*Hem. Ayşe Cengiz * Uzm. Hem. Şeila Ayaz * Hem. Şenel Sürücü * Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*Hem. Ayşe Cengiz * Uzm. Hem. Şeila Ayaz * Hem. Şenel Sürücü * Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü"

Transkript

1 HEMŞİRELİKTE ETİK İLKELER *Hem. Ayşe Cengiz * Uzm. Hem. Şeila Ayaz * Hem. Şenel Sürücü * Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

2 ETİK-AHLAK ETİK (ethos), genel anlamı ile iyi kötü, doğru yanlış ile ilgili değerler, ilkeler ve kurallar demektir. ETİK, ahlakın temellerini inceleyen felsefenin bir dalıdır. ETİK, ahlak ilkelerinin tümüdür.

3 ETİK-HUKUK Hukuk, yasalar çerçevesinde ne yapılabileceğini; Etik ise, ne yapılması gerektiğini belirtir. Hukuk, etik denizinde yüzer, büyük ölçüde etiğe dayanır. Hukukun amacı, adaleti gerçekleştirmektir. Etiğin amacı, iyiye ve doğruya ulaşmaktır. Hukuk kuralları, yazılıdır, resmidir-devlet tarafından oluşturulur, yaptırımı vardır.

4 Neden Sağlıkta Etik? Sağlığın temel bir insan hakkı olduğu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. maddesinde belirtilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) anayasasında hükümetlerin kendi halklarının sağlığı için yeterli sağlık ve sosyal önlemleri almakla yükümlü olduğu vurgulanmıştır. Sağlık meslekleri özellik arz eden bir hizmet sunar.

5 Neden Sağlıkta Etik? Hastalık yaşam sürecinin herhangi bir döneminde bireyin sağlığını fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan olumsuz yönde etkileyen bir yaşam deneyimidir. Sağlık hizmetlerini talep eden kişi ve grupları çoğunlukla hastalar oluşturduğundan, yardıma, tedavi ve bakıma muhtaçtırlar. Bu açıdan sağlık hizmeti insana yönelik uğraşı alanları içinde en özel ve özenli hizmet sunulmasını gerektiren, sağlık profesyonellerine etik sorumluluklar yükleyen bir alandır.

6 Neden Sağlıkta Etik? Bakım, hemşireliğin topluma sunmayı taahhüt ettiği bir hizmettir ve hemşireliğin gelişimi ve toplumsal statüsü bakım hizmetinin sürekli, yeterli ve nitelikli olmasına bağlıdır. Bakım, bakma işi, bir şeyin iyi gelişmesi, iyi durumda kalması için verilen emek olarak tanımlanır. Bakım, yalnızca hemşireliğe özgü bir kavram değil, İNSANİ ve İÇSEL bir özelliktir.

7 Neden Sağlıkta Etik? Bir başkasının bakım sorumluluğunun üstlenilmesi, verilen bakımın kişi üzerindeki etkisi hemşirelik mesleğine ahlaki sorumluluklar yükler. Bakımın bu ahlaki boyutu ve duygusal etkileri hemşirelik mesleğinin temelini oluşturur.

8 Neden Sağlıkta Etik? Bakım hizmeti, her bireyin kendine özgü özelliklere sahip olduğu anlayışı doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla sunulmalıdır. Ancak bakım hizmetinin, toplumun ihtiyacına ve beklentilerine yönelik, yeterli ve kaliteli sunulmadığı, çoğu zaman hemşirelerin kendileri tarafından bile sadece bir beceri olarak algılandığı bilinmektedir.

9 Neden Sağlıkta Etik? Hemşirelik bakımı, toplumdaki her bireyin yaşamının herhangi bir döneminde gereksinim duyduğu veya duyacağı bir hizmettir. Bakım hizmetinin kalitesi genel sağlık hizmetlerinin bir yansıması olmakla birlikte, öncelikle hemşirelerin sorumluluğudur. Hemşirelerin kaliteli bakım sunabilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması, bakımın insani ve ahlaki yönü konusunda duyarlı olması, mesleki yeterliliğini sürekli geliştirmesi ve meslek ahlakına uygun hizmet sunması esasına bağlıdır.

10 Meslek Ahlakı Belli bir mesleğin üyelerinin, uymaları beklenen standartları belirten ilkeler ve kurallar bütünüdür. Genel ahlak ilkelerinin belirli bir mesleğe özgü düzenlenmiş hali meslek ahlakı yada meslek etiği olarak adlandırılır. Meslek ahlakı meslekleşme ölçütlerinden biridir ve bütün mesleki etkinliklerin yönlendirilmesi konusunda düzenlemeler getirir. Meslek üyelerinin kişisel isteklerini sınırlayıp belli bir çizginin dışına çıkmalarını önleyen, mesleki idealleri geliştiren bir ilkeler ve kurallar sistemidir.

11 Meslek Ahlakı Hemşirelikte meslek ahlakı, bakım kavramının ahlaki boyutundan kaynaklanır; Hasta haklarının korunabilmesi ve Hasta güvenliğinin sağlanabilmesi açısından önemlidir.

12 Etik Sorunlar Günümüz bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle bir kalbi yeniden canlandırmak, respiratörle solunumu devam ettirmek, işlevini kaybetmiş birçok organı değiştirmek, ağızdan beslenemeyen bir hastayı aylarca enteral ya da intravenöz yolla beslemek ve yaşamını devam ettirmek olanaklıdır. Bu olanaklar aynı zamanda yaşam ve ölüm arasındaki çizginin giderek belirsizleşmesine, etik sorunların ortaya çıkmasına ve bakım işlevinin karmaşıklaşmasına yol açmaktadır.

13 Etik Sorunlar Etik sorunlar; ahlaki bir yargıda bulunmayı ve seçim yapmayı gerektirir. Mutlak doğru yada yanlış olarak tanımlanabilecek kadar basit ve kesin çözümleri olmaz. Karmaşık ve kişiyi ikilemde bırakan sorunlardır.

14 Tıbbi Hatalar Yapılan çalışmalar; tıbbi hatalar nedeni ile her yıl binlerce insanın yaşamını kaybettiğini ve hasta güvenliğini tehdit eden hataların ciddi boyutta olduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri nde 29 hastanede yapılan üç yıl süreli bir çalışmada, tıbbi hataların çoğunun hemşirelik uygulamaları ile ilgili olduğu saptanmıştır. Tıbbi hatalar hizmet verilen kişiye zarar verilmesi ile sonuçlanmaktadır.

15 Tıbbi hatalar; insan ve hasta haklarına, etik ilkelere aykırıdır ve hasta güvenliğine, bakım kalitesine yönelik tehdit oluşturmaktadır. Oysa bakım; ihtiyacı olana yönelik yardımda bulunmayı, yarar sağlamayı ve iyiliği amaçlayan bir hizmettir. Tıbbi Hatalar

16 Etik Kodlar Meslek. üyelerinin uygulamalarına ve davranışlarına yön vermek üzere kurallar ve etik kodlar oluşturulmuştur. Etik kodların işlevleri; Hizmet alanlarını korumak, Hem meslek üyelerini hem de toplumu bilgilendirmek, Olası etik sorunlarda meslek üyelerine yol göstermek, Mesleki kimlik oluşturmak, Mesleki statüyü korumak, Toplumsal prestijin yükseltilmesini sağlamaktır.

17 Etik Kodlar Hemşirelikte. etik kodlar; hemşirelerin mesleğin ahlaki yönünün farkında olması, ahlaki duyarlılık geliştirebilmesi, bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve gruplara, topluma, mesleğine karşı profesyonel ve etik sorumluluklarına rehberlik sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. İlk olarak 1953 yılında ICN hemşireler için etik kodları yazılı olarak ilan etmiş ve daha sonraki yıllarda çeşitli düzenlemeler den geçirerek son olarak 2005 yılında yayınlanmıştır.

18 Etik Kodlar Ülkemizde de hemşirelerin etik yükümlülüklerine rehberlik sağlaması amacı ile Türk Hemşireler Derneği(THD) tarafından Hemşirelerin Etik İlke ve Sorumlulukları başlıklı metin hazırlanmış olup, derneğin internet sitesinde hemşirelere sunulmuştur.

19 Hemşirelerin Etik İlke ve Sorumlulukları İLKELER 1. Zarar Vermeme- Yararlılık İlkesi 2. Özerklik/Bireye Saygı İlkesi 3. Adalet ve Eşitlik İlkesi SORUMLULUKLAR 1. Hemşirenin Hizmet Verdiği Birey, Aile ve Topluma Karşı Sorumlulukları 2. Hemşirenin Mesleki Sorumlulukları 4. Mahremiyet ve Sır Saklama İlkesi

20 Hemşirelikte Etik İlkeler 1. Zarar vermeme-yararlılık İlkesi İnsan hayatının korunması ve değer verilmesi.. İlgisizlik, deneyimsizlik ve ihmal nedeniyle zarar verilmemesi Risklerin bilinmesi ve önlem alınması.. Bireyin tıbbi uygulamalar, klinik araştırmalar nedeniyle zarar görmemesi.. Hasta güvenliğinin sağlanması.. Kişiye zarar verici, aşağılayıcı işlemlere katılmama, onaylamama.

21 Hemşirelikte Etik İlkeler 2. Özerklik/Bireye Saygı İlkesi İnsan onuru ve özerkliğe saygı duyulur. İnanç, değer ve gereksinimler dikkate alınır. Hastalar yeterli ve anlayabileceği bir biçimde bilgilendirilir. Hasta yakınları bilgilendirilir. Bireyin seçme hakkına saygı duyulur ve savunulur. Hastanın reddetme hakkına saygı gösterilir. Uygulamalar öncesi yazılı ve sözlü onay alınır. Gerektiğinde hastanın yasal temsilcilerinden onay alınır. Acil durumlarda bireyin yaşamını korumak üzere hemşirelik bakımını onay almaksızın uygular.

22 Hemşirelikte Etik İlkeler 3. Adalet ve Eşitlik İlkesi Irk, dil, din, yaş, cinsiyet,inanç, sosyal ve ekonomik durum, siyasal görüş ayrımı yapılmaz Hemşirelik bakımı sunumunda kişisel çıkar gözetilmez Hizmet verilirken zaman, emek ve tüm kaynakların adil dağılımını sağlar.

23 Hemşirelikte Etik İlkeler 4. Mahremiyet ve Sır Saklama İlkesi Hastanın fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan mahremiyeti korunur. Hasta ve ailesi ile ilgili bilgileri yasal zorunluluk olmadıkça başka bireylerle paylaşmaz. Kayıtların gizliliğine önem verilir. Bildirimi zorunlu durumlarda bireyi koruyucu önlemler alır. Gizliliğin sınırları konusunda bireye ön bilgi verir.

24 Hemşirelikte Sorumluluklar 1. Birey, Aile ve Topluma Karşı Sorumluluklar Temel sorumluluk bakım verilen birey, aile ve toplumdur. Sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusunda sorumluluk üstlenir, programlara katılır. Dürüst davranır, sözünü tutar. Bireyin hakkını savunması konusunda destekleyici olur Hemşirelikle ilgili yasa ve politikaların oluşturulmasında yer alır Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin insanların hakları, onuru ve güvenliği ile uyumlu olmasına özen gösterir. Doğal çevrenin korunmasına destek verir.

25 Hemşirelikte Sorumluluklar 2. Mesleki sorumluluklar Mesleki sorumluluklarını üstlenir. Standartlara uygun hizmet verir. Kanıta dayalı mesleki birikimini artırır. Mesleki yeterliliğini sürdürür ve yükseltmek için çalışır. Mesleğinin saygınlığını korur ve geliştirir. Mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşır. Mesleki örgütlenmenin güçlenmesine destek verir. Meslektaşları ile profesyonel ilişkiler kurur, onların güçlenmesine destek verir. Tüm sağlık meslekleri ile yapıcı, etkin iletişim kurar. Hemşirelik öğrencilerine destek verir.

26 DEĞERLENDİRME Mesleki etik kurallar genel kapsamlı ve soyuttur, oysa etik sorunların her biri kendine özgü durum ve koşulları içeren, karmaşık ve belirsiz sorunlardır. Bu nedenle etik kurallar belirli durumlarda, özellikle karmaşık etik sorunlar karşısında pratik çözümler sunmaz. Örneğin; hemşirenin savunuculuk rolünü üstlenmekle yükümlü olduğu öngörülürken, hemşirenin hiyerarşik yapılanmanın ve güç ilişkilerinin baskın olduğu kurumlarda bu rolü nasıl üstleneceği ya da üstlendiği takdirdeki olumsuz sonuçlarına rehberlik sağlamaz.

27 DEĞERLENDİRME Etik kurallar, yapısı gereği buyruk niteliğindedir ve meslek üyesinden belirli tipte tutum ve davranışlar talep eder, hemşirenin insan olarak hataları, yanılgıları ve sezgilerini yadsımaktadır. Oysa insanı ahlaki açıdan iyi ya da kötü bir insan yapan, onun ahlaki değerlerini, yargılarını ve ilkelerini belirleyen birçok etmen vardır(kişilik özelliği, sosyalizasyon süreci, kültürel özellikler,..). Buyruk niteliğindeki yazılı düzenlemeler hemşirenin iyi bir hemşire olması ve iyi bakım vermesi açısından yeterli değildir.

28 DEĞERLENDİRME Etik kurallar hasta haklarının korunması ve hasta güvenliğinin sağlanması bakımından hemşirelere uyulması gereken ilkelere dayalı temel bir çerçeve sağlar. Oysa bakım kalitesi ve hasta güvenliğini etkileyen hemşirelik hizmetlerinin dışında pek çok faktör vardır. Hasta güvenliğinin sağlanması sağlık ekibinin tüm üyelerinin sorumluluğundadır. Etik kodlar herhangi bir ihlal durumunda hemşirenin ne yapacağını tanımlamaz, yaptırım ve cezai müeyyidesi de yoktur, işlevselliği sınırlıdır.

29 DEĞERLENDİRME Etik kurallar genellikle meslek üyelerinin uygulamada yaşadıkları sorunları ve gereksinimleri göz önüne alınmadan, genellikle mesleki örgüt tarafından hazırlanmakta, hizmetin niteliğini geliştirmek ve hizmeti alanları korumak yerine mesleğin kurumsallaşması ve toplumsal itibarının yükseltilmesi amacına yönelik olarak oluşturulmaktadır. Oysa hemşirelik mesleğinin temeli BAKIM dır. Bakımı bakım yapan ise öncelikle bakım verilen kişiyi yürek gözü ile görebilmek, onu yüreğin sesi ile dinleyebilmek ve anlayabilmektir.

30 Kalça kırığı nedeni ile 10 gündür hastanede yatıyordu. Kaç yaşında olduğunu hatırlamıyordu, ama artık gözleri iyi görmüyor ve kulakları ağır işitiyordu. Önündeki etajere bırakılan yemek tepsisine uzanmak için güçlükle ve acıyla doğrulmaya çalıştı. El yordamıyla tepsideki çorba kasesini ve kaşığı bulabildi. Altında ara bezi vardı ve dışkısını yapmamak için günlerdir katı bir şey yemiyordu. Bu defa en azından çorbasını içmek istiyordu. Bir iki kaşık alabildi, elleri titrediği için üçüncü kaşığı düzgün tutamadı ve çorba üzerine döküldü. Üzerini yine kirletmişti. Hemşireler tansiyonunu ölçmek ya da ilaç vermek için günde birkaç kez uğruyordu yanına. Giysilerini ve ara bezini ise hasta bakıcılar değiştiriyordu. Bugün keşke gelmeseler diye düşündü Gözyaşları yanaklarından süzülürken

31 SONUÇ Hemşirelerin uygulamaları sırasında hastalarını hemşirelik etik kurallarında öngörülen yükümlülükler doğrultusunda değerlendirmeleri, ANCAK ÖNCELİKLE YÜREKTEN ANLAMALARI GEREKMEKTEDİR.

32 ÖNERİLER Konu ile ilgili eğitimin etik kodlardan ibaret olmaması, Hemşirenin etik sorunlar konusunda danışmanlık alabilmesi, Mesleki örgütlerin de danışmanlık sorumluluğunu üstlenmesi, Etik ilke ve sorumlulukların sağlık kuruluşlarına özgü olması, Kurumların etik kurallarının olması Kurumsal etik kuralların multidisipliner olması..

33 ULUSLAR ARASI HEMŞİRELİK ANDI Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma; hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime; bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma; bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma; hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma; mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma; sağlık ekibinin bütün üyeleri ile iş birliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime; bunların tümünü yaparken, Uluslar Arası Hemşirelik Ahlak Yasası nın onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim.

34 KAYNAKLAR Dinç L, Hemşirelik Hizmetlerinde Etik Yükümlülükler. Hacettepe Tıp Dergisi 2009; 40: Eryılmaz B, Kamu Etiği ve Etik Liderlik, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Karaöz S, Cerrahi Hemşireliği ve Etik. CU Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2000, 4(1). Tıp Etiği Elkitabı, Dünya Hekimler Birliği, Çeviri; Dr Murat Civaner, Türk Hemşireler Derneği. Hemşireler İçin Etik İlke ve Sorumluluklar,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant

Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları Her seferinde öyle eyle ki, eyleminin ilkesi aynı zamanda genel bir yasa olabilsin. Immanuel Kant İnsan Hakları fikri, temeli insan onuru bilincine dayanan bir fikirdir ve binlerce yıllık

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Týp Etiði Elkitabý Dünya Hekimler Birliði Týp Etiði Elkitabý Çeviri Dr. Murat Civaner ISBN - 975-6984-81-3 İÇİNDEKİLER Bilgilendirmeler... 4 Çevirenin Notu... 5 1 Tıp

Detaylı

SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETİK İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI

SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETİK İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI http://www.sosyalhizmetuzmani.org SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETİK İLKELERİ VE SORUMLULUKLARI ETİK İLKELER Sosyal hizmet uzmanları insanlığın gelişimi için mesleki tutum, karar ve eylemlerinde aşağıda belirtilen

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE ve SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

Wonca World family doctors. Caring for people.

Wonca World family doctors. Caring for people. Wonca World family doctors. Caring for people. EUROPE AİLE HEKİMLİĞİ / GENEL PRATİSYENLİK AVRUPA TANIMI WONCA EUROPE 2002 AVRUPA TANIMLARI Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Disiplininin Anahtar Özellikleri

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Bu metin Sözleşme'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

Akfen İș Etiği Kurallarımız Etik Kodlarımız. Başkaları izlemese bile doğru şeyleri yapma dürüstlüğü

Akfen İș Etiği Kurallarımız Etik Kodlarımız. Başkaları izlemese bile doğru şeyleri yapma dürüstlüğü Akfen İș Etiği Kurallarımız Etik Kodlarımız Başkaları izlemese bile doğru şeyleri yapma dürüstlüğü Dürüst Olun Saygılı Davranın Şeffaf İş İlişkilerini Benimseyin Yetkilerinizi Adil, Tarafsız ve Tutarlı

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ

YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ İnsan Hakları Ortak Platformu Uluslararası Çocuk Merkezi www.ihop.org.tr www.icc.org.tr YAŞ AYRIMCILIĞI: KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE ÇOCUK HAKLARI POLİTİKA BELGESİ insan hakları ortak platformu İHD HYD UAÖ

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Madde 1 -Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı