ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER"

Transkript

1 Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans Eğitim Bilimleri / Eğitim Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 2003 Programları Enstitüsü Doktora/S.Yeterlik/ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Tıpta Uzmanlık Enstitüsü 2007 Doç. / Prof GÖREVLER Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Öğ.Gör. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Öğ.Gör.Dr. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi 2007-Devam ediyor Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Savaş, Melek. 6 Yaş Öğrencilerinin Sahip Oldukları Kelime Servetinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Elazığ, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Projelerde Yaptığı Görevler : 1.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve Ortak Ülkeler (İngiltere, Danimarka, Romanya, Yunanistan). Mesleki Eğitimde e-portfolyo Süreci (e-portfolio Process in Vocational Education), B Tipi Pilot Proje Sahibi, PN: TR/06/B/F/PP/178110, 01 Şubat [Proje Yöneticisi] 2.Drama Techniques in the English Language Classroom. Lifelong Learning Programme Grundtvig, Bireysel Proje. Exeter İngiltere [Bireysel Proje Yürütücüsü Yararlanıcısı] 1

2 3.The Protfolio Evaluation Process in Vocational-Foreign Language. Leonardo da Vinci Movilidad, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Portfolio Değerlendirme Süreci, Cosenza-Roma / Italia Ağustos - Eylül, [Yararlanıcı] 4.Recognitıon of Vvocational Teacher Training Medols in EU" - Umea University and Malmo University (Sweden) Fırat University (Turkey) Aprıl 30 to May Leonardo da Vinci Vocational Training Program II.- [Yararlanıcı] 5.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve AM Transnational (Spain), Yetişkinler İçin Online Mesleki Eğitim Çevresi Tasarımı (Desing of Online Vocational Educational Environment for Adult), Andalusia bölgesinde çevrimiçi mesleki eğitim veren/verilen kurum/kuruluşları incelemek ve çevre tasarımı hakkında bilgi edinmek, PN: TR/04/A/F/EX1 052, Sevilla, İspanya, 08 Ocak -08 Şubat, [Yararlanıcı] 6.TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yılı 2. Dönem. Başvuru No: 1929B IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu [Proje Yöneticisi] İdari Görevler : Anabilim Dalı Başkanı, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretimi Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2007 Devam ediyor. Bölüm Kurul Üyesi, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretimi Bölümü, 2007 Devam ediyor. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Üyeliği, 2008 tarihinden itibaren devam etmektedir. Ödüller : Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı İlkokuma ve Yazma Öğretimi Hayat Bilgisi Öğretimi Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Bilimine Giriş Etkili İletişim Bilimsel Araştırma Yöntemleri Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr Türkçe Öğretimi

3 Güz İlkbahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Okul Deneyimi Öğr. Tek. ve Mat. Tas İnsan İlişkileri ve İletişim Okuma Yazma Öğr. Yeni Yak İlköğretimin Sorunları İlkokuma ve Yazma Öğr Hayat Bilgisi Öğretimi Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Bilimine Giriş Öğretmenlik Uygulaması I Etkili İletişim Bilimsel Araştırma Yöntemleri Birleştirilmiş Sınıflarda Öğr Türkçe Öğretimi Okul Deneyimi Öğretmenlik Uygulaması II Öğr. Tek. ve Mat. Tas İnsan İlişkileri ve İletişim Etkili İletişim Bilimsel Araştırma Yöntemleri ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Turan, Mehmet (2010) Analogy of lower and capital letters of vertical and italic handwriting in first grade literacy. Educational Research and Review. 5 (10) A2. Turan, Mehmet (2011) Learning by doing experience of letters in literacy learning: Object based pedagogical approach. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 3 (4) A3. Turan, Mehmet ve Turhan, Muhammed (2011) The profession of elementary teaching from the perspective of school administrators. Educational Research and Review. 6 (1) A4. Savaş, Melek ve Turan, Mehmet (2011) Okulöncesi Altı Yaş Grubu Öğrencilerin Sahip Oldukları Kelime Servetinin İncelenmsei. New World Science Academy (NWWSA) January ISSN: Volume: 6, Number:1, Article Number: 1C0339 A5. Turan, Mehmet ve Bozkurt, Eyüp (2010) Ücretli Öğretmenlik sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri. New World Science Academy (NWWSA) September ISSN: Volume: 5, Number:4, Article Number: 1C0219 3

4 A6. Emre, İrfan., Turan, Mehmet ve Bahşi, Muammer (2009) İlköğretim Okullarındaki Fen Laboratuarlarının İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma.. New World Science Academy (NWWSA) March ISSN: Volume: 4, Number:2, Article Number: 1C0045 A7. Bahşi, Muammer., Turan, Mehmet ve Emre, İrfan (2009) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Gözlemleri. New World Science Academy (NWWSA) June ISSN: Volume: 4, Number:3, Article Number: 1C0056. A8. Şengün, Taner ve Turan, Mehmet (2004) Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: Volume 3, Issue 1, Article 13. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Turan, Mehmet (2003) İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Mevcut Durumu ve İhtiyaç Derecesi, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs, Mayıs, 2003 B2. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2003) İlköğretim Okullarının Bilgisayar ve Donanımları Konusunda Mevcut Durumları ve Sorunlar, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı), sayfa: Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs, Mayıs, 2003 B3. Şengün, M. Taner ve Turan, Mehmet (2003) İ Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Third International Educational Technology Conference and Fair (III.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı), sayfa: , Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs, Mayıs, B4. Turan, Mehmet ve Taşpınar, Mehmet (2004) The Effects on Students' Views About Democracy and Human Rights of Citizenship and Human Rights Education (Vatandaşlık ve İnsan Hakları Dersinin Öğrencilerin Demokrasi ve İnsan Haklarına İlişkin Görüşlerine Etkisi), Intenational Symposium on Democracy Education (Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu), , 18 Mart Üniversitesi - Çanakkale, Mayıs,2004 B5. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2004) The Democracy Education View of Primary School Teachers In European Union Harmonization Process-The Sample of the Cities; Elazığ, Malatya and Diyarbakır (Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İlleri Örneği.), International Symposium on Democracy Education (Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu), , 18 Mart Üniversitesi - Çanakkale, Mayıs,2004 4

5 B6. Atıcı, B., Demirli, C., Semerci, Ç., Kazu, İ., Gürol, M., Taşpınar, M., Turan, M. ve Akça, R. (2005) Yaşam Boyu Eğitim Bağlamında Mesleki Eğitim: AB Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Kapsamında Bir Çalışma. Vocational Education In The Context of Lifelong Learning: A Project For The Eu Leonardo da Vinci Vocational Training Program 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi 1st Internatıonal Vocatıonal and Technıcal Educatıon Technologıes Congress Eylül / September 5-7, 2005 B7. Turan, Mehmet ve Orhan, Nuri. Opınıons of Teachers Workıng in Prımary Schools on Portfolıo Evaluatıon Process. E-Portfolio Process in Vocational Education: Present and Future Leonardo da Vinci Pilot Project Conference. 2-3 May Bucharest - Romania B8. Turan, Mehmet ve Yalçın, Hülya (2009) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri. 1. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Konferansı. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs, B9. Turan, Mehmet., Ay, Nevin ve Yağlı, Zeynep (2010) Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Sınıf Yönetiminde Yaşanan Sorunlar. II. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 29 Nisan- 02 Mayıs C. Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1.1. E-Portfolio Process in Vocational Education and Training (2008) Editor: Muhammed Turhan, Co-Editor: Mehmet TURAN. Ankara: Data Yayıncılık. 338 sayfa. C1.2. Epvet Application Report (2009) Editörler: Mehmet TURAN ve Halidun Keleştimur. Elazığ: Fırat Üniversitesi Matbaası. 73 sayfa. C2.1. M. Gürol., M. Taşpınar. B. Akpınar., M. Akdağ., E. Tezci., B. Köksalan., E. İzci., H. Özkan., H. Kazu., S. Güven., N. Gömleksiz., A. Gürol., A. Dikici., Ç. Semerci., İ. Kazu., T. Sevindik ve M. Turan, M. Gürol, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (Yeni İlköğretim Programları), pp., Ankara, Akış Yayıncılık, C2.2. M. Gürol., A. Dikici., A. Gürol B. Akpınar., B. Atıcı., E. Tezci., E. İzci., H. Özkan., H. Kazu., M. Akdağ., N. Gömleksiz., S. Güven., T. Sevindik., M. Turan., M. Çalışkan., T. Dilci ve C. Demirli, M. Gürol, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Hazırlama (Fen Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı), pp., Ankara, Akış Yayıncılık, 2006 C2.3. A. Seda Saracaloğlu., S. Uşun., A. Küçükoğlu., M. Turan., M. Akdağ., Y. Kayabaşı., N. Aydıner ve İ. Kaya, A. Seda Saracaloğlu ve H. Hüsnü Bahar, Öğretim İlke ve Yöntemleri (Eğitim-Öğretim İlkeleri ve Öğretim Stratejileri), pp., İstanbul, Lisans Yayıncılık, 2007 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 5

6 D1. Turan Mehmet (2010) Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. Yıl: 39. Sayı: 187 Sayfa: 8-22 D2. Turan Mehmet (2010) Sınıf Öğretmenlerinin Ders Kitapları ve Öğretim Materyallerine Yönelik Görüşleri. ESOSDER - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 9 Sayı: 34 Syf: 1-16 D3. Çoban, Bilal ve Turan, Mehmet (2006). Öğrenci Görüşlerine Göre İdeal Beden Eğitimi Öğretmeninin Nitelikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (1) D4. Turan, Mehmet ve Boyraz, Zeki (2004) Öğretim Materyali Olarak Kavram Haritaları, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3 (10) D5. Turan, Mehmet ve Akpınar, Burhan (2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik-Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18 (1) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2001) Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Verme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu, Mayıs, 2001 E2. Özan, Mukadder Boydak ve Turan, Mehmet (2002) Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara, Eylül, E3. Akpınar, Burhan ve Turan, Mehmet (2002) İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara, Eylül, E4. Çoban, Bilal., Turan, M., vd, (2003) Ortaöğretimde Spor Alanlarının Açılmama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , Gazi Üniversitesi - Ankara, Ekim, 2003 E5. Çoban, Bilal., Turan, M., vd., (2003) Okul Takımlarında Faaliyet Gösteren Sporcu Öğrencilerin Faaliyet Amaçları ve Beklentileri Ü;zerine Bir Çalışma, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , Gazi Üniversitesi - Ankara, Ekim, E6. Çoban, Bilal., Turan, M., vd, (2003) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İlişkilerinin Belirlenmesi, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, , Gazi Üniversitesi - Ankara, Ekim,

7 E7. Akpınar, Burhan Turan, Mehmet ve Tekataş, Hasan (2004) Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi - Malatya, Temmuz, 2004 E8. Akpınar, Burhan., Turan, Mehmet ve Gözler, Alpaslan. (2006) Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Nisan E9. Turan, Mehmet., Gözler, Alparslan ve Erdoğan, Begüm (2007) Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüş ve Önerileri. 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Nisan-2007 E10. Turan, Mehmet. (2007) Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. E11. Bahşi, M., Turan, M, ve Emre, İ. (2007) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Gözlemleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat. E12. Emre, İ, Turan, M. ve Bahşi, M. (2007) İlköğretim Okullarındaki Fen Laboratuarlarının İşlevselliği Üzerine Bir Çalışma. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat. E13. Turan, Mehmet ve Yıldırım, Arif (2008) İlköğretim Okullarındaki Sosyal Kulüp Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale. E14. Turan, Mehmet, Özercan Mümine ve Şahin Çiğdem (2008) Sınıf Öğretmenlerinin Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Çanakkale. E15. Turan, Mehmet ve Fadıloğlu, Pelin (2009) Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Osmanagazi Üniversitesi. Eskişehir. E16. Turan, Mehmet ve Yaraş, Zübeyde (2009) Aile Destekli İlk Okuma Yazma Öğretimi (Bir Model Önerisi). 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir. E17. Turan, Mehmet., Bozkurt, Eyüp ve Polat, Faysal (2010) Öğretmen Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Okul Başarısına ve Tutumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Fırat Üniversitesi, Elazığ. F. Diğer yayınlar : 7

8 F. 1. Uluslar arası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılmayan bildiriler F.1.1. Uluslararası Sempozyum ve Konferans 1. Turan, Mehmet ve Ay, Nevin (2009) Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Türkçe Öğretiminde Yaşanan Sorunlar. II. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs, 9-11 Aralık 2009 F.1.2. Ulusal Sempozyum ve Konferans 1. Kubanç, Yasemin ve Turan, Mehmet (2011) Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Toplumun Bakış Açısı. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs Turan, Mehmet ve Yavuz, Sevgi (2011) Sözleşmeli Öğretmenlik Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs Turan, Mehmet., Şekerci, Hanifi., Bozkurt, Eyüp ve Kömürbay, Seda (2011) İlköğretim Okulları Dersliklerinde Yer Alan Sıralar Üzerindeki Yazıların Analizi Üzerine Bir Çalışma. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 5-7 Mayıs 2011 F. 2. Eserlere Yapılan Atıflar 1. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Mevcut Durumu ve İhtiyaç Derecesi [Atıf yapan kişi:] Özgür Arlı [Atıfın yer aldığı eser adı:] "Sosyal Bilgiler Dersi Güzel Yurdumuz Türkiye Ünitesine Yönelik Çoklu Zeka Kuramı Etkinlikleriyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının 5. Sınıf Öğrenci Başarısına Etkisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, [Atıf yapılan eser:] Öğretim Materyali Olarak Kavram Haritaları [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet TAŞPINAR [Atıfın yer aldığı eser adı:] Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri", Ankara: Nobel Yayınları, [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet Tekgöz [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Edebiyat Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] Oluşturmacılık [Atıf yapan kişi/kurum:] Abdullah Fırat [Atıfın yer aldığı eser adı:] Yeni Öğretim Programı: İnşacı (Constructivist) Kuram, Bilim Aklın Aydınlığında Eğitim (2005) Yıl: 6, Sayı: 69 8

9 5. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Orhan Karamustafaoğlu [Atıfın yer aldığı eser adı:] Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kullanma Düzeyleri: Amasya İli Örneği. AÜ Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1) , [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Fevzi Dursun [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1 (2) 33-57, [Atıf yapılan eser:] Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İlleri Örneği. [Atıf yapan kişi/kurum:] Engin Karadağ, Nuri Baloğlu ve Pınar Yalçınkayalar [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Demokratik Tutumları ile Öğretmenlerin Demokratik Değerleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi. 4 (12) 65-82, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Selçuk Karaman ve Metin Açıkyıldız [Atıfın yer aldığı eser adı:] Kimya Öğretmeni Adaylarının İnternet Kaynaklarını Kullanımla İlgili Tutumları ve Karşılaştıkları Zorluklar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (2) , [Atıf yapılan eser:] Öğretim Materyali Olarak Kavram Haritaları [Atıf yapan kişi/kurum:] İrfan Emre ve Muammer Bahşi [Atıfın yer aldığı eser adı:] Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Bölünmesiyle İlgili Kavram Yanılgıları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi. s.70-73, [Atıf yapılan eser:] Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı; Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İlleri Örneği [Atıf yapan kişi/kurum:] Fikret Karahan, Mehmet Sardoğan, Eyüp Özkamalı ve Abdullah Dicle [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğretmen Adaylarında Demokratik Tutum, Nevrotik Eğilimler ve Kendini Gerçekleştirme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, , [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Fevzi Dursun [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, İlköğretmen Dergisi. Mayıs, (52-57), [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Karaer [Atıfın yer aldığı eser adı:] Sınıf Öğretmeni Adaylarının Madde Konusundaki Bazı Kavramların Anlaşılma Düzeyleri İle Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi. 15 (1) ,

10 13. [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri. [Atıf yapan kişi/kurum:] Nuriye Semerci, Seda Kerimgil, Ece Meral, Serkan Pullu ve Sare Çetintaş [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı Nisan 2007 Eskişehir. Sayfa: , [Atıfyapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi:] Mehmet Yapıcı ve Ceren Demirdelen [Atıfın yer aldığı eser adı:] "İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online 6 (2) , [Atıf yapılan eser:] Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakışı [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet Okutan [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türk Eğitimi Sistemi nde Demokrasi Eğitimi, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt 7, Sayı: 1, (2010) [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Karaer [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim İkinci Kademe 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (1) , [Atıf yapılan eser:] Öğrenci Görüşlerine Göre İdeal Beden Eğitimi Öğretmeninin Nitelikleri: Ölçek Geliştirme Çalışması [Atıf yapan kişi/kurum:] Cengiz Arslan [Atıfın yer aldığı eser adı:] Beden Eğitimi Öğretmeni Yeterlilik Ölçeği Geliştirme Çalışması, Uluslar arası AB Bologna Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (2007) [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Abdulbaki Bektaş [Atıfın yer aldığı eser adı:] Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Gerçekleştirilen İlk Okuma-Yazma Öğretimini Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Selami Yangın ve Halil Dindar [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Değişimin Öğretmenlere Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 ( ) [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Muhammed Yıldırım [Atıfın yer aldığı eser adı:] Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okullarında Ses Temelli Cümle Öğretimi Yöntemi İle İlk Okuma Yazma Öğretimi Sırasında Karşılaşılan 10

11 Güçlükler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] Vatandaşlık ve İnsan Hakları Dersinin Öğrencilerin Demokrasi ve İnsan Haklarına İlişkin Görüşlerine Etkisi [Atıf yapan kişi/kurum:] Mehmet Nuri Gömleksiz ve Ayşe Ülkü Kan [Atıfın yer aldığı eser adı:] Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği), Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 178, Sayfa: 44-64, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Dudu Kaya [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğrencilerin Okuduğunu Anlamalarının Çözümleme Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Şennur Öğreten [Atıfın yer aldığı eser adı:] Yeni İlköğretim Programı Kapsamındaki Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Okuma Yazma Öğretiminin İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerince Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Nagihan Şahin [Atıfın yer aldığı eser adı:] Ses Temelli Cümle Yöntemine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Hulusi Balun [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim I. Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanının Türkçe Öğretimindeki Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği (Bingöl, Elazığ, Diyarbakır Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Emine Kolaç [Atıfın yer aldığı eser adı:] Çoklu Zeka Temelli İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlkokuma Öğretiminde Uygulanabilirliği, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Programı Doktora Tezi, [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Vatansever [Atıfın yer aldığı eser adı:] Çözümele Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Okuma Yazma Öğrenmiş Çocukların Okuduğunu Anlamadaki Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi, Maramara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

12 28. [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenlerin Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Seda Saadet Atasönmez [Atıfın yer aldığı eser adı:] Program Geliştirme Süreci Doğrultusunda Yeni İlköğretim Programlarının İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Erol Duran [Atıfın yer aldığı eser adı:] Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Tezi, [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Taner Altun ve Mustafa Şahin [Atıfın yer aldığı eser adı:] Değişen İlköğretim Programının Sınıf Öğretmenleri Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1) 15-32, [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Seher Yarar ve Ahmet Tekbıyık [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Sahip Oldukları Kişisel ve Mesleki Nitelik konusundaki Algılarının İncelenmesi, 1. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Konferansı. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Mayıs, [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Ayfer Alper, Yasemin Gülbahar [Atıfın yer aldığı eser adı:] Trends and Issues in Educational Technologies: A Review of Recent Research in Tojet, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, April, 8 (2) , [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik-Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Muamber Yılmaz ve Mehmet Nuri Ağırtaş [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12) , [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Yücel Gelişli [Atıfın yer aldığı eser adı:] Powerpoint İle Yapılan Ders Sunumlarının Etkililiği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2) , [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Ayfer Şahin, Berkan Karasu, Ceylan Kaya, Fatma Ak, Hüseyin Koca, Özgür Ünaldı, Rıza Kalaycı, Şafak Kaman, Şerife Oral, Umut Şahin, Vedat Bıldırcın, Yakup Akyel 12

13 [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğretmenlerin İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullandıkları Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüşleri, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Mayıs (2009). 36. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Programında [Atıf yapan kişi/kurum:] Pınar Girmen, M. Fatih Kaya, Emel Bayrak [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türkçe Eğitimi Alanında Yaşanan Sorunların Lisansüstü Tezlere Dayalı Olarak Belirlenmesi, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, Elazığ. Mayıs (2010) [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Ebru Külekçi, Lola Bulut [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türkiye ve ABD deki Öğretmen Yetiştirme sistemlerinin Karşılaştırılması, International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, November (2010) [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Mustafa Doğru, Ayşe Nur Ataalkın, İlhami Şahin [Atıfın yer aldığı eser adı:] Fen ve Teknoloji Dersinin Birleştirilmiş sınıflarda Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, Elazığ. Mayıs (2010) [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Havva Ilgın [Atıfın yer aldığı eser adı:] Teachers and Students Opinions about Cursive Handwriting, Inonu Unıversıty Journal of The Faculty of Educatıon, August, 11 (2) 69-92, [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Aytekin Erdem, Gürcan, Uzal, Yaşar Ersoy [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri: Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme, Türk Fen Eğitimi Dergisi 7 (1) , [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Salih Çepni, Emine Çil [Atıfın yer aldığı eser adı:] Using a Conceptual Change Text as a Tool to Teach the Nature of Science in an Explicit Reflective Approach, Asia Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 11 (1) 1-29, [Atıf yapılan eser:] Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Çözümleme Yöntemine İlişkin Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Alper Aytaç [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlkokuma Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, İlköğretim-Online 9 (3) , [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Yılmaz Geçit, Ayşegül Şeyihoğlu [Atıfın yer aldığı eser adı:] Türkiye de Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimi Konusunda Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Marmara Coğrafya Dergisi, Ocak, Sayı: 23,

14 44. [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Türkçe Dersi İle Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Kısmet Deliveli [Atıfın yer aldığı eser adı:] Ses Çağrışımlı Bütünleşik Kelime Yöntemi, e-journal of New World Sciences Academy 6 (1) , [Atıf yapılan eser:] Coğrafya Eğitiminde Bilgisayar Destekli Ders Sunumunun Öğrenmedeki Rolünün Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi [Atıf yapan kişi/kurum:] Fatih Aydın [Atıfın yer aldığı eser adı:] Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretiminde Powerpoint İle Yapılan Ders Sunumlarının Önemi (Turgutlu Örneği), e-journal of New World Sciences Academy 6 (1) , [Atıf yapılan eser:] Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Görüş ve Önerileri [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Alper Aytaç, Havva Ilgın [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Biçimlerine (Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı) Göre Okuma Düzeyleri, e-journal of New World Sciences Academy 6 (2) , [Atıf yapılan eser:] Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Mustafa Akdağ, Hatice Yıldız [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerde Dil Becerilerini Geliştirme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 4 (1) 50-70, [Atıf yapılan eser:] Ücretli Öğretmenlik sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri [Atıf yapan kişi/kurum:] Muhammed Turhan [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Ücretli Öğretmenliğe İlişkin Görüşleri, e-journal of New World Sciences Academy 6 (2) , [Atıf yapılan eser:] İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Eğitiminde Materyal Kullanımı [Atıf yapan kişi/kurum:] Hatice Güzel [Atıfın yer aldığı eser adı:] Factors Affecting The Computer Usage of Physics Teachers Workig at Private Training Centers, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, April, 10 (2) , [Atıf yapılan eser:] Analogy of Lower and Capital Letters of Vertical and Italic Handwriting in First Grade Litarcy. [Atıf yapan kişi/kurum:] Derya Arslan, Alper Aytaç, Havva Ilgın [Atıfın yer aldığı eser adı:] İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Biçimlerine (Dik Temel Yazı ve Bitişik Eğik Yazı) Göre Okuma Düzeyleri, e-journal of New World Sciences Academy 6 (2) , 2011 F. 3. Panel ve konferanslar 1. Yenilenen İlköğretim Müfredatının Tanıtılması. (Türkçe Öğretim Programı) Panelde sunu yapma F. Ü. Prof. Dr. Bahaddin ÖĞEL Konferans Salonu. Elazığ. [Panel - Panelist] 14

15 2. Beden Dili, İnsan İlişkileri ve İletişim Konulu Konferans Sunusu Yer: F. Ü. Atatürk Kültür Merkezi. [Konferans - Konuşmacı] F. 4. Uluslar arası ve ulusal konferans ve sempozyumlarda bilim ve düzenleme kurulu üyeliği F.4.1. Uluslararası Sempozyum ve Konferans 1. EPVET 2007 (International Conference on e-portfolio Process in Vocational Education Present and Future), 2-3 May 2007, Bucharest, Romania. [Uluslararası Sempozyum ve Konferans - [Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyeliği] 2. V. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ [Uluslararası Sempozyum ve Konferans - [Düzenleme Kurulu Üyeliği] F.4.2. Ulusal Sempozyum ve Konferans Ulusal İyilik Sempozyumu Haziran Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Ulusal Sempozyum ve Konferans - Düzenleme Kurulu Üyeliği] Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Mayıs Fırat Üniversitesi, Elazığ. [Ulusal Sempozyum ve Konferans - Düzenleme Kurulu Başkanı] Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 5 7 Mayıs Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. [Ulusal Sempozyum ve Konferans Bilim Kurulu Üyeliği] F. 5. Uluslar arası ve ulusal dergi editörlük ve hakemlikler F.5.1. Uluslararası Dergi 1. e-journal of New World Sciences Academy, ISSN: , Uluslararası Hakemli Dergi, [Eğitim Bilimleri Seri Editörü][http://www.newwsa.com] 2. e-journal of New World Sciences Academy, ISSN: , Uluslararası Hakemli Dergi, [Hakemlik] F.5.2. Ulusal Dergi 1. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Ulusal Hakemli Dergi, [Hakemlik] 2. Milli Eğitim Dergisi. Ulusal Hakemli Dergi, [Hakemlik] 15

16 3. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Ulusal Hakemli Dergi, [Hakemlik] F. 6. Yurtdışı akademik ziyaretler, projeler 1.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve Ortak Ülkeler (İngiltere, Danimarka, Romanya, Yunanistan). Mesleki Eğitimde e-portfolyo Süreci (e-portfolio Process in Vocational Education), B Tipi Pilot Proje Sahibi, PN: TR/06/B/F/PP/178110, 01 Şubat [Proje Yöneticisi] 2.Drama Techniques in the English Language Classroom. Lifelong Learning Programme Grundtvig, Bireysel Proje. Exeter İngiltere [Bireysel Proje Yürütücüsü Yararlanıcısı] 3.The Protfolio Evaluation Process in Vocational-Foreign Language. Leonardo da Vinci Movilidad, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Portfolio Değerlendirme Süreci, Cosenza-Roma / Italia Ağustos - Eylül, [Yararlanıcı] 4.Recognitıon of Vvocational Teacher Training Medols in EU" - Umea University and Malmo University (Sweden) Fırat University (Turkey) Aprıl 30 to May Leonardo da Vinci Vocational Training Program II.- [Yararlanıcı] 5.AB LdV MEP, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve AM Transnational (Spain), Yetişkinler İçin Online Mesleki Eğitim Çevresi Tasarımı (Desing of Online Vocational Educational Environment for Adult), Andalusia bölgesinde çevrimiçi mesleki eğitim veren/verilen kurum/kuruluşları incelemek ve çevre tasarımı hakkında bilgi edinmek, PN: TR/04/A/F/EX1 052, Sevilla, İspanya, 08 Ocak -08 Şubat, [Yararlanıcı] 6.TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yılı 2. Dönem. Başvuru No: 1929B IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu [Proje Yöneticisi] F. 7. Bilimsel kurslar, atölye ve çalışma toplantıları 1. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Bir Profesyonel Olarak Öğretmen Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara [Çalıştay - Katılımcı] 2. II. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul [Çalıştay - Katılımcı] 16

17 3. MTEM, Avrupa Birliği MEDA Programı kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenmiş olan "Innovative Assesment In Competency Based Student Centered Learning" "Öğrenci Merkezli Öğretim Semineri" konulu çalışma toplantısına katılma [Çalışma Toplantısı - Katılımcı] 4. "Seminar on Gender Equality in European Union and Reflections in Turkey" "Avrupa Birliği'nde Cinsiyet Eşitliği ve Ülkemize Yansımaları" konulu seminere katılma Mayıs 2005, Akgün Otel, Elazığ [Çalışma Toplantısı - Katılımcı] 5. Ekoloji Temelli Çevre Eğitimi Semineri, TÜBİTAK ve Fırat Üniversitesi İşbirliği, Temmuz 2005 Kemaliye Erzincan [Çalışma Toplantısı - Katılımcı] 6. Yapısal Eşitlik Modeli (Lisrel), 8. Araştırma Yöntemleri Semineri, Concorde De Luxe Resort, Lara, Antalya Ocak [Kurs Aktivitesi - Kursiyer] 7. Fen Bilgisi ve GİYE Araçlarını Kullanma Kursunu başarı ile tamamlama Bolu Valiliği Eğitim Araçları ve Donanım Merkezi Müdürlüğü. Bolu. [GİYE Araçlarını Kullanma Kursu Katılımcı] 17

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Nisan 1999 Doçentlik Tarihi : Ekim 2006 Profesörlük Tarihi : Ekim 2011

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Nisan 1999 Doçentlik Tarihi : Ekim 2006 Profesörlük Tarihi : Ekim 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatih TÖREMEN 2. Doğum Tarihi: 14.07.1964 3. Unvan : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransızca Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Eğitim

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013 1. Adı Soyadı: Ersin KARADEMİR 2. Doğum Tarihi: 27 Mayıs 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Eğitim Programlar ve Öğretim Abant İzzet Baysal Ünv. 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Eğitim Programlar ve Öğretim Abant İzzet Baysal Ünv. 2009 1. Adı Soyadı: Süleyman ÇELENK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1948 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Profesör Eğitim Programlar ve Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

2003 Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Üzerine Deneysel Bir İnceleme, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2003 Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Üzerine Deneysel Bir İnceleme, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ESERLER Yüksek Lisans Tezi 2003 Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma Üzerine Deneysel Bir İnceleme, Elazığ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Semineri 2003 Teknik Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevcan YAĞAN GÜDER 2. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2006 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : 22.08.1973 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pınar GİRMEN Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1992 Bölümü /Türk Halk Bilimi Y. Lisans Eğitim Bilimleri/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01/07/ Unvanı: Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01/07/ Unvanı: Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERDOĞAN ÖZDEMİR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü 34959 Akfırat-Tuzla/İstanbul. Telefon: 0216 677 16 30 e-posta:erdogan.ozdemir@okan.edu.tr 2. Doğum Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Süleyman Yaman Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Lisans 19 Mayıs Üniversitesi Y. Lisans Gazi Üniversitesi Doktora Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tez

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ SAVAŞ BAŞTÜRK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 Adres : null Telefon : - E-posta : sbasturkveri@gmail.com Doğum Tarihi : 16.08.1974 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.

CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK. Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu. CURRICULUM VITAE MUSTAFA ÇEVİK Cep Tel:0 (506) 224 18 85 Adres: Akşemsettin Mah. 1080. Cad. 141 / 18 Mamak- Ankara E-mail: mustafacevik@mu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : Karaman Doğum

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi: 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri: Çaycuma/Zonguldak Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 22/07/2014 Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Gülriz İMER Doğum Yeri ve Yılı : Eskişehir, 1965 E-Posta : gulrizimer@mersin.edu.tr gulrizimer@gmail.com Bilinen Yabancı Dil : İngilizce İŞ DENEYİMİ 2009 2006-.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. University of Leicester, Eğitim School of Education. Psikoloji 1. Adı Soyadı: Abbas TÜRNÜKLÜ 2. Doğum Tarihi: 12/ 07 /1971 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi, Edebiyat 1992 Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı