M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü Teknikokullar, ANKARA ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET"

Transkript

1 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s , 2005 Vol: 8 No: 3 pp , 2005 Bölme Duvar Amaçl Alç Panellerin Baz Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü Teknikokullar, ANKARA ÖZET Bu bina içinde bölme duvar olarak kullanlmak üzere üretilen alç panellerin, birim alan kütlesi, lifli madde miktar, su emme oran ve vida tutma kabiliyeti özellikleri deneysel olarak Deneylerde standart, suya dayankl ve yangna dayankl olmak üzere üç farkl tipte alç panel Yaplan deney sonucunda, Birim Alan Kütlesi deceri, standart alç panel için 9,4439 kg/m 2, suya dayankl alç panel için 12,0701 kg/m 2,yangna dayankl alç panel için 12,1855 kg/m 2, Lifli Madde Miktar deceri, standart alç panel için % 5,12, suya dayankl alç panel için % 7,68, yangna dayankl alç panel için % 8,26, Su Emme Oran deceri, standart alç panel için % 10,16, suya dayankl alç panel için % 5,01, yangna dayankl alç panel için % 5,60 ve Vida Tutma Kabiliyeti deceri, standart alç panel için 93,33 N, suya dayankl alç panel için 108,67 N yangna dayankl alç panel için 110,00 N olarak Anahtar Kelimeler: Alç panel, Birim alan kütlesi, Lifli madde miktar, Su emme oran, Vida tutma kabiliyeti. Experimental Determination of Some Specifications of Gypsum Splitter Wall Boards ABSTRACT In this research, mass per unit area, amount of fibrous matter, water absorption and screw pull resistance specifications of the gypsum boards, that have been produced for using in the building as splitter wall, were determined. Three different types of gypsum board as standart, water resistant and fire resistant were used in tests. As a result, Mass per unit area was determined as 9,4439 kg/m 2 for standard gypsum board, 12,0701 kg/m 2 for water resistant gypsum board, 12,1855 kg/m 2 for fire resistant gypsum board, Amount of fibrous matter was determined as % 5,12 for standard gypsum board, % 7,68 for water resistant gypsum board, % 8,26 for fire resistant gypsum board, Water absorption was determined as % 10,16 for standard gypsum board, % 5,01 for water resistant gypsum board, % 5,60 for fire resistant gypsum board and Screw pull resistance was determined as 93,33 N for standard gypsum board, 108,67 N for water resistant gypsum board, 110,00 N for fire resistant gypsum board. Key Words: Gypsum board, Mass per unit area, Amount of fibrous matter, Water absorption, Screw pull resistance. 1. G+R+, Alç panel, ortas alç, iki yüzü karton kapl, seri olarak, standart veya özel boyutlarda ve belli normlarda üretilen düzgün yüzeyli plakadr. duvarlar binalarn içinde, yerden duvara kadar her alanda kullanlabilmektedir. Alç panel ile asma tavan, bölme duvar, kuru sva ve kuru yer uygulamalar da yaplabilmektedir., üretim srasnda katlan özel katk maddeleriyle su iticilik özellici ve slak hacimlerde nemli ortamlarda kullanlmaya bir alç panel tipidir. Yangna dayankl alç panel ise özel katk maddelerinin yan sra cam elyaf katks ile yangna dayanm süresi bir alç panel tipidir. Binalarda alç panel kullanm ülkemizde henüz yeni bir uygulamadr. Dünya Alç BirliCi verilerine göre, ülkelerde ortalama alç panel kullanm 5-6 m 2 deprem riski ülkelerde örnecin Japonya da 10 m 2 civarnda iken, ülkemizde bu decer henüz 0.3 m 2 düzeyindedir. Bu amac farkl standardlarda üretilen, içine kimyasallar ve katk maddeleri katlan alç panellerin birim alan kütlesi, lifli madde miktar, su emme oran ve vida tutma kabiliyeti decerlerini deneysel olarak belirlemektir. 2. L+TERATÜR TARAMASI Merkezi ABD Washington da bulunan Gypsum Association, ASTM C 36 ve ASTM C 473 e göre üretilen 1/2 in. (12.7mm) kalnlcndaki standart alç panellerin, Birim Alan Kütlesini 9,77 kg/m 2, Su Emme Orann %10, Vida Tutma Kabiliyetini 356 N olducunu (1) 301

2 M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 Frederick W. MOWER, Glassfiber ile 1/2 in. (12.7mm) kalnlcndaki standart alç paneller üzerinde yaptc deney sonucunda, Birim Alan Kütlesini 13,36 kg/m 2, Su Emme Orann % 8,15, Vida Tutma Kabiliyetini 2128 N dk. olarak (2) Emma MARW4N, Vermount Bölgesinde Alç Duvar Levhalarnn Geri ve Tekrar Kullanlmaya adl Geri (Recycling) fabrikalarnda üretilen 1/2 in. (12.7mm) kalnlcndaki standart alç paneller üzerinde yaptc deney 302

3 BÖLME DUVAR AMAÇLI ALÇI PANELLER4N BAZI ÖZELL4KLER4N4N DENEYSEL / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 sonucunda, Birim Alan Kütlesini 9,50 kg/m 2, Vida Tutma Kabiliyetini 81 N olarak (3) Patrick M. Kennedy, Kathryn C. Kennedy ve Ronald L. Hopkins, Konutlarda Kullanlan Alç Duvar Levhalarnn Yangna DayankllC adl raporunda, alç duvar levhalarnn 80 o C (176 o F) üzerindeki scaklklarda kimyasal ve fiziksel sonuçlarn 5/8 in. (15.9mm) kalnlcndaki yangna dayankl alç panellerin 21 o C scaklkta, Birim Alan Kütlesini 14,90 kg/m 2, 80 o C scaklkta 14,93 kg/m 2, 130 o C scaklkta 15,02 kg/m 2 ve 180 o C scaklkta 15,10 kg/m 2 olarak (4) Amar KHUDHA4R, Mohammed FA4R, Necati ÖZKAN ve John CHEN, Alç Duvar Levhalarn Is Altnda Termal Performanslar ve Mekanik Testleri konusundaki tez alç duvar levhalarn C o aralcnda termal ve s depolama oranlar deneylerini Deney sonucunda, 3/8 in. (9.5 mm) kalnlcndaki alç levhalarn, potansiyel s depolama orann 1770 kj/kg, s direncini 0,06 Km 2 /W, s iletkenlicini 16,7 W/m 2 K, spesifik sy 1090 J/kgK olarak (5) 3. MATERYAL VE METOD 3.1. Materyal Deneylerde kullanlan alç panellerle ilgili özellikler Tablo 1 de 3.2. Metod Deneyler, TS 452 (Alç Duvar Levhalar), ASTM C 36 (Gypsum Wallboard) ve ASTM C 473 (Physical Testing of Gypsum Board Products and Partition Tile and Block) standardlar dikkate alnarak Birim Alan Kütlesi Tayini: Su Emme Oran Tayini: Deney numuneleri, etüve konularak, kütleye kadar 24 saat aralkla yaplan iki tartm arasnda fark olmadcnda, kütleye kabul edilerek nihai tartm lerin tamamn alacak büyüklükte bir kap musluk suyu ile ler yüzeylerinin tamam suyun içinde 2 saat boyunca suda Sudan çkan numunelerin numunelerin tartlmasyla bulunan acrlklar, ilk acrlcna bölünerek su emme oran Vida Tutma Kabiliyeti Tayini: Birim alan kütlesi deneyinde kullanlan levhalarn yerlerinden 50mm x 50mm boyutlarnda 3 er deney parças Her deney parçasnn üst yüzeyine, noktasna 40mm boyunda, 3,9mm çapnda ve kadar sac vidas 10 mm derinlice kadar penetre hazrlanan deney parçalar teker teker çekme deneyi cihazna vida deney parçasndan çkana kadar çekme kuvveti Vidann deney numunesinden çktc anda cihazda okunan kuvvet, vida tutma kabiliyeti olarak 4. DENEYSEL BULGULAR ve DE7ERLEND+RME 4.1. Birim Alan Kütlesi Deneyi Standart, suya dayankl ve yangna dayankl olmak üzere 3 farkl tipte, toplam 18 adet numune üzerinde yaplan deney sonuçlar, Tablo 2 de Birim alan kütlesi grafici Tekil 1 de görülmektedir ,5mm kalnlcndaki deney numuneleri, etüve konularak, kütleye kadar 24 saat aralkla yaplan iki tartm arasnda fark olmad- Cnda, kütleye kabul edilerek 0,1 gr hassasiyetle tartm Her bir numunenin acrlc, önceden hesaplanan alanna bölünerek birim alan kütleleri Lifli Madde Miktar Tayini: Birim Alan Kütlesi (kg/m2) Birim alan kütlesi deneyinde panellerden 200g kadar bir parça alnarak bir havan içinde numuneden 100g Tartlan numune 0,71mm göz açklkl tel elekte Devaml olarak akan basnçl musluk suyu ile elek üzeri Elekten kaçan lifli maddeyi tutabilmek için, ykama sular büyükçe bir kap içinde Ykama lifler alçdan tamamen temizleninceye kadar devam Elek üstünde kalan lifli malzeme 24 saat etüvde kaldktan sonra Lifli madde acrlc, numunenin ilk acrlcna bölünerek lifli madde oran Tekil 1: Birim alan kütlesi grafici 4.2. Lifli Madde Miktar Deneyi Standart, suya dayankl ve yangna dayankl olmak üzere 3 farkl tipte, toplam 18 adet numune üzerinde yaplan deney sonuçlar, Tablo 3 de Lifli madde miktar grafici Tekil 2 de görülmektedir. 303

4 M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 Tablo 2 - Birim alan kütlesi sonuçlar (m 1) (A) (m 2)= (m 1) / (A) (kg) Alan (m 2 ) Birim Alan Kütlesi (kg/ m 2 ) ,08 9, ,08 9, ,08 9, ,08 9, ,08 9, ,08 9,5690 Ortalama 9,4439 (m 1) (A) (m 2)= (m 1) / (A) (kg) Alan (m 2 ) Birim Alan Kütlesi (kg/ m 2 ) ,08 12, ,08 11, ,08 12, ,08 12, ,08 12, ,08 12,0795 Ortalama 12,0701 (m 1) (A) (m 2)= (m 1) / (A) Kuru A!rlk (kg) Alan (m 2 ) Birim Alan Kütlesi (kg/ m 2 ) ,7 2,08 12, ,5 2,08 12, ,2 2,08 12, ,0 2,08 12, ,5 2,08 12, ,1 2,08 12,1389 Ortalama 12,1855 Tablo 3 Lifli madde miktar sonuçlar Eleklerde Kalan Lifli Malzeme Kütlesi Lifli madde miktar (%) 1 100,00 4,96 4, ,00 5,01 5, ,00 5,42 5, ,00 5,21 5, ,00 4,86 4, ,00 5,23 5,23 Ortalama 5,12 Eleklerde Kalan Lifli Malzeme Kütlesi Lifli madde miktar (%) 1 100,00 7,18 7, ,00 7,96 7, ,00 8,05 8, ,00 7,49 7, ,00 8,65 8, ,00 6,75 6,75 Ortalama 7,68 Eleklerde Kalan Lifli Malzeme Kütlesi Lifli madde miktar (%) 1 100,00 8,14 8, ,00 8,65 8, ,00 8,78 8, ,00 8,33 8, ,00 7,86 7, ,00 7,77 7,77 Ortalama 8, Su Emme Oran Deneyi Standart, suya dayankl ve yangna dayankl olmak üzere 3 farkl tipte, toplam 18 adet numune üzerinde yaplan deney sonuçlar, Tablo 4 de Su emme oran grafici Tekil 3 de görülmektedir Vida Tutma Kabiliyeti Deneyi Standart, suya dayankl ve yangna dayankl olmak üzere 3 farkl tipte, toplam 9 adet numune üzerinde yaplan deney sonuçlar, Tablo 5 de Lifli madde miktar (%) Vida tutma kabiliyeti grafici Tekil 4 de görülmektedir Tekil 2: Lifli madde miktar grafici 304

5 BÖLME DUVAR AMAÇLI ALÇI PANELLER4N BAZI ÖZELL4KLER4N4N DENEYSEL / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 Tablo 4 Su emme oran sonuçlar 2 Saat Suda Bekletildikten Sonraki ACrlk Su Emme Oran (%) 1 100,00 109,96 9, ,00 111,45 11, ,00 110,06 10, ,00 111,02 11, ,00 110,21 10, ,00 108,23 8,23 Ortalama 10,16 2 Saat Suda Bekletildikten Sonraki ACrlk Su Emme Oran (%) 1 100,00 104,61 4, ,00 104,45 4, ,00 105,03 5, ,00 105,43 5, ,00 104,91 4, ,00 105,60 5,60 Ortalama 5,01 2 Saat Suda Bekletildikten Sonraki ACrlk Su Emme Oran (%) 1 100,00 105,03 5, ,00 104,79 4, ,00 106,43 6, ,00 105,50 5, ,00 105,67 5, ,00 106,20 6,20 Ortalama 5,60 Tablo 5 Vida tutma kabiliyeti sonuçlar Vida Tutma Kabiliyeti (N) Vida Tutma Kabiliyeti (N) Vida Tutma Kabiliyeti (N) Su emme oran (%) Vida tutma kabiliyeti (N) Tekil 3: Su emme oran grafici Tekil 4: Vida tutma kabiliyeti grafici 4.5. Sonuçlarnn Sorgulanmas Birim alan kütlesi, lifli madde miktar, su emme oran ve vida tutma kabiliyeti deneylerinden elde edilen sonuçlarn güvenilirlicini sorgulamak için, matematiksel model denklemi Y ij = µ + j + ij (i= 1,2,3,4,5,6 j=1,2,3) olarak ve sonuçlar Birim Alan Kütlesi Varyans çözümü için veri düzeni Tablo 6 da Tablo 6 yardmyla, Genel kareler toplam KT GENEL = 101,95. Denemeler aras kareler toplam: KT DENEME = 96,5206 olarak hesaplanr. Hata kareler toplam: KT HATA = 5, Lifli Madde Miktar Varyans çözümü için veri düzeni Tablo 8 de Tablo 8 yardmyla, Genel kareler toplam: KT GENEL = 69,5175 Denemeler aras kareler toplam: KT DENEME = 63,1975 olarak hesaplanr. Hata kareler toplam: KT HATA = 6,32 Genel kareler toplam: KO GENEL = 18,65 Hata kareler toplam: KO HATA = 0,82 F tablo = 3,68 olarak bulunur. Bulunan bu decerler Tablo 9 daki varyans tablosuna aktarlr. 305

6 M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 Tablo 6: Tek Etkenli Varyans Çözümü 4çin Veri Düzeni Standart Suya Dayankl Yangna Dayankl 9, , ,1378 9, , ,1646 9, , ,2525 9, , ,1932 9, , ,2257 9, , , , , ,1127 T..=202, N=18 k n j Y2 ij=2300,39 535, , ,9222 J=1 i=1 Genel kareler toplam: KO GENEL = 17,76 Hata kareler toplam: KO HATA = 0,42 ve F tablo = 3,68 olarak bulunur. Bulunan bu decerler Tablo 7 deki varyans tablosuna aktarlr. Tablo 7 : Varyans çözüm tablosu Denemeler Aras 96, ,76 Denemeler 4çi 5,43 0,42 Toplam 101,95 18,18 Yaplan deneylerin docrulucunu test etmek için F testi Buna göre F deceri; F hesap = 42,28 olarak bulunur. 4lgili anlamllk grafici Tekil 5 de görülmektedir. Kabul Red 1 3,68 42,28 Tekil 5: F testi grafici ( = 0,05 anlamllk grafici) Tablo 8: Tek Etkenli Varyans Çözümü 4çin Veri Düzeni Standart Suya Dayankl Yangna Dayankl 4,96 7,18 8,14 5,01 7,96 8,65 5,42 8,05 8,78 5,21 7,49 8,33 4,86 8,65 7,86 5,23 6,75 7,77 T j 30,72 46,08 49,56 T..=126,36 n j N=18 k n j n j Y2 ij=923,11 Y2 ij 157, , ,7119 J=1 i=1 J=1 306

7 BÖLME DUVAR AMAÇLI ALÇI PANELLER4N BAZI ÖZELL4KLER4N4N DENEYSEL / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 Tablo 9 : Varyans çözüm tablosu Denemeler Aras 63, ,65 Denemeler 4çi 6,32 0,82 Yaplan deneylerin docrulucunu test etmek için F testi Buna göre F deceri; F hesap = 22,74 olarak bulunur. 4lgili anlamllk grafici Tekil 6 da görülmektedir. Kabul Hata kareler toplam: KO HATA = 0,72 F tablo = 3,68 olarak bulunur. Bulunan bu decerler Tablo 11 deki varyans tablosuna aktarlr. Yaplan deneylerin docrulucunu test etmek için F testi Buna göre F deceri; F hesap = 22,51 olarak 4lgili anlamllk grafici Tekil 7 de görülmektedir. Tablo 11. Varyans Çözüm Tablosu Denemeler Aras 49, ,21 Denemeler 4çi 5,02 0,72 Toplam 54,166 16,93 Red 1 3,68 22,7 Tekil 6: F testi grafici ( = 0,05 anlamllk grafici) Su Emme Oran Varyans çözümü için veri düzeni Tablo 10 da Tablo 10 yardmyla, Genel kareler toplam: KT GENEL = 54,166 Denemeler aras kareler toplam: KT DENEME = 49,1460 olarak hesaplanr. Hata kareler toplam: KT HATA = 5,02 Genel kareler toplam: KO GENEL = 16,21 Kabul Red 1 3,68 22,51 Tekil 7: F testi grafici ( = 0,05 anlamllk grafici) Vida Tutma Kabiliyeti Varyans çözümü için veri düzeni Tablo 12 de Tablo 12 yardmyla, Genel kareler toplam: KT GENEL = 1016,584 Denemeler aras kareler toplam: KT DENEME = 967,2640 olarak hesaplanr. Tablo 10: Tek Etkenli Varyans Çözümü 4çin Veri Düzeni Standart Suya Dayankl Yangna Dayankl 9,96 4,61 5,03 11,45 4,45 4,79 10,06 5,03 6,43 11,02 5,43 5,50 10,21 4,91 5,67 8,23 5,60 6,20 T j 60,96 30,06 33,6 T..=124,62 n j N=18 k n j n j Y2 ij=966,66 Y2 ij 624, , ,4288 J=1 i=1 J=1 307

8 M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 Hata kareler toplam: KT HATA = 49,32 Genel kareler toplam: KO GENEL = 151,65 Hata kareler toplam: KO HATA = 4,82 F tablo = 5,14 olarak bulunur. Bulunan bu decerler Tablo 13 deki varyans tablosuna aktarlr. Yaplan deneylerin docrulucunu test etmek için F testi Buna göre F deceri; F hesap = 31,46 olarak 4lgili anlamllk grafici Tekil 8 de görülmektedir. kütlesinin, standart alç panelden daha yüksek olducunu Lifli madde miktar deneyi sonucunda; standart alç panelin lifli madde miktar % 5,12, suya dayankl alç panelin lifli madde miktar % 7,68, yangna dayankl alç panelin lifli madde miktar % 8,26 olarak tespit Sonuçlar suya dayankl ve yangna dayankl alç panelin lifli madde miktar orannn, standart alç panelden daha yüksek olducunu Su emme oran deneyi sonucunda; standart alç panelin su emme oran % 10,16, suya dayankl alç panelin su emme oran % 5,01, yangna dayankl alç panelin su emme oran % 5,60 olarak tespit Tablo 12: Tek Etkenli Varyans Çözümü 4çin Veri Düzeni Standart Suya Dayankl Yangna Dayankl T j T..=936 n j n j Y2 ij J= N=9 k n j Y2 ij=97962 J=1 i=1 Tablo 13. Varyans Çözüm Tablosu Denemeler Aras 967, ,65 Denemeler 4çi 49,32 4,82 Toplam 1016, ,47 Kabul Red 1 5,14 31,46 Tekil 8: F testi grafici ( = 0,05 anlamllk grafici) 5. SONUÇ Birim alan kütlesi deneyi sonucunda; standart alç panelin birim alan kütlesi 9,4439 kg/m 2, suya dayankl alç panelin birim alan kütlesi 12,0701 kg/m 2 ve yangna dayankl alç panelin birim alan kütlesi 12,1855 kg/m 2 olarak tespit Sonuçlar suya dayankl ve yangna dayankl alç panelin birim alan Sonuçlar standart alç panelin su emme orannn, suya dayankl ve yangna dayankl alç panelden daha yüksek olducunu Vida tutma kabiliyeti deneyi sonucunda; standart alç panelin vida tutma kabiliyeti 93,33 N, suya dayankl alç panelin vida tutma kabiliyeti 108,67 N, yangna dayankl alç panelin vida tutma kabiliyeti 110,00 N olarak tespit Sonuçlar suya dayankl ve yangna dayankl alç panelin vida tutma kabiliyetinin, standart alç panelden daha yüksek olducunu 6. KAYNAKLAR 1. Gypsum Association, Washington DC, USA 2. MOWER Frederick W., National Institue of Standards and Technology, NIST GCR MARV4N Emma, Vermount Agency of Natural Resources, Residential C&D Waste Guide, KENNEDY Patrick M., KENNEDY Kathryn C., HOPK4NS Ronald L., The National Association Of Fire Investigators (NAFI) 5. KHUDHAI4R Amar, FAIR Mohammed, ÖZKAN Necati, CHEN John, Department of Chemical & Materials 308

9 BÖLME DUVAR AMAÇLI ALÇI PANELLER4N BAZI ÖZELL4KLER4N4N DENEYSEL / POL4TEKN4K DERG4S4, C4LT 8, SAYI 3, 2005 Engineering, The University of Auckland - New Zealand, Global Gypsum Conference 2003, Barcelona 7. Gypsum Wallboard Systems, Division of Engineering Services, 8. ÇEL4K M. H., Deney Düzenleme ve Çözümleme Metotlar, Yüksek Lisans Ders Notlar, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yap ECitimi Bölümü A.B.D., Ankara 2003 Yararlanlan Standardlar 9. Türk Standardlar Enstitüsü, TS 451 EN 12859, , Alç Bloklar - Tarifler, Özellikler ve Deneyler ve Deney Metotlar 10. Türk Standardlar Enstitüsü, TS 452, Alç Duvar Levhalar 11. Türk Standardlar Enstitüsü, TS 1475, Alç Bölme Duvar Levha ve Konulmas Kurallar 12. Türk Standardlar Enstitüsü, TS 1474, Alç Bölme Duvar 13. American Society for Testing and Materials, ASTM C 36 / C 36M American Society for Testing and Materials, ASTM C 471M Deutsches Institüt für Normung, DIN Japanese Industrial Standard, JIS A

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KARE VE D KDÖRTGEN KUTU PROF LLER SQUARE & RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS

KARE VE D KDÖRTGEN KUTU PROF LLER SQUARE & RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS KARE VE D KDÖRTGEN KUTU PROF LLER SQUARE & RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 17 : St 12, St 33, St 37, St 44, St 52 EN : S 195, S 2 JR, S 2 J0, S 2 J2 : S 275 JR, S 2

Detaylı

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU Şubat - 216 DENİZLİ Pamukkale

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yaplarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsz Deneyler - Geri Sçrama De%erinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçalar - Lifli Çimento ile 0mal Edilmi1

Detaylı

EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI * Processing Of Fuel Water Resistant Briquettes Used In Domestic Heating

EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI * Processing Of Fuel Water Resistant Briquettes Used In Domestic Heating Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:212 Cilt:27-1 EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI * Processing Of Fuel Water Resistant Briquettes Used In Domestic Heating

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Doküman No YT-FR-018. Deney Metodu Test Method. Aşınma Direnci Tayini (Geniş Diskli) Wide Wheel Abrasion Test

DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI Doküman No YT-FR-018. Deney Metodu Test Method. Aşınma Direnci Tayini (Geniş Diskli) Wide Wheel Abrasion Test 1-Yapı Malzemeleri / Constructions Meterials Yayın 15.08.2014 1 YML-10 Lif Levha Fibreboard Levha Yüzeyine Dik Çekme Dayanımının Tayini Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the

Detaylı

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Ölçme-Birimler-Anlamlı Rakamlar Ölçme: Bir nesnenin bazı özelliklerini (kütle, uzunluk vs..) standart olarak belirlenmiş birimlere göre belirlenmesi işlemidir (ölçüm,

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Kemal Tuşat YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI YIĞMA YAPI MALZEME

Detaylı

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 5. Geoteknik Sempozyumu 5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ DISPERSIBILITY TESTS ON GAZİANTEP CLAYS Mateusz WISZNIEWSKI 1 Ali Fırat

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Bekleme Süresi ve Tekrar Karıştırma İşleminin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Bekleme Süresi ve Tekrar Karıştırma İşleminin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 237-242, 24 Vol: 7 No: 3 pp. 237-242, 24 Bekleme Süresi ve Tekrar Karıştırma İşleminin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi M. Haluk ÇELİK,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method 1-Yapı Malzemeleri/Constructıon Materıals 1 YML-03 2 YML-14 3 YML-18 4 YML-19 Beton Concrete Seramik Karolar Ceramic Tiles Beton Agregası Concrete Agrega Beton Agregası Agrega Sertleşmiş Beton/Basınç Dayanım

Detaylı

(276) /2732 (312)

(276) /2732 (312) Donma- (276) 276 21 21 /2732 tahir.gonen@usak.edu.tr (312) 202 88 67 yazicioglus@gmail.com ÖZ hafif beton (KYHB) bilirlikleri ile donma- (KYB) ve vibrasyonla (HB) bilirliklerinin a, V hunisi, L kutusu,

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ Canan TAŞDEMİR(*) ÖZET Hafif betonlara kıyasla daha yüksek basınç dayanımına, özellikle daha yüksek elastisite modülüne sahip yarı hafif betonların

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. Akreditasyon Kapsamı FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.

Akreditasyon Sertifikası Eki. Akreditasyon Kapsamı FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş. No:76/A Çatalca Giydirme Cepheler Giydirme Cepheler -Hava Geçirgenliği TS EN 12153 Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık Statik Basınç Altında Laboratuvar Deneyi Giydirme Cepheler- Rüzgar Yükü Dayanımı TS

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

METRAJ CETVELİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

METRAJ CETVELİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ METRAJ CETVELİ Demirciler Sitesi 9.Yol No:68 Zeytinburnu/İSTANBUL İÇİNDEKİLER Sayfa No NPU Demiri... 1 NPI Demiri... 1 Eşit Kenar Köşebent... 1 Çeşit Kenar Köşebent... 1 TE Demiri... 1 Baklavalı Sac...

Detaylı

Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi

Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi (Clip-In Taşıyıcı + metal plaka) Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan, metal plakalar, Clip-In Taşıyıcı Profiller ile oluşturulan gizli taşıyıcılı tavan sistemidir.

Detaylı

TABİİ SİRKÜLASYONLU GÜNEŞ ENERJİLİ ENDİREKT SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDE EŞANJÖR KAPASİTESİNİN VERİME OLAN ETKİSİ ÖZET

TABİİ SİRKÜLASYONLU GÜNEŞ ENERJİLİ ENDİREKT SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDE EŞANJÖR KAPASİTESİNİN VERİME OLAN ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 3 s. 551-557, 2003 Vol: 6 No: 3 pp. 551-557, 2003 TABİİ SİRKÜLASYONLU GÜNEŞ ENERJİLİ ENDİREKT SICAK SU HAZIRLAMA SİSTEMLERİNDE EŞANJÖR KAPASİTESİNİN

Detaylı

Mobilya Üretiminde Kullanlan Çe,itli Ba.lant Elemanlarnn Mekanik Davran, Özellikleri

Mobilya Üretiminde Kullanlan Çe,itli Ba.lant Elemanlarnn Mekanik Davran, Özellikleri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Say: 1 s.93-103, 2007 Vol: 10 No: 1 pp.93-103, 2007 Mobilya Üretiminde Kullanlan Çe,itli Ba.lant Elemanlarnn Mekanik Davran, Özellikleri Hasan EFE, H.Özgür

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

Geçirimli Beton Üretiminde Bazalt Agrega Kullanımının Mekanik Özelliklere Etkisi

Geçirimli Beton Üretiminde Bazalt Agrega Kullanımının Mekanik Özelliklere Etkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 1, 2015 (1-10) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 11, No: 1, 2015 (1-10) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır.

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır. W116 Bölme Duvar W116 Knauf Tesisat Duvarı Sistemleri, taşıyıcı olmayan bölme duvarlarda güvenirliği, hızlı ve ekonomik olması sebebiyle tercih edilir, içinden su borusu, gider tesisatı geçen bölme duvar

Detaylı

ISI ĐHTĐYACI KĐMLĐK BELGESĐ Sayfa no : 1

ISI ĐHTĐYACI KĐMLĐK BELGESĐ Sayfa no : 1 ISI ĐHTĐYACI KĐMLĐK BELGESĐ Sayfa no : 1 Proje adı : 4 PARSEL Hesap : Açıklama : ISI ĐLETĐM VE ISI YALITIM Kontrol : Ada / Parsel... Binanın tanımı... Cadde ve bina numarası... Semt / Đlçe / Đl... Kullanılacak

Detaylı

GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel 2

GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 83-88 JOURNAL OF SCIENCE GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Adresi : Sancak Mh. Taçmahal Cd. A Blok 33/B Selçuklu 42250 KONYA/TÜRKİYE Tel : 0332 233 55 42 Faks : 0332 233 77 42 E-Posta : info@mirada.com Website

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Cilt: 7 Sayı: 2 s , 2004 Vol: 7 No: 2 pp , 2004

Cilt: 7 Sayı: 2 s , 2004 Vol: 7 No: 2 pp , 2004 Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 2 s. 149-158, 2004 Vol: 7 No: 2 pp. 149-158, 2004 ANKARA METROSU 3. AŞAMA İNŞAATI KAPSAMINDA DÖKÜLEN C25 SINIFI HAZIR BETONLARIN KARIŞIM İLE YERLEŞTİRME

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

Servet Yıldız Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 turan.yildiz@mynet.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Servet Yıldız Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 turan.yildiz@mynet.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0239 ENGINEERING SCIENCES Turan Yıldız Received: May 2011 Servet Yıldız Accepted: October 2011 Oğuzhan

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU AN ANALYSIS REPORT OF BALLIK REGION

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Yenidoğan mah. Abdi İpekçi Cad. Kızılay Sok. No:3/A Bayrampaşa 34030 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 5659150 Faks : 0212 5655129

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Ayçiçek Sapı Ve Tekstil Atıkları İle Yalıtım Malzemesi Üretimi. Isolation Material Production Using Sunflower Stalk And Textile

Ayçiçek Sapı Ve Tekstil Atıkları İle Yalıtım Malzemesi Üretimi. Isolation Material Production Using Sunflower Stalk And Textile KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(1),2012 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 15(1),2012 Ayçiçek Sapı Ve Tekstil Atıkları İle Yalıtım Malzemesi Üretimi Hanifi BİNİCİ 1*, Ahmet Hayrullah SEVİNÇ

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır.

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. 6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. olduğu biliniyor buna göre; hipotezinin doğruluğu altında test istatistiği

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Alkali ile A ül Üzerine S Etkisi

Alkali ile A ül Üzerine S Etkisi Alkali ile Aül Üzerine SEtkisi ERÜ, Tel: (352) 437 00 80 E-Posta: cdatis@erciyes.edu.tr serhan@erciyes.edu.tr, Okan KARAHAN ERÜ, KMeslek Yüksek Okulu, K Tel: (352) 437 00 80 Tel: (344) 280 25 34 E-Posta:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 2. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Pomza Agregasının Farklı Zamanlardaki Su Emmelerinin Hafif Betonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Pomza Agregasının Farklı Zamanlardaki Su Emmelerinin Hafif Betonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 4 s.293-298, 2009 Vol: 12 No: 4 pp.293-298, 2009 Pomza Agregasının Farklı Zamanlardaki Su Emmelerinin Hafif Betonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine

Detaylı

3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3)

3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3) 3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3) Deneyin amacı: Deneyde amaç çimento kıvamını sağlayan su miktarını saptamaktır. Çimentonun kıvamı, vikat (vicat) aletinin sondasının serbest bırakıldığı

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

Kok Tozlarının Biriketleme ile Değerlendirilmesi

Kok Tozlarının Biriketleme ile Değerlendirilmesi Kok Tozlarının Biriketleme ile Değerlendirilmesi Evaluation of Coke Fines by Briquetting Süleyman AYDOĞAN * Osman KEÇEKÜLAH ** Nuran AY *** ÖZET Bu çalışmada Antalya Elektrometalurji Müessesesinde kok

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

İki ya da daha çok metalin yüksek sıcaklıkta karıştırılmasıyla metal alaşımları elde edilir.

İki ya da daha çok metalin yüksek sıcaklıkta karıştırılmasıyla metal alaşımları elde edilir. METALLER Çok eskiden beri kullanılmakta olan bir yapı malzemesidir. Diğer yapı malzemelerine göre deformasyon, eğilme, gerilme, uzama, kırılma bakımından daha dayanıklı olmaları nedeniyle, kullanış yerleri

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi

Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Betona Değişik Geometrik Formlarda Çelik Lif Eklenmesinin Basınç Dayanımına Etkisi M. Alkan Çakıroğlu 1, S.

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Firma Adı: Revzen Mimarlık Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Reşatbey Mahallesi

Detaylı

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate)

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) Aslı UYAR- Kerim ÇETİNKAYA *Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi

Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi Deniz Suyunun F Tip ve Dozajdaki Mineral K K Y H Mekanik Özelliklerine Etkisi * Fak - Tel: (0424) 2370000-5419 E-posta: mkaratas@firat.edu.tr Elif GÜRSES, Kayseri- E-posta: eelif-e@hotmail.com - -5419,

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Laboratuvarı Laboratuvarı Adresi : Orta Mah. latife hanım Sokak No: 12/1 Pendik 34896 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 598 12 12 Faks : 0 216 598 12 14 E-Posta :

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Özellikler ve Performans. Johann BERGER

Özellikler ve Performans. Johann BERGER Özellikler ve Performans Johann BERGER Orijinal Yenilik ve DendroLight Konsepti Materyal Üst Tabaka: Avrupaladini, kıyı, orta yoğunlukta lif levha Orta Tabaka: Cam yüzeyi levhaları (Düşük ham madde maliyeti)

Detaylı

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9.

KAYAR KAPI AKSESUARLARI İndeks İNDEKS. Kayar Kapı Aksesuarları. Kayar Kapı Gömme Kulplar. Genel Bilgiler 9.01 9.12 9.12 9.13 9.14 9. İndeks İNDEKS Kayar Kapı Aksesuarları Kayar Kapı Gömme Kulplar Genel Bilgiler TIGER Kayar Kapı Donanımları ALU 80 A ALU 80 A Softmaster ALU 200 ALU 80 GLK (Cam Kapı) ALU 80 T-Fold (Katlanır) 9.01 9.02-9.03

Detaylı

RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI

RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI RÖNTGEN ODASI BÖLME DUVARLARI İK 12,5 mm alçı levha ile Metal iskeletin ışınıma maruz kalan yüzüne kurşun levha ve COREX lerin sabitlenmesi, diğer yüzüne ise çift kat alçı levhanın vidalanması ile oluşturulan

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF PRODUCTION

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon No: Adresi : Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Marshall Boya Fabrika İçi Dilovası 41455 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 754 76 67 Faks : 0262 754 76 69 E-Posta

Detaylı

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Push Buttons and Signal Lamps S Serisi Sinyal Lambalar Ø10, 14, 22 mm çapl yuvarlak sinyaller Termo cam özelli i ile s ya ve mekanik darbelere tam dayan m Farkl terminal çeflitleri ile ba lant kolayl De iflik voltaj seçenekleri veya

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

SAKARYA BÖLGES NDE ÜRET LEN KIRMATA AGREGALARIN ALKAL DETERMINING THE ALKALI AGGREGATE REACTIVITIY OF THE BROKEN STONE AGGREGATES AT SAKARYA REGION

SAKARYA BÖLGES NDE ÜRET LEN KIRMATA AGREGALARIN ALKAL DETERMINING THE ALKALI AGGREGATE REACTIVITIY OF THE BROKEN STONE AGGREGATES AT SAKARYA REGION 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye SAKARYA BÖLGES NDE ÜRET LEN AGREGALARIN ALKAL AGREGA REAKS YONUNUN NCELENMES DETERMINING THE ALKALI AGGREGATE REACTIVITIY

Detaylı

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi

İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Şev Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 95-100, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 95-100, 2005 İnce Daneli Malzeme Kalınlığının, Dane Çapının ve Eğiminin Taşıma Gücüne Etkisi Servet YILDIZ, Oğuzhan

Detaylı

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Volkan DEMİRSAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Haznedar Refrakter

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 933-2 Nisan 1996 1.Baskı ICS 73.080; 91.100.15 AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER KISIM 2: TANE BOYUTU DAĞILIM TAYİNİ-DENEY ELEKLERİ, ELEK GÖZ AÇIKLIKLARINI

Detaylı