Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA"

Transkript

1 Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA

2 Tek bir firmanın yakın ikamesi bulunmayan bir mal ürettiği-sattığı piyasa türüne saf monopolveya kısaca monopol denir. Bu tanıma göre iki özelliği ön plana çıkar: 1-tek firmanın varlığı 2-yakın ikamesi olmayan bir mal üretilmesi Bundan dolayı, monopol, tek bir firmanın yakın ikameis olmayan bir mal ürettiği ve diğer firmaların piyasaya girişlerinin mümkün olmadığı bir piyasa organizasyonu biçiminde tanımlanır

3 İki uç durum TRP gerçek hayatta pek rastlanılmaz. Fiyat rekabeti vardır Monopol: Gerçek hayatta sözkonusudur. Fiyat rekabeti yoktur

4 Monopolun Kaynakları (Nedenleri) Giriş engelleri: diğer firmaların piyasaya girişlerini engelleme suretiyle monopolün varlığına yol açan unsurlara denir. Dört çeşit giriş engeli vardır.

5 Giriş engelleri 1. Doğal Monopoller: Üretim hacmi arttıkça, ortalama maliyet sürekli düşüyorsa ortaya çıkar. Örnek: Elektrik, su, telefon servisi gibi. 2. Yasal Monopoller: Devlet eliyle kurulan monopollerdir. Kamu yararı, monopolcu karının hepsinin devlete kalması gibi nedenlerle kurulan monopollerdir. (telefon, EÜAŞ, gaz, su) 3. Bir malın üretiminde kullanılan ana inputun bir firmanın kontrolünde olması durumunda bu firma, başka firmalara bu inputu vermeyerek piyasaya girmelerine engel olabilir. (ABD de boksit rezervlerinin tümüne sahip olan ALCAO, II. Dünya savaşı öncesi dönemde alümimyum hammaddesi olan boksiti diğer firmalara satmayı reddetmiştir) 4. Monopol, patentlerle yaratılmış olabilir.

6 ayrıca 1. Firmalar arası anlaşmalar: monopole yol açar.

7 Dört Temel Piyasa Modelinin Karakteristik Özellikleri PİYASALAR 1-Tam rekabet, 2-Monopol, 3-Monopolcu rekabet, 4-oligopol FARKLILIKLAR 1-firma sayısı, 2-ürün tipi 3-fiyat kontrolü 4-piyasaya giriş engeli 5-fiyat dışı rekabet

8 MONOPOL PİYASASI Çok sayıda alıcı karşısında bir tek satıcının olduğu piyasa türüdür. Piyasa talep eğrisi, aynı zamanda firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisidir. Yani, monopolcunun talep eğrisi negatif eğimlidir. (Negatif talep eğrisi ve bundan elde edilen MR, AR ve TR Bu yüzden, tam rekabetin tersine, firma artık fiyatı veri almak zorunda değildir. Farklı fiyatlar ve bunlara karşılık gelen farklı satış miktarları söz konusudur.

9 Monopol arz ve talebi Firma talebi, piyasa talebine eşittir. Bundan dolayı, TRP de olduğu gibi yatay eksene paralel değildir. Firma arzı ise, piyasa arzını temsil etmektedir.

10 Monopol arz ve talebi Firma piyasa fiyatını belirleyebilir. Ancak, aynı anda hem P hem de Q yü belirleyemez. Ya P yi, yada Q yü belirlemelidir.

11 Monopol arz ve talebi Kar max yönelen firma, kendisine en fazla kar sağlayan miktarı saptar, ve bunu satabileceği en yüksek fiyattan satar

12 Monopolcünün hasılatı firma talebi, TRP piyasa talebi gibidir. TR=Pxq dür. TR önce artar, sonra azalır. TR nin gelişimini üst şekildeki Pxq den bulalım. P2xQ2<P3Q3<P4Q4 P4Q4>P5xQ5>P6Q6

13 AR;=TR/q=(Pxq)/q=P AR=P, Her bir satış miktarında, P=AR ise, AR=TT dir. (Talep eğrisine özdeştir) Ortalama hasılatı

14 MR= TR/ Q, MR, TR nin türevidir. MR, TR nin eğimidir. q2, q3, q4 e doğru, TR nin eğimi azalmaktadır. q5 ve q6 nin eğimi negatif değerlidir. Burda da, MR küçülmektedir. Marjinal hasılatı

15 TEKEL (MONOPOL) PİYASASI Dikkat: Her bir satış düzeyinde, P>MR olduğuna bakınız. TRP koşullarında ise P=MR idi. 15

16 Daha fazla mal satmak isteyen monopol, fiyatı düşürmelidir. Fiyatı her düşürdüğünde, MR, fiyattan daha küçük bir değer almaktadır Bundan dolayı, MR, P ye özdeş olan TT nin altındadır. MR ve AR (veya TT=P)

17 MR ve AR (veya TT=P) 3 birim satış olunca, MR nedir? TR2-TR1 yani [(70x3)-(80x2) ] =50 dir. 3 birim satış durumunda P nedir? P=70 Yani P>MR 70>50

18 Monopolde Firma Dengesi: Kısa Dönem 1.yol: TC&TR A noktası, başa baş noktasıdır. q1q3-kar ediliyor, Q3 sonrası, zarar var Tc ve TR nin paralel olduğu noktalar Z ve Y dir. П

19 Monopolde Firma Dengesi: Kısa Dönem 2.yol: MC=MR Kar max koşulu MC=MR dir. Bu q2 de sağlanır. П

20 Monopolde Firma Dengesi: Kısa Dönem MC=MR olunca sağlanır. P, AC nin üstündedir. Aynı zamanda P>MR dir. Aşırı kar durumu var. Buna monopolcü karı denir. Ortalama hasıla(ar=p)=sq2 Ortalama maliyet=lq2=ac. Ortalama kar=sl, (Sq2-Lq2) yani= ortl. hasıla-ortl. maliyet) satış hasılatı=posxsq2 satış karı=slxoq2, veya Satış karı=zy veya Xq2

21 Sıfır karla üretim (normal kar) 1-Maliyet yüksekse veya 2-talep yeterli değilse (yani fiyat düşmüş ise), monopolün karı aşırı olmayacaktır. MR=MC de denge sağlanır. P=AR=AC olduğu zaman sıfır kar vardır. Buna normal kar denir.

22 Yüksek maliyet ve talep düşüklüğünden dolayı, monopol zarar eder. İlk başta fiyat N olsun. Burada AVC, AR nin altındadır. Denge MC=MR de olur. TFC=LT KLTN kadar zarar var. Üretime devam edilirse, fiyat P1 iken P1 satış fiyatından P1STN kadar zarar kurtarılmış olur. Zarara rağmen üretim

23 Aşağıdaki durumda ne olur? MC AC AVC P 1 MR D = AR Q 1 çıktı

24 MC AC AVC P 1 Q 1 MR D = AR çıktı Firma zarar eder. P=AVC de sadece değişir maliyetlerini karşılayabilmektedir. Üretime devam eder.

25 P<AVC olduğunda firmanın durumu nedir? MC AC AVC P 1 MR D = AR Q 1 çıktı

26 P<AVC olduğunda firmanın durumu nedir? MC AC AVC P 1 Q 1 MR D = AR çıktı Firma yine zarar eder. Ancak P<AVC olduğundan hiçbir maliyetini karşılayamaz. Bu aşamada firma, üretimi durdurur.

27 sonuç Monopolcu firma, MR=MC koşulunun sağlandığı üretim düzeyinde dengede olabilmesi için (karını max edebilmesi), fiyatın ortalama değişken maliyetten küçük olmaması gerekir (P>AVC olması gerekir).

28 Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi Uzun dönemde monopolcu, SMC=LMC=MR olunca dengede olur. LMC=MR durumunda Talep, AC den daha büyüktür. LAC=Lqd AR=Kqd Ort kar=kl Satış karı=klx0qd

29 Monopolcünün Uzun Dönem Dengesi NOT: TRP de uzun dönemde sıfır kar var iken, Monopol piyasada aşırı kar devam edebilir.

30 TRP nin monopole dönüşmesi Sonuç: monopolde, TRP ye göre daha az mal, daha pahalıya satılır.

31 Piyasa, TRP iken monopol olsun. Tüketici rantı: P1PrDr iken, P1PmA olur (küçülür). Bunun PmABPr si monopole gider, ABDr ise zayi olur. Üretici rantı PrDrP2 iken SDmP2 olur (küçülür). PrBDmS üreticinin eline kar olarak geçer. Ancak DmDrB zayi olur. ADmDr-sosyal kayıp, (bir kısmı üreticinin kaybı-bir kısmı tüketicinin kaybıdır). Üretimdeki azalma nedeniyle toplum bir gelir kaybına uğrar.(bu refah kaybıdır). Monopol sosyal maliyet

32 MONOPOLÜN SAKINCALARI 1. Monopol Piyasasındaki tüketiciler, tam rekabettekilere kıyasla daha az mal için daha fazla fiyat ödemektedirler. 2. Tam rekabet piyasasının tersine monopol piyasasında uzun dönemde aşırı kar söz konusu olabilmektedir. 3. Aşırı karın varlığına göre gelir dağılımı monopolcü lehine bozulabilmektedir.

33 Monopolde Fiyat Farklılaştırması Monopolcü firma, tüketici rantının tamamını, olmazsa bir kısmını elde etmek için aynı malı farklı fiyatlardan satarak fiyat farklılaştırmasına gidebilir. Bu anlamda, monopolcü, açgözlü bir kişilik sergilemektedir. Fiyat farklılaştırması birtakım şartlar gereklidir: 1. Piyasalar birbirinden ayrılmış; ve piyasalar arası geçiş engellenmiş olmalıdır: Aksi takdirde tüketiciler malı ucuz olduğu piyasadan satın alırlar. 2. Piyasada tek firma veya aynı fiyat politikasını güden firma grubunun olması, yani muhakkak bir tekelci güç söz konusu olmalı. 3. Farklı talep esnekliğine sahip tüketicilerin bilinmesi ve birbirinden ayrılabilmesi gerekir.

34 Monopolde Fiyat Farklılaştırması 3 şekilde fiyat farklılaştırılmasına gidilir.

35 Birinci dereceden Herkese ödeme gücüne göre fiyat biçer. monopolcu kişiye göre fiyatı değiştirmektedir. Ağanın fiyatı ağaya göre; marabanın fiyatı marabaya göre

36 İkinci dereceden Satış fiyatı aşağıdaki şartlara göre değişebilir: Tüketim miktarı, (0-100 metreküp fiyatı ) Tüketim zamanı, (22:30-08:00 elektrik tüketimi fiyatı) Kullanım mekanına (konut-sanayi) göre farklı fiyatlar uygulanır.

37 Üçüncü dereceden Her alt piyasadaki tüketici grubuna farklı fiyat uygulamasıdır; Yurtiçi-yurtdışı Şehir-kırsal Zengin semt-orta direk,

38 Üçüncü dereceden İki koşulu vardır: 1-Malın piyasalar arasında geçişinin, yani bir piyasadan alınıp başka piyasada satılmaması, ya da satılmasının oldukça pahalı olması, (arbitraj imkanı olmaması) 2-Her alt piyasada talebin fiyat esnekliğinin farklı olması, Ör: A ve B olmak üzere iki piyasamız var. Monopolcu, talep esnekliği nispeten düşük olan piyasada fiyatı yüksek tutarak üretimin küçük bir kısmını bu piyasada satarken, üretimin büyük kısmını (DAHA UCUZ FİYATA BUNA BAKINIZ) esnekliğin daha büyük olduğu piyasaya kaydıracaktır.

39 Üçüncü dereceden Ekonomi sınıfı-business class, Açık kapalı tribün, Zengin semt ile orta sınıfın olduğu yerlerde aynı özellikteki ürünler farklı fiyatlardan satılır: Ör: Sebze fiyatları ve hamsi fiyatları vb. Bazen monopolcü, malını faaliyette bulunduğu ülkedeki tüketicilere sattığı fiyatın çok altında ihraç edebilir. Bu şekilde fiyat ayrımı politikasına damping denmektedir. Sonuç: Talebin daha esnek olduğu piyasada malı daha düşük fiyattan satar; esnekliğin daha küçük olduğu piyasada malı daha pahalıya satar.

40 Bölüm 13 MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI

41 MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI Piyasanın Özellikleri: 1. Ürünün homojen olmadığı imajı tüketiciye benimsetilmiştir (çünkü aşırı reklam vardır) 2. Mal farklılaştırılarak, tüketiciler üzerinde bir monopol havası oluşturulur. 3. Önemli olan, tüketicinin algısının değiştirilmesidir. 4. Homojenlik kuralı hariç TRP ile aynıdır (farklılaştırılmış mallar) 5. Çok sayıda firma vardır. 6. Talep eğrisi, monopole benzer. Ama, monopol piyasa kadar katı (dik) değildir (daha esnektir, tüketici daha fazla tepki verebilmektedir)

42 MRP de geçerli mal ve hizmetlere bazı örnekler -çay, -bebek bezi, -diş macunu, kolalı içecekler, margarine, ketçap, çamaşır suyu, meyve suyu, makarna, -sakız, - vb.

43 MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI Piyasanın Özellikleri: 1. Reklam başarılı ise, talep eğrisi daha dikleşir. (esneklik azalır, firma monopolleşir, tüketiciler daha az tepki vermektedir) 2. Piyasaya firma giriş ve çıkışları serbesttir. 3. İlk tesis kurulumu kolaydır. (çiklet, kağıt mendil, meyve suyu imalatı vb.) 4. Mallar, birbirini ikame edebilmektedir

44 Algıyı değiştirmek için yoğun reklam harcaması yapılır. AC yukarı kayar. Reklam masrafı, üretimden bağımsızdır. Üretim arttıkça, ortalama reklam gideri azalır Reklam harcaması

45 Bu ürünlerle ilgili inceleyebileceğiniz konu başlıkları: -Ürünler nasıl farklılaştırılıyor? -Müşterinin beğenisini sağlamak için müracaat edilen yöntemler? -reklamların tüketiciler üzerindeki etkisi? -belli tüketici segmetlerine odaklı yayınlanan Reklamlar, -Reklam mecra türleri? -Reklam maliyetleri? -reklam zamanlamaları? -Reklamın ürün fiyatına etkisi. -satıcı sayısı,

46 Örnek olay: Algıyı şekillendirme mal türü: çay En güzel çay DOĞUŞ ÇAY Her çay OF ÇAY çay değildir. (KADİR İnanır, erkekler de (veya babalar da) çay yapar. KARALİ, budur çayın KRALI (her gün yeniden doğan çay:slogan)

47 Ürün farklılaştırma Çay kur: yeşil çay, organik çay, siyah çay

48 Diş macunu Signal Sensitive Expert 30 saniyede rahatlama. HAP mineralleri ve potasyum sitrat ile anında rahatlama ve uzun süreli koruma sağlar. Çinko sitrat ile plak oluşumunda azalma görülürken, dişetleri korunur.

49 Bebek bezi (ürün farklılaştırma örneği)

50 OMO (farkındalık oluşturmaslogan)

51 Damacana Su sektörü

52

53

54 Sinek ilaçlarındaki gelişim nasıl olmuştur? Oda spreyleri, Tabletler, Ve vücut losyonları

55

56 Jenerik markalar (ürün adı yerine geçen markalar) Selpak verir misiniz? Talebi karşısında müşteriye markası junior olan bir adet kağıt mendil verelim. Müşterinin tepkisi ne olur? Diğer örnekler: Uhu, camsil, pimapen, kalebodur

57 ÜRÜN FARKLILAŞTIRMA

58 Yapışmayan sakızın mucidi İngiliz profesör Terry Cosgrove, yapışmayan sakız yapma fikrinin, İngiltere ve ABD'de sokaklarda, her yerde yapışmış sakızları görünce ortaya çıktığını söyledi. Yapışmayan sakızı 3 yıl önce bulan Cosgrove'nin ekibi, o zamandan bu yana sakızın tadı ve yapısı üzerinde çalışıyordu. Ekip, 200'den fazla formülle binden fazla sakız örneği üreterek, en iyi yapışmayan sakızı bulmaya çalıştı. Normal sakızlar hava koşullarına dirençli lateksten yapılıyor ve hayli yapışkan oluyor. Dünya çapında bu tür sorunlar teşkil eden sakız, bazı ülkelerde yasaklandı.

59 Reklam harcaması ve firma talep eğrisinin gelişimi s

60 t1t1 TRP firma talep eğrisi, t2t2-monopolcu rekabet firması talep eğrisi t3t3-reklam sayesinde tüketiciyi kendine bağlayan mon. Rekabet firmasının talep eğrisi (esneklik azalıyor) yani monopelleşiyor

61 Monopolcü Rekabet de TT ve MR eğrileri T Tıpkı monopolde olduğu gibi MR her zaman TT nin altındadır T MR

62 MC=MR durumunda denge olur. PKLS kadar firma kar eder. P1 fiyatından, q1 mal satar. Aşırı kar vardır. Monopole benzer. Ancak Monopolden 2 farkı var: 1. monopolün talep eğrisi daha dik (daha az esnek, daha katı); 2. burada reklam giderleri mevcut. Maliyet yüksek. Kısa dönem firma dengesi

63 Uzun dönem denge-yeni giriş Yeni girişler olunca, firmamızın talep eğrisi sola kayar. t t olur. Kar azalır. Firma, MC=MR, (D noktası) Piyasa LAC=SAC=AR (E noktası) de dengeye gelir. varsa

64 Uzun dönem denge-yeni giriş Denge miktarı qu olur. Fiyat ise Pu olur. Normal kar oluşur. varsa Sonuç: Mon. Rek.piyasası kısa dönemde monopole; uzun dönemde ise TRP ye benzer.

65 Mon. Rek. Piyasasına eleştiri Kaynak israfı vardır (aşırı reklam). Firmalar, atıl kapasitede çalışır. Örnek: Bir sokakta, 5 ticari banka bulunması gibi.

66 TRP olsa idi, üretim qt, fiyat ise Pt olurdu. Burada ise üretim qm, fiyat ise Pm dir. qm-qt kadar daha az imalat vardır. Atıl kapasite üretim vardır. (LAC nin min olduğu noktanın solunda) SD MRP de Kaynak israfı Firma, E noktasında üretim yapar. AC nin min. Olduğu noktanın solunda (yani atıl kapasite)

67 MRP de reklam masrafı MRP de gerçekleşen reklam harcaması aşağıdakileri nasıl etkiler? Firma ürününe olan talep talep, Bu ürünün fiyatı, Marjinal hasıla, Firma maliyeti, Karlılık,

68

69

70 OLİGOPOL PİYASASI Piyasanın Özellikleri: 1. Birbirini etkileyebilecek kadar az sayıda firma vardır. 2. Giriş engeli: üretim, büyük ölçek gerektirir 3. Firmalar arası bağımlılık: firmalar, bağımsız hareket edemez, diğer firmaları da dikkate almalıdır Tam oligopol: mal homojendir Noksan oligolopol: mal heterojendir

71 OLİGOPOL PİYASASI Oligopolcu, kendi talebini tahmin etmekte zorlanır. Çünkü, fiyat değişikliği karşısında, diğer firmaların ne yapabileceğini tahmin edemez. Diğer firmaların Olası tepkileri: Onlar da fiyat düşürür Fiyat düşürmez, mal farklılaştırmasına gider Taksitli satış uygular Promosyon uygular Reklama ağırlık verir

72 Oligopol dengesi 1. Alternatif: Anlaşmanın olmadığı durumlar Fiyat-üretim rekabeti noktasında işbirliği yok. 2. Alternatif: Anlaşmanın olduğu durumlar Fiyat-üretim rekabetini önlemek için yapılan işbirliği

73 Oligopol dengesi 1. alternatif: ANLAŞMASIZ OLİGOPOL Burada, bir firma fiyat düşürünce, diğeri de düşürür. Aralarında anlaşma yoktur. Fiyat SAVAŞI geçerlidir. Karşılıklı fiyat indirimleri olur. Fiyat indirimi konusunda İNATLAŞMA olursa, daha güçsüz olan firma piyasadan çekilmek zorunda kalır. Ancak, genelde anlaşma yoluna gidilir.

74 Oligopol dengesi 1. alternatif: ANLAŞMALI OLİGOPOL Burada, firmalar kendi aralarında gizli veya açık, yazılı veya sözlü şekilde anlaşma yaparak, rekabetten dolayı zarar görmek istemezler. Bu sayede, ortak hareket ederler. Buna fiyat liderliği ve kartel olmak üzere 2 örnek verilebilir.

75 Kartel (tröst) Kartel, kendi aralarında açık yada zımni olarak anlaşan firmaların dışarıya karşı monopol gibi davranmasıdır. Fiyat-üretim konusunda açık bir anlaşma Amaç: 1. Ortak kar 2. veya Pazarın paylaşılmasıdır.

76 Oligopol bir firma, Kartele dahil olursa neler değişir? a

77 Kartel anlaşması yapmadan önce: piyasa, Dr de dengededir. Firma ise, d noktasında dengededir. (MC=MR durumu). Burada, firma normal (sıfır) kar elde etmektedir.

78 Kartel anlaşması yapılınca: artık tüm firmalar, tek bir firma gibi davranır. Yani monopol (veya kartel) olur. Kartel, Dk de dengeye gelir. Piyasa fiyatı Pk olur. Bu tüm firmalar için veridir. Fiyat, PkPr kadar yükselmiştir. Firma için, PkSLY kadar aşırı kar vardır. Firma üretimi düşmüş, fiyatı yükselmiştir.

79 OLİGOPOLDE POTANSİYEL REKABET Oligopol piyasada bazen firmalar bir araya gelip kartel oluşturarak, yeni firmaların piyasaya girişlerini engellemek için fiyatları düşürebilirler Bu uygulamaya Girişi engelleyen fiyatlandırma denir.

80 OLİGOPOLDE POTANSİYEL REKABET Yeni firma, üreteceği malı P1 den satabilir. Fakat kartel bu malı P2 den satmaktadır (MC=MR). (Yeni firma, malın fiyatını daha düşük planladı) yeni firma kartel Bu şartlarda yeni firmanın sektöre girmesi durumunda, Pazar kaybı söz konusu olacaktır. Bunun olmaması için yeni firmanın veremeyeceği, kendisinin verebileceği bir fiyat belirler. Örneğin: P4, bu sayede karını azaltmış olur ama yeni firmanın oluşturacağı tehlikeyi de elimine eder. İlk karı P2BCP3 iken Karı P2BDP4 kadar azalır.

Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA

Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA Bölüm 12 MONOPOLDE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA Tek bir firmanın yakın ikamesi bulunmayan bir mal ürettiği-sattığı piyasa türüne saf monopolveya kısaca monopol denir. Bu tanıma göre iki özelliği ön plana çıkar:

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları)

MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) MAL PİYASASI (Eksik Rekabet Piyasaları) Eksik Rekabet Piyasaları Doç.Dr. Erdal Gümüş Eksik Rekabet Piyasaları Tam rekabet piyasası arzu edilen bir piyasa olmakla birlikte, pratikte uygulama alanı başarıyla

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Bölüm 7 Monopol ve Monopson

Bölüm 7 Monopol ve Monopson Bölüm 7 Monopol ve Monopson Tartışılacak Konular Tekel Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti Tartışılacak Konular Monopson (Monopsony) Monopson Gücü Tekel Gücünün

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

Tekelci Rekabet Piyasası

Tekelci Rekabet Piyasası Tekelci Rekabet iyasası 1900 lü yılların başlarında, ürünlerin homojen olmaması, reklamın giderek 2 artan önemi, azalan maliyet durumlarının yaşanması tam rekabet piyasasına karşı yapılan tartışmaları

Detaylı

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization EKO 205 Mikroiktisat Kar Maksimizasyonu Profit Maximization Tartışılacak Konular Tam Rekabet Piyasaları Kar Maksimizasyonu Marjinal Hasıla, Marjinal Maliyet ve Kar Kısa Dönemde Çıktı Düzeyinin Belirlenmesi

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl)

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ, MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 11.01.2010 SAAT: 13:00 GRUP: B Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) Çoktan

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

MİKRO-İKTİSAT. Ders 8 Tekelci Rekabet ve Oligopol

MİKRO-İKTİSAT. Ders 8 Tekelci Rekabet ve Oligopol MİKRO-İKTİSAT Ders 8 Tekelci Rekabet ve Oligopol Tartışılacak Konular Tekelci Rekabet Oligopol Fiyat Rekabeti Kartel Oyun Teorisi ve Oligopol: Mahkumlar Açmazı Tekelci Rekabet Monopolcü rekabet piyasası

Detaylı

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE)

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Ünite 10: TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Tam rekabetçi bir piyasada halen çalışmakta olan firmalar kısa dönemde normal kârın üzerinde kâr elde ediyorlarsa piyasaya yeni firmalar

Detaylı

DÜZENLEME VE ANTİ-TRÖST YASASI 2

DÜZENLEME VE ANTİ-TRÖST YASASI 2 DÜZENLEME VE ANTİ-TRÖST YASASI 2. PİYASAYA MÜDAHALE 2.. ARTIKLAR VE BÖLÜŞÜMÜ 2 2. DÜZENLEMENİN EKONOMİK KURAMI 3 2.. DENGE 3 3. DÜZENLEME VE DOĞAL TEKELLER 4 3.. KARTELLERİN DÜZENLENMESİ 7 4. ANTİ-TRÖST

Detaylı

TAM REKABET PİYASASI

TAM REKABET PİYASASI TAM REKABET PİYASASI 2 Bu bölümde, tam rekabet piyasasında çalışan firmaların fiyatlarını nasıl oluşturduklarını, ne kadar üreteceklerine nasıl karar verdiklerini ve piyasadaki fiyat ile miktarın nasıl

Detaylı

ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7

ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7 ARZ, TALEP VE TAM REKABET PİYASASINDA DENGE BÖLÜM 7 TALEP Herhangi bir maldan belirli bir sürede ve farklı fiyatlar karşısında satın alınmak istenen miktardır. Talepten söz edebilmek için tüketici isteklerinin

Detaylı

BÖLÜM 11 TAM REKABETTE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA

BÖLÜM 11 TAM REKABETTE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA BÖLÜM 11 TAM REKABETTE ÜRETİM VE FİYATLANDIRMA BÖLÜM -6: FİRMA TEORİSİ TAM REKABET PİYASASI Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri: 1. Tek başlarına fiyatı etkileyemeyen çok sayıda alıcı ve satıcı vardır:

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

TEKELC REKABET VE OLİGOPOL PİYASALAR

TEKELC REKABET VE OLİGOPOL PİYASALAR BÖLÜM 12 TEKELC REKABET VE OLİGOPOL PİYASALAR Tekelci rekabet (Monopolistic competition) Piyasya girişin serbest olduğu ve her firmanın kendi markasını (brand) üretip sattığı, ürünün farklılaştırılmış

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

Tam Rekabet Piyasaları (Perfectly competitive markets) Tam rekabet piyasası şu varsayımlara dayanır:

Tam Rekabet Piyasaları (Perfectly competitive markets) Tam rekabet piyasası şu varsayımlara dayanır: BÖLÜM 8 / TAM REKABET PİYASASI VE KA R MAKSİMİZASYONU Tam Rekabet Piyasaları (Perfectly competitive markets) Tam rekabet piyasası şu varsayımlara dayanır: o Sonsuz sayıda alıcı ve satıcı vardır. Her bir

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

TEKELCİ REKABET... 2 1. PİYASA YAPILARI...

TEKELCİ REKABET... 2 1. PİYASA YAPILARI... TEKELCİ REKABET... 2 1. PİYASA YAPILARI... 2 1.1. YOĞUNLAŞMA ÖLÇÜLERİ... 2 1.2. YOĞUNLAŞMA ÖLÇÜLERİNİN SINIRLARI... 2 2. TEKELCİ REKABET... 4 2.1. TEKELCİ REKABETTE FİYAT VE ÇIKTI... 5 2.2. EKSİK KAPASİTE...

Detaylı

15.010/15.011 Örnek Ara sınav Cevap Kâğıdı - 1999. 1) Doğru, Yanlış, Belirsiz

15.010/15.011 Örnek Ara sınav Cevap Kâğıdı - 1999. 1) Doğru, Yanlış, Belirsiz 15.010/15.011 Örnek Ara sınav Cevap Kâğıdı - 1999 1) Doğru, Yanlış, Belirsiz a) DOĞRU. İki mağaza tarafından arz edilen videolar birbirlerine ikame. Somerville deki Hollywood mağazasındaki videoların fiyatı

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

Bölüm 5 ARZ VE TALEP UYGULAMALARI

Bölüm 5 ARZ VE TALEP UYGULAMALARI Bölüm 5 ARZ VE TALEP UYGULAMALARI Neler Öğreneceğiz? Hükümet Müdahalelerinin denge Oluşumlarına Etkileri Fiyat Kontrolleri Taban ve Tavan Fiyat Uygulamaları Asgari Ücret Politikası Tarımsal Destekleme

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN FİYAT VE FİYATLANDIRMA Pazarlama karması bileşenlernden üçü (ürün, tutundurma ve dağıtım) tüketiciye değer ifade eden bir şeyler sunmaya çalışırken,

Detaylı

4. PİYASA DENGESİ 89

4. PİYASA DENGESİ 89 4. PİYASA DENGESİ 89 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 4.1. Walrasgil Fiyat İntibakı 4.2. Marshallgil Miktar İntibakı 4.3. Arz ve Talep Değişmelerinin Denge Üzerindeki Etkisi 4.4. Tüketici ve Üretici Rantı

Detaylı

Yeni Dış Ticaret Teorileri

Yeni Dış Ticaret Teorileri Yeni Dış Ticaret Teorileri Dr.Dilek Seymen Dr. Dilek Seymen Nitelikli İşgücü Teorisi (Skilled Labor-Keesing&Kenen) Sanayi ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir bölümü nitelikli işgücü farklılıkları ile

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

1. Kısa Dönemde Maliyetler

1. Kısa Dönemde Maliyetler DERS NOTU 05 MALİYET TEORİSİ: KISA VE UZUN DÖNEM Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kısa Dönemde Maliyetler... 1 2. Kâr Maksimizasyonu (Bütün Piyasalar İçin)... 9 3. Kâr Maksimizasyonu (Tam Rekabet Piyasası

Detaylı

TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR?

TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR? TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR? 2 1.1. GİRİŞ ENGELLERİ 2 2. TEK FİYAT TEKELİ 4 2.1. TALEP VE HASILAT 4 2.2. HASILAT VE ESNEKLİK 5 2.3. TEKELDE ÇIKTI VE FİYAT KARARI 6 2.4. TEKELDE ARZ EĞRİSİ 9 3. FİYAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar

Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar .. Konu 9 Temel Oligopol Piyasalar Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Universitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 150 Hadi Yektaş Temel Oligopol Piyasalar . İçerik Giriş.1 Giriş.2.3.4.5.6 Anahtar

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Piyasa Dengesi YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 PİYASA DENGESİ Bu bölümde piyasa kavramı, piyasa türleri ve piyasa mekanizmasının işleyişi

Detaylı

Kaynaklar. Orhan Türkay, Mikroiktisat Teorisi, İmaj Yayınevi Erdal M. Ünsal, Mikro İktisat, İmaj Yayınevi Mikro İktisat, AÖF Yayınları

Kaynaklar. Orhan Türkay, Mikroiktisat Teorisi, İmaj Yayınevi Erdal M. Ünsal, Mikro İktisat, İmaj Yayınevi Mikro İktisat, AÖF Yayınları Kaynaklar Orhan Türkay, Mikroiktisat Teorisi, İmaj Yayınevi Erdal M. Ünsal, Mikro İktisat, İmaj Yayınevi Mikro İktisat, AÖF Yayınları OLİGOPOL PİYASALARI OLİGOPOL, birbirlerini etkiyebilecek kadar az sayıda

Detaylı

X. BÖLÜM MONOPOL (TEKEL PİYASASI)

X. BÖLÜM MONOPOL (TEKEL PİYASASI) Monopol 223 X. BÖLÜM MONOPOL (TEKEL PİYASASI) Adem Karakaş Ekonomi daima belirli bir istikrarda seyretmeyen genelde inişli çıkışlı dalgalanmalarla devam eden bir işleyişe sahiptir. Bu işleyiş mekanizmasını

Detaylı

Yönetimsel Iktisat Final

Yönetimsel Iktisat Final Yönetimsel Iktisat Final 1) Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mal grubuna girer? a) kahve için: süt süt tozu b) beyaz peynir kaşar peynir c) Diş Fırçası Macun d)çay Kahve 2) Talepte bir artış, arzda

Detaylı

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V 1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR 1.İktisat...1 2.Gereksinme...2 a)gereksinmenin Özellikleri...2 b)gereksinmenin Çeşitleri...4 3.Mal ve Hizmetler...5 4.Üretim Faktörleri...8

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

2002 Final Sınavı Cevapları: Asistanların Notlandırması için Hazırlanmıştır. 1. Doğru, Yanlış, Belirsiz

2002 Final Sınavı Cevapları: Asistanların Notlandırması için Hazırlanmıştır. 1. Doğru, Yanlış, Belirsiz Sloan Yönetim Okulu 15.010/ 15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Đş Kararları için Đktisadi Analiz Profesör McAdams, Montero, Stoker ve van den Steen 2002 Final Sınavı Cevapları: Asistanların Notlandırması

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Esneklikler YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 ESNEKLİKLER Talep Esneklikleri Talep esneklikleri: Bir malın talebinin talebi etkileyen

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Standart Ticaret Modeli

Standart Ticaret Modeli Chapter 6 Standart Ticaret Modeli Copyright 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Relatif arz ve relatif talep Dış Ticaret Hadleri (Terms of Trade) ve refah Ekonomik büyüme, ithal

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı 22 Mayıs 2008, İstanbul Temel

Detaylı

Tüketici rantı tüketicinin ödemeye razı olduğuyla gerçekten ödediği arasındaki farktır. İçgüdüsl olarak tüketicinin elinde kalan miktar.

Tüketici rantı tüketicinin ödemeye razı olduğuyla gerçekten ödediği arasındaki farktır. İçgüdüsl olarak tüketicinin elinde kalan miktar. Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü PROBLEM ÇÖZME NOTLARI #2 Devlet Müdahalesiyle Rant Analizi Cuma Eylül 17, 2004 BUGÜNKÜ PROBLEM ÇÖZMEIN ÖZETİ 1. Tüketici ve Üretici Rantının

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

MATEMATiKSEL iktisat

MATEMATiKSEL iktisat DİKKAT!... BU ÖZET 8 ÜNİTEDİR BU- RADA İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR. MATEMATiKSEL iktisat KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Türev ve Kuralları..3 2.üniteTek Değişkenli

Detaylı

IX. BÖLÜM MONOPOLLÜ REKABET PİYASASI VE OLİGOPOL

IX. BÖLÜM MONOPOLLÜ REKABET PİYASASI VE OLİGOPOL Monopolcü Rekabet ve Oligopol 205 IX. BÖLÜM MONOPOLLÜ REKABET PİYASASI VE OLİGOPOL Adem Karakaş Gerçek hayatta karşı karşıya olduğumuz ekonomik aktivitelerin açıklanması belirli genellemeler, varsayımlar,

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Monopol. (Tekel) Piyasası

Monopol. (Tekel) Piyasası Monopol (Tekel) Piyasası Sonsuz sayıda alıcı karşısında tek satıcının olduğu piyasa yapısına tekel diyoruz. Tekelci firmanın sattığı malın ikamesi yoktur ya da tanım gereği piyasaya giriş engellenmiştir.

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

MİKRO İKTİSAT YENİ. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem. Editör: Dilek ERDOĞAN KURUMLU

MİKRO İKTİSAT YENİ. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem. Editör: Dilek ERDOĞAN KURUMLU A GRUBU KADROLAR İÇİN MİKRO İKTİSAT Editör: Dilek ERDOĞAN KURUMLU YENİ A Grubu Kadrolar İçin KPSS MİKRO İKTİSAT ISBN 978-605-364 Dilek ERDOĞAN KURUMLU Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

Massachusetts teknoloji Enstitüsüsü- Profesörler Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker

Massachusetts teknoloji Enstitüsüsü- Profesörler Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts teknoloji Enstitüsüsü- Profesörler Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker NOTLARI #1 Piyasa Tanımı, Esneklik ve Rantlar Cuma- Eylül 10, 2004 BUGÜNÜN PROBLEM ÇÖZME

Detaylı

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E)

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MAT 152 Genel Matematik II Final Sorularının Çözümleri: 1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş

ÜRETİM ve MALİYETLER. Üretim Fonksiyonu 14.12.2011. Kısa Dönemde Üretim Fonksiyonu. Doç.Dr. Erdal Gümüş .. Üretim Fonksiyonu ÜRETİM ve MALİYETLER Doç.Dr. Erdal Gümüş Üretim fonksiyonu: Üretim girdileri ile çıktı ilişkisini ifade eden bir fonksiyondur. Başka bir tanım: teknoloji veri iken belirli miktarlardaki

Detaylı

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ

IKTI 101 (Yaz Okulu) 04 Ağustos, 2010 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ DERS NOTU 05 ÜRETİCİ TEORİSİ Bugünki dersin işleniş planı: 1. Kârını Maksimize Eden Firma Davranışı... 1 2. Üretim Fonksiyonu ve Üretici Dengesi... 5 3. Maliyeti Minimize Eden Denge Koşulu... 15 4. Eşürün

Detaylı

Mikro Ġktisat Arz ve Talep. Yrd. Doç. Dr. Murat ACET

Mikro Ġktisat Arz ve Talep. Yrd. Doç. Dr. Murat ACET Mikro Ġktisat Arz ve Talep Yrd. Doç. Dr. Murat ACET Ġçerik 1. Talep ve Talep Miktarı 2. Arz ve Arz Miktarı 3. Piyasa Dengesi 4. Dengedeki Değişmeler BaĢlarken Serbest Piyasa Ekonomisinin iģleyiģini anlatan

Detaylı

KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ Test -1

KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ Test -1 KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ Test -1 1. Satış fiyatı 30 TL olan bir mal, %10 indirim ile kaç TL ye satılır? A) 30 B) 310 C) 31 D) 33 E) 340. 400 TL ye satılan bir maldan %2 kâr elde ediliyor ise bu malın alış

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Yrd. Doç Dr. Emre ATILGAN 1

Yrd. Doç Dr. Emre ATILGAN 1 Yrd. Doç Dr. Emre ATILGAN 1 Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN E-posta: emreatilgan@trakya.edu.tr Web: www.emreatilgan.com Twitter: EMRE_ATILGAN 2 1.Giriş a. Ekonomi nedir? b. Ekonominin temel sorunları c. Ekonomi

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

Bilimsel. bilginin. üretilme. süreci. Temel İktisat I -Ders Notları. Bilim nedir?

Bilimsel. bilginin. üretilme. süreci. Temel İktisat I -Ders Notları. Bilim nedir? Temel İktisat I -Ders Notları 1) Giriş: İktisat Nedir? İktisat bir sosyal bilimdir. Ekonomik nitelikli olayları konu alır. Ekonomi İktisat ayrımına dikkat! (economy economics) 1 Bilim nedir? Olayları ve

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B Mikro1 Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi en iyi şekilde

Detaylı

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3 Soru Seti 3 1) Q D = 100 2P talep denklemi ve Q S = P 20 arz denklemi verilmiştir. Üretici ve tüketici rantlarını hesaplayınız. Cevap: Öncelikle arz ve talep denklemlerini eşitleyerek denge fiyat ve miktarı

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

Konu 2 Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz

Konu 2 Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz .. Konu 2 Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 157 Hadi Yektaş Piyasa Kuvvetleri: Talep ve Arz . İçerik.1.2 Talep Eğrisinin

Detaylı

Yrd. Doç Dr. Emre ATILGAN

Yrd. Doç Dr. Emre ATILGAN Yrd. Doç Dr. Emre ATILGAN 1 Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN E-posta: emreatilgan@trakya.edu.tr Web: www.emreatilgan.com Twitter: EMRE_ATILGAN 2 1.Giriş a. Ekonomi nedir? b. Ekonominin temel sorunları c. Ekonomi

Detaylı

DEÜ SBE İKTİSAT ve PARA-BANKA YL MİKRO İKTİSADİ ANALİZ II

DEÜ SBE İKTİSAT ve PARA-BANKA YL MİKRO İKTİSADİ ANALİZ II DEÜ SBE İKTİSAT ve PARA-BANKA YL MİKRO İKTİSADİ ANALİZ II SORULAR 1. Anlaşmasız oligopol modeline konu olan Cournot, Bertrand, Edgeworth, Chamberlin, Stackelberg modellerinin birbirlerinden farkını varsayımlarına

Detaylı

Aşağıda ara sınavın cevaplarını ve öğrenciler soruları yanıtlamaya çalışırken yaptıkları bazı ortak yanlışların listesini bulabilirsiniz.

Aşağıda ara sınavın cevaplarını ve öğrenciler soruları yanıtlamaya çalışırken yaptıkları bazı ortak yanlışların listesini bulabilirsiniz. 15.010/15.011 2002 Ara Sınav Cevap Kâğıdı Aşağıda ara sınavın cevaplarını ve öğrenciler soruları yanıtlamaya çalışırken yaptıkları bazı ortak yanlışların listesini bulabilirsiniz. Problem #1. Doğru, Yanlış,

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160 İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

Güçlü, Gelişen, Şeffaf Bir Piyasa İçin

Güçlü, Gelişen, Şeffaf Bir Piyasa İçin Güçlü, Gelişen, Şeffaf Bir Piyasa İçin Gün Öncesi Piyasası Abdülkadir ONGUN Gün Öncesi Piyasası Müdürlüğü 18 Kasım 2011 WOW - İstanbul Güçlü, Gelişen, Şeffaf Bir Piyasa İçin 2 Elektrik Piyasası Genel Bakış

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı