TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TDE 1. Altay dil birliğini reddedenler: Clauson Doerfer Benzing Şçerbak A. Rona - Tas B seçeneğinde verilen isim (Aalto) ise ilk Altayistlerdendir. Aalto dışında Ramstedt, Gombocz, Nemeth de ilk Altayistler arasındadır. 2. Altun Yaruk Uygurcaya çevrilen en hacimli sudur örneğidir. Kuanşi İm Pusar adlı eser Asil Dinin Nilüfer Çiçeği adlı sudurun bir bölümünü oluşturur. Üç İtigsizler, Abidarim Kıınlıg Koşavarti Şastir adlı abidarmanın birinci bölümü içerisindedir. Bu kısım Sema Barutçu Özönder tarafından işlenmiştir. Çaştani Beğ ise çatik örneğidir. Sudurların içerisinde yer alan ve Uygurların çatik diye adlandırdığı bu tür, Uygur dil ve edebiyat ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir. Eserde Çaştani Beğ in ülkesindeki insanları korumak için şeytanlarla yaptığı mücadelesi anlatılmıştır. Karmavâcana adlı vinaya, manastır kıyafetlerinin kullanımı ile ilgili bir metindir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 4. Uygur Yazıtları: Taryat Şine - Usu Tes Kara Balsagun Gürbelcin Somon - Tes Somon - Sevrey Talas ve Bugut yazıtları Göktürk Dönemi yazıtlarıdır. 5. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Kelime başındaki /t/ sesleri korunmuştur. (toldı, tiler ) bez + n - mek f.i.y.e i.f.y.e isim kökü ti - l - e - r - Q 3. tekil kişi eki geniş zaman eki i.f.y.e f.i.y.e kö - r + k - i - n belirtme hâli eki 3. teklik kişi iyelik eki i.i.y.e f.i.y.e TG A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Eski Anadolu Türkçesi Dönemi ne ait bir eserden (Yusuf ve Züleyha) alınmıştır. Dönemin dil özelliklerini yansıtır. yorırken < yor - ar - iken Yakub + un Ög + ey kız + ı i.i.y.e. isim kökü zarf - fiil eki 3. teklik kişi geniş zaman eki ilgi (tamlayan) eki isim kökü 3. tekil iyelik eki isim kökü söyle - y - esin 2. tekil kişi emir - istek kipi eki yardımcı ses ol - ma - y - a 3. teklik kişi emir - istek kipi eki yardımcı ses olumsuz eki Sıfat - fiil eki almış sözcük yoktur. 3. biri + gerü (güneyde) güney yön gösterme eki tokuz ersin +ke (Dokuz Ersin e) Ersin yönelme hâli eki teg i (kadar / dek) değ- fiilden isim yapma eki sü + le di m (asker sevk asker isimden görülen 1. teklik ettim) fiil yapım eki geçmiş zaman kişi eki töpüt + ke (Tibet e) Tibet yönelme hâli eki teg me di m değulaş- olumsuzluk eki görülen geçmiş zaman eki 1. teklik kişi eki 6. bar - a turur - men 1. teklik kişi eki şimdiki zaman eki tut - ga - men 1. teklik kişi eki gelecek zaman eki sew - gül emir kipi okı - dı - m 1. teklik kişi eki belirli geçmiş zaman eki tök - miş - Q 3. teklik kişi eki belirsiz geçmiş zaman eki 8. bengü > mengü biη > miη sözcüklerinde görülen ses olayı genizsilleşmedir. 9. Talat Tekin birtakım ölçütleri göz önünde bulundurarak Türk dillerini 12 ana gruba ayırmıştır. r - l grubu ile Çuvaşça kastedilmektedir. r - l grubu: Çuvaşça hadaq grubu: Halaçça ataç grubu: Yakutça adaq grubu: Tuvaca azaq grubu: Hakasça, Orta Çalım taġlıġ grubu: Kuzey Altay diyalektleri tūlu grubu: Altayca tōlū grubu: Kırgızca taġlıġ grubu: Özbekçe, Yeni Uygurca tawlı grubu: Tatarca, Kazakça taġlı grubu: Salarca dağlı grubu: Türmence, Horosanî 3

4 10. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen eserler Kıpçak Türkçesi ile yazılan sözlük ve gramer çalışmalarıdır. C seçeneğinde verilen eserde (Baytarütü l-vâzıh) atların özelliklerine, kusurlarına, hastalıklarına ve bu hastalıkların tedavi yöntemlerine yer verilmiştir. 13. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Hayatı hakkında net bilgilere sahip olmadığımız Nasrettin Hoca nın Eskişehir e bağlı Sivrihisar kazasında dünyaya geldiği bilinmektedir. Nüktedanlığı ve hazırcevaplı kişiliği ile tanınan Hoca, düşüncelerini açık ve doğru bir şekilde söylemekten asla kaçınmamıştır. Hoca, fıkralarında halkın sesi olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda tahsiliyle de sözünü dinleten bilge bir tiptir. E seçeneğinde verilen Nasrettin Hoca nın fıkralarına ilk olarak Divanü Lügâti t-türk te rastlanılmıştır. ifadesi yanlıştır. 16. Soruda örneği verilen şiir bayatı örneğidir. Bayatı, Azerbaycan da mâniye verilen isimdir. Konu ve şekil olarak Anadolu daki mâni ile benzerlik gösteren bayatılar, 7 ve 8 li hece ölçüsü ile yazılır ve kafiye dizilişleri aaxa dır. Dolayısıyla A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Şlok, methiye, sevindirici şiir yerine kullanılan bir türdür. 11. Türkçe yazıya geçirilirken Zarf tümleci taş, demir, tunç, altın, bakır pişirilmiş toprak, kap kacak, deri, kâğıt gibi birçok değişik eşya ve araç sözde özne kullanılmıştır. Yüklem 14. Thompson, motifi Eskiden beri yaşama kabiliyetine sahip masalın en küçük unsurudur. şeklinde tanımlanmıştır. Motif Index of Folk - Literature adlı eserinde masal motiflerini 23 başlıkta toplamıştır. 17. Verilen dizeler zincirbend ayaklı koşma örneğidir. Zincirleme tipindeki koşmalara ziyadeler eklenince zincirbend ayaklı koşma örneği oluşur. 12. Seçeneklerde verilen dizeler aynı zamanda birer cümledir. A seçeneğinde verilen cümle girişik birleşik fiil cümlesidir. Yüklemi tektir. bırakıp ve giderken sözcükleri fiilimsidir. B seçeneğinde verilen cümle girişik birleşik fiil cümlesidir. Yüklemi tektir. dururken ve yazılmamış sözcükleri fiilimsidir. C seçeneğinde verilen cümle girişik birleşik fiil cümlesidir. Yüklemi tektir. artarak sözcüğü fiilimsidir. D seçeneğinde verilen cümle de girişik birleşik fiil cümlesidir. Yüklemi tektir. sönmüş ve kalmış sözcükleri fiilimsidir. E seçeneğinde verilen cümle ise sıralı bağımsız cümledir. 15. A, B, D ve E seçenekleri halk edebiyatının özellikleri arasındadır. Şifahi olma; halk edebiyatı ürünlerinin sözlü kültür atomlarından oluştuğunu, sözlü olarak aktarıldığını ifade eder. Çeşitlenme; diğer adı varyanlaşmadır. Halk edebiyatı ürünleri duruma göre çeşitlenebilmektedir. Halk edebiyatı ürünlerinde geleneğe bağlılık vardır. Ürünler geçmiş dönemlerden geleceğe kalıp hâlinde aktarılır, tekrarlanarak geleneği oluşturur. Farklılaşma, halk edebiyatının özelliklerinden değildir. 18. Soruda özellikleri verilen tip Beberuhi dir. Altı Kulaç, Pişboş gibi adları olan Beberuhi, Karagöz le durmadan alay eder, boyuna bakmadan zennerin kendisi için ölüp bittiğini söyler. Karagöz de onun boyunun kısalığıyla alay eder. Laf getirip götürür. Yaşı büyük, aklı küçük bir tiptir. 4

5 19. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur. Şairin mahlasının geçtiği dörtlük şiirin son dörtlüğüdür. hak - tır çok - tur redif yok - tur yarım kafiye ölmeyince aaab şeklinde kafiyelenmiştir. 8 li hece ölçüsü ile yazılan dörtlük semaî nazım şekli ile yazılmıştır. D seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Tecnis, bir anlamda cinaslı mâni demektir. 22. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Karacaoğlan a ait olan ilk şiir 11 li hece ölçüsü ile ikinci şiir ise aruz ölçüsü ile kaleme alınmıştır. ele kına yakmak göze sürme çekmek iki şiirde de dönemin gelenekleri olarak yansıtılmıştır. ak eller, ala gözler, gözler kara, eller hınâdan lâle rengi ile sevgilinin fiziki özellikleri anlatılmıştır. Dil ve anlatım özellikleri ve nazım biçimleri faklıdır. Fuzuli 16. yüzyılda, Karacaoğlan 17. yüzyılda yaşamıştır. 25. Parçada tanıtılan sanatçı Ahmet Paşa dır. Bursa daki evi şairler meclisi hâline gelmiştir. Baki, Zati, Lamii, Ahi gibi şairleri de etkileyen Ahmet Paşa, lirizmden uzak olmasa da tam lirik denilebilecek şiirler kaleme alacak kadar kalemini geliştirememiştir. Ahmet Paşa nın en önemli özelliği tarih düşürmedeki ustalığıdır. Kerem ve Güneş kasideleriyle edebiyatımızda ün yapmıştır. 20. Dede Korkut Kitabı nı psikanalitik yöntemle inceleyen Seyfi Karabaş tır. Seyfi Karabaş, bu çalışmasını Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru Dede Korkut ta Renkler adlı eserinde verir. Suat Hızarcı; Dede Korkut, Bugünkü Türkçemiz adlı kitabını 1962 yılında yayımlar. Enver Gökçe nin Dede Korkut Masalları adlı bir çalışması vardır. Kemal Abdullah, Gizli Dede Korkut adlı kitapta hikâyeleri mitolojik bir yaklaşımla incelemiştir. Saim Sakaoğlu; Dede Korkut Kitabı İncemeler, Derlemeler, Aktarmalar isimli iki ciltten oluşan kitabını yayımlar. 23. Verilen şiir tardiye nazım şekli ile yazılmıştır. Muhammesin özel bir şekli olan bu nazım biçimi aaaab, ccccb, ddddb,... şeklinde kafiyelenir. Aruzun yalnızca Mefûlü / mefâi lün / feû lün kalıbı ile yazılan bu nazım şeklinin üstadı Şeyh Galip tir. ulama 26. Zinhâ r / sakn mey yi / rine ka nun / iç er ler (med) ( ) ( ) Keyfiyetün ol gözleri mestâne tuyurma Beyit mef û lü / me fâ î ü / me fâ î lü / feûlün kalıbı ile yazılmıştır. 21. Düvazname: On iki imanın övüldüğü şiirlerdir. Münacat: Allah a yakarmak için yazılan şiirlerdir. Şathiye: Tasavvuf edebiyatındaki mizahi ve eleştirel manzumelerdir. Hilye: Hz. Muhammed i onun fiziki özelliklerini şiirle resmeden eserlerdir. Salatname ise namazı konu edinen şiirlerdir. 24. Soruda tanıtılan bilmece türü muamma dır. Herhangi bir nesnenin veya varlığın özellikleri anlatılarak oluşturulan bilmecelerdir. 15. yüzyılda Arap edebiyatından edebiyatımıza giren lugaz türünün en parlak dönemi 18. yüzyıldır. Genellikle aruz ölçüsü ile yazılan bu tür, divanların sonunda yer almıştır. 27. Parçada sözü edilen eser Esrar Dede tarafından kaleme alınan Tezkire-i Şuara-yı Mevliviyye dir. Bu tezkire Mevlevi şairler hakkında ayrıntılı bilgilere yer vermiş, şairlerin sanat anlayışı değerlendirilmiştir. Eser iki ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı için yanlışlık ve eksiklikleri vardır. Eserin dili oldukça ağıdır. Bütün Mevlevi şairlerin bir arada toplanması açısından eser, önem arz etmektedir. 5

6 28. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen sanatçılara ait açıklamalar mevcuttur. Lamii ile ilgili bir açıklamaya yer verilmemiştir. Asıl adı Mehmet, lakabı Bekâr Memi olan sanatçı bazı şiirlerini bir araya getirerek Gül-i Sad Berg adı ile padişaha sunmuştur. Tezkireciler onu Melik ş-şuara, Rumeli şairlerine Serdar gibi isimlerle anmıştır. (Hayali) Balıkesir de çizmecilik yapan sanatçı Müneccimzade den remil bilgilerini edinmiştir. Nükteli sözleri ile ün yapan sanatçı Baki nin edebiyat âleminde tanınmasını sağlamıştır. (Zati) Kenzü l-bedayi olarak da bilinen Pendname si ile tanınan sanatçı, eserinde 500 atasözü, 60 a yakın fıkra ve hikâyeye yer vermiştir. (Güvahi) Şehzade Memet, Şehzade Mustafa, Şehzade Selim e divan kâtipliği yapan şaire ün kazandıran Gül ü Bülbül adlı mesnevisidir. Tasavvufi alegorik bir eser olan mesnevide gül ile bülbül arasındaki aşk macerası işlenmiştir. (Kara Fazli) 31. Beş mesneviden oluşan mesnevi külliyatı manasında kullanılan hamse sözcüğü edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. İran da bu geleneği başlatan isim Nizami dir. Ali Şir Nevai Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya, Ahmed-i Rıdvân, Nev îzâde Atâyi, Lâmi î, Hamdullah Hamdi, Arif Sabit, Suhbizade Feyzi... gibi isimler hamse sahibi şairlerden bazılarıdır. 34. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen açıklamalar doğrudur. D seçeneğinde verilen açıklama ise Yakup Kadri nin Bir sürgün adlı eserine aittir. Hüküm Gecesi nde II. Meşrutiyet Sonrası Dönem de İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fıkraları arasında geçen siyasi çekişmeleri röpartaj şeklinde anlatır. 29. Parçada sözü edilen sanatçı Cahit Irgat tır. Çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır. Şiirleri toplumcu dünya görüşü ile Garip şiiri arasındadır. Romantik ve egzotik ilk şiirleri Cahit Saffef imzasıyla Varlık dergisinde çıkmış, sonradan toplumcu şiire geçmiştir. Bu Şehrin Çocukları, Rüzgarlarım Konuşuyor, Ortalık, Irgatın Türküsü sanatçının şiir kitaplarıdır. 32. İbret gazetesi Namık Kemal tarafından Avrupa dan döndükten sonra çıkarılmıştır. Mümeyyiz, Sıtkı Efendi tarafından çıkarılmıştır. En önemli özelliği çocuklar için bir nüshaya yer vermesidir. Ayine-i Vatan, Eğribozlu Mehmet Arif Bey e aittir. Türk edebiyatındaki ilk resimli gazetedir. Muhbir gazetesi Ali Suavi ye aittir. Gazetede hükûmet sert bir dille eleştirilmiştir. Ali Suavi nin Avrupa ya kaçmasıyla gazete Londra da yayımlanmaya başlanmıştır. Terakki, Ali Raşit ve Filip Efendi ile birlikte çıkarmışlardır. Haftada bir kez kadınlara yönelik çıkarılan bir gazetedir. 35. Soruda sözü edilen edebî oluşum Nayiler dir. Kübab dergisinde toplanmış olan Halit Fahri, Selahattin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih gibi genç şairlerin bir kısmı Nayiler adı altında yeni bir edebî hareket yaratmak için ortaya çıkmışlardır. Onlar edebiyatın millî değerlerini millî geçmişe bağlanış ta görmüşlerdir. Onlara göre estetik heyecan ile dil ve üslubu tabiî bir şekilde birleştirmek, sade ve samimi bir ifade tarzı bulmak ve bundan doğan iç ahengi değerlendirmek gerekir. 30. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. Hz. İbrahim Nemrut tarafından ateşe atılması ile ve Kâbe yi bina etmesi ile; Hz. Davud güzel sesli olması ile; Hz. Musa Yed-i Beyzâ mucizesi ve Tur Dağı nda Allah a ile konuşması ve Firavunla mücadele etmesi ile; Hz. Süleyman üzerinde İsm-i Azâm duası olan yüzüğü, hayvanlarla konuşması, eşi Belkıs ile divan şiirinde geçmektedir. Hz. İdris in divan şiirdeki özeliği ise ilim ve hikmet sahibi olması kalemle yazan ve elbise diken ilk kişi olmasıdır. Ayırca musiki ilmine sahip olması ile anılır. 33. Parçada geçen kahramanlar Şinasi tarafından kaleme alınan Şair Evlenmesi adlı eserde geçmektedir. Tercüman-ı Ahval gazetesinin 2-5. sayılarında tefrika edilmesinin ardından kitap olarak basılmıştır. Bu eser Batı tiyatrosu ile geleneksel tiyatronun başarılı bir sentezidir. 36. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Sabri Esat Siyavuşgil in Odalar ve Sofalar şiirinden alınan dörtlüklerde dış âlem ve ev içi ile ilgili ayrıtlılar vardır. Şiirde yeni ve orjinal benzetmelere yer verilmiştir, imajlar sürekli değişmektedir. Eser hece ölçüsü ile kaleme alınmıştır. Yedi Meşaleciler topluluğunun kurucularından olan Sabri Esat Siyavüşgil in şiirlerinde saf şiirin etkisi vardır. 6

7 37. Parçada sözü edilen sanatçı Samiha Ayverdi dir. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen eserler sanatçıya aittir. Ancak D seçeneğinde verilen eser ise Nazlı Eray a aittir. Samiha Ayverdi, roman, hikâye, anı, düz yazı, şiir türlerinde eserler kaleme almıştır. Romanlarının çoğunda bireyin İslam tasavvufundan temellenen manevi arayışını işlemiştir. 40. Parçada sözü edilen anlayışta köy gerçeğini konu edinen roman ve hikâyeler, sanatçılar; özellikle köyü ve köylüyü anlatan eserler yazmışlardır. Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlar arasında Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam gibi isimler vardır. Yılanların Öcü ve Onuncu Köy adlı eserler Fakit Baykurt a; Çıkrıklar Durunca Sadri Ertem e, Dik Bayır adlı eser ise Abbas Sayar a aittir. Başaklar Gebe ise Necati Cumali ye ait şiir kitabıdır. 43. Genel olarak öğrenme - öğretme sürecinde dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme ve derse geçiş aşamaları bulunur. Soruda öğretmen öğrencilerine Arkadaşlar bugün toplumcu şiir anlayışını ve bu anlayışla eser veren sanatçıların kimler olduğunu öğreneceğiz. Bu konuyu öğrenmemiz toplumcu şiir anlayışının hâkim olduğu dönemin siyasi ve sosyal yapısını da öğrenmemize katkı sağlayacak. diyerek sırasıyla gözden geçirme ve güdüleme süreçlerini uygulamıştır. Gözden geçirme, öğrenme için öğrencilere yol gösterici bir harita oluşturan öğrenilecek kavramların öncekilerle ilişkisinin vurgulandığı süreçtir. Bu süreçte öğrenciler neyi nasıl öğreneceklerine ilişkin ipuçları edinirler. Soru öncülünde öğretmen dersin başlangıç kısmında işlenecek konuyu söyleyerek derste yapılacak olanları gözden geçirmiştir. Yaptığı açıklamanın son bölümünde ise derste edinilecek bilgilerin ne işe yarayacağını söyleyerek onlara nasıl bir katkı sağlayacağını belirtmiş, öğrencilerin öğrenme isteğini artırarak onları güdülemiştir. 38. Parçada boş bırakılan yere Hasan Ali Yücel getirilmelidir. Köy Enstitülerinin kurulması, dünya klasiklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca çevrilip yayımlanması konusunda önemli işler yapmıştır. Goethe, Bir Dehanın Romanı, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, İçten - Dıştan, Hürriyet Gene Hürriyet, Dönen Ses, Sizin İçin, Dinle Benden, Allah Bir sanatçının eserleridir. 41. Konular anlamlı parçalar hâlindedir ve parçalar kendi içerisinde bir bütündür ifadesi modüler programlamanın özelliğidir. Konular sıralı ve ardışık bir ilişki içerisinde anlatılır ifadesi doğrusal programlamanın özelliğidir. Merkeze tek bir konu alarak dersi bu konu etrafında anlatır ifadesi ise çekirdek programlamanın özelliğidir. 39. Parçadaki boş bırakılan yere Emine Işınsu getirilmelidir. İlk eseri 17 yaşında iken basılan şiir kitabı İki Nokta dır te ödül kazanan Küçük Dünya dan sonra romana yönelmiştir. Son dönem eserlerinde Türk tasavvufunun zirveleri Yunus Emre, Niyazi Mısri, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli nin hayatlarını ele almıştır. 42. Bölgesel, yöresel, kültürel ya da bireysel farklılıkların dikkate alınması programların ve planların esnekliğiyle alakalıdır. Müge Öğretmen in de yörenin özelliklerine göre eğitsel faaliyetleri değiştirmesi programın esneklik özelliğiyle ilgilidir. 44. Öğretmenin soruda verilen örnek uygulamada proje ve sergi yöntemlerinden faydalandığı söylenebilir. Özellikle üst düzey davranış ve becerilerin kazandırılmak istendiği proje yönteminde, araştırma ve inceleme yolu ile öğretim stratejisine uygun olarak bilimsel süreç aşamaları kullanılarak bir ürün oluşturulur ve bu ürün sunulur. Sunulan ürünler bir sergi hâline getirilerek öğrencilerin gözlemler ve incelemeler yapmaları sağlanabilir. Pano oluşturma, rapor yazma, sunu yapma, tez yazma, dosya oluşturma ve sergiler proje ürünlerine örnek olarak gösterilebilir. 7

8 45. Balık kılçığı kavram haritası, bir konu ve o konuyla ilgili çeşitli faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan görsel bir diyagramdır. Fikir üretme odaklı, örgütsel, problemin çözümünde kullanılan bu öğretim aracı sınıflama ve kavramsal becerilerin geliştirilmesinde oldukça etkilidir. Soru öncülünde verilen ipuçları bu bilgiler ile paraleldir. 47. Gösterim, anlatım yönteminin daha etkili bir öğretim gerçekleştirmek için görsel materyaller kullanılarak geliştirilmesi, zenginleştirilmesidir. Öğrencilerin bir konuyu işitirken aynı zamanda görmelerine olanak tanıdığı için daha kalıcı öğrenmeler sağlanabilir. Öğrencilerin uygulamaları, gerçek olayları ve bu olayların nasıl gerçekleştiğini gözlemlemelerine olanak tanır. Süreçte Burak Öğretmen in kullanmış olduğu teknik gösterim tekniğidir. 49. Öncülde özellikleri verilen edebî akım parnasizmdir. 46. Beyin fırtınası, bir sorun çözme yolu ve bir tartışma çeşididir. Bu teknik, katılımcıların hayal güçlerini ve buna dayalı olan yaratıcılıklarını kullanmalarını gerektirir. Beyin fırtınası bir cümleyle; bireylerin yaratıcı düşüncelerini harekete geçirerek çok sayıda fikri, bir grup insandan kısa sürede toplamak olarak özetlenebilir. Süreçte Burcu Öğretmen in kullanmış olduğu teknik de beyin fırtınası tekniğidir. 48. Programlı öğrenme, konuların ünitelere ayrılmasını, ön koşul öğrenmeler dikkate alınarak belli bir sıra içinde işlenmesini ve öğretilecek konunun öğrencilere karışık gelmesi ve hazırbulunuşluk düzeyinin üzerinde olması durumunda konunun aşamalılık ilkelerine uygun olarak parçalara bölünmesini (küçük adımlar), pekiştireç kullanımını (başarı sonucunda), öğretimin bireyselleştirilmesini (bireysel hız), hatanın en aza indirilmesini (anında düzeltme) ve öğrencinin sürece dâhil edilmesi gerektiğini (etkin katılım) savunur. Programlı öğrenme; küçük adımlar, etkin katılım, başarı, anında düzeltme, bireysel hız ilkelerine dayanır. Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı verilerek (bireye ek öğretim yapılarak) yüksek nitelikli öğretim hizmetinin sağlanmasına olanak tanıyan bir öğrenme modelidir. Hakan Bey in de süreçte faydalandığı yaklaşım programlı yaklaşımdır. 50. Bilgilerin kullanımıyla özgün ve yeni bir ürün ortaya koymayı gerektirir. Birleştirme, yaratma, tasarlama, planlama, derleme, örgütleme, formüle etme, bulma, önerme davranışları sentez düzeyinde gerçekleşir. Buna göre verilen öncüle göre öğrencilerin Bloom taksonomisinin sentez basamağına göre bir çalışma yapacakları söylenebilir. 8

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 573 POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK ÖZDEMİR, Sinem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Osmanlı nın son dönemi ile Cumhuriyet in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s.

Ahmet Talat [ONAY], Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev î, İstanbul, 1928, s. 7. 2. Hikmet İLAYDIN, Türk Edebiyatında Nazım, İstanbul, 1964, s. 1 HALK ŞİİRİNDE BİÇİM VE TÜR Dr. Doğan KAYA Halk şiirinde biçim ve tür konusu üzerinde yıllardan beri tartışmalar yapılmışsa da hâlâ bir sonuca varılamamıştır. Halk şairlerinin ortaya koydukları ürünlerin

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER *

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry Общие тенденции поэзии в первое десятилетие Турецкой республики Dinçer

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL 102619015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CANAN AYKENT 2007 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı