ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ"

Transkript

1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 20/10/2008 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe EDEBALĐ - Bedri SERTER - Cengiz KOCAGĐL - Erdoğan KÜRÜM - Erkan ÖZKAN - Fahri ELMAS - Fevzi AYDIN - Hamdi YAPICI - Hamdin ERĐŞEN - Hasan AKBULUT - Hasan Rıza EVCĐM - Hasan SARIKAYA - Hüseyin ÜNAL - Hüseyin YURT - Đrfan CAN - Đsmail BÜYÜKDOĞAN - Kemal ŞAHĐN - Mehmet Ali ÇAVUŞ - Murat AKDEMĐR - Murat Haluk ÖNCEL - Muslu YILMAZ - Mustafa ALKAN - Nazmi MARANGOZ - Nazife TAŞDEMĐREL - Polat MANDUZ - Rukiye ACAR - Sahip Selim GÖKDEMĐR - Salih GÖÇMEN - Şemsettin DEMĐR - Şener UYMA - Şemsettin GÜNER - Tahsin KESERER - Uğur YELEKLĐ - Ümit KAYA - Ünal ÖZSIR - Yaşar ÖTNÜ - Yılmaz SUNAN - Yusuf Ali KARAMAN. BAŞKAN-Sayın meclis üyeleri, sayın Konak Belediyesi mesai arkadaşlarımız sayın konuklar sayın gazeteci arkadaşlarımız ve sayın Cumhuriyet Halk Partisi Đlçe Başkanımız hepiniz Ekim meclisimizin ikinci oturumuna hoşgeldiniz. Biliyorsunuz bu oturum 7 Ekim 2008 tarihli gündemin devamı o yüzden oradan başlayalım. Buyurun komisyonlardan gelen raporlar numaralı rapor lütfen. (233-Çalıkuşu Mahallesi 22M-IVb pafta, Yeşillik parkında 2.65x3.65 ebadında trafo yeri ayrılması hakkındaki Đmar-Çevre komisyonu raporu okunduktan sonra.) (234-Güzelyalı Mahallesi 43 ve 54 Sokaklar kesişimindeki yeşil alanda 2.65x3.65 ebadında trafo yeri ayrılması hakkındaki Đmar-Çevre komisyonu raporu okunduktan sonra.) BAŞKAN-Evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Sayın başkanım, meclisin değerli üyeleri, kıymetli bürokrat arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi Konak Đlçe Başkanım, Sevgili Konakın değerli halkı hepiniz hoşgeldiniz. Grubum adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gündemimizin 1.ve 2.maddesini oluşturan 233 ve 234 nolu raporların gruptan geldiği gibi oylanıp kabulünü diliyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Uygun mu? Erkan ÖZKAN-Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli basın mensupları ve değerli katılımcılar misafirler biz de Adalet ve Kalkınma Grubu olarak öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Belediye meclis üyesi arkadaşımız Zeki GÜNEN in kardeşinin vefatını öğrenmiş bulunuyoruz kendisine grubumuz adına başsağlığı diliyoruz. Yine maalesef geçen mecliste de bu duyguları paylaşmıştık şehit cenazelerimiz vardı. Bu iki meclis arasında yine çok üzücü bizleri derinden yaralayan şehit cenazeleri oldu. Maalesef Đzmir e de ateş düştü burada sayın meclis üyemiz Şener UYMA nın da bir yakınının, akrabasının, şehitlerden bir tanesinin yakını olduğunu duyduk. Hem genel anlamda bütün şehitlerimizin ailelerine ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Şener arkadaşımızın ailesine de ayrıca başsağlığı diliyoruz. Bizde 233 ve 234 nolu raporların komisyondan geldiği gibi oylanmasını kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Teşekkür ederim oyluyorum. 233 ve 234 numaralı raporların komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 182 nolu rapor. (182-Konak 22L-IIc pafta, 763 ada, 8 parselde plan notu belirlenmesine yönelik plan değişikliği hakkındaki Đmar komisyonu raporu okunduktan sonra.) BAŞKAN-Evet komisyon görüşü lütfen. Muslu YILMAZ-Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri 763 ada 8 parsel bitişiğindeki 7 ve 1/21

2 16 parsellerdeki yapıların ortalaması olacaktır, kat yüksekliği konusunda ortalaması olacaktır şeklinde bir plan notu getirilmesini talep etmiştir. Đmar yönetmeliğimizde bu şekilde bir tarifleme yok burası imar planlarında bitişik nizam 4 kattır. 7 parselde ve 16 parselde kottan kat kazanımı var ise bunda da olacaktır. Bu nedenle bu talebi komisyonumuz uygun bulmamış olup planın aynen korunmasını kararlaştırmıştır. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Komisyondan geldiği şekliyle oylanıp kabulünü diliyorum. Erkan ÖZKAN-Bizde Adalet ve Kalkınma grubu olarak komisyon görüşüne katılıyoruz. BAŞKAN-Teşekkür ederim.182 numaralı raporu komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler (eller kalkar) etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 183 numaralı rapor lütfen. (183-Akdeniz Mahallesi 994 ada, 1 parselde plan değişikliği hakkındaki Đmar komisyonu raporu okunduktan sonra.) BAŞAKAN-Evet Buyurun. Muslu YILMAZ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri Akdeniz Mahallesi 994 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul de plan değişikliği talep edilmiştir. Bu talep de bu bölgenin metropoliten aktivite merkezi olarak belirlenmesi istenmiş ve hmax:79.30 mt. yapılaşma koşulu talep edilmiş ve hazırlanan yansıtmada da görülen imar planında köşelerin terk edilerek o bölgedeki trafik rahatlığı dönüşlerin sağlanması talep edilmiş ve zemin altında parselin tamamında otopark yapılması talep edilmiş komisyonumuz yaptığı incelemede kazanılmış imar hakkı olan 9372 m2 yi geçmemek koşulu ile hmax:79.30 mt. yüksekliğinde yapı yapılmasını zemin altında parselin tamamının otopark olarak kullanılmasını ve parselden yola terk edecek kısımların terk edildikten sonra inşaat ruhsatı verilmesi yolunda imar komisyonumuz karar vermiştir. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Sayın başkan imar komisyonu başkanımız bu rapor hakkında gerekli bilgiyi vermiştir biz grup olarak komisyondan geldiği gibi oylanıp kabulünü talep ediyoruz. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Buyurun. Erkan ÖZKAN-Bu konu ile ilgili komisyonda görev alan arkadaşımız ayrıca grup başkan vekilimiz bir görüş bildirmek istiyor. BAŞKAN-Evet buyurun. Yaşar ÖTNÜ-Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım söz konusu önergede bir yüksek yapı talebi var 994 ada 1 parselde.burada m2 inşaat alanı isteniyor hmax:79.30 mt isteniyor zemin+otopark alanlarında da parsel yüzölçümünün tamamı kullanılmak isteniyor. Birde TM olan yapılaşma koşulunu metropoliten aktivite merkezi olarak değiştirilmesi isteniyor. Biz grubumuzda bunu görüştük biz bu tür yüksek yapılara şimdiye kadar hep olumlu kararlar verdik. Ancak burada bu maddelerden yüksek yapı talebini biz kabul etmiyoruz. Bu TM koşulundan Metropoliten Aktivite Merkezi koşuluna geçmede bizim için bir sakınca teşkil etmiyor. Ancak zemin + otopark katlarının parsel yüzölçümünün tamamında kullanılmasında Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğine aykırı durumu var o yüzden biz bunu ya değiştirilsin diyoruz değiştirilmezse eğer ret oyu vereceğimizi söylüyoruz. BAŞKAN-Biliyorsunuz benzer bir durum vardı ve Büyükşehir den oybirliği ile geçti sizinde zaten buna imzanız var komisyon kararında. Yani eğer böyle düşünseydiniz yanlış olduğunu, imza atmazdınız imzanız var ama herhalde burada bir siyasi yaklaşım yapıyorsunuz çünkü ben de şaşırdım şimdi Büyükşehir de Selim bey de burada benzer bir karar orada da tümünü kaplayacak şekilde bodrum geçmişti oybirliği ile tabi bu sizin görüşünüz. Yaşar ÖTNÜ-Şimdi Belediyeniz arkasındaki o verdiğimiz şey komisyondan geçerken... 2/21

3 BAŞKAN-Hayır ben Büyükşehir meclisindeki Ak Parti grubundan bahsediyorum. Evet buyurun. Yaşar ÖTNÜ-Ama Konak Belediyesi imar komisyonu olarak bizim aldığımız şeyi söylüyorum. BAŞKAN-Đmzanız var. Yaşar ÖTNÜ-Belediyenin arkasındaki önergede de o aynı şekilde yönetmeliğe uygun olarak gitmişti kuruldan o şekilde geldi değişti. BAŞKAN-Hayır şimdi bu kararda imzanız var da ondan şaşırdım. Yaşar ÖTNÜ-Hayır muhalefet ettim ben. BAŞKAN-Hayır imzanız var. Yaşar ÖTNÜ-Hayır muhalefet ediyorum. BAŞKAN-Buyurun. Muslu YILMAZ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri Belediyenin arka tarafında buna benzer bir yer vardı Yaşar Bey in belirttiği gibi daha önce inşaat alanının altında yani parselin tamamında otopark yapılması yönünde bir bilgi yoktu bilahare koruma kuruluna gitti. Koruma kurulundan bu tür bir talep geldi parselin tamamında otopark yapılması yönünde bu karar doğrultusunda da komisyonumuz ve akabinde meclisimiz onu olumlu buldu. Buradaki görüşmelerimizde Đzmir kentinde otopark ihtiyacı oldukça fazla bu otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla zemin altında hiç kimseye de zarar vermeyecek şekilde parselin tamamında otopark yapılması talep edilmektedir. Komisyonumuzda biz bunu uzun süre tartıştık Yaşar Bey de o zaman kesin olmamakla beraber olumlu bakıyordu bir anlamda. Ancak gruplarından sanıyorum bu konuda farklı karar çıktı burada imar hakkını herhangi bir arttırma söz konusu değildir. Talep evet m2 inşaat hakkı talep edilmektedir ama komisyonumuz onu vermemiştir. Kazanılmış imar hakkı olan 9372 m2 ye vermiştir. Sadece burada parselin tamamında zemin altında altını çizerek belirtiyorum otopark yapılması ile ilgili teklifi kabul etmiştir. Bilgilerinize arz ederim. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Buyurun. Fevzi AYDIN-Teşekkür ederim sayın başkanım yalnız bizim bu Büyükşehir de oybirliği ile geçirilen projeyi ben tam hatırlayamadım açarsanız hatırlatırsanız memnun olurum. BAŞKAN-Selim bey bu konuya açıklık getirebilir. Buyurun. Fevzi AYDIN-Biz otoparka falan karşı değiliz burada da otoparkın yapılmasında da zaten dört tane bodrum kat yapılmaktadır. Ancak zaman içerisinde bu yolların giderek ihtiyaç karşılamadığından dolayı yine de genişletilme gibi bir durumla karşı karşıya kalırsak büyük problemler yaşarız. Bu nedenle belirtilen parselin üç cephesinde de ana yollar mevcuttur bu ana yollara bakan cepheler içerisindeki çekme mesafelerin kesinlikle uygulanması gerekir diye düşünmekteyiz. Dört yerine beş tane zemin altı yaparlar, altı tane zemin altı yaparlar ve bunu bu şekilde çözerler diye düşünmekteyiz. Yaklaşımımızda bu olmuştur. Teşekkür ederim. BAŞKAN-Ama bu 5 metre çekme mesafesi kullanılıyor zaten orada. Evet buyurun. Bir daha onu geri çektirmez yol genişlemez. Buyurun. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Sayın başkanım, değerli meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adım geçtiği için cevap hakkı kullanmak istiyorum. Şimdi biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak genel prensibimiz ilkemiz şu, Đzmir deki bütün yatırımların ve yatırımcıların yanındayız. Bu tip yatırımların şehrimize yarar getirdiği inancı ve kanaatindeyiz. Bahsettiğiniz konu doğrudur benzer bir proje oybirliği ile geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediyesinde geçmiştir. Şimdi burada şu hususu hatırlatmakta fayda var. Benzer bir proje ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesinin ayrı, ayrı kurumları var hem imar komisyonu ayrı çalışıyor hem ayrı raporlar veriliyor. Biz şöyle bir şey yapmıyoruz hangi partiden hangi karar alınırsa alınsın Büyükşehir Belediyesinde imar komisyonu olarak bağımsız değerlendiriyoruz. Yani alınan kararlar oybirliği ile oyçokluğu ile alınmış olabilir. Büyükşehir Belediyesinin verdiği raporlar çerçevesinde oradaki arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz. Büyükşehir in yararına bir kararsa onu veriyoruz aleyhineyse vermiyoruz. O konudaki 3/21

4 görüşümü belirtmek istiyorum ikincisi zaman açısından ben arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum Büyükşehirle Konak arasında bizim Ak Parti olarak her zaman bir koordinasyonumuz olmuyor. Takdir edersiniz Büyükşehir Belediyesi imar komisyonu haftada üç gün toplanıyor bu nedenle ben Konak daki dosyalarla ilgili bilgi alamıyorum ve buna da zaten özen göstermiyoruz. Her Belediyenin kendi içinde bağımsız çalışması bizim prensiplerimizden bir tanesi bunu açıklama gereğini gösteriyor. Grup başkan vekilimiz de ifade etti otopark yapılmasına da karşı değiliz benim dosya ile ilgilide hiçbir teknik bilgim yok şuanda, maalesef meclisten önceki grup toplantısına da zaman açısından katılma imkanım olmadı ama Büyükşehir e geldiğinde biz bunu Büyükşehir deki yine Ak Partideki arkadaşlarımızla tekrar değerlendireceğiz oradaki raporları inceleriz düzeltilmesi gereken bir şey varsa düzeltiriz. Burada yalnız bildiğimiz bir konu vardı onu ben sayın imar komisyonu başkanımıza sormak istiyorum. Đmar affı ile ilgili bir sorun vardı o çözüldü mü? Çözülmedi mi? Yani hatırladığım kadarıyla Gaziosmanpaşa Bulvarında yandaki köşedeki parselle ilgili. BAŞKAN-Evet çözüldü. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Đmar hattı çekiliyor mu 5 mt kadar. BAŞKAN-Đşte onun için Fevzi Bey in dediği geçerli. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Yani imar hattı çekiliyor. Çünkü bu şehrimizin kanayan bir yarasıdır. Bu binanın aslında böyle şehrin merkezinde şehre kazandırılması lazım sayın başkanım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de orada bir çökme oldu galiba bu basına yansıdı vs. çekilmiş durumda değil mi imar hattı sorunu. BAŞKAN-Evet son sözü verip oylayalım. Muslu YILMAZ-Sayın başkan, değerli meclis üyeleri bu talep daha önceki meclislerde de gelmişti. O zaman çekme mesafesi yoktu ondan dolayı da ret görmüştü meclisimizden, şimdi yoldan imar hattından 5 mt. çekmesi vardır. Sadece zemin altında otopark parselin tamamında otopark talebi vardır. Ancak parselin tamamında derken uçlarından terk edilen yerlerde değil oralarda yapılmayacaktır. Çünkü parsel terk edildikten sonra imar parseli haline gelecek o parselin altında otopark talebi vardır.çekme ise 5 mt.yollardan çekmeleri vardır. Sahip Selim GÖKDEMĐR -Muslu Bey kurul kararı da var mı? Bununla ilgili. Muslu YILMAZ-Hayır bununla ilgili kurul kararı yok. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Yok. Çünkü karşı tarafta da tarihi eser var. BAŞKAN-Hayır kurula gidecek zaten. Muslu YILMAZ-Kurula gidecek. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Đşte başkanım biraz önce bahsettiğiniz farklılık oradan doğuyor. Bahsettiğiniz dosyada kurul kararı geldi ve kurul kararlarının önceliği var kurul kararı lehte gelince biz Büyükşehir Belediyesince ona uyma yükümlülüğümüz var zaten ondan kaynaklanıyor. BAŞKAN-Biliyorum. Muslu YILMAZ-Tabiki bu da kurula gidecek kurulun görüşü doğrultusunda. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Şimdi ilçe belediyesinde biz bu kararı alacağız. BAŞKAN-Đşte onun için bizde oybirliği ile geçseydi daha iyi olurdu. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Genelde şöyle oluyor ihtisas komisyonlarında çalışan arkadaşlarımız bilgi sahibi oluyorlar mecliste yeterince tartışılmıyor. Şimdi durum netleşti imar hattı ile ilgili sorun çözülmüş durumda sadece kurulun vereceği karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi değerlendirecek. Durum bundan ibaret teşekkür ederim. BAŞKAN-Buyurun. Sizden sonra oylayayım. Salih GÖÇMEN-Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar üç yıl evvel Konak Belediyesi meclisinden ve yine üç yıl veya ikibuçuk yıl evvel Büyükşehir meclisinden geçen 1/1000 ve 1/5000 talebi olan bir yer vardı. Hepiniz hatırlayacaksınız Alsancak ta beden terbiyesine bağlı kapalı spor salonumuz var. Orada bir yer altı otoparkı yapma talebi gelmişti ve biz yine bu mecliste tartışmıştık. Beden terbiyesinin talebi yolun sınırına kadar yerin altında otopark yapma talebi vardı 4/21

5 ve biz oybirliği ile tüm meclis oybirliğiyle bu kararı almıştık hatta ben o gün bu mecliste şu konuşmayı dinledim değerli arkadaşlarımdan, kamuya sağlanan bu sıcak yaklaşımın özel sektör taleplerinde de göz önüne alınması talepleri gelmişti. Ben bunu hatırlatmak için söz aldım teşekkür ederim. BAŞKAN-Oylayalım lütfen. Evet 183 numaralı raporu kabul edenler (çok el kalkar) kabul etmeyenler (az el kalkar) oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 185 numaralı rapor lütfen. (185-Bozyaka Mahallesi 22M-Id ve 22M-IVa pafta, ada, 1 parselin Dispanser alanından çıkarılarak E: 1,50 koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı olması için plan değişikliği hakkındaki Đmar-Sağlık komisyonu raporu okunduktan sonra) Muslu YILMAZ-Sayın Başkan, söz konusu ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul imar planlarında dispanser alanında ve 0,60 yapılaşma koşuluna müsaittir. Đlgilileri tarafından bu parsel üzerinde 1,50 emsalli özel sağlık tesisi yapılması talep edilmiş komisyonumuzda görüşmeleri devam ederken ilgilisi tarafından geri çekilmiştir bu talep, komisyonumuzda imar ve sağlık komisyonumuzda ortak olarak bunun geri çekilmesi ve meclis gündeminden düşürülmesi konusunda karar almıştır. BAŞKAN-Onaylıyor musunuz.? Erkan ÖZKAN-Evet BAŞKAN-O zaman 185 numaralı raporun gündemden düşürülmesini kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 214 numaralı rapor lütfen. (214-Alsancak 1125 ada, 1 parseldeki tescilli yapıları koruyacak şekilde plan değişikliği hakkındaki Đmar komisyonu raporu okunduktan sonra) BAŞKAN-Buyurun Muslu YILMAZ-Alsancak ta 1125 ada, 1 parsel sayılı gayrimenkul içerisinde tescilli yapılar bulunmaktadır. Bu tescilli yapıların tamamını koruyacak şekilde bir plan değişikliği yapılması talebi gelmiştir. Ancak 1/5000 lik planlarımızda Şair Eşref Bulvarının karşısından 20 metrelik yeni bir yol açılmaktadır planlarımızda bu değişiklik talebinin 1/5000 lik nazım imar planlarında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek komisyonumuzca bu planın aynen korunması yönünde karar alınmıştır. BAŞKAN-Tütün deposu, evet buyurun. Nazmi MARANGOZ-Komisyon kararını uygulayalım efendim. Erkan ÖZKAN-Sayın Başkanım biz bu açılacak planda gözüken, düşünülen bu yolun Đzmir için çok önemli olduğu düşüncesindeyiz, çok soluk getireceği düşüncesindeyiz bunun komisyon görüşüne bizde bu yüzden katılıyoruz. BAŞKAN-Yalnız burada problem tescilli yapıların içinde zamanında dikkat edilmemiş yeni değil bu yol tescilli yapıların içinde bu kilisenin karşısındaki tütün deposu biliyorsunuz, oraya şimdi bir kültür merkezi yapılacak onun içinden geçirilmiş onun düzeltilmesi lazım yoksa o tescilli yapılar nedeniyle bu yolun açılması mümkün değil yani o zaman bir hata yapılmış onu düzeltme yönünde bir plan çalışması yapılması isteniyor zannediyorum. Değil mi?... Erkan ÖZKAN-Komisyon çalışmalarının görüşüne katılıyoruz. BAŞKAN-Tamam buyurun. Sahip Selim GÖKDEMĐR-Sayın Başkan, değerli meclis ben konu ile ilgili olduğu için bir görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz takriben 5 yıla yaklaşan bir görev süremiz var dönemimizin de sonuna gelmekteyiz, maalesef seçildiğimiz ilk günlerde yaptığım bir tespit vardı önce onu aktarmak istiyorum. Kurul kararları sayın Başkan tartışılmaz değil yani korumacılık anlayışı da günümüzde artık bir binanın sanat tarihi açısından tarih açısından çok özel bir koruma sebebi yoksa her zaman şehrin planları, şehrin menfaatleri o binanın korunmamasının önüne geçebilir şimdiye kadar dikkatimi çeken husus şudur Belediyelerimiz bir hukuk devleti olmamıza rağmen yasal haklarını bu konuda hiç kullanmamışlar yani şuraya gelmek istiyorum buradaki detay- 5/21

6 ları bilmiyorum ama bir yolun açılması çok önemli bir konudur. Yani birçok binanın da hele ikinci derece tarihi eserse vs. birinci bile olsa önemi tartışılabilir bir tane bina olsa, iki tane binaysa mesela özellikle belediyemizin yaptığı çok faydalı bir çalışma var Kemeraltı, mesela Kemeraltı şehrimiz açısından çok önemli bir çalışmadır çünkü bir bölgenin korunması söz konusudur yoksa bir iki tane taş binanın korunması açısından şehrin geleceğini ilgilendiren bir bulvarın açılmamasını doğru bulmuyorum. Ben şahsi görüşümü burada aktarıyorum. Maalesef bu bir alışkanlık haline gelmiş, bir teamül haline gelmiş yani hem ilçe belediyelerimize hem de Büyükşehir Belediyesinde kurulun görüşleri sorgulanmıyor ben inanıyorum ki şehrimizin, ilçemizin geleceği açısından bu kararlar bundan sonra sorgulanmalıdır. Ama mutlaka şu olabilir çok özelliği olan bir tarihi bina olabilir onun korunması gerekebilir dünyada da bunun örnekleri var ama böyle bir özelliği yoksa bu dosyada böyle olup olmadığını bilmiyorum orada yolun açılmasının veya genişletilmesinin hem ilçe hem şehir açısından faydası olacağı için önceliği olması lazım bunu sizinle paylaşmak istiyordum teşekkür ederim. BAŞKAN-Buyurun Yaşar ÖTNÜ-Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu planda gördüğünüz yol hakikaten Đzmir için Konak için trafik açısından çok önemli olan bir yol Şair Eşref Bulvarını Alsancak stadyumunun köşesine bağlayan bir yol bu tekel arazisinin içindeki tescilli binalar buna mani oluyor planda şu anda zaten o yol teknolojik olarak o binaların altından geçmesi lazım çünkü onun arkasında tekel binalarının arkasında da Devlet Demir Yollarının hatları var Devlet Demir Yolu hattı var. Zaten bu alttan geçecek, alttan geçecek bir yol dolayısıyla inşaat mühendisleri teknolijisinin son derece ilerlediği günümüzde bu yolun açılması mümkündür diyorum ben bir inşaat mühendisi olarak yani bunun da yapılması için kime ne görev düşüyorsa burası tabi Konak Belediye meclisi Büyükşehir Belediyesine daha büyük bir görev düşüyor bu konuda herkes elinden geleni yapmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok önemli bir yol bu birde biz bunu 5000 lik planlarda alternatif yol olarak bu ve birkaç tane daha yol kondu bunlar konduktan sonra plana alternatif yol olarak konuyor bütün o planlar buna göre yapılıyor ondan sonra da çeşitli engellerle bu yollar yapılamama durumuna geliyor şimdi olduğu gibi bence herkes üzerine düşen görevi yapsın veya yapılacak bir şey varsa bunda kurul kararları gözden geçirmekte dahil tabi kurul kararları neticede onlarda bir karar veriyorlar belki onlarda kararın yanlış olduğunu kabul ederler yani bu konuda herkesin bir şey yapması gerektiğine inanıyorum. BAŞKAN-Şimdi tabi bana göre belki yol açısından önemli olabilir ama işte burası bu alan geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz özelleştirme kurulu tarafından bir ihale edildi. Đşte onlar işe giriyorlar ve bu tescilli binaların tekrar restorasyonu vs. herhalde düşünerek ben projeyi görmedim bir işe girecekler ama böyle bir durumla karşılaşıyorlar şimdi tabi alttan geçmesi güzel olur ama alttan geçtiği zaman orası kilise, karşı köşesi kilise buradan daldığınız zaman oluşacak yarık ve onun orada yaratacağı problem mi?..şimdi tabi burada yeri değil yani yoksa Vahap Özaltay meydanının tümüyle alta alınıp orada bir göbekteki rahatlamayı sağlamak mı bu bir mühendislik sorunu şimdi burada tartışmayalım isterseniz, yani bu tartışılacak bir konu mesela bütün Vahap Özaltay meydanını alta alıp, oradan limana bir yürüme yolu garın işlev kazandırılması giderek tabi bu kültür merkezinin işlev kazandırılması burada m2 kültür alanı var Đzmir için çok güzel bir çalışma olur yani ben sadece bu yolu o anlamda görmüyorum bu yolun tam tersine onu bozacaktır. Az ötede Özaltay da yapacağımız bir yer altı çalışması Đzmir için çok daha güzel sonuç verecektir. Teşekkür ediyorum ve oyluyorum. 214 numaralı raporu komisyondan geldiği gibi kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 235 numaralı rapor lütfen. (235-Yenişehir 8426 ada, 12 parselin Özel Sağlık Tesisi olarak belirlenmesi hakkındaki Đmar-Sağlık komisyonu raporu okunduktan sonra) BAŞKAN-Evet buyurun Muslu YILMAZ-Sayın Başkan,değerli meclisüyeleri Yenişehir mahallesi 8426 ada, 12 numaralı parsel 2008 in1.ayında Belediye meclisimizden Özel Sağlık Tesisi olarak kabul edilerek

7 Büyükşehir belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediyesinden de yine 2008 in 6.ayında ret olarak tekrar bize geldi. Ret gerekçeleri de ilgili kurumlardan görüşlerinin süresi içerisinde yetişmemesinden biliyorsunuz ilçe belediyelerden giden kararlar üç ay içerisinde Büyükşehir meclisince karara bağlanması gerekiyor bu süre içerisinde kurumlardan görüşleri tamamlanmadığı için ret olarak bize geri geldi. Şimdi görüşleri tamamlanmış ilgili kurumlar burasının Özel Sağlık Tesisi yapılmasında sakınca olmadığında belirttiğinden yine Đmar ve Sağlık komisyonlarımız oybirliği ile buranın Özel Sağlık Tesisi olarak yapılmasını uygun bulmuştur. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Evet Nazmi MARANGOZ-Oylanmasını talep ediyoruz. Erkan ÖZKAN-Komisyon görüşü uygundur sayın Başkanım. BAŞKAN-Evet 235 numaralı raporu komisyon görüşü doğrultusunda kabul edenler (eller kalkar) kabul etmeyenler (eller kalkmaz) oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 242 numaralı rapor lütfen. (242-Belediyemiz performans programı hakkındaki Plan ve Bütçe komisyonu raporu okunduktan sonra) BAŞKAN-Buyurun. Şener UYMA-Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım öncelikle Ferdi Sefa KILIÇ benim akrabam cuma günü cenazesi kaldırıldı. Sayın Valime, sayın Büyükşehir Belediyesi vekili sayın Yusuf Ali KARAMAN a Muzaffer bey size ve hiç eksiksiz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum cenazeye katıldığınız için ruhu şad olsun. Sayın başkan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun uygulanmaya başlaması ile birlikte kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması amaçlanmış ve hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Belediyemizin yılları Stratejik Planına uygun olarak 2009 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Ancak 5747 sayılı kanunla Belediyemizin bölünme sürecine girmesi, performans programı ve bütçe hazırlama çalışmalarında belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olumsuzluklara rağmen 2009 yılı performans programı Konak halkına en iyi hizmeti sunmaya yönelik hazırlanmıştır. Belediyemizin misyon ve vizyonu ile uyumlu temel hedefleri olan kentleşme ve bayındırlık hizmetleri ile çevre ve sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmak, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, hizmet kalitesini arttırmak ve katılımcı yönetim ile kurumsal yapının gösterilmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerle bunların kaynak ihtiyaçlarına hazırlanan performans programında detaylı olarak yer verilmiştir. Kentleşme ve Bayındırlık hizmetlerini gerçekleştirme kapsamında pazaryerleri yapımı ve düzenlenmesi, muhtarlık ofislerinin yapılması, okul bakım ve onarımları, cadde ve sokakların düzenlenmesi, yeni parkların yapılması ve mevcut parkların bakımının yapılması, kaçak yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapılması ve tarihi kent mekanlarının korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe taşınması, kamulaştırma çalışmaları ve yeni imar uygulamalarının yapılmasına yönelik faaliyetler ve bunların bütçe ile uyumu detaylandırılması. Sosyal ve Kültürel çalışmalar kapsamında; Semt merkezlerimizde okuma yazma, meslek edindirme ve hobi kursları açılması, dar gelirli ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve araç - gereç, okul kıyafeti v.s. eğitim yardımı yapılması, sokaklarda yaşayan çocukların, engelli vatandaşların ve kadınlarımızın sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması, spor faaliyetlerinin desteklenmesi ve uluslararası fonlardan yararlanılmasına yönelik tüm faaliyetler detaylandırılarak kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında halkın beklentilerine uygun hizmet üretiminde teknoloji ve iletişim araçlarından üst düzeyde yararlanmak, kentin esenlik ve düzenini korumaya yönelik çalışmalar yapmak Belediyemizin güçlü mali yapısının devamlılığını sağlamaya yönelik faaliyetler detaylandırılmıştır. Çevre ve Sağlık hizmetleri alanında halkı bilinçlendirmek Sağlıklı ve kontrollü hayvan popülasyonu oluşturmak ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltarak, gayri sıhhi müesseselere yönelik denetim ve ruhsatlandırma çalışmaları yapmak ve katı atık yönetim 7/21

8 hizmetlerinin etkin şekilde çağdaş yöntemlerle sunulmasını sağlamaya yönelik faaliyetler detaylandırılmıştır. Katılımcı yönetim anlayışı içerisinde halkın belediye hizmetleri ile ilgili karar ve uygulamalara katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Kurumsal yapının geliştirilmesinde çalışanlara yönelik eğitim çalışmalarına yer verilmiştir. Sonuç olarak Konak halkının Belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde sunmak ve hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin hayata geçirilebilmek amacıyla hazırlanan 2009 Yılı Performans Programının Konak halkına hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Buyurun. Nazmi MARANGOZ-Sayın başkan, değerli meclis bu konuda komisyon başkanımız Şener UYMA bizlere genel bilgileri sunmuşlardır. Ayrıca mevcut olan belediyedeki bizlerdeki bürokrat arkadaşlarımız aylarca çalışmalar yapmışlardır. Dolayısıyla plan ve bütçe komisyonunda günlerce haftalarca görüşülmüş bu konuyla ilgili meclis bilgilendirilmiş bu konuda çeşitli dosyalar sunulmuştur, çalışmalar yapılmıştır. Bütçemiz ,00.-YTL olarak belirlenmiştir. Ben bu çalışmalarından dolayı bürokrat arkadaşlarıma komisyondaki görevli arkadaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak teşekkür ediyorum ve bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum teşekkür ederim. BAŞKAN-Buyurun Erkan ÖZKAN-Sayın başkanım öncelikle 242 ve 243 ün birbiri ile içice olmasından dolayı ikisinin bir görüşülmesi konusunda bir oylama yapılması gerekiyor mu? BAŞKAN-Aslında şöyle ayrı, ayrı çünkü bir tanesi rakamlar bir tanesi performans planı ile ilgili çünkü ikisi farklı bir tanesi performans zaten onu da şöyle değerlendirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şu anda bizim performans planında olan sizde komisyondaydınız. Sadece 2008 yılına kadar olan kısım sonra biliyorsunuz şu anda yasa olarak Karabağlar diye Konak ayrılıyor. Dolayısıyla biz burada Karabağlar ın konularını konuşamayacağız. Yani böyle bir yasal sorun çıktı. Yanlış hatalı bir işlem yapıldı ve Konak ikiye bölündü şimdi anayasa mahkemesinin kararını bekliyoruz. Herhalde 30 Ekimde bir karar verecek anayasa mahkemesi gündeme almış ve dolayısıyla bizim şimdi konuşacağımız alan 2008 içindeki Konak Belediyesinin uygulaması. Yani böyle bir durum var. Yani siz şimdi derseniz ki 2009 yılında niye Karabağlar da şu yapılmadı. Bu bizim tabii şuandaki kapsama alanımızın dışında kalmış oluyor. Dolayısıyla performans planını ilk önce bir değerlendirelim. Mutlaka değerlendirmeleriniz vardır. Daha sonra bütçenin 2009 için hazırlanmış bütçenin ve bunu da vurgulamak istiyorum bir kez daha bütün meclis üyelerimize ilk 3 ayı ortak bütçe 9 ayı ayrı bütçe oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir karmaşık süreçten geçmiş bir durum var. Bu kapsamda rakamları değerlendirirseniz memnun olacağız. Evet yani o yüzden performansı alalım. Performansı bir yere kadar konuşabiliriz. Çünkü bütçede bazen şu oluyor biliyorsunuz onları yapmazsak iyi olur. Sanki faaliyet raporu görüşülüyormuş gibi oluyor. Tabii bu faaliyet raporu değil bütçe rakamlar var. Yani bir takım öneriler olacak ama performans planı ile ilgili ilk önce önerilerinizi alalım. Erkan ÖZKAN-Sayın başkanım biz Ak Parti grubu olarak genel bir çerçevede değerlendirmek istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız genel çerçevede bazı arkadaşlarımız da rakamlarla konuyu irdeleyecekler. Grup olarak öncelikle Ak Parti grubumuzun sözcüsü olmam münasebetiyle grubumuzun görüşleri doğrultusunda bir genel değerlendirme müsaade ederseniz yapacağım. Daha sonrada sırasıyla meclis üyelerimiz Hasan SARIKAYA, Hüseyin YURT, Ali Osman ÖZDOĞAN arkadaşımız Mehmet Ali ÇAVUŞ, Fevzi AYDIN ve Yaşar ÖTNÜ arkadaşlarımız kısa, kısa değerlendirmeler yapacaktır. Grubumuz adına görüşlerimizi müsaade ederseniz ben arz etmek istiyorum. Sayın başkan değerli meclis üyeleri ve değerli basın mensupları yılı meclis çalışma döneminin son bütçe görüşmeleri ile ilgili ön çalışmalar yapılmış olup, bugün sonuç olarak meclisimize sunulmaktadır. Bu sebeple bu çalışma döneminde bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere öncelikle şahsım ve grubumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. BAŞKAN-Şimdi performansı görüşüyoruz. Çünkü performansı oylayacağız. Bunun ayrı, ayrı 8/21

9 o zaman bütçede de aynı şeylerimi söyleyeceksiniz. Erkan ÖZKAN-Genel anlamda ikisini bir değerlendirdik. Biz grup olarak daha sonra oylamayı yaparken... BAŞKAN-Bunu oylayalım. Performansı oylayalım. Ondan sonra yani... Erkan ÖZKAN-Siz bilirsiniz peki biz öncelikle şöyle düşündük grup olarak genel değerlendirmelerimizi ortaya koyduk. BAŞKAN-Ama performansın bütçeden önce görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor. performans planı oylanır ondan sonra yönetmelik diyor. Erkan ÖZKAN-Tamam başkanım performansı oylayalım. BAŞKAN-Tamam evet oylayalım. 242 belediyemiz performans programı hakkındaki Plan ve Bütçe komisyonu raporu bunu oyluyorum. Kabul edenler (çok el kalkar) kabul etmeyenler (az el kalkar) oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi 243 numaralı rapor buyurun. Erkan ÖZKAN-Yine tekrarlıyorum grubumuz adına önce ben değerlendirme yapacağım daha sonra arkadaşlarımız sayısal ve genel çerçevede açıklamalarda bulunacaklardır. Ben baştan alıyorum. Sayın başkan, değerli meclis üyeleri ve değerli basın mensupları yılı meclis çalışma döneminin son bütçe görüşmeleri ile ilgili ön çalışmalar yapılmış olup, bugün sonuç olarak meclisimize sunulmaktadır. Bu sebeple bu çalışma döneminde bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere öncelikle grubumuz ve şahsım adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın başkanım, değerli meclis söz konusu 2009 yılı bütçesini irdelediğimizde bu bütçenin yine önceki yıllarda olduğu gibi yatırım bütçesinden uzak olup, tamamen rutin işlerin yürütülmesini sağlamak için yapılmış ve seçim bütçesi olarak meclisin önüne konulmuştur. Örneğin kamulaştırma bedelleri geçen yıllarda sekiz trilyon gibi rakamlara yaklaşırken bu yıl üç trilyonla geçiştirilmiştir. Yatırım harcamalarında da durum aynıdır. Her ne pahasına olursa olsun bu bütçe yatırım bütçesi olmasa da 29 Mart 2009 tarihinde Konak halkı Ak Partili bir belediyeye teveccüh gösterdiğinde biz bu bütçeyi yatırım bütçesi haline getirerek acil eylem planlarıyla Konak halkını hizmetle buluşturacağımızı kamuoyu önünde burada taahüt ediyoruz. Diğer yandan bütçede Bozyaka pazaryeri ile ilgili bir trilyon gibi bir rakam 2009 yılında öngörülmüş ve bunun tamamlanacağı burada bütçede öngörülmektedir. Maalesef Konak belediyemiz 4,5 yılda sadece bir pazaryeri yapabildiniz. Bunu da sayın başkanımız zamanından önce tamamladık diyerek kamuoyuna maalesef yanlış bilgiler sunulmaktadır. 9 Eylül 2008 tarihinde açılışı yapıldığı halde burada tüm basın mensuplarını yarın sabah Yenişehir pazaryerine davet ediyoruz. Yenişehir pazaryerinde maalesef yerler teslim edilmemiş elektrik direkleri ve lambaların bir kısmı kopartılır hale gelmiş başıboş halde daha halen durmaktadır. Açılışı yapılmıştır fakat bunun kamuoyuna bu şekilde de duyurulmuştur. Yine pazaryerinin etrafı gündüz korsan otoparkçıların mekanı haline getirilmiş burada da sayın başkanımızı buraya bir güvenlik görevlisinin verilmesi gerektiği durumunu hatırlatmak istiyoruz. Yine bütçemizi irdelediğimizde zabıta müdürlüğümüze de önemli bir pay ayrılmıştır. Bu geçmiş yıllarda da ayrılan pay bu yılda beş trilyona yakın bir payı vardır. Fakat geçtiğimiz ay yaşadığımız Ramazan Bayramı Arifesinde maalesef burada sayın Kemeraltı Dernek Başkanımızda gazetelerde haykırmıştı burada basına 30 Eylül 2008 tarihli Yeniasır gazetesinde maalesef işporta akınına uğramış ve basında da görüldüğü üzere Kemeraltı Dernek Başkanı bu duruma isyan edip bunun önlenmesi konusunda haykırmaktadır. Yine bu paralelde Çiçekçiler Odası Başkanının beyanına göre daha önceden çiçek tezgahları ile ilgili belediyeye 150 ye yakın kayıt altına sokulmuş çiçek tezgahı olduğu tarafımıza iletilmiş ve bu çiçek tezgahlarından tescil edilmiş ve her ay yanlış aktarmış olmayayım her ay dönemlerini bilemiyorum şuanda çeşitli aralıklarla belediyemize bu esnafımız bu tezgahlarından dolayı harç öderken maalesef diğer yerlerde kayıt dışı olarak çiçek satış tezgahları oluşturularak artık bu belediyeye harç yatıran çiçek tezgahı sahipleri de bu harcı yatırmaz hale gelmiş iş çözülemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu konuyla ilgili olarak da Çiçekçiler Odası Başkanının belediyemize bir yazılı müracaatı olmuş fakat henüz daha sorunun çözülmediği yönünde bu harçları ödeyenlerinde sayısının 150 lerden 20 lere düştüğü yönünde de sayın başkanının bir beyanı söz ko- 9/21

10 nusudur. Diğer taraftan 2009 bütçesini irdelemeye devam ettiğimizde birçok müdürlüğe doğrudan temin şeklinde alım yapmaları konusunda harcama kalemleri verilmiştir. Ancak parti grubumuza burada da sayın basın mensuplarına dosyayı şekilde sunuyorum. Arzu eden varsa inceleyebilir. Burada belediyemizin kayıtları da mevcuttur. Geçmiş yıllara ilişkin doğrudan temin alımlarında da hovardaca bir tutum içeren alımları gösteren bir dosya mevcuttur elimizde. Bu dosya incelendiğinde yapılan doğrudan teminli örneğin yedek parça alımlarında aynı kalite, aynı marka, aynı seri nolu orijinal ve yan sanayi farkı olmaksızın parçaların %70, %80 gibi bu dosyanın içerisinde alınan tekliflerde kaşeleriyle birlikte mevcuttur yüksek rakamlarla alım yapılmıştır. Örneğin; 10 Mart 2008 tarihinde bu arada firma ismi vermek istemiyorum X limited şirketi adlı şirketten alınmış olunan Fatih 220 marka kamyonlara ait diyet tablosu Belediyemize K.D.V dahil 35.40,00 YTL den alınmış olup piyasada teklif edilen fiyatı dosyanın ekinde de mevcuttur 16,00 YTL dir. Yine aynı faturayla alınmış olunan TM 30 marka alınacak olan araçlarda kullanılacak olan silecek süpürgesi 18,88 YTL den alınmış olup, piyasa teklif fiyatı 9,00 YTL dir bu dosya burada mevcut. Burada bu rakamlar yüksek miktarlı bir bütçede çok şey ifade etmiyor olabilir, çok şey ifade etmeyebilir gibi görülse de bu Konak halkının parasının harcanması konusundaki hassasiyeti ve olaya bakış açısını ortaya koyarak kamuoyunun belediyenin bütçe harcamalarındaki tutumu yönünde ışık tutacağı kanısındayız özetle Konak belediyesi halkımıza 2004 yılında vaat ettiği sözleri, mevcut hazırlamış olduğu bütçelerle yerine getirememiş grubumuzun görüşü doğrultusunda sınıfta kalmıştır. Sonuç olarak yeni dönemde halkımızın teveccühü ile bu sorunları çözeceğimizin sözünü veriyoruz. Tekrar bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere grubumuz ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. BAŞKAN-Evet buyurun. Şener UYMA-Sayın başkan, Erkan Beye teşekkür ediyoruz, Erkan bey komisyon üyemizdi her zaman aynı şeyleri söylemekten yoruluyorum ama yine söyleyeceğim. Erkan bey bize şunu fazlalaştıralım şunu eksiltelim dedi de biz hayır mı dedik biz oturduk Mustafa Beyle birlikte hatta ben Feyda Hanıma söyledim bu bütçeyi kaldırın biz arkadaşlarımız neyi istiyorsa bununla ilgili bir bütçe yapalım dedik on on beş güne yakın çalıştık ve sonuçta böyle güzel bir bütçe oluşturduk ve güzel olduğunu da arkadaşlarımız söyledi. Erkan Beyin söylediği şeyin tersinden başlamak istiyorum bu yedek parçayla ilgili hangi tarih olduğunu sorabilir miyim, tarihi sorabilir miyim? Şimdi niye tarih soruyorum, şunun için tarihi soruyorum. Bizim bir denetim komisyonumuz oluşuyor senede kırk beş gün biz bunların tamamını inceliyoruz, tek, tek inceliyoruz ve bunlardan birisi komisyon üyesi, birisi ise mali müşaviriniz. Mali müşavir dediğim şu anda uzmanlık alanı olarak muhasebecilerden daha ileri olan birisi ve hepsini tek, tek inceleyip bunları yaptık ve bunlarla ilgili problemler kesin hesapta olur, faaliyetlerde olur, denetimlerde olur bunu bu şekilde provokasyon yaparak dile getirmenin hiç bir mantığı yok ayrıca kamulaştırma ile ilgili biz bölünmüş bir bütçe yapıyoruz arkadaşlar senin geçen yılki bütçenle bu olayı niye karşılaştırıyorsunuz ayrıca kamulaştırma dediğim belediyenin yatırımı değildir. Belediyenin çöpleri toplaması da bir yatırımdır, belediyenin kültürel hizmeti de bir yatırımdır, belediyenin yaptığı kaldırımlar da.. Neden hepiniz geçen haftaki Büyükşehir de yapılan olaylar Gültepe ,00 YTL ye layık değil mi? Gültepe de yapılan ,00 YTL taş olayına takıyorsunuz neden Gültepe ye yatırım yapılmıyor neden taş olayına kafa takılıyor bence Gültepe deki ,00 YTL da bir kamulaştırmadır ayrıca Zabıta ile ilgili AKP li arkadaşlarımızın hepsi çıkıyor Zabıta Haftasını o kadar iyi kutluyorlar ki Zabıta Müdürüne bakarak... ya arkadaşlar bu Zabıtalar her gün bıçaklanıyor, her gün kötü muamele yapılıyor niye Zabıtanın aldığı ücreti artı bu belediyenin Zabıta en büyük personelidir, en kalabalık olan Zabıta personelidir ve Zabıta personeli on sekiz saat çalışıyor, sekiz saat falan çalışmıyor bunlarla ilgili de Zabıtanın elbette ücreti yüksek olabilir ayrıca mesai ücreti alabilir, bu mesai ücretleri neden size fazla geliyor yani emeğe saygı duyun arkadaşlar. Bozyaka Pazar yeri Türkiye nin belki de en iyi Pazar yerlerinden birisi olacak fakat ,00 YTL 10/21

11 kaba inşaatıyla ilgili bizim aldığımız kararlar Bozyaka pazar yeri ,00 YTL ye tamamlanacak değil ayrıca Erkan arkadaşım Yenişehir Pazar yerine her halde hiçbir belediyeye böyle bir Pazar yeri nasip olmamıştır. Bu Pazar yerini de eleştirmeyelim arkadaşlar modern bir Pazar yeri açıldı keşke her yere böyle bir Pazar yeri açılsa da elektrik sağlansa, hiç önemli değil elektriği 2 dakikada yapılır. Çiçekçiler Odasını herhalde başkanım söyler doğrudan temini söyledik, tarihler önemli bunlarla ilgili denetim mekanizması zaten var. Yatırım yok diyorlar bir de Erkan bey şunu söylüyor; seçim bütçesi aslında seçim bütçesi olduğunu komisyonda Erkan beye ben söyledim tüm belediyeler seçim bütçesi yapıyor dedim Erkan bey beni yanlış anlamış seçim bütçesi dediğin bu bütçeyi ben kullanmayacağım üç ay sonra gelecek belediye başkanı kullanacak seçim bütçesinin manası odur Erkan bey sen yanlış anlamışsın yani yarın sizden bir başkan seçilirse onu da göremeyeceğiz ama eğer seçilirse yarın bütçeyi değiştirebilir on iki -on üç trilyon şu var bütçe tablo değildir değiştirilebilir Allah söylettiği için olmaz diyorum ya zaten. Şimdi bütçe değiştirilebilir yarın siz eğer bu bütçeyi beğenmezseniz yarın gelecek belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisinden gelen belediye başkanı da bizim yaptığımız bütçeyi beğenmeyebilir yeni ek bütçe yapar onun için seçim bütçesi dedim. Teşekkür ederim sayın başkanım. BAŞKAN-Teşekkür ederim, siz konuşacak mısınız? buyurun. Nazmi MARANGOZ-Sevgili arkadaşlarım, sayın başkanım. Şimdi benim söyleyeceklerimin bir kısmını Şener bey söyledi de. Arkadaşlar bu konu gündeme gelirken sayın meclis başkanımız şu meseleye değindi 2009 bütçesi bu konuşacağımız, faaliyet değil, kesin hesap değil ama arkadaşlarımız nedense çok sabırsızlar biran önce bunu geçiştirmeyi çabalıyorlar yavaş yavaş yapalım, bunu ayrı konuşalım, bunu ayrıca değerlendirelim, kesin hesap zamanı geldiği zaman ayrı konuşalım faaliyet raporlarımızda bunlara tek tek değinelim elbette muhalefetlik yapmak kolay önemli olan bunu icraat haline dönüştürebilmektir. Ben size saygı duyuyorum yapıcı muhalefetsiniz bakınız beş yıldır beraber çalışıyoruz her yerde ben söylüyorum çok şeyler sizden aldım bize yardımcı oldunuz mesele olan Konak a hizmettir, mesele olan en güzel, en iyi şekilde bunları yerli yerine yapmaktır biz hiçbir zaman burada bunun aksini düşünmedik sizde gerçekten bize yardımcı oldunuz ben grubum adına şahsen teşekkür ederim. Şimdi işporta dedik ya arkadaşlar yani dediği gibi bizim bir Zabıta birimimiz var bu çocuklar gece gündüz çalışıyorlar elbette işporta da olacak, buna karşı olan Zabıta da olacak, kovalamalar olacak bu Türkiye nin gerçekleridir şimdi şunu söyleyeceksiniz geçen yıl esnafa yani esnafın durumunu biliyorsunuz. Esnaf yandı, bitti, tükendi, kül oldu dükkanlar kapanıyor sizin haberiniz var mı Vergi Dairelerine verilen dilekçelerden, her gün onlarca yüzlerce kepenkler gidiyor işte biz bunlara nazara dikkate alarak tüm rüsumlarda artış yapmadık bakınız siz bunları görün, bunlar üzerinde konuşun deyin ki teşekkür ederiz bakın hiç bir artış yapmadık ve bu şimdi efendim tabii ona da saygı duyarız yeri geldiği zaman onu da çözeriz basın onu yazmazsa biz hiçbir zaman kendimize çeki düzen veremeyiz hepimiz içinde bu geçerlidir. Şimdi alımlar için yani doğrudan teminler için sayın sözcü arkadaşım saygı değer dostum gereği gibi yapılmamış yüksek rakamlarla alınmış, arkadaşlar dört yıldır biz bu belediyenin Denetleme Kurullarını oluşturduk ve çalıştık sonuçta bütün ihale ve dosyalarımız gözden geçirildi ve bu ittifakta kabul edildi elbette eksiklerimiz varsa beraber düzelteceğiz biz kalkıpta bir şeyi boşu boşuna kuru kuruna savunmuyoruz, bunu yapmamamız lazım. Çiçekçiler Odası arkadaşlar zamanı geldiğinde dediğim gibi biz onu da konuşuruz sonuç itibariyle sayın başkan ben bunu rica ediyorum sizden bu 2009 bütçesidir. Bu bütçenin sadece değerlendirilmesi konusunda hassasiyet gösterelim arkadaşlarımız bu konuda görüşürlerse memnun oluruz hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN-Teşekkür ederim, zaten az önce bence ciddi bir hata yaptı Erkan arkadaşımız gitti geçen sene sizinde dediğiniz gibi onaylanmış Mart tarihli bir faturadan söz etti artı burada hep birlikte konuştuk sorun vardıysa da niye gündeme gelmedi bir de bu faaliyet raporu değil arkadaşlar bakın faaliyet raporu değil, faaliyet raporu çerçevesinde bunu ele alalım, bütçeyi eleştirebiliriz diyebilirsiniz ki şuraya lira konsaydı daha iyi olurdu, lira konmuş bunu deme hakkınız var ama sizin verdiğiniz rakamlar ilerdeki faaliyet raporunun kapsamına girecek rica ediyorum 11/21

12 burada böyle ucuz siyaset yapmayalım. Bütçeye ilişkin rakamları verelim, bütçeye ilişkin şu yanlış hazırlanmıştır, şu eksiktir vesaire biz buna açığız izahatta bulunuruz ama siz geriye dönük bir faaliyet raporu gibi değerlendirme yaptığınız zaman bu meseleyi kavramadığınız anlaşılıyor. Mesela ben Çiçekçiler Odası ile bilgi vereyim; Çiçekçiler Odasıyla 54 adettir bizim tezgah anlaşmamız ve burada kendileri bize borcunu ödemediği için Çiçekçiler Odası şimdi ben orada borçtan falan bahsetmeyeceğim miktarlardan burada artık kendilerinin bu işe devam etmeyeceğini söylediler bir borç birikmiş almışlar paraları bize yatırmamışlar yani bunu irdelemeden şimdi yine faaliyet raporu kapsamına girecek bir şeyi bütçeye getirmenin anlamı yok ve bizde mahcup düştük bakın şimdi Çiçekçiler Odasından ben hiç bahsetmeyecekken şimdi durup dururken Çiçekçiler Odasını da belki zor duruma soktunuz o bize gönderilen yazının hiçbir anlamı yoktu çünkü kendilerine de biz belki de esnaf komisyonuyla beraberdik birkaç toplantı yaptık buyurun sizde bu çalışmaya devam edin diye biz önerdik şimdi bakın bütçeden nereye geldik Çiçekçiler Odası da bu arada teşhir oldu yaptıklarıyla lütfen bütçe için de konuşun; Çiçekçiler Odasına para ayırmadınız deyin yahut oradan gelen para azdır bunu toplayın ama faaliyet raporuna dönüşürse olmaz yani işin ruhuna aykırı arkadaşlar biz o zaman kesmek durumunda kalacağız sözünüzü, bir faaliyet raporu, bir siyasi propaganda ortamı, seçim ortamına dönüştürürseniz bu doğru olmaz bütçede istediğinizi yapabilirsiniz bütçede deyin ki bu ,00 YTL lik bütçe eksikti bir yerden para bulun hükümet fazla parada yollasın ben buna çalışacağım veyahut şuradan tasarruf yapın bunu söyleyin olabilir, şuradan tasarruf yapın deyin ki işte buraya şu miktarda para konmuş bu hatalı buradan tasarruf yapılabilir. Ben bunu kabul edebilirim ama siz geçmişe dönüp yok Çiçekçiler Odası yok Yenişehir Pazaryerleri. Yenişehir Pazaryerini biliyor musunuz nedir? ne durumda? bilmiyorsunuz yok direkler kırılmış bilmem ne olmuş ya geçici kabulü yapılmadı oranın başka bir ortamda dilek ve temennilerde bunları söyleyebilirsiniz yahut başka bir meclis açılışında bunları söyleyebilirsiniz ama bütçede yeri yok bunun bütçeyi konuşuyoruz şimdi ve siz geliyorsunuz, geliyorsunuz gazeteci arkadaşlarımız var orada onlar heyecan veriyor size orada ille manşete çıkacağım diye nereden bulurum onları araştırıyorsunuz bütçeyi konuşalım bütçedeki rakamlar bize de heyecan verir. Burada tespit ettiğiniz artı eksiler varsa onları memnuniyetle irdeleriz çünkü eleştirdiğiniz bir şeyin bütçede karşılığı olması lazım yani ,00 YTL en az ne olacak nereden bulacağız bu parayı, bir şeyler bulun bir öneri gelmesi lazım bütçe faaliyet raporu gibi değil, bir öneri getirin bütçeyi konuşalım arkadaşlar lütfen rica ediyorum buyurun söz almak isteyen arkadaşımız var mı buyurun. Mehmet Ali ÇAVUŞ Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri.öncelikle geçen yıllara göre daha titiz ve detaylı bir performans programı ve bütçe çalışması yapan personelimize teşekkür ediyoruz, ama yine de bazı özensizlikleri de belirtmeden geçemeyeceğim.örneğin performans programında Belediyenin gerek 5216 sayılı yasadan ve gerekse 5393 sayılı yasadan kaynaklanan görev yetkilerinde meydana gelen bazı değişiklikler metne yansımamıştır ve hala 2008 yılı metni aynen korunmaktadır. Bunun değiştirilmesi gerekir keza sosyal güçsüzlerin desteklenmesi hedefinde 2009 yılında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak yaklaşık aileye ayni 1200 kişiye de nakdi yardım yapılacaktır denilmesine rağmen performans göstergelerinde bu rakamlar YTL ve 800,00-YTL olarak yer almış bu rakamlar da düzeltilmelidir, buları da performans programını hazırlayan arkadaşlara hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu kanun ile Mali Yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme gibi yeni kavram ve müesseseler girmiştir. Anılan Kanunun 9. maddesi ile de Kamu Đdarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon-vizyon stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Performans yasası bütçeleme bir yerde stratejik planın ön gördüğü hedef ve faaliyetleri gerçekleştirecek bir metin olmasıdır.bu ilke ve kurallar çerçevesinde 2009 yılı performans programını ve bütçesini değerlendirmek istiyorum.değerli arkadaşlar biliyorsunuz stratejik plan Konak Belediyesinin misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak 12/21

13 yürüteceği altı temel faaliyet alanı on beş stratejik alan 67 stratejik hedef belirlemiş ve söz konusu faaliyetlerin her yılın başında hazırlanacak performans programları ile detaylandıracağını öngörmüştür.bu alanlardan ilki kentleşme ve bayındırlık işleridir.bu başlık altında öngörülen stratejik alanların ilki ise Kadifekale afet bölgesinde dört bin konutun uzun dereye taşınması hedefidir.kadifekale uzun dereye henüz tamamen taşınmamış olmasına rağmen 2009 yılında performans programında ve bütçede buna ilişkin bir hedef göremiyoruz.bunun nedenini de doğrusu merak ediyoruz.ön görülen stratejik amaçların ikincisi ise Bayındırlık hizmetlerinin kaliteli olarak verilmesidir.bu amacın gerçekleştirebilmesi için dokuz tane hedef ön görülmüş ve bunları tek, tek değerlendirmek istiyorum.birincisi beş adet sosyal ve kültürel hizmet binasının yapımıdır. Planlanan bu beş adet Altınpark Zabıta ve Hizmet binasının temel inşasındaki problem nedeniyle yarıda kaldığını biliyoruz. Eskiizmir,Yeşilyurt ve Karabağlar Hizmet Binaların da yeni belediye sınırları içinde kaldığını biliyoruz. Bu nedenle 2009 programında yer almadığını var sayıyoruz. Ama 2009 yılında %80 bitmesi gereken Gültepe Hizmet Binası %50 bitmesi gereken Hatay Hizmet Binasının 2009 program ve bütçesinde neden yer almadığını anlayamıyorum. Bunun yanında stratejik planda yer almamasına karşılık 2009 programında ve bütçesinde yer alan Öğrenci Yurdu yapımı Alsancak Kültür Sanat Binasının tadilatı, ikinci hizmet binasının ısıtma soğutma sisteminin yenilenmesi gibi işlemlerin performansa dayalı bütçeleme tekniğine nasıl dayandırıldığını merak ediyoruz. Değerli arkadaşlar ikinci hedef Belediye birimlerini bir araya toplayacak yeni hizmet binasının teminidir. Bildiğiniz üzere Belediyemiz birimleri yaklaşık yedi ayrı binada hizmet vermekte bu birimler arasında koordinasyon ve iletişim sorunu yaşanmaktadır.bu da tüm birimleri bir araya toplayacak yeni bir hizmet binasının teminini zorunlu hale getirmektedir.bu iş için geçen yıllarda değişik alternatifler gündeme gelmişse de 2009 yılı bütçesinden ayrılan YTL gibi komik bir para bu işin de başka bir bahara kaldığını açıkça göstermektedir.doğrusu Konak Belediyesinden çok daha küçük Buca, Balçova, Karşıyaka gibi belediyelerin bu işi çok kolayca çözmüş olduğunu gördükçe Konak Belediyesine bu işin bu kadar sürüncemede kalmasını yakıştıramıyorum. Değerli arkadaşlar üçüncü hedef mevcut beş adet Pazar yerinin standartlara uygun hale getirilmesidir.bu pazarlardan 2007 yılında düzenlenmesi gereken Üçkuyular Pazar yeriyle, 2008 yılında düzenlenmesi gereken Hatay ve Eskiizmir Pazar yerlerinde hiçbir şey yapılmadığını biliyoruz. Stratejik planda Yeşilyurt ve Karabağlar Pazar yerlerinin düzenlenmesinin de 2009 yılında yapılmasını öngörüldüğünü görüyoruz.bütçeye 2009 yılında bir adet pazar yerinin düzenlenmesi için ,00YTL ödenek konmuştur. Bu ödenek hangi Pazaryeri için kullanılacaktır. Yoksa bu iki Pazar yeri yeni belediye sınırları içinde kaldığı için yine göz ardı mı edilecektir. Değerli arkadaşlar dördüncü hedef yeni Pazar yerlerinin oluşturulması ve yapımıdır.bu hedeflerden 2007 yılında bitmesi gereken Yenişehir Pazar yerinin 2008 yılında bittiğini henüz açılmadığını biliyoruz. Buna rağmen 2009 yılında bitmesi gereken Bozyaka Pazar yerinin halen ihalesinin bile yapılamadığı bir gerçektir.ancak 2009 yılı için programa konulduğu ve bütçede YTL lik bir kaynak ayrıldığını görüyoruz.elbette bu Pazar yerinin bir an evvel yapılıp hizmete açılmasını biz de istiyoruz.ancak ihale ve yapım süresi göz önüne alındığında Karabağlar Belediyesi sınırları içinde kalan bu Pazar yerinin her iki belediyenin ayrılacağı 29 Mart 2009 yılı tarihine kadar bitirilemeyeceğini kestirebiliyoruz.bu durum yeni sorunların doğmasına neden olacaktır ihaleyi kazanan istekli ile Konak Belediye başkanının imzaladığı sözleşme Karabağlar Belediyesini bağlayacak mıdır. Bağladığını varsayalım 29 Mart dan sonra Konak Belediyesi bu inşaat için para harcamayacağına göre Karabağlar Belediyesinin stratejik plan, performans programı ve bütçe hazırlama süresinin sona ermesine kadar burası için para aktaramayacağı tabiidir.bu durum da inşaatın aksayacağı ve hatta sürüncemede kalacağı hatta yeni hukuki sorunlara da neden olacağı öngörülmelidir.karabağlar sınırlarında kalan bu pazar yeri için 2009 bütçesine ödenek konulması nedendir, bunun anlamı nedir.değerli arkadaşlar stratejik plana göre yıllarında tamamlanması gereken Eşrefpaşa Pazar yeri için 2009 programına ve bütçesine hiçbir ödenek konulmaması bu işin de bilinçli olarak çözümsüzlüğe mahkum edildiğini açıkça göstermektedir. 13/21

14 Beşinci olarak sokakların yenilenmesi ve yeni yolların, merdiven ve istinat duvarlarının yapılması konusunda öngörülen hedeflerin Konak için yeterli olmadığını düşünüyoruz ancak öngörülen hedefler için bile inşallah gerçekleşir diyoruz. Altıncı hedef Yeşilyurt spor kompleksinin 2009 yılında yapılması gereken çevresindeki rekreasyon alanının düzenlenmesi işinin 2009 bütçesinde yer almadığını görüyoruz. Bu da Yeşilyurt spor komplesinin yeni belediye sınırları içinde kalmasından mıdır? BAŞKAN- Soruyu sordu, soruyu sordu ondan sonra uyandı. Mehmet Ali ÇAVUŞ- Sayın başkan Bozyaka Pazar yeri için hiç öyle düşünmüyorsunuz.uzundere için hiç öyle düşünmüyorsunuz.yedinci hedef olarak tespit edilen Uzundere rekreasyon alanının 2009 bütçesinde yer almadığını görüyoruz. Her ne kadar burası için 2008 yılında ,00-YTL lik bir ödenek ayrılmış ise de bu ödeneği yıl sonuna kadar kullanılabileceği şüphelidir.çünkü burası için yapılan plan halen Büyükşehir de beklemekte ve yıl sonuna kadar geri döneceği de mümkün gözükmemektedir.2008 yılında ayrılan ödeneğin 2008 yılı sonuna kadar kullanılması mümkün görülmektedir.basın da burasının ihale edilerek yapımına başlanacağını deklare ediyorsunuz ancak 2009 yılı için buraya kaynak aktarmıyorsunuz.bu durum da burayı nasıl yapacaksınız nasıl inşaat başlatacaksınız.sekizinci hedef kaçak yapılaşmayı önlemek konusundadır. Bu konu da öngörülen rakamlar Konak Belediyesinin kaçak yapılaşmayla mücadele konusunda ne kadar sembolik bir çalışma yaptığını ve bu işi adeta baştan savdığını gösteriyor. Dokuzuncu hedef olarak tespit edilen yeşil alanları artırmak hedefi için stratejik planda her yıl asgari on adet park yapılması ön görülmüş iken 2009 yılı performans planı ve bütçesin de yeni park yapımı yoktur. Sadece mevcut parkların düzenlenmesi ve ağaç dikimi vardır.eğer yeni bir park yapmazsanız zaten yetersiz olan kişi başına düşen park miktarını nasıl artıracaksınız.demek ki Konak Belediyesi sınıfta kalmıştır.değerli arkadaşlarım kentleşme hizmetleri ve bayındırlık hizmetleri konusunda öngörülen üçüncü stratejik alan ise plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleri ile imar planlarının yapılması ve bunlar çerçevesinde arsa üretilmesi yol, yeşil alan otopark, okul, pazar yeri, belediye hizmet alanı, sosyal tesis gibi alanların kamulaştırma ve imar uygulamaları yapılarak kente kazandırılmasıdır.bu amaç için öngörülen hedef ise iki tane olup; bunlardan birincisi yenilenmesi gereken alanlarda 1/100 ölçekli revizyon imar planları veya planı bulunmayan alanlarda 1/100 ölçekli imar planları yapmaktır. Konak Belediyesinin bu hedefin gerçekleşmesi için planladığı çalışmalar hakkında 2009 yılına kadar nerdeyse hiçbir şey yapmadığı 2009 performans programında ise çok az bir şey planladığı açıkça anlaşılıyor. Đmar uygulaması sonucu kamulaştırılması gereken yerler içinse 2009 yılı bütçesinden YTL gibi cüzi bir paranın ayrılması da Konak halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.bu güne kadar kamulaştırma için yüksek paralar ayrıldığından bahseden Başkan bu keskin düşüşü nasıl izah edecektir.yoksa artık kamulaştırma yapmaya ihtiyaç kalmamış mı dır. Sekiz bin den iki bine düştü pek ondan açıklanamaz yani. Değerli arkadaşlar stratejik plan da sosyal ve kültürel çalışmalar alanına gönderilen amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için seçilen hedeflerin ve faaliyetlerin yeterli olmadığının ve daha da artırılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Ancak sosyal güçsüzlerin desteklenmesi hedefi altında ön görülen ve yasa tarafın dan da emredilen bir faaliyet var ki Konak Belediyesi bu konu da bu güne kadar hiçbir çalışma yapmamıştır.dediğim gibi 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile nüfusu elli bini geçen belediyelerin kadınlar ve çocuklar için koruma evi açma zorunluluğu vardır.maalesef Konak Belediyesi bu konu da hiçbir çalışma yapmamış yapmaya da istekli gözükmemektedir.2009 yılında da bu faaliyet için bütçe ve performans programın da hiçbir kaynak ayrılmamıştır.sayın başkan bu konu da ne den bir çalışma yapma gereği bile duymuyorsunuz.sizin yasanın bu emredici hükmünü yok sayma gibi bir yetkiniz var mı.keza Engelli Hizmet Merkezinin açılması ve engellilere yönelik beceri kursları açılması konusun da da 2009 bütçesin de herhangi bir ödenek göremiyoruz.stratejik plan da 2009 yılın da Kadifekale semtin de bir çamaşırhane yapılması öngörülmüşken yine bütçede buna ilişkin bir kaynak ve ödenek göremiyoruz.kullanıma sunulan AB fonlarından yararlanmak husun da bu güne değin birkaç proje 14/21

15 dışında yeteri kadar aktif olunamadığı bellidir. Oysa AB fonları bütçemize ciddi anlamda katkı sağlayabilecek kaynaklardır.bu hususu da yeni bir birim kurulmasını geç kalınmış bir faaliyet olarak görüyor ve bu birimin etkin olarak kullanılması için gerekli önlemlerin alınmasını diliyoruz.değerli arkadaşlar 2009 yılı performans programını incelediğimizde genel olarak stratejik bir halde yapımı öngörülen bir çok faaliyet ve projenin ya zamanında yapılamadığı ya da hiç yapılamadığı açıkça görülüyor bu da belediyenin hantal yapısını planlanan hedef ve göstergelere ulaşma hususundaki zaafiyetini açıkça gösteriyor.2009 yılı bütçesi bu anlamda yatırım yönünden fakir cari giderler ve personel giderleri yönünden zengin bir bütçe olup, tamamen seçimler göz önüne alınarak popülerizm kokan bir bütçedir.bütçenin bu haliyle Konak halkının ihtiyaç ve isteklerini karşılamaktan uzak olduğunu söylemek istiyorum.bu bütçe ile Konak halkının 2009 yılı da kaybedilmiş olacaktır.beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. BAŞKAN-Teşekkür ederim.ben bir iki şey söyleyebilirmiyim bu konuda.heyelan bölgesinin taşınması niye yok diyorsunuz.çünkü heyelan bölgesinin bize ilişkin işlemleri tamamlandı burada Büyükşehir üslendi buradan 2000 konut aldı biliyorsunuz bunlardan altı yüz küsürü itiraz etti mahkemeye, çıkmaya,şimdi o süreç devam ediyor dolayısıyla bizim orada Konak Belediyesi olarak görevimiz yok bu nedenle ona harcama kalemi koymadık.bizim çalışmalarımız geçmiş yıllarda işi başlatarak ve tamamlayarak yürüterek her zaman vurguladım bu Konak Belediyesinin ve Büyükşehir Belediyesinin birlikte yürüttüğü bir çalışmaydı bütün 4000 belki yazılı ama 2000 bizim çalışmalarımız sonunda 2000 e yakın bina saptandı.onlar performans planı.performans planı başında 4000 öngörüyordu biz 2000 saptadık çalışmanın bu noktasındayız onu belirtmek istiyorum. Beş adet bina dediniz.planlarda şu yazar olanak dahilinde yasal düzenlemeler imkan verdiği takdirde yazar. Altınpark da kıymetli bulgulara rastladık onun sonuçlarını topluyoruz. Gültepe de biliyorsunuz kamulaştırma yapacaktık o kamulaştırmada bir duraksama oldu.bunun yerine ne yaptık Hatay Yurdu yerine öğrenci yurdunu yaptık.öğrenci yurdu hafife alınacak bir yatırım değildir bu öğrenci yurdunun temelini atmak için yakında ihaleye çıkıyoruz.belediye binalarının toplanması hakkında not da olanak olduğu takdirde yazar. Bunun için çalıştık birincisi Tekel binalarını istedik almaya çalıştık Çankaya daki bize vermediler Emniyet Kuvvetlerine verdiler.orası bizim dışımızda gelişen bir olay oldu yoksa şu ana kadar oraya geçerdik. Đkincisi Konaktaki Sosyal Sigortalara ait binalar için resmi başvuru yaptık reddettiler. Merkezi Hükümetten, merkezden ret geldi.bunun dışın da başka bir şey daha var siz avukatsınız bilmeniz lazım diyor ki birkaç yıl önce çıkan bir yönetmelik, yahut genelge diyor ki belediyelerin hizmet binası yapması yasaklanmıştır diyor.bu süreç içinde üç yıl içinde yapıyorsa bir belediye kanuna aykırı yapıyordur.karşıyaka Belediyesi genelgeden önce başlamıştı tamamladı.buca bu genelgeden önce yapmıştı.ne yapalım kanunumu çiğneyelim.biz Konaktan bahsediyoruz mevcut bir binayı alıp bunu yapmaya çalıştık ve merkezi bir yerde yapmaya çalıştık dolayısıyla bu çabalarımız sonuç vermediğinden iş durdu zaten önümüzdeki dönemde Sosyal Sigortalardaki bloklara yönelik çabalarımız devam edecek.beş adet Pazar yeri diyorsunuz.zaten o Pazar yerlerine bakın hepsi üç kuyular bize ait değil biz neden yapamadık onu biz yazdık ama orası Balçova Belediyesi idari olarak geçtiği için orda bir hukuki süreç yaşanıyor ondan durduk.hatay da otopark yapmak için Büyükşehir biliyorsunuz hep birlikte plan değişikliği yaptık onun için durduk. Bir tane daha vardı unuttum Eşrefpaşa ayrıydı bir tane daha Yeşilyurt ta tabii onlar Karabağlar da, siz karıştırıyorsunuz Yeşilyurt Karabağlar da kalıyor.şimdi bir program dahilinde yapılıyor. Bir program dahilinde yapılır yapılmaz, bütçenin el verdiği nispette yapılır, bunun da araştırmaları proje çalışmaları yapılıyor.yenişehir Pazar yerine takmış durumdasınız. Yenişehir Pazaryeri bitti ancak bakın size bir kez daha anlatayım. Öyle heyecanlanıyorsunuz buralara insanlar getirdiniz bağırdılar çağırdılar gördüler ki biz üç ay evvel kendilerine teslim ettik. Şimdi bir dakika gene avukatsınız bilmeniz lazım bir binayı kuralar çekilmeden ve mal sahiplerini tespit etmeden harekete geçiremezsiniz.biz bir an evvel bitirdik ve hemen yasal süreçlere başladık tek tek iki aydır bütün binaların hakl sahiplerini tespit etmeye çalışıyoruz.çünkü yine bilmeniz lazım ki bir kişisine bile biz ulaşamazsak bunun ilerde sahibi çıkar kuraya katılamazsa dolayısıyla 15/21

16 kritik bir durum olur.ayrıca binanın geçici kabulü yapılmadan fiyat tespiti yapmamız mümkün değildi o süreç de yapıldı bu çalışmalar sürüyor tek tek geliyorlar gösterilere karışıyor ama bunların bir kısmı hak sahibi olmayanlar.bakın arkadaşlar buna dikkat edin burada bir gurup hak sahibi değil biz buna karşı duruyoruz ve duracağız burası herkesin gelip bir şeyler elde edeceği bir yer değil. Đçerisi için pazarcılar odasıyla beraber çalışıyoruz. Dışarıdaki doksan altı dükkan için de kendileriyle toplantı yaptık kura yöntemlerini saptayacağız beraber onlara bu meseleyi de anlattık ve eski tarafı da yıkacağız. Şimdi onlar neye çalışıyorlar eskisi gibi her hafta acaba sizleri de aracı ederek bir takım kanunsuz işler yapmaya çalışıyorlar. Olmaz orası Belediyenin arazisi biz oraya geçici olarak işgaliye verdik onu anlatıyorum lütfen bu kanunsuzluğa alet olmayın, lütfen ben size oluyorsunuz demiyorum olmayın diyorum. Bu tip talepler geliyor ve bunlar biz mağduruz bize buradan Belediye vermedi diyorlar oysa biz bu süreçte tek tek hak sahiplerini tespit ediyoruz.burada hak sahiplerinden bir kişi eksik kalsa bizim için bir mağduriyettir, bu olmasın diye gecikiyor. Yoksa şu anda daha evvelden yasal olarak tespit etme imkanımız olsaydı biz onları sokardık boş boş durması bizim işimize gelmiyor ki bitti bina çünkü kullanılmayacak diye bir şey yok ki o yasal süreçler,efendim.geçici kabul yapılmış iş bitmiştir. Geçici kabul yasal olarak bitmiş ifadesidir ve oda %5 inde altında bir iş vardır orada. Çok önemsiz ıvır zıvır işler vardır. Dolayısıyla öyle büyütülecek bir konu yok. Kapalı spor salonu niye olmadı? O da yasal süreçten olmadı. Orada TMSF nin sorunu var. Biz orada yasal düzenleme yapamıyoruz, tapu tescili olmadığı için bize ait olmayan kısma giremiyoruz, bunu bilmeniz lazım ama ne yaptık biz Pazaryerini yaptık hani Pazar yeri yok, yok diyordunuz işte bir tane pazaryeri oraya kazandırdık ve yakında Pazarcılar Odamızla birlikte orada yeni bir pazar açacağız onun hazırlığını yapıyoruz efendim... hayır onlar şu arada açarız orayı, şu üç aylık dönemine kadar açma imkanımız var konuşuyoruz. Belki açacağız, belki açmayacağız veyahut bizden sonra... ama burayı hazırladık onun çevre düzenlemesi dediğinizde onun için söylüyorum. Eşrefpaşa Pazar yeri hukuki bir süreç kolay bir süreç değil, Eşrefpaşa Pazar yerinin kamulaştırılması o konuda girişimlerimiz oldu on trilyon tutuyor Büyükşehir le birlikte yapmamız lazım önümüzdeki dönem onunda yerini hazırladık görüşmelerimiz var miktar büyük olduğu için bir süreç alacak ama onunda yerini bulduk o civarda. Uzundere yi siz söylediniz, Uzundere bizim dışımızda kaldı yoksa Uzundere nin projesi uzadı bitti ama Karabağlar da kaldığı için Uzundere de çok az bir iş yapacağız buna karşılık Bozyaka Pazar yerinde o miktar kabasını temeli atacağız, kabasını yapacağız orayı güvenlik altına alacağız ki bizden sonra gelecek yönetim ona devam edecek, projeleri hazır bütün detayları var kaba inşaatı yapıp teslim edeceğiz ve bu sürede kaba inşaat olur, yakında ihaleye meraklıysanız ihale inşaatını takip edebiliriz. Kaçak yapılaşmayı önlemede iddia ediyorum çok ciddi iddia ediyorum AKP li belediyeler özellikle vurguluyorum; bir bakın bizim kaçak yapı tespiti yani mahkemeye verdiğimiz Türkiye çapında bakın kim öndedir Konak belediyesi öndedir mahkemeler buna yetersiz karar veriyorsa o sizin siyasi iktidarın yaptığı hazırladığı kanunların yetersizliği veya su ve elektrik ambalajı adı altında çıkartılan bir takım afların eseridir, ama bizim kaçak yapı tespiti Türkiye çapında öndedir onda bir azalma yok Kadifekale de çamaşırhane tabi biz bunu söylerken Kadifakale nin taşınmasından sonra ortaya çıkacak durumu gözetiyoruz daha taşınmadığı için ne durumu var o çıkmadı bizim orada her hangi bir çalışma yapmamız bu şartlarda mümkün değil Ballıkuyu planlarımız devam ediyor tescili iki tane kaldı galiba geriye maalesef bizim isteğimizin dışında bizim dışımızda yavaş yürüyor Tapu Kadastroda bizimde elimizle gidip zorla yaptırma ve tescili yaptırma şansımız yok bir an evvel olsa bizimde işimize... Uzundere deki bitti Uzundere de yatırımcıları bekliyor bunun olanakları gayet modern bir planlama olarak ortaya çıktı evet siz bir şey söyleyecek miydiniz? Şener UYMA-Siz gerekli cevapları verdiniz ama Mehmet Ali bey e ben komisyon başkanı olarak cevap vermek zorundayım, sen rahat ol söz alırsan konuşursun. Mehmet Ali bey e ve AKP li arkadaşlara şunları soruyorum. Sayın başkan sınıfta kaldı diyor arkadaşlar sınıfta nasıl kaldık hiç gazeteleri takip etmiyor musunuz Đzmir deki CHP nin oyunu bunu sayın Başbakanda söylüyor benim halkım bana oy veriyor diyor o zaman siz gazetelere bir bakın sınıfta nasıl kaldı bu hizmetler gitme- 16/21

17 se Konak, Büyükşehir diğer ilçeler gitmese nasıl sınıfta kalınır ayrıca Hatay Kültür Merkezi ile ilgili biz ADD yi yapıyoruz, ADD ile ilgili bir şey söylenmiyor. Hatay Kültür Merkezi zaten gerekli görülse bu zamana kadar yapılırdı zaten ayrıca arsası da halen duruyor her şeyi hazır arsasını da götürüp bir yere vermedik Hatay Kültür Merkezi halen planda, projesi de yapıldı ayrıca başkanı kültüre çok önem verdiği için eleştiriyorsunuz ve kültür merkezi istiyorsunuz bu nasıl tarz? Teşekkür ederim başkanım. BAŞKAN-Evet teşekkür ederim, buyurun. Yaşar ÖTNÜ-Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım şimdi başkanı biraz önce dinledik başkanımızı, bazı ifadeleri karşısında ben hayretler içine düştüm mesela Eşrefpaşa Pazar yerine gayet güzel bir mazeret buldu dedi ki Eşrefpaşa Pazar yeri biliyorsunuz tarihi antik bir yol üzerinde kurulu bizim imar komisyonuna geldiğinden beri, meclis üyesi olduğumuz günden beri Eşrefpaşa Pazar yeri komisyon gündeminde hatta çok yere eskiden beri bekleyen bir dosya vardı ben onu örnek gösteriyorum şu ana kadar bekleyen bir dosya onunla ilgili dört tane alternatif yer bulunuldu; iki tanesi Ballıkuyu tarafında bir tanesi, Bozyaka tarafında bir tanesi de hemen Yağneler tarafında fakat her şeyde olduğu gibi Konak belediyesi diğer bütün işlerinde olduğu gibi her yapılamayan işe çok güzel mazeretler buluyorlar işte buna da diyor ki Eşrefpaşa Pazar yerine alternatif yer bulduk ama yapamadık zaten meselenin aslı orada başkanım yani Konak belediyesi hiçbir şey yapmıyor, sadece sorunlar tespit ediliyor, sorunlar var ve sorunların neden yapılamadığı o işlerin neden yapılamadığına dair mazeretler sıralanıyor. Şimdi Yenişehir pazaryeri beş yıldır buda biz geldiğimizden beri nasıl bir projeyse o çok basit bir inşaat aslında, büyük bir pazaryeri olabilir ama çok basit bir inşaat projesi, çok uzun yıllar sürdü, her sorduğumuzda her bütçe görüşmelerinde, faaliyet raporlarında, heyet raporu görüşmelerinde falan gündeme geldi proje devam ediyor, proje devam ediyor nihayet bir inşaat yapıldı, inşaat yapıldı ama şu anda kullanılmıyor açılışıda yapıldı... BAŞKAN-Ama anlattım Yaşar bey, anlattım ama şimdi ben yasal olmayan bir şeyi mi yapayım orada? Yaşat ÖTNÜ- Başkanım o zaman niye açıyorsunuz? Bakıyorsunuz genel başkan geliyor, genel başkana böyle şaşalı akşama kadar açılışlar yapıyorsunuz? BAŞKAN-Bakın o zaman tekrarlamayalım. Yaşar ÖTNÜ-Biliyorum onu başkanım geçici kabulü olduğunu ben biliyorum, onlara söylediğiniz teknik şeylerin hepsini biliyorum, hepsini biliyorum ben başkanım. BAŞKAN-Ama bakın anlatamadım o zaman tekrarlamayalım. O süreçleri başlatamayız. Đki sene mahkemelerde beklediğimizi biliyorsunuz. Yaşar ÖTNÜ- Başkanım şimdi oda bir yönetim becerisi olması lazım, bu tip işleri daha hızlı yapmak yönetim becerisidir. BAŞKAN-Hakimlere baskı mı yapalım? Yaşar ÖTNÜ-Şimdi bakın Yenişehir Pazar Yeri hala açılmadı. Şimdi bakın arkadaşlar normal vatandaş, şimdi oradaki normal vatandaş bunu bilmez. Geçici kabulü bilmez. Kesin kabulü bilmez. Đşte mahkeme sürecini bilmez. O diyor ki; ya benim sertifikamı ne zaman verecek? Dükkanımı ne zaman verecek. Bunun peşinde o. Biz de dolayısıyla onların temsilcisiyiz. BAŞKAN- Onları anlattık temsilcilerine. Yaşar ÖTNÜ- Bir de kaçak yapılarla ilgili mücadelede başarı, yani son derece komik bir şey var burada Başkanım açıklayayım. Şimdi Konak Belediyesi kaçak yapılarla ilgili hiç mi mücadele yapmıyor? Şimdi rakamlardan belli. Şimdi Konak da bir milyon bina var. Bir milyon binanın % 60 ı kaçak altıyüzbin tane bina kaçak. BAŞKAN-Bu dönem mi yapıldı. 4 yılda. Bir milyon bina yok. Bak yanlış söylüyorsun. 120 bin bina var bütün Đzmir de. Şehrin eski dokusunu biliyorum. Đkiyüzbin bina var. Đnşaat mühendisisin bir milyon bina ne demek? Đstanbul da o. Şimdi Konak ta yüzyirmibin bina var. Yaşar ÖTNÜ- Yüzyirmibin olur mu Başkanım? 17/21

18 BAŞKAN-Tabii yüzyirmibin. Yaşar ÖTNÜ-Konak ın nüfusu kaç? BAŞKAN-Konak ta yüzyirmibin bina var. Üç kat ortalaması üçyüzbin. Üç kişi otursa işte bizim şey tutuyor. Evet. Yaşar ÖTNÜ-Üçyüzbin bunun %60 ı kaçak. BAŞKAN-Hayır, hayır yüzyirmibin bina var. Yaşar ÖTNÜ-Başkanım sayı olarak tamam. Üçyüzbin Konak ın içinde ki merkezde ki. Ben Đzmir i kastetmiştim. Yani Đzmir de birmilyon.... BAŞKAN-Birmilyon yok. Yaşar ÖTNÜ-Dörtmilyon nüfus var. Dört kişi kabul ediyor Başkanım. BAŞKAN-Bina diyorsun konut değil. Đkiyüzellibin bina var. Yaşar ÖTNÜ-Mesken diyelim. Üst üste yapılan binalar. Bağımsız bölüm diyelim o zaman. BAŞKAN-Tamam peki. Yaşar ÖTNÜ-Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şunu ifade etmek istiyorum Arkadaşlar. Şimdi bu binalardan 2008 yılında 133 tanesi işlem görmüş. Kaçak binalar yılında hedeflenen 165 tane. Yani siz bu rakamı ne olarak kabul ederseniz edin. Bunu şu rakamlara böldüğünüz zaman bin yıllar çıkıyor. BAŞKAN-Buca da filan ikimilyon yıl çıkıyor herhalde. Yahut Đstanbul da Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerde beşmilyon yıl filan çıkıyor herhalde. Yaşar ÖTNÜ- Başkanım Đstanbul u filan bırakın. Burası Đzmir Konak Belediyesi. BAŞKAN-Türkiye de kaçak yapı ihbarını 2004 yılından sonra en fazla yapan belediye Konak tır diye çok ciddi bir iddia yapıyorum. Karşımıza bir rakam çıkarın deyin ki; bilmem neresi var. Filanca belediye Adalet ve Kalkınma Partili bunun dışında daha fazla ihbar var. Buca bunun beş misli mahkemeye gitmiştir deyin. Sizin çok değerli. Gaziemir bu kadar kaçak deyin. Hayır bakın burada siz af çıkardıkça, işte 2004 de de yaptınız. Şimdi de yaptınız.. YAŞAR ÖTNÜ-Hiç çıkmadı ki af. BAŞKAN-Ya nasıl çıkmadı af? Su... bizim orada bir durun bakalım ne oluyor. Yaşar ÖTNÜ-Çıkmadı Başkanım. Şimdi bakın O zaman bunlar yanlış. Burada yazıyor yazıyor. Bunlar yanlış o zaman... BAŞKAN- Yaşar Bey bütçe görüşelim.buyurun. Yaşar ÖTNÜ-Dönelim o zaman. Nazmi MARANGOZ-Sevgili arkadaşlarım, Sayın Başkan.Biraz önceki konuşmamda bütçe üzerindeki görüşlerimizi belirleyelim diye görüşümü söylemiştim. Arkadaşlar tabii daha önceden yazılı metinleri olduğu için mecburen onu değiştiremiyorlar burada ne yazmışlarsa onu okuyorlar. Saygı duyuyoruz. Şimdi ayrıca bu 3 artı 9 aylık bütçedir arkadaşlar, yani biliyorsunuz ama hakkını vermiyorsunuz ve diyorsunuz ki kadın sığınma evi yok. Niye öğrenci yurdundan bahsetmiyorsunuz. Niye okullara yapılan yardımlardan bahsetmiyorsunuz. Yapılacaklardan. Onların hepsi orada belli. Şimdi parklar, parklar diyorsunuz, yer gösterdiniz de yapmadık mı? Ayrıca bir konuşmacı arkadaşımız diyor ki; bütçeyi arttıralım diyor. Đyi arttıralım ama kaynağın nerede? Saygı duyuyoruz. Evet arttıralım ama ona bir kaynak göstereceksiniz. Azaltalım. Neden azaltalım? Onları burada konuşalım sevgili arkadaşlarım. Yani bir Pazar yeri bitmiş teşekkür edeceğiniz yerde. bu hepimizin eseridir. Hepimizin. Bu meclisin. Bu dönemin. Biz bunlara girmek istemiyoruz. Pazar yerinin açılışına dahi bir arkadaşınız teşrif edip gelmedi. Ben göremedim. Ama erken bitirildiği için de diyorsunuz niye erken bitti. Ama erken bitti dedi. Arkasından da diyorsunuz ki; eksikler var niye teslim edilmedi. Şimdi arkadaşlar bunların belirli bir süreçleri var. Sayın Yaşar Bey Arkadaşı mız yıllardır Đmar Komisyonunda çalışan bir arkadaşımız. Başarı ile çalışan bir arkadaşımız. Şimdi Tepecik Pazar Yerinin neden uzadığını çok daha iyi bilir. Kamulaştırmadan dolayı eksikler vardı. Yasal konular, sorunlar vardı. BAŞKAN-Eşrefpaşa. 18/21

19 Nazmi MARANGOZ-Hayır, hayır Tepecik i diyorum efendim. BAŞKAN-Yenişehir. Nazmi MARANGOZ-Yenişehir, Tepecik farketmiyor. Anlıyorlar bizim arkadaşlarımız. Yani sonuç itibarı ile saat 8 oldu yani herşey bellidir. Arkadaşlarımız komisyonda çok güzel çalıştılar. Rakamları belirlediler. Đki tane uzman arkadaşımız. Saygı duyduğumuz arkadaşlarımız. Şimdi bunun uzatılması bilmiyorum tabi dinleyeceğiz. Dinleme de, söyleme de bir hakkınız. Fevzi Bey zaten konuşmasını yarı da kesip bitirecek onun için efendim ben bu işin uzadığını görüyorum. Bir an önce herşey konuşulmuştur. Bilmiyorum takdir sizin Sayın Başkanındır. Sonuçlanması hakkında, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Yaşar ÖTNÜ-Başkanım arkadaşların konuşmaları var bu konuda. Daha önce biz ifade etmiştik. Ali Osman Arkadaşımız. BAŞKAN Lütfen bakın tamam ama bütçeyi geçiyorsunuz. Başka birşeyler konuşuyorsunuz. Yaşar ÖTNÜ-Başkanım biz bütçeye ret oyu vereceğiz. Ama bunun gerekçelerini arkadaşlarımız şey yapmasınlar mı?... BAŞKAN-O zaman oylayalım. Yaşar ÖTNÜ-Ret gerekçesini açıklayacağız Başkanım. BAŞKAN-Evet ben son sözü Fevzi Beye veriyorum. (Mikrofonsuz anlaşılmayan karşılıklı konuşmalar) BAŞKAN-Bir dakika, hep aynı şeyler söyleniyor çünkü bir dakika, bir dakika Ali Osman bey bir dakika, evet, evet buyurun. Ali Osman ÖZDOĞAN-Sayın Başkanım, sayın meclis üyesi arkadaşlarımız, bürokrat arkadaşlarımız, basın mensupları, bırakında dört yılda bir sunum yapmak istedik size Đzmir in güzel görüntüsünü şimdi ekrana vereceğiz onun üzerinde de ana başlıklarla bir takım sorunları dile getireceğiz. BAŞKAN-Yani bakın Ali Osman bey şimdi gene bütçeden rica ediyorum. Şimdi Bütçe değil bu rakamları yansıtırsa ben kesmek durumunda kalacağım. Bütçeyi rica ediyorum. Bütçe değin ki beşbin lira bilmem ne onbin. Siz geliyorsunuz Đzmir manzarasını seyrettirmeye evet yani bu olmaz burada faaliyet raporu değil bütçe, seyretmeye mecbur değiliz. (Mikrofonsuz anlaşılmayan karşılıklı konuşmalar) BAŞKAN-Hayır olmaz, lütfen Ali Osman bey hayır Ali Osman ÖZDOĞAN- Sunum niye olmaz BAŞKAN- Sunum olmaz, hayır bakın faaliyet raporu değil bu. Ali Osman ÖZDOĞAN-Biz saatlerce, günlerce, aylarca sizi dinledik burada bir on dakika sunum yapalım, konuşalım. BAŞKAN- Hayır olmaz, başka zaman konuşun, başka zaman gelin ama biz bütçeyi oyluyoruz. Lütfen burada şov yapmaya gerek yok. Yarın gelecek meclisimizde ne yapmak istiyorsanız yapın Ali Osman ÖZDOĞAN-Sayın Başkanım sizin şovlarınızı da gördük biz, şovlarınızı seyrettik. BAŞKAN-Hayır gelecek meclisimizde, size gezileri yansıttık ne şovu yaptık hayır burada lütfen gelin Kasım meclisinde dilek ve temennilerde gösterin. Ali Osman ÖZDOĞAN-Sayın Başkanım ben konuşmayacağım. Ekrana vereceğim ekranda siz görün. Ama yani şimdi bütçede rakamlar görülüyor ama yapılan sorunlar Đzmir deki yapılmayanları görün Đzmir i gezdireyim ben size, niye seyretmekten kaçınıyorsunuz ki şimdiye kadar Başkanım bitecekti. (Mikrofonsuz anlaşılmayan karşılıklı konuşmalar) Ali Osman ÖZDOĞAN- Bakın ben hiçbir zaman saygısızlık yapmadım size. Ama lütfen benim komisyona katılmadığımı nereden biliyorsunuz ki yapmayın bu kadar yani BAŞKAN-Hayır ben izin veremem. Faaliyet raporu konuşmuyoruz bütçe konuşuyoruz lütfen. Bundan sonraki meclisimizde söz alırsınız ben size söz hakkı tanıyacağım. Ama burada varsa 19/21

20 rakamlara ilişkin görüşünüz. Hayır bakın şov yapmayın lütfen. Burada faaliyet raporu değil, bütçe konuşuluyor kaçıncı kere vurguluyorum. Yani burada bütçe ile ilgili görüşlerinizi bildirebilirsiniz bunu oylayacağız biz. Ama siz şuymuş, buymuş işte basına yönelik çalışma değil burası. BAŞKAN-Evet, tamam buyurun Fevzi beye veriyorum. (Mikrofonsuz anlaşılmayan konuşmalarla bazı meclis üyeleri salonu terk etmeye başladı.) BAŞKAN-Şov yapmasına izin vermeyin hayret bir şey kalkıp gidiyorsunuz hayır bir dakika bütçe ile ilgili Ama böyle durup dururken olmaz ki uyardık bütçe ile ilgili diye buna sizin saygı göstermeniz lazım. Bütçenin dışına çıkılamaz. Siz ondan sonra ben size gelin dilek ve temennilerde Murat AKDEMĐR-Nasıl konuşacağımıza biz karar veririz. BAŞKAN-Hayır ama arkadaşınız.. Murat AKDEMĐR-O zaman siz metni verin biz okuyalım. Biz görüşlerimizi anlatırız siz bize cevap verirsiniz ama bunu konuşamazsınız bu doğru bir şey değil bütçede her meclis üyesinin sınırsız konuşma hakkı vardır. Sizde bunları dinlersiniz cevap verirsiniz ama bunu konuş, bunu konuşma bu doğru bir şey değil. BAŞKAN-Bir dakika.. Nazmi MARANGOZ-Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz konuşmanıza karşı değiliz lütfen gündem dışına sarkmayalım, yoksa konuşmanıza karşı değiliz. ( AkParti grubu salonu terk etti ) BAŞKAN-Siz zaten her an çıkmaya hazırsınız,her dakika çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkın o zaman ne yapayım. BAŞKAN- Bizim bütçe ile ilgili görüşmemizi lütfen komisyon başkanımız yapsın. Şener UYMA-Sayın başkanım, sayın meclis üyeleri arkadaşlarım, sayın basın şimdi bizim seçimlere 5,5 ay kalmış olmasından dolayı bizim meclislerin hepsi herhalde böyle gidecek. Arkadaşlar şov yapmaya çalışacak sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Mahalli Đdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği 2009 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi hazırlanmıştır. Ancak 5747 sayılı kanunla belediyemiz, bölünme sürecine girmiş ve bu sürecin bütçe hazırlık aşamalarında sonuçlanmamış olması nedeni ile ortaya çıkan belirsizlikler bütçe hazırlık çalışmalarını etkilemiştir. Bu nedenle 2009 yılı bütçesi ilk üç ay için bölünmemiş halde kalan dokuz ay için ise bölünmüş halde hazırlanmıştır. Buna göre; 2009 yılı bütçesi YTL olarak öngörülmüştür. Gider Bütçesi içerisinde yer alan Personel Giderleri ,00 YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ,00 YTL, Mal ve Hizmet Alımları Giderlerine, ,00 YTL, Faiz Giderlerine ,00 YTL, Cari Transferlere ,00 YTL, Sermaye Giderlerine ,00 YTL Sermaye Transferlerine ,00 YTL, Borç Vermeye ,00 YTL ve ödeneği biten bütçe kalemlerine aktarılmak üzere yapılan yedek ödeneklere de YTL ödenek ayrılmıştır. Personel Giderlerinin 2009 yılı Gider Bütçesi içerisinde payı % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 3.06, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ayrılan pay % 32.47, Faiz Giderlerine ayrılan pay % 0.28 Cari Transferlerin payı % 9.81, Sermaye Giderlerinin payı % 13.71, Sermaye Transferlerinin payı % 0,93, ve Yedek Ödeneklerin Payı da % 9,45 ' tir mali yılı bütçesi içerisinde yer alan Vergi Gelirlerinin ,00 YTL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ,00 YTL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin ,00 YTL, Diğer Gelirlerin ,00 YTL, Sermaye Gelirlerinin ,00 YTL ve Red ve Đadelerin ,00 YTL olması hedeflenmiştir. Bu düşüncelerle komisyonumuz, hazırlamış olduğu raporunda 2009 Yılı Mali Gelir - Gider Bütçesinin gerçekleşmeleri, yıl sonu hedefleri ve beklentilerinin karşılanmasını diler bütçenin Konak halkına hayırlı olmasını dileyerek tüm bütçede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim sayın başkanım. BAŞKAN-Teşekkür ederim. Ben 2009 yılı bütçe kararnamesinden başlamak üzere oyluyorum. Đsim, isim sayfa 1 de vardı zaten size verilen bütçemizde oyluyorum yılı bütçe 20/21

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.05.2008 TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.05.2008 TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.05.2008 TARĐHLĐ MAYIS AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2006 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2006 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2006 GÜNLÜ MART AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN- Ayşe Neşe EDEBALİ

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2006 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2006 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2006 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN- Ayşe Neşe EDEBALİ

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2008 TARİHLİ NİSAN AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkan Vekili Sayın Şemsettin DEMİR Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.03.2009 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.03.2009 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 02.03.2009 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 1.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Bedri SERTER - Cengiz KOCAGĐL

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.05.2007 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Bedri SERTER - Erdoğan KÜRÜM Erkan

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2008 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2008 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2008 GÜNLÜ HAZİRAN AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdülvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ayşe Neşe EDEBALİ - Bedri SERTER

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08//2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08//2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08//2009 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdulvahap BATIHAN, Adnan KAVUR, Cebrail TÜMER, Cumhur TAŞDELEN, Erol KÖRÜKLÜ, F. Jale

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/10/2008 GÜNLÜ EKİM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/10/2008 GÜNLÜ EKİM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/10/2008 GÜNLÜ EKİM AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe EDEBALİ - Bedri SERTER - Cengiz KOCAGİL - Erdoğan KÜRÜM - Erkan

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2007 GÜNLÜ EKİM AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN -Bedri SERTER - Cengiz KOCAGİL - Erdoğan

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2008 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2008 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07/05/2008 GÜNLÜ MAYIS AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ayşe Neşe EDEBALİ- Cengiz KOCAGİL-

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2008 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2008 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2008 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdurrahman ÇABUK - Abdulvahap BATIHAN - Ahmet Birol TOSYALI - Ali Osman ÖZDOĞAN - Ayşe Neşe

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2005 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİM 1.TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR : Abdurrahman ÇABUK Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Ali Osman ÖZDOĞAN-

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.11.2014 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi. TOPLANTI TARİHİ :01.12.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESİ 16.00'da KATILANLAR : 36 KATILMAYANLAR : 2 MAZERETLİ : Belediye Meclisinin 01 ARALIK PAZARTESİ günü saat 16.00 da olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 60 görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Kurumumuza ivazsız olarak bağışlanan ISUZU marka çöp aracının trafik

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.07.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 DÖNEMİ MART AYI TOPLANTISININ 03/03/2014 GÜNLÜ 1.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI-

Detaylı

1 Sayfa. Kararın No. Sıra No. Kararın Tarihi. Bakım Evi Yönetmeliği. Tahsisi. Değişikliği /86 Gündüz /87 Taşınmaz

1 Sayfa. Kararın No. Sıra No. Kararın Tarihi. Bakım Evi Yönetmeliği. Tahsisi. Değişikliği /86 Gündüz /87 Taşınmaz Özeti 05.0.206 206/86 Gündüz Bakım Evi Yönetmeliği 2 05.0.206 206/87 Taşınmaz Tahsisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 3-6 yaş grubuna giren 80 çocuk kapasiteli Gündüz Çocuk Bakım Evinin açılması,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02/08/2013 GÜNLÜ AĞUSTOS AYININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdulvahap BATİHAN, Adnan KAVUR, Cebrail TÜMER, Cumhur TAŞDELEN, F. Jale ŞENELMAS, Faik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.02.2007 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.02.2007 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.02.2007 GÜNLÜ ŞUBAT AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Abdülvahap BATIHAN Ahmet Birol TOSYALI Bedri SERTER - Cevat KARAL -Erdoğan KÜRÜM Erkan ÖZKAN

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 1 MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI Belediye Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı 01.02.2017 Çarşamba günü saat 15.00 da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU Başkanlığında üyelerden,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI Başkan Kocadon Muğla genelinde müdürlüklerini oluşturmuş, bütçelerini ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden geçirebilmiş tek belediyeyiz Kocadon: Özlenen

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06.06.2008 TARĐHLĐ HAZĐRAN AYININ 2. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06.06.2008 TARĐHLĐ HAZĐRAN AYININ 2. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06.06.2008 TARĐHLĐ HAZĐRAN AYININ 2. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın Cengiz KOCAGĐL Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 11 ÖZÜ : 01.12.2016 TARĠH VE 120 SAYILI KARARLA ĠMAR KOMĠSYONUNA SEVK EDĠLEN TAVLA MAHALLESĠ 1980 VE 1981 PARSEL SAYILI TAġINMAZLAR ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI TADĠLAT

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

DUYURU KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

DUYURU KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 04/04/2011 Çarşamba günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2012/7-1 (63) Gündem maddesi gereğince; Özel Kalem Müdürlüğü nün 02/07/2012 tarih ve 751 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 30 Mayıs 05 Haziran 2012 tarihleri arasında üyesi bulunduğumuz

Detaylı

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. ARDEŞEN BELEDİYE MECLİSİ Karar No :70 Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 16 meclis üyesinden 14 meclis üyesinin katılımıyla toplandı. GÜNDEM:İlçemiz Müftü Mahallesinde 175 ada 3 nolu parselde yeşil alan olarak planlı alanın

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04/03/2010 GÜNLÜ MART AYININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN- Ahmet Ertuğrul DOĞUÇ- Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALİ-

Detaylı

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI

MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI 1 MECLİS MÜZEKKERE TUTANAĞI Arhavi Belediye Meclisi 05.02.2013 Çarşamba günü sat 15.00 da Belediye Başkanlık makamında Belediye Başkanı Coşkun HEKİMOĞLU Başkanlığında üyelerden, M. Namık KÖSEOĞLU,Mehmet

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.12.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/04/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Erenler Mahallesi 1085 Sokakta Bulunan Parka İsim

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 07.03.2011 Pazartesi Saat:18:00 (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1-Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (25/2011)-Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat, görev ve

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 06.06.2016 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler G Ü N D E M 1-(89/16)-İzmir Büyükşehir Belediyesince hazırlanarak, İzmir Büyükşehir Belediye

Detaylı

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4 Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Muhittin SELVİTOPU'nun Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır 1 2 3 (Karar No: 126/2016) (Karar No: 127/2016) (Karar No: 128/2016) 22/02/2007 Tarih

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 04/12/2012 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 04/12/2012 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 07 /12 / 2012 Cuma Saat:18.00 04/12/2012 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI 1 Komisyonlardan Gelen Raporlar 9. (122/2012)-İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 22M-IVd pafta,

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 58 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15- T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 58 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15- T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Tarihi 07.10.2016 Sayısı 58 Özü İlçemiz Kültür Mahallesi 61 ada 15-16-19-20-21 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılacak 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı için Malatya Büyükşehir Belediyesine yetki

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ

İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ 1 İZMİR KONAK BELEDİYE MECLİSİNİN 2012 DÖNEMİ ARALIK AYI TOPLANTISININ 14/12/2012 GÜNLÜ OLAĞANÜSTÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK ÖZETİ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet Nejat AKINCI- Ceyhan YÜCELMİŞ-

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 26.06.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile

6- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 507 sayılı yazıları ile T.C. VAN TUŞBA BELEDĐYESĐ G Ü N D E M Belediye Meclisinin 2015 Temmuz Ayı Mutat Toplantısı. Birleşimin Başlama Tarihi ve Saati: 06/07/2015-15.00 1-Açılış ve Yoklama. 2- Belediye Başkanlığı Đmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı