Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA"

Transkript

1 Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA

2 Tek bir firmanın yakın ikamesi bulunmayan bir mal ürettiği-sattığı piyasa türüne saf monopolveya kısaca monopol denir. Bu tanıma göre iki özelliği ön plana çıkar: 1-tek firmanın varlığı 2-yakın ikamesi olmayan bir mal üretilmesi Bundan dolayı, monopol, tek bir firmanın yakın ikameis olmayan bir mal ürettiği ve diğer firmaların piyasaya girişlerinin mümkün olmadığı bir piyasa organizasyonu biçiminde tanımlanır

3 İki uç durum TRP gerçek hayatta pek rastlanılmaz. Fiyat rekabeti vardır Monopol: Gerçek hayatta sözkonusudur. Fiyat rekabeti yoktur

4 Monopolun Kaynakları (Nedenleri) Giriş engelleri: diğer firmaların piyasaya girişlerini engelleme suretiyle monopolün varlığına yol açan unsurlara denir. Dört çeşit giriş engeli vardır.

5 Giriş engelleri 1. Doğal Monopoller: Üretim hacmi arttıkça, ortalama maliyet sürekli düşüyorsa ortaya çıkar. Örnek: Elektrik, su, telefon servisi gibi. 2. Yasal Monopoller: Devlet eliyle kurulan monopollerdir. Kamu yararı, monopolcu karının hepsinin devlete kalması gibi nedenlerle kurulan monopollerdir. (telefon, EÜAŞ, gaz, su) 3. Bir malın üretiminde kullanılan ana inputun bir firmanın kontrolünde olması durumunda bu firma, başka firmalara bu inputu vermeyerek piyasaya girmelerine engel olabilir. (ABD de boksit rezervlerinin tümüne sahip olan ALCAO, II. Dünya savaşı öncesi dönemde alümimyum hammaddesi olan boksiti diğer firmalara satmayı reddetmiştir) 4. Monopol, patentlerle yaratılmış olabilir.

6 ayrıca 1. Firmalar arası anlaşmalar: monopole yol açar.

7 Dört Temel Piyasa Modelinin Karakteristik Özellikleri PİYASALAR 1-Tam rekabet, 2-Monopol, 3-Monopolcu rekabet, 4-oligopol FARKLILIKLAR 1-firma sayısı, 2-ürün tipi 3-fiyat kontrolü 4-piyasaya giriş engeli 5-fiyat dışı rekabet

8 MONOPOL PİYASASI Çok sayıda alıcı karşısında bir tek satıcının olduğu piyasa türüdür. Piyasa talep eğrisi, aynı zamanda firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisidir. Yani, monopolcunun talep eğrisi negatif eğimlidir. (Negatif talep eğrisi ve bundan elde edilen MR, AR ve TR Bu yüzden, tam rekabetin tersine, firma artık fiyatı veri almak zorunda değildir. Farklı fiyatlar ve bunlara karşılık gelen farklı satış miktarları söz konusudur.

9 Monopol arz ve talebi Firma talebi, piyasa talebine eşittir. Bundan dolayı, TRP de olduğu gibi yatay eksene paralel değildir. Firma arzı ise, piyasa arzını temsil etmektedir.

10 Monopol arz ve talebi Firma piyasa fiyatını belirleyebilir. Ancak, aynı anda hem P hem de Q yü belirleyemez. Ya P yi, yada Q yü belirlemelidir.

11 Monopol arz ve talebi Kar max yönelen firma, kendisine en fazla kar sağlayan miktarı saptar, ve bunu satabileceği en yüksek fiyattan satar

12 Monopolcünün hasılatı firma talebi, TRP piyasa talebi gibidir. TR=Pxq dür. TR önce artar, sonra azalır. TR nin gelişimini üst şekildeki Pxq den bulalım. P2xQ2<P3Q3<P4Q4 P4Q4>P5xQ5>P6Q6

13 AR;=TR/q=(Pxq)/q=P AR=P, Her bir satış miktarında, P=AR ise, AR=TT dir. (Talep eğrisine özdeştir) Ortalama hasılatı

14 MR= TR/ Q, MR, TR nin türevidir. MR, TR nin eğimidir. q2, q3, q4 e doğru, TR nin eğimi azalmaktadır. q5 ve q6 nin eğimi negatif değerlidir. Burda da, MR küçülmektedir. Marjinal hasılatı

15 TEKEL (MONOPOL) PİYASASI Dikkat: Her bir satış düzeyinde, P>MR olduğuna bakınız. TRP koşullarında ise P=MR idi. 15

16 Daha fazla mal satmak isteyen monopol, fiyatı düşürmelidir. Fiyatı her düşürdüğünde, MR, fiyattan daha küçük bir değer almaktadır Bundan dolayı, MR, P ye özdeş olan TT nin altındadır. MR ve AR (veya TT=P)

17 MR ve AR (veya TT=P) 3 birim satış olunca, MR nedir? TR2-TR1 yani [(70x3)-(80x2) ] =50 dir. 3 birim satış durumunda P nedir? P=70 Yani P>MR 70>50

18 Monopolde Firma Dengesi: Kısa Dönem 1.yol: TC&TR A noktası, başa baş noktasıdır. q1q3-kar ediliyor, Q3 sonrası, zarar var Tc ve TR nin paralel olduğu noktalar Z ve Y dir. П

19 Monopolde Firma Dengesi: Kısa Dönem 2.yol: MC=MR Kar max koşulu MC=MR dir. Bu q2 de sağlanır. П

20 Monopolde Firma Dengesi: Kısa Dönem MC=MR olunca sağlanır. P, AC nin üstündedir. Aynı zamanda P>MR dir. Aşırı kar durumu var. Buna monopolcü karı denir. Ortalama hasıla(ar=p)=sq2 Ortalama maliyet=lq2=ac. Ortalama kar=sl, (Sq2-Lq2) yani= ortl. hasıla-ortl. maliyet) satış hasılatı=posxsq2 satış karı=slxoq2, veya Satış karı=zy veya Xq2

21 Sıfır karla üretim (normal kar) 1-Maliyet yüksekse veya 2-talep yeterli değilse (yani fiyat düşmüş ise), monopolün karı aşırı olmayacaktır. MR=MC de denge sağlanır. P=AR=AC olduğu zaman sıfır kar vardır. Buna normal kar denir.

22 Yüksek maliyet ve talep düşüklüğünden dolayı, monopol zarar eder. İlk başta fiyat N olsun. Burada AVC, AR nin altındadır. Denge MC=MR de olur. TFC=LT KLTN kadar zarar var. Üretime devam edilirse, fiyat P1 iken P1 satış fiyatından P1STN kadar zarar kurtarılmış olur. Zarara rağmen üretim

23 Aşağıdaki durumda ne olur? MC AC AVC P 1 MR D = AR Q 1 çıktı

24 MC AC AVC P 1 Q 1 MR D = AR çıktı Firma zarar eder. P=AVC de sadece değişir maliyetlerini karşılayabilmektedir. Üretime devam eder.

25 P<AVC olduğunda firmanın durumu nedir? MC AC AVC P 1 MR D = AR Q 1 çıktı

26 P<AVC olduğunda firmanın durumu nedir? MC AC AVC P 1 Q 1 MR D = AR çıktı Firma yine zarar eder. Ancak P<AVC olduğundan hiçbir maliyetini karşılayamaz. Bu aşamada firma, üretimi durdurur.

27 sonuç Monopolcu firma, MR=MC koşulunun sağlandığı üretim düzeyinde dengede olabilmesi için (karını max edebilmesi), fiyatın ortalama değişken maliyetten küçük olmaması gerekir (P>AVC olması gerekir).

28 Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi Uzun dönemde monopolcu, SMC=LMC=MR olunca dengede olur. LMC=MR durumunda Talep, AC den daha büyüktür. LAC=Lqd AR=Kqd Ort kar=kl Satış karı=klx0qd

29 Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi NOT: TRP de uzun dönemde sıfır kar var iken, Monopol piyasada aşırı kar devam edebilir.

30 TRP nin monopole dönüşmesi Sonuç: monopolde, TRP ye göre daha az mal, daha pahalıya satılır.

31 Piyasa, TRP iken monopol olsun. Tüketici rantı: P1PrDr iken, P1PmA olur (küçülür). Bunun PmABPr si monopole gider, ABDr ise zayi olur. Üretici rantı PrDrP2 iken SDmP2 olur (küçülür). PrBDmS üreticinin eline kar olarak geçer. Ancak DmDrB zayi olur. ADmDr-sosyal kayıp, (bir kısmı üreticinin kaybı-bir kısmı tüketicinin kaybıdır). Üretimdeki azalma nedeniyle toplum bir gelir kaybına uğrar.(bu refah kaybıdır). Monopol sosyal maliyet

32 MONOPOLÜN SAKINCALARI 1. Monopol Piyasasındaki tüketiciler, tam rekabettekilere kıyasla daha az mal için daha fazla fiyat ödemektedirler. 2. Tam rekabet piyasasının tersine monopol piyasasında uzun dönemde aşırı kar söz konusu olabilmektedir. 3. Aşırı karın varlığına göre gelir dağılımı monopolcü lehine bozulabilmektedir.

33 Monopolde Fiyat Farklılaştırması Monopolcü firma, tüketici rantının tamamını, olmazsa bir kısmını elde etmek için aynı malı farklı fiyatlardan satarak fiyat farklılaştırmasına gidebilir. Bu anlamda, monopolcü, açgözlü bir kişilik sergilemektedir. Fiyat farklılaştırması birtakım şartlar gereklidir: 1. Piyasalar birbirinden ayrılmış; ve piyasalar arası geçiş engellenmiş olmalıdır: Aksi takdirde tüketiciler malı ucuz olduğu piyasadan satın alırlar. 2. Piyasada tek firma veya aynı fiyat politikasını güden firma grubunun olması, yani muhakkak bir tekelci güç söz konusu olmalı. 3. Farklı talep esnekliğine sahip tüketicilerin bilinmesi ve birbirinden ayrılabilmesi gerekir.

34 Monopolde Fiyat Farklılaştırması 3 şekilde fiyat farklılaştırılmasına gidilir.

35 Birinci dereceden Herkese ödeme gücüne göre fiyat biçer. monopolcu kişiye göre fiyatı değiştirmektedir. Ağanın fiyatı ağaya göre; marabanın fiyatı marabaya göre

36 İkinci dereceden Satış fiyatı aşağıdaki şartlara göre değişebilir: Tüketim miktarı, (0-100 metreküp fiyatı ) Tüketim zamanı, (22:30-08:00 elektrik tüketimi fiyatı) Kullanım mekanına (konut-sanayi) göre farklı fiyatlar uygulanır.

37 Üçüncü dereceden Her alt piyasadaki tüketici grubuna farklı fiyat uygulamasıdır; Yurtiçi-yurtdışı Şehir-kırsal Zengin semt-orta direk,

38 Üçüncü dereceden İki koşulu vardır: 1-Malın piyasalar arasında geçişinin, yani bir piyasadan alınıp başka piyasada satılmaması, ya da satılmasının oldukça pahalı olması, (arbitraj imkanı olmaması) 2-Her alt piyasada talebin fiyat esnekliğinin farklı olması, Ör: A ve B olmak üzere iki piyasamız var. Monopolcu, talep esnekliği nispeten düşük olan piyasada fiyatı yüksek tutarak üretimin küçük bir kısmını bu piyasada satarken, üretimin büyük kısmını (DAHA UCUZ FİYATA BUNA BAKINIZ) esnekliğin daha büyük olduğu piyasaya kaydıracaktır.

39 Üçüncü dereceden Ekonomi sınıfı-business class, Açık kapalı tribün, Zengin semt ile orta sınıfın olduğu yerlerde aynı özellikteki ürünler farklı fiyatlardan satılır: Ör: Sebze fiyatları ve hamsi fiyatları vb. Bazen monopolcü, malını faaliyette bulunduğu ülkedeki tüketicilere sattığı fiyatın çok altında ihraç edebilir. Bu şekilde fiyat ayrımı politikasına damping denmektedir. Sonuç: Talebin daha esnek olduğu piyasada malı daha düşük fiyattan satar; esnekliğin daha küçük olduğu piyasada malı daha pahalıya satar.

40 Bölüm 13 MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI

41 MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI Piyasanın Özellikleri: 1. Ürünün homojen olmadığı imajı tüketiciye benimsetilmiştir (çünkü aşırı reklam vardır) 2. Mal farklılaştırılarak, tüketiciler üzerinde bir monopol havası oluşturulur. 3. Önemli olan, tüketicinin algısının değiştirilmesidir. 4. Homojenlik kuralı hariç TRP ile aynıdır (farklılaştırılmış mallar) 5. Çok sayıda firma vardır. 6. Talep eğrisi, monopole benzer. Ama, monopol piyasa kadar katı (dik) değildir (daha esnektir, tüketici daha fazla tepki verebilmektedir)

42 MRP de geçerli mal ve hizmetlere bazı örnekler -çay, -bebek bezi, -diş macunu, kolalı içecekler, margarine, ketçap, çamaşır suyu, meyve suyu, makarna, -sakız, - vb.

43 MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI Piyasanın Özellikleri: 1. Reklam başarılı ise, talep eğrisi daha dikleşir. (esneklik azalır, firma monopolleşir, tüketiciler daha az tepki vermektedir) 2. Piyasaya firma giriş ve çıkışları serbesttir. 3. İlk tesis kurulumu kolaydır. (çiklet, kağıt mendil, meyve suyu imalatı vb.) 4. Mallar, birbirini ikame edebilmektedir

44 Algıyı değiştirmek için yoğun reklam harcaması yapılır. AC yukarı kayar. Reklam masrafı, üretimden bağımsızdır. Üretim arttıkça, ortalama reklam gideri azalır Reklam harcaması

45 Bu ürünlerle ilgili inceleyebileceğiniz konu başlıkları: -Ürünler nasıl farklılaştırılıyor? -Müşterinin beğenisini sağlamak için müracaat edilen yöntemler? -reklamların tüketiciler üzerindeki etkisi? -belli tüketici segmetlerine odaklı yayınlanan Reklamlar, -Reklam mecra türleri? -Reklam maliyetleri? -reklam zamanlamaları? -Reklamın ürün fiyatına etkisi. -satıcı sayısı,

46 Örnek olay: Algıyı şekillendirme mal türü: çay En güzel çay DOĞUŞ ÇAY Her çay OF ÇAY çay değildir. (KADİR İnanır, erkekler de (veya babalar da) çay yapar. KARALİ, budur çayın KRALI (her gün yeniden doğan çay:slogan)

47 Ürün farklılaştırma Çay kur: yeşil çay, organik çay, siyah çay

48 Diş macunu Signal Sensitive Expert 30 saniyede rahatlama. HAP mineralleri ve potasyum sitrat ile anında rahatlama ve uzun süreli koruma sağlar. Çinko sitrat ile plak oluşumunda azalma görülürken, dişetleri korunur.

49 Bebek bezi (ürün farklılaştırma örneği)

50 OMO (farkındalık oluşturmaslogan)

51 Damacana Su sektörü

52

53

54 Sinek ilaçlarındaki gelişim nasıl olmuştur? Oda spreyleri, Tabletler, Ve vücut losyonları

55

56 Jenerik markalar (ürün adı yerine geçen markalar) Selpak verir misiniz? Talebi karşısında müşteriye markası junior olan bir adet kağıt mendil verelim. Müşterinin tepkisi ne olur? Diğer örnekler: Uhu, camsil, pimapen, kalebodur

57 ÜRÜN FARKLILAŞTIRMA

58 Yapışmayan sakızın mucidi İngiliz profesör Terry Cosgrove, yapışmayan sakız yapma fikrinin, İngiltere ve ABD'de sokaklarda, her yerde yapışmış sakızları görünce ortaya çıktığını söyledi. Yapışmayan sakızı 3 yıl önce bulan Cosgrove'nin ekibi, o zamandan bu yana sakızın tadı ve yapısı üzerinde çalışıyordu. Ekip, 200'den fazla formülle binden fazla sakız örneği üreterek, en iyi yapışmayan sakızı bulmaya çalıştı. Normal sakızlar hava koşullarına dirençli lateksten yapılıyor ve hayli yapışkan oluyor. Dünya çapında bu tür sorunlar teşkil eden sakız, bazı ülkelerde yasaklandı.

59 Reklam harcaması ve firma talep eğrisinin gelişimi s

60 t1t1 TRP firma talep eğrisi, t2t2-monopolcu rekabet firması talep eğrisi t3t3-reklam sayesinde tüketiciyi kendine bağlayan mon. Rekabet firmasının talep eğrisi (esneklik azalıyor) yani monopelleşiyor

61 Monopolcü Rekabet de TT ve MR eğrileri T Tıpkı monopolde olduğu gibi MR her zaman TT nin altındadır T MR

62 MC=MR durumunda denge olur. PKLS kadar firma kar eder. P1 fiyatından, q1 mal satar. Aşırı kar vardır. Monopole benzer. Ancak Monopolden 2 farkı var: 1. monopolün talep eğrisi daha dik (daha az esnek, daha katı); 2. burada reklam giderleri mevcut. Maliyet yüksek. Kısa dönem firma dengesi

63 Uzun dönem denge-yeni giriş Yeni girişler olunca, firmamızın talep eğrisi sola kayar. t t olur. Kar azalır. Firma, MC=MR, (D noktası) Piyasa LAC=SAC=AR (E noktası) de dengeye gelir. varsa

64 Uzun dönem denge-yeni giriş Denge miktarı qu olur. Fiyat ise Pu olur. Normal kar oluşur. varsa Sonuç: Mon. Rek.piyasası kısa dönemde monopole; uzun dönemde ise TRP ye benzer.

65 Mon. Rek. Piyasasına eleştiri Kaynak israfı vardır (aşırı reklam). Firmalar, atıl kapasitede çalışır. Örnek: Bir sokakta, 5 ticari banka bulunması gibi.

66 TRP olsa idi, üretim qt, fiyat ise Pt olurdu. Burada ise üretim qm, fiyat ise Pm dir. qm-qt kadar daha az imalat vardır. Atıl kapasite üretim vardır. (LAC nin min olduğu noktanın solunda) SD MRP de Kaynak israfı Firma, E noktasında üretim yapar. AC nin min. Olduğu noktanın solunda (yani atıl kapasite)

67 MRP de reklam masrafı MRP de gerçekleşen reklam harcaması aşağıdakileri nasıl etkiler? Firma ürününe olan talep talep, Bu ürünün fiyatı, Marjinal hasıla, Firma maliyeti, Karlılık,

68

69

70 OLİGOPOL PİYASASI Piyasanın Özellikleri: 1. Birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda firma vardır. 2. Giriş engeli: üretim, büyük ölçek gerektirir 3. Firmalar arası bağımlılık: firmalar, bağımsız hareket edemez, diğer firmaları da dikkate almalıdır Tam oligopol: mal homojendir Noksan oligolopol: mal heterojendir

71 OLİGOPOL PİYASASI Oligopolcu, kendi talebini tahmin etmekte zorlanır. Çünkü, fiyat değişikliği karşısında, diğer firmaların ne yapabileceğini tahmin edemez. Diğer firmaların Olası tepkileri: Onlar da fiyat düşürür Fiyat düşürmez, mal farklılaştırmasına gider Taksitli satış uygular Promosyon uygular Reklama ağırlık verir

72 Oligopol dengesi 1. Alternatif: Anlaşmanın olmadığı durumlar Fiyat-üretim rekabeti noktasında işbirliği yok. 2. Alternatif: Anlaşmanın olduğu durumlar Fiyat-üretim rekabetini önlemek için yapılan işbirliği

73 Oligopol dengesi 1. alternatif: ANLAŞMASIZ OLİGOPOL Burada, bir firma fiyat düşürünce, diğeri de düşürür. Aralarında anlaşma yoktur. Fiyat SAVAŞI geçerlidir. Karşılıklı fiyat indirimleri olur. Fiyat indirimi konusunda İNATLAŞMA olursa, daha güçsüz olan firma piyasadan çekilmek zorunda kalır. Ancak, genelde anlaşma yoluna gidilir.

74 Oligopol dengesi 1. alternatif: ANLAŞMALI OLİGOPOL Burada, firmalar kendi aralarında gizli veya açık, yazılı veya sözlü şekilde anlaşma yaparak, rekabetten dolayı zarar görmek istemezler. Bu sayede, ortak hareket ederler. Buna fiyat liderliği ve kartel olmak üzere 2 örnek verilebilir.

75 Kartel (tröst) Kartel, kendi aralarında açık yada zımni olarak anlaşan firmaların dışarıya karşı monopol gibi davranmasıdır. Fiyat-üretim konusunda açık bir anlaşma Amaç: 1. Ortak kar 2. veya Pazarın paylaşılmasıdır.

76 Oligopol bir firma, Kartele dahil olursa neler değişir? a

77 Kartel anlaşması yapmadan önce: piyasa, Dr de dengededir. Firma ise, d noktasında dengededir. (MC=MR durumu). Burada, firma normal (sıfır) kar elde etmektedir.

78 Kartel anlaşması yapılınca: artık tüm firmalar, tek bir firma gibi davranır. Yani monopol (veya kartel) olur. Kartel, Dk de dengeye gelir. Piyasa fiyatı Pk olur. Bu tüm firmalar için veridir. Fiyat, PkPr kadar yükselmiştir. Firma için, PkSLY kadar aşırı kar vardır. Firma üretimi düşmüş, fiyatı yükselmiştir.

79 OLİGOPOLDE POTANSİYEL REKABET Oligopol piyasada bazen firmalar bir araya gelip kartel oluşturarak, yeni firmaların piyasaya girişlerini engellemek için fiyatları düşürebilirler Bu uygulamaya Girişi engelleyen fiyatlandırma denir.

80 OLİGOPOLDE POTANSİYEL REKABET Yeni firma, üreteceği malı P1 den satabilir. Fakat kartel bu malı P2 den satmaktadır (MC=MR). (Yeni firma, malın fiyatını daha düşük planladı) yeni firma kartel Bu şartlarda yeni firmanın sektöre girmesi durumunda, Pazar kaybı söz konusu olacaktır. Bunun olmaması için yeni firmanın veremeyeceği, kendisinin verebileceği bir fiyat belirler. Örneğin: P4, bu sayede karını azaltmış olur ama yeni firmanın oluşturacağı tehlikeyi de elimine eder. İlk karı P2BCP3 iken Karı P2BDP4 kadar azalır.

TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR?

TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR? TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR? 2 1.1. GİRİŞ ENGELLERİ 2 2. TEK FİYAT TEKELİ 4 2.1. TALEP VE HASILAT 4 2.2. HASILAT VE ESNEKLİK 5 2.3. TEKELDE ÇIKTI VE FİYAT KARARI 6 2.4. TEKELDE ARZ EĞRİSİ 9 3. FİYAT

Detaylı

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM İKTİST GİRİŞ 1-GİRİŞ 18. yy daki Sanayi devrimi soncu 1950 lerde dünya, G.Ü ve GÜ ler diye 2 gruba ayrıldı.dünya nüfusunun yarıdan fazlası GÜ de yaşamaktadır. Osmanlı sanayi devrimine ayak uyduramadığı

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür? İKTİSAT-MALİYE SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı, tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz. SORU 2 Ricardocu denklik nedir?

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir:

Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir: GİRİŞ Bir basitleştirme yaparsak, ekonomik aktiviteler bir ekonomideki bireylerin bir araya gelip kocaman bir pasta yapması olarak resmedilebilir. Ekonomideki pastanın yapımına katılanher iktisadi aktörün

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE)

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Ünite 10: TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Tam rekabetçi bir piyasada halen çalışmakta olan firmalar kısa dönemde normal kârın üzerinde kâr elde ediyorlarsa piyasaya yeni firmalar

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz

İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ PAZAR...2 1.1. İlgili Ürün ve İlgili Coğrafi Pazar...2 1.2. İlgili Pazar Kavramı ve Rekabet Politikasının Hedefleri...3 1.3. Pazar Tanımlamasının Temel İlkeleri...3 1.3.1. Talep İkamesi...3

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Konu 11. Fiyat Belirleme Stratejileri

Konu 11. Fiyat Belirleme Stratejileri .. Konu 11 Piyasa Gücü Olan Şirketler İçin Fiyat Belirleme Stratejileri Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 118 Hadi Yektaş Piyasa Gücü Olan Şirketler

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 19, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Paranın Tanımı 3 2.1 Paranin Bazı Nitelikleri...................... 3 2.2 Para Nedir?............................

Detaylı

Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar

Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar .. Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Universitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 150 Hadi Yektaş Temel Oligopol Piyasalar . İçerik Giriş.1 Giriş.2.3.4.5.6 Anahtar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEKİ GÜNDEM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı 2012 GİRİŞ BÖLÜM I : İhracat firma için önemli, stratejik

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

Döviz Kurları ve Döviz Piyasaları

Döviz Kurları ve Döviz Piyasaları Döviz Kurları ve Döviz Piyasaları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 17, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Döviz Kurları 3 3 Döviz Piyasası (Foreign Exchange Market) 6 3.1 Döviz Piyasalarındaki Aktörler.................

Detaylı

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS

ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS ROYALTİ ÖDEMELERİNİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI ANALİZİ THE TRANSFER PRICING ANALYSIS OF TH ROYALTY PAYMENTS Serdar PEHLİVAN 13 * Öz Transfer fiyatlandırması dünyasında gayri maddi haklar için yapılan royalti

Detaylı

hukukun temel kavramlar

hukukun temel kavramlar hukukun temel kavramlar Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı