MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak GRUP-1 gaz (metan) ve nem ihtiva eden yer altı kömür ocaklarında kullanılmak üzere toplam 3250 adet (1500 adet Armutçuk ve 1750 adet Üzülmez lambahaneleri için) komple madenci başlambası, madenci arama ve takip sistemlerini de içerecek şekilde satın alınacaktır. 2-BELGELER: 2.1- Madenci başlambası ile arama ve takip sistemlerinin yeraltında kullanılacak tüm üniteleri için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (NQA veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır Teklif edilecek başlambalarının ATEX M1 sertifikası, Madenci Arama ve Takip Sistemlerine ait glon, transmitter, transponder vb. isimlerle adlandırılan sinyal yayan üniteleri de kapsamalıdır Madenci başlambası için CE belgesi, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir. 3-TEKNİK ÖZELLİKLER 3.1- BATARYA : Batarya kuru tip ve bakımsız olacaktır Komple lamba ağırlığı (batarya, kapak, kordon ve başlık ile birlikte) max gr. olacaktır Ana led ile aydınlatma süresi 14 saatten az olmayacaktır Kısa devreye, aşırı yüklenmeye, aşırı akıma ve ısıl kesintilere karşı korumalı olacaktır Madenci baş lambası bataryasından 45 mm genişliğinde ve 5 mm kalınlığındaki bel kemerine takılacaktır. Kemer belde bağlandıktan sonra batarya çıkarılamayacaktır Batarya şarj sehpasına konulduğunda görülebilecek bir yerinde işçiyi tanımlamak üzere 12 punto 4 karakter bir yazı yazmak üzere plakası olacaktır Tam boşalmış bir bataryanın şarj süresi, 10 saatten fazla olmayacaktır Batarya ömrü şarj-deşarj sayısı olarak verilecek ve firmalar belirttikleri şarj-deşarj sayısını garanti edeceklerdir Başlambası şarj-deşarj çevrimini sayacak, şarj-deşarj (çevrim) sayısı bilgisayar yazılımı üzerinden izlenebilecektir Aşırı şarj ve deşarj oluştuğunda, lambanın hasar görmesini önlemek için sistem kendisini otomatik olarak kapatacaktır Batarya ömrü en az 750 şarj-deşarj olacaktır BAŞLIK VE KABLO Başlık ağırlığı max. 200 gram olacaktır. 1

2 m deki aydınlatma şiddeti 1500 Lux den az olmayacaktır. Lambanın aydınlatma şiddeti 10 saatlik kullanım sonrasında da 1500 Lux den az olmayacaktır Işık huzmeleri kısa ve uzun olmak üzere 2 kademe olacaktır. Kısa ve uzun ışık huzmeleri de kendi içinde birden fazla kademede ayarlanabilir olacaktır Led ömrü, hem ana devre hem de yardımcı devre için en az saat olacaktır. Led ömrü saat olarak verilecek ve firmalar belirttikleri led ömrünü garanti edeceklerdir Açma-kapama ve ışık huzmelerinin değiştirilmesi tek bir düğme ile kontrol edilecektir. Açmakapama düğmesi, başlık veya batarya üzerinde olabilecektir Kablonun serbest boyu (başlık-koruyucu kapak arasındaki) min.1400 mm olacaktır Başlık barete takıldığında aşağı-yukarı hareketle açısı ayarlanabilmelidir Kablonun başlık ve bataryayla bağlantıları klemens veya sulye ile yapılacaktır Kablo merkezinde kablo dayanımını artırmak üzere çapı 1.7 mm den az olmayan ip kullanılacaktır. Merkez ipi en az 26,5 kg çekme mukavemetine dayanacak ve uzaması % 7,5 ten fazla olmayacaktır Kablo iletkenleri tavlanmış veya yumuşak çekilmiş, kalaylı ve en fazla 0,2 mm çapında bakır tellerden oluşacaktır. Tel yüzeyindeki kalay miktarı 7,5 gram/m 2 den az olmayacaktır Kablo yer altı kullanımına uygun ve dışı siyah renkli kauçuk ile kaplı olacaktır REDRESÖR VE ŞARJ SEHPASININ ÖZELLİKLERİ Kurumumuzca alınacak madenci başlambası sayısına uygun kapasitede şarj sehpası ve redresörleri (tüm lambaların aynı anda şarj edilmesini sağlayacak miktarda) teklif edilecektir Redresörlerin besleme gerilimi 380 V veya 220 V AC (50 Hz) olacaktır Şarj sehpasında yer alan her lambanın ayrı ayrı şarj-deşarj bilgilerini (şarj için bırakıldığı saat, şarjda kaldığı süre ve şarj yüzdesi, çevrim sayısı, sehpadan alındığı saat, vb. ) izlemek ve kaydetmek üzere gerekli donanım ve yazılım sağlanacaktır. Teklifte bilgisayar sistemi teknik özellikleri ile yazılıma ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir BAŞLAMBASI MEKANİK DAYANIMI Kullanıma hazır durumdaki başlambaları (Grup I elektriksel teçhizatlar) için; Darbeye Dayanıklılık Deneyi: TS EN /Ocak 2011 (Madde ) e göre, komple batarya için 2 metre düşme yüksekliğinden 1 kg, başlık için 0.7 metre düşme yüksekliğinden 1 kg deney kütlesiyle yapılacaktır. Ayrıca firmaca kabul kriterlerini sağlayacağı garanti edilen en büyük düşme yükseklikleri tekliflerde belirtilecektir Düşme Deneyi: TS EN /Ocak 2011 (Madde ) e göre komple batarya 1 metre yükseklikten beton zemine 4 kez, başlık ise 2 metre yükseklikten beton zemine 4 kez düşürülerek yapılacaktır. Ayrıca firmaca kabul kriterlerini sağlayacağı garanti edilen en büyük düşürülme yükseklikleri tekliflerde belirtilecektir Her iki deney için kabul kriterleri TS EN /Ocak 2011 e uygun olacaktır. Deneyler, teklif edilen başlambası için ATEX sertifikasını sağlayan Avrupa Konseyince onaylanmış kuruluşça yapılmış olacak ve firmalarca garanti edilen değerleri kapsayan ve test sonuçlarını gösteren raporlar tekliflerle birlikte sunulacaktır. 3.5-MADENCİ ARAMA SİSTEMİ Kaza (göçük) sonrası, göçükte kalan madencinin başlambalarından yayılacak bir sinyal ile bulunmasını sağlayacak sistemdir Başlambalarına eklenecek sinyal yayıcı, başlambası bataryası tam deşarj olduktan (aydınlatması kesildikten) sonra en az bir hafta süreyle sinyal yayımlamaya devam edecektir Kaza (göçük) sonrası sinyal tarayıcıdan 25 metre mesafedeki (50 metre çapında bir hacimde) göçük altında kalan madencilerin yeri tespit edilebilmelidir Kaza (göçük) sonrası, madenci aramak için kullanılacak sinyal tarayıcı cihaz 2 adet olarak, tüm aksesuarlarıyla komple çalışır durumda teslim edilecektir. 2

3 3.6-MADENCİ TAKİP SİSTEMİ Ek-1 ve Ek-2 de başlambasından madenci takip sistemi için ilk etapta planlanan takip (reader) noktaları gösterilmiştir Takip noktaları, en az 15 metre çapında bir hacimden geçişleri ve geçiş yönlerini tespit edebilmelidir Takip noktalarının manyetik durumu (metal yoğun ortam), belirtilen hacimden geçenlerin tespitini engellemeyecektir Takip noktalarından toplu geçişlerde de her madenci ayrı ayrı belirlenebilmelidir Takip noktaları Kurumumuzca okuyucu (reader) üniteleri temin edilerek çoğaltılabilecektir. Kullanılacak yazılım ve donanım genişlemeye açık olacak, varsa genişlemeye ilişkin limitler belirtilecektir Sistem bilgisayarı TTK intranetinden erişilebilir olarak konfigüre edilecektir Başlambası Takip Sistemi, sinyal verilerinin kaydını düzenli kaydedecek ve veri kaybına yol açmayacak uygun bir veritabanı yönetim sistemine (VTYS) sahip olacaktır. Lamba takip sistemi veritabanı, verileri arşivleme, yedekleme, kurtarma ve geri getirme özelliklerine sahip olacaktır Lamba takip sistemi veritabanına TTK tarafından erişilebilecek, TTK merkez veritabanına istenilen zamandaki periyotlarla veri aktarımı gerçekleştirilebilecektir Lamba takip sistemi veritabanı, TTK bünyesinde kullanılan Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) veritabanı teknolojileriyle uyumlu olacak ve PDKS veritabanına direkt bağlantı kurabilecek (mevcut veritabanına uygun yapıdaki veri setleriyle veri akışını sağlayacak) özelliklere sahip olacaktır Lamba Takip Sistemi veritabanının PDKS sistemine bağlanması için gerekli çalışma firma tarafından yapılacaktır. Firma uzman personeli, TTK sorumlu personeli ile ortak çalışma yaparak PDKS veritabanına lamba takip verilerinin akışını sağlayacaktır Takip Sistemi için yeraltında kullanılacak kablolar, Grup 1 (Metan) gazlı ortamlarda kullanıma uygunluk sertifikalı olacaktır Lambahanedeki yerüstü üniteleri ve yer altındaki üniteler arasında kontrolsüz akımları engelleyecek emniyet bariyeri bulunacaktır Lambahanedeki Takip Sistemi yerüstü üniteleri, enerji kesildiğinde en az 30 dakika süre ile beslenecek şekilde Kesintisiz Güç Kaynakları ile teçhiz edilecektir. Yer altındaki sinyal okuyucu üniteleri ise enerjileri kesildiğinde 24 saat süre ile çalışmalarını sağlayacak güç kaynaklarına sahip olacaktır Takip Sistemi kablo topolojisini lambahanelerden en uçtaki okuyucu ünitelere kadar gösterecek çizimler teklifle birlikte sunulacaktır Sistemin montajı firma gözetiminde TTK personelince yapılacaktır İstekli firmalar, teklif vermeden önce sistemlerin kurulacağı işyerini görebileceklerdir. 4-YEDEK PARÇA 4.1- Firmalar başlambası ile arama ve takip sistemlerine ait fiyatlandırılmış komple yedek parça kataloglarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. T.T.K. gerek gördüğü yedekleri satın alacaktır. Bu yedek parçaların tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 4.2-Başlambası yedeklerinden led kiti (300 adet), başlık camı (300 adet), başlık bileziği(600 adet), sigorta (1500 adet) ve lens (300 adet) için yedek parça listesi düzenlenecektir. Bu yedek malzemeler, her bir müesseseye eşit miktarda olacak şekilde (ikiye bölünerek) teslim edilecektir. Değerlendirmede bu yedek parçaların fiyatları teklif fiyatına dahil edilecektir. 4.3-Başlambası ile arama ve takip sistemlerini oluşturan yedek parça listeleri katalog normlarına göre düzenlenecek ve bu listeler parça no, parça ismi, ünitedeki miktar ve birim fiyat unsurlarını kapsayacaktır. 3

4 5-KATALOG-EL KİTABI 5.1-Siparişi alan firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen dökümanları ilk parti sevkiyattan bir ay önce T.T.K.Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili) takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe çevrili) takım yedek parça kataloğu. Yedek parça kataloğu ünitenin tamamını oluşturan önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da içerecektir. 6-EĞİTİM 6.1- Ünitelerin tamir-bakım ve işletmesi (çalıştırılması) ile madenci takip sisteminin genişletilmesi konularında imalatçı firma/firmalarn uzman elemanları en az 10 (on) TTK personelini ücretsiz olarak eğitecek ve eğitim için gerekli görülen süre teklifte belirtilecektir Eğitim, Kurumumuz iş yerlerinde ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir Eğitim verilen TTK personeli adına imalatçı tarafından sertifika düzenlenerek, madenci takip sisteminin genişletilmesi ile Atex sertifikalı üniteler için garanti kapsamında firmaca uygun görülen onarımlar ve garanti sonrası onarımlarda yetkili oldukları belgelenecektir. 7-GARANTİ 7.1-Garanti süresi, başlambaları için en az 3(üç) yıl veya 750 çevrim (şarj-deşarj) olacaktır. (Her yıl için çevrim (şarj-deşarj) sayısı 250 olarak alınmıştır). İmalatçı firma üniteleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile garanti edecektir. Bu süre zarfında imalat hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. 7.2-Firmalar 750 çevrimi tek bir akü ile sağlayacaklardır. 7.3-Ledlerin garanti edilen saatten önce ömürlerini yitirmesi halinde ve/veya bataryaların bakım ve şarj talimatlarına tam olarak uyulmasına rağmen firmaca garanti edilen süreden önce akü kapasitesinin % 80 in altına düşmesi halinde garanti edilen ömrü tamamlayacak miktarda malzeme firmaca ücretsiz olarak verilecektir. 7.4-Firma garanti süresi içinde yılda bir kez başlambalarının kullanımı ve bakımı yönünden periyodik kontrollerini lambahanelerde yapacaktır. Yapılan kontrol neticeleri TTK elemanlarının da katılacağı bir tutanakla tespit edilecektir. Firmanın kontrollere katılmaması halinde TTK nın vereceği rapor aynen geçerli olacaktır. Bu tutanaklar firmaca garanti edilen batarya ömrünün tespitinde ve kullanım talimatına uygun hareket edildiği hususunda referans belge olacaktır. 7.5-Başlambası dahil tüm ünite ünite ve sistemlerin garanti süresi en az 3(üç) yıl olacaktır. 7.6-Garanti kapsamında arızalan üniteler, Yüklenici firmaya bildirildiği tarihten itibaren 45 takvim günü içerisinde onarılarak çalışır halde veya yenisi TTK işyerine teslim edilecektir. 8-PERFORMANS TECRÜBELERİ Ünitelerin en az 200 saat (bir ay) arızasız çalışması sonucunda taraflarca yeterli bulunması halinde performans tecrübeleri yapılır ve bu husus bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın tanzim tarihi geçici kabul tarihidir. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır. Garanti başlangıcından 3 (üç) yıl sonra taraflar bir araya gelerek, bu süre içersinde ünitelerin çalışma durumunu belirten bir tutanak düzenler ve kabule engel bir durumu bulunmadığının tespiti ile de kabul işlemi tamamlanmış olur. Performans testlerinin yapılış şekli ve şartları konusunda teklifçi firmanın önerileri varsa bunlar teklif mektubunda belirtilmelidir. 4

5 9-GENEL HÜKÜMLER 9.1-Madenci baş lambaları Yüklenici tarafından lambahanelere kurulacak şarj sehpalarında, her madencinin kendi baş lambasının şarjını kendisinin yapabileceği şekilde çalıştırılacaktır. 9.2-Ünitelerin ilk servise verme işlemleri TTK işyerlerinde firma nezaretinde yapılacaktır. 9.3-Üniteler imalatçının standart ve en son seri imalatından olacaktır. 9.4-Her bir ünitenin tüm parçaları birbirleri ile eşdeğer ve değiştirilebilir olacaktır. 9.5-Batarya bel kemerine, baş lambası da mevcut TTK baretlerine takılabilir olacaktır. 9.6-Tekliflerde, Madenci Başlambası, Madenci Arama ve Takip Sistemlerini oluşturan her bir kalem ekipmanın markası, modeli, üreticisi, orijini, ürün belge/sertifika no ları aşağıdaki formatta ve her iki müessese için ayrı ayrı listelenecektir. Ayrıca tüm malzemelerin ayrıntılı teknik özellikleri belirtilecektir. Sıra No Malzeme Adı Marka/Model Üretici/Orijin Ülke Sertifika Cinsi Sertifika No A Yer altı Üniteleri A.1 Başlambası Atex ve CE... A.2 Sinyal Tarayıcı Atex... A.3 Sinyal Okuyucu Atex... A.4 Sinyal Kablosu Exproof... B Yerüstü Üniteleri B.1 Şarj Sehpası B.2 Redresör B.3 Bilgisayar Teknik Şartname 9.6 Maddesi gereği listelenen ve sistemi oluşturan tüm ünitelerin miktar ve birim fiyatları ile her iki müessese için teklif toplam fiyatları belirtilecektir. Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Fiyat Tutar Tutar (Armutçuk+Üzülmez)... (Armutçuk) (Üzülmez) 1 Başlambası 3250 ( ) Toplam Set Tutarı Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir. 9.9-Teklifçi teslim programını teklifi ile birlikte verecektir. Ancak teslim süresi 7 aydan fazla olan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır Kısmi teslimat kabul edilmeyecektir Teknik şartnamenin tüm maddeleri (11 ana madde ve alt maddeleri) ile soru formunun (Ek-3) her bir maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre eksiksiz ve detaylı olarak cevaplandırılacaktır. Teknik şartname ve soru formunda belirtilmeyen diğer özellikler ayrıca açıklanabilecektir. Teknik şartname ve soru formu cevaplandırılmamış firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır Firmalar teklifleri ile şekil, görünüş, işaretleme açısından incelenmek üzere birer adet madenci başlambası numunesini 220 V şarj adaptörü ile birlikte vereceklerdir. İhaleyi kazanan firma numunesi iade edilmeyecektir. Diğer firmalar numunelerini, ihalenin sonuçlanmasından itibaren 30 gün içinde Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ndan iade alabilecektir. Numunesiz teklifler değerlendirilmeyecektir. 5

6 9.13-Firmalar teklif ettikleri başlambası, arama ve takip sistemlerini daha önce satmış oldukları firmaların adreslerini referans olarak vereceklerdir. 10-TEKNİK DEĞERLENDİRME Madenci Başlambası ile ilgili teklifler teknik şartname esas alınarak incelenecek ve teknik olarak uygun bulunan teklifler için: Ek-4 de yer alan kriterler ve bu kriterlere verilen maksimum puanlar göz önünde bulundurularak teknik puanlar belirlenecektir Toplam fiyatı en düşük maliyetli uygun teklife 100 tam puan verilecek ve diğer tekliflerin puanları da lineer olarak hesaplanacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesine esas maliyet; Başlambası, Arama ve Takip Sistemi ile Teknik Şartname 4.2 Maddesinde tanımlanan yedek malzeme fiyatları tutarlarının toplamından oluşacaktır Teknik puana % 40, maliyet puanına %60 ağırlık verilerek en son değerlendirmeye esas toplam puanlar hesaplanacaktır. En son sıralama toplam değerlendirme puanları bazında en yüksekten başlamak üzere yapılacaktır. 11-DİĞER HUSUSLAR Teklifçi firmalar, ünitelere ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte ünitelerin çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıklar ile yazılım ve donanımları bir liste halinde özelliklerini belirterek fiyatları ile birlikte teklif edeceklerdir. EKLER Ek-1 Üzülmez Lambahanesi Personel Takip Noktaları Ek-2 Armutçuk Lambahanesi Personel Takip Noktaları Ek-3 Soru Formu Ek-4 Teknik Değerlendirme Kriterleri 6

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu taslak şartname 29 Eylül 2014 pazartesi mesai bitimine kadar Web Sayfamızda yayınlanacaktır.

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

CNC YATAY TORNA TEZGAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ

CNC YATAY TORNA TEZGAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ CNC YATAY TORNA TEZGAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü İhtiyacı olarak 3 eksenli (X,Z,C) ve CNC (Computerized Numerical Control) özelliklerine sahip ve 3 eksen

Detaylı

o Geometrik yükseklik o Genel verim (η g ) = yüksek verimli

o Geometrik yükseklik o Genel verim (η g ) = yüksek verimli 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTİRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik değerlerde Kavitasyonsuz çalışabilecek

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN-2002 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ MART 2014 / İDB-31 TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Genel Şartlar 1.3. Standartlar

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SATIN ALMA, DOLUM, BAKIM VE TEST İŞLEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.GENEL BİLGİLER 1.1.-.. de bulunan işletmesinde yangın güvenliğinin sağlanmak amacıyla, yangın söndürme cihazı (YSC)

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman

Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman Stabilizer ve Sleeve Projesi İdari ve Teknik Doküman İÇİNDEKİLER A İDARİ KISIM... 2 1. GENEL HUSUSLAR... 2 1.1 Proje Önerisinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesine Yönelik Hususlar... 2 1.2 Proje Önerisinin

Detaylı