HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI VB.) MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA TAŞRA BİRİMLERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR İSTENİLEN BELGELER"

Transkript

1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/ BİRİMLERİN ADI İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ SUNUM SÜRECİNDE KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN TAMAMLANMA SÜRESİ TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULAMAYACAĞI 1 B.14.2.TSE B142TSE Standardizasyon İşlemleri 2 B.14.2.TSE B142TSE Türk Standartlarının Hazırlanması veya Hazırlatılması Kamu ve özel sektörün talepleri doğrultusunda, ya da teknolojik gelişme ve değişimler yeni 132 sayılı TSE u, Madde 2, (a) ve (b) standartların hazırlanması, mevcut standardların revizyonu ya da tadili, veya AB ve Uluslar arası standardarların uyumlaştırılması Merkezi diğer standard Dilekçe, Elektronik ortamda veya yazılı başvuru Merkez, İş programı, Standard tasarısı, Mütalaa, Deney Merkezi, Ürün Sivil Toplum Standardın kabulü- Başvuru ve Nihai Onay: Belgelendirme Merkezi, Bilgi Kuruluşları, İhtisas Grupları, İhtisasGrupları Müdürü, İşlem Dairesi - standart Belediyeler, 5-6 ay 900 Evet Merkezi Başkanı, Tekni tasarılarına görüş almak-132 sayılı TSE Hastaneler ve diğer standard standart tasarılarına görüş almak-132 Kurul- İhtisas Kurulları Çalışma kanunu madde 2. (e) bendi. Usul ve Esasları Talimatı (İç) sayılı TSE kanunu, Madde 2, (f) bendi. 3 B.14.2.TSE B142TSE Standart Satış Mevcut standartlardan talep edilenlerin basılı veya elektronik ortamda sunulması ve bilgisayar destekli 132 sayılı TSE u Madde 2. (c) bendi enformasyon hizmeti ile standardların güncelliğinin takibi Merkezi diğer standard Dilekçe, Standard talep yazısı, elektronik ortamda başvuru - Merkez, Fiyatlandırma, Ücretin tahsili, Dokümanın gönderimi- Başvuru ve Nihai Onay: Merkez Başkanı, Doküman Satış ve Enformasyon Müdürü- Doküman Satış ve Enformasyon Hizmetleri Talimatı (İç) (2. Bölüm Madde 4 ve Madde 5) Üniversiteler, Belediyeler, Hastaneler 2 gün 3500 Evet 4 B.14.2.TSE B142TSE Enformasyon Mevcut standartlardan talep edilenlerin basılı veya 132 sayılı TSE u, Madde 2. (e) ve (f) elektronik ortamda sunulması ve bilgisayar destekli enformasyon hizmeti ile standardların güncelliğinin takibi Merkezi diğer standard Dilekçe, Enformasyon talep yazısı, elektronik ortamda başvuru - Merkez, Fiyatlandırma, Ücretin tahsili, Dokümanın gönderimi- Başvuru ve Nihai Onay: Merkez Başkanı, Doküman Satış ve Tüm Enstitü birimleri-enformasyon Enformasyon Müdürü- Doküman Satış ve hizmeti vermek- Enformasyon Hizmetleri Talimatı (İç) (2. Bölüm Madde 6 ve Madde 7) Sivil Toplum Kuruluşları, 1-2 gün 1500 Evet Belediyeler, Hastaneler ve diğer standard standart talebi-132 sayılı TSE kanunu 5 B.14.2.TSE B142TSE Standardizasyon ile ilgili teknik konularda Mevcut standartlar, kitap ve süreli yayınlardan talep Kütüphane Hizmetleri edilenlerin sunulması 132 sayılı TSE u, Madde 2 (e) ve (f) Merkezi diğer kullanıcılar Standard talep yazısı, elektronik ortamda ve diğer başvurular - Merkez - Kitap ve Süreli yayın talebi, Ödünç verme veya okuyucu salonunda sunum (standard, kitap ve süreli yayın gibi yurtdışından getirtilen yayınlar için Tüm Enstitü birimleri, Özel Sektör (nadiren) 1-2 gün 1200 Evet Merkez Başkanı ve Kütüphane Müdürü Başvuru ve Onay kademesidir)- Kütüphane Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Talimat (iç) 6 B.14.2.TSE B142TSE Uluslararası ve Avrupa Standard tasarılarının konu ilgililerine dağıtımının sağlanması Uluslararası ve Avrupa Standard tasarılarının konu ilgililerine dağıtımının sağlananarak ülke görüşünün hazırlanmasını temin etmek 132 sayılı TSE u, Madde 2. (e) ve (f) Ayna komitelere üye olan Özel sektör, Üniversiteler, Kamu Kurum ı, Sivil Merkezi Toplum örgütleri ve TSE personeli Üye olmak için yazılı dilekçe ile yapılacak başvuru yeterlidir. Merkez - Tasarının Yurtdışından alınması, Üyelere gönderimi, Görüşlerin toplanması, Ülke görüşünün ilgili kuruluşlara bildirimi - Ayna Komite, Ayna Komite Başkanı, Teknik Uzman, Uluslararası Standardlar Müdürü- Ayna Komite Çalışma Talimatı (İç) Ayna Komitelere üye olan TSE personeli, teamülen Ayna komitelere üye olan Özel sektör, 1-2 gün 1500 Evet kuruluşları, Sivil Toplum örgütleri ve TSE personeli 7 B.14.2.TSE B142TSE Hizmetleri 8 B.14.2.TSE B142TSE Standardlara göre ürün Belgelendirme Faaliyeti Araç İmal Tadil Montaj (AİTM ) 9 B.14.2.TSE B142TSE ne göre uygunluk değerlendirme faaliyeti Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla tarih ve 132 belirlenmiş hizmetler verilmesi. TSE UYGUNLUK BELGESİ TSEK UYGUNLUK BELGESİ 132 sayılı TSE Kuruluş u, Madde 2, (I) Tüm özel ve tüzel kişiliğe haiz HAR UYGUNLUK BELGESİ bendi kurum Merkezi Müdürlükleri CB UYGUNLUK BELGESİ CCA UYGUNLUK BELGESİ EMC UYGUNLUK BELGESİ ORTAK KRİTER BELGESİ EX UYGUNLUK BELGESİ San.Tic.Bak. Yayınladığı AİTM Seri İmalat, Seri Tadilat,LPG Seri Tadilat Onay Belgeleri,AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi TASİŞ (KUB),AİTM Münferit Tadilat Araç uygunluk Belgesi (İTHAL),AİTM Münferit AİTM, Sanayi Tic. Bakanlığının Tadilat Proje Onayı,Karayolu İle Tehlikeli Madde Taşıma T.C Otomotiv sektörü, İlgili 16.ŞUBAT.2004 Tarihi itibari ile TSE İle yapmış Merkezi Müdürlükleri, İstanbul Temsilcilikler Aracı Uygunluk Belgesi LPG.,Karayolu İle özel ve tüzel kişiler olduğu yetki devri protokolü. Araç Proje Araç Proje Tehlikeli,Tıbbi,Bitkisel Atık Yağ, Tehlikeli Atık Yağ ve Atık / Pil Taşıma Aracı Uygunluk Belgeleri,,Gümrüklerde İthal Araç Muayenesi,Teknik Dosya Kabulü,Distribütör Dosyası İncelemesi TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU ÜRÜN YÖNERGESİ(YKK ( Numarası : 132 : / Kabul Tarihi : 18 KASIM 1960 Yürürlük Tarihi : Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 22 KASIM Revizyon Tarihi : Tarih ve XVII/ Sayı : 10661) TÜRK 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Revizyon No : 5 PERSONEL YÖNETMELİĞİ Revizyon Yürürlük Tarihi : ) Üçüncü Bölüm - Başvuru Şartları ve Gazete Sayısı: 24815) Kabülü'ne göre başvuru ve aşağıda ÜRÜN verilen dokümanlar ; TSE İmza Yetkileri Yönergesi (Türk YÖNERGESİ(YKK : / 61- a-) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü Standardları Enstitüsü Personel 711 gösteren resmi bir belge Merkezde; Ürün nin 144 ncü maddesi Yürürlük Tarihi : İnceleme,muayene b-) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama Belgelendirme Merkezi gereğince, TSE Genel Kurulu tarafından Yönergesine göre Ortalama 1000 Revizyon Tarihi : Tarih ve ve deney sürecinin yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Islak, Taşrada;Ürün kabul edilip yürürlüğe konulan TSE verilen hizmetler gereği yapılan civarında Marka EVET XVII/2-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı tamamlanmasından Noter tasdikli) Belgelendirme Müdürlükler Organlar nin 19 ncu yazışmalar müracaatı işlemleri Revizyon No : 5 sonra 7 gün içinde. c-) Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı ve Temsilcilikler maddesi)(türk STANDARDLARI Revizyon Yürürlük Tarihi : üzerinde kullanıldığı şekilde ENSTİTÜSÜ )e göre verilen hizmetler d-) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş ORGANLAR YÖNETMELİĞİ gereği ilgili birimlerle yapılan yazışmalar birbirinden farklı ise, aralarında yapılan (Resmi Gazete Tarihi: Resmi sözleşme Gazete Sayısı: 25635)) e-) Avans dekontu ve Havale: Übm Başkan Yardımcısı-Sektöre f-) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine Belgelendirme Müdürü-Belgelendirme getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri Uzmanı Onay: suretleri/ Belgelendirme Uzmanı -Belgelendirme g-) İlave Teknik Dokümanlar Komitesi Firma,Merkez ve Taşra Birimleri ile yapılan yazışmalarda;1-memur/teknik Eleman 2-Müdür 3-Merkez Başkan Yrd. (İmza) Kamu Kurum ı ile yapılan 1-Dilekçe veya Başvuru Formu 2 - Noter Tasdikli Firma Yet. İmza Sirküsü (İlk mür.) 3 - Noter Tasdikli Yet. Müh. İmza Sirküsü (İlk mür.) 4 - Müh. Yet. Belgesi Noter Tasdikli Firma Yet. İmza Sirküsü (İlk mür.) 5 - Firma Antetli Kağıda Islak İmzalı Yet. Müh.ile yapılan söz. 6 - Onaylı San ve Tic. Bakanlığının Yayınlamış Gelen Evrak Dair başkanlığıkayıt Araç Proje 2007 Yıl sonu Proforma Fatura (Vizeli) 7- Ücret veya Avans Olduğu yönetmelikler ile beraber Tse, Araç Proje kayıt,müdür havale,mühendis inceleme,büro itibari ile Dekontu 7- Gerektiğinde Sürücü Belgesi 8 - yönetimince uygulama esaslarına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ortalama 3 gün EVET yazışma,mühendis paraf,müdür,daire adet işlem Araç Ruhsat Fotokopisi 9 - Bağlı Bulunduğu standardlara uygunluk başkan yard, yapılmıştır Oda Dernek Belgesi.10 - Test Raporları 11 - yapılmaktadır Taahhütname 12 - Garanti Belgesi 13 - İmalatçı Marka Tescili 14 - T.C. STB Satış Sonrası Hiz. Yet. Belg.15 - Kullanma ve Bakım Talimatı ( NOT : Yapılan işlere göre yukarda belirtilen evraklar içerisinden istem yapılır.) Yeni Yaklaşım leri Uygunluk Değerlendirme Yönergesi (Kuruluş içi Yönetim Kurulu Kararı ile Yayınlanan hizmet yönergedir) madde 7, madde 8 TEAMÜLEN 1- Teknik Düzenlemeler İçin Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu, 10 B.14.2.TSE B.14.2.TSE Yeni / Global Yaklaşım leri Uygunluk Değerlendirme İşlemleri Hizmet kapsamında bulunan "Asansör, Basınçlı Ekipmanlar ve Gaz Yakan Cihazlara göre Kalite Sistem Modülleri ve Yapı Malzemeleri 1, 1+, 2 ve 2+ Uygunluk Teyit Sistemlerinde Belgelendirme işlemleri 132 un Madde 2, (I) bendi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair, Tüm özel ve tüzel kişiliğe haiz Bölüm 3, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Merkezi kurum ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair, Direktifler Asansörler, Yapı Malzemeleri, Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar yönetmelikleri 2- Asansör)Basınçlı Ekipmanlar/Gaz Yakan Cihazlar/Yapı Malzemeleri leri Kalite Modülleri Bilgi Formu, 3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili, Ürün Yasal Bir Belge (ASLI / NOTER TASDİKLİ) Belgelendirme Merkezi 4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri (ASLI / NOTER TASDİKLİ) 5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge 6- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge,Yeni Yaklaşım leri Uygunluk Değerlendirme Yönergesi ve lere ait hizmet planları Havale: Übm Uygunluk Değerlendirme Yönergesine Başkan Yardımcısı-Direktifler Müdürügöre verilen hizmetler gereği ilgili Direktif sorumlusu-belgelendirme Uzmanı Uygunluk Değerlendirme Yönergesine birimlerle yapılan yazışmalar. Deney Onay: Direktif sorumlusu-belgelendirme göre verilen hizmetler gereği yapılan Merkezi bünyesindeki Uzmanı -Uygunluk Değerlendirme yazışmalar.direktiflerin ilgili olduğu laboratuvarlardan deney talepleri, Komitesi-Direktifler Müdürü - YÖNERGE Bakanlıklar ile yapılan yazışmalar, Gerek Personel ve Sistem Belgelendirme VEYA TEAMÜLEN? Firma,Merkez ve Taşra olduğu durumlarda TÜRKAK ile yapılan Merkez ile birlikte planlanan Birimleri ile yapılan yazışmalarda; 1- yazışmalar, Uygunluk Değerlendirmesi ortak denetim lere ait yazışmalar,, ürün Memur/Teknik Eleman isteyen başvuru sahipleriyle yapılan Belgelendirme Merkez nın 2-Müdür, 3-Merkez Başkan yazışmalar. diğer birimleri arasındaki görüş Yrd. (İmza) Kamu Kurum ı ile alışverişine ait yazışmalar. yapılan yazışmalarda; 1-Memur/Teknik Eleman 2-Müdür, 3- Merkez Başkan Yrd. 4-Merkez Başkanı, Dosya İnceleme ve Uygunluk Değerlendirme İncelemesi Ortalama 100 sonucında eksiklik Belge/yıl sa toplam 1 ay; eksiklik bulunursa tamamlanması için en fazla 6 ay EVET 7- Kalite Sistem Dosyası (Kalite Sistem Dosyası Asgari Şu Dokümanları İçermelidir; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Deney Talimatları ve Formları Listesi, AT Tip İnceleme Belgesi (Varsa), AT Tasarım İnceleme Belgesi (Varsa))

2 11 B.14.2.TSE B142TSE , Madde 2 (I) bendi, 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair ve Uygulama Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller TSE, TSEK UYGUNLUK BELGESİ ile AT leri, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkezi ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla Tüm özel ve tüzel kişiliğe haiz TİP ONAYI, Ulusal Tip Onayı ve AT İlk ve TSE arasında tarihinde yapılan Ölçü Aletleri tarih ve 132 kurum Muayene Faaliyetleri protokol ile tarih ve sayılı Belgelendirme belirlenmiş hizmetler verilmesi. Resmi Gazete de belirtilen 26 adet eski yaklaşım nde Muayene ve Laboratuar Hizmeti Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir. ÖLÇÜ ALETLERİ VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ (Kuruluş içi Yönetim Kurulu Kararı ile Ölçü Aletleri Belgelendirme Yayınlanan hizmet yönergedir) Madde:5'e göre 'ne; Kasım 2006 aşağıda verilen dokümanlar aranır ; tarihli TSE Ölçü Aletleri TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ a-) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü Belgelendirme ve Uygunluk gösteren resmi bir belge Değerlendirme Havale: Übm Başkan Yardımcısıb-) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama Yönergesine Ölçü aletleri Müdürü-Belgelendirme Uzmanı yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Islak istinaden.(yönerge, 132 Onay: Belgelendirme Uzmanı -Belgelendirme Noter tasdikli) Sayılı Kuruluş u nun Komitesi-Ölçü Aletleri Müdürü - YÖNERGE ÖLÇÜ ALETLERİ c-) Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı 2. maddesinin I bendi ile VEYA TEAMÜLEN Firma,Merkez ve Taşra VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME üzerinde kullanıldığı şekilde 4703 sayılı un 14 Birimleri ile yapılan yazışmalarda; 1- YÖNERGESİ d-) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş üncü maddesine istinaden Memur/Teknik Eleman birbirinden farklı ise, aralarında yapılan Bakanlar kurulunca 2-Müdür, 3-Merkez Başkan Yrd. (İmza) sözleşme yayımlanan 2001/3531 Kamu Kurum ı ile yapılan e-) Avans dekontu sayılı in 5 inci yazışmalarda;1-memur/teknik Eleman 2- f-) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine maddesi hükümleri ve Müdür, 3- Merkez Başkan getirildiğine dair, noter onaylı izin belgeleri ilgili diğer mevzuat Yrd. 4-Merkez Başkanı, suretleri/ hükümleri esas alınarak g-) İlave Teknik Dokümanlar hazırlanmıştır. ) Ölçü Aletleri Yönergesine göre verilen hizmetler gereği yapılan yazışmalar İnceleme,muayene Ortalama 200 ve deney sürecinin civarında Marka EVET tamamlanmasından müracaatı işlemleri sonra 7 gün içinde. 12 B.14.2.TSE B142TSE B.14.2.TSE B142TSE Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Teknik Hizmet MOTORLU TAŞITLAR İÇİN TEKNİK Kuruluşu olarak atandığımız yönetmelik ve teknik SERVİS HİZMETİ düzenlemelerle ilgili uygunluk raporu başvurulardır. Motorlu taşıtlarda kullanılan Dünya Motorlu Taşıtlar için Dünya İmalatçı Kodu (WMI Kodu) İmalatçı Kodu nun tahsisi için motorlu araç tahsis ve yıllık takip işlemi imalaçılarının başvuruları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan " Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile ilgili teknik mevzuatın uygulanmasına dair yönetmeliğe İSTİNADEN YAYINLANAN YAKLAŞIK 100 YÖNETMELİK VE 120 TEBLİĞDE "TSE Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Teknik Servis Olarak Görevlendirmiştir, Araç Tip Onayı Teknik Servis Hizmeti Yönerges ISO üyesi sıfatıyla SAE INTERNATIONAL tarafından yapılan yetkilendirme TARİH VE 19/388 SAYILI TSE YÖNETİM KURULU KARARI -- Araç Tip Onayı Teknik Servis Hizmeti Yönerges Motorlu Araçlar, aksamları, sistemleri ve ayrı teknik üniteleri imalatçıları Motorlu Araçlar, aksamları, sistemleri ve ayrı teknik üniteleri imalatçıları Merkezi Araç Tip Onay Merkezi Araç Tip Onay Başvuru Formu, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Araç Tip Onay Deney Merkezi na deney 1-Memur/Teknik Eleman 2- Tanıtım Dosyası, Avans Dekontu, Araç Tip ( ARAÇ TİP ONAYI talebi için, Merkezi Müdür, 3- Merkez Başkan San.ve Tic. Bakanlığı,Taşeron Onayı Teknik Servis Hizmeti Yönergesi MADDE-TEKNİK SERVİS ve İnsan Kaynakları YOK 6 HAFTA 150 EVET Yrd. 4-Merkez Başkanı, TSE Laboratuvarlar ve Başvuru sahipleri 8 (Kuruluş içi Yönetim Kurulu Kararı ile HİZMETİ YÖNERGESİ görevlendirme yazıları TSE Yayınlanan hizmet yönergedir) MADDE-5 ) Başvuru Formu, Kapasite Raporu, Avans Araç Tip Onay 1-Memur/Teknik Eleman 2- Dekontu Araç Tip Onayı Teknik ( ARAÇ TİP ONAYI Müdür, 3- Merkez Başkan Servis Hizmeti Yönergesi MADDE-8 (Kuruluş TEKNİK SERVİS SAE INTERNATIONAL, Başvuru sahibi 10 gün 300 EVET Yrd. 4-Merkez Başkanı, ) TSE içi Yönetim Kurulu Kararı ile Yayınlanan hizmet HİZMETİ YÖNERGESİ yönergedir) MADDE-5 ) 14 B.14.2.TSE B142TSE Hizmet Belgelendirme Yönergesine uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB);tüketiciye sunulan Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi (HYB), hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterine uygun Laboratuvar Belgelendirme Yönergesine olduğunu gösteren belgedir. Laboratuvar Belgesi uygun Laboratuvar Belgelendirmesi (LB);TS EN ISO/IEC Standardına göre taşeron (Taşeron Laboratuvar İçin) (LB) laboratuvarlar için düzenlenmiş belgedir Sayılı tüketicinin ve rekabetin korunmasına giren ürünleri imal veya ithal eden kuruluşlar. İhale ile kamu hizmetlerini yapan ve yapmaya HYB için İstanbul talip olan kuruluşlar. Güvenlik Hizmet Belgelendirme riski taşıması nedeniyle yasal,ürün zorunluluğu olan kuruluşlar. HYB ve LB için Sektöründe kendi hizmet 132 SAYILI un 2. Maddesi, (I) bendi, Belgelendirme Merkez Müdürlükleri,Temsilcili kalitesini müşterilerine karşı Hizmet Belgelendirme Yönergesi, Laboratuvar Hizmet kler LB için garanti ve ispat etmek isteyen Belgelendirme Yönergesi Belgelendirme İstanbul Hizmet kuruluşlar., Belgelendirme 'Sektöründe kendi Laboratuva ve İzmir hizmetlerinin kalitesini müşterilerine ispat etmek isteyen kuruluşlar. TSE tarfından ihtiyaç duyulduğunda Lab. Yararlanılması gereken kuruluşlar Hizmet Belgelendirme Yönergesi Madde 9'a TSE YÖNETİM (Kuruluş içi Yönetim Kurulu Kararı ile KURULUNUN ÇEŞİTLİ BAŞVURU BÜRO TARAFINDAN ALINIR. Yayınlanan hizmet yönergedir) göre HYB KARARLARINA BİRİM YÖNETİCİSİNİN HAVALESİ İLE Muracaatları sırasında aşağıdaki evrakları İSTİNADEN HİZMET İNCELEME ELEMANINA ULAŞTIRILIR. başvuru esnasında belge talep ettikleri TSE YETERLİLİK İNCELEME ELEMANI İNCELEMEYİ birimine vermelidirler. Sİ GERÇEKLEŞTİRİR. RAPORU 1-Ticaret sicil gazetesi veya esnaf sicil gazetesi ALANINDA 41 AYRI HAKKINDA KARAR kopyası, NOKTADA VEREN KİŞİ NİN ONAYINA SUNAR. 2- Kuruluş yetkilisinin noter tasdikli imza BAŞVURULAR KABUL Belgelendirme yapılan standardlar İNCELEME İLE KARAR AYNI YÖNDE sirkülerinin, EDİLMEKTEDİR. TSE hakkında Standard hazırlama Dairesi OLURSA BÜRO TARAFINDAN BELGE 3- İş yeri açma ruhsatı veya hizmet yerine ait YÖNETİM KURULUNUN ile yazışılmaktadır. YAZILIR. BİRİM YÖNETİCİSİ vergi levhası ÇEŞİTLİ KARARLARINA TARAFINDAN ONAYLANIR VE 4- Belgelendirme giderleri avansının ödendiğini İSTİNADEN MÜŞTERİYE VERİLİR. BU AŞAMALAR gösteren makbuz, LABORATUVAR HİZMET 5- Kuruluşlar arası yapılmış sözleşmenin aslı. Sİ YÖNERGESİNE MADDE 9 VE UBM-02-TL- 6- İthalatcı ise taahhütname, İmalatcı ise marka ALANINDA 4 AYRI 06 KODLU İNCELEME TALİMATINA tescil belgesi NOKTADA UYGUN OLARAK YAPILMAKTADIR. 7-Ara kontrolde eski HYB belgesi BAŞVURULAR KABUL Laboratuvar Belgelendirme Yönergesi Madde 8 EDİLMEKTEDİR. Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan işlemler gereği T.C. Sanayi ve TİCARET Bakanlığı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, EPDK, Belediyeler, Belgelendirilen Kuruluşlar ile çeşitli yazışmalar yapılmaktadır. HYB 20 gün LB 30 gün EVET 15 B.14.2.TSE B142TSE Laboratuvar İşleri Genel Madde, mamul ve malzemeler üzerinde muayene ve deney Kamu ve Özel Sektör 16 B.14.2.TSE B142TSE Laboratuvar İşler Genel 132 sayılı kuruluş kanunu, madde 2 (G) bendi yapılması. Kuruluşları PERSONEL VE 17 B.14.2.TSE B142TSE FAALİYETLERİ TS EN ISO TS EN ISO TS TS EN ISO TS EN ISO TS ISO IEC ÖZEL SEKTÖR VE KAMU 18 B.14.2.TSE B142TSE Sayılı Kuruluş u, Madde 2. (I) bendi FAALİYETLERİ YÖNETİM LERİ STANDARDLARINA GÖRE KURULUŞLARI FAALİYETLERİ TS EN ISO 19011/ TS EN 287-1:2007 / PBM -TL-MU- 018( TSE Personel Belgelendirme Talimatı)-/ PBM -TL- ÖN PERSONEL 19 B.14.2.TSE B142TSE MU-021 ( TSE Personel Belgelendirme Talimatı) -/ TS 132 Sayılı Kuruluş u, Madde 2. (I) bendi ŞARTLARINI SAĞLAYAN FAALİYETLERİ 7477 EN 473 :2003 STANDARDLARINA GÖRE TÜM KİŞİLER PERSONELİN BELGELENDİRİLMESİ FAALİYETİ TS EN ISO TS EN ISO TS TS EN YÖNETİM LERİ ISO TS EN ISO TS ISO IEC ÖZEL SEKTÖR VE KAMU 20 B.14.2.TSE B142TSE STANDARDLARINA GÖRE EĞİTİM NOLU YÖNETİM LERİ STANDARDLARI 132 Sayılı Kuruluş u, Madde 2 (H) bendi KURULUŞLARI HİZMETLERİ SUNUMU KAPSAMINDA VE SÜREKLİ İYİLŞETİRME KONULU EĞİTİMLER 21 B.14.2.TSE B142TSE MUAYENE VE GÖZETİM HİZMETLERİ tarih ve sayılı Resmi Gazetede (4. mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/1, 2009/9 ve 2009/18 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede 2009/1, 2009/9, 2009/18 sayılı Dış Ticarette yayımlanarak yürülüğe giren Tarımda kullanılan İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi Standardizasyon Tebliğleri ve Kjimyevi ve Organik Gübre Özel sektör ve kamu 22 B.14.2.TSE B142TSE Kimyevi Gübrelere Dair ve Faaliyetleri yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerin ithaltta Kurumları tarih ve sayılı Resmi Uygunluk Değerlendirmesi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve enzim İçerikli Organik Gübreler ile toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve denetimine Dair Pendik Isı Lab. Md., Kayseri Lab. Md., İzmir EX Lab. Md., TSE DENEY İzmir Ambalaj Lab. LABORATUVARLARI Md., Çorum Yapı Malz. Lab. Md., Turgutlu Yapı Malz. Lab. Md., Denizli Tekstil Lab. Md. ANTALYA - KAYSERİ - KONYA - İZMİR PERSONEL VE BELG ANTALYA - KAYSERİ - KONYA - İZMİR PERSONEL VE BELG Ankara, İstanbul Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, İzmir, Kocaeli, Mersin, Türk Standardları Tekirdağ Gözetim ve Enstitüsü - Gözetim ve Muayene Müdürlükleri Hatay Temsilciliği YOK Muayene Dairesi merkezi 'na bağlı çeşitli illerde faaliyet gösteren 15 adet Müdürlük Deney ve Muayene işlemleri başvuru ve onayı Laboratuvar DENEY TALEP YAZISI VEYA DENEY TALEP Genel Sektreterlik, DLM Müdürlüklerinde başlar ve biter. Diğer Gerektiği zamanlarda laboratuarlar arası 3-20 (deney FORMU, ÜCRET DEKONTU, NUMUNE ALMA, Grup yazışmalara yönelik kademeler ise yine deney talebi, firma laboratuvarında 1-3 gün süresine bağlı 5000 Sunulamıyor TUTANAĞI, GÜMRÜK BEYANNAMESİ Başkanlıkları, Laboratuvar teamülen Laboratuvar Müdürleri, Grup deney yapılması için geçici olarak artabilir) KOPYASI (İthalatta), Müdürlükleri, Başkanları, Deney Laboratuvarları M.Başkangörevlendirme oluru. ve Genel Sekreter kadar olan idari silsileyi takip eder. MÜRACAAT ÜCRET DEKONTU-TALEP TEAMÜLEN, YAZISI - DÖKÜMANLARI - İNTERLANDA GÖRE KURULUŞUN ÇALIŞTIĞI BANKA HESAP NUMARALARI - TİCARET SİCİL, süreçin tamamı Personel ve TETKİK GAZATESİNİN KOPYASI - KAYITLI Sistem Belgelendirme Merkez nda FAALİYETİNİN OLDUKLARI ODA SİCİL KAYIT BELGESSİ - sonuçlanmaktadır. Tanzim edilen Belgeleri GERÇEKLEŞTİRİL 4000 Sunulamııyor KOPYASI - İMZA SİRKÜLERİ KOPYASI - Genel Sekreterlik parafından sonra TSE MESİ DAHİL VARSA TANITICI DÖKÜMANLAR - ÇALIŞAN ANTALYA - KAYSERİ - Başkanı imzalamaktadır. BAŞVURUDAN SAYISINA ESAS OLMAK ÜZERE SON KONYA - İZMİR İTİBAREN 1,5 AY SİGORTA BİLDİRGESİ / TSE PERSONEL VE TALİMATI (TEAMÜL) BELG TEAMÜLEN, PERSONEL VE TEAMÜLEN, KADEME YOKTUR PERSONEL BAŞVURU FORMU-BAŞVURU HARCI BAŞVURU VE SÜREÇ MÜDÜRLÜK MAKBUZU- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ- BÜNYESİNDE TAMAMLANMAKTADIR. FAALİYETİNİN 600 Sunulamııyor DİPLOMA ÖRNEĞİ - EĞİTİM BELGELERİ NA BAĞLI SADECE EĞTİM SERTİFİKALARI GENEL GERÇEKLEŞTİRİL FOTOKOPİSİ (TEAMÜL) PERSONEL SEKRETER YARDIMCISI TARAFINDAN MESİ DAHİL İMZALANMAKTADIR. BAŞVURUDAN MÜDÜRÜLÜĞÜ İTİBAREN 1,5 AY TEAMÜLEN TSE PERSONEL VE NA BAĞLI PLANLAMA VE KOORDİNASYON Teamüle başvuru ve onay arasında kademe MÜDÜRÜLÜĞÜ ve/veya tur. Bütün süreç Merkez için MÜRACAAT YAZISI - ÖDEME DEKONTU - PERSONEL Planlama ve Koordinasyon 1 AY 1200 Sunulamııyor EĞİTİM TEYİD KAYDI (TEAMÜL) tarafından yürütülmekte burada ile yine sonlanmaktadır. Merkez na bağlı ANTALYA - KAYSERİ - KONYA - İZMİR PERSONEL VE tarih ve sayılı Resm Gazetede yayımlanan 2008/1, 2008/18 sayılı DTS Tebliği eki başvuru nda belirtilen belgeler; -Fatura veyaproforma fatura fotokopisi Koordinasyon veyazışma İşlerinde Gözetim -İmza sirküleri veya vekaletname sureti Muayene ve Koordinasyon ve - Aşağıdaki belgelerden biri: Daire, Belgelendirme İşlemlerinde - Tescil numarası almış Gümrük Beyannamesi İlgili Gözetim ve Muayene veya - Antrepo Beyannamesi Gözetim Muayene işleri yapmaya yetkili Ürün - Özet Beyan Belgelendirme Müdürlükleri () - Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Merkezde Daire Gözetim ve Muayene Dairesi 'nda TIR Karnesi vb.), İllerde İlgili işlemlerle ilgili yapılan yazışmalarda; Uygunluk Değerlendirme için adet Gözetim Ve Muayene 1- Teknik Personel 2- görüş/sonuç/bilgi amaçlı gümrük Uygunluk Değerlendirmesi için belgelendirme 2008/9 sayılı DTS Tebliği eki başvuru nda Müdürlükleri ve Gözetim veşube Müdürü 3- Daire yazışmaları, Talimat verilebilmesi için DışYOK 3 gün Sunulamamaktadır Laboratuar Yazışmaları () faaliyeti, 600 adet belirtilen belgeler; Fatura veya proforma faturamuayene İşleri yapmaya Başkanı (İmza) Olur'larda; Ticaret Müsteşarlığı/İlgili Bakanlık yazışma fotokopisi yetkili 1- Teknik Personel 2- () İmza sirküleri veya vekaletname sureti Müdürlükleri () Şube Müdürü 3- Daire AT Uygunluk Beyanı (İngilizce dışında bir AB Başkanı 4- Genel dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile Sekreter Yardımcısı 5- birlikte) Genel Sekreter (İmza) Aşağıdaki belgelerden biri ithalat belgelendirmelerinde; 1- Tescil numarası almış Gümrük Beyannamesi Teknik Personel 2- Antrepo Beyannames Şube Müdürü Özet Beyan Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.) 23 B.14.2.TSE B142TSE Gözetim faaliyetleri 2006/21 sayılı Uluslar arası Gözetim Şirketi statüsüne tarih ve sayılı Resmi ilişkin Dış Ticarette standardizasyon Tebliğ'nde Enstitümüz Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/21 Özel sektör ve kamu için belirtilen Gümrük Tarife istatistik pozisyonları sayılı Uluslar arası Gözetim Şirketi Statüsüne Kurumları kapsamında yer alan ürünler için gözetim faaliyetleri İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yapmak. Türk Standardları Görevlendirmeler Enstitüsü - Gözetim ve Daire Muayene Dairesi tarafından yapılıyor Hatay Temsilciliği YOK Gözetim İşlerinde yapılan başvuru Gözetim Merkezde Daire 2006/21 sayılı Uluslar arası Gözetim Muayene ve Koordinasyon ve, İllerde İlgili Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Daire tarafından değerlendirilerek Gözetim ve Muayene Dairesi Gözetim Ve Muayene Standardizasyon Tebliği'ne istinaden Genel Sekreterlikçe görevlendirme yapılır. diğer birimlerle görevlendirme Müdürlükleri ve Gözetim ve Yapılan Gözetim faaliyetleri 6 ayda bir Firma talebini içeren bir dilekçe ve Enstitümüz Görevlendirmeye istinaden gözetim talebi yazışmaları. Gözetim ve Muayene Muayene İşleri yapmaya olmak üzere yılda 2 kez Dış Ticaret web sayfasında yayımlanan başvuru görevlendirilen mühendisler tarafından ilgili Dairesi yürürlükte olan yetkili Müsteşarlığı'na bildirilir. Gözetim ve (teamülen) standardına/yönetmeliğine/teknik mevzuatlar karar Müdürlüklerince alınan Muayene Dairesi yürürlükte şartnamesine göre incelenerek bir rapor verilemeyen durumlara ilişkin başvurular merkeze Daire olan mevzuatlar karar hazırlanır ve bu rapora istinaden Daire talimatlandırma. () 'na verilemeyen durumlara ilişkin tarafından bir Gözetim belgesi aktarılmaktadır. talimatlandırma() düzenlenir. () YOK Görevlendirme ve Gözetim faaliyetini içeren deney süresine göre göstermektedir. 15 Sunulamamaktadır 24 B.14.2.TSE B142TSE Kalibrasyon İşleri Genel

3 Kuruluşların yapmış olduğu kalibrasyon taleplerinin hizme kapsamında olup olmadığının incelenmesi, hizmetin verileceği yerin (laboratuvarda veya yerinde) belirlenmesi, fiyatlandırılması, randevu verilmesi, cihazların kabulü, ilgili İdari Büro Personeli Müdür Sektör firmalar,devlet kurum Gebze Kalibrasyon laboratuvara teslim edilmesi, ölcüm cihazlarının TSE 132 Sayılı Kuruluş u, Madde 2 (J) Yazılı hizmet talebi: Merkez Başkanı ( Bağlı Müdürlüklerde ve Kalibrasyon Merkezi Bursa İdari Büro (Prosedür 25 B.14.2.TSE B142TSE Kalibrasyon Hizmetleri kalibrasyonunun yapılması, cihazların ve yerinde veya bendi (Ek:16/5/ /2 md.) Merkez Başkanı Adına Müdür) 2007 TSE 3 GÜN EVET Kuruluşları,Hastaneler,Vatand Kalibrasyon PR4.4) laboratuvarda kalibrasyonları yapılan cihazlara ait İmza Yetkileri Yönergesi Madde-5,Madde-10 aş kalibrasyonların sertifikalarının firmaya kargo ile ve/veya ve Madde 12 elden teslim edilmesi, faturalandırılması, kuruluşlardan veya şahıslardan gelen kalibrasyon eğitimi taleplerinin kabulü tekliflerin ve sonuçlanan eğitimlere ilişkin katılım 28 B.14.2.TSE B142TSE Basınla ve Halkla İlişkiler Dairesi - 29 B.14.2.TSE B142TSE Basınla İlişkiler Günlük medya takibi Tüm TSE personeli 365 Sunuluyor Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müd. 30 B.14.2.TSE B142TSE Halkla İlişkiler Dairesi - Taşra Teşkilatı 1. Şikayet dilekçesi 2, Garanti Belgesi 3, Servis 31 B.14.2.TSE B142TSE Vatandaşların Talep ve Şikayetleri Tüketici Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Vatandaşlar İlgili Müdürlükleri Üretici firmalar. 30 gün 30 gün 598 ( 2007 sayısı) fişleri. Dairesi Dairesi - Taşra Teşkilatı 1. Şikayet dilekçesi 2, Garanti Belgesi 3, Servis 32 B.14.2.TSE B142TSE Talepler Tüketici Taleplerinin Değerlendirilmesi Vatandaşlar İlgili Müdürlükleri Üretici firmalar. 30 gün 30 gün 200 (2007 sayısı) fişleri. Dairesi Edinme Müd Dairesi - Taşra Teşkilatı 1. Şikayet dilekçesi 2, Garanti Belgesi 3, Servis 33 B.14.2.TSE B142TSE Şikayetler Tüketici Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Vatandaşlar İlgili Müdürlükleri Üretici firmalar. 30 gün 30 gün 398 ( 2007sayısı) fişleri -Teamül Dairesi 34 B.14.2.TSE B142TSE Görüş ve Teklifler Dairesi - Dilekçe Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Dairesi ( 2007 ) 35 B.14.2.TSE B142TSE Vatandaşların Bilgi ve Belge Talepleri Bilgi Edinme Başvurularının Değerlendirilmesi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı u Vatandaşlar İlgili Müdürlükler ve 4982 Sayılı 15 gün 15 gün Sunuluyor Tüketici ve Bilgi u Madde 6. Başvuru usulü Tüketici ve Bilgi Edinme sayısı Üreticiler, Tüketiciler ve TSE Ana Hizmet Birimleriyle Mütalaa- 36 B.14.2.TSE B142TSE Basın ve Halkla İlişkiler İle İlgili Diğer İşler TSE Hizmetlerinin ve Yayınlarının Pazarlanması Dairesi - Dilekçe ve Kimlik belgesi Fotokopisi - dairesi gün Temayül Sunuluyor Öğrenciler Temayül Pazarlama Müd Pazarlama müd 37 B.14.2.TSE B142TSE Bilgi İşlem İşleri Satın alınan bilgisayar ve arıza Tse bünyesinde bulunan tüm bilgisayarların kurulum Tse Kalite Kampüsü - Donanım ve Sunucu Bilgisayar ( yapan bilgisayar 38 B.14.2.TSE B142TSE Kurulum İşlemleri Kurum içi yazışma Kurum içi yazışma Hayır işlemleri yapılmaktadır. Teknik Destek 1 gün) PC ( 3 saat) sayısına göre göstermektedir 22 adet bakımı yapılan yazılım projesi Yazılım projesinin TSE 'nin faaliyetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için mevcuttur.geliştiril Tse Kalite Kampüsü - Yazılım büyüklüğüne göre 39 B.14.2.TSE B142TSE Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları gerekli yazılımların analiz tasarım ve kodlama çalışmalarını Kurum içi yazışma Kurum içi yazışma en yazılım proje Evet Geliştirme ve Uygulama kapsar. sayısı taleplere göstermektedir. bağlı olarak göstermektedir Sistem kurulduğunda TS ISO IEC standardı kapsamına bilgi güvenliği 40 B.14.2.TSE B142TSE İşletim Planlama ve Değerlendirme sistemleri kullanan tüm içinde 2 yıl Henüz kurulmadı. Evet yönetim sistemi kurma çalışmaları devam ediyor. kullanıcılar olacak yürütülüyor Türk Standardları Enstitüsünde İnternet erişimi için 10 Mbps lık metro ethernet bağlantısı mevcuttur. Enstitü ye bağlı bulunan geniş alan ağ (WAN) bağlantıları için TSE merkez ve taşra teşkilatının internet ve web noktadan noktaya 15 adet g-shdsl bağlantı mevcuttur. TSE bilgi İşlem Daire Türk Telekom A.Ş. İnternet bağlantısı 41 B.14.2.TSE B142TSE Hatlar tabanlı uygulamalara erişinin sağlanması TSE merkez ve taşra teşkilatı 1 hafta içinde 2 hafta içinde Ayrıca noktadan noktaya bağlantısı olmayan 32 uzak yapılması talebi, veya hız güncellemeleri gerekliliği noktada da ADSL hatlar mevcuttur. İnternete ve web tabanlı uygulamalara bu hatlar üzerinden erişim sağlanmaktadır - Yazılım TSE bilgi İşlem Daire Geliştirme ve Uygulama ve Bilgi 42 B.14.2.TSE B142TSE Sistem ile ilgili talepler Yazılım, ve Teknik Destek talepleri karşılanır Yazılım, ve Teknik Destek talep formları Evet İşlem Daire - Donanım ve Teknik Destek - Yazılım Yazılımların bakımı, Veri tabanlarının bakımı, Sunucu Geliştirme ve Uygulama ve Bilgi TSE bilgi İşlem Daire 43 B.14.2.TSE B142TSE Hizmet-Bakım İşleri Sistemleri bakımı, Sistem odası bakımı, Bilgisayar ve çevr, Tse dışı kurum Yazılım, ve Teknik Destek talep formları İşlem Daire - Donanım ve Teknik Evet birimleri bakıları yapılmaktadır. Destek / -Sistem Yönetim - Donanım ve TSE bilgi İşlem Daire Tse Kalite Kampüsü TSE İzmir 44 B.14.2.TSE B142TSE Arızalar Network arızaları, Tse dışı kurum Teknik Destek arıza formları Teknik Destek / Evet Müdürlükleri -Sistem Yönetim 45 B.14.2.TSE B142TSE Veri Giriş ve İşleme işleri Veri giriş, düzeltme ve kayıt işlemleri İlgili TSE birimleri İlgili TSE birimleri İlgili TSE birimleri İlgili TSE birimleri Evet 1. E-devlet çalışmaları kapsamında Sanayi ve Ticare Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel (TRK) ile TSE bilgi sistemleri arasında; şirketlerin, standardların ve TSE belgesi almış kuruluşların verilerini elektronik ortamda değişerek ortak kullanımını TSE si Başkanlık-Genel Sekreterlik Makamı-Bilgi 46 B.14.2.TSE e-uygulamalar e-türkiye, e-imza, e-ticaret çalışmakarı DPT Bilgi Toplumu Stratejisi - Eylem Planı, Tse dışı kurum İlgili TSE birimleri İlgili TSE birimleri İlgili TSE birimleri İlgili TSE birimleri Resmi yazışmalar, protokoller İlgili Tse birimler İlgili Kurumlar 1 hafta içinde. evet web servisleri ile sağlayan proje, Gümrük Müsteşarlığı nın İşlem Daire da içinde bulunduğu üçlü bir protokol 2007 yılında uygulamaya geçmiştir. 2) TSE web sayfası üzerinden Türk Standardlarının elektronik ortamda satışı yapılıyor 47 B.14.2.TSE B142TSE İnsan Kaynakları (Personel) İşlemleri Talep Dilekçesi, İşlemle ilgili onay makamına Kadrolu, Sözleşmeli ve Geçici Statüde işe alınan (Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu) olur personelin SSK İşe Giriş Bildirgelerinin tanzimi/teslimi, yazısı-tse Personel -İnsan Talepte bulunulan yada rutin yürütülen atanmaları, tayinleri, kadro durumlarının takibi, adaylık 132 sayılı TSE Kuruluş u, TSE Organlar Her bir işlem için mevzuat hükümleri uyarınca Kaynakları Dairesi işlemin niteliğine göre ilgili Kamu Kurum 48 B.14.2.TSE B142TSE Personel İşlemleri sürelerinin takibi, terfilerini, intibaklarını, askerlik, TSE ve diğer Enstitü Personeli Hukuk Müşavirliği, görüş almak için, tanımlanmış olan "işlem başvuru dilekçesi" -TSE ve Kuruluşları, görüş almak-132 sayılı durumlarını, işten ayrılması ve emeklilik, disiplin ve ilgili yönetmelik ve Yönetim Kurulu Kararları Gazete Sayısı: 24815) madde1-madde 84 ile TSE kanunu personelin yıl sonu sicil işlemlerini yürütmek ve sicil madde 108- madde149 ile diğer ilgili kayıtlarının tutulmasını sağlamak. yönergeler ve Yönetim Kurulu Kararları 49 B.14.2.TSE B142TSE B142TSE Sosyal İşler Vizite kağıtlarını düzenlemek, taşra personelinin sağlık karneleri ile ilgili işlemleri yürütmek, taşra personelinin sağlık raporlarının ücretlerini tahsil etmek, izin, rapor ve mazeret izinlerini düzenli bir şekilde kayıtlarının tutulmasını 132 sayılı TSE Kuruluş u, TSE Organlar sağlamak, rapor alan personelin ek gösterge ve ikramiye, TSE ve diğer Enstitü Personeli kesintileri ile sosyal yardımlarını Personel Tahakkuk ilgili yönetmelik ve Yönetim Kurulu Kararları ne bildirmek, pasaport ve vize işlemlerini yürütmek, geziler düzenlemek, doğa yürüyüşleri, otel-motel anlaşmaları, sağlık kuruluşlarıyla, eğitim kurumlarıyla anlaşarak indirim, hizmet vb. sağlamak. Her bir işlem için mevzuat hükümleri uyarınca tanımlanmış olan "işlem başvuru dilekçesi" Sosyal İşler, Sosyal İşler Müdürü, İnsan Kaynakları si Dairesi Başkanı bazı durumlar içintse - TSE Personel Genel Sekreter Yardımcısı ve TSE Genel Sekreteri Personel Tahakkuk ve Sağlık Kuruluşları, Oteller, Tur Şirketleri- duyuru yapılacak birimlertse Personel Enstitü özel indirimlerinden yararlanabilmek için 50 B.14.2.TSE B142TSE Personel Tahakkuk Maaş,ikramiye,fazla mesai,yemek ücreti,giyim yardımı,stajyer öğrenci ücretleri ile sözleşmeli personel ücretleriyle ilgili bordroların oluşturularak ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi,kadrolu ve sözleşmeli personellerinin yurt içi ve yurt dışı görev avans ve bildirimlerinin ödeme emirlerinin düzenlenmesi,yönetim 132 sayılı TSE Kuruluş u, TSE Organlar Kurulu, Denetleme Kurulu,Teknik Kurul ve İhtisas Kurulu, TSE, 6245 çalışmalarına katılan üyelerin bordrolarının oluşturularak Sayılı Harcırah un,631 Sayılı Memurlar ve ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi, Spor Kulübü,Kreş, Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Rapor ve İcra vb. ücretlerin bilgisayar ortamında takip Enstitü Personeli Haklarında Düzenlemelere ilişkin edilmesi ile muhasebe işlem fişlerinin düzenlenip ilgili kararname,tse Görevlendirme, Yolluk ve Taşıt hesaplara aktarılması, Doğum,Ölüm,Evlenme Giderleri Yönergesi ve diğer ilgili yönetmelik ve Yardımlarının ödeme emirlerini düzenleyip ilgililerin Yönetim Kurulu Kararları hesaplarına aktarılması, Tayin edilen personellerin harcıra kanununa göre sürekli görev harcırahlarının ödeme emirlerinin düzenlenerek ilgililerin hesaplarına aktarılması, Enstitüden emeklik veya istifa sebebiyle ayrılan personellerin kıdem tazminatlarının hesaplanarak ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi ve ödemelerinin yapılması,, Personel Taahkuk Özel ödeme işlemleri için mevzuat hükümleri Personel Tahakkuk Müdürü, İnsan uyarınca tanımlanmış olan "işlem başvuru Kaynakları Dairesi Başkanı, Harcama Personel Tahakkuk dilekçesi"- TSE Yetkilileri- TSE,Harcama Yetkilileri-TSE Görevlendirme, Yolluk ve Gazete Sayısı: 24815) madde 85 - madde 107 Gazete Sayısı: 24815) madde 85 - madde Taşıt Giderleri Yönergesi ve Yönetim Kurulu Kararları 107 ve Yönetim Kurulu Kararları Harcama Birimleri Bankalar 51 B.14.2.TSE B142TSE B142TSE İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitü personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerin arttırılması, göreve ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile 132 sayılı TSE Kuruluş u, TSE Organlar hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması, TSE ve diğer Enstitü Personeli amacıyla yıllık hizmetiçi eğitim planını hazırlamak, ilgili yönetmelik ve Yönetim Kurulu Kararları Personel Performans değerlendirmesini yapmak, Stajyer öğrencilerin yazılarını ve dosyalama işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, İnsan Kaynakları Geliştirme Her bir işlem için mevzuat hükümleri uyarınca tanımlanmış olan "işlem başvuru dilekçesi" İnsan Kaynakları Tüm Harcama Birimleri-Eğitim Geliştirme Müdürü, İnsan Talep Dilekçesi, İşlemle ilgili onay makamına taleplerinin toplanması ve duyuruların Kaynakları Dairesi Başkan (Genel Sekretrlik, Yönetim Kurulu) olur yazısyapılması için-tse Personel TSE TSE Madde ve Yönetim Madde 78-80, Yönetim Kurulu Kararları Kurulu Kararları 52 B.14.2.TSE B142TSE Eğitim Hizmetleri 53 B.14.2.TSE B142TSE Hizmet İçi Eğitimi Hizmet içi eğitim Enstitü personeli Sürekli eğitim merkezi Yazılı Talep Sürekli Eğitim Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Genel Sekreterlik TSE İmza yetkileri Yönergesi Hizmet talebi yapan birimler ile yazışmalar, Yurt Dışı eğitim taleplerinin durumunda katılımcıların onaylanması amacıyla STB ile İnsan kaynakları Daire 28 sunulması için çalışılıyor nın yazışması Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi???? 54 B.14.2.TSE B142TSE Dış İlişkiler 55 B.14.2.TSE B142TSE Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler Türk Standardları Enstitüsü nün uluslararası ilişkileri kapsamında; yabancı ülkeler ve çeşitli yabancı kuruluşlar ile olan ikili ve uluslararası faaliyetleri ve AB ye üyelik sürecinde TSE nin sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, çeşitli 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli ülkelerdeki muadil kuruluşlarla imzalanmış bulunan veya imzalanması öngörülen ikili işbirliği anlaşmaları, bu kuruluşlarla ilişkilerimizin yürütülerek, işbirliği anlaşmalarının gereklerinin yerine getirilmesi BÜROLARI 5 ADET İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA

4 56 B.14.2.TSE B142TSE Ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkiler Türk Standardları Enstitüsü nün uluslararası ilişkileri kapsamında; yabancı ülkeler ve çeşitli yabancı kuruluşlar ile olan ikili ve uluslararası faaliyetleri ve AB ye üyelik sürecinde TSE nin sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, çeşitli 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli ülkelerdeki muadil kuruluşlarla imzalanmış bulunan veya imzalanması öngörülen ikili işbirliği anlaşmaları, bu kuruluşlarla ilişkilerimizin yürütülerek, işbirliği anlaşmalarının gereklerinin yerine getirilmesi BÜROLARI 5 ADET İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA 57 B.14.2.TSE B142TSE Türk ve Müslüman topluluklarla ilişkiler Türkiye Cumhuriyetinin bu topluluk ve ülkelere yönelik politikalarına işbirliği çalışmaları yrütülmektedir. 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli BÜROLARI 5 ADET İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA 58 B.14.2.TSE B142TSE Ülkeler arası temas ve ziyaretler TSE nin standardizasyon, belgelendirme, kalite, laboratuva hizmetleri vb. konularda ikili anlaşması bulunan standard kuruluşları ile sürdürülen ilişkileri güncelleştirerek takip 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli edilmektedir. Bu amaçla yabancı heyetler kabulmekte veya yurtdışışı ziyaretler gerçekleştirilmektedir. BÜROLARI 5 ADET İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA 59 B.14.2.TSE B142TSE Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ilişkiler 60 B.14.2.TSE B142TSE Türkiye nin tanıtım faaliyetleri 61 B.14.2.TSE B142TSE Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler TSE nin üyesi olduğu bölgesel ve uluslararası kuruluşların (ISO, IEC, CEN, CENELEC, EOQ, BASB, RISCAM, SMIIC, vb.) üyelik yükümlülükleri, üyelik aidatlarının ödenmesi, genel kurul, yönetim kurulu vb. toplantılara katılım gibi Enstitümüzün yerine getirmesi gereken sorumlulukların gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli Ayrıca, bu kuruluşlarınçeşitli faaliyetlerindeaktif olarak rol alarak ve bu kuruluşların politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak suretiyle Enstitümüzün stratejik yaklaşım ve politikalarının şekillendirilmesinde destek sağlanmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan çeşitli organizasyonlard ülkemizin tanıtımına katkılar sağlanmakta ve ilgii kamu 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli kuruluşlarının bu alandaki taleplerine katkı sağlanmaktadır. Ülkemizin AB tam üyelik müzakerelerine konu olan ve 36 fasıldan oluşan Topluluk müktesebatının, başta Malların Serbest Dolaşımı olmak üzere Enstitümüzün faaliyet alanına giren fasılları itibariyle kamu kurum ı tarafından yürütülen çalışmalar yakınen takip edilerek, Enstitümüzün aktif katılımı sağlanmaktadır. 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli BÜROLARI 5 ADET İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA BÜROLARI 5 ADET İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA Enstütünün diğer maddelerde sayılan yurt dışı faaliyetleri 62 B.14.2.TSE B142TSE Dış ilişkilerle ilgili diğer işler dışındaki görev alanındaki diğer işler de sürdürülmektedir. 132 sayılı TSE u Enstitü Personeli BÜROLARI 5 ADET İlgili TSE birimleri Resmi Yazışma Kuralları TSE VE YA 63 B.14.2.TSE B142TSE Hukuk İşleri Dava konusu işleme sebebiyet veren Daire ndan dava konusu İcra takipleri ve İdari Yargılama Usulü u ile Ceza işleme ilişkin bilgi ve belglerin 64 B.14.2.TSE B142TSE Adli Davalar Muhakemesi u uyarınca yapılan yargılamalar 1136 sayılı Avukatlık u, Teamül Türk Standarları Enstitüsü Hukuk Müşavirliği istenilmesi, gerekli görüldüğü takdirde dışındaki yargılamarda Kurumun temsil edilmesi işidir. teknik konulara ilişkin olarak görüş alınması Dava konusu işleme sebebiyet veren Daire ndan dava konusu 1136 sayılı Avukatlık u, 2577 sayılı İdari İdari Yargılama Usulü u uyarınca yapılan işleme ilişkin bilgi ve belglerin 65 B.14.2.TSE B142TSE İdari Davalar Yargılama Usulü u,132 sayılı TSE Türk Standarları Enstitüsü Hukuk Müşavirliği yargılamarda Kurumun temsil edilmesi işidir. istenilmesi, gerekli görüldüğü takdirde Kuruluş kanunu, TSE teknik konulara ilişkin olarak görüş alınması Dava konusu işleme, şikayete sebebiye 1136 sayılı Avukatlık u, Türk Ceza veren Daire ndan dava Ceza Muhakemesi u uyarınca yapılan yargılamarda u,markaların Korunması Hakkında K.H.K. konusu işleme, şikayete ilişkin bilgi ve 66 B.14.2.TSE B142TSE Ceza Davaları Kurumun temsil edilmesi ve Kurum adına Savcılıklar Türk Standarları Enstitüsü Hukuk Müşavirliği Kaçakçılıkla Mücadale u, Kabahatler belglerin istenilmesi, gerekli görüldüğü nezdinde şikayetlerde bulunulması işidir. u ve sair cezai müeyyide içeren mevzuat takdirde teknik konulara ilişkin olarak görüş alınması Takip süreci içerisinde Kurum adına Takip Konusu alacağa sebebiyet veren Kurum leyh ve aleyhinde açılan açılacak icra takiplerinde 1136 sayılı Avukatlık u, 132 sayılı TSE gerekli tüm takip işlemlerini yürütmek, 67 B.14.2.TSE B142TSE İcra Takipleri Türk Standarları Enstitüsü Hukuk Müşavirliği ilgili Daire Başakanlığından alacağa kurumun temsil edilmesi işidir. Kuruluş u,2128 sayılı İcra İflas u mahkeme ve ilgili tüm tüzel, gerçek ilişkin tüm bilgi ve belgelerin istenilmesi Türk Standarları Hukuki konulara ilişkin olarak kurum içi ve kurum dışı 68 B.14.2.TSE B142TSE Hukuki ve İstişari Görüşler 1136 sayılı Avukatlık u, Teamül Enstitüsü,Diğer Kamu Hukuk Müşavirliği birimlere görüş verme işidir. Kurumları Kurum içinden veya kurum dışından yetkili kişiler Türk Standardları Enstitüsü, 69 B.14.2.TSE B142TSE Soruşturmalarla İlgili Yazılar tarafından hazırlanmış soruşturma raporlarının hukuki 1136 sayılı Avukatlık u, Teamül. Hukuk Müşavirliği Diğer Kamu Kurumları sonuçlarının takip edilmesi işidir 70 B.14.2.TSE B142TSE İdari İşler Bölge Belgelendirme Talebe veya Görev Görev süresine Görev sayısına 71 B.14.2.TSE B142TSE Araç ve Taşıma İşleri Enstitü Birimlerinden gelen taleplerin Enstitü Birimleri. İdari İşler Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri Müdürlükleri bağlıdır. 72 B.14.2.TSE B142TSE Plaka işleri 73 B.14.2.TSE B142TSE Araç Muayene İşleri Araçların muayeneleri bittiğinde şoförler veya mutemed tarafında Trafik Tescil nde yenilenmesi. İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri Talebe veya Görev süresine bağlıdır. 1-2 Gün arası Muayene süresinin bitimine bağlıdır. Araçlara Shell firması tarafından takılan Taşıt Tanıma Talebe veya Görev İhtiyaç İhtiyaç 74 B.14.2.TSE B142TSE Akaryakıt İşleri Enstitü hizmetindeki araçlar İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri Kitiyle alınmaktadır. süresine bağlıdır. olunduğunda olunduğunda Enstitü araçlarında bir arıza meydana veya yıllık bakımları Talebe veya Görev Arıza veya bakım İhtiyaç 75 B.14.2.TSE B142TSE Araç Tamir ve bakım İşleri geldiğinde bakım talebi şoförler tarafında İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri süresine bağlıdır. durumuna bağlıdır. olunduğunda doldurularak alım satım marifetiyle yapılmaktadır. Alım Satım marifetiyle Sigorta firması tarafından Talebe veya Görev Kaza derecesine İhtiyaç 76 B.14.2.TSE B142TSE Araç kaza işleri Enstitü hizmetindeki araçlar İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri yapılmaktadır. olunduğunda 77 B.14.2.TSE B142TSE Araçların hurdaya ayrılması Göreve gidecek olan ve Enstitü Birimlerinden gelecek olan 78 B.14.2.TSE B142TSE Sevk ve Kontrol İşleri taleplere dayanarak yapılıp, İdari İşler tarafından kontrol İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri edilmektedir Enstitü Birimleri tarafından yapılan taleplere göre araç 79 B.14.2.TSE B142TSE Araç talepleri İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri görev oluruyla yapılmaktadır. Enstitü birimleri taleplerinin, ayrıca şoförlerin 80 B.14.2.TSE B142TSE Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi dağılımı ve kontrolü İdari İşler ve Güvenlik İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri tarafında yapılmaktadır. 81 B.14.2.TSE B142TSE Araçların kurum ve şahıslara tahsisi Hizmet Araçlarının Kiralanması ile Enstitü Birimlerinin hizmetleri ve görevlerinde kullanılmak 82 B.14.2.TSE B142TSE İdari İşler Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler Olur veya talep Enstitü Birimleri İdari İşler ve Güvenlik Müd. Enstitü Birimleri Enstitü Birimleri İlgili İşler üzere yapılmaktadır. 83 B.14.2.TSE B142TSE Emlak ve İnşaat İşleri İhale konusu yapım işlerinde; isteklilere talimatları içeren idari 4734 sayılı Kamu 4735 sayılı İdari Şartname;yapım/hizmet işlerinde uygulanacak idari tip şartnamenin esas alınması-teknik şartname;talep şartname olarak ifade edilen dökümanlar ile yaptırılacak işin iş Kamu İhale Sözleşmeleri u ve doğrultusunda teknik inceleme ve ihtiyaç halinde talebi yapan birimle talebe göre göre ihale veya 84 B.14.2.TSE B142TSE Şartnameler TSE birimleri yazılı talep doğrudan temin Evet tanımlarını, projesini içeren teknik şartname olarak ifade edilen yönetmelikleri ve sair lar v.b mer-i mevzua ve diğer harcama yetkilileri araştırmalar yapılması/ilgili yazışma değişmektedir. alım sayısı kadar dökümanlar personel/gerçekleştirme görevlisi/harcama yetkilisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol u, 4734 sayılı Kamu 4735 Proje,ruhsat,harita,mevcut binaların tadilatı,yeni bina 85 B.14.2.TSE B142TSE İnşaat İşleri sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri u ve TSE birimleri yapımı,tahsis,güçlendirme,vb ile ilgili iş ve işlemler yönetmelikleri ve sair lar v.b mer-i mevzua 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol u, 4734 sayılı Kamu B.14.2.TSE B142TSE Emlak ve İnşaatla ilgili Diğer İşler gayrımenkul satın alma/satma-kiralama/kiraya verme sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri u ve TSE birimleri yönetmelikleri ve sair lar v.b mer-i mevzua Tüm TSE birimleri, TSE'nin si 87 B.14.2.TSE B142TSE Evrak ve Dosyalama İşlemleri 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ilişkili olduğu Kamu Kurumları, Özel Sektör ve temsilcileri 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilat u, 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve si 88 B.14.2.TSE B142TSE Arşiv İşlemleri Tüm TSE birimleri Malzemenin Edilmesi Hakkında, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında si 89 B.14.2.TSE B142TSE Haberleşme İşleri Tüm TSE Personeli 90 B.14.2.TSE B142TSE Satın Alma Ve Satış İşleri Enstitü Hizmetleri kapsamındaki ihtiyaçların Karşılanması Enstitü Hizmetleri kapsamındaki demirbaş ihtiyacının Merkez Ayniyat 91 B.14.2.TSE B142TSE Demirbaş alımları Şefliği Enstitü Hizmetleri kapsamındaki sarf malzeme ihtiyacının 92 B.14.2.TSE B142TSE Sarf Malzeme alımları yazılı talep yazılı talep Kurum içi yazışma Taşra Alım Satım Taşra Alım Satım Taşra Taşınır Taşra Taşınır Görevlileri Görevlileri Taşra Alım Satım Taşra Alım Satım ihtiyaç talebi,iş tanımı(teknik şartname+proje dahil),yaklaşık maliyet,genel sekreterlik bilgilendirme,ihale onay belgesi,işin genel sekreterlik( tarih ve Yıl içinde talebe verilmesi,işin kabulü,genel sekreterlik yaklaşık maliyet oluşturma yazısı-işin Yıl içinde talebe sayılı genel sekreterlik tamimine göre evet ve diğer harcama yetkilileri bilgilendirme( tarih ve gerçekleşmesi için davet yazısı göre değişmektedir. teamülen) değişmektedir sayılı genel sekreterlik tamimine teamülen)/ilgili personel/gerçekleştirme görevlisi/harcama yetkilisi ihtiyaç talebi, şartname,yaklaşık maliyet,gene sekreterlik bilgilendirme,ihale onay belgesi,bakanlık onayı,işlemin gerçekleştirilmesi,genel sekreterlik yaklaşık maliyet oluşturma yazısı-işin bilgilendirme( tarih ve gerçekleşmesi için davet yazısı-18 Ocak Yönetim Kurulu,İdari İşler sayılı genel sekreterlik tamimine teamülen)( genel sekreterlik( tarih ve 2007 tarih ve sayılı Resmi ihtiyaca yönelik Daire,diğer 4734 sayılı Kamu, sayılı genel sekreterlik tamimine değişken evet Gazetede yayımlanan 2007/3 sayılı değişken harcama yetkilileri, yönetmelikleri ve sair lar v.b mer-i teamülen) Başbakanlık Genelgesi gereği mevzuat )(18 Ocak 2007 tarih Başbakanlık izni ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi) /ilgili personel/gerçekleştirme görevlisi/harcama yetkilisi Evrak kayıt işlemi si si -Haberleşme yaklaşık 2 dakika, Kurum içi yazışma Evet dosyalama işlemi aynı gün Birim Arşivlerinde 1-5, Kurum Arşivinde yıl, Ana Hizmet Birimlerinde ise 3000 adet klasör Devlet Arşivleri içinde arşivlik si si -Haberleşme Genel malzeme gelmekte Kurum içi yazışma Evet nce olup, imha edilen uygun görülen klasör sayısıda Tespit ve 2500 adettir Değerlendirme Formlarında belirtilen saklama süreleri Türk Telekomünikasyon A.Ş, Türksat si si -Haberleşme Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Kurum içi yazışma 20 Evet A.Ş ve GSM Şirketleri ve bu şirketlerle hat tahsisi hk. 7 gün gün 10 5 gün

5 Enstitü Hizmetleri kapsamındaki hizmet ihtiyacının 93 B.14.2.TSE B142TSE Hizmet alımları Hizmet işleri genel şartnamesi 94 B.14.2.TSE B142TSE Ürün Satışları Hurdaya çıkan veya ihtiyaç duyulmayan malzeme satışı TSE Demirbaş Firmalar Arızalan Cihazların yurdışına gönderilmesi için gerekli 95 B.14.2.TSE B142TSE Gümrük İşlemleri işlemler 96 B.14.2.TSE B142TSE Araç Tamir ve bakım Enstitü araçlarında bir arıza olduğunda veya yıllık bakım İşleri 97 B.14.2.TSE B142TSE Araç kaza işleri Kiralık veya kendi araçlarımızın kaza yapması 98 B.14.2.TSE B142TSE Araçların hurdaya ayrılması Kiralık veya kendi araçlarımızın pert duruma düşmesi Hizmet Araçlarının Kiralanması ile 99 B.14.2.TSE B142TSE Enstitü Hizmetleri kapsamındaki araç kiralanmasıı İlgili İşler Hizmet işleri genel şartnamesi 100 B.14.2.TSE B142TSE Resmi Mühürler Enstitü Hizmetleri kapsamındaki mühür yaptırılması 101 B.14.2.TSE B142TSE Temizlik İşleri Enstitü Temizliğinin sağlanması için ihale yapılır 102 B.14.2.TSE B142TSE Demirbaş Kayıt İşleri TSE Demirbaşlarinin Kayıt İşleri Taşınır mal yönetmeliği 103 B.14.2.TSE B142TSE Demirbaş Düşüm İşlemleri TSE Demirbaşlarinin Kayıttan Düşmesi Taşınır mal yönetmeliği 104 B.14.2.TSE B142TSE İhale İşleri Enstitü Hizmetleri kapsamındaki ihtiyaçların Karşılanması 105 B.14.2.TSE B142TSE Mali İşler Bütçe Hazırlık, teklif ve mutaala, tasarı bütçenin 106 B.14.2.TSE B142TSE Bütçe İşleri 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol hazırlanması, görüşülmesi, revizyonu Ödenek talepleri, Harcama serbest bırakma, ek ödenek 107 B.14.2.TSE B142TSE Bütçe Tahsisatı 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol u tahsisi, ödeme emirleri 108 B.14.2.TSE B142TSE Kesin Hesap, Bilanço ve Mizan İşleri Enstitünün Mali Döneminin verilerinin çıkaılması 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol u Bütçe Dönem Gerçekleştirme 109 B.14.2.TSE B142TSE Bütçe döneminin raporlarının hazırlanması 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol u Raporları Sayıştay ve 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol 110 B.14.2.TSE B142TSE Sayıştay Sorguları Mali yıl sonuçlarının sorgulanması u 111 B.14.2.TSE B142TSE Emanet İşleri Emanette bekleyen firma avansların iadesi 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol u gelir vergisi kanun-damga vergisi kanunu-kdv 112 B.14.2.TSE B142TSE i Yükümlülük İşleri vergi ssk ödenme işlemi kanunu-sgk kanunu gider kanunları sayılı Kamu Mali Kontrol 113 B.14.2.TSE B142TSE Banka İşlemleri bankaya ödeme talimatı verme işlemi u 114 B.14.2.TSE B142TSE Finansman ve Fon Yönetimi bankalarda bulunan vadesiz hesapların degerlendirilmesi 132 İşleri 115 B.14.2.TSE B142TSE Sabit Kıymetlerin Takibi taşınır ve taşınmaz hesapların takibi B.14.2.TSE B142TSE Planlama ve Koordinasyon İşleri u, 60. Maddesi ve 5436 unun Stratejik Planların hazırlanması, takibi ve revizyonu, 117 B.14.2.TSE B142TSE Planlama ve Program İşleri 15. maddesi, Kamu İdarelerinde Stratejik raporlaması u, 60. Maddesi ve 5436 unun Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gerekli iş ölçümlerinin 118 B.14.2.TSE B142TSE İş Analizi 15. maddesi, Kamu İdarelerinde Stratejik ve değerlendirmelerinin yapılması u, 60. Maddesi ve 5436 unun Stratejik Planlama ile ilgili konularda gerekli koordinasyonu 15. maddesi, Kamu İdarelerinde Stratejik Tüm 119 B.14.2.TSE B142TSE Koordinasyon İşleri TSE Birimleri temini Mali konularda Harcama birimlerinin yaptıkları işlemlerde iç l 120 B.14.2.TSE B142TSE Kontrol İşleri kontrol hizmeti u 5 gün Merkez Ayniyat Şefliği Merkez Ayniyat nce tespit edilen TSE Demirbaş 30 gün Şefliği satışlar TSE Demirbaş TSE Demirbaş Yönetmeliğ Gümrük firmaları ile 2 ay sözleşme imzalanmaktadır İdari araç arızasını İşler daire Gerçekleştirme görevlisi 7 gün rapor eder gün 5 gün İdari İşler daire Başkanı Gerçekleştirme görevlisi 3 ay 5018 İdari İşler daire Gerçekleştirme görevlisi 7 gün 5018 İdari İşler daire Gerçekleştirme görevlisi 3 ay 5018 İdari Taşınır Kayıt Taşınır Kayıt Birimlerden gelen Talep İşler daire Alım satım Müdürü 7 gün Kontrol Yetkilileri Kontrol Yetkilileri Yazıları Taşınır mal yönetmeliğ İdari Birimlerden gelen Talep İşler daire Alım satım Müdürü 7 gün Yazıları Taşınır mal yönetmeliğ Değişken Dairesi, Maliye Bakanlığı, DPT, 5018 sayılı Birimleri, Dairesi, Maliye Bakanlığı, DPT, Sayıştay, 5018 Birimleri, sayılı strateji Geliştirme mizan aylık-kesin Dairesi, Maliye Bakanlığı,Sayıştay,5018 sayılı hesap her yılın mayıs Birimleri, ayına kadar Hesap Dairesi, Sayıştay yazısından sayıştay başkanlığı Hesap itibaren 1 ay Dairesi, 5 gün Birimleri, Dairesi, 1 ay Dairesi, günlük Dairesi, günlük strateji Geliştirme Dairesi, 3 gün Hesap Daire, Maliye Bakanlığı, DPT, 5018 sayılı 6 ay 6 ay Birimleri, Daire, Birimleri, Daire, Birimleri,

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara 2012 Şubat Avrupa Birliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 Avrupa Birliği

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Oda Sicili

SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Oda Sicili SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Tescil için aranılan şartların mevcut olup olmadığının tetkik etmek, Şahıs Şirketleri (kollektif, komandit), gerçek kişiler, limited şirketler, anonim şirketler, iktisadi

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI KONU GRUBUNUN ADI DOSYA KODU ARALIĞI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET FAALİYETLERİ 100-499 Eğitim ve Öğretim İşleri 100-199 Öğrenci İşleri 200-299

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı