BUGÜN HAYATINIZIN GERİ KALANININ İLK GÜNÜDÜR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUGÜN HAYATINIZIN GERİ KALANININ İLK GÜNÜDÜR."

Transkript

1 BUGÜN HAYATINIZIN GERİ KALANININ İLK GÜNÜDÜR. EĞİTİME, BİLİME AÇIK OLMAK HİZMETİ SUNDUĞUMUZ TOPLUMA VE İNSANLIĞA OLAN SORUMLULUĞUMUZDUR.

2 SAĞLIK EKİBİNİN, KURUMUNUN VİZYONUNA VE HEDEFLERİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE SÜREKLİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLERLE GELİŞTİRİLMESİ KURUMUN KALİTESİ İLE BİRLİKTE TOPLUMUN SAĞLIK KALİTESİNİ ARTTIRIR. Hastanemiz Yaşam hakkı ve varlık olarak saygı görme hakkına kısacası Hasta Haklarına özen Gösterir... FİZİKİ ŞARTLARI HENDEK HASTANESİNİN EN BÜYÜK ENGELİDİR. EĞİTİM ÇALIŞMALARI ASLINDA İNSAN KAYNAKLARINI YENİ BİNASINA HAZIRLAMAKTADIR

3 HENDEK HASTANESİ BİLİMDEN VE GELİŞMEDEN YANA, İNSANLIĞA HİZMETİ İLKE EDİNEN BİR ANLAYIŞLA HEDEFİNİ OLUŞTURMUŞ, SAĞLIK EKİBİNİN SÜREKLİ GELİŞİMİYLE VİZYONUNU BELİRLEMİŞTİR. TEDAVİ SÜRESİNCE MEDİKAL VE BAKIM HİZMETLERİNİN YANINDA, HASTANE SONRASI KALİTELİ SAĞLIK BİLİNCİNİ OLUŞTURMADA VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLÇE HALKININ SAĞLIĞINA SÜREKLİ KATKI SUNMADA LİDER BİR HASTANE OLMA YOLUNDA İLERLEMEKTEDİR. Hendek Hastanesi sağlıkta hizmet kalitesini eğitimlerle sürekli arttırarak gelecek 10 Yılda bölge insanının sağlığına önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir..

4 HASTANEMİZ EĞİTİM HEDEFLERİ İşe yeni başlayan personelin kuruma uyumunu sağlamak, mesleğine olan bağlılığını arttırmak. Personelin moralini yükseltmek, motivasyonunu arttırmak. Personele kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavratacak becerileri kazandırmak. İşin gerektirdiği temel mesleki becerileri kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak. Farklı kurumlarda çalışan personelin tanışıp kaynaşmalarını sağlamak. Yeteneklerine göre personeli, daha yüksek sorumluluk isteyen görevler için yetiştirmek. Sağlık Hizmetlerinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak yöntem ve teknikleri geliştirmek. Kurumun sunduğu hizmetin nitelik, nicelik ve verimliliğini arttırmak. Hizmet sunumu aşamasında karşılaşılacak hataları ve iş kazalarını azaltmak çalışan güvenliği ile ilgili bilgilenmelerini sağlamak. Kalite hedefleri doğrultusundaki eğitim çalışmalarını koordine etmek ve hasta bakım kalitesini arttırmak. Personelin eğitime açık katılımcı bir bakışla eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sağlıktaki bilimsel gelişmelere çalışmalarıyla katkı sunmasını sağlamak. Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt verecek, sağlığı geliştirecek proje ve çalışmalarda bulunmak. Ulusal ve uluslar arası meslek, kuruluş ve organizasyonları ile ortak çalışmalar ve bilimsel aktivitelerde bulunarak sağlıktaki global gelişmelere katkı sağlamak. Kitap poster, broşür, CD gibi sağlık eğitim materyallerini oluşturmak ve eğitimlerimizde kullanmak. Sağlık mesleklerinin saygın ve onurlu temsil edilmesinde rehber olacak etik kılavuzları geliştirmek. Sempozyum ve panellerle üniversite ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde sağlığın geliştirilmesine kurumsal katkı sağlamak.

5 HENDEK HASTANESİ EĞİTİM PROGRAMI ÖNSÖZ EĞİTİM BİLGİYİ, GÖRGÜYÜ, HOŞGÖRÜYÜ, İNSAN SEVGİSİNİ KİŞİNİN DOĞASINA KATAN VE SONUNDA SAYGI İLE ÖDÜLLENDİRİLEN YAŞAMIN EN TEMEL ALIŞKANLIĞIDIR. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ASLINDA BİR TÜRKİYE MODELİDİR. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMLE BAŞLAYAN SÜREÇ MESLEKLERİMİZİN EVRENSEL NORMLARLA ŞEKİLLENMESİNİN DE BAŞLANGICI OLMASI YÖNÜNDE ÖNEMLİDİR. SAHADAKİ OLUMSUZLUKLARINDAN DERS ALINMALIDIR. HER OLUMSUZLUK ASLINDA OLUMLU BİR YOLUN BAŞLANGICIDIR. HEDEF BİLİMDEN VE GELİŞMEDEN YANADIR EĞİTİME AÇIK FELSEFESİYLE HENDEK HASTANESİ SAĞLIK EĞİTİMİ ANLAMINDA ÖNCÜ TOPLUMSAL BAKIŞI İLE BÖLGESİNİN EN İYİ HASTANELERİNDEN BİRİ OLABİLİR. BULUNDUĞU BÖLGE İNSANINA BEDENSEL VE RUHSAL SAĞLIK KATABİLME ANLAMINDA PROJE GELİŞTİRİRKEN GELECEĞİN ÖNEMLİ SAĞLIK MERKEZLERİ ARASINDA YERİNİ ALABİLİR. KAYNAKLARINI GELİŞTİRDİKÇE GÜÇLENEN, İNSAN KAYNAKLARINI EĞİTTİKÇE KALİTESİNİ ARTTIRAN, HASTA MEMNUNİYETİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ DE ÖNEMSEYEN DÜNYANIN GELİŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMLERİNDEKİ KURUMLAR İNCELENMELİ VE STRATEJIK PLANLAMASINDA GELECEK VİZYONU OLUŞTURULMALIDIR. SAĞLIK HİZMETİNİ SUNMADA EVRENSEL ETİK İLKELER, KANITA DAYALI YÖNTEMLER VE HASTA GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTAN PROFESYONEL BAKIŞ ASLINDA GELECEĞİN SAĞLIK SİSTEMİNİN OLMAZSA OLMAZ ÖNCELİKLERİDİR. HASTA MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTAN ANCAK ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ DE ÖNEMSEYEN KURUMLAR KALİTE YOLUNDAKİ BU DENGEYİ KURARKEN SAĞLIK PROFESYONELİNİN İŞİNDEKİ VERİMİNİ ARTTIRICI YÖNTEMLER GELİŞTİRMEKTEDİR. ORGANİZASYONLARDA PERSONEL DAĞILIMI, GÖREV VE SORUMLULUKLARIN AÇIK BELİRLENMESİ VE SAĞLIK EKİBİNİN BİRBİRLERİYLE OLAN İLETİŞİMİNDEKİ YAPICI TUTUMLAR KURUMSAL KİMLİĞİN OLUŞMASINDA ÇOK ÖNEMLİDİR. SAĞLIKTA İNNOVASYON TEKNOLOJİLERİ İNSAN ÖMRÜNÜN UZUN VE KALİTELİ SÜRECİNİ ARTTIRMAKTADIR. SAĞLIK MESLEKLERİ PROFESYONEL VE ETİK GELİŞİMLERİYLE ULUSLARARASI GLOBAL HEDEFLERİNİ ORTAYA KOYARKEN, WHO (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ) SAĞLIĞIN KAZANILMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE KILAVUZLUĞUNU BÖLGESEL VE DÜNYA GENELİNDE YAPMAKTADIR. T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATISI ALTINDAKİ BİZLER DE BUNA KATKI SAĞLAMAKTAYIZ. EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZDA HİZMETİ SUNANLAR KADAR HİZMETİ ALANLARIN DA EĞİTİMLERİ ÖNEMSENMEKTEDİR. BÖLGE İNSANININ SAĞLIKÇIYA BAKIŞINI POZİTİF ANLAMDA DEĞİŞTİRECEK BAŞLANGIÇLARIN SİZLERİN KATILIMLARINIZLA ARTACAĞINA OLAN İNANCIMLA, YILLIK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMIMIZIN HASTANEMİZE KATLI SUNMASINI DİLİYORUM. Deniz DE ASİS

6 YILI SÜREKLİ HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ( CME) Hendek Hastanesi Hizmet İçi Eğitimler aşağıdaki genel başlıklar etrafında toplanmış ve sürekliliği hedeflenmiştir: 1.ORYANTASYON EĞİTİMLERİ. Personelin kuruma başlayışıyla birlikte hastaneye ve görev yapacağı birim ile ilgili tüm uyum eğitimlerini kapsar.01/5 Kalite Yönetim Sistemi Hastanenin Genel Tanıtımı İletişim Becerileri, stresle baş etme ve öfke kontrolü Hasta ve hasta yakını, sağlık ekibi ile yüzyüze ve telefonla olumlu iletişimin sağlanması) Enfeksiyon Kontrol Eğitimi ve Atık yönetimi Karmed (Otomasyon Sistemi)Eğitimi İlaç bilgisi Eğitimi Hasta hakları Eğitimi Görev yapacağı birime yönelik Eğitimler Hemşirelik Hizmetleri Oryantasyon Programı konuları: Hasta Kabulü-Transferi ve Taburculuğu İlaç Uygulamaları IV Uygulamalar Numune Toplama Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kateter Bakımı Solunum Yollarının Aspirasyonu İnsülin Uygulamaları Diyabet ve Hemşirelik Bakımı Şok ve Hemşirelik Bakımı Sıvı Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Elektrolit Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Ağrı Yönetimi Mavi Kod prosedürü ve CPR İzolasyon Önlemleri Hasta ve Hasta Yakını Eğitiminde Hemşirenin Sorumlulukları

7 2.MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME PROGRAMLARI Sağlık mesleklerinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak güncel eğitimlerle tedavi ve bakım kalitesini sürekli yükseltecek eğitimlerdir. 3.YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI Vücut Mekaniği İlkeleri Temel ilkyardım Enfeksiyon Kontrolü El Yıkama İletişim Mavi Kod Prosedürü ve CPR Genel Hastane Temizliği Özel Alanların Temizliği Standart Önlemler Atık Yönetimi Hasta Memnuniyeti Kişiler Arası İlişkiler Hasta Taşıma-Transferi Teknikleri 4. KALİTE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA PLANLANAN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER Hastane Kalite Hizmet Standartları doğrultusunda Hasta güvenliği ve personel güvenliği gibi kalite hedefleri doğrultusunda planlanan tüm eğitimleri kapsar. Hizmet Kalite Yönetim Standartları CPR ve ilkyardım Eğitimleri Hastane atıklarının Kontrolü eğitimi Hasta Hakları Eğitimi Hasta memnuniyeti ve memnuniyeti etkileyen faktörler Olumlu iletişim Teknikleri Laboratuar için uygun numune toplanması, HBTC Temizliği ve bakımı Antibiyotiklerin uygun kullanımı Hasta güvenliği Çalışan Güvenliği Kan transfüzyonu Yangın tatbikatı 5. GEREKSİNİMLERE YÖNELİK TALEBE BAĞLI EĞİTİMLER: Birimlerin gereksinimlerine yönelik olarak Eğitim Talep Formu ile tarafımıza iletilen eğitimler.

8 6.KİŞİSEL GELİŞİME DAYALI EĞİTİMLER Sağlık çalışanlarımızın zor durumlarla başa çıkabilme, çözüm odaklı çalışabilme, pozitif bakış, özdeğer ve motivasyon artışı gibi konularda gelişimlerini sağlayacak ve kurumsal kimliğin oluşmasına katkı sağlayacak eğitimlerdir: Etkin İletişim Teknikleri Performans ve Zaman Yönetimi Önce İnsan ve Hizmet kalitesinde biz bilinci Kurumsal Kültür Liderlik 7. HASTALARA YÖNELİK EĞİTİMLER: 1- Hastaların Sağlık Hizmetlerinden yararlanmalarına yönelik eğitimler. 2- Doğum Öncesi Eğitim Programı Doğuma Hazırlık ve doğum Doğum öncesi egzersizler Hamilelikte Duygu- Durum değişiklikleri Doğumda Anestezi konusunda bilgilendirme 3- Doğum Sonrası Eğitimler Doğum Sonrası Egzersizler Bebek bakımı ve sağlığı (Uygulamalı) Bebek beslenmesi 4-Ağız ve diş Sağlığına yönelik Eğitimler 5.Diyabet hastalarına yönelik Eğitimler 8 -(WHO) DSÖ ve T.C. Sağlık bakanlığının stratejik planlarına yönelik eğitimler: KOAH ile yaşamak Obesite ile mücadele Kanserle mücadele Diyabet ile birlikte yaşamak Bulaşıcı Hastalıklarla mücadele Hipertansiyonlu hastalara yönelik eğitimler Kalp Sağlığı ve kardiyovasküler hastalıklarla mücadele Akıl ve ruh sağlığını korumak.

9 HENDEK DEVLET HASTANESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA DÜZENLENECEK EĞİTİM, SEMPOZYUM VE PANELLER: Sağlıklı toplum için Sağlıklı İletişim Halkla buluşma toplantıları : Sağlıklı ebeveynler projesi Ebeveynlere yabancı cisim obstrüksiyonlarında ilkyardım eğitimi ( Heimlich Manevraları) Anne Sütü Haftası etkinlikleri Doku ve Organ Nakli Bağışı Sigara ve Uyuşturucu Madde ile mücadele Kanser ve erken teşhisin önemi Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergede çağdaş hastane yönetim ilkeleri ve kurumun amaçları doğrultusunda hemşirelik

Detaylı

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

Her şey eğitimle değişir

Her şey eğitimle değişir Her şey eğitimle değişir Her şeyin hızla geliştiği bir dünyada, eğitilmiş insan potansiyelinin yetiştirilmesi, eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi, yenileştirilmesi ve dünya gerçeklerine uyarlanması gerekmektedir.

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

SAMPAŞ BİLİŞİM ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2008-2009. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

SAMPAŞ BİLİŞİM ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2008-2009. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı SAMPAŞ BİLİŞİM ve İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 28-29 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı İçindekiler 1 / Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 / Raporun Kapsamı

Detaylı

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Birol YİĞİT Eğt.Uzm. Mehmet BAYRAKDAR Birol Yiğit Mehmet Bayrakdar Okul Çevre İlişkileri ISBN: 975-8792-79-2 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER... 3 TARİHÇE... 5 MEVZUAT... 5 ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI... 6 PAYDAŞ ANALİZİ...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 Boytaş Mobilya i Boytaş Mobilya ii İçindekiler Rapor Hakkında... 1 Küresel İlkeler Sözleşmesi... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFİLİMİZ...

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 010 PERFORMANS PROGRAMI Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktır. Bizim İçin Bu Hayat Davasıdır... 010 PERFORMANS PROGRAMI 4 010 PERFORMANS PROGRAMI 6 PERFORMANS PROGRAMI 010 BAŞKANIN SUNUŞU

Detaylı

GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ

GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ www.gonulelcileri.gov.tr Biz Gönüllüyüz! Ya Siz? - www.aile.gov.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. Hoşgeldiniz 2. Gönül Elçisi Kimdir?

Detaylı

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları FAALİYET RAPORU 2009 Bölüm I - Sunuş -Uygunluk Raporu -Yönetim Kurulu ve Genel Müdür den Mesaj -Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu -Tarihçe -Vizyon & Misyon -2008 Türkiye Sigorta Sektörü Gelişmeleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı