GLOBAL BÜYÜME STRATEJSNDE SPOR SPONSORLUU: TURKISH AIRLINES ÖRNE SPORT SPONSORSHIPS IN GLOBAL GROWTH STRATEGY: THE CASE OF TURKISH AIRLINES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GLOBAL BÜYÜME STRATEJSNDE SPOR SPONSORLUU: TURKISH AIRLINES ÖRNE SPORT SPONSORSHIPS IN GLOBAL GROWTH STRATEGY: THE CASE OF TURKISH AIRLINES"

Transkript

1 GLOBAL BÜYÜME STRATEJSNDE SPOR SPONSORLUU: TURKISH AIRLINES ÖRNE SPORT SPONSORSHIPS IN GLOBAL GROWTH STRATEGY: THE CASE OF TURKISH AIRLINES FLZ OTAY DEMR, Assoc. Prof. Maltepe University, Faculty of Communication,Public Relations and Publicity Department Marmara Education Village, Maltepe / Istanbul TURKEY Phone: (+90216) / ABAN KIZILDA, PhD. Instructor Maltepe University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity Department Marmara Education Village, Maltepe / Istanbul TURKEY Phone: (+90216) /2805 GLOBAL BÜYÜME STRATEJSNDE SPOR SPONSORLUU:

2 TURKISH AIRLINES ÖRNE Özet Yeni corafyalara girme stratejisi, global büyüme için farklı bölge ve ülkelerin mevcut ve potansiyel tüketicilerinde farkındalık ve olumlu algı yaratımına dayanan pazarlama ve iletiim çabalarıyla gerçekletirilmektedir. Stratejik bir yatırım olan spor sponsorluu da yeni tüketiciler elde etme ve rekabet avantajı yaratmada etkili bir pazarlama iletiimi faaliyeti olarak kabul görmektedir. Çalıma, Turkish Airlines e ait global büyüme stratejisinde yer verilen ve farklı ülkelerin mevcut ya da potansiyel tüketicilerini hedefleyen, iletiim stratejisini ve bu stratejide dikkat çeken spor sponsorluu uygulamalarını deerlendirmektedir. Çalıma ayrıca, spor sponsorluunun, pazarlama faaliyetleri içerisindeki yeri, marka deerine salayacaı olası katkıları ve spor sponsorluuna ilikin süreç ve ayrıntıları tartımaktadır. Anahtar Kelimeler Spor sponsorluu, global büyüme stratejisi, marka iletiimi, Türk Havayolları. SPORT SPONSORSHIPS IN GLOBAL GROWTH STRATEGY: THE CASE OF TURKISH AIRLINES Abstract The strategy of entering into new geographies is created by marketing and communication efforts that are based on the fact that different regions and countries create awareness and positive perception on existing and potential consumers for global growth. Sports sponsorship, which is a strategic investment, is accepted as an effective marketing communication activity for obtaining new consumers and creating competitive advantage. Research evaluates the communication strategy of the global growth strategy of Turkish Airlines that is targeting different countries existing or potential consumers. It also assesses sports sponsorship applications that attract the attention in this strategy. Besides, study discusses the position of the sports sponsorship in marketing activities, possible contributions it provides to the brand value, and process and details of sports sponsorship. Key Words Sport sponsorship, global growth strategy, brand communication, Turkish Airlines.

3 Giri ve Amaçlar Günümüzde, spor sponsorluu ve onunla ilikili tüm etkinlikler, pazarlama iletiiminin en çok rastlanan uygulamaları haline gelmitir. Bu nedenle, spor sponsorluunun, firmalara ve markalara olan etkisinin incelenmesi ihtiyacı, gün geçtikçe artmaktadır. Sponsorluk uygulamalarındaki iletiim stratejilerinin irdelenmesi, iyi uygulamaların paylaılması ve uygulamaların gelecekteki yeri ve niteliine ilikin deerlendirmeler yapılması, gerekli görülmektedir. lgili bakı açısına dayanarak, bu çalıma, spor sponsorluunun, global büyüme stratejisindeki yerini, Turkish Airlines örneiyle somutlatırarak deerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu deerlendirme, Turkish Airlines a ait global büyüme stratejisini, bu stratejinin spor sponsorluuyla kesien niteliklerini (spor sponsorluunun global büyüme stratejisi destekleme nedenlerini) ve spor sponsorluuna ilikin süreç ve ayrıntıları kapsamaktadır. Özetle, Turkish Airlines ın spor sponsorlukları çerçevesinde, spor sponsorluunun, global büyüme ve sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma niyetli stratejileri deerlendirilmektedir. Ayrıca, spor sponsorluuna ait süreçte, ilgili spor alanlarının (futbol vb.), ilgili kurumun (spor kulüp vb.) ve etkinliin (turnuvalar vb.) seçimi, sponsorluk anlamasının özünü oluturan, sponsorluk zemininin belirlenmesi, reklâm ve tanıtımlardaki yeri ve genel marka imajı da incelenmelidir. Çalımanın içerii de, bu kabule yönelik olarak kurgulanmıtır. Kavramsal Çerçeve Pazarlama literatüründe, spor sponsorluu stratejik bir aktivite olarak ele alınmaktadır (Carter, 1996). Sponsorluk anlamaları, firmalar ve markaları için stratejik yatırımlar olarak kabul görmektedir (Amis, Slack ve Berrett, 1999:251). Bu nedenle, spor sponsorluu uygulamalarından, rekabet avantajları ve organizasyonel hedeflere, efektif kaynak kullanımıyla ulaan baarılar beklenmektedir. Zook ve Allen e (2003:14) ait sürdürülebilir kurumsal büyüme analizlerinde, birbiriyle de balantılı olan, büyüme stratejileri tanımlanmıtır. Bu büyüme stratejiler arasında, yeni ürün, hizmet ve daıtım kanalı gelitirme, yeni tüketici segmenti belirleme ile de yakından ilgili olan yeni corafyalara girme stratejisi de yer alır. Bu strateji incelendiinde, sponsorluk

4 anlamalarının, stratejide yer verilen taktikler arasına olduu gözlenir. Sponsorluk anlamalarının ve uygulamalarının, büyüme stratejilerine yönelik katkısı, farkındalık artıı ve imaja ilikin deer transferlerine dayandırılarak açıklanabilir. Kategorize etmek gerekirse, sponsorluk yatırımlarından beklenen katkılar, kuruma ve markaya ilikin hedefler (Tripodi, 2001:4) ve medyaya ilikin hedefler (Lance, 2006:297) olarak birbiriyle de balantılı iki kategoride ele alınabilir. Sponsorluun kuruma ait hedefleri: Kurum ve kuruma ait hizmetlerle ilgili farkındalıı arttırmak; kurum imajını gelitirmek; algıyı deitirmek; kuruma ilikin kamusal ilgiyi arttırmak; ilgili kurum ve kurulularla ilikiler kurmak ve olumlu duygu yaratmak; ile çalıanlarla ilikileri gelitirmek ve motivasyonu arttırmak, olarak sıralanabilir. Ürün ve markaya ilikin hedefleri ise: hedef pazarın farkındalıını arttırmak; hedef pazarda imaj ve kimlik (konumlandırma) oluturmak; pazar payı ve satıları arttırmak; rekabette avantaj salamak, olarak tanımlanabilir. Cornwell ve Maignan (1998) da, kurum ya da markaların sponsorluk anlamaları yapmalarındaki nedenleri, marka farkındalıının arttırılması ve marka imajının kurulması, güçlendirilmesi ile deitirilmesi olarak özetlemektedirler. Sponsorluk, hedeflenen kitlenin, bilinç altında marka imajını güçlendirerek, dolaylı olarak satın alama tercihini de etkilemektedir. Sponsorlukların kuruma ve markaya ilikin hedefleriyle, medya hedeflerini, birbirinden baımsız bir çerçevede deerlendirmek olanaksız görünmektedir. Sponsorluun halihazırda en çok kullanılan tanımı da, kurumların reklam ve tanıtım amacıyla, daha geni kitlelere ulamak için etkinlik, organizasyon ye da bir kiiye kaynak aktarma yoluyla destek verilmesi eklinde yapılmaktadır. Özellikle, farkındalıa ve kurumsal imajın oluumuna veya deitirilmesine ilikin hedefler, dorudan, medya hedefleriyle balantılıdır. lgili marka mesajlarının aktarımı medya hedeflerine ilitirilmektedir. Burada üzerinde durulması gereken konu, medya hedefleriyle, reklam hedefleri ve reklam hedefleri dıında kalan görünürlük hedeflerinin bütün olarak deerlendirilmesi gerekliliidir. Spor sponsorlukları, haber deeri taımaları dolayısıyla, çou kez, halkla ilikiler çabalarıyla da desteklenen, duyurum beklentileri ve çabalarıyla sonlanabilir. Hatta, spor sponsorluu reklamları ve haber formatıyla duyurulabilir.

5 Marka farkındalıı ve imajı, marka deerinin önemli parçalarını oluturduundan, sponsorlukla salanacak deer transferleri, marka deerini arttırabilir yetkinliktedir. Keller (1993:3) marka imajını, bir markayla balantılı olarak yansıtılan algılar bütünü olarak tanımlar. Bu tanım, marka imajını, tüketici zihninde markaya ilikin olarak yer alan tüm balantılara dayandırmaktadır. Marka ve ürün kategorisine ilikin deneyimler, fiyat bilgileri, konumlandırma, kullanıcı imajı, ambalajı da içeren bu balantılara, sponsor olunan spor etkinliklerini ve sporcularla (ünlüler) ilgili balantıları da dahil etmitir. Marka deerinin tüketiciler üzerindeki etkisi, pazarlama ve psikoloji literatüründe halo etki olarak adlandırılan, kavrama, dayandırılarak açıklanabilir. Halo etki yada halo yanılgı, bir kii veya konu hakkındaki mevcut kanıların, ilgili kii yada konunun dier özellikleriyle ilgili yargıları yönlendirmesiyle ortaya çıkmaktadır (Leuthesser ve dierleri, 1995: 58). Özetle, herhangi bir nedenle olumu yargı, dier özelliklerle ilgili objektif bakı açısını imkansızlatırmaktadır. Marka deerini, tüketici deneyimi balamında açıklamayı tercih ettiimizde, tüketici zihninde yer alan ve markaya ilikin tüm balantıların, tek tek ya da bir bütün olarak, markaya ilikin yeni balantıların kurulması konusunda, objektif algılamayı ortadan kaldırabilecei yönündedir. Marka deeri halo etki balamında deerlendirildiinde, markaya ilikin olumlu balantıların olumlu yeni algılar gelitirilmesine, tersi durumda ise, olumsuz balantıların olumsuz algıları harekete geçirmesine olanak verecei beklenebilir. Spor sponsorluu anlamalarıyla, tüketici zihninde oluan sponsor markaya ait deer, sevilen spor takımına veya sporcuya duyulan ilginin markayla bütünlemesiyle salanacak deer transferiyle açıklanabilir. Metedoloji Çalıma, Turkish Airlines in Kurumsal letiim Bakanlıı bünyesinde yer alan bölüm yöneticileriyle gerçekletirilen, derinlemesine görümeler ve kurumun sponsorluk anlamalarına ait dokümanların incelemesine dayanmaktadır. Çalımaya ait görümeler, Austos 2010 tarihleri arasında; döküman incelemesi ise, 20 Austos-3 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekletirilmitir.

6 Bulgular Turkish Airlines Büyüme Stratejisinde Spor Sponsorluunun Yeri Global büyüme niyetinde olan ve organizasyonun bütününde büyüme stratejine yer vermek isteyen Turkish Airlines, 2006 da pazar payını geniletmek amacıyla 56 yeni uçak alma ve 24 yeni hat açma kararı almıtır. Yeni hatların açılması ile birlikte, network derinlii artmı ve transit yolcu sayısında önemli bir büyüme gerçekletirmitir yılında 12 milyon olan yolcu sayısı her yıl artarak 2009 da 25 milyona ulamıtır. Bu süreçte hem iç hem de dı hat yolcu sayısı, bu büyümeye paralel olarak artmıtır. Son 5 yılda iç hat yolcu sayısı %62, dı hat yolcu sayısı %93 artmıtır yılı için halihazırda, 130 un üzerinde noktaya uçmaktadır. Yolcularının ve gelirinin %70 i yabancı müterilerden olumaktadır. Transit yolcu sayısı da, uçulan noktaların artıına ve stanbul un lokasyonunun balı olarak artmı ve devam eden büyüme potansiyelini taır hale gelmitir. Turkish Airlines ın 2010 da 145 olan uçak sayısının, global büyüme stratejisine balı olarak, 2015 te 250 ye çıkması beklenmektedir. Bu büyümenin ve büyüme hedefinin, ilgili rakamlara dayanarak, yurt dıı uçular ve yabancı yolcularla gerçekletirilmesi, olaan olarak, hedeflenmektedir. Turkish Airlines, global büyüme stratejisine paralel olarak, Avrupa da ve dünyada, bilinirlii ve kalite algısı yüksek bir marka olmak istemektedir. Yolcuların %40 ının Avrupa ülkelerinden geldii göz önünde bulundurulduunda, Avrupa yolcuları, özellikle, stratejik bir öncelie sahip olmaktadır. Global büyüme planlaması kapsamında, Turkish Airlines ın marka bilinirlii ve imajına ilikin gerçekletirilen pazar aratırmaları, bilinirlik ve marka algısının, yurt içinde memnun edici, yurt dıında ise istenilenden düük düzeylerde olduu yönünde sonuçlar vermitir. Özellikle, marka hatırlatmasız sorularda, bilinirlik ve olumlu marka algısına ait oranın düük düzeylerde olduu, ilgili veriler arasındadır. lgili pazar aratırması verilerinde ortaya konulan marka bilinirlii ve imajına ilikin sonuçların deerlendirilmesiyle, Turkish Airlines, global büyüme stratejinde, yurtdıından gelen yabancı yolcuları hedefleyen marka iletiim stratejilerine duyulan ihtiyacı kabul etmi, bu niyetle yeni marka iletiim stratejileri gelitirmitir. Global büyüme stratejisinde, özellikle mevcut ve potansiyel yurt dıı tüketicilere ulama ve temas etme niyetiyle, spor sponsorluunun tetikleyici unsur olarak onaylanmıtır.

7 Herkese hitap etme gücüyle aynı zamanda esiz bir dil olarak da tanımlanan spor, gelien teknoloji ve iletiim araçlarının çoalması ile birlikte, global dünyada pazarlamanın en büyük silahıdır. Bu stratejiye balı olarak, Turkish Airlines tarafından, Avrupa da ve Uzakdou da çok sevilen, çok sayıda taraftarıyla büyük bir toplulua ve en önemlisi ayırt edici marka kiiliklerine sahip spor organizasyonları olan FC Barcelona ve Manchester United Futbol Takımları yla, sponsorluk anlamaları yapılmıtır. FC Barcelona ve Manchester United takımlarıyla yapılan sponsorluk anlamalarının hedefleri: Turkish Airlines e ait marka deerinin yükseltilmesi; marka farkındalıı oluturulması; bilinirliin arttırılması; müteri ile olan iletiimin kuvvetlendirilmesi ile müteriye dokunmak; dünyanın en beenilen ve üst düzey takımları olan FC Barcelona ve Manchester United ile yan yana durarak, marka algısının yükseltilmesi; markaya olan bakı açısının deitirilmesi; FC Barcelona ve Manchester takımını taıyarak, güvenlik konusundaki tereddütlerin giderilmesi ve çalıan motivasyonunun yükseltilmesi olarak tanımlanmaktadır. Turkish Airlines, futbolun yanı sıra, basketbol dalında yapılan ulusal ve uluslar arası sponsorluk anlamalarıyla basketbol sporunu desteklemektedir. Basketbol Euroleague in be yıl için, isim sponsoru olunmasıyla, Euroleague karılamaları, be yıl boyunca Turkish Airlines Euroleague Basketball adı altında, sezon sonundaki Final Four karılamaları da Turkish Airlines Euroleague Final Four adı altında oynanması salanmıtır. Basketbol dalında gerçekletirilen sponsorluk anlamaları arasında, 2010 Dünya Basketbol ampiyonası ana sponsorluu ve A Milli Basketbol Takımının (Türkiye Milli Basketbol Takımı) sponsoru olunmasıyla, Turkish Airlines markasının ulusal ve uluslar arası alanda marka bilinirliini arttırması hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili sponsorluk anlamaları gerei, 2010 Dünya Basketbol ampiyonasında yer alan 23 ülkenin Basketbol Milli Takımları ve sporcuları Turkish Airlines ile seyahat etmilerdir. Bu seyahatler, güvenlik ve kaliteye ilikin mesajın aktarılmasında ve Turkish Airlines marka algısında önemli unsurlardır. Euroleague isim sponsorluu anlamalarının hedefleri ise: Turkish Airlines ın en önemli pazarı olan Avrupa da marka bilinirliinin arttırılması; 192 ülkede 5 yıl boyunca tanıtımın yapılması; Avrupanın en baarılı takımlarının katıldıı, Dünyada NBA dan sonra en prestijli basketbol organizasyonuna Turkish Airlines ismini vererek marka deerinin arttırılması;

8 Avrupa da basketbol ile ilgilenen büyük kitle ile salıklı iletiim kurulabilecek bir platform oluturulması; ve bilinirlie paralel olarak satıların arttırılması olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda deinilen spor alanları dıında, Turkish Airlines in ulusal ve uluslar arası alanda tenis, bisiklet ve golf sporlarında (Turkish Airlines Challenge 2010 ve Turkish Airlines Ladies Open 2010) ilgili sponsorluk anlamaları mevcuttur. Turkish Airlines, Uzak Dou'nun en önemli organizasyonlarından birisi olan ve 25 Eylül-3 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen Tayland'daki Tayland Açık Tenis Turnuvası'na platin sponsor olmutur. Turnuvanın platin sponsorluu kapsamında, Turkish Airlines, turnuvaya katılacak sporcuların Tayland a ulaımını salamayı taahhüt etmitir. Turkish Airlines Tayland ve Kamboçya Ülke Müdürü Adnan Aykaç, anlamanın Turkish Airlines açısından büyük önem taıdıını ve Tayland da düündükleri pazar payına ulamak, marka bilinirliini artırmak ve küresel bir marka olma yolunda ciddi bir adım olduunu ifade etmektedir. Turkish Airlines ın spor sponsorluu anlamaları ve markanın global büyüme stratejisi arasındaki genel iliki, Turkish Airlines Genel Müdürü Temel Kotil in aaıda yer alan sözlerinde yorumlanabilir (Milliyet, 2010): "Turkish Airlines olarak spora özel önem veriyoruz. Geni kitlelerin ilgisini çeken spor dallarına yaptıımız yatırım Turkish Airlines ın tanıtımına önemli katkı salıyor. Dünyanın önemli havayolu irketleri arasına giren Turkish Airlines, bu sponsorluk anlamalarıyla daha çok tanınıyor. Turkish Airlines Yönetim Kurulu Bakanı Hamdi Topçu nun aaıda yer alan ifadesi de, benzer ekilde, Turkish Airlines büyüme stratejisi ile spor sponsorluu ilikisini ve öngörülen etkiyi ortaya koymaktadır: Futbol dünyasının en önemli markalarından ikisi olan Barcelona ve Manchester United sponsorluundan sonra, basketbolde Avrupanın en büyük ve dünyanın da en saygın organizasyonlarından biri olan Euroleague ile ibirlii yapmak bizim için de önemli bir ayrıcalık olacaktır... Markaya yapılan tüm bu yatırımlar sonucunda, Turkish Airlines markasının cazibesi dünya genelinde zirveye doru emin adımlarla daha hızlı ilerleyecektir. Bu ibirliinin bizim için dier bir önemi de; Türk Hava Yolları nın gelirleri içerisindeki en

9 büyük paya sahip olan Avrupa bölgesinde 70 in üzerinde noktaya uçu gerçekletirmesi sebebiyle de bu bölgedeki potansiyel müterilerimiz ile markamız arasında çok daha etkin bir iletiim kurmamıza salayacaı katkıdır. Turkish Airlines global büyüme stratejisi ve spor sponsorluklarına ilikin ilgili açıklamalar, marka bilinirlii ve tanıtım odaında, hedefler ve sonuçlar sunmaktadır. Turkish Airlines ın spor sponsorluu konusundaki hedefleri, ilgili sponsorlukların, yabancı yolcularda olduu kadar, yurt içinden gelen yolcular üzerinde de olumlu sonuçlar yaratmasıdır. lgili sponsorluk anlamalarının ülke içindeki görünürlükleri ve duyurumuyla, mevcut ve potansiyel yolcuların da, marka algısının, olumlanması ve marka sadakatin yaratılması hedeflenmektedir. Turkish Airlines markasının, markaya ait ülke orijininin baskınlıı dolayısıyla, milli marka ve aktör olarak kabulü, global bir marka olarak büyümesi ve güçlenmesiyle hissedilecek milli gurur, yurt içi tüketicilerde oluacak doal bir sonuç olarak kabul edilebilir. Turkish Airlines ın Rakip Olarak Tanımladıı Uluslararası Havayolu irketlerinden Sponsorluk Örnekleri Dünyanın büyük hava yolu irketleri, uluslararası bilinirliklerin devamını salamak için sponsorlua, büyük oranlarda, spora, sponsorluk yatırımları yapmaktadırlar. Son on yıldır, spor sponsorluu hızla büyümektedir. Aaıda, Turkish Airlines ın rakip olarak tanımladıı uluslararası havayolu irketlerinden, rasgele örneklem yöntemiyle seçilen ikisinin (Emirates Airlines ve Etihad Airways in), sponsorluk örnekleri yer almaktadır. Emirates Airlines ın Spor Sponsorlukları Emirates Airlines, özellikle, futbol, rugby, golf, tenis, yacht racing, cricket alanında nemli sponsorluk anlamalarına sahiptir. Futbol alanında, Official FIFA World Cup Partner, Arsenal FC & Emirates Stadium, AC Milan The Emirates Cup, Paris Saint Germain, Hamburger SV, Olympiacos CFP, Asian Football Confederation (AFC) ile sponsorluk anlamaları mevcuttur. Emirates Airlines ın 2010/2011 sezonu için AC Milan ile imzaladıı sponsorluk anlamasının bedeli 60 milyon Euro dur.

10 Etihad Airways in Spor Sponsorlukları Etihad Airways in sponsonlukları arasında, Ferrari F1 team, F1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Abu Dhabi Golf Championship, Sport Australia Hall of Fame Gaelic Athletic Association (GAA) Hurling All Ireland Senior Championship, UK Premiership, Harlequins RFC Rugby Team, Manchester City Football Club Grassroots sponsorluk anlamaları vardır. Turkish Airlines ın Sponsorluk Kazanımlarına Balı Marka Görünürlüü Yukarıda ifade edilen ve çou zaman kurum ve marka hedefleri ve medya hedefleri olarak ayrıtırılan, sponsorluk hedefleri, marka görünürlüü salama (medyada veya dier alanlarda) ve markaya balı yaatılan tüketici deneyimlerine dayanır. Spor sponsorluu için bu deneyimler, ilgili spor alanına ait aktivitelerle (spor karılamaları vb.) olabilecei gibi medya yansımalarıyla da edinilebilir. Markalara ait sponsorluk kriterleri, çou zaman spor sponsorluuyla yaratılması hedeflenen tüketici deneyimlerine ait genel çerçeveyi belirler. Turkish Airlines e ait sponsorluk kriterlerine aaıdaki ifadelerde yer verilmektedir: Marka stratejisine uygunluk; uluslararası düzeyde kitlelere ulaabilme; medya kapsama alanı oluturma; bölgesel pazarlama stratejileriyle uygunluk; iç iletiimde kullanılabilme; katılımcı sayısını, müterileri aırlama imkanlarını, etkinlik ile stand faaliyet imkanlarını, dijital platform ve sosyal medya imkanlarını önemseme olarak tanımlanmaktadır. Bu kriterlerin bütünü, özellikle spor sponsorluu anlamalarındaki karar sürecini özetleyen, görünürlük, medya ilikileri ve marka bilinirlii ile imaj oluturmaya yönelik katkılar ile kaynakların efektif kullanımına ait tasarımlara dayanır. Turkish Airlines in sponsorluk anlamaları incelendiinde, ana sponsorluk (2010 Dünya Basketbol ampiyonası), isim sponsorluu (Basketbol Euroleague in be yıl için isim sponsorluu), forma sponsorluu kapsamında olmayan ikincil büyüklükteki sponsorluklar (FC Barcelona ve Manchester United sponsorlukları), ulaım sponsorluklarını (Tayland Açık Tenis Turnuvası'na platin sponsoru) kapsayan farklı spor alanlarında sponsorluk

11 anlamalarının tercih edildii görülmektedir. kincil büyüklükteki sponsorluk anlamalarıyla, spor karılamalarındaki görünürlüün (saha kenarları, futbol sahası ortası vb.) yanı sıra, farklı mecralarda, sponsorluk anlamasının olduu takımlarla bir araya gelmek, markaya ait reklam filmlerinde ilgili takımlara yer vermek, salanan kazanımlar arasındadır. Spor sponsorluundan elde edilen görünürlüe ilikin bu yetkilerle, Turkish Airlines, ilgili takımların ve sporcularının yer aldıı, takıma ait logo ve renklerin kullanıldıı Turkish Airlines reklamları hazırlamakta ve yayınlamaktadır. Farklı mecralarda görülen bu reklamlar, Turkish Airlines ın marka bilinirliini arttırmakta, ilgili takım ve oyuncularına ait deerin, Turkish Airlines markasıyla birlikte anılmasını ve Turkish Airlines markasına deer transferi salamaktadır. Türk Hava Yolları isim hakkının yanı sıra baka tanıtım haklarına da sahip olacak. Bu kapsamda; Euroleague logosu ile Türk Hava Yolları logosundan oluan yeni bir Euroleague logosunun oluturulması, Euroleague oyuncularıyla reklam filmi çekilmesi, dünya genelinde 197 ülkede yayınlanan Euroleague ve Euro Cup çatısı altında yıl içinde oynanacak toplam 350 ye yakın maç saha zemininde ve çeitli reklam mecralarında Turkish Airlines logosunun yer alması bu haklardan bazılarıdır. Aaıda örnekleri yer alan Turkish Airlines reklamlarında, FC Barcelona ve Manchester United Futbol Takımları ve oyuncuları görülmektedir. Turkish Airlines markasını, spor sponsorluu anlamasını ve sponsorluk anlamasının yapıldıı takım ve sporculara yer verilen bu reklamlarda, Turkish Airlines ve takım logoları yan yana konumlandırılmaktadır. Farklı dillerde ve farklı ülkelerde gösterilen ve yayınlanan bu reklamlar, ilgili takımlardan, Turkish Airlines markasına deer transferi salaması ve farkındalık yaratması açısından oldukça ilgi çekicidir.

12

13 Turkish Airlines spor sponsorluu çerçevesinde gerçekletirilen elenceli ve aırtıcı reklam uygulamaları, Turkish Airlines markasına yönelik iyi duyguları arttırıcı özelliktedir. Turkish Airlines Kurumsal letiim Bakanlıı, yürüttüü reklam stratejilerinde, enteresan ve dikkat çekici yaratıcı yönelimleri destekleyerek; bu anlamda gerilla pazarlama uygulamalarıyla paralellik gösteren iletiim süreçleri yönetmektedir. Spor sponsorluu için yapılan Turkish Airlines reklamlarındaki yaratıcı strateji: Bir ey yapılacaksa sıra dıı olmalı, yada hiç yapılmamalı olarak belirlenmitir. A Milli Erkek

14 Basketbol Takımına destek için metrede çekilen ve Türkler Uçuyor adlı arkıyla yayınlanan reklam filmi, bu strateji için gösterilebilecek örneklerdendir. 7 Milli paraütçünün görev aldıı Türkler Uçuyor isimli reklam filmi çekimlerinde normal atlama yüksekliinin üzerine çıkılarak 5 bin metreye ulaıldı. ki gün süren deneme atlayılarının ardından üç gün boyunca gökyüzündeki basket ovu kayda alındı. Çekimler için pota ve basket topları özel olarak yeniden üretildi. Paraütçülerle aynı hızda düebilmesi için basket toplarının aırlıı 7 kiloya sabitlendi. Maç sırasında her basket topu bir kez kullanılabildii için toplamda 84 top kullanıldı. Her bir smaç 250 km hızla potayla bulutu. Çekimlerde yurtdıından getirtilen ve aksiyon sahnelerinin çekimlerinde tercih edilen go pro kamerası kullanıldı. Paraütçülerin kasklarına yerletirilen 7 kamera da aynı anda kayıttaydı. Basketbol Milli Takım oyuncularının tam kadro katıldıı çekimler stanbul daki planlar ile son buldu. Aaıda, sözü edilen ve A Milli Erkek Basketbol Takımına destek için sponsorluk anlaması kapsamında yapılan, Turkish Airlines e ait reklam görüntüsü yer almaktadır. Sonuç olarak, reklam uygulamaları, haber deeri yüksek uygulamalar haline gelmektedir. Medya yansımaları da, reklam görünürlüünü arttırıcı özelliktedir. Böylece, ayrılan bütçeye kıyasla, daha büyük görünürlük ve etki yaratma stratejisi salanabilir hale gelmektedir. Yukarıdaki paragraflarda yer verilen sponsorluk anlamaları ve bu anlamalar çerçevesinde gerçekletirilen reklamlar, haber deerleri nedeniyle, farklı mecralarda haber olarak yer almayı baarmılardır. Böylece, ilgili medya hedeflerinin, reklam hedeflerini aarak ve genileterek tasarlandıı öngörülebilir.

15 Turkish Airlines a ait ve spor sponsorluklarına yer veren reklâmlarda, yaratıcı stratejinin yanı sıra, en çok önemsenen strateji, mecra seçimine dayanmaktadır. Bu stratejiye balı olarak, dijital ve outdoor mecralar, özellikle tercih edilmektedir. Turkish Airlines a ait web mecraları olan ve facebook Turkish Airlines FC Barcelona Tab ı, Youtube ve Dailymotion, Paid Media da bannerlar aracılııyla, farklı dillerde, spor sponsorluu reklâmları yayınlanmaktadır. Ayrıca, farklı ülkelerde, ilgili ülkenin kültürel özellikleri ve yerel diller de dikkate alınarak, hazırlanmı araç ve duvar giydirme, bilboardlar, outdoor ve megalight reklâm uygulamaları yer almaktadır. Mecra stratejisi, reklam hedeflerini aan ve genileten medya hedefleriyle örtümektedir. Ayrıca, Turkish Airlines ın sponsorluk anlamaları kapsamında, spor organizasyonları ve takımlarının yan yana ve etkileimli bir ekilde görünmesi, reklam filmleriyle sınırlı kalmayarak, yaratıcı mecra kullanımıyla da farklı uygulamalarda yer alabilmektedir. Turkish Airlines uçaklarının iç mekanları ve dı cepheleri, marka mesajlarını ve sponsorluk anlamalarını aktaran yaratıcı mecralar olarak ilev görebilmektedir. Türk Hava Yolları (THY), Boeing 777 Tipi uçaına ulaım sponsoru olduu spanya nın futbol devi olan Barcelona takımının logosunu giydirmiti. Bu yıl uçaın üstündeki logo büyütülerek Offical Sponsor of Barcelona" yazısı ve takımın logosu yer aldı. Türk Hava Yolları baka bir Boeing 777 tipi uçaına da ulaım sponsoru olduu ngiltere nin Manchester United'ın renk ve logosunu giydirmiti. THY filosundaki Marmara" isimli TC- JJB kuyruk tescilli uçaı B-777 tipi uçaı Barcelonalı,TC-JJC kuyruk tescilli Karadeniz" isimli B-777 uçaı da Manchester United lı oldu. Aaıdaki görseller, Turkish Airlines e ait yaratıcı mecra uygulamaları ve sponsorluk anlamaları çerçevesinde hazırlanmı uçak giydirmeleri göstermektedir. Bunlar, FC Barcelona ve Manchester United takımlarının logo ve renklerinin yer aldıı uçak giydirme uygulamalarıdır.

16 Yaratıcı mecralar olarak görünürlüe ek katkılar salayan uçak giydirmeler, sponsorluk anlaması gerei, sponsor olunan takımlara ait ulaımın Turkish Airlines a ait uçak ve uçularla salandıına ilikin bilgi de vermektedir. lgili takımların yer aldıı reklam filmlerinde de, ilgili takımların seyahatlerinin, Turkish Airlines ile salandıı, dünyanın en deerlileri arasında gösterilen takımlar, teknik kadroları ve sporcularını uçuran Turkish Airlines ın güvenliine ilikin marka mesajları aktarılmaktadır. Bu yolculuklar, ulaım sektörü için stratejik önemi bulunan güvenlik algısını olumlu yönde etkilemektedir. Turkish Airlines, uçak giydirmenin yanı sıra, uçak iç mekanlarını da, yaratıcı bir ekilde mecra olarak deerlendirmektedir. Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru ve 2010 Dünya Basketbol ampiyonası ana sponsoru olarak, Türkiye'de düzenlenen FIBA 2010 Dünya Basketbol ampiyonası nda, uçakların ön yolcu giri kapılarının yanına ampiyona logolarını yerletirmitir. FFA 2010 Dünya Basketbol ampiyonası logosunun da kullanıldıı, uçak giydirme uygulaması da gerçekletirilmitir. Ayrıca, Turkish Airlines ile Euroleague arasındaki sponsorluk anlaması gerei, Turkish Airlines Euroleague For Life programı kapsamında, Türkiye ve dünyanın çeitli yerlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekletirecektir. Trkish Airlines spor sponsorlukları çerçevesinde gerçekletirilen iletiim çabaları, Turkish Airlines e ait marka mesajlarının iletilmesi ve Turkish Airlines marka deerinin

17 arttırılmasında aktif rol oynamaktadır. Kanımızca da, ilgili spor sponsorluu anlamaları, yabancı tüketicileri hedeflemenin yanı sıra, yurt içi tüketicilerde de milli gururla birleen, marka deeri ve sadakatini de arttırıcı niteliktedir. Turkish Airlines markası, ülke orijinindeki vurgu dolayısıyla, milli kimlii marka kimliine taıyan ve onu temsil eden özelikli bir Türkiye markasıdır. Bu nedenledir ki, Turkish Airlines e ait her baarı unsuru (özellikle global düzeyde olanlar), yurt içi tüketicisini olumlu yönde ve dorudan etkileyecektir. Çalımada, kısa bir biçimde ifade edilen ve spor sponsorluunun en önemli kazanımlardan birisi olan, çalıan motivasyonu, kurum aidiyetini, kuruma duyulan güven ve gururu, motivasyon ve sadakati arttırıcı niteliktedir. Marka iletiim çabalarına bir bütün olarak bakma gereine dayanarak, çalıan motivasyonunun, müteri memnuniyetini arttırıcı nitelikte unsurlar taıdıı, müteri odaklı marka deerini olumladıı ve kurum ve marka itibarını dolaylı yollardan etkiledii kanısındayız. Tartıma Turkish Airlines, global büyüme stratejisi çerçevesinde, spor sponsorluunu ele alan çalıma, spor sponsorluundaki yatırımların artıına ve spor sponsorluunun büyüyen uygulama alanına ilikin yorumlar da sunmaktadır. Kurum ve markalarına ait sponsorluk harcamaları incelendiinde, spor sponsorluunun dier sponsorluk uygulamalarının önüne geçen profilde olduu rahatça gözlenmektedir. Geleneksel medya kullanımlarının deer kaybettii son yıllarda, sponsorluklar, her yıl büyüyerek artı göstermitir. Aaıda yer alan grafik, kategorilerine göre, global sponsorluk harcamalarını göstermektedir. Kaynak: Spor sponsorluuna ayrılan kaynak aktarımının, sanat, kültür, fuar, elence ve sosyal sorumluluk uygulamalarına kıyasla, oldukça fazla olduu görülmektedir. Çalımada, örnek uygulama olarak ele alınan Turkish Airlines e ait spor sponsorluu harcamaları ve markanın sponsorlukları içerisindeki payı, dünya ortalamasına paralellik göstererek, dier sponsorlukların önüne geçmi durumdadır.

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

!"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%% =>8?')?@?%?)1AAA%%

!#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%% =>8?')?@?%?)1AAA%% !"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;18?')?@?%?)1AAA%% Neler Yaptık... 17-18 Eylül 2014 17-18 Eylül 2014 285 KATILIMCI 5 5 KONU!MACI 3 1 OTURUM 8 MODERATÖR 17-18 Eylül 2014 DHS 2014 Konu"macılar

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Dünya nın en çok ülkesine uçan Avrupa nın En İyi Havayolu

Dünya nın en çok ülkesine uçan Avrupa nın En İyi Havayolu Dünya nın en çok ülkesine uçan Avrupa nın En İyi Havayolu Borsa İstanbul Kodu: THYAO Genel Bakış Türkiye nin bayrak taşıyıcı havayolu olan Türk Hava Yolları, Skytrax tarafından son dört senedir Avrupa

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

2012 Sponsorluk Sunumu

2012 Sponsorluk Sunumu 2012 Sponsorluk Sunumu Kimdir? 2008 yılında Türkiye de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Türkiye dışında;

Detaylı

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir.

farklı tasarlanan modern çizgisi ile etkinliğin yeterli ilgi ve katılımı sağlaması hedeflenmektedir. Değerli İş Ortağımız, İMSAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11, düzenlenmeye başladığı 2009 yılından buyana inşaat endüstrisinin gündemini değiştiriyor İMSAD

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Dünya ilk 100 de 10 Türk Tenisçi. Sponsorluk Sunumu

Dünya ilk 100 de 10 Türk Tenisçi. Sponsorluk Sunumu Sponsorluk Sunumu Gökhan Dönmez Tennis Academy Spor Kulübü, yüksek tenis performansına ve kişilerin ihtiyaçlarına odaklanılarak antrenman verilen profesyonel eğitmenler tarafından 2004 yılında İstanbul

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ SPONSORLUK DOSYASI

HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ SPONSORLUK DOSYASI HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ SPONSORLUK DOSYASI HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ 1984 yılında Heybeliada Değirmenburnu mevkiinde kurulan Heybeliada Su Sporları Kulübü, Türkiye nin önde gelen su sporları

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

PETROVGRAD CUP 17 ZRENJANIN BASKETBOL TURNUVASI

PETROVGRAD CUP 17 ZRENJANIN BASKETBOL TURNUVASI ZRENJANIN BASKETBOL TURNUVASI PETROVGRAD CUP 17 27.01-29.01.2017 Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Zrenjanin Basketbol Turnuvası, Petrovgrad Cup ta yerini al 1 ZRENJANIN Sırbistan ın Beckerek bölgesinde

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

Proje konusu Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, okullarda basketbol turnuvası düzenlenecek.

Proje konusu Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, okullarda basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol sağlık Proje konusu Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak, okullarda basketbol turnuvası düzenlenecek. Hedef kitle Projeyle, öncelikle organizasyonun yapılacağı

Detaylı

2010 Sponsorluk Sunumu

2010 Sponsorluk Sunumu 2010 Sponsorluk Sunumu Kimdir? Borusan Otomotiv tarafından, Türkiye de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye nin yurtdışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Ülkemizin, otomobil

Detaylı

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 SELMAN ARSLANBAŞ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı & Aydın TÖMER Müdürü

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol eğlence Proje konusu MetroCity + Sport 2000 + Nesine.com ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Hedef kitle Projeyle, organizasyonun yapılacağı

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek.

Proje konusu. Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Proje ismi Ballbasket bol spor Proje konusu Sportive markası ile iş birliği yapılarak il genelinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Logo Birbirleriye gençliğin selamlaşma hareketiyle havaya sıçrayarak

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:10 SAYI:1 2015

SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:10 SAYI:1 2015 Spor Sponsorluğu: Türk Hava Yolları Türkiye Basketbol Federasyonu Örneği Nedim TEKİN, Yeşer EROĞLU ESKİCİOĞLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÖZET Bu araştırma ulusal

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

İtibar Yönetimi Zirvesi

İtibar Yönetimi Zirvesi SPONSORLUK DOSYASI İtibar Yönetimi Zirvesi Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 3 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizde Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL GLOBAL MEETING 2017 16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI World Tourism Forum Dünya Turizm Örgütü Üyesidir. WORLD TOURISM FORUM /// 16-18 ŞUBAT 2017 16-18 Şubat 2017 WORLD TOURISM FORUM GLOBAL MEETING

Detaylı

MARKA İLETİŞİM SÜRECİ. Brif Toplantısı. Analiz ve Araştırma Süreci. İletişim Stratejisi. Konumlandırma ve İletişim Çalışmaları

MARKA İLETİŞİM SÜRECİ. Brif Toplantısı. Analiz ve Araştırma Süreci. İletişim Stratejisi. Konumlandırma ve İletişim Çalışmaları Brif Toplantısı Ürün / Hizmet Tanımı, Mevcut Konum, Güçlü ve Zayıf Yönler, Hedefler,Rakipler, Fırsatlar ve Tehditler Analiz ve Araştırma Süreci Kurum İçi İletişim Analizi Hedef Kitle Analizi Rakip Analizi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

İSTANBUL 8. MİNİ GOLF FESTİVALİ 5 Ekim - 6 Kasım / Taksim Meydanı

İSTANBUL 8. MİNİ GOLF FESTİVALİ 5 Ekim - 6 Kasım / Taksim Meydanı İSTANBUL 8. MİNİ GOLF FESTİVALİ 5 Ekim - 6 Kasım / Taksim Meydanı 5 Ekim - 6 Kasım Taksim Meydanı İSTANBUL 8. MİNİ GOLF FESTİVALİ Türkiye artık yetiştirdiği sporcular ve düzenlediği spor organizasyonları

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU Ünilig, Türkiye'nin üniversitelerarası ilk çok branșlı, deplasmanlı spor ligi olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-13 sezonunda organize edilmeye bașlandı. İlk

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. MAYIS 06-07-08 CUMA - CUMARTESİ PAZAR Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Mavi Fuarcılık Organizasyonudur. TÜSHAD Sponsorluk Dosyası BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

Detaylı

SATINALMA PROFESYONELLERİ ve YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SPONSORLUK DOSYASI

SATINALMA PROFESYONELLERİ ve YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SPONSORLUK DOSYASI SATINALMA PROFESYONELLERİ ve YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SPONSORLUK DOSYASI 2017 Derneğin Amacı SÜRDÜRÜLEBİLİR SATINALMA Satınalma Mesleğini Türkiye de ve Uluslararası Alanda Geliştirmek 2 Mesleki Değerlerimiz

Detaylı

2011 Sponsorluk Sunumu

2011 Sponsorluk Sunumu 2011 Sponsorluk Sunumu Kimdir? 2008 yılında Türkiye de motor sporlarının gelişimine ve Türkiye nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Türkiye dışında;

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

Marka İletişim Süreci

Marka İletişim Süreci Markalar Marka İletişim Süreci Brif Toplantısı Ürün / Hizmet Tanımı, Mevcut Konum, Güçlü ve Zayıf Yönler, Hedefler, Rakipler, Fırsatlar ve Tehditler Analiz ve Araştırma Süreci Kurum İçi İletişim Analizi

Detaylı

SORUMLU BESLENME İLETİŞİMİ KILAVUZU

SORUMLU BESLENME İLETİŞİMİ KILAVUZU SORUMLU BESLENME İLETİŞİMİ KILAVUZU Yıldız Holding olarak, bünyemizde bulunan tüm marka ve şirketlerin reklamlarının, tüketicilerin kendi bilinçli tercih haklarını kullanmalarına yardım eden en önemli

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Doç. Dr. Temel KOTİL THY Genel Müdürü Genel Sunum

Doç. Dr. Temel KOTİL THY Genel Müdürü Genel Sunum Doç. Dr. Temel KOTİL THY Genel Müdürü Genel Sunum Küresel Havacılık Sektörü Türk Hava Yolları Başarı Hikayesi THY Kargo 24 Saat İçindeki Hava Trafiği Hava Trafiği Gelişimi (1950 2007) ve Bugün Hava trafiği

Detaylı

kondisyon tutturdular Antalya'da Manuel Fernandes ile Mustafa Direktör Samet Aybaba yönetiminde Futbol Takımı, yaptı. Basına kapalı olarak

kondisyon tutturdular Antalya'da Manuel Fernandes ile Mustafa Direktör Samet Aybaba yönetiminde Futbol Takımı, yaptı. Basına kapalı olarak 5 OCAK 2013 Kondisyon tutturdular Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş Futbol Takımı, bu sabah kondisyon çalışmaları yaptı. Spor Toto Süper Ligi ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya'da bulunan Beşiktaş

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

İLK VE TEK ERKEN REZERVASYON FUARI

İLK VE TEK ERKEN REZERVASYON FUARI En avantajlı tatil fırsatları burada! www.erkenrezervasyonfuari.com İLK VE TEK ERKEN REZERVASYON FUARI "BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR"

Detaylı

ACE of M.I.C.E. Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri; kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi,

ACE of M.I.C.E. Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri; kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, SPONSORLUK DOSYASI ACE of M.I.C.E. Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri; kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı