İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ. İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ"

Transkript

1 İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

2 KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ İDARİ PERSONEL GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.01 Yayın Tarihi Revizyon Tarihi 00 Revizyon No 00 Sayfa No 2/16 Değerli Arkadaşlar; Hastanemiz kadrosuna her geçen gün yeni arkadaşlarımız dahil olmaktadır. Develi Hatice Muuammer Kocatürk Devlet Hastanesi çatısı altında hizmet veren idari çalışanların memnuniyetini artırmak en önemli hedeflerimizdendir. Bizler hastane yönetimi olarak bu doğrultuda durmaksızın çalışmaya devam etmekteyiz. Hastanemizde büyük bir aile olarak yeni başarılara hep beraber imza atmayı temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Uz. Dr. NURİ TİMURAY Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eğitim Hemşiresi İdari ve Mali Hizmetler Müd. Hastane Yöneticisi 2

3 İÇİNDEKİLER Hastanenin Tarihçesi Hizmet Sunulan Bölümler Kat Planı Yönetsel Yapı ve Yöneticiler Çalışma Koşulları, İzinler Yönetici ve Çalışanlar Bölümün Faaliyetleri ve İşleyişi Bölümün Fiziki Yapısı Ayniyat Saymanı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Ambar Ve Depo Memuru Görev Ve Sorumlulukları Arşiv Memuru Görev ve Sorumlulukları Evrak Kayıt Memurunun Görev ve Sorumlulukları Özlük Memurunun Görev ve Sorumlulukları Mutemet Görev ve Sorumlulukları Teknisyen Görev ve Sorumlulukları Satın alma Memuru Görev ve Sorumlulukları Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları Memur Görev ve Sorumlulukları Bölüm İle İlgili Yazılı Düzenlemeler Bölüm İle İlgili Kalite Standartları Hastane Bilgi Yönetim Sistem Hastane Ulaşım ve İletişim Bilgileri 3

4 HASTANENİN TARİHÇESİ İlçemizin ilk yataklı kuruluşu olan hastanemiz 1975 yılında 95 yatak kapasitesiyle kurulmuştur tarihinde yapılan ek binalar ile 9650 metrekare kapalı alanı, 95 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye devam etmektedir Hasta memnuniyetini temel politika olarak kabul eden, teşhis ve tedavilerin modern cihazlar ve deneyimli personellerle gerçekleştirildiği hastanemizde; ilçemize yakın ilçe, köy ve kasabalara da hizmet veren, örnek uygulamaları ve kaliteli hizmet sunumuyla tam teşekküllü bir ilçe hastanesidir yılında hayırsever iş adamı Muammer Kocatürk tarafından 2500 metrekare kapalı alana sahip kadın doğum ve çocuk hastanesi ek binası yaptırılmıştır. Hastanemiz çevre ilçe, köy ve kasabalardan gelen hastalarımıza da kaliteli hizmet sunumu ile güven vermiştir. Hastanemiz ek binasında 2009 dan beri hizmet vermektedir. Hastalarımızın en iyi sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için olanaklarımızı genişletmekteyiz. 4

5 HİZMET SUNULAN BÖLÜMLER KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ 1. Yönetim Hizmetleri 2. Hasta Bakım Hizmetleri 3. Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi 4. Tesis Yönetimi 5. Acil Durum ve Afet Yönetimi 6. Bilgi Yönetimi 7. Stok Yönetimi 8. Atık Yönetimi SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ 1. Poliklinik Hizmetleri 2. Acil Sağlık Hizmetleri 3. Biyokimya Laboratuar Hizmetle 4. Görüntüleme Hizmetleri 5. Klinikler 6. Ameliyathane Hizmetleri 7. Yoğun Bakım Hizmetleri 8. Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri 9. Eczane Hizmetleri 10. Sterilizasyon Hizmetle 11. Fizik Tedavi Hizmetleri 12. Diyaliz Hizmetler DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ 1. Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri 2. Mutfak Hizmetleri 3. Çamaşırhane Hizmetleri 4. Morg Hizmetleri 5

6 6

7 HASTANE YÖNETİMİ Uz.Dr. Nuri TİMURAY Hastane Yöneticisi/Başhekim Uğur Ömür ALAGÖZ Muhterem SEKİDAĞ Dr. Üzeyir ERDOĞAN İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Başhekim Yardımcısı Yusuf ULUSAN Müdür Yardımcısı Mithat YILDIRIM Müdür Yardımcısı 7

8 ÇALIŞMA KOŞULLARI Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Mesai 08: , Nöbetler 08:00-16:00, 16:00 08:00 saat aralığında yürütülmektedir. Not: İhtiyaca göre çalışma saatleri yöneticiler tarafından ayarlanmaktadır. İZİNLER 1. Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. 2. Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. 3. Doğum izni bittikten sonra süt izni ilk 6 ay 3 saat, 2. Altı ay 1,5 saat olarak kullanılır. Doğum sonrası aylıksız izin süresi 24 ay dır. 4. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar izin verilir. 5. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. 6. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Aylıksız izin kullanmak isteyen memur 18 ay kullanabilir. 7. Doğum yapan memura, verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir. 9. Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak 8

9 üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 10. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. 11. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ YÖNETİCİ ve ÇALIŞANLAR Hastane Yöneticisi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İdari Birim Sorumluları Memurlar Teknik Personel BÖLÜMÜN FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ İdari hizmet çalışanları; İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcıları, yerine göre ise Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Birim Sorumlularına bağlı olarak çalışmaktadır. 1. Hastane işleyişi ile ilgili olarak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği esastır. 2. Resmi yazışmalarda Resmi Yazışmalarda Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır. 3. Memurların özlük hakları ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya kadro durumuna göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar geçerlidir. 4. Çalışana taciz, fiziksel şiddet olayı varsa Beyaz Kod Ekibi 1111 nolu numaradan, hastada solunum yetmezliği ve kardiyakarrest gelişmişse Mavi Kod Ekibi 2222 nolu numaradan, çocuk kaçırılması olayı varsa Pembe Kod Ekibi 3333 nolu numaradan, aranır. 5. Çalışanlar, çalışan güvenliği ile ilgili olaylarını bakanlığa bildirmek için 113 no lu telefonu arayabilir. 6. Hastanede göreve yeni başlayan personele Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi verilir. 7. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitim toplantılarına katılır. 9

10 BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 1Hastane Yöneticisi/Başhekim Odası;1 Sekreterlik, 1Başhekim Yardımcısı Odası,1 İdari ve Mali Hizmetler Müdür Odası; 1Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Odası, 1 Müdür Yardımcıları Odası, 1 Yazı İşleri/Mutemed Odası;1 Satınalma Odası, 1 Muhasebe Odası; 1 Arşiv, 1 Depo, 1 Eczane;1 Eczane Deposu, 1 Bilgi İşlem Odası;1 Server Odası, ÇALIŞILAN BİRİME GÖRE İDARİ BİRİM PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI AYNİYAT SAYMANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1. Kurumun tüm devlet mallarını (döner sermaye hariç) kapsayan ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve gerekli kayıtları tutmakla görevlidir. 2. Ambar ve depo memurlarınca düzenlenen ve imzalanan ayniyat tesellüm makbuzlarına ayniyat saymanı kendine ait yeri imza ederek hastane yöneticisine onaylatır. 3. Depo ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yükümlüdür. 4. Ayniyat Talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutar ve Sayıştay hesabını verir. 5. Birimle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların takibi, yazılara cevap yazılması ve düzenli arşivlenmesi işlerini 6. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri AMBAR VE DEPO MEMURU GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Ambar ve depo memuru, ayniyat saymanının mutemedidir. 2. Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek Ayniyat Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla ilgili kayıtları ve diğer işlemleri 3. Ambar ve depo memuru erzak eşya ve malzemenin iyi bir şekilde korunmasıyla bunlardan bozulmaya müsait olanların zarara uğramadan bir an evvel sarf veya kurumlara devri suretiyle elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için amirlerine zamanında haber vermekle yükümlüdür. 4. Ambar ve depo memuru stokları azalmış olan erzak, eşya ve malzemenin hizmeti aksatmayacak şekilde, zamanında temini için idari ve mali işler müdürüne yazılı olarak ihtiyaçlarını bildirir. 10

11 5. Mali yıl başından evvel bir yıllık kesin sarfları göz önüne almak suretiyle gelecek mali yılın kesin sarflarını ve depo ve ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek yıl alınması gereken erzak eşya ve malzemenin cins ve miktarlarını tespit eder, ilgililere bildirir. 6. Ambardan çıkan maddeleri ambar defterine günü gününe kaydeder. Giren maddelerin fatura fiyatlarını hizalarına yazar ve yılsonun da her tür için ortalama fiyatları tespit eder. 7. Birimle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların takibi, yazılara cevap yazılması ve düzenli arşivlenmesi işlerini 8. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri ARŞİV MEMURUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Sağlık istatistikçisine bağlı olarak ilgili mevzuata göre arşivleme yapılan kurumlarda ilk müracaat eden hastaların arşiv defterine kaydını yaparak polikliniğe gidecek muayene fiş veya dosyasını hazırlar ve her dosya üzerine arşiv defterindeki kayıt numarasını işler. 2. İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir. 3. Yardımcı kayıtları (çeşitli endeks tipleri ) geliştirir ve istatistikle ilgili bir görevli yoksa istatistik yapar ve bunları uluslararası hastalıkları tasnifine göre hastalık ve ameliyat kod numaraları konulmuş dosyalara yerleştirir. 4. Tabiplerin inceleme, araştırma, makale, test, istatistik ve rapor hazırlamak gibi ilmi çalışmalarında ve günlük arşiv araştırmalarında kendilerine yardımcı olur. 5. Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dosya vermez. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar. 6. Birimle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların takibi, yazılara cevap yazılması ve düzenli arşivlenmesi işlerini 7. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri EVRAK KAYIT MEMURUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Kuruma gelen ve kurumdan giden tüm yazıların kayıt işlemlerini 2. Giden evrakları Evrak dağıtımında görevlendirilen personele vererek dağıtılmasını sağlar. 3. Gelen evrakları, ilgili yöneticinin havalesinden sonra dağıtılmak üzere evrak posta memuruna teslim eder. 4. Gelen ve giden evraklarla ilgili defterleri tutar. Biten defterleri arşive teslim eder. ÖZLÜK MEMURU GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Hastanemize tayinle gelen, giden, emekliye ayrılan, geçici görevlendirilen tüm personelin güncel envanter kayıtlarını tutar, ÇKYS ve Otomasyon programına 11

12 kayıtlarının sağlanması ve yazışmaları işlemlerini 2. Hastanemizde görevli tüm personelin terfilerinin zamanında yapılması, onaylanmasının sağlanması, mutemetliğe gönderilmesi ve dosyalanmasının sağlanması işlerini 3. Personelimizin ay içerisinde kullandıkları izin ve raporların defter kayıtlarını tutar, otomasyon sistemine ve ÇKYS ye işleyerek arşivler, takip eder ve gereken başlayış yazılarını ilgili kuruma yazar. 4. Döner Sermaye ve maaş için personelin ay içinde kullandıkları izin ve rapor listelerini tanzim ederek mutemetliğe bildirir. 5. Personelin kullandığı nöbet izinlerinin tanzim edilerek mutemetliğe her ay düzenli gönderilmesinin sağlanması ve nöbet listelerinin ilgili birime intikal ettirilmesi işlerini 6. Hastanemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin yazışmalarını 7. Günlük iaşe yemek listelerinin tanzim ederek ayniyat birimine teslim eder. 8. Full-time ve Part-time çalışan uzman hekim listelerini takip eder, ilgili mercilere intikal ettirilmesini sağlar. 9. Sağlık personelinin kongre katılım istemlerini Genel Sekreterliğe göndererek takip ve otomasyon programına kaydını 10. Asistan Hekimlerin rotasyon ve EPK Kararları ile ilgili yazışmalarının yapılması ve Askere sevk tehir işlemlerinin yapılmasını sağlar. 11. Asistan Hekimlerin Eğitim sürelerinin bitiminde Uzmanlık sınavına katılabilmelerinin sağlanması için ilgili mercilerle yazışmaları 12. Personel sevklerini tanzim eder. 13. Personelin özlük haklarıyla ilgili her türlü yazışmaların yapılması, evrak takibi ve dosyalanması işlemlerini takip eder. 14. İnternet üzerinden yapılması gereken kayıtları ( Hekim takip sistemi gibi ) usulüne göre 15. Birimle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların takibi, yazılara cevap yazılması ve düzenli arşivlenmesi işlerini 16. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri MUTEMET GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Aylık maaş ve maaş farkı bordrosunu hazırlar. 2. Memur maaş miktarını gösterir banka listesini hazırlar. 3. Sendika üyesi memurlara kanuni kesintilerini gösterir sendika listelerini hazırlar. 4. Eczane kesinti listelerini hazırlayarak Muhasebe Müdürlüğüne bildirir. 5. Döner sermaye ek ödeme bordrosu ve fark bordrosunu hazırlar. 6. Filli hizmet kesenekleri bordrosunu hazırlar. 7. Nöbet bordrolarını hazırlar. 8. Mutemetlik birimine gelen ve gönderilen evrakların dosya düzeninin sağlanması ve gerektiğinde verilen talimatlar doğrultusunda cevaplarının yazılmasını sağlar. 9. Personel harcırah bildirimlerini tahakkuka bağlayarak Muhasebe Müdürlüğünce 12

13 ödenmesini sağlar. 10. Birimle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların takibi, yazılara cevap yazılması ve düzenli arşivlenmesi işlerini 11. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri TEKNİSYEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Teknisyen, hastanede bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve cihazların, muayene, kontrol, bakım, işletme ve küçük onarımlarını yapmakla ve muhafazasıyla yükümlüdür. Teknisyen ayrıca önemli ve acil hallerde ve gerektiğinde çalışma saatleri dışında yapılacak davete derhal uymak zorundadır. 2. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri SATIN ALMA MEMURU GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Satın alma memuru yürürlükteki mevzuata uygun olarak İdari ve Mali İşler müdürü veya yardımcısının emirlerine göre, satın alma ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür. 2. Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde satın alma memuru elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle, satın alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapar avansın usulü dairesinde mahsubunu yaptırır. 3. Alımı kendisine emredilen şeyleri ayrıntılarıyla ayrı bir deftere kaydeder. 4. Birimle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaların takibi, yazılara cevap yazılması ve düzenli arşivlenmesi işlerini yapar, 5. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri HASTANE ŞOFÖRÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Erzak, hasta, cenaze ve kurum ile ilgili diğer malzemelerin nakil işlemlerini 2. Kendilerine tahsis edilen araçların her türlü bakım, onarım ve temizliğini yapmak/yaptırmak ve takip etmekle yükümlüdür. 3. Karayolları trafik yönetmeliği ve kendisini ilgilendiren diğer kanun ve yönetmelikleri takip eder ve tüm hizmetleri bunlara göre yürütür. 4. Tüm görevlerde taşıt görev emri formunu doldurur ve ilgililere imzalatır. 5. Sağlık personeli ile birlikte, hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma tekniklerinin kullanılmasında görev alır. 6. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri NÖBETÇİ MEMUR GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Nöbetçi idari memur, çalışma saati dışında, kurum kadrosunda bulunan bütün idari memurların görevlerini üzerine alır. 13

14 2. Çıkarılan yardıma muhtaç hastaların sevkini sağlar. 3. Teknisyenle birlikte hastanenin bütün bölümlerini dolaşarak idari ve teknik arızaların giderilmesini sağlar, önemli hallerde nöbetçi uzmanı durumdan haberdar ederek onun mütalaa ve direktifi dairesinde hareket eder. 4. Nöbetçi idare memuru, nöbetinde idari işlerle uğraşanlarla nöbetçi teknisyenlerin birinci derecede amiridir. 5. Mesai saatleri dışında acil servise hastalarla ilgili ücretleri tahsil eder ya da gerekli evrakları düzenler. 6. Nöbetçi uzmanın onayı doğrultusunda hastaların yatış işlemlerini takip eder. 7. İlk kayıtta düzenlenen hasta beyan evraklarını teslim alarak ilgili yere teslim eder. 8. İdare ve birim sorumlusu tarafından verilen mesleği ile ilgili diğer görevleri VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Alfabetik ve sayısal verileri, belirlenen usul ve esaslara göre bilgisayara kaydetmek. 2. Giriş bilgisinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve kaynak bilgilerdeki eksiklik ve hataları düzeltilmek üzere ilgili kaynağa geri göndermek. 3. Kaynak belgelerin sırasını korumak. 4. Girişteki hataları belirlemek, işleme girmeden önce düzeltilmesini sağlamak. 5. Bilgisayar ortamında yazılması gereken yazıları yazmak ve arşivlemek. 6. Çalışma alanına giren ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak. MEMUR GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek. 2. Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak. BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER Hastanede mevcut işleyişi gösteren tüm dokümanlara, işlerin nasıl yapılacağına ilişkin prosedürlere, talimatlara, görev tanımlarına ve listelere birimlerde bulunan Kalite Klasöründen ulaşabilirsiniz. Dökümanlar üzerinde değişiklik yapılamaz. Döküman dağıtımı tarafından yapılır. Revizyon, yeni ve iptal edilecek doküman talebi için ile iletişim geçilir. 14

15 BÖLÜM İLE İLGİLİ KALİTE STANDARTLARI Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyalarının arşivlenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta taburculuk özeti hazırlanmalıdır. Arşiv bölümünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Arşivde bulunan hasta dosyalarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Tesis Yönetimi Bina turları yapılmalıdır. Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. Çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Tesis kaynaklı düşmeleri engellemek için önlemler alınmalıdır. Hastanede su, elektrik enerjisi ve medikal gaz hizmetleri kesintisiz olarak verilmelidir. Asansörlerin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Havalandırma sisteminin kontrolü ve bakımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Elektrik sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Su depolarının güvenli kullanımına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Medikal gaz sistemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Sıkıştırılmış gaz konteynırlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Stok Yönetimi İlaç, anestezik ajan, kit, kalibratör, kontrol serumları ve malzemelerin takibi yapılmalıdır. Depoda bulunan malzemelerin yerleştirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Deponun koşullarına göre oluşabilecek risklere yönelik düzenleme yapılmalıdır. Depoda sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır. Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Acil Durum Ve Afet Yönetimi Acil durum ve afet planı oluşturulmalıdır. Acil durum yönetimine yönelik eğitim verilmelidir. Depreme yönelik düzenleme yapılmalıdır. Acil çıkışlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. 15

16 Acil durum erken uyarı sistemi bulunmalıdır. Yangın algılama sistemi bulunmalıdır. Yangın söndürücülerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Bina çatılarında yangına karşı önlemler alınmalıdır. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Tüm personel çalışmış olduğu birime özgü geliştirilmiş olan HBYS modülünü eksiksiz kullanmalıdır. HBYS kullanımında kişiye özel şifrelerin paylaşılmaması hasta bilgilerinin gizliliği ve personelin sorumluluğu açısından önemlidir. HASTANEYE ULAŞIM ve İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres : Telefon: ( ) Santral Fax : (0 352 ) E-Posta : 16

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Güney Bölgesi Genel Sekreterliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

Detaylı