ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993."

Transkript

1 ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi : Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 199. Y. Lisans :Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ABD., 1996 Doktora :Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ABD., Girdiği Dersler Analiz I, II, III, Genel Matematik I ve II Temel Matematik I ve II Matematik Öğretimi I ve II Matematik Eğitimi Mesleki Deneyim 199- : Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matemati Bölümü - VAN. -6 : Araştırma Görevlisi Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matemati Bölümü - VAN. 6- : Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matemati Bölümü - VA 1. BILIMSEL CALSIMALAR VE YAYINLARI 1.1. Tezler: Yüksek Lisans Tezi: KONFORMAL ÖLÇÜMLERİN ÖZELLİKLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. İsmail TOK Doktora Tezi: MODÜLÜS FONKSİYON DİZİLERİ YARDIMIYLA TANIMLANMIŞ BAZI DİZİ UZAYLARI Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı,.

2 Danışman: Doç. Dr. Tunay BİLGİN A) BİLİMSEL MAKALELER: 1. Bilgin, T., AKBAYIR, K., (). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayıları yorumlama ve Uygulamada Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol:1, No:1, p AKBAYIR, K.,(). Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Ailenin ve Branş Seçiminde Cinsiyetin Rolü, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dergisi Cilt, p Eylül, ODTU, ANKARA.. Bilgin, T., AKBAYIR, K.,(). İşbirlikli Öğrenmenin Dizi ve Serilerin Öğretimindeki Etkililiği, Milli Eğitim Dergisi, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dergisi Cilt, p Eylül, ODTU, ANKARA. 4. AKBAYIR, K., (). Üniversite Sınavlarında Tek Aşamalı Ö.S.S. Sınavına Geçildikten Sonra Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Temel Matematik Konularını Anlama Düzeyi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol:4, No:1, p AKBAYIR, K., (4). Matematik Öğretmen Adaylarının Doğal Gelişim Süreçlerinin Fuller Teorisi ile Uyuşumu, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol:1, No:1, p AKBAYIR, K., (4). Üniversite. Sınıf Öğrencilerinin Serilerin Tayininde Bazı Yakınsaklık Kriterlerindeki Hataları ve Kavram Yanılgıları, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol:1, No:, p AKBAYIR, K., (4). Üniversite Öğrencilerinin Analiz Konularındaki Hataları ve Kavram Yanılgıları, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 5 Sayı: 8, p ) AKBAYIR, K., (6). Özel Dershanelerin Matematik Öğretimindeki Yeri ve Cinsiyetlere Göre İncelenmesi, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongre Dergisi, 7-9 Eylül 6, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. 9) AKBAYIR, K., TAŞ, Ziyattin, (9). Türkiye de Matematik Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Journal of Qafqaz University, Number: 6, p B) SÖZLÜ BİDİRİLER: 1. Bilgin, T., AKBAYIR, K., (1). Ondalık Sayılar Üzerine, Palandöken Matematik Günleri, 8- Haziran 1, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.. Bilgin, T., AKBAYIR, K., (). İşbirlikli Öğrenmenin Dizi ve Serilerin Öğretimindeki Etkililiği, V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül, ODTÜ, Ankara.. AKBAYIR, K., (). Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Ailenin ve Branş Seçiminde Cinsiyetin Rolü, V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül, ODTÜ, Ankara. 4. AKBAYIR, K., (5). Üniversite Sınavlarında Tek Aşamalı Ö.S.S. Sınavına Geçildikten Sonra Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Temel Matematik Konularını Anlama Düzeyi, 1. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 5 Mart 5, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 5) AKBAYIR, K., (5). Eğitim Fakültelerindeki Yeniden Yapılanmanın Öğretim Üyesi Açısından Değerlendirilmesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 8- Eylül 5, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

3 6) AKBAYIR, K., TAŞ, Ziyattin, (7). İlkokul Öğretmenlerinin Fen ve Matematik Derslerinde Kullandıkları Metotlar ve Karşılaştıkları Problemler,. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 14 Nisan 7, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 7) AKBAYIR, K., YALVAÇ, E, (1). İlköğretim İkinci Kademede Matematik Programına Yönelik Etkinliklerin Bazı Cebir Konularının Öğretimi Üzerindeki Etkileri, 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eylül 1, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs. 8) AKBAYIR, K., KAYA, C, (1). Matematik Öğretiminde İletişim Çatışmaları, 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eylül 1, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs. 9) AKBAYIR, K., (11). Yeni Matematik Programının Uygulamadaki Etkinliği,. Uluslar arası Eğitim Bilimleri Kongresi, -5 Haziran 11, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa, Kıbrıs. C) POSTER BİLDİRİLER: 1) AKBAYIR, K., (5). Eğitim Fakültelerindeki Yeniden Yapılanmanın Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 8- Eylül 5, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. ) AKBAYIR, K., (6). Özel Dershanelerin Matematik Öğretimindeki Yeri ve Cinsiyetlere Göre İncelenmesi, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 6, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. ) AKBAYIR, K., TAŞ, Ziyattin, (9). Matematik Öğretmeni Yetiştirirken Karşılaşılan Problemler, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 1- Mayıs 9, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. D) YÜRÜTTÜĞÜM VE TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLER 1) KAYA, C., (9). Matematik Öğretiminde İletişim Çatışmaları, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, VAN. ) YALVAÇ, E., (1). İlköğretim İkinci Kademe Matematik Programına Yönelik Etkinliklerin Bazı Cebir Konularının Öğretimi Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, VAN. ) TEMİZ, T., (1). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ile Kaygıları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, VAN. 4) ECE, İ., (1). Kırsal Kesimde Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, VAN.

4 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atilla TEMUR Doğum Tarihi : 18 Mayıs 1965 Ünvanı : Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Atatürk Üniversitesi 1988 Y.Lisans Biyoloji Yüzüncü Yıl / Fen Bil. Enst. 199 Doktora Biyoloji Yüzüncü Yıl / Fen Bil. Enst Akademik Ünvanlar : Bilgisayar Öğretmeni : Öğretim Görevlisi 7-1 : Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 1- : Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri * Kurt, T., Fen Bilgisi Dersinde Uygulamaların yeri ve Önemi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,. Geçer, K., Fen Bilgisi Laboratuarlarında karşılaşılan Güçlükler ve Giderilmesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 5. * Geçer, K., Fen Bilgisi Laboratuarlarında karşılaşılan Güçlükler ve Giderilmesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 5 * Örs, S., İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf fen bilgisi müfredatındaki biyoloji kavramlarının anlaşılma düzeyinin tespit edilmesi ve anlaşılmama nedenlerinin incelenmesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 6. * Ceberrut, K., Çoklu Zeka Gelişiminde Sosyo-kültürel Çevrenin Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 9. * Temiz, M. A., Etil Alkol İle Oluşturulan Oksidatif Stresli Sıçanlarda Keçiboynuzu Çekirdeği nin (Ceratonia siliqua L.) Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 11. * Özhan, İ., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Fen Ve Teknoloji Öğretmenleri İle Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Fen Ve Teknoloji Dersi Programı Hakkındaki Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (Çalışma devam ediyor).

5 6.. Doktora Tezleri -- Yayınlar 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler * Celik, İ., Temur, A., Determination Hematotoxic And Hepatotoxic Effects Of Trichloroacetic Acid At Sublethal Dosage İn Rats Food and Chemical Toxicology (ELS), 47: 14-16, (9). * Celık, I., Temur, A., Isık, İ., Hepatoprotective Role And Antioxidant Capacity Of Pomegranate (Punica Granatum) Flowers İnfusion Against Trichloroacetic Acid-Exposed İn Rats, Food and Chemical Toxicology (ELS), 47: , (9). * Temur, A., Askerov, F., Karadağ, H., Changes İn The Structural Protein Concentrations Of Neurones And Glia Cells İn Some Centre Of The Hypothalamus At Different Periods Of Starvation And Dehydration Journal of Pharmacy Research, : 1-17, (9). * Temur, A., Atlı, M., Karadağ, H., Dönmez, HH., Askerov, F., Bıochemıcal And Hıstochemıcal Study on The Hypothalamus at Some Perıods of Starvatıon And Refeedıng After Starvatıon. Asian Journal of Chemistry, 19: , (7). * Temur, A., Atlı, M., Askerov, F., Kadımova, S., Karadağ, H., Dynamics of Changes of AChE Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Regime, Asian Journal of Chemistry, 18: , (6). * Süleymanov, LM., Askerov, F., Temur, A., Proteinsiz Gıda İle Beslenen Değişik Yaşlardaki Beyaz Farelerin Beyinlerinin Alıcı motorlarında ve Limbik Bölgede Meydana Gelen Morfolojik Değişiklikler Collection of the scientific articles of international Conference dedicated to 1 years anniversary of founder of anatomic school in Azerbaijan honored worker of sciences, Profesör Kamil Abdul-Salam BALAKISHEIV, 6-66, Bakü, (6) (Makalenin aslı Rusçadır). * Temur, A., Karadağ, H., Askerov, A., Dönmez, HH. A Biochemical and Histochemical Study on the Activity of Acid Peptide Hydrolase in the Hypothalamus at Some Periods of Starvation and Refeeding After Starvation, Asian Journal of Chemistry, 17: , (5). * Temur, A., Askerov, F., Kadimova, S., Karadağ, H., Dynamics of Changes of Monaminoxidase Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Restoration of Food Regime, Asian Journal of Chemistry, 17: 4-46, (5). * Temur, A., Askerov, F., Morphological Changes In The Some Centers Of Hypothalamus During Food Deprivation, Journal of Neurogical Sciences [Turkish] 1: 5-4, (5). * Temur, A., Atlı, M., Askerov, F., Protein Changes In Neurons And Glias In Same Centers Of Hypothalamus At Food Motivation, Journal of Applied Biological Sciences (JABS), 1: 1-6, (7). 7.. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler * Askerov, F., Kadımova, S., Karadağ, H., Temur, A., Dynamics of Changes of AchE and MAO Contents in Some Hypothalamic Nuclei after Different Periods of Food Deprivation and Regime, The 1. Conference of Azerbaijan Society of Biochemists & Molecular Biologists, Baku, 1.

6 * Süleymanov, LM., Askerov, F., Temur, A., Proteinsiz Gıda İle Beslenen Değişik Yaşlardaki Beyaz Farelerin Beyinlerinin Alıcı motorlarında ve Limbik Bölgede Meydana Gelen Morfolojik Değişiklikler, Mehmet Sadık Abdullayev in 8. Doğum Yılı Anısına Hazırlanmış Olan Uluslararası Bilim Kongresi, Bakü, Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler * Atlı, M., Temur, A., Bay, A., Karadağ, H., Öner, A.F., Düzenli Egzersiz ve Sigaranın Lenfosit Alt Grupları Üzerine Etkisi. Van Tıp Dergisi, 1: 97-1, (6). * A. Temur, F. Askerov, H.B. Temur, H. Karadağ, Açlığın Beyin Korteksinin Farklı Bölgelerindeki Nötral Peptid Hidrolazların Aktifliği Üzerine Etkisi, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 1: 4-48, (8). * Temur, A., Karadağ, H., Bazı Hayvanlarda Adrenal Bezlerin Morfometrik Özellikleri, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1: 17-5, (5). * Temur, A., Askerov, F., Temur, H.B., Açlığın beyin korteksinin farklı bölgelerindeki nötral Peptid hidrolazların aktifliği üzerine etkisi ve histokimyasal Değişiklikler Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi : 68 74, (7). * Yeşilyurt, M., Kurt, T., Temur, A., İlköğretim fen laboratuarı için tutum anketi geliştirilmesi ve uygulanması Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: -7, (5). * Çavuş, H., Temur, A., Kara, K., Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumlar Ahi Ervan Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 8: 115-1, (7). * Temur, A., Karadag, H., Atlı, M., Temur, H.B., Tavşan Böbreküstü Bezleri Üzerine Histometrik Bir çalışma C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 4: 99-11, (8). * Temur, A., Atlı, M., Karadağ, H., Sığır Adrenal Korteksi Üzerine Histolojik ve Biometrik Bir Çalışma, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1: 54-6, (6). * Temur, A., Askerov, F., Karadağ, H., Morphological Changes in Sensomotor, Lımbıc And Orbıtal Cerebral Cortex Under Different Levels of Food Motivation, Istanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 4: 67-74, (8) Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler * Askerov, F., Rustemov, K., Karadağ, H., Temur, A., Açlık ve Susuzluğun Farklı Zamanlarında Hipotalamusun Bazı Merkezlerinde bulunan Nöron ve Glia Hücrelerindeki Protein Konsantrasyonunda Meydana Gelen Histokimyasal Değişiklikler, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 1. * Askerov, F., Rustemov, K., Karadağ, H., Temur, A., Beyin Kabuğunda Nötral-Peptid Hidrolazların Aktifliğine Açlığın Etkisi, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 1. * Askerov, F., Karadağ, H., Temur, A., Proteinsiz Beslenmenin Sensomotor ve Limbik Kabuğun Nöron ve Glia Hücrelerinde Yapısal Proteinlerin Değişimi, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 1.

7 * Temur, A., Karadağ, H., Askerov, F., Açlık Zamanında Hipotalamusun Hücre organelleri Fraksiyonlarında Asit Peptid Hidrolazların Aktifliği, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır,. * Temur, A., Karadağ, H., Askerov, F., Aliyev, İ., Açlığın Muhtelif Zamanlarında Hipotalamusta Hücre İçi Nötral Peptidlerin Yenilenme İntensifikasyonu, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır,. * Temur, A., Atlı, M., Askerov, F., Karadağ, H., Gıda Motivasyonu Zamanında Hipotalamusun Bazı Merkezlerindeki Nöron ve Glia Hücrelerinde Meydana Gelen Protein Değişimi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 6. * Temur, A., Atlı, M., Askerov, F., Karadağ, H., Açlık Zamanı Hipotalamusun Bazı Merkezlerinde Meydana Gelen Morfolojik Değişiklikler, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası, Aydın, 6. * Babek, A., Temur, A., 6 Saatlik Total Uykusuzluğun Sıçanlarin Davranışına ve Neuronlarının Ultra Yapısına Etkisinin Morfofonksiyonel Analizi, V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 8. * Çelık, İ., Temur, A., Isık, İ., Protective Role Of Punıca Granatum İnnfusıon Against Trichloro Acetic Acide-Exposed İn Rats, V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 8. * Atlı, M., Temur, A., Temur, H.B., Karadağ, H., Soygüder, Z., Sigaranın İmmün Sistem Üzerine Etkisi, V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 8. * Temur, A., Atlı, M., Askerov, F., Karadağ, H., Açlığın Beyin Korteksinin Sensomotor,Limbik ve Orbital Bölgelerindeki Nötral Peptit Hidrolazların Aktifliği Üzerine Etkisi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 8. * Askerov, F., Abuşov, A., Yunusova, V., Temur, A., Vitaminsiz Gıda ile Beslenen Sıçanların Sinir Hücrelerinde Meydana Gelen Değişiklikler, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Diğer Yayınlar Projeler Araştırma Projeleri: * Fen Bilgisinde Önemli Kavramlarla İlgili Somut Materyal Geliştirme, Devlet Planlama Teşkilatı, 6-DPT-EF1, Proje yöneticisi, 6. * Van Merkez İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersi Alan Öğrencilerin Çoklu Zeka Gelişimi Üzerine Sosyal ve Kültürel Çevrenin Etkisi, 8-FBE-YL 156, Proje yöneticisi, Mimarlık - Şehircilik Projeleri İdari Görevler : Anabilim Dalı Başkanlığı - 5 : Bölüm Başkanı 8 - : Bölüm Başkanı

8 1.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler 11. Ödüller 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 6 Genel Biyoloji 16 Güz Genel Biyoloji Fen Bilimleri ve fen eğitimi (Y.Lisans) Kas, Sinir ve Membran Fizyolojisi (Y.Lisans) Genel Biyoloji Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları 16 İlkbahar Fen Bilimlerinde kavram öğretimi (Y.Lisans) 7 Fen bilgisi eğitiminde yeni yaklaşımlar (Y.Lisans) Motor ve Entegratif Nörofizyoloji (Y.Lisans) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 6 Genel Biyoloji Güz Genel Biyoloji Fen Bilimleri ve fen eğitimi (Y.Lisans) Kas, Sinir ve Membran Fizyolojisi (Y.Lisans)

9 Genel Biyoloji 4 6 Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları 16 İlkbahar Fen Bilimlerinde kavram öğretimi (Y.Lisans) 7 Fen bilgisi eğitiminde yeni yaklaşımlar (Y.Lisans) Motor ve Entegratif Nörofizyoloji (Y.Lisans) 1. İletişim Bilgileri Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Van. Ev - Cep Telefonu: (555) Adresi:

10 1. Adı Soyadı: İsrafil TOZLU. Doğum Tarihi: Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Kimya Atatürk Üniversitesi 1991 Y. Lisans Kimya YYU Fen Bil. Enstitüsü 1997 Doktora Organik Kimya YYU Fen Bil. Enstitüsü 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz olarak Düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı Kurslarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısına Etkisi (Şahin İdin) 6.. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1.Further derivatives of 4-benzoyl-1,5-diphenyl-1H-pyrazole--carboxylic acid and their antibacterial activities Author(s): Bildirici, I (Bildirici, Ishak) [ 1 ] ; Sener, A (Sener, Ahmet) [ 1 ] ; Tozlu, I (Tozlu, Israfil) [ 1 ] Source: MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH Volume: 16 Issue: 7-9 Pages: DOI: 1.17/s z Published: DEC 7.Synthesis and some reactions of 4-(Ethoxycarbonyl)-1,5-Diphenyl-1H-pyrazole--carboxylic acid Author(s): Sener, A (Sener, Ahmet); Tozlu, I (Tozlu, Israfil); Genc, H (Genc, Hasan); Bildirici, I (Bildirici, Ishak); Arisoy, K (Arisoy, Kadir) Source: JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY Volume: 44 Issue: 5 Pages: Published: SEP-OCT 7 Times Cited: 6 (from Web of Science).Studies on the reactions of 4-ethoxycarbonyl-5-phenyl-,-dihydro-,-furandione with some NH nucleophiles Author(s): Sener, A (Sener, A); Genc, H (Genc, H); Tozlu, I (Tozlu, I); Sener, MK (Sener, MK) Source: TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 8 Issue: 5 Pages: Published: 4 Times Cited: 8 (from Web of Science) Cited References: 19 [ view related records ] Citation Map 5.Polyphenol oxidase from Malatya apricot (Prunus armeniaca L.) Author(s): Arslan, O (Arslan, O); Temur, A (Temur, A); Tozlu, I (Tozlu, I) Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 46 Issue: 4 Pages: DOI: 1.11/jf97599v Published: APR 1998 Times Cited: (from Web of Science)

11 Cited References: 16 [ view related records ] Citation Map 6.Polyphenol oxidase from Allium sp. Author(s): Arslan, O (Arslan, O); Temur, A (Temur, A); Tozlu, I (Tozlu, I) Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Volume: 45 Issue: 8 Pages: DOI: 1.11/jf9699w Published: AUG 1997 Times Cited: 4 (from Web of Science) Cited References: 17 [ view related records ] Citation Map 7.. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 4.Hydratse And Esterase Actıvıty Of Purified chalcaburnus Tarichi Fish Red Cell Carbonic Anhydrase Inhibition By Sulfonamides And Anions Authors: Arslan Oktay And Tozlu İsrafil Source: Bulltin of Pure And Applied Sciences. Vol. 16 C(No.1-)1997;P Substrate specificity, heat inactivation and inhibition of polyphenoloxidase from Anethum graveolens L. Author(s): Arslan, O (Arslan, O); Tozlu, I (Tozlu, I) Source: ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume: 9 Issue: Pages: 49-5 Published: 1997 Times Cited: 1 (from Web of Science) Cited References: 15 [ view related records ] Citation Map Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz olarak Düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı Kurslarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısına Etkisi Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Mayıs Haziran Temmuz 1 Cilt 1 sayı ISNN Şahin İdin,İsrafil TOZLU 7.. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler B. BİLDİRİLER 1. 4-Benzoil-5-fenil-1-(4-(triflorometil)fenil)-1H-pirazol--karboksilik Asit Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının İncelenmesi. Elif Hacısalihoğlu, Hasan Genç, Volkan Taşdemir, İsrafil Tozlu, İshak Bildirici. Sözlü sunum Atatürk Üniversitesi, 5. Ulusal Kimya Kongresi, Benzoil-1-(-4-metoksifenil)-5-Fenil-1H-Pirazol--Karboksilik Asit in Çeşitli Hidrazinlerle Bazı Yeni Reaksiyonlarının Araştırılması Volkan Taşdemir, Hasan Genç, Elif Hacısalihoğlu, İsrafil Tozlu, İshak Bildirici. Poster, Atatürk Üniversitesi, 5. Ulusal Kimya Kongresi, Benzoil-5-fenil-1-(4-(triflorometil)fenil)-1H-Pirazol--Karboksilik Asit Sentezi ve Bazı Halkalanma Reaksiyonlarının İncelenmesi. Elif Hacısalihoğlu, İsrafil Tozlu, Volkan Taşdemir, Hasan Genç, Poster, Atatürk Üniversitesi, 5. Ulusal Kimya Kongresi, 11 4.,-Furandionların Çeşitli Hidrazinlerle Bazı Yeni Reaksiyonlarının Araştırılması Volkan Taşdemir, İsrafil Tozlu,Elif Hacısalihoğlu,, Hasan Genç, Barış Anıl, Sözlü Sunum, Atatürk Üniversitesi, 5. Ulusal Kimya Kongresi, Asetil-5-benzoil--fenil-6-metil-4(1H)-piron un Mono Alkilaminlerle Ekimolar Reaksiyonlarının İncelenmesi.

12 Şener, A., Tan,M.,Mengeş,N.,Bildirici,İ.,Genç,H.,Tozlu,İ, XXII Ulusal Kimya Kongresi, 6-1 Ekim, Magusa-K.K.T.C Etoksikarbonil-5-fenil-,-furandion un Bazı Hidrazinlerle Farklı Çözücü Ortamında Reaksiyonlarının Araştırılması. Genç,H., Şener, A., Tozlu, İ., Bildirici,İ., Mengeş,N. XXII Ulusal Kimya Kongresi, 6-1 Ekim, Magusa- K.K.T.C ,-Difoksipropanol- de Hidrojen Bağı Tozlu İ., Sultanlı B. Y., Nazarlı Ş. İ., Genç,H., Aliyev I. A. XVI Ulusal Kimya Kongresi, Konya 8.Malatya Kaysısından (Prunus armeniaca L.) İzole Edilen Polifenoloksidaz Enziminin bazı özelliklerinin araştırılması. Oktay Arslan Arzu Temur İsrafil Tozlu, Kimya 97 XI Ulusal Kimya Kongresi 16- Haziran Van 9.Allium sp. Bitklisinden İzole Edilen Polifenoloksidaz Enziminin Substrat Spesifikliği İnhibisyonu ve Isı İle inaktivasyonunun Araştırılması. Arzu Temur, Oktay Arslan, İsrafil Tozlu, Halis Şakiroğlu. Kimya 97 XI Ulusal Kimya Kongresi 16- Haziran Van 1.Van Gölü Balığı İnci Kefali (Chalcaburnus tarichi,pallas,1811)eritrositlerinden Afinite Kromotografisi İle karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin incelenmesi. Oktay Arslan, İsrafil Tozlu. Kimya 97 XI Ulusal Kimya Kongresi 16- Haziran Van 7.7. Diğer yayınlar 8. Projeler 9. İdari Görevler 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Sayısı Genel Kimya III 1 Güz Kimyada Özel Konular 1 Genel Kimya IV 1 İlkbahar Çevre Eğitim 1 Genel Kimya III 1 Güz Kimyada Özel Konular 1 Genel Kimya IV 1 İlkbahar Çevre Eğitim 1 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

13 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet SELÇUK. Doğum Tarihi: 1 Ocak Unvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Fen-Ed.Fak. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1988 Y.Lisans Doktora Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Fen Bilimleri Enstitüsü Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1991 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent Kimya YYÜ Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri Ateş., İlköğretim IV. Ve V. Sınıf Fen Bilgisi Müfredatında Bulunan Kimya Konularının Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 4 Orhun.,B. İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıfların Fen Bilgisi Müfredatındaki Kimya Kavramlarının Anlaşılıp Anlaşılmadığın İncelenmesi ve Nedenlerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 5 Bir Avcı., Ö. Van İli Merkezinde İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Yöntemlerde Karşılaşılan Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 6 Tatar.,F. Lköğretim Birirnci Kademede Fen ve Teknoloji Dersinin Etkili Yürütülmesi Üzerine Çalışma.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1 7. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Gür,A.,Yıldız,A.,Çelik,H.,Selçuk,A,(8).Determination of the Optimum Conditions For Boric Acid Extraction From Ulexite İn Percloric Acid Solutions.Asian Journal of Chemistry,(4): Gür, A., Selçuk, A. (7). Studies on Dissolution Mechanism of Ulexite in Sulfphuric Acid. Asian Journal of Chemistry,19(5):45-5. Gür, A., Ceylan,H., Selçuk, A., Yıldız,A., (7).Dissolution Kinetics of Colemanite İn Sulphuric Acid Solution For High Solid to Liquid Ratios.Oriental Journal of Chemistry,(), Kitap ve Ders Notları: Boynukara, Z., Atlı, M., Temur, A., Selçuk, A., Çuhadaroğlu, A. Sağlık ve Trafik. PegemA Yayıncılık, Ankara. 7.

14 9. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Ceylan, H., Selçuk, A., Sarıkaya, Y., Alemdaroğlu, T.(1999). The investigation of the adsorption of propylamine, Dipropilamine and Tripropilamine on sepiolite speciemens by Infrared Spectroscopy. Commun Fac.Sci.Univ.Ank.Series B v.45. pp.1-8. Aydın, S., Selçuk, A., Yeşilyurt, M.,(7). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri -Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,Aralık 7. Cilt:VII,Sayı : II 75-9,http:// efdergi.yyu.edu.tr 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Gür,A.,Yıldız,A.,Çelik,H.,,Selçuk,A., (9).Perklorik Asit Çözeltilerinde Uleksitten Borik Asit Ekstraksiyonu için Optimum Koşulların Belirlenmesi..Ulusal Kimya Kogresi, 16- Haziran 9,SİVAS Kul,A,R., Alacabey,İ., Erge,H., Selçuk,A., (9). Nikel (II) İyonlarının Sulu Ortamda Doğal ve Aktive Edilmiş Bentonit İle Giderilmesi.14.Ulusal Kil Sempozyumu, 1- Ekim 9,Trabzon Kul,A,R., Selçuk,A., Erge,H., Alacabey,İ., (9). Kurşun ve Nikel İyonlarının Doğal ve Aktive Edilmiş Kaolin Üzerindeki Adsorpsiyonun İzoterm,Kinetik ve Termodinamik Analizi.14.Ulusal Kil Sempozyumu, 1- Ekim 9,Trabzon Kul,A,R., Erge,H.,Selçuk,A., Alacabey,İ., (9). Aktive Edilmiş Kaolin Üzerine Bakır İyonlarının Adsorpsiyon Kinetiği. 14.Ulusal Kil Sempozyumu, 1- Ekim 9,Trabzon Kul,A,R.,Meydan,İ., Erge,H.,Selçuk,A., Alacabey,İ., (9). Manganın Doğal ve Aktive Edilmiş Kaolin Üzerindeki Adsorpsiyon Denge Çalışmaları.14.Ulusal Kil Sempozyumu, 1- Ekim 9,Trabzon Gür, A.,Demir,H., Selçuk, A.,Erge,H.,Ceylan,H. (7).Yüksek Katı/Sıvı Oranlarında Kalsine Edilmiş Kolemanitten Borik Asit Ekstraksiyonu.1.Ulusal Kimya Kogresi, Ağustos 7,Malatya Selçuk, A., Demirkuş, N. (7).Artık ve atık Malzemelerin,Öğretimde ve üretim Öncesi;. ve. kez Kullanımına Yönelik Verimli Tasarım Şekilleri ve Sahalarının Geliştirilmesi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Eylül-7, Malatya Kul, A.R., Selçuk, A., Koyuncu, M., Ceylan, H. (). Bazı tarımsal ilaçların Kaolin yüzeyindeki Adsorpsiyonların incelenmesi S- 56 XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır. Selçuk, A., Kul, A.R., Ceylan, H.().Bazı amino Asitlerin Sepiolit üzerindeki Adsorpsiyonlarının incelenmesi.xiv. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır. Kul, A.R., Selçuk, A., Kubilay, Ş., Ceylan, H.(). Çözelti ortamında bulunan bazı organik maddelerin ticari ve çeşitli yöntemlerle elde edilen aktif karbonlar üzerindeki adsorpsiyonlarının. XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır. Koyuncu, H., Kul, A.R., Selçuk, A. (4). Adsorpsiyon ve desorpsiyon hız sabitlerinin geometrik yaklaşımla belirlenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Temmuz 4, Kars. Koyuncu, H., Kul, A.R., Selçuk, A. (4).Meşe palamutundan farklı yöntemlerle elde edilen aktif karbonlar üzerinde bazı organik maddelerin tutunma miktarının zamanla değişiminin incelenmesi XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Temmuz 4,Kars. Selçuk, A., Koyuncu, H., Kul, A.R. (4).Bazı aminoasitlerin bentonit üzerindeki adsorpsiyonların incelenmesi XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Temmuz 4,Kars 11. Projeler Demirkuş, N., Selçuk, A., Gül, M., Karabay, Ö. (). Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı.(YYÜ Araştırma Fonu TF-YT1 Nolu Proje) Proje Yürütücüsü Yardımcısı. Kayrı,M.,Gökdaş,İ.,Selçuk,A.,Çavuş,H.,Yayla,H.,Tatar,M.,Asma,B.,(8).YYÜ Öğrencilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Profil Modellemesi.(YYÜ Araştırma Fonu 8-EF- B18 Nolu Proje ).İçerik ve Teknik Danışman. Selçuk,A., Gökdaş,İ., Kayrı,M., Tatar,F., (7).Fen ve Teknoloji Dersinin Etkili Yürütülmesine İlişkin Alan ve Alan Dışı Öğretmen Görüşleri.(YYÜ Araştırma Fonu 8-EF-B17 Nolu Proje). Proje Yürütücüsü..

15 1.İdari Görevler Bölüm Başkanlığı Yüzüncü Yıl üniversitesi İlköğretim Bölümü 5 Dekan Yardımcılığı Yüzüncü Yıl üniversitesi Eğtim fakültesi -9 1.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl 11-1 Dönem Güz Haftalık Saati Dersin Adı Teorik Uygulama Genel Kimya I( Lisans) 4 Genel Kimya Lab.I( Lisans) Öğrenci Sayısı Okul Deneyimi( Lisans) 1 4 Fen Bil.Arş.Yönt.( Y.Lisans) İlkbahar Adsorpsiyon Teknikleri. ( Y.Lisans) Genel Kimya II( Lisans) 4 Genel Kimya Lab.II( Lisans) Öğretmenlik Uygulaması( Lisans) Konu Alanı İncelemesi ( Y.Lisans) 6 Adsorpsiyon Teknolojisinde Kullanılan Kil Mineralleri 1-1 Güz İlkbahar Genel Kimya I( Lisans) 4 Genel Kimya Lab.I( Lisans) Okul Deneyimi( Lisans) 1 4 Fen Bil.Arş.Yönt.( Y.Lisans) Genel Kimya II( Lisans) 4 Genel Kimya Lab.II( Lisans) Öğretmenlik Uygulaması( 6 Lisans) Konu Alanı İncemesi ( Y.Lisans) Alan Eğitimi Arş.Projesi ( Tezsiz Y.Lisans) Genel Kimya I( Lisans) 4 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

16 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ DÜZENLEME TARİHİ : 6..1 T.C. KİMLİK NO : ÜNVANI ADI SOYADI : Yrd.Doç. Dr. Elif KAVAL OĞUZ YAZIŞMA ADRESİ : Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bil.Öğr. Böl.,658, Van DOĞUM TARİHİ ve YERİ : 1976 Van TEL : GSM: E-POSTA : FAKS : EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız) ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI -9 Doktora Yüzüncü Yıl Ünv. Biyoloji Y. Lisans Yüzüncü Yıl Ünv. Biyoloji Lisans Yüzüncü Yıl Ünv. Biyoloji Eğitimi (*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.). AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN ÜNİVERSİTE BÖLÜM -11 Uzman Yüzüncü Yıl Ün. Eğitim Fak. Biyoloji Böl. 11- Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Ün. Eğitim Fak. Fen Bil.Öğr. Böl. Yüksek Lisans Tezi Protoplast Transformasyon Metodu Kullanılarak Alkalo-Tolerant Bacillus sp. Ksilanaz Geninin Gr (+) Bakterilere transferi ve Ekspresyon Düzeyinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Danışmanı:Yrd. Doç. Dr. Nursel Dostbil Doktora Tezi Sinir Rejenerasyonunda Şartlandırma Hasarı Etkisi ve Mekanizmasının Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD.) YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

17 1. Cengiz, N., Öztürk, G., Erdoğan, E., Him, A., Oğuz, E. 1. Consequences of Neurite Transection In Vitro. Journal of Neurotrauma. 9: Öztürk G, Cengiz N, Erdoğan E, Him A, Kaval Oğuz E, Yenidünya E, Ayşit N. 1. Two distinct types of dying back degeneration in vitro. Neuropathol Appl Neurobiol, 9 (4): İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanmış makaleler 1. Kaval, E., Dostbil, N.. Protoplast Transformasyon Metodu Kullanılarak Alkalo-Tolerant Bacillus sp. Ksilanaz Geninin Gr (+) Bakterilere transferi ve Ekspresyon Düzeyinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (8): Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler : 1. Erdoğan, E., Öztürk, G., Cengiz, N., Him, A., Kaval Oğuz, E. 8. Nerve Growth Factor (NGF) Rescues Mouse Primary Sensory Neurons Following Neurite Transection in vitro. 6 th FENS forum of European Neuroscience July 8. Geneva/SWİTZERLAND.. Öztürk, G., Cengiz, N., Him, A., Erdoğan, E., Kaval Oğuz, E. 8. The Effect of Temperature on the Survival of Cultured Primary Sensory Neurons After Neurite Transection. 6 th FENS forum of European Neuroscience July 8. Geneva/SWİTZERLAND.. Öztürk, G., Cengiz, N., Kaval Oğuz, E., Yenidünya,E., Ayşit, N., Him, A., Erdoğan, E., Öztürk, M., 8. The Effects of Opioid Receptor Activation on the Survival of Axotomized Sensory Neurons in Culture. 1 th Meeting of the European Neuroendocrine Association. October Antalya/TURKEY. 4. Him, A., Öztürk, G., Cengiz, N., Erdoğan, E., Oğuz, E. 9. The Effects of Proximal Branches on the Degeneration of the Neurites of Cultured Dorsal Root Ganglion Neurons. The Journal of Physiological Sciences. 7 July- 1 August 9. Kyoto/JAPAN. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında özeti basılan bildiriler:

18 1. Dostbil, N., Demir, H., Kaval, E. 1. Alkalifilik Bacillus sp. de Plasmide Bağlı Gümüş Dirençliliği. XV. Ulusal Kimya Kongresi, 4-7 Eylül 1, İSTANBUL. (Poster Bildiri). Dostbil, N., Kaval, E., 1. Van İli Çevresindeki Topraklarda Alkalofilik Alkalo- Tolerant Bacillus sp ve Pseudomanas sp nin Ağır Metal Bileşiklerine Karşı Plazmide bağlı Dirençliliği. XII. Biyoteknoloji Kongresi, 17-1 Ağustos 1, BALIKESİR. (Poster Bildiri). Dostbil, N., Boynukara, Z., Kaval, E.. Alkolo-Tolerant Bacillus sp. de Potasyum Tellurit Bileşiğinin Plasmid Kökenli Dirençliliği ve Transformasyon Olanaklarının Araştırılması. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 5-9 Ağustos, ÇANAKKALE. (Poster Bildiri) 4. Kaval Oğuz, E., Cengiz, N., Öztürk, G., 5. Şartlandırma Hasarı Çalışmalarında Yeni ve Çok Hassas Bir Yöntem. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 7- Eylül 5, GAZİANTEP. (Poster Bildiri) 5. Cengiz, N., Öztürk, G., Erdoğan, E., Kaval Oğuz, E. 6. Histolojide Laser Mikrodiseksiyon Uygulamaları. XVII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 7- Haziran 6, MALATYA. (Poster Bildiri) 6. Öztürk, M., Cengiz, N., Öztürk, G., Kaval Oğuz, E. 6. The effects of Endogeneous Opioids on the Neurons İnjured in vitro. 5 th National Congress of Neuroscience April 6, ZONGULDAK (Poster Bildiri) 7. Kaval Oğuz, E., Cengiz N., Öztürk, G. 7. Searhing the Mechanism of Conditioning Lesion Effect in Mouse Primer Neuron Culture. National Congress of Neuroscience. 9-1 April 7. KARABÜK (Poster bildiri) 8. Cengiz, N., Öztürk, G., Him, A., Erdoğan, E., Kaval Oğuz, E. 8. The Effect of Temparature on the Survival of Cultured Primary Sensory Neurons after Neurite Transection. Uluslarası Katılımlı IX. Ulusal Histoloji&Embriyoloji Kongresi, - Mayıs 8, ADANA. (Poster Bildiri) 9. Kaval Oğuz, E., Cengiz, N., Öztürk, G. 8. Sinir Rejenerasyonunda Şartlandırma Hasarı Etkisi ve Mekanizmasının Araştırılmasında Kullanılan Metotlar. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. -7 Haziran 8. TRABZON. (Sözlü Bildiri) 1. Kaval Oğuz, E., Erdoğan, E., Cengiz, N., Öztürk, G. 9. Şartlandırma Hasarı Etkisi ve Lösemi İnhibe Edici Faktör. 8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. 18- Nisan 9. BOLU. (Poster Bildiri) 11. Cengiz, N., Kaval Oğuz, E., Erdoğan, E., Öztürk, G. 9. Sinir Rejenerasyonu İçin Bir in vitro Şartlandırma Modeli. 8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. 18- Nisan 9. BOLU. (Poster Bildiri) 1. Kaval Oğuz, E., Yenidünya Yardım, E., Talay, M., Cengiz, N., Çelik, A., Öztürk, G. 1. Arka Kök Ganglionu Nöronlarında Hasar Sonrası Lösemi İnhibe Edici Faktör Artışının Araştırılması. 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Nisan 1. İSTANBUL. (Sözlü Bildiri)

19 1. Erdoğan, E., Öztürk, G., Him, A., Cengiz, N., Yenidünya Yardım, E., Kaval Oğuz, E. 1. Bir Nöron Yaralandığında: Aksotomi Sonrası Dönem. 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Nisan 1. İSTANBUL. (Sözlü Bildiri) 14. Him, A., Öztürk, G., Cengiz, N., Erdoğan, E., Yenidünya Yardım, E., Kaval Oğuz, E. 1. Ölürken Öldürmek: Kültürde Transnöronal Dejenerasyon. 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi Nisan 1. İSTANBUL. (Sözlü Bildiri) 15. Kaval Oğuz, E., Yenidünya Yardım, E., Öztürk, G. 1. JC1 Boyası İle Canlı Hücrelerde Apoptoz Sürecinin Gözlenmesi.. Biyoloji Kongresi. 1-5 Haziran 1. DENİZLİ. (Poster Bildiri) 16. Yenidünya Yardım, E., Kaval Oğuz, E., Öztürk, G. 1. Bir Nöron Hasar Modeli Olarak Laser Mikrodiseksiyon.. Biyoloji Kongresi. 1-5 Haziran 1. DENİZLİ. (Poster Bildiri) 17. Öztürk, G., Cengiz, N., Him, A., Kaval Oğuz, E., Yenidünya Yardım, E. 11. Akson Dejenerasyonunda Kaspaz Aktivitesinin Rolü. 1. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 9-1 Nisan 11. İSTANBUL. (Sözlü Bildiri) 18. Cengiz, N., Him, A., Öztürk, G., Erdoğan, E., Kaval Oğuz, E. 11. Dorsal Kök Gangliyonu Nöron Kültürlerinde Aksotomi İzlenimleri. 1. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 9-1 Nisan 11. İSTANBUL. (Poster Bildiri) Diğer etkinlikler 1-III. Voltametri ve Nöron Kültürü Kursu (Bilim kurulu ve konuşmacı) Atatürk Üniversitesi Kasım 1. ERZURUM.. Nöron Kültürü Kursu (Orgaizasyon Komitesi)1-15 Eylül 11. Medipol Üniversitesi. İstanbul. Projelerde Yaptığı Görevler : Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri 1. Dostbil, N., Kaval E.. Protoplast Transformasyon Metodu Kullanılarak Alkalo-Tolerant Bacillus sp. Ksilanaz Geninin Gr (+) Bakterilere transferi ve Ekspresyon Düzeyinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı 1/EF/4 No lu proje Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nursel DOSTBİL Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

20 Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Genel Biyoloji I (Fen Bil. Öğrt.) 4 Genel Biyoloji Lab. I İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (Fen Bil. Güz Öğrt.) Biyolojide özel konular Genel Biyoloji (sınıf öğrt.) 11-1 Hücre Kültürü Teknikleri (Lisansüstü) Genel Biyoloji II (Fen Bil. Öğrt.) 4 Genel Biyoloji Lab. II Bahar Genetik ve biyoteknoloji Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Genel Biyoloji I (Fen Bil. Öğrt.) 4 Genel Biyoloji Lab. I İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (Fen Bil. Güz Öğrt.) Biyolojide özel konular İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (okul öncesi 1-1 Öğrt.) Hücre Kültürü Teknikleri (Lisansüstü) Genel Biyoloji II 4 Genel Biyoloji Lab. II Genetik ve biyoteknoloji Bahar Bilimin doğası ve tarihi Topluma hizmet uygulamaları Okul deneyimi 6 Bilimsel Kuruluşlara üyelikler Türk Fizyoloji Derneği 1. İletişim Bilgileri Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen bilgisi Ögretimi/ Van Adresi: / 1. Adı Soyadı: Zeynel BOYNUKARA ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240 Erzurum / TÜRKİYE Tel: +90 442 2314005 Fax: +90 442 2314288

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. 1. Adı Soyadı : Gürkan ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Ün. Doktora Doktora Tıp Fakültesi, Fizyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi Kütahya fulyatopcuoglu@gmail.com Fatih Özer Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı