2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r k e z i BB l o kk t 1 2D : 4 0Me c i d i y e k ö yş i ş l i / İ s t n b u l T e l : F k s : r t e t e m. o r g H z ı r l y n P r o f. D r. P e y mi Ç L İ K C A N R A T M M y ı s,

2 2013 YILI TÜRKİY RADYO V TLVİZYON YAYINCILIĞI SKTÖR RAPORU Prof. Dr. Peymi Çelikcn İstnbul Şehir Üniversitesi İletişim Fkültesi Deknı 1. GİRİŞ Ülke ekonomilerinin gelişme düzeyini ynsıtn göstergeler rsınd yıllık reklm ytırımlrının hcmi ve rtış ornı d önemli bir yer tutr. Bir bşk ifdeyle, ekonomik koşullrı nliz ederken reklm ytımlrı önemli bir referns oluşturur. konomik istikrr ve gelişme ile reklm ytırımlrı rsındki doğru orntılı ilişkiyi en etkili şekilde knıtlyn örnek, ykın zmnd yşdığımız küresel ekonomik krizdir Hzirn yındn itibren orty çıkn küresel ekonomik krizin reklm ytırımlrı üzerindeki olumsuz etkileri hem küresel hem de yerel düzeyde hlen devm etmektedir. Ülkeler bzınd reklm ytırımlrının 2008 öncesi rtış hız ve hcmine ulşmsı için ekonomik göstergelerin dh güven verici olmsı gerekiyor. Reklm ytırımlrı ekonomik krizlerden en çok etkilenen bir ln olm özelliği tşımktdır küresel ekonomik krizi reklm ytırımlrınd ortlm % 9,2 ornınd küçülmeye neden olmuştur. Drlmy neden oln ekonomik koşullr etkisini devm ettirirken, reklm ytırımlrı küresel düzeyde nck % 3,2 ornınd yıllık rtışlr gösterebilmektedir. Türkiye deki reklm ytırımlrının seyri de bu çıdn büyük önem tşımktdır. Özellikle 2009 yılındn itibren reklm ytırımlrındki değişim, ülkemizin ekonomik koşullrını gerçekçi bir biçimde değerlendirebilecek bir özellik tşımktdır. 1

3 Reklmcılr Derneği ve ZenithOptimedi trfındn hzırlnn Reklm Hrcmlrı Thmini Rporu nd 2000 yılındn itibren gerçekleşen hrcmlr ile 2013 yılındn itibren 2016 yılın kdr dört yıllık bir dönemin thmini reklm hrcmlrın yer verilmektedir. Söz konusu veriler mecrlr bzınd incelendiğinde, televizyon reklm hrcmlrının toplm hrcm içindeki ornının ortlm %56 düzeyinde, rdyonun ise %2 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Tblo 1: Türkiye de Reklm Hrcmlrınd Yıllr Göre Değişim Söz konusu rpor verilerine göre (Tblo 1) 1, rdyo ve televizyon reklm hrcmlrının toplm reklm hrcmlrı içinde %58 ornınd bir ğırlık kznmsı ve bu ğırlığın önümüzdeki yıllrd istikrrlı bir seyir izlemesi öngörülmektedir. Reklmcılr Derneği nin 2013 yılı toplm reklm hrcmlrın ilişkin thmini rporund ise toplm reklm hrcmlrı içinde rdyo ve televizyon hrcmlrının ğırlığının %60 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştür. Bu ğırlığın %57 sini televizyon, %3 ünü ise rdyo reklm hrcmlrı oluşturmktdır (Tblo 2)

4 Tblo 2: Reklmcılr Derneği 2013 Reklm Hrcmlrı Thmini Dğılımı Reklmcılr Derneği 2013 yılı thmini reklm hrcmlrı toplmının 5 milyr TL sınırını, rdyo ve televizyon reklm hrcmlrı toplmının ise 3 milyr TL sınırını şcğını öngörmüştü. 2 Rdyo ve televizyon kuruluşlrının RTÜK Bşknlığı n bildirdikleri reklm gelirleri toplmı ise Reklmcılr Derneği nin öngördüğü toplmın 125 milyon TL üzerinde gerçekleşti

5 RADYO-TLVİZYON RKLAM YATIRIMLARI 2008 deki ekonomik dlglnm 2009 yılındki rdyo-televizyon reklm ytırımlrın doğrudn ynsımış ve toplm ytırım bir önceki yıl göre % 17,45 ornınd gerilemiştir. Anck küresel krizin Türkiye ekonomisine ynsımlrı beklenildiği kdr sert olmyınc 2010 yılındn itibren reklm ytırım ornlrı dikkt çeken bir rtış ivmesi kznmıştır yılınd % 15,72 ornınd rtış gösteren reklm ytırımlrı 2011 yılınd %30,43 ornın yükselerek önemli bir sıçrm gerçekleştirmiş, 2012 yılınd ise % ornıyl istikrrlı bir rtış eğilimi içine girmiştir yılı RTÜK verilerine göre, rdyo ve televizyon reklm ytırımlrının toplmı 3,168,158, TL düzeyine çıkmıştır. Bir önceki yıl göre rtış ornı ise %19 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tblo 3: Toplm Reklm Ytırım Artış Ornlrı Krşılştırmsı Küresel reklm ytırım rtış ornlrının ortlm %3.5 3 ornınd gerçekleştiği dikkte lındığınd Türkiye de yıllrı rsındki ortlm rtış hızının %21,87 ornınd gerçekleşmesinin oldukç olumlu bir gelişme olduğunun ltını çizmek gerekir

6 Tblo 3 de de görüldüğü gibi, RTÜK nun 2013 yılı verilerine göre 4, rdyo ve televizyon reklm ytırımlrı televizyon sektöründe %19, rdyo sektöründe ise % 15 düzeyinde rtış gösterdi yılı öncesinde reklm ve sponsorluk gelirlerinden oluşn ytırım hcmi, 2013 yılı ile birlikte ürün yerleştirme, tele lışveriş ve diğer gelirlerle belirlenmeye bşldı. GLİR TÜRLRİ RADYO TV TOPLAM RKLAM 167,472, ,762,886, ,930,358, SPONSORLUK 16,612, ,872, ,484, ÜRÜN YRLŞ. 134, ,626, ,761, TL ALIŞVRİŞ 1,571, ,777, ,349, DİĞR 110, ,094, ,204, TOPLAM 185,900, %6 2,982,257, %94 3,168,158, Tblo 4: 2013 Rdyo ve Televizyon Gelir Türleri Tblo 4 de de görüldüğü gibi, 2013 yılınd televizyon reklm gelirleri toplmı içine ürün yerleştirme, tele lış veriş ve diğer gelirler eklenmiştir. Bu klemlerin gelirler toplmı içindeki ornı %1.73 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı gelişme rdyo reklm gelirlerinin ypısınd d görülmektedir. Rdyo gelir türleri içinde ürün yerleştirme çok düşük düzeyde gelir getiren bir klem olurken, tele lışveriş gelirlerinin önümüzdeki yıllrd dh yüksek düzeye çıkbilecek bir potnsiyel tşıdığı söylenebilir. 4 Rdyo ve Televizyon Üst Kurulu İdri ve Mli İşler Diresi Bşknlığı, Yyıncı Kuruluşlr Gelir İzleme Listesi-01/ /2013,

7 Gerek rdyo gerekse televizyon için reklm gelirleri %90, sponsorluk gelirleri %9 ve ürün yerleştirme, tele lışveriş ile diğer gelir klemlerinin toplmı %1 düzeyinde bir ğırlık oluşturmktdır. 6

8 RADYO RKLAM YATIRIMLARI 2013 yılı rdyo reklm ytırımlrı nliz edildiğinde şu sonuçlr elde edilmiştir: 1. Rdyo reklm ytırımlrı yıllr itibriyle rtış eğilimi içindedir. 2. Bu rtış eğilimi son dört yıldır ( ) yıllık ortlm %20 ile bir istikrr kznmıştır. 3. Küresel rdyo reklm ytırımlrı yıllık ortlm % 2.9 ornınd rtış göstermiştir. Ülkemizdeki rdyo reklm ytırımlrının rtış ornı küresel rtış ornının çok üzerinde bir düzeyde gerçekleşmektedir. 4. Rdyo reklm ytırımlrının toplm hcmi 167,472, TL n ulşmıştır yılındki toplm ytırım hcmine %16 lık bir rtışl 22,472, TL eklenebilmiştir Türkiye de rdyo reklm ytırımlrının rtış ornı küresel rtış ornındn yüksek olmkl birlikte, ytırım hcmi diğer ülkelerle krşılştırıldığınd oldukç düşük klmktdır. Tblo 5: Rdyo Lisns Türleri Bzınd Reklm Geliri Artış Ornlrı 5 RATM 2012 Rdyo ve Televizyon Yyıncılığı Sektör Rporu, Hzırlyn Peymi Çelikcn, İstnbul

9 6.Rdyo reklm ytırımlrı lisns türü bzınd incelendiğinde, ulusl rdyo knllrının gelirlerinin %20; bölgesel rdyo knllrının ise %14 düzeyinde rttığı görülmektedir. Tblo 5 de de görüldüğü gibi, yerel rdyo knllrının reklm gelirlerinden ldığı py %1 düzeyinde klmıştır. Bun rğmen, yerel knllr bölgesel knllrdn dh fzl reklm hcmine ship olmuştur. 7. Toplm hcmi küçük de ols kblo lisns türündeki rdyolrın ldığı pyd dikkt çekici bir rtış (%490) görülmektedir. Bu veriden hreketle, kblo lisnslı rdyolrın önümüzdeki yıllrd dh fzl py lbilecek bir potnsiyel oluşturduğu söylenebilir. 8. Rdyo reklm ytırımlrı dışınd sponsorluk ytırımlrı incelendiğinde, bölgesel ve yerel rdyo knllrının ulusl rdyo knllrındn dh yüksek bir rtış ornı ykldığı görülmektedir. Tblo 6 d görüldüğü gibi, ulusl rdyolr %-7 ornınd bir gerileme gösterirken, bölgesel rdyolr % 17 lik bir sıçrm, yerel rdyolr ise %6 lık bir rtış göstermektedir. Sponsorluk gelirleri toplmı nck 16,612, TL düzeyine ulşbilmiştir. TABLO 6: Rdyo Lisns Türleri Bzınd Sponsorluk Geliri Artış Ornlrı 9. Yukrıd d belirtildiği gibi, rdyo yıllık gelir toplmı içine 2013 yılınd Ürün Yerleştirme, Tele Alışveriş ve Diğer gelir klemleri eklenmiştir. Bu nedenle 8

10 bir önceki yıll krşılştırm ypm imknı yoktur. Anck bu yeni gelir klemlerindeki gelirlerin lisns türleri bzınd nsıl dğıldığın bkılrk bir nliz ypılbilir. Tblo 7 de de görüldüğü gibi, en yüksek py Ürün Yerleştirme gelir türünde %56 ile, Tele Alışveriş gelir türünde ise %85 ile ulusl rdyolr ittir. Diğer gelir türünde ise yerel rdyolr %93 bir orn shiptir. LİSANS ÜRÜN YR. % TL ALIŞVRİŞ % DİĞR % ULUSAL 75, % 1,328, % % BÖLGSL 22, % 147, % 7, % YRL 28, % 87, % 102, % UYDU 8, % 8, % TOPLAM 134, % 1,571, % 110, % TABLO 7: Rdyo Yeni Gelir Klemlerinin Lisns Türü Bzınd Krşılştırmsı Rdyo gelirleri toplmı dikkte lındığınd, rdyo ve televizyon sektörü toplm gelirleri içinde nck %4 lük bir ğırlık oluşturduğu görülmektedir. Bu %4 lük pyın ise %56 lık dilimi ulusl rdyolr trfındn pylşılmktdır. Rdyo gelirlerinden yerel ve ulusl rdyolrın ldığı py ise yklşık %51 dir. Yerel 923, bölgesel 99 det rdyonun bu kpsmd hizmet verdiği düşünülürse söz konusu gelir toplmının ne denli küçük bir hcim oluşturduğu dh net orty çıkmktdır yılı rdyo gelir toplmı 167,472, TL, bu gelirden değişik ornlrd py ln rdyo ise 1143 tür. RADYO LİSANS ADT GLİR ORAN GLİR TL ORAN ULUSAL 38 3% 121,743, % BÖLGSL 99 9% 21,151, % YRL % 24,420, % UYDU 83 7% 156, % TOPLAM % 167,472, % TABLO 8: Rdyo Lisns Dğılımı ve Gelir Ornlrı 9

11 Tblo 8 de de görüldüğü gibi, ulusl rdyolrın toplm rdyolr içindeki ğırlığı %3, toplm gelirden ldığı py ise %73 tür. Bölgesel ve Yerel rdyolr için denklem tmmıyl frklı kurulmuştur. Bölgesel rdyolrın toplm rdyo syısı içindeki ornı %9, gelirden ldığı py %13 iken, yerel rdyolrd bu orn %81 e krşılık, %15 düzeyindedir. 10

12 TLVİZYON RKLAM YATIRIMLARI RTÜK Bşknlığı nın 2013 yılı reklm ytırım verileri incelendiğinde televizyon reklm ytırımlrının toplm hcminin 2,982,257, TL n ulştığı görülmektedir yılı toplm hcminin 2,504,435, TL düzeyinde gerçekleştiği dikkte lındığınd 7 toplm gelirde 477,822, TL tutrınd bir rtış gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığınd, 2012 yılın göre rtışın genel toplmd % 19 ornınd gerçekleştiği görülmektedir. Tblo 9: TV Reklm Ytırımlrı Krşılştırmsı 2013 yılı reklm ytırım verileri nliz edildiğinde şğıdki sonuçlr elde edilmiştir: 6 Rdyo ve Televizyon Üst Kurulu İdri ve Mli İşler Diresi Bşknlığı, Yyıncı Kuruluşlr Gelir İzleme Listesi-01/ /2013, RATM 2012 Rdyo ve Televizyon Yyıncılığı Sektör Rporu, Hzırlyn Peymi Çelikcn, İstnbul

13 1. Televizyon reklm ytırımlrındki değişim 2009 öncesi dönemde dlglı bir seyir izlemiş ve 2009 yılınd %10,48 ornınd bir gerileme ile sonuçlnmıştır. Globl krizin yrttığı tedirginlikten kynklnn bu gerileme, 2010 yılınd %43,23 lük yüksek bir rtış ile telfi edilmiştir yılınd %19.8, 2012 yılınd ise %8.68 düzeyinde bir rtış sergileyen televizyon reklm ytırımlrı, 2013 yılınd %16 lık bir rtış göstermiştir. Son üç yılın ortlmsı %14.80 dir. 2.Televizyon reklm ytırımlrı lisns türü bzınd incelendiğinde, bölgesel televizyon knllrının 2012 ye göre reklm ytırımlrındn ldıklrı pyı %31 düzeyinde rttırdığı görülmektedir. Uydu televizyon knllrı %24, ulusl televizyon knllrı ise %15 ornınd reklm gelirlerini rttırmıştır. TV LİSANS % ULUSAL 2,025,439, ,337,213, BÖLGSL 7,024, ,171, YRL 22,993, ,518, KABLO 821, , UYDU 317,618, ,667, PLATFORM - TOPLAM 2,373,898, ,762,886, % 31% -2% -62% 24% 16% Tblo 10: TV Lisns Bzınd Artış Ornlrı Yerel televizyon knllrının reklm gelirlerinde ise 2012 yılın göre -%2 lik bir küçülme söz konusudur. Kblo televizyon knllrındki drlm ise rtrk devm etmektedir yılın göre -%62 düzeyinde bir düşüş söz konusudur. Pltform televizyon knllrının ise 2012 yılınd olduğu gibi 2013 yılınd d reklm geliri olmmıştır. 3. TV lisns türleri bzınd yıllr itibriyle reklm gelirlerinden lınn pylrı ve rtış ornlrını gösteren Tblo 11 incelendiğinde, ulusl televizyon knllrının rtış ornı zmn zmn diğer lisns türlerindeki televizyon knllrındn düşük seyretse de ldığı py her zmn yüksek olmktdır. Tblo 10 d d görüldüğü gibi, ulusl televizyonlr ve rdındn uydu televizyonlrı reklm 12

14 gelirlerinden ldığı pyı istikrrlı bir şekilde rttırm eğilimindedir. Bölgesel televizyon knllrı bir önceki yıl göre, ldıklrı pyı % 31 düzeyinde rttırmış olslr d toplmdki pylrı çok küçük klmktdır. Tblo 11: TV Lisns Türlerine Göre Yıllr İtibriyle Krşılştırmlı Gelir Artışlrı 4. Sponsorluk gelirleri çısındn veriler nliz edildiği zmn, en büyük gelir rtışını %70 lik bir ornl uydu televizyon knllrının sğldığını görüyoruz. İkinci sırd ise ulusl televizyon knllrı %22 lik bir rtış ornı ile gelmektedir. Bölgesel ve yerel knllrın sponsorluk gelirleri çısındn reklm gelirlerine göre dh d geride kldıklrı dikkt çekiyor. Tblo 11 de yer ln verilerin genel değerlendirmesi sponsorluk gelirlerinin %28 ornınd rttığını göstermektedir. LİSANS TÜRLRİ % ULUSAL 100,471, ,611, % BÖLGSL 1,471, ,508, % YRL 7,514, ,457, % KABLO 188,828 33, % UYDU 21,349, ,261, % TOPLAM 130,995, ,872, % Tblo 12: TV Lisns Türleri Bzınd Sponsorluk Gelirleri 13

15 5. Televizyon reklm ve sponsorluk gelirleri içinde uydu lisnslı knllrın pyının hızl rttığı tespit edilmiştir. Reklmd % 24, Sponsorlukt ise %70 düzeyinde rtış gerçekleştiren uydu knllrındki bu rtış, uydu lisnsın ship yerel ve bölgesel televizyon knllrını d içermektedir. Bir bşk ifdeyle uydu lisnsın ship yerel ve bölgesel knllr dh fzl reklm ve sponsorluk geliri elde etme imknı bulbilmektedir. 257 det uydu lisnslı televizyon knlı olduğu düşünülürse, rtış ornının ve geliri pylşnlrın syısının d yüksek olduğu söylenebilir. Anck uydu lisnslı televizyonlrın giderek pylrını rttırdığını ve bu rtm eğiliminin 2013 yılınd dh d güçlendiği dikkt çekmektedir. 6. Televizyon lisns türleri rsınd yer ln kblo televizyon knllrının ve pltform knllrının d reklm ytırımlrındn ldığı py zlmış görülmekle birlikte, bu knllrın giderek uydu lisnsı kpsmın dhil olmlrı nedeniyle ktegori dışınd klcklrı görülmektedir. LİSANS TÜRLRİ ÜRÜN YRLŞ. % TL ALIŞVRİŞ % DİĞR % ULUSAL 20,265, % 17,604, % 320, % BÖLGSL YRL 116, % 960, % 324, % KABLO UYDU 245, % 11,212, % 449, % TOPLAM 20,626, % 29,777, % 1,094, % TABLO 13: 2013 Yılı Yeni Gelir Klemleri Krşılştırmlı Ornlrı yılı gelirleri incelediğinde ilk def 2013 yılınd devreye giren yeni gelir klemleri dikkt çekmektedir. Ürün yerleştirme, Tele Alışveriş ve Diğer bşlıklı klemlerin sğldığı gelirler toplmı henüz nlmlı bir seviyede olms d gelir çeşitliliği sğlmsı çısındn önemli görünmektedir gelirler toplmı içinde %1.73 ornınd bir ğırlık oluşturn bu klemlerden elde edilen gelir 51,498, TL dir. Dh önceki yıllrd vr olmyn bu gelir klemleri içinde tele lışveriş gelirleri %1, ürün yerleştirme gelirleri ise %0.69 ornınd ğırlık oluşturmuştur. Diğer klemi ile ilgili olrk yyın kuruluşlrının hngi gelirleri belirttikleri hkkınd bilgi bulunmmkl berber, ğırlığı sdece %0.40 düzeyindedir. 14

16 8. Tblo 13 incelendiğinde, Ürün Yerleştirme gelirlerinde en büyük pyı % 98 py ile ulusl televizyon knllrının ldığı görülüyor. Tele Alışveriş gelirlerinde ise ulusl televizyonlrın % 59 ornınd, uydu televizyon knllrının ise %38 düzeyinde py ldığı dikkt çekiyor. Reklm verenler çısındn ürün yerleştirme için ulusl knllrın ğırlıklı olrk tercih edildiği, tele lışveriş içinse ulusl televizyonlrın ynı sır uydu televizyonlrının d tercih edildiği nlşılmktdır. 9. Televizyon lisns türleri bzındki ornsl dğılım ile gelir bzındki ornsl dğılım rsınd ters orntılı bir ilişki dikkt çekmektedir. Ülkemizde frklı lisns türleri ile yyın ypn toplm 436 televizyon knlı bulunmktdır. Tblo 14 de de görüldüğü gibi, Ulusl lisns türündeki televizyon knlı syısı toplm televizyon knllrı içinde %4 bir orn shipken, toplm gelirden %83 ornınd py lmktdır. TV LİSANS KANAL SAYISI ORAN GLİR TL GLİR ORAN ULUSAL 25 4% 2,495,353, % BÖLGSL 15 2% 10,680, % YRL % 32,220, % KABLO % 349, % UYDU % 452,802, % TOPLAM % 2,991,407, % TABLO:14:Televizyon Lisns Dğılımı ve Gelir Ornlrı Bölgesel lisnslı televizyon knllrı hem syı olrk hem de gelir pyı olrk nlmlı bir orn oluşturmmktdır. Yerel knllr ise %33 lük bir ğırlığ krşın, gelirden ldığı py %1 ile sınırlıdır. Son yıllrd syısı ve gelirden pyı rtn uydu lisnslı televizyon knllrının syısl ğırlığı bu yıl % 40, gelirden ldığı py ise %15 e ulşmıştır. Uydu lisnslı televizyon knllrının bir kısmının yerel ve bölgesel televizyon knllrı olduğu düşünülürse, uydud vr oln yerel ve bölgesel knllrın gelirden dh fzl py ldığı söylenebilir. 15

17 5. SONUÇ 2013 yılı rdyo ve televizyon toplm gelirleri %19 ornınd rtış göstermiştir. Rdyo ve televizyon reklm gelirleri kpsmınd sdece reklm gelirleri değil, diğer ticri iletişim gelirleri de yer lmktdır. Bu nedenle, giderek çeşitlenen reklm gelirlerini ticri iletişim gelirleri şeklinde dlndırmk dh doğru bir yklşım olcktır. Bu rpord lışgelmiş şekliyle reklm gelirleri tnımlmsı kullnılmış ols d, gelirlerin reklm dışınd kln yeni klemleri de içermesi nedeniyle reklm gelirleri, reklm ytırımlrı y d reklm hrcmlrı yerine ticri iletişim gelirleri, ticri iletişim ytırımlrı y d ticri iletişim hrcmlrı demek dh doğru olcktır. lbette reklm kvrmını her türlü ticri iletişim fliyetini içerecek dh geniş bir nlmd kullnmk mümkündür. Anck bu durumd, gerçek nlmd reklm ın kullnılmsınd sıkıntı yşnmktdır yılı RTÜK Yyıncı Kuruluşlr Gelir İzleme Listesi nde beş gelir klemi listelenmiştir: 1. Reklm, 2. Ürün Yerleştirme, 3. Tele Alışveriş, 4. Diğer, 5. Sponsorluk. Bu beş gelir klemini reklm gelirleri bşlığı ltınd toplmnın teknik olrk doğru olmdığı düşüncesiyle ticri iletişim gelirleri bşlığını kullnmyı önerebiliriz. Gelir klemlerinin çeşitlenmesi rdyo ve televizyon kuruluşlrı çısındn doğrudn reklm gelirlerine bir lterntif oluşturmsı çısındn önemli syılbilir verileri dikkte lındığınd, henüz nlmlı bir gelir toplmı oluşturmmkl birlikte, bzı gelir klemlerinin bzı lisns türleri için güçlü bir lterntif oluşturm potnsiyeli tşıdığı söylenebilir (Tblo 4). Sözgelimi, sponsorluk gelirleri ulusl rdyo pyınd %7 lik bir gerileme ile sonuçlnırken, bölgesel rdyolrd %17 lik, yerel rdyolrd ise %6 lık bir rtış 16

18 gerçekleşmiştir (Tblo 6). Diğer trftn lisns türleri içinde ğırlığı giderek rtn uydu lisnslı rdyo ve televizyon knllrının bzı gelir klemleri çısındn dh fzl potnsiyel tşıdığı söylenebilir. Tblo 14 de görüldüğü gibi Türkiye de uydu lisnslı televizyon syısı 257 ye (%40) ve Tblo 7 de görüldüğü gibi rdyo syısı ise 83 e (%8) çıkmıştır. Uydu rdyo ve televizyon knllrının toplm gelirden ldığı pyd istikrrlı bir rtış eğilimi sergilemektedir. Özellikle uydu televizyon knllrı ulusl televizyon knllrının rdındn ikinci sırd yer lrk sonr %15 lik bir gelir ornı yklmıştır. Uydu knllrı ile ilgili veriler uydu lisnslı rdyo ve televizyon knllrının syısının ve gelirlerden ldığı py ornın d yükseleceği izlenimini pekiştiriyor. Reklm verenler çısındn yerel, bölgesel y d temtik de ols uydud yer ln rdyo ve televizyon knllrının dh fzl tercih edildiği nlşılıyor. Bu nedenle, yerel ve bölgesel lisnslı rdyo ve televizyon knllrının uydud yer lmk üzere ytırım ypmlrı kçınılmz hle geliyor. Gerek rdyo ve gerekse televizyon knllrı çısındn bkıldığınd, ulusl ve uydu lisnslı olnlr dışınd klnlrın ticri iletişim gelirlerinden nlmlı bir py lmdığı görülmektedir. Tek gelir kynğındn sgri düzeyde py lbilen bu yyın kuruluşlrının yerel medyyı güçlendirecek politiklrl desteklenmesi ve teşvik edilmesi ihtiycı ortdır. Türkiye gibi yerel ve küresel toplumsl hreketliliği yüksek bir ülkede, yerel rdyo ve televizyon yyınlrının uydu üzerinden yyın ypmsı toplumsl idiyet bğı güçlendirmesi gibi nedenlerle büyük önem tşımktdır. Bu nedenle, bu yyın kuruluşlrının uyduy çıkmsını özendirecek bir tkım politiklrın devreye sokulmsı gerekli görülmektedir. Uydu üzerinden dh geniş izleyici kitlelerine ulşm imknı elde edecek bu knllrın reklm verenler çısındn d dh önemli hle geleceği öngörülebilir yılı yrım göstergeleri bir önceki yıl göre dh yüksek bir ornd gerçekleşmiş ve oldukç kırılgn bir sektör oln rdyo ve televizyon sektörünün 2009 yılınd yşnn derin krizin etkilerinden birz dh uzklşmsın ktkı sğlmıştır. İçinde yşdığımız 2014 yılının nsıl bir seyir izleyeceğini öngörmek giderek güçleşmektedir. Adete bir seçimler yılı özelliği kznn 2014 ün ilk yrısındki yerel seçimlerin yrttığı belirsizlik ortmı seçimlerden sonr yerini 17

19 istikrr bırkırken, yılın ikinci yrısınd ypılck cumhurbşknlığı seçimlerinin ekonomik ypı üzerindeki etkileri merkl beklenmektedir. Siysi ve ekonomik istikrrın bozulm riskinin bile nınd olumsuz etkilere yol çtığı rdyo ve televizyon sektöründe 2014 yılı gelirlerinin izleyeceği seyir bir hyli önemli olcktır. 18

20 ULUSAL 910,603,831 1,059,496,501 1,245,853,215 1,215,135,969 1,095,224,755 1,611,662,152 1,910,634, ,025,439, ,337,213, % BÖLGSL 6,509,433 9,840,688 10,963,036 8,028,680 7,158,020 2,367,888 4,041, ,024, ,171, % YRL -2% - 62% 5,689,474 8,243,989 9,453,193 9,053,152 7,680,985 8,735,533 16,993, ,993, ,518, KABLO 43,555,690 62,225, ,817, ,773,004 96,424, ,833,543 88,999, , , UYDU 20,599,029 27,186,495 47,258,129 60,340,660 57,746,185 62,495, ,271, ,618, ,667, % PLATFORM 3,105,410 2,287,284 3,114,893 9,745,569 8,823,287 14,302,819 15,406, TOPLAM 990,062,866 1,169,280,667 1,418,459,661 1,422,077,034 1,273,057,591 1,823,397,598 2,184,347, ,373,898, ,762,886, % % K 1: YILLARA GÖR TLVİZYON RKLAM YATIRIMALARI ( ) TV LİSANS YILLARA GÖR TLVİZYON RKLAM YATIRIMLARI

21 TÜRLRİ ULUSAL 29,090, ,139, ,082, ,688, ,808, ,955, ,784, ,762, BÖLGSL 5,184, ,635, ,032, ,583, ,687, ,882, ,542, ,635, YRL 8,974, ,869, ,447, ,126, ,487, ,444, ,814, ,111, % 121,743, % 21,151, % 24,420, % KABLO 6, , , , TOPLAM TL 43,249, ,644, ,563, ,399, ,983, ,288, ,174, ,536, % 167,472, % K 2: YILLARA GÖR RADYO RKLAM YATIRIMALARI ( ) RADYO LİSANS YILLARA GÖR RADYO RKLAM YATIRIMLARI

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere

1984 ÖSS. 6. a, b, c birer pozitif sayı ve. olduğuna göre, a, b, c arasındaki bağlantılardan hangisi doğrudur? 7. a, b, c birer tamsayı olmak üzere 984 ÖSS 033 0. = x 0 olduğun göre x in değeri nedir? A) 0063 B) 063 C) 63 D) 63 E) 630. 6. b c birer pozitif syı ve b c = = 03 04 05 olduğun göre b c rsındki bğlntılrdn hngisi doğrudur? A) c

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, Rsyonel Syılr. Sınıf Mtemtik Soru Bnksı TEST. Aşğıdki bilgilerden hngisi ynlıştır? A) Rsyonel syılr Q sembolü ile gösterilir. B) Her tm syı bir rsyonel syıdır. şeklinde yzıln bütün syılr rsyoneldir. b

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler Ünite ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR f() g() log.. Üstel Fonksion / / / /.. Logritm Fonksionu.. Üstel ve Logritmik Denklem ve Eşitsizlikler . ÜNİTE: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KAZANIM ve İÇERİK.

Detaylı

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? ()

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? () 1. x,y,z,t rdışık çift syılrdır. Bun göre (xy)-(zt)=. İki smklı () syısının değeri, rkmlrı toplmının 7 ktıdır. Üç smklı () syısının ile ölümünden elde edilen ölüm kçtır. En z dört smklı ir doğl syının

Detaylı

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi U.Ü. Mühendislik Mirlık Fkültesi Elektronik Mühendisliği Bölüü ELN302 OTOMATİ ONTROL 20 202 Bhr Dönei Ödevi MATLAB Siulink Progrı ullnılrk DC Motor Açısl onu Denetiinin Gerçekleştirilesi Ödevi Ypn Öğrencinin

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nsıl ullnılır? Tkdim Sevgili Öğrenciler ve eğerli Öğretmenler, ğitimin temeli okullrd tılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hytt bşrılı olmsı beklenemez. Hedefe ulşmks

Detaylı

Bahçeli nin sözleri. milyona hakarettir FIRINCILARDAN. 6. kattan düşen 3 yaşındaki Merve Özdemir YATIRIMCILAR ENDIŞELI. Dünya da.

Bahçeli nin sözleri. milyona hakarettir FIRINCILARDAN. 6. kattan düşen 3 yaşındaki Merve Özdemir YATIRIMCILAR ENDIŞELI. Dünya da. Bhçeli nin sözleri milyon hkrettir HDP Btmn İl Eş Bşknlrı Abdulbri Krğç ve Rojd Sürücü, MHP Genel Bşknı Devlet Bhçeli nin Ylılrd viskisini yudumlyıp HDP ye oy veren şerefsizler sözlerine tepki gösterdi.

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

MATEMATİK 30 DENEME GEOMETRİ. soru KPSS Kerem Köker - Kenan Osmanoğlu - Levent Şahin Uğur Özçelik - Ahmet Tümer - Yılmaz Ceylan

MATEMATİK 30 DENEME GEOMETRİ. soru KPSS Kerem Köker - Kenan Osmanoğlu - Levent Şahin Uğur Özçelik - Ahmet Tümer - Yılmaz Ceylan KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Sorud 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ 30 DENEME Kerem Köker - Kenn Osmnoğlu - Levent Şhin Uğur Özçelik - Ahmet Tümer - Yılmz Ceyln Eğitimde 30. yıl

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) ÖSS MT-1 / 008 MTMTİK 1 TSTİ (Mt 1) 1. u testte 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik 1 Testi için yrıln kısmın işretleyiniz. 1. 1 + 4 1 ( ) 4. syısı b 0 ) b syısının kç ktıdır? ) b ) b işleminin

Detaylı

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: a<0<b<c koşulunu sağlayan a, b, c reel sayıları. tan ımsız. belirsiz. basit kesir RASYONEL SAYILAR 0 ve, Z olmk üzere şeklindeki syılr rsyonel syı denir. 0 0 tn ımsız 0 0 elirsiz 0 sit kesir ileşik kesir Genişletilerek vey sdeleştirilerek elde edilen kesirlere denk kesirler denir. Sıfır

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri

(Ek-1) 3 Formlar 4 Yükl. listeleri Sevk/İhrct ülkesi nüshsı (Ek-1) A SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ T.C. GÜMRÜK BEYANNAMESİ 1 B E Y A N 2 Gönderici/İhrctçı 1 3 Formlr 4 Yükl. listeleri 5 Klem syısı 6 Kp dedi 7 Referns numrsı 8 Alıcı 9 Mli

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100 22 ORTA ÖĞRETİ URUARI ÖĞRECİ EÇE VE YEREŞTİRE IAVI ATEATİ TETİ 1. 3 2 1 1. 1 1. 1 : işleminin sonucu 7 1. 1 1 şğıdkilerden hngisidir? A),1 B),1 C) 1 D) 1 2. O P R T U V Yukrıdki syı doğrusund birbirine

Detaylı

POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI

POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI POLİNOMLARIN ÇARPANLARA AYRILMASI Tnım: P ( ) polinomu Q ( ) polinomun bölündüğünde bölüm B ( ), Kln ( ) 0 durumd, P ( ) = Q( ). B( ) yzılır. K = olsun. Bu Q ( ) ve B ( ) polinomlrın P ( ) polinomunun

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI TMMOB Hrit ve Kdstro Mühendisleri Odsı. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 2 Mrt Nisn 05, Ankr UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI H.Akdeniz,

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl I / 7 Ksım 011 Mtemtik Sorulrının Çözümleri 1 1 1 1. 1. + + 1 1. + 3 6 1 3 1 + 3 6 3 1. + + 1 1 1 6+ + 3 1. 1 13 1. 1 13. 5.10 +

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Thir KAFADAR Anbilim Dlı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Progrmı : İŞLETME

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011 Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yklşımlrı 9. Klite ve Bşrı Sempozyumu Trcn Kiper 15 16 Nisn 2011 İçerik 21. Yüzyıl Bkış 21. Yüzyıl Bkış Gelecekle ilgili belirgin oln tek şey belirsizliğidir!???

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınvı (Öss) / 7 Hzirn 007 Mtemtik I Sorulrı ve Çözümleri.. 7 işleminin sonucu kçtır? A) B) 9 C) D) E) Çözüm. 7..9.. + işleminin sonucu kçtır? 4 8 A) 8 B) 8 C) 8 D) 4 E) 4 Çözüm + 4 8 8 4+

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında

rekabet edebilir hale gelen Zülfikarlar Holding, Itelligence danışmanlığında ZÜLFİKARLAR HOLDİNG ENERJİ SEKTÖRÜNÜN Y Ü Z Y Ü Z E İLK S/4HANA PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ! RÖPORTAJ E nerji, kimy ve finns sektöründeki pzr pyıyl Türkiye nin ve dünynın syılı firmlrıyl rekbet edebilir hle

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı