İş Paketi N 3 Proje Çıktısı N 3.3 Başlık: KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Paketi N 3 Proje Çıktısı N 3.3 Başlık: KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ"

Transkript

1 Program İsmi: Leonardo Da Vinci Proje Numarası: LLP IT-LEONARDO-LMP Hibe Sözleşmesi Numarası: / Proje İsmi: URBIS - Kentsel Alanların Güvenliği ve Kriz Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar İş Paketi N 3 Proje Çıktısı N 3.3 Başlık: KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ Dağıtım tarihi: 30 Nisan 2013 Paylaşım Düzeyi: PU Belge İsmi: URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE Versiyon.Revizyon: 1.0 İşpaketi Lideri: Cardiff Üniversitesi Bu proje, Avrupa Komisyonu nun mali katkısı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yayın, sadece yazarının görüşünü yansıtır ve Komisyon burada yer alan herhangi bir bilgiden ya da bu bilginin kullanımından sorumlu tutulamaz.

2 REVİZYON VE ONAY Tarih 30th April 2013 Yazar Gordon Hughes Adam Edwards Kontrol Eden Revizyon Versiyon Durumu / / 1.0 Onaylayan Amanda Zuffi Değişikliğin Açıklaması / URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 2

3 İçindekiler TABLO X: AVRUPA SUÇU ÖNLEME AĞI (EUCPN) SUÇ ÖNLEME STRATEJILERI... 4 TABLE X: MEVCUT EĞITIM YETERLILIKLERI URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 3

4 TABLO X: Avrupa Suçu Önleme Ağı (EUCPN) Suç Önleme Stratejileri Kaynaklar: EUCPN üye devletleri tarafından sağlanan suç önleme stratejileri (http://www.eucpn.org/strategies/index.asp - Erişim tarihi: 21/3/2013) Ülke 1. Hukuki çerçeve 1. Avusturya HASARA UĞRAMIŞ BELGE 2. Tespit edilen sorunlar 3. Belirlenen yaklaşımlar (e.g. CJ, RM, SJ, RJ) 4. Sorumlu aktörler ( devlet, ticari kuruluşlar, STK lar vb...) 5. Uzmanlık ve eğitim şartları 6.Politika/uygulama örnekleri 2. Belçika Stratejide hiçbir detay verilmemiştir. - Mülk suçları - Kişilerarası şiddet: okul, aile, kamu taşımacılığı gibi çeşiti alanlarda - Çocuk suçları: okuldan kaçma - Toplumla Bağdaşmayan Davranışlar: Uyuşturucu kullanımı kaynaklı suçlar - Uyuşturucu kullanımı kaynaklı saldırılar - Yerele entegre edilmiş güvenlik planları - Duruma bağlı suç önleme (örgütsel, mekanik, elektronik önlemler gibi ) - Vatandaşların dahil edilmesi (bilgi sağlama gibi ) - Iİstihbarat toplama ve paylaşma (ulusal, bölgesel, uluslararası) - Yerel yetkililere otonomi: aşağıdan yukarı uzanan bir politika - Devlet yetkilileri - Sorunları doğru biçimde önceliklendirme yetisine sahip ve yerel stratejileri kolaylaştıracak İç İşleri - Polis - Belediye personeli - Vatandaşlara sorumluluk yüklenmesi ( iç güvenlik vb - Uzman Ağları Hırsızlık Önleme Danışmanlarından meydaba gelen uzman ağları oluşturulmuştur. - Yasal, uygulamaya yönelik ve kuramsal boyutları içeren özel devlet eğitimleri - Federal bilgi oturumlar ve eğitimler : iyi uygulama örneklerinin paylaşımı gibi.. - Çeşitli aktörler için önleyici yaklaşım ve iç güvenlik sağlamak amacıyla uzmanlık - Bölgesel Güvenlik Planı (ZSP): Bütüncül ve iç güvenlik anlayışıyla yerel polis faaliyetlerinin planlanması - Hırsızlığın önlenmesi: on.be ve URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 4

5 3. Kıbrıs - Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası - Emniyet Yasası 73 (I)/ Emniyet düzenlemeleri - Emniyet iç tüzükleri (Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan) - Ceza Yasası, Ceza Usulü Kanunu, 155 ve özellikle 5A bölümü - Mülk suçları - Kişilerarası şiddet: aile, okul, spor gibi - Aile içi şiddet ve çocuk istismarı - Toplumla bağdaşmayan davranışlar - Uyuşturucu kaynaklı saldırılar - Çocuk suçları - Siber suçlar - Organize suçlar (kaçakçılık vb ) - Vatandaşların dahil edilmesi (bilgi sağlama vb ) - Eğitim programları - Duruma göre suç önleme (ev/ev güvenliği, teknolojik çözümler vb ) - İstihbarat toplama ve paylaşma (ulusal, bölgesel, uluslararası) - Suça karışma - Sosyal adalet (toplumsal kurumların polisle işbirliği halinde kullanılması vb ) konularda) - Yeni güvenlik meslekleri: şehir muhafızları, korumalar, park bekçileri - Çok birimli işbirliği: kamu-özel ortaklığının ortak oluşumu ve yönetimi - Devlet yetkilileri - Suç Önleme Ofisi - Polis - Ortak üretim ve yürütme - Sosyal çalışanlar (uyuşturucu vb konular için) - Çok birimli işbirliği Polis, STKlar ve toplum vb... merkezlerinin geliştirilmesi - Belçika Güvenlik ve Suç Önleme Ödülü: Suç önleme projelerine verilmek üzere - Bilgi değişimi (uluslararası,ulusal, yerel) - Yasa uygulayıcı memurların eğitilmesi - Bilimsel uzmanlıktan faydalanılması (suç bilimcileri, sosyologlar, avukatlar vb ) - Toplum zabıtalığı programı - Çeşitli suça özel, duruma bağlı çözümler. 4. Çek Cumhuriyeti - Suçun önlenmesi konusu kamu düzeni ve - Mülk suçları - Kişiler arası şiddet - Karmaşık toplumsal önlemler (birincil önleme): Erken - Polis - İçişleri Bakanlığı - Yeni profesyonel - Polis ve suç önlemeyle ilgilenene yöneticilerin devlet - Risk altındaki çocukların bakımına yönelik değerlendirme URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 5

6 iç güvenliği sağlama sağlama üzerine hazırlanacak iş güvenlik yasa tasarısına eklenecektir. - Aile içi şiddet - Çocuklara yönelik suçlar - Rüşvet - Organize suçlar - Toplumla bağdaşmayan davranışlar - Kaba davranışlar - Nefret suçları - Alkol ve uyuşturucu kulanımı müdahale planı ve çocuk suçları takımı gibi girişimler - İkincil ve üçüncül önleme: yeniden sosyalleşme ve yeniden gelişim - Duruma göre suç önlemleri: ev güvenliği, yüksek riske sahip alanları hedefleme - Kamu farkındalığı: sapkın davranışlar hakkında bilgi, bireysel güvenlikte kamunun rolü vb - Eğitim programları - Merkezi, bölgesel, Prag ve belediye düzeyinde stratejiler suç önleme yöneticileri yetiştirmek: bölgesel ve yerel yönetim düzeyinde - Çoklu paydaşlar - Birimlerarası yaklaşımlar tarafından eğitimi - Kriminoloji ve sosyoloji araştırmalarının desteklenmesi - Proje değerlendirilmesi sistemi (2007) - Erken Müdahale Sistemi 5. Estonya Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Çocuk suçları - Uyuşturucu - Okuldan kaçma - Uyuşturucu / alkol tüketimi - Duruma göre suç önleme: caddelerin kamera ile izlenmesi vb - Mağdur ve faillerin rehabilitasyonu - Devlet, bölgesel ve yerel yetkililer - Ulusal Suç Önleme Konseyi (kuruluş: 1993) - Çeşitli bakanlıklar Adalet, İçişleri vb - Sivil Toplum Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen N/A - Semt izleme hareketi - Medeni cesaret ödülleri URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 6

7 6. Finlandiya Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. 7. Fransa Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Terör - Organize suçlar - Toplu suçlar - Kişilerarası suçlar - Alkol kaynaklı şiddet - Aile içi şiddet - Mülk suçları - Ekonomik suçlar - Kurumsal suçlar (şirket suçları) - Aile içi şiddet - Okuldan kaçma - Şiddet içeren bölgelerdeki çatışmalar - Polis-kamu ilişkileri - Toplumsal suçu önleme - Duruma bağlı suçu önleme - Duruma bağlı suçu önleme kamu alanlarının kamera ile gözetimi vb - Toplumsal suçun önlenmesi Kuruluşlar - Vatandaşlar Komşuluk, izleme hareketi, sivil müdahale gibi - Merkezi ve yerel yönetim düzeyinde sorumlular - Suçu Önlemek İçin Ulusal Konsey (kuruluş 1989): üyeleri / yardımcı üyeleri 6 bakanlığı ve Merkezi devlet yönetimini, yerel yönetimleri, özel teşebbüsleri,stk ları, klise ve araştırma merkezlerini içermektedir. - Adalet Bakanlığı nın Suçu Önleme Birimi - Ulusal-yerel ortaklık: yerel yetkililer temelde suçun önlenmesinden sorumlu olacaklardır. N/A N/A - Ulusal suç önleme programı: Güvenli Bir Toplum İçin Birlikte Çalışmak (1999) - İç Güvenlik Programı Daha Güvenli Bir Toplum (2004) - Kamu alanlarında kamera izleme sistemleri - Suç önlemenin kentsel dönüşüm programlarına eklenmesi URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 7

8 - Bakanlar arası komiteler - Genel sekreterlik: Başkan, sulh yargıcı, kıdemli polis memuru, kıdemli jandarma memuru, 4 devlet memuru ( 1 i Eğitim Bakanlığı, 3 ü İçişleri Bakanlığı ndan olmak üzere) oluşur. - Devlet memurları: savcılar, jandarma vb - Belediye Başkanı: suç önleme stratejilerinin tanımlanması ve koordinasyonu - Başkanlar: mali kaynakların bölüştürülmesi - STK lar 8. Almanya - Suçu Önleme Üzerine Alman Forumu (DFK) - Suç korkusu öznel ve nesnel tehditlerin karkı - birincil önleme (sosyal koşulların değişimi, eğitim, - Ulusal, bölgesel ve belediye düzeylerinde - Suç önleme projelerinin değerlendirilmesi - Eyalet ve Federal Hükümet in Adli Suç Önleme Programı URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 8

9 2001 yılında medeni hukuk altında bir kuruluş olarak kurulmuştur (www.kriminalprae vention.de). karşıya kalması - Aile içi şiddet - Yabancı karşıtı saldırılar yaşamsal alanların düzenlenmesi vb ), ikincil önleme (alarm sistemleri, elektronik uyarıcılarla suçun işlenme ihtimalini düşürmek ve üçüncü önleme (suçun faillerini hapis ve yardım yasakları ile tekrar suç işlemekten caydırma) - Yukarıdaki üç yaklaşımdan bazıları, önleme ile bastırma arasındaki fark azaldığı için artık kullanılmamaktadır. - Duruma bağlı önleme : kamera denetimi vb - Bastırma: Suçla etkin mücadele için vazgeçilmezdir ancak gitgide sınırlayıcı unsurlarla karşılaşılmaktadır. - Baskıcı olmayan suç önlemeden henüz tam anlamıyla faydalanılamamıştır. Almanya da 2000 civarı suçu önleme kuruluşu mevcuttur. - Suçu önleme tüm toplumun görevi olarak tanımlanır. Federal hükümet, eyaletler, belediyeler ve özel sektörle kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olurlar. - Suçu Önleme için Alman Forumu (DFK) (kuruluş: 2001) - Bilgi ve deneyim değişimi ve transferi: Alman Önleme Günü kapsamında her yıl kongre düzenlenmesi vb.. (Alman Suç Önleme ve Destek Kurumu tarafından düzenlenmektedir. - PrävIs önleme yönetimi: eyalaletler arası iletişim ve işbirliği sağlayan bir yazılım sistemidir. (ProPK) : bölgesel sınırlarda suç ve ilgili önleme stratejileriyle ilgili vatandaşları, diğer çoğaltıcıları ve sorumlu kurumları bilgilendirmek ve eğitmek. 9. Macaristan - Macar Toplıöı - Mülk suçları -yerel kamu olaylarının - Yerel düzeyde - Bilgi ve kanıta - Eşzamanlı URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 9

10 Suçu Önleme Stratejisi oybirliğiyle Parlamento dan bir parlamento kararı olarak 2003 yılında geçmiştir. In 2004 and 2005 bu kapsamda Hükümer 2 ayrı Eylem Planını onaylamıştır ve bu planlar kanun hükmünde kararname şeklinde stratejilerdir. - Bireylerarası şiddet - Kamu düzensizliği - Çocuk suçları - Aile içi şiddet - Örgütlü suçlar - Uluslararası göçler - Güvenliğe ilişkin kamu algısı - Uyuşturucu kaynaklı sorunlar - Alkol kaynaklı sorunlar - Toplumsal ayrımcılık - Devlet şiddeti bütünleşik bir parçası olarak Toplumsal suç önleme - Eşzamanlı denetim : toplumsal ve durma bağlı suçu önleme vb - İşbirliği stratejileri : tüm paydaşlar ve sorumlu aktörler arasında işbirliği ortaklıkları: polis odaklı suç önlemeden uzaklaşılmaktadır. - Profesyonel ve sivil faaliyetleri içerdiği kadar devlet yetkilileri tarafından yönetilen sosyal politika eksenli suuç önleme - Cezai yargılama ve hukuku uygulayan birimler. - Polis - sosyal çalışanlar - tıp doktorları - öğretmenler - çocuk ve aile refahı çalışanları - etnik azınlıkların özerk birimleri - sağlık denetçileri - ulusal sivil koruyucular - yerel iş dünyası - yerel kliseler - Ulusal Suç Önleme Kurulu: Başbakan dayalı stratejiler - Yatay ve dikey diyalog için forumlar - Gözlem ve değerlendirme ile birlikte eş zamanlı olarak bilimsel araştırma sonuçları - Meslek uzmanları için devlet eğitimi yeterlilikler : toplumsal ve duruma bağlı suçları önlemek için URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 10

11 tarafından atanan uzman pozisyonu, yardımcı pozisyonları İç İşleri Bakanı ve Adalet Bakanı oluşturmaktadır. 10. İtalya Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Kentsel alanlarda cinsel şiddet - Bireylerarası şiddet - Yağma suçları - Holiganlık - İtalya nın Mezzogiorno bölgesinin gelişimi için Güvenlik başlılı operasyonel Ulusal program: Teknolojinin geliştirilmesi (önemli ara önlemlerle altyapısal müdahaleler); gelişme, personelin güncellenmesi v eve eğitimi, sivil toplumun dahil edilmesi ( güçlü farkındalık yaratma faaliyetleri ve kültürel düzenlemeler yoluyla); sosyal ve ekonomik aktörlerle daha geniş kapsamlı ortaklık (sosyal bozukluk, marjinalleşme ve sapkınlıklarla mücadele etmek için) - Önleme, Polis güçlerinin özel görevi olarak görülmemelidir. - Kamu ve özel aktörler - Zabıta ve jandarma memurları (2002 yılında başlatıldı) - Ulusal Polis - Jandarma güçleri - Yerel Polis "İç İşleri Bakanlığı ile İtalyan Belediyeleri Ulusal Derneği arasındaki Güvenlik Anlaşması tüm İtalyan Belediyelerini kapsamaktadır ve devletle yerel - Cinsel istismar konusunda uzman eğitimi - ev bildirim hizmeti yaşlılar ve engelliler için - Çocuk Birimi - güvenli parklar projesi - "polis sizin bir dostunuzdur projesi - İtalyan Şehirlerinde Şiddet karşıtı Ağlar projesi - Arianna Projesi kadına karşı şiddeti önlemek için URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 11

12 - mahalle zabıtlığı - e-zabıtlık : mahalli zabıtlığının bir parçası olarak web sayfalarının hazırlanması - Duruma bağlı önleyicilik önlemleri: ışıklandırmanın artması ve kamera sistemleri ağının genişletilmesi, cadde dizaynına yönelik düzenlemeler, tüm taksi telsiz bağlantılarının Merkezi kontrol ve takibinin güçlendirilmesi, toplumsal bekçilik kavramının barınma mülkleri için tanıtılması hükümet arasında yerindenlik ilkesini güçlendirmek için projeler uygulamayı olanaklı kılmaktadır. 11. Litvanya - Seimas Kararı No. IX-907 ni 28 Mayıs 2002 de onaylanmasıyla Ulusal Güvenlik Stratejisi onaylanmıştır ve bu belge ulusal güvenliğin sağlanması konusundaki düzenlemelere odaklanmaktadır. N/A - suçla ilgili süreçlerin yayılmasının azaltılması ve durdurulması - yükümlülükten kaçınamama ilkesinin etkin uygulamasının sağlanması - saldırıların genel sebepleri ve koşullarını tespit etmek ve önlemek - Yasa uygulayıcı birimler N/A N/A URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 12

13 - suça yatkın ya da saldırıların gelecekte mağduru olması muhtemel kişilere yönetik bireylse etki yaratacak girişimler 12. Luksemburg yılındaki 92 numaralı önerge 13. Polonya - Birlikte Daha Güvenli Programı, Ulusal Kalkınma Stratejisi ile parallel biçimde Bakanlar Konseyi tarafından onaylandı Madde, 5 Haziran (Dz. U. of 2001 No - Kamu düzensizliği - Suç - Kapkaç - Çocuk suçları - Yasal ve yasadışı ilaçlar - Şiddet - Graffiti - Yol güvenliği - Yasadışı göç - Çocuk suçları - Kent suçları - Uyuşturucu suçları - Aile içi şiddet - Bireylerarası şiddet - Kitle olaylarında güvenlik - Trafik güvenliği - Doğal afetler - Holiganlık vb - yerel ve bölgesel güvelik planları - farkındalık yaratma ve bilgilendirme kampanyaları - Sorun değerlendirme -Güvenlik tehditlerinin analizi yerel toplum ihtiyaçlarının tespit edilmesi - Eğitim programları ve farkındalık yaratma - Duruma bağlı suçu önleme : güvenli - Önleme komiteleri - Polis - Toplumun diğer üyeleriyle polis ortaklığı e.g. ortaokullar, gençlik klüpleri, öğrencilerin ebeveynleri için dernekler, yerel gruplar ya da yaşlılar için dernekler - Devlet kurumları (Polis vb ): ancak sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yerine geçmemelidir. - Çeşitli hükümet bakanlıkları - Polisin devlet ve yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları N/A - İyi uygulamalar bankası : iyi deneyimlerin paylaşılması (tartışma, online forum vb yöntemlerle) ve bu forumun yerel toplulumun belirli sorunlarını çözerken yararlanabilecekleri merkezi olarak N/A - Birlikte Daha Güvenli Programı URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 13

14 142, 1592) toplu suçlar - alkol ve uyuşturucu ile ilgili suçlar - kamu düzeninin ihlali - kaba davranışlar - toplumla bağdaşmayan davranışlar - Ulusal mirasın korunması mimari aydınlatma - Risk yönetimi: suç haritalandırması, önemli noktalar, yüksek riskli alanlarda devriyelerin arttırılması - Toplumsal Suç Önleme ve aktif bireyler; ayrıca seçilen alanlarda Şehir Koruma Birlikleriyle, itfaiyeyle sürekli işbirliği - Belediye başkanları / Şehir Yöneticileri - Sivil Toplum Kuruluşları, kliseler ve din örgütleri (ortak olarak) - Voyvoda - Staroste (Baş yöneticiler) yönetilen bir kaynak haline getirilmesi - Program değerlendirme 14. Portekiz - Tematik olarak çeşitli yasal çerçeveler oluşturulmuştur ( örgütlü suçlar, aile içi şiddet gibi çeşitli konularda) - Kaba davranışlar - Suç - Güvensizlik - Hoşgörüsüzlük - Toplumsal gerilim - Çocuk suçları - Yol güvenliği - İnsan kaçakçılığı - Aile içi şddet - Fakirlik ve toplumsal dışlanma - Irkçılık - Problem merkezli zabıtalık - Teknolojik yaklaşıımlar: Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması vb - Sosyo ekolojik müdahale modellerinin kullanılması - Duruma gore suç önleme - Toplumsal suç önleme : sosyal - Yerel ve ulusal düzeyde devlet birimleri - Daha geniş katılıma yönelik yaklaşım: geleneksel suç ve adalet birimlerinin ötesine geçen yaklaşımlar, STK lar, devlet dışı kurumlar - Bakanlıklar - Toplum ya da - Bilgi değişimi ve paylaşımı - Devlet eğitimi - Çeşitli Ulusal Eylem Planları: - Yol Kazalarının Önlenmesi İçin Ulusal Plan (NPPRA) - İnsan Kaçakçılığı Gözlemevi - İnsan Kaçakçılığına İlişkin İkinci Ulusal Eylem Planı Yasa Uygulama Programları: URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 14

15 - Ayrımcılık - Cinsiyet eşitliği - Göç - Sanatın korunması - Kültürel mirasın korunması entegrasyonu teşvik etmek vb - Farkındalık yaratma - Eğitim programları belirli meslek sektörleri ve yasa uygulayıcı kurumlarla işbirliği: düşünümsellik, güven, sosyal roller ve yurttaşlık bilgisi kavramları ile desteklenen bir şekilde - PIPP Yakınsama Zabıtalığı Entegre Programı - Güvenli Okul - Destek 65 Güvenli Yaşlılar - Daha birçok örnek verilebilir. 15. Slovakia - Suçun önlenmesi ve diğer toplumla uyuşmayan faaliyetler hakkında yasa teklifi hazırlanmış ancak henüz onaylanmamıştır. - Çocuk suçları - İlaç ve hap kullanımı - Kumar - Bireylerarası şiddet - Mobbing - Kent suçları - Toplumla bağdaşmayan davranışlar - Kamu düzensizliği - Aile içi şiddet - Suç mağdurlar - İnsan kaçakçılığı - Örgütlü suçlar - Birincil, ikincil ve üçüncül derece önleme - Bastırma: suça ilişkin yaptırımların kullanılması vb - Yüksek riskli alanlara yönelik kentsel planlama: spor tesislerinin, oyun alanlarının yeri gibi - Toplumsal suçları önleme: toplumsal açıdan dışarıda kalmış gruplara yardım, rehabilitasyon, sosyal politika girişimleri vb - Risk yönetimi: yüksek riskli gruplara ve sosyopatolojik - Slovak Hükümeti Suçu Önleme Konseyi Merkezi düzeyde ulusal çapta önlemeyi koordine etme yetkisine sahiptir. - hükümete ait, hükümet dışı kuruluşlar ve uzman üyeler. - Önleme görevleri ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde farklılaşmaktadır: kavramlar, yasalar, ve görevler en üst düzeyde ele alınmaktadır. İdari görevler diğer iki - Önlemenin profesyonel hale getirilmesi: Polislere, okullara, kültür ve eğitim kurumlarına, devlet yönetimindeki yetkililere ve sosyal hizmetler çalışanlarına yönelik uzman eğitimi. - Eğitim ve bilginin temeli olarak bilim ve araştırma - Bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımı - Proje ve bilgilerin değerlendirilmesi - Bir önleme sisteminin kurulum ve - Toplumsal koruyuculuk, Çocuklar için Sosyal ve Yasal Koruma ve Koruyuculuk yasasında tekrar tanımlanıp vurgulandı. URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 15

16 unsurlara odaklanmak gibi - Duruma gore önleme - Mağduriyetin önlenmesi - İstihbarat toplama - Farkındalık yaratma ve eğitim programları - SWOT analizi: tehditlerin değerlendirilmesi için stratejik planlama araçlarının kullanılması düzeyde ( yerel ve bölgesel) ele alınmaktadır. - Ortaklıklar Kurulması: Bölgesel Ofislerinin ve İlçe Ofislerinin, ilçe önleme komisyonları ve yerel önleme komisyonunun yerine geçmek üzere kurulacaktır. - Önlemeden sorumlu koordinatörler: Bölgesel ve yerel düzeyde önlemeye yönelik Koordinasyon birimlerinde idari önleme çalışanlarını temsil edecektir. - Çeşitli bakanlıklar - Çeşitli devlet aktörleri : devlet savcıları vb - Çeşitli düzeylerde çalışkan polisler - Yurttaşlık inşası öncelikle yönetsel beceriler, profesyonel olarak eğitilmiş takımlar, falliyetlerin her birine özel uzmanlar, teknik bilgi ve idari destek gerektirmektedir. URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 16

17 faaliyetleri - Önleme, toplumların katılımını gerektiren bir alandır. - Belediye düzeyinde çeşitli paydaşlar - Sosyal çalışma ve sosyal hizmetler - Devlet dışı örgütler - Üçüncü sektör kuruluşları 16. Slovenya tarihinde Sloven Ulusal Meclisi Suçun Önlenmesi ve Azaltılması hakkkında Kararı kabul etmiştir. - Çocuklara yönelik şiddet - Çocukların cinsel istismarı - Bireylerarası şiddet - Suç mağdurları - Organize suçlar - Yasadışı göç - İnsan kaçakçılığı - Uyuşturucu kaçakçılığı - Silah kaçakçılığı - Tarihi eser kaçakçılığı (kültürel miras) - Para aklama - Suçun önlenmesi ve engellenmesi - Yeniden topluma kazandırma ve rehabilitasyon - Suç sorununun değerlendirilip kapsam ve büyüklüğünün anlaşılması valuation - Risk yönetimi: kırılgan grupları hedeflemek vb - Duruma göre suçları önleme : suç işlemeleye yönelik fırsatları azaltmak vb - Devlet, bölgesel ve yerel düzey. - Devlete ait ve devlet dışı çeşitli aktörlerin işbirliği ve koordineli çalışmaları - Devlet yetkilileri: polis, istihbarat ve güvenlik hizmetleri, devlet savcıları, yargısal kurumlar, takip ve teftiş birimleri diğer ulusal kurum ve - Proje ve strateji değerlendirme - Suçun Önlenmesi ve Bastırılması Hakkında Karar URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 17

18 - Rüşvet - Terör - Ekolojik suçlar kuruluşlar: eğitim, sağlık, kalkınma ve diğer sektörler - devlet dışı örgütler - sivil toplum: ekonomik, dini, kültürel, etnik ve diğer örgütler. - vatandaşlar 17. İngiltere Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Toplum dışı davranışlar - Suçun tekrarlanması - Sokak suçları - Uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçlar - Fakirlik - Yardıma muhtaç olmak - Aşırı alkol kullanımı - Örgütlü suçlar - Sağlık - Eğitim ve barınma - Çocuk suçları - Bireylerarası şiddet - Risk yönetimi: yüksek riskli durumları tespit etmek gibi - Toplumsal önleme: eşitsizlik, zayıf ebeveynlik ve eğitim gibi temel sebepler vb - Duruma göre önleme : suçu işleme fırsatlarını azaltmak vb - Bastırma: caydırıcılar, lisans iptali, yasal yaşın altındakilere alkol satanlara verilen cezayı iki katına çıkartma vb - Polis tedbirlerini arttırmak - ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde koordinasyon - Polis - Ulusal Suç Ajansı (2013) - İç İşleri - Seçilmiş, suçla ilgili polisler, komisyon üyeleri ve Suç komiteleri - Yerel toplulukları güçlendirmek: yerel düzeyde hesap verebilirlik - Toplum Güvenliği Ortaklıkları: polis ve yerel otoritelerden, - Bilimsel kanıtlara dayalı - Denemeye dayalı yaklaşımlar - En iyi uygulama girişimleri - Bilim, akademi ve iş dünyasından uzmanları biraraya getirmek için Suç Önlemede Yenilikler Forumu nun kurulması ve suçu durduracak yeniliklere destek sağlanması - İş dünyası tarafından Toplum Güvenlik akreditasyonu Planı: Toplum dışı - Bir Adım Öne: Organize Suçlarla Başetmek İçin Bir 21. Yüzyıl Stratejisi. Londra: İçişleri 2004 URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 18

19 - Etkililiği arttırmak: işletmeci yaklaşım, etkinci yaklaşım - Suçu hayatın bir parçası olmaktan çıkarmak: ürünler, hizmetler, şehirler vb - Polis-kamu ilişkilerini geliştirmek gözaltı memurlarından, yangın ve kurtarma hizmetlerinden oluşmaktadır. - İnzibat takımları - Topluma daha fazla dahil edilmiş ve aktif toplumlar - Ticari aktörler - Sivil Toplum Çalışanları - Yerel konseyler, sağlık hizmetleri, gözaltı, yangın ve kurtarma hizmetlerinin tümü toplumların güvenliğini sağlama konusunda çok büyük role sahiptir. davranışlarla mücadele ve daha az düzeyde suçu sağlamalarına yardımcı olmak için. - Daha fazla şeffaflık URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 19

20 TABLE X: Mevcut Eğitim Yeterlilikleri Kaynaklar: Sütun 7: Maribor Üniversitesi (İş Paketi 4)/ Akademik Kriminoloji Üzerine Kriminoloji Gözlemi Uluslararası Topluluğu Programı (http://www.criminology-programs.org/) Kaynak 7. Mevcut Eğitim Nitelikleri (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi vb...(eqf)) 1. Arnavutluk EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Polis Koleji 2. Ermenistan EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Cezai Adalet 3. Avusturya EQF Düzey 6 Evet 4. Azerbaycan EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Cezai Adalet, Kriminoloji, Güvenlik, Adli Tıp Konu: Polis Koleji URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 20

21 5. Belçika EQF Düzey 6 Evet 6. Bosna EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Koleji, Kriminalistik Konu: Kriminoloji,Kriminalistik, Adli Tıp 7. Bulgaristan EQF Düzey 6 Hayır EQF Düzey 8 Hayır Konu: Polis Akademisi 8. Hırvatistan EQF Düzey 6 Evet Konu: Sosyal Pedegoji, Polis Akademisi, Cezai Adalet, Kriminoloji, Adli Tıp 9. Kıbrıs EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz 10. Çek Cumhuriyeti EQF Düzey 6 Evet EQF Level 8 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Akademisi, Adli Tıp URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 21

22 Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Adli Tıp 11. Denmark EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 - Belirsiz Konu: Kriminoloji, Kriminalistik, Polis Koleji, Adli Tıp 12. Estonya EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Adli Tıp 13. Finlandiya EQF Düzey 6 Hayır Konu : Kriminoloji, Adli Tıp, Polis Koleji 14. Fransa EQF Düzey 6 Evet 15. Almanya EQF Düzey 6 Hayır 16. Yunanistan EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Koleji, Güvenlik, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis koleji, Önleme, Adli Tıp, Ceza Sosyoloji URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 22

23 17. Macaristan EQF Düzey 6 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Adli Tıp Bilimi, Polis Akademisi Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Cezai Adalet, Adli Tıp 18. İzlanda EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Kriminoloji 19. Irlanda EQF Düzey 6 Evet 20. İtalya EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adaleti Kriminalistik, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet 21. Letonya EQF Düzey 6 Evet Konu: Polis Koleji, Polis Akademisi, Adli Tıp 22. Litvanya EQF Düzey 6 Belirsiz URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 23

24 EQF Düzey 8 Hayır 23. Lüksemburg EQF Düzey 6 Hayır EQF Düzey 7 Hayr EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Adli Tıp, Polis Koleji Konu: N/A 24. Malta EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 7 Hayır EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Polis Akademisi 25. Moldova EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 - Belirsiz Konu: Polis Akademisi 26. Karadağ EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 - Belirsiz Konu: Polis Akademisi, Adli Tıp 27. Hollanda EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Güvenlik, Kriminalistik, Cezai Adalet, Polis Akademisi, Adli Tıp URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 24

25 28. Norveç EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır 29. Polonya EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 7 Hayır EQF Düzey 8 Hayır 30. Portekiz EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Adli Tıp, Polis Koleji Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Koleji, Polis Akademisi, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Adli Tıp 31. Makedonya EQF Düzey 6 Evet 32. Romanya EQF Düzey 6 Hayır EQF Düzey 8 Hayır 33. Rusya EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz Konu: Kriminoloji, Kriminalistik, Güvenlik Çalışmaları Konu: Kriminoloji, Suç Sosyolojisi, Adli Tıp Bilimi, Polis Akademisi URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 25

26 EQF Düzey 8 - Belirsiz 34. San Marino EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Polis Akademisi, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Adli Tıp, Güvenlik Çalışmaları 35. Sırbistan EQF Düzey 6 Evet 36. Slovakya EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Kriminalistik, Adli Tıp, Güvenlik Çalışmaları Subject: Kriminoloji, Polis Akademisi, Adli Tıp 37. Slovenya EQF Düzey 6 Evet 38. İspanya EQF Düzey 6 Evet Konu: Cezai Adalet, Güvenlik, Kriminoloji, Polis Akademisi, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Akademisi, Adli Tıp URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 26

27 39. İsveç EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Adli Tıp 40. İsviçre EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Kriminalistik, Adli Tıp 41. Türkiye EQF Düzey 6 Evet Konu: Polis Akademisi, Adli Tıp 42. Ukrayna EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Adli Tıp 43. İngiltere EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Kriminalistik, Adli Tıp Bilimi URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 27

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

LEONARDO DA VINCI YENİLİK GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Proje Numarası: 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP

LEONARDO DA VINCI YENİLİK GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Proje Numarası: 518620-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP Proje Bülteni Sayı 2. Ekim 2013 Bu sayıda yer alanlar: 1. Kentsel Güvenlik İçin AB de İyi Uygulamalar 2. Kentsel Güvenlik Yöneticilerinin İşe Alımı 3. Yerel Aktörler ve Yeni Profil 4. Urbis Eurocrim 2013

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ

ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA PAKETİ 3 YÖNETİCİ ÖZETİ Kentsel güvenlik yönetimi ile ilgili son modele ilişkin keşif çalışması Amaçlar ve önemli bulgular URBIS projesi Avrupa Birliği tarafından, Leonardo da Vinci Yenilik Geliştirme

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ. Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ. Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ Webinar 3- AB Projelerine Giriş, Proje Nedir? 11 Nisan 2016 Proje Nedir? Proje Döngüsü Yönetimi Temel İlkeleri Erasmus+ Gençlik Programı PROJE NEDİR? BELİRLİ BİR

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi. Erasmus + Bilgilendirme Toplantısı Erasmus + 06 Şubat 2014 ESOGÜ ve ERASMUS? Programı Nedir? Programının Amacı Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Programı Neleri Destekler? Programından Kimler Yararlanır? Programının Getirdiği Değişiklikler

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 02 08 03 01 Almanya 04 01 45 03 169 60 129 181 Avustralya 01 01 Avusturya 01 02 04 02

Detaylı

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir?

Erasmus+ Programı nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir? Erasmus+ Programı nedir? Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

EUREKA ve EUROSTARS Programları

EUREKA ve EUROSTARS Programları EUREKA ve EUROSTARS Programları Betül MACĐT EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KAYSERĐ, 29 Nisan 2011 Ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek programları AB 7. Çerçeve

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI AVRUPA BĐRLĐĞĐ ICT PSP PROGRAMI 2012 ÇAĞRISI SONUÇLARI AÇIKLANDI ICT PSP Programının 2012 Çağrısına ilişkin ilk değerlendirme sonuçları Avrupa Komisyonu tarafından açıklanmıştır. Programın 2012 Yılı Çağrısında,

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Türkiye'de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi

Türkiye'de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi 'de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Ek Yürekli A, Önder Z, Elibol HM, Erk N, Çabuk A, Fisunoğlu M, Erk SF, Chaloupka FJ Şekil A1: Batı Avrupa Ülkelerinde Erkeklerde Yaşa Göre Standardize

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

AKÇAKALE SINIR KAPISI

AKÇAKALE SINIR KAPISI 01/01/2013 31/01/2013 ARİHRİ ARASINDAKİ ÇİR ARAÇ Sİ YA AIMA YA AIMA YA D YA D BO D AKÇAKA SINIR KAPISI D BO BO R Sİ D BO N BO N D C N Sİ Y C İ Çİ Ç İ Almanya 4 3 1 1 2 ürkiye 17 19 6 12 11 7 6 12 OPAMAR

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 322 325 TOPLAMLAR: 322 325 ESENDERE SINIR KAPISI Türkiye 05 05 TOPLAMLAR: 05 05 Türkiye

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış

Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış Avrupa Sosyal Şartı na Kısa Bir Bakış 4 Avrupa Sosyal Şartı İnsan Haklarını güvenceye alan bir Avrupa Konseyi andlaşması 5 Avrupa Sosyal Şartı ( bundan sonra Şart denecektir) hak ve özgürlükleri ve taraf

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

Mercedes-Benz MobiloVan. Yollarda olmanız bizim gücümüzdür...

Mercedes-Benz MobiloVan. Yollarda olmanız bizim gücümüzdür... Mercedes-Benz MobiloVan Yollarda olmanız bizim gücümüzdür... Yolunuza güvenle devam etmenizi sağlıyoruz. Tam 30 yıl süre ile... 2014 yılı itibari ile Mercedes-Benz Türk A.Ş. yetkili bayileri tarafından

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Avrupa Birliği ve Gençlik

Avrupa Birliği ve Gençlik Avrupa Birliği ve Gençlik GENÇLİK Doç. Dr. Çiğdem Nas Avrupa Kıtası AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? ULUSÜSTÜ BÜTÜNLEŞME MODELİ İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME İLE SİYASİ BİRLİĞE ULAŞMA GİRİŞİMİ II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler

AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler AB Fonları nda Ortaklık İlkesi Macaristan dan Deneyimler Ákos Éger Orta ve Doğu Avrupa Banka İzleme Ağı (CEE Bankwatch Network) Ulusal Çevre ve Doğa Korumacıları Topluluğu AB Fonlarının planlanması 2004-2006

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI Muş Odak Grup Toplantısı Prof. Dr. Tüzin Baycan İstanbul Teknik Üniversitesi Odak Grup Toplantısı Muş, Türkiye 24.06.2014 Bilimde > Toplumsal Sorumluluk Kentlerde > Karşılıklı

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Eko-Okullar Programı

Eko-Okullar Programı Uluslararası Eko-Okullar Programı Gülbahar CEBESOY Eko-Okullar Ulusal Koordinatörü FEE (Foundation for Environmental Education) PROGRAMLARI www.fee-international.org Eko-Okullar Uluslararası Koordinasyonu

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı