2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA"

Transkript

1 2013 YILI FAALİYET RAPORU AMASYA

2 T.C. AMASYA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013 YILI FAALİYET RAPORU

3 SUNUŞ 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurulan Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik alanlarında geniş yetki ve sorumlukla çalışlarını sürdürmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak; Bakanlığımızın Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler vizyonu önderliğinde, sürdürülebilir çevre, yaşanabilir kentler ve standartlara uygun malzemelerle afetlere karşıhazır, yaşam kalitesini yüksek ve özgün mimariye dayalı kentsel estetiğin sağlanması amacıyla el ele vererek yerel yönetimlere de yol göstererekçalışmalarımıza ara vermeden hızla devam etmekteyiz. Bu kapsamda Müdürlüğümüzün 2013 yılında yer alan faaliyetleri ve yatırım programında yer alan projeler çerçevesinde yürüttüğü hizmetleri hakkında kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu ilgililerin bilgi ve takdirlerine sunulmuştur. Ömer BOLAT Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

4 İÇİNDEKİLER I- Genel Bilgiler 1 1- İlimiz Hakkında Genel Bilgiler 2 2- Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 3 A- Tarihçesi 3 B- Yetki Görev Ve Sorumlulukları 3 C- Teşkilat Bilgileri 5 3- Amasya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü 6 A- Vizyonu 6 B- Misyonu 6 C- Temel Değerleri 6 D- Fiziksel Durumu 6 a- Hizmet Binası 6 b- Sosyal Tesisler 7 E- Teşkilat Yapısı 8 a- Teşkilat Şeması 8 b- Organizasyon Yapısı 8 F- Kadro Ve Personel Durumu 9 G- Personel Bilgi Çizelgeleri 10 a- Şube Müdürlüklerine Göre Dağılımı 10 b- Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 11 c- İstihdam Şekline Göre Dağılımı 12 d- Hizmet Şekline Göre Dağılımı 13 e- Personellerin Rapor Ve İzin Durumuna Göre Dağılımı 14 f- Donanım Envanteri 15 g- Araç, Makine Parkı Ve Tesisat Durumu 15 II- Mali Bilgiler 16 A- Personel Giderleri 17 B- Yolluklar 18 C- Cari Transferler 19 D- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 19 a- Kırtasiye -Temizlik-Su-Yakacak-Elektrik Alımı 19 b- Posta- Telefon- Hizmet Alımları 20 c- Büro-Taşıt-İşyeri Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı 21 d- Mamul Mal Alımları 22 e- Diğer Mamul Mal Alımları 22 f- Yemekhane Gelir Ve Gider Tablosu 23 g- Misafirhane Gelir Ve Gider Tablosu 23

5 III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi, Belge Ve Değerlendirmeler İmar Ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü 25 A- Görevleri 25 B Sayılı Kanunu Kapsamında Çalışmaları 27 C- Belediyelere Yapılan Yardım Ödenekleri 27 D- Turizm Düzenlemesi Ödeneğinden Belediyeler Yapılan Yardım Ödenekleri 28 E- Plana Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüd Raporları 29 F- Hali Hazır Harita Yapım Çalışmaları 31 G- İdarelerce Düzenlenen Ruhsat Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri 31 H- Onaylanan / Onaylanacak Çevre Düzeni Planları 32 İ- İncelenen / İncelenecek İmar Planları /İmar Planı Değişiklikleri 32 J- Görüş Bildirilen Tescil, Kiralama, Satış ve İnşaat İzni 33 K- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo Proje Ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 35 A- Görevleri 35 B- Genel Bütçe Yatırım Programı 37 C- Denetimi Yapılan Diğer Kurumlara Ait Yatırımlar 37 D- Program Dışı Faaliyet Planları 40 E- Denetim İşleri Yapılan İnşaatlara Ait Bilgiler 41 F Sayılı Kooperatifler Kanunu İle İlgili Çalışmalar 58 G Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Çalışmalar 58 H- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo Yapı Denetimi Ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 60 A- Görevleri 60 B- Yapı Denetim Firmaları 62 C- Yapı Denetim Çalışmaları 63 D- Yapı Denetim Sistemi Başvuruları Akış Tablosu 64 E- Yapı Malzemeleri Denetim Çalışmaları 64 F- İlimizde Faaliyet Gösteren PVC Üretim ve Dağıtım Firmaları 65 G- Laboratuvar Çalışmaları 68 H- Yapılan Denetimlerde Uygulanan İdari Yaptırımlar 69 İ- YAMBİS Sisteminde Düzenlenen Ustalık Belgeleri 69 J- YAMBİS Sisteminde Düzenlenen Müteahhitlik Yetki Belgeleri 70 K- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo 70

6 4- ÇED, İzin Ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü 71 A- Görevleri 71 B- ÇED Uygulamaları 73 C- ÇED İzleme Kontrol Çalışmaları 74 D- Faaliyeti Durdurma İşlemleri Ve Uygulanan İdari Yaptırımlar 74 E- Çevre İzni Ve Lisansı Çalışmaları 75 F- Çevre Kirliliği Konusunda Yapılan Şikayete İstinaden Yapılan İş ve İşlemler 77 G- İl Çevre Durum Raporu, İl Çevre Sorunları Ve Öncelikleri Envanteri 80 H- Yapılan Denetimler 81 İ- Birleşik Denetimler 101 J- Çevre Kanunu Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları 102 K- ÇED Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme Faaliyeti 102 L- Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme Faaliyeti 102 M- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo Çevre Yönetimden Sorumlu Şube Müdürlüğü 104 A- Görevleri 104 B- Çevre Gelirlerinden Yapılan Yardımlar 106 C- Hava Kirliliği Kontrolü 107 D- Gürültü Kontrolü 109 E- Su Kirliliği Kontrolü 111 F- Madencilik Faaliyetleri 111 G- Tıbbı Atıkların Kontrolü 111 H- Özel Atıklar-Atık Yağların Kontrolü 111 İ- Tehlikeli Atıkların Kontrolü 111 J- Tehlikesiz Atıkların Kontrolü 111 K- Ambalaj Atıklarının Kontrolü 112 L- Diğer İş Ve İşlemler 112 M- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü 114 A- Görevleri 114 B- Doğal Tescilli Sit Alanları 116 C- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 118 A- Görevleri 118 B- Bakanlığa Gönderilen Riskli Alan Tespitleri 119 C- A.R.A.A.D.Net Sistemine Girilen Riskli Binalar 120 D- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo 122

7 8- Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 123 A- Görevleri 124 B- Şube Müdürlüğünce Yapılan İş Ve İşlemlere Ait Tablo Faaliyetler 127 IV- Eğitim, Seminer Ve Toplantılar Düzenlenen Eğitimler 135 a- Hizmet içi Eğitimler Düzenlenen Toplantılar 140 V- İhtiyaçlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sorunlar Talepler 150 a- Personel Olarak 150 b- Hizmet Binası Ve Sosyal Tesisler Olarak 150 c- Araç-Gereç Olarak 151 VI- Basın Haberleri 152 VII- İletişim Bilgileri 249 Kurum İletişim Bilgilerimiz: 250

8 I. GENEL BİLGİLER 1

9 1- İLİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Amasya Yeşilırmak nehrinin doğu-batı doğrultusunu aldığı kesimde bu nehrin iki kıyısında kurulmuştur. Yeşilırmak ın kuzey kıyısında kale kalıntıları, kral mezarları ile Yeşilırmak arasında yerleşim alanı dar olduğundan, yerleşme ince bir şerit oluşturur. Şehrin asıl yerleşim ve gelişim alanı Yeşilırmak ın güney kıyısındadır. Yeşilırmak tarafından ikiye ayrılan mahalleler nehir üzerindeki 7 köprü ile birbirine bağlanır. Amasya şehrinin önemi, bu şehrin dar bir vadide kurulmuş olmasıdır. Yeşilırmak, Amasya ovasından çıkıp, Ferhat Boğazından geçtikten sonra âdeta saklı bir vadiye girmektedir. Her döneminde şehrin ilk kurulduğu yerde bulunmasının sebebi bu konumuyla ilgili olmalıdır. Vadi tabanında dar bir kesim yerleşmeye elverişlidir. Şehir geliştikçe vadi yamaçlarına doğru gelişmiştir, ama elverişsiz konumu nedeniyle yamaçlardan fazla yükselmeye imkân bulunmamıştır; bu da şehrin Yeşilırmak vadisi boyunca doğu-batı doğrultusunda uzunlamasına yayılma göstermesine sebep olmuştur. Böylece şehir eski çekirdeğini kısmen de olsa korumayı başarmıştır. Günümüzde şehir bir vadide saklı konumunu korumakta ve Anadolu da "V" şekilli bir vadi tabanında kurulmuş tek büyük şehir olarak varlığını devam ettirmektedir. Şehrin gelişimi, ekonomik nedenleri hızlı olamamıştır. Bu da şehrin günümüze kadar korunarak gelmesini sağlamıştır. Bu özelliği ile Amasya turizm açısından çekici olmakta, bozulmamış kültürel değerleri ile ilgi çekmektedir. Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü km2 dir. Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun la 169 km, Tokat la 165 km, Yozgat la 6 km, Çorum la 152 km. sınır uzunluğu vardır. İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) m, il merkezinin ise 411,69 m dir Doğu Boylamları ile Kuzey Enlemleri arasındadır. Ankara ya 336 km, İstanbul a 671 km uzaklıkta olan Amasya nın komşu illere uzaklıklara ise Çorum a 92 km, Samsun a 131 km, Tokat a 114 km, Yozgat a ise 196 km dir yılında Türkiye nin nüfusu iken, Amasya İlinin nüfusu olarak tespit edilmiştir. Bu tarihte Amasya, nüfus büyüklüğü açısından 63 İl arasında 51. sırada yer almıştır yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 81 İl arasında 53. sırada yer almıştır yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanına (ADNKS) göre ise 81 İl arasında 56. sırada bulunmaktadır. 2

10 2- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI A- TARİHÇESİ 1848 yılında Nafıa Nezareti adı altında çalışmalarına başlayan Bayındırlık Bakanlığı tarih ve 3 sayılı Kanunla Nafıa Vekâleti adını almıştır. Bakanlık tarih ve 2443 sayılı Kuruluş Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve köprüler inşa etmek, PTT tesislerini kurup işletmek, su işlerini düzenlemek ve devlet daire ve müesseselerinin her türlü yapı işlerini yapmakla görevlendirilmiştir tarih ve 3611 sayılı Kanun, işletmeleri teşkilat dışı bırakarak Bakanlığı yatırımcı bir kuruluş haline getirmiştir tarih ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığının kuruluş ve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra 1958 yılında 7116 sayılı Kanun ile kurulan ve bölge, Şehir kasaba ve köylerin planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraşmak, afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak, kentsel altyapıyı gerçekleştirmek, belediyelerle ilişkileri düzenlemek konularında görevlendirilen İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince birleştirilerek Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adını almıştır tarih ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluşve görevleri yeniden düzenlenmiştir. Temmuz 2011 tarih ve (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 17 Ağustos 2011 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan ( KHK ile değişik) sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kuruluş ve görevleri yeniden düzenlen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hizmetine devam etmektedir. B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş ve tarihinde yapılan Bakan atamasıyla birlikte de bu yeni Bakanlık faaliyetlerine başlamıştır. Büyük bir kalkınma hamlesi içinde olan ülkemizin bu doğrultudaki Şehirleşmesi ve Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımız görevleri ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılmıştır. Bu meyandaki görev, yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki Hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve denetimlerin daha sağlıklı yapılabilmesini sağlamak amacı ile ilgililerin kayıtlarını tutmak. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre 3

11 düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. Mekânsal Strateji Planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek. Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı Hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak. Yapı denetimi sistemini oluşturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri yapmak, yönetmek, izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak. Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek, Bakanlar Kurulunca belirlenen bu nitelikteki uygulamalar ile finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ve özel yapım gerektiren yapılaşmalar ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce üç ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgili idarelerin başvurusu üzerine yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak. 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek. Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak. Tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak. Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaları belirlemek. Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek. Mevzuatlara Bakanlığa verilen diğer görev ve Hizmetleri yapmak. 4

12 C- TEŞKİLAT BİLGİLERİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile sürekli kurul, Şura ve çalışma gruplarından oluşur. Bakanlık Merkez Teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşmaktadır: 1- ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 2- KURULLAR a- Mahalli Çevre Kurulları b- Yüksek Çevre Kurulu c- Çevre ve Şehircilik Şurası d- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği e- Hukuk Müşavirliği 3- BİRİMLER a- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı b- İç Denetim Birimi Başkanlığı c- Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı d- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı e- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı f- Strateji Geliştirme Başkanlığı g- Personel Dairesi Başkanlığı h- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı i- Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı j- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 4- GENEL MÜDÜRLÜKLER a- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü b- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü c- Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü d- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü e- Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü f- Yapı İşleri Genel Müdürlüğü g- Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü h- Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü i- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5- BAĞLI KURULUŞLAR a- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü b- İlbank A.Ş.Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatıaşağıdaki hizmet birimlerinden oluşmaktadır: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri (81 Adet) 5

13 3- AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ A- VİZYONU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler Bakanlığımız vizyonunu en iyi şekilde temsil ederek, İlimizde gerçekleşmesini sağlamaktır. B- MİSYONU Bakanlığımızın temel ilkeleri doğrultusunda daha verimli, daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet sunarak yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, yerel şartları ve ihtiyaçları da gözeten ve katılımcı bir anlayışla kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, yaşanabilir bir çevre oluşturmak üzere; sürdürülebilirlik ve ulusal öncelikler gözetilerek, Bakanlığımızca hazırlanan strateji ve mevzuatı uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaktır. C- TEMEL DEĞERLERİ - Çözüm ve Hizmet Odaklılık - Öncülük ve rehberlik - Sürdürülebilirlik - Korumacılık - Güvenilirlik - Katılımcılık - Yenilikçilik - Bilimsellik - Verimlilik - Şeffaflık D- FİZİKSEL DURUMU İl Müdürlüğümüz Kirazlıdere Mah. Kemal Ilıcak Cad. No: 4 /AMASYA adresinde hizmet vermektedir. a- Hizmet Binası Amasya Merkez Kirazlıdere Mahallesi Kemal Ilıcak Caddesi üzerinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 779 ada 90 parsel de kayıtlı 7.990,86 m 2 arsa üzerine kayıtlı bulunan hizmet binamızda Mayıs 1997 tarihinden itibaren Hizmetlerimiz yürütülmektedir. Hizmet binası iki bloktan oluşmaktadır. İdare bloğu zemin + 4 katlı, sosyal tesis bloğu ise zemin+2 katlı betonarme taşıyıcı sistemli, ısıtma doğalgazlı kalorifer sistemlidir. Toplam inşaat alanı 2658 m 2 dir. Hizmet binası bloğunun 4 (son) katı Amasya Valiliğinin tarih ve 216 sayılı olurları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ancak yeni yapılanmadan dolayı Müdürlüğümüzce bu alana ihtiyaç duyulmuş, tahsis işleminin iptali için gerekli işlemler başlatılmış olup halen ilgili idarece kullanılmaktadır. 6

14 Hizmet binamız zemin +4 olup; 1) Zemin Katta: Kazan Dairesi, Danışman, Nöbetçi Memur Odası, Beton Laboratuvarı, 2) Birinci Katta: Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 3) İkinci Katta: İdari Makam 4) Üçüncü Katta: Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü, İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 5) Dördüncü Katta: ÇED, İzin ve Denetim İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ile Çevre Yönetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. b- Sosyal Tesisler Hizmet Binası İl Müdürlüğümüz hizmet binasına bitişik bulunan sosyal tesis bloğu zemin +2 olup; zemin katta laboratuvar, 1. Katta yemekhane, 2. Katta ise 1 adet süit oda 5 adet iki kişilik oda olmak üzere 11 yataklı misafirhane bulunmaktadır. Misafirhane ve yemekhane tarihinden itibaren faal olarak hizmet vermektedir. Yemekhanemizden Müdürlüğümüz personelinin yanı sıra 10 kişi Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, 14 kişi Esnaf ve Kefalet Odası ve 6 kişi Gümrük Ticaret İl Müdürlüğü olarak 87 personel yararlanmaktadır Misafirhanemiz Yemekhanemiz 7

15 E- TEŞKİLAT YAPISI Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşradaki ( C ) tipi şemaya göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak kurulmuş 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 7 Şube Müdürü mevcut olup bu görevler asaleten ve vekâleten yürütülmektedir. a- TEŞKİLAT ŞEMASI b- ORGANİZASYON YAPISI 1- İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü 2- Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 3- Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 4- ÇED, İzin ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürlüğünü 5- Çevre Yönetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü 6- Tabiat Varlıklarını Koruma İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 7- Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 8- Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 8

16 F- KADRO VE PERSONEL DURUMU İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tarihi itibariyle personelin meslek-unvan ve sayısal durumu; TOPLAM PERSONEL 75 Müdürlüğümüz Kadrolu Personeli: 67 Diğer personel: 8 Memur Sözleşmeli İşçi(4/C) Sözlş. İşçi Geçici Görevli Hizmet Alımı YÖNETİM KADROSU ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ İl Müdürü 1 1. İmar ve Planlamadan Sorumlu Şb.Md. Müdür Yardımcısı 1* 2. Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şb.Md. Şube Müdürü 7* 3.Altyapı ve Kentsel Dön.Hiz.Sor. Şb.Md. *2 Müdür Yardımcısı Vekâleten Yürütülmektedir. 4.Yapı Den. ve Yapı Mal. Sor. Şb. Md. 5.ÇED, İzin ve Den. Sorumlu Şb.Md. *5 Şube Müdürlüğü Vekaleten Yürütülmektedir. 6. Çevre Yön. Sorumlu Şb. Md. PERSONEL DAĞILIMI 7. Tabiat Varlıklarını Kor.Sorumlu Şb. Md. 8.Bilgi Tek.,İn.Kay. ve Destek Hiz.Sor. Şb. Md. GENEL İDARİ HİZMETLER = 3 Müdür 1 Müdür Yardımcısı Şube Müdürü 2 TEKNİK HİZMETLERİ = 43 Makina Teknikeri 1 İnşaat Müh.* 10 İnşaat Teknikeri* 5 Mimar* 6 Elektrik Teknikeri 2 Elektrik-Elektronik Müh. 3 Teknisyen 3 Makine Müh. 5 İDARİ PERSONELİ =14 Jeoloji Müh. 2 Araştırmacı 1 Harita Müh. 1 Şef 2 Çevre Müh. 3 Ayniyat Saymanı* 1 Ziraat Müh.* 1 Memur Şehir Plancısı 1 Hizmetli 1 Peyzaj Mimar - Güvenlik Görevlisi - Kimya Müh. - Santral Görevlisi Jeofizik Müh. - V.H.K.İ. 7 Jeomorfolog - Şoför - Bekçi 1 Kaloriferci 1 4/C SÖZLEŞMELİ PERSONEL Hizmetli 6 TOPLAM:6 İŞÇİ SINIFI PERSONEL KADRO DURUMLARI Teknisyen - Sürveyan - Düz İşçi 1 TOPLAM:1 Şoför - GECİCİ GÖREVLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE GÖREVLİ PERSONEL Amasya İl Özel İd. Milli Eğitim Md. Şoför 1 Şoför 1 TOPLAM:3 İl Afet ve Acil Dr.Md Tekn. 1 GECİCİ GÖREVLE GÖREVLENDİRİLEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİ 9

17 G- PERSONEL BİLGİ ÇİZELGELERİ 2013 yılı İl Müdürlüğümüz bünyesinde 1 İl Müdürü, 2 Şube Müdürü, 43 teknik personel, 14 idari personel,1 İşçi Personel, 6 4/C sözleşmeli personelimiz olup toplam kadrolu 67 personelin; çalıştığı birim, öğrenim durumu, istihdam şekli, hizmet yılına göre dağılımı, izin ve raporları ile donanımına ait çizelgeler aşağıda verilmiştir. a- Şube Müdürlüklerine Göre Dağılımı Sıra No Personel Sayısı Oran (%) Birim 1 İdari Bölüm İmar ve Planlamadan Sor. Şb. Müdürlüğü Proje ve Yapım İşl. Sor. Şube Müdürlüğü Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sor. Şube Müdürlüğü Yapı Den.ve Yapı Malz.İşl. Sor. Şb.Md ÇED, İzin ve Denetimden Sor.Şube Md Çevre Yönetim İşl. Sorumlu Şb.Md.lüğü Bilgi Tekn. İnsan Kay. vedes.hz.işl. Sor. Şb.Md.lüğü Tabiat Var.Kor.İşl. Sor. Şb.Md.lüğü 2 3 TOPLAM Çizelge-1: Müdürlüğümüz Personellerinin Şube Müdürlüklerine Göre Dağılımı İdari Bölüm 27% 3% 16% 6% İmar ve Planlamadan Sor. Şb. Müdürlüğü Proje ve Yapım İşl. Sor. Şube Müdürlüğü 6% 6% 11% 6% 19% Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sor. Şube Müdürlüğü Yapı Den.ve Yapı Malz.İşl. Sor. Şb.Md ÇED, İzin ve Denetimden Sor.Şube Md. Çevre Yönetim İşl. Sorumlu Şb.Md.lüğü Bilgi Tekn. İnsan Kay. ve Des. Hz. İşl. Sor. Şb.Md.lüğü Çizelge 1 baktığımızda Müdürlüğümüz personellerinin şube müdürlüklerine göre dağılımında Bilgi Tekn. İnsan Kay. vedes. Hz. İşl. Sor. Şb.Md.lüğü%27 ile pasta diliminde en fazla yer alırken, %3lik bir payla en düşük Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yer almaktadır. 10

18 b- Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Sıra No Öğrenim Durumu Personel Sayısı Oran (%) 1 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans 2 3 TOPLAM Çizelge-2 : Müdürlüğümüz Personelinin Ögrenim Durumuna Göre Dağılımı 3% 12% İlköğretim 12% Lise 55% 18% Ön Lisans Lisans Çizelge-2 de Müdürlüğümüz personelinin öğrenim durumuna göre dağılımlarına baktığımızda 38 personelin lisans mezunu olarak %56oranında pasta üzerinde en fazla yere sahip olduğu görülmektedir. İkinci sırayı ise %18 ile ön lisans mezunları yer almaktadır. 11

19 c- İstihdam Şekline Göre Dağılımı S.No İstihdam Şekli Personel Sayısı Oran(%) 1 İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Genel İdari Hizmetler Yardımcı Hizmetler İşçi Geçici Personel Sözleşmeli personel Hizmet Alımı Geçici Görevlendirme 3 3 TOPLAM Çizelge-3 : Müdürlüğümüz Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı 0% 1% 8% 4% 7% 4% 15% İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Genel İdari Hizmetler Yardımcı Hizmetler 11% İşçi 50% Geçici Personel Sözleşmeli personel Hizmet Alım sonucu Geçici Görevlendirme Çizelge 3 de Müdürlüğümüz personelinin istihdam şekline göre dağılımına bakıldığında %50lik bir pay ile teknik Hizmetler sınıfının en fazla yer aldığı görülmektedir. 12

20 d- Hizmet Yılına Göre Dağılımı Yıl Aralığı Personel Sayısı Oran (%) ve üzeri 3 6 TOPLAM Çizelge- 4 :Müdürlüğümüz Personellerinin Hizmet Yılına GöreDağılımı 13% 5% 27% % 10% % 8% 31 ve üzeri Çizelge -4 de Müdürlüğümüz personellerinin hizmet yılına göre dağılımında %27 lük bir dilime sahip olarak 0-5 hizmet yılı aralığında yer alan genç bir personel kısmının bulunduğu görülmektedir. 13

21 e- Personelin Kullanmış Oldukları Rapor ve İzin Durumu İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tarihi itibariyle personel raporlarının sayısal durumu; Rapor Kullanan Personel Sayısı Rapor (Gün) Heyet Rapor (Gün) Doğum Raporu (Gün) İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 66 personelimizden 36 sı rapor kullanmış olup 8 personelimiz heyet raporu, 1 personelimiz doğum izni kullanmıştır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tarihi itibariyle personel izinlerinin sayısal durumu; İzin Kullanan Kullanılan Personel Sayısı Yıllık İzin 2013 Yılı Mazeret İzin 2013 İdari İzin (Gün) (Gün) (Gün) İl Müdürlüğümüz personellerinden yılı izinlerini kullanan 60 personelimiz toplam 1390 gün, 1 personelimiz 7 gün Ölüm izni, 2 personelimiz 14 gün mazeret (Evlilik)izni, 1 personelimiz 10 gün mazeret (Doğum) izni, 6 personelimiz 22 gün mazeret izni, 2 Personelimiz 5 gün idari izin kullanmışlardır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tarihi itibariyle personel ücretsiz izinlerinin sayısal durumu; İzin Kullanan Kullanılan Personel Sayısı Ücretsiz Yıllık İzin 2013 Yılı Ücretsiz İzin (Ay) (Gün) İl Müdürlüğümüz personellerinden biri yılı içerisinde bir personelimiz yılı içerisinde ücretsiz izine ayrılmıştır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tarihi itibariyle personel asker izinlerinin sayısal durumu; İzin Kullanan 2013 Kullanılan Personel Sayısı Asker Yıllık İzin 2013 Yılı Askerlik İzin (Ay) (Gün) İl Müdürlüğümüz 3 (üç) personeli de yılı içerisindeaskerlik görevleri için ayrılmışlardır. Halen bu görevleri devam etmektedir. 14

22 f- Donanım Envanteri S.No Donanım Araçları Adet 1 Masaüstü Bilgisayar 80 2 Dizüstü Bilgisayar 12 3 Yazıcı 34 4 Tarayıcı 2 5 Faks 1 6 Projeksiyon 1 7 Fotokopi Makinesi 2 8 Klima 2 g- Araç, Makine Parkı Ve Tesisat Durumu Türü : Adedi: Plaka Durumu Renault Safran (Özel İdare) 05 AU 864 Faal Nissan Navara EZ 874 Faal Isuzu D - Max RA 649 Faal Renault Master (Kiralama) 05 EV396 Faal Renault Clio (Kiralama) 05 RD 158 Faal Hyundai SM (Kiralama) 05 DD 457 Faal Renault Symbol (Kiralama) 05 ES 697 Faal 15

23 II. MALİ BİLGİLER 16

24 Memur personellerin maaşları İşçi personellerin maaşları 4/C li personellerin maaşları 4/B li personellerin maaşları Ek özel hizmet tazminatı Giyim yardımı 2013 YILI FAALİYET RAPORU tarihi itibariyle il Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneklerin sayısal durumları aşağıda gösterilmektedir. A- PERSONEL GİDERLERİ Sıra No Gider Adı Harcama 1 Memur personellerin maaşları ,63 2 İşçi personellerin maaşları ,27 3 4/C li personellerin maaşları ,04 4 4/B li personellerin maaşları ,35 5 Ek özel hizmet tazminatı ,33 6 Giyim yardımı 4.866,99 TOPLAM TL TL TL TL TL TL 0 TL Çizelge - 5 e baktığımızda personel giderlerinde yapılan harcamaların içerisinde memur personellerinin maaşlarının en yüksek olduğu, en düşük harcama olarak ise giyim yardımı görülmektedir. 17

25 B- YOLLUKLAR Sıra No Yolluklar Harcama 1 Geçici Görev Yolluğu ,87 2 Sürekli Görev Yolluğu 5.399,32 3 Seyyar Görev Tazminatı ,42 TOPLAM TL TL TL TL TL 0 TL Geçici Görev Yolluğu Sürekli Görev Yolluğu Seyyar Görev Tazminatı Çizelge 6 da Müdürlüğümüz personellerine ödenen yolluklar ve seyyar görev tazminatlarına bakıldığındaen fazla ödemenin geçici görev yolluğu en düşük olanın ise az bir fark ile seyyar görev tazminatı olduğu görülmektedir. 18

26 Büro Malzeme Alımı Temizlik Malzemeleri Alımı Tören Malzeme Alımı Baskı ve Cilt Diğer Özel Malz. Alımı Doğalgaz Alımı Elektrik Alımı Akaryakıt ve Yağ Alımı Su Alımı 2013 YILI FAALİYET RAPORU C- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ a- Kırtasiye -Temizlik-Su-Yakacak-Elektrik Alımı Sıra No Harcama Kalemi Harcama 1 Büro Malzeme Alımı ,34 2 Temizlik Malzemeleri Alımı 5.020,31 3 Tören Malzeme Alımı 4 Baskı ve Cilt 5 Diğer Özel Malz. Alımı 1.300,01 6 Doğalgaz Alımı ,67 7 Elektrik Alımı ,35 8 Akaryakıt ve Yağ Alımı ,14 9 Su Alımı 7.308,97 TOPLAM , TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL Çizelge 7 e baktığımızda hizmet binamız ve sosyal tesisler bloğunda kullanılmak üzere toplam genel giderlerin (doğalgaz, elektrik, ) grafiğimizde daha fazla harcamaya tekabül ettiği görülmektedir. 19

27 Posta Pulu Alımı Telefon ADSL Sigorta Gideri Araç Kiralama Temizlik Hizmet Alımı İlan Giderleri 2013 YILI FAALİYET RAPORU b- Posta- Telefon Hizmet Alımları Sıra No Harcama Kalemi Harcama 1 Posta Pulu Alımı 9.655,00 2 Telefon ADSL 5.066,30 3 Sigorta Gideri 1.271,12 4 Araç Kiralama (4 Araç) ,00 5 Temizlik Hizmet Alımı(5 Kişi) ,57 6 İlan Giderleri ,19 TOPLAM , TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL Çizelge 8 de Müdürlüğümüz Hizmetlerinin daha hızlı ve verimli olmasını sağlamak amacı ile hizmet alımının grafiğimizde en fazla yer teşkil ettiği görülmektedir. 20

28 c- Büro-Taşıt-İşyeri Bakım ve Onarım Hizmet Alımı Sıra No Harcama Kalemi Harcama 1 Büro ve İşyeri Makine Bak.On. 235,00 2 Taşıt Bakım ve Onarım 8.327,72 3 Mak.Teç.Bakım Onarım 4.042,60 TOPLAM , TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL Büro ve İşyeri Makine Bak.On. Taşıt Bakım ve Onarım Mak.Teç.Bakım Onarım Çizelge-9 da Müdürlüğümüz taşıtları ile hizmet binamıza ait makine teçhizat bakım onarımları için gelen ödenekten en fazla makine teçhizat bakım onarım için kullanılmış olup, diğer bakım ve onarımlar için ödenek üstü talep edilerek gerekli bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. 21

29 d- Mamul Mal Alımları Sıra No Harcama Kalemi Harcama 1 Büro ve işyeri Malzeme Alımı ,07 2 Bilgisayar Alımı 3 Diğer Yayın Alımı TOPLAM , TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL Büro ve işyeri Malzeme Alımı Bilgisayar Alımı Diğer Yayın Alımı Çizelge -10 Müdürlüğümüz personellerindeki artış nedeniyle Müdürlüğümüz Hizmetlerinin daha hızlı, daha verimli, daha etkin olmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan büro ve işyeri malzemesi alımı grafikte yüksek olarak görülmektedir. e- Diğer Mamul Mal Alımları Sıra No Harcama Kalemi Harcama Ödenek Kalan 1 Makine Techizat Alımı 2 Sıhhı Tesisat Gideri TOPLAM 22

30 f- Yemekhane Gelir ve Gider Tablosu Sıra No Yemekhane Gelir Gider Devir 3.635,80 2 Katkı Payı ,18 3 Elde Edilen Gelir , , ,10 g- Misafirhane Gelir ve Gider Tablosu Sıra No Misafirhane Gelir Gider Banka , , , Devir 1.638,40 2 Mal ve Hiz.Satışı 8.445,00 Gelir Toplamı 1 Mal ve Hiz. Alımı 1.934,04 2 Diğer Gider Gider Toplamı 1.934, TL TL TL TL TL TL 0 TL Gelir Gider Banka 23

31 III. FAALİYETLERE AİT BİLGİ, BELGE VE DEĞERLENDİRMELER 24

32 1-İMAR VEPLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A- GÖREVLERİ 1- Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal gelişmeyle ilgili konularda veri üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak, 2- Mekânsal strateji planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve izlenmesi aşamalarında, plan kapsamında kalan illerde, ildeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak gerekli katkılarda bulunmak, her türlü tedbiri almak, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak, 3- Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 4- Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine ilişkin yerel düzeyde gerekli çalışmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili idareler ile koordinasyonu sağlamak, 5- Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek ve denetlemek, 6- Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek, 7- Planlama çalışmaları kapsamında, diğer kurumların koordinasyonunda yürütülecek yer seçimi veya tespit çalışmalarına katılmak ve Bakanlığa bilgi vermek, 8- Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlıkça istenilen her tür ve ölçekte etüt, harita ve kamulaştırma işlemlerini yapmak, 9- İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, Bakanlıkça yapılacak her tür iş ve işlemlere esas olmak üzere, bilgi ve belge toplamak, koordinasyon sağlamak ve toplanan bilgileri Bakanlığa göndermek, 10- İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince yapılacak parselasyon planına ve buna göre gerçekleştirilecek arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin konularda inceleme yapmak ve teknik görüş vermek, 11- Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek, 12-2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, 13- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerce hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan harita, parselasyon planlarını ve değişikliklerini teklif halinde Bakanlığa göndermek, teklifle ilgili inceleme ve kontrolleri yapmak, bu konuda Bakanlığı bilgilendirmek, 25

33 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarım iş ve işlemlerini yürütmek, bu alanlardaki imar planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğe uygun olarak yürütmek, sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında bulunan alanlara ilişkin uygulamaya esas görüş vermek; tereddüte düşülen konularda gerekli tüm teknik bilgi ve belgelerin aslı gibidir onaylı örnekleri ile birlikte varsa her tür ve ölçekteki onaylı imar plan bilgileriyle birlikte bir rapor dahilinde görüş alınmak üzere Bakanlığa iletmek, 16- Belediye mücavir alan tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 17- Mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinin kullanım esasları uyarınca taşra teşkilatına ait iş ve işlemleri yapmak, turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin projeye esas mali yardım talep dosyalarını incelemek, onaylamak ve Bakanlığa iletmek, proje ve yaklaşık maliyetlerin onaylanması ve yapım aşamasında işlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili denetim yapmak ve rapor hazırlamak, 18- Risk belirleme, zarar azaltma ve sakınım planlarının uygulanmasına ilişkin, mahallinde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yaptıkları çalışmalara katılmak, sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak, mahallindeki diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 19- İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarını meri mevzuat çerçevesine göre değerlendirerek onaylamak, 20- Bakanlık talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordine sağlayarak mikrobölgeleme etüt çalışmalarına katılmak, sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrası (ç), (ğ) ve (h) bentleri ile 7 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek, 22- Belediyeler tarafından yürütülen imar uygulamalarında tereddüte düşülen konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre görüş vermek, 23- Bakanlığa gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen; yapılaşma koşulları, ruhsatsız yapılaşma, kaçak eklentiler vb. konulara dair şikâyetleri, illerin yetki sınırları dahilinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelemek, sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımız aleyhinde açılan davalarda Hukuk Müşavirliğine görüş vermek, 25- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Hazineye ait taşınmazların kiralama ve satışına esas yürürlükteki imar planı ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) Mal Müdürlüğüne görüş vermek, 26- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde, ilgili mevzuatlar uyarınca imar planına esas görüş bildirmek, sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) bendine göre belediyeler ve il özel idarelerince yapılıp gönderilen imar planlarını ilgili mevzuata göre inceleyerek arşivlemek, 28- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 26

34 B SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 1- İlimiz sınırlarında 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, Yeşilırmak Nehri ile Kelkit Çayının birleştiği nokta ile Hasan Uğurlu Barajının ilimiz sınırlarındaki yaklaşık 20 km kısmı girmekte olup, söz konusu olanlara ait kıyı kenar tespitine esas 1/1000 veya 1/1500 ölçekli hali hazır haritalar bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili Harita Genel Komutanlığından, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden, Devlet Su İşleri genel Müdürlüğünden yazıyla istenmiş olup, gelen cevabi yazılara göre istenilen bölgelere ait sayısal haritaların mevcut olmadığı bildirilmiştir. 2- Söz konusu kıyı kenar tespiti işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan KDV hariç TL lik keşif özeti hazırlanarak tarihinde İl Özel İdaresine gönderilmiş ve Amasya İl Özel İdaresinin tarihli yazısına istinaden kıyı kenar tespiti için ihale işlemleri başlatıldığı belirtilmiştir. 3- Valilik Makamının tarih ve 151 sayılı olurları ile Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu oluşturulmuştur. C- BELEDİYELERE YAPILAN YARDIM ÖDENEKLERİ SN BELEDİYE ADI 1 Hamamözü Belediyesi 2 Uluköy Belediyesi 3 Esençay Belediyesi 4 Gümüşhacıköy Belediyesi 5 Gümüşhacıköy Belediyesi 6 Göynücek Belediyesi 7 Ziyaret Belediyesi 8 Hamamözü Belediyesi 9 Esençay Belediyesi KONUSU NEREYE AÇIKLAMASI Saray Mah. Sedef sevinç acar örnek onur yaprak cuvan ömür sok. düz. Cumhuriyet Mah. Fevzi paşa Cad. ara sok. Sinan paşa Mah. Ömerli Cad. yol düz Aydınlar Mah. Cadde ve sok. yol düz. İmirlerAğapınar Kemalpaşa Cumhuriyet Cad. cum. Mey. İle park sok. tretuvar yapı. Cami kebir Mah. Meydan mev. Park yap. Cumhuriyet ve Yeni Mah. İmar yollarının düz. Yukarı Mah. Gazi Cad.yolu üzeri İstinad Duvarı yap. Saray Mah. Sedef sevinç acar örnek onur yaprak cuvan ömür sok. düz. Aydınlar Mah. Cadde ve sok. yol düz. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Değerlendirmeye Alındı ,00 TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri Gelmedi 04/02/2013/1845 sayılı Bakanlık yazısı ile bitmemiş projesi olduğundan iade Eksikliklerden dolayı iade Bitmemiş projeler göründüğünden iade Bitmemiş projeler göründüğünden iade TÖYB başvurusunda bulundu beklemede Değerlendirmeye Alındı ,00 TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri Gelmedi Değerlendirmeye Alındı ,00 TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri Gelmedi 2013 TÖYB Olduğundan Değerlendirmeye Alındı 27

35 10 Uluköy Belediyesi 11 Gümüşhacıköy Belediyesi 12 Alpaslan Belediyesi Cumhuriyet Mah. Fevzi Paşa Cad. Sinan paşa Mah. Ömerli Cad. yol yap. Cami kebir Mah. Meydan mev. Park yap. Doğanşar Mah. Akı Çınar 2 Hacı Ali ve okul Sokak Parke döş. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Değerlendirmeye Alındı ,00 TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri Gelmedi 2013 TÖYB olmadığından iade 13 Gümüşhacıköy Belediyesi 14 Taşova Belediyesi 15 Ballıdere Belediyesi 16 Merzifon Belediyesi İmirlerAğapınar Kemalpaşa Cumhuriyet Cad. cum. Mey. İle park sok. tretuvar yapımı. Yeşilırmak Mah. M.kemalCadd. Ve otopark düz. Yol düzenlemesi Gazimahbup Mah. Camiceditmahl. Tarihicami etrafı yol düzenlemesi Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Değerlendirmeye Alındı ,00 TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri Gelmedi Değerlendirmeye Alındı ,00 TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri Gelmedi Değerlendirmeye Alınacak Değerlendirmeye Alındı ,00 TL. Ödenek Geldi Ödeme Emri Gelmedi D- TURİZM DÜZENLEMESİ ÖDENEĞİNDEN BELEDİYELERE YAPILAN YARDIM ÖDENEKLERİ S.N. BELEDİYE ADI KONUSU ÖDENEK MİKTARI 1 Ziyaret Belediyesi 2 Aydınca Belediyesi 3 Ezine pazar Belediyesi 4 Taşova Belediyesi 5 Taşova Uluköy Belediyesi 6 Taşova Belevi Belediyesi 7 Gümüşhacıköy Belediyesi 8 Hamamözü Belediyesi Yukarı mahalle Gazi Caddesi üzeri İstinat duvarı yapılması Belediye sentetik çim sahası yanı hizmet binası yapılması Hoca Ahmet Yesevi Yol yapım projesi Yeşilırmak Mah. Mustafa Kemal Cad. ve otopark düzenlemesi Cumhuriyet Mah. Fevzi Paşa Cad. ve ara sokaklar ile Sinan Paşa Mah. Ömerli Cad. ve ara sokak Düzenlemesi Kemal Paşa ve İsmet Paşa Mah. yol düzenlemesi Cumhuriyet, Kemal Paşa, Ağapınar, İmirler Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve Park sok. tretuvar düzenlemesi Saray Mah. Sedef, Sevinç, Acar, Örnek, Onur, Yaprak, Başak, Civan, Ömür, Mercan Sok. düzenlemesi ,00 TL ÖDENDİ ,00 TL ÖDENDİ ,00 TL ÖDENDİ ,00 TL ÖDENDİ ,00 TL ÖDENDİ ,00 TL ÖDENDİ ,00 TL ÖDENDİ ,00 TL ÖDENDİ 28

36 E- PLANA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI No İlçe Mahalle Köy Parsel/Ada İşin Adı 1 Suluova Maarif Mah. 346 Ada 2 Parsel Revize İmar Planına Esas Açıklama Kat Artırımı 2 Suluova Hacıhayta Mah. 180 Ada 3 Parsel Revize İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak 3 Suluova Hacıhayta Mah. 180 Ada 6 Parsel Revize İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak 4 Merzifon Gazimahlup Mah. 571 Ada- 9 Parsel Mevzi İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak 5 Gümüşhacıköy Artıkabat Mahallesi Keklikçe Mevkii Pafta:30.30t, Ada:62, Parsel:20 Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı 6 Merkez Akbilek MaH. Pafta: G35-C-12-A- 1-A, Ada 606 Parsel:5-6-7 Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı 7 Gümüşhacıköy Artıkabat Pafta;3027aaAda:64 9Parsel:42 Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı 8 Suluova Saluca Mevkii Ada:182Parsel:23 Revize İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak 9 Merkez Kayrak Köyü 10 Merkez Hızırpaşa Mah. 11 Hamamözü Saray Mah. G35C21C3C ve H35B03B2A pafta,102 ada, 1-2 parsel pafta: G35-c-07-d- 4-c, 1675 ve 1686 ada, ve 1 nolu parseller G34a21b01d pafta,3899 parsel Mevzi İmar Planına Esas Hes İnşaat Alanı Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı 29

37 12 Hamamözü 30K.1.C pafta Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı 13 Merzifon Çavundur Köyü G35a12a pafta,7-8 parsel Mevzi İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak 14 Merkez Bağlarüstü Köyü 3192 parsel Mevzi İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak 15 Merkez Boğaz Köyü 130ada,35 parsel Mevzi İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak 16 Suluova Samsun Yolu Merzifon Kavşağı 1277 ada-3 parsel Revize İmar Planına Esas Yoğunluk Artırımı 17 Suluova Yeni Mah. 18 Suluova Yüzbey Köyü 19 Suluova Merkez G35a-1b-19d 1956 parsele G35d05d3a- G35d05d3b, 478 parsele 1065 ada parseller Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı Mevzi İmar Planına Esas Ticari Amaçlı Yapı Yapılacak Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı 20 Gümüşhacıköy Cumara mahalle si Çay mevkii pafta:30.27.i.a, ada:111, nolu parsel Revize İmar Planına Esas Kat Artırımı 30

38 F- HALİ HAZIR HARİTA YAPIM ÇALIŞMALARI İller Bankası A.Ş. ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü arasında tarihinde yapılan protokol gereği; Taşova Belediyesi ve Gümüşhacıköy Belediyesine ait hali hazır harita yapım işleri yapılmıştır. İŞİN ADI Taşova Belediyesine Ait Hali Hazır Harita Yapım İşleri Gümüşhacıköy Belediyesine Ait Hali Hazır Harita Yapım İşleri YÜKLENİCİ Birlik Harita İmar İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. Denge Harita İnş. Ve Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. SÖZLEŞME BEDELİ YER TESLİM TARİHİ DURUMU ,00 TL TAMAMLANDI ,00 TL TAMAMLANDI G- İDARELERCE DÜZENLENEN RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ No Geldiği Yer Ruhsat Yıkım Ruhsatı Ek Adedi Yapı Kullanma İzin Belgesi 1 Amasya İl Özel İdaresi Amasya Belediyesi Merzifon Belediyesi Taşova Belediyesi Gümüşhacıköy Belediyesi Ziyaret Belediyesi Aydınca Belediyesi TOPLAM Toplam

39 H- ONAYLANAN / ONAYLANACAK ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI No Geldiği Yer Hüseyin ALTUNÇAĞ Aktif Çevre Uluslararası Çevre Yatırımları Müh. Ve Dan. Ltd. Şti. Söğütsen Seramik San. İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş. Gür-Ak Canlı Hayvan Süt Ürünleri Tarım Gıda İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. Ppm Kirlilik Önleme Ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sebahattin Yıldız Adına Ferhat Kılıç Plt Madencilik Tur. Ener. San. Ve Tic. A.Ş. Betosan Hazır Beton Amasya Üniversitesi Durumu ONAYLANDI ONAYLANDI ONAYLANDI ONAYLANDI ONAYLANDI ONAYLANDI ONAYLANDI ONAYLANDI ONAYLANDI 10 Ppm Kirlilik Önleme Ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ONAYLANDI 11 Ppm Kirlilik Önleme Ve Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ONAYLANDI 12 Agrolino Tarım Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ONAYLANDI 13 Nks Tur. Nak. Pat. Madd. San. Ve Tic.Ltd. Şti. ONAYLANDI İ- İNCELENEN / İNCELENECEK İMAR PLANLARI / İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ Sıra No Geldiği Yer Konusu 1 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İmar Planı Değişikliği 2 Amasya Belediyesi İmar Planı Değişikliği 3 Amasya İl Özel İdaresi Uygulama İmar Planı Değişikliği 2 4 Amasya İl Özel İdaresi İmar Planı Değişikliği 5 Milli Eğitim Müdürlüğü İmar Planı Değişikliği 6 Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İmar Planı Tadilatı Adet 32

40 7 Suluova Diyanet Vakfı Şubesi Başkanlığı İmar Planı Değişikliği 8 Suluova İlçe Dernek Büro Şefliği İmar Planı Değişikliği 9 Merzifon Belediyesi İmar Planı Değişikliği 10 Suluova Belediyesi İmar Planı Değişikliği 11 Gümüşhacıköy Belediyesi İmar Planı Değişikliği 12 Suluova Belediyesi İmar Planı Değişikliği 13 Taşova Belediyesi İmar Planı Tadilatı 14 Ziyaret Belediyesi İmar Planı Değişikliği J- GÖRÜŞ BİLDİRİLEN TESCİL, KİRALAMA, SATIŞ VE İNŞAAT İZİNLERİ Sıra No Geldiği Yer 1 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü ) Satış/ Kiralama 2 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü ) Tescil 3 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü ) Tescil ve Satış Konusu 4 Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü ) Tescil ve Kiralama 5 Amasya İl Özel İdare (İmar Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) İnşaat İzni 6 Merzifon Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü) Tahsis 7 Suluova Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü) Satış 8 Göynücek Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü) İdari Yoldan Tescil Ve Satış 9 Göynücek Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü) Satış 10 Gümüşhacıköy Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü) Satış ve Tahsis 11 Taşova Kaymakamlığı( Mal Müdürlüğü Kiralama Adet

41 K- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLOLAR 28% 1% 0% 6% 1% 0% 2% 0% 10% 1% 2% 5% 19% 24% 1% Kentsel ve mekansal gelişme,strateji konularında veri üretmek planlama uygulamaların güncellenmesi ile ilgili yazılar. Bakanlığımıza sunulacak 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli imar plan teklifleriyle ilgili iş ve işlem yazıları. Çevre düzeni planları ile ilgili plan teklifleriyle ilgili gelen yazılar. Planlama çalışmaları kapsamında diger kurumların koordinasyonunda yürütülecek yerseçimi ve tespit çalışmalarına eleman görevlendirilmesi ile ilgili yazılar. İdarelerin ihtilafı halinde,genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere bakanlıkça her tür iş ve işlemlere ait yazılar. İmar kanununun arsa ifraz ve tevhit işlemlerine ilşkin teknik görüş ile ilgili yazılar sayılı kıyı kanunu ile ilgili gelen ve cevaplanan yazılar. Belediye mücavir alan tekliflerine ilşkin iş ve işlemler. Mahalli idarelerden(belediye) gelen yardım talebi. Mahalli idarelere(belediye) yapılan yardımlar. plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları. Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili yapılan şikayetler. Defterdarlık( Milli Emlak Müdürlügü) kiralama, satış ve tescil yazıları. Belediyeler ve il özel idarelerince yapılan imar planı tadilatıyla ilgili işlemler. çeşitli yazılar. Çizelge 11 e baktığımızda Şube tarafından hazırlanan 462 adet işlemin çeşitli yazışmalar %28 ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır. 34

42 2-PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLUŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A- GÖREVLERİ 1- Projelerin inşaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak, yatırımcı kuruluşlardan gelen projelerin tetkik ve tasdik işlemlerini yürütmek, devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak, 2- Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 3- Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarıyla ilgili inceleme yapmak, çözümler üretmek, 4- Talimatı verilen proje ve meslekî kontrollük hizmeti ihalelerinin yapılmasını temin etmek ve uygulamaları takip etmek, 5- Proje ile ilgili bedel hesabına esas olacak yaklaşık maliyet, ihale, süre, kabul komisyonlarının teşkilini sağlamak, görevlendirme ve takip işlerini yapmak, 6- Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun malzemeler seçerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak, 7- Kamu yapılarında uygulanacak betonarme, mimari ve tesisat projelerine ilişkinbakanlık tarafından belirlenen prensip, görüş ve talimatları uygulamak, 8- Yapım ile ilgili bedel hesabına esas olacak yapım yaklaşık maliyetlerini hazırlamak, 9- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumları ve Sağlık Bakanlığına bağlı özel hastaneler ve özel sağlık birimlerine ait binaların kontrol formlarını doldurmak, görüş ve kanaat belirtmek, muayenehanelere ait deprem etkileri altındaki performans raporlarını incelemek, özel sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarına görüş vermek, 10- Görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin mimari, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya serbest mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 11- Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde özel bütçeli kurumların yatırım programlarında bulunan bina ve tesislerin mimari, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği projelerini, teknik şartnamelerini hazırlamak, hazırlatmak, 12- Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda mimarlık ve mühendislik branşlarında teknik uygunluk görüşü vermek, 13- Müdürlüğün hazırladığı veya onayladığı bina ve tesislere ait tüm branş projelerinin arşivlenmesini sağlamak, 14- Yatırım programındaki işlerin parsele yönelik jeolojik zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak, 15- Yatırım programı ile ilgili işlerin hazırlıklarını yapmak, 16- İl koordinasyon raporu, aylık-yıllık brifing dosyası, yıllık faaliyet raporu ve yatırım programlarını hazırlamak, 17- Kamu binalarının kıymet takdirini yapmak, 18- Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 19- Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, 35

43 20- Talimatı verilen ihalelerin, 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak, 21- Yapım işlerine ait hakediş, mukayeseli keşif, kesin hesap ve diğer işlemleri yapmak, bu işlere ait inceleme, değerlendirme ve onay sürecini yürütmek, 22- Kontrollük Hizmetleri verilen inşaatların, geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak, 23- Yapım Hizmetleri ile ilgili talimat ve şikâyetleri mahallinde inceleyerek alınacak sonuca göre işlemleri tekemmül ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek ve önerilerde bulunmak, 24- Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, 25- Sözleşme gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek, 26- İdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak, idareye borçlu müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek, 27- Yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlanmış olan çalışma programlarına ait bilgileri Yatırım Takip Sistemi (YTS) programına güncel olarak işlemek, sayılı Kanun gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin yasaklama işlemlerini yapmak, borçlu müteahhitlerin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak ihalelere katılmalarını önlemek, 29- İhalesi İl Müdürlüklerince yapılan yapım ve hizmet alımı işlerine ait iş deneyim belgelerini düzenlemek, 30- Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek, iskân mevzuatı ile öngörülen diğer Hizmetleri yürütmek, 31- Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 32- İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân Hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek, 33- Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla yeni kurulacak yapı kooperatifleri için arsa üretimi ve kredilendirme işlemlerini yapmak, yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin kuruluş ve anasözleşme değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek; kooperatiflerin kayıt ve sicillerini tutarak uygulamalarını denetlemek, kooperatifler ile ilgili uygulamaları e-kooperatif sistemine giriş işlemlerini ve güncellemeleri yapmak, 34- Vatandaşlardan, kamu kurum-kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak, 35- Vatandaşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından ve adli makamlardan vb. gelen şikâyetlere esas denetim taleplerini karşılamak, 36- Yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi görevlendirmek, 37- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 36

44 B- GENEL BÜTÇE YATIRIM PROGRAMI Proje No Sekrörü Projenin Adı 1986A Tarım İl Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası 1986A Tarım Merzifon İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası 1986A Tarım Gümüşhacıköy İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası 2005H H H G Eğitim Eğitim Eğitim Konut Yurt İnşaatı Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik) Arsası Sondajlı Zemin Etüdü İşi Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik) Uygulama ve Detay Projelerinin (Mimari,Statik,Altyapı, Mekanik ve Elektrik Tesisatı)Hazırlanması Aydınca Jandarma Personel Lojmanı Etüt Projelerinin Hazırlanması 2013K Genel İdare Taşova Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı 2001K K Kırsal Alan Planlaması Genel İdare Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı (Engelli Asansörü Rampa ve Wc Yapımı) C- DENETİMİ YAPILAN DİĞER KURUMLARA AİT YATIRIMLAR İŞİN ADI Amasya Toplum Sağlığı Merkezi Merzifon Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Amasya Merkez 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi 200 Kişilik Pansiyon Ve Bekçi Kulübesi Yapımı İşi Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapımı İşi Amasya Şeyhcui 20 Derslikli İ.Ö.O. Yapımı İşi Merzifon 288 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Amasya Aile Sağlığı Merkezine Bağlı Birimlerin Yapım Ve Onarımı Amasya İl Müftülüğü Hizmet Binası Bakım Onarımı SÖZLEŞME BEDELİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 37

45 Amasya Merkez Gökmedrese ( 15 Derslikli ) Serdar Zeren İ.Ö.O. Zemin Etüt Yapılması İşi Suluova Marif Mahallesi ( 12 Derslikli ) İlköğretim Okulu Zemin Etüt Yapılması Merkez Alptekin Anadolu Lisesi Yanı Anaokulu Zemin Etüt Yapılması İşi Merzifon Mehmet Akif Ersoy Mahalllesi ( 8 Derslikli ) İlköğretim Okulu Zemin Etüt Yapılması İşi Merzifon MahsenMahlallesi Fatih İlköğretim Okulu Zemin Etüt Yapılması İşi Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Ve Afet Acil Durum Müd. Hiz. Binası İnş. Yeri Ve Jeofi. Zemin Etütü Aydınca Kasabası 8 Derslikli Okul Yapımı İşi Emniyet Müdürlüğü Tuvalet Onarım İşi 30 Daireli (Kurşunlu) Emniyet Lojmanı Doğalgaz Dönüşüm İşi Hamamözü Halısaha Yapım İşi Atatürk Lisesi Güçlendirme Projesi Kontrol İşi İl Halk Kütüphanesi Doğalgaz Dönüşümü Ve Onarımı Taşova Sağlık Meslek Lisesi İkmal İnşaatı 55 Evler Anaokulu Yapım İşi Suluova Hükümet Konağı Asansör Yapım Taşova Meslek Yüksek Okulu İnşaatı Hamit Kaplan Spor Salonu Ve Lojman Doğalgaz Dönüşüm İşi Amasya Hükümet Konağı, Restorasyon, Güçlendirme ve Genel Onarım İşi Gümüşhacıköy Mehmet Paşa İ.Ö.O Yapım İşi Suluova12 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu 1.250,00 TL 980,00 TL 1.700,00 TL 975,00 TL 970,00 TL 1.850,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL TL ,00 TL ,00 TL ,72 TL ,00 TL ,90 TL 1.220,00,00 TL ,00 TL 38

46 Amasya Kurşunlu Polis Lojmanları Onarımı İşi Suluova Hükümet Konağı Çevre Düzenleme İşi Gümüşhacıköy ve Taşova Devlet Hastanesi Yakıt Dönüşümü İşi Merzifon Yeni Mahalle İmam Hatip Ortaokul Yapımı İşi İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Duvarı Yapımı İşi Amasya Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Onarımı Merzifon Hükümet Konağı Jenaratör Yapım İşi Defterdarlık Hizmet Binası Dış Cephe Onarımı ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Teknik Hizmet Verilen Yatırımların Sayısal Listesi Genel Bütçe : ,00 TL Diğer Kurumlar : ,62 TL Toplam : ,62 TL 39

47 D- PROGRAM DIŞI FAALİYET ÇALIŞMALARI Tarihi itibariyle Yatırım Takip Sisteminde 619 adet işlem yapılmıştır. Proje Yapılması 38 Proje Revizesi Yapılması 5 Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı 218 Yaklaşık Maliyet Hazırlanması 60 İhale Komisyon Teşkili 7 Kontrollük Yapılması 113 Hakediş Düzenlemesi 60 İnşaat Yapı Alanı m2 Teknik Rapor 94 Analiz Güçlendirme Projesi Yapılması 1 Zemin ve Temel Etüdü İşleri 21 0% 16% 0% 6% 1% 10% 37% 19% 10% 1% Proje Yapılması Öd.Tem.Esas Tah.Bedel Hesabı İhale Komisyon Teşkili Hakediş Düzenlemesi Analiz Güçl. Prj. Yapılması Proje Revizesi Yapılması Yaklaşık Maliyet Hazırlanması Kontrolluk Yapılması Teknik Rapor Zemin ve Temel Etüdü İşleri 40

48 E- DENETİM İŞLERİ YAPILAN İNŞAATLARA AİT BİLGİLER AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI HİZMET BİNASI YAPIMI SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ HAVZA YAPI TAŞIMACILIK İNŞ. TURZ. ELEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 41

49 AMASYA MERKEZ 55 EVLER ANAOKULU YAPIMI SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ İLKSEN İNŞAAT TEMİZLİK GIDA NAK.TEKS. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ 42

50 AMASYA ŞEYHCUİ 20 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ ,00 TL TAKVİM GÜNÜ YÜKLENİCİ: KAZANCIOĞLU İNŞAAT - MUSTAFA KAZANCIOĞLU 43

51 AMASYA MERKEZ 16 DERSLİKLİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ 200 KİŞİLİK PANSİYON VE BEKÇİ KULUBESİ YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ YAŞAR İNŞAAT TURZ. TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ. 44

52 AMASYA MERKEZ TOKİ 15 DERSLİKLİ İ.Ö.O YAPIM İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ Gülhan ALKİRAZ 45

53 GÜMÜŞHACIKÖY ANADOLU LİSESİ KAPALI SPOR SALONU YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ İLKSEN İNŞAAT TEMİZLİK GIDA NAK.TEKS. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ 46

54 AMASYA TAŞOVA SAĞLIK MESLEK LİSESİ İKMAL İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,58 TL TAKVİM GÜNÜ HAVZA YAPI TAŞIMACILIK İNŞ. TURZ. ELEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 47

55 AMASYA AYDINCA 8 DERSLİKLİ İ.Ö.O YAPIM İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ Gülhan ALKİRAZ 48

56 AMASYA HÜKÜMET KONAĞI, RESTORASYON, GÜÇLENDİRME VE GENEL ONARIM İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,90 TL TAKVİM GÜNÜ EKİM Yatırım Taah. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 49

57 SÖZLEŞME BEDELİ MERZİFON 288 KİŞİİLİK YURT İNŞAATI ,90 TL İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: TAKVİM GÜNÜ Haskaya İnşaat San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti. 50

58 AMASYA MERKEZ 15 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ ŞAM İNŞ. MİM.LTD.ŞTİ. 51

59 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY MEHMET PAŞA 15 DERSLİKLİ İ.Ö.O. YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ ÖZ ÜMİT İNŞ.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 52

60 AMASYA MERZİFON YENİ MAHALLE İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ Haskaya İnşaat San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti 53

61 AMASYA SULUOVA 12 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ HAVZA YAPI TAŞ.İNŞ.TURZ.ELK.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 54

62 AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI (ENGELLİ ASANSÖRÜ RAMPA VE WC YAPIMI) SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00 TL TAKVİM GÜNÜ ORTADOĞU PRJ YAP. İNŞ. OR. ÜRÜ. MAD. VE HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 55

63 AMASYATAŞOVA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIMI SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,73 TL GÜN TAKVİM GÜNÜ ASYA MİM. MÜT.TEM.HİZ.TİC VE SAN.LTD.ŞTİ. 56

64 AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIMI İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ İHALE TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ YERİ TESLİM TARİHİ İŞİN SÜRESİ BİTİŞ TARİHİ YÜKLENİCİ: ,00TL GÜN TAKVİM GÜNÜ HASEM İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. 57

65 F SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Çalışmalarımız merkez ve ilçelerinde mevcut olan Kooperatifler Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden, Müdürlüğümüze tarihi itibariyle devir edilen kooperatiflerimiz son durumu şöyledir. KOOPERATİFLER FAAL OLAN MÜNFESİH TASFİYE TERKİN TOPLAM KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFLERİ TOPLU İŞYERLERİ YAPI KOOPERATİFLERİ 6 6 YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 1 1 TOPLAM G SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İskân Kanunun 16. Maddesi fiziksel yerleşimin düzenlenmesi kapsamında İlimiz Saz köyündeki hak sahipliği kabul edilen ailelerden kredi kullanan ve yatırım programında yer alan 2012 yılında 47 ailenin konutları bitmiştir.2013 yılında 2 ailenin konutuna henüz başlanmamıştır. İskân Kanunun 16. Maddesi fiziksel yerleşimin düzenlenmesi kapsamında İlimiz Abacı Köyüne uygun görülmüş ve tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Halk Sahipliği işlemleri yapılmış olup, yeni yerleşim tahsisi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü yazı yazılmıştır. Gümüşhacıköy Çitli Bağlıca Köyü fiziksel yerleşimin düzenlenmesi kapsamında uygun görülmüş olup, yerinde tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 23 adet halk sahipliği başvurusu olmuş, işlemleri devam etmektedir. Suluova İlçesine Bağlı Bayırlı Köyünün mevcut yerleşim yerlerinin gelişime elverişsizliği nedeninden dolayı, köy hudutları dâhilin de tespit edilen yeni yerleşim yerine 5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında taşınması uygulamasına ilişkin tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmış olup Kurum görüşleri toplanmaktadır. 58

66 H- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO 26% 18% 6% 0% 2% 4% 0% 2% 0% 0% 7% 4% 2% 6% 6% 4% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% Ödenek Teminine Esas Keşif Özeti Haz. Yaklaşık Maliyet Çalışmaları Yapı Denetim Görevlendirme Geçici Kabul - Kesin Kabul Personel Görevlendirmeler Mahkeme Bilirkişi Görevlendirme Hakediş Raporu Proje İnceleme Adaptasyon Projesi Çizimi Uygulama Projesi Çizimi Plankote Tanzimi - Vaziyet Planı Çizimi Revize Proje Yapılması As - Built Projesi Yapımı Arsa Hukuki Bilgileri Zemin Etüdü İl Planlama Koordinasyon - Brifing Teknik Rapor Düzenleme Özel Eğitim Kurumu Raporları 5543 S.Y. Kapsamında Yapılan Yazışmalar 5543 S.Y. Kapsamında Mahkeme Yazışmaları 5543 S.Y. Kapsamında Ödenen Hakedişler Kooperatif Açma Kapatma İş ve İşlemleri Kooperatif Yazışmaları - Temsilci Raporu Koop. İçin Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Düzenlenen Seminer Eğitim Çalışmaları Diğer Yazışmalar Çizelge 12 e baktığımızda Şube tarafından hazırlanan 1024 adet diğer yazılar %26 ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır. 59

67 3-YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A- GÖREVLERİ 1- Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına işlemek, 2- Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak, sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek, 3- Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek, 4- Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında görüş vermek, 5- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşların ara denetimlerinin yerine getirilmesini sağlamak, 6- Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiş personelin tam zamanlı olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak, 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan PGD kapsamında gelen deney taleplerini gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak ve yapı malzemeleri denetim sistemine girişini yapmak, 8- İl laboratuvarlarının ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve ekipman taleplerini yapı malzemeleri denetim sistemi üzerinden yapmak, 9- Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek, 10- İl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak, 11- Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri tarafından yetki belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında rapor düzenlemek, 12- Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında gelecek olan şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak, 13- İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarının faaliyetlerini yürütmek, PGD ve ücretli yapı malzemelerine yönelik testleri yapmak, taze beton, karot ve demir çelik deneyleri yapmak ve raporlarını hazırlamak, 14- Kamu binalarındaki donatı tespitini yapmak ve raporlamak, 15- Yıllık rayiç, birim fiyat hazırlanmasına veri oluşturmak, 16- Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak olan kalorifer kazanı ve basınçlı kapların standartlara uygunluk ve güvenilirlik kontrolünü yapmak, sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri yürütmek, 18- Yapı laboratuvarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam genişletme incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuvarlarının belgelendirme, vize, onay ve ara denetimlerini ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, Laboratuvarların belgelendirme incelemesini yapmak, 19- Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluşu, denetçiler, yapı denetim kuruluşu çalışanları, şantiye şefi adresi vb. bilgi değişikliklerinin güncelleme/kayıt işlemlerini yürütmek, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek, 60

68 20- Yapı Denetim Kuruluşu, Yapı Laboratuvarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması işlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluşlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere kontör yüklemek, 21- Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek, 22- Yapı denetim kuruluşlarında çalışacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine girişleri, işe başlatma işlemleri, istifa işlemleri, bilgi güncelleme işlemlerini yürütmek, 23- Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize işlemlerini yürütmek, 24- Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenlemek, 25- Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak, 26- Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikâyet konularını incelemek, 27- Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yürütmek, 28- İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, 29- Mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek, 30- Yapı denetim kuruluşlarınca hazırlanıp, ilgili idarelerce onaylanan hakediş raporlarını tahakkuka bağlanmak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine göndermek, 31- Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirimde bulunmak, 32- Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde bulunmak, 33- Yapı denetim kuruluşlarının aylık denetim bilgilerini güncellemek, 34- Kontrol, yardımcı kontrol elemanları ile proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek, 35- Denetçi belgesi vize işlemlerini gerçekleştirmek, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının işe başlama ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek, 36- Denetçi ve kontrol, yardımcı kontrol elemanlarının SGK kayıtlarını kontrol etmek, denetim faaliyeti durdurulan kontrol elemanı ve denetçi mimar, mühendisler hakkında suç duyurusunda bulunmak, 37- Yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında mevzuatta belirtilen işlemleri yürütmek, 38- Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takibini sağlamak, 39- İnşaat ve tesisat müteahhitlerine Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve inşaat ve tesisat müteahhitlerinin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası iptali ve iptalin kaldırılmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, 40- Yapı ustalarının eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak, 41- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 61

69 B- YAPI DENETİM FİRMALARI YAPI DENETİM FİRMASI ADRESİ TELEFON NO E-POSTA Dk Yapı Denetim Ltd.Şti. Kılavuz Yapı Denetim Ltd.Şti. Hacı Süleyman Mah. Ulus Cad. No:6/1 Merzifon/ AMASYA Dere Mah. Atatürk Cad. Kat:2 No:48 AMASYA Meltem Yapı Denetim Ltd.Şti. Hacı İlyas Mah. Halim Hafız Sk. Kat:2 No:9/1 Sim İş Merkezi AMASYA Aksu Yapı Denetim Ltd. Şti. Hacı İlyas Mah. Hal sok. Demirel Apt. No:5/9 AMASYA Özçimen Yapı Denetim firmasının tarih ve sayılı Resmi Gazetede ilan edildiği üzere 1 ( bir ) süreli faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. Amasya Yapı Denetim Firması faaliyetine son vermiştir. Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti. firmasının tarih ve sayılı Resmi Gazetede ilan edildiği üzere 1 ( bir ) süreli faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. AMASYA DAKİ YAPI DENETİM UYGULAMALARI Amasya daki Yapı Denetim Kuruluşlarının itibariyle YİBF sayısı:676 Denetlendiği Toplam Alan: 694,114 m2 62

70 C- YAPI DENETİMİ ÇALIŞMALARI ŞANTİYE DENETİMİ BÜRO DENETİMİ DK YAPI DENETİM LTD.ŞTİ KILAVUZ YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. MELTEM YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. AKSU YAPI DENETİM 25 9 LTD. ŞTİ. AKBİLEK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. KURTULUŞ YAPI DE 20 N. TD. ŞTİ / SAMSUN Toplam DENETİM HMST laboratuvarı 1 GÜMÜŞ YAPI ZEMİN laboratuvarı 1 63

71 D- YAPI DENETİM SİSTEMİ BAŞVURULARI AKIŞ TABLOSU Başvuru Konusu m2 Değişimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başvuru Yapılacak Kurum İlgili İare Yapı Denetim ( Belediye, OSB, Komisyon Serbest Bölge) Başkanlığı x YİBF Değişikliği Denetim Bilgi Değişikliği Genel Yapı Sahibi Değişimi Proje Müellifi Değişimi Personel Değişimi, Seviye Tespit Onayı Hakediş onayı, Ruhsat ile ilgili İşler Personel İstifası, işe başlama Kontör Yükleme Fesih name Yapı Denetim İzin Belgesi Denetçi Belgesi Kuruluş ve Şahıs Bilgilerinde Değişiklik x x x x x x x x x x E- YAPI MALZEMELERİ DENETİM ÇALIŞMALARI AB uyum süreci içinde Yapı Malzemeleri Direktifi nin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlığımız görevlendirilmiştir Sayılı kanunla ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanması yasalaşmış ve buna bağlı olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği CE ve G uygunluk işareti ile ilgili yönetmelik ve uygulama kriterleri hazırlanmış bu yönetmelik gereği Müdürlüğümüz Amasya ili sınırı içinde faaliyet gösteren Hazır Beton Firmalarının beton imalatlarının denetimi yapılmaktadır. Her beton firması Ayda en az bir defa denetlenmekte ve numuneler alınarak laboratuvarda beton mukavemeti test edilmektedir. 11 Mart 2013 tarih ve 2250sayılı yazı ekinde yer alan 2013 yılı PGD programı doğrultusunda gerçekleştirilen denetim faaliyetleri: a) Hazır Beton Denetimleri: İlimiz sınırları içerisinde 6 adet aktif beton santrali bulunmaktadır. Hazır beton alanında takip usulü numune alınarak gerçekleştirilen toplam 11adet denetiminden 6 adedine idari yaptırım kararı uygulanmıştır 64

72 Hazır beton alanında beton santrallerinde G işaretlemesine yönelik olarak gerçekleştirilen 11 adet denetimden 6 adedine idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Hazır Beton alanında numune alınarak tespit edilen güvensiz ürünler için toplam ,00 TL idari para cezası,beton santrallerinde G işaretlemesine yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 6.795,00 idari para cezası uygulanmıştır. Bu tutarların yatırıldığına dair makbuzlar Müdürlüğümüze ulaşmamıştır. b) Hazır Beton Dışı Malzeme Denetimleri: 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Pencere ve Kapı Sistemleri alanında toplam 68adet denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir yılı PGD denetim programında yer alan Pencere ve Kapı Sistemleri alanında gerçekleştirilen 68adet denetim resen (denetim programına bağlı) olarak gerçekleştirilmiştir yılı PGD denetim programında yer alan Pencere ve Kapı Sistemleri alanında gerçekleştirilen 68 adedi yerli ürünler üzerinde gerçekleştirilmiştir yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında toplam 1 adet denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında gerçekleştirilen 1adet denetim resen (denetim programına bağlı) olarak gerçekleştirilmiştir 2013 yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında gerçekleştirilen 1 adedi yerli ürünler üzerinde gerçekleştirilmiştir yılı PGD denetim programında yer alan Isı Yalıtım Malzemesi alanında toplam 1 adet firmaya aykırılığın giderilmesi için süre öngörülmüştür. 65

73 İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN PVC ÜRETİCİ VE DAĞITICI FİRMALARI AMASYA MERKEZ İLÇE PVC FİRMALARI S.NO FİRMA ADI 1 DÜŞ PVC kimyevi madde inş.paz.san.tic.ltd.şti Sanayi sitesi metal bölümü No:20 AMASYA Tel: ÖZ ALİMİNYUM İNŞ.DOĞ.SAN. İlhami BODUR Yeni sanayi E blok No:5 AMASYA Tel: TOKATPEN PVC ve Aliminyum doğ. Niyazi SARIBAŞ Gümüşlü Mah.Hançer sok.no:3/b AMASYA Tel: YEŞİLIRMAK PVC cam aliminyuminş.san.tic.ltd.şti. Gümüşlü mah.atatürkcad.çavuşoğlu pasajı No:3 AMASYA 5 ALTUNÇPEN doğ.nak.tur.inş.oto.gıdatur.hay.san.tic. Gümüşlü mah.döner Apt. No:20/B AMASYA Tel: AMASYA plastik metal inş.gıda tekstil san.tic.ltd.şti Kiriş apt.no:30/a AMASYA Tel: ERPEN pencere sis.san.t.c.ltd.şti Kirazlıderemah.Mehmetvarinli cad.86/a AMASYA Tel: KARACA oto.komisyonevipvcdem.doğ.güner KARACA Yeni sanayi sitesi 2.blok No:12 AMASYA Tel: KÖŞEM doğrama mobilya dek. Muhammed ACA Yeni sanayi sit.d3 blok No:9 AMASYA Tel: LETAŞ aliminyum Levent TAŞDEMİR Yeni sanayi sit. F1 Blok. No:3 AMASYA Tel: CANLARPEN PVC işleri Metin KELEŞ MKP cad.gökmedrese mah.113/a AMASYA Tel: ŞEHZADE cam balkon Halim BİLİR M.paşamah.Atatürk cad.no:26/2 AMASYA Tel: MERZİFON İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI S.N O FİRMA ADI 1 CEYLAN PEN PVC kapı-pencere sis.yet.üretici bayii Hacıhasanmah.A.Rızaİzgin Bul. No:4/C MERZİFON Tel: MERPEN PVC kapı-pencere sis.san.ltd.şti Sanayi sitesi 4.blok No:411/A MERZİFON Tel: AHMET CEHRİ PVC DOĞRAMA Sanayi sitesi 8.blok No:290/A MERZİFON Tel: GÜLPEN PVC kalıp mak.mermersan.tic.ltd.şti 100 yıl sanayi sitesi 6.blok No:2 MERZİFON Tel: KIRMIZIGÜL PEN Bilal KIRMIZIGÜL 100 yıl sanayi sitesi 6.blok No:491/A MERZİFON Tel: EKOLPEN plastik aliminyum kapı-pen.sis.san.tic.ltd.şti M.Akif Ersoy cad. Ankara yolu No:32/A MERZİFON Tel: TURGUT EROL VE HÜSEYİN ÇEVİK ORTAKLIĞI (LOWE) 100 yıl sanayi sitesi 4.blok No:372/A MERZİFON Tel:

74 8 AZİM YAPI PINAR DURAN Sanayi sitesi 6.blok No:174/A MERZİFON Tel: MERYAP san.tic.ltd.şti sanayi sitesi 6.blok No:143/A MERZİFON Tel: ALPEREN İNŞAAT ltd.şti Camiceditmah.M.yazıcıoğlu cad.no:2 MERZİFON Tel: YILMAZ YAPI PVC Şevket YILMAZ Hocasüleymanmah.çakal sok. No:4/A MERZİFON Tel: SULUOVA İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI S.NO 1 FAHRİ BAHADIR PVC DOĞRAMA Sanayi sitesi A blok No:6 SULUOVA Tel: DAMLAPEN Fatih ALUÇ Hazır Pvcpen.-kapı alım satımı Orta mah.fatihcad. No:47/B SULUOVA Tel: YILMAZPEN dek.san.tic.ltd.şti Atamah.kurtuluş sok.no:8 SULUOVA Tel: VOLKANPEN doğ.aksesuarsan.tic.ltd.şti. sanayi sitesi B/1 blok No:2 SULUOVA Tel: ERDOĞANPEN Paşa ERDOĞAN Aliminyum PVC doğ. Küçük san.sitesi A/1 blok No:3 SULUOVA Tel: AKSAN ahşap ve PVC doğ.sanayi Küçük san.sitesi A/3 blok No:1 SULUOVA Tel: FİRMA ADI 7 AYDINLAR tarım hay.yemmamül.dek.nak.paz.san.tic.ltd.şti. Ata mah.kurtuluş sok.no:6 SULUOVA Tel: ERDEMPEN Mehmet SEPETÇİ Pazar mah.hacımolla cad.no:20 SULUOVA Tel: MUSTAFA CONTA PVC ahşap doğ.montajı ve satışı Cumhuriyet mah.h.mustafacad. No:18 SULUOVA Tel: ABAYPEN ve ağaç döşeme Saffet ABAY Yenidoğanmah.istiklalcad.SULUOVA Tel: SİNAN TİCARET Sinan KÖSE Sanayi sitesi B blok No:3 SULUOVA Tel: POLATPEN İnş. San.ltd.şti Sanayi sitesi B2 blok No:4 SULUOVA Tel: TAŞOVA İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI S.NO 1 2 GÖYNÜCEK İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI S.NO 1 MUSTAFA GENÇ Yeni mah. Yozgat cad. GÖYNÜCEK Tel: GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDEKİ PVC FİRMALARI S.NO 1 ÖZGÜR DOĞRAMA Özgür ÇİMİN FİRMA ADI FİRMA ADI FİRMA ADI Sanayi sitesi.marangozlar blok No:15 G.HACIKÖY Tel:

75 F- LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 4703 sayılı Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetim ve Denetimi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği Müdürlüğümüz bünyesinde beton ve çelik laboratuvarı kurularak 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Laboratuvarımızda yeni ve teknolojik cihazlarla beton basınç deneyi, betonarme çeliğinin akma, uzama ve kopma deneyi, karot numunesi alınması ve karot basınç deneyi, beton test çekiç deneyi, donatı tespiti gibi deneyler yapılmaktadır yılı içerisinde tarihi itibariyle Laboratuvarda yapılan deneyler Deney Adı Beton Basınç Çelik Çekme Kopma uzama PGD Beton Takım 106Takım 58 Takım 11 Takım Laboratuvarda Mevcut Bulunan Alet ve Cihazlar -Paslanmaz Çelik Tepsi 10 ad. -Beton Test Çekici 1 Ad -Numune Tepsisi 2 -Kalibrasyon Örsü 1 Ad -Özgül Ağırlık Terazisi 1 -Kür Tankı 2 Ad -Etüv 25 Lt lik 1 -Masa Tipi Karot Kes. Mak 1 Ad -Birim Ağırlık Kabı 1 Tk. -Kompresör 1 Ad -Betonyer 1 Ad ton Kapasiteli Hidrolik -Terazi 3 Ad. Basınç Test Presi 1 Ad - Elektronik Terazi 1 -Donatı Tespit Cihazı 1 Ad -KarotMak. Ve Avadanlık. 1 Ad -60 ton Kapasiteli Hidrolik -Kumpas Seti 1 Tk. Çekme Basma Test Cihazı 1 Ad -Mengene 1 Ad. -Slump Takımı 2 Ad. -Balon Joje 10 -Laboratuvar Tipi Vibratör kg Baskül 1 -Çelik Spatula 1 ad. -Cam Mezür 10 68

76 G- YAPILAN DENETİMLERDE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR İdari Para Cezası Hazır beton denetimlerinde G belgesine yönelik CE işaretlemesine yönelik ,00 TL ,00 TL ,00 TL H- YAMBİS SİSTEMİNDE DÜZENLENEN USTALIK BELGELERİ 3194 sayılı İmar Kanunun 28. Maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik gereği ustalara geçici ustalık belgesi verilmektedir. Müdürlüğümüz tarafından 2734 adet geçici ustalık belgesi düzenlenmiştir. İ- YAMBİS SİSTEMİNDE DÜZENLENEN MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGELERİ 3194 sayılı İmar Kanunun 28. Maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik gereği ustalara geçici ustalık belgesi verilmektedir. Müdürlüğümüz tarafından 879 adet müteahhitlik yetki belgesi düzenlenmiştir. 69

77 J- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO 1% 0% 3% 0% 10% 2% 0% 2% 2% 1% 1% 6% 53% 12% 0% 0% 2% 4% 0% 1% PİYASA GÖZETİM VE DENETİM PİYASA RAYİÇ TESPİTİ HAZIR BETON BASINÇ DENEY RAPORU DONATI ÇELİĞİ ÇEKME DENEY RAPORU KAROT NUMUNESİ DENEY RAPORU YAPI DENETİM KURULUŞUNA ELEMAN GİRİŞİ YAPI DENETİM KURULUŞUNDAN ELEMAN İSTİFASI YAPI DENETİM KURULUŞUNA KONTOR YÜKLENMESİ YAPI DENETİM KURULUŞUNUN BÜRO DENETİMİ YAPI DENETİM KURULUŞUNUN ŞANTİYE DENETİMİ YAPI DENETİM KURULUŞU HAKKINDA ŞİKÂYETLER ŞANTİYE ŞEFİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KURUMLAR ARASI YAZIŞMALAR MAHKEME BİLİRKİŞİLİĞİ GEÇİCİ USTALIK BELGESİ MÜTEAHHİTLİK SİCİL NUMARASI VERİLMESİ GEÇİCİ MÜTEAHİTLİK SİCİL NUMARASI VERİLMESİ YAPI DENETİM KURULUŞLARINA HAKEDİŞ ÖDEMESİ YİBF FESİH İDARİ YAPTIRIMLAR Çizelge 13 e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 2869 adet işlemin Hakediş ödemesi %53ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır. 70

78 4-ÇED, İZİN VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A- GÖREVLERİ 1- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, 2- ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, 3- ÇED Yönetmeliği gereğince düzenlenen Halkın Katılımı Toplantısı yerini proje sahibi ile birlikte belirlemek ve toplantı yeri, günü ve saati hakkında Bakanlığa bilgi vermek, Halkın Katılımı Toplantısı ile ilgili zamanlama ve iletişim bilgilerini halka duyurmak, 4- Halkın Katılımı Toplantısı nı İl Çevre ve Şehircilik Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapmak, halkın proje hakkında bilgilendirilmesini, görüş, soru ve önerilerinin alınmasını sağlamak ve toplantı tutanağının bir suretini Bakanlığa göndermek, halkın görüş ve önerilerini belirlenen takvim içerisinde komisyona sunmak, 5- ÇED Yönetmeliği gereğince Bakanlık tarafından verilen ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararının içeriğinin, karara esas gerekçelerin ve halkın görüş ve önerilerinin nihai ÇED Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurmak, 6- ÇED Yönetmeliği nin seçme eleme kriterlerine tabi projelerini inceleyip değerlendirmek ve bu projelerle ilgili olarak ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir belgesini vermek, 7- Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamında, Bakanlıkça verilen iş ve işlemleri yapmak, 8- ÇED Yönetmeliği nin Ek-I Listesine tabi çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerle ilgili olarak, süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, 9- Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre durum raporlarının ülke ve il düzeyinde hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarını yapmak, çevre göstergelerini oluşturmak, değerlendirmek ve raporlamak, çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin hazırlanması çalışmalarını yapmak, 10- Çevre Bilgi Sistemlerine sorumluluk alanlarına giren konularda veri girişini sağlamak, 11- İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin geçici faaliyet belgesi ve çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, uygun bulunması durumunda geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı belgesi düzenlemek, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek, 12- İl sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelerin çevre izni/çevre izni ve lisansı işlemlerinde kullanılmak üzere yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan belgeler (il müdürlüğü uygunluk yazıları, valilik tespit raporları vb.) ile ilgili talepleri değerlendirmek, uygun bulunması durumunda bu belgeleri vermek, 13- Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili mevzuatın ve mevzuatın uygulanmasına esas teşkil eden yazılım programının uygulanmasında karşılaşılan sorunları Bakanlığa bildirmek, 14- Çevre izni/çevre izni ve lisansı ile ilgili süreçlerde talep edilen numuneleri almak veya alınmasını sağlamak, 15- Egzoz gazı emisyon ölçümleri yetki belgesi düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,yetkili istasyonlar tarafından egzoz emisyon ölçümüne tabi tutularak pul satışı yapılan araç listeleri ve aylık pul ve ruhsat bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 16- Arıtma tesislerinin çıkışlarına kurulan gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin devreye alınması için kabul ve onay işlemlerini yapmak, 17- İkinci seviye kalite güvence sistemi (KGS2) raporlarını ve Yıllık Geçerlilik Testini (YGT) incelemek, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; fizibilite, KGS2 ve YGT raporlarını Bakanlığa sunmak, 18- Serbest bölgeler de dahil olmak üzere il sınırları içerisinde; büyük endüstriyel kaza riski taşıyan tesislerin denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil tüm denetim, gözetim işlerini yapmak/yaptırmak, mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımları uygulamak, 71

79 19- Görev alanına ilişkin plan, proje ve yıllık denetim programını hazırlamak, onay için Bakanlığa sunmak, denetim raporlarını hazırlamak, Bakanlığın hazırlayacağı çevre denetim planlarına katkı sağlamak, onaylanmış programları kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak uygulamak, 20- Çevre Kanunu kapsamında kurum/kuruluşların denetim yetki devrine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek, 21- Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 22- Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ÇED Yeterlik ve Çevre Danışmanlık Belgesi alan firmaların denetimlerini yapmak ve/veya Bakanlıkça yapılacak denetimlere katılmak, 23- Gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme sistemlerinin çalışmasını kontrol etmek, denetlemek, 24- Bakanlıkça belirlenen alıcı ortamlarda izleme çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak, 25- Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği uygulamaları kapsamında; sistemlerin düzenli çalışmasını kontrol etmek, denetlemek, 26- Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki denetimleri yapmak, egzoz emisyon yetki belgesi almış işletme/tesisleri denetlemek, asayiş birimleri ile koordineli egzoz emisyon pulu denetimi yapmak, 27- Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının bakım, onarım ve kalibrasyon işlerini düzenli olarak kontrol etmek, istasyonların elektrik kesintisi, güvenlik, kabin fiziksel kontrolü, istasyon teknik arıza durumlarını ve ölçüm sonuçlarını takip etmek, 28- Alınan numuneye ait şahit numuneleri belirli aralıklarla Bakanlıklaboratuarına ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş diğer laboratuarlara göndermek, analiz sonuçlarını karşılaştırarak olası uygunsuzluklarda Bakanlığa bilgi vermek, 29- ÇED Yönetmeliğine göre kabul edilen projeleri; inşaat, gerçekleşme ve işletme süreçlerinde yönetmelik hükümlerine göre izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 30- Çevre Kanunu gereği yetki devri yapılmayan alanlarda gürültü kaynaklarına ilişkin şikâyetlere istinadendenetim yapmak, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmek, gerektiğinde idari yaptırım uygulamak. 31- Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ile bunlarla alakalı bütün konularda uygulama ve izleme süreçlerini yürütmek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, tesis ve faaliyetleri denetlemek, 32- Kış sezonunda ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini önlemeye yönelik olarak Belediyelerle koordineli şekildebina/apartman/sitelerin yakıt ve emisyon denetimlerini yapmak, sayılı Çevre Kanununun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimlerinin atıksu arıtma tesisi ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesislerinin iş termin planlarını takip etmek, gerekli denetimleri ve işlemleri yapmak, sayılı Çevre Kanununa göre ceza kesme işlemlerini yapmak, 35- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 72

80 FAALİYET YILI Petrokimya, İlaç ve Atıkları Sanayi Tarım- Orman-Gıda Enerji Ulaşım-Kıyı Turizm- Konut Maden TOPLAM 2013 YILI FAALİYET RAPORU B- ÇED UYGULAMALARI Bakanlığımız, ÇEDİzin ve Denetim Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. maddesi gereğince, Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (EK II) Listesi kapsamında yer alan projelere ilişkin ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir Kararlarını verme yetkisi Valiliklere devredilmiştir. FAALİYET KONUSU ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI ÇED OLUMLU KARARI * * 21 * ÇED Olumlu Kararı İlimizde 2013 yılında Valiliğimizce 20 adet proje içinçed Gerekli Değildir Kararı, Bakanlığımız tarafından 1 tane proje için ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. İlimizde yapılması planlanan ve/veya kapasite artışı nedeniyle ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen projelere ilişkin olarak Valiliğimize ve Bakanlığımıza sunulanprojelerin ÇED süreçleri devam etmektedir. İlimizde yapılması planlanan projelere ilişkin olarak Valiliğimize yapılan müracaatlar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte olup, konuyla ilgili Kurum görüşlerimiz faaliyet sahiplerine bildirilmektedir. 73

81 Dönem 1.Dönem YIL DÖNEM ÇGD ÇED ÇGD ÇED ÇGD ÇED ÇGD ÇED ÇGD ÇED ÇGD ÇED ÇGD ÇED ÇGD ÇED SANAYİ ENERJİ MADEN ATIK- KİMYA TARIM- GIDA ULAŞIM- KIYI TURİZM- KONUT TOPLAM 2013 YILI FAALİYET RAPORU C- ÇED İZLEME VE KONTROL ÇALIŞMALARI: ÇED VE ÇGD FAALİYETLERİ TOPLAM 6 ÇGD:ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projeler ÇED:ÇED Olumlu Kararı Verilen Projeler 2013 Yılı içerisinde; 6 tane faaliyetin ÇED İzleme ve Kontrolü, Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılmıştır. D- FAALİYETİ DURDURMA İŞLEMLERİ VE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR: ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabii olduğu halde, ÇED Yönetmeliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ÇED süreci devam ederken kurulduğu veya üretim çalışmalarına başlandığı tespit edilen faaliyetler için faaliyeti durdurma kararı alınmış ve proje bedellerinin %2 si oranında idari yaptırımlar uygulanmıştır. YILLAR 2013 Faaliyeti Durdurma Sayısı 2 İdari para cezası (Proje bedelinin %2 si) (TL) İşlemi devam eden firma sayısı ,00 TL 74

82 E- ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ÇALIŞMALARI: 29 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 01 Nisan 2010 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren tek bir çevre iznini veya geri kazanım, geri dönüşüm, bertaraf v.b konulara ilişkin verilecek olan tek bir çevre izni ve lisansını içermektedir. İlgili Yönetmekten önce, kurum, kuruluş ve tesislere çevreye verdikleri etkinin boyutuna bağlı olarak, ilgili mevzuat kapsamında, emisyon deşarj v.b izinler ayrı ayrı olarak verilmekteydi. Ancak söz konusu yönetmelik ile bu izinler tek bir çatı altında toplanmıştır tarihi itibari ile tüm illerde başvurular elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Yönetmeliğin EK-1 bulunan faaliyetlerin Çevre İzni işlemleri Bakanlığımız tarafından, EK-2 sinde yer alan faaliyetlerin Çevre İzni işlemleri ise Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Elektronik ortamda iki aşamada gerçekleşen Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı sürecinde; ilk aşamada tesislere Geçici Faaliyet Belgesi verilmektedir. Geçici faaliyet belgesinde sorun bulunmayan tesislere ise Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı belgesi uygun bulunması halinde Müdürlüğümüz ya da Bakanlığımız tarafından verilmektedir.(yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sine bağlı olarak) İZİN/ İZİN ve LİSANS BELGESİ DÜZENLENEN İŞLETMELER SIRA NO FİRMA ADI 1 Bakraç Süt Ve Süt Ürünleri İmalatı Gıda Pazarlama İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti. 2 Akiktaş Madencilik İnşaat Taahhüt Turizim Tekstil Nakliye Ve Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 3 Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Tic. San. Ltd. Şti (Kapıkaya Hazır Beton Tesisi) 4 Silverline Endüstri Ve Ticaret Anonim Şirketi 5 Özen Hafriyat Kum Nakliye İnşaat Mermer Tic. Ve San. Ltd. Şti. Hazır Beton Tesisi(Merzifon) 6 Apaydın Metal Ürünleri Sanayi Ticare T A.Ş. LİSTE EK- 1/EK-2 Ek-2 İZİN LİSANS KONULARI Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı İZİN LİSANS DÜZENLENME TARİHİ İZİN LİSANS GEÇERLİLİK TARİHİ Ek-2 Atıksu Deşarjı Ek-2 Atıksu Deşarjı, Hava Emisyon Ek-2 Hava Emisyon Ek-2 Hava Emisyon Ek-2 Hava Emisyon

83 7 Turanlar Çevre Tek. Müh.İnşTah.Tic.Ltd. Şti.(Amasya İl,İlçe,Beldeleri Tıbbi At.Ster.Tesisi) Ek-1 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tarım Kredi Gıda Sanayi Ve Ticaret Aş. Taşova Şubesi 9 Gülşim Un Ve İrmik Ticaret Sanayi A.Ş. 10 Erbaa İkizler Teks.Or.Ür.İnş.Oto. Gıd.Mad San. Ve Tic.A.Ş. Taşova Şubesi 11 Karayolları 72.Şube Şefliği Asfalt Plent Tesisi Amasya 12 Karayolları Boğazköy Asfalt Depolama Tesisi (Amasya) 13 Oğraş Toprak Ve Gıdasan Tic.Ltd.Şti. 14 Serdaroğlu Otomotiv-Hami Başalan Ek-2 Hava Emisyon Ek-2 Atıksu Deşarjı Ek-2 Hava Emisyon Ek-2 Hava Emisyon Ek-2 Hava Emisyon Ek-2 Hava Emisyon Ek-1 Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama Ozmaya Amasya Ek-2 Hava Emisyon,Atıksu Deşarjı 16 Gürmin Enerji Madencilik San. Ve TİC. A.Ş.Amasya Şb. EK-2 AtıksuDeşarjı,Hava Emisyon Aktan Gıda Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Ek-2 Atıksu Deşarjı

84 F- ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONUSUNDA YAPILAN ŞİKÂYETE İSTİNADEN YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER SIRA NO TARİH Bimer ŞİKAYET EDEN MERCİ Suluova Kaymakamlığı DENETİM KONUSU Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği VERİLEN CEVAP tarih ve sayılı dağıtımlı yazı ile mahallinde yaptığımız denetimde sorunun çözüldüğünün tarafımızdan tesbit edildiği Amasya Valiliği'ne ve Alev Ekim'e iletildi tarih ve sayılı yazımızla sözkonusu fosseptik çukuru ile ilgili sorunun İl Müdürlüğümüz Mevzuatında yer almayıp, Sağlık Bakanlığı Lağım Mecraları Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiği iletildi İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi Suluova Kaymakamlığı Abdulkadir Eginli Suluova tarih ve bila sayılı dilekçe sahibi Muharrem KELCE Kızılkışlacık Köyü Muhtarı Suluova Kaymakamlığı Bimer Jandarma Komutanlığı Amasya Jandarma Komutanlığı Amasya Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazımızla sözkonusu sorunun 442 Sayılı Köy Kanununca Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi tarih ve sayılı yazımızla söz konusu sorunun giderildiği iletildi tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi tarih ve sayılı yazımızla gereği Kızılkışlacık Köyü Muhtarlığına iletildi tarih ve sayılı yazı ile Suluova Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi tarih ve sayılı yazımızla söz konusu sorunun giderildiği iletildi. Yıldız Köyü Muhtarlığına ilettiğimiz tarih ve sayılı yazımızla sözkonusu sorunun 442 Sayılı Köy Kanununca Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kapıkaya Köyü Muhtarlığına ilettiğimiz tarih ve sayılı yazımızla sözkonusu sorunun 442 Sayılı Köy Kanununca Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 77

85 Yedikır Barajı Sulama Birliği Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile sorunun giderildiği iletildi İlçe Jandarma Komutanlığı Merzifon Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi Jandarma Komutanlığı Amasya Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile gereği iletildi İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi Suluova Kaymakamlığı Suluova Kaymakamlığı tarih ve bila sayılı dilekçe sahibi Jandarma Komutanlığı Amasya Jandarma Komutanlığı Amasya Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği ve mevzuat kapsamında bir olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi tarih ve sayılı yazı ile sorunun mevzuatımız kapsamı dışında olmasından dolayı, Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü'ne iletildiği belirtildi tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği 2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası uygulanmıştır İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği 2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası uygulanmıştır tarih ve bila sayılı dilekçe sahibi Taşova Kaymakamlığı Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına mevzuat kapsamında bir olumsuzluğa rastlanmadığı iletildi tarih ve sayılı dağıtımlı yazı Taşova Kaymakamlığı ve Uluköy Belediye Başkanlığına iletildi. 78

86 İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi Halil Kaya Mahmatlar Köyü Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Halil Kaya'ya gereği iletildi İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği 2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası uygulanmıştır İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği 2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası uygulanmıştır Halk Sağlığı Müdürlüğü Amasya Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne sorunun giderildiği iletildi İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği TL (kırkbinaltıyüzaltmış) idari para cezası uygulanmıştır İl Jandarma Komutanlığı Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile İl Jandarma Komutanlığına gereğinin yapıldığı iletildi BİMER Hayvansal atıklar 2029 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası uygulanmıştır Fadime Tekin Suluova Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Fadime Tekin bilgilendirildi Suluova Kaymakamlığı Suluova Kaymakamlığı Çevre Kirliliği Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Suluova Kaymakamlığı sorunun giderildiği hakkında bilgilendirildi tarih ve sayılı yazı ile Suluova Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi Suluova Kaymakamlığı Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Suluova Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi Taşova Kaymakamlığı Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Taşova Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi Taşova Kaymakamlığı Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Taşova Kaymakamlığı'na sorunun giderildiği iletildi. 79

87 Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanalizasyon Albayrak Köyü Muhtarlığına tarih ve sayılı yazıyla; 442 sayılı Köy Kanununca Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde sorunun değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması rica edildi İlçe Jandarma Komutanlığı Merzifon Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığına sorunun giderildiği iletildi Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile sorunun çözüldüğü Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletildi Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı Evsel nitelikli atık sular. Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığına tarih ve sayılı İdari Yaptırım Kararı Uygulanması Hakkındaki yazımız iletilmiştir Metin Karakaş Sarılar Köyü Amasya Çevre Kirliliği tarih ve sayılı yazı ile Sarılar Köyü Muhtarlığı'na sorunun giderildiği iletildi Bimer Suluova Kaymakamlığı Bimer Çevre Kirliliği Hayvansal atıklar Hayvansal atıklar tarih ve sayılı yazı ile Ferhat Geçici'ye şikayete sebep olan etkenlere mahallinde yaptığımız tespitlerde rastlanılmadığı iletildi tarih ve sayılı yazımızla sorunun tespit edilip giderildiği iletildi tarih ve sayılı yazımızla Tatar Köyü Muhtarlığına ilettiğimiz yazıda; 442 sayılı Köy Kanununca Muhtarlığa verilen yetki çerçevesinde sorunun değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması, müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi, rica edilip, aksi halde ilgili idareye yasal işlemin uygulanacağı iletildi İl Jandarma Komutanlığı Hayvansal atıklar 2.029,00 TL (ikibinyirmidokuz) idari para cezası uygulanmıştır. G- İL ÇEVRE DURUM RAPORU, İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ENVANTERİ: İl Çevre Durum Raporu 2013 hazırlanma çalışmalarına başlanılmıştır. 80

88 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU H- YAPILAN DENETİMLER 1- Ocak SIRA NO TUTANAK NO İLÇE HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Egzoz Emisyon Egzoz Emisyon Egzoz Emisyon Egzoz Emisyon Egzoz Emisyon Egzoz Emisyon Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Egzoz Emisyon Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Egzoz Emisyon Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi 11 A Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Egzoz Emisyon Egzoz Emisyon Asfalt yol yapımı Ağılların temizliği Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Otomotiv Ani 1 Ulaşım Ani 1 Hayvancılık Ani Merkez Yeşilırmak Gerçek Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ Kişi Hidroelektrik Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Enerji Ani 1 1 Santalı Taş ocağı, Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi İnşaat Ani 1 1 kırma, eleme 16 A Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Otel Turizm Şikayet 1 17 A Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi 18 A Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Egzoz Emisyon Tarım ve Hayvancılık Otomotiv Ani 1 Tarım- Hayvancılık Ani 1 19 A Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Tarım Gıda Ani 1 1 Temizlendi. 81

89 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED KİMYASALLAR BİRİNCİ VARSA İKİNCİ İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2- Şubat S.N. İLÇE HAVZASI DENETİ M TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU DENETİM SEKTÖR TÜRÜ* 20 Hamamözü Yeşilırmak Gerçek Kişi Ağılların temizliği 21 Gümüşhacıköy Yeşilırmak Tüzel Kişi Plastik paketleme Hayvancı lık Şikayet 1 Ambalaj Ani 1 Temizlendi. 22 Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 23 Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 24 Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 25 Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 26 Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 27 Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 28 Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Akü Otomotiv Ani 1 29 Gümüşhacıköy Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 30 Gümüşhacıköy Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 31 Gümüşhacıköy Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 32 Gümüşhacıköy Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 33 Gümüşhacıköy Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 34 Gümüşhacıköy Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 35 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 36 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 37 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 38 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 82

90 39 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Akü Otomotiv Ani 1 40 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi 41 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi 42 Taşova Yeşilırmak Tüzel Kişi 43 Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Akaryakıt ve LPG Satışı Temperli ve isiya dayanıklı cam işleme Hazır beton üretimi Hidroelektrik Santalı Enerji Ani 1 1 Ev Eşyası Ani 1 İnşaat Ani 1 1 Enerji Şikayet 1 44 Taşova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 45 Taşova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 46 Taşova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 47 Taşova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 48 Suluova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 49 Suluova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 50 Suluova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 51 Suluova Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 52 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Tarım makinaları Tarım- Hayvancı Ani 1 1 lık 53 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Fırça üretimi Otomotiv Ani 1 54 Suluova Yeşilırmak Tüzel Kişi Akü Otomotiv Ani 1 55 Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Mermer üretimi İnşaat Ani 1 56 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 57 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Akü Otomotiv Ani 1 58 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Akü Bayileri Otomotiv Ani 1 _ 59 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi LPG Enerji Ani 1 Muafiyet 60 Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi Büyükbaş hayvan üretimi Tarım- Hayvancı Ani 1 lık 83

91 HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED KİMYASALLAR AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 3- Mart S.N. İLÇE HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 Suluova Yeşilırmak Tüzel Kişi Sucuk üretimi Gıda Ani 1 2 Merkez Yeşilırmak Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi Gerçek Kişi 4 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi 5 Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Canlı müzikeğlence Turizm Şikayet 1 Otel Turizm Şikayet Atık su arıtma hizmetleri Organize sanayii Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 6 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 Ölçüm sonuçları uygun Ölçüm sonuçları uygun 7 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 8 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 9 Merzifon Yeşilırmak Merzifon Yeşilırmak Gerçek Kişi Gerçek Kişi Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 11 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 12 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 13 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 14 Merzifon Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 15 Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi 16 Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Gerçek Kişi Gerçek Kişi 18 Merkez Yeşilırmak Tüzel Kişi 19 Göynücek Yeşilırmak Gerçek Kişi Et Tavukçuluğu Gıda Ani 1 Besi Tarım Ani 1 Muafiyet Hayvancılığı Hayvancılı Tarım Besi Hayvancılı Ani 1 Muafiyet Hayvancılığı k Buğday üretimi, depolama ve Gıda Ani 1 satışı Tavuk kümesi Gıda Ani 1 Muafiyet 84

92 20 Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi 28 Suluova Yeşilırmak Tüzel Kişi 29 Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Suluova Yeşilırmak Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Besi Hayvancılığı Tarım Hayvancılı k Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Beyaz ve kırmızı et Ani 1 Muafiyet Gıda Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 Katı Yakıt Enerji Ani 1 34 Suluova Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 35 Suluova Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 36 Suluova Yeşilırmak Tüzel Kişi Katı yakıt Enerji Ani 1 37 Merkez Yeşilırmak Gerçek Kişi 38 Suluova Yeşilırmak Tüzel Kişi Süt ve Süt Gıda Ani Muafiyet Ürünleri Tahıl işleme Gıda Ani 1 ve depolama 85

93 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 4- Nisan S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR KARAR TARİHİ DENETİM TÜRÜ* 1 Yeşilırmak Tüzel Kişi Et Ürünleri tarım Gıda Şikayet 1 _ 2 " Tüzel Kişi Kömür Ocağı Eleme Tesisi Maden Ani e) maddesinin birinci paragrafı 3 " Tüzel Kişi 4 " Tüzel Kişi 5 " Gerçek Kişi Taş ocağı, kırma, eleme Asfalt yol yapımı Kafe- Kıraathane Maden Ani 1 _ Maden Ani 1 _ Turizm Şikayet 1 _ 6 Yeşilırmak Gerçek Kişi Lokantanın tarım Gıda Şikayet 1 _ 7 " Tüzel Kişi Şeker üretimi tarım gıda Ani 1 _ 8 " Gerçek Kişi Oto Hurdacısı sanyi Ani 1 _ 9 " Tüzel Kişi Süt Sığırcılığı tarım gıda Ani 1 _ 10 " Gerçek Kişi Ahırların temizliği tarım gıda Şikayet çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden 11 " Gerçek Kişi Ahırların temizliği tarım gıda Şikayet çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden 12 Yeşilırmak Gerçek Kişi İnternet Kafe Turizm Ani 1 _ 13 " Tüzel Kişi 14 " Tüzel Kişi 15 " Tüzel Kişi Besin maddesi üretimi Sağlık hizmetleri Kömür Ocağı Eleme Tesisi tarım gıda Ani 1 _ Sağlık Ani 1 _ maden Ani 1 _ 86

94 16 " Tüzel Kişi Sağlık hizmetleri Sağlık Ani 1 _ 17 " Gerçek Kişi Ahırların temizliği tarım gıda Şikayet çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden 18 Yeşilırmak Gerçek Kişi 19 " Tüzel Kişi 20 " Tüzel Kişi 21 " Gerçek Kişi 22 " Tüzel Kişi 23 " Tüzel Kişi 24 Yeşilırmak Tüzel Kişi 25 " Tüzel Kişi 26 " Tüzel Kişi 27 " Tüzel Kişi Ahırların temizliği Sağlık hizmetleri Benzin, Motorin, LPG satışı ve market (büfe) Aile Piknik Yeri Elektrik Üretimi Kanatlı kümes hayvanı Akaryakıt ve LPG Sağlık hizmetleri Asfalt yol yapımı Asfalt yol yapımı tarım gıda Şikayet çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden Sağlık 1 _ sanayi Ani 1 _ Turizm Şikayet 1 _ Enerji Ani 1 _ tarım gıda Şikayet 1 _ Enerji Ani 1 _ Sağlık Ani 1 _ Ulaşım Ani 1 _ Ulaşım Ani 1 _ 87

95 HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 5- Mayıs S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 " Tüzel Kişi Hava Ulaşımı Ulaşım Ani 1 _ 2 " Tüzel Kişi Mermer üretimi maden Ani 1 _ 3 Yeşilırmak Tüzel Kişi Mobilya tarım gıda Şikayet Üretimi orman 1 _ 4 " Gerçek Kişi Lokantanın temizliği turzm Şikayet 1 _ 5 " Gerçek Kişi Akaryakıt- LPG-Market Enerji Ani 1 _ 6 " Gerçek Kişi Ahırların temizliği Tarım gıda Şikayet " Gerçek Kişi Ahırların temizliği Tarım gıda Şikayet 1 _ Taşocağı 8 " Gerçek Kişi kırma-eleme Maden Ani 1 _ tesisi 9 Yeşilırmak Tüzel Kişi Eğitim Hizmeti Eğitim Ani 1 _ 10 " Gerçek Kişi Ahırların temizliği Tarım gıda Ani 1 _ 11 " Gerçek Kişi Kıraathane Turizm Şikayet 1 _ 2872 çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden 12 " Tüzel Kişi 13 " Tüzel Kişi 14 " Tüzel Kişi 15 Yeşilırmak Tüzel Kişi 16 " Tüzel Kişi Mermer üretimi Sağlık hizmetleri Dere yatağı ıslahı Dere yatağı ıslahı Mermer üretimi maden Ani 1 _ Sağlık Ani 1 _ maden Ani 1 _ maden Ani 1 _ maden Ani e) maddesinin birinci paragrafı 88

96 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 17 " Tüzel Kişi Dere yatağı ıslahı maden Ani 1 _ 18 " Gerçek Kişi Evsel Atıklar Konut Şikayet 1 _ 19 " Tüzel Kişi Yapı malzemeleri 20 " Gerçek Kişi Ahırların temizliği 21 Yeşilırmak Tüzel Kişi Dere yatağı ıslahı 22 " Tüzel Kişi Dere yatağı ıslahı 23 " Tüzel Kişi Dere yatağı ıslahı İnşaat Şikayet 1 _ Tarım gıda Ani 1 _ maden Ani 1 _ maden Ani 1 _ maden Ani 1 _ 24 " Tüzel Kişi Et Ürünleri tarım -gıda Şikayet 1 _ 25 " Tüzel Kişi 26 " Tüzel Kişi 6- Haziran Parke taşı üretimi Dere yatağı ıslahı maden Ani 1 _ maden Ani 1 _ S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 Yeşilırmak Gerçek Kişi Restaurant Turizm Ani 1 1 _ 2 " Tüzel Kişi Mermer üretimi maden Ani (a) ek: 4.md. idari para cezası uygulandı 3 " Tüzel Kişi Un Üretimi Tarım Gıda Ani 1 _ 4 " Gerçek Kişi 5 " Gerçek Kişi Hidroelektrik Santralı Ahırların temizliği Enerji Ani 1 _ Tarımgıda Ani 1 _ 6 " Tüzel Kişi Hazır beton üretimi, kum çakıl yıkama İnşaat Ani 1 _ 89

97 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 7 Yeşilırmak Gerçek Kişi Akaryakıt-LPG- Enerji Ani 1 _ Market 8 " Gerçek Kişi 9 " Gerçek Kişi 10 " Tüzel Kişi Ahırların temizliği Dolgu ve taş duvar çalışması Asfalt plent tesisi Hayvancılı k Ani 1 _ sanayi Şikayet 1 _ sanayi Ani 1 _ 11 " Tüzel Kişi Süt Sığırcılığı Tarım gıda Ani 1 _ 12 " Tüzel Kişi Süt Sığırcılığı Tarım gıda Ani 1 _ 13 Yeşilırmak Tüzel Kişi Elektrik İletim Hattı Projesi Enerji Ani 1 _ 14 " Tüzel Kişi Sağlık hizmetleri Sağlık Ani 1 _ 15 " Tüzel Kişi 16 " Gerçek Kişi 25- Gerçek 17 " Kişi Lpg boş tüpü, otogaz tankı, basınçlı kaplar semi tryler imalatı Yeşilırmağın tetkiki Yeşilırmağın tetkiki Enerji Ani 1 _ Ani 1 _ Ani 1 _ 7- Temmuz S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 Yeşilırmak Gerçek Kişi Ahırların temizliği Hayvancılık Şikayet 1 _ 2 " " " " Şikayet 1 _ 3 Yeşilırmak Tüzel Kişi Sağlık hizmetleri Sağlık Ani 1 _ 4 " " Yumurta Tavukçulugu tarım gıda Şikayet 1 _ 90

98 5 Yeşilırmak Gerçek Kişi 6 " " Hafriyat Maden Ani 1 _ Canlı Kanatlı Hayvan Yetiştirme Tarım gıdagıda Şikayet 1 _ 7 " " hayvancılık Tarım gıda Şikayet 1 _ 8 Yeşilırmak Tüzel Kişi Yol-asfalt yapımı Altyapı ulaşım Şikayet 1 _ 9 " " Kanal-bent yapımı Altyapı ulaşım Ani 1 _ 10 " " Yol-asfalt yapımı Altyapı ulaşım Ani 1 _ 11 Yeşilırmak Gerçek Kişi Ahırların temizliği Hayvancılık Şikayet 1 _ 12 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kanal-bent yapımı Altyapı ulaşım Ani 1 _ 13 Yeşilırmak Gerçek Kişi 14 Yeşilırmak " Taşocağı kırma-eleme tesisi Haşhaş,kayıs ı,üzüm kurusu maden Ani 1 _ Gıda Şikayet 1 _ 15 Yeşilırmak Tüzel Kişi Konut-yol maden Ani 1 _ 16 " " Taş ocağı kırma-eleme Maden Ani 1 _ 17 " " Yol-asfalt yapımı İnşaat Ani 1 _ 18 Yeşilırmak Tüzel Kişi Atıkların kontrolü atık 1 _ 19 Yeşilırmak Gerçek Kişi Büyükbaş Hayvan Yetiştirici tarım gıda Şikayet 1 91

99 20 Yeşilırmak Gerçek Kişi Büyükbaş Hayvan Yetiştirici tarım gıda Şikayet çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden 21 " " Hurda-metalplastik-karton Sanayii Ani 1 _ toplama 22 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hazır beton üretimi, taş ocağı, parke üretimi Saanyi Ani 1 _ 23 " " Lokanta İşletmeciliği Gıda Ani 1 _ 24 " " Kömür maden Şikayet 1 _ 25 " " 26 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hazır beton üretimi, taş ocağı, parke üretimi Lokanta İşletmeciliği maden Ani 1 _ Eğlence Şikayet 1 _ 27 " " Mermer üretimi maden Ani 1 _ 28 Yeşilırmak Gerçek Kişi 29 " " İnşaat Malzemesi Sanayii Ani 1 _ Mısır, buğday, arpa Gıda kırma ve Ani 1 _ öğütme 30 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hazır Beton Sanayii Ani 1 _ 31 " " 32 Yeşilırmak Gerçek Kişi 33 " " 34 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kapsül, düğme, perçin, ripet, aksesuar üretimi Büyükbaş Hayvan Yetiştirici Büyükbaş Hayvan Yetiştirici Tel direk imalatı Sanayii Ani 1 _ tarım gıda Şikayet 1 _ tarım gıda Şikayet 1 _ Sanayii Ani 1 _ 35 " " 36 " " Linyit Kömür İşletmeciliği Akaryakıt- Dinlenme- LPG Enerji Şikayet 1 _ Sanayii Şikayet 1 _ 92

100 37 Yeşilırmak Gerçek Kişi 38 " " 39 " " Büyükbaş Hayvan Yetiştirici Ömrünü tamamlamış araç depolama Büyükbaş Hayvan Yetiştirici tarımgıda Şikayet 1 _ Sanayii Ani 1 _ tarım gıda Şikayet 1 _ 40 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kömür maden Ani 1 41 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kamp-Ev- Sanayi Tüpleri üretimi Sanayii Ani 1 _ 42 " " Lpg boş tüpü, otogaz tankı, basınçlı Sanayii Ani 1 _ kaplar semi tryler imalatı 43 " " Sebze-Meyve Gıda Ani 1 _ 44 " " Akaryakıt- Dinlenme- LPG sanaii Ani 1 _ 45 Yeşilırmak Tüzel Kişi " Sanayii Ani 1 _ 46 Yeşilırmak Gerçek Kişi " " Şikayet 1 _ 47 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kömür maden Şikayet 1 _ 48 " " 49 Yeşilırmak Gerçek Kişi Kent çalışmaları, imar, inş. Vs. maden Ani 1 _ Hususu Oto Sanayii Ani (a) ek: 4.md. idari para cezası uygulandı 50 Yeşilırmak Gerçek Kişi " Sanayii Ani (a) ek: 4.md. idari para cezası uygulandı 93

101 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED KİMYASALLAR İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 51 Yeşilırmak Gerçek Kişi " Sanayii Ani (a) ek: 4.md. idari para cezası uygulandı 52 Yeşilırmak Tüzel Kişi Elektrik ve İnşaat İnşaat Ani (a) ek: 4.md. idari para cezası uygulandı 53 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hayvan Paz. Gıda San tarım-gıda Ani (a) ek: 4.md. idari para cezası uygulandı 54 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hazır beton üretimi, taş ocağı, parke üretimi Sanayii Ani (a) ek: 4.md. idari para cezası uygulandı 55 Yeşilırmak Gerçek Kişi atık tarımgıda Ani 1 _ 56 Yeşilırmak Tüzel Kişi Eğitim Eğitim Şikayet 1 _ 8- Ağustos S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 Yeşilırmak Gerçek Kişi Hayvancılık tarım gıda Ani 1 _ 2 " " Kanalizasyon Konut Ani 1 _ 3 " " Ahırların temizliği tarım gıda Ani 1 _ 4 Yeşilırmak Tüzel Kişi 5 Yeşilırmak Gerçek Kişi Akaryakıt- Dinlenme- LPG Büyükbaş Hayvan Yetiştirici Sanayii Ani 1 _ tarım gıda Şikayet 1 _ 6 Yeşilırmak Tüzel Kişi Tel, çivi, gabion, panel Sanayii Ani 1 _ çit 7 " " Kanal-bent yapımı Altyapı ulaşım Ani 1 _ 94

102 8 " " Kanal-bent yapımı Altyapı ulaşım Ani 1 _ 9 " " 10 Yeşilırmak Gerçek Kişi 11 " " 12 Yeşilırmak Tüzel Kişi Galvenize eşya üretimi Canlı Kanatlı Hayvan Yetiştirme Lunapark İşletmeciliği Belediye hizmetleri metal Ani 1 _ tarım Gıda Ani 1 _ Eğlence Ani 1 _ İmar, İskan vs. Ani 1 _ 13 " " Akaryakıt- Dinlenme- LPG Sanayii Ani 1 _ 14 " " Kırma-eleme tesisi, parke bordür taşı üretimi Sanayii Ani 1 _ 15 " " kırma-eleme Sanayii Ani 1 _ 16 " " Kömür maden Ani 1 _ 17 " " 18 Yeşilırmak Gerçek Kişi 19 Yeşilırmak Gerçek Kişi 20 Yeşilırmak Tüzel Kişi Et Kesimhanesi tarm Gıda Ani 1 _ Tarla Tarım Şikayet 1 Plastik kapı-pencere Konut Şikayet 1 Kırma-eleme hazır beton, Sanayii Planlı _ 2872 çevre Kanunu 20/g maddesine istinaden 21 " " Kırma-eleme tesisi, parke bordür taşı üretimi Sanayii Planlı 1 _ 22 " " Kanal-bent yapımı Altyapı ulaşım Ani 1 _ 95

103 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED KİMYASALLAR İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 9- Eylül S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 " " kırma-eleme Sanayii Ani 1 _ 2 " " Kömür maden Ani 1 _ 3 " " Et Kesimhanesi tarm Gıda Ani 1 _ 4 Yeşilırmak Gerçek Kişi Tarla Tarım Şikayet 1 5 Yeşilırmak Gerçek Kişi _ Plastik kapı-pencere Konut Şikayet 1 6 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kırma-eleme hazır beton, Sanayii Planlı çevre Kanunu 20/g maddesine istinaden 7 " " Kırma-eleme tesisi, parke bordür taşı üretimi Sanayii Planlı 1 _ 8 " " Kanal-bent yapımı Altyapı ulaşım Ani 1 _ 9 Yeşilırmak Gerçek Kişi Taşocağı kırma-eleme tesisi Sanayii Ani 1 _ 10 Yeşilırmak Tüzel Kişi Egzoz Gazı Ölçümü Sanayii Ani 1 _ 11 Yeşilırmak Gerçek Kişi Seracılık tarım Gıda Şikayet 1 _ 12 " " 13 " " Un-Yemek- Yem İmalatı tarım Gıda Ani 1 _ Güneş Enerji Sistemleri Enerji Ani 1 _ 14 Yeşilırmak Tüzel Kişi Mermer üretimi maden Ani 1 _ 96

104 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED KİMYASALLAR İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 10- Ekim S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 Yeşilırmak Tüzel Kişi Maya üretimi Gıda Şikayet 1 _ 2 Yeşilırmak Tüzel Kişi 3 Yeşilırmak Tüzel Kişi Plaka mermer üretimi Taş ocağı kırma-eleme İnşaat Ani 1 İnşaat Ani 1 4 Yeşilırmak Gerçek Kişi Evsel atıklar Konut Şikayet 1 5 Yeşilırmak Gerçek Kişi Taş ocağı Maden Ani 1 6 Yeşilırmak Tüzel Kişi Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi Hayvancılık Ani çevre Kanunu 20/e maddesine istinaden 7 Yeşilırmak Gerçek Kişi Evsel atıklar Konut Şikayet 1 8 Yeşilırmak Gerçek Kişi Hayvansal atıklar Hayvancılık Şikayet 1 9 Yeşilırmak Tüzel Kişi Taş ocağı kırma-eleme İnşaat Şikayet 1 10 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hafriyat İnşaat Şikayet 1 11 Yeşilırmak Gerçek Kişi 12 Yeşilırmak Gerçek Kişi Eğlence Merkezi Hayvansal atıklar Turizm Planlı 1 Tarım-gıda Ani 1 13 Yeşilırmak Tüzel Kişi Yem İmalatı Hayvancılık Planlı 1 14 Yeşilırmak Tüzel Kişi Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi Hayvancılık Ani çevre Kanunu 20/f maddesine istinaden 15 Yeşilırmak Tüzel Kişi Sıvılaştırılmış LPG dolumu Enerji Planlı 1 16 Yeşilırmak Tüzel Kişi Mobilya Üretimi Ev Eşyası Planlı 1 17 Yeşilırmak Tüzel Kişi Rüzgar Enerji Santrali Enerji Ani 1 97

105 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED KİMYASALLAR İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18 Yeşilırmak Gerçek Kişi 19 Yeşilırmak Tüzel Kişi 20 Yeşilırmak Gerçek Kişi 21 Yeşilırmak Gerçek Kişi 11- Kasım Tersakan Çayının kirliliği Irmağın kendisi Hayvansal atıklar Hayvansal atıklar Tarım Şikayet Nehir Planlı 1 Tarım-gıda Ani Tarım-gıda Ani çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden 2872 çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden 2872 çevre Kanunu 20/n maddesine istinaden S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU DENETİM SEKTÖR TÜRÜ* 1 Yeşilırmak Tüzel Kişi Köprü yapımı İnşaat Ani 1 2 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hidroelektri k Santrali Enerji Ani 1 3 Yeşilırmak Tüzel Kişi Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi Hayvancıl ık Ani 1 4 Yeşilırmak Tüzel Kişi Elekrikli ev aletleri Elektronik Ani 1 5 Yeşilırmak Gerçek Kişi Evsel atıklar Gıda Ani 1 6 Yeşilırmak Tüzel Kişi Mobilya Üretimi Ev Eşyası Planlı 1 7 Yeşilırmak Tüzel Kişi Taş ocağı kırma-eleme Maden Planlı 1 8 Yeşilırmak Tüzel Kişi Büyükbaş hayvan yetiştirme Hayvancıl ık Ani çevre Kanunu 20/j maddesine istinaden 98

106 9 Yeşilırmak Gerçek Kişi Rüzgar Türbini 10 Yeşilırmak Gerçek Kişi Rüzgar Türbini 11 Yeşilırmak Gerçek Kişi Büyükbaş Hayvan 12 Yeşilırmak Gerçek Kişi Kömür üretimi Enerji Ani 1 Enerji Ani 1 Hayvancıl ık Ani 1 Maden Şikayet 1 13 Yeşilırmak Tüzel Kişi Devlet Su İşleri Tarım Ani 1 14 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hafriyat İnşaat Planlı 1 15 Yeşilırmak Tüzel Kişi Sağlık hizmetleri Sağlık Planlı 1 16 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kum- çakıl ocağı İnşaat Ani 1 17 Yeşilırmak Tüzel Kişi Ankastre mutfak ürünleri imalatı Ev Eşyası Ani 1 18 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hazır beton üretimi İnşaat Şikayet Yeşilırmak Tüzel Kişi Asfalt üretim ve kırma-eleme tesisi Sanayi Planlı 1 20 Yeşilırmak Tüzel Kişi 21 Yeşilırmak Tüzel Kişi Linyit Kömür üretimi Beton parke taşı imalatı Maden Ani 1 Sanayi Ani 1 22 Yeşilırmak Tüzel Kişi Asfalt üretim ve kırma-eleme tesisi İnşaat Ani 1 99

107 BİRLEŞİK HAVA SU TOPRAK ATIK GÜRÜLTÜ ÇED KİMYASALLAR İDARİ PARA CEZASI (TL)**** AÇIKLAMA 2013 YILI FAALİYET RAPORU 12- Aralık S.N. HAVZASI DENETİM TARİHİ STATÜSÜ FAALİYET KONUSU SEKTÖR DENETİM TÜRÜ* 1 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hafriyat İnşaat Ani 1 2 Yeşilırmak Tüzel Kişi Aspiratör, Ev Eşyası davlumbaz, ambalaj malz. imal Ani 1 3 Yeşilırmak Tüzel Kişi Aspiratör, Ev Eşyası davlumbaz, ambalaj malz. imal Planlı Yeşilırmak Yeşilırmak Yeşilırmak Tüzel Kişi Gerçek Kişi Gerçek Kişi Mutfak Aspiratörü Ev Eşyası Ani 1 Otel Turizm Şikayet 1 Oto Yıkama Sanayi Şikayet Yeşilırmak Tüzel Kişi Hastane Sağlık Ani 1 Yeşilırmak Tüzel Kişi Mezbahane Gıda Planlı 1 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hayvan kesimi ve et ürünleri işleme Gıda Planlı 1 10 Yeşilırmak Tüzel Kişi Hazır beton üretimi Enerji Ani Yeşilırmak Yeşilırmak Tüzel Kişi Tüzel Kişi Taş ocağı kırmaeleme Süt ve besi sığırcılığı İnşaat Ani 1 Hayvancılık Ani 1 13 Yeşilırmak Tüzel Kişi Asfalt üretim ve İnşaat kırma-eleme tesisi Ani 1 14 Yeşilırmak Tüzel Kişi Taş ocağı kırmaeleme İnşaat Ani 1 100

108 15 Yeşilırmak Tüzel Kişi Kırma-eleme, asfaltplent ve plentmiks İnşaat Ani Yeşilırmak Yeşilırmak Yeşilırmak Tüzel Kişi Tüzel Kişi Gerçek Kişi Hazır beton üretimi Plastik boru imalatı İnşaat Ani 1 Sanayi Ani 1 Hayvansal atıklar Tarım-gıda Şikayet 1 19 Yeşilırmak Gerçek Kişi Lokanta Gıda Şikayet 1 20 Yeşilırmak Tüzel Kişi Etlik piliç üreticiliği Tarım-gıda Ani 1 21 Yeşilırmak Tüzel Kişi 150 yataklı hastane Sağlık Ani 1 22 Yeşilırmak Tüzel Kişi Linyit Kömür üretimi Maden Ani 1 İ- BİRLEŞİK DENETİMLER: DENETİM SAYISI 2013 PLANLI DENETİM 10 PLANSIZ DENETİM

109 Sağlık Yapı Malzemeleri Gıda Hayvancılık Maden Ağaç Depolama Doldurma Petrokimya Metal Ulaşım Toplam Enerji Kimya, Petrokimya, İlaç ve Atıklar Madencilik Tarım, Orman, Su Kültürü ve Gıda Ulaşım, Alt Yapı ve Kıyı Yapıları Sanayi Tesisleri Turizm Konut Toplam 2013 YILI FAALİYET RAPORU J- ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI Cezanın Uygulandığı Yıl Cezanın Miktarı Çevre Yönetimi İş ve İşlemleri Kapsamında ÇED Yönetmeliği İş ve İşlemleri Kapsamında TOPLAM ,24 TL ,00 TL ,24 TL J- ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME FAALİYETİ ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARLARI ÇED OLUMLU KARARLARI K- ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME FAALİYETİ ÇEVRE İZNİNE TABİ OLAN TESİSLER ÇEVRE LİSANSI KAPSAMINDA OLANLAR Gıda Atık Bertaraf Atık Geri Kazanım Toplam

110 L- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO Çizelge 14 e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 998 adet işlemin idari yaptırımlar%19 ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır. 103

111 5-ÇEVRE YÖNETİMİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A- GÖREVLERİ 1- Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça belirlenen hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak, 2- Faaliyet ve tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden ilgili mevzuat kapsamında görüş vermek,atıksu arıtma tesisleri işleyiş projelerinin onayını yapmak, 3- Yer üstü, yer altı sularına ve içme suyu kaynaklarına, denizlere, havaya ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, çevreyi olumsuz yönde etkileyen hallerde olumsuz etkilerin kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, havza koruma eylem planlarının takibini yapmak, 4- Acil durumlardan kaynaklanan deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve yerinde incelemeleri yaparak Bakanlığa raporlamak, ulusal ve bölgesel acil müdahale planları kapsamında yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 5- Karasularımızda tarifeli sefer yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlara, balıkçı barınaklarına ve yat yanaşma kapasitesi elli yat altında olan yat limanlarına Şube Müdürlüğünce belirlenecek kapasite ve kriterde atık kabul tesislerini kurdurmak ve takibini yapmak, 6- Atık ve kimyasallarla kirlenmiş veya kirlenmesi muhtemel sahalar ile kirlenmeye sebep olan veya olması muhtemel sektörleri tespit etmek, kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmaları yapmak, yaptırmak, 7- Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda Bakanlık tarafından elektronik ortamda oluşturulan atık takip, veri kayıt ve çevresel bilgi sistemlerinin uygulanmasını sağlamak, endüstriyel işletmelere ilişkin bilgiler dahil ulusal emisyon envanterine yönelik verileri toplamak, kullanıcı kodu ve şifre vermek, takibini yapmak ve Bakanlıkça gönderilen çevresel envanter formlarını doldurarak Bakanlığa göndermek, 8- Yerli ve ithal katı yakıtların uygunluk, dağıtım ve satışına yönelik taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak, katı yakıtlara ilişkin Bakanlıkça talep edilen envanter bilgilerini göndermek, 9- Atık geri dönüşüm ve geri kazanım bilincinin arttırılması için kamu, özel ve sivil toplum örgütleriyle planlanan çalışmaları yürütmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmek, 10- Atıkların yönetim planlarını değerlendirmek, planın uygulanmasını sağlamak, istatistikî verileri temin etmek, gerekli raporlamaları yapmak, atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık atık yönetim planını hazırlamak, 11- Üretici sorumluluğu kapsamında piyasaya sürenleri, tedarikçileri, satış noktalarını, aktarma merkezleri, sanayi işletmeleri ile her türlü atık üreticilerini kayıt altına almak, yıllık beyanları değerlendirmek, 12- Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafın da uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu aracılığıyla belirlemek, 13- Orman sayılan alanlarda katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerine verilecek izin aşamasında seçilen yer ile ilgili olarak mahalli çevre kurulu kararı almak, 14- Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, hava kalitesi planları ve eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek/koordine etmek, halkın bilgilendirilmesi ve Bakanlığa raporlama işlemlerini gerçekleştirmek, 15- Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, çevre mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde Mahalli Çevre Kurul kararlarının alınması maksadıyla gerekli çalışmaları yapmak ve alınan kararları Bakanlığa bildirmek, 104

112 16- İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasların uygulanmasını sağlamak, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak, 17- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda faaliyetleri düzenlemek ve takibini yapmak, 18- Mevcut elektroliz tesislerinde kullanılan kritozil asbest içeren diyaframlar hariç olmak üzere, kritozil asbest liflerini içeren eşyaları elinde bulunduranları tespit etmek, etiketleme yapmalarını sağlamak, 19- Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına yönelik izin vermek, 20- Kirlenmiş veya kirlenme riski olan sahaları saptamak, kirlenmiş sahalarda alınacak tedbirleri belirlemek ve kirliliğin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmak, yaptırmak, 21- Tekstil üreticileri tarafından hazırlanan/hazırlattırılan temiz üretim planlarını onaylamak, uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak, temiz üretim planlarına ait gelişme raporlarını değerlendirmek ve uygulamaları kontrol etmek, 22- Arıtma Tesisi Belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 23- Atık alım gemilerinin lisanslandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 24- Atık kabul tesisi onay belgeli tesislerin il müdürlüğü tarafından denetlenmesi, mevzuata aykırılık veya ihlal tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanmasını sağlamak, 25- İklim değişikliği ve ozon tabakasını incelten maddeler ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mevzuat, hedef, ilke ve politikaların uygulanmasını sağlamak ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın il düzeyinde izlenmesine yönelik koordinasyon görevini yürütmek, 26- Limanlarda kurulu bulunan atık kabul tesisleri ile uygulamaların takibini yapmak, limanlardaki atıkların bertaraf/geri dönüşüme komisyon marifetiyle gönderilmesini sağlamak, 27- Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmek, 28- Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi çalışmaları kapsamında, katı atık bertaraf tesisi, atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon projesi, müşavirlik Hizmetleri ve çevre kirliliğinin giderilmesi projeleri için şartlı nakdi yardım talebinde bulunan idarelerin taleplerini incelemek, yerinde inceleme yaparak tetkik formlarını oluşturmak ve eksikliklerini gidererek Bakanlığa göndermek, 29- Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili piyasaya sürenleri, tedarikçileri, ambalaj üreticilerini kayıt altına almak ve ilgili tüm tarafları denetlemek, eğitim faaliyeti yapmak, geçici faaliyet belgeli veya lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine ekonomik işletmelere ve belediyelere ambalaj atıkları elektronik yazılım programı kullanıcı kodu ve şifre vermek, ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında belediyeleri izlemek, denetlemek, belgelendirmeleri incelemek, 30- Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu oluşan atıkların geri kazanım veya bertaraf amacıyla bölgeden çıkarılmasına onay vermek, 31- İl sınırları içinde faaliyet gösteren ve çevre izin/lisansına tabi olmayan araç lisansı ile geçici depolama, ömrünü tamamlamış araç teslim yeri, ömrünü tamamlamış lastik geçici depolama yerlerine ilgili mevzuat çerçevesinde izin vermek, takibini yapmak, gerekli durumlarda belgeyi iptal etmek, 32- Belediye birliklerinin/belediyelerin/büyükşehir belediyelerinin hazırlamış olduğu entegre atık yönetim planının Bakanlığa sunulmasını ve planın uygulanmasını sağlamak, 33- Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncelleme Formunun süresi içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, 34- Katı atık düzenli depolama tesislerinin ÇED aşamasından lisans aşamasına kadar olan süreçte bütün faaliyetlerin kontrolü ve denetimini yapmak, gerekli görülmesi halinde Bakanlığa rapor etmek, 105

113 35- İl sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile ilgili istatistikî bilgileri belediyelerden temin etmek, yılsonunda Bakanlığa göndermek ve ilgili Yönetmelik kapsamında yer alan atıkların oluşumundan bertarafına kadar tüm süreci kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak, 36- Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermek, lisans verilen araç, belediye ve firma bilgileri ile ilgili raporlama yaparak yılsonunda Bakanlığa göndermek, 37- İl sınırları içinde oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgileri sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden temin etmek, değerlendirmek ve yılsonunda rapor halinde Bakanlığa göndermek, tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları ile bu atıkların taşınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personeline eğitim vermek, 38- AAT tip proje başvuruları kapsamında, AAT tip proje yerinde inceleme formlarını doldurmak ve tip proje başvuru dosyasını Bakanlığa göndermek, 39- Kullanılmış PCB, PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranları tespit etmek, etiketleme yapmalarını sağlamak, 40- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. B- ÇEVRE GELİRLERİNİN YAPILAN YARDIMLAR: SIRA NO YARDIM ALAN BELEDİYE NE İÇİN ALINDIĞI MİKTAR YAPILAN HARCAMA MİKTARI TARİH 1 Taşova Belediyesi. Aat , Özbaraklı Belediyesi. Kanalizasyon , Taşova Belediyesi. Çevre Kir.Gid , , Akınoğlu Belediyesi Çevre Kir.Gid , , Ziyaret Belediyesi. Çevre Kir.Gid Araç Alımı , Gediksaray Belediyesi. Çevre Kir.Gid , Hamamözü Belediyesi. Çevre Kir.Gid , Ballıdere Belediyesi. Çevre Kir.Gid , Yassıçal Belediyesi Çevre Kir.Gid , Suluova Belediyesi Çevre Kir.Gid , Gümüşhacıköy Çevre Kir.Gid , , Belediyesi 12 Taşova Belediyesi. Çevre Kir.Gid , Destek Belediyesi Çevre Kir.Gid , Alpaslan Belediyesi Kanalizasyon , Suluova Belediyesi Çevre Kir.Gid , Aydınca Belediyesi Çevre Kir.Gid , EsençayBelediyesi Çevre Kir.Gid ,

114 C- HAVA KİRLİLİĞİKONTROLÜ: Bakanlığımız 2012/16 nolu; Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinde il ve ilçelerin kış sezonu için yapılan kirlilik derecelendirmesinde; Amasya İl Merkezi I. Grup Kirli İller, ilçeler ise II. Grup Kirli İlçeler kapsamında değerlendirilmiştir. İlimizde hava kirliliği ile mücadele çerçevesinde; ısınma dönemi uygulamaları ile ilgili olarak tarih ve 2012/4 nolu İl Mahalli Çevre Kurul Kararı alınarak bu doğrultuda uygulamalar yapılmaktadır. Bakanlığımız tarafından yurt genelinde başlatılan hava kalitesi izleme çalışmaları kapsamında, ilimizde Meteoroloji İstasyonu bahçesinde 1 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurularak Rüzgar Hızı, Rüzgar Yönü, Hava Sıcaklığı, Bağıl Nem, Hava Basıncı, Kükürt dioksit (SO2) ve Partikül Madde (PM) ölçümü tam otomatik yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları, adresinden yayınlanmakta olup saatlik, günlük, haftalık, aylık, vb. takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir tarih ve 2012/10 sayılı MÇK kararı ile; 06/06/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan HKDY Yönetmeliği kapsamında hava kalitesi limit değerlerinin azaltılarak AB standartlarına uyum sağlamaya yönelik olarak Temiz Hava Eylem Planlarının hazırlanması ve hava kalitesi konusunda İlimizde hava kirliliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, yapılacak çalışmaların ve ilave alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Amasya Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilim, San. ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzün katılımıyla komisyon oluşturulmuş olup, hazırlanan Amasya İli Temiz Hava Eylem Planı 2013 yılı ocak ayında kabul edilmiştir. Hava kirliliği ile mücadele kapsamında; ilimizde satışı yapılacak katı yakıtlarla ilgili olarak ilgili firmalara Kömür Uygunluk ve Satış İzin Belgesi, katı yakıt satışı yapan bayi ve mahrukatçılara ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi verilmekte olup ilimizde satışı yapılan ve ısınma amaçlı kullanılacak yakıtların denetim ve kontrolü yapılmaktadır Yılı İtibariyle Yakıtla İlgili Belge Sayıları Yıl Kömür Uygunluk Belgesi Sayısı Kömür Satış İzin Belgesi Sayısı Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi alan Tesis sayısı 2 Alınan Katı Yakıt Numune Listesi SIRA NO FİRMA ADI NUMUNE ALMA TARİHİ 1 Yeni Çeltek Linyit İşletmesi Beşler Yeni Doğuş Madencilik

115 Egzoz Emisyon Ölçümü Yapan İstasyonların Listesi SIRA NO İSTASYON ADI 1 Oruçlar Otomotiv İnş. Ltd. Şti. 2 Yusuf Avni Dumlu ve Halefleri Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti. 3 Başaran Oto - Celal BAŞ 4 Amasya Otomotiv Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 5 Tamaş Taşıt Muayene İstasyonuları İşletim A.Ş. Amasya (Merkez) Araç Muayene İstasyonu 6 Tamaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Amasya (Mobil) Araç Muayene İstasyonu 7 Meroto Otomotiv San ve Tic. A.Ş.(Merzifon) 8 Tamaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Merzifon Araç Muayene İstasyonu 9 İnançlar Otomotiv İnşaat San. Tic.Ltd.Şti. (Merzifon) 10 Ayanlar Otogaz - Vehbi AYAN 2013 Yılı Egzoz Emisyon Ölçümleri Toplamı Muayene Edilen Araç Sayısı Pul Sayısı Ruhsat Sayısı

116 Uygunsuzluklar ve Cezalar Denetlenen Araç Sayısı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Egzoz Gazı Emisyon Ölçümlerine İlişkin Denetim-Ceza Çizelgesi YIL: 2013 İL: AMASYA AYLAR Binek Otomobil Kamyonet Minibüs Kamyon Otobüs 5 Diğer Uygunsuz Emisyon Geğeri Nedeniyle Ceza Kesilen Araç Sayısı Emisyon Pulu Olmadığı İçin Ceza Kesilen Araç Sayısı D- GÜRÜLTÜKONTROLÜ: İlgili yönetmelik kapsamında İlimizde yetki devri yapılan herhangi bir Belediye ve İl Özel İdare birimi bulunmamaktadır. İlimiz genelinde çevresel gürültü kapsamındaki iş ve işlemler Müdürlüğümüz aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda, tarih ve 2012/9 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile bu yönetmelik kapsamında çıkarılan Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü konulu 2011/11 nolu Genelge doğrultusunda; İl ve ilçe merkezlerinde, çok hassas kullanım alanları ve bu alanları etkileyen açık yarı açık eğlence mekanları, 26. Madde (ğ) bendi doğrultusunda Eğlence amacıyla patlayıcı madde, maytap, havai fişek ve benzeri şeylerin kullanılması, ateşlenmesi ile ilgili faaliyetlerin hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılabileceği yerler tespit edilmiştir. İlgili Yönetmeliğin 24. maddesi ğ) bendi gereği ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve canlı müzik izni almak isteyen eğlence mekânlarına ilişkin olarak kurumumuzca Canlı Müzik izni görüşü verilmektedir. Gerekli görülmesi halinde söz konusu işletmelere Çevresel Gürültü Seviye Değerlendirme Raporu hazırlattırılmakta ve incelenen rapor neticesinde kurum görüşümüz canlı müzik izni verecek ilgili kuruma( Belediyeler ve İl Özel İdaresi) gönderilmektedir yılı içerisinde 9 adet uygun görüş verilmiştir. Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak; İl Merkez nüfusu altında olduğundan dolayı Yönetmelik gereğince gürültü haritası hazırlanmayacaktır. 109

117 SIRA NO TARİH ŞİKAYET EDEN MERCİ M.Kemal Kavlak Amasya Hüseyin Taşova Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Selim Akkurt Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Mücahit Arslan Suluova Belediyesi İbrahim Elmacı Selim AKKURT DENETİM KONUSU Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti VERİLEN CEVAP tarih ve sayılı yazımızla sözkonusu sorunun giderildiği iletildi tarih ve sayılı yazımızla gereği iletildi tarih ve sayılı yazı ile sorunun giderildiği iletildi / yazı ile Özen Bakırcılığa, / yazı ile Selim Akkurt'a, / yazı ile de Amasya Belediye Başkanlığına iletildi tarih ve sayılı yazı ile İl Emniyet Müdürlüğüne gereği iletildi tarih ve sayılı yazı ile Mücahid Arslan bilgilendirildi tarih ve İlgili kuruma gereği iletildi tarih ve sayılı yazı ile yüksek sesli müzik nedeniyle,gürültü kirliliği yapan mağaza uyarıldı tarih ve sayılı yazı ile Toplama Ayırma Belgesi almadan faaliyetine izin verilmemesi için belediyeye iletildi Hamdullah KÖSE Gürültü Şikayeti tarih ve sayılı yazı ile Belediye hoparlörü ses seviyesi ile ilgili belediyeye iletildi Turan TEMİZ Simre OTEL Mustafa YILMAZ Aysen BULUT Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti Gürültü Şikayeti tarih ve sayılı yazı ile Lunaparkın geçici olarak orada bulunduğu yönünde belediyeye iletildi. Eylül Buğusu isimli işletmede Ölçüm yapıldı.ölçüm verilerinin sınır değerleri sağladığı görüldü. Saray Otel isimli işletmede ölçüm yapılacak. Eylül Buğusu isimli işletmede ölçüm yapılacak. 110

118 E- SU KONTROLÜ: Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre, ilimizde tesisler çevre izin kapsamında değerlendirilmekte olup 2013 yılında 24 adet numune alınmıştır. F- MADENCİLİK FAALİYETLERİ Doğaya Yeniden Kazandırma planı doğrultuda Müdürlüğümüze herhangi bir müracaat olmamıştır. G- TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ: İlimizde 2013 yılı için belirlenen tıbbi atık bertaraf ücretleri ile ilgili olarak tarih ve 2013/08Nolu İlimiz Mahalli Çevre Kurul Kararı alınmıştır. İlimiz genelinde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan 2013 yılı tıbbi atık miktarı kg olup Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Bakanlığımıza bildirilmiş 2013 yılı sterilizasyon tesisi faaliyete başlamış olup, kg tıbbı atık sterilize edilerek düzenli depolama sahasında bertaraf edilmiştir. H- ÖZEL ATIKLAR (ATIK YAĞ Bitkisel atık yağ- Akü,Pil ) KONTROLÜ: İlimizde özel atık kapsamında; tarihleri arasında ise firmalar tarafından taşıtılan atık yağ miktarı kg dır.(firmalardan gelen ulusal atık taşıma formları bilgilerinden) tarihleri itibariyle yemekhane, lokanta v.b yerleri olan firma, tesis, kurum ve kuruluşlardan oluşan toplam bitkisel atık yağ miktarı ise 2320 kg dır tarihleri arasında toplam 7780 kg ömrünü tamamlamış lastik, kg hurda akü, kg tehlikeli atık firmalar tarafından lisanslı taşıyıcılar aracılığı ile taşıtılmıştır. İlimizde oluşan atık yağ ve akülerle ilgili bilgiler Bakanlığımıza gönderilecektir. (2013 yılına ait) 2013 yılına ait bilgiler ise 2014 yılında firma kurum ve kuruluşların göndereceği atık beyan formları değerlendirilerek oluşturulacaktır. İl genelinde firma kurum ve kuruluşlardan oluşan atık yağların, akü ve pillerin toplanarak belirli noktalarda biriktirildiği bir ara depolama ünitesi, geri kazanım ve bertaraf tesisi bulunmamaktadır. Atık yağ üreticileri, atık akü ve pil üreticileri tesislerinde oluşan söz konusu atıkları tesis alanları içerisinde geçici olarak depolamakta ve lisanslı taşıma firmaları ile atıklarını tesisi dışındaki geri kazanım ve ya bertaraf tesislerine göndermektedirler. Suluova İlçesinde ki kirlenmenin ana sebebi hayvansal ve evsel kaynaklı kirlik olduğu belirlenmiş olup, kirliğin en aza indirilmesi amacıyla, ilçemizde yapılacak çalışmalar ile ilgili kararlar alınmıştır. İ- TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ: Firma, kurum ve kuruluşlar 2012 yılına ait tehlikeli atık bildirimleri tamamlanmış değerlendirmeleri yapılmaktadır 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 126 tesise kullanıcı adı ve şifre verilmiştir tarihleri arasında kg tehlikeli atık firmalar tarafından lisanslı taşıyıcılar aracılığı ile taşıtılmıştır 111

119 J- TEHLİKESİZ ATIKLARIN KONTROLÜ: Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı kapsamında ilimizde 1adet Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma belgesi verilmiştir yılında Müdürlüğümüze konu ile ilgili müracaat olmamıştır. K- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ: Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; İlimizde 2012 yılına kadar 50 firma kayıtlı iken tarihi itibari ile 33 adet firma yeni kayıt yapılmıştır. İlimiz genelinde ambalajlı ürünlerin satışını yapan 200 m2 lik alana sahip (market, süpermarket, mağaza vb) satış noktaları denetlenmektedir. İlimiz genelinde Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (AKAB) a üye belediyeler tarafından belediye mücavir alan sınırına yerleştirilen atık kumbaralarından (cam,plastik,kağıt,metal) karışık gelen ambalaj türlerine göre ayrılmaktadır. Bu kapsamda ton ambalaj atığı ayrıştırılması yapılmıştır. L- DİĞER İŞ VE İŞLEMLER: Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (Mikro ve Makro Havzalarda Suda ve Topraktaki Tarımsal Kirliliğin Ölçülmesi ve İzlenmesi) bileşeni olan GEF projesi kapsamında yürütülen Ezine pazar ve Büyük Kızılca Mikro Havzası Projesinin takibi Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte yapılmaktadır. Gerek telefonla gerekse yazılı yapılan ihbar ve şikayet başvuruları incelenerek mer i mevzuat çerçevesinde çözümlenmiş ve/veya ilgili kuruma yönlendirilmiştir. 112

120 M- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERE AİT TABLO Çizelge 15 e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 661 adet işlemin ambalaj atıkları %24 ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır. 113

121 6-TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A- GÖREVLERİ 1- Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun sekretarya Hizmetlerini yürütmek, mevzuat çerçevesinde konuların önemi ve özelliğini göz önüne alarak toplantı tarihi ve gündem sırasını belirlemek, başvurulara ilişkin eksik belgelerin tamamlanmasını sağlamak, 2- Yapılan başvurulardan; dosya incelemesi veya yerinde inceleme sonucunda, uzman raporuyla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında değerlendirilmesine gerek olmadığı tespit edilen başvurulara yazılı olarak yanıt vermek, 3- Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara ilişkin teklif dosyalarını 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelemek, plan teklif dosyası, varsa eksik bilgi ve belgeler ile düzeltmeleri tamamlatarak teknik inceleme raporu ile birlikte Bakanlığa sunmak, 4- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde ilgili mevzuat ve varsa imar planı kararlarına uygun her türlü inşa faaliyeti, izin, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, sondaj, ÇED sürecine ilişkin görüş ve bunun gibi taleplere ilişkin iş ve işlemleri ilke kararları doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere ilgili TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, 5- TVK Bölge Komisyonlarınca alınan kararın mevzuatla çelişmesi halinde üyelere bilgi vermek, karar onaylanmadan ve dağıtımı yapılmadan, durumu belgeleriyle birlikte ivedilikle Bakanlığa ileterek görüş istemek, Bakanlık görüşünün, TVK Bölge Komisyonunun ilk toplantısında değerlendirilerek karara bağlanmasını sağlayarak kararlara ilişkin dosyaları il, ilçe, köy, mahalle, pafta, ada, parsel gibi veriler dikkate alarak hazırlamak, tasnif ederek arşivlemek, 6- Hazine, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı yasanın, 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde tanımlanan satış, hibe, kiralama, tahsis, irtifak hakkı gibi işlemlere ilişkin başvuruları ve 15 inci ve 17 nci maddelerinde tanımlanan takas ve kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin başvuruları, yapılan araştırma sonucu hazırlanan uzman raporu ile TVK Bölge Komisyonuna sunmak, 7- Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair Bakanlıkça gelen talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek, 8- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair iş ve işlemleri yürütmek, tespit ve tescil edilen alanlara ilişkin sınır ve koordinatlar ile tespit ve tescile esas olan gerekçelere dair bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, 9- Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisinin gerçekleştirilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek, 10- Yatırım ve AR-GE projelerine yönelik ihtiyaç analizleri ve envanter çalışmalarını yaparak bu konulara ilişkin talepleri toplamak ve değerlendirmek, uygun olanların talep dosyasındaki eksikliklerini ve projelerini tamamlatarak Bakanlığa iletmek, korunmasıgerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan turizm tesisi, resmi ve kamu tesisleri, ticari amaçlı yapılar, sanayi yapıları, konut kooperatifleri vaziyet planları, spor tesisleri, kültür tesisleri, akaryakıt servis istasyonları, tarım ve hayvancılık yapıları, günübirlik ve nokta günübirlik alanlarda yapılacak tesisler, günübirlik hizmet noktaları, sahil ve kıyı bandı düzenlemeleri, yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları, iskele, liman yat çekek projelerinin (mimari-peyzaj) incelenerek yasal mevzuat doğrultusunda uygunluk görüşlerini vermek, 114

122 11- Korunması gerekli tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tahsis, kullanım izni, kiralama ve işletme işlemlerini yürütmek, denetlemek ve takibini yapmak, 12- Korunan alanlarda ve doğal sit alanlarında çevre eğitimi ve bilinçlendirme konularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 13- Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planı tekliflerini Bölge Komisyonu kararı ile birlikte, tabiat varlıkları ve doğal sitler ile tarihi, arkeolojik, kentsel sitler ve diğer koruma statülerinin çakıştığı alanlarda ise ilgili bakanlıkların görüşü alındıktan sonra, Bölge Komisyonu kararı ile birlikte Bakanlığa sunmak, 14- Askı süresi içinde planlara yapılan itirazları teknik görüşü ile birlikte Bakanlığa sunmak, 15- İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak, 16- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 17- Kara ve deniz alanları, tür ve habitat, yönetim planı, su kaynakları, enerji, Sosyo-ekonomik yapı, katı atık yönetimi ve benzeri konularda gerçekleştirilecek her türlü proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde kontrollük, hak ediş ve kabul işlemlerini yapmak, 18- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları içerisinde gerekli değerlendirmeleri ve gerekirse arazi incelemelerini yapmak ve inceleme raporu hazırlamak, hazırlanan inceleme raporunu TVK Bölge Komisyonuna intikalini sağlamak, bulunmaması halinde Bakanlığa göndermek, 19- Bakanlık veya komisyonlara sunulmak üzere hazırlanan araştırma raporlarının ön incelemesini yapmak üzere araştırma raporu değerlendirme ekibi kurmak, gerektiğinde araştırma çalışmalarını yerinde denetlemek, 20- Tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarında Bakanlıkça yapılacak yatırım projeleriyle ilgili kontrollük işlemleri, hakedişve kabul işlemlerini yapmak, 21- İmar durumu hakkında bilgi edinilmesine yönelik başvuruları sonuçlandırmak, ÖÇK bölgelerinde kaçak yapı denetimlerini yapmak ve mevzuata aykırı yapı ve uygulamalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 22- Ağaç kesimi, ağaçlandırma, parsellerin tel çit, taş duvar vb. ile çevrilmesi, dere temizliği amacıyla malzeme alımı vb. konularla ilgili talepleri, imar planı kararları ve ilgili yerel idarelerin görüşleri doğrultusunda değerlendirerek sonuçlandırmak, 23- Kıyı kullanımlarıyla ilgili taleplere yönelik inceleme ve değerlendirme yapmak, ihale ve protokollere esas teknik şartnameleri hazırlayarak Bakanlıktan uygun görüş almak, 24- Plan hükümleri doğrultusunda her türlü taş, kum, çakıl, maden ocakları ile yer altı ve yüzeysel içme suyu kaynaklarının kullanımına ilişkin görüş vermek, 25- Özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ve hassasiyeti nedeniyle, kullanım hakları sınırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete ait taşınmazların, hazine taşınmazlarıyla değiştirilmesine (trampa) ya da kamulaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 26- Aşağıda verilmekte olan projelerin içerisinde bulunmak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak; a. Kara alanları ve deniz alanları biyolojik çeşitlilik araştırma projeleri, b. Tür ve habitat araştırma, koruma ve izleme projeleri, c. Yönetim planı hazırlama projeleri, katı atık yönetimi d. Su kaynakları araştırma projeleri, su kalitesi izleme projeleri, e. İyi tarım uygulamalarına yönelik araştırma ve uygulama projeleri, f. Yenilenebilir enerji projeleri, araştırma, izleme ve planlama çalışmalarının CBS ortamına aktarılması projeleri, g. Sosyo-ekonomik yapının araştırılmasına yönelik projeler, 27- Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 115

123 B- DOĞAL TESCİLLİ SİT ALANLARI SIRA NO 1 TESCİLLİ ALAN ADI Yedikır Barajı- Yedikuğular Kuş Cenneti TESCİL TARİH/SAYI /489 sayılı karar TESCİL KONUSU 1.Derece Doğal Sit Alanı AÇIKLAMALAR Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir 2 Borabay GÖLÜ /2424 sayılı Karar 1. Derece ve III. Derece Doğal Sit Alanı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir 3 Mercimek Köyü Mezarlık Alanı /3256 sayılı Karar Doğal Sit ve Mezarlık Alanı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir 4 Amasya Kalesi /2364 sayılı karar 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir 5 Yukarı Baraklı Köyü Alacakıran Mevkii Katabaşı Ören Yeri /3257 sayılı Karar 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Sit Alanı Olarak Tescil Edilmiştir 6 Yeşil Yenice Gölbaşı Parkı İçinde Bulunan Çınar Ağacı /4183 sayılı Karar Korunması Gerekli Anıt Ağaç Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Korunması Gerekli Anıt Ağaç olarak Tescil Edilmiştir 7 Amasya Merkezde Bulunan Cami ve Türbelerin Bahçelerinde Bulunan Ağaçların Budanması İle ilgili Karar /1785 sayılı Karar Ağaçların Budanması ve Kesilmesi Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Krumuş Ağaçların Budanması ve Kesilmesinin Uygun Olduğu Yönündeki Karar 116

124 C- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER Çizelge 16 e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 136 adet işlemin Hazine Arazileri Satış Görüş Yazıları%30ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır. 117

125 7-ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ A- GÖREVLERİ sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine yönelik çalışmalar yapmak, kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında gerek görülmesi halinde Bakanlığa bilgi vermek, 2- Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak Bakanlığa iletmek, 3- Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerin tespitine yönelik çalışmalarda bulunmak, 4- Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarının kurulması konusunda teklifte bulunmak, 5- İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü uygulamaları ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 6- Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında, verilen görevler dâhilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tasarrufuna geçen taşınmazların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alınması iş ve işlemlerini yürütmek, sayılı Kanun çerçevesinde verilecek olan krediler ile ilgili olarak yapılan başvuruları kabul etmek, incelemek, uygun görülenleri Bakanlığa iletmek, sayılı Kanun kapsamında yapılabilecek olan kira yardımı, enkaz bedeli ödenmesi vb. talepleri toplamak, değerlendirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 10- Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirmek, bu yapıları tahliye etmek, yıktırmak, 11- Yapılan itirazları ilgili komisyonlara havale etmek, bu komisyonların toplanması ve çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 12- Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak, 13- Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel yönetimlerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında alanlara ait teknik bilgileri, mülkiyet durumunu ve dönüşüm gerekçesini içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlığa iletmek, 14- Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi amaçlarıyla; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun alanları tespit etmek, hâlihazır harita yapımı, jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması ve imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 15- Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer birimler ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde sonuçlandırılmasını sağlamak, 16- Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine ait envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 17- İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 118

126 No B- BAKANLIĞA GÖNDERİLEN RİSKLİ ALAN TESPİTLERİ İli İlçesi Mahallesi Alan (m 2 ) Alandaki Yapı Sayısı 1 Amasya Merkez Kirazlıdere - Hızırpaşa , Amasya Suluova Beyazıt , Amasya Merzifon Abide Hatun , Amasya Merkez Dere-Şehirüstü-Üçler Gökmerese-Fethiye , Amasya Taşova Doğu , Amasya Suluova Beyazıt, Ata , Alan Nüfusu TOPLAM , Ayrıca tarih ve sayılı Resmi Gazete de Amasya İli, Merkez İlçe, Kirazlıdere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve sınır koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tarihli ve 4344 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırıldı. C- A.R.A.A.D.NET SİSTEMİNE GİRİLEN RİSKLİ BİNALAR Yapının Yapı Malikinin Yapının YKN UAVT Adı Soyadı İlçesi Mahallesi Bina Bina No Onay Durumu Kodu Bekir AYDIN Merkez Şeyhcui 3 YIKILDI Hami KAVAKLIOĞLU Merkez Akbilek 13 Beld.Yık.Yazıldı Hasan SÖZKESEN Merkez Hızırpaşa 1 Beld.Yık.Yazıldı Hami KAVAKLIOĞLU Merkez Akbilek 15 Beld.Yık.Yazıldı Murat DEMİR Merkez Kirazlıdere 8 Beld.Yık.Yazıldı Hatice USLU Merkez Hızırpaşa 132 Beld.Yık.Yazıldı Fikret KIRLANGIÇ Merkez Bahçeleriçi 34 Beld.Yık.Yazıldı Mustafa İŞLEYEN Merkez Şeyhcui 18 YIKILDI Bekir AYDIN Merkez Şeyhcui 57 YIKILDI Yusuf MENÇ Merkez Gökmedrese 9 Beld.Yık.Yazıldı Celal BAŞ Merkez İhsaniye 9 Beld.Yık.Yazıldı Rafet ÖZTÜRK Merkez Şeyhcui 105 Beld.Yık.Yazıldı Ahmet BÜYÜKİSKİLİP Merkez Şeyhcui 11 Beld.Yık.Yazıldı Neşet YEZEK Merkez Akbilek 11 Onaylandı !!! Mustafa KARAMAN Merkez Hızırpaşa 30 Yeni Kayıt Oktay BEYAZGÜL G.hacıköy Cumara 1 Beld.Yık.Yazıldı Mahmut Z. ATAKAN Merkez Hızırpaşa 55 YIKILDI Ömer TECİR Merkez Helvacı 67 Beld.Yık.Yazıldı Tuncay BIYIK Merzifon Mahsen 97 Onaylandı Meryem ŞERBETÇİ Merzifon Sofular 28 Beld.Yık.Yazıldı

127 Kırmızı Et Üreticileri Birliği Suluova Pazar 13 YIKILDI Bekir AYDIN Merkez Şeyhcui 2 YIKILDI Ahmet TEKMEN Merkez Hızırpaşa 12 Onaylandı Mahmut ALINMAZ Merkez Gökmedrese 3 Beld.Yık.Yazıldı Mevlüt USALIR Merkez Şehirüstü 8 Beld.Yık.Yazıldı Rifat KIRCA Merkez Kirazlıdere 27/1 Onaylandı Saibe ÇEKDEMİR Merkez Şeyhcui 28 Onaylandı Mehmet KOÇYİĞİT G.hacıköy Adatepe 1 Onaylandı Zeki TOKMAK Merkez Ziyaret 1 Beld.Yık.Yazıldı Kadir SATILMIŞ Merkez Hacılar Mey. 11 Beld.Yık.Yazıldı Hamza ÖZBAL G.hacıköy Saray 20 Beld.Yık.Yazıldı Veysel NİBAT G.hacıköy Artıkabat 10 Beld.Yık.Yazıldı Salih GÜNEBAKMAZ G.hacıköy Cami kebir 18 Onaylandı Özkar İnşaat Merkez Şeyhcui 54 Onaylandı Esta - Başyapı İnşaat Merkez Gökmedrese 156/6 Onaylandı Zeynel ARSLAN Merzifon Abide Hatun 14 Beld.Yık.Yazıldı Sabri ERGEN Merkez Dere 2 Beld.Yık.Yazıldı Gülden DOĞAN Merkez Hacı İlyas 126 Onaylandı Kemal ALTINAY Merkez İhsaniye 7 Onaylandı Selami TİLKİCİOĞLU G.hacıköy Artıkabat 4/1 Onaylandı Nebahat KELEŞ Merkez Şeyhcui 34 Onaylandı Nebahat KELEŞ Merkez Şeyhcui 36 Onaylandı Nebahat KELEŞ Merkez Şeyhcui 38 Onaylandı Veysel ÖZER Merzifon Yeni 98 Beld.Yık.Yazıldı Ömer S. Turabi G.hacıköy Adatepe 69/B Onaylandı Osman ARSLANAĞZI Merzifon Harmanlar 1 Onaylandı Serkan ZEYBEK Merzifon Harmanlar 25 Onaylandı EPA İnşaat Merzifon Mahzen 36 Onaylandı Muazzez ŞAHBAZ Merkez Saray Onaylandı Ayten ÖZTÜRK Merkez Yüzevler 32 Onaylandı Aytekin BULUT Merkez Mehmetpaşa 12 Onaylandı Celal AKTAŞ Merzifon Sarıköy 2 Onaylandı Muazzez ŞAHBAZ Merkez Saray 1 Onaylandı Selime OLCAYTU G.hacıköy Artıkabat 6/A Onaylandı Şeref AYGÜL G.hacıköy Doluca Köyü 86/1 Onaylandı Hüseyin AYGUT G.hacıköy Doluca Köyü 89 Onaylandı Beren KILINÇ Merkez Pirinççi 33 Tescilli Srldu Beren KILINÇ Merkez Pirinççi 35 Tescilli Srldu Saz Yapı İnş. (Zafer Atağ) Merzifon Sofular 1 Onaylandı Saz Yapı İnş. (Zafer Atağ) Merzifon Sofular 6 Onaylandı Fatih BAYRAKTAR Merzifon Sofular 3 Onaylandı Bülent COŞKUN Merzifon Harmanlar 6 Onaylandı

128 Mehmet BOLAT G.hacıköy Doluca Köyü 93 Onaylandı Sadık BOLAT G.hacıköy Doluca Köyü 94 Onaylandı Rıza KOLAYLIOĞLU G.hacıköy Adatepe 15 Onaylandı !!! Ali NACAK G.hacıköy Eslemez Köyü 44 Yeni Kayıt Fatih R. KELEŞ Merkez Kaplıca 46/A Onaylandı Fatih R. KELEŞ Merkez Kaplıca 45/A Kapsam Dışı Fatih R. KELEŞ Merkez Kaplıca 45 Onaylandı Muhterem TÜRKMEN Merkez Akbilek 17/1 Onaylandı Muhterem TÜRKMEN Merkez Akbilek 17/2 Onaylandı Hüseyin YILMAZ Merkez Hızırpaşa 28 Onaylandı Yusuf EKİZ Merkez Şeyhcui 4 Onaylandı Dursun ÇETİN G.hacıköy Balıklı Köyü 45 Kapsam Dışı Dursun USTA Merkez İhsaniye 35 Geri Bildr Veli CEYLAN Merzifon Bahçelievler 6 Yeni Kayıt Niyazi Zeytünlü G.hacıköy Hacıyahya 53 Yeni Kayıt Recep TAŞA G.hacıköy Doluca Köyü 104 Geri Bildr Derruni AYDIN G.hacıköy Doluca Köyü 91 Geri Bildr Ali NACAK G.hacıköy Eslemez Köyü 44/1 Geri Bildr Necati AYGÜL G.hacıköy Doluca Köyü 135 Yeni Kayıt Hasan GÜZELSU Merzifon Mahzen 34 Yeni Kayıt Kemal HARMANCI Merkez Kurşunlu 46 Geri Bildr !!! Hüsnü KÜRKÇÜ Merkez Gökmedrese 28 Yeni Kayıt İl Genel Meclis - Pasaj Merkez Dere 7 Yeni Kayıt Mehmet AKIN Merzifon Harmanlar 9 Yeni Kayıt Mustafa BAŞPINAR Merkez!!! 14 Yeni Kayıt Güneş KILIÇ Merzifon Mahsen 80 Yeni Kayıt Raif SAĞIR Merzifon Yenimahalle 3 Yeni Kayıt Sadık CULUK G.hacıköy Hacıyahya 4 Yeni Kayıt Erol ERHAN Merzifon Hacıhasan 11/A Yeni Kayıt Tayyar TOPAL Merzifon Hacıhasan 2/A Yeni Kayıt Adnan TOPAL Merzifon Hacıhasan 71/A Yeni Kayıt Tayyar TOPAL Merzifon Hacıhasan 77/A Yeni Kayıt RİSKLİ YAPI TESPİTİ TESPİTİ YAPILAN TESPİTİ ONAYLANAN YIKIMI TAMAMLANAN

129 D- ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER 13% 1% 4% 0% 3% 22% 23% 10% 4% 0% 0% 17% 1% 2% Rezerv Alan Talebi Riskli Alan Riskli Bina Şahıs Başvurusu Riskli Bina Lisanslı Kuruluş Başvurusu Lisanslı Kuruluş Açılma Başvurusu Kredi Desteği Kira Yardımı Riskli Bina İtirazı /Yıkım Noter İhtarı İfraz / Tevhid Tapuya Şerh Düşme Belediyeye Kesintileri Alınmaması Bakanlık Bilgi Yazıları Çeşitli Yazılar Çizelge 17 e baktığımızda Şubemiz tarafından hazırlanan 354 adet işlemin Belediyeye Kesintileri Alınmaması%23ile pasta diliminde en fazla yer almaktadır. 122

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: (01.07.2014 tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: 1) Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Hasan KARAÇOBAN Şube Müdürü (Mak. Müh.) Jeofizik Mühendislik Hizmeti: Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BRİFİNG MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TAŞINMAZ BİLGİLERİ Hizmet Binası Bodrum + zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olup, yaklaşık 2200

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Kadir Serdar TAFLAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü 1964 yılında Erzurum da doğdu. Yüksek öğrenimini

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

1-) KURULUŞUN GENEL TANIMI:

1-) KURULUŞUN GENEL TANIMI: 1-) KURULUŞUN GENEL TANIMI: a) Kuruluş ve Görevleri: Nevşehir Merkez İlçe, Kasaba ve köylerinde yapılacak olan Devlet yapılarının Müteahhitlere İhalelerini yaparak yatırımların kısa zamanda tamamlayıp

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2014 tarihli ve 623 sayılı kararı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri Devam Eden Projeler: Umut AYDIN-Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 28. Maddesi kapsamında üniversite

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014)

T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014) T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014) 1 SUNU PLANI MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YÖNETİM KADROSU (TEŞKİLAT ŞEMASI) MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPTIĞI VE YÜRÜTMEKTE OLDUĞUÇALIŞMALARI

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı