2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r k e z i BB l o kk t 1 2D : 4 0Me c i d i y e k ö yş i ş l i / İ s t n b u l T e l : F k s : r t e t e m. o r g H z ı r l y n P r o f. D r. P e y mi Ç L İ K C A N R A T M M y ı s,

2 2013 YILI TÜRKİY RADYO V TLVİZYON YAYINCILIĞI SKTÖR RAPORU Prof. Dr. Peymi Çelikcn İstnbul Şehir Üniversitesi İletişim Fkültesi Deknı 1. GİRİŞ Ülke ekonomilerinin gelişme düzeyini ynsıtn göstergeler rsınd yıllık reklm ytırımlrının hcmi ve rtış ornı d önemli bir yer tutr. Bir bşk ifdeyle, ekonomik koşullrı nliz ederken reklm ytımlrı önemli bir referns oluşturur. konomik istikrr ve gelişme ile reklm ytırımlrı rsındki doğru orntılı ilişkiyi en etkili şekilde knıtlyn örnek, ykın zmnd yşdığımız küresel ekonomik krizdir Hzirn yındn itibren orty çıkn küresel ekonomik krizin reklm ytırımlrı üzerindeki olumsuz etkileri hem küresel hem de yerel düzeyde hlen devm etmektedir. Ülkeler bzınd reklm ytırımlrının 2008 öncesi rtış hız ve hcmine ulşmsı için ekonomik göstergelerin dh güven verici olmsı gerekiyor. Reklm ytırımlrı ekonomik krizlerden en çok etkilenen bir ln olm özelliği tşımktdır küresel ekonomik krizi reklm ytırımlrınd ortlm % 9,2 ornınd küçülmeye neden olmuştur. Drlmy neden oln ekonomik koşullr etkisini devm ettirirken, reklm ytırımlrı küresel düzeyde nck % 3,2 ornınd yıllık rtışlr gösterebilmektedir. Türkiye deki reklm ytırımlrının seyri de bu çıdn büyük önem tşımktdır. Özellikle 2009 yılındn itibren reklm ytırımlrındki değişim, ülkemizin ekonomik koşullrını gerçekçi bir biçimde değerlendirebilecek bir özellik tşımktdır. 1

3 Reklmcılr Derneği ve ZenithOptimedi trfındn hzırlnn Reklm Hrcmlrı Thmini Rporu nd 2000 yılındn itibren gerçekleşen hrcmlr ile 2013 yılındn itibren 2016 yılın kdr dört yıllık bir dönemin thmini reklm hrcmlrın yer verilmektedir. Söz konusu veriler mecrlr bzınd incelendiğinde, televizyon reklm hrcmlrının toplm hrcm içindeki ornının ortlm %56 düzeyinde, rdyonun ise %2 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Tblo 1: Türkiye de Reklm Hrcmlrınd Yıllr Göre Değişim Söz konusu rpor verilerine göre (Tblo 1) 1, rdyo ve televizyon reklm hrcmlrının toplm reklm hrcmlrı içinde %58 ornınd bir ğırlık kznmsı ve bu ğırlığın önümüzdeki yıllrd istikrrlı bir seyir izlemesi öngörülmektedir. Reklmcılr Derneği nin 2013 yılı toplm reklm hrcmlrın ilişkin thmini rporund ise toplm reklm hrcmlrı içinde rdyo ve televizyon hrcmlrının ğırlığının %60 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştür. Bu ğırlığın %57 sini televizyon, %3 ünü ise rdyo reklm hrcmlrı oluşturmktdır (Tblo 2). 1 2

4 Tblo 2: Reklmcılr Derneği 2013 Reklm Hrcmlrı Thmini Dğılımı Reklmcılr Derneği 2013 yılı thmini reklm hrcmlrı toplmının 5 milyr TL sınırını, rdyo ve televizyon reklm hrcmlrı toplmının ise 3 milyr TL sınırını şcğını öngörmüştü. 2 Rdyo ve televizyon kuruluşlrının RTÜK Bşknlığı n bildirdikleri reklm gelirleri toplmı ise Reklmcılr Derneği nin öngördüğü toplmın 125 milyon TL üzerinde gerçekleşti. 2 3

5 RADYO-TLVİZYON RKLAM YATIRIMLARI 2008 deki ekonomik dlglnm 2009 yılındki rdyo-televizyon reklm ytırımlrın doğrudn ynsımış ve toplm ytırım bir önceki yıl göre % 17,45 ornınd gerilemiştir. Anck küresel krizin Türkiye ekonomisine ynsımlrı beklenildiği kdr sert olmyınc 2010 yılındn itibren reklm ytırım ornlrı dikkt çeken bir rtış ivmesi kznmıştır yılınd % 15,72 ornınd rtış gösteren reklm ytırımlrı 2011 yılınd %30,43 ornın yükselerek önemli bir sıçrm gerçekleştirmiş, 2012 yılınd ise % ornıyl istikrrlı bir rtış eğilimi içine girmiştir yılı RTÜK verilerine göre, rdyo ve televizyon reklm ytırımlrının toplmı 3,168,158, TL düzeyine çıkmıştır. Bir önceki yıl göre rtış ornı ise %19 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tblo 3: Toplm Reklm Ytırım Artış Ornlrı Krşılştırmsı Küresel reklm ytırım rtış ornlrının ortlm %3.5 3 ornınd gerçekleştiği dikkte lındığınd Türkiye de yıllrı rsındki ortlm rtış hızının %21,87 ornınd gerçekleşmesinin oldukç olumlu bir gelişme olduğunun ltını çizmek gerekir. 3 4

6 Tblo 3 de de görüldüğü gibi, RTÜK nun 2013 yılı verilerine göre 4, rdyo ve televizyon reklm ytırımlrı televizyon sektöründe %19, rdyo sektöründe ise % 15 düzeyinde rtış gösterdi yılı öncesinde reklm ve sponsorluk gelirlerinden oluşn ytırım hcmi, 2013 yılı ile birlikte ürün yerleştirme, tele lışveriş ve diğer gelirlerle belirlenmeye bşldı. GLİR TÜRLRİ RADYO TV TOPLAM RKLAM 167,472, ,762,886, ,930,358, SPONSORLUK 16,612, ,872, ,484, ÜRÜN YRLŞ. 134, ,626, ,761, TL ALIŞVRİŞ 1,571, ,777, ,349, DİĞR 110, ,094, ,204, TOPLAM 185,900, %6 2,982,257, %94 3,168,158, Tblo 4: 2013 Rdyo ve Televizyon Gelir Türleri Tblo 4 de de görüldüğü gibi, 2013 yılınd televizyon reklm gelirleri toplmı içine ürün yerleştirme, tele lış veriş ve diğer gelirler eklenmiştir. Bu klemlerin gelirler toplmı içindeki ornı %1.73 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı gelişme rdyo reklm gelirlerinin ypısınd d görülmektedir. Rdyo gelir türleri içinde ürün yerleştirme çok düşük düzeyde gelir getiren bir klem olurken, tele lışveriş gelirlerinin önümüzdeki yıllrd dh yüksek düzeye çıkbilecek bir potnsiyel tşıdığı söylenebilir. 4 Rdyo ve Televizyon Üst Kurulu İdri ve Mli İşler Diresi Bşknlığı, Yyıncı Kuruluşlr Gelir İzleme Listesi-01/ /2013,

7 Gerek rdyo gerekse televizyon için reklm gelirleri %90, sponsorluk gelirleri %9 ve ürün yerleştirme, tele lışveriş ile diğer gelir klemlerinin toplmı %1 düzeyinde bir ğırlık oluşturmktdır. 6

8 RADYO RKLAM YATIRIMLARI 2013 yılı rdyo reklm ytırımlrı nliz edildiğinde şu sonuçlr elde edilmiştir: 1. Rdyo reklm ytırımlrı yıllr itibriyle rtış eğilimi içindedir. 2. Bu rtış eğilimi son dört yıldır ( ) yıllık ortlm %20 ile bir istikrr kznmıştır. 3. Küresel rdyo reklm ytırımlrı yıllık ortlm % 2.9 ornınd rtış göstermiştir. Ülkemizdeki rdyo reklm ytırımlrının rtış ornı küresel rtış ornının çok üzerinde bir düzeyde gerçekleşmektedir. 4. Rdyo reklm ytırımlrının toplm hcmi 167,472, TL n ulşmıştır yılındki toplm ytırım hcmine %16 lık bir rtışl 22,472, TL eklenebilmiştir Türkiye de rdyo reklm ytırımlrının rtış ornı küresel rtış ornındn yüksek olmkl birlikte, ytırım hcmi diğer ülkelerle krşılştırıldığınd oldukç düşük klmktdır. Tblo 5: Rdyo Lisns Türleri Bzınd Reklm Geliri Artış Ornlrı 5 RATM 2012 Rdyo ve Televizyon Yyıncılığı Sektör Rporu, Hzırlyn Peymi Çelikcn, İstnbul

9 6.Rdyo reklm ytırımlrı lisns türü bzınd incelendiğinde, ulusl rdyo knllrının gelirlerinin %20; bölgesel rdyo knllrının ise %14 düzeyinde rttığı görülmektedir. Tblo 5 de de görüldüğü gibi, yerel rdyo knllrının reklm gelirlerinden ldığı py %1 düzeyinde klmıştır. Bun rğmen, yerel knllr bölgesel knllrdn dh fzl reklm hcmine ship olmuştur. 7. Toplm hcmi küçük de ols kblo lisns türündeki rdyolrın ldığı pyd dikkt çekici bir rtış (%490) görülmektedir. Bu veriden hreketle, kblo lisnslı rdyolrın önümüzdeki yıllrd dh fzl py lbilecek bir potnsiyel oluşturduğu söylenebilir. 8. Rdyo reklm ytırımlrı dışınd sponsorluk ytırımlrı incelendiğinde, bölgesel ve yerel rdyo knllrının ulusl rdyo knllrındn dh yüksek bir rtış ornı ykldığı görülmektedir. Tblo 6 d görüldüğü gibi, ulusl rdyolr %-7 ornınd bir gerileme gösterirken, bölgesel rdyolr % 17 lik bir sıçrm, yerel rdyolr ise %6 lık bir rtış göstermektedir. Sponsorluk gelirleri toplmı nck 16,612, TL düzeyine ulşbilmiştir. TABLO 6: Rdyo Lisns Türleri Bzınd Sponsorluk Geliri Artış Ornlrı 9. Yukrıd d belirtildiği gibi, rdyo yıllık gelir toplmı içine 2013 yılınd Ürün Yerleştirme, Tele Alışveriş ve Diğer gelir klemleri eklenmiştir. Bu nedenle 8

10 bir önceki yıll krşılştırm ypm imknı yoktur. Anck bu yeni gelir klemlerindeki gelirlerin lisns türleri bzınd nsıl dğıldığın bkılrk bir nliz ypılbilir. Tblo 7 de de görüldüğü gibi, en yüksek py Ürün Yerleştirme gelir türünde %56 ile, Tele Alışveriş gelir türünde ise %85 ile ulusl rdyolr ittir. Diğer gelir türünde ise yerel rdyolr %93 bir orn shiptir. LİSANS ÜRÜN YR. % TL ALIŞVRİŞ % DİĞR % ULUSAL 75, % 1,328, % % BÖLGSL 22, % 147, % 7, % YRL 28, % 87, % 102, % UYDU 8, % 8, % TOPLAM 134, % 1,571, % 110, % TABLO 7: Rdyo Yeni Gelir Klemlerinin Lisns Türü Bzınd Krşılştırmsı Rdyo gelirleri toplmı dikkte lındığınd, rdyo ve televizyon sektörü toplm gelirleri içinde nck %4 lük bir ğırlık oluşturduğu görülmektedir. Bu %4 lük pyın ise %56 lık dilimi ulusl rdyolr trfındn pylşılmktdır. Rdyo gelirlerinden yerel ve ulusl rdyolrın ldığı py ise yklşık %51 dir. Yerel 923, bölgesel 99 det rdyonun bu kpsmd hizmet verdiği düşünülürse söz konusu gelir toplmının ne denli küçük bir hcim oluşturduğu dh net orty çıkmktdır yılı rdyo gelir toplmı 167,472, TL, bu gelirden değişik ornlrd py ln rdyo ise 1143 tür. RADYO LİSANS ADT GLİR ORAN GLİR TL ORAN ULUSAL 38 3% 121,743, % BÖLGSL 99 9% 21,151, % YRL % 24,420, % UYDU 83 7% 156, % TOPLAM % 167,472, % TABLO 8: Rdyo Lisns Dğılımı ve Gelir Ornlrı 9

11 Tblo 8 de de görüldüğü gibi, ulusl rdyolrın toplm rdyolr içindeki ğırlığı %3, toplm gelirden ldığı py ise %73 tür. Bölgesel ve Yerel rdyolr için denklem tmmıyl frklı kurulmuştur. Bölgesel rdyolrın toplm rdyo syısı içindeki ornı %9, gelirden ldığı py %13 iken, yerel rdyolrd bu orn %81 e krşılık, %15 düzeyindedir. 10

12 TLVİZYON RKLAM YATIRIMLARI RTÜK Bşknlığı nın 2013 yılı reklm ytırım verileri incelendiğinde televizyon reklm ytırımlrının toplm hcminin 2,982,257, TL n ulştığı görülmektedir yılı toplm hcminin 2,504,435, TL düzeyinde gerçekleştiği dikkte lındığınd 7 toplm gelirde 477,822, TL tutrınd bir rtış gerçekleşmiştir. Bu veriler ışığınd, 2012 yılın göre rtışın genel toplmd % 19 ornınd gerçekleştiği görülmektedir. Tblo 9: TV Reklm Ytırımlrı Krşılştırmsı 2013 yılı reklm ytırım verileri nliz edildiğinde şğıdki sonuçlr elde edilmiştir: 6 Rdyo ve Televizyon Üst Kurulu İdri ve Mli İşler Diresi Bşknlığı, Yyıncı Kuruluşlr Gelir İzleme Listesi-01/ /2013, RATM 2012 Rdyo ve Televizyon Yyıncılığı Sektör Rporu, Hzırlyn Peymi Çelikcn, İstnbul

13 1. Televizyon reklm ytırımlrındki değişim 2009 öncesi dönemde dlglı bir seyir izlemiş ve 2009 yılınd %10,48 ornınd bir gerileme ile sonuçlnmıştır. Globl krizin yrttığı tedirginlikten kynklnn bu gerileme, 2010 yılınd %43,23 lük yüksek bir rtış ile telfi edilmiştir yılınd %19.8, 2012 yılınd ise %8.68 düzeyinde bir rtış sergileyen televizyon reklm ytırımlrı, 2013 yılınd %16 lık bir rtış göstermiştir. Son üç yılın ortlmsı %14.80 dir. 2.Televizyon reklm ytırımlrı lisns türü bzınd incelendiğinde, bölgesel televizyon knllrının 2012 ye göre reklm ytırımlrındn ldıklrı pyı %31 düzeyinde rttırdığı görülmektedir. Uydu televizyon knllrı %24, ulusl televizyon knllrı ise %15 ornınd reklm gelirlerini rttırmıştır. TV LİSANS % ULUSAL 2,025,439, ,337,213, BÖLGSL 7,024, ,171, YRL 22,993, ,518, KABLO 821, , UYDU 317,618, ,667, PLATFORM - TOPLAM 2,373,898, ,762,886, % 31% -2% -62% 24% 16% Tblo 10: TV Lisns Bzınd Artış Ornlrı Yerel televizyon knllrının reklm gelirlerinde ise 2012 yılın göre -%2 lik bir küçülme söz konusudur. Kblo televizyon knllrındki drlm ise rtrk devm etmektedir yılın göre -%62 düzeyinde bir düşüş söz konusudur. Pltform televizyon knllrının ise 2012 yılınd olduğu gibi 2013 yılınd d reklm geliri olmmıştır. 3. TV lisns türleri bzınd yıllr itibriyle reklm gelirlerinden lınn pylrı ve rtış ornlrını gösteren Tblo 11 incelendiğinde, ulusl televizyon knllrının rtış ornı zmn zmn diğer lisns türlerindeki televizyon knllrındn düşük seyretse de ldığı py her zmn yüksek olmktdır. Tblo 10 d d görüldüğü gibi, ulusl televizyonlr ve rdındn uydu televizyonlrı reklm 12

14 gelirlerinden ldığı pyı istikrrlı bir şekilde rttırm eğilimindedir. Bölgesel televizyon knllrı bir önceki yıl göre, ldıklrı pyı % 31 düzeyinde rttırmış olslr d toplmdki pylrı çok küçük klmktdır. Tblo 11: TV Lisns Türlerine Göre Yıllr İtibriyle Krşılştırmlı Gelir Artışlrı 4. Sponsorluk gelirleri çısındn veriler nliz edildiği zmn, en büyük gelir rtışını %70 lik bir ornl uydu televizyon knllrının sğldığını görüyoruz. İkinci sırd ise ulusl televizyon knllrı %22 lik bir rtış ornı ile gelmektedir. Bölgesel ve yerel knllrın sponsorluk gelirleri çısındn reklm gelirlerine göre dh d geride kldıklrı dikkt çekiyor. Tblo 11 de yer ln verilerin genel değerlendirmesi sponsorluk gelirlerinin %28 ornınd rttığını göstermektedir. LİSANS TÜRLRİ % ULUSAL 100,471, ,611, % BÖLGSL 1,471, ,508, % YRL 7,514, ,457, % KABLO 188,828 33, % UYDU 21,349, ,261, % TOPLAM 130,995, ,872, % Tblo 12: TV Lisns Türleri Bzınd Sponsorluk Gelirleri 13

15 5. Televizyon reklm ve sponsorluk gelirleri içinde uydu lisnslı knllrın pyının hızl rttığı tespit edilmiştir. Reklmd % 24, Sponsorlukt ise %70 düzeyinde rtış gerçekleştiren uydu knllrındki bu rtış, uydu lisnsın ship yerel ve bölgesel televizyon knllrını d içermektedir. Bir bşk ifdeyle uydu lisnsın ship yerel ve bölgesel knllr dh fzl reklm ve sponsorluk geliri elde etme imknı bulbilmektedir. 257 det uydu lisnslı televizyon knlı olduğu düşünülürse, rtış ornının ve geliri pylşnlrın syısının d yüksek olduğu söylenebilir. Anck uydu lisnslı televizyonlrın giderek pylrını rttırdığını ve bu rtm eğiliminin 2013 yılınd dh d güçlendiği dikkt çekmektedir. 6. Televizyon lisns türleri rsınd yer ln kblo televizyon knllrının ve pltform knllrının d reklm ytırımlrındn ldığı py zlmış görülmekle birlikte, bu knllrın giderek uydu lisnsı kpsmın dhil olmlrı nedeniyle ktegori dışınd klcklrı görülmektedir. LİSANS TÜRLRİ ÜRÜN YRLŞ. % TL ALIŞVRİŞ % DİĞR % ULUSAL 20,265, % 17,604, % 320, % BÖLGSL YRL 116, % 960, % 324, % KABLO UYDU 245, % 11,212, % 449, % TOPLAM 20,626, % 29,777, % 1,094, % TABLO 13: 2013 Yılı Yeni Gelir Klemleri Krşılştırmlı Ornlrı yılı gelirleri incelediğinde ilk def 2013 yılınd devreye giren yeni gelir klemleri dikkt çekmektedir. Ürün yerleştirme, Tele Alışveriş ve Diğer bşlıklı klemlerin sğldığı gelirler toplmı henüz nlmlı bir seviyede olms d gelir çeşitliliği sğlmsı çısındn önemli görünmektedir gelirler toplmı içinde %1.73 ornınd bir ğırlık oluşturn bu klemlerden elde edilen gelir 51,498, TL dir. Dh önceki yıllrd vr olmyn bu gelir klemleri içinde tele lışveriş gelirleri %1, ürün yerleştirme gelirleri ise %0.69 ornınd ğırlık oluşturmuştur. Diğer klemi ile ilgili olrk yyın kuruluşlrının hngi gelirleri belirttikleri hkkınd bilgi bulunmmkl berber, ğırlığı sdece %0.40 düzeyindedir. 14

16 8. Tblo 13 incelendiğinde, Ürün Yerleştirme gelirlerinde en büyük pyı % 98 py ile ulusl televizyon knllrının ldığı görülüyor. Tele Alışveriş gelirlerinde ise ulusl televizyonlrın % 59 ornınd, uydu televizyon knllrının ise %38 düzeyinde py ldığı dikkt çekiyor. Reklm verenler çısındn ürün yerleştirme için ulusl knllrın ğırlıklı olrk tercih edildiği, tele lışveriş içinse ulusl televizyonlrın ynı sır uydu televizyonlrının d tercih edildiği nlşılmktdır. 9. Televizyon lisns türleri bzındki ornsl dğılım ile gelir bzındki ornsl dğılım rsınd ters orntılı bir ilişki dikkt çekmektedir. Ülkemizde frklı lisns türleri ile yyın ypn toplm 436 televizyon knlı bulunmktdır. Tblo 14 de de görüldüğü gibi, Ulusl lisns türündeki televizyon knlı syısı toplm televizyon knllrı içinde %4 bir orn shipken, toplm gelirden %83 ornınd py lmktdır. TV LİSANS KANAL SAYISI ORAN GLİR TL GLİR ORAN ULUSAL 25 4% 2,495,353, % BÖLGSL 15 2% 10,680, % YRL % 32,220, % KABLO % 349, % UYDU % 452,802, % TOPLAM % 2,991,407, % TABLO:14:Televizyon Lisns Dğılımı ve Gelir Ornlrı Bölgesel lisnslı televizyon knllrı hem syı olrk hem de gelir pyı olrk nlmlı bir orn oluşturmmktdır. Yerel knllr ise %33 lük bir ğırlığ krşın, gelirden ldığı py %1 ile sınırlıdır. Son yıllrd syısı ve gelirden pyı rtn uydu lisnslı televizyon knllrının syısl ğırlığı bu yıl % 40, gelirden ldığı py ise %15 e ulşmıştır. Uydu lisnslı televizyon knllrının bir kısmının yerel ve bölgesel televizyon knllrı olduğu düşünülürse, uydud vr oln yerel ve bölgesel knllrın gelirden dh fzl py ldığı söylenebilir. 15

17 5. SONUÇ 2013 yılı rdyo ve televizyon toplm gelirleri %19 ornınd rtış göstermiştir. Rdyo ve televizyon reklm gelirleri kpsmınd sdece reklm gelirleri değil, diğer ticri iletişim gelirleri de yer lmktdır. Bu nedenle, giderek çeşitlenen reklm gelirlerini ticri iletişim gelirleri şeklinde dlndırmk dh doğru bir yklşım olcktır. Bu rpord lışgelmiş şekliyle reklm gelirleri tnımlmsı kullnılmış ols d, gelirlerin reklm dışınd kln yeni klemleri de içermesi nedeniyle reklm gelirleri, reklm ytırımlrı y d reklm hrcmlrı yerine ticri iletişim gelirleri, ticri iletişim ytırımlrı y d ticri iletişim hrcmlrı demek dh doğru olcktır. lbette reklm kvrmını her türlü ticri iletişim fliyetini içerecek dh geniş bir nlmd kullnmk mümkündür. Anck bu durumd, gerçek nlmd reklm ın kullnılmsınd sıkıntı yşnmktdır yılı RTÜK Yyıncı Kuruluşlr Gelir İzleme Listesi nde beş gelir klemi listelenmiştir: 1. Reklm, 2. Ürün Yerleştirme, 3. Tele Alışveriş, 4. Diğer, 5. Sponsorluk. Bu beş gelir klemini reklm gelirleri bşlığı ltınd toplmnın teknik olrk doğru olmdığı düşüncesiyle ticri iletişim gelirleri bşlığını kullnmyı önerebiliriz. Gelir klemlerinin çeşitlenmesi rdyo ve televizyon kuruluşlrı çısındn doğrudn reklm gelirlerine bir lterntif oluşturmsı çısındn önemli syılbilir verileri dikkte lındığınd, henüz nlmlı bir gelir toplmı oluşturmmkl birlikte, bzı gelir klemlerinin bzı lisns türleri için güçlü bir lterntif oluşturm potnsiyeli tşıdığı söylenebilir (Tblo 4). Sözgelimi, sponsorluk gelirleri ulusl rdyo pyınd %7 lik bir gerileme ile sonuçlnırken, bölgesel rdyolrd %17 lik, yerel rdyolrd ise %6 lık bir rtış 16

18 gerçekleşmiştir (Tblo 6). Diğer trftn lisns türleri içinde ğırlığı giderek rtn uydu lisnslı rdyo ve televizyon knllrının bzı gelir klemleri çısındn dh fzl potnsiyel tşıdığı söylenebilir. Tblo 14 de görüldüğü gibi Türkiye de uydu lisnslı televizyon syısı 257 ye (%40) ve Tblo 7 de görüldüğü gibi rdyo syısı ise 83 e (%8) çıkmıştır. Uydu rdyo ve televizyon knllrının toplm gelirden ldığı pyd istikrrlı bir rtış eğilimi sergilemektedir. Özellikle uydu televizyon knllrı ulusl televizyon knllrının rdındn ikinci sırd yer lrk sonr %15 lik bir gelir ornı yklmıştır. Uydu knllrı ile ilgili veriler uydu lisnslı rdyo ve televizyon knllrının syısının ve gelirlerden ldığı py ornın d yükseleceği izlenimini pekiştiriyor. Reklm verenler çısındn yerel, bölgesel y d temtik de ols uydud yer ln rdyo ve televizyon knllrının dh fzl tercih edildiği nlşılıyor. Bu nedenle, yerel ve bölgesel lisnslı rdyo ve televizyon knllrının uydud yer lmk üzere ytırım ypmlrı kçınılmz hle geliyor. Gerek rdyo ve gerekse televizyon knllrı çısındn bkıldığınd, ulusl ve uydu lisnslı olnlr dışınd klnlrın ticri iletişim gelirlerinden nlmlı bir py lmdığı görülmektedir. Tek gelir kynğındn sgri düzeyde py lbilen bu yyın kuruluşlrının yerel medyyı güçlendirecek politiklrl desteklenmesi ve teşvik edilmesi ihtiycı ortdır. Türkiye gibi yerel ve küresel toplumsl hreketliliği yüksek bir ülkede, yerel rdyo ve televizyon yyınlrının uydu üzerinden yyın ypmsı toplumsl idiyet bğı güçlendirmesi gibi nedenlerle büyük önem tşımktdır. Bu nedenle, bu yyın kuruluşlrının uyduy çıkmsını özendirecek bir tkım politiklrın devreye sokulmsı gerekli görülmektedir. Uydu üzerinden dh geniş izleyici kitlelerine ulşm imknı elde edecek bu knllrın reklm verenler çısındn d dh önemli hle geleceği öngörülebilir yılı yrım göstergeleri bir önceki yıl göre dh yüksek bir ornd gerçekleşmiş ve oldukç kırılgn bir sektör oln rdyo ve televizyon sektörünün 2009 yılınd yşnn derin krizin etkilerinden birz dh uzklşmsın ktkı sğlmıştır. İçinde yşdığımız 2014 yılının nsıl bir seyir izleyeceğini öngörmek giderek güçleşmektedir. Adete bir seçimler yılı özelliği kznn 2014 ün ilk yrısındki yerel seçimlerin yrttığı belirsizlik ortmı seçimlerden sonr yerini 17

19 istikrr bırkırken, yılın ikinci yrısınd ypılck cumhurbşknlığı seçimlerinin ekonomik ypı üzerindeki etkileri merkl beklenmektedir. Siysi ve ekonomik istikrrın bozulm riskinin bile nınd olumsuz etkilere yol çtığı rdyo ve televizyon sektöründe 2014 yılı gelirlerinin izleyeceği seyir bir hyli önemli olcktır. 18

20 ULUSAL 910,603,831 1,059,496,501 1,245,853,215 1,215,135,969 1,095,224,755 1,611,662,152 1,910,634, ,025,439, ,337,213, % BÖLGSL 6,509,433 9,840,688 10,963,036 8,028,680 7,158,020 2,367,888 4,041, ,024, ,171, % YRL -2% - 62% 5,689,474 8,243,989 9,453,193 9,053,152 7,680,985 8,735,533 16,993, ,993, ,518, KABLO 43,555,690 62,225, ,817, ,773,004 96,424, ,833,543 88,999, , , UYDU 20,599,029 27,186,495 47,258,129 60,340,660 57,746,185 62,495, ,271, ,618, ,667, % PLATFORM 3,105,410 2,287,284 3,114,893 9,745,569 8,823,287 14,302,819 15,406, TOPLAM 990,062,866 1,169,280,667 1,418,459,661 1,422,077,034 1,273,057,591 1,823,397,598 2,184,347, ,373,898, ,762,886, % % K 1: YILLARA GÖR TLVİZYON RKLAM YATIRIMALARI ( ) TV LİSANS YILLARA GÖR TLVİZYON RKLAM YATIRIMLARI

21 TÜRLRİ ULUSAL 29,090, ,139, ,082, ,688, ,808, ,955, ,784, ,762, BÖLGSL 5,184, ,635, ,032, ,583, ,687, ,882, ,542, ,635, YRL 8,974, ,869, ,447, ,126, ,487, ,444, ,814, ,111, % 121,743, % 21,151, % 24,420, % KABLO 6, , , , TOPLAM TL 43,249, ,644, ,563, ,399, ,983, ,288, ,174, ,536, % 167,472, % K 2: YILLARA GÖR RADYO RKLAM YATIRIMALARI ( ) RADYO LİSANS YILLARA GÖR RADYO RKLAM YATIRIMLARI

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı. Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman 29 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı Orkun Levent BOYA Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Kıdemli Uzman Sektöre İlişkin Özet Bilgiler B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı İçindeki

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2010 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sayı: 12 Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı