç olarak Konak halkının Belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmak ve hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin hayata geçirilebilmek amacıyla hazırlanan 2009 Yılı Performans Programının Konak halkına hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Buyurun. Nazmi MARANGOZ-Sayın başkan, değerli meclis bu konuda komisyon başkanımız Şener UYMA bizlere genel bilgileri sunmuşlardır. Ayrıca mevcut olan belediyedeki bizlerdeki bürokrat arkadaşlarımız aylarca çalışmalar yapmışlardır. Dolayısıyla plan ve bütçe komisyonunda günlerce haftalarca görüşülmüş bu konuyla ilgili meclis bilgilendirilmiş bu konuda çeşitli dosyalar sunulmuştur, çalışmalar yapılmıştır. Bütçemiz ,00.-YTL olarak belirlenmiştir. Ben bu çalışmalarından dolayı bürokrat arkadaşlarıma komisyondaki görevli arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak teşekkür ediyorum ve bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum teşekkür ederim. BAŞKAN-Buyurun Erkan ÖZKAN-Sayın başkanım öncelikle 242 ve 243 ün birbiri ile içice olmasından dolayı ikisinin bir görüşülmesi konusunda bir oylama yapılması gerekiyor mu? BAŞKAN-Aslında şöyle ayrı, ayrı çünkü bir tanesi rakamlar bir tanesi performans planı ile ilgili çünkü ikisi farklı bir tanesi performans zaten onu da şöyle değerlendirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şu anda bizim performans planında olan sizde komisyondaydınız. Sadece 2008 yılına kadar olan kısım sonra biliyorsunuz şu anda yasa olarak Karabağlar diye Konak ayrılıyor. Dolayısıyla biz burada Karabağlar ın konularını konuşamayacağız. Yani böyle bir yasal sorun çıktı. Yanlış hatalı bir işlem yapıldı ve Konak ikiye bölündü şimdi anayasa mahkemesinin kararını bekliyoruz. Herhalde 30 Ekimde bir karar verecek anayasa mahkemesi gündeme almış ve dolayısıyla bizim şimdi konuşacağımız alan 2008 içindeki Konak Belediyesinin uygulaması. Yani böyle bir durum var. Yani siz şimdi derseniz ki 2009 yılında niye Karabağlar da şu yapılmadı. Bu bizim tabii şuandaki kapsama alanımızın dışında kalmış oluyor. Dolayısıyla performans planını ilk önce bir değerlendirelim. Mutlaka değerlendirmeleriniz vardır. Daha sonra bütçenin 2009 için hazırlanmış bütçenin ve bunu da vurgulamak istiyorum bir kez daha bütün meclis üyelerimize ilk 3 ayı ortak bütçe 9 ayı ayrı bütçe oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir karmaşık süreçten geçmiş bir durum var. Bu kapsamda rakamları değerlendirirseniz memnun olacağız. Evet yani o yüzden performansı alalım. Performansı bir yere kadar konuşabiliriz. Çünkü bütçede bazen şu oluyor biliyorsunuz onları yapmazsak iyi olur. Sanki faaliyet raporu görüşülüyormuş gibi oluyor. Tabii bu faaliyet raporu değil bütçe rakamlar var. Yani bir takım öneriler olacak ama performans planı ile ilgili ilk önce önerilerinizi alalım. Erkan ÖZKAN-Sayın başkanım biz Ak Parti grubu olarak genel bir çerçevede değerlendirmek istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız genel çerçevede bazı arkadaşlarımız da rakamlarla konuyu irdeleyecekler. Grup olarak öncelikle Ak Parti grubumuzun sözcüsü olmam münasebetiyle grubumuzun görüşleri doğrultusunda bir genel değerlendirme müsaade ederseniz yapacağım. Daha sonrada sırasıyla meclis üyelerimiz Hasan SARIKAYA, Hüseyin YURT, Ali Osman ÖZDOĞAN arkadaşımız Mehmet Ali ÇAVUŞ, Fevzi AYDIN ve Yaşar ÖTNÜ arkadaşlarımız kısa, kısa değerlendirmeler yapacaktır. Grubumuz adına görüşlerimizi müsaade ederseniz ben arz etmek istiyorum. Sayın başkan değerli meclis üyeleri ve değerli basın mensupları yılı meclis çalışma döneminin son bütçe görüşmeleri ile ilgili ön çalışmalar yapılmış olup, bugün sonuç olarak meclisimize sunulmaktadır. Bu sebeple bu çalışma döneminde bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere öncelikle şahsım ve grubumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. BAŞKAN-Şimdi performansı görüşüyoruz. Çünkü performansı oylayacağız. Bunun ayrı, ayrı 8/21

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2006 GÜNLÜ OCAK AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cengiz KOCAGİL Erkan ÖZKAN Fahri ELMAS Fevzi AYDIN Hamdi YAPICI

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN-Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 2. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR : Abdülvahap BATIHAN Ayşe Neşe EDEBALİ Bedri SERTER Cevat KARAL Erdoğan KÜRÜM

Detaylı

1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz.

1, Başkan vekili Sabahattin TEKDAL; Cumhuriyet Halk Partisi? Grubu adına söz alan üye Mesut CEYLAN: Başkanım okunmadan görüşmelere geçebiliriz. Karar No 2015/63 Karar Tarihi 09/04/2015 Evrak No 718757 Geliş Tarihi Tekrar Görüşülecek mi? H Evrak Dairesi Konusu Saat 21.00 Kesinleştirme Tarih 14/04/2015 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 yılı faaliyet raporunun

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere

Detaylı

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR - V SEMPOZYUMU SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 26 OCAK 2013 CUMARTESİ POINT HOTEL, İSTANBUL

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Eylül 2010 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 203

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

30 Haziran 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 30 Haziran 2010

30 Haziran 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 30 Haziran 2010 30 Haziran 2010 ASOMECLİS 14 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 30 Haziran 2010 ASOMECLİS Türkiye nin bölgesinde siyasi bir güç olabilmesi ve ağırlığını hissettirebilmesi için öncelikle içerideki sorunlarımızı

Detaylı

22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR

22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR 22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 7. YIL KONFERANSI 2020 SAĞLIK POLİTİKALARI VE YEREL SEVİYEDE SAĞLIĞIN YÖNETİMİ 22 23 24 Eylül 2011 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR KONFERANS KİTABI

Detaylı

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ Ankara, 2007 KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE

Detaylı

15. OLAĞAN GENEL KURULU

15. OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU 14 Temmuz 2007 BAŞKAN: Zeki DİREN -----&---- Gündem Maddesi 1-2: Açılış, Avukat Hakları Merkezinin Meslek Sorunlarıyla İlgili Sunumu -----&----- (Saygı

Detaylı

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi

ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU. 25 Haziran 2012. Pazartesi ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 25 Haziran 2012 Pazartesi Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi Sempozyumu E D İ T Ö R L E R Kamil KILINÇ Mali Hizmetler Uzmanı Yalçın URHAN Mali Hizmetler

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı