Birimlerimizin bu yazılarda yer alan konulara titizlikle uyması hususunu önemle rica ederim.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birimlerimizin bu yazılarda yer alan konulara titizlikle uyması hususunu önemle rica ederim."

Transkript

1 EK/17 İlişikteki Genelge ve Duyurular, çeşitli tarihlerde tüm birimlerimize gönderilen ve geçerliliği devam eden yazılar olup; bilgiler güncelleştirilerek yeniden çalışma takvimine konulmuştur. Birimlerimizin bu yazılarda yer alan konulara titizlikle uyması hususunu önemle rica ederim.

2 EK/37 GENELGE 2011/1 AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİN YAZIŞMALARINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME Her türlü resmi yazışma veya herhangi bir konuda Rektörlüğe yapılacak başvuruların makam atlanmaksızın işleyen sistem içinde yapılmasına; Anabilim ve Anasanat Dalı ve Bölüm Başkanlıkları yazışmalarının ise konuyla ilgili Kurul Kararları ile birlikte bir üst makama aktarılmasına özen gösterilmesini ve buna göre gereğini önemle rica ederim.

3 EK/30 GENELGE 2011/2 657 SK.İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu nun Uygulanacak Diğer Hükümler alt başlıklı 20. maddesinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 36.maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun Çalışma Saatleri alt başlıklı 99.maddesinde kamu görevlilerinin haftalık çalışma saatlerinin 40 saat olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Çalışma Esasları alt başlıklı 36 ıncı maddesinde de, öğretim elemanlarının üniversitede devamlı statüde görev yapması benimsenmiştir. 36 ıncı maddenin 3 üncü fıkrası; Öğretim üyesi kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür hükmünü öngörmektedir. Bu bağlamda, gerek akademik ve gerekse idari personelimizin, haftalık 40 saat üzerinden günde 8 saat olmak üzere ve olarak belirlenen mesai saatlerine uymada gerekli özeni göstermeleri, mesai imza formlarının takip ve denetiminden ilgili birim amirlerinin sorumlu olduğu ve mesai saatleri ile 2.öğretim nöbet çizelgesine aykırı davranış gösteren personel hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

4 GENELGE 2011/ SAYILI KANUN UYARINCA FAZLA ÇALIŞMA İLKELERİ Yükseköğretim Kurumlarında ikili öğretim yapılması esaslarını düzenleyen 3843 sayılı Yasaya göre, Üniversitemizde görevli idari personel tarafından yapılacak olan fazla çalışmaya ilişkin ilkeler aynı yasanın 12.maddesine göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Fazla çalışma yapacak personelin, Üniversitemizin ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli olması veya ilgili personelin görevli olduğu birimin, ifa ettiği görev ve verdiği hizmet nedeniyle ikinci öğretimle doğrudan bağlantısı olması gerekmektedir. Bu bağlamda, ikinci öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları haricinde diğer birimlerde görevli idari personelden, ikinci öğretimle doğrudan bağlantılı hizmet verilen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından teknisyen ve teknikerlere isteğe bağlı olarak aylık 100 saate kadar fazla çalışma ücreti ödenebilecektir. Yukarıda sayılan birimler dışında görev yapan ve birim amirlerinin taktirine göre fazla çalışma yapacak olan idari personele ayda en çok 45 saat fazla çalışma ücreti ödenecektir. Fazla çalışma saatleri 17:30-20:30 saatleri olarak belirlenmiştir. Ancak ikinci öğretim yapılan birimlerde öğrenci işlerinin aksamaması için birim amirleri çalışma saatlerini nöbet sistemi içinde ders saati bitimine kadar düzenler. Fazla çalışma saatlerine uyulmasına özen gösterilmesi, yapılacak denetimler sonucu fazla çalışma saatlerini ihlal ettiği tutanakla sabit olan personelden, kendisine ödenen fazla çalışma ücretinin faiziyle birlikte geri alınacağı ve hakkında disiplin işlemi yapılacağı hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

5 EK/20 GENELGE 2011/4 ÜNİVERSİTEMİZDE ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK-KIYAFET VE KENDİNİ TANITICI KİMLİK MEVZUATI Bilindiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafetleriyle ilgili olarak uymaları gereken hususlar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2001/3459 sayılı Yönetmelik ile Değişik, tarihli ve 8/5103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yla kabul edilen yönetmelikte belirtilmiş olup, ilgili yönetmelik metinleri ekte sunulmuştur. Ekte yer alan kılık kıyafet yönetmeliği tüm akademik ve idari personelimiz için geçerli olup, aksi davranış, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Yasası nın 125/A-g maddesine göre ve gerekse Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5/g maddesine göre cezalandırılması gereken bir disiplin suçu oluşturmaktadır. Buna göre gerek akademik gerekse idari personelimizin kurum içinde kamu görevlisi sıfatıyla bağdaşmayacak kılık kıyafetten sakınmaları ve Kılık Kıyafet Yönetmeliği ne aykırı davranış gösteren personel hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı hususunda bilgi ve gereği ile akademik ve idari personelimizin kendini tanıtıcı kimliğini üzerinde taşıması ve ilgili birim amirlerinin bu konudaki uygulamaları kontrol etmeleri gerektiğini önemle rica ederim. EK: Kılık Kıyafet Yönetmeliği ve Bu Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik

6 Karar Sayısı : 2001/3459 Ekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı nın 7/12/2001 tarihli sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 10/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. YILMAZ K. DERVİŞ Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER M. BOSTANCIOĞLU F. BAL Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. DevletBakanı N. ARSEVEN M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Dr. Y. KARAKOYUNLU DevletBakanı DevletBakanı DevletBakanı Devlet Bakanı H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ DevletBakanı DevletBakanı DevletBakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY R. ÖNAL Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU DevletBakanı Devlet Bakanı AdaletBakanı Millî Savunma Bakanı R. K. YÜCELEN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî EğitimBakanı Prof. Dr. A. AKCAN Doç. Dr. O. DURMUŞ O. VURAL Prof. Dr. H.Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU Z. ÇAKAN M. İ. TALAY Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı M. KEÇECİLER Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı V. OrmanBakanı Çevre Bakanı Kültür Bakanı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Madde 1 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Kadınlar; Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez. Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No:8/5105 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No:657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No:17/849 Yayımlandığı Düsturun Tertibi :5, Cildi: 21, S.2879 Amaç-Kapsam ve Deyimler Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Madde 2- Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli, idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar. Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a. Kurum ve Kuruluş deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak ve müesseseleri, b. Memur deyimi, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde belirtilen sınıflarda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları, c. Sözleşmeli Personel deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 inci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları, d. Geçici Görevli deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında başka bir kurum ve kuruluşta çalışanları, e. İşçi deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren ve bu Yönetmeliğin 2 inci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları, ifade eder.

8 Ana İlkeler Madde 4- Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Madde 5-2 inci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar: a. Kadınlar; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Kolsuz, ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez. YÖNETMELİKLER, KASIM 1991 (Ek-9) b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. (Değişik: 7/8/ /2048 K.) Bina içinde gömleksiz kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. Çeşitli Hükümler Madde 6- Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler. Madde 7- Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanları çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur. Madde 8- Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir. Madde 9- Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk ün doğumunun 100.Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b şeyler takamaz.

9 Madde 10- Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yönetmelik hükümlerine uygun kılık kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur. Madde 11- Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs- 15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar Bakanlık merkez teşkilatında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir. Madde 12- Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar. Madde 13- Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konamaz. Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 14-7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi hükümleri ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır. Madde 15- Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar 17 inci maddede belirtilen mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülür. Cezai Hükümler Madde 16- Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır. İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır. Madde 17- Bu Yönetmelik; 2413 sayılı Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri İle İlgili Kararname ; 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun un 6 ıncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun un tatbik suretini gösterir Nizamname hükümleri uyarınca düzenlenmiştir. Madde 18-27/1/1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10 EK/25 GENELGE 2011/5 BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Bilindiği gibi üniversitelerde, bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetleri özerk olarak devam etmekte bilimsel özerklik aynı zamanda anayasamızın teminatı altında bulunmaktadır. Üniversitemizde de her türlü bilimsel çalışma ve araştırma, bilimsel özerklik kavramı içinde serbestçe yapılmakta ve teşvik edilmektedir. Bilimsel çalışma ve araştırma ortamının belirli bir düzen içinde sürdürülmesinin sağlanması için de bazı hususlara dikkat edilmesi ve bilimsel çalışma ve araştırmaya yönelik yayınların ilgili fakülte etik kurulu ve üniversite etik kurulunun belirlediği ilkelere göre yapılması gerekmektedir. Bilimsel çalışmaların topluma mal etmek için kamuoyunun bilgisine sunumunu; söz konusu çalışmanın veya projenin tamamlanmasına müteakip yapılacaktır. Kongre, konferans, sempozyum v.b. bilimsel etkinliklerde yapılacak bilimsel sunum ve açıklamalar ile yazılı ve sözlü basına yapılacak bilimsel sunum ve açıklamalar şeklinde akademik sınırlar dahilinde öğretim üyelerimiz serbestçe yapmaktadırlar. Ancak, bunun dışında kalan diğer konularla ilgili olarak basına, haber ajanslarına veya radyo televizyon kurumlarına verilecek demeç, yazılı görüş, televizyon konuşması v.b. tüm açıklamalar için önceden ilgili birimlerin izni gerektiği, bu hususun aynı zamanda yasal bir zorunluluk olduğu hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

11 /27 GENELGE 2011/ SK. 4/C ve 12.MD. UYARINCA YAPILACAK OLAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Bilindiği üzere 2547 sayılı yasanın 4.maddesinin c bendinde; bilimsel çalışma ve araştırma yapmaları bilgi ve teknoloji üretmeleri bilim verilerini yaymaları ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmaları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla iş birliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmeleri evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaları şeklinde ifade edilen faaliyetleri, Yükseköğretimin temel işlevleri arasında sayılmıştır. Aynı şekilde Yükseköğretim Kanunu nun 12.maddesin de, Yükseköğretim Kurumlarının görevleri arasında bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak ve istenecek inceleme araştırmaları sonuçlandırmak, düşünce ve öneri bildirmek, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, eğitim teknolojisi üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak gibi konuların yer aldığı belirtilmektedir. Bu itibarla Üniversitemizdeki akademik personelin ana görevleri olan bilimsel çalışmaların hız vermeleri ve bilimsel anlamda üretimde bulunabilmeleri için, tüm birimlerde gerekli ortamın sağlanması hususunda özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarındaki araştırma projeleri için çalışma yapılması ve ayrıca SAN-TEZ, DPT ve TÜBİTAK araştırma projelerine başvurulması Üniversitemizce teşvik edilmektedir. Üniversitemizin bilimsel araştırma birimi projeleri desteklemeye ve teşvik etmeye devam etmektedir. Gerekli bilgilere internet ortamından ulaşılabilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.

12 GENELGE 2011/7 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KATILIMCILIK KURALLARI Tüm dünyada olduğu gibi üniversitenin çok yönlü görevleri arasında bilginin yaratılması, korunması, değerlendirilmesi, yayılması ve bilgiden faydalanılması gelmektedir.güçlü üniversitelerin topluma katkıları için güçlü akademik bilgi birikimine ve toplumsal değerlere ihtiyaç vardır. Bunların gerçekleşmesinde de akademik etik, akademik özgürlük ve katılımcılık olmazsa olmaz koşullardır. Kocaeli Üniversitesi olarak katılımcılığı; kalite kontrolü, akredizasyon ve paylaşımcılığın temellerinden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle Anabilim, Ana Sanat Dalı Kurulları ile Bölüm Kurullarının Kararları üniversite yönetimince esas alınacaktır. Bu kararlar doğrultusunda Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu yetkili kurullarının yukarıdaki esaslara göre uyumlu, düzenli ve katılımcı olarak çalışması gerekmektedir. Üniversite Akademik Teşkilat Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca oluşumların gözden geçirilmesi, varsa eksik üyelerin tamamlanması, asgari olarak yönetmelikte belirtilen sürelerde bu kurulların toplanması, toplantılar için kurul defterinin düzenli tutulması, imza altına alınması ve Rektörlüğe gönderilen taleplerde bu kurul kararlarının eklenmesi ve bu konuda titizlik gösterilmesi ve tüm birim amirlerince denetlenmesi gerekmektedir.

13 EK/33 GENELGE 2011/8 YETKİLİ KURULLARA KATILIMIN ÖNEMİ 2547 sayılı Yasanın ilgili maddelerinde Üniversitelerin çeşitli birimlerinde bulunan Akademik Kurullar belirtilmiş olup, bu birimlerin işleyişine bu organlarda alınacak kararların önemli bir yer tuttuğu malumdur. Üniversitemize bağlı çeşitli Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerin Akademik Kurullarında düzenlenen toplantılara, önceden yapılan duyurulara rağmen kurul üyeleri tarafından sıklıkla mazeret bildirilmeksizin katılınmadığı veya kurul üyesi yerine toplantıya katılan Öğretim Üyesine vekalet verilmediği Rektörlüğümüze ulaşan bilgilerden öğrenilmiştir. Bu itibarla Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin, üyesi oldukları yetkili kurul toplantılarına katılmaları hususunda gerekli özenin gösterilmesi ve kurul üyesinin geçerli mazereti nedeniyle kurul toplantısına katılmasının mümkün olmadığı durumlarda kurul üyesi temsilen Akademik Kurula katılacak Öğretim Üyesine mutlaka vekalet verilmesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

14 GENELGE 2011/9 DERS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun raporlarına uygun olarak kalite kontrolü işlemlerini en iyi şekilde yürütmek zorundadır.bu nedenle; 1- Ders programları, görevlendirmeler Rektörlüğümüzce ders yarıyılı başından önce onaylanmaktadır. Ders programlarının hazırlanmasında özellikle bu yıl aşağıdaki hususlara azami dikkat gösterilmelidir. a) Ders programlarının ECTS ve diploma eki çıkarılmasına uygun hale getirilmesi konusu tekrar kontrol edilmeli ve eksiklikler giderilmelidir. b) Ders içeriklerinin ve haftalara dağılımının bilgi sistemine aktarılması tamamlanmalıdır. c) Derslerin ana başvuru ve yardımcı başvuru kitapları açıkça belirtilmelidir. d) İnternet ortamındaki ders ve öğretim elemanını değerlendirme anketinin yarıyılın son haftasında öğrencilerin geniş katılımı sağlanarak yapılmalıdır. 2- Ders görevlendirmelerinde, dışardan görevlendirmeler azaltılmalı ve bu hususa asgari ölçüde dikkat edilmelidir. 3- Derslerin günlere dağılımında denge mutlaka gözetilmeli, bazı günlerde dersliklerin tamamen boş olduğu gözlendiğinden derslerin günlere dengeli dağılımı yeniden değerlendirilmelidir. 4- Dersliklere eğitim programının, öğretim üyelerinin oturduğu odalara da çalışma programının konması ve ilgili birim amirlerinin bu yönde kontrolü arttırmaları gerekmektedir. 5- Bazı derslere ilgili öğretim üyelerimizin girmediği ve bazı dersleri birleştirdikleri görüldüğünden, derslerin yapılmasının ilgili birim amirlerinin kontrolünde olması gerekmektedir. 6- Diğer üniversitelere görevlendirmeler ilgili öğretim üyesinin kendi akademik birimindeki derslerini aksatmamalıdır. Öncelik kendi üniversitemizdir. 7- Yukarıdaki kurallara uyulmadan hazırlanan ders programları onaylanmayacaktır.

15 (Yazıldığı tarih ) GENELGE 2011/10 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN KURALLAR Özel Yetenek Giriş Sınavlarının yapılması ve sonuçlarının ilanı ile ilgili olarak uygulanması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. 1. Özel yetenek sınavlarının yapılış ve değerlendirme şekliyle ilgili Üniversite Senatosu nun kararlarına her akademik birim titizlikle uyacaktır. 2. Başvuru yapan tüm isim listesi sınav tarihine kadar ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilmeyenlerin de isimleri ve kabul edilmeme nedenleri (kısa açıklamasıyla) listenin devamında gösterilecektir. 3. Sınavlar boyunca jüri ve sınav yürütme kurul üyeleri, adaylarda şüphe uyandıracak veya tedirginlik yaratacak her türlü davranıştan kaçınacaktır. 4. Sınav ortamının her aday için eşit olması sağlanacaktır. 5. Sınavların yazım, çizim vb. şeklinde yapılması halinde sınav kağıtlarında yer alacak aday isimlerinin sınav başlangıcından değerlendirme sonuna kadar okunmayacak şekilde kapatılması sağlanacaktır.adayların mülakat, beceri, hareket vb. şekillere değerlendirilmesinin yapıldığı sınavlarda; değerlendirme formları kullanılacak ve her adayın her sınav türünün sonunda aldığı puan hemen forma işlenecektir. 6. Sınava girecek olan adayların kimlikleri gerek başvuru sırasında gerekse sınav sırasında titizlikle kontrol edilecektir. 7. Sınav sonuçları, sınavların bitiminden en kısa süre içinde başarı sırası dikkate alınarak yetkili kurulların kararına müteakip ilan edilecektir. Bu listede başarılı sayılmayanların isimleri de bulunacaktır. 8. Sınavlarda verilen puanlar sütun halinde listede yer alacaktır. 9. Aday listeleri ve sınav sonuç listeleri ilan edilmek üzere rektörlüğe gönderilecektir. Bilgilerinizi ve anılan hususlara uyulması konusunda gereğini rica ederim.

16 GENELGE 2011/11 YARDIMCI DOÇENTLERİN YENİDEN ATANMA KURALLARI Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 23.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu nca belirlenen Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama İlke ve Ölçütleri nin ilgili hükümleri uyarınca yardımcı doçentlik kadrosuna atanmış olan ve her atama süresi sonunda görevi kendiliğinden sona eren yardımcı doçentlerin yeniden atanmalarında; ilgili Dekan veya Müdür usulüne uygun bir jüri kurarak son atama süresi içindeki bilimsel çalışmasını, akademik faaliyet raporunu, yayınları ve yayın listesi ile vermekte oldukları dersleri içeren bir dosyayı bölüm başkanının görüşüne dayanan önerisi ve yönetim kurulu kararı ile birlikte sürenin bitiminden en az 3 (üç) ay öncesinden Rektörlüğe gönderecektir. Yardımcı doçentler, her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için atanabilir. Üniversitemiz, 23 üncü madde ile aranan koşulların yanında Yükseköğretim Kurulu nun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi arttırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilir. Bilgilerinizi, durumun sözkonusu öğretim elemanlarımıza duyurularak buna göre gereğini rica ederim.

17 GENELGE 2011/ SK.UYARINCA YENİDEN ATANACAK ÖĞRETİM ELEMANLARI 2547 SK. 31, 32, 33 ve 50/d maddeleri uyarınca, süreli olarak atanan biriminiz Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzmanların bu unvanda atandıkları tarihler ile yeniden atanmaları gereken tarihler daha önce yapılan yazışma ile biriminize gönderilmiş ve takibinin yapılarak bitim tarihinden en az 1 (bir) ay önce Rektörlüğümüze gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu yazılarımızla gönderilerek tespit edilen görev sürelerinin sona ereceği tarihlerin, Araştırma Görevlisi unvanında bulunanlar için 1 Eylül; Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman unvanında bulunanlar için 1 Ekim olarak düzenlenmesi ve yeniden atanma tekliflerinde bu tarihlerin esas alınarak değerlendirilmesi Rektörlük Makamınca uygun bulunmuştur. Buna göre, tekliflerin söz konusu tarihler üzerinden 1 yıl süreyle yine en az 1 ay önceden düzenlenerek gönderilmesi ile 2547 S.K.39.madde uyarınca yapılacak görevlendirme tekliflerinin; davet yazıları, türkçe tercümeleri ve teklif yazılarıyla birlikte yurtdışına çıkış tarihinden itibaren yine en az bir ay önce Rektörlüğe gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim. EK/22

18 GENELGE 2011/ SK ve 40.MD.GEREĞİ GÖREVLENDİRMELER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 40/a ve d maddesi uyarınca, gerek Üniversitemiz öğretim üyelerinin diğer yükseköğretim kurumlarında, gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında olup, Üniversitemizde ders vermek üzere görevlendirilmesi teklif edilecek öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcılarının bu görevlendirmelerde veya tekliflerinin yapılmasında aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir. - Üniversitemizde yeteri kadar öğretim üyesi veya öğretim görevlisi bulunan alanlarda dışarıdan görevlendirme yapılmamasına ve Üniversitenin diğer birimleri ile bu konuda koordinasyonun sağlanmasına, - Haftalık ders yükünü dolduran Profesör ve Doçentlerin, Rektörlük uygun gördüğü takdirde, başka yükseköğretim kurumlarında ders görevlendirmesinin ilgili yükseköğretim kurumlarının talebi üzerine haftada bir gün olarak belirlenmesine, başka yükseköğretim kurumlarında verilecek derslerin haftada bir gün esas alınarak planlanmasına ve uygulanmasına, - Yardımcı Doçentlere; Doçentliğe iyi hazırlanabilmeleri, bilimsel kalitenin arttırılabilmesi, bilimsel çalışmaları etkin ve verimli yürütebilmeleri, bilimsel eser üretebilmeleri için üniversitemizin birimleri dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ders görevi verilmemesine, - Gerek Üniversitemiz öğretim elemanlarından olup dışarıda, gerekse başka bir yükseköğretim kurumunda olup, Üniversitemizde görevlendirilecek öğretim elemanlarından haftalık ders yükünün üstünde dersi olanların daha titizlikle tespit edilerek mümkün olduğu kadar asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilmesine, 2547 sayılı Kanun un 37.maddesi uyarınca üniversitelerin uygulama alanına yardımı kapsamında; YÖK kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde bilimsel görüş, proje vb.gibi araştırmaların üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslar dahilinde yapılabileceğini, bu hususta alınacak ücretlerin buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedileceğini, 2547 sayılı Kanun un 31.maddesi uyarınca kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti ile görevlendirilecek öğretim görevlilerinin, Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamaları için görevlendirilmeleri konusunda doğru tespitlerin ve gerekli özenin gösterilmesini ve bu çerçevedeki ihtiyaçların bir değerlendirme yapılması amacıyla Rektörlüğümüze bildirilmesini ve onay alınmadan hiçbir işlem yapılmamasını, 2547 sayılı Kanun un 34.maddesi uyarınca Üniversitemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, T.C. vatandaşlığına geçmeleri halinde, yabancı uyruklu statüde sözleşmeli olarak çalıştırılmalarının teklif edilmemesi ve ilgili usul ve esaslar çerçevesinde Üniversitemizde uygun bir kadroya atanmalarının sağlanması ile anılan Kanunun 30.maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı nın 14.maddesi gereği; yaş haddi olan 67 yaşını tamamlayan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ilgili Kanunun 34.ve 31.madde görevlendirilemeyeceği hususlarının önemle göz önünde bulundurulması ve buna göre gereğini rica ederim.

19 GENELGE 2011/14 İZİNLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN MEVZUAT Genellikle Üniversitemiz için 1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasındaki dönem akademik ve idari personelin izin dönemi olarak saptanmıştır. Hizmetlerin aksamaması için sınav sonuçları teslim edilmek koşulu ile yıllık izinlerin akademik ve idari personel için 1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında kullandırılması ve 1 Eylül tarihinde yeni döneme başlanılması gerekmektedir. Eğitim süresi boyunca zorunlu haller dışında yıllık izin kullanılmayacaktır.1 Temmuz -1 Eylül tarihleri döneminde bir değişiklik olursa en az bir ay önce Rektörlükçe ilan edilecektir. Yıllık izinlerin kullanılması; İzin hakkı olan akademik personelin izin formları bağlı oldukları Bölüm Başkanının teklifi Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdürü veya Konservatuvar Müdürünün onayı olmak üzere doldurularak ayrıca birimler itibariyle izin çizelgesi düzenlenerek; izin hakkı olan idari personelin yıllık izin formları ise hizmet birimleri boş bırakılmayacak şekilde; Daire Başkanlıklarında görevli personel için; Daire Başkanı için, Genel Sekreterin teklifi Rektörün onayı, Şube Müdürü için, Daire Başkanının teklifi Genel Sekreterin onayı, Görevli diğer personel için, Şube Müdürünün teklifi, Daire Başkanının onayı, alınmak üzere doldurularak, ayrıca birimler itibariyle izin kartı da düzenlenecektir. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve diğer birimlerde görevli memurlar için; Memurlar için, Birim Sekreterlerinin teklifi, Dekan, Enstitü,Yüksekokul, Konservatuar ve Merkez Müdürünün onayı, Hastane Başmüdürü için, Genel Sekreterin teklifi Başhekim ve Rektör ün onayı, Hastane Müdürleri için, Hastane Başmüdürünün teklifi, Genel Sekreter ve Başhekimin onayı Hastane personeli için; Başmüdür ve Başhekim onayı, alınmak üzere doldurularak, ayrıca birimler itibariyle izin kartı da düzenlenecektir. Düzenleme yapılırken, Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

20 Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Ancak, izinden amaç, personelin dinlendirilmesi olduğu için herkesin hakkı, ait olduğu yıl içinde kullandırılacak, zorunlu olmadıkça bir sonraki yıla aktarılmayacaktır. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. Önceki yılda izin kullandığı halde bu izin için belge düzenlemeyenlerin daha sonra cari yıl içinde bu yılın iznini talep ettikleri görülmüştür.izin dönemleri için mutlaka belge düzenlenecektir.belgeye dayanmayan ve fiili olarak kullanıldığı halde, belgelendirilmeyen izinler için ilgili personel ve amiri sorumlu tutulacaktır. Naklen atamalarda ayrılış yapan akademik ve idari personelin mükerrer izin kullanımına meydan vermemek için ilişik kesme belgelerinde kullandıkları izinler ayrıntılı olarak belirtilecek ve bu şekilde yeni katıldığı akademik ve idari birimlerde izin talebine meydan verilmeyecektir. Dekanlık, Enstitü, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulları Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Genel Sekreterlikce kabul edilebilir mazeret olmadıkça yukarıda belirtilen süreler dışında izin istemi kabul edilmeyecektir. Tüm ölçme ve değerlendirmeler ile sınavların yapılmasından sonra akademik birimlerde sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemine işlenip gerekli onaylar alındıktan ve başarı oranları belirlendikten sonra izin uygulamasına geçilecektir. Henüz bir yılını doldurmadıkları için yıllık izin hakkı olmayan personele, (10) güne kadar yıllık izinlerinden mahsup edilmek üzere mazeret izni verilebilecektir. Akademik izin döneminde, her akademik ve idari birim yeteri kadar personeli görevde olacak şekilde izin planlaması yapacaktır. İzin takip kartlarının düzenlenerek yıllık izin formlarıyla birlikte ait olduğu yılın Kasım ayı içerisinde, Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Mazeret izinlerinin (doğum öncesi-sonrası izin, evlenme, ölüm) memurlar için bir hak olmasına karşın yukarıda belirtilen hallerden başka mazeretler için istenen izin bir hak olmayıp, amirin takdirine bırakılmıştır. Eğer, yetkili amir memurun mazeretini kabule değer görmezse izin verilmesi de söz konusu olmaz. Mazeretin kabule değer olması durumunda, atamaya yetkili amirin (Rektör) onayına sunularak onay alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat edilecektir. Mazeret izinlerinin kullanılması; A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu İç Yönergenin amacı; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı