İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul"

Transkript

1 Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Hukuk Fakültesi Temsilcisi, Kütüphane Komisyonu Üyesi, Hukuk Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi, Tanıtım Komisyonu Üyesi, Hukuk Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Komisyonu Üyesi, Hukuk Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi, Öğrenci Danışmanı, Hukuk Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi, Engelli Öğrenciler Birimi Hukuk Fakültesi Temsilcisi, Kadir Has Üniversitesi, İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000 Y. Özel Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 2007 Lisans Hukuk Enstitüsü, İstanbul. Doktora Özel Hukuk Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2012 Kariyer Bilgileri Yüksek Lisans Tezi: Roma Hukukunda Tahkim, Marmara Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Doktora Tez Konusu: Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar, Marmara Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Verdiği Dersler: Derecho Romano (Roman Law), University of Malaga/Spain, Faculty of Law, (11-14 May 2015), Erasmus Teaching Staff Mobility. Roma Genel Hukuku, 2013 Roma Özel Hukuku, 2013 Genel Hukuk Tarihi, Çağdaş Hukuk Sistemleri, Trafik Hukuku, Çevre Hukuku,

2 Hukuk Dili ve Adli Yazışma, (ADMYO), Hukuka Giriş,(İİBF), Roma Genel Hukuku, Pratik Çalışma Dersleri, Roma Özel Hukuku, Pratik Çalışma Dersleri, Üye Olduğu Profesyonel Kuruluşlar Tıp Hukuku Derneği Üyesi İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Üyesi Yürütmekte Olduğu Projeler International Transplant Network for Developing Countries, Proje Sahibi:Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, İşbirliği Kuruluşlarından Tıp Hukuku Derneği ile, 1.Faz: Çalıştay 5 Adet (2015)-Proje Koordinasyon Ekibi Üyeliği (2015- ) Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Temsilcisi, (Düzenleyici Kurumlar: Türk Tabipler Birliği-Türk Diş Hekimleri Birliği- Türk Eczacılar Birliği-Türkiye Barolar Birliği), (2015- ) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Bona Fides in Roman and Turkish Contract Law, Coventry Law Journal, Volume 20, Issue No.1, July 2015, pp.1-9. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler "Özelliği Olan Bazi Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam", Kadir Has Ünv.Hukuk Fakültesi, II. Ulusal Sağlık Hukuku, Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayınevi, Mayıs Tıbbi Kayıtlar", Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2013/2, Aralık 2013, Seçkin Yayınevi, s "Roma Hukukunda Lex Kavramı", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S. 1, Haziran 2013, s "Roma Halk Meclisleri (Comitia'lar) ve Faaliyet Tarzları", Prof. Dr. Mehmet Akad'a Armağan, Der Yayınevi, İstanbul 2012, s " Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun (The European Comission of Human Rights) 18960/91 Dosya Numaralı, 13 Ocak 1993 tarihli, Usulün Laik Karakteri ne İlişkin Kararı", Karar Çevirisi, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Mart 2012, S

3 Kitap ve Kitap Bölümleri ROMA HUKUKUNDA ÇEVRENİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUKUKİ VASITALAR, Eylül 2014, İstanbul, XII Levha Yayınevi, ISBN: LAW, PUBLIC HEALTH CARE SYSTEM AND SOCIETY (Legal, Ethical, social aspects of public health care in Europe and beyond: Croatia,Japan, Portugal and Turkey), Brigitte E.S. Jansen (Ed), H. Pereira De Melo, P. Somer, F. Gönenç, E. Vatanoğlu, A.Huysal, İ. Söğüt, N. Gosic, C.K. Chan, AVM Publishing, June 2010, ISBN: ROMA HUKUKUNDA TAHKİM, XII Levha Yayınevi, ISBN: , İstanbul Diğer Yayınları Çeviriler: "Roma`nın Eski Hukuk Döneminde Kadın", (Çeviri), "Woman in Early Roman Law", John Andrew Couch,Harward Law Review, 39, , s.39-50, Prof. Dr. Ali Güzel`e Armağan, İstanbul 2010, C.2, s "Roma Hukukunda Çevrenin Korunması", (Çeviri), "Wacke (Cologne) Andreas, Protection of the Environment in Roman Law, Roman Legal Tradition, Vol. 1, 2002, s Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan, İstanbul 2011, Der Yayınları, s Kongre&Sempozyum Sunumları: * II. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Nisan 2015, Gaziantep, Adli Bilimciler Derneği, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Sorunu". * Salı Seminerleri, 24 Mart 2015, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hasta Hakları * Prof.Dr. Belgin Erdoğmuş u Anma Toplantısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 27 Kasım 2014, Roma Hukukunda Çevrenin Korunması Üzerine. *V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Kasım 2014 Antalya, "Tıbbi Kayıtlar ve Sağlık Hukuku Açısından Önemi". *Die Balkanländer und die Türkei 1. Rechtskongress «diritto romano ed attualita» und Das zehten Treffen des ständigen seminars «Römisches Rechts und Aktualitätt», Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, "Objective factor of furtum: contrectatio". * 68e Session de la Societa Internationale "Fernand de Visscher" pour les Droits de l'antiquite, SIHDA, Eylül 2014, Napoli-İtalya, "«Bona Fides» in Roman and Turkish Contract Law" 3

4 II. Ulusal Sağlık Hukuku "Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları" Sempozyumu, 31 Mayıs 2014, "Özelliği Olan Bazı Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış Onam", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği& Medipol Üniversitesi, Nisan 2014, Sağlık Hukuku Sempozyumu, "Tıbbi Kayıtlar ve Önemi". 67e Session de la Societa Internationale "Fernand de Visscher" pour les Droits de l'antiquite, SIHDA, Eylül 2013, Salzburg-Avusturya, "Precautions against Interventions Creating Environmental Effectsin Roman Law and Its' Reflection of Turkish Law" Enabling Ideas, Yenilenen Uygulamalarla Sağlık Hukuku, 1 Ekim 2012, İstanbul, Novomed360, " Tıbbi Kayıtlar ve Arşiv Yükümlülüğü". 6.Uluslararası Katılımlı Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, 2-3 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, "Hukuki Açıdan Evde Bakım Hizmetleri". Basılı Bildiri Özetleri: 68e Session De La Societa Internationale Fernand De Visscher Pour L'Historire Des Droits De L'Antiquite, SIHDA, September 2014, Naples, pp Uluslararası Katılımlı Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, 2-3 Aralık 2011, Kadir Has Üniversitesi, "Hukuki Açıdan Evde Bakım Hizmetleri", s e Session De La Societa Internationale Fernand De Visscher Pour L'Historire Des Droits De L'Antiquite, SIHDA, September 2013, Salzburg, pp.51. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyelikleri: Özürlülerin Hukuki Durumu, 18 Aralık 2006, Kadir Has Üniversitesi. Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk, I.Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, Ekim 2007, Kadir Has Üniversitesi Hukukı Fakültesi & Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Nisan 2008, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk, II.Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2009, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi &İstanbul Barosu Sorumluluk Hukukunda Güncel Gelişmeler, I. Türk-Alman Hukuk Sempozyumu, 30 Nisan 2010, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaşlı Hakları Paneli-II, 4 Şubat 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi &KASEV 4

5 Sempozyum/Panel/Workshop Moderatörlükleri: *ITN Project Workshop Program, Haziran 2015, İstanbul, Session 2, Legal Aspects. Editörlükler: *Roma Hukukundan Modern Hukuka Sorumluluk, I.Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu,Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Özel Sayısı, İstanbul *Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Nisan 2008,XII Levha Yayınevi, İstanbul, Ocak 2011, ISBN: *Uluslararası II. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2009,XII Levha Yayınevi, İstanbul, Temmuz 2011, ISBN: * II. Ulusal Sağlık Hukuku, "Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları" Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara Mayıs 2015, ISBN: Ulusal Sempozyumlar (Katılım Belgeleri) & Sertifika: Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifika Programı, 6 Aralık 2010, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi &Türk Ceza Hukuku Derneği &Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Gıda Hukuku Sempozyumu, 5 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Uluslararası Sempozyumlar (Katılım Belgeleri): 62e Session de la Societe Internationale "Fernand de Visscher" pour les Droits de l`antiquite, SIHDA, Eylül 2008, Fribourg Üniversitesi, Fribourg-İsviçre 67e Session De La Societa Internationale Fernand De Visscher Pour L'Historire Des Droits De L'Antiquite, SIHDA, September 2013, Salzburg 68e Session De La Societa Internationale Fernand De Visscher Pour L'Historire Des Droits De L'Antiquite, SIHDA, September 2014, Naples, 5

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berna Eren (Karamustafaoğlu) 2. Doğum Tarihi: 17.11.1961 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: 4.1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 4.1.1. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur Yarar Doğum Tarihi: 16 Aralık 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1994 Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı