İş Paketi N 3 Proje Çıktısı N 3.3 Başlık: KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Paketi N 3 Proje Çıktısı N 3.3 Başlık: KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ"

Transkript

1 Program İsmi: Leonardo Da Vinci Proje Numarası: LLP IT-LEONARDO-LMP Hibe Sözleşmesi Numarası: / Proje İsmi: URBIS - Kentsel Alanların Güvenliği ve Kriz Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar İş Paketi N 3 Proje Çıktısı N 3.3 Başlık: KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ Dağıtım tarihi: 30 Nisan 2013 Paylaşım Düzeyi: PU Belge İsmi: URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE Versiyon.Revizyon: 1.0 İşpaketi Lideri: Cardiff Üniversitesi Bu proje, Avrupa Komisyonu nun mali katkısı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yayın, sadece yazarının görüşünü yansıtır ve Komisyon burada yer alan herhangi bir bilgiden ya da bu bilginin kullanımından sorumlu tutulamaz.

2 REVİZYON VE ONAY Tarih 30th April 2013 Yazar Gordon Hughes Adam Edwards Kontrol Eden Revizyon Versiyon Durumu / / 1.0 Onaylayan Amanda Zuffi Değişikliğin Açıklaması / URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 2

3 İçindekiler TABLO X: AVRUPA SUÇU ÖNLEME AĞI (EUCPN) SUÇ ÖNLEME STRATEJILERI... 4 TABLE X: MEVCUT EĞITIM YETERLILIKLERI URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 3

4 TABLO X: Avrupa Suçu Önleme Ağı (EUCPN) Suç Önleme Stratejileri Kaynaklar: EUCPN üye devletleri tarafından sağlanan suç önleme stratejileri (http://www.eucpn.org/strategies/index.asp - Erişim tarihi: 21/3/2013) Ülke 1. Hukuki çerçeve 1. Avusturya HASARA UĞRAMIŞ BELGE 2. Tespit edilen sorunlar 3. Belirlenen yaklaşımlar (e.g. CJ, RM, SJ, RJ) 4. Sorumlu aktörler ( devlet, ticari kuruluşlar, STK lar vb...) 5. Uzmanlık ve eğitim şartları 6.Politika/uygulama örnekleri 2. Belçika Stratejide hiçbir detay verilmemiştir. - Mülk suçları - Kişilerarası şiddet: okul, aile, kamu taşımacılığı gibi çeşiti alanlarda - Çocuk suçları: okuldan kaçma - Toplumla Bağdaşmayan Davranışlar: Uyuşturucu kullanımı kaynaklı suçlar - Uyuşturucu kullanımı kaynaklı saldırılar - Yerele entegre edilmiş güvenlik planları - Duruma bağlı suç önleme (örgütsel, mekanik, elektronik önlemler gibi ) - Vatandaşların dahil edilmesi (bilgi sağlama gibi ) - Iİstihbarat toplama ve paylaşma (ulusal, bölgesel, uluslararası) - Yerel yetkililere otonomi: aşağıdan yukarı uzanan bir politika - Devlet yetkilileri - Sorunları doğru biçimde önceliklendirme yetisine sahip ve yerel stratejileri kolaylaştıracak İç İşleri - Polis - Belediye personeli - Vatandaşlara sorumluluk yüklenmesi ( iç güvenlik vb - Uzman Ağları Hırsızlık Önleme Danışmanlarından meydaba gelen uzman ağları oluşturulmuştur. - Yasal, uygulamaya yönelik ve kuramsal boyutları içeren özel devlet eğitimleri - Federal bilgi oturumlar ve eğitimler : iyi uygulama örneklerinin paylaşımı gibi.. - Çeşitli aktörler için önleyici yaklaşım ve iç güvenlik sağlamak amacıyla uzmanlık - Bölgesel Güvenlik Planı (ZSP): Bütüncül ve iç güvenlik anlayışıyla yerel polis faaliyetlerinin planlanması - Hırsızlığın önlenmesi: on.be ve URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 4

5 3. Kıbrıs - Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası - Emniyet Yasası 73 (I)/ Emniyet düzenlemeleri - Emniyet iç tüzükleri (Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan) - Ceza Yasası, Ceza Usulü Kanunu, 155 ve özellikle 5A bölümü - Mülk suçları - Kişilerarası şiddet: aile, okul, spor gibi - Aile içi şiddet ve çocuk istismarı - Toplumla bağdaşmayan davranışlar - Uyuşturucu kaynaklı saldırılar - Çocuk suçları - Siber suçlar - Organize suçlar (kaçakçılık vb ) - Vatandaşların dahil edilmesi (bilgi sağlama vb ) - Eğitim programları - Duruma göre suç önleme (ev/ev güvenliği, teknolojik çözümler vb ) - İstihbarat toplama ve paylaşma (ulusal, bölgesel, uluslararası) - Suça karışma - Sosyal adalet (toplumsal kurumların polisle işbirliği halinde kullanılması vb ) konularda) - Yeni güvenlik meslekleri: şehir muhafızları, korumalar, park bekçileri - Çok birimli işbirliği: kamu-özel ortaklığının ortak oluşumu ve yönetimi - Devlet yetkilileri - Suç Önleme Ofisi - Polis - Ortak üretim ve yürütme - Sosyal çalışanlar (uyuşturucu vb konular için) - Çok birimli işbirliği Polis, STKlar ve toplum vb... merkezlerinin geliştirilmesi - Belçika Güvenlik ve Suç Önleme Ödülü: Suç önleme projelerine verilmek üzere - Bilgi değişimi (uluslararası,ulusal, yerel) - Yasa uygulayıcı memurların eğitilmesi - Bilimsel uzmanlıktan faydalanılması (suç bilimcileri, sosyologlar, avukatlar vb ) - Toplum zabıtalığı programı - Çeşitli suça özel, duruma bağlı çözümler. 4. Çek Cumhuriyeti - Suçun önlenmesi konusu kamu düzeni ve - Mülk suçları - Kişiler arası şiddet - Karmaşık toplumsal önlemler (birincil önleme): Erken - Polis - İçişleri Bakanlığı - Yeni profesyonel - Polis ve suç önlemeyle ilgilenene yöneticilerin devlet - Risk altındaki çocukların bakımına yönelik değerlendirme URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 5

6 iç güvenliği sağlama sağlama üzerine hazırlanacak iş güvenlik yasa tasarısına eklenecektir. - Aile içi şiddet - Çocuklara yönelik suçlar - Rüşvet - Organize suçlar - Toplumla bağdaşmayan davranışlar - Kaba davranışlar - Nefret suçları - Alkol ve uyuşturucu kulanımı müdahale planı ve çocuk suçları takımı gibi girişimler - İkincil ve üçüncül önleme: yeniden sosyalleşme ve yeniden gelişim - Duruma göre suç önlemleri: ev güvenliği, yüksek riske sahip alanları hedefleme - Kamu farkındalığı: sapkın davranışlar hakkında bilgi, bireysel güvenlikte kamunun rolü vb - Eğitim programları - Merkezi, bölgesel, Prag ve belediye düzeyinde stratejiler suç önleme yöneticileri yetiştirmek: bölgesel ve yerel yönetim düzeyinde - Çoklu paydaşlar - Birimlerarası yaklaşımlar tarafından eğitimi - Kriminoloji ve sosyoloji araştırmalarının desteklenmesi - Proje değerlendirilmesi sistemi (2007) - Erken Müdahale Sistemi 5. Estonya Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Çocuk suçları - Uyuşturucu - Okuldan kaçma - Uyuşturucu / alkol tüketimi - Duruma göre suç önleme: caddelerin kamera ile izlenmesi vb - Mağdur ve faillerin rehabilitasyonu - Devlet, bölgesel ve yerel yetkililer - Ulusal Suç Önleme Konseyi (kuruluş: 1993) - Çeşitli bakanlıklar Adalet, İçişleri vb - Sivil Toplum Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen N/A - Semt izleme hareketi - Medeni cesaret ödülleri URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 6

7 6. Finlandiya Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. 7. Fransa Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Terör - Organize suçlar - Toplu suçlar - Kişilerarası suçlar - Alkol kaynaklı şiddet - Aile içi şiddet - Mülk suçları - Ekonomik suçlar - Kurumsal suçlar (şirket suçları) - Aile içi şiddet - Okuldan kaçma - Şiddet içeren bölgelerdeki çatışmalar - Polis-kamu ilişkileri - Toplumsal suçu önleme - Duruma bağlı suçu önleme - Duruma bağlı suçu önleme kamu alanlarının kamera ile gözetimi vb - Toplumsal suçun önlenmesi Kuruluşlar - Vatandaşlar Komşuluk, izleme hareketi, sivil müdahale gibi - Merkezi ve yerel yönetim düzeyinde sorumlular - Suçu Önlemek İçin Ulusal Konsey (kuruluş 1989): üyeleri / yardımcı üyeleri 6 bakanlığı ve Merkezi devlet yönetimini, yerel yönetimleri, özel teşebbüsleri,stk ları, klise ve araştırma merkezlerini içermektedir. - Adalet Bakanlığı nın Suçu Önleme Birimi - Ulusal-yerel ortaklık: yerel yetkililer temelde suçun önlenmesinden sorumlu olacaklardır. N/A N/A - Ulusal suç önleme programı: Güvenli Bir Toplum İçin Birlikte Çalışmak (1999) - İç Güvenlik Programı Daha Güvenli Bir Toplum (2004) - Kamu alanlarında kamera izleme sistemleri - Suç önlemenin kentsel dönüşüm programlarına eklenmesi URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 7

8 - Bakanlar arası komiteler - Genel sekreterlik: Başkan, sulh yargıcı, kıdemli polis memuru, kıdemli jandarma memuru, 4 devlet memuru ( 1 i Eğitim Bakanlığı, 3 ü İçişleri Bakanlığı ndan olmak üzere) oluşur. - Devlet memurları: savcılar, jandarma vb - Belediye Başkanı: suç önleme stratejilerinin tanımlanması ve koordinasyonu - Başkanlar: mali kaynakların bölüştürülmesi - STK lar 8. Almanya - Suçu Önleme Üzerine Alman Forumu (DFK) - Suç korkusu öznel ve nesnel tehditlerin karkı - birincil önleme (sosyal koşulların değişimi, eğitim, - Ulusal, bölgesel ve belediye düzeylerinde - Suç önleme projelerinin değerlendirilmesi - Eyalet ve Federal Hükümet in Adli Suç Önleme Programı URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 8

9 2001 yılında medeni hukuk altında bir kuruluş olarak kurulmuştur (www.kriminalprae vention.de). karşıya kalması - Aile içi şiddet - Yabancı karşıtı saldırılar yaşamsal alanların düzenlenmesi vb ), ikincil önleme (alarm sistemleri, elektronik uyarıcılarla suçun işlenme ihtimalini düşürmek ve üçüncü önleme (suçun faillerini hapis ve yardım yasakları ile tekrar suç işlemekten caydırma) - Yukarıdaki üç yaklaşımdan bazıları, önleme ile bastırma arasındaki fark azaldığı için artık kullanılmamaktadır. - Duruma bağlı önleme : kamera denetimi vb - Bastırma: Suçla etkin mücadele için vazgeçilmezdir ancak gitgide sınırlayıcı unsurlarla karşılaşılmaktadır. - Baskıcı olmayan suç önlemeden henüz tam anlamıyla faydalanılamamıştır. Almanya da 2000 civarı suçu önleme kuruluşu mevcuttur. - Suçu önleme tüm toplumun görevi olarak tanımlanır. Federal hükümet, eyaletler, belediyeler ve özel sektörle kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olurlar. - Suçu Önleme için Alman Forumu (DFK) (kuruluş: 2001) - Bilgi ve deneyim değişimi ve transferi: Alman Önleme Günü kapsamında her yıl kongre düzenlenmesi vb.. (Alman Suç Önleme ve Destek Kurumu tarafından düzenlenmektedir. - PrävIs önleme yönetimi: eyalaletler arası iletişim ve işbirliği sağlayan bir yazılım sistemidir. (ProPK) : bölgesel sınırlarda suç ve ilgili önleme stratejileriyle ilgili vatandaşları, diğer çoğaltıcıları ve sorumlu kurumları bilgilendirmek ve eğitmek. 9. Macaristan - Macar Toplıöı - Mülk suçları -yerel kamu olaylarının - Yerel düzeyde - Bilgi ve kanıta - Eşzamanlı URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 9

10 Suçu Önleme Stratejisi oybirliğiyle Parlamento dan bir parlamento kararı olarak 2003 yılında geçmiştir. In 2004 and 2005 bu kapsamda Hükümer 2 ayrı Eylem Planını onaylamıştır ve bu planlar kanun hükmünde kararname şeklinde stratejilerdir. - Bireylerarası şiddet - Kamu düzensizliği - Çocuk suçları - Aile içi şiddet - Örgütlü suçlar - Uluslararası göçler - Güvenliğe ilişkin kamu algısı - Uyuşturucu kaynaklı sorunlar - Alkol kaynaklı sorunlar - Toplumsal ayrımcılık - Devlet şiddeti bütünleşik bir parçası olarak Toplumsal suç önleme - Eşzamanlı denetim : toplumsal ve durma bağlı suçu önleme vb - İşbirliği stratejileri : tüm paydaşlar ve sorumlu aktörler arasında işbirliği ortaklıkları: polis odaklı suç önlemeden uzaklaşılmaktadır. - Profesyonel ve sivil faaliyetleri içerdiği kadar devlet yetkilileri tarafından yönetilen sosyal politika eksenli suuç önleme - Cezai yargılama ve hukuku uygulayan birimler. - Polis - sosyal çalışanlar - tıp doktorları - öğretmenler - çocuk ve aile refahı çalışanları - etnik azınlıkların özerk birimleri - sağlık denetçileri - ulusal sivil koruyucular - yerel iş dünyası - yerel kliseler - Ulusal Suç Önleme Kurulu: Başbakan dayalı stratejiler - Yatay ve dikey diyalog için forumlar - Gözlem ve değerlendirme ile birlikte eş zamanlı olarak bilimsel araştırma sonuçları - Meslek uzmanları için devlet eğitimi yeterlilikler : toplumsal ve duruma bağlı suçları önlemek için URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 10

11 tarafından atanan uzman pozisyonu, yardımcı pozisyonları İç İşleri Bakanı ve Adalet Bakanı oluşturmaktadır. 10. İtalya Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Kentsel alanlarda cinsel şiddet - Bireylerarası şiddet - Yağma suçları - Holiganlık - İtalya nın Mezzogiorno bölgesinin gelişimi için Güvenlik başlılı operasyonel Ulusal program: Teknolojinin geliştirilmesi (önemli ara önlemlerle altyapısal müdahaleler); gelişme, personelin güncellenmesi v eve eğitimi, sivil toplumun dahil edilmesi ( güçlü farkındalık yaratma faaliyetleri ve kültürel düzenlemeler yoluyla); sosyal ve ekonomik aktörlerle daha geniş kapsamlı ortaklık (sosyal bozukluk, marjinalleşme ve sapkınlıklarla mücadele etmek için) - Önleme, Polis güçlerinin özel görevi olarak görülmemelidir. - Kamu ve özel aktörler - Zabıta ve jandarma memurları (2002 yılında başlatıldı) - Ulusal Polis - Jandarma güçleri - Yerel Polis "İç İşleri Bakanlığı ile İtalyan Belediyeleri Ulusal Derneği arasındaki Güvenlik Anlaşması tüm İtalyan Belediyelerini kapsamaktadır ve devletle yerel - Cinsel istismar konusunda uzman eğitimi - ev bildirim hizmeti yaşlılar ve engelliler için - Çocuk Birimi - güvenli parklar projesi - "polis sizin bir dostunuzdur projesi - İtalyan Şehirlerinde Şiddet karşıtı Ağlar projesi - Arianna Projesi kadına karşı şiddeti önlemek için URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 11

12 - mahalle zabıtlığı - e-zabıtlık : mahalli zabıtlığının bir parçası olarak web sayfalarının hazırlanması - Duruma bağlı önleyicilik önlemleri: ışıklandırmanın artması ve kamera sistemleri ağının genişletilmesi, cadde dizaynına yönelik düzenlemeler, tüm taksi telsiz bağlantılarının Merkezi kontrol ve takibinin güçlendirilmesi, toplumsal bekçilik kavramının barınma mülkleri için tanıtılması hükümet arasında yerindenlik ilkesini güçlendirmek için projeler uygulamayı olanaklı kılmaktadır. 11. Litvanya - Seimas Kararı No. IX-907 ni 28 Mayıs 2002 de onaylanmasıyla Ulusal Güvenlik Stratejisi onaylanmıştır ve bu belge ulusal güvenliğin sağlanması konusundaki düzenlemelere odaklanmaktadır. N/A - suçla ilgili süreçlerin yayılmasının azaltılması ve durdurulması - yükümlülükten kaçınamama ilkesinin etkin uygulamasının sağlanması - saldırıların genel sebepleri ve koşullarını tespit etmek ve önlemek - Yasa uygulayıcı birimler N/A N/A URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 12

13 - suça yatkın ya da saldırıların gelecekte mağduru olması muhtemel kişilere yönetik bireylse etki yaratacak girişimler 12. Luksemburg yılındaki 92 numaralı önerge 13. Polonya - Birlikte Daha Güvenli Programı, Ulusal Kalkınma Stratejisi ile parallel biçimde Bakanlar Konseyi tarafından onaylandı Madde, 5 Haziran (Dz. U. of 2001 No - Kamu düzensizliği - Suç - Kapkaç - Çocuk suçları - Yasal ve yasadışı ilaçlar - Şiddet - Graffiti - Yol güvenliği - Yasadışı göç - Çocuk suçları - Kent suçları - Uyuşturucu suçları - Aile içi şiddet - Bireylerarası şiddet - Kitle olaylarında güvenlik - Trafik güvenliği - Doğal afetler - Holiganlık vb - yerel ve bölgesel güvelik planları - farkındalık yaratma ve bilgilendirme kampanyaları - Sorun değerlendirme -Güvenlik tehditlerinin analizi yerel toplum ihtiyaçlarının tespit edilmesi - Eğitim programları ve farkındalık yaratma - Duruma bağlı suçu önleme : güvenli - Önleme komiteleri - Polis - Toplumun diğer üyeleriyle polis ortaklığı e.g. ortaokullar, gençlik klüpleri, öğrencilerin ebeveynleri için dernekler, yerel gruplar ya da yaşlılar için dernekler - Devlet kurumları (Polis vb ): ancak sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yerine geçmemelidir. - Çeşitli hükümet bakanlıkları - Polisin devlet ve yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları N/A - İyi uygulamalar bankası : iyi deneyimlerin paylaşılması (tartışma, online forum vb yöntemlerle) ve bu forumun yerel toplulumun belirli sorunlarını çözerken yararlanabilecekleri merkezi olarak N/A - Birlikte Daha Güvenli Programı URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 13

14 142, 1592) toplu suçlar - alkol ve uyuşturucu ile ilgili suçlar - kamu düzeninin ihlali - kaba davranışlar - toplumla bağdaşmayan davranışlar - Ulusal mirasın korunması mimari aydınlatma - Risk yönetimi: suç haritalandırması, önemli noktalar, yüksek riskli alanlarda devriyelerin arttırılması - Toplumsal Suç Önleme ve aktif bireyler; ayrıca seçilen alanlarda Şehir Koruma Birlikleriyle, itfaiyeyle sürekli işbirliği - Belediye başkanları / Şehir Yöneticileri - Sivil Toplum Kuruluşları, kliseler ve din örgütleri (ortak olarak) - Voyvoda - Staroste (Baş yöneticiler) yönetilen bir kaynak haline getirilmesi - Program değerlendirme 14. Portekiz - Tematik olarak çeşitli yasal çerçeveler oluşturulmuştur ( örgütlü suçlar, aile içi şiddet gibi çeşitli konularda) - Kaba davranışlar - Suç - Güvensizlik - Hoşgörüsüzlük - Toplumsal gerilim - Çocuk suçları - Yol güvenliği - İnsan kaçakçılığı - Aile içi şddet - Fakirlik ve toplumsal dışlanma - Irkçılık - Problem merkezli zabıtalık - Teknolojik yaklaşıımlar: Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması vb - Sosyo ekolojik müdahale modellerinin kullanılması - Duruma gore suç önleme - Toplumsal suç önleme : sosyal - Yerel ve ulusal düzeyde devlet birimleri - Daha geniş katılıma yönelik yaklaşım: geleneksel suç ve adalet birimlerinin ötesine geçen yaklaşımlar, STK lar, devlet dışı kurumlar - Bakanlıklar - Toplum ya da - Bilgi değişimi ve paylaşımı - Devlet eğitimi - Çeşitli Ulusal Eylem Planları: - Yol Kazalarının Önlenmesi İçin Ulusal Plan (NPPRA) - İnsan Kaçakçılığı Gözlemevi - İnsan Kaçakçılığına İlişkin İkinci Ulusal Eylem Planı Yasa Uygulama Programları: URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 14

15 - Ayrımcılık - Cinsiyet eşitliği - Göç - Sanatın korunması - Kültürel mirasın korunması entegrasyonu teşvik etmek vb - Farkındalık yaratma - Eğitim programları belirli meslek sektörleri ve yasa uygulayıcı kurumlarla işbirliği: düşünümsellik, güven, sosyal roller ve yurttaşlık bilgisi kavramları ile desteklenen bir şekilde - PIPP Yakınsama Zabıtalığı Entegre Programı - Güvenli Okul - Destek 65 Güvenli Yaşlılar - Daha birçok örnek verilebilir. 15. Slovakia - Suçun önlenmesi ve diğer toplumla uyuşmayan faaliyetler hakkında yasa teklifi hazırlanmış ancak henüz onaylanmamıştır. - Çocuk suçları - İlaç ve hap kullanımı - Kumar - Bireylerarası şiddet - Mobbing - Kent suçları - Toplumla bağdaşmayan davranışlar - Kamu düzensizliği - Aile içi şiddet - Suç mağdurlar - İnsan kaçakçılığı - Örgütlü suçlar - Birincil, ikincil ve üçüncül derece önleme - Bastırma: suça ilişkin yaptırımların kullanılması vb - Yüksek riskli alanlara yönelik kentsel planlama: spor tesislerinin, oyun alanlarının yeri gibi - Toplumsal suçları önleme: toplumsal açıdan dışarıda kalmış gruplara yardım, rehabilitasyon, sosyal politika girişimleri vb - Risk yönetimi: yüksek riskli gruplara ve sosyopatolojik - Slovak Hükümeti Suçu Önleme Konseyi Merkezi düzeyde ulusal çapta önlemeyi koordine etme yetkisine sahiptir. - hükümete ait, hükümet dışı kuruluşlar ve uzman üyeler. - Önleme görevleri ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde farklılaşmaktadır: kavramlar, yasalar, ve görevler en üst düzeyde ele alınmaktadır. İdari görevler diğer iki - Önlemenin profesyonel hale getirilmesi: Polislere, okullara, kültür ve eğitim kurumlarına, devlet yönetimindeki yetkililere ve sosyal hizmetler çalışanlarına yönelik uzman eğitimi. - Eğitim ve bilginin temeli olarak bilim ve araştırma - Bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımı - Proje ve bilgilerin değerlendirilmesi - Bir önleme sisteminin kurulum ve - Toplumsal koruyuculuk, Çocuklar için Sosyal ve Yasal Koruma ve Koruyuculuk yasasında tekrar tanımlanıp vurgulandı. URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 15

16 unsurlara odaklanmak gibi - Duruma gore önleme - Mağduriyetin önlenmesi - İstihbarat toplama - Farkındalık yaratma ve eğitim programları - SWOT analizi: tehditlerin değerlendirilmesi için stratejik planlama araçlarının kullanılması düzeyde ( yerel ve bölgesel) ele alınmaktadır. - Ortaklıklar Kurulması: Bölgesel Ofislerinin ve İlçe Ofislerinin, ilçe önleme komisyonları ve yerel önleme komisyonunun yerine geçmek üzere kurulacaktır. - Önlemeden sorumlu koordinatörler: Bölgesel ve yerel düzeyde önlemeye yönelik Koordinasyon birimlerinde idari önleme çalışanlarını temsil edecektir. - Çeşitli bakanlıklar - Çeşitli devlet aktörleri : devlet savcıları vb - Çeşitli düzeylerde çalışkan polisler - Yurttaşlık inşası öncelikle yönetsel beceriler, profesyonel olarak eğitilmiş takımlar, falliyetlerin her birine özel uzmanlar, teknik bilgi ve idari destek gerektirmektedir. URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 16

17 faaliyetleri - Önleme, toplumların katılımını gerektiren bir alandır. - Belediye düzeyinde çeşitli paydaşlar - Sosyal çalışma ve sosyal hizmetler - Devlet dışı örgütler - Üçüncü sektör kuruluşları 16. Slovenya tarihinde Sloven Ulusal Meclisi Suçun Önlenmesi ve Azaltılması hakkkında Kararı kabul etmiştir. - Çocuklara yönelik şiddet - Çocukların cinsel istismarı - Bireylerarası şiddet - Suç mağdurları - Organize suçlar - Yasadışı göç - İnsan kaçakçılığı - Uyuşturucu kaçakçılığı - Silah kaçakçılığı - Tarihi eser kaçakçılığı (kültürel miras) - Para aklama - Suçun önlenmesi ve engellenmesi - Yeniden topluma kazandırma ve rehabilitasyon - Suç sorununun değerlendirilip kapsam ve büyüklüğünün anlaşılması valuation - Risk yönetimi: kırılgan grupları hedeflemek vb - Duruma göre suçları önleme : suç işlemeleye yönelik fırsatları azaltmak vb - Devlet, bölgesel ve yerel düzey. - Devlete ait ve devlet dışı çeşitli aktörlerin işbirliği ve koordineli çalışmaları - Devlet yetkilileri: polis, istihbarat ve güvenlik hizmetleri, devlet savcıları, yargısal kurumlar, takip ve teftiş birimleri diğer ulusal kurum ve - Proje ve strateji değerlendirme - Suçun Önlenmesi ve Bastırılması Hakkında Karar URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 17

18 - Rüşvet - Terör - Ekolojik suçlar kuruluşlar: eğitim, sağlık, kalkınma ve diğer sektörler - devlet dışı örgütler - sivil toplum: ekonomik, dini, kültürel, etnik ve diğer örgütler. - vatandaşlar 17. İngiltere Stratejide herhangi bir bilgi yer almamaktadır. - Toplum dışı davranışlar - Suçun tekrarlanması - Sokak suçları - Uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçlar - Fakirlik - Yardıma muhtaç olmak - Aşırı alkol kullanımı - Örgütlü suçlar - Sağlık - Eğitim ve barınma - Çocuk suçları - Bireylerarası şiddet - Risk yönetimi: yüksek riskli durumları tespit etmek gibi - Toplumsal önleme: eşitsizlik, zayıf ebeveynlik ve eğitim gibi temel sebepler vb - Duruma göre önleme : suçu işleme fırsatlarını azaltmak vb - Bastırma: caydırıcılar, lisans iptali, yasal yaşın altındakilere alkol satanlara verilen cezayı iki katına çıkartma vb - Polis tedbirlerini arttırmak - ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde koordinasyon - Polis - Ulusal Suç Ajansı (2013) - İç İşleri - Seçilmiş, suçla ilgili polisler, komisyon üyeleri ve Suç komiteleri - Yerel toplulukları güçlendirmek: yerel düzeyde hesap verebilirlik - Toplum Güvenliği Ortaklıkları: polis ve yerel otoritelerden, - Bilimsel kanıtlara dayalı - Denemeye dayalı yaklaşımlar - En iyi uygulama girişimleri - Bilim, akademi ve iş dünyasından uzmanları biraraya getirmek için Suç Önlemede Yenilikler Forumu nun kurulması ve suçu durduracak yeniliklere destek sağlanması - İş dünyası tarafından Toplum Güvenlik akreditasyonu Planı: Toplum dışı - Bir Adım Öne: Organize Suçlarla Başetmek İçin Bir 21. Yüzyıl Stratejisi. Londra: İçişleri 2004 URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 18

19 - Etkililiği arttırmak: işletmeci yaklaşım, etkinci yaklaşım - Suçu hayatın bir parçası olmaktan çıkarmak: ürünler, hizmetler, şehirler vb - Polis-kamu ilişkilerini geliştirmek gözaltı memurlarından, yangın ve kurtarma hizmetlerinden oluşmaktadır. - İnzibat takımları - Topluma daha fazla dahil edilmiş ve aktif toplumlar - Ticari aktörler - Sivil Toplum Çalışanları - Yerel konseyler, sağlık hizmetleri, gözaltı, yangın ve kurtarma hizmetlerinin tümü toplumların güvenliğini sağlama konusunda çok büyük role sahiptir. davranışlarla mücadele ve daha az düzeyde suçu sağlamalarına yardımcı olmak için. - Daha fazla şeffaflık URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 19

20 TABLE X: Mevcut Eğitim Yeterlilikleri Kaynaklar: Sütun 7: Maribor Üniversitesi (İş Paketi 4)/ Akademik Kriminoloji Üzerine Kriminoloji Gözlemi Uluslararası Topluluğu Programı (http://www.criminology-programs.org/) Kaynak 7. Mevcut Eğitim Nitelikleri (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi vb...(eqf)) 1. Arnavutluk EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Polis Koleji 2. Ermenistan EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Cezai Adalet 3. Avusturya EQF Düzey 6 Evet 4. Azerbaycan EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Cezai Adalet, Kriminoloji, Güvenlik, Adli Tıp Konu: Polis Koleji URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 20

21 5. Belçika EQF Düzey 6 Evet 6. Bosna EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Koleji, Kriminalistik Konu: Kriminoloji,Kriminalistik, Adli Tıp 7. Bulgaristan EQF Düzey 6 Hayır EQF Düzey 8 Hayır Konu: Polis Akademisi 8. Hırvatistan EQF Düzey 6 Evet Konu: Sosyal Pedegoji, Polis Akademisi, Cezai Adalet, Kriminoloji, Adli Tıp 9. Kıbrıs EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz 10. Çek Cumhuriyeti EQF Düzey 6 Evet EQF Level 8 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Akademisi, Adli Tıp URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 21

22 Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Adli Tıp 11. Denmark EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 - Belirsiz Konu: Kriminoloji, Kriminalistik, Polis Koleji, Adli Tıp 12. Estonya EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Adli Tıp 13. Finlandiya EQF Düzey 6 Hayır Konu : Kriminoloji, Adli Tıp, Polis Koleji 14. Fransa EQF Düzey 6 Evet 15. Almanya EQF Düzey 6 Hayır 16. Yunanistan EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Koleji, Güvenlik, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis koleji, Önleme, Adli Tıp, Ceza Sosyoloji URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 22

23 17. Macaristan EQF Düzey 6 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Adli Tıp Bilimi, Polis Akademisi Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Cezai Adalet, Adli Tıp 18. İzlanda EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Kriminoloji 19. Irlanda EQF Düzey 6 Evet 20. İtalya EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adaleti Kriminalistik, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet 21. Letonya EQF Düzey 6 Evet Konu: Polis Koleji, Polis Akademisi, Adli Tıp 22. Litvanya EQF Düzey 6 Belirsiz URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 23

24 EQF Düzey 8 Hayır 23. Lüksemburg EQF Düzey 6 Hayır EQF Düzey 7 Hayr EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Adli Tıp, Polis Koleji Konu: N/A 24. Malta EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 7 Hayır EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Polis Akademisi 25. Moldova EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 - Belirsiz Konu: Polis Akademisi 26. Karadağ EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 - Belirsiz Konu: Polis Akademisi, Adli Tıp 27. Hollanda EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Güvenlik, Kriminalistik, Cezai Adalet, Polis Akademisi, Adli Tıp URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 24

25 28. Norveç EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır 29. Polonya EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 7 Hayır EQF Düzey 8 Hayır 30. Portekiz EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Adli Tıp, Polis Koleji Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Koleji, Polis Akademisi, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Adli Tıp 31. Makedonya EQF Düzey 6 Evet 32. Romanya EQF Düzey 6 Hayır EQF Düzey 8 Hayır 33. Rusya EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz Konu: Kriminoloji, Kriminalistik, Güvenlik Çalışmaları Konu: Kriminoloji, Suç Sosyolojisi, Adli Tıp Bilimi, Polis Akademisi URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 25

26 EQF Düzey 8 - Belirsiz 34. San Marino EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Polis Akademisi, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Adli Tıp, Güvenlik Çalışmaları 35. Sırbistan EQF Düzey 6 Evet 36. Slovakya EQF Düzey 6 Evet EQF Düzey 8 Hayır Konu: Kriminoloji, Kriminalistik, Adli Tıp, Güvenlik Çalışmaları Subject: Kriminoloji, Polis Akademisi, Adli Tıp 37. Slovenya EQF Düzey 6 Evet 38. İspanya EQF Düzey 6 Evet Konu: Cezai Adalet, Güvenlik, Kriminoloji, Polis Akademisi, Adli Tıp Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Polis Akademisi, Adli Tıp URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 26

27 39. İsveç EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Polis Koleji, Adli Tıp 40. İsviçre EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Kriminalistik, Adli Tıp 41. Türkiye EQF Düzey 6 Evet Konu: Polis Akademisi, Adli Tıp 42. Ukrayna EQF Düzey 6 Belirsiz EQF Düzey 7 Belirsiz EQF Düzey 8 Belirsiz Konu: Adli Tıp 43. İngiltere EQF Düzey 6 Evet Konu: Kriminoloji, Cezai Adalet, Kriminalistik, Adli Tıp Bilimi URBIS_D3.3_V1.0_ _P2_GH/AE 27

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi

Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi Avrupa Konseyinin Çocukların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Bütüncül Ulusal Stratejilere dair Politika Rehberi 1 Giriş 2005 yılında düzenlenen Varşova Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Avrupa Konseyinden:

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK)

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) REITOX ANKARA 2007 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE. Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE. Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler Yayına Hazırlayan Logo Human Rights Defence Center İnsan Ticaretine Karşı İletişim

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U. Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r

A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U. Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ BRÜKSEL A B K O M İ S Y O N U 2 0 1 4 T Ü R K İ Y E İ L E R L E M E R A P O R U Ö n D e ğ e r l e n d i r m e l e r D i l e k İ ş t a r A t e ş - D i l e k A y d ı n 8 E k i

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar

Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT. Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT Standartlar, ilkeler ve en iyi uygulamalar 1 T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 81 Kitabın Adı: Yerel Yönetimler için Bilgi

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010 Özet Bu planlama rehberi şehirlerde fiziksel aktivitenin arttırılması yoluyla sağlıklı ve aktif bir şehir yaratmak için hazırlanacak kapsamlı planlara yönelik fikirler, bilgiler ve araçlar sağlamaktadır.

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı