Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evre kaydırımlı mikroşerit yama anten dizili Ku band alıcı tasarımı"

Transkript

1 itüdergisi/d mühedislik Cilt:4, Sayı:1, Şubat 005 Evre kaydırımlı mikroşerit yama ate dizili Ku bad alıcı tasarımı Bület YAĞCI, Osma PALAMUTÇUOĞLU, Selçuk PAKER İTÜ Elektrik-Elektroik Fakültesi, Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstabul Özet Mikroşerit ate yapılarıı; hafiflik, ucuzluk, yüzeysel kolay kullaım ve diğer devrelerle tümleştirilebilme gibi öemli özellikleri edeiyle, üzeride geiş ölçüde çalışmalar yapılmış ve çok çeşitli kullaım alaları bulumuştur.ku badıda uydu yayılarıı izlemek içi kullaılabilecek ucuz, küçük ve verimli bir alıcı sistemi tasarım çalışması yapılmıştır. Sistem belirli bir boylam farkıda yerleştirilmiş bulua yer sabit yörügeli uyduları, elektroik olarak ışı demetii kaydırarak, alıcı sisteme ilgili TV/ata işaretleri aktarabilecek özellikte olacaktır. Ayı zamada hareketli alış oktalarıda da bazı eklemelerle, uydu işaret alışı gerçekleştirebilecek özelliğe sahip olabilecektir. Bu çalışmada hem elektromagetik hem de elektroik devre gerçekleştirimideki zorluklar ve uygulamada karşılaşıla sorulara ilişki çözüm yötemleri üzeride durulmuştur. Aahtar Kelimeler: Mikroşerit, yama ate, düşük gürültülü kuvvetledirici, uydu yayıcılığı (BS). esig of ku bad receiver with phased array microstrip patch ateas Abstract Microstrip ateas have bee developed primarily i the last 15 years, receivig the creative attetios of egieers ad researchers throughout the world. As a result, microstrip ateas have quickly evolved from a research ovelty to practical reality, with applicatios i a wide variety of microwave systems. Although microstrip ateas represet a sigificat advace i the field of atea techology, it must be oted that it is usually their o-electrical characteristics that make microstrip ateas preferred over other elemets. Microstrip ateas have a low profile ad are light i weight, ca be made coformal, ad are well suited to itegratio with microwave itegrated circuits (MICs). Some of the basic features of microstrip ateas are; low profile form factor, potetially light weight, potetially low cost, ca be coformable with moutig structure, easily itegrated with plaar circuitry, capable of liear, dual, ad circular polarizatios ad versatile feed geometries. Cosequetly Ku receiver, which is, small, low cost, easy to itegrate, effective is desiged ad realized. With this system it will be possible to track satellites which are located to differet positios at the orbit. For the first time i this work, both electromagetic ad electroic circuit problems i this kid of applicatios are targeted to solve ad accordig to the curret status it will be possible to realize this project i a small period of time. Keywords: Microstrip, patch atea, low oise amplifier, satellite broadcastig systems (BS).. * Yazışmaları yapılacağı yazar: Bület YAĞCI. Tel: (1) Bu makale, birici yazar tarafıda İTÜ Elektrik-Elektroik Fakültesi'de tamamlamış ola "Evre kaydırımlı mikroşerit yama ate dizili ku bad alıcı tasarımı" adlı doktora tezide hazırlamıştır. Makale meti tarihide dergiye ulaşmış, tarihide basım kararı alımıştır. Makale ile ilgili tartışmalar tarihie kadar dergiye göderilmelidir.

2 B.Yağcı, O.Palamutçuoğlu, S.Paker Giriş Güümüzde, telsiz iletişim sistemlerii kullaımı olağaüstü bir hız kazamıştır. Ses iletişimide sora veri iletişimi de hızlı bir şekilde bireysel uygulama alaları bulmaktadır. urum bu oktaya geldiğide, telsiz iletişim düzelerideki uygulama alalarıı hayal edilmesi bile güçleşmektedir. Bu ortamda öemli yararlara sahip ola mikroşerit yama ateler üzeride bu çalışma kapsamıdaki çalışmaları yapılmasıı da büyük ölçüde yeilikler kazadıracağı düşüülmektedir. Mikroşerit yama ateleri uygulama alalarıı geişlemesi ile Ku Badı alıcı atei olarak tasarlamasıı da öemli yararlar sağlayacağı tespit edilmiştir (Balais, 1997; Saiati., 1996; James, vd., 1981; iaz, vd. 1996). Aktif Evre Kaydırımlı Mikroşerit Yama e izili Ku Bad Alıcı tasarımı düşücesi de bu oktada ortaya atılmıştır (Milliga, 1985). Bu tasarım sırasıda karşılaşıla sorular kısaca; mikroşerit yama ate kayıplı yapısı, bad geişliği, kazaç problemi, baskılı devre üzeride her iki polarizasyo içi de fiziksel gerçekleştirme soruları, evre-kaydırıcı yapılardaki sorular ve so olarak tüm bu ayrık problemleri ayı baskılı devre üzeride gerçekleştirilmesi olarak sıralamaktadır. Bu soruları çözümü ile, ate paterii, yatay (azimut) ve düşey (elevasyo), ve polarizasyoda elektroik tarama özelliğie sahip bir düzlemsel Ku bad alıcı sistemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Miroşerit ate dizilerii e öemli sorularıda biri ola zayıflama soruuu çözümü içi, mikroşerit yapılarla birlikte düşük gürültülü kuvvetlediriciler (Low Noise Amplifier-) kullaılmaktadır (alıcı sistemler içi). Bu sayede zayıflama egellemiş ve ate kazacı arttırılmış olmaktadır. Uydu yayıcılığı Yer sekro uydular (geosyroous orbit satellites) radyo-tv yayıcılığı ve haberleşme sistemleride kullaılmaktadır irect Broadcastig Satellites BS) BS sistemleri geiş kaplama alaları (foot-prit) ile X-Ku Badıda ( GHz), aalog ve sayısal yayıcılık sistemleri kullaarak, büyük bir coğrafyaya hizmet sumaktadır. Kullaıcılar, ekvatoral eksede yer ala ve çoğu zama da eş-yörüge yerleşimli uydularda, farklı yatay ve düşey açılarıa ayarlamış, yatay ve düşey polarizasyolarda ola alıcı ateleri ile erişmektedirler. Bu çeşitlilik geiş bir coğrafi alada bulua çok büyük sayıda kullaıcıı alıcı ate sistemlerii, yukarıdaki ihtiyaçları karşılayabilmek içi, ayı alıcı ate sistemii, farklı yatay, düşey ve polarizasyo değerleride kullaması gerekir. Güümüzde bu işlevler, mekaik deetimli ate sistemleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Yakı gelecekte, kitlesel olarak elektroik deetimli, mekaik sabit, düzlemsel ate sistemleri büyük ölçüde kullaım alaı bulacaktır. Örek olarak İstabul 41 kuzey elemi ve 9 doğu boylamıda bulumaktadır. Bu yerleşim yeride farklı boylamlarda bulua uydular içi gerekli ola yatay, düşey açıları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. İstabul içi yatay-düşey açı değerleri EutelsW EutelsW Hotbird EutelsW Türksat1C TürksatA Tablo 1 de yer ala yatay ve düşey açıları ile izleebile uydulara erişim içi, elektroik olarak kotrol edilecek bir ate sistemi, 50 dereceye yakı yatay ve 4º düşey açısal bölgede değişim gösterebilmelidir. Bu uydulardaki yayıları alıabilmesi içi ihtiyaç duyulacak sistem (Gürültü sayısı 1.0dB) içi yaklaşık 31dB ate kazacıa ihtiyaç duyulmaktadır. Yatay düzlemdeki ışı demeti, ayı frekas badıı kullaa komşu uyduları yayıları ile aradaki izolasyou sağlamak içi belirli bir değeri sağlamalıdır. Bu ate kazacı yatay olarak 3º ve düşey olarak 9º lik bir ate demeti ile sağlaabilmektedir. üşey demet geişliğii gerekli büyüklükte seçilmesi, oluşturulacak ate dizisii bir uzamda sabit kalabilmesii de (ışı demet kaydırımıa ihtiyaç duyulmada) sağlayabilecektir.

3 Ku bad alıcı tasarımı Yama ate tasarımı üzlemsel ate dizisi içide yeralacak ola temel yama ate elemaı içi belirleecek ola boyutladırma işlemleri bir mikrodalga simulatörü kullaarak gerçeklemiştir (Pozar vd., 1996; James vd., 1989). Şekil 1 de görüle birim yama ate elemaı içi boyutlar, 0.86cm x 0.86cm, taba h=1.59mm, εr=. uroid olarak belirlemiştir. Seçile boyutlar içi birim elemaı ışı demeti Şekil de görülmektedir. Bu elemaı merkez frekasta yöelticiliği (directrivity) 7.35dB, yatay ve düşey yölerideki 3dB demet bad geişliği 80º ve 96 dir. Şekil 1. Birim yama ate elemaı Birim yama ate ışıımı Birim yama ate elemaları kullaılarak oluşturulacak ola iki boyutlu ate dizisi içi yatay ve düşey yöleride gerekli ola ışı demet geişliklerii farklı olması edei ile, N ve M sayılarıda dizi boyutladırması yapılmıştır (N>M). Her iki yöde de dizi birim elemaları arasıdaki sabit d uzuluğu içi frekas, yataydüşey açıları, N ve M boyutları içi, homoje beslemeli, ate ışıma diyagramı çarpaıı açıya bağlı olarak değişimi, G dir. [ Nπ ( d / λ) Siθ [ π( d / λ) Siθ [ Mπ ( d / λ) Siϕ [ π( d / λ Siϕ Si Si G ( θ, ϕ) = (1) N Si M Si ) e elemaları arasıdaki mesafe, d=1.7cm, bad ortası frekas 11.7GHz, yatay ve düşey yama ate sayıları, N=3, M=8 olarak belirlediğide, ate dizi kazaç çarpaı G=4.36dB dir. Bu dizi boyutu içi sistemi toplam yölediriciliği 31.66dB, yatay, düşey demet geişlikleri, 3 ve 9 dir. 3x8 = 56 eş beslemeli, yama ate elemaıda oluşa ate dizisi, BS uydularıda aalog ve sayısal TV, Radyo ve data işaretlerii alımasıda kullaılabilecek miimum boyutlara sahip ate sistemii oluşturmaktadır. Bu elemalarla oluşturulmuş ola düzlemsel ate dizisi yaklaşık olarak 60cm x 0cm boyutlarıda gerçekleştirilebilmektedir. Şekil 3 te sistemi dizilimi görülmektedir. Şekil 4 te yatay ışıma diyagramı, Şekil 5 de de düşey ışıma diyagramı görülmektedir. e dizisi üzeride yerala elemaları besleme, gelik ve fazlarıı homoje olmadığı durumda oluşa sistemi yölediriciliği, herbir yödeki direktivitileri çarpımı ciside ifade edilebilir. Bu besleme çarpaları () ve (3) bağıtılarıda (Amitay vd., 197; Beva vd., 198) α(d,y) ile belirtilmektedir. db E_Φ[0,1 db E_Teta[0,1 Maks.Gelik 10dB, Mi. Gelik -40dB Ölçek 10dB/birim Şekil. Birim yama ate elemaı ışı demeti üzlemsel dizi ate tasarımı Y = = N α ( m) d m= 1 N N si 0 m αd ( m) αd ( ) m= 1 = 1 k0( dm N Y α ( m) [ k ( d d ) Y m= 1 NY NY si 0 m αd ( m) αd ( ) m= 1 = 1 k0( dm d ) [ k ( d d ) d ) () (3)

4 B.Yağcı, O.Palamutçuoğlu, S.Paker Şekil 3. 3x8 e dizisi dizilimi db E_Teta[1,1 Maks.Gelik 30dB Mi. Gelik -0dB Ölçek 10dB/birim Şekil 4. 3x8 e dizisi yatay ışım diyagramı besleme yötemlerie göre, farklı besleme düzei s-parametresi matrisleri hesaplaabilir. 56 x 1 boyutuda bir matris oluşturulabileceği gibi, yatay ve düşey demetlerdeki düzgülük korumak şartıyla, 3x1 ve 8x1 lik dizileri birleştirilmesi ile hedeflee sabit düşey, değişke yatay açısal demet hareketii oluşturulmasıı mümkü kılar. Şekil 6 da 8x1 elemalı düşey dizii besleme devresii yapısı görülmektedir (e elemaı sorasıdaki kutular mikroşerit hatlardır). Şekil 7 de, bu düşey dizii simetrik bir yarısıı (dörtlü olarak) S-Parametrelerii geliklerii frekasla değişimi görülmektedir. Yatay diziside de paralel eş beslemeli bir yapı uygulamıştır. Bu yapıda Şekil 8 de görüldüğü gibi, birer (Şekil 9 ve Şekil 10) ve Şekil 11 veya Şekil 13 deki, evre kaydırıcı elema kaskat olarak kullaılmıştır. Bu sayede yatay diziside isteile ışı demeti değişimi sağlamaktadır. e yatay dizisi paralel eş beslemeli yapıdadır. db E_Φ[90,1 Maks.Gelik 30dB Mi. Gelik -0dB Ölçek 10dB/birim Şekil 5. 3x8 e dizisi düşey ışıma diyagramı Yatay ve düşey besleme devreleri ve evre kaydırıcı Mikroşerit yama ateleri besleme düzeleride çok farklı yötemler kullamak mümküdür. Bu Bu besleme yapısıda, herbir düşey diziside, X-Ku Badıda 5 veya 6 bit evre deetimi yapabile tümdevre elemalarıı, düşük gürültülü kuvvetledirici () ile birlikte kullaılması halide, herbir paralel kolda farklı evre kaydırımı uygulayarak, ate yatay ışıım demetii dödürülmesi mümkü olmaktadır. Bu yapıda kullaılabilecek evre kaydırıcılarda ikisii özellikleri aşağıda verilmektedir.: Triquit Semicoductor TGP6336-EEU: GHz Frekas Badı 5-Bit Evre kaydırımı

5 Ku bad alıcı tasarımı 9.Kapı.düşey dizi (:1..3) Şekil 6. 8 elemalı düşey dizisii besleme devresi db dbs 19 =dbs 49 dbs 9 =dbs 39 TriQuit TGP6336-EEU GaAs MMIC 5-bit evre kaydırıcı ile 6-18 GHz. Frekas badı aralığıda, dereceler arasıda 11.5 derece adımlarla evre kaydırma, işlevi gerçekleştirilebilmektedir. eetim gerilimleri, 0 ve 5 V tur frekas (GHz) db 0 10 dbs 1 dbs 11 dbs 0 Şekil 7. 8 elemalı düşey dizisii besleme devresi S-Parametrelerii gelikleri Evre Kaydırıcı frekas (GHz) Şekil 10. S 1, S 11, S Şekil 8. Yatay dizisii besleme devresi aktif elema devresi L P P 1 L 1 T 1 R C Şekil 9. Kuvvetledirici devresi () Tümdevre üstüde CMOS uyumlu sürücüler 9 db tipik araya girme kaybı (Isertio loss) :1 tipik giriş/çıkış SWR:.6: x.540 x mm Şekil 11. Triquit faz kaydırıcı (3.556 x.540 mm) Northrop Grumma Microelectroic PHS GHz Frekas Badı 6-Bit Evre kaydırımı

6 5 ± 0.5 db db tipik araya girme kaybı S11&S<-10dB 3.3 x 3. mm tümdevre boyutları Toplam evre kaydırımı 360 Evre hatası 4 Aahtarlama süresi 0s PHS580 sayısal deetimli MMIC tabalı kaskat yapıda 6bit lik, (180, 90, 45,.5, 11.5, 5.6 ) evre kaydırıcısıdır. üşük araya girme kaybı değerlerie sahiptir. B.Yağcı, O.Palamutçuoğlu, S.Paker db dBS 1 dbs dbs frekas (GHz) Şekil 1. Triquit evre kaydırıcı S parametreleri Şekil 13. Northrop Grumma Microelectroic 6 bit evre kaydırıcı (3.3 x 3. mm) Şekil 14 te 3 adet düşey dizii birleştirim devresi görülmektedir. Şekil 15 te yatay paralel eş besleme devresi görülmektedir. Şekil 15 te düzlemsel ate dizisii sayısal deetimli evre kaydırıcıları farklı değerlerie karşılık, ışıım demetii ormalize, logaritmik açısal değişimi görülmektedir. 3 e 16 e 8 e 4 e EK1 EK EK3 EK4 EK5 EK6 EK7 EK8 EK9 EK30 EK31 EK Şekil elemalı yatay dizisii besleme devresi

7 Ku bad alıcı tasarımı 0dB Şekil elemalı yatay dizisi ışıım demetii, farklı evrelere karşılık logaritmik ormalize değişimi Souçlar Bu çalışmada, Ku badıda uydu yayılarıı izlemek içi kullaılabilecek ucuz, kolay kullaılabile, küçük ve verimli bir alıcı sistemi tasarımı yapılmıştır. Sistem, belirli bir boylam farkıda yerleştirilmiş bulua yer sabit yörügeli uydularda işaret alışı yapabilmek içi elektroik deetimle ışı demeti kaydırımı yaparak, alıcı sisteme ilgili TV/ata işaretleri aktarabilecek özellikte olmaktadır. Elektroik olarak kotrol edilecek bir ate sistemii 50 dereceye yakı bir yatay açısal bölgede değişim gösterebilmesi ve 4 derece aralığıda sabit düşey demetii olması gerektiği belirlemiştir. Bu değerler miimum 3x8 elemalı dizi ile gerçekleştirilebilmektedir. Yatay ve düşey dizileride birbiride bağımsız besleme yapıları seçilmiştir. Yatay dizilerii herbirie yerleştirilmiş ola ve evre kaydırıcılar ile, yatay ışıım demetii evresi deetleebilmekte ve belirli bir bölge içide farklı koumlarda (boylamlarda) bulua yersabit yörügeli uydulara ayarlaabilmektedir. Kayaklar Amitay N., Galido V., ad Wu C. P., (197). Theory ad aalysis of phased array ateas, Joh Wiley ad Sos. Balais, A. C., (1997). ea theory aalysis ad desig, Joh Wiley & Sos, New York. Beva B. Joes, F. Y. M. Chow, vethoy W. Seeto. (198). The sythesis of shaped patters with series-fed microstrip patch arrays. IEEE Tras. o eas ad Propagatio, AP-30(6): , November. iaz L., Milliga T., (1996). ea egieerig usig physical optics, practical cad techiques ad software, Artech House, Bosto. James J.R., Hall, P.S., Wood, C., (1981). Microstrip atea theory ad desig, The Istitutio of Electrical Egieers, Lodo. James J. R. ve Hall P. S., (1989). Hadbook of microstrip ateas, Peter Peregrius. Milliga T. A., (1985). Moder atea desig, McGraw Hill. Pozar. M. ve Schaubert. H., (1996). Microstrip ateas: The aalysis ad desig of microstrip ateas ad arrays, IEEE Press. Saiati, R. A., (1996). CA of Microstrip ateas for wireless applicatios artec house, Bosto., Galido V., veu C. P., (197). Theory.

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model * 1 Kübra KAYSAL 2 Fatih Onur HOCAOĞLU ve 3 Ahmet KAYSAL 1,2,3 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Abstract

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10

Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Logistics Directive LR10 Lojistik Direktifleri LR10 Versio 2010 So gücelleme: 2010 List of Abbreviatios Kısaltmalar listesi Cotet İçidekiler DAP EDI ERP FCA Icoterms JIS JIT LAB PPS QR83 Ru@Rate RFQ SCM

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ

Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİFTE AĞ METODUYLA STEREO, ODAK VE BULANIKLIK BİLGİSİNİ KULLANARAK RESİMLERDEN DERİNLİK ÇIKARIMI Tarkan AYDIN DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI

YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 20 Sayý: Sayfa: (2-2) Makina Mühendisleri Odası YÜK TRENİ İSTASYONLARINDA HAREKET PLANLAMASI Işıl ALEV, Bahar ÇAVDAR, Bilge ÇELİK, Volkan DEMİREL, Ayşegül GÜLLER, Canan

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN*

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI Enver AYDOĞAN* Özet: Bu makalede, ileri bilgi teknolojileri içinde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, KKP sisteminin özellikleri ve gelişimi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ SIKIŞTIRMADA YENİ YÖNTEMLER Altan MESUT Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2006 EDİRNE Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS i ÖZET Bu

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ ISSD ' 10 SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT isimli sempozyumda sunulmuştur., TÜRKİYE DE İL OLMASI UYGUN OLAN İLÇELERİN AHP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR Akdeniz

Detaylı

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 445/457 LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES Türkiye ve Dünyada

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Fırat Üniversitesi-Elazığ UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Yücel ÇİMTAY 1, Erol SEKE 2 1 Elektrik-Elektronik

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı