ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ"

Transkript

1 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Fatih YAĞMUR* Özet / Abstract Çocuk istismarı bir yetişkinin çocuğa karşı fiziksel veya psikolojik bakımdan kötü muamelesidir. Dört ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar; fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal şeklinde. Son yıllarda Türkiye de çocuk istismarına olan ilgi ve farkındalık yeterli olmamakla birlikte artmaktadır. Bu makalenin amacı çocuk istismarını ve tiplerini tanıtmak, toplumun ve sağlık çalışanlarının konuya dikkatini çekmektir. Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, ihmali CHILD ABUSE & NEGLECT Child abuse is the physical or psychological maltreatment of a child by an adult. There are four primary types of child abuse: physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, neglect. In recent years, the affinity and aware of child abuse have been increased in Turkey. But, it is not enough. The purpose of this article was to defined child abuse and to attract attention of population and medicalworker. Key Words: Child abuse, neglect Giriş Çocuk istismarı Çocuğun, sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar olarak kabul edilmektedir 1. Dünyada çocuk istismarı insanlığın var oluşundan itibaren olmakla beraber bu konuda yapılan çalışmalar 100 yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak ilk olarak Çocuk istismarı 1946 da Caffey in yaptığı çalışmalar ile literatüre girmiştir 2. Türkiye de ise bu konu ile ilgili çalışmalar oldukça yenidir. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk istismar veya ihmale uğramakta, tıbbi ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadır 3. Amerika da yapılan bir çalışmada acil polikliniğe gelen 5 yaş altı çocuk yaralanmalarının %10 unun istismara bağlı olduğu düşünülmektedir. Güney Afrika da * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı. 1 Polat O., Klinik Adli Tıp Adli Tıp Uygulamaları. 2. baskı. Ankara Seçkin Yayınevi; 2006: Knight Bernard Forensic Pathology Secand Edition 1996 Oxford University Press Fatal Child Abuse: Johnson C. Abuse and neglect of children. In: Nelson WE, Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM eds.textbook of Pediatrics.15 th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996:

2 SBArD Eylül 2008, Sayı 12, sh çocukların %26,3 ü cinsel taciz/tecavüze uğradıkları, İsrail de yapılan bir çalışmada öğrencilerin %22,2 sinin fiziksel, %29,1 inin duygusal istismara uğradığı gösterilmiştir. Tüm dünyada önemli bir sorun olan çocuk istismarı aslında ülkemiz içinde farklı değildir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda fiziksel istismar sıklığı %30-35, cinsel istismar ise %4-18 arasında olduğu gösterilmiştir 4. Türkiye de çocuk üzerinde Bilir ve arkadaşlarınca yapılan bir çalışmada çocukların istismara uğrama oranları %33 olarak belirlenmiştir 5. Çocuk istismarı dört başlık altında incelenmektedir. 1-Fiziksel İstismar 2-Cinsel İstismar 3-Duygusal İstismar 4-İhmal FİZİKSEL İSTİSMAR En geniş anlamda çocuğun kaza dışı yaralanması şeklinde tarif edilebilir. Hafif bir tokattan çeşitli objeler kullanılarak verilen cezaları kapsamaktadır. Elle vurmak, tekme, itme, kakma, sarsma gibi alet kullanılmadan ya da kemer, sopa, sigara, ütü, sıcak su, gibi objeleri ile cezalandırma yöntemi kullanılarak yapılan istismar türüdür. En sık rastlanılan ve tanınması en kolay olan istismar şeklidir. Tanı koymada hikâye ile uyumsuz fizik muayene bulgularının varlığı çok önemlidir. Bu yüzden fiziksel hasar ile gelmiş her çocukta istismar düşünülmelidir 6. Ekimozlar fiziksel istismarın tanısında bize yardımcı olan lezyonlardır. Yürümeyen bir çocuğun vücudunda ekimoz olması veya yürüyen bir çocuğun travmaya maruz kalması muhtemel bölgeler( diz, dirsek, tibia ön yüzü gibi) dışında kalçalar, skapula üzerinde, kulakta ekimozların olması fiziksel istismar açısından anlamlıdır. Fiziksel istismarın ağır bir formu olan sarsılmış veya örselenmiş bebek sendromu(sbs) özellikle 2 yaş altı çocuklarda çok ağır klinik tablolara yol açmaktadır. Kemik kırıkları (özellikle posterior kot kırıkları), retinal kanama ve subdural hematom SBS nun triadı olarak kabul edilmekte ve bunların varlığında tanı %90 üzerinde SBS olarak kabul edilmektedir. USA da yapılan bir çalışmada yıllık 250 çocuğun bu sendroma bağlı öldüğü, hayatta kalanların ise ağır nörolojik sekelli olarak hayatına 4 Şahin F.,Çocuk İstismarının tanımı, epidemiyolojisi ve multidisipliner yaklaşımın önemi. Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. Ankara. Ankara Üniversitesi basımevi;2006: Akço S., Aksel Ş. Ve ark. Unicef Çocuk İstismarı ve İhmali. İstanbul, 2003: Merten DF, Cooperman DR, Thompson GH. Skeletal manifestations of Child Abuse. In: Reece RM (ed) Child Abuse Medical Diagnosis and Management, Lea & Febiger, Philadelphia, 1994; pp

3 Fatih YAĞMUR devam ettiği ifade edilmektedir. Aslında bu sayının tanı konulamayıp hekimler tarafından atlanan olgular ilave edildiğinde çok daha yüksek olduğu belirtilmektedir 7. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de çocuklara karşı fiziksel istismar olduğu bir gerçektir. Fakat gerek bu konuda çalışması gereken uzmanların yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması gerekse fiziksel şiddetin disiplin yöntemi olarak kullanılmasının normal karşılanması, Türkiye deki olguların fark edilmesinin önüne geçmektedir. CİNSEL İSTİSMAR Cinsel istismar; çocuğun bir yetişkin veya ergen tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması olarak tarif edilmektedir. Bu etkileşim fiziksel temas olacak şekilde olabildiği gibi fiziksel temas olmadan da gerçekleşebilir. Fiziksel temas olarak; tecavüz, elle dokunma (memelerine, bacaklarına, cinsel organlarına), şehvetle öpme, kendi vücuduna dokundurtma (kendi cinsel organına dokundurma, cinsel organını çocuğun eline, ağzına verme) veya fiziksel temas olmadan; kışkırtıcı sözler söyleme, cinsel içerikli resim, dergi gösterme, porno film seyrettirme, çocuğun çıplak resimlerini çekme şeklinde olabilir. Bu tür işlemleri çocuğa aile içinden biri tarafından yapılması ise ensest (yasak sevi) olarak tarif edilmektedir 8. Çocuk cinsel istismarı her yaş grubunda rastlanılmakla birlikte en sık 10 yaş altındaki özellikle 3-6 yaş grubunda daha sıktır. İstismarcının bu yaş grubunu tercih etmesinin en önemli nedeni bu çocukların cinsellikle ilgili bilgilerinin olmamasıdır. İstismar uğrayan çocukların cinsiyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçlar olmakla birlikte genel olarak kız çocuklarının erkek çocuklardan daha fazla cinsel istismara uğradığı yönündedir. Fakat doğu toplumlarında bunun tam tersi sonuçlar veren çalışmalar vardır. İstismarcılar %80 üzerinde çocuğun tanıdığı biri ve %90-95 erkektir 9. Cinsel istismar çocuk istismarı tipleri içerisinde saptanması zor olan ve çoğunlukla gizli kalan bir istismar türüdür. Özellikle kapalı toplumlarda olaylar aile içinde kapatılmakta ve olay adliyeye yansımamaktadır. Cinsel istismarda fiziksel istismarda olduğu gibi fizik muayene bulgularına rastlamak çok güçtür. Fizik muayenede anüs, vajen ve hymende sıyrık, ekimoz, kızarıklık veya laserasyon görülebilmektedir. Kronik olgularda eski skar izlerine rastlanılmaktadır. Yine çocuğun iç çamaşırında anormal bir renklenmenin olması, kurumuş kan lekelerinin olması, anal bölgede ağrı, yürümekte zorlanma, idrar/gaita kaçırma hikâyesinin olması cinsel istismarı akla getirmelidir. Cinsel istismar olguların da % 60 üzerinde fizik muayene de 7 Barlow KM. Minns RA. Annual incidance of shaken impact sendrome in young children 6-King WJ. Mackay M. Sirnick A. And Canadian Shaken Baby Study Group. Shaken Baby Sendrome in Canadia:clinical characteristics and outcomes of hospital cases. CMAJJan:21; 2003: McNeese V. Sexual Abuse-The Inter view. In Brodeur AE, Monteleone JA., Child Maltreatment, 1th ed. St. Louis:G.W. Medical Publishing; ; Heger A. S.Jean Emans, Evaluation of the Sexually Abused Child, 1th. ed. New York:Oxford University Press;1992: Monteleone JA, Glaze S, Bly KM., Sexual Abuse:An Overview. In Brodeur AE, Monteleone JA., Child Maltreatment, 1th ed. St. Louis:G.W. Medical Publishing;1994:

4 SBArD Eylül 2008, Sayı 12, sh herhangi bir bulgu görülmeyebilir 10. Bu yüzden cinsel istismar olgularında davranış değişiklikleri tanıda çok daha etkili olmaktadır. Özellikle akut stres bozukluğu, içe kapalılık, okul performansında düşme, saldırgan davranışlarda bulunma, cinsel içerikli oyun ve davranışlarda artma, yetişkinleri ayartıcı cinsel davranışlarda bulunma ve adölesanlarda olayı hatırladığında ateş basmaları, kızarmalar görülebilmektedir. Kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, gece kâbusları, korku, fobiler, bedensel yakınmalar ve korku tepkileri yüksek kaygı düzeyinin kliniğe yansıması olarak gözlenmektedir 11. Özellikle 5-7 yaş grubu çocuklarda cinsel içerikli oyun ve davranışların olduğu, bu konuda hayali şeyler uydurduğu bilinmektedir. Fakat bu çocukların anlattığı şeyler genelde kendi yaş grubuna ait şeylerdir. Bir yetişkine ait fantazilerden bahsediyorsa cinsel istismar muhakkak ayırıcı tanıda düşünülmelidir 12. DUYGUSAL İSTİSMAR Gerek tanımlanmasında ve tanınmasında gerekse önlenmesi ve yasal olarak kanıtlanmasında yaşanan güçlükler nedeniyle en az anlaşılmış ve üzerinde en az çalışılmış istismar türüdür. Çocuğun duygusal bütünlüğü ve iç görüsünü bozan, kişilik gelişimini zedeleyen her tür süreğen eylem ya da eylemsizlik duygusal istismar olarak tanımlanmaktadır. Duygusal istismar çok kolay fark edilen bir sorun olmadığından görülme oranı da kesin olarak bilinmemektedir. Çocuğu sık eleştirmek, çocuktan yaşının üzerinde sorumlulukları ve davranışları beklemek, kardeşler arasında ayırım yapmak, çocuğa değer vermemek, önemsememek, çocuğu küçük düşürmek, çocukla alaylı konuşmak, çocuğa lakap takmak, çocukta aşırı baskı ve otorite kurmak, davranışlarının aşırı kısıtlanması veya aşırı hoşgörülü olma duygusal istismar olarak değerlendirilmektedir. Çocukta duygusal istismarın temel belirtileri; Dünyaya karşı belli bir ilgisizliğin bulunması, aşırı pasif, kendine güvensiz, değersizlik duygusu, depresyon ve kaygı belirtileri sergileyen ya da yıkıcı davranışlar sergileyen antisosyal özellikler göstermesi, karşısındakine çok ihtiyatlı davranma, kendine güvensizlik, korku, regresyon, küçük yaşlardaki davranışlarına dönüş şeklinde olabilmektedir 13. Duygusal istismar veya psikolojik örselenme tek başına olduğu gibi sıklıkla fiziksel veya cinsel istismarla birliktedir. Duygusal istismarı; Reddedici Tip, Yok 10 Demirel B. Cinsel İstismar, Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. İçinde Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi;2006: Bernet W, çeviri: Kabukçu B, Aydın C Çocuğa Kötü Muamele, Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. baskı, ed: B. Sadock ve V. Sadock, çeviri ed: H. Aydın ve A. Bozkurt, Güneş kitapevi Ltd. Şti, Lippincott Williams&Wilkins Ankara 2007; Nurcombe B. Child sexual abuse I: psychopathology. Aust NZ J Psychiatry 2000; 34: Goodmen GS, Rudy L, Reed Rs. Age differences in eyewitness testimony. Low Hum Behaw 1986;7: Polat O., Klinik Adli Tıp Adli Tıp Uygulamaları. 2. baskı. Ankara Seçkin Yayınevi; 2006:154-76; In Brodeur AE, Monteleone JA., Child Maltreatment, 1th ed. St. Louis:G.W. Medical Publishing; ; İşeri E., Duygusal İstismar. Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. Ankara. Ankara Üniversitesi basımevi;2006:

5 Fatih YAĞMUR Sayan-Önemsemeyen Tip, Yıldıran-Korkutan Tip, Ayırımcı Tip, Suça İten Tip olarak alt başlıklara ayırmak mümkündür 14. İHMAL Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çocuğu fiziksel veya duygusal olarak ihmal etmesidir. İhmalin tanısı fiziksel ve cinsel istismara göre çok zordur. Çocuğun temel gereksinimlerinin ve bakımının(yiyecek, giyecek, barınma, sağlık, eğitim, danışma) ana babası veya ona bakan kişi tarafından yerine getirilmemesidir 15. Genellikle çalışmalar çocuk istismarı ve ihmalini birlikte değerlendirdiği için tek başına ihmalin sıklığını kesin olarak söylemek zordur. Tüm istismarların yaklaşık %48-63 ünün ihmal ile birlikte olduğu düşünülmektedir 16. İhmal genel olarak fiziksel ve duygusal ihmal şeklinde iki ana grupta incelemek mümkün. Fiziksel ihmal bulgularını saptamak mümkün iken duygusal ihmale ait bulguları saptamak oldukça güçtür. Fiziksel ihmalde küçük çocukların bakımının yeterli olmadığını gösteren temiz olmamaktan kaynaklanan pişikler, kirli ve uygunsuz giysiler, beslenme yetersizliği sayılabilir. İstismar ve ihmali birbirinden ayıran en temel nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır. Aktif olguda çocuğa zarar verici fiziksel uygulamalar söz konusu iken pasif olgularda ise çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli olan fiziksel gereksinimlerin yerine getirilmemiş olduğu gözlemlenir 17. ÇOCUK İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU Çocuk haklarının tanınması ve korunmasına ilişkin birçok düzenleme kanun ve sözleşmeler vardır. Bunlardan en temeli ve en kapsamlısı uluslararası belge Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesidir. Türkiye bu sözleşmeyi 30 Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve 27 Ocak 1995 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme çocukları 18 yaşına dek çocuk olarak nitleleyip; yaşam, gelişme ve katılım haklarını güvence altına almaktadır. Türkiye de çocuğun korunması ve istismarın önlenmesine yönelik çok kapsamlı ve içerik olarak tatmin edici düzenlemeler vardır. Özellikle te çıkan Çocuk Koruma Kanununda, daha sonra Haziran 2005 te yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda çocuğun üstün yararı gözetilerek düzenlemeler yapılmıştır. TCK da çocuk istismarı kötü muamele olarak belirtilmiş ve kötü muamele TCK nın 232. maddesinin ikinci fıkrasında şu şekilde tarif edilmiştir. İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat 14 In Brodeur AE, Monteleone JA., Child Maltreatment, 1th ed. St. Louis:G.W. Medical Publishing; ; Çamurdan AD., Çocuk İhmali. Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. Ankara. Ankara Üniversitesi basımevi;2006:

6 SBArD Eylül 2008, Sayı 12, sh öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahip bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir ( yarı aç ve susuz bırakma, uyku uyutmama, zor koşullarda çalışmaya mecbur etme kötü muamele kapsamında değerlendirilebilir). Kötü muamele kapsamında değerlendirilebilmesi için; gerçekleştirilen davranışın kişide basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmemiş olması gerekir. Aksi takdirde kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmedilmelidir, denmektedir 18. Çocukların Cinsel İstismarına yönelik kanuni düzenlemeler de TCK nın 103 ve 104. maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Kanunda cinsel istismar; On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte maruz kaldığı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan kişilere karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, cinsel istismar olarak kabul edilmiştir sayılı TCK da çocuk istismarı bir suç olarak kabul edilmektedir. TCK 278, 279, 280. maddesinde suçun bildirilmesini zorunlu hale getirmektedir. TCK 278 tüm toplum için geçerli olan bu maddede, 279. maddede kamu görevi yapanlar için suçun ihbarını zorunlu hale getirmektedir. Yeni TCK da getirilen yeni bir madde ile sağlık mesleği mensuplarına mesleklerini icra ederken öğrendikleri bir suçu ihbar etme yükümlülüğü getirilmiştir. TCK nın 280. maddesinde şu şekilde belirtilmektedir. (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.( Kamu görevlisi olsun olmasın tüm sağlık mesleği görevlileri) 20. Sonuç Çocuk istismarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu problemin çözümünde multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir. Sağlık alanında çalışanların (özellikle çocuk hekimleri, çocuk psikiyatristleri, adli tıp uzmanları), emniyet güçlerinin (çocuk polisi ve jandarma), hukuk çalışanlarının ( avukat, hâkim, savcı) ve sosyal hizmet uzmanlarının bir arada çalışması ve ailelerinde eğitilmesi ile bu konuda yapıcı çözümler gerçekleştirilecektir. Sosyal Hizmetler birçok Avrupa Ülkesi ve Amerika da bu işin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bütün olgular öncelikle sosyal hizmet çalışanlarına bildirilmekte ve onlar tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra gerekirse adli makamlara haber 18 Meram N., Gerekçeli-Karşılaştırmalı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ankara 2004;1250, , Meram N., Gerekçeli-Karşılaştırmalı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ankara 2004;1250, , Meram N., Gerekçeli-Karşılaştırmalı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ankara 2004;1250, ,

7 Fatih YAĞMUR verilmektedir. Bizde ise ihbar doğrudan adli makamlara, çocuk polisine veya sosyal hizmetlere yapılabilmektedir. Kaynaklar Akço S., Aksel Ş. Ve ark. Unicef Çocuk İstismarı ve İhmali. İstanbul, 2003: Barlow KM. Minns RA. Annual incidance of shaken impact sendrome in young children 6-King WJ. Mackay M. Sirnick A. And Canadian Shaken Baby Study Group. Shaken Baby Sendrome in Canadia:clinical characteristics and outcomes of hospital cases.cmajjan:21; 2003: Bernet W, çeviri: Kabukçu B, Aydın C Çocuğa Kötü Muamele, Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. baskı, ed: B. Sadock ve V. Sadock, çeviri ed: H. Aydın ve A. Bozkurt, Güneş kitapevi Ltd. Şti, Lippincott Williams&Wilkins Ankara Çamurdan AD., Çocuk İhmali. Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. Ankara. Ankara Üniversitesi basımevi;2006: Demirel B. Cinsel İstismar, Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. İçinde Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi;2006: Goodmen GS, Rudy L, Reed Rs. Age differences in eyewitness testimony. Low Hum Behaw 1986; 7: Heger A. S.Jean Emans, Evaluation of the Sexually Abused Child, 1th. ed. New York:Oxford University Press;1992: In Brodeur AE, Monteleone JA., Child Maltreatment, 1th ed. St. Louis:G.W. Medical Publishing;1994: İşeri E., Duygusal İstismar. Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. Ankara. Ankara Üniversitesi basımevi;2006: Johnson C. Abuse and neglect of children. In: Nelson WE, Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM eds.textbook of Pediatrics.15 th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996: Knight Bernard Forensic Pathology Secand Edition 1996 Oxford University Press Fatal Child Abuse; McNeese V. Sexual Abuse-The Inter view. In Brodeur AE, Monteleone JA., Child Maltreatment, 1th ed. St. Louis:G.W. Medical Publishing;1994: Meram N., Gerekçeli-Karşılaştırmalı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ankara 2004;1250, ,

8 SBArD Eylül 2008, Sayı 12, sh Merten DF, Cooperman DR, Thompson GH. Skeletal manifestations of Child Abuse. In: Reece RM (ed) Child Abuse Medical Diagnosis and Management, Lea & Febiger, Philadelphia, 1994; pp Monteleone JA, Glaze S, Bly KM., Sexual Abuse:An Overview. In Brodeur AE, Monteleone JA., Child Maltreatment, 1th ed. St. Louis:G.W. Medical Publishing;1994: Nurcombe B. Child sexual abuse I: psychopathology. Aust NZ J Psychiatry 2000; 34: Polat O., Klinik Adli Tıp Adli Tıp Uygulamaları. 2. baskı. Ankara Seçkin Yayınevi; 2006: Şahin F.,Çocuk İstismarının tanımı, epidemiyolojisi ve multidisipliner yaklaşımın önemi. Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım. Ankara. Ankara Üniversitesi basımevi; 2006:

Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu

Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu Çocuk İstismarı Olgularında Hekim Sorumluluğu 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Van 2 Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece Şube Müdürlüğü, İstanbul 3 Mersin Üniversitesi, Tıp

Detaylı

INSANLIGIN BÜYÜK BIR AYIBI: ÇOCUK ISTISMARI Yrd. Doç. Dr. Murat TOPBAS

INSANLIGIN BÜYÜK BIR AYIBI: ÇOCUK ISTISMARI Yrd. Doç. Dr. Murat TOPBAS INSANLIGIN BÜYÜK BIR AYIBI: ÇOCUK ISTISMARI Yrd. Doç. Dr. Murat TOPBAS Karadeniz Teknik Üniversitesi Tip Fakültesi Halk Sagligi AD ÖZET Çocuk istismari dünyanin bir çok bölgesinde bilim literatüründe yer

Detaylı

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri

Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Çocuklarda Cinsel İstismar ve Etkileri Nimet OVAYOLU *, Özlem UÇAN **, Selver SERİNDAĞ *** ÖZET Son yıllarda cinsel suçlar artmakta ve çocuk cinsel istismarı da ilk sıralarda yerini almaktadır. Çocukluk

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 1: 50 66 Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismari, İhmali, Şiddet Ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri Nilay DEREOBALI Sevinç ÇIRAK KARADAĞ Sibel SÖNMEZ Öz

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU 6 Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum. Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim. Parlak ve güzel bir şeye

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri

Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri Çocuk İhmali ve İstismarı Terimleri SUNUŞ Çocuk istismarı konusu son yıllarda giderek tıbbın da önemli bir konusu haline geldi. Önceleri adli yaklaşımlarla ya da sosyal hizmetler tarafından çözümlenecek,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TA ÇOCUK HAKLARI

KUZEY KIBRIS TA ÇOCUK HAKLARI KUZEY KIBRIS TA ÇOCUK HAKLARI Ceren GÖYNÜKLÜ Bu yazıda derlenen metinde kullanılan terminoloji Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projelerden biri olan Kıbrıs ın Kuzeyinde İnsan Haklarının Haritalandırılması

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Prof. Dr. Mahmut Koca 1 ÖZET Suçun işlenmesini önlemek, önlenemediği zaman ise suçluları araştırmak, bulmak ve cezalandırılmalarını sağlama görevi devlete bırakılmıştır.

Detaylı

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU Hazırlayan Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu Katkıda bulunanlar Ece Koyuncu Ayşen Ufuk Sezgin Filiz Kardam Altan Sungur Haziran 2009, ANKARA

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi

09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye. Harbiye Kültür Merkezi 09-12 Eylül 2012 İstanbul, Türkiye Harbiye Kültür Merkezi ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ NEDİR? Çocuk istismarı kavramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe daha fazla

Detaylı

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI Lütfü GÖÇ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Mayıs 2006 KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES

THE COMPARISON OF PENALTIES FOR CHILD SEXUAL ABUSE LAWS BETWEEN TURKEY AND OTHER COUNTRIES ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARIN YASAL BOYUTUNUN TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI > Erdem Özkara 1 > İlker Tepe 2 > Uğur Kavaklı 1 > İsmail Özgür Can 1 > Veli Özer Özbek 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 53 Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Student s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.247-270 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.247-270 Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün YAZICI Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU Yüksek Lisans Tezi CEREN ŞARMAN İSTANBUL, 2012 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU YÜKSEK

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 1-12 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Duygu Kandemirci Ege Üniversitesi Dilek Yelda Kağnıcı Ege Üniversitesi Özet Kadına

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-13, 201 ISSN: 217-7833, www.kmu.edu.tr Anne Babaların Çocuk Đstismarıyla Đlgili Tutumlarının Đncelenmesi Hatice YALÇIN 1 Nurcan KOÇAK 2

Detaylı

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım

Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Cinsel Saldırılarda Hekim Sorumluluğu, Tıbbi ve Hukuki Yaklaşım Şevki SÖZEN 1, Ercüment AKSOY 2 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ CEZA HUKUKU AÇISINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ZİBA AKKURT 20021544 LEFKOŞA, HAZİRAN 2014

Detaylı

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler

Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler 86 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.1907 Önemli bir kız çocuk ve kadın sorunu: Çocuk evlilikler An important female child and woman problem: Child marriages Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU

İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU İSTENMEYEN ERGEN GEBELİKLERİNİN PSİKOSOSYAL VE ADLİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OLGU SUNUMU Saniye KORKMAZ ÇETİN*, Tezan BİLDİK**, Meryem DALKILIÇ***, Burcu ÖZBARAN*, Serpil ERERMİŞ**, Müge TAMAR****,

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU I. GİRİŞ Komisyonumuzun 5 Kasım 2009 tarihli 33. toplantısında aldığı kararla, Çocuk ve Gençlerin Kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarında

Detaylı