KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011

2 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan 30 kişilik bir ekip olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte bünyesine gönüllü üyelerde alan Bak-Kadıköy şu an da 11 i gönüllü olmak üzere 30 üyesi bulunmaktadır. Bak-Kadıköy bir arama kurtarma takımı olarak sadece afetler sonrasında değil afetler öncesinde de bireylere yardımcı olabileceğinden yola çıkarak 2005 yılı sonlarına doğru 15 üyesine afetler konusunda eğitmenlik eğitimi aldırarak Kadıköy İlçesinde bilinçlendirme faaliyetlerine başlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Afet Hazırlık Eğitim Birimi tarafından hazırlanan halk bilinçlendirme eğitim modüllerinden ABCD Temel Afet Bilinci, Depreme Karşı Yapısal Bilinç ( DKYB ), Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü ( SSG-TAG ) ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması eğitimlerinin eğitmenlik yetkisini almıştır. Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bak-Kadıköy 1999 depremleri sonrasında belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Afet Yönetim Projesi kapsamında yapılan eğitimleri devam ettirerek 4 yıl sonunda eğitim verilen kişi sayısını 30 bin e çıkarmıştır. Bak-Kadıköy ün 2011 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin tamamı bu rapor içinde toplanmıştır. 2. EĞİTİM ÇALIŞMALARI Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitim çalışmalarını iki farklı şekilde yürütmektedir. Yıl içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu ile koordineli olarak eğitimler düzenlemektedir yılından bugüne kadar geçen süreçte sadece Boğaziçi Üniversitesinin hazırlamış olduğu eğitimlerle sınırlı kalmamış ve edindiği tecrübeler ışığında yeni eğitim modülleri de hazırlamıştır. Bak-Kadıköy ün gerçekleştirmiş olduğu eğitimler Halk veya Gönüllü Eğitimleri, Okul Eğitimleri ve Personel Eğitimleri olmak üzere üç ana başlık altında toplanır. Verilen eğitimlerin dışında, Bak-Kadıköy üyelerinin gelişmesi ve yeteneklerini arttırması için yıl boyunca eğitimler de almaktadır. 1

3 2.1. VERİLEN EĞİTİMLER ABCD TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Mini, Özet ve Genel olmak üzere üç farklı modülle sunulmaktadır. Kullanılan modüle göre 1,5 saat ile 3,5 saat arasında değişen bir eğitim süresi vardır yılı içerisinde 13 farklı gruba ve 1 okula olmak üzere 632 kişiye Temel Afet Bilinci Eğitimi ( T.A.B.E. ) verilmiştir. 2

4 OKUL EĞİTİMLERİ ( Temel Afet Bilinci Eğitimi, Rol ve Sorumluluk Çalışmaları ve Tahliye Tatbikatı ) Genellikle ilköğretim okullarında gerçekleştirilen bu eğitim çalışmasında okuldaki tüm öğrencilere sınıf sınıf dolaşılarak bir ders saati içerisinde ABCD Temel Afet Bilinci eğitiminin mini sunumu verilmektedir. Eğitimlerin devamında okulda daha önceden belirlenmiş olan Sivil Savunma ve/veya İlk Yardım Kolu nda bulunan öğrencilerle rol ve sorumluluk çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Seçilen öğrencilerle taşıma teknikleri, yangın söndürme ve temel ilk yardım müdahaleleri konularında çalışmalar yapılıp daha sonra öğrendiklerini uygulamalarına imkân verilmektedir. Eğitimin son gününde ise tüm okulda tahliye tatbikatı yapılmakta ve bu tatbikat gözlemlenerek eksiklikler okul yönetimine raporlanmaktadır. Tatbikat öncesinde rol ve sorumluluk çalışmalarına katılan öğrenciler okula davet edilen velilere öğrendiklerini göstermekte ve onlara uygulatmaktadır. Tahliye tatbikatı sırasında rol ve sorumluluk çalışması yapan öğrenciler öğrendikleri tüm bilgileri uygulamaktadır. Eğitim toplam üç gün sürmektedir yılı içerisinde 1 okulda bu eğitim gerçekleştirilmiş ve 475 öğrenci eğitilmiştir. 3

5 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİSİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ ( SSG-TAG ) EĞİTİMLERİ 24 saat süren bu eğitimde hem teorik hem de uygulamalı olarak hafif arama kurtarma, bina hasar sınıflandırması, tıbbi olmayan triyaj, halk sağlığı, afet psikolojisi, SSG-TAG görevlileri, Olay Komuta Sistemi hakkında bilgiler verilmektedir yılı içerisinde 2 farklı grupta 37 kişiye SSG-TAG eğitimi verilmiştir DEPREME KARŞI YAPISAL BİLİNÇ ( DKYB )EĞİTİMİ Binalarımızdaki yapısal unsurların tanıtımı, binamızı kullanma ve koruma yöntemleri, bina taşıyıcı sistemlerinin tanıtıldığı ve deprem ile zemin bilgilerinin paylaşıldığı eğitimin halk için olan özet versiyonu yaklaşık 3 saat sürelidir yılı içerisinde 23 kişilik bir gruba DKYB eğitimi verilmiştir UYGULAMALI SEL ve MÜDAHALE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Temel sel bilgisi, kişisel güvenlik, müdahaleci güvenliği, kişisel ekipmanların tanıtımı ve müdahale tekniklerinin bir arada verildiği eğitim 8 saat süreli olarak verilmektedir yılı içerisinde 12 kişilik bir gruba Uygulamalı Sel ve Müdahale Teknikleri Eğitimi verilmiştir. 4

6 YANGIN ve MÜDAHALE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Eğitim içeriğinde yangının oluşma nedenleri, müdahale teknikleri ve yangınları önleme yöntemleri ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca portatif yangın söndürücüler hakkında verilen detaylı bilginin ardından eğitime katılan kursiyerlerin tamamına kontrollü ortamda oluşturulan yangın söndürülmektedir yılı içerisinde 11 farklı gruptan 233 kişiye Yangın ve Müdahale Yöntemleri eğitimi gerçekleştirilmiştir. 5

7 DİĞER EĞİTİMLER Bak-Kadıköy olarak 2011 yılında yukarıdaki eğitimlerin dışında 3 adet Acil Durumlarda Tahliye, 1 adet İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. EĞİTİMİN ADI 2011 ABCD TEMEL AFET BİLİNCİ HALK EĞİTİMLERİ 552 ABCD TEMEL AFET BİLİNCİ OKUL EĞİTİMLERİ 80 ABCD TEMEL AFET BİLİNCİ TATBİKATLI OKUL EĞİTİMLERİ 475 SSG-TAG TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ 37 DKYB DEPREME KARŞI YAPISAL BİLİNÇ EĞİTİMİ 23 İLK YARDIM BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ 18 YANGIN ve MÜDAHALE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 233 ACİL DURUMLARDA TAHLİYE 55 UYGULAMALI SEL ve MÜDAHALE TEKNİKLERİ 12 DİĞER EĞİTİMLER 169 TOPLAM

8 2.2. ALINAN EĞİTİMLER Bak-Kadıköy üyelerine Sağlık Bakanlığına bağlı eğitmenler tarafından İlkyardım eğitimi verilmiştir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan Bak-Kadıköy üyeleri Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı ehliyetlerini almıştır. İstanbul Valiliğinin eğitimi olan Yerel Afet Gönüllüleri ( YAG ) eğitiminin pilot sunumu üyelerimize yapılmış ve geri bildirimler tarafımızdan sunulmuştur. 3. MAHALLE TABANLI TOPLUM AFET YÖNETİMİ PROJESİ Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi afete yönelik olarak hazırlanan mahalle ölçeğinde bir örgütlenme modelidir. Mahallelerde bulunan gönüllü evleri aracılığı ve tamamen mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Proje, mahalle sakinlerini afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında örgütlemek hedefi ile bir çalışma grubu oluşturan mahallelerde proje başlatılmaktadır. Öncelikle mahalle gönüllü evlerinde organize olan grupların eğitimleri ile başlayan proje kapsamında mahalle sınırları içinde afet öncesinde tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi, afet sonrasında fayda sağlayabilecek işletmelerin ve kişilerin kayıt altına alınıp bir veri tabanı oluşturularak mahalle risk haritası hazırlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında mahallede bulunan en az bir okul ile sitede afetlerde ve acil müdahale gerektiren kriz durumlarında aktif rol alabilecek bilinçli gönüllülerin oluşturulması sağlanmaktadır. Mahalle sakinleri için afet bilinci eğitimleri organize edilmekte ve bireylerin aktif olarak projeye katılımları sağlanmaya çalışılmaktadır yılında başlanan proje kapsamında Erenköy ve Fenerbahçe Mahallelerinde yapılan çalışmalar tamamlanmış olup tüm veriler oluşturulan mahalle risk haritalarına işlenmiştir. Proje kapsamında verilmekte olan eğitimler devam etmektedir. 7

9 4. AFET ÖNCESİ EĞİTİM VE YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI (YOTA) UYGULAMALARI PROJESİ İlköğretim okullarında öğrencilere afetler öncesinde temel davranış biçimlerini öğretmek, okul ortamından uzaklaştırarak afetler hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerin eğitimler sonrasında Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri yaşadıkları ortamda uygulatmalarını sağlamak amacı ile gerçekleştirilmesi planlanan Eğitsel Oyun içerikli projenin çalışmaları Kasım 2011 de başlamıştır. 5. GÖREVLER ve/veya OPERASYONLAR Bak-Kadıköy İstanbul içinde veya dışında gerçekleşebilecek eğitim, tatbikat veya operasyonlara katılım sağlamaktadır. Bak-Kadıköy yıl içinde İstanbul Valiliği, İstanbul Sivil Savunma Birlik Müdürlüğü, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir yılı içerisinde katılım sağlanan görev ve/veya operasyonlar; 5.1. GAZİOSMANPAŞA İLÇESİNDE KAYIP ARAMA İstanbul, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gelen kayıp şahıs ihbarı doğrultusunda İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Ekibi, BUSAR Bahçeşehir Üniversitesi Arama ve Kurtarma Ekibi ve MAY-LİDAM Arama Kurtarma Derneği ile bölgede keşif çalışması yapılmıştır. Yapılan arama çalışmaları sonunda kayıp şahıs ölü olarak bulunmuştur. 8

10 5.2. ULUSLARARASI INSARAG SINIFLANDIRMA SINAVI Bu yıl düzenlenen ve ekibimizin görev aldığı İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile AKUT Ekiplerinin Uluslararası INSARAG sınıflandırma sınav organizasyonunda enkaz hazırlığı, sınav sahası sorumluluğu çalışmaları ekibimizin koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Sınav üç gün sürmüş ve başarı ile tamamlanmıştır. 6. KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONEL EĞİTİMLERİ 6.1. KADIKÖY BELEDİYESİ ACİL DURUM EKİPLERİ PERSONELİ Kadıköy Belediyesi Merkez Binası Acil Durum Planının hazırlanması ve seçilen personelin eğitilmesi ile ilgili çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu ile Bak-Kadıköy ün ortak çalışması sonucunda 2010 yılında başlatılmış olup 80 kişilik personelin eğitimleri 2011 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır. 9

11 7. KADIKÖY BELEDİYESİNE BAĞLI HİZMET BİRİMLERİNİN RİSK ANALİZİ Kadıköy Belediyesinin sorumluluğunda faaliyet gösteren birimlerin bulunduğu toplam 22 binada birebir gözlem yapılarak her binanın yangın güvenliği, deprem, elektrik, doğalgaz ve su tesisatlarının durumu incelenmiş ve her bina için Bayındırlık ve İskan Bakanlığının hazırladığı gün ve 2009/15316 sayılı kararı ve Resmi Gazetenin gün ve sayılı yazısında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esasları dikkate alınarak Tahliye ve Yangın Riskleri Açısından Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 8. KADIKÖY İLÇE ACİL DURUM PLANI Kadıköy İlçesinde meydana gelebilecek her türlü afete karşı en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak, bölgesel ve geniş çaplı afetlerde gerektiğinde Kadıköy İlçesi, İstanbul İli ve Ülkemizin diğer bölgelerindeki afetlerde de ilk ve acil yardım sağlanabilmesi için 10

12 Belediyemiz hizmet gruplarının oluşturulması, görevleri ve çalışma esaslarını düzenlemek amacı ile Kadıköy İlçe Acil Durum Planı hazırlanması çalışmaları Aralık 2011 de başlamıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 88/12777 sayılı kararı ile kabul edilen Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik esas alınarak yürütülen çalışmalar devam etmektedir. 9. ETKİNLİKLER 9.1. SOĞUCAK EĞİTİM KAMPI ve 23 Ekim tarihlerinde Sakarya ili sınırlarında bulunan Soğucak Yaylasında ekibimizden 16 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen bu kamp takım ruhu oluşturmak ve çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirmek için düzenlenmiş ve hedefine ulaşmıştır. Zorlu hava koşullarında teknolojik imkânların birçoğundan uzak olarak birkaç gün geçirmek tüm katılımcılar için iyi bir tecrübe olmuştur. 11

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ

ÜNİTE ÜNİTE ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ. Kemal KOÇAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ AFET VE ACİL DURUM SERVİSLERİ VE MÜDAHALE EKİPLERİ İÇİNDEKİLER Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Afet ve Acil Durum Servislerinin Görevleri Nelerdir? Müdahele Ekipleri Afet Acil Durum Eğitim ve Projeleri

Detaylı

İstanbul un Dev Projesi İSMEP

İstanbul un Dev Projesi İSMEP GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ Ağustos 2014 İstanbul un Dev Projesi İSMEP Güçlendirme ve Yeniden İnşa Çalışmaları Kurumsal ve Teknik Kapasite Geliştirme İSTAMP, İstanbul Afet Müdahale Planı İçindekiler İstanbul

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü

Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler modern afet yönetim sisteminde de kendini göstermektedir. Yaygın anlayış olarak afetin hemen sonrasında yapılan gıda, battaniye ve çadır gibi temel yardımların afet

Detaylı

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü. faaliyet raporu 2013. Teftiş Kurulu. Müdürlüğü TEFTİŞ İŞLEMLERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü. faaliyet raporu 2013. Teftiş Kurulu. Müdürlüğü TEFTİŞ İŞLEMLERİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ Teftiş Kurulu TEFTİŞ İŞLEMLERİ Ümraniye Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Mülga 1580 sayılı Belediye yasasının 88.maddesine istinaden 27.03.1989 tarihinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Halen bir

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 3 DİREKTÖRDEN 4 PROJELER Van Depremi Yardımı Simav da Afet Bilinci Yükseltme ve Risk Azaltma Afet Yönetim Portalı Hayata Destek İnsani Yardım İnisyatifi, HAYDİ 10 Diakonie

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü

Destek Hizmetleri. Müdürlüğü /// Etüt Proje 284 yapılan doğrudan temin sayıları; 494 adet mal alım işi, 169 adet hizmet alım işi, 72 adet yapım işi olarak gerçekleşmiştir. Sarf malzeme deposundaki ürünler, stok programı üzerinden

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 S a y f a 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi

Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi Sayfa 1 Actavis İlaçları A.Ş. Küresel İlkeler Sözleşmesi 2010 İlerleme Bildirimi İçerik Giriş 3 Küresel İlkeler Sözleşmesi Nedir? 4 Küresel İlkeler 5 Vizyon ve Değerlerimiz 6 Actavis Türkiye Hakkında Bilgi

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Aksigorta (Şirket), SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması zorunlu olan ilkelerinin tamamını uygulamaktadır.

Aksigorta (Şirket), SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması zorunlu olan ilkelerinin tamamını uygulamaktadır. BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Aksigorta (Şirket), SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması zorunlu olan ilkelerinin tamamını uygulamaktadır. Aksigorta, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı