İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre 42 memur, 82 işçi ve 6 geçici işçi, 1 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 14 personel yer almaktadır. 211 Yılında yazışmalar. Gelen evrak : 244 Adet Giden Evrak : 89 Adet Dilekçe : 188 Adet Belediye Memur ve İşçi personelimizin tüm sosyal hakları ve maaş ödemeleri yapılmış olup alacakları bulunmamaktadır. 211 YILINDA MEMUR PERSONEL 1155 GÜN İZİN KULLANMIŞTIR 723 GÜN RAPOR ALMIŞTIR 211 YILINDA İŞÇİ PERSONEL 288 GÜN İZİN KULLANMIŞTIR GÜN İZİN 212 YILINA DEVRETMİŞTİR. Yapmış olduğumuz ve devam eden çalışmalarımız. Bu dönemde emekli olan işçilere toplam , TL Kıdem tazminatı tahakkuk ettirilmiş ve ödenmiştir. Memur ve İşçi personellerin Özlük dosyaları incelenerek sicil bilgileri düzenlenmiştir.ayrıca işçi personelin özlük dosyaları yeniden her işçi için ayrı dosya açma çalışmalarımız tamamlanmıştır. Personel devam takipleri 5 ayrı noktadaki cihazlarla yapılmaktadır aylık olarak birim amirlerine dökümleri gönderilmektedir. Yemekhane kayıtları takip edilerek kayıtları tutulmaktadır. Memur personellerden yapılan Emekli Kesenek bilgileri gününde internet ortamında verilmeye devam edildi. Türkiye İş Kurumuna her ayın birinde İşgücü Bildirim Formu doldurularak internet ortamında gönderilmesine devam edilmektedir. Rapor alan işçi personellerin geçici iş görmezlik evraklarının internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine devam edilmektedir. İşçi personellerin aylık bildirgelerinin İnternet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine devam edilmektedir. İşçi personellerden emekliliği gelenlerin emeklilik işlemlerinin yapılmasına devam edilip, Gelecek on yılda emekliye sevk edileceklerin emeklilik günleri hesaplanmış ve emekli olacağı günleri takip edilmektedir. İzin için müracaat eden personellerin izin kağıtları doldurulmaktadır.. Her ay personellerin maaşlarından yapılan icra ve nafaka kesintileri ile ilgili olarak kesinti miktarları hesaplanmakta ve İcra Müdürlüğü yazışmaları ile İcra kesintilerinin takibi yapılmaktadır.

2 Belediyemiz Encümen üyelerinin, Meclis Üyelerinin ve Komisyon üyelerinin Huzur haklarının evrakı her ay düzenli olarak Kanuni oranlarda hesaplanmasına devam edilmektedir. İl dışına görevli gönderilen Personellerin yol harcırahlarının Kanuni oranlarda hesaplanmasına devam edilmektedir. Belediyemize tahsis edilen Memur ve işçi Norm Kadrosunun, Belediyemizin ihtiyaçları yönünde tespitine ve takibine devam edilmekte olup; bu konuda Başkanlık Makamına gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Koordinasyonunda Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge müdürlüğünün görevlendirdiği personel tarafından tarihleri arasında İSO Kalite Yönetim Sistemi ve Dokümantasyonu konusunda belediyemiz birimlerinden ilgili personele eğitim verilmiştir. Eğitime 3 personel katılarak sertifikalarını almıştır. Personellerimizin Karadeniz Gezisi

3 Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Koordinasyonunda, Çalışanları motive edilmesi personelin ve idarenin kaynaşma ve dayanışmasının geliştirmesi için 211 yılı yaz döneminde Karadeniz Bölgesine tarihleri arasında gezi turu düzenlenmiştir. Geziye 38 personel katılmıştır. Belediyemiz birimlerinde görev yapan personellerin Görevleri ile ilgili Kanun,Yönetmelik,ve yeni teknoloji değişimleri ile ilgili bilgilerini artırmak amacı ile Kamu Kuruluşları ve birlikleri tarafından düzenlenen eğitim seminerleri ve fuarlara 211 yılı içerisinde 16 adet seminer, sempozyum ve fuara 25 personelin katılımı sağlanmıştır 211 yılı Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 212 faaliyet programının anlatılması için 3-4 ARALIK 211, 1-11 ARALIK 211 tarihlerinde Kozaklı da Belediye İşçi personelimize eğitim ve motive toplantısını gerçekleştirmiştir. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz ARALIK 211 Tarihlerinde Kozaklı da 211 Yılı faaliyetlerinin ve 212 yılı faaliyet programının anlatılması için eğitim ve motive toplantısını gerçekleştirmiştir. 1-Unvan ve görevlerine göre dağılımı : Belediyemizde 12/9/ sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlileri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri ile toplam 224 adet Memur kadrosu verilmiş olup sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlileri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 7 adet artırılarak toplam memur kadro sayımız 294 olmuştur. kadroların 42 adedi dolu 252 adet kadro boştur.

4 2- Memur Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı : Yaş Yaş Aralığı (3-39) (4 49) (5 59) (6 +) Memur Personelin Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı : Yıl Kıdem Yıl Aralığı ( 5) (6-1) (11 15) (16 2) (21 25) (25 +)

5 4- Memur personelin cinsiyet dağılımı : Kadın 12% Erkek Kadın Erkek 88% Kadın Erkek Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı : İlk Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Fakülte Lisans Üstü Eğitim Durumu Eğitim Durumu İlkokul Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Fakülte

6

7 6- Memur personelin bölümlere göre dağılımı : Memur Yazı İşleri Mali Hizmetler Destek Hizmetleri Plan Proje İnsan Kaynakları Temizlik İşleri Fen İşleri Park Bahçeler İmar Zabıta Kültür Emlak Birimler Yazı İşleri Müdürlüğü 2 Mali Hizmetler Müdürlüğü 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 Plan Proje Müdürlüğü 1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2 Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 Fen İşleri Müdürlüğü 5 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Zabıta Müdürlüğü 9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Tarihinde Talas Belediyesinde Çalışan İşçi Personellerin Durumu 1-İşçi personelin ünvan ve görev dağılımı : Belediyemizde 12/9/ sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlileri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince toplam 112 Adet İşçi kadro mevcut olup; sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlileri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince toplam 147 adet olmuştur ilgili yönetmelik hükümlerince kadrolar işçilere verilmiş, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır tarihi itibari ile Toplam çalışan işçi sayısı 94 dür. Yıl içerisinde 5 işçi emekliye sevk edildi. 8 işçi 6111 Sayılı Yasa gereği İhtiyaç fazlası olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.kalan işçi sayısı 81 kişidir.

8 2-İşçi personelin yaş gruplarına göre dağılımı : Yaş Yaş Aralığı İşçi personelin hizmet yıllarına göre dağılımı : Yıl Yıl Aralığı

9 4-İşçi personelin cinsiyet dağılımı : 4% 96% Kadın Erkek Kadın Erkek İşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı : Okur Yazar İlköğretim Lise Meslek Lisesi MYO Eğitim Durumu Fakülte LisansÜstü Eğitim Okur Meslek İlköğretim Lise Yüksekokul Fakülte Lisansüstü Durumu Yazar Lisesi

10 6-211 yılında görevden ayrılanlar ve ayrılma nedenleri(naklen,istifa,emekli, ölüm) : 5 işçi emekliye sevk edildi. 8 işçi 6111 Sayılı Yasa gereği İhtiyaç fazlası olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. 7- İşçi personelin bölümlere göre dağılımı : % 1% % % 1% % % 8% 1% % 5% 14% 53% 17% Yazı İşleri Mali Hizmetler Destek Hizmetler Etüd Proje İnsan Kaynakları Temizlik İşleri Fen İşleri Park Bahçeler İmar Zabıta Kültür Basın Birimler Yazı İşleri Müdürlüğü 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Plan Proje Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü 16 Fen İşleri Müdürlüğü 5 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 13 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5 Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 7 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 1 Basın Yayın Müdürlüğü 1 Fon Saymanlığı

11 8-211 yılı sonu itibariyle yıllara göre işçi personellerin izin durumu Toplam :1293 iş günü izin 212 yılına devretmiştir. 211 yılında işçi personel toplam 288 gün izin kullanmıştır Birimlere göre devir yapılan izin dağılımı Yazı Mali Destek Etüd İnsan Kayn. Temizlik Fen Talas Belediyesinde Çalışan Memur - İşçi Personelin Yıllara Göre Dağılımı Park İmar Zabıta Kültür Emlak Basın

12 Sözleşmeli Memur İşçi Toplam Personel yılında çalışan geçici görevlendirilen ve sözleşmeli personeller. 3 Mühendis, 2 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 2 Tekniker 1 Teknisyen 1 Avukat olmak üzere 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Memur olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevlendirildi. 2 Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak 5393 sayılı kanuna göre Görevlendirildi. 211 Yılında hizmet alımı ile 171 kişi şirket elemanı olarak çalışmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Sayı : 71.M.16.6.MUS..71 / 15 / 2 / 21 Konu : 29 yılı Faaliyet Raporu BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA Müdürlüğümüz 1.1.29 31.12.29

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇE

PERFORMANS ESASLI BÜTÇE İDARE PERFORMANS ROĞRAMI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE STRATEJİK PLAN İDARE FAALİYET RAPORU 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Düz

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU

KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 2012 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 2 3 KARAPÜRÇEK İLÇE BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER MİSYONUMUZ Karapürçek Belediyesi nin tarihi ve kültürel değerlerini gözeterek halkımızın

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ... 3 MİSYONUMUZ... 3 VİZYONUMUZ... 3 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR... 3 BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREVLERİ... 3 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ... 5 BELEDİYE

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 7 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... 8 GENEL BİLGİLER..0 MİSYONUMUZ, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER... YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... BELEDİYENİN GÖREVLERİ...

Detaylı

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi : 07.08.2012 Kabul Sayısı : 194 T.C. KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ,GÖREV, VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ- KAPSAM-YASAL DAYANAK AMAÇ : MADDE

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.7 KURUMSAL FAALİYETLER

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.7 KURUMSAL FAALİYETLER 03 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.7 KURUMSAL FAALİYETLER KURUMSAL FAALİYETLER İNSAN KAYNAKLARI NORM KADRO Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

MALAZGİRT BELEDİYESİNE AİT 2004 YILI ÇALIŞMA RAPORUDUR

MALAZGİRT BELEDİYESİNE AİT 2004 YILI ÇALIŞMA RAPORUDUR MALAZGİRT BELEDİYESİNE AİT 2004 YILI ÇALIŞMA RAPORUDUR İnsan Gücümüz ve Personel Durumu Belediyemizde mevcut 72 kadro bulunmaktadır. Mevcut kadrolardan 29 dolu ve 43 kadromuz münhal bulunmaktadır. 2004

Detaylı

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2012 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 BAŞKANDAN: Meclisimizin

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı