[ ] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI"

Transkript

1 [ ] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

2 T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTANBUL

3 Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir. Ne Mutlu Türk üm Diyene Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER İSTİKLAL MARŞI

4 İSTİKLAL MARŞI... 5 GENÇLİĞE HİTABE... 6 ÖNSÖZ... 7 BÖLÜM 1. ÖZET GİRİŞ 1.1. Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planlama Ve Koordinasyon Ekibi Okul gelişim Yönetim Ekibi Amaç-Kapsam-Dayanak-Temel İlkeler 11 BÖLÜM 2. KURUM İÇİ ANALİZ 2.1. Kurumun Tarihçesi Okulun Adres-İletişim Bilgileri Kuruluşun Personel Yapısı Yönetim Organizasyon Şeması ve Süreci eğitim öğretim Yılı Okulun Mevcut Personel Yapısı Ödül Durumu Şube ve Öğrenci Sayısı..16 BÖLÜM 3:FİZİKİ İMKANLAR VE MALİ DURUM 3.1.Okulun Fiziki İmkanları Mali Durum Teknolojik Alt Yapı.18 3

5 BÖLÜM 4:ÇEVRE ANALİZİ 4.1.İç ve Dış Paydaş Analizi İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Paydaş Hizmet Analizi Çevre Analizi Etki Değerlendirmesi 22 BÖLÜM 5:MİSYON VE VİZYON 5.1.Misyonumuz ve Vizyonumuz İlkelerimiz ve değerlerimiz CKTML GZFT (SWOT) Analiz Raporu 25 BÖLÜM 6 :TEMA VE STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 6.1. Okulumuzun Stratejik amaçları ve Hedefleri -Faaliyet /Projeler ve Maliyet Tabloları Stratejik Amaçlara Göre Tahmini Maliyet Tablosu..37 EKLER: EK 1.Stratejik Yönetim Sözlüğü..38 4

6 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 5

7 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! 6

8 ÖNSÖZ Rekabetin hızla değiştiği günümüzde, teknolojideki hızlı değişmeler rekabeti de büyük oranda arttırmıştır. Artık ülkeler daha kaliteli mal ve hizmet üretmeye yönelmişler ve bunun içinde yeni teknoloji kullanmaya başlamışlardır. Devamlı değişen ve rekabetin üst seviyede yaşandığı küresel pazarlarda, şirketlerin başarıya ulaşması için öncelikle stratejik planlamalarını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca rekabette başarılı olmaları eğitimli bireylere sahip olmaları ile mümkündür. Bir şirketin, kaliteli bir ürünü ancak bütün bölümlerinde istihdam ettiği personelin yüksek kaliteye motive olmasıyla üretebileceği inkâr edilemez bir gerçektir. Stratejik Planlama işin her biriminin tam katılımı ile en yüksek kalite hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış bir yöntem tekniği olmakla birlikte, planlı bir organizasyon içerisinde sürekli gelişmeyi teşvik eden kapsamlı bir kavramdır. Bu organizasyon içerisindeki herkesin bütün imkânları ile katılımıyla hem iç hem de dış müşterilerin memnuniyeti üzerine odaklanarak, tüm sistem ve süreçlerin sürekli gelişmesini araştıran bir yönetim ortamıdır. Kaliteyi elde etmek için, yönetimin ve çalışanların ortak hedefi kalite olmalıdır. Bu noktadan yola çıkarak gerek sanayi gerek hizmet, gerekse ticaret sektörüne personel yetiştiren eğitim kurumlarımızda toplam kaliteyi benimseyen, inanan bireyler yetiştirmek için kurumlarının her biriminde başarı elde etmektir. Bu başarıya giden yol da stratejik planlamadan geçmektedir. Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu Stratejik Planı ( ) de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU 7

9 FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU MEVCUT DURUM ANALİZİ ÖĞRETİM YILI 8

10 BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ Faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına ( ) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra bu ekip içerisinden seçilen 5 kişilik çalışma ve koordinasyon ekibi tarafından taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuzda Stratejik Planlama Çalışma Ekibi kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. 9

11 1.2.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 İLHAN BOZKURT OKUL MÜDÜRÜ 2 YILMAZ GÖKTEKE MÜDÜR YARDIMCISI 3 ÖZGÜR BIÇAKÇI SINIF ÖĞRETMENİ 4 SİBEL SAYGIN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 5 ELİF YILMAZ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 1.3. OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 İLHAN BOZKURT OKUL MÜDÜRÜ 2 YILMAZ GÖKTEKE MÜDÜR YARDIMCISI 3 ÖZGÜR BIÇAKÇI SINIF ÖĞRETMENİ 4 MEHMET TÜRKMEN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ 5 MUZAFFER ÜZÜM SINIF ÖĞRETMENİ 10

12 1.4.AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK AMAÇ Fahrettin Aslan Ortaokulu Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yapmak. KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı Fahrettin Aslan Ortaokulu nun yılları arasında yürüteceği faaliyetleri kapsar. DAYANAK İl Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı TD yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi- Şubat 2002 tarih ve 2533 Sayılı TD yayımlanan MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi, 10 / 12 / 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi. TEMEL İLKELER Okulumuzda planlama OGYE tarafından yürütülür, Planlama sürecine Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu nda çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır, İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili Hizmetiçi Eğitim düzenlenir, Planlama Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu nun tüm faaliyetlerini kapsar, Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon- Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir Hedefler, Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik Faaliyet ve Projeler, bütçeleme, Faaliyetlerin izleme- değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar. 11

13 BÖLÜM 2 : KURUM İÇİ ANALİZ 2.1.KURUMUN TARİHÇESİ Okulumuz 1974 yılında Hacı Osman İlkokulu adı ile kurulmuş iki derslikli barakadan oluşan bir yapı durumunda eğitim-öğretime başlamıştır.1982 yılında artan öğrenci sayısı nedeni ile Hacı Osman Ortaokulu olarak 1993 yılına kadar eğitime devam etmiştir.1993 yılında yeni yapılan binasına taşınmıştır. Yeni Yapılan Bina Gazinocular Kralı olarak da bilinen Fahrettin Aslan Bey in katkıları ile yapıldığı için 1993 yılından itibaren Fahrettin Aslan İlkokulu Okulu Olarak eğitim-öğretime devam etmiştir yılından itibaren ise Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu olarak ve ikili Eğitim yapılarak Eğitim-Öğretime devam edilmiş, daha sonra Öğrenci sayısının azalması nedeni ile tekrar normal öğretime dönülmüştür. Okulumuzda bugün 8 derslik, 1 Müdür Odası, 1 Müdür Yardımcısı Odası ve Öğretmenler odası mevcut olup ancak Kütüphanesi, Fen laboratuarı, Çok Amaçlı Salonu ve Anasınıfı gibi diğer hizmet alanlarından yoksun olarak eğitime devam etmektedir. 1995/1996 eğitim öğretim yılında öğrenci sayısının çok fazla olması ve mevcut binanın eğitim öğretim imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı ilçemizde yapılan Cevat Koçak Lisesi nin binasına geçici olarak taşınmış daha sonrada Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu olarak yeni binasında eğitim öğretime devam etmiştir. Okulumuz yılında ise yıkılıp İl Özel İdaresi tarafından yeniden yapılmıştır eğitim öğretim yılı başından itibaren yeni okulumuzda eğitim öğretime devam etmekteyiz. 12

14 2.2. OKUL-ADRES- İLETİŞİM OKULUN İLETİŞİMBİLGİLERİ ADRESİ CUMHURİYET MAH. OKUL SOK. NO : 3 TARABYAÜSTÜ / Tel. ve Fax No ( OKUL MÜDÜRÜ ) ( FAX) Elektronik Posta Adresi Web Adresi KURULUŞUN PERSONEL YAPISI ÖĞRETİM YILI PERSONELİ DURUMU SIRA MEVCUT GÖREVİ NO Erkek Kadın Toplam NORM İHTİYAÇ 1 MÜDÜR MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCILARI TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ FEN BİLGİSİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT. (GÖREVLENDİRME) İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT. MÜZİK ÖĞRETMENİ DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ ( ÜCRETLİ ) SINIF ÖĞRT SINIF ÖĞRT SINIF ÖĞRT SINIF ÖĞRT REHBER ÖĞRT MEMUR HİZMETLİ TOPLAM

15 2.4.YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İLHAN BOZKURT Okul Müdürü YILMAZ GÖKTEKE Müdür Yardımcısı Adı Soyadı Görevi Alanı ABDULLAH KORKMAZ Öğretmen FATMA ÖZKAN Öğretmen Rehber Öğretmen Sınıf Öğretmenliği GAYE ŞAHİN Öğretmen İngilizce HATİCE AKBIYIK Öğretmen Türkçe HEDİYE CEREN ARABACI Öğretmen Müzik Fen Bilimleri/Fen MEHMET TÜRKMEN Öğretmen ve Teknoloji MUTLU SIDAR Öğretmen Beden Eğitimi MÜSLÜM KÜÇÜK Öğretmen Görsel Sanatlar/Resim MÜZAFFER ÜZÜM Öğretmen Sınıf Öğretmenliği ÖZGÜR BIÇAKÇI Öğretmen Sınıf Öğretmenliği ÖZLEM ARIDURU Öğretmen İlköğretim Matematik Öğr. SEVİM ŞENSOY Öğretmen Sınıf Öğretmenliği SİBEL SAYGIN Öğretmen İngilizce Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu Yönetim Organizasyon Şeması 14

16 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVCUT PERSONEL YAPISI Adı Soyadı Görevi Alanı Kıdem Yılı Kadro Durumu İLHAN BOZKURT Müdür YILMAZ GÖKTEKE Sınıf Öğretmenliği 33 KADROLU Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi 17 KADROLU ABDULLAH KORKMAZ Öğretmen FATMA ÖZKAN Öğretmen Rehber Öğretmen 2 KADROLU Sınıf Öğretmenliği 6 KADROLU GAYE ŞAHİN Öğretmen İngilizce 6 KADROLU HATİCE AKBIYIK Öğretmen Türkçe 7 KADROLU HEDİYE CEREN ARABACI Öğretmen Müzik 1 KADROLU MEHMET TÜRKMEN Öğretmen Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 KADROLU MUTLU SIDAR Öğretmen Beden Eğitimi 17 KADROLU MÜSLÜM KÜÇÜK Öğretmen MÜZAFFER ÜZÜM Öğretmen ÖZGÜR BIÇAKÇI Öğretmen ÖZLEM ARIDURU Öğretmen SEVİM ŞENSOY Öğretmen Görsel Sanatlar/Resim 4 KADROLU Sınıf Öğretmenliği 5 KADROLU Sınıf Öğretmenliği 11 KADROLU İlköğretim Matematik Öğr. 18 KADROLU Sınıf Öğretmenliği 12 KADROLU SİBEL SAYGIN Öğretmen İngilizce 9 KADROLU ELİF ÖZDEN Öğretmen Matematik 2 ÜCRETLİ MUSTAFA BAYNOL Öğretmen Din Kültürü 30 ÜCRETLİ ŞEHNAZ TEYMUR Öğretmen Türkçe 27 ÜCRETLİ HACER YILMAZ Öğretmen Sosyal Bilgiler 2 ÜCRETLİ KAZIM KARACA Öğretmen Sınıf Öğretmenliği 30 ÜCRETLİ 15

17 2.6.ÖDÜL DURUMU ÖDÜL ALAN ÖĞRENCI SAYISI Yıllar Takdir Teşekkür ŞUBE VE ÖĞRENCI SAYISI( ) Sınıf/Şube Erkek Kız Sınıf Toplamı 2. Sınıf / A Şubesi Sınıf / B Şubesi SINIF GENELİNDE TOPLAM: Sınıf / A Şubesi SINIF GENELİNDE TOPLAM: Sınıf / A Şubesi SINIF GENELİNDE TOPLAM: Sınıf / A Şubesi Sınıf / B Şubesi Sınıf / C Şubesi Sınıf / D Şubesi Sınıf / E Şubesi SINIF GENELİNDE TOPLAM: Sınıf / A Şubesi SINIF GENELİNDE TOPLAM: Sınıf / A Şubesi SINIF GENELİNDE TOPLAM: Sınıf / A Şubesi SINIF GENELİNDE TOPLAM: Toplamlar :

18 BÖLÜM 3: FİZİKİ İMKANLAR VE MALİ DURUM 3.1. OKULUN FİZİKİ İMKANLARI SIRA NO FİZİKİ İMKANLAR FİZİKİ İMKANIN ADI SAYISI ( AÇIKLAMA ) YOK ( AÇIKLAMA ) 1 Derslik Y 20-2 Fen Laboratuvarı 1-3 Bilgisayar Laboratuvarı 1 KULLANIM DIŞI 4 Kütüphane 1-5 Müdür odası 1-6 Müdür yardımcısı odası 1-7 Rehberlik servisi 1-8 Öğretmenler odası 1-9 Zümre öğretmen odası - YOK 10 İngilizce Dersliği (Laboratuarı ) 1-11 Memur Odası 1-12 Müzik Odası 1-13 Ekipman Odası 1-14 Okul Aile Birliği Toplantı Odası 1-15 Hizmetliler odası 1-16 Konferans Salonu Kapalı Spor salonu - YOK 18 Spor Odası 1-19 Veli Görüşme Odası Çok Amaçlı Salon 1 - YERLEŞİM TOPLAM ALAN 2.453,50 m 2 17

19 3.2. MALİ DURUM KULUN OKULUN SON ÜÇ YILLIK MALİ DURUMU OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI YILLAR GELİRLER GİDERLER DEVİR TL TL TL TL TL TL TL TL TL Okulumuzun mali kaynakları genel bütçe, okul aile birliği tarafından sağlanmaktadır Bütçesinden harcamalar devam etmektedir TEKNOLOJIK ALT YAPI 2012 YILI İTİBARI İLE TEKNOLOJİK ALT YAPI TEKNOLOJİK EKİPMANLAR ADET Bilgisayar 3 Projeksiyon 2 Laptop ( Dizüstü bilgisayar ) 1 Faks 1 Tarayıcı 1 Fotokopi makinesi 2 Lazer yazıcı 2 Mürekkep püskürtmeli 1 Elektronik Tahta 1 Ses Sistemi VAR İnternet Bağlantısı VAR Telefon Bağlantısı VAR Tüm idari birimlerde bilgisayar, yazıcı ve internet erişimi bulunmaktadır. 18

20 BÖLÜM 4: ÇEVRE ANALİZİ FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU ÇEVRE ANALİZİ ÖĞRETİM YILI 19

21 İç 4.1.İÇ VE DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ İÇ PAYDAŞLAR 1. Valilik: Olur Makamıdır. 2.Kaymakamlık: Onay Makamıdır. 3.Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir. 4.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir. 5. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir. 6. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. 7. Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde olunması gereken kesimdir. 8. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır. 9.. Mezunlar Derneği: Mezunlar derneği kuruluş çalışmaları yapılmaktadır. 10. Memurlar: Görevli personeldir. 11. Destek Personeli: Görevli personeldir. DIŞ PAYDAŞLAR 1. Belediyeler: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir. Ayrıca 3308 sayılı yasa kapsamında staj yapacak öğrencilere iş imkânı sağlamaktadırlar. 2. Muhtar: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olması beklenir. 3. Öğrencilerin staj yaptıkları büyük şirketler ve bankalar: Eğitimin sektör ayağının niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz olan stratejik bir dış paydaştır.4.sınıfa gelen öğrencilerimize 3308 sayılı yasa kapsamında staj imkânı sağlar 4. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri konumundadır. 5. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim fırsatıdırlar. 20

22 4.2. İÇ PAYDAŞLAR PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürü HİZMET ALANLAR Öğretmenler Öğrenciler Veliler Okul Aile Birliği Eğitim Vakfı Mezunlar Derneği Memurlar Destek Personeli 4.3. DIŞ PAYDAŞLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR Yerel Yönetimler Medya HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK Çok güçlü Orta derecede ilişkili Düşük derecede İlişkili TEDARİKÇİ Üniversiteler Sivil Toplum Örgütleri 4.4. PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ Eğitim ve Öğretim Yatırım Donanım Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler Hizmetiçi Eğitim Rehberlik Sivil Savunma Avrupa Birliği Projeleri Toplum Hizmeti Milli Eğitim Öğretmenler Müdürü Öğrenciler Veli Okul Aile Eğitim Birliği Mezunlar Vakfı Memurlar Destek Personeli Yerel Yönetimler Medya Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları 4.5.ÇEVRE ANALİZİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 21

23 Etkisi Çok Olumsuz Etkisi Olumsuz Etkisiz Etkisi Olumlu Etkisi Çok Olumlu ETKİ DEĞERLENDİRMESİ PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji) POLİTİK sayılı Teşvik Kanunu x - Sınavsız MYO geçiş hakkı x - ÖSYS de uygulanan katsayı x - MEGEP Kapsamında uygulanan modüler eğitim x - Meslek liselerinde alan açılmasında bölge ihtiyaçları x - Meslek lisesi mezunlarına işyeri açma belgesi verilmesi x TEKNOLOJİ Bilgisayar ve internet kullanımının artması x - Şirketlerin teknolojiyi yakından takip etmesi x - İnternet kafelerin amacına uygun hizmet vermemesi x EKONOMİK Organize sanayinin açılması x - Markalaşmış kuruluşların bölgemizde bulunması x - İthalat ve ihracatın bölgemizde yoğun olması x - Büyük şirketlere yakın olması x SOSYO-KÜLTÜREL Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü x - Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği x - İlimizin köklü bir tarihi geçmişi olması. x - Kültür turizm bölgesi olması x -İlimizin kültür başkenti olması x

24 BÖLÜM 5: MİSYON VE VİZYON 5.1. MİSYON VE VİZYONUMUZ a) Misyonumuz Çağdaş, Modern, Atatürk İlke ve inkılâplarını benimsemiş, kendine güvenen bilinçli,milli ve manevi değerlere sahip, dürüst, üretken Sorgulayıcı, kendisiyle barışık, Sorumluluk sahibi Düşündüklerini ifade edebilen Mesleki ve Teknik bilgilerle donatılmış, piyasanın aradığı Vizyonumuz özelliklere sahip, en son teknolojiyi kullanan, nitelikli ara eleman yetiştirmektir b) Vizyonumuz Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Türk Milli Eğitim Sistemi' nin çağdaş bir yolda gelişmesinde etkili olan bilim çağının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özelliklerini gösteren teknolojik gelişmeleri takip eden, çevresi ile birlikte ülkemizin kalkınmasında etkili insan üreten bir merkez olmaktır.

25 5.2. İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ Okul çalışanları olarak; Öğrencilerimize, akla, bilime, mantığa uygun eğitim vermek Yenilikçi olmak Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanmak Öğrencilerimizin, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, kendisine, ailesine ve milletine yararlı bireyler olmalarını sağlamak, Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışırız. Öğrencilerimizin, olumlu-olumsuz her türlü düşüncelerini bizlerle paylaşmalarını değer kabul etmek ve Önerilere açık olmak Öğrencilerimizin, her türlü sorunu ile ilgilenerek, çözüm bulmak için tüm imkânlarımızı seferber etmek, Hesap verebilirlik Beyana dayalı güven Mesleki bilgi ve görenekleri, birlik beraberlik duygusunu yaşatmak, Tüm öğrenciler öğrenebilir, tüm öğretmenler öğretebilir. Liderlik, eğitimde temel davranış biçimidir. Kurum kültürü oluşturmak ve Öğrenmeyi yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak, Takım çalışması, uygar olmanın göstergesidir. İnsan kaynaklarını etkili yönetmek Öğrencilerimizi kendisiyle ve toplumla barışık, sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştiririz. Paydaşlarımız ile iletişime önem veririz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmak isteyen okul toplumunun tüm bireylerini destekleriz. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. Bilimsel bilgi ve akademik kültüre uygunluk,. Sürekli ve sağlıklı iletişim, kurum kültürünün özünü oluşturur

26 5.3 GZFT (SWOT) ANALIZ RAPORU GÜÇLÜ YÖNLERİ 1. Okulun toplu ulaşıma yakın olması 2. İdare öğretmen ilişkilerinin iyi olması 3. Dilek ve Öneri kutusunun oluşturulması ve bunun dikkate alınması 4.Okul çevresinin güzelleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 5. Okul idaresinin değişime ve gelişime açık olması ZAYIF YÖNLERİ 1.Okulda kadrolu olarak görev yapan memur yoktur. 2.Okulumuzda spor salonu yoktur. 4.Birçok branşta kadrolu öğretmenimiz eksiktir. 5.Okul ulaşıma yakın ancak ara sokaktadır. 6.Öğrenci velilerimizin eğitim-öğretim seviyelerinin yetersiz olması 7.Öğrenci velilerimizin gelir seviyelerinde yetersizlik 8.Okulun imkanlarının kısıtlı olması / Gelir Yok.. FIRSATLAR TEHDİTLER 1. İş alanlarına yakın olması 2. Metropolde bulunması. 3. Okul Aile Birliğinin iyi çalışması 4Yönetici kadronun değişime ve gelişime açık olması. 1. Velilerin Sosyo-ekonomik düzeyleri, veli ve toplum desteğinin güçlü olmaması. 2. Değişik yerlerden öğrencilerin gelmesi(kültürel farklılık). 3. Velilerimizin gelir seviyesi düşüklüğü. 4. Mevzuatın sık sık değişmesi. 5.Şiddet içerikli programların medyada fazla yer alması 6.Velilerin, doğru ana-baba tutumları konusundaki eğitimlerinin yetersizliği. 7. Eğitime verilen önemin düşük düzeyde olması, 8. Okul çevresinde kıraathane, internet-kafe ve kafelerin olması. 9.Öğrencilerin okuma alışkanlığının olmaması

27 BÖLÜM 6: TEMA VE STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 6.1. STRATEJIK AMAÇLARIMIZ Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin almış oldukları eğitimin üst seviyede olması ve içinde bulunduğumuz bilgi çağında bilginin yanı sıra teknolojik yenilik ve gelişmelerden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak,sbs sınavlarında öğrenci başarını arttırmak. Stratejik Hedef 1: 1- ÖSYM tarafından yapılan genel SBS sınavında başarı oranını yükseltmek. 2- Okulumuzda eğitim gören öğrencilere en üst seviyede akademik eğitim vermek. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ ÜYELERİ ADI SOYADI UNVANI TELEFON ADRESİ İLHAN BOZKURT OKUL MÜDÜRÜ YILMAZ GÖKTEKE MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGÜR BIÇAKÇI SINIF ÖĞRT SİBEL SAYGIN İNGİLİZCE ÖĞRT ELİF YILMAZ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

28 6.2.FAALIYET/PROJELER VE MALIYET TABLOSU SA M 1 SH 1.1 F F Faaliyet veya Projeler Başarılı öğretmen ve öğrencilerin tespit edilerek her yıl ödüllendirilmesi ve başarılarının okul toplumunca kutlanması. Öğrenciler için etkili ve verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili kitapçık hazırlanması. F Öğrencilerimiz ve velilerimiz için etkili ve verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri ile ilgili seminer verilmesi. Öğrenciler için etkili ve verimli F ders çalışma yöntem ve teknikleri konusunda rehberlik edilmesi. Velilere için etkili ve verimli F ders çalışma yöntem ve teknikleri konusunda rehberlik edilmesi. F Sınavda başarılı öğrencileri web sitesinde yayınlamak F Her ünitenin sonundaki çoktan F F F seçmeli sorulara ağırlık verilmesi Her dönem sonunda tüm derslerden seviye tespit sınavının yapılması Sınıflar bazında ve öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlemek Çeşitli kuruluşlara gezi düzenlemek. F Her öğrenciyi yetenekleri ölçüsünde üst eğitim kurumlarına yönlendirmede rehberlik etmek. Sorumlu Kişi/Ekip Ilhan BOZKURT Sıbel SAYGIN- Sevım ŞENSOY ÖZGÜR BIÇAKÇI SIBEL SAYGIN MUZAFFER ÜZÜM YILMAZ GÖKTEKE Tüm ders öğretmenleri Tüm ders öğretmenleri Kültür Edebiyat Kulübü Gezi- İnceleme Kulübü Okul ve Sınıf rehber Öğretmenleri TOPLAM : SP Sonu TOPLAM (x 1000 TL) Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM :

29 6.3. STRATEJIK AMAÇLARA GÖRE TAHMINI MALIYET TABLOSU TEMA SAM NO STRATEJİK AMAÇ AÇIKLAMASI MALİYET(TL) 1 Öğrencilerimizin ders ve akademik başarısını artırmak TL Ders ve Akademik Başarı 2 Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırarak, Okumaya ve araştırmaya zaman ayıran, kendini yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek TL 3 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde çeşitliliği ve katılımı artırmak TL 4 Okulumuzda paydaş memnuniyetini artırmak TL Paydaş Memnuniyeti 5 6 Velilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katılımını ve okula ilgisini artırmak. Öğrencilerimizde çevre ve temizlik bilincini arttırmak TL TL 7 Okulumuzun fiziki yapısını geliştirmek ve iyileştirmek TL TOPLAM TAHMİNİ MALİYET TL Stratejik Amaçlara Göre Tahmini Maliyet Tablosu

30 EKLER EK 1 Stratejik Yönetim Sözlüğü Çevre Analizi: Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kurum için kritik olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Çevre Analizinde; kurumu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Özellikle dünyadaki genel eğilimler, Türkiye de kurumun faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimler, kalkınma planları ve programlar, hükümet programları ve varsa istikrar programları ile diğer kurumların ve kesimlerin durumu ve özellikle kurumun hizmet ettiği hedef kitlenin beklentileri dikkate alınır. Çıktı: Kurum tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir. Çıktı miktar olarak ifade edilebilir. Üretilen bilginin kendisi de çıktı olarak düşünülecektir. Durum Analizi: Kurumun neredeyiz? sorusuna cevabıdır. Kurumun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumunun, potansiyelinin ortaya konduğu, paydaşlarının belirlendiği, kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edildiği ve kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin değerlendirildiği bir çalışmadır. (Stratejik Plan kapsamında) Faaliyet / Proje: Stratejik amaç ve hedefler kurumun neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Belirli bir amaca hizmet eden hedefi yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken, başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir, çıktısı ürün veya hizmet olan işlerin tanımlanmış şeklidir. hizmettir. Faaliyet Alanı: Stratejik planı hazırlanan kurumun çalışma alanı, yaptığı iş/verdiği Faaliyet Raporu: Kurumların stratejik plan ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerini kullanarak öngörülen

31 performans hedefi ile gerçekleşme değerlerini kıyaslayıp meydana gelen 107 sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur. Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklardır. Hazırlık Programı: Stratejik planlama çalışmalarının, Kurumun mevcut durumu gözetilerek zaman planlamasının yapılmasını, Bu süreçte izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini, Planlama çalışmalarına dâhil olacak kişilerin ve görevlerinin tanımlanmasını, Çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık, beşeri ve teknik kaynak ihtiyaçlarının tespit edilmesini, Çalışmalar süresince hangi araştırmalara ve verilere gereksinim duyulacağının ve bunların kimler tarafından sağlanacağına karar verilmesini içeren ve planlama çalışmalarına başlanmadan hazırlanan programdır. Kısaca stratejik planlama çalışmalarının planlanmasıdır. Hesap verme sorumluluğu: Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde dilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermesidir. Mali saydamlık: Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılması ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin doğru ve zamanında paydaşlara duyurulmasıdır. Misyon: Kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Kurumun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır, kısa, açık, çarpıcı ve net olmalıdır. Müşteri: Kurumun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır(yararlanıcılar). Paydaş: Kurumun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kurumun çıktılarından, ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup ve kurumlardır.

32 Performans bilgi sistemi: Kurumsal süreç, ekip ve kişilerin performansını ölçmek için veri/bilginin düzenli olarak toplanması, bilgi üretilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve karar sürecinde kullanılmasına yönelik süreç temelli olarak kurulan sistemdir. Performans bilgisi: Performansa ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere toplanan nitel ve nicel her türlü bilgidir. Performans değerlendirmesi: Kurumların belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesidir. Performans denetimi: Kurumların hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleşmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, ekonomikliğin ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesidir. Performans Göstergesi: Kamu idarelerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçları yani stratejik planın başarısını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve performans denetimine temel oluşturan araçlardır. Stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergesi gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır. Sonuç olarak kamu idarelerinin yürüttükleri çalışmaların her boyutunu (girdi, süreç, çıktı, sonuç) ölçmek ve değerlendirmek için oluşturulan performans göstergeleri kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçmeye yardımcı olur. Niceliksel (iş yükü, üretim, işlem sayısı, kayıt sayısı, kullanılma oranı, tüketim, sıklık vb), Niteliksel (zamanındalık, servis dışı kalma, hata oranları, cevap verme aralıkları vb), Verimlilik (göreceli işlem maliyetleri gibi), veya Finansal (tahsilât, vb. oranları) olabilir. Kurumsal hedeflere ulaşmada performansı izlemek (başarı/başarısızlık durumlarını saptayarak performansı iyileştirmek), karar vericilerin politika belirleme sürecini iyileştirmek, bütçe (sınırlı kaynakları nerede kullanalım?), yasal

33 zorunluluklar, işin değerini paydaşlara ve müşterilere iletmek, sonuçları raporlayarak güveni arttırmak ve çalışanlara erişilmek istenen sonuçların açıklanabilmesi amacıyla kullanılır. Performans Hedefi: Kurumun, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için yıllar itibariyle yakalamayı öngördükleri performans seviyelerini gösteren belirgin (anlaşılır), ölçülebilir, çıktı-sonuç odaklı tatminkâr (belirlenen hedefe, uluslar arası standartlara göre, diğer kurumlara göre vb.) performans düzeyleridir. Performans Ölçüsü: Her bir performans kriterinin (göstergesinin) miktar, zaman, kalite veya maliyet açısından nasıl (hangi ölçüler kullanılarak) ölçüleceğinin (ölçme yöntemi, ölçme birimi, kimlerin ölçeceği vb.. belirtilerek) tanımlanmasıdır. Performans Programı: Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını ve performans ölçümü yaparak ulaşılması istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan (performans hedef ve göstergelerini içeren), idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Sonuç: İdarenin sağladığı hizmet veya ürünler dolayısıyla bireylerin veya toplumun durumunda meydana gelen değişmedir. Bir nevi yapılan işlerin etkinliğinin ve etkisinin sorgulanmasıdır. Sonucun elde edilmesi, amaca ulaşıldığının göstergesidir. Strateji: Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilmek için belirlenen amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.

34 Stratejik Amaç: Bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ve vizyonuna nasıl ulaşacağını ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaçlardır. Belirli bir zaman diliminde kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek kavramsal sonuçlardır. Stratejik planın, genel çerçevesini amaçlar oluşturur ve kurumun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunur. Stratejik amaçlar, kurum için açık bir yön belirlemeli, hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Stratejik Hedef: Stratejik amaçların yerine getirilebilmesi için neler yapılması gerektiğinin formüle edilmiş halidir. Bir başka deyişle stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik, ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik Plan Kurumun politika öncelikleri, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde mevcut durumunu gözden geçirerek gelecekte öngördüğü (vizyonun gerçekleşmesi için) duruma gelebilmesi için amaçlarını, ölçülebilir hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri kurumsal öncelikler ve kaynak ihtiyaçları ile birlikte ortaya koyan ve gerçekleşmelerin (performansın) önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda izlenip ölçülebildiği (değerlendirildiği), katılımcı yöntemlerle hazırlanan planlardır. Bütçenin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. Stratejik Planlama: Bir süreçtir. Bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: 1. Neredeyiz? Durum analizi: iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesi; değerlendirilmesi) 2. Nereye gitmek istiyoruz? Misyon (var oluş nedeni), Vizyon (ulaşılması arzu edilen gelecek), Faaliyetlere yön veren ilkeler, Stratejik Amaçlar (ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar) ve Hedefler (amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar) 3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler

35 4. Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? İzleme (yönetsel bilgilerin derlenmesi; plan uygulamasının raporlanması) ve Değerlendirme (alınan sonuçların misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi; buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesi) Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. Stratejik Yönetim: Kurumun dış çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve örgütsel yönün belirlenmesiyle buraya ulaşmak için yapılacak işlerin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve kontrol edilmesi süreci olarak tanımlanabilir. SWOT Analizi: Kurumun geleceğe dönük stratejiler geliştirmesini ve performansını etkileyecek olan, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Temel Değerler: Kurumun temel değerlerinin bir ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve kurumsal davranış kurallarını ifade eder. Kurumun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançların temelidir. Kurumun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Ürün / Hizmet: Kurumun içinde bulunduğu sektör itibariyle yararlanıcılara yönelik geliştirdiği ürün veya hizmetlerdir. Vizyon: Kurumun ideal geleceğini sembolize eder, kurumun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Kurumun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik edici, diğer yandan da gerçekçi, iddialı ve ulaşılabilir bir ifadesidir.

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ERZURUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 215219 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ~ 1 ~ T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI İSPİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KORKUTELİ, 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin,

Detaylı

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-ANKARA T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI ANKARA 2015 Çalışmadan,

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. PAYAS KAYMAKAMLIĞI PAYAS NURSAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 2015 Beş Ağaç Anaokulu Sayfa 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar

Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar 21.05.2013 ÜNİVERSİTELER VE STRATEJİK PLAN 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLANI

2011-2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 KAPAKLI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI 2011-2014 T.C. ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KAPAKLI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Haziran 2011

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 26 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE İLÇESİ MİTAT ENÇ GÖRME ENGELLİLER İLKOKULU/ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Kavaklı İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ/2015 1 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI KAVAKLI İLKOKULU KAVAKLI İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 Çalışmadan,

Detaylı

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN I Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ERZURUM AŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 2015-2019 STRATEJİK PLANI AŞKALE İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ~ 1 ~ T.C. AŞKALE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

2012-2014 STRATEJİK PLAN

2012-2014 STRATEJİK PLAN T.C. ALTUNHİSAR KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYURT HASAN YALDIR İLKOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. POLATLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENÇOSMAN ORTAOKULU GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI G E N Ç O S M A N O R T A O K U L

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 4.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve

Detaylı

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU T.C. SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇANTA 80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU Stratejik Plan 2015-2019 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı NEDEN PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME KLASİK BÜTÇELEME SİSTEMİ; Bütçe ödenekleri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN T.C. TAŞKENT KAYMAKAMLIĞI Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu 2011-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2011 KONYA/2011 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Muzaffer Özlen İlköğretim okulu STRATEJİK PLAN 2011-2014 KONYA/2011 2 İSTİKLAL

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015

ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI. Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü. Aralık 2015 ALANYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2015 Alanya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Aralık 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI AY: EKİM KONU LER UYG. Görev: Fatih İlkokulu müdürünün himayesinde, okul Eğitim öğretim kalitesini eğitim öğretim kalitesini

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C.

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. AMASYA VALİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA / SAMANLI / 2015 T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu TC YALOVA VALİLİĞİ SAMANLI REBİA ŞENAVÇEN ORTAOKULU

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI 1 BİR YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN TOHUM EK,ON YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN AĞAÇ DİK;AMA YÜZYIL

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 2015 2019 T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI SÜLEYMAN UYAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUN ADI ADRESİ SÜLEYMAN

Detaylı