I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. YARIYIL II. YARIYIL. Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K"

Transkript

1 DERS MÜFREDATI I. YARIYIL II. YARIYIL Kodu Dersin Adı T U K Kodu Dersin Adı T U K AİİT 101 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi I AİİT 102 Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi II TUR 101 Türk Dili I TUR 102 Türk Dili II YD 101 Yabancı Dil I YD 102 Yabancı Dil II TLT 123 Laboratuar Aletlerİ I TLT 124 Laboratuar Aletleri II TLT 125 Meslek Etiği TLT 126 Anatomi TLT 127 Tıbbi Terminoloji TLT 128 Fizyoloji TLT 129 Tibbi Biyoloji ve Genetik TLT 130 Temel Biyokimya TLT 131 Temel Mikrobiyoloji I TLT 132 Temel Mikrobiyoloji II SEC Seçmeli Ders TLT 134 Laboratuar Güvenliği KIM 101 Genel Kimya I KIM 102 Genel Kimya II Toplam Kredi Toplam Kredi III. YARIYIL IV.YARIYIL TLT 225 İlk Yardim TLT 242 Bioistatistik TLT 227 Histoloji TLT 244 Laboratuvar Uygulamaları II TLT 229 Temel Mikrobiyoloji III TLT 246 Halk Sağlığı ve Deontoloji TLT 231 Klinik Biyokimya TLT 248 Araştırma Yöntemleri TLT 233 Nükleer Tip TLT 250 Temel Bilgi Teknolojileri I TLT 235 Parazitoloji SEC Seçmeli Ders TLT 237 Hematoloji SEC Seçmeli Ders TLT 239 Laboratuvar Uygulamaları I TLT 256 Patoloji SEC Seçmeli Ders 2 0 2

2 Toplam Kredi Toplam Kredi SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin Adı T U K Kimya ve Sağlik Temel Beslenme Çevre Koruma Beden Eğitimi Resim Müzik Sağlık Hizmetleri Yönetimi Kalite Güvencesi Ve Standartlari Kalite Yönetim Sistemleri İletişim Toplam Kredi Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi Not: Ders kredileri 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanacaktır.

3 DERS İÇERİKLERİ AİİT 101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakışı, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklal Savaşı nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, eğitim ve kültür alanında milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I/1.I/2.II.).Yükseköğretim Kurulu Yayınları; Türk İnkılap Tarihi Kaynaklar: Tansel, S. Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0) 2 Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi. Turan, R., ve diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2004 Kaynaklar: Tansel, S., Mondros tan Mudanya ya, I, II, III, IV

4 TÜR 101 Türk Dili I (2+0) 2 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, Eskişehir, Uğur, A., Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: Eskişehir, Gülensoy, T., Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, Göker, O., Uygulamalı Türkçe Bilgileri, Evos Basım Yayın, Ankara, TÜR 102 Türk Dili II (2+0) 2 Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, Eskişehir, Uğur, A., Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, Gülensoy, T., Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, Göker, O., Uygulamalı Türkçe Bilgileri, Evos Basım Yayın, Ankara, Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: Eskişehir, 1998.

5 SEC Beden Eğitimi I (2+0)2 Beden eğitimi ve sporun amacı, seçkin sporlar ve herkes için spor, spor için organizmanın hazırlığı, sağlık ve eğitim, özel branş teorisi ve prototip Mustafa YÜKSEL Ders Notları. YD 101 Yabancı Dil I (2+0) 2 Belirteçler, ön hal edatlar, yer, zaman, hareket, tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat Kelesoglu, N., Kılıç, S. Güneş, U. Rowbotham B, Rowbotham K, Englısh Buılder, ISBN: Kaynaklar: Çakır V., Yorgancı N., Keskil G., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2000 YD 102 Yabancı Dil II (2+0) 2 Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may, zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları, sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar, edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar. Richards, J. C., Interchange Third edition. Cambridge, 2005

6 İngilizce-Türkçe sözlük, Murphy, R., English Grammar in Use, 1985 TLT 250 Temel Bilgi Teknolojileri (2+2) 3 Bilgisayara giriş, bilgisayar birimleri (donanım birimleri), bilgisayar türleri, bilgisayar kullanımı, bilgisayarın tarihçesi, bazı terimlerin açıklanması, windows işletim sistemi, microsoft office programlarının kullanımı, çeşitli uygulamalar. Bal, H. Ç. (2005). Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Abp Yayınevi, Çömkelçi M. (2002). PC Donanımı, Alfa Yayınları, Durubal İ. (2002). Microsoft Office Xp: Arkadaş Yayınevi Johnson, S., Allen, D.W. (1998). Internet Öğrenim Kılavuzu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. TLT 123 Laboratuar Aletleri I (2+2) 3 Cam ve plastik malzemeler, mikropipet ve cam pipet yardımı ile madde transferi, Madde tartmak; Çözelti karıştırma yöntemleri ile ph metre, cam ve plastik malzemelerin temizliği; İnkübasyon yöntemleri; Sterilizasyon yöntemleri; Laboratuar suyu elde etmek; Sıvıları santrifüjler aracılığı ile çöktürmek; Gözle görülemeyecek objeleri incelemek-mikroskopik yöntemler; Spektrofotometrik, ve nefelometrik yöntemler Adam, B. (2000). Laboratuvar Aletleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Mehmetoğlu, İ. Klinik Biyokimya Laboratuarı El Kitabı

7 TLT 124 Laboratuar Aletleri II (2+2) 3 Türbidimetrik ve florometrik yöntemler; Alev fotometresi ve atomik absorbsiyon spektrofotometresi yöntemleri; Otomatik otoanalizörler (biyokimya ve hematoloji); Kromatografik yöntemler; Elektroforetik yöntemler; Doku, kan ve serum saklama yöntemleri. Adam, B. (2000). Laboratuvar Aletleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Mehmetoğlu, İ. Klinik Biyokimya Laboratuarı El Kitabı TLT 125 Meslek Etiği (2+0) 2 Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı. Hatemi H, Doğan H, (2001). Medikal Etik, İstanbul. Demirhan A, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H, Klinik Etik, İstanbul, 2001 İlbaşı Karakuzu:Türk Sağlık Mevzuatı. İstanbul,1996. TLT 127 Tıbbi Terminoloji (2+0) 2 Giriş, temel tanım ve kavramlar, İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler., Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, Kökler, Önekler, Sonekler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler; kan ve kan yapıcı organ terimleri, İç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, Ürogenital sistem, doğum ve kadın

8 hastalıklarına ilişkin terimler, Deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, Göz ve kulağa ilişkin terimler. Hatipoğlu, H.G., Ekinci, S. (2010). Yüksek Okullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı. Hatipoğlu Yayınları / Yükseköğretim Dizisi. Prof. Dr. L.Bikem Süzen, (2008). Tıbbi Terminoloji Dersi (Sibel Emül). Bedray Yayıncılık. TLT 129 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2+0) 2 Biyolojiye giriş; Canlılığın başlangıcı; Hücrenin fiziksel yapısı; Hücre uyarı sistemleri; Hücrenin kimyasal yapısı; Hücrenin genel özellikleri ve organeller; Hücre bölünmesi; Genetik materyalin yapısı; Genetik etkenleri inceleme yöntemleri; Mendel genetiği ve sitogenetik; Kromozom anomalileri; Genetik hastalıklar ve genetik danışma; Kromozom analizi ve gen tedavisi. Tekşen, F. (2006). Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Yayınları. Klug,William.S., Cummings, R. M. (2004). Genetik Kavramlar. Çeviri Öner C. Ankara, Palme Yayın evi. Kasap, H. (2010). Tıbbi Biyoloji ve Genetik. Nobel Tıp Kitapevi TLT 131 Temel Mikrobiyoloji I (2+2) 3 Mikrobiyolojinin tarihçesi, gelişimi ve temel kavramlar; Laboratuarda uygulanacak çalışma kuralları; Mikrobiyolojide Kullanılan Genel Araçlar-Cihazlar ve Mikroskoplar; Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri; Bakterilerin yapısı, üreme özellikleri, metabolizması; Bakterileri genetiği ve Antimikrobik maddeler; Enfeksiyon ve bulaşma yolları, sterilizasyon ve dezenfeksiyon; Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri; Stafilokok, streptokok, pnömokok ve basiller, mantarlar hakkında genel bilgi; Virüsler hakkında genel bilgi, bazı önemli virüs

9 hastalıkları; Normal floralar ve örnek alma teknikleri; İmmunolojiye giriş, antijen-antikor reaksiyonları; Mikrobiyolojik tanı yöntemleri. Başustaoğlu, A.C. (2010). Tıbbi Mikrobiyoloji. Atlas Kitapçılık. Yenen, O.Ş. (2010). Tıbbi Mikrobiyoloji. Nobel Tıp Kitapevleri. Bozkaya, E. (2002). Tıbbi Mikrobiyoloji 1. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitabı. Nobel Tıp Kitapevleri. Tıbbi Mikrobiyoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, (2010). TLT 132 Temel Mikrobiyoloji II (2+2) 3 Üreyen bakteriyi identifiye etme; Antibiyotik duyarlılık testi; Mikobakteriyolojik analiz yapma; Mikrobiyolojik preparat hazırlama; Mikolojik analiz yapma. Başustaoğlu, A.C. (2010). Tıbbi Mikrobiyoloji. Atlas Kitapçılık. Yenen, O.Ş. (2010). Tıbbi Mikrobiyoloji. Nobel Tıp Kitapevleri. Bozkaya, E. (2002). Tıbbi Mikrobiyoloji 1. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitabı. Nobel Tıp Kitapevleri. Tıbbi Mikrobiyoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, (2010). TLT 133 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2+0) 2 Sağlıkta sosyal belirleyiciler, sağlık örgütlenmesinde temel ilkeler, türkiye sağlık sistemi ve sağlık göstergeleri, sağlıkta insangücü, sağlık mevzuatı, yataklı-yataksız tedavi kuruluşlarının idari organizasyonu, sağlık hizmeti ve hizmet kalitesi, kalite belgelendirme,denetim

10 Coşkun, A., Akın, A. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi. Seçkin Yayıncılık. Kaptanoğlu, Y. A. (2011). Sağlık Yönetimi. Beşir Kitabevi. Kuyucubaşı, Ş. (2010). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitabevi. Işık, O., Tengilimoğlu, D. ve Akbolat, M. (2011). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım. TLT 134 Laboratuarda Güvenlik (2 +0) 2 Laboratuar tehlike işaretlerini kullanmak, Laboratuar tehlikelerini önlemek için dizayn edilmiş cihazları kullanmak; Biyolojik güvenlik kabinlerini kullanmak; Laboratuar kıyafetleri kullanmak; Göze karşı oluşan risklere karşı önlem almak; İğne batmaları sonucunda oluşan risklere karşı önlem aşmak; Vücudumuza dökülen kimyasal, radyoaktif ya da enfektif materyal tehlikesine karşı önlem almak; Kimyasal maddelerin depolanmasını sağlamak; Tehlikeli kimyasal madde kullanmak; Çeşitli kimyasal maddeleri transfer etmek; Kimyasal maddelerin dökülmesi sonucu oluşan hasarı önlemek; Laboratuar yangın önlemi almak; Laboratuarda elektrik tehlikeleri için önlem almak; Laboratuarda radyoaktif madde tehlikeleri için önlem almak; Deprem, sel gibi doğal afetler sonucu oluşabilecek risklere karşı önlem almak; Laboratuarda dökülen bakteriyolojik materyal tehlikesine karşı önlem almak; Laboratuarda dökülen virüs içeren materyal tehlikesine karşı önlem almak; Laboratuarda bulunabilecek böcek ve kemirgenlere karşı önlem almak; Laboratuar güvenlik komitesi oluşturmak; Laboratuarda oluşan tehlikelere karşı telefon ağı sistemi kurmak; Olağanüstü durum planları yapmak; Kimyasal etkenlere karşı kontrol listesi hazırlamak; Fiziksel etkenlere karşı kontrol listesi hazırlamak; Biyolojik etkenlere karşı kontrol listesi hazırlamak. Canel, M. (1998).Laboratuvar Güvenliği. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Yayınları, Ankara. Güngör, T. (1992). İlk Yardım. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

11 Güven, S. (1999). LaboratuvarGüvenliği. Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı, Yalova. KIM 101 Genel Kimya I (2+2) 3 Maddenin özellikleri ve ölçülmesi, Atomlar ve atomik teori, Kimyasal bağlar, Kimyasal reaksiyonlar, Sulu reaksiyonlara giriş, Gazlar, Termokimya, Atomlardaki electron, Peryodik tablo ve atomların özellikleri CHANG, R. (2000). CHEMISTRY den Çeviri : SOYDAN, A.B.& AROGUZ, A.Z. 6.Baskı, İstanbul. Petrucci, R.H., Harwood, S.W. (1994). General Chemistry : Principles and Modern Applications den Çeviri : T.UYAR, 6. Baskı, Ankara. Saraçoğlu, S. (1984). Temel Kimya, Çağlayan Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul. Soydan, A.B. (1983). Modern Genel Kimya ve Çözümlü Problemleri, Kipaş Dağıtımcılık, İstanbul. KIM 102 Genel Kimya II (2+2) 3 Sıvılar, Katılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve özellikleri, Kimyasal dengeler. Chang,, R. (2000). CHEMISTRY den Çeviri : Soydan, A.B.& Aroğuz, A.Z. 6.Baskı, İstanbul. Petrucci, R.H., Harwood, S.W. (1994). General Chemistry : Principles and Modern Applications den Çeviri : T.UYAR, 6. Baskı, Ankara. Saraçoğlu, S. (1984). Temel Kimya, Çağlayan Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul. Soydan, A.B. (1983). Modern Genel Kimya ve Çözümlü Problemleri, Kipaş Dağıtımcılık, İstanbul.

12 TLT 130 Temel Biyokimya (3+0) 3 Karbohidratları tayin etme; Lipidleri tayin etme; Proteinleri tayin etme; Enzimlerin özelliklerini belirleme. Adam, B. (2000). Temel Biyokimya. Nobel Dağıtım. Aktümsek, A., Nurullahoğlu, Ü.Z.(2007). Pratik Biyokimya. Nobel Yayın Dağıtım. Geçkil, H. (2010). Biyokimya. Nobel Yayın Dağıtım. TLT 126 Anatomi (2+0)2 Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar; Hücrenin yapısı ve çeşitleri; İskelet sistemi; Kas sistemi; Kan ve sıvı-elektrolitler; Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar; Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları; Toraks ve memenin yapısı; Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları; Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları; Duyu organları; Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları; Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları; Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları Hatipoğlu, M.T. (2001). Anatomi. Hatipoğlu Yayınları, 1. Baskı, Ankara. Çimen, A. (1994).Anatomi. Uludağ Üniversitesi Basımevi, 4. Baskı, Bursa. Kandemir, V. (2006). Anatomi. MEB Devlet Kitapları, 1. Baskı, Semih Ofset, Ankara. Ortuğ, G. (1993). Anatomi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 492, Eskişehir. Özden, M. (2003). Anatomi ve Fizyoloji Ders Kitabı. Feryal Matbaası, Ankara. TLT 128 Fizyoloji (2+0) 2 Fizyolojide temel kavram ve terimler; Hücrenin görevleri; Solunum mekaniği; Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları; Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve

13 fonksiyonları; Kalbin fonksiyonları; Kan ve lenf dolaşımı; Kan ve sıvı- elektrolitler; Santral sinir sistemi; Periferik sistemi; Endokrin sistem; Boşaltım sistemi; Sindirim sistemi; Duyu organları fizyolojisi. Guyton C. A. (1989). Tıbbi Fizyoloji, Cilt 1-2. Nobel Kitabevi, 3. Baskı, Ankara. Karakılçık, A. Ziya Temel Fizyoloji ve Egzersiz. 1. Baskı, Elif Matbaası, Şanlıurfa. Ganong, William F Tıbbi Fizyoloji. 20. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi. TLT 225 İlk Yardım (2+0)2 İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım. Demir, G., Bingöl, N. ve Karagöz, S. (2007). İlk Yardım Kaynak Kitabı. Türk Hava Kurumu Matbaası., Ankara. T.C. İçişleri Bakanlığı, Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik, Tarih ve sayılı Resmi Gazete T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon Kılavuzu, 1. Baskı, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş., Temmuz, T.C. Sağlık Bakanlığı, İlk Yardım Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete ve Değişiklik Tarih ve sayılı Resmi Gazete. T.C. Sağlık Bakanlığı, Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Konya, Türkeş, M. C., Özcan, Ü. (2005). İlk Yardım Eğitimi El Kitabı, 1. Baskı, Aktüel Yayınları.

14 TLT 227 Histoloji (2+0)2 Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemlerin tanıtılması; Hücre: Hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplazma; Hücre: Çekirdek, çekirdekçik ve hücrenin organelleri; Hücre: Hücre iskeleti ve hücre bölünmesi; Dokular: Dokuların genel özellikleri ve doku çeşitleri; Epitel dokusu: Epitel dokusunun genel özellikleri ve görevleri; Epitel dokusu: Örtü epiteli ve salgı epiteli; elemanları, kan yapan dokular ve kan hücrelerinin yapımı; Kıkırdak dokusu. Kıkırdak dokusunun yapısı ve tertiplenmesi; Kıkırdak dokusunun kemik gelişimindeki rolü ve kıkırdak türleri, kıkırdağın organizmadaki fonksiyonu ve histofizyolojisi; Kemik dokusunun yapısı ve özellikleri, kemik doku hücreleri, kemik oluşumu, kemikte onarım, eklemler, histofizyolojisi ve fonksiyonları; Kas dokusu. Kas dokusunun yapısı ve özellikleri. Organizmadaki kas türleri ve morfolojik farkları, iskelet kası, kalp kası, düz kas ve kasılma mekanizması; Sinir dokusu. Sinir dokusunun görevleri, yapı elemanları, merkezi ve periferik sinir sistemi, yapı elemanlarının merkezi ve periferik sinir sisteminde dağılımı ve sinir sonlanmaları. Solakoğlu, S. ve Aytekin, Y. (2009).Temel Histoloji.Nobel Tıp Kitabevi. Buck H.C.,(1933). Histologishe Technic, Georg Thieme Verlag, Stuttgart. Erkoçak A., (1978). Genel Histoloji, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara. Gabe M., (1976).Histological Techniques, Masson Springer Verlag, Pari. Johnson K.E.,(1991). Histology and Cell Biology, Williams Wilkins Comp., Baltimore, Maryland. Kayalı H., (1985).Genel Histoloji, Taş Matbaası, İstanbul. Knoche H., (1979). Leitfaden der Histologischen Technik, Gustav Fischer Verlag Stuttgart. TLT 229 Temel Mikrobiyoloji III (2+2) 3 Gram pozitif kokları identifiye etme, Gram pozitif sporlu basillerin laboratuar tanısını yapma, Küçük gram negatif basillerin laboratuar tanısını yapma, Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuar tanısını yapma, Non fermenterlerin laboratuar tanısını yapma, Anaerop bakterilerin laboratuar tanısını yapma, Zorunlu hücre içi bakterilerin laboratuar tanısını yapma, Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma. Başustaoğlu, A.C. (2010). Tıbbi Mikrobiyoloji. Atlas Kitapçılık.

15 Çotuk, A. (2003).Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Yöntemleri.Nobel Tıp Kitabevi. Uslu, N. ve Lay, İ.S. Laboratuar Değerler ve Tanısal Testler Rehberi Güneş Tıp Kitabevleri. Bilgehan,H. (2000). Klinik Mikrobiyoloji. Fakülteler Kitabevi. TLT 231 Klinik Biyokimya (2+2) 3 Su ve elektrolit metabolizmasına yönelik testler yapma; Asit baz dengesine yönelik testler yapma; Karbohidrat metabolizma hastalıklarına yönelik testleri yapma; Lipit metabolizma hastalıklarına yönelik testler yapma; Protein metabolizmasına yönelik testler yapma; Karaciğer fonksiyonlarına ilişkin testler yapma; Kalp fonksiyonlarına ilişkin testler yapma; Böbrek fonksiyonlarına ilişkin testler yapma; Gastrointestinal Sistem fonksiyonlarına yönelik testler yapma; Kemik metabolizması ile ilgili testler yapma; Erkek ürogenital sistemine özgü testler yapma; Terapötik ilaç düzeyi takibi; Tümör Belirteçlerini tayin etme; Vücut sıvıları analizleri yapma. Mehmetoğlu, İ. (2007). Klinik Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. Başal, U. (2004). Biyokimya ve Klinik Biyokimya. Nobel Tıp Kitabevi. Özpınar, A. Kolay Biyokimya Sağlık Bilimleri için Temel Rehber. İstanbul Tıp Kitabevi. Gözükara, M.E. (2010). Biyokimya. Geliştirilmiş 5, Baskı, Nobel Tıp Kitabevi. TLT 233 Nükleer Tıp (2+0) 2 Atom ve çekirdek fiziği ve radyasyon kavramının anlaşılması, Radyasyon çeşitleri ve madde ile etkileşimi, Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif ajanlar ve farmasotikler, Radyoaktivite dedeksiyon sistemleri, Radyasyondan korunma, Radyasyonun biyolojk etkileri, Madde ve enerjinin özellikleri, Radyasyondan korunma, Radyasyonun genetik etkisi ve hücre içi yanıt, Radyasyona doku ve hücre yanıtı, somatik etki, Nükleer tıpta dinamik çalışmaların temelleri, Nükleer tıpta sintigrafinin biyolojik prensipleri, Radyonüklid metodlarla invivo tümör tanımı, Dozlar ve birimler, Pozisyonlar, Nükleer tıp metodları ile sistemlerin incelenmesi. Ders Kitabı

16 Bor, D. (2009). Nükleer Tıp Sayısal Görüntüleme Yöntemleri. Bilim Yayıncılık. Eğilmez, E. Tıpta Radyosyon ve Korunma. Pelikan Yayınları. Diagnostic Nuclear Medicine. Martin P. Sandler (Ed), R. Coleman (Ed), James A. Patton (Ed), Frans J. Wackers; Alexander Gottschalk (Ed), Lippincott Williams & Wilkins; 4th edition, October 2002, ISBN: Essentials of Nuclear Medicine Imaging. Ferd A Mettler, Milton J. Guiberteau. 5. ed, November 23, 2005, ISBN: Physics in Nuclear Medicine. Simon R, Cherry, James Sorenson, Michael Phelps. 3.ed, Saunders, July 18, 2003, ISBN: X TLT 256Patoloji (2+0)2 Patoloji-sitoloji ye giriş-tanımı, Histoteknik, Histokimya, İmmünohistokimya, Hücre zedelemesi, Adaptasyon, İltihap, Doku onarımı, Sıvı elektrolit bozuklukları, Trombozis, Şok, İmmünolojik hastalıklar, Neoplazi. Çevikbaş, U. (2008).Robbins Temel Patoloji. Nobel Tıp Kitapevleri, 8. Baskı. Kuzey, M.G. (2007). Patoloji. Canda, Ş. (2004). Patoloji Hatırlatmalar. Nobel Tıp Kitapevleri. Bozdoğan, Ö. (2007). Patoloji Bozdoğan. MN Medikal / Nobel Basım Yayın. TLT 235 Parazitoloji (2+0) 2 Gaitanın makroskopik incelemesini yapmak; Direkt yöntemle gaita preparatı hazırlamak; Çöktürme yöntemiyle gaita preparatı hazırlamak; Yüzdürme yöntemiyle gaita preparatı hazırlamak; Gaita preparatı boyamak; Kalın damla yöntemiyle kan preparatı hazırlamak; İnce yayma yöntemi ile kan preparatı hazırlamak; Direkt inceleme yöntemi ile idrar ve diğer vücut sıvılarından preparat hazırlamak; Balgam ve Beyin-omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından boyalı preparat hazırlamak. Altıntaş, K. (2002). Tıbbi Parazitoloji. MN Medikal / Nobel Basım Yayın

17 Toparlak, M. ve Vuruşaner, C. (2007). Klinik Parazitoloji. İstanbul Medikal Yayıncılık. Altıntaş, K. (2004). Tıbbi Klinik Parazitoloji. MN Medikal / Nobel Basım Yayın. TLT 237 Hematoloji (2+0)2 Parmaktan kapiller kan; Topuktan kapiller kan alma; Venöz kan alma; Vakumlu sistemle venöz kan alma; Arteryel kan alma; Edta türevlerini hazırlama ve kullanma; Sitrat hazırlama ve kullanma; Heparin; Sodyum florür; Serum numunesi hazırlama; Tam kan numunesini hazırlama; Plazma numunesi hazırlama; Kan örneğinin buzdolabında saklanması; Kan örneğinin derin dondurucuda saklanması; Kan örneklerinin birimler transferi; Kan örneklerinin kurumlar arası transferi; Eritrosit sayımı; Lökosit sayımı; Trombosit sayımı; Hematokrit tayini; Sahli hemometresi ile hematokrit tayini; Spektrofotometrik yöntemi; Hemoglobin elektroforezi; Eritrosit indeksleri; Yayma preparat hazırlama; Yayma preparat lökosit sayımı; Retikülosit sayımı; Normal yöntemlerle tayin; Otomatik yöntemler ile tayin; Sedimentasyon. Haznedaroğlu, H. Klinik Pratikte Hematoloji.Nobel Tıp Kitabevi. Dinçol, G. ve diğ. (2003). Klinik Hematoloji. Nobel Tıp Kitabevi. Erol, Ç. ve Yalçın, A. (2011). Hematoloji. Nobel Tıp Kitabevleri. TLT 239 Laboratuar Uygulamaları I (0+8) 4 Örnek kabul etme; Preanalitik hataları önleme; Manuel kan sayımı; Otomatik kan sayımı; İdrar analizi yapma; İdrar sedimenti inceleme; Biyokimya otoanalizörü kullanma; Biyokimya otoanalizörü kullanma; Türbidimetre kullanma; Nefelometre kullanma; HPLC kullanma; RIA kullanma; RIA kullanma; Kemilüminesans yöntemleri kullanma. Mehmetoğlu, İ. (2007). Klinik Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. TLT 244 Laboratuar Uygulamaları II (0+8) 4

18 Örnek kabul etme; Preanalitik hataları önleme; Manuel kan sayımı; Otomatik kan sayımı; İdrar analizi yapma; İdrar sedimenti inceleme; Biyokimya otoanalizörü kullanma; Biyokimya otoanalizörü kullanma; Türbidimetre kullanma; Nefelometre kullanma; HPLC kullanma; RIA kullanma; RIA kullanma; Kemilüminesans yöntemleri kullanma. Mehmetoğlu, İ. (2007). Klinik Biyokimya Laboratuvarı El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. TLT 248 Araştırma Yöntemleri(3+0) 3 Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapması Büyüköztürk, Ş. ve diğ. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. İslamoğlu, H.(2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Beta Yayınları. TLT 242 Biyoistatistik (3+0) 3 Giriş ve tanımlar, bilgi toplama, verilerin sınıflandırılması,dağılım ölçütleri,grafikler, hipotez testlerine giriş, parametrik yöntemler,parametrik olmayan yöntemler, regresyon ve korelasyon,genel uygulama. Çelik, M. (2011). Biyoistatistik Bilimsel Araştırma SPSS. Kan, İ.(2006). Biyoistatistik. Nobel Yayın Dağıtım. Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. Biyoistatistik. Hatiboğlu Basım Yayın, 11. Baskı, Ankara. Özdamar, K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi.

19 TBT 246 Halk Sağlığı ve Deontoloji (2+0)2 Tıbbın tarihsel gelişmesi,temel sağlık hizmetleri, sağlık insan gücü, Türkiye de sağlık örgütlenmesi,bağışıklama hizmetleri,temel beslenme, sağlık eğitimi, işçi ve işyeri sağlığı, aile planlaması, tıp ahlakı. Bertan, M. ve Güler, Ç. (1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Yayınevi. Özden, M. Sağlık Eğitimi Ders Kitabı. Sözen, C. (2008). Sağlık Eğitimi. Palme Yayıncılık. SEC Kimya ve Sağlık (2+0) 2 Kimyanın sağlık ile ilişkisi, tampon çözeltiler, asit yağmurları, küresel ısınma, ağır metal kirliliği, kimyasal bağların sağlık açısından önemi Petrucci, H.P., Harwood, W.S., Herring, G. (2005). Genel Kimya 1 İlkeler ve Modern uygulamalar. Plme Yayınevi. Erdik, E., Sarıkaya, Y. (2009).Temel Üniversite Kimyası ve Problem Çözümleri. Gazi Kitabevi. Tüzün, C., (1996). Organik Kimya. Palme Yayıncılık. SEC Temel Beslenme (2+0) 2 Beslenmenin tanımı ve önemi, sağlık ve beslenme, toplumda beslenme sorunları ve nedenleri, besin öğeleri, karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve vitaminler, su ve mineraller, posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme, besin grupları ve besin piramidi, içecekler ve özellikleri, probiyotikler, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri, enerji gereksinimi, ideal boy ve kilo, obezite ve yol açtığı hastalıklar, diyabette beslenme, kardiyovasküler hastalığı olanlarda beslenme, yaşlılarda beslenme özellikleri.

20 Toşer, Ş.G. Temel Beslenme. Yapa Yayınları. 14. Baskı, İstanbul. Özpınar, H.(2011). Beslenme ve Diyet Temel İlkeleri.İstanbul Medikal Yayıncılık. Baysal, A. (2010). Genel Beslenme. Hatiboğlu Yayıncılık. SEC Resim (2+0) 2 Estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim yoluyla düşüncenin ifadesi, resim çizme teknikleri. Çağlarca, S. (1988). Kolay Resim Dersleri. Toker Yayınları. SEC Müzik (2+0) 2 Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. Baran, İ.(2006). Temel Müzik Kuralları. Evrensel Müzikevi. SEC Çevre Koruma (2+0) 2 Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları. Çevre Koruma Rehber Kitabı. (1996). Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Bellek Kitabevi. Çepel, N.(1996). Çevre Koruma ve Ekoloji Terimler Sözlüğü. Tema Vakfı Yayınları

21 SEC İletişim (2+0) 2 Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak, H.WEİS Donald, Etkili Yönetim, Rota Yayın Yapım, İstanbul, NOGAY Sami, İşletme Bilgisi, Tekışık Matbaası, Ankara, ODMAN Mesut, Yönetici İçin Örgüt İçinde Davranış Kılavuzu, Öteki Ajans, Ankara ÖZALP İnan, Yönetim ve Organizasyon, AÖF Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, SABUNCUOĞLU Zeyyat ve Murat GÜMÜŞ, Örgütlerde İletişim, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2008 ŞAKAR Özlem, Nazife KÜÇÜKARSLAN, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Ekin Kitapevi, Bursa, ŞEVKATLİ Murat, İnsan İlişkileri, TUTİBAY, Ankara, 1999 SEC Kalite Güvence ve Standartlar (2+0) 2 Standardizasyon. Kalite ve kalite kavramları. Kalite güvence. Mesleki standartlar MACDONALD John,Toplam Kalite Yönetimini Anlama,İstanbul, Ortaöğretimde Kalite ve Standardizasyon, TSE, Ankara, TEKİN Mahmut, Toplam Kalite Yönetimi, Ankara, Toplam Kalite Yönetimi Cilt 1, MEB, Konya, 2001 SEC Kalite Yönetim Sistemleri(2+0) 2

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS)

AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AVRUPA KREDĐ TRANSFER SĐSTEMĐ AKTS (European Credit Transfer System ECTS) YÜKSEKOKUL BĐLGĐ PAKETĐ Bursa, 12 Aralık 2012 1) YÖNETĐM VE ADRES

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMINDA OKUTULACAK DERSLER 1. SINIF 1. YARIYIL OPT D.KOD DERS ADI Te Uy K D.Saati Z/S

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING111 İngilizce I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu Ders İÇERİĞİ: Okuma, yazma,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. DÖNEM Türk Dili I Z 2 0 2 2 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR PROĞRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL BSPO 101 GENEL MATEMATİK 3 1 4 4 Sayılar, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Cebirsel ifadelerde işlemler, Özdeşlikler, Çarpanlarına ayırma, 1. ve 2. Dereceden polinom denklemler, Rasyonel ve köklü

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Fizik Ölçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler, bir ve iki boyutta hareket, Newton yasaları, kütle, ağırlık, vektör, sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, dairesel hareket, dönme

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0 2 Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri; Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin

Detaylı