ĠSTANBUL 16 NOLU CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL 16 NOLU CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI NA"

Transkript

1 ĠSTANBUL 16 NOLU CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI NA Dosya No :2011/14 Esas Ġddianame No:2011/425 Sanık :Hanefi AVCI Konu : Davaya Dosyasında Bulunan Dijital Word dosyaları hakkında Tubitak da çalıģan uzmanların verdiği raporlar hakkında hazırladığım savunmam yerine geçerli sununum Tubitak asıl ve ek raporları hakkında hazırladığım 103 sayfalık sunum çıktıları ve bir adet CD ekte sunulmuģtur. Arz ederim Sanık Hanefi AVCI

2 Odatv davasındaki dosyaların hukuki durumu Ġddia: Bu dosyalar suçun delilidir Savunmamız; Bu dosyalar bize yapılan iftiranın delilidir Eğer iddia doğru olsa idi bu dosyaların benzerleri en azında sanıklardan Soner YALÇIN, Prof.Dr Yalçın KÜÇÜK, BarıĢ TERKOĞLU, Doğan YURDAKUL vd.. Sanıklarda da olması gerekirdi Savunmaya göre; Bilgisayar saldırısı var ise saldırıya uğrayan Soner YALÇIN, BarıĢ TERKOĞLU bilgisayarlarında da bu dosyalardan olması gerekirdi

3 Davadaki Ģüpheli dosyalarla ilgili inceleme yapan TÜBĠTAK da görevli bilirkiģilerin yaptığı tespitler Raporun her dosya ile ilgili kısmında Nedim.doc ile ilgili 47, Yalcın hoca.doc ile ilgili 179, Hanefi.doc ile ilgili 199. sayfada.. vb benzeri her dosya ile ilgili yaptığı tekrarlanan tespitlerde, Dosyanın ilgili bilgisayar kullanıcısı tarafından oluģturulmadığı veya değiģtirilmediği değerlendirilmektedir. ĠĢletim sistemi izlerinin incelenmesi sonucunda dosyanın kullanıcı tarafından açıldığına dair bir bulguya rastlanılmamıģtır.

4 Davadaki Ģüpheli dosyalarla ilgili inceleme yapan TUBĠTAK da görevli bilirkiģilerin yaptığı tespitler Raporun sonuç bölümü 292. sayfa son paragrafta genel tespiti aynısı ile Ek-1 de listelenen dosyalardan SY.doc ve prj_60.doc dosyaları dışındakilerin ilgili bilgisayarlarda oluşturulduğuna veya değiştirildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır... bilgisayar kullanıcıları tarafından açıldıklarına dair kuvvetli bir bulgu olmadığı tespit edilmiştir. denmektedir. Bu tespitleri açarak maddeleģtirir isek 1. Bu dosyalar bulundukları bilgisayarlarda ( Odatv ) değil, hepsi baģka bilgisayarlarda yazılıp sonra buraya taģınmıģtır, 2. Bu dosyalar üzerinde Odatv bilgisayarlarında hiç düzeltme iģlemi yapılmamıģtır ( baģka yerde onlarca düzeltme yapılmıģtır) 3. Bu dosyalar üzerinde odatv bilgisayarlarında ki kullanıcılar tarafında açılıp okunduğu veya baģka iģlem yapıldığına dair bulgu elde edilememiģtir. (SY.doc ve prj_60.doc ayrıca ilerde bilgi verilecektir)

5 BaĢarılı Bilgisayar Saldırısı için ġartlar Rapor Dosyaları ilgili bilgisayara koyabilmek için; İlgili bilgisayar kullanıcısını özel olarak hedef almış olan bir sosyal mühendislik saldırısının düzenlenmesinin, Bu saldırı ile uzaktan kontrol ve dosya atma özelliği olan bir zararlı yazılımın gönderilmesinin, Gönderilen bu zararlı yazılımın kurban bilgisayarda başarılı bir şekilde çalışmasının, Gerekli olduğu belirtilmektedir. Yani bu üç husus yapılmış ise şüpheli dosyalar bilgisayarlara konabilir demektedir...

6 TÜBĠTAK da görevli bilirkiģilerin düzenlediği ilk raporun sonuç bölümünde genel kanaat özetlenirken 292. sayfa 3. paragraf son cümle aynısı ile.. Bu inceleme sonucunda, uzakta dosya atma özelliğine sahip ve ilgili bilgisayar kullanıcılarını hedef almıģ olan zararlı yazılımların çalıģmıģ olduğu kanısına varılmıģtır sayfa son paragraf son cümle aynısı ile.. Hedefli zararlı yazılım gönderme saldırısının zamanlaması, Delil 3 bilgisayarındaki dosyaların zararlı yazılım vasıtasıyla gönderilmiş olma ihtimalini güçlendirmektedir. Delil 1 ve Delil 2 bilgisayarlarında özel hedefli sosyal mühendislik saldırısı ile gönderilen uzakta dosya atma özelliği bulunan zararlı yazılımların çalışmış olduğu tespit edilmiştir ve Ek- 1 dosya listesindeki dosyalar üzerinde ilgili bilgisayar kullanıcıları tarafından bir işlem gerçekleştirildiğine dair tatmin edici izlere rastlanmamıştır.. bu dosyaların zararlı yazılımlar vasıtasıyla geldiğine veya gelmediğine dair kesin bir yargıya varılmamıştır. Denmektedir.

7 Dosyaların hukuki durumu 1- Bilgisayarlara Ģüpheli dosyaları dıģarıdan kötü niyetle koymak için gereken tüm Ģartlar sağlayan bir bilgisayar saldırısı kesin olarak yapılmıģ olduğu teknik olarak tespit edilmiģtir. 2- Odatv bilgisayarlarındaki Ģüpheli dosyalar üzerinde yazma, düzeltme, okuma gibi bir iģlemin bu bilgisayarları kullananlar tarafında yapılmamıģtır, 3- Ancak bu tespitlere rağmen bu dosyaların zararlı yazılımla gönderildiğini veya gönderilmediği kesin olarak ifade edilemez demektedir. Aslında kesin ifade edecek teknik tesbitler yapılmıģtır. Ancak bu tür olaylarda kanaat belirtmek için sadece teknik tespitler yeterli değildir teknik tespitler diğer hususlarla birlikte değerlendirildiğinde makul kanaate varılabilir Bizim olayımıza bu açıdan bakarsak.

8 Teknik veriler, ancak dosyadaki diğer verilerle birlikte değerlendirildiğinde kanaat edinilir Nasıl bir bilgisayar saldırısı olmuģtur Bilgisayarlara yapılan Saldırı türleri 1. Amaçlı ama Hedefsiz; Herkese gönderilip kim oltaya kim takılırsa bir virüs herkese gönderilir kim saf olup cevap verirse 2. Belli bir kiģi- kurum hedefli saldırı direk bir kiģiye yönelik direk bir saldırı belli kiģiye direk virüs gönderilir 3. Hedefli sosyal mühendislik çalıģması sonucu saldırısı

9 Saldırlar öncesi sosyal mühendislik çalıģması ne demektir Hedef kiģiyi teknik zafiyetten çok aldatmaya yönelik yöntemler kullanılarak sistemlerin ele geçirilmesi yöntemlerine denir Bunun için hedefin iģi, ilgi sahası, mesleği, yaģam biçimi, sık iliģkide olduğu çevreler vs araģtırılarak sosyal iliģki çevresi belirlenerek Hedefin garip karģılamayacağı, dikkatini çekmeyeceği, sıradan her zaman benzerlerini aldığı sosyal çevresinden geliyor gibi kabul edeceği sahte göndericiler yaratıp onlardan geliyor gibi gözüken mesaj vs ile saldırının planlanması faaliyetlerine sosyal mühendislik çalıģması denir. Örneğin bir doktora ilaç firmalarından sık sık gelen ilaç tanıtıcı mesaj gibi gözüken sahte bir mesaj eki dosya ile saldırı yapmak için yapılan çalıģmalar gibi

10 Uzaktan bilgisayar kontrolü Büyük sistemlerde teknik elemanlar her yeri dolaģmadan tek merkezden bilgisayarlara uzaktan eriģerek Yeni Program yükleme, tamir bakım, ayar vs yaparlar bunun için kullanılan yazılımlar yüklenir ve ayarlar yapılır KiĢiler arası haberleģmede karģılıklı bağlantı ve belli iģlemleri yapma dosya kaynak paylaģma için sınırlı kontrol veren yazılımlar Kötü niyetli kiģiler bu amaçla olan yazılımları kendileri değiģtirerek bilgisayarların kontrol ve denetimini ele geçirip uzaktan o bilgisayar üzerinde iģlem yapar veya o bilgisayara iģlem yaptırır

11 Uzaktan bilgisayar kontrolü ile ne yapılabilir Kullanıcısının yapacağı her Ģey yapılabilir Dosyalar silinebilir, değiģtirilebilir, yeni dosyalar yüklenebilir, dosyaların tüm bilgileri değiģtirilebilir Sistemin ayarları değiģtirilerek bilgisayarların baģka türlü çalıģması sağlanabilir Bilgisayarlarda belli programlar çalıģtırılabilir Bilgisayarın kamerası açılıp seyredilebilir Bilgisayarın mikrofonu varsa açılıp dinleme yapılabilir Bilgisayarın anlık ekran görüntüleri alınabilir Yazılımla Kullanıcısının yapabileceği her Ģey yapılabilir.

12 Odatv Bilgisayarlarına nasıl saldırı yapılmıģtır sıradan bir saldırı değildir geniģ imkanlara sahip bir grubun sosyal mühendislik çalıģması sonrası yapılan tespitlere göre yaptığı çok sofistike bir saldırıdır. Saldırganlar önce ciddi bir hazırlık yapmıģlardır bunun için hedeflerin kullandığı ve isimli e-posta adreslerini tespit etmiģler, Sonra sosyal mühendislik çalıģmaları sonunda onların sık mesaj aldığı çevrelerin e-postalarına benzer gibi hedeflerin dikkatini çekmeyeceği, daha öncede sık e- posta aldıkları adresler zannedilen asıllarından kolay fark edilemeyecek sahte e-posta kutuları temin etmiģlerdir..

13 saldırı öncesi yapılan hazırlıklar Sonra virüs-trojan gibi zararlı yazılım içeren mesajlar gönderdiklerinde dönüģ e-posta adresi olarak jangomail sitesinde isimli e-postaları almıģlar, Sonra bilgisayarları uzakta kontrol etmek için Torkojan- RAT ve Bandook-RAT denen ( RAT= Remote Administration Tool= uzaktan kontrol etme yazılımı) Sonra kullanıcıların dikkati çekmeyip her gün karģılaģtıkları türden mesaj eki zannedecekleri Atatürk_Ekrankoruma.scr, Duyuru.pdf, AKP_oncesi-sonrası.pdf, AKPkarikaturleri.zıp, RssReader2.1.zıp haber izleme yazılımı vs gibi mesaj ekler içerisine gizleme iģlemlerini yapmıģlar Yazılım firmalarının güncelleme sitelerine benzeyen ABD de internet üzerinde dosya yükleme için driver.myftp.org, antivirus.myftp.org ve adobupdate.serveftp vb isimlerde web sayfaları temin etmiģlerdir.

14 Saldırı safhaları Bu sahtelerin asıllar aslında çok benzememekle birlikte faklıdır CHP e-postalar aslında farklı yapıdadır Disk e-postaları bunlardan aslında farklıdır değil vb dir ABD sitelerden adobupdate.serveftp değil resmi adobe sitesi Adobe Updates bir haf değiģtirilerek aldatıcı hale gelmiģtir.

15 Tubitak asıl rapor 230. sayfa tüm saldırılar 1. ekran

16 Tubitak asıl rapor 230. sayfa tüm saldırılar 2. ekran

17 Ek rapor 25. sayfa Delil 1 de ve gelen e-postalarına tek BarıĢ Pehlivanın baktığı anlaģılıyor

18 Ek rapor 26. sayfa Delil 1 ve ye gelen e-postalara BarıĢ PEHLĠVAN ın baktığının ispatı birinci mesaj ve ikinci mesaj ait

19 Ek rapor 28 sayfa delil 2 de BarıĢ PEHLĠVAN ev bilgisayarında Outlook ekranı birden çok e-postaya ayarlı

20 Ek rapor 29. sayfa Delil 2 de BarıĢ TERKOĞLU na, gelen e- postalara da baģarısız olan saldırı virüsü

21 Ek rapor 30. sayfa Delil 2 de BarıĢ TERKOĞLU na, gelen e-postalara da baģarılı olan saldırı virüsü görülüyor

22 Delil 1 Ek Rapor 52 Sayfa Tablo 11 saldırılar, virüs ve ABD dosya yükleme siteleri ekranı 1. ekran

23 Delil 1 için Ek Rapor Sayfa Tablo 11 saldırılar, virüs ve ABD dosya yükleme siteleri ekranı 2. ekran

24 Ek rapor 30 sayfa delil 2 BarıĢ Pehlivana yönelik saldırı e- postaları sayfa 1

25 Ek rapor 30 sayfa Delil 2 BarıĢ Pehlivan a yönelik saldırı e-postaları sayfa 2

26 Ek rapor 27. sayfa Truva atının Delil 2 ye, 4 defa yüklendiğini (Duyuru(2) ve Duyuru(3) ekinin) gösteren ekran sayfa 1

27 Ek rapor 28. sayfa Truva atının Delil 2 ye 4 defa yüklendiğini (Duyuru(4)) gösteren ekran sayfa 2.

28 Rapor 332. sayfa Truva atının Delil 2 ye 4 defa yüklendiğini imaj üzerinde (Duyuru(4)) gösteren ekran

29 Rapor 333. sayfa Truva atının Delil 2 ye 4 defa yüklendiğini imaja güncel Antivirüs uygulaması sonucu Duyuru(4) gösteren ekran 1

30 Rapor 333. sayfa Truva atının Delil 2 ye 4 defa yüklendiğini Güncel Antivirüs uygulaması sonucu Duyuru(4) gösteren ekran 2

31 Delil 3 de Virüs Trojan varlığı sayfa 34 ekran 1

32 Delil 3 de Virüs Trojan varlığı sayfa 38 ekran 2

33 Delil 3 de Virüs Trojan varlığı sayfa 39 ekran 3

34 Delil 3 de Virüs Trojan varlığı sayfa 41 ekran 4

35 Delil 1 de virüs Trojan çalıģması ekran 1

36 Delil 1 de virüs Trojan çalıģması ekran 2

37 Delil 1 de virüs Trojan çalıģması ekran 3

38 Delil 3 deki trojan çalıģması Tubitak rapor sayfa 248

39 Delil 3 deki trojan çalıģması Tubitak rapor sayfa 248

40 Delil 1 gelen saldırı e-postalarının güvenlik ve anti virüs uyarıları ekran 2 Ek rapor sayfa 40 sonu, 41 baģı

41 Delil 1 gelen saldırı e-postalarının güvenlik ve anti virüs uyarıları ekran 2 Ek rapor sayfa 40 sonu, 41 baģı

42 Delil 2 gelen saldırı e-postalarının güvenlik ve anti virüs yazılıları uyarıları ekranı sayfa Ek rapor sayfa 41

43 Delil 3 gelen saldırı e-postalarının güvenlik ve anti virüs yazılımı uyarıları ekran Ek rapor sayfa 41

44 Delil 1 Ek Rapor 52 Sayfa Tablo 11 saldırılar, virüs ve ABD dosya yükleme siteleri ekranı 1. ekran

45 Delil 1 için Ek Rapor Sayfa Tablo 11 saldırılar, virüs ve ABD dosya yükleme siteleri ekranı 2. ekran

46 Delil 1 BaĢarılı saldırının GerçekleĢtiği ispatı Tübitak rapor 233 sayfa

47 Delil 3 de bulunan dosyaların durumu rapor sayfa 272

48 Delil 3 de bulunan dosyaların durumu sayfa 293

49 Delil 3 de bulunan dosyaların durumu sayfa ek rapor 23

50 Delil 3 içeriğine göre manası Delil 3 de bulunan Hanefi.doc, Yalcın hoca.doc, SY.doc ve Uusal Medya 2010.doc isimli 4 dosya bulunmuģtur. Hem TUBĠTAK'da görevli bilirkiģilerin hazırladığı hem de ODTU raporunda kesin verilere göre bu dosyalar müyesser YILDIZ ın bilgisayarına günü saat 07:30:27 gelmiģ ancak aynı gün bu dosyaların tarihlerine müdahale edilerek Hanefi.doc :51:12 SY.doc :35:12 Yalcın hoca.doc :21:22 Ulusal medya 2010.doc :41:51 Tarihinde geldi Ģeklinde gösterildiği kesin olarak tespit edilmiģtir. Ancak dosyaların gerçek geldiği/ gönderildiği tarihi ODATV operasyonun ilk baģladığı gün olup ODATV merkezine ve Soner YALÇIN ile diğer çalıģanların evlerine baskın yapılıp hepsinin gözaltına alındıkları tarihtir. Yani bu tarihte ne Soner YALÇIN nede ODATV de çalıģan bu dosyayı gönderme ve aynı gün tarihlerini değiģtirme Ģansları fiilen yoktur, Çünkü kendileri o gün sabah 07:00 de gözaltına alınmıģlar ve iģ yerinde ve evlerinde bulunan tüm bilgisayarlara dijital araçlarına el konmuģtur. Ġsteseler de gönderemezler.

51 Müyesser YILDIZ Soner Yalçın ve ODATV çalıģanlarının gözaltına alındığı tarihinden 18 gün sonra tarihinde gözaltına alınmıģtır Soner ve arkadaģlarıyla böyle bir irtibatı olsa o dosyaları o gün bilgisayara yüklemek değil var ise silmesi yok etmesi gerekir idi, günü gelmiģ /yüklenmiģ ancak aynı gün tarihleri değiģtirilerek 2010 yılında gelmiģ gösterilmiģtir. Ancak bu tarih değiģikliklerinin manası nedir bu tarihleri içerikleri ile birlikte değerlendirdiğimizde iģin sırrı aydınlanacaktır. Ġlk dosya:

52 Delil 3 deki Hanefi.doc ilk tanzim edilen rapor K-43 dizin 422

53 Hanefi.doc içeriğine göre tarihlerin yorumu Hanefi.doc dosyası içeriğine baktığımızda ise Ağustos 2010 tarihinde piyasaya çıkan Haliçte YaĢayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat isimli kitabımın yazılması öncesi Ergenekon, Balyoz vs davalarda yargılanan kiģilerin kitap da yer almasını istedikleri konular içerdiği ve Soner Yalçın tarafından yazıldığı kitabın yazım aģamasında kullanılmak üzere hazırlandığı izlenimini vermeye çalıģtığı görülmektedir. Hanefi.doc Dosyası içerisinde Hanefi nin Kitabı ne durumda, referandum öncesi yetiģtirmeli.. Sabih üstat da Ġlhan Cihaner olayı kitapta muhakkak iģlenmeli diyor Doğu Hanefi nin ağzından Ergenekon un boģ bir dava.. anlatılması.. Çetin DOĞAN ın verdiği bilgiler muhakkak kitapta yer almalı Gibi güya Haliçte YaĢayan Simonlar isimli kitabımdaki bazı konuları Ergenekon, Balyoz gibi davalarda yargılanan veya bu kiģilerle irtibatlı gözüken çevrelerin istedikleri üzerine kitapta yer aldığı ima edilmektedir...

54 Hanefi.doc içeriğine göre tarihlerin yorumu Bu dosyadan dolayı Müyesser YILDIZ a Emniyet ve Savcılık ifadelerinde evinizde bulunan dijital verilerden diyerek baģlayan sorulan üç soruda Kitabın yazımına ne tür katkınız oldu tarihli görüģmede Hanefi AVCI ya hangi mesajları ilettiniz Hanefi AVCI ile ilgilenmeye devam etsin.. gibi soruları sorulmuģtur. Dava iddianamesi 124. sayfada bu konuyla ilgili olarak Müyesser YILDIZ a aynısı ile Tüm bu dokümanlar birlikte değerlendirildiğinde; şüpheli Müyesser Uğur un ifadesinde konuyla ilgili Hanefi Avcı nın Haliçte Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat isimli kitabından, kitap yayınlandıktan sonra haberinin olduğu, Hanefi Avcı ile kitap hakkında röportaj yapmak maksatlı görüştüğü şeklindeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı, Hanefi Avcı nın kitabından, kitap yayınlanmadan çok öncesinde bilgisi olduğu, Hanefi Avcı ile görüşmesinin ise Soner Yalçın nın talimatları doğrultusunda olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ģeklinde suçlamalar yapıldığı görülmektedir.

55 Hanefi.doc içeriğine göre tarihlerin yorumu Tubitak da görevli bilirkiģilerin ve ODTU raporuna göre kesin olarak Bu dosya Müyesser YILDIZ bilgisayarına de 07:30:27 zamanında gelmiģ daha sonra de 18:36:29 zamanında ise oluģturma, değiģtirme ve eriģim zamanları değiģtirilerek da geldi gösterilmiģtir. Kitap Ağustos 2010 tarihinde yayınlandığına göre 6 ay önce yayınlanmıģ bir kitabın içeriği Ģöyle olsun, böyle olsun Ģeklindeki tavsiyelerin kitabın yayınından aylar sonra ( ) gönderilmesi gerçek amacı buysa manasız bir iģlemdir. Eğer bu dosya gerçekten tarihinde Müyesser YILDIZ bilgisayarına gelmiģ olsa idi yukarıdaki gibi Hanefi AVCI, Müyesser YILDIZ Soner YALÇIN arasında sanki kitabın yazılmasıyla ilgili bir çalıģma var gibi görülür hatta örgütsel faaliyetin delili vs Ģeklinde yoruma uygun olabilirdi, Ancak Bu dosyanın kesin geliģ tarihi :30:27 olmasına rağmen aynı gün tarihi değiģtirilerek Sanki 17 Temmuz 2010 tarihinde Müyesser YILDIZ A gelmiģ ġekline dönüģtürülür ve emniyet bilirkiģilerince bu tarih te gelmiģ gibi rapor tanzim edilirse o zaman; Müyesser YILDIZ, Soner YALÇIN, Hanefi AVCI arasında örgütsel faaliyetin varlığı ile ilgili, iftiranın delili olur. Birilerinin böyle bir iftirayı çok ustaca hazırladığı kesin olarak ortaya çıkmıģ olur. ġuanda ortay çıkan ve inkar edilemez biçimde teknik olarak ispatlanan da budur.

56 Hanefi.doc içeriğine göre tarihlerin yorumu Ancak bu durum cevaplanması gereken soruları çok arttırmaktadır. Bu dosyayı Müyesser YILDIZ a Soner Yalçın veya ODATV çalıģanlar göndermediği/gönderemeyeceğine göre, Bu dosyayı kimler göndermiģtir, demek ki bu dosya aslında 3. kiģilerce üretilmiģtir. Aynı Ģekilde TUBĠTAK'da görevli bilirkiģilerin ve onu teyit eden ODTU teknik raporları kesin olarak belirtildiği üzere Hanefi.doc dosyası gibi yine Müyesser YILDIZ ın bilgisayarında bulunan benzeri içerikte bir örgütsel faaliyetin varlığını Ağustos 2010 tarihinde olduğu havasını vermeye çalıģan Sy.doc, Ulusal Medya.doc, Yalcın hoca.doc dosyaları Ġftira amaçlı olarak de ODATV operasyonun baģladığı tarihte gönderilmiģ ve gönderme sonrası tekrar eriģilerek üst verilerinin tarihleri benzeri Ģekilde değiģtirilerek sanki eski tarihte gönderilmiģ gibi gösterilmeye çalıģılmıģtır. Aynı iģlemler bu dosyalar için de yapılmıģtır. Aynı dosyalar ODATV bilgisayarların da aynı içerik ve benzeri üst verilerle bulunmaktadır. Diğer SY.doc ve Yalçın hoca.doc durum

57 Yalcinhoca.doc un zararlı yazılımla Delil3 e yüklendiği raporda nettir. Ġddianamenin 125. sayfasının 4 ve 5. paragrafında Yalcin.doc dosyasının Soner tarafından gönderildiği ve Müyesser in değiģtirildiği söylenmekte, değiģtirenin user isimli delil3 kullanıcısı olduğu söylenerek Müyesser Yıldız ın değiģtirdiği iddia edilmektedir.

58 Demek ki zararlı yazılımı gönderenler dosyaları gönderirken Soner yazdı Müyesser değiģtirdi izlenimi vermek istemiģtir. Çünkü 14 ġubat 2011 günü Müyesser e gelen bu dosya raporda görüldüğü gibi hiç iģlem görmemiģtir. AçılmamıĢ ve değiģtirilmemiģtir. Bu kesin bir tespittir. Sahteciliği göstermektedir.

59

60

61 Yalcın hoca.doc dosyası Delil 1 de sayfa ve delil 3 de sayfa özellikleri cetveli Revizyon no 17 ve 16

62 SY.doc Delil 1 de sayfa

63 SY.doc Delil 3 de ancak karakter sayısı dosya büyüklüğü farklı ama revizyon aynı gözüküyor

64 Sy.doc Delil 1 ve delil 3 KarĢılaĢtırma makul olmayan veriler

65 Delil 3 dosyaların diğer delil 1 ve delil 2 iliģkisi Delil 3 de bulunan 4 dosya zararlı yazılımla ile gelmiģ ise onların bire bir aynı olan delil 1 ve delil 2 de ki dosyaların da zararlı yazılımla gönderildiği anlaģılmaktadır. Ayrıca bu dosyalarla aynı anda delil 2 ve delil 3 gelen diğer dosyalarda aynı Ģekilde gelmiģ sayılır Bu dosyalarla aynı klasörde bulunan dosyalarda aynı Ģekilde gelmiģ sayılacağı açıktır

66 Deli 3 deki Hanefi.doc ile 4 dosya, SY.doc ve Yalcın hoca.doc ile 5 dosyaları delil1 de beraber iģlem görmüģtür. K-45 dizin 33 de bulunan dosya listesi

67 K-45 dizin 36 delil 1 bilgisayarı listesi

68 Dosyalar nasıl gelmiģtir Tubitak rapor her dosya ile ilgili açıklama

69 Dosyalar nasıl gelmiģtir sayfa 181

70 Dosyalar nasıl gelmiģtir

71 K-45 dizin 25

72 K-45 dizin 24

73 Rapor sayfa 180

74 K-43 dizin 23

75 Rapor 63 sayfa

76 Rapor 189

77 Rapor sayfa 64

78

79 Rapor sayfa 65

80 Ek rapor 27 sayfada trojan taģıyan Duyuru ekin 4 defa yüklendiği hatırlanırsa

81 Dosyalar toplu olarak rar uzantılı arģiv dosyası ile gelmiģtir ġüpheli dosyaların üst verilerinde diğer normal kullanıcı dosyalarından faklı olarak mili saniye kısımlarının olmadığı, bunun sebebinin de winrar gibi bir arģivleme dosyaları ile geldiklerinde olabileceği her dosya ile ilgili açıklama bölümlerinde ve netice bölümünde raporda tekrar eden açıklamalar halindedir, B Ģüpheli dosyalardan bir kısmının.rar uzantılı arģiv dosyalarından çıktığı bunlardan 08_07(2).rar isimli dosyadan asıl adının 08_07.rar olduğunu ancak web, internette dosya benzeri dosyalar indirildiğinde böyle (2) rakamı verilerek indirme için sistemin birinciyi silmeden numaralandırarak kayıt ettiği raporun sayfa bilgileri ile sabittir. Deneme ile de aynısı görülmüģtür. Yani bu dosyalar internetten.rar uzantılı olarak sıkıģtırılmıģ olarak gelip bilgisayarda açılarak yerleģtirilmiģ olduğu mükerrer indirilmeye kalkındığında oluģan bu dosya ile de bellidir. Aynı bilgisayarda bu özelliklere benzeyen sadece bu Ģüpheli dosyalar vardır. Buda bu dosyaların zararlı yazılımla geldiğinin delilidir.

82 Dosyaların zararlı yazılımla geldiğini gösteren hususlar

83 Dosyalar delil 1 e toplu olarak gelmiģtir örnek :17:14 de 100 den fazla dosya aynı saniyede gelmiģtir K- 45 dizin 37

84 Dosyalar delil 1 e toplu gelmiģtir K-45 dizin 35

85 Dosyalar delil 1 toplu olarak gelmiģtir. K-45 dizin 34

86 Delil 2 için örnek toplu gelmeler K-45 dizin 31

87 Delil 2 için örnek toplu gelmeler K-45 dizin 29

88 Delil 2 için örnek toplu gelmeler K-45 dizin 28

89 Dosyaların delil 1 ve delil 2 de oluģturulmadığı değiģtirilmediği rapor 292 sayfa son paragraf

90 Dosyaların delil 1 ve delil 2 de iģleme tabi tutulmadığı rapor 294 sayfa son paragraf

91 Ek rapor 84 ve 85. sayfalar Delil 1 için dosyaların tamamı silinmiģ görülüyor

92 Ek rapor Delil 1 için dosyaların tamamı silinmiģ görülüyor 84 sayfa devamı

93 Ek rapor Delil 2 için dosyaların tamamı silinmiģ görülüyor 85 sayfa

94 Ek rapor Delil 2 için dosyaların tamamı silinmiģ görülüyor 85. sayfa devamı

95 Dosyalarla ilgili Toplu iģlem neden yapılmıģtır Dosyalar bu bilgisayarlarda oluģturulmamıģ veya değiģtirilmemiģtir Dosyalar toplu olarak yüklenmiģ Dosyalar üzerinde bir iģlem yapıldığına dair hiçbir iz yoktur Dosyaların hepsi silinmiģtir O zaman hiçbir iģle yapmayacak ise bu dosyaları yükleyen niçin yüklemiģtir ayrıca Bu bilgisayarlarda uzakta dosya atma imkanı olan çok sofistike bir zararlı yazılımın yüklenip ve çalıģtırıldığı teknik verilerle sabittir. Bu Ģekilde bilgisayarları uzakta kontrol ederek her Ģey yapmak mümkün ise Zararlı yazılım mükerrer yüklendiği sabittir. Dosyalarında aynı saniyelerde mükerrer iģlem gördüğü sabittir Dosyaların bu bilgisayarlarla zararlı yazılımla gönderildiği akıl ve mantığın gereği olduğu çok açıktır.

96 Tubitak Raporunda doğru olmayan ihtimal yorumlar SY.doc dosyasının delil 2 değiģme ihtimali vardır ġüpheli dosyaların gelme zamanı zararlı yazılımın gelme zamanına uymamaktadır Dosyalar CD- DVD, USB ile gelebilir Dosyalar Teamviewer bağlantısı ile de gelebilir Vs varsayım yorumları Teknik değeri olmayan hususlardır çünkü ;

97 Sayfa 189 SY.doc SY.rar da çıktığının iģareti

98 SY.doc Delil 2 de değiģmiģ olamaz rapor 188 sayfa

99 SY.doc delil 2 de değiģmiģ olamaz SY.doc dosyası için sadece düzelten kısmında TOSHĠBA yazması ve bunun BarıĢ Pehlivan bilgisayarında kullanıcı ismi olmasına dayanarak bu kanata varmıģ ancak TUBĠTAK da görevli bilirkiģilerin hazırladığı raporun her dosyanın tek tek incelendiği kısmında SY.doc dosyasını incelerken 188 sayfada yazdığı aynısı ile Dosyayı en son değiştiren kullanıcı adının TOSHİBA.. Barış Pehlivan bilgisayarındaki kullanıcı adı olduğu görülmektedir. Bu bulgu SY.doc dosyasının en son olarak o bilgisayarda değiştirilmiş olabileceği ihtimalini doğurmaktadır. Fakat SY.doc dosyası üstverisinde belge son değiştirme zamanı olarak geçen 26 Temmuz 2010 tarihi 06:05:00 saatinde Delil 2 bilgisayarının açıldığına ve çalışır durumda olduğuna dair bir bulgu mevcut değildir. Bunun yanında ilgili tarihte.. Barış Pehlivan ın bilgisayarında da SY.doc dosyasının işlem gördüğüne dair aşağıda belirtilen bulgular 26 Temmuz tarihi 23:05:31 saati gibi ileri bir saatte SY.doc dosyasının SY.rar dosyasından gelmiş olabileceğini işaret etmektedir. Bu sebeple SY.doc dosyasının son olarak Barış Pehlivan bilgisayarında düzeltildiği şüphelidir. Yani SY.doc dosyası BarıĢ Pehlivan bilgisayarına 26. Temmuz 2010 saat 23:05:31 gelmiģ olan SY.rar arģiv dosyasında çıkmıģtır, bundan dolayı bu dosyanın aynı tarihten önce aynı gün sabah saat 06:05:00 değiģtirildi gözüken üst veri bilgisi doğru olamaz, Böylece rapor sonuç kısmı ile içeriği çeliģkili olup, kendi iddiasını yine kendi baģka bir bulgusu ile çürütmektedir.

100 Zararlı yazılımla geldiği kesin olan SY.doc delil 3 de değiģmiģ gösterilmiģtir.

101 Dosyaların gelme zamanları zararlı yazılımın gelem zamanına uymuyor iddiası ġüpheli dosyaların gönderilme ihtimali zayıf derken gerekçe olarak dosyaların oluģturma tarihlerinin Zararlı yazılımların gelme tarihlerinden daha eski olduğunu söylemektedir. Bu çok komik bir gerekçe olup hiçbir ekstra teknik imkan sahip olmadan Cezaevi bilgisayarında bile 2012 yılında 2006 ve 2014 yılına ait dosyaları oluģturmuģ ve bu tarihli dosya öreklerini mahkemeye sunmuģtum Dosyaların tarihleri farklı yöntemlerle değiģtirilebilir bunardan en basit yöntemle; herkes bilgisayarının tarih ve saatini istediği zamana Dosyaların hem üst veri bilgisi hem de her türlü sistem bilgisini $LongFaile, MFT dosya bilgilerini de eski tarihli oluģturmuģ olur, Saldırıyı düzenleyen kiģiler için bu sorun bile değildir daha farklı yöntemlerde kullanabilirler Bbu açıdan dosya tarih bilgilerine dayanarak bu yorum yapılamayacağı çok açıktır.

102 Eski tarihli dosya oluģturmayla ilgili daha öncede mahkemeye sunduğum örnek 2006 ve 214 tarihli dosyalar

103 2014 tarihli dosya özellikleri ekranı 2012 de oluģturuldu ama 2014 gözüküyor

104 dosyaların kullanıcısı tarafından ilgili zaman değiģikliklerinin yapılmıģ olması ihtimali de mevcuttur. Diyerek insanın kendi kendisini suçlamak için iģlem yapma ihtimalini dahi sayabilmektedir. Aynı Ģekilde ek raporun 43 ila 45 sayfalarında ise Müyesser YILDIZ ın oğlu Ġlim in bu dosya bilgileri değiģtirecek seviyede bilgisayar bildiği o bilgisayarlarda yaptığı bazı yazılım bilgilerini örnek göstererek.. bu Ģekilde de dosya tarih bilgilerinin değiģmiģ olabileceğini ihtimal arasında sayarak oğlun anneyi suçlayacak delil üretebileceğini ihtimal olarak saydığı görülmektedir. Yine bu raporun sayfalarında herkesin bilgisayarında SKYP üzerinde konuģma, çet yazıģması amacıyla bulunduğu gibi BarıĢ Pehlivan ın kendi iģ yeri ile evi arasında kendisinin kullandığı bilgisayarlar arasında olan Teamviewer yazılımı ile de bu Ģüpheli dosyalar gelmiģ olabilir gibi ihtimallerin sayılmıģ olması; TUBĠTAK'da görevli bilirkiģiler teknik tespitlerle uyumlu lehe makul yorumları yapmaz iken aleyhe ise en olmayacak, insanın kendini suçlaması veya çocuğunun aleyhine delil üretmesi gibi ihtimalleri bile saydığı görüldüğünde aslında dolaylı etkilerle gerçek yorumun yapılmadığı anlaģılmaktadır.

105 Dosyaların zararlı yazılımla geldiğine dair diğer hususular Bilgisayarlardaki diğer dosyalar genellikle her bilgisayarda olduğu gibi Belgelerim altında kullanıcı klasörlerinde olmasına rağmen, Ģüpheli bu dosyalar normal kullanıcıların arasalar bile zor bulacakları alt klasörler içine özellikle gizlenmiģ D:\\yedek\ desktop\.. gibi Sanıklara ait tüm bilgisayarlara ve dijital verilere, tüm evrak defter ve belgelere el konmasına rağm bu Ģüpheli dosyaların bir benzeri, onların parçası veya onların taģınması, hazırlanmasında kullanılan emareye rastlanmamıģtır, eğer bu dosyaları bu kiģilerle alakalı olsa mutlaka bunların bir parçası ile aynı olan veya onu tamamlayan not doküman vs bulunması gerekirdi. Örgütsel bir faaliyette gizlilik, kodlama Ģifreleme olması gerekir iken Ģahıslar adına Nedim.doc. Hanefi.doc, Yalcın hoca.doc gibi Ģahıs ismine dosya açılması, hatta Nedim, S U diyerek isme klasör açılması, dosya içeriklerinin hiçbir örgütsel faaliyette iģe yarar bir içeriği olmamasına rağmen 2-3 satırlık dosyaların içerisinde 5-6 ismin özellikle yazılıp sadece kiģileri suçlamak amaçlı hazırladığı çok açık bellidir. Arz ederim Hanefi Avcı Sanık

V-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA TOPLANAN DELİLLER:

V-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA TOPLANAN DELİLLER: Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 6. Bölümü yer almaktadır. V-YARGILAMANIN

Detaylı

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli)

Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Ġstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığı na (TMK 10 nci Madde Ġle Görevli) Esas No : 2009/191 KovuĢturmanın GeniĢletilmesini Talep Eden Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Silivri 1

Detaylı

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ

GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ T.C. ADALET BAKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELĠġTĠRĠLMĠġ BĠLĠRKĠġĠLĠK SĠSTEMĠ EġLEġTĠRME PROJESĠ TIBBĠ HATALARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA BĠLĠRKĠġĠLĠK SEMPOZYUMU (24-25 KASIM 2014, ĠSTANBUL) Bu kitap

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR.

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR. T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR. HARUN ARTUNER HAZIRLAYAN AYKUT ÖZDEMİR ANKARA-2015 ADLİ BİLİŞİM ALANINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47 İÇİNDEKİLER Önsöz... 9 Balyoz Kumpası Şehitleri... 15 Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17 Balyoz Kumpası Süreci... 47 Balyoz Kumpası İstatistikleri... 129 Balyoz Kumpası Cezası Onananlar... 131 Balyoz Kumpası

Detaylı

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK

KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK AYIN MAKALESĠ KRĠZE RAĞMEN RAHATLAMAK Ünal Aydın ĠZYMMO BaĢkanı Bozulan ekonomik göstergelere, azalan huzura rağmen biraz da olsa rahatlamak için bakılabilecek noktalar vardır. Gelin biraz rahatlayalım:

Detaylı

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü)

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) TUTUKLU İŞ Soruşturma No : 2010/105 Esas No : 2012/238 İddianame No : 2012/180 İ D D İ A N A M E İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Detaylı

YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK

YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK AYIN MAKALESĠ YÜRÜTME, DENETĠM, DANIġMA, SORUMLULUK Ünal AYDIN ĠZYMMO BaĢkanı Ġktisadi iģletmelerde yürütme, denetim ve danıģma fonksiyonlarına bir arada ihtiyaç vardır. Tabi ki yürütme yoksa denetim ve

Detaylı

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ.

(ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. AYIN MAKALESĠ (ĠZYMMO BġK. ÜNAL AYDIN IN EGEPALAS 15.01.2010 TOPLANTI AÇIġ KONUġMASIDIR.) DEĞERLĠ KONUKLARIMIZ, DEĞERLĠ MESLEKTAġLARIMIZ HOġ GELDĠNĠZ. DAVETĠMĠZĠ KABUL EDEREK GELEN, BĠRAZ SONRA BĠZLERE

Detaylı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İHBAR ve ŞİKÂYETTE BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR ŞİKAYET EDİLENLER : İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143 Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 2. Bölümü yer almaktadır. III)SANIK

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Siber Suçlar ve Türkiye nin Siber Güvenlik Politikaları 135 SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Cyber Crimes and Turkey s Cyber Security Policies Yrd. Doç. Dr. Hakan HEKİM * Doç. Dr.

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ AÇIK KAYNAK KODLU HAZIR WEB SĠSTEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HUKUK YARGILAMASINDA ELEKTRONİK DELİL

HUKUK YARGILAMASINDA ELEKTRONİK DELİL T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU) ANABİLİM DALI HUKUK YARGILAMASINDA ELEKTRONİK DELİL Doktora Tezi Mustafa GÖKSU ANKARA 2010 T.C. ANKARA

Detaylı

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ

6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ 6. HAFTA INTERNET ve E-POSTA YÖNETĠMĠ INTERNET İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :15 CELSE TARİHİ :06.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK ÖZET Ön İnceleme Kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen en önemli yeniliklerin başında gelmektedir.ön İnceleme

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 1 /2013 Karar Sayısı : 24/2014 Karar Tarihi : 05.05.2014 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Mustafa GÜNDÜZ (BĢk. Yrd.) Hatice ACAY (Üye) Selim

Detaylı

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK.'nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü)

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK.'nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü) T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK.'nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü) TUTUKLU İŞ Soruşturma No : 2011/1657 26/08/2011 Esas No : 2011/605 İddianame No : 2011/425 İ D D İ A N A M E İSTANBUL (

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI 2012 TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OTOMOBĠL SPORLARI FAALĠYETLERĠNĠN DÜZENLENMESĠNE DAĠR ORGANĠZASYON TALĠMATNAMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Teknoloji 101 - Sayı 4

Teknoloji 101 - Sayı 4 3 Şubat 2010 Teknoloji 101 - Sayı 4 http://www.teknoloji101.com Bu sayımızda neler var? Sayfa -3 Sayfa -9 Sayfa -11 Sayfa -14 Kendimiz Yapalım KöĢesi: Elektronik Devre Kartları 2010 Opel Astra Elektrikte

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 05.04.2010 Tarih ve K-2010/92 Sayılı Karar... 1 11.06.2010 Tarih ve K-2010/198 Sayılı Karar... 4 II. Karayolları Motorlu Araçlar

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ

WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ WĠNDOWS XP ĠġLETĠM SĠSTEMĠ Bölümün Genel Amacı: Windows XP iģletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma Bölümün DavranıĢsal Amaçları: Kitabınızın bu bölümünü baģarıyla bitirip, uygulamaları yapıp,

Detaylı

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

TESAN ĠLETĠġĠM A.ġ. EBAYĠ ÜYELĠK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Tesanburada.com üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. TESAN ĠLETĠġĠM

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ Ömer TEKELİ Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü 1. Giriş İnternet dünya çapında birçok bilgisayar ve bilgisayar ağlarının birleşiminden

Detaylı