Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır."

Transkript

1 İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından başlamıştır. 21. yy da Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasynu (Uluslararası Federasyn) küresel sağlık içeriğindeki değişiklikleri takip ederek ilk yardımla ilgili lan taahhüdü devam ettirmektedir. Uluslararası Federasynun misynu insanlığın gücünü harekete geçirerek savunmasız kişilerin yaşamlarını iyileştirmektir. Federasynun 2006 yılı Küresel Plan Hedefleri şunlardır: Hedef Hedef 1: Ölü, yaralı sayısını, afetlerin etkisini azaltmak 2: Ölü, yaralı sayısını, hastalıkların etkisini azaltmak ve halk sağlığı acil durumları Hedef 3: İnsan nurunun krunması ve saygının sağlanmasının arttırılması, müsahamasızlığın, damgalama ve ssyal ayrımcılığın azaltılması, Her bir kişi hayat kurtarmak için ptansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. Kızılhaç/Kızılay persneli ve gönüllüleri herkese ilk yardım yapmak için çk fazla efr sarf etmeye devam etmektedirler. İlk Yardım sadece yaşam kurtarma teknikleri değildir. İlk Yardım insan nurunun krunması ve ayrımcılık yapmadan insaniyetçiliğin gönüllü larak gösterildiği ve yaşam kurtarmak için yapılan bir eylemdir. Savunmasız insanlarla birlikte ilk yardımda becerilerin kazandırılması daha güvenli ve sağlıklı tplumların lmasına yardımcı lmaktadır. Uluslararası Federasynun Küresel Sağlık ve Bakım stratejisi ilk yardım eğitimi ve uygulamasının tüm sağlık ve bakım faaliyetleri ile birlikte lmasını sağlar. Eğer Uluslararası Federasyn tamamıyla ilk yardımın ptansiyelini farkına varırsa, Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri de daha fazla kişinin ilk yardım knusunda eğitilmesi için efr sarf etmesi ve tpluma dayalı ilk yardım faaliyetlerini arttırmalıdır. Açıklama Bu plitika dkümanının hazırlanmasında aşağıdaki terimler adapte edilmiştir. İlk Yardım Prfesynel yardım ekipleri gelene kadar hasta ve yaralı kişiye ani larak yapılan yardımdır. Sadece fiziksel yaralanmaya yönelik değil, aynı zamanda travmatik bir laydan kaynaklı larak yaşanılan duygusal ve stresin azaltılması için psik ssyal destekte birincil yardım larak kabul edilir.

2 İlk Yardımcı: İlk yardım knusunda eğitim ve sertifika almış, bilgi ve becerisini yaşam kurtarmak ve krumak için kullanan, aynı zamanda tplumu acil durumlara hazırlıklı lmak ve müdahale etmeleri için mbilize etmek ve destek sağlayandır. İlk Yardım Eğitimi Tüm halka, bilgi ve becerinin prsedürlere ve tekniklere göre, çk az ya da hiç ekipman gerektirmeden yapılan naylanmış prgramdır.bu prgram çıktıları belli lan eğitimciler veya klaylaştırıcılar tarafından sağlanmaktadır. İlk Yardım sertifikası Bu ulusal triteler tarafından yeterliliğe dayalı larak yasal bir şekilde tanınmış ve kabul edilen standartlarda lması gerekir. Zaman limiti (sn kullanma tarihi) lan ve yeniden güncellenebilir lması gerekir. İlk Yardım Hizmetleri Bunlar ptansiyel hizmetlere halk faaliyetleri byunca destek sağlayan planlanmış faaliyetlerdir. Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinde anlaşmaya dayalı larak Etkinlik rganizatörleri, tplum ve gönüllüler, persnelin katılımı ile yapılmaktadır. Tplumda İlk yardım (Tpluma dayalı ilk yardım ) Bu ilk yardım alanında tplumların katılımı ile daha esnek ve içerikli prgramlar geliştirmeye yardımcı lmaktır. Yerel kapasiteyi ve genel yaralanmalara açık lan durumları belirlemek, tplum sağlığı öncelikleri ( örneğin önleme, sağlığın iyileştirilmesi, ve bulaşıcı hastalıkların kntrlü) afete hazırlık ve müdahale kapasitelerini belirlemeyi de kapsar. Buna benzer tplum içerisinde yer alan aktif gönüllülerin kazanılması ve kalıcılıklarının sağlanmasına yardım eder. Kapsam: Bu plitika Kızılay ve Kızılhaç Derneklerini ilk yardım faaliyetlerini gerek sadece bir Ulusal Dernek şubesi tarafından yürütülüyr lsun, gerekse sadece Ulusal Derneğin kendisi veya bir çk Ulusal Derneğin birleşimi ve Federasyn tarafından yapılan çalışmaların temelini luşturur. Bildiri : Bu plitika ilk yardımda tplum tabanlı yaklaşımın adaptasynunu, ilk yardım knusunda her bir Ulusal Kızılay/Kızılhaç Derneği ve Uluslararası Federasynun verdiği taahhüdü teyit eder. Yerinde ve dğru ilk yardım eylemi kruma ve yaşamların kurtarılması, acının azaltılması, engelli lmayı önleme ve yaşam kalitesi üzerinde durulur. Daha fazla nt edilen maddeler; İlk yardım acil sağlık durumunda öncelikli hızlı müdahaleyi destekler, etkilenen kişinin durumunun stabil hale gelmesi veya yaşama geri dönmesi, prfesynel yardım ekipleri gelene kadar kruyucu ve etkili yaşam kurtarma uygulamalarını sağlar.

3 İlk Yardım eğitiminin yaralanma ve kaza durumlarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı davranışlar, ilk yardım bilgisi ve becerilerinin ilaç ve alkle bağlı acil durumlarda, HIV ve diğer hastalıkların önlenmesinde çk büyük önemli yeri vardır. Kaliteli ilk yardım eğitimi ve hizmetleri şimdiye kadar geliştirilmiş yeterliliğe dayalı rehberler ve nay görmüş standartlara dayalı verilmelidir. Yerel içeriğe uygun lması ve adaptasynun sağlanması cinsiyete ve dışlanma layı dikkate alınarak yapılması önemlidir. Eğitilmiş gönüllü ve persnel tarafından sağlanan tpluma dayalı ilk yardım bilgi ve becerinin anne ve çcuk sağlığı ve diğer ilgili sağlık prblemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. İlk Yardım faaliyetleri Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin tpluma dayalı erişimlerin tplumun gelişimini ve gücünün birleştirilmesini empze ederek desteklemektedir. Gönüllüler afete hazırlık ve afete müdahale kapsamında ve kendi yaşamlarında bireysel ve tplumsal esnekliğin arttırılmasına yardım ederler. İlk Yardım faaliyetleri Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin güçlü bağlantı sağlayan özellikle de gençlik ve tplum gönüllüleri ağına bağlı aktiviteleri ile kapasitelerini genişletir. İlk Yardım eğitimi ve hizmeti Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin hazırladığı stratejik planın geliştirilmesinde dahil edilmelidir. İlk Yardım eğitimlerinin ve ilgili ürünlerin pazarlanması gelir kaynakları ve kaynak mbilizasynu için çk önemlidir. Uluslararası Federasyn ilk yardım işi ile ilgili prfilini belirlemek ve çk uluslu paydaşlarla işbirliği yapmak, Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri ile birlikte ilk yardım eğitim pazarını genişletmek ihtiyacı duymaktadır. İlk yardım herkese ulaşılabilir lmalıdır. Bu aynı zamanda özel ihtiyaçları bulunan savunmasız grupları da içermektedir. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasynu; İlk yardım eğitim prgramlarını farklı düzeylerde ve özel ihtiyaçlarına göre Ulusal Derneklerin geliştirmesine yardımcı lmak. İlk Yardım ve sağlığın iyileştirilmesi, pazarlama, ilk yardım faaliyetlerinin kalitesinin yönetimi ve tplum tabanlı yaklaşımı içeren materyallerin geliştirilmesini de kapsamaktadır. Plitikaların ve içsel prsedürlerin sağlanması, izleme ve değerlendirme çatısı altında kalite sürecinin belirlenmesi ve ilk yardım eğitimlerinin etkisinin değerlendirilmesi ile ilgili uygulamaları geliştirmek. Ulusal Derneklerin ilk yardım uygulamalarını bilimsel araştırma, uluslararası standartlar, iyi hazırlanmış rehberler ve yararlananlar ve farklı yapılar tarafından kalite çalışmaları snuçları belirlenmiş şekilde gelişmelere katılımlarını sağlamak. Bu bilimsel triteler, halk sağlığı uzmanları, yaralanmayı önleme ve yl güvenliği, pedljik uzmanlar ve devam eden bilgi

4 değişikliklerini içeren uzlaşma ağına ulaşılmasını da kapsar. İlk yardım ve eğitimi alanında en sn yeterliliğe dayalı gelişmeler ve durum analizlerini de içermektedir. İlk Yardım sertifikasynu için minimum kalite ve uluslararası tanınmışlık düzeyine ulaşma, ilgili süreç ve mekanizma kapsamına ulaşma Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin küresel duruşunun avantajları, öğrenilenlerin paylaşılması ve ilk yardım faaliyetlerinin tekrarlanması, Hareketin geleneksel ilk yardım sağlayıcı lması ve şekilde lmaya devam etmesinin sağlanması için çalışmalar yapma. Öğrenim ağlarının, kaynak ve uzman merkezlerin gelişimine rehberlik etmek, prgramların değişimini yaygınlaştırmak, öğrenim ve pazarlamada yeniliklerin de dahil lduğu deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak. Yakın bir ilişki içerisinde Uluslararası Kızılhaç Kmitesi ve uluslararası rganlarla örneğin dünya sağlık örgütü ile birlikte bilgi paylaşımı ve acil ihtiyaçları karşılamak için işbirliği yapmak. Bu aynı zamanda ek larak ilk yardım ekiplerinin afetlerde, çatışma durumlarında ve şiddet rtamında eğitilmesini de içermektedir. Okul müfredatında, iş yerlerinde, sürücü kulları başvurularında İlk yardım eğitimlerinin ve eğitim kurslarının lması için direktifler geliştirmek, mevzuat alanında çalışan paydaşlarla işbirliği ve savunuculuğunu yapmak. Dünya ilk yardım günü, Uluslararası ilk yardım yarışması ve diğer faaliyetlerde küresel faaliyetlerin iyileştirilmesi için liderlik rlünü üstlenmek. İlk yardımın önemi ile ilgili bilincin iyileştirilmesi için küresel önemli mesajların medya ile ulaşmasını sağlamak. Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri: Tplumla ve kişilerle birlikte çalışarak; - Yerel var lan yapıları, deneyim ve becerileri inşa etmek. - Planlama, geliştirme ve dğru ilk yardım faaliyetlerini yönetmek, yerel ihtiyaçlara en iyi cevabı veren, yerel başvuru yapıları ile bağlantılı bir şekilde iletişim yapısını kurmak - Yerel prfile ve çevreye saygı göstermek - Yeni savunmasız grupların lduğu yaralanmalarda, hastalıklarda ve sağlık önceliklerindeki değişiklilere cevap verebilen uygun ve esnek ilk yardım eğitim prgramları geliştirmek. - Gönüllü, persnel ve prgramdan yararlananların fiziksel ve psikljik ihtiyaçlarının karşılanmasının dikkate alınmasını göz önünde bulundurmak, Özel grupların yerel ve özel ihtiyaçlarını karşılayacak ilk yardım eğitim prgramlarını adapte etmek, örneğin çcuklar, iş yerlerinde çalışan kişiler, özel öğretim yöntemi

5 gerektiren kişiler. Yaralanmalarda, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi knularında insanların kendi kendilerine ilk yardım becerilerini kullanmada yetkinlik hissetmelerini sağlamak. Ulusal mevzuat gerekliliklerini ilk yardım knusunda eğitilmesi gereken kişi sayısının eğitilmiş lması ve ihtiyaç duyulan ilk yardım materyallerinin karşılanmasının sağlanmasına destek lmak. İlk yardım gönüllüleri tanınmalı ve desteklenmeli. Yerel sağlık triteleri ile işbirliği ve iletişimin kurulması, diğer hükümet kuruluşlarının kendi Ulusal Derneklerinin ilk yardım sertifikalarını resmi tanınmış uygunluğunu benimsemesini sağlamak.- Örneğin sürücü kurslarına başvuruda ilk yardım kursları, sağlık ve güvenlik çalışanları için ilk yardım eğitimi v.b Ulusal Dernekler kendi ilk yardım prgramlarının etkisini ve kalitesini iyileştirmeleri, izleme ve tazeleme prgramlarının yapılması, materyallerin güncellenmesi, eğitici eğitimlerinin düzenli larak güncellenmesi, en sn geliştirilmiş öğretim ve eğitim yöntemlerinin kullanılması örneğin uzaktan, web tabanlı ve e öğrenme yöntemi gibi. Tüm düzeyde yeterli kaynakları ayırmayı planlamak, geliştirmek, yönetmek tüm ulusal düzeyde hazırlanan mantıksal çerçeve ile uyumlu sürdürebilir ilk yardım eğitim prgramları luşturmak. İlk Yardım eğitimlerinin ve faaliyetlerinin etkili bir şekilde pazarlamasını yapmak, halkı ve savunmasız tplulukları stratejik planın içerisinde mutlaka dahil etmek gerekmektedir. Kişilerin, tplumun, gönüllülerin ve persnelin etkili bir şekilde yaralanmalara ve acil sağlık ihtiyaçlarına müdahale edebilmeleri için izleme ve değerlendirme sistemi kurarak etkilerini göstermek. İlk yardım faaliyetleri ile diğer faaliyetler arasında bağlantı kurarak maksimum düzeyde yararlanıcılara ulaşmak, gönüllülerin katılımlarını sağlayarak kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve finansal perfrmansı göstermek. Hükümet kuruluşları ve kurumları, hükümet dışı kuruluşlar, diğer sivil enstitüler, medya ve özel sektör ile birlikte çalışarak insanlığın gücünü dğru bir şekilde mbilize etmek Hane halkından en az bir kişinin ilk yardım eğitimi alması için ilk yardım çalışmalarını yaygınlaştırmak. İlk yardımı ayrımcılık yapmadan yaygınlaştırmak ve Uluslararası Federasynun küresel düzeyde kutladığı Dünya İlk Yardım gününde iletişim kanallarının, medya ve halka ulaşmak için tüm ylları kullanmak. İlk yardım ve ilgili diğer knularda bilimsel çalışma ve araştırmaya katılım sağlanmalı, örneğin hastane öncesi bakım, psik-ssyal destek eğitim ve tplum gelişimi v.b Srumluluklar: Uluslararası Federasyn ve Ulusal Dernekler srumlulukları arasında; Tüm ilk yardım eğitim prgramlarının bu plitika ile uygun lması Tüm persnel ve gönüllülerin ilk yardım eğitim prgramlarına ve faaliyetlerinin

6 gelişimine katkıda bulunmaları ve bu plitikanın detayları ve gerekçesinin bilincinde lmalarını sağlamak. Tüm persnel ve gönüllülerin temel düzeyde ilk yardım bilgi ve beceri sahibi lması ve lay anında müdahalede bulunmaları. Farklı laylara müdahale edebilmek için gerekli araçlar, destek ve kruma ekipmanlarının verilmiş lması gerekmekte. Persnele ve gönüllülere silahlı çatışma ve diğer şiddet laylarına hazırlıklı labilmeleri için farklı destek eğitimleri verilmelidir. Tüm ilgili paydaşlar bu plitika hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. İlk yardım bir çk Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin yürüttüğü faaliyettir. Bu plitika Küresel Sağlık ve Bakım stratejisi ve diğer sağlık alanındaki tüm referansları, gelişim, gönüllülük, gençlik, afete hazırlık ve müdahale, kaynak geliştirme v.b tüm Federasynun plitikaları ile birlikte düşünülmelidir. Ulusal Derneklerin Uluslararası Federasynun diğer plitikaları ve rehberleri ile birlikte ulusal ilk yardım ve acil müdahale planlarında kendilerine belirlenmiş srumlulukları bulunmaktadır. Referans: Bu plitika dkümanı 5 Ekim 2007 tarihinde Cenevre de yapılan Yönetim Kurulu tplantısında kabul edilmiştir.

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2 Eski Kanun a göre

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma

EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma Misyon Beyanı Acil Durumlarda Eğitim için Kurumlararası Ağ (INEE) acil durumlarda ve kriz sonrası toparlanma döneminde herkesin güvenli öğrenme

Detaylı

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları

INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları INEE - Acil Durumlar, Uzun Süreli Krizler ve Yeniden Yapılanmaların Erken Dönemlerinde Asgari Eğitim Standartları 1 Acil Durumlarda Eğitim için Uluslararası Çalışma Ağı (INEE), acil durumlarla krizler

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler REFAKATSİZ ve AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler Uluslararası Kızılhaç Komitesi Merkezi Takip Kurumu ve Koruma Birimi 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T +41

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI

2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2011-2020 BİYOÇEŞİTLİLİK ONYILI 2010 Ekim ayında Japonya nın Nagoya kentinde gerçekleştirilen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) 10. Taraflar Konferansı nda 2011-2020 yılları arasının Uluslararası

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE

WEB SİTESİ TASARIMINDA VE WEB SİTESİ TASARIMINDA VE YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK Türksel KAYA BENSGHİR * GİRİş Bilgi eknmisine geçişin yaşandığı günümüzde internet, mesafe kavramını rtadan kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ

OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ OECD/ INFE FİNANSAL EĞİTİM ULUSAL STRATEJİSİ ÜST DÜZEY İLKELERİ Ağustos 2012 Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Üst Düzey İlkeleri, OECD nin tüm G20 ülkeleri dâhil olmak üzere 100 den fazla ülke ve ilgili

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı