PROJE: FORUM MODERN MODERNDE, KLASİKTE VE HANİFTE İLETİŞİM VE BİLİŞİM FORUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE: FORUM MODERN MODERNDE, KLASİKTE VE HANİFTE İLETİŞİM VE BİLİŞİM FORUMU"

Transkript

1 PROJE: FORUM MODERN Proje Adı MODERNDE, KLASİKTE VE HANİFTE İLETİŞİM VE BİLİŞİM FORUMU Düzenleyen YAYINCILAR BİRLİĞİ Yetkili Tahsin Yılmaz Bilgiişlem Uzmanı ve İşletme Yönetimi Danışmanı E-posta Telefon Mektup Adresi Çamlıbahçe M. Çamlıbahçe C. 36 Beykoz İstanbul Faaliyet Adresi Sultan Ahmet M. Kızlarağası Medresesi Web Adresi 1

2 PROJENİN TAKDİMİ Projenin Takdimi Forum Modern, bilgi toplumuna dönüşümün ekonomik faaliyette, ürün ve hizmetlerde, hane-müessese-kamu-birey amaçlarında yayılmış etkilerine maruz kalan her bir gerçek ve tüzel kişiyi muhatap alır. Kişi ve kurumların; - Kendi yapıp-etmeleri ve karar alışlarına hitap eden bu tesirin neresinde olduklarına - Bu tesirden nasıl istifade edebileceklerine - Yahut sevk ve idare edebileceklerine - Bu tesire nasıl ve niçin katılacağını öğrenmesine ve belirlemesine - Bu tesirin 15.yy dan beri getirilebilecek sergüzeştini kavramasına netlik kazandıran kuvvette tebliğleri derler, toparlar, sunar ve yayınlar. Tebliğ ve forum fasılları şöyledir: - Kavramlar o Modern, Klasik ve Hanif kimdir? o İletişim nedir? o Bilişim Nedir? o Bu beş kavrayışın mezcî bir mütalaası. - Bilgi ve Biliş o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Öğrenme Bilgisi. o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Çalışma Bilgisi. o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Yapma Bilgisi. - Bilgi ve Eylem o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Kullanma Bilgisi. o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Yöntem Bilgisi. o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Alet Bilgisi. - Bilgi ve Düzen o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Makine Bilgisi. o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Sistem Bilgisi. o Modernin, Klasiğin ve Hanifin Öğretme Bilgisi. - İletişim ve Toplum o Modernin İletişimi o Klasiğin İletişimi o Hanifin İletişimi - Ekonomi ve Toplum o Modernin Ekonomisi o Klasiğin Ekonomisi o Hanifin Ekonomisi - İdare ve Toplum o Modernin İdareciliği o Klasiğin İdareciliği o Hanifin İdareciliği 2

3 PROJENİN TEMASI Forumun Çerçevesi Modern ile klasik arasındaki ilk müsabaka, kendini, Dünya Merkezli Evren Telakkisi ile Güneş Merkezli Evren Telakkisi tartışmasında belli etmişti. Tartışmanın başlık edindiği gündemin önermelerine bakıp da orada kalırsak, sanılır ki bu iki yargı başka başka şeylerdir. Garip ve fakat bellidir ki, şu sözde başkalığın... hatta düşmanlığın, başladığı yıllardan itibaren sergüzeştini okuduğumuzda çift kişilikli bir tek bünyeyle karşılaştığımızı anlıyoruz. Dünya merkezlidir evren; çünkü şöyledir, böyledir... falan. Güneş merkezlidir evren; çünkü şöyledir, böyledir... falan. İşte şu şöyledirler, böyledirler mülahazalarında; mefhumun kendi farkını anlatması beklenirken aksine diğeriyle olan müşterekliklerin ispatı kuvvetinde kelimelere sığındıkları görülüyor. Mesela... Von Helmont; sözcülerden biri, diğeri ise Descartes. Ne söylerken hangi gizleri ilam ediyorlarmış görelim bakalım. O nedir i, o nda gördüğümüz hiçbir şeye hayranlık duymayacağımız kadar mekanik biçimde açıklayabilirim. Çünkü nasıl oluyor da o nda sorusuna cevap olacak şekilde açıklamaktır esas olan. Bu iddia, Descartes isminde ve çağında felsefi temellendirmeye sahip olmak üzere bir yüzyıl boyunca idealize edilmişti. Muarızı olan birikim ise muarızının felsefi temellendirmesi karşısında şu önermeyi telif etmekteydi: O nedir i, o nun derinine yönelip anlayışımın aklımla kavrayabildiğim şeyin kendisine dönüştüğü anda açıklayabilirim. Çünkü neden o nda sorusuna cevap olacak şekilde açıklamaktır esas olan. Görüldüğü gibi, iki diskur da akla sığdırmanın peşinde. Yani ikisi de öğrendiği şeyi o anda yaratıyor. Daha önce var olduğuna ilişkin hiçbir zorunlu kabule yer vermiyor. Demek ki birinin mekanik çözümleme diğerinin anlamak diye takdim ettikleri o şeyin hiçbir değeri yok. O şeyin; bir hükme bağlamadan önce var bunda bir bit yeniği, ama ne şeklinde zihinleri rahatsız eden şey değeri var. Bir de hükme bağlandıktan sonra elde var bir tane daha şeklinde envantere kaydedilme değeri edinmesi var. Tez, antitezine yenilse bile gam değil. Çünkü ikisinin göreceği iltifat, uygulamaya uyup uymadığıyla tahakkuk ediyor. Marifet olanı gerçekleme başarısında değil yani. O iki kafa indinde, nazariyata ameliyatı sığıştırmak ve ameliyatı nazariyatlar kitabına uygun tesviye etmeyi başarmak marifetten sayılıyor. Madem öyle, ister dünya merkezli ister güneş merkezli ne farkeder!? Farketmez ise nedir bu? Bir rekabet! Evet, Helmont ve Descartes isimlerinde izleyegeldiğimiz zümreler arasındaki, bu, değişik ama başka diyemeyeceğimiz şeyler, ancak, rekabete kam edilebilinirdir. Ama gerçekte birbirinden başka olup ve müstakilen iman imansızlık mevzu edilmiş bir can düşmanlığı temellendirmesi gözden kaçırılmamalıdır. Yani, dikkatle ve öncelikle rekabeti ve taraflarını açıklamak gerek. Bunların biri modern, diğeri de klasiktir. Ve rakip değil düşman diye takdim edilmektedirler. Aslında... biri diğerini hoş gören ve yine diğerini süslenmek için kullanabilinir sayan iki karakterdirler. Zaten, başka başka olduklarını iddia etmek; modern olanın neyi, klasik olanın neyi hedefleyerek duruşmaya çıktıklarını anlatmayı gerektirmektedir. 3

4 Müslümanlardan ne çok muharrir modern konulu yazı yazdılar. Bazıları hazmetmek için yazmış ve diğerleri de hazmedemedikleri için yazmışlar ne yazık ki. Bu hükmün alelacele verilmiş bir hüküm olduğu ileri sürülebilirdi. Fakat o yazıları hazım mehazında ele alan çıkmadığı gibi çoğunluk mütalaalar gerçeklik sorgulaması kabilinden oldu. Modern olan, müslümanları yendi dediler. Çünkü müslümanlar çağa ayak uyduramadılar, olup-biteni anlamak istemediler ve dahi anlayamadılar dediler. Veyahut moderni çok haklı olarak batı ile özdeşleştirip dediler ki, müslümanın batıya galebe çalmak gibi bir davası mı varmış da hal-i hazırın yenilmişlik diye adlandırılması isabetli olsun. Birinci örnek ağız, hazmetmek için ve ikinci örnek ise hazmedemediği için açılan birer ağızdırlar aslında. Bir kısmı beceremeyeceğini kabul ettiği için bir kısmı da beceriksizliği sayesinde, batı yani modern tarafından, işe yarar bulunması hatırına mağlup taraf olarak afişe edilmediler. Hatta böylece mağlup ettikleri taraf adına konuşmak mevkiini veren el alan el arasında ticaret metaına dönüştürdüler bir elbirliği içinde. Ambalajı da gerçeklik oldu. Olan her şey gerçektir. Olanın izahı ise gerçekliktir. İzah edenin algılamasıdır yani. Bu ambalaja her çalıntı sığdırılabilir. Ya izaha ihtiyaç duyulmayacak kadar meydanda olan da bir gerçek değil midir? Evet. Evet, modern bir gerçek ve izahat vermeye ihtiyaç duyanlar da gerçeklik makamını paylaşmaktadırlar bu ticarette.. Peki, modern, moderni odaklayan bir izahatı kendisi dışında biriyle ticaret konusu etmeyi niçin faydalı bulur? Bu sorunun cevabını veremeyecek tek taraf vardır: Hanifler. Cevap vermeyecek olanlar da bir taraftır: Modernler ve hempaları. Hanifler bu soruya cevap veremezler, çünkü onlar için fayda, gerçeklerin gayrısında mütalaa edilebilinemez. Modernler ve hempaları ise cevap vermezler, çünkü onlar ta baştan beri, ilkeler konusunda başka bir modeli benimsemek istedikleri için, gerçeği gerçeklikle ifsadeden taraftırlar. Müslümanlar ne vakit, İslam ı diğer dinlerden biri kabulüne kattılar ise telif i tevilden ayırmaya önem vermezlik etmeye de başladılar. Bu, oldu. Ve bu yüzden bir gerçektir. Bu gerçeğin niçin ve nasıl vuku bulduğuna açıklık getirmeye çalışmıştık. Modern, Klasik ve Biz başlıklı makalemize bakılabilir. Gerçeklik kabındaki her zırvayı gerçeğin izahına hemseviye saydıran modernler ve hempaları ne çok uğraşsa nafiledir. Çünkü hanifler ve herkes bilir ki, gerçeklik, hakikati örter. Onun yerine faydalar kanununu ikame eder. Hanif, hakikati, ona tedahül ederek anlayan kişi olduğu için yaptığı her izahat bir gerçekleme dir. Bir teliftir. Bilimin her masasında ve aynı sıra hayatın her müstakil alanındaki faaliyetlerimizin hedefi, hakikati ona tedahül ederek anlamak olmalıdır. Bu hedefi tutturmanın bize, ille de ızdırapsız bir ömür vereceğini iddia edemeyiz; fakat başka bir hedefin vaadiyle mukayese edilmeyecek kadar fıtratımızı şerh eden odur. Zaten en iyisi, maksat ızdırap çekmemek ise hedef bir an önce dünyadan çıkıp gitmek olmalıdır. Lakin hanif olan, dünyanın da dünya halinin de hakikatin bir mütemmim mecraı olduğunu, bilerek isabetle anlamış kişidir. Dolayısıyla saadetle, yani ızdıraplarından kurtulmakla elde edilen hürriyetin, hakikatten kaçmakla uyuşmadığı apaçık ortadadır. Bir can taşıyoruz. Bu canın, adını ihtiyaç dediğimiz amaçlardan ibaret nitelikleri tebarüz ediyor. Hakikati aramak amacı, diğer amaçlarla aynı şiddette ve o diğer amaçların her birinde mündemiç olmak kaydıyla âdemoğlunu, iş işleyen bir canlı kılıyor. Kendisi, zamandaşları, selefleri ve bir parçası olduğu tabiatın diğer varlıkları âleminden gelen birikimleri halindeki bilgisi, o kişioğlunun işlediği işlerin baş referansıdır. 4

5 Bütün kişioğullarının kabul ettiği bir külçe bütün referanstan söz etmiş oluyor muyuz böylece! Hayır. İşte az önce dedik ya; gerçeklik, hanif kişioğlunun o müktesebat içinden reddettiği bir parçadır. Peki, ifsadettiği halde modern kişioğlu gerçekleme yi reddediyor mu, hayır. Bozduğu halde kullanıyor. Şu fesad kişioğlunun fesadından mamul eşyayı, hayatından tardeden bir hanif var mı ya!? Yok. Demek ki referans birikimin yanı sıra başka bir kabul kıstası var insanoğlunun hayatında: İhtiyar, itibar. Muteberin değeri, akledilmiş olmasından doğar ve sezişle seçilmiş olması ile daha da kuvvetlenir. Sanki bir gün işe yarar diye diye çöp eşyadan geçilmeyen ardiyeye benzer bir zihni olan modern, işte tam da bu sebeple birkaç tane fiziğe sahiptir. Birinde analizin, ötekinde mükâşefenin, diğerinde inanmanın galip geldiği fiziklerinin hiçbirine kıyamıyor. Kıyamaz, hakikati araştırmak başatı adına değil ama vurdum mu düşüren mamulü makine adına kıyamaz. Elbette sezişle görüş ve mekanik görüş arasında bir gözü kör dolaşır durur da, güya belli etmez. Bellisini gözünden kaçıran da gözden kaçıranda matematik belginliğe borçludurlar. İfna ve ifsadedilememiş az sayıdaki anonim referanslardan biri olduğu için matematik, yani en kuvvetli gerçekleme sanatımız sayesinde sanayiler modern bilimin çırağı olmaya boyun eğiyorlar. Yine de bilimsel bilgi nesine ne şeydir bir tarife kavuşturulmamıştır modern tarafından. Der ki, akletmek ve sezmek hiçbir zaman ispatın önüne geçemeyeceği için icat ve icapların aleti mevkiine yükselemez. İspat dediğin de gözlem ve deney istatistiklerinin tevilinden başkası kalmıyor. O gözlem ve deneyden tevile yarayışlı ya da hipoteze hizmet eden normal şartlar tezgâhını ayırınca, yani gerçek şartlar altında o yorumun hiçbir değeri de kalmıyor aslında... Modern, sürekliliği tersinirlik-tersinmezlik analizine feda ettiğinin farkındadır. Fena sıkıştığı anda sezginin yerine analojik kayıtsızlığı işlemekten yüksünmez de yine makinelerinin maharetini ve marifetli sistemlerini öne sürerek muhaliflerini susturmayı başarır. Çünkü ahlakı yoktur. Zira ahlakını ifna ettiğini iddia etmek için onu amelî ve nazarî diye ikiye ayırmış olduğunu bilmek yeter. Modernin ipliğini pazara çıkarmak müslümanın vazifesi değil elbet. Fakat Müslüman, özelde müslümanı ve genelde insanı muhakeme sıhhatine davet etmekle mükelleftir. Hakikati aramak amaçlanması ve bu amacın sair amaçlara teşmiliyle aynı sıra her birinde korunan mihenk mevkiinde tutulması insana hem gerek hem şarttır. Bu gerek şartı; - aynı bir üçüncüye eşit olan iki kemmiyetin birbirine eşit olduğunu bildiğimiz gibi biliyoruz, - 1 sayısı için icabedenin, o n için doğru olmak şartıyla n+1 için de doğruluğu gözleniyorsa o icabın bütün tam sayılar için geçerli olduğunu bildiğimiz gibi biliyoruz. - bir çizgideki C noktası, A ile B arasında ve D noktası da A ile C arasında ise, D noktasının A ile B arasında bulunması gerektiğini bildiğimiz gibi biliyoruz. - bir noktadan bir doğruya paralel olmak şartıyla çekilen her doğrunun hep aynı çizgiye düştüğünü bildiğimiz gibi biliyoruz. - birer litre sıcak ve soğuk suyun doldurulduğu kapta ılıtılan iki litre sudan, ılıtılışın tersini işleterek bir litre sıcak ve bir litre soğuk suyun ayrıştırılamayacağını bildiğimiz gibi biliyoruz. - enerjinin sakınımı ve kütlenin sakınımı prensipleriyle zamanın izafiliği prensibinin merkezil kuvvetler fiziği zorlamasının yani fizikte mekanik felsefenin yaşadığı buhranlardan kurtulma gayretlerinin sonucu olduğunu bildiğimiz gibi biliyoruz. 5

6 Bu biliş örneklerinin her birinde bir diğerinden geçişli seziş, aklediş, gözleyiş, delilleme mevcut. Hakikati aramak araçlarını modern de hanif de kullanagelmekteyken, modern, sadece mantık ve mekanik çözümleme ile işlemek yeter diye etrafa telkin verirken bütün salkımı yutuveriyor. Hanifin eli armut mu topluyor ya! Hayır. Fakat Müslüman, moderne payanda ve abone olmakla beraber hanifi kösteklemekteyken hanifin eli kolu bağlanıyor. Diyelim hadi, modernden gayrısını kösteklemesin de ne yapsın müslüman! Nimetleri kendine haram mı etsin?! Değil mi ki, bu makaleyi okumaktansa tedarikçinizden gelmesini beklediğiniz teklif mektubunun üç haftadır gelmeyişine bir çare aramanız daha gerçektir. Değil mi ki, haber metinlerinin etiketlenmesinde kullanılmak üzere kongre kütüphanesi katalog sistemini tercüme işinizi bitirmeniz daha gerçektir. Çünkü maaş karşılığı olan o işlerinizi tehir ettikçe nimetlerden mahrum kalacağınız mukadder. Müslüman müslümanı bu kadar hayınca muaheze ederken, acaba, Kepler in karnını nasıl doyurduğunu bilmiyor mu? Takipçisi olduğu Kopernik ilk hareket ettiriciyi izahsız bıraktığını biliyor ve o öylece durdukça telif ettiği hareket ve atalet aksiyomlarının havada asılı kalışına daha ne kadar tahammül edebilirdi! Eğer o, müslümanların önüne geçmek bizi birinci yapacak başka modele bağlı iken, onların ihmal ettiği bir şeyi ikmal etmek ise en çok ikinciliği garantilemek olduğuna göre; birinci olmak için İslam a girmek insanı haysiyetine yakışan tek seçimdir deyiverseydi evet o zaman Kepler; mükemmel daireler yoktur, gezegenlerin konumlanışlarını onları düzgün beşgenlerle aralayarak tasvir ederiz diyemezdi. Çünkü müneccimliğine kulak veren çıkmazdı. Tabi öyle olmadı. Krallara palavra satmaya yarayan meşgalesi karnını doyurmaya yetmeseydi hakikati aramak(!) yolcusu olur muydu diye zar atmaya gerek yok elbette. Hanifi muaheze edenlere bir soru yöneltmek için lafı dolaştırmak gerekiyordu lakin: Karnı doyurmuyor diye hakikati aramak yolundan sapmak yahut hakikati aramak paravanından karın doyurmak İslam a uyar mı? Allah ın rızasını kazanarak da karın doyurulabilir, gündelik hayat kolaylaştırılabilir ve güzelleştirilebilir. Dini, aklı, nesli, canı, malı koruyarak hikmet mesleğine devam etmek; eğer modern olanın yadsıdığı, küçümsediği, marjinalliğe ittiği birşey olduğu için kaçınılacak, sakınılacak hal telakki ediliyorsa modern insan; kendinin sebep olduğu fesadı hangi gerçeklik izahıyla savunabilecektir? Fe akim vecheke li d-dini hanifen; fetratellahi elleti fetarennase aleyha, la tebdile lihalki l-lahi zalike d-dinü l-kayyimu ve lakin eksere n-nasi la ye`lemun.. Bu incelemenin kayda değer tarafı, bugüne bilgi çağı veyahut bilgi toplumu etiketinin yakıştırılmasındadır. Ayrıca bu yakıştırmanın arkasında modern bilim kanıksamasının yer almasındadır. Bugün de insanoğlu dünyadaki geçmiş ömr-ü hayatını devrelere ayırmakla beraber, o etiketlemeyi, hep, adlandırmanın öncesine tatbik etmişti. Bugün orta çağ adlandırmasını kullanıyoruz ama bu adlandırmanın yaşı ortaçağ dan küçüktür. Fakat bilgi toplumu veya bilgi çağı tabiri, yaşanırken işbu zamanın mentalitesine, ruhuna isim bulma teemmülünün mahsulü. O mentalitede enformasyon, kullanma amacı maniple edilmiş ve faydacılığa malzeme edilmiş birşey haline düşürülmüştür. Hatta belki devrim çağı tabiri zamandaşı insanların telaffuzunda rastladığımız bir tabir olsa bile, o takvime bugün; aydınlanma çağı, akıl çağı, rönesans demeyi tercih ediyoruz çoğunluk. Bu tesbit, ilk elden kusurlu gelebilecektir. Ama değil. Zira bir başlangıç ve olgunluk yılı gruplandırması ittifakı hala yoktur. Keza o yıllarda öyle isimlendirmeye layık sayılan hal ve hadiseler tezkirelerinde ve kahramanlarının eserlerinde aydınlanma çağı yahut akıl çağı ifadelerine ancak heyecan içinde rastlıyoruz. Aynı gözlem sonucu meşşaiyyun, skolastik, filosofik vd. dönem isimlendirmeleri için de geçerli. 6

7 Velakin bilgi çağı, enformasyon çağı ve bilgi toplumu takdim edilen çağ işte deruhte ettiğimiz çağdır diyebiliyoruz. Ne cesaret ama! Bir farkındalık ve ilerleme hali telakkisini sadece kendine yakıştıran bir nesil olmalıyız ki insanoğlu şimdi kendi kendine isim koyuyor. Tabi bu cesaret hiç de mesnedsiz değildir. Mesnedini malumat, veri, bilgi birikimi yoğunluğuna bağlamak ise hata olur. Esasen o birikimin saklanması, iletimi ve kullanımına münhasır araçların sayısı ve çeşidinde artış yaşandığına dayanılmaktadır. Bu karine, eğer epey yaşlı araçların azlığı ve darlığının sebebi olarak malumat, veri, bilgi birikiminin yetersizliğini ispat edecekse kabule şayandır. Ama ancak o kadar. Bilmiyoruz tabi. Ama bundan, diyelim bin sene önce Yunanca dan ve Latince den Arapça ya çevrilmiş malumat, veri, bilgi araçlarından neredeyse beş-altı yy. habersiz geçen dönemin yahut Roma, Sasani, Mısır, Osmanlı idare ve hayatlarının, bugün bile her eser ve sistemine hayretle bakılmasını nasıl izah edeceğiz? Zira ancak dişin kovuğunu dolduracak bilgi birikimine sahip olduklarına kanaat getiriyoruz. Fakat hayretimizin büyüklüğü bu kanaate uymuyor. Yapılarında çift sıra dış duvar örgüsü kullanan Romalı, demek ki yalıtım ve ısıtma bilgisine sahipti. Enerji kaynaklarının tükenirliğine ve kesintisizliğine kayıtsız kalan bir toplum devr-i daim düzeneklerine zihin yormazdı herhalde. Vurmalı ve kıskaçlı veya kesmeli el aletinin yüzlerce çeşit biçimde yapılmış olması sırf keyfe yahut tesadüfe yorulamaz elbette. Metal cevherlerinin birbirlerine aşılanması tecrübelerinin, hadi diyelim altın yapmak için uğraşılmış olsun; reçetelerinin kaydedilmediğine inanıp, deney ve gözleme ehemmiyet verilmediği hükmüne sarılmayacağız tabi. Ateşin kontrol edilmesi ile kontrol altında kullanımının ve çeşitli mekanik aktarım tertibatlarının, dünkü seviyelerine hala yeni birşey katmış değiliz üstelik. Eşyalarımızın yapımında plastiğin kullanılmasını sağlayan polimerlemenin, binlerce yıldır cam eşya yapımında uyguladığımız bir işlem olmadığını kim söyleyebilir! Bir küfede maddi varlıklar envanteri ve başka küfede işlem bilgisi envanteri var. Bunlar arasında büyük boşluklar var diye yüzyıllar öncesinin insanlarından bize ulaşan mirasa enformasyon sorunlu yaftası yapıştırmak olsa olsa çıktığı kabuğu beğenmezliktir. Yağmura süzek güneşe gölge kalmak karşısında, ömrü, maddi envanter kadar uzun olamayan entelektüel envanter Dün hangi verili yahut verimsiz şartlar altında ise bugün de öyledir. Bugün höyük ve tümseklerin altından entelektüel envantere kaydedeceğimiz eşyalar o kadar az çıkıyor ki, maddi envantere kaydettiklerimize nazaran hiç mesabesindedirler. O kadar marifetli ölçüm ve karşılaştırma araç ve yöntemlerine sahip olduğumuz halde mirasın üstüne nasıl olup da toprak örtüsü gelmiş bilemiyoruz. Bildiklerimizin büyük kısmı da zorlama akıl yürütmelerden çıkardıklarımız. Çünkü tabiatın kronolojik gözlemini yapmak için kurabildiğimiz en maharetli laboratuvar ortamlarımızdan en eskisi yüz yaşında bile değil. Mesela rasathanelerimizden başkasını gösteremiyoruz. Evrenin mütemadiyen genişlediğini keşfettiğimizi söylerken kullandığımız kelime, tek başına bile bu keşfin yeni olmadığını ispat ediyor. Bakınız; feza, uzay, space ve diğer dillerdeki eşanlamlıları daima artan, genişleyen demektir. Bu kelimeler kaç yaşındadır bilenimiz yok. 7

8 PROJE TAKVİMİ Proje Takvimi Forum Öncesi Forum Esnasında Forum Sonrası Tarihi İşi Tarihi İşi Tarihi İşi 01/10/2011 Tebliğe Davet ve portal 01/11/2011 Birinci forum oturumu 20/05/2012 Yayın çalışmaları 07/10/2011 Tebliğci Görüşmeleri 10/11/2011 Tebliğleri portale yükleme 30/05/2012 Yayın duyurusu 14/10/2011 Tebliğ Değerlendirme 20/11/2011 Duyurma 30/05/2012 Kapanış daveti 21/10/2011 Duyurma 30/11/2011 Tebliğ Değerlendirme 10/06/2012 Kapanış oturumu 01/12/2011 İkinci forum oturumu 10/12/2011 Tebliğleri portale yükleme 20/12/2011 Duyurma 30/12/2011 Tebliğ Değerlendirme 01/01/2012 Üçüncü forum oturumu 10/01/2012 Tebliğleri portale yükleme 20/01/2012 Duyurma 30/01/2012 Tebliğ Değerlendirme 01/02/2012 Dördüncü forum oturumu 10/02/2012 Tebliğleri portale yükleme 20/02/2012 Duyurma 28/02/2012 Tebliğ Değerlendirme 01/03/2012 Beşinci forum oturumu 10/03/2012 Tebliğleri portale yükleme 20/03/2012 Duyurma 30/03/2012 Tebliğ Değerlendirme 01/04/2011 Altıncı forum oturumu 10/04/2011 Tebliğleri portale yükleme 20/04/2012 Duyurma 30/04/2012 Tebliğ Değerlendirme 01/05/2012 Yedinci forum oturumu 10/05/2012 Tebliğleri portale yükleme 8

9 PROJE BÜTÇESİ Proje Bütçesi Forum Öncesi Forum Esnasında Forum Sonrası İşi Meblağı İşi Meblağı İşi Meblağı Internet Portali 2.000,- TL Internet Hosting 5.000,- TL Basılı Yayın Çalışmaları ,- TL Afiş ve İşgaliyesi 5.000,- TL Yiyecek-İçecek 5.000,- TL Dijital Yayın Çalışmaları ,- TL Yazışma 2.000,- TL Ulaştırma-Konaklama ,- TL Ulaştırma-Konaklama ,- TL Ulaşım 2.000,- TL Reklam ve İlan ,- TL Yiyecek-İçecek 2.000,- TL Haberleşme 500,- TL Basılı Kağıt 5.000,-TL Reklam ve İlan 5.000,- TL Haberleşme 3.000,- TL Moderasyon ve Akredit ,-TL ,- TL ,- TL ,- TL ,- TL 9

10 PROJENİN HAK SAHİPLERİ Hak Sahiplikleri Rüçhan Hakkı % Telif Hakkı % Dijital Yayına Erişme Hakkı Süresi 1) Yayıncılar Birliği 10 1) Mübelliğler 50 1) Yayıncı, dağıtıcı 1 yıl 2) Tahsin Yılmaz 10 2) Yayıncı 10 2) Katılımcı 1 yıl 3) Malî ve Aynî Yardım Edenler 10 3) Yayın Dağıtımcısı 10 3) Rüçhan paydaşı ve mübelliğ İlanihaye 10

11 PROJENİN HEDEF KİTLESİ Hedef Kitle Cinsiyet Yaş Meslek Kurumlar Toplam Kişi Kadın % = % = 15 01) Orta öğrenim 01) Dijital Yayın Erkek % = % = 20 02) Yüksek öğrenim 02) Basılı Yayın % = 30 03) Öğretmenler 03) Hâzirun % = 35 04) Akademisyenler 04) İlanen ) Mühendisler 05) 06) Amme İdaresi Yöneticileri 06) 07) 07) Sanayiciler 08) 08) Tacir 09) 09) İşletme Yöneticileri 10) 10) Vakıf, Dernek, Sendika, 11) Oda, Borsa, Enstitü 12) Yöneticileri 13) 11) Seçilmiş Kamu Yöneticileri 14) 15) 12) Her Daldan Sanatçılar 16) 17) 13) Esnaf ve Zanaatkârlar 18) 19) 14) Muharrirler 20) 15) Askerler, tabipler, hakimler, savcılar, avu katlar, imamlar, müftü ler, hemşireler, eczacı lar, gazeteciler, bilgiiş lemciler, polisler, çiftçi ler, balıkçılar, denizciler, havacılar, kimyagerler, biyologlar, şoförler, pilotlar, turizmciler, aşçılar, hizmetçiler 11

12 PROJENİN TANITIMI Tanıtım Mecraları Televizyon Radyo Gazete Dergi - Bülten İnternet Adresler ve Meydanlar 01) TRT 01) TRT 01) Dört ulusal gazete 01) Hedef mecralarımızın 01) 16 BŞ de 3 er cadde 02) Haber Türk 02) 16 Adet Bölgesel Rd 02) 16 BŞ den 5 şer derg internet siteleri 02) Resmi D. İlan pano. 03) Cnn Türk 03) Belediye Kültür Bült. 02) Tanıtım mecralarımızın 03) Vakf, Dern. İlan pan 04) NTV 04) Vakf, Dern. bülten internet siteleri 04) Oda, Borsa, ilan pn. 05) Kanal 7 05) Oda, Borsa bülten. 03 İnternet haberciliği 05) Send. Ens. İlan pan. 06) Samanyolu 06) Sendika, Enstit. Bltn. siteleri 06) Diğer hedef mecralarımızın 07) Ülke Tv 07) Diğer hedef mecralarımızın ilan panoları 08) Tv Net 09) 16 adet Bölgesel Tv bülten/broşür. 12

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÜÇLÜ MEZİC: SİYASET, BİLİM, İŞ

ÜÇLÜ MEZİC: SİYASET, BİLİM, İŞ ÜÇLÜ MEZİC: SİYASET, BİLİM, İŞ BİR MECBURELER BİR MECZUBELER ELİNDE VATAN Ya da düşmanın aklından geçenler. Evet ya aklı yahut hissi yabancı tesiri altında olan karar edicilerin arasında sıkışıp kalmış

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com

GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır. Yunus Emre GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com Giriş Kendini bilmek, her devir ve her kültürde

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS PROGRAMI (İNG. KAPANDIKTAN SONRA) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0 3

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.12.2015 Sayı: 2015/024 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda Vergi

Detaylı

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır.

Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. TANITIM ÇALIŞMALARI Nasıl Tanıtılıyor? Birebir Tanıtım 81 ildeki 65 bin ve 93 ülkedeki 60 bin hedef kitleye birebir tanıtım yapılır. 1- Basılı doküman gönderimi (Gazete, Broşür, Bülten, Davetiye) 2- İnternet

Detaylı

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek?

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir sorusuna lügâvi manasında cevap çok kısa olabilir ama burada daha çok günümüzdeki fiilî durumunu ele almak faydalı olacak. Bahse konu yöntemden,

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ

KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ KİTAP FUARI ZİYARETÇİ ANKETLERİ 2014 1 S1.Fuarı ziyaret amacınızını öğrenebilir miyim? (Çok cevap olabilir) 74,11% 35,65% 14,69% 14,20% 5,60% 4,64% 3,29% 7,53% Kitap satın almak Yeni kitapları tanımak

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tanıtım Kataloğu Kreatif yaklașımımız, profesyonel bakıș açımız, dinamik fikirlerimiz ile emek ve zamanımızı da harmanlayarak sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. www.janrmedya.com 05 07 09 11 13 15 17

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ SİRKÜLER İstanbul, 09.12.2016 Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki KONU: Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Bu sirkülerimiz, yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde defter tasdiklerine ve ticaret sicil tasdiknamesine ilişkin hatırlatmalarda bulunmak amacıyla

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101

Ruhumdaki. Müzigin Ezgileri. Stj. Av. İrem TÜFEKCİ. 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruhumdaki Müzigin Ezgileri Stj. Av. İrem TÜFEKCİ 2013/2 Hukuk Gündemi 101 Ruh halinize göre mi müzik dinlersiniz, müzik mi ruh halinizi değiştirir? Hangi tür olursa olsun o anki duygusal duruma eşlik etmekte

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Adı Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Kodu 1206.6102 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

ZAMAN YÖNETİMİ. Gürcan Banger

ZAMAN YÖNETİMİ. Gürcan Banger ZAMAN YÖNETİMİ Gürcan Banger Zamanım m yok!... Herkes, zamanının yetersizliğinden şikâyet ediyor. Bu şikâyete hak vermek mümkün mü? Muhtemelen hayır!... Çünkü zaman sabit. Hepimizin sahip olduğu zaman

Detaylı

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Peygamberimiz den Hayat Ölçüleri: Kırk Hadis Etkinlik ve Yarışmaları Usûl ve Uygulama Esasları Amaç Anadolu imam hatip liseleri

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

Muhammed ERKUŞ. Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK

Muhammed ERKUŞ. Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK Hazırlayan: Sunan: Muhammed ERKUŞ Sefer Ekrem ÇELİKBİLEK 20047095 20043193 FİBONACCİ SAYILARI ve ALTIN ORAN Fibonacci Kimdir? Leonardo Fibonacci (1175-1250) Pisalı Leonardo Fibonacci Rönesans öncesi Avrupa'nın

Detaylı

1-1-2015 SLAGELSE BELEDIYESININ GÜNLUK SLAGELSE BELEDIYESI BAKIMINA HOS GELDINIZ. Yayınlayan Nordbycentret Kierulffsvej 2 Günlük bakim merkezi

1-1-2015 SLAGELSE BELEDIYESININ GÜNLUK SLAGELSE BELEDIYESI BAKIMINA HOS GELDINIZ. Yayınlayan Nordbycentret Kierulffsvej 2 Günlük bakim merkezi 1-1-2015 SLAGELSE BELEDIYESI SLAGELSE BELEDIYESININ GÜNLUK BAKIMINA HOS GELDINIZ. Yayınlayan Nordbycentret Kierulffsvej 2 Günlük bakim merkezi Danimarka da çoğu çocuk 6 yaşından önce, okula başlayana kadar

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR!

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! 11.11.2014 Salı İzmir Basın Gündemi O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! Kazım Erkmen Daha dün gibi hatırlıyorum, İzmirlilerin Yeşilyurt Devlet Hastanesi diye bildikleri o Hatay daki hastanenin Başhekimliği ne

Detaylı

Güneş Sistemi (Gezi Öncesinde)

Güneş Sistemi (Gezi Öncesinde) Güneş Sistemi (Gezi Öncesinde) ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Boston, The Museum of Science tan uyarlanmıştır. Gezegen Evi 'Evrendeki Vaha' Gösterimi İçin Öğrenci Etkinliği (6. ve daha

Detaylı

Bilgisayarın Yararları ve Zararları

Bilgisayarın Yararları ve Zararları BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Yararları ve Zararları ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Yararları ve Zararları Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir? 2006

Detaylı

EĞLENCEM MEDYA. Prof. Dr. E. Nezih ORHON. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

EĞLENCEM MEDYA. Prof. Dr. E. Nezih ORHON. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi EĞLENCEM MEDYA Prof. Dr. E. Nezih ORHON Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Merhaba, Öğrencilerimiz ile birlikte hayata geçireceğimiz çalışmalarda deneyim paylaşımı için aşağıdaki şu üç boyutu

Detaylı

Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire giren internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası

Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire giren internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası Kişisel Bilgiler Öğrencinin Adı ve Soyadı: Umay KINAY Okulu: Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Okul Tlf:0 236 239 00 79 Yaşı : 11 (9-12 Yaş grubu) E-posta: idriskinay@gmail.com Sınıfı :5 Danışman Öğretmeni:

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ. DSpace@FIRAT. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ. DSpace@FIRAT. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİVİ DSpace@FIRAT Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı NESLİHAN AKA naka@firat.edu.tr 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 19-21 Ekim 2015, TÜBİTAK, ANKARA BAŞLANGIÇ

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

Kongrenin daha sağlıklı işleyebilmesi için bir kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Kongrenin daha sağlıklı işleyebilmesi için bir kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sevgili Öğrenciler; Atölye Çalışmaları oturum saatlerinize paralel olarak planlanmıştır. Atölye çalışmalarının; temaları, katılımcı sayıları ve ücretleri ile ilgili tüm bilgileri sizlere vermek için aşağıdaki

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ

ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ Selçuk Turgay AZAK 50 * Mustafa BİZİMYER 51 ** ÖZ Üretim işletmelerinde üretim faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Bu yazı sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması

Bu yazı  sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır Herhangi bir medyada yayınlanması Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi

22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi 22.05.2014 Perşembe İzmir Gündemi GÜNAH KEÇİSİ BULUNDU! Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tancan Uysal, Soma daki kömür faciası hakkında çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı.

Detaylı

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞİM VE GEREKÇELER Öğrencinin performansını yükseltmek istiyorsanız kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundasınız Alan bilgisi Genel eğitim ve kültür dersleri

Detaylı

İkinci B ö l üm KİŞİLİK VE KARAKTER GELİŞİM SÜRECİ

İkinci B ö l üm KİŞİLİK VE KARAKTER GELİŞİM SÜRECİ İkinci B ö l üm KİŞİLİK VE KARAKTER GELİŞİM SÜRECİ itaate mecbur bırakılan çocuk: edilgen çocuk Her çocuk, anne-babasıyla uyum içinde yaşamaktan büyük huzur duyar. Çünkü annebaba, çocuk için yaşamın kurallarını

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 )

4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (9 Mayıs- 17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ. Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü

Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ. Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Bu yılın konusu yeme davranışının etkileri Bu yılın cevap aranan soruları ise: Toplum sağlığının iyileştirilmesinde

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı