İçselleştirilmiş Teknoloji

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçselleştirilmiş Teknoloji"

Transkript

1

2 İçsllştrlş Tknoloj Tknolojk Sst Yzılı Tbnlı Yönt Yrlşk Kuru Kültürü

3 İş Glştr Aşlrı İş odl Tü Sürçlrn İşrt Ettğ Dönüşü odl Krrı lnır. Dönüşüü Dğş Yönt Orgnzsyon Glştr Önck Sfhlrdk Dğşlr Anlz Edlr. Sürçlrn lrldğ Orgnzsyon Glştr İşllr Ypılır. İş Sürçlr Yönt üştr İlşklr Yönt üştr İlşklr v Grbldrlr Çrçvsnd İş Sürçlr Ypılndırılır.

4 KURUSAL KİLİK Anttl Kğıt Tsrıı * Logo tsrıı l uyulu olrk hzırldığıız Anttl Kğıt tsrıını uyly lıyoruz. g u l Plnl Krtvzt Tsrıı * Logo tsrıı l uyulu Krtvzt Tsrı lrını sznl pylşrk uyn gördüğünüz tsrıı uyly lıyoruz. o rdn or s d yo n n sy or on d n Plnl sy on l ul * Sktörünüz, kuruunuz v tcr hdflrnzl uyulu br LOGO kullnblnz çısındn szn çn özl olrk hzırlycğıız TASARILAR dn uyn gördüğünüzü uyly lıyoruz. g Logo Tsrıı Hzt Ayrıntılrı D Öl ğ ç rl v nd r D DÖl ğ Ölç ğ çr rl ln v r sı nd vd ld D Öl r r z r ı ğ ç Gr nld s rl k z nd v Grr sın r ld k z r n G k

5 WE SİTESİ TASARII SSL GÜVENLİK srtfksı l korunn, GARANTİ ANKASI l ntgr çlışn E-Tcrt Sstz PAZARULUTU ( https://pzrbulutu.co) drsnd ypcğınız ncllr l sktörünüz v kuruunuz uyn br wb sts tsrıı sçblr v stın lblrsnz. An wb stnz hrcnd FACEOOK kurusl syfnızd l olrk ypılncırblcğz Entgr Ypı l fcbook zyrtçlrnzn sz dh y tnısın olnk vrblrsnz. Aynr lş Fcbook Wb Pg lsı nı nclk çn Tıklyınız or d l Hzt Ayrıntılrı n sy on r sı ld r nldzr sı G k z rr ksın G ld z r n G k

6 DÖKÜAN YÖNETİİ Kuru bünynzd kullndığınız vrklrın ktgorlnrk tsnflnsnn rdındn Prsonl Ytklndrlr n bğlı olrk Hryrdn Ulşılblr hl gtrlsn sğlıyoruz. u flytlr Uluslrrsı Dokün Yönt Sstlr stndrtlrını bz lrk yürütüyoruz. Dökünlrınızı hryrdn ulşılblr kılrkn ULUT İLİŞİ n gücünü GÜVENLİK ÖNLELERİ n göz önünd bulundurrk kullnıyoruz. o rdn or s d yo n n sy on l Hzt Ayrıntılrı

7 SOSYAL EDYA YÖNETİİ Hsp çrklrnd kullnıln j, yzı vb. tryln brbrlr l uyulu olsını sğlıyoruz. Görsl tryllr Tcr Kullnı n v Lsnslı Görsl lrdn oluşn vr tbnıızdn szn çn sçrk kullnıyoruz. g u l l Fcbook, Twttr, Pntrst, Foursqur, Tublr vb. crlrd rk v ürünüzü konulndırıyoruz. ul Sosyl dy crlrı nd kuruunuzun dın hsplrı oluşturuyoruz. or dn rds n yo s n K Türky d 32 lyon Fcbooko Kullnıcısı yo or n d n Plnl sy İstnbul d 8,5 lyon Fcbook Kullnıcısı on g Hzt Ayrıntılrı Türky d günd 8 lyon Twt Atılıyor. D DÖl ğ Ölç ğ çr rl ln v r sı vd Türky d snyd 92 Twt Atılıyor. n ld d D Öl D Öl r r z r ı ğ ç ğ ç Gr nld s rl v k z rl Günd 54 dk. dy r nd Sosyl v n d lgdr ksın Kullnılıyor. r r z r n G k

8 SOSYAL EDYADA AYANER Sosyl dy crlrı nd Düznl v Özgün çrk ürtyoruz. or dn rds n yo s n yo n g u l En yygın Sosyl dy crlrı nd yr lıyoruz. l Sosyl dy Syflrıız - Flytlrz Plnl Dstk tlplrnz v sorulrınızı bu crlrdn krşılıyor v ynıt vrblyoruz. Sosyl dy crlrı nd yptığıız flytlrdn dndğz tcrüblr Djtl crlrd rk nulndır v Kurulrd Artı Dğr Yrt çlışlrın kynk olrk ktrıyoruz. Fcbook bşt olk üzr Sosyl dy crlrı çn llr glştryoruz. Özl Fcbook Kurusl Wb Tnıtı Syfıızı İnclk İçn Tıklyınız Türky d snyd 92 Twt Atılıyor. r sı ld r nz G k

9 SEO ARAA OTORLARI Wb stlrnd v sosyl crlrd oluşturuln çrğn ARAA OTORLARI sstlrn uyulu ypılndırılsını sğlıyoruz. or d l Hzt Ayrıntılrı n sy on Ar otorlrı l uyulu çrk sysnd hdfldğnz üştrlr, gruplr, kurulr dh koly ulşblyorsunuz. Googl bşt olk üzr r otorlrınd ürün, hzt vb. çrğnzl lgl r ypıldığınd sz ulşılblyor olsını sğlıyoruz. u şllr br sfrlk dğl sürkl olrk ypılck şkld plnlyrk uyluyoruz. r sı ld D Öl r nz ğ ç k rl G v nd r sı r ld r nz G k

10 Wb stnzn konulndırılsı, sosyl dy hsplrınızın v çrklrnn oluşturulsı v bu çlışlrın SEO l dstklnsnn rdındn TANITI fllytlrnzn DİJİTAL ECRALAR d yürütülsn sğlıyoruz. Glnksl Rkl crlrı nın hızl popülrlğn v yygınlığını kybts grçğndn yol çıkrk TANITI flytlrnzn Doğru Hdflr l v n ütçlr l ypılblsn sğlıyoruz. Tü flytlrd ld dln sonuçlrı sürkl ANALİZ dyoruz. Hr Rkl Kpnysı nd bu nlzlr gör hrkt dyoruz. Wrbung l Hzt Ayrıntılrı REKLA YÖNETİİ Advrtsng publcté διαφήμιση REKLA реклама vndo pubblctà 広告 r sı ld r nz G k

11 E-TİCARET Hzt Ayrıntılrı Aynr lş Tknolojlr v Yönt Dnışnlığı olrk ürttğz ş sürçlr yzılılrını, tknolojk donnı ürünlrn, vrdğz dnışnlık v tknolojk ltypı kurulu hztlrn, objktf fyt poltkız çrçvsnd PAZARULUTU rksı l oluşturduğuuz E-Tcrt sst vsıtsı l dh gnş ktllr ulştırıyoruz. https://pzrbulutu.co Stzd ürün v hztlrz nclyblr, SSL Güvnlk Sst l korunn v GARANTİ ANKASI sstn bğlı oln Öd Sstz vsıtsı l Krd Krtınızl Tkstl Alışvrş ypblrsnz. r sı ld r nz G k

12 Kurusl oprsyonlrd v kşsl glş flytlrnd ğırlığını hr gçn gün dh fzl rtıry dv dn TEKNOLOJİ olsun vur ypk dın "Tknoloj Okuryzrlığı Eğtlr düznlyoruz. l Hzt Ayrıntılrı EĞİTİ FAALİYETLERİ Eğt şlıklrıız : * Don - Hostng ndr? Nsıl yöntlr? * Excl, Word, Powrpont nsıl tkl v prtk kullnılır? * obl pltforlru v Akıllı Tlfonlrı ( Iphon, Ipd, Androd ) nsıl dh vrl kullnblrsnz? * Dökünlrınızı nsıl djtllştrblrsnz? * Prtk Sosyl dy Yönt * Tlkonfrns Sstlr Kullnıı * Tl Vr Yönt v Ydkls r sı ld r nz G k

13 YAZILI TEKNİK DESTEK l ul g Wb tbnlı sstlrd v uyllrd krşılşıln sorunlr n hızlı şkld üdhl tk dın ltş knllrıızı sürkl çık tutuyoruz. g u l or d Hzt Ayrıntılrı n sy on l drsz vy nurlı dstk httıız gln tlplrnz ( 7/24 ) nınd dğrlndrrk clyt duruun gör plnlıyoruz v szlr blglndryoruz. l trfğnz sürkl ktf tutk çn çlışıyoruz. Ant-Sp fltrlr l l kutunuzun dolsını ngllyoruz. Sp göndrclr rutn olrk IP Yskl prosdürün tb tutuyoruz. D Öl ğ ç rl nd v r sı r ld r nz G k

14 l Hzt Ayrıntılrı DANIŞANLIK HİZETİ Portföyüüzd yr ln ürün v hztlrn szlr ktrılsınd br dı dh önd bulunrk Dnışnlık Hztlr vryoruz. Dnışnlık Flytlrz l kuruunuzun Tknoloj Dönüşüünd ktf rol lıyoruz. Prsonlnzn grçklştrdğ şllrn (Tklf, Stış, İndr, orçln, Öd, İş Plnl v l ) hftlık olrk nlzlrnn grfk dstkl v çıkllı olrk pylşıını grçklştryoruz. Kuruunuzun Tknoloj Dönüşüünd rol lblck prsonln ğtnd v ytknlk bzlı dğrlndrlr çrçvsnd grçklştrlck sthd flytlrnd rol lıyoruz. r sı ld r nz G k

15 İŞ REFERANSLARIIZ rlkt Flyt Göstrdğz v İş Ortklığı Grçklştrdğz zı Frlr Gönül Dvt Orgnzsyon / İş Sürçlr Yzılı Kullnıı Kurusl Dnışnlık Flytlr Esttk Trnd / Wb Sts v İçrk Yönt Sst ITV Intrdy / Wb Sts İçrk Yönt Sst Wb Tbnlı dy FTP Yönt Sst Türky runy uhtç Çocuklr Vkfı ( runcuk ) / Wb Sts, Snl Pos Yönt D-Ck utk Pstcılık / Wb Sts v İçrk Yönt Sst Eknlw Hukuk ürosu / Wb Sts v İçrk Yönt Sst l İşt Chzlrı / Wb Sts v İçrk Yönt Sst Rlty World Intr Gyrnkul Atşhr / Gyrnkul Yönt Sst - CR Arçlk rchnds Ekb ( PS Rngrs ) / İş Sürçlr Kılvuz Ktlog Tsrıı v sıı Oyun Trplr ( Uzn Pskolog Flz Çtn ) / Wb Sts v İçrk Yönt Sst Tndoğn Köşklü İnşt / Wb Sts v İçrk Yönt Sst Ek İnşt Thhhüt v Pzrl / Wb Sts v E-Tcrt Dh Ayrıntılı lg İçn Lütfn Tıklyınız...

Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri serbest bırakılsın!

Tutuklu tıp ve sağlık öğrencileri serbest bırakılsın! 2012-2014 dönm urullrı görv bşınd Tür Tbplr Brlğ nn 62. Büyü Kngrs 30 Hzrn-1 Tmmuz trhlrnd Anr d grçlştrld. Kngry CHP Gnl Bşnı Kml Kılıçdrğlu, ç syıd CHP l mlltvl, sys prtlrn, sndlrın v msl örgütlrnn bşn

Detaylı

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz!

SAYI:6. Gezgin Pos tac l Endonezya da! Vitamin girmeyen eve igne girebilir! 3 Haziran da yetim. kardeslerimizle bulusuyoruz! SAYI:6 Gzgin Pos tc l Endonzy d! Vitmin girmyn v ign girbilir! 3 Hzirn d ytim krdslrimizl bulusuyoruz! postsı Ohh! Mis gibi çilklr, kütür kütür riklr, rngârnk çiçklr v n güzli d ılık hv sonund gldi. Hoş

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI

KAHRAMANMARAŞ TA KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ RAMAZAN ÖZEL EKİ KAHRAMANMARAŞ TA RAMAZAN KAHRAMANMARAŞ YEMEKLERİ MARAŞ TA ESKİ RAMAZANLAR RAMAZAN MANİ VE FIKRALARI rz YÖNETİM Khrrş Bliysi Aı Shibi Bliy Bşkı MUSTAFA POYRAZ GENEL

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi

Ek-1: Jenerik Kirletici Sınır Değerler Listesi Ek1: Jnrk Krltc Sınır Dğrlr Lsts ORGANİKLER Krltc JENERİK KİRLETİCİ SINIR DEĞERLERİ LİSTESİ a CAS No Akrlamd 79061 0,1 Akrlontrl 107131 1 Akroln 107028 39 Aldrn 309002 0,03 Toprağın yutulması v dr tması

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Toprak Krllğnn Kontrolü V Noktasal Kaynaklı Krlnmş Saalara Dar Yöntmlk DOĞA Çvr Yöntm v Altrnat Enrj Tknolojlr Mündslk Danışmanlık Eğtm Hzmtlr San. Tc. Ltd. Şt. TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı