PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464"

Transkript

1 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.: /dahili 543 faks: Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu: -Lisans: Kütüphanecilik (İstanbul Üniversitesi, 1970) -Yüksek Lisans: Kütüphanecilik (Wisconsin Üniversitesi, Madison-A.B.D.,1973) -Doktora: Kütüphanecilik ( İstanbul Üniversitesi, 1983) Akademik Görevler : Araştırma Görevlisi (İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü) : Dr. Araştırma Görevlisi : (İ.Ü.Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölümü) : Yardımcı Doçent (İ.Ü.Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölümü) : Doçent (İ.Ü.Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölümü) : Profesör (İ.Ü.Ed. Fak. Kütüphanecilik Bölümü) Profesör (İ.Ü.Ed. Fak. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü) Profesör - (Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü) Meslekî Tecrübe : İstanbul Üniversitesi Kütrüphanelerinde görevli (İ.Ü.Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanelerinde kataloglama, kullanıcı hizmetleri ve süreli yayınlar bölümleri memurluğu) : Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi nde görevli (Süreli Yayınlar, Referans ve Dokümanlar Bölümleri Şefliği, Kütüphane Müdür Yardımcılığı) : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi : IFLA(Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) (International Federation of Library Associations and Institutions) Kütüphane Teori ve Araştırması Komite üyesi : Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu-İstanbul (Innovative Library Initiatives Promotion Group- ILIPG) kurucu üyesi

2 Yönetilen Lisansüstü Tezler Yüksek Lisans Tezleri Yalvaç, Çiğdem, Türkiye de Temel Bilimler Alanında Bibliyografik Denetim, İstanbul Üniversitesi, Balkaş, Berrin, Bilgisayara Dayalı Kütüphane Ağları, İstanbul Üniversitesi, Öztürk, Kemal., Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu ve Bir Gözlem: İ.Ü.Merkez Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi, Ergen, Bülent, Ergonomik Açıdan Ödünç Verme Hizmeti, İstanbul Üniversitesi, Arıkan, Aykut, Bilgisayara Dayalı Bir Toplu Katalog Sistemi İçin Yazılım Geliştirme ve İstanbul Üniversitesi' nde Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi, Yılmaz, Murat, Kütüphane ve Bilgi Bilimi Açısından Bibliyometrinin Önemi, İstanbul Üniversitesi, Gürbüz, İlkay, Avrupa Birliği ve Kütüphaneler, İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezleri Yalvaç, Mesut, Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Sistem Analizinin Önemi, Uygulanabilirliği ve Bir Örnek: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlı Birimler Bölümü'nde Bir Sistem Analizi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi, Erdoğan, Fatih, Türkiye' de Yıllarında Yayımlanmış Telif Çocuk Kitaplarının İçerik Analizi, İstanbul Üniversitesi, Yılmaz, Murat, Kütüphane ve Enformasyon Merkezlerinde Telif Hakları Sorunu, İstanbul Üniversitesi, Yayınlar Uluslararası veya ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler San (Yontar), A., Profesyonellik Açısından İstanbul Kütüphaneleri,Türkiye de Kütüphane Alanında Teori ve Uygulama İlişkisi Sempozyumu, hazırlayan Meral Alpay, , İstanbul, Yontar, A., Main Research Problems Being Investigated in Turkey As Revealed in Graduate Theses, 61st IFLA General Conference Ağustos 1995, İstanbul, Booklet 7., 38-47, Yontar, A., "Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Bilişsel Kurumsallık Sorunları", Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi, 3-28, İstanbul, Yontar, A., Türkiye de Kütüphane ve Enformasyon Bilimi Teorisi: Temel Sorunlar, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, /The Saga of Librarianship International Symposium, Ankara, 14-30, Ankara Üniversitesi, 2004.

3 Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yontar, A., Türkiye de Kütüphane ve Bilgi Bilimi Konusundaki Başlıca Araştırma Sorunlarının Lisansüstü Tezlerinde Yansıması, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi : Belge-Bilgi Kütüphane Araştırmaları, 4, 1-17(1998) Yontar, A. ve M. Yalvaç, "Problems of Library and Information Science Research in Turkey: A Content Analysis of Journal Articles ", IFLA Journal, 26, (2000). Yontar, A. ve M.Yalvaç, "Türkiye'de Kütüphane ve Bilgi Bilimi Konusundaki Araştırma Sorunları: Yıllarında Yayınlanan Dergi Makalelerinin İçerik Analizi", Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, 6, (2000) Diğer Makaleler Yontar, A. (San), Sansür ve Kütüphaneler Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 16-17, , (1969) Yontar, A., Bilgi Çağında Halk Kütüphanesinde Enformasyon Hizmeti, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Haber Bülteni, 1, 2-8. (1990). Yontar, A., "37. Kütüphane Haftası Konuşması, Türk Kütüphaneciliği, 15, (2001) Kitaplar Yontar, A., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Bibliyografyası : İstanbul, Edebiyat Fakültesi, Yontar A.(hazırlayan), Kütüphanecilikle İlgili Seçme Metinler. İstanbul, Türk kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, Yontar, A., Kütüphaneciler İçin Maliyet Hesaplamasına Giriş, İstanbul, Edebiyat Fakültesi, Yontar, A., Kütüphane ve Belge-Bilgi Merkezlerinde Bilimsel Yönetimin Önemi, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1995, xiv, 146. Yontar A.(haz.), Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi, İstanbul :TKD İstanbul Şubesi, Kitaplarda bölümler Yontar, A. (San), Kütüphane İstatistikleri Sorununa Genel Bir Bakış, A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü XXV. Yıl Anı Kitabı 1954/ , 77-89, Ankara, Yontar, A., Danışma Kaynakları Açısından Gazete Kütüphaneleri, Gazete Kütüphaneciliği ve Türkiye, 9-19, hazırlayan H. S. Keseroğlu, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, Yontar, A., Bilgi Çağı ve Türkiye de Bilgi Hizmetlerinin Planlanması:Kavramsal Bir Yaklaşım Jale Baysal a Armağan, , hazırlayan H. S. Keseroğlu, İstanbul :Yapı Tasarım Üretim, Yontar, A., Çocuk Yayınları Konusunda Bilgilendirme ve Çocuk Kütüphaneleri İlişkisinde İletişimin Önemi Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, , İstanbul, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1995.

4 Yontar A., T.Çavdar ve M.Yalvaç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Kataloğu :Kitaplar , Cumhuriyetle Yeniden Doğuş ve Atatürk, , İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Çeviriler Brown, Faulkner H., Serbest Plan ve Esneklik çev. Aysel Yontar. Kütüphanecilikle İlgili Seçme Metinler. haz. Aysel Yontar, , İstanbul, Türk kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, Wasserman, Paul, Kütüphanelerde Politikanın Biçimlendirilmesi çev. Aysel Yontar. Kütüphanecilikle İlgili Seçme Metinler. haz. Aysel Yontar, 33-43, İstanbul, Türk kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, Withers, F.N., Kütüphane Hizmeti Standartları :Milletlerarası Bir İnceleme. çev. Aysel San (Yontar) ve Sönmez Taner, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulusal-uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan yayınlanmamış bildiriler Yontar, A.: Main Research Problems Being Investigated in Turkey As Revealed in Graduate Theses, İstanbul, Swiss Otel, 61st IFLA General Conference, Ağustos 1995 Yontar, A.: İletişim ve Kütüphane, İletişim Sempozyumu, YDÜ, 27 Nisan 2005 Yontar, A.-Gökçekuş, Hüseyin: Vakıf Üniversitelerinde Geleceğin Planlanmasında İnovasyon Kültürü ve Bilgi Yönetimi İlişkisinin Önemi, Türkiye nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri, Atılım Üniversitesi, 3-4 Nisan 2008 Bilimsel-mesleki toplantılara konuşmacı olarak katılım Kütüphane Araştırması: Konferans, İstanbul, Türk Folklor Kurumu, 16 Aralık 1983 Günümüzde Çağdaşlaşma ve Kütüphaneler:Panel, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2 Nisan 1988 Kütüphanecilik Eğitiminde Staj Sorunu: Açık Oturum, Kütüphanesi, 6 Aralık 1988 İstanbul, Bayezit Devlet Bilgi Çağında Kütüphaneci: Meslekî Özellikleri ve Sorunları: Açık Oturum, İstanbul, Atatürk Kitaplığı, 2 Nisan 1993 Bilgi Hizmeti ve Katalog İlişkisi T.C.Kültür Bakanlığı İstanbul Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları Semineri, İstanbul, Bayezit Devlet Kütüphanesi, Mayıs 1993 Bilgi Çağı ve Bilgiye Ulaşmanın Yolları: Konferans, İstanbul, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi nde 23 Mart IFLA Genel Konferansı İzlenimleri: Konferans, İstanbul, Bayezit Devlet Kütüphanesi nde 19 Ekim 1994 Bilgi Hizmetleri: Kullanıcı Eğitimi Semineri, İstanbul, İstek Vakfı Acıbadem Lisesi, 9 Ekim 1997

5 Kütüphanecilik/Arşivcilik Eğitiminde Beklenen Gelişmeler Forumu:Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar ve Olgular Konulu 37. Kütüphane Haftası Toplantısı, Ankara, Milli Kütüphane, 29 Mart 2001 Public Libraries Mobilizing Advanced Networks- XT- Projesi ve Gelişmeler Paneli, İstanbul, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, 2 Nisan 2003 Bilginin Organizasyonu ve Erişimi: Eğitim Seminerleri, YDÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen haftalık seminerler, 3 Mart Haziran 2005 Bilgi-Belge Yönetimi ve İletişim: Konferanslar Serisi I, 3 Ekim Şubat 2006 tarihleri arasında YDÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen haftalık konferanslar Bilgi Sistemleri Olarak Üniversitelerin Gelişmesinde Üniversite Kütüphanelerinin Rolü: Konferanslar Serisi II, YDÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen haftalık konferanslar, 2 Mart Temmuz 2006 Projeler : Beko Elektronik, A.Ş. Belge ve Bilgi Merkezinin kurulmasında proje yöneticiliği : IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions- Section on Library and Theory tarafından desteklenen Problems of Library and Information Science Research in Turkey başlıklı proje,1997, (Proje Yöneticisi- Yrd.Doç.Dr.M.Yalvaç ile birlikte). 1997: Problems of Library and Information Science Research in Turkey: A Content Analysis of Journal Articles İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Ö-III/41/ sayılı proje (1997). (Proje Yöneticisi- M.Yalvaç ile birlikte) : PULMAN (Public Libraries, Museums and Archives Network) Network of Excellence Extension Project. European Commission, (Projede Görevli). İdari Görevler : İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı Başkanlığı : İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Başkanlığı : İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı : İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütme Komisyonu Üyeliği :Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığı : YDÜ Rektörlük Büyük Kütüphane Danışmanlığı

6 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Kütüphaneciler Derneği ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG) ( ) Ödüller Başarılı Araştırmacı Ödülü (İstanbul Üniversitesi, 2000) Bilimsel Dergilerde Editörlük-hakemlik Belge ve Bilgi Araştırmaları Dergisi (Eski Adı: Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Dergi Yayın Kurulu üyeliği ve başkanlığı Bilgi Dünyası =Information World, Ankara: ÜNAK-Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Yazı Değerlendirme Kurulu üyesi Türk Kütüphaneciliği = Turkish Librarianship, Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, Yazı Değerlendirme Kurulu üyesi Bilimsel/Akademik Toplantılarda Bilim/Organizasyon Komitesi Üyeliği Kütüphanelerde Yasal Düzenlemeler ve Standartlaşma, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Kütüphanelerarası İşbirliği Komite üyesi, Ankara, Şubat 1988 COMLIS (Congress on Muslim Librarians and Information Scientists) III. Uluslararası kongre, T.C.Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, tarafından düzenlenen kongrede organizasyon komitesi üyesi, İstanbul, Mayıs 1989 IFLA Preconference On Oriental Libraries and Orientalism, Uluslararası Konferansın Yerel Düzenleme Komitesi üyesi, İstanbul, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, Ağustos 1995 International Symposium on Financing, Coordination and Acquisition of Foreign Books and Serials for Academic, Research and Special Libraries, (İstanbul da Goethe Enstitüsü önderliğinde İngiliz ve Fransız Kültür Merkezleri, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve İ.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nün işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda Organizasyon Komitesi üyesi), İstanbul, Kasım 2000 Elektronik Yayıncılık Sempozyumu, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü trarafından düzenlenen sempozyumda Organizasyon Komitesi üyesi, İstanbul, 3 Haziran 2004 Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sempozyumda Program Komitesi üyesi, Ankara, Ekim 2007 ESS2007 (International Conference on the Environment: Survival and Sustainability), Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası konferansta Organizasyon Komitesi üyesi, Lefkoşa, KKTC, Şubat 2007

7 Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Konferansı(International Conference on Health and Hospital Administration),YDÜ tarafından düzenlenen uluslararası konferansta Bilim Kurulu üyesi, Lefkoşa, KKTC, Haziran, Yüzyılda Medya Stratejileri: Beklentiler, Sorunlar Konferansı, T.C.Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve YDÜ nün işbirliğiyle düzenlenen konferansta Organizasyon Kurulu üyesi, Lefkoşa, KKTC, Kasım 2007 GAP, Kültürel Miras ve Turizm: Potansiyeller, Öncelikler, Sorunlar ve Çözümler, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve YDÜ nün işbirliğiyle düzenlenen panelde Organizasyon Komitesi üyesi, Lefkoşa, KKTC, Nisan 2008 Yasama-Bilgi-İletişim Konferansı, YDÜ de düzenlenen konferansta Organizasyon Kurulu üyesi, Lefkoşa, KKTC, Mayıs 2008 Yurt Dışında Bilimsel-Mesleki Amaçlı Başlıca Kurs, Toplantı veya İnceleme Ziyaretleri -1975: İngiltere de Liverpool Polytechnic te European Library Seminar ve Bristol da NATO Advanced Study Institute on Scientific Management of Libraries and Information Centers konulu birer hafta süreli toplantılara katılım (İngiliz Kültür Heyeti ve Boğaziçi Üniversitesi nin mali desteğiyle) -1980: Freiburg, Almanya da Goethe Enstitüsü bursuyla 2 ay süreli Almanca Dil Kursu na katılım -1981: İngiliz Kültür Heyeti nin ziyaretçi programı çerçevesinde 1 hafta süreyle İngiltere de inceleme amaçlı ziyaretler (British Library, Reading ve Loughborough Üniversitelerinin kütüphaneleri, University College London Kütüphanecilik Okulu) -1984: İngiliz Kültür Heyeti nin ziyaretçi programı çerçevesinde 2 hafta süreyle İngiltere de kütüphanecilik eğitimi ve danışma hizmetlerini inceleme amaçlı ziyaretler (University College London, College of Wales (Aberystwyth), Loughborough University, Polytechnic of North London kütüphanecilik bölümleri ve kütüphaneleri, British Library), -1994: 60th IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Genel Konferansı na T.C.Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirmeyle katılım, Havana, Küba, Ağustos -1997: 63rd IFLA Genel Konferansı na katılım, Kopenhag, Danimarka, 31 Ağustos-5 Eylül -2001: İngiliz Kültür Heyeti nin ziyaretçi programı çerçevesinde İngiltere de kütüphanecilik/bilgi yönetimi eğitimi konusunda inceleme amaçlı ziyaretler (University College London, University of Brighton,University of Sheffield, Loughborough University, City University, London kütüphanecilik bölümleri) Eylül : İ.Ü. Rektörlüğü nce görevlendirilmeyle Paris, Fransa da OECD Seminar on Universities and Libraries konulu toplantıya katılım, Ağustos Verilen dersler Lisans Araştırma Kütüphaneleri Danışma Hizmeti ve Kaynakları Başvurma Kaynakları ve Hizmetine Giriş Danışma Kaynakları 1 ve 2 Başvurma ve Bibliyografya Enformasyon Bilimi

8 Belge ve Bilgi Bilimi Enformasyona Giriş Belge ve Bilgi Merkezi Yönetimi Kütüphane Uygulamaları 1,2 ve 3 Bibliyografyaya Giriş Kütüphanelerde Başvurma Hizmeti Bilgi Bilime Giriş Kütüphane ve Enformasyon Bilimine Giriş Bilgi Bilimi Metinleri 1, 2 ve 3 Müracaat ve Bibliyografya 1 ve 2 Bilgi Hizmetine Giriş Milli Kütüphaneler Bilgi Kaynakları Özel Kütüphaneler Bilgi Merkezi Türleri Yönetime Giriş Bilgi Merkezlerinin Gelişimi Bilgi Hizmetleri Kütüphanecilik Metinleri 1, 2, 3, ve 4 Yüksek Lisans Kütüphane İşletmeciliğinde Maliyet Hesaplaması Dokümantasyon ve Enformasyon Çalışmalarına Giriş Belge ve Bilgi Hizmetlerinin Maliyeti Kütüphane ve Enformasyon Merkezlerinde Maliyet Hesaplaması Kütüphane Hizmetlerinde Verimlilik (Seminer) Doktora Kütüphane ve Enformasyon Bilimi Eğitimi, 1, Yüksek Lisans Bilgi ve Belge Yönetimi Danışma ve Bilgi Hizmetlerinde Gelişmeler Bilgi Okuryazarlığı Planlaması Bilgi Toplumunda Bilgi Merkezi Yönetimi Akademik ilgi alanları Kütüphane teori ve araştırması; Danışma ve bilgi hizmetleri; Kütüphane ve bilgi merkezi yönetimi; Kütüphane ve enformasyon bilimi eğitimi

9

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI Ömer ÇELİK 31 Mart - 06 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 50. KÜTÜPHANE HAFTASI nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 01 Nisan 2014 Saat: 09:30 Yer: Milli

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

Gültekin Gürdal. E-mail. gultekingurdal@iyte.edu.tr. gultekin.gurdal@gmail.com. ggurdal3@hotmail.com EĞİTİM

Gültekin Gürdal. E-mail. gultekingurdal@iyte.edu.tr. gultekin.gurdal@gmail.com. ggurdal3@hotmail.com EĞİTİM Gültekin Gürdal E-mail gultekingurdal@iyte.edu.tr gultekin.gurdal@gmail.com ggurdal3@hotmail.com EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER MART 2004 TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER MERHABA, Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir sayımızla sizlerleyiz. Mesleki gelişmeler adına yine birçok konu gündeme getirildi, tartışıldı

Detaylı

25-31 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 49. Kütüphane Haftası nın açılış törenini onurlandırmanızı diler.

25-31 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 49. Kütüphane Haftası nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK 25-31 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 49. Kütüphane Haftası nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi Saat: 09.30 Yer: Milli

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Gültekin Gürdal EĞİTİM

Gültekin Gürdal EĞİTİM Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr gultekin.gurdal@gmail.com EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER EKİM 2002 TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ NDEN HABERLER MERHABA Bol yağmurlu ve mesleki toplantılarla dolu yoğun bir yazın ardından yeni sayımızla tekrar sizlerleyiz.. Bu sayımızda, Doç. Dr.

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİN DEN HABERLER

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİN DEN HABERLER MERHABA HAZİRAN 2002 Dopdolu bir sayı ve yepyeni bir yüzle tekrar sizlerleyiz. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Üyeleri 15 Mayıs Çarşamba günü yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısı nda 2002-2004

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı