INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ Belge Dili: Türkçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011. Belge Dili: Türkçe"

Transkript

1 INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES OF HUMAN RESOURCES HİZMETLERİMİZ 2011 Belge Dili: Türkçe

2 KURUMSAL YAPIMIZ INDENSE Danışmanlık, İnsan Kaynakları sektöründe Türkiye de bulunan Üst Düzey kuruluşlar ve Yabancı firmalara hizmet vermek üzere kurulmuştur. İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili tüm konularda hizmet vermektedir. Şirket olarak, Türkiye nin büyük kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yöneticiliği yapmış Yönetim Danışmanları, Şirket yöneticileri ve uzman çalışanları ile şirketlerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı, Bireysel ve Kurumsal eğitimler ile ilgili hizmetler sunmaktadır. INDENSE HR, Yapılanma ve Sistem kurma aşamasında, iş yapış şekillerinin değiştirilmesi çalışmaları sonucu ortaya çıkan yeni süreçler, yeni organizasyon yapısı, yeni teknolojik altyapının tasarlanmasında uygulanabilir bir sistem kurmaktadır. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi yapılanması sırasında değişim yönetimi için gereken tasarımların hayata geçirilmesi aşamasında Yönetici ve çalışanların tasarlanan sistemlere, süreçlere ve organizasyona inanmalarını sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Personelin değişime uyum göstermesi ve geliştirilen uygulamaları kullanmalarını sağlayacak sistem entegrasyonları, seminerler ile çalışanları sistemin içerisine dahil ederek projenin başarı ile tamamlanmasını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen yapılanma projesinden tam verim sağlanması için başarılı bir değişim ile mevcut yapıdan hedeflenen yapıya doğru giderken iki türlü geçiş sistemi izlemektedir. Kurumsal ve Bireysel geçişlerin her ikisine de eşit derecede önem vererek yapılanmayı sağlarken geçişlerin verimliliğini sağlayacak tedbirler alınmaktadır. Kurumsal geçiş ile şirketin vizyon ve stratejilerinin başarıyla hayata geçirilmesi için izlenen süreç ve teknolojilerde gerçekleştirilen değişim esas alınmaktadır. Bireysel geçiş ile hedef yapının çalışanlar üzerinde yarattığı etkinin yaşattığı psikolojik süreçlere gereken önemi vererek yapılanmaları tamamlanmaktadır. 1

3 Projelerin başarıya ulaşması için hedef aldığımız prensiplerimiz, Değişim projelerinde bireysel geçişe yeterli önem verilecek şekilde çalışma yapmak, Sorun yaşanmaması için olumsuzlukları önleyici danışmanlık hizmeti sunmak, Değişim direncinin ortadan kaldırılması ile geleceğe yönelik değişimi başarıya ulaştırmak, Yatırım yapan şirketlerde değişim yönetimi ile yaptıkları yatırımdan daha fazla geri dönüş sağlamaları için sistemi en verimli şekilde kurmak. HİZMETLERİMİZİ NASIL SINIFLANDIRIYORUZ? A. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Hizmetleri B. İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Danışmanlık Hizmetleri C. Personel Seçme ve Yerleştirme Hizmeti D. Eğitim ve Geliştirme E. Bordrolama Hizmetleri A. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SİSTEMİ HİZMETLERİ Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Kurulması İnsan Kaynakları Sistemi Yapılandırılması İnsan Kaynakları Birimi Kurulması ve Personelinin Yetiştirilmesi Organizasyon Yapısı Çıkarılması ve Planlanması İş Analizleri, İş/Görev Tanımları Oluşturulması Personel Seçme ve Yerleştirme Sistemi Oluşturulması Yetkinlik Analizleri Yapılması Eğitim ve geliştirme sistemi Kurulması Çalışan Motivasyonunu Geliştirme Sistemi Çalışan Memnuniyeti Anketi, Çalışan Motivasyon Anketi Performans Yönetim Sistemi Kurulması Kariyer Planlama Sistemi Kurulması İnsan Kaynağının Yetiştirilmesine Uygun Ortamlar Hazırlamak Personel Yönetimi ve Özlük İşleri Sistemi Kurulması İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı Bireysel ve Kurumsal Eğitimler Sistemin Verimli Çalışması İçin hizmetlere Entegrasyon Sağlanması İnsan Kaynakları ve Personel Özlük İşleri Denetimleri Yönetim Kurulları, İcra Kurulları Oluşturulması ve Çalışma Şeklinin Belirlenmesi 2

4 Yukarıda yer alan hizmetlerin birçoğu birbirinin alt modülleri şeklinde alınabildiği gibi ayrı ayrı da talep edilebilmektedir. B. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNU DANIŞMANLIĞI HİZMETİ Son yıllarda 4857 Sayılı İş Yasası, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası ile yapılan değişiklikler, sonucu personel çalıştırmanın her geçen gün zorlaşması, sektörlerde bu konuda bilgi birikiminin yetersiz bulunması nedeniyle şirketlerin danışmanlık ihtiyaçları devamlı artmaktadır. Bilhassa tarihinde yürürlüğe girecek 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak ilgili tarihe kadar iş yasaları ve diğer yasalarda yapılacak önemli değişiklikler şirketlerin bu konuda danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarına olan talebi arttıracaktır. Yapılan ve yapılacak olan yasal değişiklikler, firmaların personeli işe alma kararından başlayan ve çalışma döneminin sonuna kadar olan sürede verimli çalışma ve iş güvencesi nedeniyle iyi planlama yapılması, zamanında tedbir alınmasını zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten ayrılma sırasında gerekli olacak belge düzeni ve prosedürleri personelin çalışma döneminde hazırlamaları son yasal düzenlemeler ile zorunlu ve gerekli hale gelmiştir. Tedbir alınmadığı, etkin dokümantasyon hazırlanmadığı takdirde ortaya çıkacak sorunların maliyeti daha fazla olmaktadır. Yasa gereğince personel çıkışlarının yasalara uygun olarak yapılmaması, alt yapı kurulmaması halinde personel işten ayrıldıktan sonra işe iade davası açarak iade kararı aldırmaları nedeniyle personel ile ilgili tüm işlemlerin sağlıklı olarak yapılması ve her belgenin iyi hazırlanması gerekmektedir tarihinde yürürlüğe giren ve önemli değişiklikler yapan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile şirketleri ve personeli ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca uygulamaya yönelik ek değişiklikler nedeniyle sorunların çözümü için firmaların danışman desteğine ihtiyaçları bulunmaktadır. Önemi devamlı artan Asıl-Alt İşveren (taşeron) ilişkileri nedeniyle şirketlerin yasal prosedürlere uymaları önemli bulunmaktadır. Yasalar Asıl-Alt işverenin çalıştırılan personeli ile ilgili tüm yasal işlemlerde müşterek ve müteselsil sorumlu bulunmaları nedeniyle tedbir alınmasını gerekli hale getirmektedir. Alt işveren Personelinin Asıl işverene dava açma hakkı nedeniyle davaları önleyici işlemler yapılması veya davayı kazanacak çalışmalar için şirketleri bekleyen sorumluluklara karşı firmaların alt yapı oluşturacak tedbirleri alması gerekmektedir. 3

5 INDENSE HR, Şirketlerin Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti sunarak kurumsal riskleri ortadan kaldıracak çalışmalar yapmakta personel çalışmalarını düzenlerken açılacak davalara alt yapının hazır olması nedeniyle davaları kazanmaları sağlanmaktadır. HİZMET KAPSAMI Asıl ve Alt İşveren Uyuşmazlık ve Uygulamalar İçin Danışmanlık Çalışma Hayatı ile İlgili Toplantılarına Katılmak, Görüş Bildirmek Denetimlerde (Teftiş) Ortaya Çıkabilecek Sorunların Çözümü Deniz ve Basın İş Kanununa İlişkin Konularda Danışmanlık Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin Mevzuata Uygunluk Denetimi İK Yönetmeliği, Prosedür, Talimat, Disiplin Yönetmeliği, Hazırlanması İş ve Sosyal Güvenlikle Davaları İçin Görüş Bildirmek İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Konularında Danışmanlık Hizmeti İşçi - İşveren Sorunları ve Uyuşmazlıklarında Danışmanlık Personel Çıkış Yazıları, Kurum Yazışmaları, Tutanaklar Hazırlanması Personel İş Sözleşmeleri, Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi S. Güvenlik, İş Mevzuatı, Toplu Sözleşme Konularında Danışmanlık Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Kapsamında Uyuşmazlıkların Çözümü Şirket Yönetmelikleri Hazırlanması, Yenilenmesi Ücretler, Bordro ve Fazla Çalışma Uygulamaları Denetimi Yasal Değişiklikleri Konusunda Bilgilendirme Yasal Konular İle İlgili Yükümlülükler Konusunda Denetim Yapılması Yazılı veya Sözlü Olarak Danışmanlık Hizmeti Verilmesi C. PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME HİZMETİ Firmalar, kendi organizasyonlarına, faaliyetlerine uygun işgücü ile çalıştıklarında diğer kuruluşlar karşısında rekabet edebilir duruma gelmektedirler. Bu yapının oluşturulması personel seçimindeki başarıyla doğru orantılıdır. Başarısız personel seçimi kısa bir sürede firmaya büyük maliyetler yüklemekte ve zaman kayıplarına sebep olmaktadır. INDENSE HR, işe uygun olmayan bir elemanla çalışmanın maliyetini ortadan kaldırmak için firmaların ihtiyaç duydukları pozisyona özgü yetkinliklerin belirlenmesi ve personelin yerleştirilmesi konusunda hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır. 4

6 Personel seçme ve yerleştirme iş akışı esas alınarak yapılan çalışmalarda öncelikle veri bankamızda bulunan özgeçmişlerin değerlendirilmesi ve elektronik ortamda yapılan başvuruların incelemesinden sonra, testler, mülakatlar ve değerlendirme merkezi sonuçlarına göre olumlu değerlendirilen adaylar firma yöneticileri ile görüştürülmekte ve işe uygun adayların istihdamı sağlanmaktadır. INDENSE HR, firmalara yerleştirdiği personelin 2 ay içerisinde işten ayrılması halinde yerine yeni bir personel yerleştirmekte, bu hizmet için ayrıca ücret almamaktadır. D. EĞİTİM VE GELİŞTİRME HİZMETİ Çalışanların bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, değişen teknolojiye uyum sağlanması, motivasyonun ve verimliliğin arttırılması, işletme içi iletişimin sağlanması ve kişisel başarıların arttırılması amacıyla firmalar eğitime ihtiyaç duymaktadır. INDENSE, Konularında Uzman Eğitimcileri ile firmaların ihtiyaç duyduğu kurumsal ve bireysel eğitimler ile şirketler tarafından talep edilen özel eğitimleri tasarlayarak firmalara ve bireysel katılımcılara sunmaktadır. Eğitimler ile ilgili bilgiler internet sitemizde, diğer internet sitelerinde ve basında detayları ile ilan edilmektedir. Performans Değerleme, eğitim ihtiyaç analizi, personel gelişim programları ile personelin eğitim ihtiyaçlarına uygun eğitimleri planlayarak kurumlara sunmakta veya kurum tarafında belirlenmiş bireysel ve kurumsal eğitimleri firmalara sunmaktadır. Eğitim ihtiyacı bulunan şirket yöneticilerine veya yönetici olup kendini geliştirmek isteyen bireysel eğitim talepleri ile ilgi yönetici ve uzmanlara özel eğitim tasarlanmaktadır. Indense Danışmanlık 250 nin üzerinde farklı eğitimlerini aşağıda yer alan kategorilere ayırmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi Programları Yönetim Becerileri ve Kişisel Gelişim Programları Satış, Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Programları Finans ve Dış Ticaret Programları Yönetim Sistemleri Programları Üretim Planlama, Satınalma ve Lojistik Perakendecilik ve Mağazacılık 5

7 E. BORDROLAMA HİZMETLERİ Indense Danışmanlık Bordrolama Hizmetini 3 farklı kategoride sunmaktadır. Bordrolama Outsourcing Teknik Bordrolama Personel Outsourcing BORDROLAMA OUTSOURCING Günümüzde bordrolama işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Bu yolla insan kaynakları birimleri asli görevleri olan organizasyon ve planlama faaliyetine odaklanabilmektedir. Bordrolama hizmeti veren kuruluşların artması buna örnektir. Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldıracaklar, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmuş olacaklardır. Bordro hizmeti ile birlikte; gerekirse personel bütçesi, ücret artış sistemi ve çizelgelerin hazırlanması, rapor olarak sunulması, personel devam sisteminin kurulması ve takibi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. TEKNİK BORDROLAMA Aylık bilgilere göre bordroların yapılarak teslim edilmesi bordrolama hizmetinin ayrıntıları 1. Mevcut durumun analiz edilmesi 2. Personel bilgilerinin devralınması 3. Personel giriş işlemleri ve bölge çalışmaya birdirim 4. Aylık personel bordrosu tahakkuku 5. Tahakkuk belgelerinin muhasebe birimine verilmesi 6. Banka talimatlarının hazırlanması 7. SGK bildirgeleri verilmesi PERSONEL OUTSOURCING Outsourcing ( Dış Kaynak Kullanımı ) : Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyon dışındaki bir kaynaktan sağlama olarak tanımlanmaktadır. Artan küresel rekabet ortamı, benzer teknolojik imkanlar ve haberleşme alanında sınırların ortadan kalkması ile birlikte firmaların alanlarında insan kaynağına dayalı farklılıklar yaratması gereğini doğurmuştur. Yeni iş yasası ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler nedeni ile personel konuları daha karmaşık bir hale gelmiştir. 6

8 Bu süreçte firmalar ana faaliyet alanlarına yönelip kendi temel yeteneklerini geliştirmekte zorluklar çekebilmektedirler. Firmalar önceliklerini belirleyerek kaynaklarını bu önceliklerine harcamalıdırlar. Firmalar kendi temel yeteneklerine odaklanarak daha karlı daha rekabetçi bir düzeye sahip olmak adına outsourcing ( dış kaynak kullanımı ) ile ana faaliyet alanları ve yetenekleri dışında kalan tüm yüklerinden kurtulabilmektedirler. 7

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI

İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2005 CİLT 2 SAYI 2 (69-75) İNSAN KAYNAKLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI Kubilay ECERKALE Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Yeşilyurt/İSTANBUL

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

www.okul.pwc.com.tr Business School İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı Nisan Mayıs 2013 İstanbul www.okul.pwc.com.tr

www.okul.pwc.com.tr Business School İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı Nisan Mayıs 2013 İstanbul www.okul.pwc.com.tr İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı Nisan Mayıs 2013 İstanbul PwC İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı İnsan Kaynakları (İK) alanında çalışmaya başlamış yeni mezun veya bu alana yeni geçiş yapan tecrübeli

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik

linkedin.com/in/faveo instagram.com/faveodanismanlik Kurucu Genel Müdür Ön Yazı Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Tedarik Zincirleri Eğitim ve Danışmanlık Satınalma Eğitim ve Danışmanlık Pazarlama ve Satış Eğitim ve Danışmanlık Bireysel Gelişim

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

ALJ FİNANSMAN A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ALJ FİNANSMAN A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU ALJ FİNANSMAN A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU ALJ Finansman A.Ş Merkez Mah. Erenler Cad. No: 20 34782 Çekmeköy İstanbul - Türkiye T: +90 216 643 04 00 F: +90 216 643 04 49 www.aljfinans.com ALJ Finansman

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası

Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası Migros Ticaret A.Ş. Eğitim ve Gelişim Politikası Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları nı bir değer olarak ele alır. Başarılı şirket değil, başarılı, yaratıcı insanların içinde bulunduğu başarılı organizasyonlar

Detaylı

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ Özgür Demirtaş Müdür Yrd. İktisadi Araştırmalar Bölümü 1 GİRİŞ Hizmet ve üretim faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de etkisiyle giderek daha karmaşık süreçler içermeye

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI MUHASEBE YARDIMCILIĞI GELİŞİM PROGRAMLARI

İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI MUHASEBE YARDIMCILIĞI GELİŞİM PROGRAMLARI İÇİNDEKİLER MESLEKİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI VERGİ İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI UYGULAMALI VERGİ VE MUHASEBE BİLİRKİŞİLİĞİ FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE YORUMLANMASI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ, MUHASEBE

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı