T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü FARKLI HEDEF KİTLELERE YÖNELİK REKLAMLARIN İNCELENMESİ: ÇOCUKLARA VE KADINLARA YÖNELİK REKLAMLAR Gizem SALALI Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı UZMANLIK TEZİ Mayıs 2009 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 REKLAM KAVRAMI VE REKLAMLARIN DENETİMİ REKLAM KAVRAMI Reklam Tanımı Reklamın Amacı Reklamın İşlevleri Reklamın Toplumsal Etkileri Reklamlarda Hedef Kitlenin Belirlenmesi Reklam Mecraları Yayın Yapan Mecralar Basılı Reklam Araçları İnternet Diğer Mecralar REKLAMLARIN DENETİMİ Otokontrol Özel Hukuk Davaları İdari Denetim Reklam Kurulu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İKİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN REKLAMLARIN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI VE REKLAMLARLA İLGİLİ GENEL DÜZENLEMELER GENEL OLARAK REKLAMLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL PRENSİPLER... 27

3 Yasalara Uygunluk Genel Ahlaka Uygunluk Dürüstlük ve Doğruluk YASAKLANMIŞ REKLAMLAR Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklamlar Duyguları ve Zayıf Kişileri İstismar Edici Reklamlar Tüketicinin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Düşürücü Reklamlar Kamu Sağlığını Bozucu Reklamlar REKLAMLARLA İLGİLİ GENEL DÜZENLEMELER Türkiye deki Düzenlemeler Avrupa Birliği ndeki Düzenlemeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLAR GENEL OLARAK ÇOCUĞUN TÜKETİCİ KİMLİĞİ REKLAMLARDA ÇOCUKLARIN HEDEFLENMESİNİN NEDENLERİ ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLARIN KAPSAMI Doğrudan Çocuklara Yönelik Olarak Yapılan Reklamlar Çocukları Etkileme Olasılığı Bulunan Reklamlar İçinde Çocukların Kullanıldığı Reklamlar ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLARIN NİTELİKLERİ REKLAMLARDA ÇOCUKLARIN İSTİSMAR EDİLEN ÖZELLİKLERİ Saflık, Bilgisizlik ve Deneyimsizlik Sadakat Taklit Etme Gerçek Dışı Beklentiler REKLAMLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Genel Olarak Reklamların Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri Psikolojik Etki Beslenme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi Dili Kullanma Yeteneğine Etkisi Reklamların Çocuklar Üzerindeki Olumlu Etkileri ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER Türkiye deki Düzenlemeler Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Mevzuatı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği Uluslararası Düzenlemeler Konsolide Edilmiş ICC Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulamaları Kodu Avrupa Birliği ndeki Düzenlemeler /65/EC sayılı Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi /29/EC sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Direktifi ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLARLA İLGİLİ DİĞER ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR... 99

4 Amerika Birleşik Devletleri Kanada İngiltere Fransa Almanya İsveç Danimarka DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KADINLARA YÖNELİK REKLAMLAR GENEL OLARAK KADINLARIN TÜKETİM PROFİLLERİ REKLAMLARDA KADINLARIN HEDEFLENMESİNİN NEDENLERİ KADINLARA YÖNELİK REKLAMLARIN KAPSAMI Kişisel Harcamalara İlişkin Ürünler Ev Harcamalarına İlişkin Ürünler Çocuklara İlişkin Ürünler KADINLARA YÖNELİK REKLAMLARDA KULLANILAN YÖNTEMLER Kadınlara Yönelik Reklamlarda Kullanılan Aldatıcı Yöntemler Kadınlara Yönelik Reklamlarda Kullanılan Diğer Yöntemler REKLAMLARIN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KADINLARA YÖNELİK REKLAMLARLA İLGİLİ MEVZUAT Kozmetik Mevzuatı Gıda Mevzuatı BEŞİNCİ BÖLÜM REKLAMLARDA ÇOCUKLARIN VE KADINLARIN KULLANILMASI GENEL GİRİŞ REKLAMLARDA ÇOCUKLARIN KULLANILMASI Reklamlarda Çocukların Kullanılmasının Sakıncalı Yönleri Çocuklara Yönelik Reklamlarda Çocukların Kullanılması Çocuklara Yönelik Olmayan Reklamlarda Çocukların Kullanılması REKLAMLARDA KADIN ÖĞESİNİN KULLANILMASI SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA VE REFERANSLAR EKLER

5 GİRİŞ Gelişmiş toplumlarda tüketiciler, kendilerine sunulan mal ve hizmetlerle yetinmek yerine, o mal ve hizmetlerin kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine göre şekillendirilmesini de talep etmektedirler. Bunun yanı sıra, günümüzde bilinçli tüketici olgusunun giderek yerleşmesinin doğal bir sonucu olarak, mal ve hizmetlerin kullanılmasının ve tüketilmesinin sadece bireysel faydaları üzerinde durulmamakta, tüm toplumun çıkarlarının korunması adına daha duyarlı hareket edilmektedir. Bu düşünce beraberinde, toplumun diğer kesimlerine göre daha savunmasız olan çocukların, satın alma kararlarını belirlemede en önemli rehber konumunda olan reklamlardan olumsuz yönde etkilenmelerinin önüne geçilmesi yükümlülüğünü getirmektedir. Çocuklar, reklamların en büyük hedefidir. Bu durum, çocuklara yönelik ürünlerin çeşitliliği, reklamların çocuklar üzerinde daha fazla etki bırakması, vb. nedenlerle açıklanabilmektedir. Diğer taraftan, reklamların hedef aldığı kitleler göz önünde bulundurulduğunda, piyasada üretilen mal ve hizmetlerin büyük çoğunluğunun satın alınmasında önemli bir rol üstlenen kadınların da, çocuklar kadar geniş bir tüketici grubu olduğu söylenebilir. Günümüzün değişen ve gelişen yaşam şartları nedeniyle ekonomik açıdan daha özgür hale gelmiş olan kadınlar, gerek aile harcamalarında gerekse kişisel harcamalarında söz sahibi olarak satın alma kararı alma konusunda önemli bir rol üstlenmişlerdir. Dolayısıyla, tıpkı çocuklar gibi, kadınlar da reklamların en çok hedef aldığı kitlelerdendir. Bu tezin yazılmasındaki amaç, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zayıf tüketici olarak değerlendirilen çocuklar ile reklamların diğer bilinen en geniş hedef kitlesi konumunda olan kadınların, reklamlarda diğer tüketici gruplarına göre daha sıklıkla hedef alınmalarının nedenleri, hangi sektörlere yönelik reklamlarda çocukların ve kadınların hedef alındığı, bu tür reklamlarda hedef kitleyi cezbetmek adına kullanılan yöntemler, reklamların çocukların ve kadınların hangi 1

6 yönlerini istismar edebileceği ve hedef kitle üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri gibi hususları, çeşitli araştırma sonuçlarından da faydalanmak suretiyle, ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuat ve uluslararası düzenlemeler ışığında incelemektir. Bu doğrultuda, çalışmanın ilk bölümünde; reklamla ilgili temel kavramlara, tanımlara ve reklamların denetimi konusuna yer verilmiş; reklamın amaçları, işlevleri, toplumsal etkileri, hedef kitlesi ve reklam mecraları ile reklamların özellikle ülkemizde ne şekilde denetlendiği konusuna açıklık getirilmiştir. İkinci bölümde; tüketici hukuku açısından reklamın hukuka uygunluk şartları ele alınarak, reklamlarda uyulması gereken genel ilkeler ve yasaklamalar ayrıntılarıyla açıklanmaya çalışılmış; ayrıca reklamlarla ilgili genel düzenlemelere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde; diğer tüketici gruplarına göre istismara daha açık olan çocukların reklamlarda hedef alınmasının nedenleri, çocuklara yönelik reklamların kapsamı, çocuk tüketicilerin reklamlar vasıtasıyla kullanılan zayıf yönleri ile bu tür reklamların çocuklara yönelik olumlu ve olumsuz etkileri, ayrıntılı olarak ve Reklam Kurulu Kararları ndan örnekler verilerek incelenmiş; bu çerçevede çocuklara yönelik reklamlarla ilgili ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki düzenlemelere değinilmiş; ayrıca, çocuklara yönelik reklamlarla ilgili olarak ABD ve çeşitli Avrupa Ülkelerindeki uygulamalardan bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde; istismara açık diğer bir tüketici grubu olan kadınlara yönelik reklamların kapsamı belirlenerek, kadınların tüketim davranışları çerçevesinde, reklamlarda kullanılan yöntemler ve bu tür reklamların kadınlara yönelik etkileri detaylı olarak incelenmiş ve yine Reklam Kurulu Kararları ışığında, bu tür reklamlarda karşılaşılan sıkıntılar ele alınmıştır. Bu çerçevede, Türk Reklam Mevzuatı nda halihazırda mevcut olan ve kadınlara yönelik mal ve hizmetlerin tabi bulunduğu reklamlarla ilgili özel düzenlemeler ortaya konularak, özellikle kozmetik sektörüne ilişkin Kozmetik Mevzuatı ile zayıflama amacıyla kullanılan özel amaçlı gıdaların tabi bulunduğu Gıda Mevzuatı ele alınmıştır. 2

7 Son bölümde ise, çocukların ve kadınların reklamlarda kullanılması konusuna değinilerek, özellikle reklamlarda çocukların kullanılmasına yönelik Danıştay Kararı ndan bahsedilmiş ve çocuk ve kadın unsurunun kullanıldığı reklamlara yönelik Reklam Kurulu Kararları ndan örneklere yer verilmiştir. 3

8 BİRİNCİ BÖLÜM REKLAM KAVRAMI VE REKLAMLARIN DENETİMİ 1.1. REKLAM KAVRAMI Tüketiciler ile üreticiler arasındaki mesafelerin arttığı, mal ve hizmetlerin çok çeşitli hale gelerek tüketicilerin beğenisine sunulduğu günümüz ekonomisinde, piyasaya sürülen yeni ürünler ve hizmetler hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üretimin kaliteli olmasının yanı sıra, işletmenin karı açısından, satışının da başarılı olması gerektiği anlaşılmış ve üretim ve dağıtım aşamasından sonra, bu ürünlerin tüketicilere duyurulması adına iletişim faaliyetlerine ihtiyaç doğmuştur. 1 Piyasada, aynı ürün ve hizmetleri üreten birçok işletme faaliyet gösterirken, birbirine benzer nitelikte ve hatta birbirinin ikamesi olan ürün ve hizmetler, tüketicilerin hangi ürün ve hizmeti satın alması gerektiği konusunda kararsız kalmalarına yol açmaktadır. Satın alınacak olan ürün veya hizmetin, tüketiciye beklediği tatmini sağlayıp sağlamayacağı veya hangi ürünün tüketici için doğru ürün olduğu gibi sorular tüketicinin kararlarını etkilemektedir. Dolayısıyla, çok sayıda ürün ve hizmetin sunulduğu piyasada, kıyasıya bir rekabet ortamı oluşmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, üreticilerin, ürünlerini tüketicilere duyurabilmeleri ve satışlarını artırabilmeleri için en etkili yol, reklamdır. Bu durum, reklamın ve reklamcılığın öneminin gün geçtikçe artmasına ve bu sektörün giderek gelişmesine yol açmıştır. Bu bağlamda, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de reklamcılık faaliyetlerinin son yıllarda artan bir gelişim trendi izlediği görülmektedir. Bu durumu, 2003 yılında 1,3 milyar TL. olan reklam yatırımı harcamalarının, 2007 yılında, 3,2 milyar TL. ye 1 KARPAT AKTUĞLU Işıl; Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği, Küresel İletişim Dergisi, Sayı:2, Güz-2006, s.1 4

9 ulaşması ile açıklamak mümkündür. 2 Diğer bir deyişle, ülkemizde son beş yılda, reklam yatırımları neredeyse 2 buçuk kat artmıştır. Yine Türkiye de, mecra bazında tahmini reklam yatırımlarının, 2007 ve 2008 yıllarının ilk altı ayında karşılaştırmalı olarak Tablo 1.1 deki şekilde gerçekleştiği söylenebilir: Tablo 1.1: Mecra Bazında Tahmini Türkiye Reklam Yatırımları: Mecra Bazında Tahmini Türkiye Reklam Yatırımları: Milyon TL Ay Ay Değişim TV % Gazete % Dergi % Radyo % Diğer mecralar (Açık hava, sinema, internet) % TOPLAM 1,611 1,819 13% Kaynak: Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA), Reklam Sektörü 2008 Yılı İlk Yarı Değerlendirmesi, s.3, Tablo 1.1. den de görüleceği üzere, 2007 yılının ilk 6 ayında, tüm mecralar toplamında 1,6 milyar TL. olan reklam yatırımları, 2008 yılının ilk 6 ayına gelindiğinde, %13 dolayında bir büyüme ile 1,8 milyar TL. ye ulaşmaktadır. Ayrıca, her iki yıl için de tüm mecralar arasından en fazla, televizyon ve gazete mecralarının tercih edildiği dikkat çekmektedir. Diğer taraftan sektörde, son dönemde yeni mecraların kullanımında da artış olduğu gözlemlenmekte olup; 2008 yılının ilk yarısında reklam yatırımlarının en fazla artış gösterdiği mecralar açık hava, sinema ve internet mecraları olarak belirlenmiştir. 2 Reklam Sektörü 2008 Yılı İlk Yarı Değerlendirmesi, Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA), s.1, 5

10 Tüm bu bilgiler ışığında reklamların, gerek üreticilerin hızla artan rekabet ortamında diğer rakiplerinden sıyrılmaları, tüketicilerle doğrudan iletişim kurarak ürettikleri mal veya hizmetin tercih edilmesi konusunda onları ikna etmeleri açısından önemli bir araç; gerekse tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlerken piyasadaki pek çok mal ve hizmetten kendilerine en uygun olanı tercih etmeleri açısından bir rehber olduğunu söylemek doğru olacaktır. Günümüzde, bir ürünün nereden, nasıl ve hangi fiyatı ödeyerek temin edilebileceği ve nasıl kullanılabileceği hususlarını reklamlar sayesinde öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu yönüyle reklamlar, tüketicilere hem bilgi vermekte hem de zaman kazandırmaktadır Reklam Tanımı Kısaca ve en geniş anlamıyla tanımlandığında, reklam, bir işin, bir malın veya bir hizmetin para karşılığında genel yayın araçlarında, tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır. 4 Bununla birlikte, Reklam kavramını hem üretici hem de tüketici bakımından tanımlamak mümkündür. Üretici açısından reklam, tüketicilerin, bir mal veya hizmetin varlığı hakkında haberdar edilmesi ve o mal veya hizmete karşı talep uyandırılması amacına hizmet eden, görsel ve işitsel mesajların sunulduğu iletişim aracıdır. 5 Reklam, üreticilerin ürünlerinin farklılaştırılmasını ve tüketicilerin bu ürünler hakkında bilgilendirilmesini sağlayan araçtır. 3 KOCABAŞ Füsun, ELDEN Müge, YURDAKUL Nilay; Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, s.59 4 YILDIZ Tuba; Reklamda Cinsiyetin Kullanımı, Marmara Üniversitesi SOSYAL Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s.3 5 TAYFUR Gıyaseddin, Reklamcılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Eylül 2004, s.6 6

11 Tüketici açısından bakıldığında ise, reklam, piyasada satışa sunulan çok fazla mal ve hizmet arasından, ihtiyaca en uygun ve rasyonel olan ürünün seçilmesine olanak sağlayan bir niteliğe sahiptir. 6 Bu nedenle reklamlar, üreticiler ile tüketiciler arasındaki mesafeyi azaltan ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir araç olarak değerlendirilebilir. Reklam, reklam veren ve tüketici arasındaki bağdır. 7 Mevzuatımızda, çeşitli biçimlerde reklam tanımları yapılmıştır: 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 8 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik in Tanımlar başlıklı 4/h maddesinde; Ticari reklam ve ilan tanımı; Mal, hizmet veya marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla reklam veren tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruyu, ifade eder. şeklinde yapılmıştır sayılı Kanun ile değişik 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları Hakkında Kanun un 9 Tanımlar başlıklı 3/u maddesinde ise; reklam kavramı; Bir ürün veya hizmetin alım, satım veya kiralanmasını geliştirmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya reklamcının istediği başka etkileri oluşturmak amacıyla, ücret veya benzer bir karşılık ile iletim zamanında reklamcıya tahsis edilen kamuya yönelik duyuruları, ( ) ifade eder. biçiminde tanımlanmıştır. 6 KOCABAŞ Füsun ve ELDEN Müge; Reklamcılık; Kavramlar, Kararlar, Kurumlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, s.11 7 ÇENGEL Özgür ve TEPE F. Fulya; Reklam ve Özgürleşme Süreci: Türkiye'de İki Reklam İncelemesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, Haziran 2003, s sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 08/03/1995 tarih ve sayılı Resmi Gazete sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları Hakkında Kanun, 20/04/1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete 7

12 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun un 10 Hususi İlan ve Reklamlar başlıklı 2 nci kısmının Tarif başlıklı 40 ıncı maddesinde, ( ) Satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir menfaat temini maksadiyle gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlar, reklam sayılır. denmektedir sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu nun ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği 12 açısından ise reklam; "Bir ürün veya hizmetin sesli, görüntülü, sesli ve/veya görüntülü olarak ticarî yönden tanıtımı" olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımına göre reklam, bir malın, bir hizmetin veya fikrin bedeli verilerek ve bedelin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış dışında kalan tanıtım faaliyetleridir. 13 Uluslararası Ticaret Odası (ICC) nin Konsolide Edilmiş ICC Reklam ve Pazarlama İletişimi Uygulamaları Kodu nda söz konusu kavram; Reklam/Reklamcılık: Para veya başka değerli bir bedel ödenerek, bir medya kanalıyla gerçekleştirilen her türlü pazarlama iletişimi faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Sonuç olarak, reklam, bir mal veya hizmetin konu edildiği ve o mal veya hizmete talep yaratmak adına çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla üreticiden tüketiciye aktarılan mesajlar bütünüdür Reklamın Amacı Günümüzde piyasa koşullarının değişmesi, ihtiyaçların ve buna bağlı olarak ürün çeşitliliğinin artması, pazar ortamında firma sayısının çoğalması ve rekabetin sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 09/01/1961 tarih ve sayılı Resmi Gazete sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 14/11/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete 12 Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği, 17/04/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete 13 ÇENGEL Ö. ve TEPE F.F., a.g.e., s.1 8

13 güçlenmesi, firmaların reklama verdikleri önemi artırmaktadır. 14 Firmalar, kendi mal ve hizmetlerini ön plana çıkarabilmek ve ürünlerinin isimlerini duyurabilmek için reklam yapmaya ihtiyaç duyarlar. Mal ve hizmetler ne kadar çeşitli hale gelirse, bu mal veya hizmetleri cazip hale getirebilmek için kullanılacak olan yöntemler de o kadar farklı hale gelecektir. Diğer taraftan, gelir düzeyindeki farklılıklar nedeniyle, tüketiciler, bu çeşitli mal ve hizmetler arasından kendilerine birçok açıdan en uygun olanı tercih etmek durumundadırlar. Bu durum, üreticilerin kendi ürünlerini daha iyi tanıtmak ve kendi tüketici gruplarını oluşturmak adına reklamlardan daha çok yararlanmalarını sağlamaktadır. Reklamın esas amacı, hedef aldığı tüketici grubunu etkileyerek, bu grubu reklamdaki ürünü satın almaya ikna etmek ve nihai olarak işletmenin kar elde etmesini sağlamaktır. 15 Bu çerçevede, işletme açısından bakıldığında, reklamın satış amacına hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Kısa vadede tüketicileri satın alma yönünde harekete geçirmeyi hedefleyen reklamlar; uzun vadede ise, üretilen ürün ve hizmetler hakkında tüketicileri bilgilendirme ve o ürün ve hizmete karşı sürekli bir talep oluşturma görevini üstlenirler. Sonuç olarak işletme açısından reklamın temel amaçları, tüketicilere bilgi vermek, ürüne karşı talep yaratmak, ürünün satışını artırmak ve bu talebin esnekliğini en aza indirmektir. 16 Reklamın iletişim ve satış gibi yukarıda sıralanan esas amaçlarının yanı sıra, işletmenin saygınlığını arttırmak, malın kullanımını yoğunlaştırmak, alışkanlıkları değiştirmek, imajı doğrulamak veya değiştirmek gibi bazı özel amaçları da olabilir. 17 Dolayısıyla, firmalar, reklamlar aracılığıyla, piyasada daha çok tanınarak, uzun vadede piyasada daha sağlam bir yer edinmekte ve itibar kazanmaktadırlar. Tüketiciler açısından ise reklam, piyasada bulunan mal ve hizmetler hakkında bilgi edinme ve bu sayede vakit kaybını en aza indirme amacına hizmet etmektedir. Bu 14 KOCABAŞ F. ve ELDEN M.; a.g.e., s KOCABAŞ F. ve ELDEN M.; a.g.e., s KOCABAŞ F. ve ELDEN M.; a.g.e., s.19,20 17 KOCABAŞ F. ve ELDEN M.; a.g.e., s.20 9

14 amacın, tüketici nezdinde henüz alışkanlık halini almamış ürün veya markalar için daha etkili olacağını söylemek mümkündür Reklamın İşlevleri TKHK nın 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan TRY de yapılan reklam tanımı doğrultusunda, reklamın 3 temel işlevinin bilgilendirme, ikna etme ve mal ve hizmetin satışını artırma biçiminde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, ilgili mevzuat hükmünde yer alan tanımda belirtilen işlevlerin dışında, reklamın hatırlatma işlevinin de olduğunu söylemek mümkündür. Reklamın bilgilendirme işlevi, piyasadaki binlerce ürün ve hizmet arasından tüketicilerin seçim yapabilmelerini sağlarken, firmalara da kendi ürünlerini kitlelere tanıtma imkanı sunmaktadır. Özellikle piyasaya yeni giren ürünlerin kitlelere duyurulması ve bu ürünlere talep yaratılabilmesi bu işlev sayesinde gerçekleşmektedir. Reklamın ikna etme işlevi ise, tüketicilerin, reklamı yapılan ürünü talep etmesini ve bu ürünün diğer ürünler arasından tercih edilmesini desteklemektedir. Tüketiciyi satın alma kararına yönlendiren, reklamın ikna etme işlevidir. İkna etme işlevine özellikle rekabetin yoğun yaşandığı alanlarda, markanın bilinirliğini, tercih edilirliğini arttırmak, tüketicilerin belli ürün ve markalarla ilgili tutumlarını değiştirmek ve söz konusu ürün ya da hizmeti denemeye ikna etmek amacıyla başvurulmaktadır. 18 Tüketicilerin, izledikleri reklamlar dolayısıyla tercih ettikleri ürünü satın almalarından sonraki aşamada ise reklamın hatırlatma işlevi devreye girer. Bu işlev, ürünün olgunluk dönemine ulaştığı veya mevsimsel talebin söz konusu olduğu ürünler için (dondurma, vb.) talebin olmadığı dönemlerde de ürünün veya markanın hatırlanmasını ve tüketicinin beyninde canlı tutulmasını sağlamaya yaramaktadır AYGÜN Ezgi; Sağlık Sektöründe Reklam, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Ankara 2007, s.7 19 AYGÜN Ezgi; a.g.e., s.7 10

15 Sonuç olarak reklamlar, mal ve hizmetlerin kitlelere tanıtılmasına, bu şekilde söz konusu mal ve hizmetlere talep yaratılmasına ve dolayısıyla bu mal ve hizmetlerin satışlarının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır Reklamın Toplumsal Etkileri Mal ve hizmetleri tüketicilere tanıtarak, tüketicilerin dikkatini çekmeyi, onları ikna etmeyi ve bu durumu talebe dönüştürmeyi amaçlayan reklamların, topluma yönelik etkileri göz ardı edilemez. Ancak, bu etkiler incelenirken, reklamların yöneltildiği kitlenin belirlenmesi önemlidir. Reklam mesajlarının etkilemeyi amaçladığı kitleye hedef kitle denmektedir. Reklam, öncelikli olarak, tanıttığı mal veya hizmetin potansiyel kullanıcısı konumunda olan kişileri hedef almaktadır. Dolayısıyla, öncelikle hedef kitleye yöneltilmekte ve onları etkilemeyi amaçlamaktadır. Ancak, yayımlandığı kitle iletişim araçlarının çeşitliliği ve etki alanı göz önünde bulundurulduğunda, reklamların sadece hedef kitleye değil, toplumun tüm kesimlerine ulaşmasının kolay olduğu açıktır. 20 Bilindiği gibi, reklamlar temelde bir mal veya hizmete karşı talep yaratmayı amaçlamaktadır. Ancak, bu amaç gerçekleştirilirken, reklam veren firmalar, satışlarını artırmanın yanı sıra, reklamın en önemli fonksiyonu olan bilgilendirme görevini de yerine getirmelidir. Bu sayede, reklamlar, tüketicilere mal ve hizmetler hakkında dürüst ve doğru bilgiler veren, onları aydınlatan, satın alma tercihlerini en doğru şekilde yönlendiren bir rol üstlenerek, toplum üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Reklam mesajları, kişileri söz konusu ürünü almaya ikna etmese bile, tüketicilere bu ve benzeri ürünler hakkında yeni bilgiler kazandırabilir ve bilgi dağarcıklarının gelişmesine ve yenilikleri takip etmesine yardımcı olabilir. 21 Ayrıca, reklamların bilgilendirici yönü, tüketicilerin satın alacakları mal ve hizmetler için harcayacakları çabayı ve vakti de aza indirmelerine olanak tanımakta ve onlara kolaylık sağlamaktadır TOSUN Nurhan Zeynep; Çocuklara Yönelik Reklamların Etkileri ve Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 1991, s TOSUN N. Z.; a.g.e. s YILDIZ T.; a.g.e., s.5 11

16 Ancak, gündelik yaşantımızla bu derece iç içe hale gelmiş ve satın alma davranışlarımızı bu derece etkileyen reklamların, tüketiciler üzerinde olumlu etkilerin yanı sıra, olumsuz etkiler doğurması da mümkün olmaktadır. Özellikle, tüketicilerin, günlük hayatlarında ihtiyaç duymadıkları halde, reklamların etkisiyle satın almaya ikna edildikleri sayısız ürün ve hizmetin varlığı, tüketicilerin, rasyonel olmayan kararlar vermelerine neden olmakta ve tüketim alışkanlıklarını değiştirebilmektedir. Örneğin, alışveriş için gidilen bir mağazada, sadece reklamlarda tanıyarak zihinde yer eden herhangi bir ürünü, ihtiyaç duyulup duyulmadığına bakılmaksızın satın alan pek çok tüketiciye rastlamak mümkündür. Bu nedenle, gerek ikna edici yöntemler kullanılarak hazırlanması, gerekse her türlü mecra vasıtasıyla milyonlarca kişiye ulaşabilmesi nedeniyle, reklamların, tüketicilerin bazı duygularını kötüye kullanmasının söz konusu olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. İhtiyaçların sınırsız olması nedeniyle tüketiciler, hiçbir zaman var olanla yetinmemekte; her zaman daha yeni, daha konforlu ve daha farklı olana sahip olmak istemektedirler. Ancak, bu durum, kişilerin tüketim alışkanlıklarını çoğu zaman olumsuz yönde etkilemekte ve sahip olunandan zevk almayan mutsuz ve doyumsuz insanlar yaratmaktadır. Tüketim kültürünün yaygınlaşması, insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri değil, sahip olduğunda kısa vadeli de olsa mutluluk duyacağı ürün ve hizmetleri edinmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla reklamlar, bir anlamda, kişilere hangi ürünleri, nasıl tüketmeleri gerektiğini söyleyen, onları yönlendiren ve yaşantılarını şekillendiren bir konuma gelmiş bulunmaktadır. Reklamlar aracılığıyla, insanların duyguları sömürülebilmekte, gereksinim duyulmayan yeni ihtiyaçlar yaratılabilmekte veya gereksinim duyulan ürünler hakkında yanlış bilgi sahibi olunabilmektedir. Bununla birlikte, reklamların kişilerde güven kaybı, kişilik bozukluğu ve sağlık kaybı gibi ciddi sonuçlar doğurabildiği yönünde eleştiriler de mevcuttur. Bu durum, özellikle çok küçük yaştaki çocuklar için geçerlidir ÖZSOY Tufan; Türk Dergi Reklamlarında Kadın İmgesi Kullanımı; Döneminin Bir Değerlendirmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2006, s.31 12

17 Kısacası reklamlar, toplumun satın alma davranışlarını ve bu doğrultuda ekonomiyi etkileyen önemli bir araçtır. Bu niteliğinden ötürü, hiç şüphesiz, reklam veren firmaların sorumlulukları oldukça fazladır. Hedef kitlenin niteliğine göre, bu gruba yöneltilen ürünlerin tanıtımlarının dikkatlice hazırlanması ve hazırlanan reklamların etkilerinin ve olumlu olumsuz tüm sonuçlarının önceden göz önünde bulundurulması gerekmektedir Reklamlarda Hedef Kitlenin Belirlenmesi Hedef kitle, genel anlamda, satın alma sürecinde benzer demografik ve güdüsel özellikler gösteren tüketici grupları olarak tanımlanabilir. Ayrıca hedef kitleyi, reklam veren tarafından, bir mal, hizmet ya da markanın sunulacağı tüketici grupları arasından, kazanılması ekonomik açıdan en verimli olabilecek grup ya da gruplar olarak da tanımlamak mümkündür. 24 Herhangi bir mal veya hizmete yönelik bir reklamın, yöneltileceği topluluk üzerinde etkili ve ikna edici olabilmesi ve firmaların reklamlar için ayırdıkları bütçeleri etkin bir şekilde kullanabilmeleri açısından, hedef kitlenin doğru bir şekilde belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi taktirde reklam, hiçbir ayrıma tabi tutulmadan, reklamı yapılan ürün ve hizmetin alıcısı konumunda olmayan kişilere de yöneltileceğinden, harcanan emek, mali kaynaklar, zaman, vb. unsurların etkinsiz bir şekilde kullanılması söz konusu olacaktır. 25 Toplumda yaşayan kişilerin psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal konumu, bu kişilerin tüketim alışkanlıkları ve satın alma kararları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Dolayısıyla, reklamın yöneltileceği hedef kitle, toplumun bu tür yapısal nitelikleri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Bu çerçevede, hedef kitle oluşturulması aşamasında yapılan en önemli sınıflandırma, toplumun demografik yapısına ve özelliklerine göre yapılan sınıflandırmadır. Tüketicileri, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, 24 BULUT Diren; Çocuklara Yönelik Gıda Grubu Televizyon Reklamlarında Animasyon Tekniğinin Kullanılmasının Marka Hatırlanması Üzerine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, s KOCABAŞ F., ELDEN M. ve YURDAKUL N.; a.g.e., s.80 13

18 mesleği, gelir düzeyi, medeni durumu, kültürel özellikleri veya yaşadığı coğrafi yer gibi birçok özelliğine göre belirli gruplara ayırmak 26, hangi ürün ve hizmetlerin, bu tüketici gruplarından hangisi için üretileceği ve reklamların bu gruplardan hangisine yöneltileceği sorularını büyük ölçüde açıklığa kavuşturacaktır. Diğer taraftan, bu tür gruplandırmalar, tüketicilerin ihtiyaçlarını, tüketim tercihlerini ve beğenilerini açıkça tespit etmeye ve onların beklentilerine karşılık verebilecek pazarlama yöntemleri oluşturmaya da olanak sağlar. Bu sayede, reklamların da hedef grubun davranışlarına ve beğenilerine bağlı olarak hazırlanması mümkün olabilir. Çünkü reklamların satış amacına ulaşabilmesi, hedef kitleyi ve bu kitlenin davranışlarını saptayarak, tüketicileri ikna etmek ve onların satın alma kararlarını olumlu yönde etkilemekle mümkün olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, çocuklar için pazarlanan bir ürün reklamında kullanılan mesajların, çocukların ilgisini çekecek biçimde renkli öğeler ve müzikler kullanılarak hazırlanması, reklamın dikkat çekiciliğini artıran ve akılda kalmasını kolaylaştıran bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Reklamın yöneltildiği grubun, verilmek istenen mesajı doğru biçimde algılaması ve doğru şekilde bilgilenerek ikna olması gerekmektedir. Bu nedenle çeşitli mecralar aracılığıyla günlük yaşantımızın neredeyse her anında bir şekilde karşılaştığımız ve hatta yaşantımızı sürdürürken ihtiyaçlarımız konusunda seçimlerimizi önemli ölçüde belirleyen reklamlar, çoğu zaman, yöneltildiği hedef kitlesi bakımından büyük özen ve sorumluluk gerektiren bir iletişim aracıdır. Şöyle ki, reklamların ulaşmayı amaçladığı hedef kitle, toplumun diğer kesimlerine göre daha hassas yapıya sahip bir tüketici grubu olabilir ve dolayısıyla daha çok korunması ve özen gösterilmesi gereken bir nitelik taşıyabilir. Örneğin çocuklar, bu tür tüketici gruplarından sayılabilir Reklam Mecraları Reklam mecrası, reklamın yayımlanacağı yer anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, mesaj ile hedef kitlenin buluştuğu ortamdır. Bu ortamın doğru biçimde 26 KOCABAŞ F., ELDEN M. ve YURDAKUL N.; a.g.e., s.103,104 14

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

R.Gazete No R.G. Tarihi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

R.Gazete No R.G. Tarihi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar R.Gazete No.29049 R.G. Tarihi: 3.7.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLERİN SAĞLIK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BEYANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık beyanı ile satışa sunulacak

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Yiğit Özgür, Penguen

Yiğit Özgür, Penguen ?X@!!.. Yiğit Özgür, Penguen Toplum Ne den Oluşur? -Toplum Toplumdan oluşur -Toplum Bireylerden oluşur - Toplum AİLE den oluşur AİLE Kimlerden Oluşur? AİLE Kimlerden Oluşur? "Evden babanız mı gitsin televizyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması,

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması, Mevzuatın önceki hali Mevzuatın son hali Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Karşılaştırmalı reklamlar MADDE 8 (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak; a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,

Detaylı

REKLAM KURULU NEDİR?

REKLAM KURULU NEDİR? REKLAM KURULU NEDİR? Reklam Kurulu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17. maddesine göre oluşturulmuştur. Kurulun amaç ve faaliyetleri hakkında en iyi bilgiyi yönetmelikte bulabileceğimiz

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2003 - Sayı: 25186 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Reklam Kurulunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 47 Tarih: 25/ 3 /2011

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 23.11.2015 Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. KARAR : Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ EK-4 ÜN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

1 / 5 7.7.2015 15:17

1 / 5 7.7.2015 15:17 1 / 5 7.7.2015 15:17 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN un Geçici Madde 1 e göre dokuz ay içinde çıkartılacak YÖNETMELİKLER MADDE MADDE BAŞLIĞI AÇIKLAMA 4 Perakende bilgi sistemi

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar.

YÖNETMELİK. (2) Bu Yönetmelik, tüketici ödüllerinin verilmesine ilişkin esasları kapsar. 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No: 592 Tarih : 27.12.2013 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI, TİCARİ REKLAM VE İLANLAR

GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI, TİCARİ REKLAM VE İLANLAR GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI, TİCARİ REKLAM VE İLANLAR Ramazan ERSOY Genel Müdür V. İzmir, 23.11.2011 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Gıda Sektörü II- Gıda Sektöründe Tüketici Hakları III-Gıda Ürünlerine

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/103

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/103 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08. GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 23.08.2013/28744 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Sağlık Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK

REKABET KURUMU REKABET RAPORU ÖZETİ Ahmet ÇELİK GİRİŞ Rekabet Kurumu tarafından 2011 yılından itibaren yayımlanan Rekabet Raporu'nun bu yılki teması "Rekabet Hukuku ve KOBİ'ler" olarak belirlenmiştir. 2014 Rekabet Raporu'nda yalnızca rekabet hukuku

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 SİRKÜLER İstanbul, 02.11.2016 Sayı: 2016/192 Ref: 4/192 Konu: VERGİ İNCELEME VE VERGİ İNCELEME RAPOR SÜREÇLERİNİ DÜZENLEYEN YÖNETMELİKLERDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 25.10.2016 tarihli ve 29868 sayılı

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı