ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER"

Transkript

1 Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans Eğitim Bilimleri / Eğitim Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 2003 Programları Enstitüsü Doktora/S.Yeterlik/ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Tıpta Uzmanlık Enstitüsü 2007 Doç. / Prof GÖREVLER Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Öğ.Gör. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Öğ.Gör.Dr. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi 2007-Devam ediyor Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Savaş, Melek. 6 Yaş Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kelime Servetinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Elazığ, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Projelerde Yaptığı Görevler : 1.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve Ortak Ülkeler (İngiltere, Danimarka, Romanya, Yunanistan). Mesleki Eğitimde e-portfolyo Süreci (e-portfolio Process in Vocational Education), B Tipi Pilot Proje Sahibi, PN: TR/06/B/F/PP/178110, 01 Şubat [Proje Yöneticisi] 2.Drama Techniques in the English Language Classroom. Lifelong Learning Programme Grundtvig, Bireysel Proje. Exeter İngiltere [Bireysel Proje Yürütücüsü Yararlanıcısı] 1

2 3.The Protfolio Evaluation Process in Vocational-Foreign Language. Leonardo da Vinci Movilidad, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Portfolio Değerlendirme Süreci, Cosenza-Roma / Italia Ağustos - Eylül, [Yararlanıcı] 4.Recognitıon of Vvocational Teacher Training Medols in EU" - Umea University and Malmo University (Sweden) Fırat University (Turkey) Aprıl 30 to May Leonardo da Vinci Vocational Training Program II.- [Yararlanıcı] 5.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve AM Transnational (Spain), Yetişkinler İçin Online Mesleki Eğitim Çevresi Tasarımı (Desing of Online Vocational Educational Environment for Adult), Andalusia bölgesinde çevrimiçi mesleki eğitim veren/verilen kurum/kuruluşları incelemek ve çevre tasarımı hakkında bilgi edinmek, PN: TR/04/A/F/EX1 052, Sevilla, İspanya, 08 Ocak -08 Şubat, [Yararlanıcı] 6.TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yılı 2. Dönem. Başvuru No: 1929B IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu [Proje Yöneticisi] İdari Görevler : Anabilim Dalı Başkanı, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretimi Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2007 Devam ediyor. Bölüm Kurul Üyesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretimi Bölümü, 2007 Devam ediyor. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Üyeliği, 2008 tarihinden itibaren devam etmektedir. Ödüller : Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı İlkokuma ve Yazma Öğretimi Hayat Bilgisi Öğretimi Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Bilimine Giriş Etkili İletişim Bilimsel Araştırma Yöntemleri Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr Türkçe Öğretimi

3 Güz İlkbahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Okul Deneyimi Öğr. Tek. ve Mat. Tas İnsan İlişkileri ve İletişim Okuma Yazma Öğr. Yeni Yak İlköğretimin Sorunları İlkokuma ve Yazma Öğr Hayat Bilgisi Öğretimi Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Bilimine Giriş Öğretmenlik Uygulaması I Etkili İletişim Bilimsel Araştırma Yöntemleri Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr Türkçe Öğretimi Okul Deneyimi Öğretmenlik Uygulaması II Öğr. Tek. ve Mat. Tas İnsan İlişkileri ve İletişim Etkili İletişim Bilimsel Araştırma Yöntemleri ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Turan, Mehmet (2010) Analogy of lower and capital letters of vertical and italic handwriting in first grade literacy. Educational Research and Review. 5 (10) A2. Turan, Mehmet (2011) Learning by doing experience of letters in literacy learning: Object based pedagogical approach. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 3 (4) A3. Turan, Mehmet ve Turhan, Muhammed (2011) The profession of elementary teaching from the perspective of school administrators. Educational Research and Review. 6 (1) A4. Savaş, Melek ve Turan, Mehmet (2011) Okulöncesi Altı Yaş Grubu Öğrencilerin Sahip Oldukları Kelime Servetinin İncelenmsei. New World Science Academy (NWWSA) January ISSN: Volume: 6, Number:1, Article Number: 1C0339 A5. Turan, Mehmet ve Bozkurt, Eyüp (2010) Ücretli Öğretmenlik sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri. New World Science Academy (NWWSA) September ISSN: Volume: 5, Number:4, Article Number: 1C0219 3

4 A6. Emre, İrfan., Turan, Mehmet ve Bahşi, Muammer (2009) İlköğretim Okullarındaki Fen Laboratuarlarının İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma.. New World Science Academy (NWWSA) March ISSN: Volume: 4, Number:2, Article Number: 1C0045 A7. Bahşi, Muammer., Turan, Mehmet ve Emre, İrfan (2009) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Gözlemleri. New World Science Academy (NWWSA) June ISSN: Volume: 4, Number:3, Article Number: 1C0056. A8. Şengün, Taner ve Turan, Mehmet (2004) Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: Volume 3, Issue 1, Article 13. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Turan, Mehmet (2003) İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Mevcut Durumu ve İhtiyaç Derecesi, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs, Mayıs, 2003 B2. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2003) İlköğretim Okullarının Bilgisayar ve Donanımları Konusunda Mevcut Durumları ve Sorunlar, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı), sayfa: Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs, Mayıs, 2003 B3. Şengün, M. Taner ve Turan, Mehmet (2003) İ Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı), sayfa: , Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs, Mayıs, B4. Turan, Mehmet ve Taşpınar, Mehmet (2004) The Effects on Students' Views About Democracy and Human Rights of Citizenship and Human Rights Education (Vatandaşlık ve İnsan Hakları Dersinin Öğrencilerin Demokrasi ve İnsan Haklarına İlişkin Görüşlerine Etkisi), Intenational Symposium on Democracy Education (Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu), , 18 Mart Üniversitesi - Çanakkale, Mayıs,2004 B5. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2004) The Democracy Education View of Primary School Teachers In European Union Harmonization Process-The Sample of the Cities; Elazığ, Malatya and Diyarbakır (Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İlleri Örneği.), International Symposium on Democracy Education (Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu), , 18 Mart Üniversitesi - Çanakkale, Mayıs,2004 4

5 B6. Atıcı, B., Demirli, C., Semerci, Ç., Kazu, İ., Gürol, M., Taşpınar, M., Turan, M. ve Akça, R. (2005) Yaşam Boyu Eğitim Bağlamında Mesleki Eğitim: AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Kapsamında Bir Çalışma. Vocational Education In The Context of Lifelong Learning: A Project For The Eu Leonardo da Vinci Vocational Training Program 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi 1st Internatıonal Vocatıonal and Technıcal Educatıon Technologıes Congress Eylül / September 5-7, 2005 B7. Turan, Mehmet ve Orhan, Nuri. Opınıons of Teachers Workıng in Prımary Schools on Portfolıo Evaluatıon Process. E-Portfolio Process in Vocational Education: Present and Future Leonardo da Vinci Pilot Project Conference. 2-3 May Bucharest - Romania B8. Turan, Mehmet ve Yalçın, Hülya (2009) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri. 1. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Konferansı. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs, B9. Turan, Mehmet., Ay, Nevin ve Yağlı, Zeynep (2010) Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Sınıf Yönetiminde Yaşanan Sorunlar. II. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 29 Nisan- 02 Mayıs C. Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1.1. E-Portfolio Process in Vocational Education and Training (2008) Editor: Muhammed Turhan, Co-Editor: Mehmet TURAN. Ankara: Data Yayıncılık. 338 sayfa. C1.2. Epvet Application Report (2009) Editörler: Mehmet TURAN ve Halidun Keleştimur. Elazığ: Fırat Üniversitesi Matbaası. 73 sayfa. C2.1. M. Gürol., M. Taşpınar. B. Akpınar., M. Akdağ., E. Tezci., B. Köksalan., E. İzci., H. Özkan., H. Kazu., S. Güven., N. Gömleksiz., A. Gürol., A. Dikici., Ç. Semerci., İ. Kazu., T. Sevindik ve M. Turan, M. Gürol, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Yeni İlköğretim Programları), pp., Ankara, Akış Yayıncılık, C2.2. M. Gürol., A. Dikici., A. Gürol B. Akpınar., B. Atıcı., E. Tezci., E. İzci., H. Özkan., H. Kazu., M. Akdağ., N. Gömleksiz., S. Güven., T. Sevindik., M. Turan., M. Çalışkan., T. Dilci ve C. Demirli, M. Gürol, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama (Fen Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı), pp., Ankara, Akış Yayıncılık, 2006 C2.3. A. Seda Saracaloğlu., S. Uşun., A. Küçükoğlu., M. Turan., M. Akdağ., Y. Kayabaşı., N. Aydıner ve İ. Kaya, A. Seda Saracaloğlu ve H. Hüsnü Bahar, Öğretim İlke ve Yöntemleri (Eğitim-Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri), pp., İstanbul, Lisans Yayıncılık, 2007 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 5

6 D1. Turan Mehmet (2010) Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. Yıl: 39. Sayı: 187 Sayfa: 8-22 D2. Turan Mehmet (2010) Sınıf Öğretmenlerinin Ders Kitapları ve Öğretim Materyallerine Yönelik Görüşleri. ESOSDER - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 9 Sayı: 34 Syf: 1-16 D3. Çoban, Bilal ve Turan, Mehmet (2006). Öğrenci Görüşlerine Göre İdeal Beden Eğitimi Öğretmeninin Nitelikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (1) D4. Turan, Mehmet ve Boyraz, Zeki (2004) Öğretim Materyali Olarak Kavram Haritaları, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3 (10) D5. Turan, Mehmet ve Akpınar, Burhan (2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik-Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (1) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2001) Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Verme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu, Mayıs, 2001 E2. Özan, Mukadder Boydak ve Turan, Mehmet (2002) Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara, Eylül, E3. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2002) İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara, Eylül, E4. Çoban, Bilal., Turan, M., vd, (2003) Ortaöğretimde Spor Alanlarının Açılmama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , Gazi Üniversitesi - Ankara, Ekim, 2003 E5. Çoban, Bilal., Turan, M., vd., (2003) Okul Takımlarında Faaliyet Gösteren Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları ve Beklentileri Ü;zerine Bir Çalışma, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , Gazi Üniversitesi - Ankara, Ekim, E6. Çoban, Bilal., Turan, M., vd, (2003) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İlişkilerinin Belirlenmesi, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , Gazi Üniversitesi - Ankara, Ekim,

7 E7. Akpınar, Burhan Turan, Mehmet ve Tekataş, Hasan (2004) Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi - Malatya, Temmuz, 2004 E8. Akpınar, Burhan., Turan, Mehmet ve Gözler, Alpaslan. (2006) Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Nisan E9. Turan, Mehmet., Gözler, Alparslan ve Erdoğan, Begüm (2007) Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüş ve Önerileri. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Nisan-2007 E10. Turan, Mehmet. (2007) Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. E11. Bahşi, M., Turan, M, ve Emre, İ. (2007) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Gözlemleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat. E12. Emre, İ, Turan, M. ve Bahşi, M. (2007) İlköğretim Okullarındaki Fen Laboratuarlarının İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat. E13. Turan, Mehmet ve Yıldırım, Arif (2008) İlköğretim Okullarındaki Sosyal Kulüp Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale. E14. Turan, Mehmet, Özercan Mümine ve Şahin Çiğdem (2008) Sınıf Öğretmenlerinin Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale. E15. Turan, Mehmet ve Fadıloğlu, Pelin (2009) Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Osmanagazi Üniversitesi. Eskişehir. E16. Turan, Mehmet ve Yaraş, Zübeyde (2009) Aile Destekli İlk Okuma Yazma Öğretimi (Bir Model Önerisi). 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir. E17. Turan, Mehmet., Bozkurt, Eyüp ve Polat, Faysal (2010) Öğretmen Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Okul Başarısına ve Tutumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Fırat Üniversitesi, Elazığ. F. Diğer yayınlar : 7

8 F. 1. Uluslar arası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılmayan bildiriler F.1.1. Uluslararası Sempozyum ve Konferans 1. Turan, Mehmet ve Ay, Nevin (2009) Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Türkçe Öğretiminde Yaşanan Sorunlar. II. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs, 9-11 Aralık 2009 F.1.2. Ulusal Sempozyum ve Konferans 1. Kubanç, Yasemin ve Turan, Mehmet (2011) Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Toplumun Bakış Açısı. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs Turan, Mehmet ve Yavuz, Sevgi (2011) Sözleşmeli Öğretmenlik Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs Turan, Mehmet., Şekerci, Hanifi., Bozkurt, Eyüp ve Kömürbay, Seda (2011) İlköğretim Okulları Dersliklerinde Yer Alan Sıralar Üzerindeki Yazıların Analizi Üzerine Bir Çalışma. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs 2011 F. 2. Eserlere Yapılan Atıflar 1. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Mevcut Durumu ve İhtiyaç Derecesi [Atıf yapan kişi:] Özgür Arlı [Atıfın yer aldığı eser adı:] "Sosyal Bilgiler Dersi Güzel Yurdumuz Türkiye Ünitesine Yönelik Çoklu Zeka Kuramı Etkinlikleriyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının 5. Sınıf Öğrenci Başarısına Etkisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, [Atıf yapılan eser:] Öğretim Materyali Olarak Kavram Haritaları [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet TAŞPINAR [Atıfın yer aldığı eser adı:] Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri", Ankara: Nobel Yayınları, [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet Tekgöz [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] Oluşturmacılık [Atıf yapan kişi/kurum:] Abdullah Fırat [Atıfın yer aldığı eser adı:] Yeni Öğretim Programı: İnşacı (Constructivist) Kuram, Bilim Aklın Aydınlığında Eğitim (2005) Yıl: 6, Sayı: 69 8

9 5. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Orhan Karamustafaoğlu [Atıfın yer aldığı eser adı:] Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kullanma Düzeyleri: Amasya İli Örneği. AÜ Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1) , [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Fevzi Dursun [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1 (2) 33-57, [Atıf yapılan eser:] Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İlleri Örneği. [Atıf yapan kişi/kurum:] Engin Karadağ, Nuri Baloğlu ve Pınar Yalçınkayalar [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi. 4 (12) 65-82, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Selçuk Karaman ve Metin Açıkyıldız [Atıfın yer aldığı eser adı:] Kimya Öğretmeni Adaylarının İnternet Kaynaklarını Kullanımla İlgili Tutumları ve Karşılaştıkları Zorluklar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (2) , [Atıf yapılan eser:] Öğretim Materyali Olarak Kavram Haritaları [Atıf yapan kişi/kurum:] İrfan Emre ve Muammer Bahşi [Atıfın yer aldığı eser adı:] Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Bölünmesiyle İlgili Kavram Yanılgıları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi. s.70-73, [Atıf yapılan eser:] Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İlleri Örneği [Atıf yapan kişi/kurum:] Fikret Karahan, Mehmet Sardoğan, Eyüp Özkamalı ve Abdullah Dicle [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğretmen Adaylarında Demokratik Tutum, Nevrotik Eğilimler ve Kendini Gerçekleştirme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, , [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Fevzi Dursun [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, İlköğretmen Dergisi. Mayıs, (52-57), [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Karaer [Atıfın yer aldığı eser adı:] Sınıf Öğretmeni Adaylarının Madde Konusundaki Bazı Kavramların Anlaşılma Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi. 15 (1) ,

10 13. [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri. [Atıf yapan kişi/kurum:] Nuriye Semerci, Seda Kerimgil, Ece Meral, Serkan Pullu ve Sare Çetintaş [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı Nisan 2007 Eskişehir. Sayfa: , [Atıfyapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi:] Mehmet Yapıcı ve Ceren Demirdelen [Atıfın yer aldığı eser adı:] "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online 6 (2) , [Atıf yapılan eser:] Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakışı [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet Okutan [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türk Eğitimi Sistemi nde Demokrasi Eğitimi, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt 7, Sayı: 1, (2010) [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Karaer [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim İkinci Kademe 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (1) , [Atıf yapılan eser:] Öğrenci Görüşlerine Göre İdeal Beden Eğitimi Öğretmeninin Nitelikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması [Atıf yapan kişi/kurum:] Cengiz Arslan [Atıfın yer aldığı eser adı:] Beden Eğitimi Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması, Uluslar arası AB Bologna Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (2007) [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Abdulbaki Bektaş [Atıfın yer aldığı eser adı:] Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Gerçekleştirilen İlk Okuma-Yazma Öğretimini Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Selami Yangın ve Halil Dindar [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 ( ) [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Muhammed Yıldırım [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öğretimi Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Öğretimi Sırasında Karşılaşılan 10

11 Güçlükler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] Vatandaşlık ve İnsan Hakları Dersinin Öğrencilerin Demokrasi ve İnsan Haklarına İlişkin Görüşlerine Etkisi [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet Nuri Gömleksiz ve Ayşe Ülkü Kan [Atıfın yer aldığı eser adı:] Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği), Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 178, Sayfa: 44-64, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Dudu Kaya [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğrencilerin Okuduğunu Anlamalarının Çözümleme Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Şennur Öğreten [Atıfın yer aldığı eser adı:] Yeni İlköğretim Programı Kapsamındaki Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Okuma Yazma Öğretiminin İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerince Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Nagihan Şahin [Atıfın yer aldığı eser adı:] Ses Temelli Cümle Yöntemine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Hulusi Balun [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim I. Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanının Türkçe Öğretimindeki Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği (Bingöl, Elazığ, Diyarbakır Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Emine Kolaç [Atıfın yer aldığı eser adı:] Çoklu Zeka Temelli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlkokuma Öğretiminde Uygulanabilirliği, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Programı Doktora Tezi, [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Vatansever [Atıfın yer aldığı eser adı:] Çözümele Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Okuma Yazma Öğrenmiş Çocukların Okuduğunu Anlamadaki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi, Maramara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

12 28. [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenlerin Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Seda Saadet Atasönmez [Atıfın yer aldığı eser adı:] Program Geliştirme Süreci Doğrultusunda Yeni İlköğretim Programlarının İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Erol Duran [Atıfın yer aldığı eser adı:] Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Tezi, [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Taner Altun ve Mustafa Şahin [Atıfın yer aldığı eser adı:] Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1) 15-32, [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Seher Yarar ve Ahmet Tekbıyık [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Sahip Oldukları Kişisel ve Mesleki Nitelik konusundaki Algılarının İncelenmesi, 1. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Konferansı. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs, [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Ayfer Alper, Yasemin Gülbahar [Atıfın yer aldığı eser adı:] Trends and Issues in Educational Technologies: A Review of Recent Research in Tojet, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, April, 8 (2) , [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik-Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Muamber Yılmaz ve Mehmet Nuri Ağırtaş [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12) , [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Yücel Gelişli [Atıfın yer aldığı eser adı:] Powerpoint İle Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2) , [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Ayfer Şahin, Berkan Karasu, Ceylan Kaya, Fatma Ak, Hüseyin Koca, Özgür Ünaldı, Rıza Kalaycı, Şafak Kaman, Şerife Oral, Umut Şahin, Vedat Bıldırcın, Yakup Akyel 12

13 [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğretmenlerin İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullandıkları Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüşleri, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Mayıs (2009). 36. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Pınar Girmen, M. Fatih Kaya, Emel Bayrak [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türkçe Eğitimi Alanında Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, Elazığ. Mayıs (2010) [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Ebru Külekçi, Lola Bulut [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme sistemlerinin Karşılaştırılması, International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, November (2010) [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Mustafa Doğru, Ayşe Nur Ataalkın, İlhami Şahin [Atıfın yer aldığı eser adı:] Fen ve Teknoloji Dersinin Birleştirilmiş sınıflarda Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, Elazığ. Mayıs (2010) [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Havva Ilgın [Atıfın yer aldığı eser adı:] Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting, Inonu Unıversıty Journal of The Faculty of Educatıon, August, 11 (2) 69-92, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Aytekin Erdem, Gürcan, Uzal, Yaşar Ersoy [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri: Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme, Türk Fen Eğitimi Dergisi 7 (1) , [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Salih Çepni, Emine Çil [Atıfın yer aldığı eser adı:] Using a Conceptual Change Text as a Tool to Teach the Nature of Science in an Explicit Reflective Approach, Asia Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 11 (1) 1-29, [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Alper Aytaç [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, İlköğretim-Online 9 (3) , [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Yılmaz Geçit, Ayşegül Şeyihoğlu [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türkiye de Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimi Konusunda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Marmara Coğrafya Dergisi, Ocak, Sayı: 23,

14 44. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Türkçe Dersi İle Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Kısmet Deliveli [Atıfın yer aldığı eser adı:] Ses Çağrışımlı Bütünleşik Kelime Yöntemi, e-journal of New World Sciences Academy 6 (1) , [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Fatih Aydın [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretiminde Powerpoint İle Yapılan Ders Sunumlarının Önemi (Turgutlu Örneği), e-journal of New World Sciences Academy 6 (1) , [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Alper Aytaç, Havva Ilgın [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Biçimlerine (Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı) Göre Okuma Düzeyleri, e-journal of New World Sciences Academy 6 (2) , [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Mustafa Akdağ, Hatice Yıldız [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 4 (1) 50-70, [Atıf yapılan eser:] Ücretli Öğretmenlik sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Muhammed Turhan [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Ücretli Öğretmenliğe İlişkin Görüşleri, e-journal of New World Sciences Academy 6 (2) , [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Güzel [Atıfın yer aldığı eser adı:] Factors Affecting The Computer Usage of Physics Teachers Workig at Private Training Centers, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, April, 10 (2) , [Atıf yapılan eser:] Analogy of Lower and Capital Letters of Vertical and Italic Handwriting in First Grade Litarcy. [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Alper Aytaç, Havva Ilgın [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Biçimlerine (Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı) Göre Okuma Düzeyleri, e-journal of New World Sciences Academy 6 (2) , 2011 F. 3. Panel ve konferanslar 1. Yenilenen İlköğretim Müfredatının Tanıtılması. (Türkçe Öğretim Programı) Panelde sunu yapma F. Ü. Prof. Dr. Bahaddin ÖĞEL Konferans Salonu. Elazığ. [Panel - Panelist] 14

15 2. Beden Dili, İnsan İlişkileri ve İletişim Konulu Konferans Sunusu Yer: F. Ü. Atatürk Kültür Merkezi. [Konferans - Konuşmacı] F. 4. Uluslar arası ve ulusal konferans ve sempozyumlarda bilim ve düzenleme kurulu üyeliği F.4.1. Uluslararası Sempozyum ve Konferans 1. EPVET 2007 (International Conference on e-portfolio Process in Vocational Education Present and Future), 2-3 May 2007, Bucharest, Romania. [Uluslararası Sempozyum ve Konferans - [Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği] 2. V. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ [Uluslararası Sempozyum ve Konferans - [Düzenleme Kurulu Üyeliği] F.4.2. Ulusal Sempozyum ve Konferans Ulusal İyilik Sempozyumu Haziran Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Ulusal Sempozyum ve Konferans - Düzenleme Kurulu Üyeliği] Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Ulusal Sempozyum ve Konferans - Düzenleme Kurulu Başkanı] Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 5 7 Mayıs Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. [Ulusal Sempozyum ve Konferans Bilim Kurulu Üyeliği] F. 5. Uluslar arası ve ulusal dergi editörlük ve hakemlikler F.5.1. Uluslararası Dergi 1. e-journal of New World Sciences Academy, ISSN: , Uluslararası Hakemli Dergi, [Eğitim Bilimleri Seri Editörü][http://www.newwsa.com] 2. e-journal of New World Sciences Academy, ISSN: , Uluslararası Hakemli Dergi, [Hakemlik] F.5.2. Ulusal Dergi 1. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Ulusal Hakemli Dergi, [Hakemlik] 2. Milli Eğitim Dergisi. Ulusal Hakemli Dergi, [Hakemlik] 15

16 3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Ulusal Hakemli Dergi, [Hakemlik] F. 6. Yurtdışı akademik ziyaretler, projeler 1.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve Ortak Ülkeler (İngiltere, Danimarka, Romanya, Yunanistan). Mesleki Eğitimde e-portfolyo Süreci (e-portfolio Process in Vocational Education), B Tipi Pilot Proje Sahibi, PN: TR/06/B/F/PP/178110, 01 Şubat [Proje Yöneticisi] 2.Drama Techniques in the English Language Classroom. Lifelong Learning Programme Grundtvig, Bireysel Proje. Exeter İngiltere [Bireysel Proje Yürütücüsü Yararlanıcısı] 3.The Protfolio Evaluation Process in Vocational-Foreign Language. Leonardo da Vinci Movilidad, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Portfolio Değerlendirme Süreci, Cosenza-Roma / Italia Ağustos - Eylül, [Yararlanıcı] 4.Recognitıon of Vvocational Teacher Training Medols in EU" - Umea University and Malmo University (Sweden) Fırat University (Turkey) Aprıl 30 to May Leonardo da Vinci Vocational Training Program II.- [Yararlanıcı] 5.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve AM Transnational (Spain), Yetişkinler İçin Online Mesleki Eğitim Çevresi Tasarımı (Desing of Online Vocational Educational Environment for Adult), Andalusia bölgesinde çevrimiçi mesleki eğitim veren/verilen kurum/kuruluşları incelemek ve çevre tasarımı hakkında bilgi edinmek, PN: TR/04/A/F/EX1 052, Sevilla, İspanya, 08 Ocak -08 Şubat, [Yararlanıcı] 6.TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yılı 2. Dönem. Başvuru No: 1929B IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu [Proje Yöneticisi] F. 7. Bilimsel kurslar, atölye ve çalışma toplantıları 1. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara [Çalıştay - Katılımcı] 2. II. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul [Çalıştay - Katılımcı] 16

17 3. MTEM, Avrupa Birliği MEDA Programı kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenmiş olan "Innovative Assesment In Competency Based Student Centered Learning" "Öğrenci Merkezli Öğretim Semineri" konulu çalışma toplantısına katılma [Çalışma Toplantısı - Katılımcı] 4. "Seminar on Gender Equality in European Union and Reflections in Turkey" "Avrupa Birliği'nde Cinsiyet Eşitliği ve Ülkemize Yansımaları" konulu seminere katılma Mayıs 2005, Akgün Otel, Elazığ [Çalışma Toplantısı - Katılımcı] 5. Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi Semineri, TÜBİTAK ve Fırat Üniversitesi İşbirliği, Temmuz 2005 Kemaliye Erzincan [Çalışma Toplantısı - Katılımcı] 6. Yapısal Eşitlik Modeli (Lisrel), 8. Araştırma Yöntemleri Semineri, Concorde De Luxe Resort, Lara, Antalya Ocak [Kurs Aktivitesi - Kursiyer] 7. Fen Bilgisi ve GİYE Araçlarını Kullanma Kursunu başarı ile tamamlama Bolu Valiliği Eğitim Araçları ve Donanım Merkezi Müdürlüğü. Bolu. [GİYE Araçlarını Kullanma Kursu Katılımcı] 17

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240 Erzurum / TÜRKİYE Tel: +90 442 2314005 Fax: +90 442 2314288

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Mayıs 2013. Cilt 2 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2013. Cilt 2 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2013 Cilt 2 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2013 Cilt 2 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06830

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı