Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. DGPYS Webservis Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. DGPYS Webservis Kılavuzu"

Transkript

1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi DGPYS Webservis Kılavuzu

2 İçindekiler 1.KISALTMALAR TEMEL SÜREÇ TANIMLARI DGPYS ETSO TANIMLAMA KOD SISTEMI (EIC) UYGULAMALARI DGPYS EVD SERVISLERININ KULLANIMI DGPYS/EVD FIYAT TEKLIFI, EAK VE GÜP BILDIRIM SÜREÇLERI GÜN ÖNCESI PLANLAMA EVD SÜRECI Gün Öncesi Planlama GÜP Bildirimi EVD Süreci Gün Öncesi Planlama Teklif Bildirimi EVD Süreci GÜN ÖNCESI PLANLAMA MESAJLARI Gün Öncesi Planlama GÜP Mesajı Gün Öncesi Yek Tahmin Mesajı Gün Öncesi Planlama Teklif Mesajı Doküman Alındı Teyit Mesajı...17 (RESOURCESCHEDULECONFIRMATIONREPORT) Hata Bildirim Mesajı...18 (RESOURCESCHEDULEANOMALYREPORT) DENGELEME GÜÇ PIYASASI EVD SÜRECI Dengeleme Güç Piyasası EAK ve KGÜP Bildirimi EVD Süreci Dengeleme Güç Piyasası Teklif Bildirimi EVD Süreci DENGELEME GÜÇ PIYASASI MESAJLARI Dengeleme Güç Piyasası KGÜP Mesajı Dengeleme Güç Piyasası EAK Mesajı Primer Frekans Kontrol Rezerv Bildirim Mesajı Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Bildirim Mesajı Dengeleme Güç Piyasası MKÜD Mesajı Dengeleme Güç Piyasası Teklif Mesajı DGPYS/EVD İKILI ANLAŞMA VE TÜKETIM TAHMINI BILDIRIM SÜREÇLERI İKILI ANLAŞMA BILDIRIM MESAJI TÜKETIM TAHMINI BILDIRIM MESAJI DGPYS/EVD TARAFINDAN YAYIMLANAN VERILERE İLIŞKIN SÜREÇLER SAYAÇ VERILERI BILDIRIM MESAJI SAYAÇ BILGILERI BILDIRIM MESAJI UZLAŞTIRMA BILDIRIM MESAJI

3 7.4.TALIMAT BILDIRIM MESAJI GÜNLÜK PARAMETRE RAPORU BILDIRIM MESAJI PROFIL SAYAÇLAR IÇIN ÇEKIŞ MIKTARI BILDIRIM MESAJI SISTEM DENGESIZLIK FIYATI VE GÜN ÖNCESI FIYATI BILDIRIM MESAJI İKILI ANLAŞMA ONAY DURUMU BILDIRIM MESAJI ORGANIZASYON BAZINDA SAYAÇ ETSO KOD LISTESI BILDIRIM MESAJI PROFIL ÇARPAN KATSAYILARI BILDIRIM MESAJI SERBEST TÜKETICI KAYITLARINA İLIŞKIN SÜREÇLER SERBET TÜKETICI YENI SAYAÇ KAYDI MESAJI SERBEST TÜKETICI TEDARIKÇI DEĞIŞIKLIĞI BILDIRIM MESAJI SERBEST TÜKETICI SAYAÇ ONAY/RED BILDIRIM MESAJI SAYAÇ VERISI KAYITLARINA İLIŞKIN SÜREÇLER SAATLIK SAYAÇ VERI KAYDI MESAJI PROFIL SAYAÇ VERI KAYDI MESAJI SEKONDER FREKANS TALIMATLARININ ONAY DURUMU TESLIM EDILEMEYEN TALIMATLARIN GÖNDERILMESI PRIMER FREKANS KONTROL YÜKÜMLÜLÜK TRANSFER GÖNDERIMI

4 1...Kısaltmalar EVD DGPYS ETSO PMUM TEİAŞ ESP ERRP ESS EIC AMR OSOS UEVÇB EAK İAM DUY GÜP GÖPGÜP KGÜP SOAP Elektronik Veri Değişimi Dengeleme Güç Piyasası ve Gün Öncesi Planlama Yönetim Sistemi European Transmission System Operators Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ETSO Settlement Process (ETSO Uzlaştırma Süreci) ETSO Reserve Resource Planning (ETSO Rezerv Kaynak Planlama Süreci) ETSO Scheduling System (ETSO Planlama Sistemi) ETSO Energy Identification Coding Scheme (ETSO Enerji Tanımlayıcı Kodlama Sistemi) Automated Meter Reading System (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) Otomatik Sayaç Okuma Sistemi Uzlaştırmaya Esas Veriş Çekiş Birimi Emre Amade Kapasite İkili Anlaşma Miktari Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Günlük Üretim/Tüketim Programı Gün Öncesi Planlama kapsamında verilen GÜP Kesinleşmiş Günlük Üretim/Tüketim Programı Simple Object Access Protocol 3

5 2. Temel Süreç Tanımları DGPYS kapsamında katılımcıların yapabilecekleri işlemler kayıt işlemleri ve operasyonel işlemler olarak ikiye ayrılabilir. Kayıt işlemleri altında Katılımcı İlk Kayıt ve Kayıt Güncelleme (Organizasyon ve Lisans Yönetimi), Santral Kayıt İşlemleri, UEVÇB Kayıt ve Dengeleme Birimi Kayıt İşlemleri gibi genel kayıt işlemleri bulunmaktadır. Bu işlemlerin sıkça tekrarlanması beklenmediğinden ve değişiklik olması durumunda dahi veri yoğun değişiklikler beklenmediğinden dolayı bu tür fonksiyonlara yönelik elektronik veri değişimi öngörülmemiştir. Operasyonel işlemler içinde EVD ile işletilebilecek işlemler aşağıda listelenmiştir. Gün Öncesi Planlama İşlemlerinden: Güp Bildirimi, Teklif Bildirimi, Talimat Bildirimi, İkili Anlaşma Bildirimi, İkili Anlaşma Onay Bildirimi, Tüketim Tahmini Bildirimi, Gün Öncesi Planlama Uzlaştırma Sonuçları. Dengeleme Güç Piyasası İşlemlerinden: KGÜP Bildirimi, Teklif Bildirimi, EAK Bildirimi, Talimat Bildirimi, DGP Uzlaştırma Sonuçları. Diğer Uzlaştırma İşlemlerinden; Uzlaştırma Sonuçları, SGÖF Listesi, SMF Listesi, Günlük Parametre Raporu, Sayaç Verileri, Sayaç Bilgileri, Primer Frekans Kontrol. 4

6 3. DGPYS ETSO Tanımlama Kod Sistemi (EIC) Uygulamaları web adresinde ETSO elektronik veri değişimi ekibi tarafından tespit edilmiş olan standart elektronik veri değişim süreçleri, elektronik doküman biçimleri ve kullanılacak kod standartları yayımlanmaktadır. DGPYS kapsamında Organizasyon (Katılımcı, Dengeden sorumlu taraf, Dengeden sorumlu grup, Uzlaştırma Bankası, Sistem İşletmecisi, Piyasa İşletmecisi), UEVÇB (Dengeleme Birimi, Dengeleme Birimi Olmayan Üretim Birimi, Dengeleme Birimi Olmayan Tüketim Birimi) ve Sayaçlara EIC kodları verilecektir. ETSO tarafından TEİAŞ/PMUM Türkiye Elektrik Piyasası için EIC kod verme yetkilisi olarak tespit edilmiş olduğundan PMUM tarafından ilk kayıt (Eski Yönetmelik gereği var olan kayıtlardan aktarım) sırasında belirlenmiş standartlara uygun olarak EIC kodu verilecek ve veritabanına bu şekilde kaydedilecektir. Katılımcı ve Katılımcının özel bir durumu olan Dengeden sorumlu taraf (grup) bilgilerinin ve Sistem İşlemecisi, Piyasa İşletmecisi, sayaç okuma operatörü (Dağıtım Lisans Sahibi, İletim Lisans Sahibi Bölgeler) gibi rollere sahip kurumlar X alt türünde (Parties) EIC kodu alacaklardır. EIC Kodlama standardına göre verilecek kodlarda ilk iki karakter ülke kodu olup, Türkiye EIC kod verme yetkilisi tarafından oluşturulan tüm kodlar için 40 kullanılacaktır. Sonraki tek karakter EIC kod türünü (X,Y,Z,W,T), 12 karakter tekil ayırıcı kodu, son karakter ise kontrol karakterini barındırmaktadır. Kontrol karakteri ETSO standart dokümanlarında belirlenmiş olan metodolojiye göre sistem tarafından üretilecektir. Merkezi kod verme ofisi tarafından verilen kodlar ise 10 kodu ile başlamaktadır. Örneğin merkezi kodlama ofisi tarafından TEİAŞ_PMUM için verilen EIC kodu 10X1001A1001A56W dır. Bu standarda göre TEİAŞ_PMUM tarafından verilen tüm X kodları 40X ile başlayacak, DGPYS veritabanındaki organizasyon tablosu birincil anahtarı olan organizasyon_id kolonundaki değer baştan 0 ile doldurularak 12 karaktere tamamlanacak ve en son haneye kontrol karakteri eklenecektir. (Örneğin: 40X C) UEVÇB ve bunların özel bir durumu olan dengeleme birimleri W alt türünde (Resource Objects) EIC kodu alacaklardır. Tekil kod olarak DGPYS veritabanında uevcb tablosu birincil anahtarı olan uevcb_id kolonundaki değer baştan 0 ile doldurularak 12 karaktere tamamlanacak ve en son haneye kontrol karakteri eklenecektir. (Örneğin: 40W X ) 5

7 Sayaçlar için ise Z (Measurement Points) alt türünde EIC kodu üretilecektir. Daha önce AMR (OSOS) projesi çalışmaları için üretilmiş EIC kodları kullanılacak, bundan sonra yeni üretilecek sayaçlar için aynı formatta kod yazılım tarafından üretilecektir. Başlangıç aşamasında Türkiye Elektrik Piyasası alt ticaret bölgelerine bölünmeyecek tek alan olarak işlem görecektir. Alan bilgisi gerekli olan tüm mesajlarda alan bilgisi olarak TEİAŞ iletim bölgesi için verilmiş olan 10YTR-1001A0006O kullanılacaktır. 6

8 4. DGPYS EVD Servislerinin Kullanımı DGPYS EVD servislerinin (EVDServis) güvenli olarak kullanılabilmesi için öncelikle sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme giriş EVDServis e ait login metoduna LoginMessage mesajı gönderilerek başlatılacak, sistem LoginReport mesajı döndürerek başarılı (0) ve başarısız (-1: yanlış kullanıcı adı ya da şifre, -2: diğer sistem hatası) olması durumunu bildirecektir. Ayrıca sisteme girişin başarılı olması durumunda LoginReport mesajını içeren ana SOAP mesajının header kısmında oturum tanımlayıcısı (ServiceGroupId) gönderilmektedir. Aşağıda SOAP mesajının header kısmına bir örnek bulunmaktadır. <soapenv:header> <wsa:replyto> <wsa:address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/none </wsa:address> <wsa:referenceparameters> <axis2:servicegroupid xmlns:axis2="http://ws.apache.org/namespaces/axis2"> urn:uuid:06c7bafb7f </axis2:servicegroupid> </wsa:referenceparameters> </wsa:replyto> </soapenv:header> DGPYS EVD sistemine girişin başarılı olmasının ardından EVDServis tarafından sunulan diğer metotlar çağrılırken SOAP mesajlarının header kısmında bu ServiceGroupId sunulmalıdır. ServiceGroupId geçerlilik süresi 30 saniye olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre içinde kullanılan ServiceGroupId sistem tarafından geçerli sayılır. Aksi takdirde login haricindeki metotlar çalışmayacaktır. 7

9 5. DGPYS/EVD Fiyat Teklifi, EAK ve GÜP Bildirim Süreçleri Piyasa işletmecisine (PMUM) yapılacak Gün Öncesi Planlama (GÖPGÜP) ve Dengeleme Güç Piyasası (KGÜP) GÜP ve Teklif bildirimi ve DGP kapsamında EAK bildirimi için ETSO Reserve Resource Planning (ERRP) Version 2 Release 1 ile belirlenen süreçlere uyumlu işlem yapılacaktır. Fiyat Teklifi, EAK ve GÜP bildirimi süreçlerinin ortak noktası katılımcılar tarafından UEVÇB (veya özel bir tür UEVÇB olan Dengeleme Birimi) bazında veri değişimi yapılmasını düzenleyen ERRP süreçlerinin kullanılmasıdır. Teklif verme sürecinde ERRP uygulama kılavuzunda belirtildiği üzere dengeleme birimi bulunan piyasa katılımcıları gerek Gün Öncesi Planlama kapsamında, gerekse DGP kapsamında PMUM a DGPYS güvenli EVD servisleri aracılığı ile ReserveBidDocument gönderecek ve mesajın kendi içinde tutarlılığı kontrol edildikten sonra PMUM tarafından AcknowledgementDocument ile mesaj alındığının teyidi gönderilecektir. ERRP uygulama kılavuzunda belirtildiği üzere katılımcılar tarafından PMUM a gerek Gün Öncesi Planlama gerekse DGP kapsamında DGPYS güvenli EVD servisleri aracılığı ile UEVÇB bazında PlannedResourceScheduleDocument (GÖPGÜP,KGÜP,EAK) gönderilecek, mesajın alındığının teyidi AcknowledgementDocument ile PMUM tarafından yapılacaktır. Mesajlar kontrol edildikten sonra PMUM tarafından katılımcılara gönderilen ResourceScheduleAnomalyReport mesajı ile varsa hatalar yoksa ResourceScheduleConfirmationReport ile sisteme bilgilerin kaydedildiğinin teyidi gönderilecektir Gün Öncesi Planlama EVD Süreci Gün Öncesi Planlama GÜP Bildirimi EVD Süreci ERRP v uygulama kılavuzu dokümanda tanımlanan süreç genel anlamda sistem işletmecisinin ihtiyaç duyacağı her türlü kaynak planlama sürecini modelleme yoluna gittiğinden oldukça genel tasarlanmıştır. Gün Öncesi Planlama kapsamında GÜP bildirimi işlemlerinde bu sürecin bazı bölümleri kullanılacak, uygulanabilir olmayan bölümler ise kullanılmayacaktır. Dengeleme birimi sahibi ile Sistem İşletmecisi arasında uygulama kılavuzunda detaylı olarak anlatılan iş akışı, kapasite ihalesi bölümünden sonrası (10. Adım ve sonrası) itibarı ile uygulanmaya başlanacaktır. Üretim tüketim programları katılımcı tarafından EVDServis in setgopgunlukuretimplan metodu kullanılarak PlannedResourceSchedule dokümanı olarak gönderildikten sonra EVDServis (TEİAŞ) tarafından cevap olarak dokümanın sisteme başarı ile aktarıldığına dair ResourcesScheduleConfirmationReport mesajı gönderilecektir. İç kontroller 8

10 tamamlandıktan sonra herhangi bir hata bulunması durumunda ise EVDServis tarafından setgopgunlukuretimplan metoduna cevap olarak ResourceScheduleAnomalyReport mesajı gönderilecektir. Kontrol edilecek hata durumları aşağıda belirtilmektedir: Mesajların alanlarında kodlama vs. Anlamında gönderilen verilerin kontrolü ve teyidi Referans verilen W kodların yetki dahilinde nesnelere ait olduğunun kontrolü Zaman Serilerinin iç tutarlılık Kontrolü Zaman Serilerinin ertesi gün e ait olması ve günün tamamını kapsaması kontrolü GÜP bilgileri ile kurulu kapasite karşılaştırması Gün Öncesi Planlama Teklif Bildirimi EVD Süreci ERRP v uygulama kılavuzu dokümanda tanımlanan süreç genel anlamda sistem işletmecisinin ihtiyaç duyacağı her türlü kaynak planlama sürecini modelleme yoluna gittiğinden oldukça genel tasarlanmıştır. Gün Öncesi Planlama teklif bildirimi işlemleri ERRP ihale yönetimi tendering kapsamında belirlenen süreçler ile uyumlu yerine getirilecektir. Katılımcılar tarafından her gün DUY ile belirlenen zaman sınırlarına uygun bir şekilde EVDServis in setgopteklif metoduna Reserve Bid Document mesajı gönderilecektir. EVDServis tarafından setgopteklif metodu cevabı olarak, tekliflerin alınıp başarı ile kaydedildiğini teyit etmek için ResourcesScheduleConfirmationReport mesajı, iç kontroller tamamlandıktan sonra hata bulunması durumunun bildirilebilmesi için ise ResourcesScheduleAnomalyReport mesajı gönderilecektir. Kontrol edilecek hata durumları aşağıda belirtilmektedir: Mesajların alanlarında kodlama vs. Anlamında gönderilen verilerin kontrolü ve teyidi Referans verilen W kodların yetki dahilinde nesnelere ait olduğunun kontrolü Zaman Serilerinin iç tutarlılık Kontrolü Zaman Serilerinin ertesi gün e ait olması ve günün tamamını kapsaması kontrolü Teklif miktarı bilgileri ile kurulu kapasite karşılaştırması Teklif fiyatlarının artış limitlerinin içinde olduğunun kontrolü, Blok tekliflerde tanımlı bir bloğa teklif verildiğinin kontrolü, 9

11 Fiyat seviyelerinin dengeleme birimi özelliklerine uygun olduğunun kontrolü, Teklif tiplerine göre toplam teklif sayısının kontrolü Gün Öncesi Planlama Mesajları Gün Öncesi Planlama GÜP Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Gün Öncesi Planlama Kapsamında GÜP bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Planned Resource Schedule Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setgopgunlukuretimplan(plannedresourcescheduledocument) Planned Resource Schedule Document: 10

12 MessageId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. MessageVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentTYPE: A14 - Resource Provider Resource Schedule kullanılmalıdır. ProcessTYPE: NGP (Special Code) SenderID: GÜP bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. GÜP bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: Perakende satış şirketleri için A02 - Consumption, Toptan satış Şirketleri için A01 Trade, Otop, Otop.Grubu, Üretim Şirketleri için ise A06 - Production gelmesi gerekmektedir. ReceiverID: Katılımcılar tarafından gönderilecek GÖPGÜP mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. DocumentDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. TimePeriodCovered: GÖPGÜP e ilişkin ScheduleMessage tipindeki mesajlar en az bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait GÜP göndermek mümkündür. Sistem ileri tarihli gönderilmiş GÜP leri kaydedecektir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran GÜP mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: GÜP bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı GÜP bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. GÜP bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SubjectRole: Perakende satış şirketleri için A02 - Consumption, Toptan satış Şirketleri için A01 Trade, Otop, Otop.Grubu, Üretim Şirketleri için ise A06 - Production gelmesi gerekmektedir. Planned Resource Time Series: TimeSeriesId: Gönderilen mesaj bazında tekil olması gereken zaman serisi tanımlayıcısıdır. BusinessType: Katılımcılar tarafından üretim UEVÇB leri için gönderilen GÖPGÜP mesajlarının zaman serilerinde A01 Production, tüketim dengeleme birimleri için ise A04 Consumption kullanılacaktır. Tüketim tarafı dengeleme birimleri için gönderilen GÜP değerleri DGPYS tarafından (-) GÜP olarak dikkate alınacaktır. Direction: GÖPGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. 11

13 Product: Katılımcılar tarafından gönderilen GÖPGÜP mesajlarının zaman serilerinde ürün kodu olarak aktif enerji: Active Energy kullanılmalıdır. ConnectingArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. ResourceObject: Katılımcı tarafından gönderilen GÜP ün ilgili olduğu UEVÇB nin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. ResourceProvider: SenderID, SubjectParty ve ResourceProvider alanlarında GÜP bildiriminde bulunan katılımcının X kodu bulunmalıdır. AcquiringArea: GÖPGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityContractType: GÖPGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityAgreementID: GÖPGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. MeasurementUnit: MWH Gün Öncesi Yek Tahmin Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Gün Öncesi Planlama Kapsamında Yek Tahmin bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Planned Resource Schedule Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setyektahmin(plannedresourcescheduledocument) Katılımcı Bir PlannedResourceScheduleDocument altında en fazla bir uevçb tahmin verisi gönderebilir. Planned Resource Schedule Document: MessageId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. MessageVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentTYPE: A14 - Resource Provider Resource Schedule kullanılmalıdır. ProcessTYPE: A06 yazılmalıdır. SenderID: Yek Tahmin bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. Yek Tahmin bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: A06 - Production yazılması gerekmektedir. ReceiverID: Katılımcılar tarafından gönderilecek Yek Tahmin mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. 12

14 ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. DocumentDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. TimePeriodCovered: Yek Tahminlerine ilişkin ScheduleMessage tipindeki mesajlar en az bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait Yek tahminleri göndermek mümkündür. Sistem ileri tarihli gönderilmiş tahminleri kaydedecektir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran Yek Tahmin mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: Yek Tahmin bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı Yek Tahmin bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. Yek Tahmin bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SubjectRole: A06 - Production gelmesi gerekmektedir. Planned Resource Time Series: TimeSeriesId: Gönderilen mesaj bazında tekil olması gereken zaman serisi tanımlayıcısıdır. BusinessType: A01 yazılmalıdır. Product: Ürün kodu olarak aktif enerji: Active Energy kullanılmalıdır. ConnectingArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. ResourceObject: Katılımcı tarafından gönderilen Yek Tahminin ilgili olduğu UEVÇB nin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. ResourceProvider: SenderID, SubjectParty ve ResourceProvider alanlarında GÜP bildiriminde bulunan katılımcının X kodu bulunmalıdır. AcquiringArea: boş bırakılmalıdır. CapacityContractType: boş bırakılmalıdır. CapacityAgreementID: boş bırakılmalıdır. MeasurementUnit: MWH Period: TimeInterval: Tanımlanmakta olan zaman aralığının başlangıç ve bitiş zamanı YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ formatında gönderilmelidir.(ör: 28 Mayıs 2012 ye ilişkin talimatın time interval alanında T00:00Z/ T23:59Z bulunmalıdır.) Resolution: PT1H kullanılmalıdır. Interval: 13

15 Pos: 1 den başlayan ve 24 e kadar devam edecek olan saat pozisyon numarası. Qty: Tahmin edilen üretim miktarı Gün Öncesi Planlama Teklif Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Gün Öncesi Planlama Kapsamında Fiyat Teklifi bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Reserve Bid Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setgopteklif(reservebiddocument) ReserveBidDocument: DocumentId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. DocumentVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentType: A37 Reserve Tender Document kullanılmalıdır. SenderID: Gün Öncesi Planlama Teklifi gönderen katılımcının EIC (X) kodu. Teklif bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: A27 ResourceProvider kullanılmalıdır. ReceiverId: Katılımcılar tarafından gönderilecek Gün Öncesi Planlama teklif mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. CreationDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. ReserveBidTimeInterval: Gün Öncesi Planlama Teklif mesajları en az bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait teklif göndermek mümkündür. Sistem ileri tarihli gönderilmiş teklifleri kaydedecektir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran Gün Öncesi Planlama teklif mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: Teklif bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı tekilifi gönderen katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. Teklifin UEVÇB sinin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. 14

16 SubjectRole: A27 ResourceProvider kullanılmalıdır. ReserveBidTimeSeries: ReserveBidId: Teklif verilen gün bazında tekil olması gereken teklif sırası tanımlayıcısıdır (Teklif kodu). Teklif kodları sıra teklif sıra numarası olarak numerik belirlendikten sonra 35 karakterlik alfanumerik alan olduğundan 35 karakter uzunluğuna tamamlayacak şekilde baş tarafı 0 ile doldurularak gönderilmelidir. Bir dengeleme birimine ait (Reserve Object) 15 YAL, 15 YAT olmak üzere tolam 30 teklif gönderilebilir. Bir dengleme biriminin YAL ve YAT seviyelerinin sıralaması teklif kodlarının sırasından belirlenecektir. DUY gereği Seviyelendirmede uygulanacak fiyatlara ilişkin santrallerin kaynak türüne ve daha önce verdikleri tekliflere göre çeşitli sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalara uygun gönderilmeyen teklif mesajları geçersiz kabul edilecektir. AuctionIdentification: Günlük İhale Belirleyicisi. YYYYMMDD-DAP olarak kullanılmalıdır. (Örnek: 03 Mart 2009 tarihinde kullanılabilecek ve 02 Mart 2009 tarihinde verilen Gün Öncesi Planlama tekliflerinde ihale belirleyicisi kod olarak DAP kullanılmalıdır). Aynı saat dilimini kapsayan aynı tip blok tekliflerde teklifleri ayırt edebilmek ve teklifler arası seviyeyi belirlemek için bu alana artan bir sayı değeri eklemek gerekmektedir. Bir güne ilişkin, belirli bir saati kapsayan,aynı tip blok teklif verildikten sonra, aynı günlük ihale belirleyicisi kullanılarak bu blok teklife ilişkin güncelleme işlemi farklı zamanlarda yapılabilmektedir. Daha önce kullanılan günlük ihale belirleyicilerinden farklı bir değerle tekrar teklif gönderilirse aynı tip aynı blok teklife ek teklif seviyesi eklenmiş olacaktır. (Örnek: 02 Mart 2009 tarihinde A saatinde 03 Mart 2009 tarihinde kullanılabilecek Gün Öncesi Planlama blok tekliflerinde ihale belirleyicisi kod olarak DAP ile başlamalı ve şayet aynı saate ilişkin bir teklif daha verilmek istendiğinde ihale belirleyicisi kodu DAP-2 olarak değiştirilmelidir. Aynı şekilde bir teklif daha verilecekse ihale belirleyicisi kodu DAP-3 olarak değiştirilmelidir. B saatinde ihale belirleyicisi kodu DAP-3 olarak ayarlanmış olarak aynı tip aynı saat dilimini kapsayan bir blok teklif verilirse ilgili teklif güncellenmiş olur. B saatinde ihale belirleyicisi kodu DAP-4 olarak ayarlanmış olarak aynı tip aynı saat dilimini kapsayan bir blok teklif verilirse ilgili teklif setine yeni bir teklif daha eklenmiş olur.) BusinessType: Katılımcılar saatlik ve blok teklifler için tarafından A42 Requested Capacity (with Price) / Esnek Teklifler İçin NFL Flexible Bid olarak gönderilmelidir. InArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarak A01 - ETSO gönderilmelidir. 15

17 OutArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. MeasureUnitQuantity: MWH olarak gönderilmelidir. Currency: TRY olarak gönderilmelidir. MeasureUnitPrice: Gün Öncesi Planlama tekliflerinde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. Divisible: Kısmi kabul edilebilir teklifler için A01 Yes, kısmi kabul edilemez teklifler için A02 No kullanılmalıdır. LinkedBids: Gün öncesi planlama tekliflerinde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. BlockBid: Blok teklifler için A01 Yes, saatlik teklifler için A02 No kullanılmalıdır. ReserveObject: Katılımcı tarafından gönderilen teklifin ilgili olduğu dengeleme biriminin UEVÇB sinin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. Direction: Yük alma teklifleri için A01 Up, Yük atma teklifleri için A02 Down kullanılmalıdır. MinimumActivationQuantity: Tekliflerde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. StepIncrementQuantity: Tekliflerde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. MeasureUnitEnergyPrice: MWH kullanılmalıdır. Period: TimeInterval: Teklif verilen tüm saatler ilk saat saat başından son saat sonuna kapsanmalıdır. (Ör: 3 Mart 2009 a ilişkin teklifin time interval alanında T00:00Z/ T23:59Z bulunmalıdır.) Resolution: Teklifler yönetmelik gereği saatlik olacağından PT1H olarak gönderilmelidir. Interval: Pos: ERRP dokümanında tanımlandığı gibi 1 den başlayan ve 24 e kadar devam edecek olan saat pozisyon numarası. Blok teklifler ve Esnek teklifler için sadece 1 posizyon gönderilmelidir. Qty: Katılımcı tarafından saatlik teklifler için ilgili saat içinde gerçekleştirilebilecek enerji değişim miktarını belirler. Price: Tekliflerde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. EnergyPrice: Katılımcı tarafından ilgili Dengeleme birimi için ilgili seviyede YAL yönünde gerçekleştirilecek ekstra birim MWh başına talep edilen TL fiyatı, YAT yönünde gerçekleştirilmeyecek her birim MWh başına ödenecek TL fiyatı belirler. 16

18 Doküman Alındı Teyit Mesajı (ResourceScheduleConfirmationReport) 17

19 Hata Bildirim Mesajı (ResourceScheduleAnomalyReport) ResourceScheduleAnomalyReport: DocumentId: Hata dokümanının tekil doküman tanımlayıcısıdır. SenderId: 10X1001A1001A56W olarak PMUM gönderilecektir. Kodlama türü A01-ETSO dur. SenderRole: A11- Market Operator gönderilecektir. ReceiverId: Hatalı gönderimi yapan katılımcının EIC (X) kodu. Kodlama türü A01-ETSO dur ReceiverRole:A27-Resource Provider gönderilecektir. DocumentDateTime: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ formatında hata dokümanının hazırlanma zamanını bulundururur. 18

20 TimePeriodCovered: İçinde hata bulunan dokümanın zaman serilerinin başlangıç bitiş zamanını bulundurur. ErrorTimeSeries: SenderId: Hatalı gönderimi yapan katılımcının EIC (X) kodu. Kodlama türü A01-ETSO dur SenderDocumentId: İçinde hata bulunan dokümanın (GÜP mesajı) tekil tanımlayıcısı gönderilir. Kodlama türü A01-ETSO dur. SenderDocumentVersion: Hatalı olan dokümanın sürüm numarası gönderilir. TimeSeriesId: Dokümanın içinde hatalı bulunan zaman serilerinin tekil tanımlayıcısı gönderilir. Hata dokümanı içinde sadece hatalı zaman serileri gönderilir. İçinde hata bulunan dokümanın hatasız zaman serileri varsa bunlar gönderilmez. DiğerZamanSerisiÖzellikleri: Hatalı olarak bildirilen zaman serisi dokümanının tüm diğer özellikleri aynen bu dokümana da yansıtılır. Period ve Interval Hatalı Period lar Interval lar aynen hata dokümanına eklenir. Reason: ReasonCode: Standart ETSO dokümantasyonunda belirtilen hata mesajları döndürülecektir. ReasonText: Operatör tarafından manuel olarak iptal edilen dokümanlarda hata sebebi olarak açıklama verilebilir. Bunun dışında standart kontrollerden dolayı iptal edilen mesajlarda hata kodu yeterli olacaktır Dengeleme Güç Piyasası EVD Süreci Dengeleme Güç Piyasası EAK ve KGÜP Bildirimi EVD Süreci ERRP v uygulama kılavuzu dokümanda tanımlanan süreç genel anlamda sistem işletmecisinin ihtiyaç duyacağı her türlü kaynak planlama sürecini modelleme yoluna gittiğinden oldukça genel tasarlanmıştır. Dengeleme Güç Piyasası kapsamında EAK ve KGÜP bildirimi işlemlerinde bu sürecin bazı bölümleri kullanılacak, uygulanabilir olmayan bölümler ise kullanılmayacaktır. Dengeleme birimi sahibi ile Sistem İşletmecisi arasında uygulama kılavuzunda detaylı olarak anlatılan iş akışı, kapasite ihalesi bölümünden sonrası (10. Adım ve sonrası) itibarı ile uygulanmaya başlanacaktır. Üretim tüketim programları EVDServis in setdgpkesingunlukuretimplan metodu kullanılarak, Emre Amade Kapasite bilgisi (EAK) ise setdgpemreamadekapasite metodu kullanılarak katılımcı tarafından PlannedResourceSchedule dokümanları ile gönderildikten sonra TEİAŞ 19

21 tarafından dokümanların başarı ile sisteme aktarıldığına dair ResourceScheduleConfirmationReport mesajı gönderilecektir. İç kontroller tamamlandıktan sonra herhangi bir hata bulunması durumunda ise ResourcesScheduleAnomalyReport mesajı gönderilecektir. Kontrol edilecek hata durumları aşağıda belirtilmektedir: Mesajların alanlarında kodlama vs. Anlamında gönderilen verilerin kontrolü ve teyidi Referans verilen W kodların yetki dahilinde nesnelere ait olduğunun kontrolü Zaman Serilerinin iç tutarlılık Kontrolü Zaman Serilerinin ertesi gün e ait olması ve günün tamamını kapsaması kontrolü KGÜP bilgileri ile kurulu kapasite karşılaştırması Dengeleme Güç Piyasası Teklif Bildirimi EVD Süreci ERRP v uygulama kılavuzu dokümanda tanımlanan süreç genel anlamda sistem işletmecisinin ihtiyaç duyacağı her türlü kaynak planlama sürecini modelleme yoluna gittiğinden oldukça genel tasarlanmıştır. Dengeleme Güç Piyasası teklif bildirimi işlemleri ERRP ihale yönetimi tendering kapsamında belirlenen süreçler ile uyumlu yerine getirilecektir. Katılımcılar tarafından EVDServis in setdgpteklif metodu kullanılarak her gün DUY ile belirlenen zaman sınırlarına uygun bir şekilde Reserve Bid Document mesajı gönderilecektir. EVDServis in setdgpteklif metodu tekliflerin alınıp başarı ile kaydedildiğini teyit etmek için ResourcesScheduleConfirmationReport mesajı, iç kontroller tamamlandıktan sonra hata bulunması durumunun bildirilebilmesi için ise ResourcesScheduleAnomalyReport mesajı döndürecektir. Kontrol edilecek hata durumları aşağıda belirtilmektedir: Mesajların alanlarında kodlama vs. Anlamında gönderilen verilerin kontrolü ve teyidi Referans verilen W kodların yetki dahilinde nesnelere ait olduğunun kontrolü Zaman Serilerinin iç tutarlılık Kontrolü Zaman Serilerinin ertesi gün e ait olması ve günün tamamını kapsaması kontrolü Teklif miktarı bilgileri ile kurulu kapasite karşılaştırması 20

22 Teklif fiyatlarının artış limitlerinin içinde olduğunun kontrolü, Fiyat seviyelerinin dengeleme birimi özelliklerine uygun olduğunun kontrolü 5.4. Dengeleme Güç Piyasası Mesajları Dengeleme Güç Piyasası KGÜP Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında KGÜP bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Planned Resource Schedule Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setdgpkesingunlukuretimplan(plannedresourcescheduledocument) Planned Resource Schedule Document: MessageId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. MessageVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentTYPE: A14 - Resource Provider Resource Schedule kullanılmalıdır. ProcessTYPE: A01 - Day Ahead kullanılmalıdır. SenderID: KGÜP bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. KGÜP bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: Perakende satış şirketleri için A02 - Consumption, Toptan satış Şirketleri için A01 Trade, Otop, Otop.Grubu, Üretim Şirketleri için ise A06 - Production gelmesi gerekmektedir. ReceiverID: Katılımcılar tarafından gönderilecek KGÜP mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. DocumentDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. TimePeriodCovered: KGÜP e ilişkin ScheduleMessage tipindeki mesajlar en az bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait KGÜP göndermek mümkündür. Sistem ileri tarihli gönderilmiş KGÜP leri kaydedecektir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran KGÜP mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. 21

23 SubjectParty: KGÜP bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı KGÜP bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. KGÜP bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SubjectRole: Perakende satış şirketleri için A02 - Consumption, Toptan satış Şirketleri için A01 Trade, Otop, Otop.Grubu, Üretim Şirketleri için ise A06 - Production gelmesi gerekmektedir. Planned Resource Time Series: TimeSeriesId: Gönderilen mesaj bazında tekil olması gereken zaman serisi tanımlayıcısıdır. BusinessType: Katılımcılar tarafından üretim UEVÇB leri için gönderilen KGÜP mesajlarının zaman serilerinde A01 Production, tüketim dengeleme birimleri için ise A04 Consumption kullanılacaktır. Tüketim tarafı dengeleme birimleri için gönderilen KGÜP değerleri DGPYS tarafından (-) GÜP olarak dikkate alınacaktır. Direction: KGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. Product: Katılımcılar tarafından gönderilen KGÜP mesajlarının zaman serilerinde ürün kodu olarak aktif güç: Active Power kullanılmalıdır. ConnectingArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. ResourceObject: Katılımcı tarafından gönderilen KGÜP ün ilgili olduğu UEVÇB nin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. ResourceProvider: SenderID, SubjectParty ve ResourceProvider alanlarında GÜP bildiriminde bulunan katılımcının X kodu bulunmalıdır. AcquiringArea: KGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityContractType: KGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityAgreementID: KGÜP kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. MeasurementUnit: MAW (Özellikle 15 dakikalık KGÜP değerlerinde gönderilen değerlerin 15 dakikada sisteme sağlanacak enerji değil, 15 dk boyunca sisteme verilecek ortalama aktif güç olarak bildirilmesi önemlidir. 1 saatlik KGÜP değerlerinde enerji değeri ile ortalama güç değeri birbirine eşit olacaktır.) Period:DGP KGÜP için her bir time serie altında her bir saati temsilen 24 adet period olmalıdır. Bir saate ilişkin kgüp değeri bir önceki saat kgüp değerinden 200 MW büyükse o saate ilişkin period 4 adet Interval içermelidir. Aksi takdirde her period bir adet Interval içermeli ve bu Intervalin Resolutin değeri PT1H, Pos değeri 1 olmalıdır. 22

24 TimeInterval: Tanımlanmakta olan zaman aralığının başlangıç ve bitiş zamanı YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ formatında gönderilmelidir.(ör: 3 Mart 2009 a ilişkin teklifin time interval alanında T00:00Z/ T23:59Z bulunmalıdır.) Resolution: Verinin geçerli olacağı zaman dilimini göstermektedir. Bir period bir adet Interval içeriyorsa PT1H, 4 adet Interval değeri içeriyorsa PT15M değerini almalıdır. Interval: Pos: Bir period bir adet Interval içeriyorsa bu alan 1 değerini, 4 adet Inteval içeriyorsa her bir Interval için bu alan sırasıyla 1, 2, 3, 4 değerini almalıdır. Qty: Kesin günlük üretim miktarı Dengeleme Güç Piyasası EAK Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında EAK bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Planned Resource Schedule Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setdgpemreamadekapasite(plannedresourcescheduledocument) Planned Resource Schedule Document: MessageId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. MessageVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentTYPE: A28 - Generation Availability Schedule kullanılmalıdır. ProcessTYPE: A01 - Day Ahead kullanılmalıdır. SenderID: KGÜP bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. EAK bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: A27 ResourceProvider gelmesi gerekmektedir. ReceiverID: Katılımcılar tarafından gönderilecek EAK mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. DocumentDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. TimePeriodCovered: EAK a ilişkin ScheduleMessage tipindeki mesajlar en az bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait EAK göndermek 23

25 mümkündür. Sistem ileri tarihli gönderilmiş EAK ları kaydedecektir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran EAK mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: EAK bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı EAK bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. EAK bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SubjectRole: A27 ResourceProvider gelmesi gerekmektedir. Planned Resource Time Series: TimeSeriesId: Gönderilen mesaj bazında tekil olması gereken zaman serisi tanımlayıcısıdır. BusinessType: Katılımcılar tarafından gönderilen EAK mesajlarının zaman serilerinde A61 maximum available generation kullanılacaktır. Tüketim tarafı dengeleme birimleri için gönderilen EAK değerleri DGPYS tarafından (-) EAK olarak dikkate alınacaktır. Direction: Üretim UEVÇB leri için EAK - A01, Tüketim tesislerini için maximum tüketim kapasitesini gösteren - A02. Product: Katılımcılar tarafından gönderilen EAK mesajlarının zaman serilerinde ürün kodu olarak aktif güç: Active Power kullanılmalıdır. ConnectingArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. ResourceObject: Katılımcı tarafından gönderilen EAK ın ilgili olduğu UEVÇB nin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. ResourceProvider: SenderID, SubjectParty ve ResourceProvider alanlarında GÜP bildiriminde bulunan katılımcının X kodu bulunmalıdır. AcquiringArea: EAK kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityContractType: EAK kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityAgreementID: EAK kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. MeasurementUnit: MAW Period: TimeInterval: Tanımlanmakta olan zaman aralığının başlangıç ve bitiş zamanı YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ formatında gönderilmelidir.(ör: 3 Mart 2009 a ilişkin teklifin time interval alanında T00:00Z/ T23:59Z bulunmalıdır.) Resolution: Verinin geçerli olacağı zaman dilimini göstermektedir. Interval: 24

26 Pos: ERRP dokümanında tanımlandığı gibi 1 den başlayan ve 24 e kadar devam edecek olan saat pozisyon numarası. Qty: Emre amade kapasite miktarı Primer Frekans Kontrol Rezerv Bildirim Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında PFK Rezerv bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Planned Resource Schedule Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setprimerfrekanskontrolrezerv(plannedresourcescheduledocument) Planned Resource Schedule Document: MessageId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. MessageVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentTYPE: A26 - Capacity document kullanılmalıdır. ProcessTYPE: A01 - Day ahead kullanılmalıdır. SenderID: PFK rezerv bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. PFK bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: A27 ResourceProvider gelmesi gerekmektedir. ReceiverID: Katılımcılar tarafından gönderilecek PFK mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. DocumentDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. TimePeriodCovered: PFK'ya ilişkin ScheduleMessage tipindeki mesajlar en az bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait PFK göndermek mümkündür. Sistem ileri tarihli gönderilmiş PFK ları kaydedecektir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran PFK mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: PFK bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı PFK bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. PFK bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SubjectRole: A27 ResourceProvider gelmesi gerekmektedir. 25

27 Planned Resource Time Series: TimeSeriesId: Gönderilen mesaj bazında tekil olması gereken zaman serisi tanımlayıcısıdır. BusinessType: Katılımcılar tarafından gönderilen PFK mesajlarının zaman serilerinde A11 Primary control kullanılacaktır. Direction: A03 - UP and DOWN Product: Katılımcılar tarafından gönderilen PFK mesajlarının zaman serilerinde ürün kodu olarak aktif güç: Active Power kullanılmalıdır. ConnectingArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. ResourceObject: Katılımcı tarafından gönderilen PFK ilgili olduğu UEVÇB nin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. ResourceProvider: SenderID, SubjectParty ve ResourceProvider alanlarında GÜP bildiriminde bulunan katılımcının X kodu bulunmalıdır. AcquiringArea: PFK kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityContractType: PFK kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityAgreementID: PFK kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. MeasurementUnit: MAW Sekonder Frekans Kontrol Rezerv Bildirim Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında SFK Rezerv bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Energy Account Report mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. EnergyAccountReport setsekonderfrekanskontrolrezerv(energyaccountreport report) EnergyAccountReport: DocumentId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ile başlayan hizmet kodu ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. DocumentVersion: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentType: A26 kullanılmalıdır. 26

28 DocumentStatus: A02 - Final kullanılmalıdır. ProcessType: A05 Metered Data Aggregation kullanılmalıdır. ClassificationType: A01 Detail kullanılmalıdır. SenderId: Gönderen taraf ın EIC (X) Kodları kullanılmalıdır. CodingScheme A01 ETSO olacaktır. SenderRole: A27 Resource Provider kullanılmalıdır. ReceiverID: 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilecektir. CodingScheme A01 ETSO olacaktır. ReceiverRole: A11 Market Operator kullanılmalıdır. DocumentDate&Time: Mesajın hazırlandığı YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ formatında zaman. AccountingPeriod: Fiyat bildirim dokümanının kapsadığı zaman dilimi YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ/ YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ formatında gönderilmelidir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. AccountTimeSeries SendersTimeSeriesId: Gönderilen zaman serisine ilişkin tekil tanımlayıcı. BusinessType: A12 kullanılmalıdır. Product: kullanılacaktır. ObjectAggregation: Boş bırakılacaktır. Area: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarak A01 - ETSO kullanılacaktır. Party: Boş bırakılacaktır. AgreementId: Boş bırakılacaktır. MeasurementUnit: MWH olarak gönderilecektir. Currency: Boş bırakılacaktır. AccountingPoint: Katılımcı tarafından gönderilen SFK ilgili olduğu UEVÇB nin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. Kodlama türü olarak A01 - ETSO kullanılacaktır. Period:Her bir zaman serisi için bir period tanımlanacaktır. TimeInterval: Tanımlanmakta olan zaman aralığının başlangıç ve bitiş zamanı YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ formatında olacaktır. Resolution: PT1H kullanılmalıdır. Interval:Her zaman serisi aralığında, AccountInterval/Resolution adet zaman dilimi bulunmaktadır. Talimat bildiriminde bu zaman dilimi sayısı minimum 24 adettir. 27

29 Pos: Zaman serisi aralığı içinde gönderilmekte olan dilimin sırasını belirler. Bir günlük talimat bilgisinde 1 ile 24 arasında olması ve ilgili saatleri ifade etmesi beklenir. InQty: Sağlanabilecek azami rezerv miktarı OutQty: KGÜP seviyesinde sağlanabilen rezerv miktarı SettlementAmount: Azami rezerve ulaşmak için gerekli talimat miktarı Dengeleme Güç Piyasası MKÜD Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında MKÜD bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Planned Resource Schedule Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setmkud(plannedresourcescheduledocument) Planned Resource Schedule Document: MessageId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. MessageVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentTYPE: A28 - Generation Availability Schedule kullanılmalıdır. ProcessTYPE: A01 - Day Ahead kullanılmalıdır. SenderID: MKÜD bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. MKÜD bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: A27 Resource Provider kullanılmalıdır. ReceiverID: Katılımcılar tarafından gönderilecek MKÜD mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. DocumentDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. TimePeriodCovered: MKÜD e ilişkin ScheduleMessage tipindeki mesajlar bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Ertesi günün tamamını kapsamayan MKÜD mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: MKÜD bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı MKÜDbildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. MKÜD bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. 28

30 SubjectRole: A27 Resource Provider kullanılmalıdır. Planned Resource Time Series: TimeSeriesId: Gönderilen mesaj bazında tekil olması gereken zaman serisi tanımlayıcısıdır. BusinessType: A61 Maximum Available Generation kullanılmalıdır. Direction: MKÜD kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. Product: Katılımcılar tarafından gönderilen MKÜD mesajlarının zaman serilerinde ürün kodu olarak aktif güç: Active Power kullanılmalıdır. ConnectingArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. ResourceObject: Katılımcı tarafından gönderilen MKÜD ün ilgili olduğu UEVÇB nin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. ResourceProvider: SenderID, SubjectParty ve ResourceProvider alanlarında MKÜD bildiriminde bulunan katılımcının X kodu bulunmalıdır. AcquiringArea: MKÜD kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityContractType: MKÜD kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityAgreementID: MKÜD kapsamında bu alan boş bırakılmalıdır. MeasurementUnit: MWH kullanılmalıdır. Period:DGP MKÜD için her bir time serie altında her bir saati temsilen 24 adet period olmalıdır. TimeInterval: Tanımlanmakta olan zaman aralığının başlangıç ve bitiş zamanı YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ formatında gönderilmelidir.(ör: 3 Haziran 2012 e ilişkin teklifin time interval alanında T00:00Z/ T23:59Z bulunmalıdır.) Resolution: PT1H değerini almalıdır. Interval: Pos: Zaman serisi aralığı içinde gönderilmekte olan dilimin sırasını belirler. Bir günlük mküd bilgisinde 1 ile 24 arasında olması ve ilgili saatleri ifade etmesi beklenir. Qty: Minumum kararlı üretim düzeyi. 29

31 Dengeleme Güç Piyasası Teklif Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Fiyat Teklifi bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek Reserve Bid Document mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. ResourceScheduleAnomalyReport setdgpteklif(reservebiddocument) ReserveBidDocument: DocumentId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. 30

32 DocumentVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. DocumentType: A37 Reserve Tender Document kullanılmalıdır. SenderID: DGP Teklifi gönderen katılımcının EIC (X) kodu. Teklif bildiriminde bulunulan UEVÇB nin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SenderRole: A27 ResourceProvider kullanılmalıdır. ReceiverId: Katılımcılar tarafından gönderilecek DGP teklif mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11Market Operator olarak verilmelidir. CreationDateTime: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. ReserveBidTimeInterval: DGP Teklif mesajları bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait teklif göndermek mümkün değildir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran DGP teklif mesajları reddedilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: Teklif bilgileri Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri gereğince sadece ilgili katılımcı tarafından gönderilebildiğinden dolayı DGP tekilifi gönderen katılımcının EIC (X) kodu bulunmalıdır. DGP teklifinin UEVÇB sinin bu katılımcı adına kayıtlı olması zorunludur. SubjectRole: Dengeleme birimleri için A27 ResourceProvider kullanılmalıdır. ReserveBidTimeSeries: ReserveBidId: Teklif verilen gün bazında tekil olması gereken teklif sırası tanımlayıcısıdır (Teklif kodu). Teklif kodları sıra teklif sıra numarası olarak numerik belirlendikten sonra 35 karakterlik alfanumerik alan olduğundan 35 karakter uzunluğuna tamamlayacak şekilde baş tarafı 0 ile doldurularak gönderilmelidir. Bir dengeleme birimine ait (Reserve Object) 15 YAL, 15 YAT olmak üzere tolam 30 teklif gönderilebilir. Bir dengleme biriminin YAL ve YAT seviyelerinin sıralaması teklif kodlarının sırasından belirlenecektir. DUY gereği Seviyelendirmede uygulanacak fiyatlara ilişkin santrallerin kaynak türüne ve daha önce verdikleri tekliflere göre çeşitli sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalara uygun gönderilmeyen teklif mesajları geçersiz kabul edilecektir. AuctionIdentification: Günlük İhale Belirleyicisi. YYYYMMDD-BPM olarak kullanılmalıdır. (Örnek: 03 Mart 2009 tarihinde kullanılabilecek ve 02 Mart 2009 tarihinde verilen BPM tekliflerinde ihale belirleyicisi kod olarak BPM kullanılmalıdır) BusinessType: Katılımcılar tarafından A42 Requested Capacity (with Price) olarak gönderilmelidir. 31

33 InArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. OutArea: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. MeasureUnitQuantity: MAW olarak gönderilmelidir. Currency: TRY olarak gönderilmelidir. MeasureUnitPrice: DGP tekliflerinde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. Divisible: Dengeleme Güç Piyasası için kısmi kabul edilme kriteri A02 No kullanılmalıdır. LinkedBids: DGP tekliflerinde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. BlockBid: Dengeleme Güç Piyasası teklifleri için A02 No kullanılmalıdır. ReserveObject: Katılımcı tarafından gönderilen teklifin ilgili olduğu dengeleme biriminin UEVÇB sinin ETSO W Kodu kullanılmalıdır. Direction: Yük alma teklifleri için A01 Up, Yük atma teklifleri için A02 Down kullanılmalıdır. MinimumActivationQuantity: DGP tekliflerinde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. StepIncrementQuantity: DGP tekliflerinde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. MeasureUnitEnergyPrice: MWH kullanılmalıdır. Period: TimeInterval: Teklif verilen tüm saatler ilk saat saat başından son saat sonuna kapsanmalıdır. (Ör: 3 Mart 2009 a ilişkin teklifin time interval alanında T00:00Z/ T23:59Z bulunmalıdır.) Resolution: Teklifler yönetmelik gereği saatlik olacağından PT1H olarak gönderilmelidir. Interval: Pos: ERRP dokümanında tanımlandığı gibi 1 den başlayan ve 24 e kadar devam edecek olan saat pozisyon numarası. Qty: Katılımcı tarafından ilgili Dengeleme birimi için ilgili seviyede 15 dakika içinde gerçekleştirilebilecek çıkış gücü değişim miktarını belirler. Price: DGP tekliflerinde katılımcılar tarafından boş bırakılmalıdır. EnergyPrice: Katılımcı tarafından ilgili Dengeleme birimi için ilgili seviyede YAL yönünde gerçekleştirilecek ekstra birim MWh başına talep edilen TL fiyatı, YAT yönünde gerçekleştirilmeyecek her birim MWh başına ödenecek TL fiyatı belirler. 32

34 6. DGPYS/EVD İkili Anlaşma ve Tüketim Tahmini Bildirim Süreçleri Piyasa işletmecisine (PMUM) yapılacak ikili anlaşma ve tüketim tahmini bildirimi için ETSO Scheduling System (ESS) Version 3 Relase 1 ile belirlenen süreçlere uyumlu işlem yapılacaktır. Piyasa katılımcısı bazında her gün saatlik miktar bildirimi yapılması için uygun olan süreç ESS ile tanımlanmıştır. Bu kapsamda Gün Öncesi Planlama süreçlerinin parçası olarak yapılmakta olan ve Gün Öncesi Planlamanın uzlaştırmasında kullanılan ikili anlaşma ve tüketim tahmin bildirimleri ele alınmıştır. İkili Anlaşmalar EVDServis in setikilianlasma metodu kullanılarak, Tüketim tahminleri ise EVDServis in settuketimtahmin metodu kullanılarak ScheduleMessage olarak gönderilecektir. Ayrıca ikili anlaşmaların durumunu gösteren setikilianlasmaonaydurum metodu da ScheduleMessage olarak gönderilecektir. EVDServis metotları cevap olarak başarılı kaydedilmesi durumunda ConfirmationReport kontroller sırasında hataya rastlanması durumunda ise AnomalyReport mesajı döndürecektir. İkili Anlaşma Bildirimi DUY gereği ikili anlaşmanın tarafları olan her iki katılımcının birlikte yapması gereken bir süreçtir. Bu sebeple bir ikili anlaşma bildiriminin geçerli olabilmesi için, her iki tarafın da aynı ikili anlaşma bildirimini PMUM a göndermesi gerekmektedir. İlk İkili Anlaşma Bildirimi gönderen tarafa gönderilen ConfirmationReport mesajında ReasonCode olarak A28 gönderilerek henüz diğer tarafın ikili anlaşmasını göndermediği uyarısı yapılacaktır. Aynı ikili anlaşma bildirimini diğer tarafın göndermesi sonrası gönderilen ConfirmationReport mesajında gönderilen A06 kodu ikili anlaşmanın başarılı olarak kaydedildiğini teyit edecektir. 33

35 6.1. İkili Anlaşma Bildirim Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Gün Öncesi Planlama Kapsamında yapılacak İkili Anlaşma Bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek ScheduleMessage mesajının alanlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar ve ilgili zaman serilerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Katılımcılar setikilianlasma metodunu kullanarak ikili anlaşma bildiriminde bulunabilir. Sisteme kaydettikleri İkili Anlaşmaları satıcı ve alıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere setikilianlasmaonaydurum metodunu kullanarak onaylayabileceklerdir. AnomalyReport setikilianlasma(schedulemessage) AnomalyReport setikilianlasmaonaydurum(schedulemessage schedulemessage, boolean onay) ScheduleMessage: 34

36 Katılımcı Birden fazla karşı katılımcı ile ikili anlaşması var ise hepsini tek ScheduleMessage altında gönderebilir. MessageId: Katılımcı bazında tekil olması gereken tanımlayıcıdır. 35 karakterli bir anahtar kullanılmaktadır; ilk 16 karakter katılımcı için SenderID olan ETSO kodu, ikinci 16 karakter ve son üç karakter 001 şeklinde olmalıdır. MessageVER: 1 olarak gönderilmesi gereken mesaj sürüm numarasıdır. MessageTYPE: A01 Balance Responsible Schedule. ProcessTYPE: A01 Day ahead. ScheduleClassificationType: A01 Detail Type. SenderID: İkili Anlaşma bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. SenderRole: Perakende satış şirketleri için A02 - Consumption, Toptan satış Şirketleri için A01 Trade, Otop, Otop.Grubu, Üretim Şirketleri için A06 Production, Sistem İşletmecisi için ise A04 System Operator olarak gelmesi gerekmektedir. ReceiverID: Katılımcılar tarafından gönderilecek ikili anlaşma bildirim mesajlarında alıcı 10X1001A1001A56W olarak PMUM verilmelidir. ReceiverRole: Katılımcılar tarafından gönderilecek mesajlarda A11 Market Operator olarak verilmelidir. MessageDate&Time: ETSO dokümanlarında tanımlandığı şekilde ele alınmalıdır. ScheduleTimeInterval: İkili Anlaşmaya ilişkin ScheduleMessage tipindeki mesajlar en az bir sonraki günün tamamını kapsamalıdır. Daha ileri günlere ait ikili anlaşma göndermek mümkündür. Sistem ileri tarihli gönderilmiş ikili anlaşmaları kaydedecektir. Ertesi günün tamamını kapsamayan, ya da geçmiş gün bulunduran ikili anlaşma mesajları reddedilecektir. İleri tarihleri ayrı dokümanlar olarak göndermesi daha iyi olur. Ayrıca ikili anlaşmanın tarafları tarafından gönderilen dokümanlar tamamen birbirinin aynısı olursa kabul edilecektir. Domain: 10YTR-1001A0006O olarak TEİAŞ bölgesi gönderilmelidir. SubjectParty: İkili Anlaşma bildiriminde bulunan katılımcının EIC (X) kodu. İkili Anlaşma bildirimini yapan taraf ile ikili anlaşma nın tarafları farklı olduğu durumlar için ayrı bir alan olarak ayrılmıştır. Mevcut piyasa kuralları gereği ikisi aynı olmalıdır. SubjectRole: Perakende satış şirketleri için A02 - Consumption, Toptan satış Şirketleri için A01 Trade, Otop, Otop.Grubu, Üretim Şirketleri için A06 Production,Sistem İşletmecisi için ise A04 System Operator gelmesi gerekmektedir. MatchingPeriod: İkili Anlaşma bildirim süreci kapsamında boş bırakılmalıdır. Gönderilen mesajın tamamı eşleme kapsamına alınacaktır. Bir tam gün. 35

37 ScheduleTimeSeries: İkili Anlaşma Gönderen katılımcının birden fazla karşı tarafı varsa bir mesajın altında her bir ikili anlaşmayı farklı zaman serisi olarak göndermelidir. Aksi takdirde bir mesaj altında bir zaman serisi yeterlidir. SendersTimeSeriesID: İkili Anlaşma gönderen katılımcının zaman serisine ilişkin tekil tanımlayıcısı. SendersTimeSeriesVer: Zaman serisinin herhangi bir sebepten tekrar gönderilmesi durumunda kullanılacak, aksi durumda 1 olarak gönderilecek olan sürüm bilgisi. BusinessType: Katılımcılar tarafından gönderilen İkili Anlaşma mesajlarının zaman serilerinde A02 Internal Trade kullanılacaktır. Product: Katılımcılar tarafından gönderilen İkili Anlaşma mesajlarının zaman serilerinde ürün kodu olarak aktif enerji: Active Energy kullanılmalıdır. ObjectAggregation: İkili Anlaşmalar katılımcı bazında saatlik toplam olarak gönderilecek olup A03 kodu gönderilmelidir. InArea-CodingScheme: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. OutArea-CodingScheme: Alan kodu olarak 10YTR-1001A0006O TEİAŞ bölgesi, kodlama türü olarka A01 - ETSO gönderilmelidir. MeteringPointID: İkili Anlaşma bildirimi kapsamındaki mesajlarda bu alan boş bırakılmalıdır. InParty: İkili Anlaşmanın satış tarafında bulunan katılımcının EIC (X) kodu. Coding Scheme olarak A01 ETSO gönderilmelidir. OutParty: İkili Anlaşmanın alış tarafında bulunan katılımcının EIC (X) kodu. Coding Scheme olarak A01 ETSO gönderilmelidir. CapacityContractType: İkili Anlaşma bildirimi kapsamındaki mesajlarda bu alan boş bırakılmalıdır. CapacityAgreementID: İkili Anlaşma bildirimi kapsamındaki mesajlarda bu alan boş bırakılmalıdır. MeasurementUnit: MWH İkili Anlaşma bildirimi kapsamında gönderilen değerler saatlik enerji değerleridir, değerler saatlik olduklarından saatlik ortalama güç değerlerine eşdeğerdirler. Period:Her bir zaman serisi için bir ve yanlız bir period tanımlanmalıdır. TimeInterval: Tanımlanmakta olan zaman aralığının başlangıç ve bitiş zamanı YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ formatında gönderilmelidir. Sonraki günün tamamı. Resolution: ISO 8601 uyumlu zaman sıklık bilgisi gönderilmelidir. Saatlik uzlaştırma prensibi gereği ikili anlaşma bilgilerinin saatlik gönderilmesi 36

38 gerekir (PT1H veya PT60M). Saatlik dışında gönderilen ikili anlaşma bilgileri kabul edilmeyecektir. Interval:Her zaman serisi aralığında, TimeInterval/Resolution adet zaman dilimi bulunmaktadır. Günlük ikili anlaşma bildirimi sürecinde bu zaman dilimi sayısı minimum 24 adettir. Pos: Zaman serisi aralığı içinde gönderilmekte olan dilimin sırasını belirler. Bir günlük ikili anlaşma bildirimi için 1 ile 24 arasında olması ve ilgili saatleri ifade etmesi beklenir. (Saatlerin ileri ve geri alındığı dönemlerde 25 veya 23 olabilir.) Qty: İlgili saatte ikili anlaşmaya konu olan Enerji miktarı bilgisi gönderilecektir. Miktarlar ondalık değerler her zaman. ile ayrılarak gönderilecektir,, ile ayrılan ondalık değerler hatalı kabul edilecektir. Gönderilen enerji miktarları en fazla binde bir kesinliğinde olmalıdır Tüketim Tahmini Bildirim Mesajı Türkiye Elektrik Piyasasında Gün Öncesi Planlama Kapsamında yapılacak Tüketim Tahmini Bildirimine ilişkin sürecin başlatılması için katılımcı tarafından gönderilecek 37

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Elektrik Piyasası Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 1 GÜNDEM Elektrik Piyasası

Detaylı

GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU

GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GÜN ÖNCESİ PİYASASI KULLANICI KILAVUZU ELEKTRİK PİYASALARI İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 1 İÇİNDEKİLER 1GİRİŞ... 3 2GÜN ÖNCESİ PİYASASI GENEL ESASLAR...3 3SÜREÇLER...

Detaylı

Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesi

Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesi Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesi Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği Uygulamaları Deloitte Danışmanlık A.Ş. Ankara, 28 Ocak 2008 Gündem Metodoloji ve Yaklaşım Yan Hizmetlerin Tedarik Edilmesine

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRĠK PĠYASASI YAN HĠZMETLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasında yan hizmetler kapsamında sunulan hizmetlerin tedarikine

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Primer Frekans Kontrol Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Ocak 2009 2 İÇİNDEKİLER 0H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 9H2 1H2. FREKANS KONTROLÜ VE PRİMER FREKANS KONTROL

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 30/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 18 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28415 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/4/2009

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/12/2008

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

Geliştirici Kılavuzu

Geliştirici Kılavuzu PTTKEP Entegrasyon (e-yazışma, e-tebligat, Kep İletisi Web Servisi) WSDL ve İstemci Kütüphaneleri Geliştirici Kılavuzu WSDL verisyon 1.1 Doküman Versiyon 1.3.2 kepdestek@ptt.gov.tr Şehit Teğmen Kalmaz

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209. Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR SĐRKÜLER Đstanbul, 14.11.2013 Sayı: 2013/209 Ref: 4/209 Konu: E-FATURA PORTAL VE E-FATURA ENTEGRASYON KILAVUZLARINDA GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektrik piyasaları, sistem arz ve talebi eşitleme (dengeleme) esasına dayanır.

Elektrik piyasaları, sistem arz ve talebi eşitleme (dengeleme) esasına dayanır. GİRİŞİŞ Elektrik piyasaları, sistem arz ve talebi eşitleme (dengeleme) esasına dayanır. Dengeleme mekanizmasının amacı sistem arz güvenliğinin ve enerji kalitesinin sağlanmasıdır. Yeni dönemde dengeleme

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

e-yazışma Teknik Rehberi

e-yazışma Teknik Rehberi e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) MART 2014 T. C. KALKINMA BAKANLIĞI e-yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.1 (TASLAK) 4 MART 2014 İçindekiler İçindekiler 1 Sürüm Bilgisi 2 Kısaltma ve lar 3 1. Giriş

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER

EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER EPDK DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN ELEKTRİK TİCARET REJİMLERİNDEN ÖRNEKLER Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2003 1 Giriş..... 3 2 Arjantin Elektrik Piyasası...4

Detaylı

DÜZENLEMELER. 14 Ağustos 2012 X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1/39

DÜZENLEMELER. 14 Ağustos 2012 X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1/39 DÜZENLEMELER X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilecek mülkiyet haklarına ilişkin alım-satım emirlerinin gerçekleştirilmesi ile mülkiyet hakkı ve nakit hesaplarının tutulması hizmetlerine

Detaylı

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLETME KILAVUZU Sürüm 1.02. İçindekiler

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLETME KILAVUZU Sürüm 1.02. İçindekiler 1 of 11 25.06.2009 15:18 İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu Sürüm 1.02 (Turkish only) İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLETME KILAVUZU Sürüm 1.02 İçindekiler İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı